QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400"

Transkrypt

1 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora systemu AS/400, służący tworzeniu zapytań do bazy DB2 QUERY język zapytań. Nawet najlepiej działający system stał by się nieprzydatny, gdyby nie było narzędzi z pomocą których możliwa była by praca na nim. QUERY jest to wbudowane w system AS/400 narzędzie do tworzenia raportów. W swej strukturze jest podobne do języka SQL użytkownik definiuje które zbiory chce przeglądać, które dane z tych zbiorów mają być wyświetlone, w jakiej chronologii, czy mają być posumowane, itp. QUERY różni się jednak od SQL w zasadniczy sposób nie daje możliwości zmiany wartości rekordu w bazie. Pozwala jedynie na zapytanie o tą wartość, stąd nazwa: QUERY język zapytań. Pracę z QUERY rozpoczynamy poprzez wpisanie w linii komend polecenia WRKQRY (work with query). Powoduje to wywołanie ekranu Praca z zapytaniami, rys 1. Rys 1. Ekran do pracy z zapytaniami

2 Ekran ten zawiera szereg opcji pozwalających na przeprowadzenie określonego działania na konkretnym QUERY. Dostępne opcje pozwalają na: 1- tworzenie nowego zapytania, 2- zmianę definicji istniejącego zapytania, 3- skopiowanie definicji zapytania do innej biblioteki niż bieżąca (*CURQRY) 4- usunięcie definicji istniejącego zapytania, 5- wyświetlenie definicji/zapytania 6- druk definicji zapytania 8- skierowania zapytania do kolejki zadań baczowych 9- uruchomienie zapytania interaktywnie, W linii zapytanie podaje się nazwę QUERY, na którym ma być wykonana operacja. Zdefiniowane QUERY nie jest niczym innym jak obiektem, zatem należy określić bibliotekę, w której znajduje się (ma się znaleźć) zapytanie. W linii biblioteka domyślnie jest przyjmowana nazwa biblioteki bieżącej. Zarówno nazwy zapytań w bibliotece, jak i nazwy dostępnych bibliotek można uzyskać poprzez naciśnięcie klawisza <F4> na odpowiedniej linii. Wyświetla się wówczas lista obiektów które mogą być wywołane w danej linii. Jest to standard w systemie AS/ Definiowanie zapytania Tworzenie zapytania w QUERY wspomagane jest przez zestaw opcji definicji zapytania umieszczonych na oddzielnym ekranie, rys 2. Poszczególne opcje wybierane są przez ustawienie 1 w kolumnie Opc na wysokości wybieranej opcji i potwierdzeniu wyboru enterem. Uruchamiany jest wówczas kolejny ekran zwierający ustawienia danej opcji. Rys 2. Ekran definiowania zapytań QUERY

3 W funkcyjności poszczególnych opcji można doszukiwać się analogii do języka SQL. Wybór zbiorów pozwala na zbioru lub kilku zbiorów, których ma dotyczyć zapytanie. W przypadku wyboru kilku zbirów ukazuje się kolejny ekran na którym określa się zasady łączenia zbiorów (zbiory zgodne, występujące w zbiorze podstawowym, nie występujące w zbiorze podstawowym) oraz kluczy głównych. Ekran wyboru zbiorów przedstawia rys. 3. W najprostszym przypadku - wybór jednego zbioru - QUERY odpowiada SQL owemu zapytaniu: Select * from nazwa_tabeli Gdzie w systemie AS/400 nazwa tabeli jest równoznaczna z nazwą_biblioteki/nazwa_zbioru. Jest to jedyna wymagana opcja QUERY (zapytanie nie ma sensu jeżeli nie jest podany zbiór, którego zapytanie ma dotyczyć), pozostałe opcje nie muszą być definiowane. W wyniku takiego zapytania uzyskany wynik będzie przedstawiał wszystkie rekordy ze zbioru w zupełnie nieuporządkowanej kolejności. Definiowanie pól wynikowych pozwala na przeprowadzenie prostych operacji na kolumnach raportu. Możliwe jest łączenie, fragmentacja pól, doklejania do nich ciągów znakowych, a także przeprowadzenie podstawowych operacji matematycznych. Jest to opcja nie spotykana w SQL, jednak często przydatna podczas tworzenia raportów. Ekran definiowania pól wynikowych przedstawia rys. 4. Wybór i układ pól służy do wyboru poszczególnych pól rekordów tablicy, oraz ułożenia ich w odpowiednich kolumnach. W języku SQL realizuje się tą samą funkcję poprzez wypisanie nazw pól w zapytaniu, z zachowaniem oczekiwanej kolejności: Select pole1, pole2, pole3 from tabela W QUERY wybór pól i ich kolejności dokonywany jest poprzez ponumerowanie w kolejności rosnącej wybranych pól. Wybór odpowiedniej kolejności pól ma duże znaczenie w przypadku rozbudowanych raportów, gdzie nie wszystkie pola mieszczą się na ekranie monitora. Wówczas częste sięganie do kolumn ukrytych (do nawigacji służą klawisze Shift <F7>,<F8>), jeżeli okażą się bardziej istotne, staje się uciążliwe. Wybór rekordów - służy nałożeniu warunków na wybór rekordów, tylko rekordy spełniające warunki zostaną wybrane. Składnia budowania warunków odpowiada SQL owemu where : Select * from tabela where warunek1 and warunak2 and W QUERY na definicja warunku, wspomagana ekranem przedstawionym na rys 6., sprowadza się do umieszczenia w odpowiednich kolumnach ekranu: nazwy pola, relacji z wartością wpisaną w kolumnę wartość. Umieszczone na tym samym ekranie: lista pól przeglądanego zbioru, wraz z opisem, znacznie ułatwiają proces tworzenia zapytania. Szczególnie jest to przydatne przy rozbudowanych zbiorach, gdzie jest wiele pól i dodatkowo nazwy tych pól nie zawsze jednoznacznie kojarzą się z zawartością pola.

4 Wybór pól do sortowania pozwala wybrać pola według których winny być posortowane wyniki zapytania. Jest tu pewne podobieństwo z SQL owym order by. Wybór porządku sortowania czy malejąco, domyślnie obrany jest rosnący porządek sortowania. Określenie formatu kolumn pozwala na zmianę nagłówków kolumn (domyślnie są to nazwy pól) oraz ewentualnie ich szerokości. Wybór funkcji podsumowania - służy do wykonywania podsumowań na poszczególnych kolumnach. Podsumowanie może być wykonane na całej kolumnie jak i na jej części w ramach potworzonych grup. Dostępne funkcje podsumowania to: suma, średnia, minimum, maksimum oraz liczba wystąpień danej wartości w rekordach. Ekran wyboru funkcji podsumowania przedstawiony jest na rys 6. Wybór grupowania wierszy poszczególne poszeregowane wg pól rekordy, mogą zostać wierszami pogrupowane. Pozwala to na separację wydzielonych fragmentów raportu oraz przeprowadzenie podsumowań w obrębie danych grup. Wybór typu i formatu wyniku. Wynikiem zapytania stworzonego w QUERY może być raport wyświetlony na ekranie, wydruk, bądź inny zbiór danych. Jest to jedyny moment, kiedy QUERY zapisuje cokolwiek do bazy danych, jednak nawet taka własność nie daje możliwości modyfikacji wartości w wybranym rekordzie, co wynika z całej procedury tworzenia zapytania. Określenie opcji wykonania jest to opcja rzadziej niż pozostałe wykorzystywana. Odpowiada ona m.in. za wykonywanie zaokrągleń, pomijania komunikatów o błędach itp. Każda modyfikacja wybranej opcji może być natychmiast sprawdzana przez naciśnięcie klawisza <F5>, powoduje to wywołanie zapytania w bieżącej postaci i wyświetlenie wyników na ekranie. Po zdefiniowaniu zapytania należy zakończyć pracę z QUERY, służy do tego standardowy klawisz <F3>. W momencie wychodzenia z zapytania jest ono wykonywane. Rezultat przykładowego zapytania przedstawia rys Podsumowanie QUERY to język który nie może konkurować z SQL em z powodu braku możliwości nadpisywania wartości rekordów w bazie. Jednak ta cecha sprawia, że jest to bezpieczny język zapytań, a intuicyjna wręcz prostota sprawia, że jest to chętnie używane przez użytkowników systemu AS/400 narzędzie do tworzenia raportów. Literatura: [1] Administrowanie systemem AS/400 Kurs E4AD, IBM Polska 1999 [2] AS/400 System Administration and Control Course Code OL19, IBM 1999

5 Rys 3. Tworzenie zapytania - Ekran wyboru zbiorów Rys 4. Tworzenie zapytania - Ekran definiowania pól wynikowych

6 Rys 5. Tworzenie zapytania - Ekran wyboru rekordów. Rys 6. Tworzenie zapytania - Ekran wyboru funkcji podsumowania.

7 Rys 7. Tworzenie zapytania - Ekran wyboru typu i formatu wyniku. Rys 8. Przykład raportu wykonanego w QUERY

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL

Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Wprowadzenie do SQL Język SQL w programie Access. Kwerenda wybierająca w języku SQL. Typy danych w języku SQL. Wprowadzenie do SQL Użycie kwerend i SQL Funkcjonowanie współczesnych systemów relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005

1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 1. Administrowanie bazą danych MS SQL Serwer 2005 Opracowali: Sławomir Samolej, Andrzej Bożek Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, Rzeszów, 2008. 1.1. Wprowadzenie Duże bazy danych

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

SQL i PL/SQL podstawy

SQL i PL/SQL podstawy O Oracle ludzkim głosem SQL i PL/SQL podstawy Andrzej Klusiewicz \ Podstawy SQL i PL/SQL. Bezpłatny e-book wersja: 1.1 06-05-2013 www.jsystems.pl str. 1/140 Spis treści O Oracle ludzkim głosem...1 Licencja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. CDN Biuro Rachunkowe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 CDN Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Praca Bieżąca SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady pracy z dokumentami... 3 1.1. Edycja dokumentu... 3 1.2. Status dokumentu... 6 1.3. Edytowanie dokumentu... 7 1.4. Lista dokumentów... 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo