Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Propozycja współpracy. Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17"

Transkrypt

1 Produkty bankowości transakcyjnej i kredytowej Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Os.Ogrody 11a zaprasza w godzinach 9-17 Małgorzata Kałamarz Doradca Klienta MSP Tel Tel kom

2 Informacje o Banku Bank BGś od lat naleŝy do dziesiątki największych polskich banków komercyjnych. Dzięki ponad 30- letniemu doświadczeniu oraz rozbudowanej sieci placówek, Bank BGś z sukcesami świadczy usługi dla swoich Klientów z segmentu duŝych przedsiębiorstw, małych i średnich firm oraz dla ponad miliona Klientów indywidualnych. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju; 12,87% Rabobank International Holding B.V.; 45,87% Skarb Państwa; 37,32% Inne osoby prawne i fizyczne; 3,94% Od 1994 roku Bank BGś jest spółką akcyjną, a od grudnia 2004 roku akcjonariuszami Banku są obok Skarbu Państwa, holenderski Rabobank International Holding B.V. oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Instytucje zaangaŝowały się w transformację banku poprzez bliską współpracę w zakresie opracowania strategii biznesowej oraz zrestrukturyzowania działalności operacyjnej. Struktura akcjonariatu Banku BGś wg stanu na r. Bank BGś posiada sieć 250 placówek na terenie całego kraju oraz prawie 2050 bankomatów, w których Klienci mogą bezprowizyjnie wypłacać gotówkę m.in. dzięki porozumieniom z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A., Mazowieckim Bankiem Regionalnym, Kredyt Bankiem i Invest Bankiem. Kontakt Klientów z bankiem zapewniają nowoczesne systemy bankowości elektronicznej i telefonicznej. Rabobank International Holding B.V. Rabobank International Holding B.V. wchodzi w skład Grupy Rabobank największej i najszybciej rozwijającej się instytucji finansowej w Holandii i 16. pod względem wielkości na świecie. Rabobank posiada najwyŝszy rating bezpieczeństwa i wiarygodności (AAA). Rabobank świadczy profesjonalne usługi bankowe, jak operacje na rynkach kapitałowych czy operacje skarbowe. Bank jest liderem rynku kredytów hipotecznych w Holandii, a jednocześnie specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa i sektora przetwórstwa rolno-spoŝywczego. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju został załoŝony w 1991 roku, aby wspierać przemiany wolnorynkowe i demokratyczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz Środkowej Azji. Bank skupia obecnie 60 państw oraz Wspólnotę Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Wysoką jakość usług oferowanych przez Bank BGś potwierdzają liczne nagrody i wyróŝnienia. Corocznie wielu oddziałom banku przyznawane są Godła promocyjne Złoty Oddział Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. System Eurobank On-line został doceniony w konkursie Gazety Bankowej na najlepszy projekt informatyczny. Z kolei serwis internetowy Banku BGś zwycięŝył 2

3 w rankingu miesięcznika Home&Market na najlepszą bankową stronę internetową. W październiku 2006 Bank BGś został laureatem Konkursu Mecenas Kultury. Rachunki Rachunki bankowe Bank BGś oferuje prowadzenie rachunków bankowych w PLN, EUR, USD, GBP i CHF. Prowadzone przez Bank BGś rachunki bankowe umoŝliwiają swobodne i wygodne przeprowadzanie rozliczeń, jak równieŝ atrakcyjne lokowanie nadwyŝek finansowych. W zaleŝności od Państwa potrzeb oraz oczekiwań i charakteru prowadzonej działalności, bank oferuje otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych (bieŝących i pomocniczych) w złotych i w walutach wymienialnych. Posiadając rachunek w Banku BGś uzyskują Państwo: wygodny dostęp do szerokiej gamy usług rozliczeniowych banku np.: przelewy krajowe i zagraniczne, w tym przelewy pilne i wysokokwotowe realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET, stałe zlecenia płatnicze, polecenie zapłaty, natychmiastowe transakcje wymiany walutowej i operacje gotówkowe, łatwy dostęp do instrumentów wspierających zarządzanie płynnością, takich jak lokaty oraz kredyt w rachunku bieŝącym, dostęp do rachunku poprzez oddziały oraz system bankowości internetowej ebgś Firma, Home Banking i system bankowości telefonicznej TeleBGś, niskie koszty obsługi rachunku. Operacje gotówkowe Dzięki szerokiej sieci dostępu do placówek Bank umoŝliwia swoim Klientom: wypłaty w kasie oddziału Banku BGś lub za pośrednictwem bankomatów, wpłaty otwarte w oddziałach Banku BGś - uznanie rachunku następuje zaraz po dokonaniu przeliczenia środków Klienta przez pracownika Banku, wpłaty w formie zamkniętej, dokonane w kasie oddziału Banku - uznanie rachunku następuje tego samego dnia, w którym została dokonana wpłata i rejestrowana jest na rachunku Klienta kwotą deklarowaną wskazaną na bankowym dowodzie wpłaty, wszelkie róŝnice (nadwyŝki, niedobory, falsyfikaty) rozliczane i księgowane są w ciągu 6 dni roboczych licząc od następnego dnia od dokonania wpłaty zamkniętej, wpłaty w formie zamkniętej, dokonane do wrzutni nocnej uznanie rachunku następuje tego samego dnia, jeśli wpłata została dokonana do godziny 7 rano w dzień roboczy i rejestrowana jest na rachunku Klienta kwotą deklarowaną wskazaną na bankowym dowodzie wpłaty. Wszelkie róŝnice (nadwyŝki, niedobory, falsyfikaty) rozliczane i księgowane są w ciągu 6 dni roboczych od dnia dokonania wpłaty zamkniętej. Konwojowanie wartości pienięŝnych Usługa umoŝliwia Klientom bezpośredni odbiór, ewentualnie dowóz wpłat gotówkowych w formie zamkniętej (spakowanych w tzw. bezpieczną kopertę). Transport gotówki odbywa się pod ochroną, przez wyspecjalizowaną firmę z/do jednostki handlowej Klienta bezpośrednio do/z oddziału Banku lub oddziału Banku wyposaŝonego we wrzutnie. Warunkiem skorzystania z usługi konwojowania wartości pienięŝnych jest posiadanie rachunku bieŝącego w Banku przez Klienta. 3

