KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI"

Transkrypt

1 KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia realizowane według planu studiów nr I Zagadnienia kierunkowe 1. Proces komunikacji w organizacji. 2. Rodzaje i modele przedsiębiorczości. 3. Instytucje działające na rzecz przedsiębiorczości. 4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Klasyczne i nowoczesne koncepcje społecznej odpowiedzialności. 6. Podstawowe funkcje zarządzania organizacją. 7. Analiza danych statystycznych. 8. Współzależność cech. 9. Analiza dynamiki zmian zjawisk. 10. Metody rozwiązywania zadań w badaniach operacyjnych 11. Finanse publiczne i finanse prywatne. 12. Zasada budżetowa niefunduszowania. 13. Funkcje finansów publicznych. 14. Popyt, czynniki określające popyt. Elastyczność cenowa i dochodowa popytu. 15. Podstawowe kategorie ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstwa. 16. Restrykcyjna i ekspansywna polityka pieniężna. 17. Pasywna i aktywna polityka fiskalna. 18. Międzynarodowe stosunki finansowe, kursy walutowe i ich wpływ na eksport i import. 19. System bankowy w Polsce. 20. Bank Centralny a podaż pieniądza na rynku. 21. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polski. 22. Czynności bankowe. 23. Funkcje ubezpieczeń i ich znaczenie w gospodarce. 24. Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w Polsce. 25. Regulacje rynku ubezpieczeń. 26. Instrumenty rynku pieniężnego. 27. Instrumenty rynku kapitałowego. 28. Rodzaje i funkcje instrumentów pochodnych. 1 S t r o n a

2 29. Zasady rachunkowości. 30. Sprawozdawczość w rachunkowości bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów środków pieniężnych. 31. Wskaźniki finansowe do oceny kondycji przedsiębiorstwa. 32. Wskaźniki charakteryzujące bezpieczeństwo i ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej. 33. Konstrukcja i zasada funkcjonowania papieru wartościowego typu MBS. 34. Zasada kalkulacji kosztów produkcji. 35. Metody kalkulacji kosztów. 36. Klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej. 37. Krótkookresowe problemy decyzyjne oparte na rachunku kosztów zmiennych. 38. Analiza wrażliwości zysku i analiza punktu krytycznego. 39. Budżet projektu i metoda wartości uzyskanej. 40. Ryzyko w projekcie. 2 S t r o n a

3 Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 1. Metody oceny projektów inwestycyjnych. 2. Wartość bieżąca netto w ocenie projektów inwestycyjnych. 3. Proces oceny projektów inwestycyjnych. 4. Moduły informatycznego systemu rachunkowości finansowej. 5. Integracja w informatycznym systemie rachunkowości finansowej. 6. Ewolucja informatycznych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. 7. Wycena rzeczowych aktywów trwałych. 8. Wynik finansowy w wariancie kalkulacyjnym i w wariancie porównawczym. 9. Instrumenty polityki fiskalnej. 10. Pojęcie i rodzaje podatków. 11. Standardy kontroli zarządczej. 12. Systemy informatyczne klasy ERP w działalności finansowo-księgowej. 13. Pojęcie i cechy usług. 14. Marketing-mix w usługach finansowych. 15. Sprawozdania finansowe w świetle MSR 1 i MSSF 1, Metody analizy makro i mikrootoczenia przedsiębiorstwa. 3 S t r o n a

4 Specjalność: Finanse i rachunkowość sektora publicznego 1. Metody programowania rozwoju regionalnego. 2. Typologia regionów. 3. Implementacja strategii finansowania rozwoju regionalnego. 4. Rachunkowość organów podatkowych. 5. Wycena i ewidencja rozrachunków i funduszy w rachunkowości budżetowej. 6. Ewidencja operacji z uwzględnieniem budżetu zadaniowego. 7. Klasyfikacja budżetu zadaniowego. 8. Prawo zamówień publicznych i jego rola w sektorze publicznym. 9. Zasady udzielania zamówień publicznych. 10. Rodzaje sprawozdań budżetowych. 11. Standardy kontroli zarządczej. 12. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. 13. Instrumenty polityki fiskalnej. 14. Pojęcie i rodzaje podatków. 15. Przebieg postępowania administracyjnego. 16. Umorzenie postępowania administracyjnego. 4 S t r o n a

5 Specjalność: Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 1. Wartość pieniądza w czasie a decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo. 2. Dźwignie w finansach. 3. Koszt kapitału w zarządzaniu finansami. 4. Uregulowania prawne w ustalaniu odpisów amortyzacyjnych. 5. Harmonogram inwentaryzacji. 6. Proces sporządzania sprawozdań finansowych. 7. Systemy informatyczne klasy ERP w działalności finansowo-księgowej. 8. Uproszczony plan kont w MŚP. 9. Bilans majątkowy gospodarstw domowych pracodawców i pracujących na własny rachunek. 10. Budżet gospodarstwa domowego. 11. Zarządzanie majątkiem i kapitałem w gospodarstwach domowych pracodawców i pracujących na własny rachunek. 12. Pojęcie i cechy usług. 13. Marketing-mix w usługach finansowych. 14. Metody analizy makro i mikrootoczenia przedsiębiorstw sektora MŚP. 15. Wymogi prawne dotyczące zasad i zakresu informacyjnego sprawozdania finansowego dla MŚP. 16. Outsourcing usług księgowych. 5 S t r o n a