Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ"

Transkrypt

1 Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005

2 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ NA TERENIE MIASTA Infrastruktura transportowa Układ drogowy System transportu publicznego Transport lotniczy Transport prywatny Analiza strategiczna transportu miejskiego Bezpieczeństwo ruchu Stan bezpieczeństwa drogowego-ruchowego w Bielsku-Białej Działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu Polityka transportowa miasta Strategia rozwoju miasta Bielska-Białej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bielsko-Biała Komunikacja zbiorowa Miejski Zakład Komunikacyjny Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej SA PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych Transport dla osób niepełnosprawnych Uwarunkowania ochrony środowiska Identyfikacja problemów Gospodarka Główni pracodawcy / struktura i trendy Rynek pracy Działania władz miasta na rynku pracy Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Park Przemysłowy i Usługowy Bezrobocie Cele ruchu strumienie przemieszczania się mieszkańców miasta...58 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 2

3 Identyfikacja problemów Sfera społeczna Struktura demograficzna i społeczna/trendy Cele ruchu strumienie pasażerskie ZASIĘG TERYTORIALNY PLANU PODOKRESY PROGRAMOWANIA: I LATA NASTĘPNE Etap I - Działania realizowane w latach Inwestycje w infrastrukturę drogową Plany inwestycyjne Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Rozwój transportu lotniczego Działania towarzyszące (dodatkowe) Działania organizacyjno-własnościowe Działania na rzecz likwidacji barier komunikacyjnych Etap II - Działania realizowane w latach PONADREGIONALNA POLITYKA TRANSPORTOWA OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU PLAN FINANSOWY NA LATA Etap I - Działania realizowane w latach Inwestycje w infrastrukturę drogową Plany inwestycyjne MZK oraz rozwój transportu lotniczego Działania zmierzające do zwiększenia udziału mieszkańców w podróżach komunikacją zbiorową Zbiorcze zestawienie planów inwestycyjnych ujętych w zintegrowanym planie rozwoju transportu publicznego w Bielsku-Białej na lata (nakłady w tys. zł) SYSTEM WDRAŻANIA SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY REALIZACJI PLANU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Monitoring Ocena realizacji planu Komunikacja społeczna BIBLIOGRAFIA...95 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 3

4 Spis tablic Tablica 1. Dane dotyczące natężenia i struktury ruchu występujące w wytypowanych przekrojach pomiarowych...12 Tablica 2. Stan bezpieczeństwa drogowego-ruchowego w Bielsku-Białej...20 Tablica 3. Liczba sprzedanych biletów w latach (I-VI)...30 Tablica 4. Tabela cen za bilety normalne i ulgowe w komunikacji miejskiej i podmiejskiej...32 Tablica 5. Struktura przewozu pasażerów MZK na poszczególnych liniach autobusowych...33 Tablica 5. Struktura przewozu pasażerów MZK na poszczególnych liniach autobusowych...34 Tablica 6. Struktura taboru PKS w Bielsku-Białej SA w latach (I-VI)...39 Tablica 7. Liczba sprzedanych biletów w latach (I-VI)...40 Tablica 8. Tabela cen za bilety normalne i ulgowe w komunikacji zwykłej i pośpiesznej...42 Tablica 9. Modernizacja oraz zakupy inwestycyjne PKS w Bielsku-Białej SA...44 Tablica 10. Dane dotyczące ruchu pociągów pasażerskich i towarowych (maksymalna przepustowość w szt./dobę)...45 Tablica 11. Porównanie zagrożenia poszczególnymi rodzajami hałasu występującego na terenie miasta Bielsko-Biała...50 Tablica 12. Wykaz głównych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie miasta Bielsko-Biała...54 Tablica 13. Liczba mieszkańców Bielska-Białej w podziale na poszczególne osiedla ( r.)...60 Tablica 14. Dokończenie budowy Śródmiejskiej Obwodnicy Miasta oraz układu komunikacyjnego w okolicach obwodnicy odciążenie centrum miasta z ruchu tranzytowego, co umożliwi rozpoczęcie realizacji stref ruchu uspokojonego w mieście...83 Tablica 15. Upłynnienie ciągu drogi krajowej inwestycja o znaczeniu regionalnym...83 Tablica 16. Skomunikowanie głównego układu komunikacyjnego miasta z terenami rekreacyjnymi podstokowymi oraz stworzenie lepszego dojazdu do szpitala Tablica 17. Skomunikowanie głównego układu komunikacyjnego miasta z osiedlem Lipnickim (Księdza Brzóski) i lepsze udrożnienie osiedla Tablica 18. Skomunikowanie głównego układu komunikacyjnego miasta z osiedlami leżącymi przy ulicy Nad Potokiem Tablica 19. Odciążenie śródmieścia miasta z ruchu, co umożliwi rozpoczęcie realizacji stref ruchu uspokojonego w mieście...85 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 4

