Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż)"

Transkrypt

1 Oprocentowanie środków pieniężnych, kredytów i pożyczek dla Klientów Instytucjonalnych (exbgż) /Wyciąg, stan na dzień 30 kwietnia 2015 r./ Spis treści: I. Oprocentowanie środków pieniężnych oraz debetu niedopuszczalnego na rachunkach w otych klientów instytucjonalnych (roczna stopa oprocentowania)... 3 Tabela 1. Rachunki rozliczeniowe w otych...3 Tabela 2. Debet niedopuszczalny w rachunku rozliczeniowym w otych...3 Tabela 3. Rachunek lokacyjny Agro Eskalacja w otych...3 Tabela 4 Rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja w otych.. 3 Tabela 5. Lokata progresywna w otych...4 Tabela 6. Lokaty krótkoterminowe i średnioterminowe w otych...4 Tabela 7. Lokaty krótkoterminowe i średnioterminowe w otych otwierane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ebgż Firma, systemu bankowości telefonicznej IVR 1/ oraz Home Banking...5 Tabela 8. Rachunek automatycznej lokaty overnight w otych...5 Tabela. 9 Rachunek automatycznej lokaty overnight w walutach wymienialnych....5 II. Oprocentowanie kredytów otowych udzielanych klientom instytucjonalnym (roczna stopa oprocentowania)... 6 Tabela 1. Kredyty na działalność gospodarczą / pożyczka pieniężna / kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych / pożyczka zabezpieczona hipoteką / kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką dla klientów instytucjonalnych z Segmentu MSP/DP...6 Tabela 1a. Kredyty na działalność gospodarczą / pożyczka pieniężna w otych / kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych / pożyczka zabezpieczona hipoteką / kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) 7 Tabela 1b. Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach ogólnych/ kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych Ekspres Linia/ kredyt obrotowy w rachunku kredytowym/ kredyt inwestycyjny na zasadach uproszczonych/ pożyczka - dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) niepodlegających ustawie o rachunkowości, z wyjątkiem klientów uwzględnionych w Tabeli 1a 8 Tabela 2. Kredyty na realizację programu SAPARD w otych...9 Tabela 3. Wykup wierzytelności handlowych, dyskonto weksli w otych oraz wierzytelności przeterminowane Tabela 4. Kredyty obrotowe komercyjne w otych dla klientów instytucjonalnych w sytuacji normalnej lub pod obserwacją, na finansowanie skupu i/lub przechowywania płodów rolnych, produktów i półproduktów wytworzonych z tych płodów oraz zakupu i przechowywania sezonowych nadwyżek produktów przemysłu rolnospożywczego Tabela 5. Kredyty inwestycyjne w otych na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Tabela 6. Kredyt inwestycyjny na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych na lata (Kredyt Agro Unia i Kredyt BGŻ - Unia) III. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach w walutach wymienialnych klientów instytucjonalnych (roczna stopa oprocentowania)...11

2 Tabela 1. Rachunki bieżące i lokaty terminowe w walutach wymienialnych IV. Oprocentowanie kredytów w walutach wymienialnych udzielanych klientom instytucjonalnym (roczna stopa oprocentowania)...12 Tabela 1. Kredyty na działalność gospodarczą/ pożyczka pieniężna w walutach wymienialnych / pożyczka zabezpieczona hipoteką* dla klientów instytucjonalnych z Segmentu MSP/DP Tabela1a. Kredyty na działalność gospodarczą/ pożyczka pieniężna w walutach wymienialnych / pożyczka zabezpieczona hipoteką* dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw)..12 Tabela 1b: Kredyt inwestycyjny na zasadach uproszczonych, pożyczka - dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) niepodlegających ustawie o rachunkowości, z wyjątkiem klientów uwzględnionych w Tabeli 1a.13 Tabela 2. Dyskonto należności z tytułu eksportowej akredytywy dokumentowej, wykup wierzytelności handlowych oraz dyskonto weksli w walutach wymienialnych.13 Tabela 3. Dyskonto należności z tytułu eksportowej akredytywy dokumentowej, wykup wierzytelności handlowych oraz dyskonto weksli w walutach wymienialnych (dotyczy transakcji zawartych z instytucjami finansowymi) 144 Tabela 4. Kredyty inwestycyjne w walutach wymienialnych na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych Tabela 5. Kredyty inwestycyjne w walutach wymienialnych na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych dla jednostek sektora finansów publicznych.. 14 Tabela 6. Kredyt inwestycyjny na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych na lata (Kredyt Agro Unia i Kredyt BGŻ - Unia) Tabela 7. Tabela oprocentowania środków pieniężnych wpłacanych na rachunek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu kaucji 15

3 I. Oprocentowanie środków pieniężnych oraz debetu niedopuszczalnego na rachunkach w otych klientów instytucjonalnych (roczna stopa oprocentowania) Tabela 1. Rachunki rozliczeniowe w otych L.p. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 1. Rachunki bieżące i pomocnicze 0,00% 2. Rachunki powiernicze i zastrzeżone 0,00% 3. Rachunki pieniężne w Biurze Maklerskim 0,00% Tabela 2. Debet niedopuszczalny w rachunku rozliczeniowym w otych L.p. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 1. Rachunki bieżące i pomocnicze 10% Tabela 3. Rachunek lokacyjny Agro Eskalacja i Biznes Eskalacja w otych L.p. Rodzaj rachunku Oprocentowanie zmienne 1. Rachunek lokacyjny Agro Eskalacja i rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja w zależności od wysokości zgromadzonych na nim środków pieniężnych, z zastrzeżeniem pkt 2: 1) w kwocie do ,99 0,60% 2) w kwocie co najmniej ,00% 2. Rachunek lokacyjny Agro Eskalacja i rachunek lokacyjny Biznes Eskalacja dla klientów w odniesieniu, do których podjęto decyzję o przyznaniu płatności obszarowej w zależności od wysokości zgromadzonych na nim środków pieniężnych: 1) w kwocie do ,99 0,70% 2) w kwocie co najmniej ,10%

4 Tabela 4. Lokata progresywna w otych L.p. Okres umowny Oprocentowanie zmienne 1. 1 miesiąc 0,50% 2. 2 miesiące 0,60% 3. 3 miesiące 0,65% 4. 4 miesiące 0,70% 5. 5 miesięcy 0,75% 6. 6 miesięcy 0,80% 7. 7 miesięcy 0,85% 8. 8 miesięcy 0,90% 9. 9 miesięcy 0,95% miesięcy 1,00% miesięcy 1,05% miesięcy 1,10% Tabela 5. Lokaty krótkoterminowe i średnioterminowe w otych L.p. Okres umowny 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21 dni oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i 12 miesięcy od 2 tys. do 9.999,99 od 10 tys. do ,9 9 od 50 tys. do ,99 Oprocentowanie stałe Kwota lokaty od 100 tys. od 300 tys. do do , ,99 od 500 tys. do ,99 od 700 tys. do ,99 od 1mln Stawki oprocentowania lokat wyliczone na podstawie ustalanej przez pracowników Departamentu Skarbu ceny środków pieniężnych na międzybankowym rynku pieniężnym pomniejszonej o marżę Banku ustalaną przez Zarząd Banku Oprocentowanie zmienne miesiące 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,60 Tabela 6. Lokaty krótkoterminowe i średnioterminowe w otych otwierane za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ebgż Firma, systemu bankowości telefonicznej IVR 1/ oraz Home Banking L.p. Okres umowny od 2 tys. do 9.999,99 od 10 tys. do ,9 od 50 tys. do ,99 Oprocentowanie stałe Kwota lokaty od 100 tys. od 300 tys. do do , ,99 od 500 tys. do ,99 od 700 tys. do ,99 od 1mln

5 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 21 dni oraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, i 12 miesicy 2/ 9 Stawki oprocentowania lokat wyliczone na podstawie ustalanej przez pracowników Departamentu Skarbu ceny środków pieniężnych na międzybankowym rynku pieniężnym pomniejszonej o marżę Banku ustalaną przez Zarząd Banku Oprocentowanie zmienne miesiące 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,80 1/ za pośrednictwem systemu IVR lokaty zakładane są na następujące okresy umowne: 7, 14 i 21 dni oraz 1, 3, 6, 9 i 12 miesięcy Tabela 7. Rachunek automatycznej lokaty overnight w otych L.p. Kwota lokaty w Wysokość stopy procentowej 1. od do ,99 WIBID O/N * 0,30 2. od do ,99 WIBID O/N * 0,40 3. od do ,99 WIBID O/N * 0,45 4. od do ,99 WIBID O/N * 0,50 5. od WIBID O/N * 0,60 Tabela 8. Rachunek automatycznej lokaty overnight w walutach wymienialnych L.p. Kwota lokaty 1) Wysokość stopy procentowej 1. od do ,99 LIBOR O/N dla EUR* 0,40 LIBOR O/N dla USD* 0,40 2. od do ,99 LIBOR O/N dla EUR * 0,60 LIBOR O/N dla USD * 0,60 3. od do ,99 LIBOR O/N dla EUR * 0,64 LIBOR O/N dla USD * 0,64 4. od do ,99 LIBOR O/N dla EUR * 0,67 LIBOR O/N dla USD * 0,67 5. od LIBOR O/N dla EUR * 0,70 LIBOR O/N dla USD * 0,70 1) równowartość w otych wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu tworzenia lokaty II. Oprocentowanie kredytów otowych udzielanych klientom instytucjonalnym (roczna stopa oprocentowania) Tabela 1. Kredyty na działalność gospodarczą / pożyczka pieniężna / kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych / pożyczka

6 zabezpieczona hipoteką / kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką dla klientów instytucjonalnych z Segmentu MSP/DP 1. Kredyty / pożyczka do 1 roku 1) kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją 2) kredyty zagrożone 2. Kredyt płatniczy 3. Kredyty / pożyczka powyżej 1 roku 1) kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją 2) kredyty zagrożone 4. Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych 1) do ) powyżej Pożyczka dla klientów instytucjonalnych zabezpieczona hipoteką 1) do 5 lat 2) powyżej 5 lat 6. Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką Agro Ekspres Oprocentowanie stałe W pierwszym okresie kredytowania, do 10 lat od daty zawarcia umowy lub aneksu wprowadzającego stałą stopę procentową

7 1. Kredyt inwestycyjny na finansowanie gospodarstw rolnych 8,25% Tabela 1a. Kredyty na działalność gospodarczą / pożyczka pieniężna w otych / kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych / pożyczka zabezpieczona hipoteką / kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw): 1) podlegających ustawie o rachunkowości, oraz 2) dla klientów niepodlegających ustawie o rachunkowości i: a) prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, lub b) wnioskujących o udzielenie kredytu inwestycyjnego na zasadach ogólnych, na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii lub ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 1. Kredyty / pożyczka do 1 roku 1) kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją 2) kredyty zagrożone 2. Kredyt płatniczy 3. Kredyty / pożyczka powyżej 1 roku 1) kredyty w sytuacji normalnej i pod obserwacją 2) kredyty zagrożone 4. Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych 5. Pożyczka dla klientów instytucjonalnych zabezpieczona hipoteką 5a. Pożyczka niezabezpieczona*/ 6. Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką Agro Ekspres

