Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17"

Transkrypt

1 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel Tel kom

2 Informacje o Banku Bank BGś od lat naleŝy do dziesiątki największych polskich banków komercyjnych. Dzięki ponad 30- letniemu doświadczeniu oraz rozbudowanej sieci placówek, Bank BGś z sukcesami świadczy usługi dla swoich Klientów z segmentu duŝych przedsiębiorstw, małych i średnich firm oraz dla ponad miliona Klientów indywidualnych. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; 12,87% Rabobank International Holding B.V.; 45,87% Skarb Państwa; 37,32% Inne osoby prawne i fizyczne; 3,94% Od 1994 roku Bank BGś jest spółką akcyjną, a od grudnia 2004 roku akcjonariuszami Banku są obok Skarbu Państwa, holenderski Rabobank International Holding B.V. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Instytucje zaangaŝowały się w transformację banku poprzez bliską współpracę w zakresie opracowania strategii biznesowej oraz zrestrukturyzowania działalności operacyjnej. Struktura akcjonariatu Banku BGś wg stanu na r. Bank BGś posiada sieć 250 placówek na terenie całego kraju oraz prawie 2050 bankomatów, w których Klienci mogą bezprowizyjnie wypłacać gotówkę m.in. dzięki porozumieniom z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Mazowieckim Bankiem Regionalnym, Kredyt Bankiem i Invest Bankiem. Kontakt Klientów z bankiem zapewniają nowoczesne systemy bankowości elektronicznej i telefonicznej. Rabobank International Holding B.V. Rabobank International Holding B.V. wchodzi w skład Grupy Rabobank największej i najszybciej rozwijającej się instytucji finansowej w Holandii i 16. pod względem wielkości na świecie. Rabobank posiada najwyŝszy rating bezpieczeństwa i wiarygodności (AAA). Rabobank świadczy profesjonalne usługi bankowe, jak operacje na rynkach kapitałowych czy operacje skarbowe. Bank jest liderem rynku kredytów hipotecznych w Holandii, a jednocześnie specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa i sektora przetwórstwa rolno-spoŝywczego. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju został załoŝony w 1991 roku, aby wspierać przemiany wolnorynkowe i demokratyczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Środkowej Azji. Bank skupia obecnie 60 państw oraz Wspólnotę Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Wysoką jakość usług oferowanych przez Bank BGś potwierdzają liczne nagrody i wyróŝnienia. Corocznie wielu oddziałom banku przyznawane są Godła promocyjne Złoty Oddział Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. System Eurobank On-line został doceniony w konkursie Gazety Bankowej na najlepszy projekt informatyczny. Z kolei serwis internetowy Banku BGś zwycięŝył 2

3 w rankingu miesięcznika Home&Market na najlepszą bankową stronę internetową. W październiku 2006 Bank BGś został laureatem Konkursu Mecenas Kultury. Rachunki Rachunki bankowe Bank BGś oferuje prowadzenie rachunków bankowych w PLN, EUR, USD, GBP i CHF. Prowadzone przez Bank BGś rachunki bankowe umoŝliwiają swobodne i wygodne przeprowadzanie rozliczeń, jak równieŝ atrakcyjne lokowanie nadwyŝek finansowych. W zaleŝności od Państwa potrzeb oraz oczekiwań i charakteru prowadzonej działalności, bank oferuje otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych (bieŝących i pomocniczych) w złotych i w walutach wymienialnych. Posiadając rachunek w Banku BGś uzyskują Państwo: wygodny dostęp do szerokiej gamy usług rozliczeniowych banku np.: przelewy krajowe i zagraniczne, w tym przelewy pilne i wysokokwotowe realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET, stałe zlecenia płatnicze, polecenie zapłaty, natychmiastowe transakcje wymiany walutowej i operacje gotówkowe, łatwy dostęp do instrumentów wspierających zarządzanie płynnością, takich jak lokaty oraz kredyt w rachunku bieŝącym, dostęp do rachunku poprzez oddziały oraz system bankowości internetowej ebgś Firma, Home Banking i system bankowości telefonicznej TeleBGś, niskie koszty obsługi rachunku. Operacje gotówkowe Dzięki szerokiej sieci dostępu do placówek Bank umoŝliwia swoim Klientom: wypłaty w kasie oddziału Banku BGś lub za pośrednictwem bankomatów, wpłaty otwarte w oddziałach Banku BGś - uznanie rachunku następuje zaraz po dokonaniu przeliczenia środków Klienta przez pracownika Banku, wpłaty w formie zamkniętej, dokonane w kasie oddziału Banku - uznanie rachunku następuje tego samego dnia, w którym została dokonana wpłata i rejestrowana jest na rachunku Klienta kwotą deklarowaną wskazaną na bankowym dowodzie wpłaty, wszelkie róŝnice (nadwyŝki, niedobory, falsyfikaty) rozliczane i księgowane są w ciągu 6 dni roboczych licząc od następnego dnia od dokonania wpłaty zamkniętej, wpłaty w formie zamkniętej, dokonane do wrzutni nocnej uznanie rachunku następuje tego samego dnia, jeśli wpłata została dokonana do godziny 7 rano w dzień roboczy i rejestrowana jest na rachunku Klienta kwotą deklarowaną wskazaną na bankowym dowodzie wpłaty. Wszelkie róŝnice (nadwyŝki, niedobory, falsyfikaty) rozliczane i księgowane są w ciągu 6 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty zamkniętej. Konwojowanie wartości pienięŝnych Usługa umoŝliwia Klientom bezpośredni odbiór, ewentualnie dowóz wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (spakowanych w tzw. bezpieczną kopertę). Transport gotówki odbywa się pod ochroną, przez wyspecjalizowaną firmę z/do jednostki handlowej Klienta bezpośrednio do/z oddziału Banku lub oddziału Banku wyposaŝonego we wrzutnie. Warunkiem skorzystania z usługi konwojowania wartości pienięŝnych jest posiadanie rachunku bieŝącego w Banku przez Klienta. 3

4 Pakiety dla Firm Bank BGś wychodząc naprzeciw zróŝnicowanym potrzebom przedsiębiorców przygotował Pakiety dla Firm. Pakiet Firma Plan1, Pakiet Firma Plan2, Pakiet Firma Plan3. Konstrukcja pakietów zapewnia w ramach jednej ceny i przy minimum formalności dostęp do produktów i usług dopasowanych do profilu działalności Państwa firmy, takich jak: bankowość internetowa, bankowość telefoniczna z serwisem automatycznym i operatorskim, lokaty terminowe, karty płatnicze, kredyt na działalność bieŝącą, produkty rozliczeniowe (przelewy, zlecenia stałe itp.). Pakiety Firma Plan1, Firma Plan2, Firma Plan3 zapewniają wiele korzyści, takich jak: moŝliwość wyboru pakietu najlepiej odpowiadającego Państwa potrzebom, kompleksowość i przejrzystość oferty, dostęp do rachunku drogą elektroniczną, moŝliwość korzystnego kredytowania działalności bieŝącej, dostęp do wielu produktów w ramach jednej, konkurencyjnej ceny, dostęp do wszystkich produktów wchodzących w skład pakietu, w ramach jednej umowy, moŝliwość skorzystania z innych produktów i usług oferowanych przez bank po atrakcyjnych cenach. Pakiet Firma Plan1 W skład pakietu Firma Plan1 wchodzą: 1. rachunek bieŝący, 2. karta płatnicza Maestro Business, 3. bankowość telefoniczna. Dodatkowo mają Państwo moŝliwość skorzystania z innych produktów i usług, opartych na korzystnym planie taryfowym, takich jak: kredyt w rachunku bieŝącym na zasadach uproszczonych Ekspres Linia, otwarcie i prowadzenie dowolnej liczby rachunków pomocniczych złotowych, otwarcie i prowadzenie dowolnej liczby rachunków walutowych, wpłaty i wypłaty gotówkowe złotowe, przelewy. Warunki cenowe Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Bankowość telefoniczna dostęp i uŝytkowanie Bankowość internetowa Wydanie 1 tokena 12 zł 4

5 UŜytkowanie 1 tokena Wydanie 1 karty Maestro Business Negocjowane transakcje wymiany walut Otwarcie rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku walutowego Wpłaty gotówkowe na rachunki w PLN Wpłaty gotówkowe na rachunki w PLN w formie zamkniętej Wpłaty gotówkowe na rachunki w walutach wymienialnych Wypłaty gotówkowe z rachunku w PLN ( od kwoty nie wymagającej awizowania) Realizacja przelewu na rachunek w BGś za pośrednictwem kanałów elektronicznych Realizacja przelewu na rachunek w BGś w formie papierowej Realizacja przelewu na rachunek w innym banku - w formie papierowej - w formie elektronicznej HOME BANKING - abonament miesięczny 10 zł 12zł 20zł 0,2% min 4zł 0,2% min 4 zł 0,5% min 8 zł 0,1% min 5zł 0 zł 2 zł 5zł 1,5zł 100 zł Pakiet Firma Plan2 Pakiet Firma Plan2 szczególnie polecamy Klientom ceniącym wygodę z korzystania z oferty za pomocą bankowości telefonicznej oraz internetowej, współpracującym z firmami zagranicznymi oraz potrzebującym dogodnego kredytowania związanego głównie z działalnością bieŝącą firmy. W skład pakietu wchodzą: 1. rachunek bieŝący, 2. karta Maestro Business, 3. bankowość telefoniczna, 4. bankowość internetowa, w tym wydanie i uŝytkowanie 1 tokena, 5. transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty (FX). Dodatkowo oferujemy Państwu moŝliwość skorzystania z innych produktów i usług, opartych na korzystnym planie taryfowym, takich jak: kredyt w rachunku bieŝącym na zasadach uproszczonych Ekspres Linia, otwarcie i prowadzenie dowolnej liczby rachunków pomocniczych złotowych, otwarcie i prowadzenie dowolnej liczby rachunków walutowych, wpłaty gotówkowe złotowe, przelewy, realizacja zleceń stałych. Warunki cenowe Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Bankowość telefoniczna dostęp i uŝytkowanie Bankowość internetowa Wydanie 1 tokena UŜytkowanie 1 tokena Wydanie 1 karty Maestro Business Negocjowane transakcje wymiany walut Otwarcie rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku pomocniczego 5 29zł 29zł

6 Prowadzenie rachunku walutowego Wpłaty gotówkowe na rachunki w PLN Wypłaty gotówkowe z rachunku w PLN ( od kwoty nie wymagającej awizowania) Realizacja przelewu na rachunek w BGś Realizacja przelewu na rachunek w innym banku - w formie papierowej - w formie elektronicznej 10zł 0,2% min 4zł 0,2% min 5zł 0 zł 6zł 1zł Pakiet Firma Plan3 Firma Plan3 to pakiet szczególnie polecany Klientom, którzy współpracują z firmami zagranicznymi, posiadają okresowo wolne środki i preferują kontakt z bankiem za pośrednictwem kanałów elektronicznych. W skład pakietu wchodzą: 1. rachunek bieŝący, 2. bankowość telefoniczna, 3. bankowość internetowa, w tym wydanie i uŝytkowanie do 3 tokenów, 4. karty Maestro Business dla 3 uŝytkowników, 5. transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty (FX), 6. rachunek automatycznej lokaty O/N. Dodatkowo mają Państwo moŝliwość skorzystania z innych produktów i usług, opartych na korzystnym planie taryfowym, takich jak: kredyt w rachunku bieŝącym na zasadach uproszczonych Ekspres Linia, otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych, wpłaty gotówkowe złotowe i walutowe, przelewy, realizacja zleceń stałych, instalacja i abonament za Home Banking. Warunki cenowe Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku Dostęp do bankowości telefonicznej i internetowej w cenie pakietu Wydanie i uŝytkowanie 3 tokenów w cenie pakietu Wydanie do 3 kart Maestro Business w cenie pakietu Otwarcie i prowadzenie rachunku automatycznej lokaty O/N Otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego w cenie pakietu Realizacja dyspozycji przelewu na rachunki prowadzone w BGś - w formie papierowej - za pośrednictwem ebgś Firma Realizacja dyspozycji przelewu na rachunki prowadzone przez inny bank - w formie papierowej - za pośrednictwem TeleBGś i bankowości elektronicznej Wpłaty gotówkowe z formie zamkniętej w złotych Wpłaty gotówkowe w pozostałych formach w zł Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BGś S.A. 79zł 0zł 0zł 0zł 0zł 0zł 2zł 0zł 5zł 0,50zł 0,1% min. 2zł. 0,4% min. 5zł 0,2% min.5 zł 6

7 Karty płatnicze Pragniemy Państwu zaproponować wydanie do rachunku dowolnej liczby kart debetowych Maestro Business. Limit gotówkowy (bankomatowy) to kwota do wysokości, której mogą być dokonywane w danym dniu wypłaty gotówki w bankomacie przy uŝyciu karty. Limit transakcyjny - dzienny - obejmuje płatności za zakupione towary i usługi oraz wypłatę gotówki w POS-ach w kasach banków. Karta Maestro umoŝliwia dostęp do środków zgromadzonych na rachunku, na wyciągu z rachunku zamieszczone są kwoty operacji oraz opłaty i prowizje z tytułu uŝywania kart. Mogą Państwo takŝe skorzystać z oferty kart obciąŝeniowych z odroczonym terminem płatności: karty MasterCard Business, która funkcjonuje w obrębie indywidualnych limitów zł lub Złotej karty MasterCard Business, której maksymalny limit wynosi zł. Warunkiem skorzystania z obu kart jest posiadanie zdolności kredytowej umoŝliwiającej wywiązanie się z zobowiązań wobec Banku. Lokaty Bank BGś proponuje Państwu szeroką gamę lokat, gwarantując atrakcyjne oprocentowanie i jednocześnie minimum formalności. Lokaty mogą być zakładane poprzez kanały elektroniczne: ebgś Firma, Home Banking, TeleBGś. W skład oferty wchodzą: lokaty terminowe w złotych korzystnie oprocentowane dzięki 8 progom kwotowym lokaty krótkoterminowe - przyjmowane na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 i 21 dni, oprocentowane według stałej stopy procentowej, lokaty średnioterminowe przyjmowane na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 24 miesiące. Lokaty przyjęte na okresy do 12 miesięcy oprocentowane są według stałej stopy procentowej, a lokaty na okres 24 miesięcy według stopy zmiennej, za pośrednictwem IVR lokaty zakładane są na następujące okresy umowne: 7, 14 i 21 dni oraz 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy, lokaty terminowe w walutach wymienialnych (USD, EUR, GBP, CHF) ze stałym oprocentowaniem, przyjmowane na 7, 14, 21 dni i 1, 2, 3, 6, 9, 12 miesięcy, lokaty negocjowane zawierane w złotych lub walutach wymienialnych, z elastycznymi terminami od 1 dnia do 1 roku; ich oprocentowanie jest stałe, zaleŝy od aktualnych notowań na rynku międzybankowym i jest przedmiotem negocjacji. Minimalna kwota lokaty 50 tys. zł, automatyczna lokata overnight (w PLN, EUR i USD) wygodne rozwiązanie pozwalające na koniec dnia operacyjnego przeksięgować środki z rachunku rozliczeniowego na rachunek lokaty. Produkt ten umoŝliwia Państwu stały dostęp do środków pienięŝnych oraz moŝliwość dostosowania terminów tworzenia lokaty i kwoty wymaganych środków. Minimalna kwota lokaty wynosi 50 tys. PLN lub równowartość w innej walucie. Środki z lokaty nie mogą być podjęte w okresie jej trwania. Lokata overnight zakładana w dni poprzedzające dni wolne od pracy ma charakter lokaty weekendowej. 7

8 lokata progresywna - umoŝliwia elastyczne zarządzanie nadwyŝkami środków bieŝących wypłata środków w dogodnym dla Państwa terminie. MoŜe być załoŝona na 12 miesięcy z moŝliwością likwidacji w dowolnym terminie lub przedłuŝenia na kolejny okres. Umowa zawierana jest na okres jednego miesiąca lub jego wielokrotności, jednak nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy z moŝliwością automatycznego przedłuŝenia. Lokata dostępna jest w walucie PLN minimalna wartość lokaty 2 tys. zł. Oprocentowanie za cały okres naliczane jest do dnia poprzedzającego wycofanie środków w wysokości obowiązującej dla ostatniego pełnego miesiąca. W przypadku wycofania środków przed upływem pierwszego pełnego miesiąca utrzymania lokaty środki nie są oprocentowane. Bankowość elektroniczna Wysoka jakość i absolutne bezpieczeństwo to standard w przypadku elektronicznych kanałów dostępu do produktów i usług Banku BGś. Dbamy, aby dzięki najnowocześniejszym systemom, mogli Państwo oszczędzać nie tylko pieniądze, ale i czas. Home Banking Banku BGś Dla Klientów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej proponujemy zastosowanie systemu Home Banking. Architektura systemu Home Banking pozwala na kontrolowanie z nadrzędnej spółki przepływów na rachunkach spółek podległych. System Home Banking umoŝliwia realizację: poleceń przelewów, w tym na rzecz ZUS i US - z datą bieŝącą lub z datą przyszłą, z moŝliwością importu zleceń z zewnętrznych źródeł danych, poleceń zapłaty, stałych zleceń płatniczych, z moŝliwością ich modyfikacji, anulowania zleceń wystawionych z przyszłą datą waluty, poleceń wypłaty zagranicę, zakładania lokat na warunkach standardowych. Dyspozycje płatnicze, kierowane na rachunki w innych bankach mogą być realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET. Ponadto system Home Banking umoŝliwia wykonywanie transakcji krajowych w trybie przelewu pilnego. Jednocześnie Home Banking Banku BGś zapewnia dostęp do: przeglądania bieŝących oraz archiwalnych kursów walut wymienialnych w złotych obowiązujących w Banku oraz średnich kursów NBP, monitorowania bieŝącego stanu sald i wolnych środków oraz operacji na rachunkach Posiadacza rachunku, monitorowania wszystkich operacji wykonywanych w dniu bieŝącym przez Posiadacza rachunku na jego rachunkach, monitorowania wyciągów bankowych. Oprócz uzyskania informacji i wykonania czynności, o których mowa powyŝej, UŜytkownik za pośrednictwem Home Banking moŝe: wydrukować zestawienie obrotów i sald na rachunkach bankowych UŜytkownika, przeglądać i korzystać z danych dotyczących: - banków, - kontrahentów, - kursów walut, - pełnomocnictw, 8

9 - wzorców przelewów, - dłuŝników, - wierzycieli, - urzędów skarbowych. W przypadku zastosowania systemu Home Banking, dla podniesienia komfortu pracy operacyjnej proponujemy wykonanie w spółce nadrzędnej dwóch równoległych instalacji. Jedna z tych instalacji dedykowana byłaby jedynie do obsługi rachunków spółki nadrzędnej, druga dedykowana dla podglądu rachunków spółek zaleŝnych. System HB jest systemem off-line i jest oparty na komunikacji z wykorzystaniem łącza komutowanego (linia telefoniczna i modem). Parametry dotyczące sprzętu rekomendowane przez producenta aplikacji Home Banking: procesor: minimum Pentium 133MHz, zalecane Pentium III 450MHz, pamięć operacyjna: minimum 64 MB, zalecane 128 MB, dysk twardy: minimum 85 MB wolnego miejsca, zalecane 250 MB wolnego miejsca, modem: minimum bps., zalecane bps. Zabezpieczenia stosowane w systemie Home Banking: hasła operatorów i moŝliwość ustawienia dla nich róŝnych uprawnień, hasło klienta na serwerze komunikacyjnym, hasło do bazy Oracle moŝliwość jego zmiany, podpis elektroniczny - klucze prywatne zabezpieczone PIN-em i publiczne pełnomocników mających prawo podpisywać zlecenia. Bankowość internetowa ebgś Firma Bankowość internetowa to kontakt z bankiem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie, wszędzie tam, gdzie mają Państwo dostęp do Internetu. System umoŝliwia m.in.: dokonywanie przelewów, w tym na rzecz ZUS i US, dokonywanie importu masowych zleceń płatniczych, składanie zleceń stałych, zakładanie korzystnie oprocentowanych lokat terminowych, składanie wniosków o udzielenie kredytu, wydanie karty płatniczej, otwarcie rachunku bankowego, itp., korzystanie z wielu funkcji dodatkowych, jak np.: powiadamianie o terminach płatności, wygaśnięcia lokat, braku środków na rachunku bankowych. Oprócz uzyskanych informacji i wykonania czynności, o których mowa powyŝej, UŜytkownik za pośrednictwem BGś Firma moŝe skorzystać z: wersji anglojęzycznej systemu, wielopoziomowego podpisu umoŝliwiającego autoryzacje zleceń z dowolnego miejsca. Nasz system bankowości internetowej stale unowocześniamy tak, aby spełniał najwyŝsze wymogi bezpieczeństwa oraz potrzeby naszych Klientów. W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz wersją demonstracyjną systemu, zapraszamy Państwa na stronę 9

10 Bankowość telefoniczna TeleBGś Funkcjonalność i bezpieczeństwo to tylko niektóre atuty oferowane przez system bankowości telefonicznej Banku BGś. Bank jest do Państwa dyspozycji zawsze, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. System umoŝliwia m.in. sprawdzenie stanu i historii rachunków bankowych, złoŝenie dyspozycji realizacji zlecenia płatniczego lub zleceń stałych. Mogą Państwo wybrać pomoc konsultanta lub automatyczny system obsługi (IVR), umoŝliwiający wydawanie dyspozycji za pomocą klawiszy telefonu 24 godziny na dobę. Konsultanci są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach Aby skorzystać z systemu bankowości telefonicznej wystarczy wybrać jeden z numerów: z telefonu stacjonarnego lub (+48 22) z telefonu komórkowego lub z zagranicy. Identyfikacja Płatnika (IDEN) Usługa Identyfikacji Płatnika kierowana jest do Klientów instytucjonalnych Banku BGś będących masowymi wierzycielami tj.: podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność handlową lub usługową na znaczną skalę (np.: zakłady energetyczne i gazownicze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, operatorzy sieci telefonicznych i telewizji kablowej) oraz innych firm i instytucji pobierających regularne opłaty od swoich klientów (ubezpieczyciele, szkoły, urzędy miasta itp.), Usługa polega na identyfikacji przez Bank, kierowanej na rachunek Klienta, duŝej liczby płatności, przetworzeniu oraz przekazaniu do Klienta informacji o płatnościach (w formie plików) w celu automatycznego rozksięgowania i identyfikacji w jego systemie finansowo-księgowym. Warunkiem korzystania z usługi przez Klienta będącego odbiorcą masowych płatności jest posiadanie w Banku rachunku rozliczeniowego. Płatności, które wpłyną do Banku w danym dniu rozliczeniowym księgowane będą na rachunku Klienta kwotą zbiorczą po kaŝdej sesji systemu Elixir lub po zakończeniu dnia operacyjnego. Pliki udostępniane są Klientowi następnego dnia roboczego, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, po zalogowaniu się uprawnionych uŝytkowników przedstawicieli Klienta. Korzyści dla Klienta: szybka i bezbłędna identyfikacja oraz kontrola i monitoring płatności, automatyczne rozksięgowanie wpływów w systemie finansowo-księgowym Klienta, usprawnienie procesów przepływu informacji o płatnościach w strukturze Klienta, obniŝenie nakładów i kosztów pracy w wyniku automatyzacji procesów rozliczeń i księgowań analitycznych u Klienta. Funkcjonowanie usługi Bank BGś oferuje róŝne poziomy walidacji tj. identyfikacji płatności przychodzących na rzecz Klienta. Bank generuje numery NRB dla Klienta na podstawie otrzymanych od niego numerów identyfikacyjnych płatników (nie dłuŝszych niŝ 14 cyfrowe). Jako podstawowy format dla przesyłanych do/od Klienta plików przyjęto format tekstowy, oparty na strukturze plików Elixir. 10

11 Poziomy walidacji: Poziom walidacji standardowy Klient otrzymuje: jeden plik wynikowy zawierający transakcje, które wpłynęły w danym dniu operacyjnym do Banku i zaksięgowane zostały kwotą zbiorczą - na wskazanym rachunku Klienta lub trzy w/w pliki zawierające transakcje otrzymane po kaŝdej sesji systemu Elixir; w tym przypadku księgowania na rachunku klienta dokonywane są trzykrotnie w ciągu dnia. Poziom walidacji pierwszy Klient otrzymuje plik wynikowy (pliki) jak w poziomie standardowym. Dodatkowa opcja obejmuje uzupełnianie zawartości pola informacje dodatkowe (opis transakcji) lub pola informacje międzybankowe danymi z pola Identyfikator płatnika lub NRB. Poziom drugi i trzeci Poziom drugi i trzeci walidacji obejmuje obsługę płatności oczekiwanych. W tym celu niezbędne są słowniki płatności oczekiwanych, tworzone na podstawie wczytanych do systemu plików z płatnościami oczekiwanymi, otrzymanych od Klienta, zawierających informacje o transakcjach, na które wystawione zostały faktury z określonym terminem płatności. Informacje o transakcjach zawierają: NRB, kwotę, termin płatności, nazwę płatnika oraz inne informacje przydatne dla Banku przy procesie identyfikacji: (np.: nr faktury). 11

12 PRODUKTY KREDYTOWE Kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym na zasadach ogólnych Rozumiejąc trudności związane z prowadzeniem firmy, Bank BGś przygotował dla swoich Klientów specjalny kredyt umoŝliwiający szybki i niezwykle prosty dostęp do środków finansowych. Kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym ma charakter odnawialny, przyznawany jest na okres do 12 miesięcy, z moŝliwością przedłuŝenia bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Kwota udzielonego kredytu nie moŝe być wyŝsza niŝ dwukrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieŝący Klienta z ostatnich 12 miesięcy Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych, a całkowita spłata kredytu następuje dopiero po zakończeniu okresu kredytowania. NajwaŜniejsze korzyści dla Państwa: stały dostęp do środków w ramach przyznanego limitu kredytowego, zapewniający finansowanie bieŝącej działalności i utrzymanie płynności finansowej, minimum formalności bez konieczności przedstawiania prognoz finansowych, niskie koszty odsetki są pobierane tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Warunki cenowe Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, w przypadku pozytywnej decyzji wliczana w poczet prowizji przygotowawczej 0,1% min 100 zł Prowizja przygotowawcza Za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu: - do 15% - powyŝej 15% do 50% - powyŝej 50% Od kwoty wykorzystanego kredytu na koniec kaŝdego roku kalendarzowego - płatna w dniu 15 stycznia kaŝdego roku 2% min 300 zł WIBOR 1M+ MarŜa Banku do negocjacji WIBOR 1M + 3,5% 0 zł 2,5% w stosunku rocznym 5,0% w stosunku rocznym 0,05% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłuŝenia na koniec roku kalendarzowego Zabezpieczenie np: - weksel własny In blanco - zastaw rejestrowy na: zapasach, środkach transportu, maszynach i urządzeniach, - hipoteka na nieruchomości - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Do negocjacji 12

13 Kredyt Ekspres Linia Ekspres Linia to szybki dostęp do kredytu Rozumiejąc trudności związane z prowadzeniem firmy, Bank BGś przygotował dla swoich Klientów specjalny kredyt umoŝliwiający szybki i niezwykle prosty dostęp do środków finansowych. Ekspres Linia to kredyt przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dłuŝej niŝ 12 miesięcy. Ma charakter odnawialny, a przyznawany jest na okres do 12 miesięcy, z moŝliwością automatycznego przedłuŝenia na kolejny okres. Ekspres Linia udzielana jest w rachunku bieŝącym, więc kaŝdy wpływ środków umoŝliwia Państwu ponowne korzystanie z kredytu. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych, a całkowita spłata kredytu następuje dopiero po zakończeniu okresu kredytowania. decyzja kredytowa podejmowana jest nawet w ciągu 24 godzin NajwaŜniejsze korzyści dla Państwa: stały dostęp do środków w ramach przyznanego limitu kredytowego, zapewniający finansowanie bieŝącej działalności i utrzymanie płynności finansowej, minimum formalności bez konieczności przedstawiania prognoz finansowych, a dla Klientów banku takŝe zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego, wysoka maksymalna kwota limitu nawet zł ale nie wyŝsza niŝ 75% średnio miesięcznych wpływów na rachunek bieŝący Klienta z ostatnich 6 miesięcy, brak zabezpieczeń tylko wpływy na rachunek, brak prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu, niskie koszty odsetki są pobierane tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. W ramach kompleksowej oferty dla firm kredyt Ekspres Linia dla Klientów korzystających z Pakietów dla Przedsiębiorców Firma Plan3 oferowany jest na preferencyjnych warunkach cenowych. Warunki cenowe Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, w przypadku pozytywnej decyzji wliczana w poczet prowizji przygotowawczej 0,1% min 100 zł Prowizja przygotowawcza : - dla klientów posiadających pakiet Firma Plan 3 2% min. 300 zł Od kwoty wykorzystanego kredytu na koniec kaŝdego roku kalendarzowego -płatna w dniu 15 stycznia kaŝdego roku 0,05% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłuŝenia na koniec roku kalendarzowego Oprocentowanie do ,00 zł WIBOR1M + marŝa 5,5% Oprocentowanie powyŝej ,00 zł WIBOR1M + marŝa 4,5% 13

14 Zabezpieczenie: pełnomocnictwo do rachunku bieŝącego PoŜyczka zabezpieczona hipoteką Dzięki poŝyczce zabezpieczonej hipoteką Banku BGś, mogą Państwo niezwykle szybko uzyskać środki potrzebne na finansowanie dowolnego celu. Proste zasady i bezpieczeństwo to tylko niektóre atuty naszej propozycji. Oferta jest skierowana do: osób prawnych, osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności rolniczej), od co najmniej 24 miesięcy, Klientów posiadających lub otwierających w Banku BGś rachunek bieŝący. PoŜyczka zabezpieczona hipoteką: moŝe być udzielona w złotych lub w walutach wymienialnych, minimalna kwota to zł, maksymalna kwota poŝyczki to 60 % wartości nieruchomości, jej wysokość to nawet do zł dla klientów podlegającym przepisom ustawy o rachunkowości, moŝe być udzielona na okres do 15 lat, zabezpieczeniem poŝyczki jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością Klienta lub osoby trzeciej (zabezpieczeniem moŝe być nieruchomość mieszkalna). Główne korzyści: dostęp do dodatkowych środków finansowych, przy minimum formalności i na dowolny cel - bez konieczności udokumentowania, na co zostały wydatkowane środki z poŝyczki, brak konieczności sporządzania projekcji finansowych, długi okres spłaty, karencja w spłacie kapitału do 6-ciu miesięcy, bezpieczeństwo i swoboda finansowa - poŝyczka dostępna w kaŝdej chwili, zarówno na bieŝącą działalność, jak i finansowanie inwestycji, moŝliwość jednoczesnego korzystania z poŝyczki i innych produktów kredytowych dla Klientów instytucjonalnych, jasne i przejrzyste zasady spłaty, Warunki cenowe Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, w przypadku pozytywnej decyzji wliczana w poczet prowizji przygotowawczej Prowizja przygotowawcza Oprocentowanie poŝyczki Od kwoty wykorzystanej poŝyczki na koniec kaŝdego roku kalendarzowego -płatna w dniu 15 stycznia kaŝdego roku Rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty poŝyczki (kapitału) Zabezpieczenie: wpisana na pierwszym miejscu hipoteka zwykła i kaucyjna wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 14 0,1% min 100 zł 2,5% min. 500zł WIBOR 3M + 3,5% marŝy do 5 lat WIBOR 3M + 4,5% marŝy powyŝej 5 lat 0,05% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłuŝenia na koniec roku kalendarzowego min. 1,5%

15 kredyt inwestycyjny Kredyt inwestycyjny wspomaga proces finansowania inwestycyjnego poprzez uzupełnienie wkładu własnego Klienta w środki niezbędne do realizacji i zakończenia inwestycji, stymuluje rozwój działalności przedsiębiorstwa. Zasady spłaty kredytu oraz odsetek ustalane są indywidualnie w umowie kredytowej (dostosowane do potrzeb i moŝliwości klienta oraz charakteru inwestycji). Oferta jest skierowana do: osób prawnych, osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności rolniczej), od co najmniej 24 miesięcy, Klientów posiadających lub otwierających w Banku BGś rachunek bieŝący. Kredyt inwestycyjny : moŝe być udzielany w złotych lub w walutach wymienialnych, udzielany jest w rachunku kredytowym, udział środków własnych, w finansowaniu przedsięwzięcia powinien wynosić min. 20% wartości nakładów, w uzasadnionych przypadkach decyzja kredytowa moŝe przewidywać obniŝenie udziału środków własnych, środki własne Kredytobiorca musi zaangaŝować na etapie rozpoczęcia realizacji danego przedsięwzięcia lub w uzasadnionych przypadkach Bank moŝe ustalić inny udział lub termin wnoszenia środków własnych, decyzja kredytowa moŝe przewidywać moŝliwość refundacji wcześniej poniesionych nakładów, okres kredytowania do 10 lat, dopuszcza się moŝliwość stosowania karencji w spłacie kapitału nie dłuŝszy niŝ planowany termin osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej inwestycji, okres karencji odsetek nie powinien być dłuŝszy niŝ 1 rok, konieczności sporządzania projekcji finansowych, zabezpieczenie spłaty kredytu na przedmiocie kredytowania oraz inne formy zabezpieczenia określone przez bank w zaleŝności od oceny ryzyka transakcji kredytowej, brak prowizji za rozpatrzenie wniosku. Warunki cenowe Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, w przypadku pozytywnej decyzji wliczana w poczet prowizji przygotowawczej Prowizja przygotowawcza Za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu Od kwoty wykorzystanego kredytu na koniec kaŝdego roku kalendarzowego -płatna w dniu 15 stycznia kaŝdego roku Rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty poŝyczki (kapitału) Oprocentowanie kredytu 0,1% min 100 zł 2% min. 500zł 3% w stosunku rocznym 0,05% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłuŝenia na koniec roku kalendarzowego min. 1,5% WIBOR 1M + 3,5% marŝy do 1 roku WIBOR 1M + 4,0% marŝy powyŝej 1 roku 15

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 360/2013 z dnia 15 lipca 2013 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Fortis Banku Polska SA w 2010 roku Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych od 22 października 2012r. INFOLINIA 801 355

Bardziej szczegółowo

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0 AD wer. 18.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.05.2014r Obowiązuje od 01.06.2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II A - OPŁATY

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ OFERTA PRODUKTÓW BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA DLA PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 20/11/2003 Bank Handlowy w Warszawie SA ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę produktów bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe

Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe Regulamin obsługi produktów T-mobile usługi bankowe I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie i umowach produktowych określenia oznaczają: 1) Autospłata Polecenie Zapłaty, w którym Odbiorcą jest Operator,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy klient otrzyma wiąŝący regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl

Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl Infolinia 801 123 456 Opłata za połączenie według cennika operatora www.bgz.pl Warszawa, dnia 3 maja 2013 r. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w dniu 28 lipca 2013 r. zmianie ulega Umowa ramowa

Bardziej szczegółowo