1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU... 28 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU... 29 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU... 29... 30 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU..."

Transkrypt

1 Spis treści Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU... 4 Edytor WebCorner CMS OPIS EDYTORA TEKSTU W APLIKACJI WEBCORNER CMS... 5 Komunikaty podczas wysyłania plików na serwer za pomocą WebCorner CMS... 7 Zarządzanie Działami Serwisu TWORZENIE DZIAŁU SERWISU EDYCJA DZIAŁU SERWISU USUWANIE DZIAŁU SERWISU AKTUALIZOWANIE POZYCJI AKTUALIZOWANIE STATUSU OPUBLIKOWANIA Zarządzanie Podstronami Serwisu TWORZENIE PODSTRONY SERWISU EDYCJA PODSTRONY SERWISU USUWANIE PODSTRONY SERWISU AKTUALIZOWANIE POZYCJI AKTUALIZOWANIE STATUSU OPUBLIKOWANIA Zarządzanie Zakładkami Serwisu TWORZENIE ZAKŁADEK SERWISU EDYCJA PODSTRONY SERWISU USUWANIE ZAKŁADKI SERWISU AKTUALIZOWANIE POZYCJI AKTUALIZOWANIE STATUSU OPUBLIKOWANIA Zarządzanie Grupami Użytkowników TWORZENIE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW EDYCJA GRUPY UŻYTKOWNIKÓW USUWANIE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW Zarządzanie użytkownikami TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA EDYCJA KONTA UŻYTKOWNIKA AKTUALIZACJA PRZYNALEŻNOŚCI UŻYTKOWNIKA DO GRUPY USUWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA Zarządzanie Plikami Graficznymi i Tekstowymi... 28

2 1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU DODAWANIE GRAFIKI LUB ANIMACJI DO ROTATORA ADOBE FLASH DO SERWISU USUWANIE GRAFIK SERWISU Korespondencja Seryjna TWORZENIE NEWSLETTERA EDYCJA NEWSLETTERA WYSYŁANIE NEWSLETTERA USUWANIE NEWSLETTERA Dodatkowe Funkcje Serwisu ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI KONTAKTOWYMI LOGI APLIKACJI WEBCORNER CMS STATYSTYKI SERWISU RESETOWANIE WYSZUKIWAŃ W SERWISIE... 37

3 Uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie 1. LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA W SERWISIE 1.1. Aby zalogować się do serwisu musimy wpisać w oknie przeglądarki internetowej adres serwisu oraz po znaczniku / wpisać słowo "admin" Wówczas wyświetli się formularz logowania się do panelu administracyjnego serwisu z następującymi polami: Login w polu podajemy login użytkownika do serwisu, Hasło - w tym polu podajemy hasło użytkownika serwisu Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Zaloguj" wtedy zostaniemy przekierowani do panelu administracyjnego serwisu, wyświetli się także tabela statystyk odwiedzin serwisu Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian. 2. RESETOWANIE HASŁA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE 2.1. Jeśli podczas logowania do serwisu zapomnimy naszego hasła dostępu możemy skorzystać z procedury resetowania hasła. Aby uruchomić procedurę resetowania hasła klikamy link "Zapomniałem hasła", znajdujący się w formularzu logowania Wówczas wyświetli się formularz resetowania hasła z następującymi polami: Login w polu podajemy login użytkownika do serwisu, - w polu podajemy adres użytkownika serwisu Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Resetuj hasło", wówczas na podany adres zostaje wysłany z informacją dotyczącą sposobu ustawienia nowego hasła do serwisu.

4 3. WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA Z SERWISU 3.1. Jeśli chcemy wylogować się z naszego serwisu powinniśmy w panelu administracyjnym kliknąć link "Wyloguj"

5 Edytor WebCorner CMS 1. OPIS EDYTORA TEKSTU W APLIKACJI WEBCORNER CMS 1.1. Aplikacja WebCorner CMS zawiera edytor tekstowy umożliwiający edycję treści zawartych na stronie. Praca z edytorem jest w dużym stopniu podobna do pracy z programem Microsoft Word Edytor zawiera następujące podstawowe elementy: lista rozwijana zawierająca zestaw czcionek dostępnych w edytorze, lista rozwijana zawierająca zestaw zdefiniowanych rozmiarów testu, lista rozwijana umożliwia wybór nagłówka akapitu, przycisk pogrubienia - naciśnięcie tego przycisku spowoduje pogrubienie tekstu, przycisk kursywy - naciśnięcie tego przycisku spowoduje pochylenie tekstu, przycisk podkreślenia - naciśnięcie tego przycisku spowoduje podkreślenie tekstu, przycisk przekreślenia - naciśnięcie tego przycisku spowoduje przekreślenie tekstu, przycisk wypunktowania umożliwia rozpoczęcie tworzenia wypunktowania, przycisk numerowania umożliwia rozpoczęcie tworzenia numerowanej listy, kolor tekstu - umożliwia wybór koloru tworzonego tekstu, kolor tła - określa kolor tła tekstu (w tym również tła komórki tabeli), przyciski wyjustowania tekstu - zestaw funkcji umożliwia sformatowanie tworzonego tekstu, przyciski akapitu - para przycisków pozwalająca na dodawanie i usuwanie akapitu w tekście, przyciski indeksów - przyciski te służą do tworzenia dolnego i górnego indeksu, przycisk podglądu - powoduje przejście w tryb podglądu edytora tekstowego, przycisk kodu źródłowego - powoduje przejście do trybu kodu źródłowego, aby powrócić do trybu tekstowego należy przycisnąć przycisk, przycisk maksymalizowania okna edytora - służy do powiększenia okna edytora tekstowego.

