Usługa serwisowa w miejscu instalacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługa serwisowa w miejscu instalacji"

Transkrypt

1 Usługa serwisowa w miejscu instalacji Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa w miejscu instalacji zapewnia wysokiej jakości zdalną pomoc oraz obsługę serwisową urządzenia realizowaną w Twoim miejscu pracy. Masz możliwość wybrania odpowiedniego poziomu obsługi serwisowej w zależności od indywidualnych potrzeb. Dostępne poziomy usług oferują różne czasy reakcji, okna serwisowe, a także różne okresy obowiązywania. Opcjonalna usługa wykonania przeglądu konserwacyjnego pomaga uniknąć problemów, dzięki wymianie zestawów konserwacyjnych w odpowiednim czasie. Korzyści z usługi Zwiększenie dostępności urządzenia Obsługa w miejscu instalacji Niezawodne czasy reakcji Najważniejsze cechy usługi Zdalna pomoc i diagnostyka problemu Obsługa w miejscu instalacji Koszty materiałów zawarte w cenie usługi Opcje poziomów usług z różnymi oknami serwisowymi i czasami reakcji Praca do momentu rozwiązania problemu Zarządzanie procesem rozwiązywania problemów Dostęp do elektronicznych baz informacji i internetowych usług wsparcia technicznego Elektroniczne, zdalne monitorowanie i wsparcie, w zakresie standardowej konfiguracji (dla obsługiwanych produktów) Przegląd konserwacyjny (opcja) Specyfikacje Tabela 1. Cechy usługi Cecha Zdalna pomoc i diagnostyka problemu Obsługa w miejscu instalacji Części i materiały Po dokonaniu zgłoszenia serwisowego pod wskazanym przez HP numerem telefonu pomocy technicznej, serwis, we współpracy z Klientem, rozpocznie realizację usługi, w czasie określonego w umowie okna serwisowego, aby ustalić przyczynę awarii urządzenia, przeprowadzić zdalną diagnostykę, przygotować rozwiązanie i naprawić urządzenie. Przed przybyciem do klienta, HP może zainicjować i przeprowadzić zdalną diagnostykę za pomocą elektronicznych narzędzi zdalnego wsparcia (o ile jest to możliwe) zapewniających dostęp do objętych usługą produktów. HP może także użyć innych metod świadczenia usług serwisowych w celu ułatwienia zdalnego rozwiązania problemu. W razie potrzeby, autoryzowany przedstawiciel HP zapewni niezbędną pomoc w miejscu instalacji. Niezależnie od obowiązującego okna serwisowego, problemy związane z objętym usługą urządzeniem można zgłaszać do centrum serwisowego HP telefonicznie lub elektronicznie, w zależności od możliwości, przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. HP potwierdzi przyjęcie zgłoszenia serwisowego i powiadomi lokalne biuro terenowe HP podczas następnego okna serwisowego. HP zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji na temat sposobu rozwiązania wszystkich zgłoszonych problemów. W zależności od poziomu wykupionej usługi, dla zgłoszeń serwisowych dokonanych drogą elektroniczną lub poza obowiązującym oknem serwisowym, czasy reakcji na zgłoszenie w miejscu instalacji oraz termin wykonania naprawy, w przypadku usługi z gwarantowanym czasem naprawy, mogą być inne. W przypadku problemów sprzętowych, które, zgodnie z oceną HP, nie mogą być rozwiązane zdalnie, autoryzowany przedstawiciel HP przyjedzie do Klienta, zapewniając obsługę serwisową urządzenia objętego umową w miejscu instalacji, w celu przywrócenia go do prawidłowej pracy. W przypadku niektórych drukarek, komputerów osobistych, serwerów ProLiant, serwerów opartych na procesorach Intel Pentium i Xeon oraz produktów sieciowych i pamięci masowych, HP może, według własnego uznania, zdecydować się na wymianę produktu zamiast jego naprawy. Wymienione produkty są nowe lub odpowiadają nowym pod względem funkcjonalności. Wymieniony produkt staje się własnością HP. Dodatkowo, HP może zainstalować dostępne usprawnienia techniczne, aby zapewnić klientowi poprawne działanie sprzętu i zachować niezbędną zgodność z wymienionymi częściami. Według własnego uznania HP może zainstalować aktualizacje oprogramowania wewnętrznego, które wopinii HP są wymagane do przywrócenia właściwej pracy urządzenia oraz umożliwiają świadczenie usług serwisowych przez HP. HP dostarcza obsługiwane przez siebie części i materiały niezbędne do zapewnienia właściwej pracy urządzenia, włączając części i materiały zalecane w celu wprowadzenia jakichkolwiek zalecanych technicznych usprawnień. Wymienione części są nowe lub odpowiadają nowym pod względem funkcjonalności. Wymienione części stają się własnością HP. Jeżeli wykupiona została usługa wykonania przeglądu konserwacyjnego, HP dostarczy odpowiednie zestawy konserwacyjne.

2 Cecha Okno serwisowe Czas reakcji dla usługi serwisowej w miejscu instalacji Przegląd konserwacyjny (opcja) Praca do momentu rozwiązania problemu Zarządzanie procesem rozwiązywania problemów Dostęp do elektronicznych informacji i usług wsparcia Elektroniczne, zdalne monitorowanie i wsparcie, standardowa konfiguracja Okno serwisowe oznacza przedział czasowy określony w wykupionej umowie, w którym usługa jest realizowana w miejscu instalacji lub zdalnie. Zgłoszenia przyjęte poza określonym w umowie oknem serwisowym zostaną zarejestrowane następnego dnia i będą realizowane w następnym oknie serwisowym zgodnie z poziomem wykupionej usługi. W zależności od lokalnych warunków nie wszystkie okna serwisowe mogą być dostępne. Informacje na temat dostępności usług można sprawdzić w lokalnym biurze handlowym HP. Czas reakcji na miejscu u klienta liczony jest od momentu otrzymania i zarejestrowania zgłoszenia serwisowego, do chwili dotarcia przedstawiciela HP na miejsce, w trakcie trwania określonego dla danej usługi okna serwisowego. Czasy reakcji są mierzone tylko w obrębie okna serwisowego. Jeśli czas reakcji wykracza poza przedział czasowy określony dla danego okna serwisowego usługa może być realizowana w następnym dniu w obrębie kolejnego okna serwisowego określonego dla danej usługi. Opcje dotyczące czasu reakcji są dostępne dla wybranych produktów i zostały podane w tabeli: Opcje poziomów usług. Wszystkie czasy reakcji zależą od lokalnej dostępności. Informacje na temat dostępności usług można sprawdzić w lokalnym biurze handlowym HP. Autoryzowany przedstawiciel HP dokona wymiany wskazanych przez HP zestawów konserwacyjnych. Po pojawieniu się w drukarce komunikatu konieczności wymiany zestawu konserwacyjnego, wystarczy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą HP lub centrum obsługi klienta HP w standardowych godzinach pracy i dokonać zgłoszenia oraz ustalić termin wykonania usługi. W ustalonym terminie, przeszkolony przez HP technik przyjedzie do Klienta, aby wymienić zestaw konserwacyjny, oczyścić drukarkę i przeprowadzić czynności konserwacyjne, zapewniające utrzymanie wysokiej jakości wydruków. Drukarka musi pracować poprawnie przed instalacją zestawu serwisowego. Usługa wymiany zestawu konserwacyjnego, zostaje zakończona przez technika po otrzymaniu poprawnego wydruku strony testowej. Zestawy konserwacyjne mogą być wymieniane tylko przez autoryzowanych i przeszkolonych przez HP techników. Autoryzowany przedstawiciel HP, po przybyciu do Klienta będzie kontynuował świadczenie usługi na miejscu lub zdalnie, zgodnie z decyzją HP, aż do przywrócenia poprawnej pracy urządzenia lub do momentu, w którym nastąpi rozsądny postęp w rozwiązaniu problemu. Praca może zostać tymczasowo wstrzymana, jeżeli konieczne będą dodatkowe części lub zasoby, ale jak tylko będą one dostępne, praca zostanie wznowiona. Powyższe zasady pracy do momentu rozwiązania problemu, mogą nie dotyczyć usługi serwisowej świadczonej w miejscu instalacji dla komputerów biurkowych, urządzeń przenośnych, drukujących lub urządzeń przeznaczonych dla rynku konsumenckiego. HP stworzyło formalne procedury rozwiązywania problemów, w celu efektywnego rozwiązywania bardzo złożonych problemów sprzętowych. Lokalne biuro HP na bieżąco monitoruje przebieg działań, odpowiednio angażując zasoby HP oraz, w razie potrzeby, wybranych innych firm, które mogą być pomocne w rozwiązaniu problemu. W ramach usługi, HP zapewnia dostęp do publikowanych przez producentów narzędzi elektronicznych i internetowych oferując Klientom: Dodatkowe możliwości, dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, np.: pobieranie wybranego oprogramowania HP i aktualizacji oprogramowania wewnętrznego, subskrypcję proaktywnych powiadomień serwisowych dotyczących urządzeń oraz udział w forum wsparcia, umożliwiającym rozwiązywanie problemów i współdzielenie dobrych praktyk z innymi zarejestrowanymi użytkownikami. Rozszerzony system wyszukiwania dokumentów dotyczących pomocy technicznej, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemów. Niektóre własne, chronione hasłem narzędzia diagnostyczne HP. Oparte o technologię Web narzędzie, umożliwiające przekazywanie pytań bezpośrednio do centrum wsparcia HP. Narzedzie to pomaga w szybkim rozwiązaniu problemów, dzięki procedurze wstępnej kwalifikacji problemu umożliwiającej przesłanie pytania odpowiednio do wykwalifikowanego inżyniera. Możliwe jest także monitorowanie statusu zgłoszeń, w tym zgłoszeń dokonanych telefonicznie. Funkcję HP Live, umożliwiającą bezpośredni kontakt z inżynierem wsparcia HP w czasie standardowych godzin pracy HP (od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego), od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Za pomocą współdzielonej treści przeglądarki internetowej, inżynier wsparcia HP pomoże odnaleźć w sieci odpowiednie informacje, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Bezpośrednia pomoc jest dostępna za pośrednictwem przycisku HP Live na wskazanej stronie internetowej. Możliwość przeszukiwania baz danych wiedzy HP i innych dostawców, w celu odnalezienia informacji na temat wybranych produktów innych dostawców lub korzystania z forum wsparcia. W przypadku klientów spełniających minimalne wymagania, dostępna jest funkcja zdalnego elektronicznego monitorowania i wsparcia w postaci standardowej konfiguracji ze zdalnym zarządzaniem zdarzeniami sprzętowymi, które możliwe jest dzięki oprogramowaniu diagnostycznemu dostępnemu dla wybranych produktów. Oprogramowanie to monitoruje stan sprzętu oraz generuje powiadomienia w określonych sytuacjach. Powiadomienia te są odbierane i przekazywane do HP w celu ich przeanalizowania i podjęcia ewentualnych działań. W przypadku klientów spełniających określone przez HP wymagania możliwy jest zdalny dostęp do systemu Klienta przez inżyniera wsparcia HP. Dostęp odbywa się za zgodą klienta i wykonywany jest tylko przez HP w celu diagnozy i szybszego rozwiązywania problemów. Szczegółowe informacje na temat minimalnych wymagań Klient może uzyskać w lokalnym biurze handlowym HP. 2

3 Specyfikacje Tabela 2. Opcjonalne cechy usługi Cecha Zakres tylko komputer osobisty/ stacja robocza/terminal/ komputer przenośny Ograniczenie liczby stron Dla wybranych produktów komputerowych, Klient może wybrać usługę obejmującą swoim zakresem tylko urządzenie główne: komputer biurkowy/stacja robocza/terminal/komputer przenośny (tylko CPU). Usługi HP Care Pack z tym zakresem obsługi nie obejmują tym samym zewnętrznego monitora lub stacji dokującej. Niektóre drukarki mogą być oferowane z określonym maksymalnym przydziałem stron. Liczba stron dla dowolnej drukarki to liczba standardowych stron (pustych bądź zadrukowanych), które przeszły przez mechanizm drukujący drukarki. Aktualną liczbę stron można znaleźć na stronie testowej drukarki. Dla różnych rozmiarów papieru i opcji drukowania przypisana może zostać odpowiadająca im liczba stron standardowych. Dla drukarek, których instalację przeprowadza HP, okres obowiązywania umowy rozpoczyna się w dniu ich instalacji u Klienta. W przypadku obowiązywania przydziału stron, umowa wsparcia wygasa gdy kończy się jej termin obowiązywania, bądź gdy przed tym terminem przekroczony zostanie maksymalny limit stron dla danej drukarki. W razie przekroczenia przyznanego limitu stron przed końcem obowiązywania umowy, wszelkie usługi świadczone będą za dodatkową opłatą, zgodnie z obowiązującymi w danym momencie stawkami HP za czas pracy i materiały, za wyjątkiem sytuacji, gdy nowy HP Care Pack zostanie wykupiony przed wykonaniem zamówionej usługi. Ochrona w razie przypadkowego uszkodzenia Zatrzymanie uszkodzonych nośników W przypadku wybranych produktów, niektóre poziomy usług mogą być oferowane z opcją ochrony w razie przypadkowego uszkodzenia. Dla usług, w przypadku których, oferowana jest taka opcja, Klient otrzymuje ochronę w razie przypadkowego uszkodzenia objętego usługą urządzenia, w ramach tej usługi. Przypadkowe uszkodzenie jest zdefiniowane jako fizyczne uszkodzenie produktu spowodowane zdarzeniem przypadkowym. Usługa obejmuje zdarzenia takie, jak nieumyślne zalanie urządzenia na zewnątrz i wewnątrz, upuszczenie, upadek oraz zwarcie elektryczne. Obejmuje to także uszkodzenie i pęknięcie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD i ułamane części. Usługa nie obejmuje utraty lub uszkodzenia urządzenia w wyniku kradzieży, zagubienia, pożaru FDS, wypadku samochodowego, działania siły wyższej, zmian spowodowanych standardowym zużyciem materiałów eksploatacyjnych, umyślnego uszkodzenia i innych zdarzeń opisanych w ograniczeniach usługi. Wymiana głównych części podlega ograniczeniom opisanym w ograniczeniach usługi i jest limitowana do trzech w ciągu roku. HP może wyznaczyć odpowiednie centrum serwisowe, w którym urządzenie może zostać naprawione lub wymienione, ponieważ nie wszystkie części zamienne mogą być dostępne we wszystkich punktach obsługi. W przypadku niektórych produktów, opcja ta umożliwia Klientowi zachowanie uszkodzonego dysku twardego objętego tą usługą, którego nie chce się pozbyć ze względu na zawarte na nim poufne dane. Wszystkie dyski w systemie objętym usługą muszą podlegać programowi Zatrzymania uszkodzonych nośników. Pomimo jakichkolwiek treści w tym dokumencie lub w zasadach HP Single Order dla Usług wsparcia stanowiących inaczej, HP zrzeka się prawa do przejęcia uszkodzonego dysku objętego programem wymiany przy okazji dostarczenia klientowi zapasowego dysku. Klient zachowa wszystkie uszkodzone dyski HP na podstawie umowy o wsparciu HP. Specyfikacje Tabela 3. Opcje poziomów usług Nie wszystkie poziomy usług dostępne są dla każdego z produktów. Poziom usług wybrany przez Klienta będzie określony w dokumentacji do umowy. Opcja Reakcja na miejscu w ciągu trzech dni, standardowe godziny pracy (9 x 5) Reakcja w następnym dniu, standardowe godziny pracy (9 x 5) Reakcja w ciągu 4 godzin, standardowe godziny pracy (9 x 5) Reakcja w ciągu 4 godzin, rozszerzone godziny pracy (13 x 5) Reakcja w ciągu 4 godzin (24 x 7) Autoryzowany przez HP przedstawiciel przyjeżdża do Klienta w celu rozpoczęcia wykonywania usługi w ciągu trzech dni od przyjęcia zgłoszenia serwisowego w czasie trwania okna serwisowego. Zgłoszenia otrzymane poza obowiązującym oknem serwisowym zostaną przyjęte w następnym dniu, w ramach następnego okna serwisowego i zostaną obsłużone w ciągu 3 następnych dni. Usługa jest realizowana w oknie serwisowym od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego, 9 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku wyłączając dni wolne od pracy. Autoryzowany przez HP przedstawiciel przyjeżdża do Klienta w celu rozpoczęcia wykonywania usługi w następnym dniu po przyjęciu zgłoszenia serwisowego w czasie trwania okna serwisowego. Zgłoszenia otrzymane poza obowiązującym oknem serwisowym zostaną przyjęte następnego dnia, w ramach następnego okna serwisowego i zostaną obsłużone w ciągu kolejnego dnia, po przyjęciu zgłoszenia. Usługa jest realizowana w oknie serwisowym od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego, 9 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku wyłączając dni wolne od pracy. Autoryzowany przez HP przedstawiciel przyjeżdża do Klienta w celu rozpoczęcia wykonywania usługi w ciągu czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego w czasie trwania okna serwisowego. 4-godzinny czas reakcji jest liczony tylko w czasie trwania okna serwisowego. W przypadku wezwań otrzymanych po godzinie 13:00 czasu lokalnego, czas reakcji może zostać przeniesiony do następnego okna serwisowego. Usługa jest realizowana w oknie serwisowym od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego, 9 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku wyłączając dni wolne od pracy Autoryzowany przez HP przedstawiciel przyjeżdża do Klienta w celu rozpoczęcia wykonywania usługi w ciągu czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego w czasie trwania okna serwisowego. 4-godzinny czas reakcji jest liczony tylko w czasie trwania okna serwisowego. W przypadku zgłoszeń otrzymanych po godzinie 17:00 czasu lokalnego, czas reakcji może zostać przeniesiony do następnego okna serwisowego. Usługa jest realizowana w oknie serwisowym od 8:00 do 21:00 czasu lokalnego, 13 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku wyłączając dni wolne od pracy. Autoryzowany przez HP przedstawiciel przyjeżdża do Klienta w celu rozpoczęcia wykonywania usługi o dowolnej porze, w dowolnym dniu, w ciągu czterech godzin od przyjęcia zgłoszenia serwisowego. Usługa jest realizowana w czasie trwania okna serwisowego 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku, włączając dni wolne od pracy. 3

4 Strefy dojazdu Zobowiązanie zachowania czasu reakcji u Klienta na zgłoszenie jest wiążące w miejscach odległych o mniej, niż 160 km od wskazanego przez HP punktu serwisowego. Dojazd do miejsc odległych o maksymalnie 320 km od wskazanego przez HP punktu serwisowego jest bezpłatny. Jeżeli odległość jest większa, niż 320 km, za dojazd pobierana jest dodatkowa opłata. Strefy dojazdu i opłaty mogą zależeć od położenia geograficznego. Jeżeli odległość jest większa, niż 160 km, czasy reakcji ulegają zmianie ze względu na wydłużony czas dojazdu: Odległość od wskazanego przez HP punktu wsparcia Reakcja w ciągu 4 godzin, na miejscu Reakcja w następnym dniu/ciągu trzech dni km km km Ponad 480 km 4 godziny 8 godzin Czas reakcji ustalany w momencie zgłoszenia realizacja usługi zależy od dostępności zasobów Czas reakcji ustalany w momencie zgłoszenia realizacja usługi zależy od dostępności zasobów Reakcja w następnym dniu/w ciągu trzech dni 1 dodatkowy dzień (w obrębie dni objętych usługą) 2 dodatkowe dni (w obrębie dni objętych usługą) Czas reakcji ustalany w momencie zgłoszenia realizacja usługi zależy od dostępności zasobów Zakres usługi Usługa serwisowa w miejscu instalacji obejmuje produkty marek HP i Compaq oraz wszystkie wewnętrzne komponenty dostarczone przez HP (np. karty HP Jetdirect, pamięć i napędy CD-ROM) oraz akcesoria HP i Compaq dołączone do głównego produktu i zakupione razem z nim, jak np. mysz, klawiatura, stacja dokująca i zewnętrzny monitor o przekątnej 22 lub mniejszej. W przypadku niektórych serwerów i pamięci masowych, ich wewnętrzne i zewnętrzne komponenty (procesory, dyski i inne główne akcesoria), mogą zostać objęte umową, jeżeli wsparcie zostało odpowiednio dobrane i zostały one umieszczone na liście sprzętu objętego umową (jeżeli dotyczy). W przypadku usług HP Care Pack z zakresem tylko CPU, zewnętrzne monitory i stacje dokujące nie są objęte umową. CPU oznacza w tym przypadku urzą dze nie główne (jednostkę centralną) takie jak: komputer biurkowy, stację roboczą, terminal, komputer przenośny. Wsparcie dla dostarczonych przez HP wybranych systemów innych producentów obejmuje standardowe komponenty wewnętrzne i zewnętrzne oraz zewnętrzny monitor, klawiaturę i mysz. Materiały eksploatacyjne, w tym (ale nie tylko) baterie, rysiki do komputerów typu Tablet PC, zestawy konserwacyjne i inne materiały eksploatacyjne oraz czynności konserwacyjne, których wykonywanie należy do obowiązków użytkownika, a także urządzenia innych niż HP producentów nie są objęte usługą. W przypadku komponentów już nie produkowanych konieczne może być dokonanie uaktualnienia. HP współpracując z klientem może rekomendować części zamienne. Ze względu na lokalne uwarunkowania nie wszystkie komponenty mogą być objęte usługą we wszystkich krajach. W przypadku serwerów ProLiant i systemów pamięci masowych, usługa obejmuje wewnętrzne, dedykowane dla danego serwera opcje sprzętowe marki HP, jeżeli zostały zakupione razem z serwerem lub później, oraz monitory o przekątnej do 22" i urządzenia UPS. Wszystkie te elementy są objęte tym samym poziomem usługi i przez ten sam okres, co serwer. W przypadku obudów BladeSystem, usługa obejmuje samą obudowę, zasilacze, wentylatory oraz elementy obudowy takie, jak przelotki, połączenia Ethernet i moduły Virtual Connect. Dla serwerów, pamięci masowych lub obudów BladeSystem zainstalowanych w stelażu, usługa obejmuje wszystkie dedykowane przez HP opcje zainstalowane w stelaży, włączając UPS o mocy nie większej niż 12kVA, przełączniki KVM, konsolę i PDU. Usługą nie są objęte baterie zasilacza UPS; w tym przypadku zastosowanie mają standardowe warunki gwarancyjne. 4

5 Obowiązki Klienta Jeżeli wymagane, Klient lub autoryzowany przedstawiciel HP jest zobowiązany do zarejestrowania urządzenia objętego usługą w ciągu dziesięciu (10) dni od zakupu tej usługi. Rejestrację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami zawartymi w HP Care Pack lub dokumencie wysłanym pocztą bądź według wskazówek dostarczonych przez HP. Jeżeli objęty usługą produkt przenoszony jest do innej lokalizacji, ponowna rejestracja (lub odpowiednia zmiana istniejącej rejestracji) wymagana jest w ciągu dziesięciu dni od zmiany. W przypadku usługi realizowanej u klienta z czterogodzinnym czasem reakcji, HP według własnego uznania, może wymagać zainstalowania narzędzi i urządzeń umożliwiających zdalny dostęp. W przypadku, kiedy usługa wymaga zdalnego dostępu i jest on możliwy, Klient zobowiązany jest do jego zapewnienia, w celu umożliwienia realizacji usługi z czterogodzinnym czasem reakcji. W takim przypadku klient może być poproszony o: Zapewnienie wszystkich niezbędnych informacji, aby HP mogło zapewnić szybką i profesjonalną pomoc zdalną, a także umożliwić określenie przez HP, czy wezwanie jest objęte umową Uruchomienie wbudowanych testów diagnostycznych i innych narzędzi i programów diagnostycznych Zainstalowanie aktualizacji i poprawek oprogramowania wewnętrznego, jeżeli może to być wykonane przez użytkownika Wykonanie innych uzasadnionych czynności, które pomogą HP w identyfikacji i rozwiązaniu problemu, zgodnie z życzeniem HP Klient jest odpowiedzialny za regularne instalowanie krytycznych aktualizacji oprogramowania wewnętrznego oraz wymianę części i instalację całych produktów dostarczonych do Klienta, jeśli czynności te mogą być wykonane we własnym zakresie przez użytkownika. W przypadkach, gdy w celu rozwiązania problemu, do klienta zostaną dostarczone części, których wymiany dokonuje użytkownik we własnym zakresie, Klient jest odpowiedzialny za zwrot uszkodzonych części w czasie określonym przez HP. W przypadku nieotrzymania zwrotu uszkodzonych części w wyznaczonym czasie lub stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia części w momencie ich odbioru, Klient musi uiścić opłatę za uszkodzoną część, zgodnie z ustaleniami HP. Klient powinien zarejestrować się w systemie elektronicznym HP, aby uzyskać dostęp do elektronicznej bazy informacji o produkcie, otrzymywać proaktywne powiadomienia i korzystać z innych dostępnych usług. W przypadku usługi zatrzymania uszkodzonych nośników, Klient jest odpowiedzialny za: Zachowanie kontroli nad dyskami twardymi przez cały czas trwania czynności serwisowych; HP nie bierze odpowiedzialności za dane znajdujące się na tych dyskach Zadbanie, by wszystkie ważne dane znajdujące się na zachowanych dyskach zostały skasowane lub dobrze zabezpieczone Wyznaczenie autoryzowanego przedstawiciela odpowiedzialnego za zachowanie uszkodzonych nośników, przyjęcie nośników zastępczych, dostarczenie HP numerów seryjnych każdego zachowanego dysku oraz, na żądanie HP, wypełnienie dostarczonego przez HP dokumentu poświadczającego zachowanie nośników Zniszczenie zatrzymanego dysku twardego lub zapewnienie, że nie zostanie on ponownie wykorzystany Zniszczenie wszystkich zachowanych dysków twardych zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska W przypadku dysków wypożyczonych, wynajętych bądź wziętych w leasing od HP, Klient jest zobowiązany zwrócić je niezwłocznie po wygaśnięciu usługi wsparcia HP. Klient jest również odpowiedzialny za usunięcie wszystkich wrażliwych danych przed zwróceniem każdego z dysków. Ograniczenia usługi Według uznania HP, usługa może być świadczona za pomocą zdalnej diagnostyki i zdalnej pomocy technicznej lub w miejscu instalacji lub innymi metodami świadczenia usług serwisowych. Inne metody mogą obejmować przesłanie, za pośrednictwem firmy kurierskiej części wymienianych we własnym zakresie przez użytkownika (klawiatura, mysz i inne), a także całych urządzeń na wymianę. HP określi właściwą metodę świadczenia usługi w celu zapewnienia efektywnego i terminowego jej wykonania. Czas reakcji w miejscu instalacji nie ma zastosowania w przypadku usług, które można wykonać za pomocą zdalnej diagnostyki, zdalnej pomocy technicznej lub za pomocą innych metod zapewnienia wsparcia, które zostały opisane powyżej. W przypadku technologii pamięci masowych działających w trybie redundantnym (np. macierz XP), czas reakcji w miejscu instalacji odnosi się do problemów krytycznych, które zgodnie z oceną HP mogą wpłynąć na funkcjonowanie firmy Klienta. Czas reakcji dla zgłoszeń do niekrytycznych zdarzeń może być inny. 5