4 Pakiety dla Firm Bank BGś wychodząc naprzeciw zróŝnicowanym potrzebom przedsiębiorców przygotował Pakiety dla Firm. Pakiet Firma Plan1, Pakiet Firma Plan2, Pakiet Firma Plan3. Konstrukcja pakietów zapewnia w ramach jednej ceny i przy minimum formalności dostęp do produktów i usług dopasowanych do profilu działalności Państwa firmy, takich jak: bankowość internetowa, bankowość telefoniczna z serwisem automatycznym i operatorskim, lokaty terminowe, karty płatnicze, kredyt na działalność bieŝącą, produkty rozliczeniowe (przelewy, zlecenia stałe itp.). Pakiety Firma Plan1, Firma Plan2, Firma Plan3 zapewniają wiele korzyści, takich jak: moŝliwość wyboru pakietu najlepiej odpowiadającego Państwa potrzebom, kompleksowość i przejrzystość oferty, dostęp do rachunku drogą elektroniczną, moŝliwość korzystnego kredytowania działalności bieŝącej, dostęp do wielu produktów w ramach jednej, konkurencyjnej ceny, dostęp do wszystkich produktów wchodzących w skład pakietu, w ramach jednej umowy, moŝliwość skorzystania z innych produktów i usług oferowanych przez bank po atrakcyjnych cenach. Pakiet Firma Plan1 W skład pakietu Firma Plan1 wchodzą: 1. rachunek bieŝący, 2. karta płatnicza Maestro Business, 3. bankowość telefoniczna. Dodatkowo mają Państwo moŝliwość skorzystania z innych produktów i usług, opartych na korzystnym planie taryfowym, takich jak: kredyt w rachunku bieŝącym na zasadach uproszczonych Ekspres Linia, otwarcie i prowadzenie dowolnej liczby rachunków pomocniczych złotowych, otwarcie i prowadzenie dowolnej liczby rachunków walutowych, wpłaty i wypłaty gotówkowe złotowe, przelewy. Warunki cenowe Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Bankowość telefoniczna dostęp i uŝytkowanie Bankowość internetowa Wydanie 1 tokena 12 zł 4

5 UŜytkowanie 1 tokena Wydanie 1 karty Maestro Business Negocjowane transakcje wymiany walut Otwarcie rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku walutowego Wpłaty gotówkowe na rachunki w PLN Wpłaty gotówkowe na rachunki w PLN w formie zamkniętej Wpłaty gotówkowe na rachunki w walutach wymienialnych Wypłaty gotówkowe z rachunku w PLN ( od kwoty nie wymagającej awizowania) Realizacja przelewu na rachunek w BGś za pośrednictwem kanałów elektronicznych Realizacja przelewu na rachunek w BGś w formie papierowej Realizacja przelewu na rachunek w innym banku - w formie papierowej - w formie elektronicznej HOME BANKING - abonament miesięczny 10 zł 12zł 20zł 0,2% min 4zł 0,2% min 4 zł 0,5% min 8 zł 0,1% min 5zł 0 zł 2 zł 5zł 1,5zł 100 zł Pakiet Firma Plan2 Pakiet Firma Plan2 szczególnie polecamy Klientom ceniącym wygodę z korzystania z oferty za pomocą bankowości telefonicznej oraz internetowej, współpracującym z firmami zagranicznymi oraz potrzebującym dogodnego kredytowania związanego głównie z działalnością bieŝącą firmy. W skład pakietu wchodzą: 1. rachunek bieŝący, 2. karta Maestro Business, 3. bankowość telefoniczna, 4. bankowość internetowa, w tym wydanie i uŝytkowanie 1 tokena, 5. transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty (FX). Dodatkowo oferujemy Państwu moŝliwość skorzystania z innych produktów i usług, opartych na korzystnym planie taryfowym, takich jak: kredyt w rachunku bieŝącym na zasadach uproszczonych Ekspres Linia, otwarcie i prowadzenie dowolnej liczby rachunków pomocniczych złotowych, otwarcie i prowadzenie dowolnej liczby rachunków walutowych, wpłaty gotówkowe złotowe, przelewy, realizacja zleceń stałych. Warunki cenowe Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Bankowość telefoniczna dostęp i uŝytkowanie Bankowość internetowa Wydanie 1 tokena UŜytkowanie 1 tokena Wydanie 1 karty Maestro Business Negocjowane transakcje wymiany walut Otwarcie rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku pomocniczego 5 29zł 29zł

6 Prowadzenie rachunku walutowego Wpłaty gotówkowe na rachunki w PLN Wypłaty gotówkowe z rachunku w PLN ( od kwoty nie wymagającej awizowania) Realizacja przelewu na rachunek w BGś Realizacja przelewu na rachunek w innym banku - w formie papierowej - w formie elektronicznej 10zł 0,2% min 4zł 0,2% min 5zł 0 zł 6zł 1zł Pakiet Firma Plan3 Firma Plan3 to pakiet szczególnie polecany Klientom, którzy współpracują z firmami zagranicznymi, posiadają okresowo wolne środki i preferują kontakt z bankiem za pośrednictwem kanałów elektronicznych. W skład pakietu wchodzą: 1. rachunek bieŝący, 2. bankowość telefoniczna, 3. bankowość internetowa, w tym wydanie i uŝytkowanie do 3 tokenów, 4. karty Maestro Business dla 3 uŝytkowników, 5. transakcje wymiany walutowej z zastosowaniem negocjowanego kursu waluty (FX), 6. rachunek automatycznej lokaty O/N. Dodatkowo mają Państwo moŝliwość skorzystania z innych produktów i usług, opartych na korzystnym planie taryfowym, takich jak: kredyt w rachunku bieŝącym na zasadach uproszczonych Ekspres Linia, otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych, wpłaty gotówkowe złotowe i walutowe, przelewy, realizacja zleceń stałych, instalacja i abonament za Home Banking. Warunki cenowe Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku Dostęp do bankowości telefonicznej i internetowej w cenie pakietu Wydanie i uŝytkowanie 3 tokenów w cenie pakietu Wydanie do 3 kart Maestro Business w cenie pakietu Otwarcie i prowadzenie rachunku automatycznej lokaty O/N Otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego w cenie pakietu Realizacja dyspozycji przelewu na rachunki prowadzone w BGś - w formie papierowej - za pośrednictwem ebgś Firma Realizacja dyspozycji przelewu na rachunki prowadzone przez inny bank - w formie papierowej - za pośrednictwem TeleBGś i bankowości elektronicznej Wpłaty gotówkowe z formie zamkniętej w złotych Wpłaty gotówkowe w pozostałych formach w zł Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BGś S.A. 79zł 0zł 0zł 0zł 0zł 0zł 2zł 0zł 5zł 0,50zł 0,1% min. 2zł. 0,4% min. 5zł 0,2% min.5 zł 6