5 Tablica 20. Usprawnienie głównych ciągów komunikacyjnych miasta...85 Tablica 21. Udrożnienie ciągów pieszych...86 Tablica 22. Usprawnienie ruchu drogowego modernizacja skrzyżowań...86 Tablica 23. Budowa ścieżek rowerowych Tablica 24. Rozpoczęcie przygotowywania infrastruktury parkingowej do realizacji projektu stref ruchu uspokojonego na terenie miasta Tablica 25. Realizacja innych inwestycji lokalnych związanych z modernizacją układu komunikacyjnego miasta...87 Tablica 26. Modernizacja oraz zakupy inwestycyjne Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Tablica 27. Przystosowanie lotniska sportowego do obsługi małego ruchu pasażerskiego Tablica 28. Działania zmierzające do zwiększenia udziału mieszkańców w podróżach komunikacją zbiorową...88 Tablica 29. Zbiorcze zestawienie planów inwestycyjnych ujętych w zintegrowanym planie rozwoju transportu publicznego w Bielsku-Białej na lata (nakłady w tys. zł) Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 5

6 Spis rysunków Rysunek 1. Plan sytuacyjny układu drogowego w Bielsku-Białej...10 Rysunek 2. Kordonowe pomiary ruchu kołowego na terenie miasta Bielsko-Biała - model...14 Rysunek 3. Kordonowe pomiary ruchu kołowego na terenie miasta Bielsko-Biała - prognoza...15 Rysunek 4. Struktura pojazdów zarejestrowanych w latach Rysunek 5. Struktura taboru MZK w latach Rysunek 6. Przewozy pasażerów MZK w latach (I-VI) [w tys. osób]...31 Rysunek 7. Struktura pasażerów MZK według rodzaju biletów w latach (I-VI)...31 Rysunek 8. Plan sieci Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego...33 Rysunek 9. Plan sieci Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bielsku- Białej SA...39 Rysunek 10. Liczba pasażerów przewiezionych przez PKS w Bielsku-Białej SA...41 Rysunek 11. Liczba pasażerów przewiezionych przez PKS w Bielsku-Białej SA wg głównych kierunków...41 Rysunek 12. Struktura podstawowych branż w Bielsku-Białej ( r.)...53 Rysunek 13. Mapa Osiedli w Bielsku-Białej...61 Rysunek 14. Zasięg terytorialny planu...65 Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 6

7 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Każde miasto, w tym Bielsko-Biała, potrzebuje wydolnego, sprawnego i nowoczesnego systemu transportu publicznego, który stałby się alternatywą dla transportu indywidualnego, a z czasem jako system tańszy i wygodniejszy spowodowałby, że użytkownicy prywatnych samochodów przesiedliby się do pojazdów komunikacji miejskiej, ograniczając tym samym ruch kołowy w samym centrum miasta. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Bielsko-Biała analizuje bieżącą sytuację w funkcjonowaniu komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz wytycza ramy rozwoju transportu publicznego. Jest dokumentem określającym w sposób kompleksowy rozwiązanie problemów związanych z transportem publicznym realizowanym na terenie i w najbliższym otoczeniu miasta. Celem Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego jest uporządkowanie działań związanych z problematyką komunikacji i transportu publicznego w Bielsku-Białej, co w konsekwencji doprowadzi do stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków dla zorganizowanego, bezpiecznego i sprawnego przemieszczania osób przy jednoczesnym zapewnieniu pozycji uprzywilejowanej i priorytetowej dla transportu zbiorowego. Rozwój transportu publicznego w Bielsku-Białej zmierza również do jak największego ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska i w tym zakresie jest zgodny z opracowanym dla miasta Bielsko-Biała Programem Ochrony Środowiska. Cele szczegółowe Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej to: zintegrowanie funkcjonujących na terenie miasta i okolic głównych podmiotów realizujących zadania transportu publicznego: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 7

8 w Bielsku-Białej SA oraz PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych, a także docelowo połączenie w jeden podmiot Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i PKS w Bielsku-Białej SA, wprowadzenie wspólnego systemu taryfowego obejmującego wszystkie główne podmioty realizujące zadania transportu publicznego na terenie miasta i okolic, podniesienie jakości usług oferowanych przez przewoźników poprzez między innymi unowocześnienie używanego taboru, stworzenie warunków zapewniających prawidłową obsługę techniczną pojazdów, ograniczenie negatywnego wpływu zakładów na środowisko, likwidacja barier ograniczających dostęp do środków transportu publicznego osobom niepełnosprawnym, poprzez sukcesywną wymianę eksploatowanego taboru autobusów na niskowejściowe lub niskopodłogowe. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 8

9 2. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ NA TERENIE MIASTA 2.1. Infrastruktura transportowa Układ drogowy 1. Stan obecny Miasto Bielsko-Biała posiada 419 km dróg publicznych o twardej nawierzchni. Na budowę i utrzymanie dróg publicznych i wewnętrznych miasto wydało w przeliczeniu na jednego mieszkańca n/w kwoty: 2002 rok zł 2003 rok - 255,9 zł 2004 rok - 390,8 zł Bielsko-Biała jest ważnym węzłem dróg krajowych i wojewódzkich - w rejonie miasta przebiegają: droga krajowa nr 1 relacji Gdańsk Cieszyn, droga krajowa nr 69 relacji Bielsko-Biała Żywiec, droga krajowa nr 52 relacji Bielsko-Biała Głogoczów, droga wojewódzka nr 942 relacji Bielsko-Biała Wisła. Drogi krajowe nr 1 i 52 stanowią jednocześnie części dróg międzynarodowych. Ruch o charakterze międzynarodowym prowadzi również drogą krajową nr 69. Rozrząd ruchu w kierunkach na przejścia graniczne w Cieszynie oraz w Zwardoniu i Korbielowie znajduje się w samym mieście. W głąb kraju ruch samochodowy prowadzony jest w dwóch głównych kierunkach: przez Czechowice-Dziedzice na Katowice i Warszawę oraz przez Andrychów i Wadowice na Kraków. Do podstawowych połączeń drogowych w obrębie miasta należą: fragment ul. Warszawskiej oraz Bohaterów Monte Cassino ruch tranzytowy Katowice Cieszyn; ul. Niepodległości, Wyzwolenia, Lwowska, Krakowska - ruch w kierunku Krakowa; ul. Żywiecka - główny ruch w kierunku Żywca; ul. Warszawska, 3 Maja, Zamkowa, Partyzantów, Bystrzańska - ruch w kierunku Szczyrku. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 9

10 Rysunek 1. Plan sytuacyjny układu drogowego w Bielsku-Białej Miasto posiada niewystarczający system ulic układu podstawowego, obsługujących ruch docelowo-źródłowy i wewnętrzny o charakterze międzydzielnicowym. Obecnie system ten tworzą w większości przedłużenia dróg krajowych i wojewódzkich, przebiegające przez centrum miasta. Prawie wszystkie wyloty dróg krajowych stwarzają duże problemy komunikacyjne na obszarze miasta i na terenach przyległych gmin. Szczególnie poważne problemy komunikacyjne występują w centrum miasta, gdzie ruch lokalny nakłada się na ciągi ulic prowadzące ruch zewnętrzny. Głównymi problemami w związku z tym są mała dostępność centrum miasta oraz wydłużenie czasu podróży. W dzielnicach poza centrum miasta obsługę ruchu lokalnego utrudnia niewystarczająca liczba miejsc parkingowych oraz nakładający się na ruch lokalny - ruch zewnętrzny. 2. Planowane działania Głównym działaniem zmierzającym do rozwoju systemu komunikacyjnego na obszarze Bielska-Białej jest modernizacja sieci drogowej w celu zapewnienia komfortu przemieszczania się środków transportu publicznego, samochodów osobowych oraz transportu ciężkiego. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 10

11 Projektowana jest realizacja obejścia miasta od strony wschodniej, która odciąży ruch w centrum miasta (szczególnie dotyczy to ruchu tranzytowego, który odbywał się będzie z pominięciem centrum). Planowana jest także modernizacja drogi prowadzącej do Krakowa oraz do południowej części miasta. Zakończenie inwestycji drogowych w centrum miasta umożliwi reorganizację ruchu samochodowego, polegającą na wydzieleniu pasów ruchu tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej. Możliwe będzie również przeznaczenie części ulic w centrum miasta wyłącznie dla ruchu pieszego i rowerowego. Oznacza to, że dotychczasowy ruch samochodowy będzie stopniowo zmieniać kierunki i natężenie - główne potoki będą omijać centrum miasta poprzez system obwodnic. Natężenie ruchu samochodowego w Bielsku-Białej zostało przedstawione w Kordonowych pomiarach ruchu kołowego na terenie miasta Bielsko-Biała. Największe natężenie ruchu samochodowego dotyczy obszaru śródmieścia, gdzie ze względu na lokalizację większości usług (urzędy, banki, gastronomia, handel) następuje kumulacja codziennego ruchu docelowego ze wszystkich części miasta oraz dojazdy wynikające z relacji zewnętrznych. Dodatkowo na obszar śródmieścia przypadają wahadłowe przejazdy mieszkańców z części wschodniej miasta do miejsc pracy w części zachodniej (lokalizacja przemysłu). Skutkiem tego w mieście występują przekroje dróg, w których natężenie ruchu przekracza obecnie poj./dobę, bądź zbliża się do tej wielkości. Pomiarowe natężenie ruchu występujące w godzinach szczytu na głównych ulicach - według badań natężenia ruchu wykonanych w 2002r. - przedstawia Tablica 1. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 11

12 Tablica 1. Dane dotyczące natężenia i struktury ruchu występujące w wytypowanych przekrojach pomiarowych 2002 rok 2010 rok Nazwa ulicy Liczba wszystkich pojazdów przypadających na 1 godz. ruchu pora dzienna Procentowy udział pojazdów ciężkich Prognoza liczby wszystkich pojazdów przypadających na 1 godz. ruchu w szczycie 3 Maja , Warszawska ,1 Partyzantów , Piastowska , Cieszyńska ,5 Boh. Monte Cassino ,1 Krakowska , Wyzwolenia ,0 Żywiecka , Mostowa ,5 Bystrzańska ,1 PCK ,7 Bora- Komorowskiego ,6 Stojałowskiego ,0 Michałowicza , Jana Sobieskiego 978 2,0 Krakowska 906 8,4 Leszczyńska 642 4,3 Dla potrzeb planowania inwestycyjnego, modernizacji ciągów komunikacyjnych oraz organizacji ruchu w mieście, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej opracował prognozę potoków ruchu dla godzin popołudniowego szczytu dla głównych ciągów komunikacyjnych. Prognoza obejmuje znaczące trakty sieci drogowej Bielska-Białej, a w szczególności ciągi (patrz: Tablica 1): 3 Maja, Partyzantów; Żywiecka; Piastowska; Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 12

13 Michałowicza; Krakowska wraz z ważniejszymi dojazdami. Według prognozy natężenie ruchu drogowego będzie systematycznie wzrastać. Szacowany wzrost natężenia ruchu na wybranych ulicach w Bielsku-Białej określony dla symulowanych warunków 2010r. przedstawiono także w Tablicy nr 1. Podstawowe wnioski wynikające z porównania tych dwóch zestawień to: - blisko dwukrotny wzrost natężenia ruchu na ulicach dojazdowych do miasta (ul. 3 Maja) i tranzytowych przez miasto - ul. Żywiecka i ul. Krakowska, - około % wzrost natężenia ruchu na pozostałych głównych ulicach: Partyzantów, Piastowskiej i Michałowicza. Mapy obrazujące natężenie ruchu samochodowego na terenie Bielska-Białej w 2002 roku (model) i prognozy natężenia ruchu samochodowego w 2015 roku zostały zamieszczone na kolejnych dwóch stronach. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 13

14 Rysunek 2. Kordonowe pomiary ruchu kołowego na terenie miasta Bielsko- Biała - model Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 14

15 Rysunek 3. Kordonowe pomiary ruchu kołowego na terenie miasta Bielsko- Biała - prognoza Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 15

16 System transportu publicznego 1. Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Obsługę zbiorowych przewozów na terenie miasta zapewnia Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej działający w strukturach zakładu budżetowego. 2. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej SA Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej SA, którego właścicielem jest Skarb Państwa obsługuje połączenia w skali regionalnej i krajowej, a także o charakterze międzynarodowym. 3. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych Przewozy zbiorowe o charakterze zewnętrznym obsługiwane są przez komunikację kolejową. Komunikacja kolejowa należąca do PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Śląski Zakład Przewozów Regionalnych oraz do PKP Intercity Sp. z o.o. obsługuje relacje: Katowice Żywiec Zwardoń, Bielsko-Biała Cieszyn oraz Bielsko-Biała Kalwaria Zebrzydowska, a także połączenia kolejowe o charakterze międzynarodowym Transport lotniczy Teren lotniska sportowego położonego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach stanowi własność Skarbu Państwa, a zarządzającym lotniskiem jest Aeroklub Bielsko-Bialski, który jest również głównym użytkownikiem lotniska. Lotnisko jest położone w odległości 4 km, w kierunku północno-zachodnim od centrum miasta. Lotnisko posiada obecnie trzy drogi startowe o nawierzchniach darniowych. Obecnie lotnisko obsługuje: lotnictwo sportowe, rekreacyjno wypoczynkowe, szkoleniowe, sanitarne, komunikacji lotniczej na liniach krótkiego zasięgu, lotnictwo dyspozycyjne, lotnictwo gospodarczo-usługowe, Szybowcowy Zakład Doświadczalny oraz umożliwia hangarowanie i przechowywanie samolotów i sprzętu lotniczego. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 16

17 Planowana przebudowa lotniska sportowego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach będzie polegała na budowie betonowego pasa startowego o długości 810 m i szerokości 30 m. Istotne korzyści płynące z powyższej inwestycji to: umożliwienie wykonywania startów i lądowań w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (opady deszczu i śniegu), umożliwienie korzystania z lotniska małym samolotom, zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin w obrębie lotniska. Realizacja tego zadania przyczyni się do realizacji zadania ujętego w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata , gdzie w celu strategicznym: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu w kierunkach działań przewiduje się między innymi rozbudowę infrastruktury lotniczej w regionie. Przebudowane lotnisko będzie mogło być wykorzystywane do regionalnych przewozów pasażerskich i towarowych przez przewoźników tanich linii lotniczych, dzięki czemu zwiększy się dostępność Bielska-Białej i całego regionu Transport prywatny Na przestrzeni ostatnich 3 lat daje się zauważyć w Bielsku-Białej wzrost ogólnej liczby zarejestrowanych pojazdów (z 68 tys. w 1999 roku do prawie 75 tys. w 2003 r.), przy czym liczba zarejestrowanych samochodów osobowych od roku 2000 ustabilizowała się na stałym poziomie około 55 tys. pojazdów. W Bielsku-Białej wskaźnik samochodów osobowych zarejestrowanych na 1 tys. mieszkańców jest dosyć wysoki i wynosi 310,8, przy czym średnia dla województwa śląskiego to 283,3. Oznacza to, że ruch samochodowy w mieście jest bardzo natężony, czego konsekwencją są utrudnienia w ruchu drogowym, zwłaszcza w godzinach szczytu. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 17

18 Rysunek 4. Struktura pojazdów zarejestrowanych w latach Inne Samochody ciężarow e Motocykle, skutery, motorow ery Autobusy Samochody osobow e Sposobem na ograniczenie ruchu samochodów osobowych, zwłaszcza w centrum Bielska-Białej jest takie zaplanowanie rozwoju transportu publicznego, aby mieszkańcy Bielska-Białej chętniej korzystali z miejskiej komunikacji zbiorowej niż z własnego samochodu. Alternatywą dla indywidualnego transportu samochodowego może być również korzystanie z rowerów. Na przeszkodzie temu stoi jednak brak systemu ścieżek rowerowych, który łączyłby poszczególne osiedla i centrum Bielska-Białej. Transport na małych odległościach realizowany za pomocą proekologicznego środka transportu, jakim jest rower powinien stać się modną forma poruszania się po mieście. W celu zapewnienia każdemu chętnemu do korzystania z roweru bezpiecznego poruszania się w dogodnych warunkach środowiskowych konieczna jest budowa sieci wydzielonych dróg rowerowych, poprzedzona rozeznaniem rzeczywistych potrzeb i możliwości lokalizacji tych tras. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 18

19 Analiza strategiczna transportu miejskiego Silne strony Słabe strony Przewoźnicy Sprawnie funkcjonująca sieć komunikacyjna MZK oraz PKS. Dobry standard usług oferowanych przez MZK oraz PKS. Duża zdolność przewozowa MZK i PKS. Infrastruktura Dogodne powiązania układu komunikacyjnego miasta z układem dróg regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Zmodernizowane główne miejsca przesiadkowe. Przewoźnicy Brak integracji biletowej przedsiębiorstw komunikacyjnych. Opóźnienia w realizacji rozkładów jazdy spowodowane korkami ulicznymi. Szybko starzejący się tabor nieprzystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Infrastruktura Brak wykształconego układu ulic przenoszących ruch o charakterze międzydzielnicowym oraz tranzytowym. Brak sieci parkingów w obszarze centrum miasta. Niedostateczna liczba ścieżek rowerowych i wydzielonych ciągów pieszych. Mało nowoczesna infrastruktura techniczna przewoźników Wzrost liczby wypadków drogowych. Szanse Zagrożenia Przewoźnicy Integracja MZK oraz PKS. Duża możliwość kształtowania wspólnej polityki cenowej przez miejskich i podmiejskich przewoźników. Wzrost jakości oraz dostępności usług poprzez modernizację taboru i infrastruktury technicznej. Utworzenie linii opartej o istniejącą infrastrukturę kolejową na bazie szynobusów lub tramwaju dwufunkcyjnego. Możliwość oddziaływania na ruchliwość mieszkańców, wybór celów podróży oraz środka transportu. Przewoźnicy Możliwość wejścia dużego prywatnego podmiotu, który będzie realizował głównie własne cele ekonomiczne. Niepewna sytuacja ekonomiczna PKP w zakresie przewozów regionalnych. Infrastruktura Duże koszty rozbudowy i modernizacji istniejącego układu komunikacyjnego. Przewidywany ciągły wzrost liczby użytkowanych pojazdów samochodowych. Infrastruktura Wprowadzenie w centrum miasta ograniczeń dla ruchu samochodowego osobowego. Wprowadzenie nowoczesnego systemu sterowania ruchem ulicznym Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 19

20 2.2. Bezpieczeństwo ruchu Czynniki drogowo-ruchowe wpływające na bezpieczeństwo ruchu to przede wszystkim: struktura sieci drogowej, geometria dróg, skrzyżowania, węzły komunikacyjne i stan nawierzchni dróg Stan bezpieczeństwa drogowego-ruchowego w Bielsku-Białej W latach zwiększyła się liczba wypadków i kolizji na terenie Bielska-Białej, chociaż wzrost w roku 2003 jest mniejszy niż miało to miejsce w roku Wzrasta również liczba rannych w zaistniałych wypadkach, natomiast liczba ofiar śmiertelnych kształtuje się na poziomie około 30 ofiar rocznie. Tablica 2. Stan bezpieczeństwa drogowego-ruchowego w Bielsku-Białej wypadki i kolizje liczba zabitych liczba rannych Największe zagrożenie zdarzeniami drogowymi występuje na drogach tranzytowych Katowice Bielsko-Biała Cieszyn, Bielsko-Biała Szczyrk, Bielsko-Biała Kraków oraz Bielsko-Biała Żywiec, a także w obrębie centrum miasta, co wynika ze zwiększonego ruchu samochodowego w tych rejonach. Głównymi przyczynami wypadków w ruchu drogowym są: - nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, - niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami, - niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków drogowych. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 20

21 Działania wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu 1. Inwestycje Za zakres prac związanych z czynnikami drogowo-ruchowymi odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg. Obecnie realizowane są inwestycje związane z budową obwodnic dla miasta oraz zadania mające poprawić niektóre elementy układu komunikacyjnego miasta: Rok 2002 Wybudowanie odcinka od ul. Leszczyńskiej do ul. Żywieckiej wraz z przebudową skrzyżowań ulic: Leszczyńska Bora Komorowskiego i Bora Komorowskiego Żywiecka Łagodna oraz wybudowaniem na nich sygnalizacji świetlnych. Zakończenie prac związanych z przebudową układu komunikacyjnego w okolicy dworców, mające na celu między innymi poprawę czytelności oraz przepustowości skrzyżowania ulic: Warszawska Piastowska 3 Maja. Wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Spółdzielców Jesionowa, które jest jednym z elementów realizowanego projektu uspokojenia ruchu na wymienionych ulicach. Wybudowanie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńska Wapienicka. Rok 2003 Zakończenie prac związanych z przebudową ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Andersa do ul. Boboli. W ramach tej inwestycji zostało przebudowane skrzyżowanie Andersa Armii Krajowej oraz wprowadzone zostało sterowanie ruchem za pomocą akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej. Wybudowanie akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia Piekarska. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 21

22 W roku 2004 i 2005 przewidziano do wykonania następujące zadania : Rok 2004 Rozpoczęcie prac związanych z przebudową węzła Hulanka oraz budową tunelu łączącego projektowaną ul. Klubową z ul. Gen. Andersa. Rok 2005 Zakończenie przebudowy węzła Hulanka i tunelu do ul. Klubowej. Rozpoczęcie prac związanych z budową ostatniego odcinka Śródmiejskiej obwodnicy miasta tj. ul. Klubowej od ul. Pirackiej do węzła Hulanka. W okresie ostatnich trzech lat prowadzone były prace modernizacyjne odcinków ulic: Olszówki, Południowej, Ks. Brzóski, Nad Potokiem i Armii Krajowej. Plany na lata przewidują realizację dwóch ważnych inwestycji: Po zakończeniu realizacji Śródmiejskiej obwodnicy miasta zostanie rozpoczęta budowa Wschodniej obwodnicy miasta. Zadanie to realizowane jest w ramach administracji rządowej. Realizacją odcinka w granicach administracyjnych miasta zajmuje się Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Południowy w Katowicach. Niezależnie od zadania wymienionego powyżej zostanie rozpoczęta przebudowa ulic: Piekarska i Wyzwolenia wraz z budową węzła drogowego. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 22

23 2. Działania w zakresie inżynierii ruchu Bardzo ważnym oprócz inwestycji elementem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu jest właściwy stan techniczny nawierzchni ulic oraz urządzeń związanych z obsługą drogi. Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg, studzienek i elementów kanalizacji, oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnych oraz obiektów mostowych prowadzone jest przez Miejski Zarząd Dróg, a realizowane przez firmy w ramach zawartych kontraktów. Interwencje podejmowane są na podstawie: cyklicznych objazdów pasa drogowego realizowanych przez pracowników Miejskiego Zarządu Dróg, raportów z objazdów dokonywanych przez firmy odpowiedzialne za utrzymanie dróg, informacji od służb porządkowych (Policji, Straży Miejskiej), informacji otrzymanych od Rad Osiedli i mieszkańców. W większości interwencji działania podejmowane są natychmiastowo. Telefony do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg oraz niektórych firm pełniących całodobowy dyżur są udostępnione Policji i Straży Miejskiej. Dotychczasowe działania oraz plany w zakresie inżynierii ruchu prowadzone przez Miejski Zarząd Dróg: Rok 2002 Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach: Aleksandrowickiej, Damrota, Drzymały, Modrzewskiego oraz na odcinku ul. Grunwaldzkiej. Rok 2003 Wprowadzenie elementów z zakresu inżynierii ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) porządkujące ruch oraz parkowanie na ul. Jutrzenki na odcinku od ul. Łagodnej do ul. Majakowskiego. Wybudowanie wysepek rozdzielających pasy jezdni na dwóch przejściach na ul. Spółdzielców poprawiających komfort i bezpieczeństwo pieszych korzystających z tych przejść. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 23

24 Wybudowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na przejściu dla pieszych na ul. Spółdzielców w okolicy ul. Czwartaków. Dzięki zastosowanemu algorytmowi pracy sygnalizacji i przyjętemu rozwiązaniu w okresie braku wzbudzeń od pojazdów i pieszych sygnalizacja przechodzi na sygnał czerwony. Zastosowane rozwiązanie w znaczący sposób spowalnia i uspokaja ruch na ul. Spółdzielców. Budowa wysepek rozdzielających pasy jezdni dla pieszych na ulicach: Łagodnej, Jutrzenki oraz na ul. Żywieckiej w okolicy Domu Kultury. Plany na lata następne (do roku 2015): Opracowanie systemu monitoringu sygnalizacji świetlnych (przebudowa sygnalizacji świetlnych na system pracy akomodacyjnej, podłączenie łączy telefonicznych i stworzenie stanowiska sterowania). Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka Wyspiańskiego. Uporządkowanie i upłynnienie ruchu samochodowego poprzez zsynchronizowanie sygnalizacji świetlnej na głównych szlakach komunikacyjnych miasta. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Bielsku-Białej 24

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Działanie 1.1 ZPORR Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projektodawca: Powiat Tarnogórski Tytuł Projektu: Przebudowa skrzyżowania ul. Bytomskiej z ul. Legionów w Tarnowskich Górach.

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice

Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto Katowice Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Mapa projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego znajduje się na stronie http://rpo.slaskie.pl/mapa/?wnioskodawca=miasto+tychy

Bardziej szczegółowo

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu

Białostocka Komunikacja Miejska. Bliżej Celu Białostocka Komunikacja Miejska Bliżej Celu Dokumenty programowe: Polityka Transportowa dla Miasta Białegostoku /1997/ Zintegrowanego planu rozwoju transportu publicznego dla miasta Białegostoku w latach

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ

OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 OBSŁUGA ŚRÓDMIEŚCIA KOMUNIKACJĄ AUTOBUSOWĄ WALDEMAR LASEK Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. PIOTR SZAGAŁA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający

WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 WYTYCZNE KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO CENTRUM MIASTA Referat wprowadzający MARIUSZ DUDEK Politechnika Krakowska 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży XXXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - Grudziądz, 20-21.05.2014 r. Zdjęcie Łomży z lotu ptaka Suwałki Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku

Sprawniejszy wyjazd z Białegostoku Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) Beneficjent: Miasto Białystok Koszt całkowity inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój transportu

Zrównoważony rozwój transportu Programy strategiczne 231 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Zrównoważony rozwój transportu nr programu: 21 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Poprawa jakości życia oraz

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY KONFERENCJA Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Praktyczne wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm )

Lokalizacja 1. Katowice, ul. Słowackiego 16 www.citybaner.pl tel. 32 724 76 78 biuro@citybaner.pl. Baner. Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Katowice ul. Andrzeja Powierzchnia: 18 m 2 ( 600 x 300 cm ) Dodatki: Oświetlenie Lokalizacja 1 600x300cm widoczny jest z Placu Oddziałów Młodzieży Powstańczej, który przejął rolę węzła komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020 Katowice, 8 maja 2013 r. System transportowy w województwie śląskim Główne problemy i cechy Na podstawowy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

CHARAKTERYSTYKA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ CHARAKTERYSTYKA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W NOWYM TARGU W LATACH 009-013 Miejski Zakład Komunikacji w Nowym Targu informacje ogólne 1986r. początek funkcjonowania; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 lipca 1994 r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki.

Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 lipca 1994 r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki. Przedsiębiorstwo zostało utworzone 15 lipca 1994 r. w wyniku podziału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni na trzy niezależne spółki. W latach 1999 2000 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej przeszło

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE Zadanie I, Etap I - Łódź Projekt ŁTR to nawiązanie do ponad stuletniej tradycji komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. (plany z 1912 r.) ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności. 15 czerwca 10 października 2016 r.

WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności. 15 czerwca 10 października 2016 r. WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności 15 czerwca 10 października 2016 r. 1 Zostaw samochód w domu! Przestaw myślenie! Autobus,

Bardziej szczegółowo

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Łódź, 31 maja 2012 Plan prezentacji: Poznań i aglomeracja poznańska podstawowe informacje Poznań na tle europejskich

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych

ZAŁĄCZNIK 4 Potrzeby inwestycyjne w istniejących portach lotniczych w mln zł. Wyszczególnienie 2007-2013 Warszawa Integracja Terminala 1 z Terminalem 2 150 Modernizacja Terminala Etiuda 6,2 System Paliwowy " Hydrant" 120,2 Modernizacja dróg startowych 92 Modernizacja nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny

Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Chojnicko Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

10. Rola elementów systemu transportowego w przyszłości.

10. Rola elementów systemu transportowego w przyszłości. 10. Rola elementów systemu transportowego w przyszłości. Opole należy do grupy historycznie ukształtowanych miast europejskich, w których jedynym sprawdzonym w praktyce sposobem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU I FORUM TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO PLAN TRANSPORTOWY W USTAWIE O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM WARSZAWA 25.11.2009 r. ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE LESZEK CISŁO BIURO DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY 17 MARCA 2011 KORZYŚCI SYSTEMU oszczędności czasu i pieniędzy użytkowników systemu, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: EKKOM

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ ORGANIZACJĄ RUCHU ZARZĄDZONĄ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. NA OKRES 13 III 11 VI 2016

ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ ORGANIZACJĄ RUCHU ZARZĄDZONĄ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. NA OKRES 13 III 11 VI 2016 I N F O R M A C J A O N O W Y M R O Z K Ł A D Z I E J A Z D Y P O C I Ą G Ó W K O L E I Ś L Ą S K I C H OBOWIĄZUJĄCYM W OKRESIE 13 III 11 VI 2016 S T A N N A D Z I E Ń : 1 0. 0 3. 2 0 1 6 ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA EUROPROJEKT Projekty i Nadzory Drogowe mgr inż. Andrzej Kula biuro@europrojekt.bielsko.pl www.europrojekt.bielsko.pl Ul. Jaskrowa 15 43-382 Bielsko Biała tel./fax 033 822 46 67 NIP: 549 109 93 28 REGON:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r.

UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. UCHWAŁA NR XCIV/886/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie : polityki inwestycyjnej w zakresie odnowy infrastruktury technicznej trakcji tramwajowej i taboru komunikacji miejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO D R H A B. I N Ż. K A Z I M I E R Z J A M R O Z, D R I N Ż. L E C H M I C H A L S K I M G R I N Ż.

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta

Łatwiejszy dojazd do węzła Lublin-Czechów na obwodnicy miasta Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) Beneficjent: Gmina Lublin

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA C G M PROJEKT Sp. z o.o., 04-691 Warszawa, ul. Wapienna 25 Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH. Autor: Marek MACIOCHA

POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH. Autor: Marek MACIOCHA POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH Autor: Marek MACIOCHA Plan prezentacji Ogólna charakterystyka analizowanych miast Infrastruktura rowerowa dedykowana Niewidzialna infrastruktura rowerowa Parkowanie

Bardziej szczegółowo

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem SIWZ dla Programu ochrony środowiska przez hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem Art.84 ust1 Poś W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych

Bardziej szczegółowo

Powiat Siemiatycki Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Powiat Siemiatycki Bezpieczeństwo w ruchu drogowym Powiat Siemiatycki Bezpieczeństwo w ruchu drogowym PROJEKT WSPÓŁFINASOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Białystok, 16.05.2013

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU FORMULARZ zgłoszenie Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Imię i nazwisko Michał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 38 Rondo DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót ul. Wrocławska 50 tel: +48 32 444 72 57 40-217 Katowice fax: +48 32 729 76 62 kom: +48 607 40 27 37 NIP: 222-068-64-08 ING Bank Śląski: 29 1050 1357 1000 0023 1738 2121 www.freelance.katowice.pl NAPRAWA

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin

Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Gmina Miasto Szczecin Plac Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Budowa torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) Zachodnia część miasta Szczecina na osiedlu Gumieńce ZAKRES PRZESTRZENNY PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY

INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY INWESTYCJE DROGOWE REALIZACJA I PLANY Jarnołtówek 21-22.01.2016 Piotr Rybczyński Z-ca Dyrektora Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Miejski Zarząd Dróg w Opolu Miejski

Bardziej szczegółowo