6 Z usługi wyłączone są następujące (ale nie tylko) czynności: Utworzenie kopii zapasowej, pomoc techniczna i odtworzenie systemu operacyjnego lub innego oprogramowania oraz danych Testowanie funkcjonowania aplikacji i dodatkowe testy zamówione lub wymagane przez Klienta Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z połączeniami lub zgodnością Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów związanych z siecią Czynności wykonywane ze względu na niedokonanie przez Klienta instalacji poprawek systemowych, napraw, instalacji łatek lub modyfikacji zalecanych przez HP Czynności wykonywane ze względu na niedokonanie przez Klienta działań zaleconych wcześniej przez HP w celu uniknięcia problemów Przeglądy konserwacyjne, które we własnym zakresie wykonuje użytkownik (z wyłączeniem sytuacji, kiedy usługa przeglądu konserwacyjnego została przez klienta wykupiona) Wyłączenia dotyczące opcji ochrony w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa ochrony w razie przypadkowego uszkodzenia nie obejmuje: Uszkodzeń spowodowanych niewykonywaniem zalecanych przez producenta konserwacji i nieprzestrzeganiem zasad obsługi Uszkodzeń spowodowanych wojną, incydentem nuklearnym, pożarem, terroryzmem, wypadkiem samochodowym, siłą wyższą lub nieautoryzowaną próbą naprawy produktu i korzystaniem z uszkodzonych nośników Utraty lub uszkodzenia danych, przerw w pracy firmy, starzenia się, uszkodzeń kosmetycznych, rdzy, zmiany koloru, tekstury lub wykończenia, starcia, zużycia lub stopniowego zużycia Błędów konstrukcyjnych, projektowych, programistycznych lub w dokumentacji produktu Oszustwa, kradzieży, zgubienia i utraty, niewłaściwego użycia oraz działań umyślnych Jakichkolwiek zmian i modyfikacji produktu W przypadku biznesowych komputerów przenośnych HP, wymiana głównych części jest ograniczona do trzech głównych części w ciągu 12 miesięcy od początku obowiązywania usługi HP Care Pack. Dla wszystkich innych produktów, ograniczenie to wynosi wymianę jednej części głównej urządzenia w ciągu 12 miesięcy od początku obowiązywania usługi HP Care Pack. Dla usługi ochrony w razie przypadkowego uszkodzenia Główne części to (ale nie tylko) wyświetlacz (LCD), napęd DVD/CD-ROM, płyta główna, procesor, dysk twardy i pamięć. Po osiągnięciu określonego limitu, Klient zostanie obciążony kosztem naprawy na podstawie kosztów zużycia materiałów i czasu pracy. Ograniczenia dotyczące usługi zatrzymania uszkodzonych nośników Usługa zachowania uszkodzonych nośników obejmuje jedynie dyski twarde wymienione przez HP z powodu ich złego funkcjonowania. Dyski wymienione z powodów innych, niż wadliwe działanie, nie są objęte tą usługą. Częstotliwość awarii dysków twardych jest stale monitorowana i HP zastrzega sobie prawo do anulowania usługi z 30 dniowym wypowiedzeniem, jeżeli HP ma uzasadnione podejrzenia, że Klient nadużywa opcji usługi zatrzymania napędów dysków twardych (np. w przypadku, w którym wymiana uszkodzonego dysku twardego fizycznie przekracza standardowe współczynniki awaryjności dla danego systemu). HP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ LUB ZA ZNISZCZENIE KTÓREGOKOLWIEK Z ZACHOWANYCH PRZEZ KLIENTA DYSKÓW TWARDYCH. NIEZALEŻNIE OD INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH W WARUNKACH POJEDYNCZEGO ZAMÓWIENIA HP DLA WSPARCIA LUB W DOKUMENCIE Z DANYMI TECHNICZNYMI, W ŻADNYM WYPADKU HP, FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCE, PODWYKONAWCY LUB DOSTAWCY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA PRZYPADKOWE, UMYŚLNE LUB WTÓRNE USZKODZENIA I UTRATĘ BĄDŹ NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DANYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ ZACHOWANIA USZKODZONYCH NOŚNIKÓW. Informacje o zamawianiu Dostępność poziomów usług i niektórych usług serwisowych może zależeć od lokalnych warunków i może być ograniczona do określonych produktów i lokalizacji. Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje o usługach serwisowych HP można uzyskać kontaktując się z dowolnym z naszych biur handlowych oraz można znaleźć na stronie internetowej: Technologia zapewniająca lepsze rezultaty firm Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje na produkty i usługi HP są ustalane w wyraźnych oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie może być uznana za dodatkowy element gwarancji. Firma Hewlett-Packard Company nie może być pociągana do odpowiedzialności za błędy techniczne i edycyjne, oraz za informacje pominięte w tym dokumencie. Intel, Pentium i Xeon są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Intel Corporation na terenie USA i innych krajów. Więcej informacji na stronie PLE, Czerwiec 2008

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Usługa HP Support Plus

Usługa HP Support Plus Usługa HP Support Plus Usługi HP Care Pack Usługa HP Support Plus zapewnia kompleksowe usługi serwisowe w zakresie sprzętu i oprogramowania, umożliwiając zwiększenie dostępności infrastruktury IT. Inżynierowie

Bardziej szczegółowo

Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin

Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin zapewnia menedżerom IT dostęp do zespołu

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym

Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa HP z transportem zwrotnym zapewnia wysokiej klasy obsługę serwisową urządzenia we wskazanym przez HP centrum serwisowym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla sprzętu HP z zakończonym standardowym okresem obsługi serwisowej

Wsparcie dla sprzętu HP z zakończonym standardowym okresem obsługi serwisowej Wsparcie dla sprzętu HP z zakończonym standardowym okresem obsługi serwisowej HP Technology Services Opis usługi Usługa wsparcia dla sprzętu HP z zakończonym okresem obsługi serwisowej obejmuje diagnostykę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Usługi wsparcia dotyczące sprzętu poza miejscem instalacji oraz zwrotów

Usługi wsparcia dotyczące sprzętu poza miejscem instalacji oraz zwrotów Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące sprzętu poza miejscem instalacji oraz zwrotów Usługi HP Care Pack Korzyści z usługi Elastyczne opcje transportu Niezawodna, niedroga alternatywa dla usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Obsługa owa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Serwis HP w następnym dniu roboczym zapewnia użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie dla ich nowego Produktu Przenośnego HP,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów

Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów Karta danych katalogowych Usługa firmy HP w zakresie wymiany sprzętu przeznaczona dla konsumentów Usługi HP Care Pack Zalety usługi Wygodna usługa od drzwi do drzwi Tańsza alternatywa dla naprawy w miejscu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: KONTRAKT 20 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Nr referencyjny nadany sprawie: JRP.231.22.2015.KG CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 Opis przedmiotu zamówienia kody wg CPV: 30213100-6

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji

Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji Karta specyfikacji produktu Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji Usługi HP Care Pack Skrócona charakterystyka usługi Diagnostyka i wsparcie na telefon Wsparcie dla sprzętu w miejscu instalacji

Bardziej szczegółowo

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) zapewnia profesjonalny lokalny serwis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Usługa pomocy technicznej HP dla sprzętu w miejscu instalacji

Usługa pomocy technicznej HP dla sprzętu w miejscu instalacji Dane techniczne Usługa pomocy technicznej HP dla Usługi technologiczne HP usługi kontraktowe Najważniejsze elementy usługi Zdalna diagnostyka i pomoc techniczna Pomoc techniczna dla sprzętu w miejscu instalacji

Bardziej szczegółowo

Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych

Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych Usługi HP Care Pack Usługa HP Wsparcia Technicznego Następnego Dnia dla Podróżnych oferuje użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie techniczne

Bardziej szczegółowo

Usługi HP świadczone na podstawie umowy

Usługi HP świadczone na podstawie umowy Karta charakterystyki Usługa wymiany sprzętu HP Usługi HP świadczone na podstawie umowy Zalety usługi Wygodna obsługa od drzwi do drzwi Tańsza alternatywa dla napraw w miejscu instalacji sprzętu Elastyczne

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa instalacji i uruchomienia środowiska operacyjnego HP Matrix dla serwera ProLiant

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Szybkie przywracanie sprawności sprzętu

Szybkie przywracanie sprawności sprzętu Arkusz danych Szybkie przywracanie sprawności sprzętu Usługa wymiany w ramach wsparcia sprzętowego HP Najważniejsze funkcje usługi Wygodna obsługa od drzwi do drzwi (door-to-door) Tańsza alternatywa dla

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7

Spis treści. 1. Utworzenie konta...3. 2. Dodanie zgłoszenia...5. 3. Realizacja zgłoszenia...7 0 Spis treści 1. Utworzenie konta...3 2. Dodanie zgłoszenia...5 3. Realizacja zgłoszenia...7 1 System wsparcia technicznego pozwala na szybką reakcję zespołu specjalistów oraz pełne udokumentowanie historii

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter Ograniczona gwarancja Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard Produkt HP Drukarka Oprogramowanie Głowica drukująca Wkład atramentowy Okres ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu

Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu System. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell złożony z następujących elementów: monitor, procesor (CPU),

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Firma Logitech, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła możliwość składania zapytań technicznych oraz reklamowania produktów

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA IMEI / NUMER SERYJNY PRODUKTU MODEL NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY (rok/miesiąc/dzień) PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą:

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na kompleksową obsługę serwisową urządzeń drukujących eksploatowanych w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą)

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z ofertą) ... Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ przedmiotu zamówienia / Formularz Oferty Technicznej (dokument należy złożyć wraz z

Bardziej szczegółowo

opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp

opis usługi korzyści najważniejsze cechy specyfikacje tabela 1. cechy usługi instalacja i uruchamianie hp korzyści najważniejsze cechy Opisy usługi instalacji i uruchamiania drukarek, klientów, serwerów i pamięci masowej HP Usługa instalacji i uruchamiania HP zapewnia instalację nowego produktu hp i systemu

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla sprzętu. w miejscu instalacji. Usługi HP świadczone na podstawie umowy

Wsparcie dla sprzętu. w miejscu instalacji. Usługi HP świadczone na podstawie umowy Karta specyfikacji produktu Wsparcie dla sprzętu HP w miejscu instalacji Usługi HP świadczone na podstawie umowy Skrócona charakterystyka usługi Diagnostyka i wsparcie zdalne Wsparcie dla sprzętu w miejscu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe urządzenie Designjet Z6600 Przemysłowe urządzenie fotograficzne Designjet Z6800. Ograniczona gwarancja

Przemysłowe urządzenie Designjet Z6600 Przemysłowe urządzenie fotograficzne Designjet Z6800. Ograniczona gwarancja Przemysłowe urządzenie Designjet Z6600 Przemysłowe urządzenie fotograficzne Designjet Z6800 Ograniczona gwarancja Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard Produkt HP Drukarka Oprogramowanie Okres ograniczonej

Bardziej szczegółowo

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven

4 miesiące od aktywacji lub 4 miesiące od daty zakupu przy zakupie pakietu z nowym sprzętem w sklepie Seven OFERTA Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z ofertą stałej obsługi informatycznej Państwa firmy. Jesteśmy profesjonalną i stabilną firmą, posiadającą wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie myphone, lub

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych,

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI

Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pakiet Wsparcia to specjalna usługa posprzedażowa dedykowana klientom (dalej: Użytkownik lub Użytkownicy ) dokonującym zakupów w Cortland Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta hostingu dla sklepów Magneto

Oferta hostingu dla sklepów Magneto Oferta hostingu dla sklepów Magneto Opole, dnia 16 grudnia 2013 Ofertę przygotował: Piotr Habowski Telefon: 696 525 172 E-mail: piotr.habowski@smartmage.pl Uwaga: Informacje zawarte w ofercie objęte są

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Akumulator o przedłużonym działaniu APC UM48RMXLBP2U

Akumulator o przedłużonym działaniu APC UM48RMXLBP2U Instrukcja obsługi Wersja polska Akumulator o przedłużonym działaniu APC UM48RMXLBP2U Do stosowania z modułowym zasilaczem bezprzerwowym APC Smart-UPS 990-1736 01/2004 Wstęp Akumulator SUM48RMXLBP2U służy

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne

Rozszerzone Wsparcie Techniczne Niniejszy zawiera specyfikację opcjonalnej Usługi wybranej przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu Prac IBM ServiceSuite. Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych podlega warunkom Zakresu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zakup dysków na potrzeby rozbudowy architektury epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia I. Zakres kompleksowej obsługi serwisowej obejmuje: 1. Zapewnienie jakości wydruków i kserokopii zgodnie z dokumentacja techniczną Urządzeń; 2. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E03J Series and E04J Series Typ regulacji: E03J001 and E04J001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup obejmuje instalację

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a Serwisem Komputerowym K4DATA będącym własnością firmy DMK Industry, świadczącym

Bardziej szczegółowo