7 Karty płatnicze Pragniemy Państwu zaproponować wydanie do rachunku dowolnej liczby kart debetowych Maestro Business. Limit gotówkowy (bankomatowy) to kwota do wysokości, której mogą być dokonywane w danym dniu wypłaty gotówki w bankomacie przy uŝyciu karty. Limit transakcyjny - dzienny - obejmuje płatności za zakupione towary i usługi oraz wypłatę gotówki w POS-ach w kasach banków. Karta Maestro umoŝliwia dostęp do środków zgromadzonych na rachunku, na wyciągu z rachunku zamieszczone są kwoty operacji oraz opłaty i prowizje z tytułu uŝywania kart. Mogą Państwo takŝe skorzystać z oferty kart obciąŝeniowych z odroczonym terminem płatności: karty MasterCard Business, która funkcjonuje w obrębie indywidualnych limitów zł lub Złotej karty MasterCard Business, której maksymalny limit wynosi zł. Warunkiem skorzystania z obu kart jest posiadanie zdolności kredytowej umoŝliwiającej wywiązanie się z zobowiązań wobec Banku. Lokaty Bank BGś proponuje Państwu szeroką gamę lokat, gwarantując atrakcyjne oprocentowanie i jednocześnie minimum formalności. Lokaty mogą być zakładane poprzez kanały elektroniczne: ebgś Firma, Home Banking, TeleBGś. W skład oferty wchodzą: lokaty terminowe w złotych korzystnie oprocentowane dzięki 8 progom kwotowym lokaty krótkoterminowe - przyjmowane na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 i 21 dni, oprocentowane według stałej stopy procentowej, lokaty średnioterminowe przyjmowane na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 24 miesiące. Lokaty przyjęte na okresy do 12 miesięcy oprocentowane są według stałej stopy procentowej, a lokaty na okres 24 miesięcy według stopy zmiennej, za pośrednictwem IVR lokaty zakładane są na następujące okresy umowne: 7, 14 i 21 dni oraz 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy, lokaty terminowe w walutach wymienialnych (USD, EUR, GBP, CHF) ze stałym oprocentowaniem, przyjmowane na 7, 14, 21 dni i 1, 2, 3, 6, 9, 12 miesięcy, lokaty negocjowane zawierane w złotych lub walutach wymienialnych, z elastycznymi terminami od 1 dnia do 1 roku; ich oprocentowanie jest stałe, zaleŝy od aktualnych notowań na rynku międzybankowym i jest przedmiotem negocjacji. Minimalna kwota lokaty 50 tys. zł, automatyczna lokata overnight (w PLN, EUR i USD) wygodne rozwiązanie pozwalające na koniec dnia operacyjnego przeksięgować środki z rachunku rozliczeniowego na rachunek lokaty. Produkt ten umoŝliwia Państwu stały dostęp do środków pienięŝnych oraz moŝliwość dostosowania terminów tworzenia lokaty i kwoty wymaganych środków. Minimalna kwota lokaty wynosi 50 tys. PLN lub równowartość w innej walucie. Środki z lokaty nie mogą być podjęte w okresie jej trwania. Lokata overnight zakładana w dni poprzedzające dni wolne od pracy ma charakter lokaty weekendowej. 7

8 lokata progresywna - umoŝliwia elastyczne zarządzanie nadwyŝkami środków bieŝących wypłata środków w dogodnym dla Państwa terminie. MoŜe być załoŝona na 12 miesięcy z moŝliwością likwidacji w dowolnym terminie lub przedłuŝenia na kolejny okres. Umowa zawierana jest na okres jednego miesiąca lub jego wielokrotności, jednak nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy z moŝliwością automatycznego przedłuŝenia. Lokata dostępna jest w walucie PLN minimalna wartość lokaty 2 tys. zł. Oprocentowanie za cały okres naliczane jest do dnia poprzedzającego wycofanie środków w wysokości obowiązującej dla ostatniego pełnego miesiąca. W przypadku wycofania środków przed upływem pierwszego pełnego miesiąca utrzymania lokaty środki nie są oprocentowane. Bankowość elektroniczna Wysoka jakość i absolutne bezpieczeństwo to standard w przypadku elektronicznych kanałów dostępu do produktów i usług Banku BGś. Dbamy, aby dzięki najnowocześniejszym systemom, mogli Państwo oszczędzać nie tylko pieniądze, ale i czas. Home Banking Banku BGś Dla Klientów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej proponujemy zastosowanie systemu Home Banking. Architektura systemu Home Banking pozwala na kontrolowanie z nadrzędnej spółki przepływów na rachunkach spółek podległych. System Home Banking umoŝliwia realizację: poleceń przelewów, w tym na rzecz ZUS i US - z datą bieŝącą lub z datą przyszłą, z moŝliwością importu zleceń z zewnętrznych źródeł danych, poleceń zapłaty, stałych zleceń płatniczych, z moŝliwością ich modyfikacji, anulowania zleceń wystawionych z przyszłą datą waluty, poleceń wypłaty zagranicę, zakładania lokat na warunkach standardowych. Dyspozycje płatnicze, kierowane na rachunki w innych bankach mogą być realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET. Ponadto system Home Banking umoŝliwia wykonywanie transakcji krajowych w trybie przelewu pilnego. Jednocześnie Home Banking Banku BGś zapewnia dostęp do: przeglądania bieŝących oraz archiwalnych kursów walut wymienialnych w złotych obowiązujących w Banku oraz średnich kursów NBP, monitorowania bieŝącego stanu sald i wolnych środków oraz operacji na rachunkach Posiadacza rachunku, monitorowania wszystkich operacji wykonywanych w dniu bieŝącym przez Posiadacza rachunku na jego rachunkach, monitorowania wyciągów bankowych. Oprócz uzyskania informacji i wykonania czynności, o których mowa powyŝej, UŜytkownik za pośrednictwem Home Banking moŝe: wydrukować zestawienie obrotów i sald na rachunkach bankowych UŜytkownika, przeglądać i korzystać z danych dotyczących: - banków, - kontrahentów, - kursów walut, - pełnomocnictw, 8

