BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL"

Transkrypt

1 BAZY DANYCH laboratorium 2 tworzenie bazy danych, podstawy języka SQL Wstęp Dane w relacyjnych bazach danych zapisywane są w tabelach. KaŜda tabela składa się z pół (czyli jej nagłówków) oraz rekordów (czyli wierszy). Rekord to logicznie wyodrębniony zestaw informacji związany z jednym konkretnych obiektem (np. dane teleadresowe jednej osoby). POLA REKORDY Językiem, pozwalającym na pobieranie, modyfikowanie i tworzenie informacji w bazach danych jest SQL (ang. Structured Query Language). SQL pozwala przekształcić potoczne pytania w konstrukcje zrozumiałe dla systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (DBMS Database Management Systems). Język SQL jest zdefiniowany przez zasady składni, która określa dopuszczalne słowa i symbole oraz sposób ich zestawiania oraz przez semantykę, która określa znaczenie konstrukcji zbudowanej poprawnie pod względem składniowym. Cel Stworzenie bazy danych na uprzednio zainstalowanej instancji serwera MS Server 2008 Express w ramach własnej maszyny wirtualnej Import danych z zewnętrznego pliku Zapoznanie się z językiem SQL w zakresie przeglądania bazy (instrukcja SELECT) Zrealizuj poszczególne kroki ćwiczenia według wytycznych jak niŝej. 1. Stworzenie własnej bazy danych Tok postępowania Uruchom aplikację SQL Server Management Studio START Wszystkie Programy Microsoft SQL Server 2008 SQL Server Management Studio Połącz się do serwera (na ekranie logowania CONNECT) lab2 1

2 W panelu Object Explorer przyjrzyj się dostępnym bazom danych. Stwórz nową bazę danych kliknij prawym klawiszem na Databases i wybierz New Database Nadaj nazwę nowej bazie Biblioteka Zwróć uwagę, Ŝe tworzone są dwa pliki (właściwa baza i trasaction log). Sprawdź teŝ, gdzie fizycznie znajdują się na dysku (Path). Przyjrzyj się obiektom w nowostworzonej bazie: czy są w niej jakieś tabele? jakie inne obiekty zostały stworzone automatycznie? lab2 2

3 2. Import danych do bazy z pliku Tok postępowania Z witryny pobierz plik Bilioteka_ZZTI.bak Przejdź do SQL Sever Management Studio; kilknij w Object Explorerze prawym klawiszem myszy na bazie Biblioteka i wybierz opcję Tasks Restore Database Upewnij się, Ŝe wybrana jest opcja To Database: Biblioteka Wybierz opcję From device i wskaŝ pobrany plik Bilioteka_ZZTI.bak (Backup media File, przycisk Add). Zanacz pole wyboru Restore lab2 3

4 Wybierz z panelu Select a Page drugą stronę opcji Options Zaznacz opcję Overwrite the existing database (WITH REPLACE) Kliknij OK. Tok postępowania 3. Analiza zaimportowanych danych do bazy Biblioteka Sprawdź ponownie ile tabel zawiera baza Bibiloteka Rozwiń dla kaŝdej z tabel wszystkie gałęzie drzewa zwracając uwagę szczególnie na opcję Columns Z paska opcji wybierz przycisk New Query. W oknie edytora wpisz następujące zapytanie w języku SQL: Wciśnij przycisk Execute lub klawisz F5 Ile rekordów zwróciło to zapytanie? (zwróć uwagę na dane na pasku stanu u dołu ekranu lub wybierz zakładkę Messages) W analogiczny sposób przejrzyj zawartość pozostałych dwóch tabel. lab2 4

5 - Ustawienie domyślnej bazy dla zapytań SQL Podczas kaŝdej operacji na Twojej bazie Biblioteka zwróć uwagę czy jest ona ustawiona na pasku narzędzi jako bieŝąca. Domyślnie zwykle bieŝącą bazą jest baza master. Ustaw dla swojego uŝytkownika domyślną bazę Biblioteka. (logujesz się jako uŝytkownik szef, w trakcie instalacji ustawione zostało uwierzytelnianie do bazy w oparciu o login systemu Windows) W ramach Object Explorer wybierz: Security Logins PG-C12B76E72A94\szef Prawy klawisz Properties opcja Default Database - Pobranie danych z tabeli (SELECT) Wprowadź kolejne zapytanie SQL, które pokaŝe w wyniku wybrane kolumny z tabeli ksiazka: SELECT Sygnatura, Autor_nazwisko, Rok_wydania, Tytul from dbo.ksiazka Uruchom zapytanie (Execute) ZauwaŜ, Ŝe wymuszasz wyświetlanie kolumn w innej kolejności, niŝ zostały one zdefiniowane tabeli. lab2 5

6 Wprowadź celowo do zapytania błąd składniowy np. zamiast któregokolwiek przecinka postaw średnik. Wybierz opcję Parse (ikona na pasku narzędzi: - Aliasy kolumn (AS) Dodaj do stworzonego uprzednio zapytania aliasy kolumn (alternatywne nazwy nagłówków) uŝywając słowa kluczowego AS SELECT Sygnatura AS NumerWBazie, Autor_nazwisko AS KtoNapisal, Rok_wydania AS JakBardzoStara, Tytul AS NazwaKsiazki FROM dbo.ksiazka Aliasy kolumn są nieobowiązkowe (aczkolwiek zalecane np. jeśli pola w bazie nazywane są w sposób skrótowy) - Sortowanie danych (ORDER BY) Zmodyfikuj powyŝsze zapytanie SQL do takiej postaci, by zwróciło te same dane posortowane według roku wydania rosnąco: SELECT Sygnatura AS NumerWBazie, Autor_nazwisko AS KtoNapisal, Rok_wydania AS JakBardzoStara, Tytul AS NazwaKsiazki FROM dbo.ksiazka ORDER BY Rok_wydania Dodaj na końcu sekcji ORDER BY słowo DESC: ORDER BY Rok_wydania DESC Jaki efekt został osiągnięty? Zamień w sekcji ORDER BY nazwę kolumny po której sortujesz na liczbę kolejny numer tej kolumny : ORDER BY 3 Posortuj listę ksiąŝek po dwóch polach: po roku wydania i w ramach kaŝdej roku po nazwisku autora: ORDER BY Rok_wydania, Autor_nazwisko - Eliminacja powtarzających się wartości (DISTINCT) Napisz zapytanie SQL, które pobierze z tabeli ksiazka pole Wydawnictwo: SELECT Wydawnictwo FROM dbo.ksiazka Ile rekordów zwróciło zapytanie? Posortuj wyniki tego zapytania po polu Wydawnictwo zauwaŝ, Ŝe wiele nazw wydawnictw się powtarza. Dlaczego? lab2 6

7 Dodaj do zapytania słowo kluczowe DISTINCT: opracowanie: mgr inŝ. Leszek Zięba, mgr inŝ. Tomasz Sitek SELECT DISTINCT Wydawnictwo FROM dbo.ksiazka Ile rekordów zwróciło zapytanie? Na podobnej zasadzie napisz zapytanie, które pokaŝe wszystkich autorów ksiąŝek w bazie. Czy takie proste usunięcie duplikatów nazwisk oznacza wyświetlenie wszystkich autorów? Jakie moŝe tu wystąpić niebezpieczeństwo? - Ograniczanie liczby wyświetlanych wyników (TOP) Wyświetl tylko pierwsze 20 rekordów z tabeli czytelnik: SELECT TOP 20 Tytul FROM dbo.ksiazka Wyświetl najtańsze 10 ksiąŝek w bazie (wskazówka: uŝyj do tego celu instrukcji sortującej oraz TOP) - Warunki w zapytaniach (WHERE) Wyświetl z tabeli czytelnik wyłącznie rekordy z danymi osób z Wydziału Zarządzania i Ekonomii (inaczej: mające w polu Wydzial wartość ZIE ) WHERE Wydzial='ZIE' Wyświetl te osoby które mają przypisany jakiś rok studiów (inaczej: mające w polu Rok_studiow jakąś wartość) WHERE Rok_studiow IS NOT NULL PokaŜ wszystkie rekordy których nie zwróciło powyŝsze zapytanie (czyli takie które nie mają w polu Rok_studiow Ŝadnej wartości WHERE Rok_studiow IS NULL PokaŜ wszystkich czytelników będących studentami i studiujących na co najmniej 4 roku: WHERE Typ_czytelnika= student AND Rok_studiow >3 PokaŜ wszystkich czytelników z Trójmiasta: WHERE Adres= Gdańsk OR Adres= Gdynia OR Adres= Sopot Alternatywny zapis powyŝszego zapytania: lab2 7