8 Oprocentowanie stałe W pierwszym okresie kredytowania, do 10 lat od daty zawarcia umowy lub aneksu wprowadzającego stałą stopę procentową 1. Kredyt inwestycyjny na finansowanie gospodarstw rolnych 8,25% */ Nie dotyczy klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych ( Mikroprzedsiębiorstw), niepodlegających ustawie o rachunkowości. Tabela 1b. Kredyt w rachunku bieżącym na zasadach ogólnych/ kredyt w rachunku bieżącym na zasadach uproszczonych Ekspres Linia/ kredyt obrotowy w rachunku kredytowym/ kredyt inwestycyjny na zasadach uproszczonych/ pożyczka - dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) niepodlegających ustawie o rachunkowości, z wyjątkiem klientów uwzględnionych w Tabeli 1a. 1. Kredyty w rachunku bieżącym 1) na zasadach ogólnych 2. 2) na zasadach uproszczonych Ekspres Linia Kredyt inwestycyjny na zasadach uproszczonych 3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 4. Pożyczka 1) bez zabezpieczenia jej spłaty 2) z zabezpieczeniem jej spłaty, w tym:

9 a) wyłącznie hipoteką b) zabezpieczony w inny sposób, niż określony w lit.a) Tabela 2. Kredyty na realizację programu SAPARD w otych L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie zmienne 1. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych 2. Wspieranie inwestycji w gospodarstwach rolnych 3. Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich 4. Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich 1) kredyt dla przedsiębiorców 2) kredyt dla rolników i ich domowników a) przy poręczeniu Banku Gospodarstwa Krajowego b) bez poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego 3) kredyt dla jednostek samorządu terytorialnego

10 Tabela 3. Wykup wierzytelności handlowych, dyskonto weksli w otych oraz wierzytelności przeterminowane L.p. Rodzaj kredytu Oprocentowanie I. 1. Stopa dyskontowa dla wierzytelności handlowych 2. Stopa dyskontowa weksli 3. Stopa dyskontowa dla wierzytelności związanych ze skupem i przechowywaniem płodów rolnych II. Należności przeterminowane, dla których w regulaminach nie określono stopy procentowej 1. Wynikające z umów kredytowych zawartych przed dniem 1 lutego 1995 r. 2. Wynikające z umów kredytowych zawartych od dnia 1 lutego 1995 r. 1,5 stopy oprocentowania kredytu według umowy, obowiązującej w danym okresie odsetkowym 1,5 stopy oprocentowania kredytu według umowy, obowiązującej w danym okresie odsetkowym 3. Z tytułu realizacji gwarancji i poręczeń* 2,0 stopy redyskontowej weksli NBP *) dotyczy tylko gwarancji wystawionych do dnia 21 sierpnia 2005 r. Tabela 4. Kredyty obrotowe komercyjne w otych dla klientów instytucjonalnych w sytuacji normalnej lub pod obserwacją, na finansowanie skupu i/lub przechowywania płodów rolnych, produktów i półproduktów wytworzonych z tych płodów oraz zakupu i przechowywania sezonowych nadwyżek produktów przemysłu rolno-spożywczego L.p. Okres kredytowania Oprocentowanie zmienne 1. Do 1 roku 2. Powyżej 1 roku Tabela 5. Kredyty inwestycyjne w otych na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych 1. Kredyty inwestycyjne na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych

11 Tabela 6. Kredyt inwestycyjny na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych na lata (Kredyt Agro Unia i Kredyt BGŻ - Unia) 1 Kredyt inwestycyjny na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych na lata (Kredyt Agro Unia i Kredyt BGŻ - Unia) III. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach w walutach wymienialnych klientów instytucjonalnych (roczna stopa oprocentowania) Tabela 1. Rachunki bieżące i lokaty terminowe w walutach wymienialnych L.p. Okres zadeklarowania EUR USD CHF*/ GBP Oprocentowanie zmienne I. Rachunki bieżące, rachunki powiernicze i rachunki zastrzeżone 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% II. Lokaty terminowe Oprocentowanie stałe 1. 1 tydzień 0,00% 0,03% 0,00% 0,10% 2. 2 tygodnie 0,01% 0,05% 0,00% 0,13% 3. 3 tygodnie 0,03% 0,10% 0,00% 0,15% 4. 1 miesiąc 0,05% 0,13% 0,00% 0,20% 5. 2 miesiące 0,07% 0,15% 0,00% 0,23% 6. 3 miesiące 0,08% 0,20% 0,00% 0,25% 7. 6 miesięcy 0,10% 0,25% 0,00% 0,30% 8. 9 miesięcy 0,12% 0,30% 0,00% 0,35% miesięcy 0,15% 0,40% 0,00% 0,40% */ Maksymalna kwota jednorazowo deponowanych środków na rachunkach lokat terminowych w walucie CHF przez jednego klienta nie może przekraczać CHF

12 IV. Oprocentowanie kredytów w walutach wymienialnych udzielanych klientom instytucjonalnym (roczna stopa oprocentowania) Tabela 1. Kredyty na działalność gospodarczą/ pożyczka pieniężna w walutach wymienialnych / pożyczka zabezpieczona hipoteką* dla klientów instytucjonalnych z Segmentu MSP/DP I. Kredyty/pożyczka w EUR/USD/GBP 1. do 1 roku EURIBOR 3M/LIBOR 3M + marża Banku 2. powyżej 1 roku EURIBOR 3M/LIBOR 3M + marża Banku II. Kredyty/pożyczka w CHF 1. do 1 roku LIBOR 3M + marża Banku 2. powyżej 1 roku LIBOR 3M + marża Banku III. Pożyczka dla klientów instytucjonalnych zabezpieczona hipoteką w EUR / USD 1. do 5 lat EURIBOR 3M/LIBOR 3M + marża Banku 2. powyżej 5 lat EURIBOR 3M/LIBOR 3M + marża Banku IV. Pożyczka dla klientów instytucjonalnych zabezpieczona hipoteką w CHF 1. do 5 lat LIBOR 3M + marża Banku 2. powyżej 5 lat LIBOR 3M + marża Banku *w przypadku klientów, dla których do badania zdolności kredytowej zastosowano uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej, minimalna marża Banku jest wyższa o 1 pp, z wyłączeniem pożyczki dla klientów instytucjonalnych zabezpieczonej hipoteką, Tabela 1a. Kredyty na działalność gospodarczą/ pożyczka pieniężna w walutach wymienialnych / pożyczka zabezpieczona hipoteką* dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw): 1) podlegających ustawie o rachunkowości, oraz 2) dla klientów niepodlegających ustawie o rachunkowości i: a) prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, lub b) wnioskujących o udzielenie kredytu inwestycyjnego na zasadach ogólnych, na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii lub ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

13 I. Kredyty/pożyczka w EUR/USD/GBP 1. do 1 roku EURIBOR 3M/LIBOR 3M + marża Banku 2. powyżej 1 roku EURIBOR 3M/ LIBOR 3M + marża Banku II. Kredyty/pożyczka w CHF 1. do 1 roku LIBOR 3M + marża Banku 2. powyżej 1 roku LIBOR 3M + marża Banku III. Pożyczka dla klientów instytucjonalnych zabezpieczona hipoteką w EUR / USD EURIBOR 3M/LIBOR 3M + marża Banku IV. Pożyczka dla klientów instytucjonalnych zabezpieczona hipoteką w CHF LIBOR 3M + marża Banku *w przypadku klientów, dla których do badania zdolności kredytowej zastosowano uproszczone zasady oceny zdolności kredytowej, minimalna marża Banku jest wyższa o 1 pp, z wyłączeniem pożyczki dla klientów instytucjonalnych zabezpieczonej hipoteką Tabela 1b: Kredyt inwestycyjny na zasadach uproszczonych, pożyczka - dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) niepodlegających ustawie o rachunkowości, z wyjątkiem klientów uwzględnionych w Tabeli 1a. 1. Kredyt inwestycyjny na zasadach uproszczonych EURIBOR 3M + marża Banku 2. Pożyczka z zabezpieczeniem jej spłaty, w tym: a) wyłącznie hipoteką EURIBOR 3M + marża Banku b) zabezpieczona w inny sposób, niż określony w lit. a) EURIBOR 3M + marża Banku Tabela 2. Dyskonto należności z tytułu eksportowej akredytywy dokumentowej, wykup wierzytelności handlowych oraz dyskonto weksli w walutach wymienialnych I. EUR 1. Stopa dyskontowa EURIBOR 3M + marża Banku II. Inne waluty

14 1. Stopa dyskontowa LIBOR 3M + marża Banku Tabela 3. Dyskonto należności z tytułu eksportowej akredytywy dokumentowej, wykup wierzytelności handlowych oraz dyskonto weksli w walutach wymienialnych (dotyczy transakcji zawartych z instytucjami finansowymi) I. EUR 1. II. 1. Stopa dyskontowa Inne waluty Stopa dyskontowa EURIBOR/LIBOR (zgodny z okresem finansowania) + marża Banku LIBOR (zgodny z okresem finansowania) + marża Banku Tabela 4. Kredyty inwestycyjne w walutach wymienialnych na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych 1. Kredyty w EUR EURIBOR 3M + marża Banku 2. Kredyty w USD LIBOR 3M + marża Banku Tabela 5. Kredyty inwestycyjne w walutach wymienialnych na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Kredyty w EUR EURIBOR 3M + marża Banku 2. Kredyty w USD LIBOR 3M + marża Banku

15 Tabela 6. Kredyt inwestycyjny na realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Unijnych na lata (Kredyt Agro Unia i Kredyt BGŻ - Unia) 1 Kredyt w EUR EURIBOR 3M + marża Banku 2 Kredyt w USD LIBOR 3M + marża Banku Tabela 7. Tabela oprocentowania środków pieniężnych wpłacanych na rachunek Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z tytułu kaucji L.p. Okres kaucji (stopa oprocentowania w stosunku rocznym) Oprocentowanie stałe PLN EUR USD 1. do 1 miesiąca 0,70% 0,05% 0,04% 2. powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0,80% 0,08% 0,05% 2. powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,90% 0,10% 0,10% 4. powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1,00% 0,15% 0,20% 5. powyżej 1 roku do 2 lat 1,10% 0,20% 0,30% 6. powyżej 2 lat do 3 lat 1,20% 0,25% 0,40% 7. powyżej 3 lat do 4 lat 1,40% 0,30% 0,50% 8. powyżej 4 lat do 6 lat 1,70% 0,40% 0,60% 9. powyżej 6 lat 2,00% 0,50% 0,70%

Tabela oprocentowania dla klientów bankowości korporacyjnej. (obowiązuje od dnia 11 listopada 2016 r.)

Tabela oprocentowania dla klientów bankowości korporacyjnej. (obowiązuje od dnia 11 listopada 2016 r.) Tabela oprocentowania dla klientów bankowości korporacyjnej (obowiązuje od dnia 11 listopada 2016 r.) Spis treści Część I. Rachunki 3 Część II. Lokaty terminowe 3 Rozdział I. Lokaty terminowe standarwe

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. z dnia 11 listopada 2016 r.

Tabela oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. z dnia 11 listopada 2016 r. Tabela oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw z dnia 11 listopada 2016 r. Spis Treści Część I. Rachunki 3 Część II. Lokaty terminowe w otych 3 Rozdział I. Lokata 21 dni w otych 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków pieniężnych dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia r.

Tabela oprocentowania środków pieniężnych dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia r. Tabela oprocentowania śrków pieniężnych dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 11.11.2016 r. 2 Część I. Oprocentowanie śrków pieniężnych oraz debetu niedopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków pieniężnych dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia r.

Tabela oprocentowania środków pieniężnych dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia r. Tabela oprocentowania śrków pieniężnych dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 11.10.2017 r. 2 Część I. śrków pieniężnych oraz debetu niedopuszczalnego na rachunkach

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 18.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

1,00 zł 10.000,01 50.000,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%)

1,00 zł 10.000,01 50.000,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%) Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 17.03.2015 r. I. OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW Lp. Nazwa (tytuł ) / opis Okres umowy Oprocentowanie w stosunku rocznym.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 09.12.2013 r.

Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 09.12.2013 r. Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 09.12.2013 r. I. OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW Lp. Nazwa (tytuł ) / opis Okres umowy Oprocentowanie w stosunku rocznym

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 153/2016 z dnia 07.12.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

1,00 zł , ,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%)

1,00 zł , ,01. Współczynnik (odniesiony do stopy depozytowej NBP=0,50%) Tabela oprocentowania dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. obowiązuje od dnia 1.01.2016 r. I. OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW Lp. Nazwa (tytuł ) / opis Okres umowy Oprocentowanie w stosunku rocznym.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU BPS S.A. Załącznik do Uchwały Nr 14/12/AB/DSP/2010 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 10 lutego 2010 r. Tekst jednolity według stanu na dzień 29.07.2010 r. obejmujący zmiany wynikające z: 1) Uchwały Nr 19/08//AB/DSP/2010

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 36/15 z dnia 18.03.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 24.03.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 13/15 z dnia 29.01.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 56/15 z dnia 14.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 28.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 58/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 01 września 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 wrzesień 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, wrzesień 2013 Spis treści... 2 Strona 1 z 8 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 3/12 /2012 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z dnia 09 maj 2012r. Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI Spis

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 3 /2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 09.01.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 1 maj 2013 r) Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, maj 2013 Strona 1 z 8 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe, oszczędnościowe,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 62/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 20.06.2013 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 153/15 z dnia 31.12.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 25 maja 2012 r. Sokołów Podlaski, maj 2012

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity: wg stanu na roku

tekst jednolity: wg stanu na roku tekst jednolity: wg stanu na 30.05.2016 roku 1. zm. 03.06.2015 r. (uch. Zarządu Nr 87/2015) 2. zm. 21.10.2015 r. (uch. Zarządu Nr 124/2015) 3. zm. 13.01.2016 r. (uch. Zarządu Nr 2/2016) 4. zm. 26.01.2016

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Uchwała Zarządu Nr 6/4 /2015 z dnia 30-01-2015 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, luty 2015 Strona 1 z 10 Spis treści... 2 I. Klienci indywidualni.... 3 Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr.. /15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia.. kwietnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul. Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 116/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 30.12.2016r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 8/3/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 14.02.2014r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 14.09.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 28/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 28.03.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 01.04.2017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO:

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 13/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 31.01.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 06.02017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw

Tabela oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw Tabela oprocentowania dla małych i średnich przedsiębiorstw z dnia 1września 2016 r. (dotyczy klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia (30.04.2015 roku) oddziałami BNP

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU Załącznik do uchwały nr 62/Z/2011 Zarządu BS w Płońsku z dnia 16.06.2011r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU I. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 14/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 27 lutego 2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 116/16 z dnia 30.11.2016 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 12.12.2016 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 7/16 z dnia 27.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU Tekst jednolity na dzień 01.02.2017 r.

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 16 marca 2015 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 1 6 m a r c a 2 0 1 5 r o k u S P I S T R EŚCI CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3 TABELA 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 148/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 29.09.2016 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 08/VIII/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 30 sierpnia 2017 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 30 października 2017 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 3 0 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 7 r o k u S P I S T R E Ś C I CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 9/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 stycznia 2016 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 25 stycznia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku XIII zmiana Uchwała Nr 10/09/2010 z dnia 15.09.2010 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 36/2014 z dnia 09 października 2014r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 18/XIII/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 31 marca 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie, marzec 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E

T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W S K O C Z O W I E Załącznik do Uchwały Nr 173/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28.09.2017 roku T A B E L A O P R O C E N T O W A N I A P R O D U K T Ó W B A N K O W Y C H B A N K U S P Ó Ł D Z I E L

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje od 02 stycznia 2015 r. Sokołów Podlaski, grudzień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 67/38/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 67/38/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 67/38/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2014r. Warszawa, 01 stycznia 2015 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE

PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE Stan na dzień 01 października 2016 roku PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RZESZOWIE R z e s z ó w, 0 1 p a ź d z i e r n i k a 2 0 1 6 r o k u S P I S T R E Ś C I CZĘŚĆ A. OSOBY FIZYCZNE... 3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 004.2015 roku) Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/09/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 30.09.2016r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 30/11/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r

Załącznik do Uchwały Nr 30/11/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r Załącznik do Uchwały Nr 30/11/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 r Warszawa, 01 lipca 2015 r. 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 4/2016 z dnia 05-02-2016 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 16/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 44/18/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 lipca 2014r. Warszawa, listopad 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie (obowiązuje od 01.11.2016) Uchwała Zarządu 6/29/2016 z dnia roku 20 lipca 2016 Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Bychawa, październik 2016 Strona 1 z 9 Spis treści I. Klienci indywidualni....

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.03.2013r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 12/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.03.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 8/XXV/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 26 czerw ca 2015 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 5/11/2015 Zarządu Banku z dnia 23 czerwca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Obowiązuje 24 października 2012 r. Sokołów Podlaski, październik

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 9/13/2014 Zarządu Banku z dnia 28 października 2014r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, PAŹDZIERNIK 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH Załącznik nr 2 do UZ nr 185/2014 r Zarządu BS w Skierniewicach z późniejszymi zmianami TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SKIERNIEWICACH (obowiązuje od 15.09.2015 roku) 1

Bardziej szczegółowo

ROR Junior -13 1,50 % ROR Junior +13 1,00 % Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej dla osób

ROR Junior -13 1,50 % ROR Junior +13 1,00 % Rachunek oszczędnościowy w walucie wymienialnej dla osób Załącznik nr 1 do uchwały nr 82/Z/2017 z dnia 26.10.2017 z mocą obowiązującą od 08.11.2017 OPROCENTOWANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH Rachunki bieżące i avista RODZAJ RACHUNKÓW: zmienne Rachunek bieżący podmiotów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 1/03/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 01.03.2013r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 19/4/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.04.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tabela oprocentowania produktów bankowych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 10.04.2017r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE Załącznik do Uchwały Nr 87/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31 grudnia 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W CHOJNOWIE

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 04.10.2013r. ZMIANA I - Uchwała Nr 21Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 16.05.2014r. ZMIANA II - Uchwała Nr

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie

Tabela oprocentowania produktów bankowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4/2014 Zarządu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie z dnia 05 marca2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 17/2014 z dnia 08 kwietnia 2014r. zm. Uchwałą Zarządu Nr 20/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Andrespol,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 2/08/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 09.08.2013r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 10.03.2015r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAROSŁAWIU Obowiązuje od 16 marca 2015r. Jarosław

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA

TABELA OPROCENTOWANIA BANK SPÓŁDZIELCZY w GORLICACH ul Stróżowska 1 Załącznik do Uchwały nr 129/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Gorlicach z dnia 05112013r TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 68/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 17.08.2017r. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr 35/5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2017r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 1/2/28/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 06.12.2016r. obowiązuje od 12 grudzień 2016r. Tabela oprocentowania produktów

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu

Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 36.1/2012 Banku Spółdzielczego w Andrespolu z dnia 010. 2012 r. z późn. zmianami Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Andrespolu Obowiązuje

Bardziej szczegółowo