9 - wzorców przelewów, - dłuŝników, - wierzycieli, - urzędów skarbowych. W przypadku zastosowania systemu Home Banking, dla podniesienia komfortu pracy operacyjnej proponujemy wykonanie w spółce nadrzędnej dwóch równoległych instalacji. Jedna z tych instalacji dedykowana byłaby jedynie do obsługi rachunków spółki nadrzędnej, druga dedykowana dla podglądu rachunków spółek zaleŝnych. System HB jest systemem off-line i jest oparty na komunikacji z wykorzystaniem łącza komutowanego (linia telefoniczna i modem). Parametry dotyczące sprzętu rekomendowane przez producenta aplikacji Home Banking: procesor: minimum Pentium 133MHz, zalecane Pentium III 450MHz, pamięć operacyjna: minimum 64 MB, zalecane 128 MB, dysk twardy: minimum 85 MB wolnego miejsca, zalecane 250 MB wolnego miejsca, modem: minimum bps., zalecane bps. Zabezpieczenia stosowane w systemie Home Banking: hasła operatorów i moŝliwość ustawienia dla nich róŝnych uprawnień, hasło klienta na serwerze komunikacyjnym, hasło do bazy Oracle moŝliwość jego zmiany, podpis elektroniczny - klucze prywatne zabezpieczone PIN-em i publiczne pełnomocników mających prawo podpisywać zlecenia. Bankowość internetowa ebgś Firma Bankowość internetowa to kontakt z bankiem 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie, wszędzie tam, gdzie mają Państwo dostęp do Internetu. System umoŝliwia m.in.: dokonywanie przelewów, w tym na rzecz ZUS i US, dokonywanie importu masowych zleceń płatniczych, składanie zleceń stałych, zakładanie korzystnie oprocentowanych lokat terminowych, składanie wniosków o udzielenie kredytu, wydanie karty płatniczej, otwarcie rachunku bankowego, itp., korzystanie z wielu funkcji dodatkowych, jak np.: powiadamianie o terminach płatności, wygaśnięcia lokat, braku środków na rachunku bankowych. Oprócz uzyskanych informacji i wykonania czynności, o których mowa powyŝej, UŜytkownik za pośrednictwem BGś Firma moŝe skorzystać z: wersji anglojęzycznej systemu, wielopoziomowego podpisu umoŝliwiającego autoryzacje zleceń z dowolnego miejsca. Nasz system bankowości internetowej stale unowocześniamy tak, aby spełniał najwyŝsze wymogi bezpieczeństwa oraz potrzeby naszych Klientów. W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz wersją demonstracyjną systemu, zapraszamy Państwa na stronę 9

10 Bankowość telefoniczna TeleBGś Funkcjonalność i bezpieczeństwo to tylko niektóre atuty oferowane przez system bankowości telefonicznej Banku BGś. Bank jest do Państwa dyspozycji zawsze, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. System umoŝliwia m.in. sprawdzenie stanu i historii rachunków bankowych, złoŝenie dyspozycji realizacji zlecenia płatniczego lub zleceń stałych. Mogą Państwo wybrać pomoc konsultanta lub automatyczny system obsługi (IVR), umoŝliwiający wydawanie dyspozycji za pomocą klawiszy telefonu 24 godziny na dobę. Konsultanci są do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach Aby skorzystać z systemu bankowości telefonicznej wystarczy wybrać jeden z numerów: z telefonu stacjonarnego lub (+48 22) z telefonu komórkowego lub z zagranicy. Identyfikacja Płatnika (IDEN) Usługa Identyfikacji Płatnika kierowana jest do Klientów instytucjonalnych Banku BGś będących masowymi wierzycielami tj.: podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność handlową lub usługową na znaczną skalę (np.: zakłady energetyczne i gazownicze, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, operatorzy sieci telefonicznych i telewizji kablowej) oraz innych firm i instytucji pobierających regularne opłaty od swoich klientów (ubezpieczyciele, szkoły, urzędy miasta itp.), Usługa polega na identyfikacji przez Bank, kierowanej na rachunek Klienta, duŝej liczby płatności, przetworzeniu oraz przekazaniu do Klienta informacji o płatnościach (w formie plików) w celu automatycznego rozksięgowania i identyfikacji w jego systemie finansowo-księgowym. Warunkiem korzystania z usługi przez Klienta będącego odbiorcą masowych płatności jest posiadanie w Banku rachunku rozliczeniowego. Płatności, które wpłyną do Banku w danym dniu rozliczeniowym księgowane będą na rachunku Klienta kwotą zbiorczą po kaŝdej sesji systemu Elixir lub po zakończeniu dnia operacyjnego. Pliki udostępniane są Klientowi następnego dnia roboczego, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, po zalogowaniu się uprawnionych uŝytkowników przedstawicieli Klienta. Korzyści dla Klienta: szybka i bezbłędna identyfikacja oraz kontrola i monitoring płatności, automatyczne rozksięgowanie wpływów w systemie finansowo-księgowym Klienta, usprawnienie procesów przepływu informacji o płatnościach w strukturze Klienta, obniŝenie nakładów i kosztów pracy w wyniku automatyzacji procesów rozliczeń i księgowań analitycznych u Klienta. Funkcjonowanie usługi Bank BGś oferuje róŝne poziomy walidacji tj. identyfikacji płatności przychodzących na rzecz Klienta. Bank generuje numery NRB dla Klienta na podstawie otrzymanych od niego numerów identyfikacyjnych płatników (nie dłuŝszych niŝ 14 cyfrowe). Jako podstawowy format dla przesyłanych do/od Klienta plików przyjęto format tekstowy, oparty na strukturze plików Elixir. 10

11 Poziomy walidacji: Poziom walidacji standardowy Klient otrzymuje: jeden plik wynikowy zawierający transakcje, które wpłynęły w danym dniu operacyjnym do Banku i zaksięgowane zostały kwotą zbiorczą - na wskazanym rachunku Klienta lub trzy w/w pliki zawierające transakcje otrzymane po kaŝdej sesji systemu Elixir; w tym przypadku księgowania na rachunku klienta dokonywane są trzykrotnie w ciągu dnia. Poziom walidacji pierwszy Klient otrzymuje plik wynikowy (pliki) jak w poziomie standardowym. Dodatkowa opcja obejmuje uzupełnianie zawartości pola informacje dodatkowe (opis transakcji) lub pola informacje międzybankowe danymi z pola Identyfikator płatnika lub NRB. Poziom drugi i trzeci Poziom drugi i trzeci walidacji obejmuje obsługę płatności oczekiwanych. W tym celu niezbędne są słowniki płatności oczekiwanych, tworzone na podstawie wczytanych do systemu plików z płatnościami oczekiwanymi, otrzymanych od Klienta, zawierających informacje o transakcjach, na które wystawione zostały faktury z określonym terminem płatności. Informacje o transakcjach zawierają: NRB, kwotę, termin płatności, nazwę płatnika oraz inne informacje przydatne dla Banku przy procesie identyfikacji: (np.: nr faktury). 11

12 PRODUKTY KREDYTOWE Kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym na zasadach ogólnych Rozumiejąc trudności związane z prowadzeniem firmy, Bank BGś przygotował dla swoich Klientów specjalny kredyt umoŝliwiający szybki i niezwykle prosty dostęp do środków finansowych. Kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym ma charakter odnawialny, przyznawany jest na okres do 12 miesięcy, z moŝliwością przedłuŝenia bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. Kwota udzielonego kredytu nie moŝe być wyŝsza niŝ dwukrotność średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieŝący Klienta z ostatnich 12 miesięcy Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych, a całkowita spłata kredytu następuje dopiero po zakończeniu okresu kredytowania. NajwaŜniejsze korzyści dla Państwa: stały dostęp do środków w ramach przyznanego limitu kredytowego, zapewniający finansowanie bieŝącej działalności i utrzymanie płynności finansowej, minimum formalności bez konieczności przedstawiania prognoz finansowych, niskie koszty odsetki są pobierane tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Warunki cenowe Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, w przypadku pozytywnej decyzji wliczana w poczet prowizji przygotowawczej 0,1% min 100 zł Prowizja przygotowawcza Za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu: - do 15% - powyŝej 15% do 50% - powyŝej 50% Od kwoty wykorzystanego kredytu na koniec kaŝdego roku kalendarzowego - płatna w dniu 15 stycznia kaŝdego roku 2% min 300 zł WIBOR 1M+ MarŜa Banku do negocjacji WIBOR 1M + 3,5% 0 zł 2,5% w stosunku rocznym 5,0% w stosunku rocznym 0,05% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłuŝenia na koniec roku kalendarzowego Zabezpieczenie np: - weksel własny In blanco - zastaw rejestrowy na: zapasach, środkach transportu, maszynach i urządzeniach, - hipoteka na nieruchomości - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Do negocjacji 12

13 Kredyt Ekspres Linia Ekspres Linia to szybki dostęp do kredytu Rozumiejąc trudności związane z prowadzeniem firmy, Bank BGś przygotował dla swoich Klientów specjalny kredyt umoŝliwiający szybki i niezwykle prosty dostęp do środków finansowych. Ekspres Linia to kredyt przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dłuŝej niŝ 12 miesięcy. Ma charakter odnawialny, a przyznawany jest na okres do 12 miesięcy, z moŝliwością automatycznego przedłuŝenia na kolejny okres. Ekspres Linia udzielana jest w rachunku bieŝącym, więc kaŝdy wpływ środków umoŝliwia Państwu ponowne korzystanie z kredytu. Odsetki spłacane są w okresach miesięcznych, a całkowita spłata kredytu następuje dopiero po zakończeniu okresu kredytowania. decyzja kredytowa podejmowana jest nawet w ciągu 24 godzin NajwaŜniejsze korzyści dla Państwa: stały dostęp do środków w ramach przyznanego limitu kredytowego, zapewniający finansowanie bieŝącej działalności i utrzymanie płynności finansowej, minimum formalności bez konieczności przedstawiania prognoz finansowych, a dla Klientów banku takŝe zaświadczeń z ZUS i Urzędu Skarbowego, wysoka maksymalna kwota limitu nawet zł ale nie wyŝsza niŝ 75% średnio miesięcznych wpływów na rachunek bieŝący Klienta z ostatnich 6 miesięcy, brak zabezpieczeń tylko wpływy na rachunek, brak prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu, niskie koszty odsetki są pobierane tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. W ramach kompleksowej oferty dla firm kredyt Ekspres Linia dla Klientów korzystających z Pakietów dla Przedsiębiorców Firma Plan3 oferowany jest na preferencyjnych warunkach cenowych. Warunki cenowe Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, w przypadku pozytywnej decyzji wliczana w poczet prowizji przygotowawczej 0,1% min 100 zł Prowizja przygotowawcza : - dla klientów posiadających pakiet Firma Plan 3 2% min. 300 zł Od kwoty wykorzystanego kredytu na koniec kaŝdego roku kalendarzowego -płatna w dniu 15 stycznia kaŝdego roku 0,05% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłuŝenia na koniec roku kalendarzowego Oprocentowanie do ,00 zł WIBOR1M + marŝa 5,5% Oprocentowanie powyŝej ,00 zł WIBOR1M + marŝa 4,5% 13

14 Zabezpieczenie: pełnomocnictwo do rachunku bieŝącego PoŜyczka zabezpieczona hipoteką Dzięki poŝyczce zabezpieczonej hipoteką Banku BGś, mogą Państwo niezwykle szybko uzyskać środki potrzebne na finansowanie dowolnego celu. Proste zasady i bezpieczeństwo to tylko niektóre atuty naszej propozycji. Oferta jest skierowana do: osób prawnych, osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności rolniczej), od co najmniej 24 miesięcy, Klientów posiadających lub otwierających w Banku BGś rachunek bieŝący. PoŜyczka zabezpieczona hipoteką: moŝe być udzielona w złotych lub w walutach wymienialnych, minimalna kwota to zł, maksymalna kwota poŝyczki to 60 % wartości nieruchomości, jej wysokość to nawet do zł dla klientów podlegającym przepisom ustawy o rachunkowości, moŝe być udzielona na okres do 15 lat, zabezpieczeniem poŝyczki jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością Klienta lub osoby trzeciej (zabezpieczeniem moŝe być nieruchomość mieszkalna). Główne korzyści: dostęp do dodatkowych środków finansowych, przy minimum formalności i na dowolny cel - bez konieczności udokumentowania, na co zostały wydatkowane środki z poŝyczki, brak konieczności sporządzania projekcji finansowych, długi okres spłaty, karencja w spłacie kapitału do 6-ciu miesięcy, bezpieczeństwo i swoboda finansowa - poŝyczka dostępna w kaŝdej chwili, zarówno na bieŝącą działalność, jak i finansowanie inwestycji, moŝliwość jednoczesnego korzystania z poŝyczki i innych produktów kredytowych dla Klientów instytucjonalnych, jasne i przejrzyste zasady spłaty, Warunki cenowe Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, w przypadku pozytywnej decyzji wliczana w poczet prowizji przygotowawczej Prowizja przygotowawcza Oprocentowanie poŝyczki Od kwoty wykorzystanej poŝyczki na koniec kaŝdego roku kalendarzowego -płatna w dniu 15 stycznia kaŝdego roku Rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty poŝyczki (kapitału) Zabezpieczenie: wpisana na pierwszym miejscu hipoteka zwykła i kaucyjna wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej 14 0,1% min 100 zł 2,5% min. 500zł WIBOR 3M + 3,5% marŝy do 5 lat WIBOR 3M + 4,5% marŝy powyŝej 5 lat 0,05% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłuŝenia na koniec roku kalendarzowego min. 1,5%

15 kredyt inwestycyjny Kredyt inwestycyjny wspomaga proces finansowania inwestycyjnego poprzez uzupełnienie wkładu własnego Klienta w środki niezbędne do realizacji i zakończenia inwestycji, stymuluje rozwój działalności przedsiębiorstwa. Zasady spłaty kredytu oraz odsetek ustalane są indywidualnie w umowie kredytowej (dostosowane do potrzeb i moŝliwości klienta oraz charakteru inwestycji). Oferta jest skierowana do: osób prawnych, osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności rolniczej), od co najmniej 24 miesięcy, Klientów posiadających lub otwierających w Banku BGś rachunek bieŝący. Kredyt inwestycyjny : moŝe być udzielany w złotych lub w walutach wymienialnych, udzielany jest w rachunku kredytowym, udział środków własnych, w finansowaniu przedsięwzięcia powinien wynosić min. 20% wartości nakładów, w uzasadnionych przypadkach decyzja kredytowa moŝe przewidywać obniŝenie udziału środków własnych, środki własne Kredytobiorca musi zaangaŝować na etapie rozpoczęcia realizacji danego przedsięwzięcia lub w uzasadnionych przypadkach Bank moŝe ustalić inny udział lub termin wnoszenia środków własnych, decyzja kredytowa moŝe przewidywać moŝliwość refundacji wcześniej poniesionych nakładów, okres kredytowania do 10 lat, dopuszcza się moŝliwość stosowania karencji w spłacie kapitału nie dłuŝszy niŝ planowany termin osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej inwestycji, okres karencji odsetek nie powinien być dłuŝszy niŝ 1 rok, konieczności sporządzania projekcji finansowych, zabezpieczenie spłaty kredytu na przedmiocie kredytowania oraz inne formy zabezpieczenia określone przez bank w zaleŝności od oceny ryzyka transakcji kredytowej, brak prowizji za rozpatrzenie wniosku. Warunki cenowe Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego, w przypadku pozytywnej decyzji wliczana w poczet prowizji przygotowawczej Prowizja przygotowawcza Za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu Od kwoty wykorzystanego kredytu na koniec kaŝdego roku kalendarzowego -płatna w dniu 15 stycznia kaŝdego roku Rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty poŝyczki (kapitału) Oprocentowanie kredytu 0,1% min 100 zł 2% min. 500zł 3% w stosunku rocznym 0,05% kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłuŝenia na koniec roku kalendarzowego min. 1,5% WIBOR 1M + 3,5% marŝy do 1 roku WIBOR 1M + 4,0% marŝy powyŝej 1 roku 15

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ROLA BANKU W POZYSKIWANIU WSPARCIA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Anna Frankowska Biuro Finansowania Przedsiębiorstw Bank BPH 23 września 2015 r. 1 Rola Banku w pozyskiwaniu wsparcia ze środków publicznych Euro

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK

OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK OPROCENTOWANIE DLA CIEBIE BZ WBK 1 Konta osobiste Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne Konto24 VIP 1,25% Konto

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bankomat Wpłatomat Infomat

Bankomat Wpłatomat Infomat Bankomat Wpłatomat Infomat 6 Kanały dostępu do Banku Bankowość internetowa Bankowość mobilna Netbank Dostęp do najważniejszych funkcjonalności i informacji na temat rachunków Łatwość nawigacji Możliwość

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż)

Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż) Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż) /Wyciąg, stan na dzień 30 kwietnia 2015 r./ Spis treści: I. Oprocentowanie środków pieniężnych oraz debetu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty

OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty Wspólny kapitał, wspólne oszczędności - efektywne zarządzanie finansami wspólnoty OFERTA SPECJALNA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Opracowana we współpracy z Powszechnym Towarzystwem Ekspertów i Doradców Rynku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 4/3/2015 Zarządu Banku z dnia 5 marca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MARZEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie

DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie DZIAŁ I. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A. obowiązuje od 17 września 2015 r. ) ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty obowiązująca od 01.08.2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT - pożyczki i kredyty KREDYTY / POŻYCZKI / LINIE POŻYCZKOWE KONSUMPCYJNE HIPOTECZNE GOSPODARCZE Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego/o renegocjację 40,00 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku XIII zmiana Uchwała Nr 10/09/2010 z dnia 15.09.2010 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO:

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska

Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe. 13-14 października 2009 Dorota Szumska Def2000 Nowe moŝliwości biznesowe 13-14 października 2009 Dorota Szumska Agenda Parametryzacja Konta Oszczędnościowego Uproszczone lokaty Parametryzacja wypłat z bankomatów Prowizja za odrzucenie Polecenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo