Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przypominacz Instrukcja uŝytkownika"

Transkrypt

1 Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

2 Spis treści 1. Uruchamianie programu Minimalne wymagania systemu Środowisko pracy Opis programu Przypominacz Ikona w zasobniku systemowym Okno główne Panel nagłówka Panel filtrów Tabela danych Panel przycisków edycyjnych Okno Dodaj, wydarzenie Okno Edycja, Wydarzenie Okno Usuń, wydarzenie Okno ALARM, wydarzenie Okno Opcje programu Okno O programie Import/Eksport danych Odblokowanie wersji demonstracyjnej

3 1. Uruchamianie programu. Program moŝna uruchamiać z dowolnego nośnika danych pracującego w trybie odczytu i zapisu np. dysk twardy komputera, pendrive, dysk przenośny, karta pamięci. Oprogramowanie składa się z: Pliku wykonywanego (.exe) Pliku bazy danych (.dat) Pliku licencji (.lic) 2. Minimalne wymagania systemu Komputer PC klasy x86, Karta grafiki VGA, Monitor 14" VGA, Twardy Dysk (10 MB wolnego miejsca na dysku twardym), 128 MB pamięci RAM, 3. Środowisko pracy System operacyjny Windows XP/VISTA/7, Windows Server 2003/ Opis programu Przypominacz Programu słuŝy do przypominania o wydarzeniach zapisanych w lokalnej bazie danych m.in. takich jak: rocznice, urodziny/imieniny, egzaminy, terminy ubezpieczeń samochodu/domu/mieszkania itp., raty kredytu/poŝyczki, okresowe badania lekarskie, okresowe przeglądy techniczne samochodu/przewodów kominowych/wentylacyjnych, instalacji elektrycznych itp. i innych. Dane wydarzenie moŝe mieć określoną okresowość występowania tj: jednorazowe, codzienne, cotygodniowe (np. w kaŝdy poniedziałek), comiesięczne (np. rata kredytu), coroczne (np. urodziny/imieniny/rocznice) lub co indywidualnie określoną liczbę dni/tygodni/miesięcy. Alarm dla wydarzenie moŝe być ustawiony z wyprzedzeniem (5 minut/10 minut/30 minut/1 godziny/3 godzin/1 dnia/3 dni/5 dni/1 tygodnia/ 2 tygodni/ 1 miesiąca/ 2 miesięcy). 3

4 Dane wprowadzane są jednorazowo, program sam określa kolejne daty przypomnienia nam o wydarzeniu. Dzięki temu rozwiązaniu budowanie bazy o wydarzeniach jest maksymalnie uproszczone. Dane przechowywane są w pliku data.dat. Funkcjonalności programu: - dodawanie wpisu, - usuwanie wpisu, - edytowanie wpisu, - importowanie danych z pliku.csv, - eksportowanie danych do pliku.csv, - drukowanie listy danych, drukowanie pojedynczego wpisu, - sortowanie kolumnami tabeli danych rosnąco/malejąco, - zaawansowane filtrowanie wg pól tabeli danych, grup, - opcja umieszczenia ikony w tray u, - opcja usunięcia nazwy programu z paska zadań, 4.1 Ikona w zasobniku systemowym Ikona programu widoczna jest przy zaznaczonej opcji Ikona w zasobniku (prawy dolny róg pulpitu) -. Dwuklik na ikonie powoduje otwarcie okna programu. Z Ikoną powiązane jest menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem muszy na ikonie. PokaŜ powoduje otwarcie okna programu. Zamknij program powoduje zamknięcie programu. 4

5 4.2 Okno główne Okno główne programu umoŝliwia zarządzanie danymi, filtrowanie tabeli danych oraz uruchamianie okna opcji programu i okna O programie. Dane w tabeli domyślnie sortowane są w taki sposób aby terminowo najbliŝsze wydarzenie znajdowało się u góry tabeli. Sortowanie moŝna zmienić klikając na nagłówek kolumny tabeli. Pierwsza kolumna określa czas jaki pozostał/minął do/od wydarzenia w formacie dni/godziny/minuty. Czas jaki pozostał do wydarzenia oznaczony jest przedrostkiem - (jeŝeli zaczyna obowiązywać dla tego wydarzenia alarm to wiersz oznaczony jest kolorem Ŝółtym). Natomiast czas jaki upłynął od zaplanowanego wydarzenia oznaczony jest przedrostkiem + i kolorem czerwonym. W skład okna główne wchodzą: Panel nagłówka, Panel filtrów Tabela danych wraz z menu kontekstowym Panel przycisków edycyjnych 5

6 4.2.1 Panel nagłówka Panel menu znajduje się w górnej części aplikacji. Zawiera przyciski edycyjne: odpowiada za widoczność panelu filtra, wciśnięty panel jest widoczny, przycisk umoŝliwia uruchomienie okna Opcje programu, przycisk umoŝliwia uruchomienie okna O programie Panel filtrów Znajduje się poniŝej panelu nagłówka okna głównego aplikacji. Filtrowanie naleŝy wykonywać w następujący sposób: 1. wypełnianie pól filtrów, 2. odświeŝenie danych przyciskiem Filtry w posty sposób umoŝliwią m.in. stworzenie listy osób obchodzących w ja bliŝszym czasie urodziny/imieniny. Panel zawiera poniŝsze pola filtrów: Wydarzenie po wpisaniu w tym polu ciągu znaków wyszukiwane są wszystkie wpisy, których nazwa wydarzenia zawiera wpisany ciąg znaków, Opis po wpisaniu w tym polu ciągu znaków wyszukiwane są wszystkie wpisy, w których opis wydarzenia zawiera wpisany ciąg znaków Grupa po zaznaczeniu, wyszukiwane są wszystkie wpisy, których pole grupa odpowiada zaznaczeniu 6

7 4.2.3 Tabela danych Wyświetla wpisy zawarte w bazie danych, których poszczególne pola odpowiadają wybranym filtrom. Dwuklik na wierszy tabeli powoduje otwarcie okna Edycja, wydarzenia. Tabela moŝe być sortowana rosnąco lub malejąco, sortowanie dostępne jest po kliknięciu na nazwę kolumny w nagłówek tabeli. Z tabelą powiązane jest menu kontekstowe dostępne po kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranym wierszu tabeli danych. Menu kontekstowe zawiera polecenia: otwiera okno Dodaj, wydarzenie, otwiera okno Edytuj, wydarzenie, otwiera okno Usuń, wydarzenie, otwiera okno podglądu wydruku danych tabeli, 7

8 wyświetlane w tabeli, otwiera okno zapisu pliku CSV zawierającego dane importu, otwiera okno wyboru pliku CSV zawierającego dane do zamyka okno programu Panel przycisków edycyjnych Znajduje się u dołu okna głównego programu. Zawiera następujące przyciski funkcyjne: otwiera okno Dodaj, wydarzenie, otwiera okno Edytuj, wydarzenie, otwiera okno Usuń, wydarzenie, otwiera okno podglądu wydruku danych tabeli, otwiera okno zapisu pliku CSV zawierającego dane wyświetlane w tabeli, otwiera okno wyboru pliku CSV zawierającego dane do importu 8

9 4.3 Okno Dodaj, wydarzenie Okno uruchamiane jest z poziomu okna głównego programu przyciskiem lub z poziomu menu kontekstowego poleceniem. Aktywne przyciski kontrolne: powoduje dodanie informacji do bazy i zamknięcie okna, powoduje zamknięcie okna 9

10 4.4 Okno Edycja, Wydarzenie Okno uruchamiane jest z poziomu okna głównego programu przyciskiem lub z poziomu menu kontekstowego poleceniem. Aktywne przyciski kontrolne: powoduje usunięcie wpisu z bazy i zamknięcie okna, powoduje otwarcie okna podglądu wydruku danych, okna, powoduje zmodyfikowanie informacji w bazie i zamknięcie powoduje zamknięcie okna 10

11 4.5 Okno Usuń, wydarzenie Okno uruchamiane jest z poziomu okna głównego programu przyciskiem lub z poziomu menu kontekstowego poleceniem. Aktywne przyciski kontrolne: powoduje usunięcie wpisu z bazy i zamknięcie okna, powoduje otwarcie okna podglądu wydruku danych, powoduje zamknięcie okna 11

12 4.6 Okno ALARM, wydarzenie Okno wywoływane jest kaŝdorazowo przy uruchomieniu programu dla kaŝdego wydarzenie, którego zaplanowany alarm przekroczył aktualną datę. Alarm dla danego wydarzenia moŝe być zaplanowany z wyprzedzeniem :00:00 oznacza koleją datę wystąpienia wydarzenia, -2 10:45:03 pozostało 2 dni 10 godzin, 45 minut i 3 sekundy, alarm ustawiony jest na 3 dni przed datą wydarzenia JeŜeli w dacie wydarzenia określono godzinę wówczas okno alarmu będzie wywoływane podczas pracy program, jeŝeli nie określono godziny wywoływane jest tylko przy uruchomieniu programu. Podczas wywołania okna określany jest data/godzina następnego alarmu. powoduje zamknięcie okna, informacja o alarmie będzie wywołana ponownie, tj. data poprzedniego alarmu nie ulegnie zmianie powoduje zapisanie w bazie nowej informacji o alarmie i zamknięcie okna, 12

13 powoduje usunięcie wpisu z bazy i zamknięcie okna, powoduje otwarcie okna podglądu wydruku danych. 4.7 Okno Opcje programu Okno uruchamiane jest z poziomu okna głównego programu przyciskiem. Opcje programu: Ikona w zasobniku ( tray obok zegarka) - - przy zaznaczonej opcji ikona jest widoczna. Dwuklik na ikonie powoduje otwarcie okna programu. Z Ikoną powiązane jest menu kontekstowe PokaŜ powoduje otwarcie okna programu. Zamknij program powoduje zamknięcie programu. Aktywne przyciski kontrolne: okna, powoduje zmodyfikowanie opcji programu i zamknięcie powoduje zamknięcie okna 13

14 4.8 Okno O programie Okno uruchamiane jest z poziomu okna głównego programu przyciskiem. Aktywne przyciski kontrolne: uruchamia okno wyświetlające tekst licencji programu, powoduje zamknięcie okna 4.9 Import/Eksport danych Import/Export realizowany w oparciu o pliku.csv, pliki tego formaty mogą być wykorzystywane w programach biurowych np. MS Excel, Open Office. Struktura pliku składa się z wiersza z nagłówkiem oraz wierszy danych, dane muszą składać się z 3 sekcji oddzielonych znakiem średnika ;. Przykładowy plik: Wydarzenie;Data;Grupa; Urodziny Mamy;Urodziny; ; Rata kredytu;raty; ; 5. Odblokowanie wersji demonstracyjnej Programu dystrybuowany w wersji demonstracyjne nie zawiera pliku license.lic. Plik license.lic wydawany jest kaŝdemu zamawiającemu program w wersji pełnej. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenia (obsługa maksymalnie 3 wierszy tabeli danych), ma za zadanie umoŝliwić zamawiającemu zapoznanie się z funkcjonalnościami programu przed zakupem produktu. Dostępna jest na stronie 14

15 Usunięcie ograniczeń wersji demonstracyjnej polega na wczytaniu pliku licencji przyciskiem [Wczytaj plik licencji] z poziomu okna O programie. Okno O programie uruchamiane jest kaŝdorazowo przy starcie programu lub z poziomu okna głównego przyciskiem. 15

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Patrol Master

Oprogramowanie Patrol Master System rejestracji pracy wartowników PATROL Oprogramowanie Patrol Master Wersja oprogramowania : 3.1.2.0 Wersja dokumentu: Rev. B Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy programu...

Bardziej szczegółowo

Archive Player 2.2. Instrukcja obsługi

Archive Player 2.2. Instrukcja obsługi Archive Player 2.2 pl Instrukcja obsługi Archive Player 2.2 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 O instrukcji 5 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji 5 1.3 Archive Player 5 1.4 Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1).

Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). www.e-karnet.com Oprogramowanie systemu identyfikacji i rozliczeń elektronicznych E-KARNET.NET (wersja 14.1). UWAGA - WYMAGANIA PODSTAWOWE: Aplikacja 'E-KARNET.NET' przeznaczona jest do pracy w systemach

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std)

Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) Podręcznik użytkownika Systemu Informatycznego POMOST Standard (Std) "Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej. Władze

Bardziej szczegółowo

Menedżer Pojazdów 1.0.14 PL+ Instrukcja obsługi

Menedżer Pojazdów 1.0.14 PL+ Instrukcja obsługi Menedżer Pojazdów 1.0.14 PL Instrukcja obsługi 2014 info@softwareprojekt.com.pl Spis treści 1.Wstęp... 4 2. Instalacja programu... 6 2.1. Konfiguracja uprawnień w systemach Windows... 2.2. Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie Instrukcja uŝytkownika http://www.pmbank.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ...4 2. BEZPIECZEŃSTWO...5 2.1 CERTYFIKAT...5 2.2 PODPIS CYFROWY...5 3. KONFIGURACJA...6

Bardziej szczegółowo

Asystent 6.0. Podręcznik uŝytkownika

Asystent 6.0. Podręcznik uŝytkownika Asystent 6.0 Podręcznik uŝytkownika P O D R Ę C Z N I K U ś Y T K O W N I K A Asystent 6.0 2003-2009 Figaro Software sp. z o.o. na zlecenie Aviva Polska. JeŜeli masz kłopoty z programem: dzwoń: Aviva HelpDesk:

Bardziej szczegółowo

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. KATALOG Instrukcja Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. 1 I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE 1.1 Wprowadzenie Program KATALOG jest aplikacją dodatkową do systemu HART2000. SłuŜy on do przeglądania

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 7 CRM... 7.5 7.1 Przeznaczenie modułu CRM... 7.5 7.2 Opis funkcji dostępnych w module... 7.5 7.2.1 Menu główne... 7.5 System... 7.5 Słowniki... 7.6 Kampanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Amortyzacja podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.)

Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) ` Instrukcja użytkownika programu QWindykacja (wydanie XIII 10.11.2013 r.) Spis treści Wymagania techniczne... 3 Pierwsze uruchomienie... 4 Opcje... 5 Personel... 13 Szablony wiadomości... 17 Wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi

Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi Ewidencja Wyposażenia 1.0.6 PL+ Instrukcja obsługi 2013 info@softwareprojekt.com.pl Spis treści 1. programie...3 2. Instalacja programu...3 2.1. Konfiguracja uprawnień w systemach Windows...5 2.2. Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ProSalon. Podręcznik użytkownika

ProSalon. Podręcznik użytkownika ProSalon Podręcznik użytkownika 2 / 41 Spis treści ProSalon...1 1. Ogólne zachowanie programu...5 1.1. Okna danych...6 1.1.1. Panel filtrowania...7 1.1.2. Siatka danych...7 1.1.3. Panel edycji danych...8

Bardziej szczegółowo