6 1.3. Wśród elementów rozszerzonych znajdują się jest to przycisk służący do tworzenia tabeli. 1. Po naciśnięciu wyświetlone zostanie okno, w którym zdefiniujemy podstawowe parametry tworzonej tabeli m.in. liczbę kolumn i wierszy, a także szerokość i kolor tabeli. 2. Klikając przycisk "Wstaw" tworzymy tabelę w oparciu o wprowadzone parametry. to przycisk pozwalający na wstawienie pliku graficznego w tworzonym tekście. 1. Klikając wyświetlone zostanie okno, w którym decydujemy jaki obraz chcemy dołączyć do tworzonego artykułu. 2. Klikając link "Wybierz Zdjęcie z Galerii CMS" wyświetli się galeria gdzie znajdują się wszystkie zdjęcia dodane do serwisu. Aby wstawić zdjęcie z "Galerii CMS" należy nacisnąć przycisk "Wstaw foto" w oknie listy zdjęć, wówczas adres i opis wybranego zdjęcia zostaną wstawione odpowiednio w polach "Adres Obrazka" i "Opis" w oknie wstawiania zdjęcia. W części "Wygląd" użytkownik serwisu ma możliwość samodzielnego określenia podstawowych parametrów wstawianego zdjęcia. Jeśli parametry te nie zostaną wprowadzone przez użytkownika wówczas zdjęcie zostanie wstawione z domyślnymi wartościami tj szerokością i wysokością pobraną ze wstawianego zdjęcia, zerową krawędzią i zerowymi odstępami, zostanie również wyjustowane do lewej. to przycisk służący do dodania hiperłącza. 1. Aby utworzyć link zaznaczamy tekst, który ma być linkiem, a następnie naciskamy ikonkę. Wówczas wyświetli się okno dialogowe.

7 2. W polu URL okna wpisujemy pełny adres URL strony internetowej do której ma odsyłać tworzony link. Pozostałe pola mogą pozostać niewypełnione. Akcję tworzenia linku zatwierdzamy przyciskiem "Wstaw". 3. Oprócz tworzenia linków zewnętrznych możemy stworzyć linki do dokumentów serwisu znajdujących się na serwerze. Aby utworzyć taki link należy kliknąć w oknie tworzenia linku link "Wybierz dokument z Serwisu CMS". Wówczas wyświetli się zbiór dokumentów serwisu. Aby stworzyć link do dokumentu serwisu należy nacisnąć przycisk Wstaw dokument, przy nazwie dokumentu do którego chcemy utworzyć link. W zbiorze dokumentów serwisu mogą znajdować się następujące rodzaje plików:.xls (Ms Excel ),.xlsx (Ms Excel ),.doc (Ms Word ),.docx (Ms Word ),.ppt (Ms Powerpoint ),.pptx (Ms Powerpoint ),.pps (Ms Powerpoint ),.ppsx (Ms Powerpoint ),.pdf (Adobe PDF),.swf (Adobe Flash Player). Komunikaty podczas wysyłania plików na serwer za pomocą WebCorner CMS Opis komunikatów mogących pojawić się podczas operacji przesyłania plików (graficzny i tekstowych). Przekroczono rozmiar wysłanego pliku oznacza, że rozmiar przesyłanego pliku jest za duży (limit dla grafik wynosi 1MB dla dokumentów 10MB), Nie ukończono przesyłania - oznacza, że operacja przesyłania plików nie została ukończona, Brak pliku oznacza że plik, który miałby być przesłany nie został podany w formularzu wysyłania plików, Brak uprawnień zapisu na dysk (serwera) - oznacza, że użytkownik nie posiada uprawnień do zapisu plików na serwerze, Nie prawidłowe rozszerzenie pliku - oznacza, że przesyłany plik ma nie prawidłowe rozszerzenie. Rozszerzenia plików obsługiwanych przez aplikację WebCorner CMS są: o xls, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, pps, ppsx, pdf o jpg, jpeg, giff, png o swf

8 Zarządzanie Działami Serwisu 1. TWORZENIE DZIAŁU SERWISU 1.1. Aby utworzyć nowy dział serwisu najpierw musimy przejść do listy istniejących działów, podstron i zakładek. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista Zakładek" wówczas wyświetli się tabela zawierająca strukturę działów podobną do tej: 1.2. Aby utworzyć nowy dział serwisu klikamy przycisk "Dodaj dział" po prawej stronie listy. Wówczas otworzy się formularz z następującymi polami: Nazwa działu - wyświetlana w menu strony, Pozycja - determinuje kolejność wyświetlania w menu strony, Opublikowany - decydujemy czy artykuł ma być dostępny publicznie w Internecie, Treść działu - tworzymy treść działu pracując podobnie jak w edytorze tekstu, Słowa kluczowe - wpisujemy kilka słów kluczowych 5-7 opisujących treść artykułu, Opis działu - opisujemy jednym zdaniem treść artykułu Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Dodaj Dział", dział zostanie zapisany w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę dodanych działów.

9 1.4. Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian. 2. EDYCJA DZIAŁU SERWISU 2.1. Aby edytować wybrany dział serwisu najpierw musimy przejść do listy istniejących działów i podstron. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista Zakładek" wówczas wyświetli się tabela zawierająca strukturę działów podobną do tej: 2.2. Klikamy link "Edytuj" działu, który chcemy edytować np. "Oferta" Po kliknięciu linku wybranego działu wyświetli się ekran edycji działu zawierający formularz z następującymi polami: Nazwa działu - wyświetlana w menu strony, Pozycja - determinuje kolejność wyświetlania w menu strony, Opublikowany - decydujemy czy artykuł ma być dostępny publicznie w Internecie, Treść działu - tworzymy treść działu pracując podobnie jak w edytorze tekstu, Słowa kluczowe - wpisujemy kilka słów kluczowych 5-7 opisujących treść artykułu, Opis działu - opisujemy jednym zdaniem treść artykułu.

10 2.4. Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Edytuj Dział", dział zostanie zapisany w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę dodanych działów - podobnie jak podczas tworzenia nowego działu Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian - podobnie jak podczas tworzenia nowego działu. 3. USUWANIE DZIAŁU SERWISU 3.1. Aby usunąć wybrany dział serwisu najpierw musimy przejść do listy istniejących działów, podstron i zakładek. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista Zakładek" wówczas wyświetli się tabela zawierająca strukturę działów podobną do tej: 3.2. Następnie klikamy link "Usuń" działu, który chcemy usunąć np. "Oferta". Analogicznie możemy usunąć dział z poziomu formularza edycji. Z formularza edycji wybieramy opcję "Usuń dział". Uwaga: Usunięcie działu spowoduje również usunięcie podstron oraz zakładek, które zawiera dany dział.

11 4. AKTUALIZOWANIE POZYCJI 4.1. Aby aktualizować pozycję działu w kolumnie "Pozycja" klikamy link "W Górę" lub "W Dół" wówczas w kolumnie "Lp" wartość zostanie zaktualizowana. Jeśli dwa elementy będą miały tą samą pozycję wówczas będą sortowane alfabetycznie wg nazwy. 5. AKTUALIZOWANIE STATUSU OPUBLIKOWANIA 5.1. Aby aktualizować status opublikowania działu w kolumnie "Opublikowany" klikamy link "Ustaw Niewidoczny" w sytuacji gdy dział jest opublikowany lub "Ustaw Widoczny" w sytuacji gdy dział nie jest opublikowany. Wówczas w kolumnie "Opublikowany" wartość zostanie zaktualizowana.

12 Zarządzanie Podstronami Serwisu 1. TWORZENIE PODSTRONY SERWISU 1.1. Aby utworzyć nową podstronę serwisu najpierw musimy przejść do listy istniejących działów i podstron. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista Zakładek" wówczas wyświetli się tabela zawierająca strukturę działów, podstron i zakładek podobną do tej: 1.2. Następnie klikamy link "Podstrony" działu np. "Oferta". Wówczas otworzy się lista podstron znajdujących się w dziale "Oferta", alternatywnie, jeśli dział nie zawiera żadnej podstrony możemy od razu kliknąć link "Dodaj nową stronę" w widoku listy działów Aby utworzyć nową podstronę serwisu klikamy przycisk "Dodaj stronę" po prawej stronie listy. Wówczas otworzy się formularz z następującymi polami: Nazwa podstrony - wyświetlana w menu strony, Pozycja w dziale - determinuje kolejność wyświetlania w menu strony Opublikowana - decydujemy czy podstrona serwisu ma być dostępna publicznie w Internecie, Treść strony - tworzymy treść strony pracując podobnie jak w edytorze tekstu, Słowa kluczowe - wpisujemy kilka słów kluczowych 5-7 opisujących treść podstrony, Opis podstrony - opisujemy jednym zdaniem treść artykułu.

13 1.4. Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Dodaj Stronę", podstrona zostanie zapisana w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę dodanych podstron wybranego działu Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian.

14 2. EDYCJA PODSTRONY SERWISU 2.1. Aby edytować wybraną podstronę serwisu najpierw musimy przejść do listy istniejących działów i podstron. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista Zakładek" wówczas wyświetli się tabela zawierająca strukturę działów, podstron i zakładek podobną do tej: 2.2. Wówczas klikamy link "Podstrony" działu, do którego należy podstrona, którą chcemy edytować np. "Oferta" Następnie klikamy link "Edytuj" podstrony, którą chcemy edytować np. "Księgowość" Po kliknięciu linku wybranej podstrony wyświetli się ekran edycji podstrony zawierający formularz z następującymi polami: Nazwa podstrony - wyświetlana w menu strony, Pozycja w dziale - determinuje kolejność wyświetlania w menu strony, Dział strony - determinuje przynależność strony do działu, Opublikowana - decydujemy czy artykuł ma być dostępny publicznie w Internecie, Treść strony - tworzymy treść strony pracując podobnie jak w edytorze tekstu, Słowa kluczowe - wpisujemy kilka słów kluczowych 5-7 opisujących treść artykułu. Opis strony - opisujemy jednym zdaniem treść artykułu.

15 2.5. Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Edytuj Stronę", podstrona zostanie zapisana w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę dodanych podstron do wybranego działu - podobnie jak podczas tworzenia nowej podstrony Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian - podobnie jak podczas tworzenia nowej podstrony. 3. USUWANIE PODSTRONY SERWISU 3.1. Aby usunąć wybraną podstronę serwisu najpierw musimy przejść do listy istniejących działów i podstron serwisu. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista Zakładek" wówczas wyświetli się tabela zawierająca strukturę działów, podstron i zakładek podobną do tej: 3.2. Następnie klikamy link "Podstrony" działu serwisu, do którego należy podstrona, którą chcemy usunąć np. "Oferta".

16 3.3. Klikamy link "Usuń" podstrony serwisu, który chcemy usunąć np. "Księgowość" Analogicznie możemy usunąć podstronę serwisu z poziomu formularza edycji. Z formularza edycji wybieramy opcję "Usuń stronę". Uwaga: Usunięcie działu spowoduje również usunięcie zakładek, które zawiera dana zakładka. 4. AKTUALIZOWANIE POZYCJI 4.1. Aby aktualizować pozycję podstrony w kolumnie "Pozycja" klikamy link "W Górę" lub "W Dół" wówczas w kolumnie "Lp" wartość zostanie zaktualizowana. Jeśli dwa elementy będą miały tą samą pozycję wówczas będą sortowane alfabetycznie wg nazwy. 5. AKTUALIZOWANIE STATUSU OPUBLIKOWANIA 5.1. Aby aktualizować status opublikowania podstrony w kolumnie "Opublikowana" zaznaczamy te podstrony, których statusy opublikowania chcemy aktualizować. Jeśli aktualizacja dotyczy wszystkich wyświetlanych w tabeli podstron wówczas możemy kliknąć opcję "Zaznacz wszystkie" znajdującą się w nagłówku kolumny "Opublikowana". Następnie klikamy przycisk "Ustaw Widoczne" lub "Ustaw Niewidoczne" w zależności od potrzeb. Wówczas status jak i wartość w kolumnie "Opublikowana" zostaną zaktualizowane.

17 Zarządzanie Zakładkami Serwisu 1. TWORZENIE ZAKŁADEK SERWISU 1.1. Aby utworzyć nową zakładkę serwisu najpierw musimy przejść do listy istniejących działów, podstron i zakładek. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista Zakładek" wówczas wyświetli się tabela zawierająca strukturę działów, podstron i zakładek podobną do tej: 1.2. Następnie klikamy link "Podstrony" działu np. "Oferta". Wówczas otworzy się lista podstron znajdujących się w dziale "Oferta" Następnie klikamy link "Zakładki" podstrony np. "Oferta". Wówczas otworzy się lista zakładek znajdujących się w podstronie "Oferta", alternatywnie, jeśli podstrona nie zawiera żadnej zakładki możemy od razu kliknąć link "Dodaj nową zakładkę" w widoku listy podstron Aby utworzyć nową zakładkę serwisu klikamy przycisk "Dodaj zakładkę" po prawej stronie listy. Wówczas otworzy się formularz z następującymi polami: Nazwa zakładki - wyświetlana w menu zakładek, Pozycja w podstronie - determinuje kolejność wyświetlania w menu zakładek, Opublikowana - decydujemy czy podstrona serwisu ma być dostępna publicznie w Internecie, Treść zakładki - tworzymy treść strony pracując podobnie jak w edytorze tekstu, Słowa kluczowe - wpisujemy kilka słów kluczowych 5-7 opisujących treść zakładki, Opis zakładki - opisujemy jednym zdaniem treść artykułu.

18 1.5. Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Dodaj Zakładkę", zakładka zostanie zapisana w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę dodanych zakładek wybranej podstrony Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian.

19 2. EDYCJA ZAKŁADKI SERWISU 2.1. Aby edytować wybraną podstronę serwisu najpierw musimy przejść do listy istniejących działów, podstron i zakładek. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista Zakładek" wówczas wyświetli się tabela zawierająca strukturę działów, podstron i zakładek podobną do tej: 2.2. Następnie klikamy link "Podstrony" działu np. "Oferta". Wówczas otworzy się lista podstron znajdujących się w dziale "Oferta" Wówczas klikamy link "Zakładki" podstrony, do którego należy zakładka, którą chcemy edytować np. "Oferta" Następnie klikamy link "Edytuj" zakładki, którą chcemy edytować np. "Księgowość" Po kliknięciu linku wybranej zakładki wyświetli się ekran edycji zakładki zawierający formularz z następującymi polami: Nazwa zakładki - wyświetlana w menu zakładek, Pozycja w podstronie - determinuje kolejność wyświetlania w menu zakładek, Opublikowana - decydujemy czy podstrona serwisu ma być dostępna publicznie w Internecie, Treść zakładki - tworzymy treść strony pracując podobnie jak w edytorze tekstu, Słowa kluczowe - wpisujemy kilka słów kluczowych 5-7 opisujących treść zakładki, Opis zakładki - opisujemy jednym zdaniem treść artykułu.

20 2.6. Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Edytuj Stronę", podstrona zostanie zapisana w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę dodanych zakładek do wybranej podstrony - podobnie jak podczas tworzenia nowej zakładki Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian - podobnie jak podczas tworzenia nowej zakładki. 3. USUWANIE ZAKŁADKI SERWISU 3.1. Aby usunąć wybraną zakładkę serwisu najpierw musimy przejść do listy istniejących działów, podstron i zakładek serwisu. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista Zakładek" wówczas wyświetli się tabela zawierająca strukturę działów, podstron i zakładek podobną do tej: 3.2. Następnie klikamy link "Podstrony" działu np. "Oferta". Wówczas otworzy się lista podstron znajdujących się w dziale "Oferta".

21 3.3. Wówczas klikamy link "Zakładki" podstrony, do którego należy zakładka, którą chcemy usunąć np. "Oferta" Klikamy link "Usuń" podstrony serwisu, który chcemy usunąć np. "Księgowość" Analogicznie możemy usunąć podstronę serwisu z poziomu formularza edycji. Z formularza edycji wybieramy opcję "Usuń stronę". 4. AKTUALIZOWANIE POZYCJI 4.1. Aby aktualizować pozycję podstrony w kolumnie "Pozycja" klikamy link "W Górę" lub "W Dół" wówczas w kolumnie "Lp" wartość zostanie zaktualizowana. Jeśli dwa elementy będą miały tą samą pozycję wówczas będą sortowane alfabetycznie wg nazwy. 5. AKTUALIZOWANIE STATUSU OPUBLIKOWANIA 5.1. Aby aktualizować status opublikowania podstrony w kolumnie "Opublikowana" zaznaczamy te podstrony, których statusy opublikowania chcemy aktualizować. Jeśli aktualizacja dotyczy wszystkich wyświetlanych w tabeli podstron wówczas możemy kliknąć opcję "Zaznacz wszystkie" znajdującą się w nagłówku kolumny "Opublikowana". Następnie klikamy przycisk "Ustaw Widoczne" lub "Ustaw Niewidoczne" w zależności od potrzeb. Wówczas status jak i wartość w kolumnie "Opublikowana" zostaną zaktualizowane.

22 Zarządzanie Grupami Użytkowników 1. TWORZENIE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW 1.1. Aby utworzyć grupę użytkowników serwisu musimy przejść do listy istniejących Grup Użytkowników. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Grupy Użytkowników" wówczas wyświetli się struktura grup użytkowników podobna do tej: 1.2. Następnie klikamy przycisk "Dodaj grupę użytkowników" po prawej stronie listy. Wówczas otworzy się formularz z następującymi polami: Nazwa Grupy - nazwa grupy użytkowników, Zarządzanie Użytkownikami - ustawienie uprawnień do zarządzania użytkownikami, Zarządzanie Treścią Strony - ustawienie uprawnień do zarządzania działami, podstronami zdjęciami i dokumentami, Zarządzanie Newsletterami - ustawienie uprawnień do zarządzania i wysyłania newsletteru, Zarządzanie pozostałymi funkcjami - ustawienie uprawnień do zarządzania logami, wyszukiwarką 1.3. Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Utwórz Grupę Użytkowników", grupa użytkowników zostanie zapisana w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę grup użytkowników Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian.

23 2. EDYCJA GRUPY UŻYTKOWNIKÓW 2.1. Aby edytować wybraną grupą użytkowników z menu administratora klikamy link "Grupy Użytkowników" wówczas wyświetli się struktura grup użytkowników podobna do tej: 2.2. Klikamy link "Edytuj" grupy użytkowników, którą chcemy edytować np. "Administratorzy" 2.3. Po kliknięciu linku "Edytuj" wybranej grupy użytkowników wyświetli się ekran edycji grupy użytkowników zawierający formularz z następującymi polami: Nazwa Grupy - nazwa grupy użytkowników, Zarządzanie Użytkownikami - ustawienie uprawnień do zarządzania użytkownikami, Zarządzanie Treścią Strony - ustawienie uprawnień do zarządzania działami, podstronami zdjęciami i dokumentami, Zarządzanie Newsletterami - ustawienie uprawnień do zarządzania i wysyłania newsletteru, Zarządzanie pozostałymi funkcjami - ustawienie uprawnień do zarządzania logami, wyszukiwarką 2.4. Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Edytuj Grupę Użytkowników", grupa użytkowników zostanie zapisana w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę dodanych grup użytkowników - podobnie jak podczas tworzenia nowej grupy użytkowników Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian - podobnie jak podczas tworzenia nowej grupy użytkowników.

24 3. USUWANIE GRUPY UŻYTKOWNIKÓW 3.1. Aby usunąć wybraną grupę użytkowników z menu administratora klikamy "Grupy Użytkowników" wówczas wyświetli się struktura grup użytkowników podobna do tej: 3.2. Klikamy link "Usuń" grupy użytkowników, którą chcemy usunąć np. "Moderatorzy". Uwaga: Usunięcie grupy użytkowników jest możliwe tylko wtedy, gdy nie należy do niej żaden użytkownik.

25 Zarządzanie użytkownikami 1. TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA 1.1. Aby utworzyć konto użytkownika serwisu musimy przejść do listy istniejących Użytkowników. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista Użytkowników" wówczas wyświetli się struktura kont użytkowników podobna do tej: 1.2. Następnie klikamy przycisk "Dodaj Użytkownika". Wówczas otworzy się formularz z następującymi polami: Login - nazwa użytkownika, Hasło i Potwierdź hasło - hasło użytkownika wraz z powtórzeniem - użytkownika wykorzystywany np. do mechanizmu przypominania hasła, Imię - imię użytkownika, Nazwisko - nazwisko użytkownika, Grupa Użytkownika - grupa użytkownika do której ma należeć użytkownik, która determinuje uprawnienia w serwisie Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Utwórz Użytkownika", konto użytkownika zostanie zapisane w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę kont użytkowników Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian.

26 2. EDYCJA KONTA UŻYTKOWNIKA 2.1. Aby edytować wybrane konto użytkownika z menu administratora klikamy przycisk "Lista Użytkowników" wówczas wyświetli się struktura kont użytkowników podobna do tej: 2.2. Klikamy link "Edytuj Profil" użytkownika, którego chcemy edytować np. "admin" Po kliknięciu linku "Edytuj Profil" wybranego użytkownika wyświetli się ekran edycji profilu użytkownika zawierający formularz z następującymi polami: Login - nazwa użytkownika, Hasło i Potwierdź hasło - hasło użytkownika wraz z powtórzeniem - użytkownika wykorzystywany np. do mechanizmu przypominania hasła, Imię- imię użytkownika, Nazwisko - nazwisko użytkownika, Grupa użytkownika - grupa użytkownika do której ma należeć użytkownik, która determinuje uprawnienia w serwisie, 2.4. Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Edytuj Profil Użytkownika", profil zostanie zapisany w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę kont użytkowników - podobnie jak podczas tworzenia nowego konta użytkownika Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian - podobnie jak podczas tworzenia nowego konta użytkownika. 3. AKTUALIZACJA PRZYNALEŻNOŚCI UŻYTKOWNIKA DO GRUPY 3.1. Aby aktualizować przynależność użytkownika do danej grupy nie trzeba edytować całego profilu użytkownika. Istnieje możliwość zmiany grupy z poziomu "Lista Użytkowników". Z menu administratora klikamy przycisk "Lista Użytkowników" wówczas wyświetli się struktura kont użytkowników podobna do tej: 3.2. W kolumnie "Grupa Użytkowników" z rozwijanego menu wybieramy grupę do której chcemy dodać danego użytkownika. Następnie klikamy przycisk "Zmień Grupę" znajdujący się u dołu listy Zamiana zostanie zapisana w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli zaktualizowaną listę kont użytkowników.

27 4. USUWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA 4.1. Aby usunąć wybrane konto użytkownika z menu administratora klikamy "Lista Użytkowników" wówczas wyświetli się struktura kont użytkowników podobna do tej: 4.2. Klikamy link "Usuń" profilu użytkownika, którego chcemy usunąć np. "gbartosz83". Uwaga: W serwisie pierwszy użytkownik to tzw. "Założyciel Serwisu" jego usunięcie nie jest możliwe. Podobnie nie jest możliwe usunięcie własnego konta z serwisu dlatego też link "Usuń" nie pojawia się przy koncie użytkownika "admin".

28 Zarządzanie Plikami Graficznymi i Tekstowymi 1. DODAWANIE ZDJĘĆ DO SERWISU 1.1. Aby dodać zdjęcie do serwisu z menu administratora klikamy przycisk "Lista zdjęć" wówczas wyświetli się lista zdjęć podobna do tej: 1.2. Następnie klikamy przycisk "Dodaj zdjęcie" po prawej stronie listy. Wówczas otworzy się formularz z następującymi polami: Dodaj zdjęcie - wskazujemy zdjęcie, które chcemy wysłać na serwer, Opis zdjęcia - wpisujemy krótki opis dodawanego zdjęcia w celu łatwiejszej identyfikacji Po dodaniu zdjęcia możemy kliknąć "Dodaj Następne, aby wskazać i opisać kolejne zdjęcie do umieszczenia na serwerze Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Wyślij Zdjęcia", zdjęcia zostaną wysłane na nasz serwer, a stosowne informacje o zdjęciach zostaną zapisane w bazie danych naszej strony internetowej, następnie aplikacja wyświetli listę dodanych zdjęć.

29 1.5. Jeśli podamy plik, który ma nieprawidłowy format (rozszerzenie), rozmiar, lub jeśli podamy plik o takiej samej nazwie jak plik, który już jest na serwerze wówczas formularz zwróci błędy. Prawidłowe rozszerzenia plików graficznych, które mogą być umieszczone na serwerze to: gif, png, jpg oraz jpeg Użytkownik serwisu może posortować dodane przez siebie zdjęcia według nazwy, opisu oraz rozmiaru. 2. USUWANIE ZDJĘĆ SERWISU 2.1. Aby usunąć wybrane zdjęcie serwisu najpierw musimy przejść do listy zdjęć serwisu. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista zdjęć" wówczas wyświetli się lista dostępnych zdjęć zawierająca podstawowe informacje opisujące dane zdjęcie: 2.2. Następnie klikamy link "Usuń zdjęcie" przy zdjęciu które chcemy usunąć Jeśli natomiast chcemy usunąć więcej niż jedno zdjęcie jednocześnie wówczas zaznaczamy zdjęcia do usunięcia w polu "Wybierz", a następnie klikamy przycisk "Usuń". UMIESZCZANIE ZDJĘĆ W TREŚCI STRONY ->PATRZ TAKŻE: Zarządzanie Treścią Strony

30 3. DODAWANIE DOKUMENTÓW DO SERWISU 3.1. Aby dodać dokument do serwisu z menu administratora klikamy przycisk "Lista dokumentów" wówczas wyświetli się lista dokumentów podobna do tej: 3.2. Następnie klikamy przycisk "Dodaj dokument" po prawej stronie listy. Wówczas otworzy się formularz z następującymi polami: Dodaj dokument - wskazujemy dokument, który chcemy wysłać na serwer, Opis dokumentu - wpisujemy krótki opis dodawanego dokumentu w celu łatwiejszej identyfikacji Po dodaniu dokumentu możemy kliknąć "Dodaj Następny, aby wskazać i opisać kolejny dokument do umieszczenia na serwerze Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Wyślij Dokumenty", dokumenty zostaną wysłane na nasz serwer, a stosowne informacje o dokumentach zostaną zapisane w bazie danych naszej strony internetowej, następnie aplikacja wyświetli listę dodanych dokumentów Jeśli podamy plik, który ma nieprawidłowy format (rozszerzenie), rozmiar, lub jeśli podamy plik o takiej samej nazwie jak plik, który już jest na serwerze wówczas formularz zwróci błędy. Prawidłowe rozszerzenia plików tekstowych, które mogą być umieszczone na serwerze to: xls, xlsx, doc, docx, ppt pptx, pps, ppsx i pdf Użytkownik serwisu może posortować dodane przez siebie dokumenty według nazwy, opisu oraz rozmiaru. 2. USUWANIE DOKUMENTÓW SERWISU 2.1. Aby usunąć wybrany dokument serwisu najpierw musimy przejść do listy dokumentów serwisu. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista dokumentów" wówczas wyświetli się lista dostępnych dokumentów zawierająca podstawowe informacje opisujące dany dokument:

31 1.1. Następnie klikamy link "Usuń" przy dokumencie który chcemy usunąć Jeśli natomiast chcemy usunąć więcej niż jeden dokument jednocześnie wówczas zaznaczamy dokumenty do usunięcia w polu "Wybierz", a następnie klikamy przycisk "Usuń". 3. DODAWANIE GRAFIKI LUB ANIMACJI DO ROTATORA ADOBE FLASH DO SERWISU 3.1. Aby dodać grafikę lub animację do rotatora Adobe Flash do serwisu z menu administratora klikamy przycisk "Lista grafik flash" wówczas wyświetli się lista dokumentów podobna do tej: 3.2. Następnie klikamy przycisk "Dodaj grafiki flash" po prawej stronie listy. Wówczas otworzy się formularz z następującymi polami: Dodaj grafikę - wskazujemy grafikę lub animację flash, którę chcemy wysłać na serwer, Opis dokumentu - wpisujemy krótki opis dodawanej grafiki flash w celu łatwiejszej identyfikacji, Link wpisujemy link do którego ma prowadzić dana grafika umieszczona w banerze flash Po dodaniu grafiki lub animacji możemy kliknąć "Dodaj Następny, aby wskazać i opisać kolejną grafikę lub animację do umieszczenia na serwerze Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Wyślij Grafiki Flash", grafiki i animacje zostaną wysłane na nasz serwer, a stosowne informacje o grafikach zostaną zapisane w bazie danych naszej strony internetowej, następnie aplikacja wyświetli listę dodanych grafik i animacji.

32 3.5. Jeśli podamy plik, który ma nieprawidłowy format (rozszerzenie), rozmiar, lub jeśli podamy plik o takiej samej nazwie jak plik, który już jest na serwerze wówczas formularz zwróci błędy. Prawidłowe rozszerzenia plików graficznych i animacji, które mogą być umieszczone na serwerze to: jpg, jpeg, png, gif i swf Użytkownik serwisu może posortować dodane przez siebie grafiki i animacje według nazwy, opisu oraz rozmiaru. 4. USUWANIE GRAFIK SERWISU 4.1. Aby usunąć wybraną grafikę lub animację serwisu najpierw musimy przejść do listy grafik flash serwisu. W panelu administracyjnym klikamy przycisk "Lista grafik flash" wówczas wyświetli się lista dostępnych dokumentów zawierająca podstawowe informacje opisujące daną grafikę lub animację flash: 1.3. Następnie klikamy link "Usuń" przy dokumencie który chcemy usunąć Jeśli natomiast chcemy usunąć więcej niż jeden dokument jednocześnie wówczas zaznaczamy dokumenty do usunięcia w polu "Wybierz", a następnie klikamy przycisk "Usuń".

33 Korespondencja Seryjna 1. TWORZENIE NEWSLETTERA 1.1. Aby utworzyć newsletter w panelu administracyjnym klikamy link "Zarządzaj newsletterami" wówczas wyświetli się struktura newsletterów podobna do tej: 1.2. Następnie klikamy przycisk "Utwórz newsletter" po prawej stronie listy. Kliknięcie linku spowoduje przejście do formularza tworzenia newslettera. Formularz ten zawiera następujące pola: Tytuł newslettera - temat / tytuł wysyłanego listu, Treść strony - tworzymy treść listu pracując podobnie jak w edytorze tekstu Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Utwórz Newsletter", newsletter zostanie zapisany w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę dodanych newsletterów Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian.

34 2. EDYCJA NEWSLETTERA 2.1. Aby edytować wybrany newsletter w panelu administracyjnym klikamy link "Zarządzaj newsletterami" wówczas wyświetli się struktura newslettrów podobna do tej: 2.2. Następnie klikamy link "Edytuj newsletter" newslettera, który chcemy edytować np. "Powitanie" 2.3. Po kliknięciu wskazanego linku wyświetli się ekran edycji newslettera zawierający formularz z następującymi polami: Tytuł newslettera - temat / tytuł wysyłanego listy, Treść strony - tworzymy treść listu pracując podobnie jak w edytorze tekstu Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Edytuj newsletter", newsletter zostanie zapisany w bazie danych naszej strony internetowej, aplikacja wyświetli listę dodanych newsletterów - podobnie jak podczas tworzenia nowego newslettera Jeśli pominiemy któreś pole formularza lub wypełnimy je nieprawidłowo wówczas formularz zwróci błędy, natomiast prawidłowo wypełnione pola pozostaną bez zmian - podobnie jak podczas tworzenia nowego newslettera. 3. WYSYŁANIE NEWSLETTERA 3.1. Aby wysłać wybrany newsletter w panelu administracyjnym klikamy link "Zarządzaj newsletterami" wówczas wyświetli się struktura newsletterów serwisu podobna do tej:

35 3.2. Klikamy link "Lista Odbiorców" newslettera, który chcemy wysłać np. "Powitanie" Następnie wyświetli się ekran zawierający treść danego newslettera oraz listę jego odbiorców: 3.4. Aby wysłać newsletter zaznaczamy odbiorców, do których chcemy wysłać newsletter (możemy zaznaczać tylko te osoby, które aktywowały, potwierdziły subskrybcję), a następnie klikamy "Wyślij Newsletter". 4. USUWANIE NEWSLETTERA 4.1. Aby usunąć wybrany newsletter w panelu administracyjnym klikamy "Zarządzaj newsletterami" wówczas wyświetli się struktura newsletterów serwisu podobna do tej: 4.2. Klikamy link "Usuń newsletter" newslettera, który chcemy usunąć np. "Powitanie".

36 Dodatkowe Funkcje Serwisu 1. ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI KONTAKTOWYMI 1.1. Aby zarządzać informacjami kontaktowymi z menu administratora klikamy przycisk "Informacje Kontaktowe". Wówczas otworzy się formularz z następującymi polami: Nazwa firmy, Imię, Nazwisko Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Województwo, NIP, Telefon 1 i 2, Fax, - podstawowe dane teleadresowe wyświetlane w zakładce kontakt, Mapa Google - pole służące do umieszczenia mapki lokalizacyjnej GoogleMaps wyświetlana w zakładce kontakt Jeśli któreś z pól wypełnimy nieprawidłowo, formularz zwróci odpowiednie błędy Po starannym wypełnieniu formularza klikamy przycisk "Zapisz Konfigurację", konfiguracja strony zostanie zapisana w bazie danych naszej strony internetowej. 2. LOGI APLIKACJI WEBCORNER CMS 2.1. Aplikacja WebCorner CMS pozwala na śledzenie aktywności użytkowników. Jest to możliwe dzięki funkcji, która zbiera informacje na temat czynności wykonywanych przez użytkowników serwisu. Informacje te zapisywane są w pliku logów systemu Aby móc przeglądać plik logów serwisu w panelu administracyjnym klikamy przycisk "Przeglądaj Logi" wówczas wyświetli się lista wykonywanych czynności Plik logów zawiera opis każdej aktywności użytkownika wraz ich loginami. Aby wyczyścić plik logów należy kliknąć link "Wyczyść Plik Logów".

37 3. STATYSTYKI SERWISU 3.1. W głównym oknie Panelu administracyjnego wyświetlane są statystyki serwisu, można w ten sposób śledzić popularność strony internetowej. 4. RESETOWANIE WYSZUKIWAŃ W SERWISIE 4.1. Wyszukiwarka aplikacji WebCorner CMS zapamiętuje wyszukiwane słowa kluczowe. Aby je usunąć należy kliknąć przycisk "Zresetuj Wyszukiwania" w panelu administracyjnym.

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym

Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym Instrukcja zarządzania kontem jednostki samorządu terytorialnego w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie

Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie Instrukcja - blogi OK zeszyt Logowanie 1. Proszę wejść na stronę http://okblogi.ceo.org.pl/ 2. Po prawej stronie znajduje się link do logowania: 3. Proszę wpisać dane logowania: Nazwa Twojego bloga Twój

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r.

Instrukcja obsługi. Agencja IArt 2009r. Instrukcja obsługi Agencja IArt 2009r. 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie...3 Struktura...3 Menu przedmiotowe i menu podmiotowe...3 Grupy (strony tekstowe)...4 Dodawanie grupy (strony tekstowej)...4 Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią CMS Wstęp System zarządzania treścią strony internetowej powstał by ułatwić Państwu pracę. Dzięki różnorodnym funkcjom samemu można edytować treść na stronie

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 8 lipca 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego, wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc

Zalogowanie generuje nowe menu: okno do wysyłania plików oraz dodatkowe menu Pomoc Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej autor poradnika - KS 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika (lewy dół strony) Zalogowanie

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby

Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby Tworzenie dokumentów oraz prezentacji programu Młodzi Aktywiści Prezydencji przy wykorzystaniu EduTuby W tym dokumencie pokażemy wam jak stworzyć dokument oraz prezentację wykorzystując do tego możliwości,

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego

WebkampShop. Instrukcja obsługi sklepu internetowego WebkampShop Instrukcja obsługi sklepu internetowego 1 Zawartość 1. Logowanie... 5 Logowanie do panelu administracyjnego... 5 Przypomnienie hasła... 5 2. Opcje panelu administracyjnego... 6 3. Start...

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017

KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017 KONTO UCZNIA Rok szkolny 2016/2017 ProjectSend SPIS TREŚCI Czym jest Magazyn plików? s 03 Tworzenie nowego konta s 04 Logowanie s 05 Dodawanie plików s 07 Zarządzanie plikami s 11 Pobieranie plików s 13

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3

Spis treści. Warto zapamiętać...2. Podstawy...3 Spis treści Warto zapamiętać...2 Podstawy...3 Moduły:...12 Aktualności...12 Fotogaleria i galeria wideo...13 Download...15 Przekierowanie...16 Formularz...17 Katalog produktów...18 Komponenty...18 Pokaz

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów

Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów Instrukcja obsługi Kreatora Stron Internetowych dla Glazurników i Termoizolerów Kreator Stron Internetowych jest to aplikacja dedykowana Autoryzowanym Glazurnikom i Autoryzowanym Termoizolerom Atlas. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS

Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Prezentacja systemu zarządzania treścią CMS Strona startowa Z poziomu strony głównej mogą Państwo korzystać z menu mieszczącego się po lewej stronie serwisu, lub przemieszczać się za pomocą klawiszów na

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Jak dodać wpis? Po zalogowaniu na blog znajdujesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu:

Jak dodać wpis? Po zalogowaniu na blog znajdujesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu: Jak dodać wpis? Po zalogowaniu na blog znajdujesz się w panelu administracyjnym. Po lewej stronie widzisz menu: Klikasz Wpisy, a następnie Dodaj nowy i otwiera się taki ekran: 1 W tym miejscu tworzysz

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK

SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ (CMS) STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY PRZEWODNIK Daniel M. [dm.o12.pl] 2012 I. Ogólna charakterystyka systemu 1) System nie wymaga bazy danych oparty jest o pliki tekstowe. 2) Aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie ankiet

Przewodnik... Tworzenie ankiet Przewodnik... Tworzenie ankiet W tym przewodniku dowiesz się jak Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ

UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ UMIESZCZANIE WIADOMOŚCI NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ T U T O R I A L Z A W I E R A : 1. W P R O W A D Z E N I E D O Z A P L E C Z A W O R D P R E S S A 2. D O D A W A N I E G A L E R I I 3. D O D A

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania

Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania Serwis e-ppp - instrukcja użytkowania 1.Rejestracja w serwisie Aby zarejestrować się w serwisie, należy przejść na jego stronę www i kliknąć przycisk Rejestracja : Należy wypełnić wszystkie wymagane pola,

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse.

cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse. cms S INSTRUKCJA OBSŁUGI System cms S, którego dotyczy ta instrukcja, można zobaczyć, wypróbować i kupić na stronie: http://greenmouse.pl/cms Spis treści 1. Logowanie 2. Podstawowe ustawienia 3. Edycja

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału

Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Serwis PTF Dodanie informacji bieżącej w podserwisie oddziału Spis treści 1 Logowanie do panelu redagowania treści 1 2 Uwagi dotyczące panelu administratora 1 3 Dodanie nowej informacji bieżącej 2 4 Redagowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK 1 1. Logowanie Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań musimy zalogować się do systemu. Aby zalogować się na stronie można kliknąć lub skopiować link:

Bardziej szczegółowo

Zbieranie kontaktów.

Zbieranie kontaktów. Zbieranie kontaktów. Autor: Roman Przydatek Silvanet Hanna Kumpicka Polskie prawo zabrania wysyłania ofert handlowych na adresy e-mail, których właściciele nie wyrazili na to jednoznacznie zgody. W celu

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i. załączników. Instrukcja użytkownika

Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i. załączników. Instrukcja użytkownika Edytor Edit+ - dodawanie zdjęć i załączników Instrukcja użytkownika Maj 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Tworzenie zdjęć... 3 Tworzenie załączników... 6 Strona 2 z 10 Tworzenie zdjęć Aby dodać do strony

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4)

wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4) Spis treści : 1. Dodawania zdjęć do biblioteki strony (strona 2) 2. Edycja Podstron wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4) 3. Edycja Menu (strona 10) 4. Panel Ofert Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania Data modyfikacji : 01-11-2015 r. wersja dokumentu 1.1 Spis treści 1. Funkcjonalność w panelu Beneficjenta...3 2. Strona główna...4 3. Rejestracja...6 3.1.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O.

APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. APLIKACJA ZIELONA FIRMA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY PRINT & DISPLAY (POLSKA) SP Z O.O. WERSJA NR 2 Strona 1 z 7 Spis treści 1. Opis ogólny... 3 2. Opis szczegółowy... 3 2.1 Strona główna.... 3 2.2 Podstrona

Bardziej szczegółowo

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy

1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy 1. Aby na stronie ZS umieścić artykuł np. news, wymagania edukacyjne, konspekt trzeba założyć sobie konto, w tym celu naciskamy Następnie wypełniamy pola oznaczone * (hasło musi mieć co najmniej 6 znaków

Bardziej szczegółowo

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi

Smacznego.rzeszow.pl. Instrukcja obsługi Smacznego.rzeszow.pl Instrukcja obsługi Ostatnia aktualizacja 13.01.2010 13:05 Spis treści 1. Rejestracja... 1 1.1. Rejestracja w portalu... 1 1.2. Zapomniałem hasła... 2 2. Logowanie... 0 2.1. Menu użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA KONKURSOWA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Pojęcia używane w aplikacji Statusy konkursu 1. Organizacja konkurs jest w trakcie organizacji, ustalania parametrów 2. Otwarty do konkursu można składać zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Artystyczne Black Wolf CMS

Laboratorium Artystyczne Black Wolf CMS Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią Black Wolf Spis treści Wstęp... 3 Logowanie/wylogowanie do/z panelu administracyjnego... 4 Część systemowa... 4 Menadżer stron... 4 Lista wszystkich stron...

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta.

Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. Internetowy system administrowania pracami dyplomowymi na Politechnice Opolskiej. Instrukcja dla studenta. 1. Strona główna. Na stronie głównej znajdują się informacje o stanie systemu. Jeżeli w chwili

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych.

Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Tworzenie kampanii mailowych. Główną funkcjonalnością wielokrotnego autorespondera Pername Mail Marketer jest możliwość prowadzenia kampanii mailowych. Mówiąc prościej jest to masowe wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo