PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI"

Transkrypt

1 zapraszają na PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI Gdańsk, 2015 r r. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,

2 PROGRAM SZKOLENIOWY PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI Studia prowadzone są przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Profil uczestnika: Kadra Kierownicza Spółek Grupy PKP, którzy powinni uwzględniać dane finansowe jako podstawę do podejmowania decyzji oraz menedżerowie, których decyzje mają implikacje finansowe dla przedsiębiorstwa. Korzyści dla uczestników studiów: Program Studiów daje przygotowanie do: samodzielnej analizy sytuacji finansowej firmy (ocena rentowności, płynności, wykorzystania zasobów) stosowania efektywnych technik zarządzania finansami i kosztami w celu polepszenia systemu kontroli produktywności i wyniku przedsiębiorstwa; finansowej oceny alternatywnych strategii rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wykonania analiz inwestycyjnych; systemowych analiz elastycznych zasobów; w ramach księgowości zarządczej i przygotowywania budżetów poszukiwania i oceny potencjalnych źródeł finansowania firmy; zastosowania najnowszych trendów w organizacji i zarządzaniu dla zapewnienia finansowych warunków konkurencyjności przedsiębiorstwa Wykładowcy i trenerzy Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami prowadzone są przez trenerów z bogatym doświadczeniem szkoleniowym i konsultingowym. Metody realizacji programu: Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami realizowane są w formie warsztatowej, gdzie uczestnicy stosują techniki i narzędzia zarządzania finansami na przykładach szkoleniowych w formie zadań indywidualnych i zespołowych. Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,

3 Zakres tematyczny: SEMESTR I MODUŁ I EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI 2 dni Makroekonomia a transformacja gospodarcza Struktura organizacyjna i techniczna rynku finansowego i walutowego Zasady kształtowania podstawowych stóp procentowych, polityka monetarna Zakres polityki fiskalnej, dochody budżetowe Deficyt budżetowy, kotwica budżetowa, skutki deficytu budżetowego Zadłużenie Skarbu Państwa Aktualne uwarunkowania ekonomiczne analiza przypadków Europa koniec recesji czy początek kłopotów MODUŁ II RACHUNKOWOŚĆ BILANSOWA I PODATKOWA DLA MENEDŻERÓW Tomasz Sowiński 2 dni Założenia koncepcyjne i normy rachunkowości Podstawowe koncepcje wyceny Aktywa trwałe i obrotowe zasady ujęcia i wyceny Kapitały i zobowiązania zasady ujęcia i wyceny Ustalenie wyniku finansowego przychody i koszty Transakcje kompleksowe: aporty, przekształcenia, fuzje, sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa Sprawozdania finansowe Podstawy podatkowe funkcjonowania przedsiębiorstwa MODUŁ III RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Piotr Witek 2 dni Rola i funkcje rachunkowości zarządczej Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej i zarządczej Wyznaczniki i podział kosztów Rachunek kosztów pełnych i zmiennych Analizy: koszt wolumen zysk, przychód wolumen zysk Kalkulacje i decyzje oparte o rachunek kosztów pełnych i zmiennych Centra kosztów i zysków, konsekwencje podziału Wojciech Parteka Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,

4 MODUŁ IV ANALIZA FINANSOWA I ZARZĄDZANIE FINANSAMI 2 dni Cele sporządzania analiz finansowych Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych Analiza struktury finansowania i wypłacalności Analiza rentowności i tworzących ją czynników Analiza efektywności wykorzystania aktywów Analiza i wskaźniki płynności Analiza branżowa i benchmarking Ocena kondycji finansowej firmy na podstawie przepływów pieniężnych Kompleksowa ocena zagrożenia bankructwem. Metody scoringowe MODUŁ V KAPITAŁ OBROTOWY NETTO I ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ Lucjan Śledź SEMESTR II 2 dni Cykl konwersji gotówki Zarządzanie należnościami w firmie Zarządzanie zapasami Zarządzanie zobowiązaniami Strategie finansowania kapitału obrotowego Przepływy gotówkowe budowa i funkcja Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy Analiza sytuacji finansowej firmy pod kątem zachowania płynności MODUŁ I BUDŻETOWANIE I KONTROLA KOSZTÓW Wojciech Parteka 2 dni Rodzaje budżetów Sposoby i metody budżetowania. Projektowanie obiegu informacji Tworzenie, rozliczanie i agregacja budżetów cząstkowych Negocjacje budżetowe i zatwierdzanie budżetu Projektowanie formularzy kosztowych Delegowanie uprawnień na osoby odpowiedzialne za centra kosztów i zysków Korekty i przesunięcia budżetowe Analiza, interpretacja i separowanie odchyleń Raporty budżetowe Sławomir Lasota Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,

5 MODUŁ II BEZWZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI 2 dni Matematyka finansowa: dyskontowanie, kapitalizacja, renty, perpetuity, multyplikatory Efektywna a nominalna stopa procentowa Stopa procentowa, koszt kapitału a stopa dyskontowa WACC metodologia średnio ważonego kosztu kapitału Inflacja a stopa dyskontowa. Realna i nominalna stopa procentowa Szacowanie przepływów pieniężnych dla projektu Finansowa ocena efektywności projektu. Narzędzia kalkulacyjne Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych Lucjan Śledź MODUŁ III WZGLĘDNY RACHUNEK OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI 2 dni Problemy metodologiczne dotyczące analizy porównawczej Punkt Fishera Metoda ekwiwalentnego przepływu rocznego Total Cost of Ownership (TCO) Life Cycle Cost Analysis (LCC) Porównywanie alternatywnych źródeł finansowania Lucjan Śledź MODUŁ IV PRAWNE I EKONOMICZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW 2 dni Wprowadzenie do prawa kontraktów Analiza umów zawieranych w praktyce działalności działu zakupów Analiza dokumentów niezbędnych do oceny wiarygodności przy uwzględnieniu formy prawnej kontrahenta Zamówienia publiczne Zastosowanie procedury zamówień publicznych w firmie prywatnej Regulaminy i procedury zakupów Ocena wiarygodności kontrahenta Umowy o finansowanie: kredyt, faktoring, leasing Rafał Ziarkowski/ Maciej Sowiński Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,

6 MODUŁ V ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM 2 dni Rynek instrumentów pochodnych a rynki finansowe i walutowe Identyfikacja, pomiar i analiza ryzyka finansowego. Wybór adekwatnego instrumentu finansowego, przeprowadzenie transakcji Instrumenty ochrony przed ryzykiem kursowym na rynku walutowym Transakcje wymiany walut Problem z opcjami walutowymi w Polsce Instrumenty ochrony przed ryzykiem stopy procentowej Instrumenty ochrony przed ryzykiem kursowym na rynku kapitałowym Zarządzanie ryzykiem rynkowym a zarządzanie strategiczne Ogólne zasady księgowań instrumentów pochodnych Maciej Sowiński Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,

7 Czas trwania studiów: 20 dni, w formie 10 sesji 2-dniowych Warunki przyjęcia ukończone studia wyższe obowiązuje kolejność zgłoszeń Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz zgłoszeniowy CV Kserokopia dowodu osobistego Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,

8 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 472 tel , fax , FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI Imię i nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Nazwa i adres (pieczęć) firmy: dzień miesiąc rok miejsce ulica:... nr... nr mieszk Stanowisko: Telefon/ praca/ dom NIP: Telefon kom: Nazwa uczelni/wydz: Staż pracy: brak do 5 lat 6-10 lat lat powyżej 15 lat Koszty pokrywa: zakład pracy w całości zakład pracy w części słuchacz Informacje o studiach uzyskałem/am: absolwenta/słuchacza GFKM prasa - jaka? inne - jakie? internet Zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszych studiów, bez prawa rozpowszechniania. Data wypełnienia: Podpis kandydata: Numer konta GFKM: Pekao S.A. IV o/gdańsk, numer PONIŻSZĄ CZĘŚĆ WYPEŁNIA PRACOWNIK GFKM Załączniki: Uwagi: Odpis dyplomu CV Ksero dowodu osobistego (str. 1, 2) Data i podpis osoby przyjmującej dokumenty:

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Szczegółowy harmonogram zajęć: strona 5 Cykl szkoleń Finanse dla niefinansistów Opiekun Klienta Warszawa Dorota Sprawnik Tel. +48 22 579 8255 dorota.sprawnik@pl.ey.com Wrocław Beata Kaputa Tel. +48 71

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Finansami GDAŃSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA MENEDŻERÓW we współpracy z UNIWERSYTETEM ŚLĄSKIM I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO oraz ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY jako instytucja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza.

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Suprema Lex Biznes zaprasza na szkolenie: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Controlling i rachunkowość zarządcza. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie procesu zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKIC 6/8 dni WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 5 81 Poz. 26 26 KOMUNIKAT Nr 3/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. Komisji Nadzoru Finansowego Nr 9 139 Poz. 40 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. z dnia 9 grudnia 2010 r. 40 KOMUNIKAT Nr 6/2010 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA MAKLERÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklera papierów wartościowych i egzaminu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII

Studia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII Stdia podyplomowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce edycja XVII MSSF w praktyce Stdia podyplomowe MSSF w praktyce, edycja XVII, zorganizowane zostały wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11. Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych. z dnia 6 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 11 Komunikat Nr 2/2012 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo