Wsparcie Banków Spółdzielczych we wdrożeniu Rekomendacji D przez Bank BPS i IT BPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie Banków Spółdzielczych we wdrożeniu Rekomendacji D przez Bank BPS i IT BPS"

Transkrypt

1 Wsparcie Banków Spółdzielczych we wdrożeniu Rekomendacji D przez Bank BPS i IT BPS IX Spotkanie Liderów IT Zrzeszenia BPS Jachranka, r. 1

2 Rola Banku BPS w wypełnianiu luki Wspieranie Banków Spółdzielczych Monitorowanie działań i raportowanie do KNF 2

3 Już zrobiliśmy Udostępniliśmy narzędzie do analizy luki Zebraliśmy dane i przekazaliśmy je do KNF Organizujemy postępowanie przetargowe celem wskazania firm mogących świadczących usługi doradcze Ściśle współpracujemy z IT BPS celem zapewnienia Bankom maksymalnego wsparcia 3

4 Co jeszcze zrobimy Wskażemy dostawców Udostępnimy wzorcowe dokumenty i procesy Odpowiemy na pytania i wesprzemy Bogusław Zarzeczny, 4

5 Oferta IT BPS W zakresie pokrycia luki realizacji wymagań Rekomendacji D IX Spotkanie Liderów IT Zrzeszenia BPS Jachranka, r. 5

6 Rola IT-BPS w wypełnianiu luki Opracowaliśmy propozycję oferty usług i produktów Koncentrujemy się na rozwiązaniach odpowiadających najważniejszym potrzebom większości Banków Oferujemy nasz potencjał do wprowadzenia portfelu usług dla banków spółdzielczych i osiągnięcia efektu synergii w ramach Grupy BPS Będziemy ściśle współpracować z firmami doradczymi, których usługi wybierze BPS do realizacji wymagań Rekomendacji D w poszczególnych, zainteresowanych taką pomocą Bankach Spółdzielczych 6

7 Dlaczego (z) IT-BPS? Podejmujemy się zadań, których nie podejmą inni Synergia i efekt skali Koordynujemy z Bankiem BPS plany i działania w zakresie sposobu osiągania zgodności z Rekomendacją D w ramach Zrzeszenia Zapewniamy standaryzację rozwiązań technicznych w ramach Grupy spełniających wymagania Rekomendacji D Reprezentujemy interesy Grupy BPS przed dostawcami Zaufanie i bezpieczeństwo Łączy nas więcej niż relacja klient dostawca Zapewniamy zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i procedurami BPS Jesteśmy transparentni dla kontroli i audytu wewnętrznego lub zewnętrznego Informacje o znaczeniu krytycznym nie wychodzą poza Grupę BPS Zasoby, potencjał i praktyka Utrzymujemy większość krytycznych systemów Banku BPS w zakresie administracji aplikacjami i infrastrukturą jak też całą sieć WAN Zrzeszenia. Dysponujemy zespołami administratorów systemów i aplikacji, infrastruktury, zespołem analityczno projektowym, developerskim oraz zespołami wsparcia 7

8 Potencjał IT-BPS Operacje Bieżąca administracja krytycznymi aplikacjami (systemami bankowymi) BPS Infrastruktura Projekty Wsparcie Administratorzy serwerów, systemów op., baz danych, SAN, sieci, usług infrastrukturalnych Zarządzanie projektami, analitycy Wspieramy większość projektów realizowanych w BPS Działający Help-Desk zapewniający I linię wsparcia Posiadamy stosowny system IT do obsługi zgłoszeń 8

9 9 Profile oferty IT-BPS

10 Co możemy dostarczyć? Porozmawiajmy Infrastruktura Oprogramowanie BS Administracja Konsulting/ procedury informatyczne 10

11 Proponujemy następujący proces... Katalog usług Warsztaty, dzisiaj Wszelkie maile, rozmowy mile widziane Ankieta Zebranie zapotrzebowania na usługi Anna Garcarz, w tygodniu po warsztatach Oferta Sukcesywnie po zebraniu ankiet Anna Garcarz 11

12 USŁUGI Usługi infrastrukturalne INFRASTRUKTURA JAKO USŁUGA (IAAS) ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI BIZNESU (DRC) MONITOROWANIE INFRASTRUKTURY CENTRALNY BACKUP Projekty sieci WAN Wynajem infrastruktury na potrzeby własne: serwer wirtualny wraz z wybranym systemem operacyjnym Linux lub Windows w chmurze prywatnej IT BPS. Usługa odtwarzania systemów po awarii na podstawie posiadanej pełnej kopii systemu w dedykowanym Centrum Zapasowym. Monitorowanie i zarządzanie siecią WAN w BS-ach. Jako opcja rozbudowana: zarządzanie również infrastruktura serwerową. Usługa centralnego backupu dla BS ów (kopia jest przechowywana na macierzach IT, może służyć do odtworzenia systemu w DRC) Wykonywanie projektów rozbudowy i rekonfiguracji sieci. OUTSOURCING SYSTEMÓW BANKOWYCH HELP DESK i ZARZĄDZANIE KOŃCÓWKAMI USŁUGA KORPORACYJNEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ Zarządzanie od sprzętu do aplikacji systemami bankowymi łącznie z backupem i DRC oraz możliwością uruchomienia środowiska testowego. Zdalne zarządzanie stacjami roboczymi i oprogramowaniem instalowanym na końcówkach, świadczenie usługi zdalnego serwisu w tym instalowania lub uaktualniania wersji oprogramowywania. Administracja pocztą elektroniczną (Lotus Notes lub Exchange). Usługa skalkulowana jako cena jednej skrzynki pocztowej. 12

13 Infrastruktura jako usługa z dodatkową opcją administracji Umiejscowienie w profesjonalnej serwerowni Systemy zainstalowane na klastrach Vmware owych Back up na taśmy Usługa centrum zapasowego Usługa monitoringu Administracja techniczna do poziomu systemu operacyjnego Administracja systemem finansowo-księgowym Pełna administracja od sprzętu do systemu bankowego 13

14 SPRZEDAŻ SPRZĘTU WRAZ Z USŁUGAMI Rozwiązania inne NOWOCZESNY FIREWALL HOSTING SYSTEMÓW ZABEZPIECZANIE KOŃCÓWEK PRZED UTRATĄ DANYCH SYSTEM DO BACKUP ów SERWERÓW Indywidualne projekty przebudowy architektury sieciowej dla BS-ów w celu zapewnienia ochrony przez wypływem informacji z wewnątrz firmy. Świadczenie usługi hostingu w odpowiednio zabezpieczonych serwerowniach, administracja pozostaje w rękach BS-ów. System do zapewnienia bezpieczeństwa przed utratą danych z wewnątrz firmy - ochrona końcówek. Wdrożenie systemu DLP i polityk bezpieczeństwa w BS-ach (np. na podstawie produktu Symantec a). Wdrożenie narzędzia (wraz ze sprzedażą sprzętu: streamery, NAS y, macierze, serwery) umożliwiającego automatyzację procesu backupowego. WIRTUALIZACJA SYSTEMÓW PRACUJĄCYCH W BS OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA SYSTEM DO IDENTYFIKACJI PRACOWNIKÓW Indywidualne projekty mające na celu zwirtualizowanie systemów pracujących w BS-ach. Wykonanie projektu wraz z usługą instalacji i sprzedażą licencji i sprzętu (serwerów, licencji). Sprzedaż licencji antywirusowych/antyspamowych; Oprogramowanie Anti-Theft, Dodatkowa opcja serwisowa producenta KYHDD Wdrożenie podstawowego systemu do identyfikacji pracowników w oparciu o Active Directory firmy Microsoft. Instalacja wraz ze szkoleniem w BS-ach. 14

15 KONSULTACJE Usługi konsultacyjne/szkoleniowe SZKOLENIA DLA RAD NADZORCZYCH Realizacja szkoleń/konsultacji dla Rad nadzorczych i Zarządów BS ów w zakresie planowania i wytyczania strategii informatyzacji Banku oraz jak nadzorować funkcjonowanie i bezpieczeństwo środowiska informatycznego. METODOLOGIA PROWADZENIA PROJEKTÓW Przygotowanie szkoleń z metodologii prowadzenia projektów informatycznych we współpracy z firmą zewnętrzną. KONSULTACJE Z ZAKRESU AD, VMWARE Prowadzenie indywidulanych konsultacji / szkoleń na potrzeby banków z zagadnień infrastrukturalnych i sieciowych. SZKOLENIA TECHNICZNE W ramach zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji pracowników organizowanie szkoleń technicznych przy współpracy z firmami zewnętrznymi. 15

16 SOFTWARE Nasze oprogramowanie SMS Kontakt SOWA GWIAZDKA Sprzedaż licencji i wdrożenie systemu do dwukierunkowej komunikacji z klientami za pomocą SMS ów Sprzedaż licencji i wdrożenie systemu do wydruku (w formie papierowej lub pdf a) i wysyłki w postaci a wyciągów i innych materiałów (np. potwierdzenie salda lub materiałów reklamowych) do Klientów. Nakładka na hurtownię danych do prezentacji raportów. Sprzedaż licencji BS-om razem z wdrożeniem i krótkim szkoleniem. KOMAR Aplikacja do zarządzania zajęciami komorniczymi na rachunkach klientów. Wytworzenie nowego własnego oprogramowania dostosowanego do potrzeb banków. EMEREZ Sprzedaż aplikacji w wersji BOX-owej do wyliczania rezerwy emerytalnej. 16

17 Nowa serwerownia dla Grupy BPS Możliwości świadczenia usług dla Banków Spółdzielczych zostaną istotnie zwiększone dzięki uruchomieniu serwerowni w nowej siedzibie Banku BPS, spełniającej wysokie standardy bezpieczeństwa IT-BPS uczestniczy w procesie jej uruchamiania i odpowiedzialny jest za przeniesienie całości infrastruktury Banku z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług przez systemy informatyczne 17

18 18 Back up troszkę od innej strony

19 Profil infrastruktury i utrzymania Outsourcing systemów bankowych Infrastruktura jako usługa (IAAS) Hosting Monitorowanie infrastruktury Wirtualizacja systemów w BS Zarządzanie od sprzętu do aplikacji systemami bankowymi, z zapewnieniem ciągłości działania w lokalizacji zapasowej, backupu danych i systemów, oraz możliwością uruchomienia środowisk testowych. [Ref. -> D.5.7 Odpowiednie zasoby ludzkie; D.5.10 Ryzyko kluczowych pracowników; D.8. Zarządzanie danymi; D.7. Zarządzanie infrastrukturą; D.9 Aktualizacje, zarządzanie pojemnością, dokumentacja środowiska D.15 Zasoby techniczne oraz warunki środowiskowe, kopie awaryjne; D.20 Incydenty] Wynajem kawałka infrastruktury na potrzeby Banku: serwer wirtualny lub fizyczny wraz z wybranym systemem operacyjnym Linux lub Windows. [Ref. -> D.7. Zarządzanie infrastrukturą; D.9 Aktualizacje, zarządzanie pojemnością, dokumentacja środowiska; D.15 Zasoby techniczne oraz warunki fizyczne i środowiskowe] Usługi klasycznego hostingu w odpowiednio zabezpieczonych serwerowniach (administracja pozostaje w rękach BS-ów) [Ref. -> D.7. Zarządzanie infrastrukturą; D.15 Zasoby oraz warunki fizyczne i środowiskowe, kopie awaryjne] Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą Banku; w zakresie podstawowym - WAN, w zakresie rozszerzonym - również infrastrukturą serwerową / storage [Ref. -> D.9.1 / 2/ 3 (Architektura) oraz D.9 Komponenty infrastruktury IT] Indywidualne projekty i wdrożenia wirtualizacji systemów pracujących w BS-ach, w tym ew. dostawa sprzętu i licencji. [Ref. -> D.9.16 Ryzyko technologii wirtualizacyjnych, D.7.9 Separacja środowisk] 19

20 Profil zapewnienia bezpieczeństwa Zapewnienie ciągłości biznesu (DRC) Centralny backup Systemy backupu lokalnego Projekty sieci / nowoczesny firewall Zabezpieczanie końcówek przed utratą danych Inne usługi z zakresu bezpieczeństwa Usługa odtwarzania systemów po awarii na podstawie posiadanej pełnej kopii systemu w dedykowanym Centrum Zapasowym [Ref. -> D.15 Ciągłość działania środowiska teleinformatycznego] Usługa zdalnego, centralnego backupu dla BS ów (kopia jest przechowywana na macierzach IT-BPS, może służyć do odtworzenia systemu w DRC) [Ref. -> D.15 Zasoby techniczne oraz warunki środowiskowe, kopie awaryjne] Wdrożenia klasycznych systemów i narzędzi backupu automatyzujących procesy backupu i odtwarzania (w tym sprzęt: streamery, NAS y, macierze, serwery). [Ref. -> D.15 Zasoby techniczne oraz warunki środowiskowe, kopie awaryjne] Indywidualne projekty przebudowy architektury sieciowej w celu zapewnienia właściwej ochrony przez wypływem informacji z wewnątrz firmy. [Ref. -> D.9 - Architektura infrastruktury teleinformatycznej] Rozwiązania zapobiegające utracie i wyciekowi danych - ochrona końcówek. Wdrożenie systemu DLP i polityk bezpieczeństwa w BS-ach. [Ref. -> D.10 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem] Oprogramowanie antywirusowe/antyspamowe, oprogramowanie Anti-Theft, dodatkowa opcja serwisowa producenta KYHDD, testy penetracyjne, niszczenie dysków 20

21 Oferta uzupełniająca Administracja stanowiskami użytkowników końcowych Helpdesk Systemy identyfikacji pracowników Poczta elektroniczna Zdalna administracja stacjami roboczymi i oprogramowaniem stanowisk użytkowników końcowych, zdalny serwis w tym instalowanie i aktualizacji oprogramowania systemowego i użytkowego. [ Ref. -> D.17 Zarządzanie oprogramowaniem użytkownika końcowego ] Wdrożenia systemów wsparcia użytkowników Help-Desk [ Ref. -> D.13 Obszar wsparcia użytkowników ] Wdrożenie Active Directory firmy Microsoft. Instalacja wraz ze szkoleniem w BS-ach. [ Ref. -> D.11 Mechanizmy kontroli dostępu logicznego ] Administracja pocztą elektroniczną (Lotus Notes lub Exchange). Usługa skalkulowana jako cena jednej skrzynki pocztowej. Konsultacje i szkolenia 21

22 Nasze dotychczasowe wsparcie Monitorujemy infrastrukturę WAN Zrzeszenia, działanie łączy zapasowych [Rekomendacja D obszar 9] W ciągu tego roku przeprowadzamy gruntowny przeprojektowanie procesów wykonywanych dla BPS, takich jak zarządzanie incydentami, zmianą i pojemnością, zasilając system informacji zarządczej BPS [Rekomendacja D obszar 4, 7, 20] Wdrażamy rozwiązania zarządzania stanowiskami użytkowników końcowych [Rekomendacja D obszar 17] Wdrażamy usługi wsparcia dla Banków [Rekomendacja D obszar 11] 22

23 Deklaracja zgodności Zarząd IT BPS deklaruje zgodność oferowanych usług i produktów z adekwatnymi wymaganiami Rekomendacji D, w obszarach: Współpracy z dostawcami usług Kontroli dostępu Organizacji i zarządzania udostępnianą infrastrukturą Bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego Ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem Zarządzania incydentami Funkcjonowania obszaru wsparcia 23

24 Dziękujemy za uwagę Kontakt: Anna Garcarz, tel

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

OFERTA. na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D. http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl

OFERTA. na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D. http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl OFERTA na wykonanie audytu zgodności z Rekomendacją D BlueNet sp. z o.o. ul. Pojezierska 90 91-341 Łódź Tel. /+48 42/ 209 33 50 Fax /+48 42/ 209 33 55 http://www.bluenet.pl E-mail: sekretariat@bluenet.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D

Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D Wybrane usługi w Chmurze a rekomendacja D Marcin Karczmarczyk, HP Karol Lemański, HP Jachranka, 25.09.2013 Definicja chmury obliczeniowej wg. NIST Chmura obliczeniowa Model świadczenia usług zapewniający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Funkcjonalność Systemu do szyfrowania danych. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji Projektu. 3. Dokumentacja i filmy instruktażowe. 4. Szkolenia.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT

infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT infrastructure Skup się na biznesie i oszczędzaj Outsourcing Infrastruktury IT Infrastructure 2 Wprowadzenie Głównym zadaniem przedsiębiorstw jest zwiększanie konkurencyjności własnych produktów i usług,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy CUI/ /./.../2015. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu i odtwarzania, obejmująca: 1. Dostawę licencji na oprogramowanie Systemu wraz ze

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN)

ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) Załącznik nr 1G do Umowy nr.2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1G KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemów Windows (USWIN) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003

Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 Touch the Future Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Nieunikniony koniec wsparcia dla Windows Server 2003 jak migrować szybko i bezpiecznie? Firma HP

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie integracja outsourcing

oprogramowanie integracja outsourcing oprogramowanie integracja outsourcing Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena.

USŁUGI ROZWIĄZANIA ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT. www.atena. ARCHITEKTURA USŁUGI BAZODANOWE ROZWIĄZANIA IT INFRASTRUKTURA WIRTUALIZACJA MIGRACJE KONSOLIDACJA SPRZĘT IT www.atena.pl IT ROZWIĄZANIA USŁUGI ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe Sp. z. o.o. 1 AATENA

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000

Usługa instalacji i uruchamiania oprogramowania HP 3PAR 7000 Dane techniczne Usługa instalacji i uruchamiania Usługi HP Care Pack Zalety usługi Możliwość skoncentrowania się zespołu IT na jego głównych zadaniach i priorytetach Skrócenie czasu wdrażania oraz zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY. www.intar-it.pl. INTAR sp. z o.o. biuro@intar-it.pl. Al. Korfantego 105/224. 40-142 Katowice. tel. +48 532-01-01-02

OFERTA FIRMY. www.intar-it.pl. INTAR sp. z o.o. biuro@intar-it.pl. Al. Korfantego 105/224. 40-142 Katowice. tel. +48 532-01-01-02 OFERTA FIRMY INTAR sp. z o.o. Al. Korfantego 105/224 40-142 Katowice biuro@intar-it.pl Firma INTAR sp. z o.o. została założona w 2006 r. przez grupę kreatywnych profesjonalistów. Nasze motto to działać

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Google w przedsiębiorstwie Kierunki wspierane przez Google

Google w przedsiębiorstwie Kierunki wspierane przez Google Exceeding your expectations. Google w przedsiębiorstwie Kierunki wspierane przez Google Google At Work Roadshow! 10 lutego 2015 r. www.redocean.pl Red Ocean kim jesteśmy Dane teleadresowe Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Cena katalogowa (EUR)

Cena katalogowa (EUR) Licences EMC_NetWorker_DiskBackup 456-004-987 456-004-671 () promocji NETWORKER SERVER WORKGROUP EDITION WINDOWS 1 1 292 233 1 525 100% 0 NETWORKER DISKBACKUP OPT TIER 1:

Bardziej szczegółowo