8 WHERE Adres IN ('Gdańsk', 'Gdynia','Sopot') PokaŜ wszystkich czytelników z Trójmiasta, którzy są studentami (wskazówka: uŝyj słów kluczowych AND I OR oraz nawiasów) Wyświetl wszystkich czytelników, których nazwiska rozpoczynają się na literę K SELECT Czytelnik_Nazwisko FROM dbo.czytelnik WHERE Czytelnik_Nazwisko LIKE K% Wyświetl ksiąŝki, których autorzy mają nazwisko kończące się ciągiem znaków ski lub ska (wskazówka: uŝyj słowa kluczowego OR) Wyświetl te file biblioteki, których ilość stanowisk czytelniczych zawiera się między 12 a 20 (uŝyj w warunkach słowa kluczowego BETWEEN) Wprowadź do wszystkich zapytań w tym ćwiczeniu słowo kluczowej NOT (będące negacją warunku) np. SELECT Czytelnik_Nazwisko FROM dbo.czytelnik WHERE Czytelnik_Nazwisko NOT LIKE K% - Tworzenie kopii tabeli (SELECT INTO) Wyświetl wszystkich czytelników, których nazwiska rozpoczynają się na literę K i zapisz wynik takiego zapytania w nowej tabeli o nazwie czytelnik2 SELECT * INTO dbo.czytelnik2 FROM dbo.czytelnik WHERE Czytelnik_Nazwisko LIKE K% Sprawdź zawartość nowej tabeli. W panelu Object Explorer wybierz przycisk Refresh i sprawdz czy nowa tabela jest widoczna w gałęzi Tables Tok postępowania 4. Analiza typów danych pól w tabelach Kliknij prawym klawiszem na dowolną tabelę i wybierz opcję Design lab2 8

9 Przyjrzyj się dostępnym typom danych opracowanie: mgr inŝ. Leszek Zięba, mgr inŝ. Tomasz Sitek Zmień w wybranych polach typ danych. Czy jest to operacja bezpieczna? Jakie moŝe mieć konsekwencje? Zwróć uwagę, które pole oznaczone jest w kaŝdej z tabel ikoną klucza. Źródła Fehily Ch, SQL szybki start. Błyskawiczny kurs tworzenia i zarządzania aplikacjami bazodanowymi, Helion 2003 lab2 9

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia

SQL Server Configuration Manager centrum dowodzenia Instrukcja do przedmiotu Bazy danych laboratorium (zajęcia 1) 1 Celem pierwszych zajęć laboratoryjnych jest poznanie podstaw obsługi MS SQL Server 2005 za pomocą programu SQL Server Management Studio,

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 1 Instalacja MS SQL Server 2012 oraz tworzenie obiektów bazy danych Instrukcja do pierwszych laboratoriów: I. Instalacja SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL OPIS SYSTEMU Radom,, grudzień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH

PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Instytut Inżynierii Biosystemów - Zakład Informatyki Stosowanej PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH Ćwiczenia T-SQL - SQL Server 2008 / 2012 Prowadzący: dr inż. Radosław J. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności

MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności MapInfo Professional 11.5.2 Dokumentacja nowych funkcjonalności USA: Phone: 518.285.6000 Fax: 518.285.6070 Sales: 800.327.8627 Government Sales: 800.619.2333 Technical Support: 518.285.7283 Technical Support

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Podręcznik Administratora SPIS TREŚCI 1. KONFIGURACJA SERWERA WINDOWS DO PRACY Z MS SQL SERVER... 3 1.1. Konfiguracja Microsoft SQL Server do pracy z SIMPLE.ERP... 3 1.1.1. Wymagane

Bardziej szczegółowo

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP Instrukcja załączana do projektora PLC-WXU700 Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania PJ Network Manager. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo