Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska"

Transkrypt

1 Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec / W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator bezpieczeństwa informacji sposób na uwolnienie się od GIODO > > Klauzula jurysdykcyjna jako najlepszy sposób na uniknięcie problemów z opłatami półkowymi VAT > > Kontrowersje wokół ulgi na nieściągalne wierzytelności CIT / PIT > > Korekta kosztów uzyskania przychodu poprzez regulowanie zobowiązań w ramach umowy faktoringu odwrotnego Aktualności podatkowe Rödl & Partner info Szanowni Państwo, początek 2015 roku przyniósł szereg zmian w przepisach, w tym m.in. w zakresie ochrony danych osobowych. Wprowadzono rozwiązania pozwalające na uniknięcie obowiązku zgłaszania zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Pragnąc przybliżyć tę tematykę, zamieszczamy artykuł pt. Administrator bezpieczeństwa informacji sposób na uwolnienie się od GIODO. Dla zagranicznych przedsiębiorców inwestycyjnych w Polsce problematyczne mogą okazać się niektóre zapisy polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W Polsce bowiem, w odróżnieniu od wielu innych krajów Unii Europejskiej (np. Niemiec), za czyn nieuczciwej konkurencji uznawane jest pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (tzw. półkowe). Polecamy Państwa uwadze artykuł pt. Klauzula jurysdykcyjna jako najlepszy sposób na uniknięcie problemów z opłatami półkowymi, w którym wskazujemy rozwiązania pozwalające na zminimalizowanie ryzyk związanych ze stosowaniem ww. ustawy w tym zakresie. W obszarze tematyki podatkowej piszemy o ważnej w praktyce uldze na nieściągalne wierzytelności (tzw. uldze na złe długi ), na tle której wyłoniły się istotne wątpliwości odnośnie do zgodności polskich regulacji z zasadą neutralności i proporcjonalności podatku VAT. W artykule pt. Kontrowersje wokół ulgi na nieściągalne wierzytelności wyjaśniamy, dlaczego polskie przepisy wymagają zmiany. Zachęcamy do zapoznania się również z artykułem dotyczącym wpływu regulowania zobowiązań w ramach tzw. faktoringu odwrotnego na obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodu ( Korekta kosztów uzyskania przychodu poprzez regulowanie zobowiązań w ramach umowy faktoringu odwrotnego ). W Aktualnościach podatkowych zawarliśmy informacje dotyczące zapadłych w ostatnim czasie istotnych rozstrzygnięć organów podatkowych i sądów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz o planowanych zmianach w prawie podatkowym. Zapraszamy do lektury! dr hab. dr Marcin Jamroży

2 Prawo > > Administrator bezpieczeństwa informacji sposób na uwolnienie się od GIODO Tomasz Pleśniak, Rödl & Partner Wrocław Z początkiem 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych, zgodnie z którymi istnieje możliwość zwolnienia się z obowiązku zgłaszania zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (dalej jako: GIODO ). Możliwość taka powstaje w przypadku powołania administratora bezpieczeństwa danych i dochowania procedury jego rejestracji. Przyjęcie takiego rozwiązania umożliwia również uzyskanie innych korzyści przez spółkę. W obecnych warunkach funkcjonowania w obrocie gospodarczym praktycznie każdy przedsiębiorca dysponuje różnego rodzaju zbiorami danych osobowych, przez co uzyskuje status administratora danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami administratorami danych osobowych są m.in. podmioty prywatne (np. spółki lub osoby fizyczne prowadzące indywidulaną działalność gospodarczą) przetwarzające dane osobowe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, jeżeli: 1 mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Polski; 2 mają siedzibę albo miejsce zamieszkania za granicą i przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Polski. Za dane osobowe uważa się natomiast wszelkie informacje dotyczące konkretnej osoby fizycznej lub osoby możliwej do zidentyfikowania, np. za pomocą numeru identyfikacyjnego (np. numer PESEL) bądź też czynników określających jej cechy, m.in. fizyczne, ekonomiczne lub kulturowe (np. grupa krwi, status majątkowy). Jednakże do danych osobowych nie zalicza się informacji, które w istocie umożliwiają utożsamienie osoby, lecz w tym celu niezbędne byłoby poświęcenie nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Z kolei zbiorami danych osobowych są uporządkowane zestawy danych o charakterze osobowym umożliwiające wyszukanie konkretnych danych według określonego kryterium, niezależnie od tego, czy jest on rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. Zasadą jest, że podmioty będące administratorami danych osobowych zobowiązane są do zgłaszania prowadzonych przez nie zbiorów danych osobowych do GIODO. Dokonanie takiego zgłoszenia wiąże się z potrzebą przygotowania wniosku zawierającego szereg informacji dotyczących zbioru i znajdujących się w nim danych. W dodatku w przypadku zmiany tych informacji istnieje obowiązek zgłoszenia jej do GIODO w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany. Powyższa zasada nie dotyczy niektórych grup danych osobowych, wymienionych w przepisach ustawy (np. zbioru danych osobowych zatrudnionych w spółce pracowników). Na uwolnienie się od obowiązku zgłaszania zbiorów danych i ich zmian pozwala powołanie administratora bezpieczeństwa informacji i zgłoszenie go do rejestru prowadzonego przez GIODO. Na administratora bezpieczeństwa informacji można powołać osobę zatrudnioną w spółce lub osobę z zewnątrz (np. na zasadzie outsourcingu), o ile osoba ta posiada wiedzę umożliwiającą wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji, a także spełnia inne wymogi wyrażone w ustawie. Zgłoszenie administratora bezpieczeństwa informacji musi nastąpić w terminie 30 dni od dnia jego powołania. Ponadto powołanie administratora bezpieczeństwa informacji pozwala na odciążenie kierownictwa spółki od obowiązków związanych z administrowaniem danych osobowych, które niejednokrotnie wymaga posiadania wiedzy specjalistycznej w tym zakresie. Jeżeli bowiem administrator nie zostanie powołany, jego obowiązki musi wykonywać kierownictwo spółki. Mowa tutaj o takich obowiązkach, jak sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami, nadzorowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych czy też prowadzenie rejestru zbiorów przetwarzanych danych. Powołanie administratora danych osobowych wiąże się również z ograniczeniem ilości kontroli dokonywanych przez GIODO. W razie jakichkolwiek skarg do tego organu, Inspektor nie będzie musiał wysyłać swoich urzędników. Będzie mógł bowiem ograniczyć się do polecenia sprawdzenia sytuacji przez administratora bezpieczeństwa informacji. Wskazać przy tym należy, że przeprowadzenie takiej wewnętrznej kontroli będzie zdecydowanie mniej dolegliwe niż bezpośrednia kontrola z ramienia GIODO ponieważ, jak już wcześniej wspomniano, administratorem jest osoba współpracująca ze spółką (pracownik lub osoba z zewnątrz pod warunkiem, że spełnia wymogi przewidziane w przepisach). Można go także odwołać z pełnienia funkcji w każdym czasie, co dodatkowo wzmacnia sytuację spółki. Warto zatem rozważyć powołanie administratora bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza jeżeli spółka objęta jest obowiązkiem zgłaszania zbiorów danych do GIODO. Niemniej jednak rozwiązanie takie zasługuje na uwagę również w spółkach nieobjętych tym obowiązkiem. Umożliwia ono bowiem odciążenie kierownictwa spółki od obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także daje możliwość uchylenia się od kontroli prze- 2

3 Prawo CIT Wydanie: Wydanie: styczeń-marzec / luty Zwolnienie twarzania danych z opodatkowania osobowych dokonywanej dywidendy bezpośrednio przez urzędników państwowych i poprzestanie jedynie na Z wewnętrznej dniem 1 stycznia kontroli r. zmienia się brzmienie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, dotyczącego zwolnienia z opodatkowania dochodów Dalszych (przychodów) informacji udziela z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zwolnieniem objęte zostały dochody uzyskiwane przez akcjonariuszy z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce. Zwolnienie nie dotyczy natomiast dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w takiej spółce przez komplementariuszy. Ponadto zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o Tomasz CIT ma Pleśniak zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów Starszy prawnik z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych tel.: przez +48 spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT. Przykład 4: > > Rok Klauzula obrotowy jurysdykcyjna Alfa spółka z ograniczoną jako najlepszy odpowiedzialnością S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. sposób na uniknięcie problemów Spółka staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia 2014 z opłatami r. Akcjonariuszem półkowymi spółki, posiadającym 10% akcji (nieprzerwanie przez okres 2 lat) jest spółka Beta GmbH Bartosz z siedzibą Soloch, w Niemczech. Rödl & Partner Spółka Warszawa ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości zagranicznych swoich dochodów. przedsiębiorców pragnących inwesto- Dla wać w Polsce problematyczne mogą okazać się niektóre przepisy Zysk wypracowany ustawy o przez zwalczaniu S.K.A. w nieuczciwej 2013 r. i przypadający konkurencji. W do Polsce wypłaty bowiem, Beta GmbH w odróżnieniu będzie objęty od wielu zwolnieniem innych krajów na Unii mocy Europejskiej art. 22 ust. (np. 4 ustawy Niemiec), o CIT. Dopiero za czyn zysk nieuczciwej wypracowany konkurencji w 2014 uznawane r. i wypłacony jest pobieranie Beta GmbH innych będzie niż objęty marża zwolnieniem opłat (przy za założeniu przyjęcie spełnienia towaru do warunków, sprzedaży. o których Polskie handlowa sądy mowa interpretują w art. 22 ów ust. przepis 4 oraz bardzo przedstawieniu szeroko. certyfikatu Z orzecznictwa rezydencji). wynika, że Zysk wbrew komplementariusza literalnemu brzmieniu nie będzie nie obejmuje objęty on zwolnieniem wyłącznie opłat spod za opodatkowania przyjęcie towarów u źródła. do obrotu (tzw. półkowego), ale także stosowane powszechnie w obrocie opłaty stosunkowe, czy marketingowe. Spotyka się to Jeżeli wprawdzie spółka z komandytowo-akcyjna krytyką doktryny i praktyki przed dniem prawa, 1 ponadto stycznia 2014 niektóre r. posiadała orzeczenia niewypłacone sądów niższych zyski z instancji lat poprzedzających uchylane są ten przez dzień Sąd i Najwyższy, spółka ta dokona przedsiębiorca po dniu poprzedzającym musi jednak liczyć dzień, się w z ryzykiem którym stała wynikającym się podatnikiem z uznania CIT, wypłaty przez polski dywidendy sąd określonej przychodu opłaty umownej z tytułu udziału za czyn w zyskach nieuczciwej osób konkuren- prawnych, lub innego na cji. potrzeby Odnosi się zwolnienia to również z art. do 22 dystrybutorów, ust. 4 ustawy o pragnących CIT uznaje się, sprowadzać że w pierwszej towary kolejności wyprodukowane wypłacany w Polsce jest zysk na rynek osiągnięty zagraniczny. przed Wydaje dniem, się, w którym że jest spółka jednak ta skuteczny stała się podatnikiem na zmniejszenie CIT. ryzyk związanych ze stosowaniem polskiej sposób ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przykład 5: Problematyczność W stanie faktycznym wyłączenia jak powyżej odpowiedzialności zysk wypracowany z tytułu przez opłat spółkę innych w 2013 niż marża r. zostaje zatrzymany w spółce, co oznacza, że wspólnicy nie otrzymują w 2014 r. wypłat Jak z już zysku wspomniano, za rok sądy Zysk polskie ten wypłacony interpretują zostaje pojęcie w roku innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży bardzo szeroko. Sytuacja przedsiębiorców przyjmujących od producentów towary do dalszej dystrybucji jest tym bardziej niepewna, że sądy powszechne, odmien- nie Akcjonariusz niż wynikałoby nie może to z zasad skorzystać ogólnych ze zwolnienia prawa cywilnego, dywidendy z opodatkowania ciężar dowodu u na źródła, pobierającego ponieważ takie pochodzi opłaty. przerzucają W ona praktyce z zysku oznacza wypracowanego to, że dystrybutor w 2013 oskarżony r. Komplementariusz zakazanych nie zapłaci opłat podatku, dodatkowych, ponieważ zysk chcąc opodatkował udowodnić o pobieranie ich już legalność, w 2013 r. musi wykazać, że znalazły one odzwierciedlenie w czynnościach wykonywanych przez niego na rzecz dostawcy. Ponadto należy zwrócić uwagę, iż roszczenie o Podatek zwrot opłat u źródła półkowych jest roszczeniem pozaumownym. Oznacza to, że nie chroni przed nim poddanie samej umowy Na spółki prawu komandytowo-akcyjne obcemu konieczne rozciągnięto jest stwierdzenie, natomiast że zwolnienia do stosunków z podatku pomiędzy u źródła, przewidzianego stronami nie znajduje w art. 21 ust. zastosowania 3 ustawy o CIT. prawo Przepis polskie. ten stanowi implementację dyrektywy Rady 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie Z wspólnego powyższego systemu mogą opodatkowania wynikać dla stosowanego dystrybutorów do liczne odsetek oraz należności natury praktycznej. licencyjnych między W obrocie powiązanymi gospodarczym spółka- problemy powszechne mi różnych Państw jest ustalanie Członkowskich umownego (Dz.U. zysku L 157 dystrybutora z , w str. sposób 49 ze zm.), obejmujący która zgodnie tylko z art. marżę 3 lit. ze a znajduje sprzedaży. zastosowanie w wielu wyłącznie państwach do spółek tego wymienionych typu praktyki są w w załączniku pełni legal- do Jako że ne, dyrektywy. dystrybutorzy Przyznanie sprzedający zwolnienia za określonego granicą towary w art. wyprodukowane 3 ustawy w o Polsce CIT podmiotom zamieszczają innym, w umowach niż wymienione tego rodzaju w za- 21 ust. postanowienia, łączniku do ww. nie dyrektywy analizując (tu: spółce związanego komandytowo-akcyjnej) będzie możliwe Tymczasem, dopiero nawet po jeśli uprzednim liczne argumenty dokonaniu zmia- prze- z tym ryzyka prawnego. mawiają ny tego załącznika. właściwością prawa obcego, zgodnie z którym tego rodzaju opłaty dodatkowe byłyby w pełni dopuszczalne, Przykład to pamiętać 6: należy, że polskie sądy raczej niechętnie stosują Akcjonariuszem prawo zagraniczne Alfa spółka i dość z ograniczoną prawdopodobne odpowiedzialnością oceny pobrania S.K.A. opłat jest spółka dodatkowych Beta GmbH zastosują z siedzibą nieko- jest, że do rzystne w Niemczech, dla przedsiębiorcy która posiada przepisy w kapitale prawa S.K.A. polskiego. (nieprzerwanie przez okres 2 lat) 25% akcji. Akcjonariusz udzielił Dlatego S.K.A. pożyczki, też za zasadne od której należy S.K.A. uiszcza uznać odsetki. opatrywanie Akcjonariusz klauzulami nie korzysta jurysdykcyjnymi ze zwolnienia wskazującymi z opodatkowania wła- umów ściwość podatkiem sądu dochodowym zagranicznego od właściwego całości swoich dla dochodów. dystrybutora. Z tytułu wypłaty odsetek spółce Beta GmbH, płatnik (S.K.A.) pobierze podatek u źródła. Klauzula jurysdykcyjna Z Przepisy artykułu obowiązujące 25 Rozporządzenia od 1 stycznia UE /2012 r. regulują Bruksela również I-bis m.in. takie wynika, kwestie że strony podatkowe, mogą poddać jak: wnoszenie spory wynikłe aportu pomiędzy S.K.A., likwidacja nimi jurysdykcji S.K.A. dowolnych i wystąpienie sądów wspólnika, unijnych. wycena W pol- po- do skim datkowa piśmiennictwie składników majątkowych, podnosi się, przekształcenia że w praktyce i oznacza łączenia to z udziałem możliwość S.K.A., objęcia cienka klauzulą kapitalizacja. jurysdykcyjną Gdyby mieli obok Państwo roszczeń pytania umownych w tym zakresie, także chętnie roszczeń na deliktowych, nie odpowiemy. związanych ze stosowaniem umowy. Wydaje się, że mogą one obejmować Dalszych także informacji roszczenia udziela z tytułu innych niż marża opłat handlowych za przyjęcie towaru do obrotu. Sąd Najwyższy i sądy apelacyjne w swoim orzecznictwie podkreślały wielokrotnie, że klauzula arbitrażowa, dotycząca rozstrzygania sporów mających swoje źródło w umowie pomiędzy stronami, może również obejmować spory dotyczące opłat dodatkowych za przyjęcie towaru do sprzedaży. Powyższe orzecznictwo każe przypuszczać, że tym bardziej za dopuszczalne dr Marcin Jamroży można uznać obejmowanie sporów z tytułu Partner, opłat doradca niedozwolonych podatkowy, zapisem radca prawny na sąd innego państwa członkowskiego tel.: UE Poddanie sporu jurysdykcji sądu siedziby dystrybutora niesie z sobą liczne korzyści. Oczywistym jest, że zmniejsza to 3

4 Prawo / VAT Obecny kształt regulacji ulgi na złe długi powoduje zatem dychotomiczną sytuację, w której występuje objęcie wiekoszty i niepewność związaną z postępowaniem przed sądem stosującym nieznaną procedurę. Nie są to jednak jedyne zalety takiego rozwiązania. Częstą praktyką jest zawieranie przez zagranicznych dystrybutorów kontraktów z polskimi dostawcami wedle prawa właściwego dla dystrybutora, w związku z czym za korzystne uznać należy dokonywanie oceny postanowień takich umów przez sąd stosujący prawo właściwe dla umowy na co dzień. Ponadto podkreślić należy, że najprawdopodobniej sąd zagraniczny wybierając prawo właściwe do oceny dopuszczalności opłat dodatkowych, będzie mniej skłonny do wyboru niekorzystnego dla dystrybutora prawa polskiego. Pamiętać jednak należy, iż podczas formułowania klauzuli jurysdykcyjnej konieczne jest zachowanie daleko posuniętej staranności. Klauzula jurysdykcyjna stanowi bowiem wyciągnięcie danej sprawy ze zwykłych kompetencji sądownictwa powszechnego. Jak podkreśla zaś orzecznictwo, taki wyjątek od normalnej właściwości sądów powinien być traktowany możliwie jak najściślej. Dlatego pożądane jest wyraźne zaznaczenie w takiej klauzuli, iż faktyczną intencją stron było poddanie także sporów z tytułu ewentualnych czynów niedozwolonych rozstrzygnięciom sądu zagranicznego. Oznacza to, że sformułowania nieprecyzyjne czy zbyt ogólnikowe mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić uznanie przez sąd polski braku swojej jurysdykcji. Bartosz Soloch Młodszy prawnik tel.: Łukasz Krasoń-Becker Associate Partner, adwokat (DE) tel.: > > Kontrowersje wokół ulgi na nieściągalne wierzytelności Filip Geburczyk, Rödl & Partner Poznań Zasadniczym założeniem ulgi na nieściągalne wierzytelności, tj. tzw. ulgi na złe długi, jest możliwość skorygowania podstawy opodatkowania (a co za tym idzie kwoty VAT należnego) przez wierzyciela w sytuacji, w której zostanie uprawdopodobniona nieściągalność należności. Zgodnie z art. 89 a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako: ustawa o VAT ) takie uprawdopodobnienie zachodzi, jeżeli dłużnik nie ureguluje swojego zobowiązania w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze albo wierzyciel nie zbędzie wierzytelności w jakiejkolwiek formie. Przesłanki zastosowania powyższej ulgi są następujące: 1 dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika w rozumieniu ustawy o VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, 2 od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona, 3 na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której wierzyciel dokonuje korekty podstawy opodatkowania, zarówno wierzyciel jak i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, a dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Kluczowa w tym wypadku jest sytuacja dłużnika. Wierzyciel nie może bowiem skorzystać z ulgi na złe długi, jeśli na dzień poprzedzający dzień dokonywania korekty w stosunku do dłużnika toczy się postępowanie upadłościowe lub dłużnik jest w trakcie likwidacji. W konsekwencji, podatnika-wierzyciela, który wystawił fakturę i zapłacił podatek na ogólnych zasadach, w sytuacji gdy jego dłużnik znalazł się w stanie upadłości lub jest w likwidacji, nie obejmie ulga na złe długi. Jednocześnie po stronie dłużnika powstają określone obowiązki: zgodnie z art. 89 b ust. 1 ustawy o VAT dłużnik ma bezwzględny obowiązek korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury niezapłaconej przez 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności, niezależnie od toczącego się w stosunku do niego postępowania upadłościowego lub pozostawania w likwidacji. 4

5 VAT CIT Wydanie: Wydanie: styczeń-marzec / luty rzyciela Zwolnienie zakazem z opodatkowania stosowania tej dywidendy instytucji (a więc korygowania podatku należnego z niezapłaconej przez dłużnika faktury) Z dniem z 1 uwagi stycznia na 2014 postawienie r. zmienia dłużnika się brzmienie w stan art. upadłości 22 ust. lub 4 ustawy objęcie o CIT, likwidacją, dotyczącego przy jednoczesnym zwolnienia z opodatkowania obowiązku dłużnikchodów do stosowania (przychodów) się z do dywidend niej. oraz innych przychodów do- z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zwolnieniem objęte zostały dochody tej uzyskiwane sytuacji została przez akcjonariuszy zakwestionowania z tytułu Asymetryczność przez udziału Naczelny w spółce komandytowo-akcyjnej Sąd Administracyjny (NSA) z siedzibą m.in. w w Polsce. wyroku Zwolnienie z 2 października nie dotyczy natomiast 2014 r., sygn. dochodów I FSK uzyskiwanych 750/14. NSA w z tytułu tym wyroku udziału stwierdził, w takiej spółce że konstrukcja przez komplementariuszy. ulgi na złe długi, w której: Ponadto zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT > > ma wierzyciel, zastosowanie który wyłącznie wystawił do fakturę dywidend i zapłacił i innych urzędowi z skarbowemu tytułu udziału podatek w zyskach należny osób prawnych na ogólnych wypłaco- zasa- przychodónych przez dach, spółkę ma zakaz komandytowo-akcyjną korzystania z ulgi z siedzibą na złe długi, w Polsce, gdy z zysku jego wypracowanego kontrahent znalazł od się dnia, w stanie w którym upadłości, spółka i jednocześnie podatnikiem ta stała się CIT. Przykład > > Skarb 4: Państwa, wskutek wymaganej od syndyka korekty obrotowy podatku Alfa spółka naliczonego z ograniczoną z upływem odpowiedzial- terminu 150 Rok nością dni S.K.A. od terminu pokrywa płatności się z faktury, rokiem zyskuje kalendarzowym. wobec masy Spółka upadłości, staje się i to podatnikiem w pierwszej CIT kolejności z dniem zaspokojenia, 1 stycznia 2014 roszczenie r. Akcjonariuszem o zapłatę spółki, skorygowanego posiadającym podatku, 10% akcji de (nieprzerwanie facto niezapłaconego przez okres przez 2 lat) upadłego jest spółka wierzycielowi, Beta GmbH z siedzibą w Niemczech. Spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zasady neutralności podatkiem i dochodowym proporcjonalności, od ca- narusza bez łości uprawnienia swoich dochodów. wynikającego z dyrektywy unijnej VAT (2006/112/WE). Zysk wypracowany przez S.K.A. w 2013 r. i przypadający Skarb do wypłaty Państwa Beta należy GmbH bowiem nie będzie do pierwszej objęty zwolnieniem kategorii podmiotów mocy art. zaspokajanych 22 ust. 4 ustawy z masy o CIT. Dopiero upadłości zysk (zaspokajany wypracowany jest na w w pierwszej 2014 r. i kolejności), wypłacony podczas Beta GmbH gdy będzie wierzyciel, objęty który zwolnieniem podatek (przy kosztem założeniu swojego spełnienia majątku, warunków, może o go których ewen- zapłacitualnie mowa odzyskać w art. 22 z ust. faktury 4 oraz (zgłoszonej przedstawieniu do masy certyfikatu upadłości w rezydencji). wartości brutto) Zysk komplementariusza w dalszej kolejności nie (należy będzie dopiero objęty do czwartej zwolnieniem kategorii spod podmiotów opodatkowania zaspokajanych u źródła. z masy upadłości). Jak Jeżeli wyjaśnił spółka NSA komandytowo-akcyjna w wyroku z 1 lipca przed 2014 dniem r., sygn. 1 stycznia I FSK 609/14, 2014 r. posiadała wadliwość niewypłacone takiej regulacji zyski wynika z lat poprzedzających z braku korelacji ten dzień pomiędzy i spółka korektą ta dokona podatku dniu poprzedzającym należnego dokonywaną w którym przez stała wierzyciela się podatnikiem z uwagi CIT, wypłaty na nieuregulowanie dywidendy lub dzień, należności innego przychodu z faktury, z tytułu a udziału korektą w podatku zyskach osób odliczonego prawnych, przez na potrzeby dłużnika. zwolnienia Dłużnik z art. do 22 stosownej ust. 4 ustawy korekty o CIT winien uznaje być zobligowany się, że w pierwszej jedynie kolejności wtedy, gdy wypłacany takiej korekty jest zysk dokonał osiągnięty przed Tylko dniem, taka w sytuacja którym byłaby spółka zgodna ta stała z się zasadami podat- wierzyciel. neutralności nikiem CIT. i proporcjonalności podatku VAT. W przeciwnym razie Skarb Państwa otrzymuje od wierzyciela należny podatek Przykład VAT, 5: którego wierzyciel nie skorygował, a dłużnik W dokonując stanie faktycznym korekty podatku jak powyżej naliczonego zysk wypracowany w bieżącej deklaracji przez spółkę (in minus) w 2013 za r. okres, zostaje w zatrzymany którym upłynęło w spółce, 150 co dni od oznacza, dnia płatności że wspólnicy za tę nie fakturę, otrzymują zostaje w 2014 tym samym r. wypłat pozbawiony z zysku za prawa rok do odliczenia Zysk ten VAT wypłacony od tej zostaje opodatkowanej w roku transakcji, z tego powodu, że nie uregulował terminowo należności z faktury. Pogląd Akcjonariusz wyrażony nie w może orzecznictwie skorzystać NSA ze zwolnienia akceptowany dywidendy organy z opodatkowania podatkowe (zob. u źródła, np. ponieważ interpretację pochodzi indywi- jest przez dualną ona z Dyrektora zysku wypracowanego Izby Skarbowej w 2013 w Bydgoszczy r. Komplementariusz nie 2014 zapłaci r., sygn. podatku, ITPP1/ /14/KM; ponieważ zysk opodatkował interpreta- z 15 październikcję już indywidualną w 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 grudnia 2014 r., sygn. IBPP2/ /14/RSz). Problematyka Podatek u źródła ta została także dostrzeżona przez polski Rząd, który przedstawił Sejmowi projekt zmiany ustawy o Na VAT spółki m.in. komandytowo-akcyjne w tym zakresie. Przepis nie rozciągnięto art. 1 pkt 5 natomiast projektu ustawy zwolnienia o zmianie z podatku ustawy u źródła, o podatku przewidzianego od towarów w art. i 21 usług ust. oraz 3 ustawy ustawy o CIT. Prawo Przepis zamówień ten stanowi publicznych implementację (druk dyrekty- sejmowy Rady nr 3077) 2003/49/WE przewiduje z dnia bowiem 3 czerwca wprost 2003 brak r. obowiązku w sprawie dłużnika wspólnego do systemu korekty opodatkowania odliczonej kwoty stosowanego podatku w do sytuacji, odsetek której oraz należności toczyłoby licencyjnych się w stosunku między do niego powiązanymi postępowanie spółka- w upadłościowe mi różnych Państw lub likwidacyjne. Członkowskich (Dz.U. L 157 z , str. 49 ze zm.), która zgodnie z art. 3 lit. a znajduje zastosowanie wyłącznie jest także, do że spółek projekt wymienionych nowelizacji zakłada w załączniku również do Istotne możliwość dyrektywy. Przyznanie korzystania zwolnienia z ulgi na złe określonego długi przez w wierzyciela, art. 21 ust. którego 3 ustawy z o dłużnikiem CIT podmiotom łączą innym, m.in. powiązania niż wymienione kapitałowe w załączniku majątkowe. do ww. Dojdzie dyrektywy zatem (tu: spółce do rozszerzenia komandytowo-akcyj- zakresu lub zastosowania nej) będzie możliwe ulgi. dopiero po uprzednim dokonaniu zmiany tego załącznika. Na chwilę obecną zaprezentowane w tym miejscu rozwiązania Przykład znajdują 6: się jeszcze na etapie legislacyjnym. Warto jednak Akcjonariuszem mieć uwadze, Alfa spółka że sejmowa z ograniczoną Komisja Finansów odpowiedzialnością po I S.K.A. czytaniu jest nie spółka zaproponowała Beta GmbH w stosunku z siedzibą do Publicznych nich w Niemczech, zmian. Wniosła która także posiada do w Sejmu kapitale o uchwalenie S.K.A. (nieprzerwanie jej obecnym przez okres brzmieniu. 2 lat) 25% akcji. Akcjonariusz udzielił ustawy w S.K.A. pożyczki, od której S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz informacji nie korzysta udziela ze zwolnienia z opodatkowania Dalszych podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Z tytułu wypłaty odsetek spółce Beta GmbH, płatnik (S.K.A.) pobierze podatek u źródła. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. regulują również m.in. takie kwestie podatkowe, jak: wnoszenie aportu do S.K.A., Filip Geburczyk likwidacja S.K.A. i wystąpienie wspólnika, wycena podatkowa Konsultant składników podatkowy majątkowych, przekształcenia i łączenia z tel.: udziałem +48 S.K.A., cienka 49 16kapitalizacja. Gdyby mieli Państwo pytania w tym zakresie, chętnie na nie odpowiemy. Aneta Majchrowicz-Bączyk dr Partner, Marcin radca Jamroży prawny Partner, tel.: +48 doradca podatkowy, radca prawny tel.:

6 CIT / PIT > > Korekta kosztów uzyskania przychodu poprzez regulowanie zobowiązań w ramach umowy faktoringu odwrotnego Anna Główka, Rödl & Partner Warszawa Uregulowanie zobowiązań w ramach umowy faktoringu odwrotnego skutkuje brakiem konieczności korekty kosztów uzyskania przychodu. Przepisy ustaw podatkowych (ustawa o CIT, ustawa o PIT) nakładają na podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów, jeżeli nie dopełnią zobowiązań płatniczych w terminie. Celem wprowadzonych regulacji jest poprawienie płynności finansowej przedsiębiorców oraz zmniejszenie zatorów płatniczych. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kwot nieuregulowanych w terminie przeciwdziała wykorzystywaniu pozycji dominującej dłużnika poprzez rozciąganie w czasie terminów płatności. Regulacje podatkowe Zatem jeśli podmiot, na którym ciąży obowiązek uregulowania zobowiązania, nie wykona go w przewidzianym terminie płatności, będzie musiał zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o zaległą kwotę wynikającą z faktury lub innego dokumentu. Jeśli termin zapłaty jest krótszy bądź równy 60 dni, kwotę należy uregulować w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności, a jeżeli termin jest dłuższy niż 60 dni, to czas na uregulowanie kwoty wynikającej z faktury wynosi 90 dni od momentu zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli zobowiązanie zostanie uregulowane po dokonaniu zmniejszenia, wówczas podatnik w miesiącu zapłaty zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodu o pomniejszoną wcześniej kwotę (art. 15b ustawy o CIT i art. 24d ustawy o PIT). Koszty uzyskania przychodu Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wszystkie wydatki związane z prowadzoną działalnością (których poniesienie jest uzasadnione gospodarczo), mające na celu generowanie przychodu bądź zabezpieczenie i utrzymanie źródła przychodu. Wydatek jest poniesiony, gdy nastąpiło rzeczywiste (faktyczne) uszczuplenie w majątku podatnika, co podlega każdorazowo indywidualnej ocenie. Wydatek należy ponadto prawidłowo udokumentować. Istota faktoringu zwanych. Istota umowy sprowadza się do przeniesienia wierzytelności na wyspecjalizowany podmiot za otrzymane w zamian środki finansowe. W efekcie podmiot sprzedający otrzymuje szybki zastrzyk finansowy w postaci środków pomniejszonych o wartość prowizji należnej faktorowi. Ta umowa nie ma jednak zastosowania do należności przeterminowanych, nie jest bowiem formą egzekwowania trudnych do ściągnięcia należności. Faktoring odwrotny a klasyczny W wyroku z dnia 20 marca 2014 r. (sygn. I SA/Wr 76/14) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wskazał, że w przypadku faktoringu klasycznego ma miejsce cesja wierzytelności i zmiana po stronie wierzyciela. Pierwotny wierzyciel zbywa wierzytelność celem odzyskania choćby częściowo długu, natomiast nabywca wierzytelności dokonuje na rzecz pierwotnego wierzyciela zapłaty wynagrodzenia z tytułu nabycia prawa majątkowego, nie reguluje natomiast należności z tytułu pierwotnego zobowiązania. Wierzytelność nadal istnieje, tyle tylko, że pomiędzy odmiennymi podmiotami. Natomiast w przypadku faktoringu odwrotnego, w wyniku zapłaty dokonanej przez faktora (nabywcę wierzytelności) na rzecz wierzyciela, wierzytelność wygasa. Na podstawie zawartej umowy faktoringowej powstaje inny stosunek zobowiązaniowy pomiędzy faktorem i dłużnikiem, a dłużnik zobowiązany jest do spełnienia świadczeń wynikających z tej umowy na rzecz faktora. Wyjaśniając różnicę między faktoringiem klasycznym a odwrotnym Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wskazał, że co do zasady faktoring (klasyczny) polega na tym, że faktorant przenosi na faktora wierzytelność, a faktor zobowiązuje się zapłacić faktorantowi jej wartość nominalną zmniejszoną o dyskonto uwzględniające wynagrodzenie faktora oraz świadczyć na jego rzecz dodatkowe usługi. Natomiast faktoring odwrotny jest usługą finansową polegającą na zarządzaniu zobowiązaniami i płatnościami klienta (odbiorcy towarów - dłużnika) z możliwością finansowania jego dostawców (wierzycieli), w oparciu o nabyte wierzytelności (interpretacja indywidualna z dnia 14 listopada 2014 r., IPTPB1/ /14-6/AP). Transakcje w faktoringu klasycznym* DOSTAWCA (klient firmy faktoringowej - faktorant) 1 sprzedaż towarów i usług ODBIORCA Jednym z mechanizmów coraz częściej wykorzystywanym przez podatników w celu ograniczenia konieczności dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodu, jest umowa faktoringu odwrotnego. Faktoring nie został przez ustawodawcę zdefiniowany i należy do tzw. umów niena- 3 wypłata środków 2 zestawienie wierzytelności FIRMA FAKTORINGOWA 4 spłata zobowiązania 6

7 CIT / PIT Wydanie: Wydanie: styczeń-marzec / luty Transakcje Zwolnienie w z opodatkowania faktoringu odwrotnym* dywidendy Z dniem 1 stycznia 2014 r. 1 sprzedaż zmienia towarów się brzmienie ODBIORCA art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, dotyczącego i usług zwolnienia (faktury) z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych faktoringowej przychodów DOSTAWCA (klient firmy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zwolnieniem - faktorant) objęte zostały dochody uzyskiwane 2 przez zestawienie akcjonariuszy 4 spłata z tytułu udziału 3 wypłata w spółce komandytowo-akcyjnej wierzytelności z siedzibą zobowiązania w Polsce. środków Zwolnienie nie dotyczy natomiast dochodów uzyskiwanych z tytułu udziału w takiej spółce FIRMA przez komplementariuszy. FAKTORINGOWA Ponadto zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów Zapłata z należności tytułu udziału a korekta w zyskach kosztów osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce, z Pojęcie zysku,,uregulowanie wypracowanego zobowiązania od dnia, w którym nie zostało spółka zdefiniowane się podatnikiem w ustawach podatkowych. CIT. Należy więc uznać, że ta stała zgodnie z literalnym brzmieniem uregulować oznacza spełnić Przykład świadczenie 4: skutkujące wywiązaniem się z należności Rok finansowych, obrotowy Alfa co spółka w konsekwencji z ograniczoną prowadzi odpowiedzialnością S.K.A. zobowiązania. pokrywa Wojewódzki się z rokiem Sąd kalendarzowym. Administracyjny do wygaśnięcia w Spółka Krakowie staje w się wyroku podatnikiem z dnia 16 CIT stycznia z dniem stycznia r. (sygn. I SA/KR 2014 r. 1846/13) Akcjonariuszem uznał, spółki, że efekt posiadającym zaspokojenia 10% interesu akcji majątkowego (nieprzerwanie wierzyciela przez okres jest 2 osiągany, lat) jest spółka gdy zobowiązanie Beta GmbH reguluje z siedzibą podatnik, w Niemczech. jak również Spółka gdy ta czyni nie korzysta to osoba ze trzecia. zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich z dnia dochodów. 20 marca 2014 r. (sygn. I SA/Wr 76/14) Wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił Zysk o braku wypracowany konieczności przez wyłączenia S.K.A. w 2013 wydatków r. i przypadający z kosztów uzyskania do wypłaty przychodów, Beta GmbH których nie będzie źródło objęty finansowania zwolnieniem wynika mocy z faktoringu art. 22 ust. odwrotnego. 4 ustawy o CIT. Dopiero Za uregulowanie zysk wypracowany zobowią- na zania w 2014 powinna r. i wypłacony zostać uznana Beta GmbH każda będzie forma objęty zaspokojenia zwolnieniem (przy tak założeniu więc również spełnienia ta dokonana warunków, w ramach o których fak- wierzyciela, toringu mowa odwrotnego. w art. 22 ust. Sąd 4 oraz nie zgodził przedstawieniu się stanowiskiem certyfikatu organów rezydencji). podatkowych, Zysk komplementariusza jakoby momentem nie będzie uregulowania objęty należności zwolnieniem był spod moment opodatkowania zaspokojenia u źródła. faktora przez dłużnika. Zobowiązanie zostaje uregulowane w momencie zapłaty zobowiązania przez faktora na rzecz wierzyciela. Jeżeli Ustawodawca spółka komandytowo-akcyjna nie sprecyzował ani przed sposobu dniem uregulowania dłużnej r. posiadała kwoty niewypłacone ani podmiotu, zyski który z lat może poprzedzających tego doko- 1 stycznia 2014 ten nać. dzień Powyższe i spółka znajduje ta dokona potwierdzenie dniu poprzedzającym m.in. w wyrokach dzień, w Wojewódzkiego którym stała się Sądu podatnikiem Administracyjnego CIT, wypłaty dywidendy w Gliwicach lub innego z dnia przychodu 14 kwietnia z tytułu 2014 udziału r. (sygn. w zyskach I SA/Gl osób 1373/13 prawnych, oraz na sygn. potrzeby I SA/Gl zwolnienia 1372/13). z Dopiero art. 22 ust. bezskuteczny 4 ustawy o upływu CIT uznaje terminu że uregulowania w pierwszej kolejności zobowiązania wypłacany tworzy obowiązek jest zysk osią- do- się, gnięty konania przed korekty dniem, kosztów. w którym Z przepisów spółka ta podatkowych stała się podatnikiem wynika, CIT. że tylko i wyłącznie podatnik mógłby być podmio- nie tem uprawnionym do uregulowania zobowiązania (tak aby obowiązek Przykład 5: pomniejszenia kosztów uzyskania przychodu nie W powstał). stanie faktycznym jak powyżej zysk wypracowany przez spółkę w 2013 r. zostaje zatrzymany w spółce, co oznacza, że wspólnicy nie otrzymują w 2014 r. wypłat z zysku za rok Zysk ten wypłacony zostaje w roku *Źródło: Anna Wawryszuk-Misztal, Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w za- rządzaniu płynnością przedsiębiorstw, Zarządzanie i Finanse, 1/4 2013, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Stanowisko Akcjonariusz odrębne nie może skorzystać ze zwolnienia dywidendy z opodatkowania u źródła, ponieważ pochodzi Powyższe ona z zysku stanowiska wypracowanego sądów w administracyjnych 2013 r. Komplementariusz nie zapłaci w interpretacji podatku, ponieważ Dyrektora zysk Izby opodatkował Skarbowej zostały podważone w już Warszawie w 2013 r. z dnia 21 lipca 2014 r., IPPB5/ /14-3/MW. Organ uznał, że zapłata zobowiązania przez faktora w ramach faktoringu odwrotnego wobec wierzyciela powoduje u źródłapowstanie obowiązku korekty kosztów Podatek uzyskania przychodu. Zdaniem organu, dopóki dłużnik Na nie spółki ureguluje komandytowo-akcyjne zobowiązania na rzecz nie rozciągnięto faktora (nie natomiast przekaże środków z podatku pieniężnych u źródła, faktorowi), przewidzianego nie można w art. uznać, 21 ust. że zwolnienia 3 jego ustawy zobowiązanie o CIT. Przepis z powyższego ten stanowi tytułu implementację zostało uregulowane. Rady Spółka, 2003/49/WE której z dotyczyło dnia 3 czerwca negatywne 2003 rozstrzygnię- r. w sprawie dyrektywy wspólnego cie, zaskarżyła systemu je. Dyrektor opodatkowania Izby Skarbowej stosowanego w Warszawie do odsetek w dniu oraz 29 należności grudnia licencyjnych 2014 r. uznał między skargę powiązanymi zasadną spółkami (IPPB5/ /14-4/MW), różnych Państw Członkowskich stwierdzając, (Dz.U. L 157 z że , zapłata str. faktora 49 ze na zm.), rzecz która wierzyciela zgodnie z art. dokonana 3 lit. a znajduje w ramach zastosowanitoringu wyłącznie odwrotnego, do spółek spełnia wymienionych przesłanki w uregulowania załączniku do fak- dyrektywy. zobowiązania. Przyznanie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT podmiotom innym, niż wymienione w załączniku Dalszych do informacji ww. dyrektywy udziela (tu: spółce komandytowo-akcyjnej) będzie możliwe dopiero po uprzednim dokonaniu zmiany tego załącznika. Przykład 6: Akcjonariuszem Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest spółka Beta GmbH z siedzibą w Niemczech, która posiada w kapitale S.K.A. (nieprzerwanie Główka przez okres 2 lat) 25% akcji. Akcjonariusz udzielił Anna Radca S.K.A. prawny pożyczki, od której S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz nie 244 korzysta 00 51ze zwolnienia z opodatkowania tel.: podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Z tytułu wypłaty odsetek spółce Beta GmbH, płatnik (S.K.A.) pobierze podatek u źródła. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. regulują również m.in. takie kwestie podatkowe, jak: wnoszenie aportu do S.K.A., likwidacja S.K.A. i wystąpienie wspólnika, wycena podatkowa składników majątkowych, przekształcenia i łączenia z udziałem S.K.A., cienka kapitalizacja. Gdyby mieli Państwo pytania w tym zakresie, chętnie na nie odpowiemy. dr Marcin Jamroży Partner, doradca podatkowy, radca prawny tel.:

8 Aktualności podatkowe > > Oskładkowanie menadżerów Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław W dniu 12 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. I UK 126/14), w którym doprecyzował zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez menadżerów powołanych do zarządów spółek. Sąd stwierdził, iż nie może zostać uznany za przedsiębiorcę działającego na własne ryzyko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej menadżer działający w ramach organu spółki. Zatem członek zarządu, jako piastun funkcji w organie osoby prawnej, działając na rzecz i w interesie spółki, nie może wykonywać tych czynności we własnym imieniu. Także jego odpowiedzialność ma ograniczony charakter. Powyższe oznacza, że nawet kontrakt menadżerski zawarty z osobą będącą przedsiębiorcą, należy traktować jak umowę zlecenia stanowiącą odrębny od działalności gospodarczej tytuł do ubezpieczenia. Powyższa kwalifikacja może spowodować konieczność naliczenia składek ZUS od podstawy wynagrodzenia otrzymywanego w ramach kontraktu menadżerskiego, podczas gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jest ustalana raz do roku i obowiązuje w tej samej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Uwzględniając powyższe orzeczenie zalecamy weryfikację podpisanych przez Państwa kontraktów menadżerskich, jak również innych form współpracy z członkami zarządu. > > Rozszerzenie definicji pierwszego zasiedlenia Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 października 2014 r. (sygn. I FSK 1545/13) przedsiębiorcy, którzy wybudowali lub zmodernizowali nieruchomość, a następnie przez co najmniej dwa lata udostępniali ją w ramach prowadzonej działalności, mogą sprzedać ją bez VAT. Powyższa czynność w ocenie Sądu mieści się w definicji pierwszego zasiedlenia. Nieruchomość nie musi być zatem wcześniej sprzedana, wynajęta lub wydzierżawiona. Wystarczającym jest, że była wykorzystywana przez co najmniej dwa lata do działalności opodatkowanej. Dotychczas sądy administracyjne prezentowały przeciwne stanowisko. Przedmiotowe orzeczenie może być szansą na zwolnienie z opodatkowania sprzedaży dla wielu podmiotów świadczących opodatkowane usługi i wykorzystujących do tego celu własne budynki, np. parkingi, magazyny. Nie można jednak pominąć ryzyka, jakie przedmiotowy wyrok stwarza dla podatników, którzy nabyli takie nieruchomości i odliczyli przy zakupie podatek VAT. Zatem zarówno każda sprzedaż, jak i nabycie nieruchomości wymaga dokładnego sprawdzenia wszelkich okoliczności i zdarzeń, jakie miały miejsce przed transakcją. > > Konsekwencje wystawienia faktury na inny podmiot niż odbiorca towarów Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław W wyroku z 9 lutego 2015 r. (sygn. I FSK 25/14) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że podatnik, który wystawił fakturę nie na faktycznego odbiorcę, lecz na inną firmę, musi dwukrotnie uiścić podatek VAT. Obowiązek podatkowy powstaje zarówno w odniesieniu do rzeczywistej transakcji w związku z przekazaniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, jak i w następstwie wystawienia tzw. pustej faktury. Sprawa dotyczyła właściciela firmy, który handlował materiałami budowlanymi. Sprzedawał je kontrahentom, którzy nie byli czynnymi podatnikami VAT i z tego powodu nie mogli odliczać podatku naliczonego. Sprzedawca dostarczał towary faktycznym odbiorcom, lecz faktury wystawiał na firmę budowlaną, która mogła odliczyć VAT. Zalecamy Państwu szczegółową analizę transakcji, w których faktura nie jest wystawiana na faktycznego odbiorcę towaru / usługi. > > Obowiązek podatkowy przy dostawach ze wspólnym okresem rozliczeniowym Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 3 grudnia 2014 r. (sygn. I SA/Łd 1077/14), jeżeli podatnik realizuje powtarzające się dostawy na rzecz jednego kontrahenta, to każda z nich będzie uznana za wykonaną z końcem umówionego okresu rozliczeniowego. Tym samym, istnieje możliwość wystawienia 8

9 Aktualności CIT podatkowe Wydanie: Wydanie: styczeń-marzec / luty jednej Zwolnienie faktury z opodatkowania dokumentującej wszystkie dywidendy dostawy zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym oraz zastosowanie wspólnego Z dniem 1 stycznia kursu przeliczeniowego 2014 r. zmienia się w brzmienie przypadku art. rozliczeń 22 ust. w 4 ustawy walucie o obcej. CIT, dotyczącego W ocenie zwolnienia Sądu treść z obowiązującego opodatkowania dochodów kwietnia (przychodów) 2014 r. ust. z 3 dywidend art. 19a ustawy oraz innych o VAT przychodów nie pozo- od 1 stawia z tytułu wątpliwości, udziału w zyskach że tzw. osób usługi prawnych. ciągłe i okresowe Zwolnieniem należy objęte zostały za wykonane dochody z uzyskiwane końcem każdego przez akcjonariuszy okresu, do którego z tytułu uznać odnoszą udziału w się spółce płatności komandytowo-akcyjnej lub rozliczenia. W z zdaniu siedzibą pierwszym w Polsce. przywołanego Zwolnienie nie dotyczy przepisu natomiast określono dochodów moment uzyskiwanych wykonania usługi, z tytułu udziału dla której w takiej w związku spółce przez z jej świadczeniem komplementariuszy. ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Rozstrzygająca Ponadto zwolnienie jest przewidziane wola kontrahentów, w art. 22 którzy ust. 4 umówili o CIT się ma na zastosowanie rozliczenie (opłacanie) wyłącznie do świadczonych dywidend i innych usług przy- (do- ustawy staw) chodów w z okresach tytułu udziału rozliczeniowych. w zyskach osób Orzeczenie prawnych pozwala wypłaconych przez uproszczenia spółkę komandytowo-akcyjną rozliczeń, w szczególności z siedzibą w Polsce, zakre- na znaczne sie z zysku transakcji wypracowanego walutowych. od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT. > > Przekazanie majątku Przykład 4: Rok obrotowy Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. z likwidacji spółki bez podatku Spółka staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia Dorota 2014 r. Białas, Akcjonariuszem Rödl & Partner spółki, Wrocław posiadającym 10% akcji (nieprzerwanie przez okres 2 lat) jest spółka Beta GmbH Naczelny z siedzibą Sąd w Administracyjny Niemczech. Spółka w wyroku ta nie korzysta z 8 stycznia ze zwolnienia II FSK z opodatkowania 2948/12) uznał, podatkiem że przekazanie dochodowym w toku od likwi- ca r. (sygn. dacji łości majątku swoich dochodów. spółki jej jedynemu udziałowcowi nie ma charakteru wzajemnego, gdyż nie powoduje zaspokojenia wierzytelności, Zysk wypracowany jaką ma przez do S.K.A. spółki w jej 2013 udziałowiec. r. i przypadający W ocenie Sądu do wypłaty jest to Beta sytuacja GmbH zasadniczo nie będzie odmienna objęty zwolnieniem od odpłatnego mocy zbycia art. składnika 22 ust. 4 ustawy majątku o CIT. spółki, Dopiero kiedy zysk wypracowany to zobowiąza- na niu w spółki 2014 r. do i wypłacony przeniesienia Beta na GmbH nabywcę będzie prawa objęty własności zwolnieniem (przy składnika założeniu majątku spełnienia odpowiada warunków, ekwiwalentne o których zbywanego zobowiązanie mowa w art. nabywcy 22 ust. do 4 oraz zapłacenia przedstawieniu spółce ceny certyfikatu nabywanego rezydencji). składnika, Zysk a więc komplementariusza obowiązek świadczenia nie będzie określonej objęty sumy zwolnieniem pieniędzy. spod Tym opodatkowania samym, przekazanie u źródła. takie nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przedmiotowe Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna orzeczenie może być przed podstawą dniem do 1 określonych 2014 działań r. posiadała restrukturyzacyjnych. niewypłacone zyski z lat poprzedzających stycznia ten dzień i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym stała się podatnikiem CIT, wypłaty dywidendy lub > innego > Błędy przychodu w ewidencji z tytułu udziału gruntów w zyskach osób prawnych, na potrzeby zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT uznaje nie wpływają na wysokość się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty podatku przed dniem, od nieruchomości w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT. Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Przykład 5: W W wyrokach stanie faktycznym z 13 stycznia jak 2015 powyżej r. (sygn. zysk II wypracowany FSK 3108/12, II FSK przez 3109/12, spółkę II w FSK /12, r. zostaje II FSK zatrzymany 3227/12) w Naczelny spółce, co Sąd Administracyjny oznacza, że wspólnicy wskazał, nie iż podstawą otrzymują do w kalkulacji 2014 r. wypłat podatku z od zysku nieruchomości za rok są Zysk dane ten wynikające wypłacony zostaje z odpowiednich w roku ewidencji W przypadku niezgodności stanu posiadania podatnika z ustaloną przez urząd gminy wysokością podatku od Akcjonariusz nieruchomości nie z może powodu skorzystać nieścisłości ze zwolnienia w ewidencji dywidendy i budynków, z opodatkowania w interesie u podatnika źródła, ponieważ jest zawnioskowa- pochodzi gruntónie ona o zmiany z zysku w wypracowanego tej ewidencji. Wcześniej, w 2013 r. Komplementariusz lutego nie zapłaci 2002 r. podatku, (sygn. III SA ponieważ 2060/01) zysk Naczelny opodatkował Sąd Ad- m.in. w wyroku z 26 ministracyjny już w 2013 r. prezentował stanowisko, zgodnie z którym dane z ewidencji są wiążące dla wymiaru podatków, ale tylko wtedy, gdy odpowiadają stanowi faktycznemu. Podatek u źródła Mając na uwadze tę zmianę wykładni, zalecamy sprawdzenie Na spółki statusu komandytowo-akcyjne posiadanych nieruchomości. rozciągnięto natomiast zwolnienia z podatku u źródła, przewidzianego w art. 21 ust. 3 ustawy o CIT. Przepis ten stanowi implementację dyrektywy > Hala Rady 2003/49/WE namiotowa z dnia bez 3 czerwca podatku 2003 r. w sprawie > wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółka- od nieruchomości mi różnych Państw Członkowskich (Dz.U. L 157 z , Dorota str. 49 ze Białas, zm.), która Rödl zgodnie & Partner z art. Wrocław 3 lit. a znajduje zastosowanie wyłącznie do spółek wymienionych w załączniku do Zgodnie dyrektywy. z Przyznanie wyrokiem zwolnienia Wojewódzkiego określonego Sądu w Administracyjnego 3 ustawy w o Olsztynie CIT podmiotom z 14 stycznia innym, 2015 niż wymienione r. (sygn. I w SA/Ol za- art. 21 ust. 911/14) łączniku hala do ww. namiotowa dyrektywy zajęta (tu: spółce na prowadzenie komandytowo-akcyjnej) gospodarczej będzie możliwe to tymczasowy dopiero po uprzednim obiekt budowlany dokonaniu niepołą- zmia- działalnoścczony tego trwale załącznika. z gruntem i tym samym nie podlegający opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W ocenie Sądu, hali Przykład namiotowej 6: o charakterze tymczasowym z pewnością nie Akcjonariuszem można uznać za Alfa budynek spółka oraz z ograniczoną obiekt małej odpowiedzialnością Nie jest to S.K.A. także jest budowla, spółka Beta gdyż GmbH nie stanowi z siedzibą całości architektury. techniczno-użytkowej w Niemczech, która posiada wraz z w instalacjami kapitale S.K.A. i urządzeniami (nieprzerwanie rozumieniu przez art. okres 3 pkt 2 lat) 1 lit. 25% b ustawy akcji. Akcjonariusz - Prawo budowlane. udzielił w S.K.A. pożyczki, od której S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz wyrok nie korzysta nawiązuje ze zwolnienia do uchwały z opodatkowania siedmiu sędziów Powyższy Naczelnego podatkiem Sądu dochodowym Administracyjnego od całości swoich z 3 lutego dochodów r. (sygn. Z tytułu II FPS wypłaty 11/13), odsetek w której spółce wskazano Beta na GmbH, zależność płatnik opodatkowania (S.K.A.) pobierze tymczasowych podatek u obiektów źródła. budowlanych od ich kwalifikacji jako budowli w świetle prawa budowlanego. Zalecamy Przepisy obowiązujące Państwu weryfikację od 1 stycznia obiektów 2014 r. i regulują gruntów również wykazywanych m.in. takie w kwestie deklaracji podatkowe, na podatek jak: od wnoszenie nieruchomości. aportu Odpowiednia S.K.A., likwidacja klasyfikacja S.K.A. i posiadanego wystąpienie wspólnika, majątku może wycena przy- po- do nieść datkowa znaczne składników oszczędności majątkowych, podatkowe. przekształcenia i łączenia z udziałem S.K.A., cienka kapitalizacja. Gdyby mieli Państwo pytania w tym zakresie, chętnie na nie odpowiemy. > > Klauzula zapobiegająca nadużyciom Dorota Białas, Rödl & Partner Wrocław Rada UE dokonała nowelizacji unijnej dyrektywy 2011/96/UE, dotyczącej spółek dominujących i spółek zależnych. Zmiana związana jest z dodaniem do dyrektywy wiążącej klauzuli, mającej na celu uniemożliwienie grupom przedsiębiorstw uchylanie się od płacenia podatków i agresywnego dr Marcin planowania Jamroży podatkowego. Partner, doradca podatkowy, radca prawny Klauzula tel.: +48 musi 22 zostać wdrożona 00 przez państwa członkowskie do końca 2015 r. Na tej podstawie polskie organy 93

10 Aktualności podatkowe / Rödl & Partner info podatkowe już od przyszłego roku będą mogły podważyć niektóre optymalizacje podatkowe. Klauzula ma formę wymogu minimalnego. Państwa członkowskie nie mogą go więc u siebie złagodzić, ale mogą wprowadzić przepisy surowsze. Mając na uwadze niepewność co do zakresu implementacji dyrektywy, zalecamy przyspieszyć realizację planowanych działań restrukturyzacyjnych. na poziomie koncernowym (tzw. master file), dokumentacji dotyczących poszczególnych transakcji danego podmiotu z grupy (tzw. local file) i tzw. raportu według krajów (tzw. CbC Report). Wprowadzenie nowych wytycznych miałoby poprawić dostęp lokalnych organów podatkowych do informacji odnośnie realizowanych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w celu uniknięcia zjawiska przerzucania dochodów. Nasz międzynarodowy zespół do spraw cen transferowych na bieżąco monitoruje to zagadnienie i ewentualne skutki dla polskich przedsiębiorstw. Dorota Białas Associate Partner, doradca podatkowy tel.: > > Od 2016 r. obowiązek sporządzania nowych raportów według wytycznych OECD? Dominika Tyczka, Rödl & Partner Wrocław W dniu 6 lutego 2015 r. OECD opublikowało kolejne rekomendacje w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, proponowane administracjom państwowym. W celu zwiększenia transparentności rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi OECD proponuje wprowadzenie dodatkowo obowiązku sporządzania i składania w kraju rezydencji spółki dominującej raportu typu CbC (ang. Contry-by-Country Reporting) przez grupy kapitałowe o łącznych przychodach powyżej 750 mln euro rocznie - począwszy od raportu za 2016 rok. Raport miałby zawierać informacje dotyczące alokacji przychodów przedsiębiorstw wielonarodowych wchodzących w skład danej grupy kapitałowej oraz płaconych przez nie podatków, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych działalności gospodarczej. Dane miałyby być poufne i przekazywane przez administracje państwowe zgodnie z procedurami opartymi na umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. OECD od września ubiegłego roku opracowuje nowe wytyczne dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, proponując wprowadzenie trzyelementowej dokumentacji, składającej się z dokumentacji Dominika Tyczka Senior Associate, doradca podatkowy tel.: > > Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne i podatkowe Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej. Aspekty prawne i podatkowe to publikacja przygotowana przez specjalistów Rödl & Partner,. w której szczegółowo omówiono przepisy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym. Publikacja uwzględnia aktualny stan prawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 20 października1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Uwzględnia także najnowszą planowaną nowelizację, która dotyczy m.in.: wprowadzenia regulacji w zakresie zwrotu pomocy publicznej, określenia przesłanki złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia oraz wprowadzenia możliwości cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy. Dzięki szeroko powoływanemu orzecznictwu sądowemu, interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe oraz przykładom i kazusom, Czytelnik ma szansę znaleźć praktyczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania przepisów prawa podatkowego. 10

11 Rödl CIT & Partner info Wydanie: Wydanie: styczeń-marzec / luty ) to wyodr bnione administracyjnie prowadziç działalnoêç gospodarczà zwolnienia z podatku dochodowego jest przyspieszenie rozwoju regio nów estycji, rozwój eksportu i tworzenie owelizacj wprowadzonà ustawà 4), która zmienia regulacje dotyczàce kresie m.in.: wpro wa dze nia regulacji okreêlenia przesłanki zło enia wniosku ia oraz wpro wa dzenia mo liwoêci cof - biorcy. nictwu sàdowemu, interpretacjom raz przykładom, Czytelnik ma szans blemów wyst pujàcych w praktyce ego. ronu odbiorców. B dzie ona przydatradcom podatkowym, ksi gowym, na co dzieƒ zajmujàcym si pra - stanowiła tak e nieocenionà pomoc ospodarczà na terenie SSE. r hab. Marcin Jamro y, Marcin Kapera, agowicz-tokarz, Monika Spotowska, alne usługi: audytu, consultingu, atkowego, outsourcingu ksi gowoêci a 94 biura w 43 krajach. W Polsce zacjach Gdaƒsku, Gliwicach, Kra ko - Autorzy: Zwolnienie z opodatkowania dywidendy Dorota Z dniem Białas 1 stycznia (red.), 2014 Michał r. zmienia Gosek, się brzmienie dr hab. art. dr Marcin 22 ust. Jamroży, 4 ustawy o Marcin CIT, dotyczącego Kapera, Renata zwolnienia Papała, z opodatkowania Mikołaj Przybyłchodów Anna (przychodów) Smagowicz-Tokarz, z dywidend oraz Monika innych Spotowska, przychodów do- Paulina z tytułu udziału Wojszczyk w zyskach osób prawnych. Zwolnieniem objęte zostały dochody uzyskiwane przez akcjonariuszy z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce. Dorota Białas (red.) Zwolnienie nie dotyczy D. Białas / M. Gosek natomiast / M. Jamro y / M. dochodów Kapera / R. Papała uzyskiwanych M. Przybył / A. Smagowicz-Tokarz / M. Spotowska / P. Wojszczyk z tytułu udziału w takiej spółce przez komplementariuszy. Ponadto zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie w wyłącznie specjalnej do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału strefie w ekonomicznej zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę Aspekty komandytowo-akcyjną prawne, podatkowe i ksi gowe z siedzibą w Polsce, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT. Cena 149 z Funkcjonowanie przedsi biorstw w specjalnej strefie ekonomicznej Dorota Białas (red.) Funkcjonowanie przedsi biorstw PODATKI W PRAKTYCE Przykład 4: Rok obrotowy Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Spółka staje się podatnikiem CIT z dniem 1 stycznia 2014 r. Akcjonariuszem spółki, posiadającym 10% akcji (nieprzerwanie przez okres 2 lat) jest spółka Beta GmbH z siedzibą w Niemczech. Spółka ta nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem 1 stycznia 2014 r. posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających ten dzień i spółka ta dokona po dniu poprzedzającym dzień, w którym stała się podatnikiem CIT, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT. Przykład 5: W stanie faktycznym jak powyżej zysk wypracowany przez spółkę w 2013 r. zostaje zatrzymany w spółce, co oznacza, że wspólnicy nie otrzymują w 2014 r. wypłat z zysku za rok Zysk ten wypłacony zostaje w roku Seria PODATKI W PRAKTYCE poêwi cona jest praktycznym za - gadnieniom prawa podatkowego. W profesjonalny a jednoczeênie przy - st pny sposób objaênia stoso wanie poszczególnych instytucji pra wa po - datkowego oraz zasady ich funkcjo - nowania w praktyce. Publikacje z tej serii dostarczajà wie - lu praktycz nych wskazówek zarówno dla przedsi biorców, jak i osób fi - zycz nych, b dàcych podatnikami, dorad ców podatkowych oraz pra - cowników administracji podat kowej. Ksià ki wzboga cone zostały o licz ne przykłady, ko men tarze oraz prze glàd najnow szego orzecznictwa w pre - zento wa nym zakresie. Seria ta powstała z myêlà o oso - bach, które zajmujà si zawodowo problematykà podatkowà: prawni - kach, doradcach podatkowych, bie - głych rewidentach, dy rektorach finansowych, ksi gowych oraz pracownikach organów skarbowych. C.H.Beck Warszawa Rok wydania: 2015 ISBN: Zysk wypracowany przez S.K.A. w 2013 r. i przypadający do wypłaty Beta GmbH nie będzie objęty zwolnieniem na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Dopiero zysk wypracowany > > w Tłumaczenie: 2014 r. i wypłacony Rödl Beta GmbH & Partner będzie objęty zwolnieniem (przy założeniu spełnienia warunków, o których Ustawy o podatku dochodowym mowa w art. 22 ust. 4 oraz przedstawieniu certyfikatu rezydencji). Zysk komplementariusza nie będzie objęty W zwolnieniem kwietniu nakładem spod opodatkowania wydawnictwa u źródła. C.H. Beck ukaże się kolejne wydanie naszych tłumaczeń polskich ustaw na język niemiecki, Akcjonariusz obejmujące nie może aktualizację skorzystać ze tłumaczenia zwolnienia dywidendy z dochodowym opodatkowania od u osób źródła, prawnych ponieważ i ustawy pochodzi o po- ustawy o podatku datku ona dochodowym z zysku wypracowanego od osób fizycznych w 2013 r. ze Komplementariusz na nie dzień zapłaci 1 kwietnia podatku, 2015 ponieważ roku. zysk opodatkował stanem prawnym już w 2013 r. Przygotowywane przez nas aktualizacje tłumaczeń najważniejszych polskich ustaw podatkowych umożliwiają inwestorom Podatek zagranicznym u źródła monitorowanie zmian legislacyjnych i skutków z nich wynikających, a tym samym podejmowanie racjonalnych Na spółki komandytowo-akcyjne decyzji związanych z nie ich rozciągnięto działalnością. natomiast zwolnienia z podatku u źródła, przewidzianego w art. 21 ust. 3 C.H.Beck ustawy o Warszawa CIT. Przepis ten stanowi implementację dyrektywy Wydanie Rady 2003/49/WE III, 2015 z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego ISBN: systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich (Dz.U. L 157 z , > str. > Spotkajmy 49 ze zm.), która się zgodnie w Rödl z art. & 3 lit. Partner a znajduje zastosowanie wyłącznie do spółek wymienionych w załączniku do W dyrektywy r. Przyznanie kontynuujemy zwolnienia rozpoczęty określonego w ubiegłym w art. roku 21 cykl ust. Spotkajmy 3 ustawy o się CIT w podmiotom Rödl & Partner, innym, w niż ramach wymienione którego zapraszamłączniku Państwa do ww. na dyrektywy szkolenia dotyczące (tu: spółce aktualnych komandytowo-akcyj- problemów w za- prawno-podatkowych. nej) będzie możliwe dopiero Szkolenia po uprzednim prowadzą dokonaniu nasi specjaliści zmiany tego załącznika. podatkowi, biegli rewidenci, adwokaci i radcy doradcy prawni. Najbliższe Przykład terminy: 6: Akcjonariuszem Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest spółka Beta GmbH z siedzibą Wrocław w Niemczech, która posiada w kapitale S.K.A. (nieprzerwanie przez elektronicznych okres 2 lat) 25% zgłoszeń akcji. Akcjonariusz celnych w imporcie udzielił Analiza i S.K.A. eksporcie pożyczki, od której S.K.A. uiszcza odsetki. Akcjonariusz Piekłowski, nie korzysta specjalista ze zwolnienia ds. celnych z opodatkowania Tadeusz podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów. Ceny Z tytułu transferowe wypłaty odsetek źródło spółce ryzyka Beta i GmbH, optymalizacji płatnik podatkowych. (S.K.A.) pobierze Obowiązki podatek u źródła. i odpowiedzialność członków zarządu. Dorota Białas, doradca podatkowy, Associate Partner Przepisy Dominika obowiązujące Tyczka, doradca od 1 podatkowy, stycznia 2014 Senior r. regulują Associate również m.in. takie kwestie podatkowe, jak: wnoszenie aportu do S.K.A., Warszawa likwidacja S.K.A. i wystąpienie wspólnika, wycena podatkowa składników majątkowych, przekształcenia i łączenia z Warunki udziałem S.K.A., dostaw cienka a moment kapitalizacja. powstania Gdyby mieli obowiązku Państwo pytania podatkowego w tym zakresie, w VAT chętnie na nie odpowiemy. Tomasz Modzelewski, doradca podatkowy, Senior Associate Dalszych informacji udziela Środki trwałe dla zaawansowanych. Aspekty podatkowe i rachunkowe Katarzyna Judkowiak, doradca podatkowy, Associate Partner Agnieszka Regulska, biegły rewident, Associate Partner Poznań dr Jak Marcin chronić Jamroży dane osobowe pracowników? Partner, Karolina doradca Jastrzębska, podatkowy, radca prawny radca prawny tel.: Podatek u źródła i ceny transferowe Michał Gosek, doradca podatkowy, Senior Associate 11 3

12 Rödl & Partner info Kraków Jak chronić dane osobowe pracowników? Aleksander Adamus, radca prawny Gliwice Import eksport, wnt, wdt, import usług - dokumentowanie transakcji w VAT Aleksandra Majnusz, doradca podatkowy, Senior Associate Maciej Wilczkiewicz, doradca podatkowy, Senior Associate Aktualny harmonogram naszych szkoleń oraz inne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Rödl & Partner (Szkolenia na Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach. Agnieszka Ogórkiewicz Starszy specjalista ds. marketingu i komunikacji tel.: > > Rödl & Partner na EXPO 2015 w Mediolanie Nadchodząca Wystawa Światowa w Mediolanie to niezwykłe wydarzenie dla osób, firm i instytucji z wielu branż i z krajów całego świata. Równocześnie przygotowanie do uczestnictwa w EXPO 2015 jest dużym wyzwaniem organizacyjnym. Z tej okazji Rödl & Partner przygotował specjalną ofertę na EXPO 2015, aby służyć wsparciem i poradą przedstawicielom rządów i urzędów, zleceniobiorcom, dostawcom i specjalistom z różnych dziedzin. Usługi doradcze oferowane przez Rödl & Partner obejmują obsługę klientów przed, w trakcie i po EXPO Sprostać wyzwaniom W nowych wyzwaniach widzimy wielką szansę na doskonalenie umiejętności. Uczenie się przez całe życie to ważna część naszej strategii osiągania sukcesów. Rödl & Partner Tylko ten, kto jest otwarty na nowe wyzwania, może się dalej rozwijać. Dlatego podejmujemy wyzwania wszędzie tam, gdzie pojawiają się na naszej drodze. Castellers de Barcelona Oferowane wsparcie dotyczy całego procesu utworzenia oddziału firmy we Włoszech, zatrudniania pracowników, zarządzania personelem, organizacji pawilonu wystawowego i kwestii związanych z montażem oraz w zakresie zobowiązań podatkowych i administracyjnych, jak również prawa patentowego, ochrony znaku towarowego oraz obowiązujących we Włoszech ustaw o opiece zdrowotnej i o artykułach spożywczych. Po zakończeniu wystawy Rödl & Partner będzie również służyć radą w zakresie spraw prawnych i podatkowych dotyczących demontażu pawilonu, likwidacji oddziału firmy we Włoszech oraz we wszelkich pozostałych kwestiach prawno-podatkowych. Działania będą realizowane przez pracowników biura Rödl & Partner położonego w centrum Mediolanu. Obsługa EXPO 2015 odbywać się będzie, poza językiem włoskim, w wielu językach, zależnie od indywidualnych potrzeb klientów (m.in. w niemieckim, angielskim, francuskim, chińskim oraz portugalskim). EXPO 2015 w Mediolanie potrwa od maja do października wszystkie potrzebne informacje mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: Po szczegóły zapraszamy też na stronę internetową Rödl & Partner (Aktualności na Agata Blamowska Specjalista ds. marketingu i komunikacji tel.: Tutaj liczy się każdy jak w wieży z ludzi, tak i w Rödl & Partner. Wieże budowane z ludzi w niepowtarzalny sposób symbolizują kulturę firmy Rödl & Partner. Stanowią uosobienie naszej filozofii: poczucia więzi, równowagi, odwagi oraz ducha pracy zespołowej. Unaoczniają wzrost osiągnięty własnymi siłami, który ukształtował firmę Rödl & Partner. Força, Equilibri, Valor i Seny (siła, równowaga, odwaga i rozwaga) to katalońskie hasło wszystkich castellerów (budowniczych ludzkich wież), które niezwykle trafnie opisuje cenione przez nich wartości. To również nasze wartości. Dlatego firma Rödl & Partner w maju 2011 nawiązała współpracę z Castellers de Barcelona, przedstawicielami tej wieloletniej tradycji budowania ludzkich wież. Stowarzyszenie z Barcelony odwołuje się także do tego niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Impressum Mandantenbrief Polska, styczeń-marzec 2015 Wydawca: Rödl & Partner ul. Sienna 73, Warszawa tel.: Odpowiedzialni za treść: Marcin Jamroży Anna Główka Niniejszy biuletyn stanowi niewiążącą informację i służy ogólnym celom informacyjnym. Nie stanowi on doradztwa prawnego, podatkowego lub gospodarczego; informacje w nim zawarte nie mogą również zastępować indywidualnego doradztwa. Przy redagowaniu biuletynu i zawartych w nim informacji Rödl & Partner zawsze dokłada najwyższej staranności, jednak nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność informacji. Rödl & Partner nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje, które czytelnik podejmie po przeczytaniu biuletynu. Zawarte informacje nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego, dlatego w konkretnym przypadku należy zawsze zasięgnąć fachowej porady. Osoby wyznaczone do kontaktu z naszej strony są do Państwa dyspozycji. Layout: Unternehmenskommunikation Rödl & Partner Eva Gündert Äußere Sulzbacher Str. 100, Nürnberg Cała treść biuletynu i fachowych informacji, które umieszczono w Internecie stanowi własność intelektualną Rödl & Partner i jest objęta ochroną praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu i fachowych informacji wyłącznie na własne potrzeby. Wszelkie zmiany, powielanie, rozpowszechnianie i publiczne przekazywanie treści w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, wymagają uprzedniej pisemnej zgody Rödl & Partner.

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega?

1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga polega? SZEŚĆ PYTAŃ DO Karoliny Gierszewskiej, eksperta podatkowego Jak skorzystać z ulgi na złe długi 1 Przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na złe długi, którą przewidują przepisy ustawy o VAT. Na czym ta ulga

Bardziej szczegółowo

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy

Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem z zagranicy Podatek u źródła od usług doradczych, księgowych i prawnych. Kompensata zobowiązań z podmiotem

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidującego opodatkowanie CIT SKA (spółek komandytowo-akcyjnych) i

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje podatkowe dla dłużników i wierzycieli - ulga za złe długi oraz obowiązkowa korekta kosztów w podatkach dochodowych

Nowe regulacje podatkowe dla dłużników i wierzycieli - ulga za złe długi oraz obowiązkowa korekta kosztów w podatkach dochodowych Nowe regulacje podatkowe dla dłużników i wierzycieli - ulga za złe długi oraz obowiązkowa korekta kosztów w podatkach dochodowych Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI

E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI E-PORADNIK NOWE ZASADY STOSOWANIA ULGI NA ZŁE DŁUGI Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Karol Różycki Część II: Tomasz Krywan Część III: Adam Bartosiewicz, Mariusz Jabłoński, Tomasz Krywan,

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. PILCH WĄSIK KANCELARIA PRAWNICZA SP.K. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. Opracowanie: dr Paulina Pilch radca prawny, doradca podatkowy Korekta kosztów podatkowych (1) obowiązek zmniejszenia kosztów, gdy

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika

Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika Gazeta Podatkowa nr 18 (850) z dnia 01.03.2012 Aleksandra Węgielska Podatnik VAT, który nie płaci swoich zobowiązań kontrahentom, powinien liczyć się z tym, że wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok

Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok Zmiany w CIT, PIT i VAT na 2013 rok Andrzej Mazur 6 grudnia 2012 r. 1 Zmiany w PIT i CIT 2 Plan Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2013 r. Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości

Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości Jest antidotum na ewidencyjne uciążliwości Autor: Tobiasz Dolny W artykule znajduje się komentarz Tobiasza Dolnego, doradcy podatkowego w FL Tax Źródło: Rzeczpospolita, 05-05-2014 archiwum.rp.pl/artykul/1240946-jest-antidotum-na-ewidencyjne-uciazliwosci-.html

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Dla racjonalnie działającego przedsiębiorcy wybór pomiędzy zapłaceniem kary

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK

III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK III SA/Wa 2690/11 Warszawa, 29 czerwca 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz, Sędziowie Sędzia WSA Bożena Dziełak,

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie dodatek do Biuletynu VAT nr 9/2013 Wierzytelności w firmie Czy wierzyciel, którego wierzytelność zostanie zaspokojona z masy upadłościowej dłużnika, ma obowiązek ponownie wykazać VAT... 2 Czy syndyk musi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 Sygnatura PT8.8101.280.2015TKE Data 2015.07.01 Autor Minister Finansów ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 361214 Temat: CIT od podstaw w 2014 roku. Certyfikowany kurs dla początkujących 7-22 Październik Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 361214

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku.

Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do przedwczesnego zadeklarowania tego podatku. Zadeklarowanie VAT zawsze w momencie wystawienia faktury może prowadzić do za wczesnego

Bardziej szczegółowo

2013-01-09. Tax Advisory. Zmiany CIT. Zmiany VAT. Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne

2013-01-09. Tax Advisory. Zmiany CIT. Zmiany VAT. Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne Warszawa, styczeń 2013 PLAN SPOTKANIA Zmiany CIT Zmiany VAT Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne 2 1 Zmiany CIT 3 ZMIANY CIT: ZATORY PŁATNICZE

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne?

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt JAK UDOKUMENTOWAĆ ORAZ ROZLICZYĆ PODATKOWO PREMIE PIENĘŻNE?

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny marzec 2016

Biuletyn Informacyjny marzec 2016 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2016 Podatki i rachunkowość Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA W dn. 23 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Bieżące aspekty zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Agnieszka Wasilewska Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Warszawa, 26 listopada 2015 r. Plan prezentacji Cash pooling.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona.

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. PUSTE FAKTURY Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże

Bardziej szczegółowo

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT

11/28/2012. Podatek VAT 2013/2014. Omówienie najważniejszych zmian w VAT Podatek VAT 2013/2014 Omówienie najważniejszych zmian w VAT VAT 2013 1 Ułatwienia dla małych podatników Mały podatnik rozliczający się kasowo będzie rozliczał VAT : 1) przy sprzedaży na rzecz podatnika

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w maju 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Co powinno być na fakturze? Gdynia, 10 lutego 2014 WYGL D FAKTURY Brak przepisów określających formę faktury; Brak określenia kolejności poszczególnych elementów faktury;

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020 Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo