0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty"

Transkrypt

1 WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część I Prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku Lp. 1. Za prowadzenie rachunku bieżącego BIZNES miesięcznie (pierwsza opłata zostanie 14,00 zł przez okres 12 miesięcy (obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES, 2) abonament miesięczny do rachunku BIZNES za korzystanie z usług bankowości elektronicznej ipko, 3) wydanie karty BIZNES w pierwszym roku ważności karty, 4) przelewy do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego, 5) wyciągi na skrzynkę poczty elektronicznej, 6) dopuszczalne saldo debetowe bez prowizji za udzielenie lub podwyższenie limitu). 2. Za prowadzenie rachunków pomocniczych i walutowych-miesięcznie (pierwsza opłata zostanie 25,00 zł 3. Od wpłat gotówkowych w złotych: 1/ dokonywanych w oddziałach PKO BP SA w formie otwartej na rachunki od kwoty operacji: a) bieżące, w tym typu prowadzone w PKO BP SA 0,5% nie mniej zł b) na rachunki w innych bankach 1% nie mniej niż 10,00 zł 2/ dokonywanych w agencjach PKO BP SA: a) w kwocie niższej lub równej zł 2,50 zł b) w kwocie wyższej niż zł od kwoty operacji 0,5 % 3/ dokonywanych w formie zamkniętej na rachunki bieżące, w tym typu Partner w PKO BP SA 0,2% nie mniej zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty terminowej w PKO BP SA, spłaty należności z tytułu karty kredytowej 5/ opłata dodatkowa dla wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających 0,5% powyżej 50 szt monet-od kwoty w monetach, dodatkowo do prowizji wymienionej w ppkt 1/ i 2/ 4. Od wpłat gotówkowych w walutach wymienialnych wnoszonych na rachunki walutowe i złotowe w PKO BP SA: 1/ dokonywanych w formie otwartej a) w banknotach od kwoty operacji 1% nie mniej zł c) z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut od 0,1% do 0,5% od kwoty operacji 2/ dokonywanych w formie zamkniętej a) w banknotach od kwoty operacji 0,2% nie mniej zł 5. Od wypłat gotówkowych w złotych i w walutach wymienialnych od kwoty operacji 1/ po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia określonej 0,2% nie mniej niż 4,00 zł w Komunikacie PKO BP SA z rachunków bieżących BIZNES w ramach standardowej oferty depozytowej 2/ bez wcześniejszego zamówienia dodatkowo do opłaty wymienionej zgodnie z ppkt 1 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą a wymagającą zamówienia 3/ niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie 0,1% zamówionej kwoty 6. Od wypłat gotówkowych w złotych z rachunków prowadzonych w innych bankach 1% nie mniej niż 10,00 zł 7. Przelewy w oddziale, w tym przelewy predefiniowane od każdego przelewu: 1/ na rachunki w PKO BP SA, 3,00 zł 2/ na rachunki w innych bankach 6,00 zł 3/ tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej, otwarcia lokaty terminowej w PKO BP SA oraz przelewu odsetek zamkniętej lokaty terminowej na rachunek w innym oddziale PKO BP SA 8. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): 1/ Złożenie zlecenia w oddziale 2,00 zł 2/ wykonanie za każdą czynność wymienioną w zleceniu: a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł 3/ modyfikacja zlecenia w oddziale 1,00 zł 9. Polecenie zapłaty: 1/ na rachunek wierzyciela za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od 1,00 zł wierzyciela) 2/ z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty na rachunki w innych bankach 2,00 zł (opłatę pobiera się od dłużnika) 3/ za realizację polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunki w PKO BP SA

2 Lp. 10. Inne usługi związane z prowadzeniem rachunku: 1/ Wyciągi bankowe: a) przekazywane listem zwykłym - za każdy wyciąg - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu 3,50 b) odbierane w oddziale - za każdy wyciąg - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł c) o zmianach salda przekazywanych do skrzynki poczty internetowej w pakiecie d) historyczne- wydawane na życzenie klienta za okres poprzedzający bieżący miesiąc 10,00 zł - za każdy miesiąc 2/ Przekazywanie komunikatów w ramach usługi informacja SMS - miesięczna opłata 7,50 zł abonamentowa 3/ Wydanie na życzenie klienta, z zastrzeżeniem lit.a a) kopii i wtórników dowodów źródłowych- od każdego załącznika (wyłącznie w ramach 0,50 zł indywidualnych umów z klientem) b) zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, z zastrzeżeniem pkt c) 12,00 zł c) potwierdzenia dokonania przelewu w dniu przyjęcia do realizacji - od każdego przelewu 2,50 zł d) opinii bankowej o kliencie 80,00 zł e) czeków - za każdy blankiet 5,00 zł 4/ przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 30,00 zł niezależnie od ilości 5/ potwierdzenie czeku 15,00 zł 6/ Dokonanie: a) zmiany karty wzorów podpisów 20,00 zł b) ustanowienia, zmiany lub odwołania pełnomocnictwa 15,00 zł c) ustanowienia pełnomocnictwa dla innej instytucji finansowej do rachunku klienta (jako 100,00 zł zabezpieczenie należności) - jednorazowo 7/ Realizacja przelewu predefiniowanego modyfikowanego automatycznie - za każdy przelew 5,00 zł 11. Wysyłka kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji z użyciem elektronicznych urządzeń teletransmisyjnych (np.scan, fax) - za każdą wysyłkę: 1/ na terenie Polski 10 zł 2/ na terenie Europy 30 zł 3/ na terenie pozostałych krajów 50 zł Część II Prowizje i opłaty związane ze świadczeniem usług bankowości elektronicznej ipko oraz ipko Biznes Lp. w złotych 1. Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych - od każdego przelewu: 1/ za pośrednictwem serwisu internetowego ipko oraz ipko Biznes a) na rachunki w PKO BP SA b) na rachunki w innych bankach, z zastrzeżeniem lit. c) - za pośrednictwem ipko 1,50 - za pośrednictwem ipko Biznes 2,00 c) przelewy na rachunki ZUS i US w pakiecie 2/ za pośrednictwem serwisu telefonicznego: a) na rachunki w PKO BP SA 2,00 b) na rachunki w innych bankach 4,00 2. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie) : 1/ złożenie zlecenia stałego za pośrednictwem: a) serwisu internetowego b) serwisu telefonicznego 2,00 2/ wykonywanie zleceń za każdą należność wymienioną w zleceniu: a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA: 1,00 b) na rachunki prowadzone w innych bankach: 2,50 3/ modyfikowanie zlecenia za pośrednictwem serwisu telefonicznego 1,00 Część III Kredyty gospodarcze Lp. w złotych 1. Za rozpatrzenie wniosku o wystawienie promesy, udzielenie/podwyższenie/przedłużenie kredytu 0,1% nie mniej niż 150,00 nie więcej niż 2500,00 (z wyłączeniem Szybkiego limitu kredytowego i Szybkiego Kredytu Inwestycyjnego) 2. Udzielenie/podwyższenie/przedłużenie kredytu - od kwoty/limitu kredytu/, od 1,5% do 4% z zastrzeżeniem ppkt 3 i 4 Uwaga: nie pobiera się prowizji za udzielenie kredytu na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 3. Udzielenie, przedłużenie i podwyższenie Szybkiego limitu kredytowego - od kwoty limitu lub kwoty 4% 4. Udzielenie i podwyższenie Szybkiego Kredytu Inwestycyjnego - od kwoty kredytu lub kwoty 3% 5. Od niewykorzystanej kwoty kredytu: 1/ w rachunku i kredytu obrotowego odnawialnego - miesięcznie od średniego salda 0,40% p.a. niewykorzystanego kredytu 2/ pozostałych kredytów lub ich transzy, z wyłączeniem kredytu AUTO, kredytów, 0, % dziennie do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie) 6. Za zmianę warunków spłaty należności wynikających ze zmiany kwot lub terminów spłaty kredytu, od 1% do 2% skutkujących zmianą harmonogramu, w tym z tytułu obniżenia marży Banku-od kwoty aktualnego zadłużenia Uwaga: W przypadku przedterminowej spłaty kredytu skutkującej zmianą harmonogramu nie pobiera się dodatkowo prowizji za jego zmianę 7. Za dokonanie przez oddział oszacowania albo aktualizacji wartości nieruchomości mającej 500,00 stanowić zabezpieczenie kredytu

3 WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES ROZWÓJ OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część I Prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku Lp. 1. Za prowadzenie rachunku bieżącego BIZNES miesięcznie (pierwsza opłata zostanie 28,00 (obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES, 2) abonament miesięczny do rachunku BIZNES za korzystanie z usług bankowości elektronicznej ipko, 3) wydanie i wznowienie karty BIZNES, 4) przelewy do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego, 5) wyciągi na skrzynkę poczty elektronicznej, 6) dopuszczalne saldo debetowe bez prowizji za udzielenie lub podwyższenie limitu). 2. Za prowadzenie rachunków pomocniczych i walutowych-miesięcznie (pierwsza opłata zostanie 25,00 zł 3. Od wpłat gotówkowych w złotych: 1/ dokonywanych w oddziałach PKO BP SA w formie otwartej na rachunki od kwoty operacji: a) bieżące, w tym typu prowadzone w PKO BP SA 0,5% nie mniej zł b) na rachunki w innych bankach 1% nie mniej niż 10,00 zł 2/ dokonywanych w agencjach PKO BP SA: a) w kwocie niższej lub równej zł 2,50 zł b) w kwocie wyższej niż zł od kwoty operacji 0,5 % 3/ dokonywanych w formie zamkniętej na rachunki bieżące, w tym typu Partner w PKO BP SA 0,2% nie mniej zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty terminowej w PKO BP SA, spłaty należności z tytułu karty kredytowej 5/ opłata dodatkowa dla wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających 0,5% powyżej 50 szt monet-od kwoty w monetach, dodatkowo do prowizji wymienionej w ppkt 1/ i 2/ 4. Od wpłat gotówkowych w walutach wymienialnych wnoszonych na rachunki walutowe i złotowe w PKO BP SA: 1/ dokonywanych w formie otwartej a) w banknotach od kwoty operacji 1% nie mniej zł c) z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut od 0,1% do 0,5% od kwoty operacji 2/ dokonywanych w formie zamkniętej a) w banknotach od kwoty operacji 0,2% nie mniej zł 5. Od wypłat gotówkowych w złotych i w walutach wymienialnych od kwoty operacji 1/ po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia określonej 0,2% nie mniej niż 4,00 zł w Komunikacie PKO BP SA z rachunków bieżących BIZNES w ramach standardowej oferty depozytowej 2/ bez wcześniejszego zamówienia dodatkowo do opłaty wymienionej zgodnie z ppkt 1 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą a wymagającą zamówienia 3/ niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie 0,1% zamówionej kwoty 6. Od wypłat gotówkowych w złotych z rachunków prowadzonych w innych bankach 1% nie mniej niż 10,00 zł 7. Przelewy w oddziale, w tym przelewy predefiniowane od każdego przelewu: 1/ na rachunki w PKO BP SA, 3,00 zł 2/ na rachunki w innych bankach 6,00 zł 3/ tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej, otwarcia lokaty terminowej w PKO BP SA oraz przelewu odsetek zamkniętej lokaty terminowej na rachunek w innym oddziale PKO BP SA 8. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): 1/ Złożenie zlecenia w oddziale 2,00 zł 2/ wykonanie za każdą czynność wymienioną w zleceniu: a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł 3/ modyfikacja zlecenia w oddziale 1,00 zł 9. Polecenie zapłaty: 1/ na rachunek wierzyciela za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od 1,00 zł wierzyciela) 2/ z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty na rachunki w innych bankach 2,00 zł (opłatę pobiera się od dłużnika) 3/ za realizację polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunki w PKO BP SA

4 Lp. 10. Inne usługi związane z prowadzeniem rachunku: 1/ Wyciągi bankowe: a) przekazywane listem zwykłym - za każdy wyciąg - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu 3,50 b) odbierane w oddziale - za każdy wyciąg - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł c) o zmianach salda przekazywanych do skrzynki poczty internetowej w pakiecie d) historyczne- wydawane na życzenie klienta za okres poprzedzający bieżący miesiąc - za 10,00 zł każdy miesiąc 2/ Przekazywanie komunikatów w ramach usługi informacja SMS - miesięczna opłata 7,50 zł abonamentowa 3/ Wydanie na życzenie klienta, z zastrzeżeniem lit.a a) kopii i wtórników dowodów źródłowych - od każdego załącznika (wyłącznie w ramach 0,50 zł indywidualnych umów z klientem) b) zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, z zastrzeżeniem pkt c) 12,00 zł c) potwierdzenia dokonania przelewu w dniu przyjęcia do realizacji - od każdego przelewu 2,50 zł d) opinii bankowej o kliencie 80,00 zł e) czeków - za każdy blankiet 5,00 zł 4/ przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 30,00 zł niezależnie od ilości 5/ potwierdzenie czeku 15,00 zł 6/ Dokonanie: a) zmiany karty wzorów podpisów 20,00 zł b) ustanowienia, zmiany lub odwołania pełnomocnictwa 15,00 zł c) ustanowienia pełnomocnictwa dla innej instytucji finansowej do rachunku klienta (jako 100,00 zł zabezpieczenie należności) - jednorazowo 7/ Realizacja przelewu predefiniowanego modyfikowanego automatycznie - za każdy przelew 5,00 zł 11. Wysyłka kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji z użyciem elektronicznych urządzeń teletransmisyjnych (np.scan, fax) - za każdą wysyłkę: 1/ na terenie Polski 10 zł 2/ na terenie Europy 30 zł 3/ na terenie pozostałych krajów 50 zł Część II Prowizje i opłaty związane ze świadczeniem usług bankowości elektronicznej ipko oraz ipko Biznes Lp. w złotych 1. Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych - od każdego przelewu: 1/ za pośrednictwem serwisu internetowego ipko oraz ipko Biznes a) na rachunki w PKO BP SA b) na rachunki w innych bankach, z zastrzeżeniem lit. c) - za pośrednictwem ipko 1,20 - za pośrednictwem ipko Biznes 2,00 c) przelewy na rachunki ZUS i US w pakiecie 2/ za pośrednictwem serwisu telefonicznego: a) na rachunki w PKO BP SA 2,00 b) na rachunki w innych bankach 4,00 2. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): 1/ złożenie zlecenia stałego za pośrednictwem: a) serwisu internetowego b) serwisu telefonicznego 2,00 2/ wykonywanie zleceń za każdą należność wymienioną w zleceniu: a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA: 1,00 b) na rachunki prowadzone w innych bankach: 2,50 3/ modyfikowanie zlecenia za pośrednictwem serwisu telefonicznego 1,00 Część III Kredyty gospodarcze Lp. w złotych 1. Za rozpatrzenie wniosku o wystawienie promesy, udzielenie/podwyższenie/przedłużenie kredytu 0,1% nie mniej niż 150,00 nie więcej niż 2500,00 (z wyłączeniem Szybkiego limitu kredytowego i Szybkiego Kredytu Inwestycyjnego) 2. Udzielenie/podwyższenie/przedłużenie kredytu-od kwoty/limitu kredytu/, od 1,5% do 4% z zastrzeżeniem ppkt 3 i 4 Uwaga: nie pobiera się prowizji za udzielenie kredytu na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 3. Udzielenie, przedłużenie i podwyższenie Szybkiego limitu kredytowego-od kwoty limitu lub kwoty 4% 4. Udzielenie i podwyższenie Szybkiego Kredytu Inwestycyjnego - od kwoty kredytu lub kwoty 3% 5. Od niewykorzystanej kwoty kredytu: 1/ w rachunku i kredytu obrotowego odnawialnego - miesięcznie od średniego salda 0,40% p.a. niewykorzystanego kredytu 2/ pozostałych kredytów lub ich transzy, z wyłączeniem kredytu AUTO, kredytów, 0, % dziennie do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie) 6. Za zmianę warunków spłaty należności wynikających ze zmiany kwot lub terminów spłaty kredytu, od 1% do 2% skutkujących zmianą harmonogramu, w tym z tytułu obniżenia marży Banku-od kwoty aktualnego zadłużenia Uwaga: W przypadku przedterminowej spłaty kredytu skutkującej zmianą harmonogramu nie pobiera się dodatkowo prowizji za jego zmianę 7. Za dokonanie przez oddział oszacowania albo aktualizacji wartości nieruchomości mającej 500,00 stanowić zabezpieczenie kredytu

5 WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES KOMFORT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część I Prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku Lp. 1. Prowadzenie rachunku bieżącego BIZNES, opłata miesięczna (Pierwsza opłata zostanie pobrana proporcjonalnie do liczby dni miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek został 2. Za prowadzenie rachunków pomocniczych i walutowych - miesięcznie (pierwsza opłata zostanie 62,00 (obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES i 1 rachunku pomocniczego, 2) abonament miesięczny do rachunku BIZNES za korzystanie z usług bankowości elektronicznej ipko, 3) wydanie i wznowienie karty BIZNES, 4) przelewy do ZUS i US za pośrednictwem serwisu internetowego, 5) wyciąg na skrzynkę poczty elektronicznej, 6) dopuszczalne saldo debetowe bez prowizji za udzielenie lub podwyższenie limitu), 7) ubezpieczenie "SuperAssistance Biznes 25,00 zł 1 rachunek w pakiecie 3. Od wpłat gotówkowych w złotych: 1/ dokonywanych w oddziałach PKO BP SA w formie otwartej na rachunki od kwoty operacji: a) bieżące, w tym typu prowadzone w PKO BP SA 0,5% nie mniej zł b) na rachunki w innych bankach 1% nie mniej niż 10,00 zł 2/ dokonywanych w agencjach PKO BP SA: a) w kwocie niższej lub równej zł 2,50 zł b) w kwocie wyższej niż zł od kwoty operacji 0,5 % 3/ dokonywanych w formie zamkniętej na rachunki bieżące, w tym typu Partner w PKO BP SA 0,2% nie mniej zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty terminowej w PKO BP SA, spłaty należności z tytułu karty kredytowej 5/ opłata dodatkowa dla wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających 0,5% powyżej 50 szt monet-od kwoty w monetach, dodatkowo do prowizji wymienionej w ppkt 1/ i 2/ 4. Od wpłat gotówkowych w walutach wymienialnych wnoszonych na rachunki walutowe i złotowe w PKO BP SA: 1/ dokonywanych w formie otwartej a) w banknotach od kwoty operacji 1% nie mniej zł c) z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut od 0,1% do 0,5% od kwoty operacji 2/ dokonywanych w formie zamkniętej a) w banknotach od kwoty operacji 0,2% nie mniej zł 5. Od wypłat gotówkowych w złotych i w walutach wymienialnych od kwoty operacji 1/ po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia określonej 0,2% nie mniej niż 4,00 zł w Komunikacie PKO BP SA z rachunków bieżących BIZNES w ramach standardowej oferty depozytowej 2/ bez wcześniejszego zamówienia dodatkowo do opłaty wymienionej zgodnie z ppkt 1 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą a wymagającą zamówienia 3/ niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie 0,1% zamówionej kwoty 6. Od wypłat gotówkowych w złotych z rachunków prowadzonych w innych bankach 1% nie mniej niż 10,00 zł 7. Przelewy w oddziale, w tym przelewy predefiniowane od każdego przelewu: 1/ na rachunki w PKO BP SA, 3,00 zł 2/ na rachunki w innych bankach 6,00 zł 3/ tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej, otwarcia lokaty terminowej w PKO BP SA oraz przelewu odsetek zamkniętej lokaty terminowej na rachunek w innym oddziale PKO BP SA 8. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): 1/ Złożenie zlecenia w oddziale 2,00 zł 2/ wykonanie za każdą czynność wymienioną w zleceniu: a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł 3/ modyfikacja zlecenia w oddziale 1,00 zł 9. Polecenie zapłaty: 1/ na rachunek wierzyciela za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od 1,00 zł wierzyciela) 2/ z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty na rachunki w innych bankach 2,00 zł (opłatę pobiera się od dłużnika) 3/ za realizację polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunki w PKO BP SA

6 Lp. 10. Inne usługi związane z prowadzeniem rachunku: 1/ Wyciągi bankowe: a) przekazywane listem zwykłym - za każdy wyciąg - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu 3,50 b) odbierane w oddziale-za każdy wyciąg - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł c) o zmianach salda przekazywanych do skrzynki poczty internetowej w pakiecie d) historyczne - wydawane na życzenie klienta za okres poprzedzający bieżący miesiąc - za 10,00 zł każdy miesiąc 2/ Przekazywanie komunikatów w ramach usługi informacja SMS - miesięczna opłata 7,50 zł abonamentowa 3/ Wydanie na życzenie klienta, z zastrzeżeniem lit.a a) kopii i wtórników dowodów źródłowych - od każdego załącznika (wyłącznie w ramach 0,50 zł indywidualnych umów z klientem) b) zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, z zastrzeżeniem pkt c) 12,00 zł c) potwierdzenia dokonania przelewu w dniu przyjęcia do realizacji - od każdego przelewu 2,50 zł d) opinii bankowej o kliencie 80,00 zł e) czeków - za każdy blankiet 5,00 zł 4/ przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 30,00 zł niezależnie od ilości 5/ potwierdzenie czeku 15,00 zł 6/ Dokonanie: a) zmiany karty wzorów podpisów 20,00 zł b) ustanowienia, zmiany lub odwołania pełnomocnictwa 15,00 zł c) ustanowienia pełnomocnictwa dla innej instytucji finansowej do rachunku klienta (jako 100,00 zł zabezpieczenie należności) - jednorazowo 7/ Realizacja przelewu predefiniowanego modyfikowanego automatycznie - za każdy przelew 5,00 zł 11. Wysyłka kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji z użyciem elektronicznych urządzeń teletransmisyjnych (np.scan, fax) -za każdą wysyłkę: 1/ na terenie Polski 10 zł 2/ na terenie Europy 30 zł 3/ na terenie pozostałych krajów 50 zł Część II Prowizje i opłaty związane ze świadczeniem usług bankowości elektronicznej ipko oraz ipko Biznes Lp. w złotych 1. Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych - od każdego przelewu: 1/ za pośrednictwem serwisu internetowego ipko oraz ipko Biznes a) na rachunki w PKO BP SA b) na rachunki w innych bankach, z zastrzeżeniem lit. c) - za pośrednictwem ipko 1,00 zł - za pośrednictwem ipko Biznes 2,00 zł c) przelewy na rachunki ZUS i US w pakiecie 2/ za pośrednictwem serwisu telefonicznego: a) na rachunki w PKO BP SA 2,00 zł b) na rachunki w innych bankach 4,00 zł 2. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie) : 1/ złożenie zlecenia stałego za pośrednictwem: a) serwisu internetowego b) serwisu telefonicznego 2,00 zł 2/ wykonywanie zleceń za każdą należność wymienioną w zleceniu: a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA: 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach: 2,50 zł 3/ modyfikowanie zlecenia za pośrednictwem serwisu telefonicznego 1,00 zł Część III Kredyty gospodarcze Lp. w złotych 1. Za rozpatrzenie wniosku o wystawienie promesy, udzielenie/podwyższenie/przedłużenie kredytu 0,1% nie mniej niż 150,00 nie więcej niż 2500,00 (z wyłączeniem Szybkiego limitu kredytowego i Szybkiego Kredytu Inwestycyjnego) 2. Udzielenie/podwyższenie/przedłużenie kredytu-od kwoty/limitu kredytu/, od 1,5% do 4% z zastrzeżeniem ppkt 3 i 4 Uwaga: nie pobiera się prowizji za udzielenie kredytu na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 3. Udzielenie, przedłużenie i podwyższenie Szybkiego limitu kredytowego-od kwoty limitu lub kwoty 4% 4. Udzielenie i podwyższenie Szybkiego Kredytu Inwestycyjnego-od kwoty kredytu lub kwoty 3% 5. Od niewykorzystanej kwoty kredytu: 1/ w rachunku i kredytu obrotowego odnawialnego - miesięcznie od średniego salda 0,40% p.a. niewykorzystanego kredytu 2/ pozostałych kredytów lub ich transzy, z wyłączeniem kredytu AUTO, kredytów, 0, % dziennie do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie) 6. Za zmianę warunków spłaty należności wynikających ze zmiany kwot lub terminów spłaty kredytu, od 1% do 2% skutkujących zmianą harmonogramu, w tym z tytułu obniżenia marży Banku - od kwoty aktualnego zadłużenia Uwaga: W przypadku przedterminowej spłaty kredytu skutkującej zmianą harmonogramu nie pobiera się dodatkowo prowizji za jego zmianę 7. Za dokonanie przez oddział oszacowania albo aktualizacji wartości nieruchomości mającej 500,00 zł stanowić zabezpieczenie kredytu

7 WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES SUKCES OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część I Prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku Lp. 1. Za prowadzenie rachunku bieżącego BIZNES miesięcznie (pierwsza opłata zostanie 2. Za prowadzenie rachunków pomocniczych i walutowych-miesięcznie (pierwsza opłata zostanie 132,00 (obejmuje: 1) prowadzenie rachunku BIZNES i 2 rachunków pomocniczych, 2) abonament miesięczny do rachunku BIZNES za korzystanie z usług bankowości elektronicznej ipko albo ipko Biznes, 3) wydanie i wznowienie 3 kart BIZNES, 4) przelewy do ZUS i do US za pośrednictwem serwisu internetowego, 5) wyciąg na skrzynkę poczty elektronicznej, 6) prowadzenie dodatkowo jednego rachunku ZŁOTE KONTO, 7) wydanie i wznowienie 2 kart kredytowych PKO Euro Biznes, 8) dopuszczalne saldo debetowe bez prowizji za udzielenie lub podwyższenie limitu), 9) ubezpieczenie "SuperAssistance Biznes" 25,00 zł 2 rachunki w pakiecie 3. Od wpłat gotówkowych w złotych: 1/ dokonywanych w oddziałach PKO BP SA w formie otwartej na rachunki od kwoty operacji: a) bieżące, w tym typu prowadzone w PKO BP SA 0,5% nie mniej zł b) na rachunki w innych bankach 1% nie mniej niż 10,00 zł 2/ dokonywanych w agencjach PKO BP SA: a) w kwocie niższej lub równej zł 2,50 zł b) w kwocie wyższej niż zł od kwoty operacji 0,5 % 3/ dokonywanych w formie zamkniętej na rachunki bieżące, w tym typu Partner w PKO BP SA 0,2% nie mniej zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty terminowej w PKO BP SA, spłaty należności z tytułu karty kredytowej 5/ opłata dodatkowa dla wpłat w złotych dokonywanych w formie otwartej, zawierających powyżej 0,5% 50 szt monet - od kwoty w monetach, dodatkowo do prowizji wymienionej w ppkt 1/ i 2/ 4. Od wpłat gotówkowych w walutach wymienialnych wnoszonych na rachunki walutowe i złotowe w PKO BP SA: 1/ dokonywanych w formie otwartej a) w banknotach od kwoty operacji 1% nie mniej zł c) z zastosowaniem negocjowanych kursów natychmiastowych transakcji wymiany walut od 0,1% do 0,5% od kwoty operacji 2/ dokonywanych w formie zamkniętej a) w banknotach od kwoty operacji 0,2% nie mniej zł 5. Od wypłat gotówkowych w złotych i w walutach wymienialnych od kwoty operacji 1/ po wcześniejszym zamówieniu lub w kwocie nie wymagającej zamówienia określonej 0,2% nie mniej niż 4,00 zł w Komunikacie PKO BP SA z rachunków bieżących BIZNES w ramach standardowej oferty depozytowej 2/ bez wcześniejszego zamówienia dodatkowo do opłaty wymienionej zgodnie z ppkt 1 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą a wymagającą zamówienia 3/ niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie 0,1% zamówionej kwoty 6. Od wypłat gotówkowych w złotych z rachunków prowadzonych w innych bankach 1% nie mniej niż 10,00 zł 7. Przelewy w oddziale, w tym przelewy predefiniowane od każdego przelewu: 1/ na rachunki w PKO BP SA, 3,00 zł 2/ na rachunki w innych bankach 6,00 zł 3/ tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej, otwarcia lokaty terminowej w PKO BP SA oraz przelewu odsetek zamkniętej lokaty terminowej na rachunek w innym oddziale PKO BP SA 8. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): 1/ Złożenie zlecenia w oddziale 2,00 zł 2/ wykonanie za każdą czynność wymienioną w zleceniu: a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł 3/ modyfikacja zlecenia w oddziale 1,00 zł 9. Polecenie zapłaty: 1/ na rachunek wierzyciela za każde wysłane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od 1,00 zł wierzyciela) 2/ z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty na rachunki w innych bankach 2,00 zł (opłatę pobiera się od dłużnika) 3/ za realizację polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunki w PKO BP SA

8 Lp. 10. Inne usługi związane z prowadzeniem rachunku: 1/ Wyciągi bankowe: a) przekazywane listem zwykłym - za każdy wyciąg - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu 3,50 b) odbierane w oddziale - za każdy wyciąg - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu 5,00 zł c) o zmianach salda przekazywanych do skrzynki poczty internetowej w pakiecie d) historyczne - wydawane na życzenie klienta za okres poprzedzający bieżący miesiąc - za 10,00 zł każdy miesiąc 2/ Przekazywanie komunikatów w ramach usługi informacja SMS - miesięczna opłata 7,50 zł abonamentowa 3/ Wydanie na życzenie klienta, z zastrzeżeniem lit.a a) kopii i wtórników dowodów źródłowych - od każdego załącznika (wyłącznie w ramach 0,50 zł indywidualnych umów z klientem) b) zaświadczeń, odpisów, potwierdzeń, z zastrzeżeniem pkt c) 12,00 zł c) potwierdzenia dokonania przelewu w dniu przyjęcia do realizacji - od każdego przelewu 2,50 zł d) opinii bankowej o kliencie 80,00 zł e) czeków - za każdy blankiet 5,00 zł 4/ przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków (blankietów czekowych) 30,00 zł niezależnie od ilości 5/ potwierdzenie czeku 15,00 zł 6/ Dokonanie: a) zmiany karty wzorów podpisów 20,00 zł b) ustanowienia, zmiany lub odwołania pełnomocnictwa 15,00 zł c) ustanowienia pełnomocnictwa dla innej instytucji finansowej do rachunku klienta ( jako 100,00 zł zabezpieczenie należności) - jednorazowo 7/ Realizacja przelewu predefiniowanego modyfikowanego automatycznie - za każdy przelew 5,00 zł 11. Wysyłka kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji z użyciem elektronicznych urządzeń teletransmisyjnych (np.scan, fax) - za każdą wysyłkę: 1/ na terenie Polski 10 zł 2/ na terenie Europy 30 zł 3/ na terenie pozostałych krajów 50 zł Część II Prowizje i opłaty związane ze świadczeniem usług bankowości elektronicznej ipko oraz ipko Biznes Lp. w złotych 1. Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych - od każdego przelewu: 1/ za pośrednictwem serwisu internetowego ipko oraz ipko Biznes a) na rachunki w PKO BP SA b) na rachunki w innych bankach, z zastrzeżeniem lit. c) - za pośrednictwem ipko 0,50 zł - za pośrednictwem ipko Biznes 0,50 zł c) przelewy na rachunki ZUS i US w pakiecie 2 za pośrednictwem serwisu telefonicznego: a) na rachunki w PKO BP SA 2,00 zł b) na rachunki w innych bankach 4,00 zł 2. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): 1/ złożenie zlecenia stałego za pośrednictwem: a) serwisu internetowego b) serwisu telefonicznego 2,00 zł 2/ wykonywanie zleceń za każdą należność wymienioną w zleceniu: a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA: 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach: 2,50 zł 3/ modyfikowanie zlecenia za pośrednictwem serwisu telefonicznego 1,00 zł Część III Kredyty gospodarcze Lp. w złotych 1. Za rozpatrzenie wniosku o wystawienie promesy, udzielenie/podwyższenie/przedłużenie kredytu 0,1% nie mniej niż 150,00 nie więcej niż 2500,00 (z wyłączeniem Szybkiego limitu kredytowego i Szybkiego Kredytu Inwestycyjnego) 2. Udzielenie/podwyższenie/przedłużenie kredytu-od kwoty/limitu kredytu/, od 1,5% do 4% z zastrzeżeniem ppkt 3 i 4 Uwaga: nie pobiera się prowizji za udzielenie kredytu na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego 3. Udzielenie, przedłużenie i podwyższenie Szybkiego limitu kredytowego-od kwoty limitu lub kwoty 4% 4. Udzielenie i podwyższenie Szybkiego Kredytu Inwestycyjnego-od kwoty kredytu lub kwoty 3% 5. Od niewykorzystanej kwoty kredytu: 1/ w rachunku i kredytu obrotowego odnawialnego - miesięcznie od średniego salda 0,40% p.a. niewykorzystanego kredytu 2/ pozostałych kredytów lub ich transzy, z wyłączeniem kredytu AUTO, kredytów, 0, % dziennie do których stosowane są dopłaty do odsetek z budżetu państwa lub innych instytucji Uwaga: prowizję pobiera się za każdy dzień niewykorzystania, od dnia postawienia kredytu lub transzy do dyspozycji kredytobiorcy do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub transzy włącznie) 6. Za zmianę warunków spłaty należności wynikających ze zmiany kwot lub terminów spłaty kredytu, od 1% do 2% skutkujących zmianą harmonogramu, w tym z tytułu obniżenia marży Banku-od kwoty aktualnego zadłużenia Uwaga: W przypadku przedterminowej spłaty kredytu skutkującej zmianą harmonogramu nie pobiera się dodatkowo prowizji za jego zmianę 7. Za dokonanie przez oddział oszacowania albo aktualizacji wartości nieruchomości mającej 500,00 stanowić zabezpieczenie kredytu

9 WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW WYCOFANYCH Z OFERTY (W ADMINISTROWANIU) OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. RACHUNKI ZŁOTOWE I WALUTOWE SUPER PAKIET ZESTAW WSPÓLNY CEL BIZNES MEDYK AGRO Rachunki kas zapomogowopożyczkowych, rad rodziców i rad szkoły Pozostałe rachunki złotowe i walutowe Otwarte do Otwarte do Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. dnia 15 lipca 2007 r. dnia 13 lutego 2008 r. Opłaty i prowizje pobierane są jak dla rachunku BIZNES w administrowaniu (kol.5), z wyjątkiem Lp. 1 oraz punktów, w których wstawiono znak "x" oznaczający niedostępność danej usługi Lp. w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 1. Prowadzenie rachunku - opłata miesięczna 25,00 14,00 30,00 30,00 30,00 15,00 40,00 2. Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług bankowości elektronicznej (ipko i ipko Biznes) - z wyjątkiem miesiąca kalendarzowego, w którym podpisano umowę 1/ ipko 5,00 2,00 w opłacie za prowadzenie rachunku w opłacie za prowadzenie rachunku w opłacie za prowadzenie rachunku 2/ ipko Biznes a) do 5 zdefiniowanych użytkowników 60,00 X X Uwaga: Opłata obejmuje wydanie przez Bank do 5 sztuk kompletów narzędzi autoryzacyjnych (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) b) za każdego dodatkowego użytkownika 15,00 X X powyżej 5 użytkowników Uwaga: Opłata obejmuje wydanie przez Bank narzędzia autoryzacyjnego (karta kodów jednorazowych w formie karty chip+czytnik) 3. Realizacja przelewów, w tym przelewów predefiniowanych, z zastrzeżeniem pkt 36 w Części IV Dziale VIII Rozdziale IV - od każdego przelewu: 1/ na rachunki w PKO BP SA: a) realizowane w oddziale 3,00 b) za pośrednictwem serwisu internetowego X X ipko oraz ipko Biznes c) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,00 X X d) w formie elektronicznej za pośrednictwem 1,00 systemu MULTICASH, w urządzeniach samoobsługowych e) przy użyciu dyskietek w wymaganym 1,00 formacie f) za pośrednictwem systemu SORBNET: - w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 15,00 - w kwocie niższej niż 1 mln zł 35,00 2/ na rachunki w innych bankach: a) realizowane w oddziale 6,00 b) za pośrednictwem serwisu internetowego 1,50 X X ipko c) za pośrednictwem serwisu internetowego 2,00 X X ipko Biznes d) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 4,00 X X e) w formie elektronicznej za pośrednictwem 2,00 systemu MULTICASH, w urządzeniach samoobsługowych f) przy użyciu dyskietek w wymaganym 4,00 formacie: g) za pośrednictwem systemu SORBNET: - w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 15,00 - w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 3/ tytułem spłaty kredytu w rachunku kredytowym oraz należności Banku z tytułu karty kredytowej 4. Wykonanie czynności związanych z obsługą masowych płatności (system wirtualnych rachunków kontrahenckich) według umowy z klientem X X

10 ZESTAW SUPER PAKIET WSPÓLNY CEL BIZNES MEDYK AGRO Rachunki kas zapomogowopożyczkowych, rad rodziców i rad szkoły Pozostałe rachunki złotowe i walutowe Otwarte do dnia 13 lutego 2008 r. Otwarte do dnia Otwarte do dnia 15 lipca 2007 r. 13 lutego 2008 r. Opłaty i prowizje pobierane są jak dla rachunku BIZNES w administrowaniu (kol.5), z wyjątkiem Lp. 1 oraz punktów, w których wstawiono znak "x" oznaczający niedostępność danej usługi Lp. w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 5. Zlecenia stałe (o stałej kwocie i terminie): 1/ złożenie zlecenia stałego: a) w oddziale 2,00 b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 2,00 X X c) za pośrednictwem serwisu internetowego X X 2/ wykonywanie zleceń stałych za każdą należność wymienioną w zleceniu: a) na rachunki prowadzone w PKO BP SA 1,00 b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 3/ modyfikację zlecenia stałego: a) w oddziale 1,00 b) za pośrednictwem serwisu telefonicznego 1,00 X X c) w urządzeniach samoobsługowych 0,50 d) za pośrednictwem serwisu internetowego X X 6. Polecenie zapłaty: 1/ na rachunek wierzyciela za każde wysłane 1,00 polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od wierzyciela) 2/ z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty (opłatę pobiera się od dłużnika) a) na rachunki w PKO BP SA b) na rachunki w innych bankach 2,00 7. System bankowości elektronicznej MULTICASH: 1/ miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej: a) związanego z jednym rachunkiem 120,00 X X b) za każdy dodatkowy rachunek (z wyłączeniem rachunków lokat 10,00 X X terminowych) 2/ koszty szkolenia pracowników użytkownika systemu bankowości elektronicznej według umowy z klientem X X 8. Wyciągi bankowe: 1/ przekazywane listem zwykłym - za każdy wyciąg: a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu 3,50 2/ odbierane w oddziale - za każdy wyciąg a) raz w miesiącu b) częściej niż raz w miesiącu 5,00 3/ o zmianach salda rachunku przekazywanych do skrzynki poczty internetowej - miesięczna 3,00 X X opłata abonamentowa 4/ historyczne - wydawane na życzenie klienta za okres poprzedzający bieżący miesiąc 10,00 - za każdy miesiąc 9. Przekazywanie komunikatów w ramach usługi Informacja SMS miesięczna opłata 7,50 abonamentowa 10. Inne czynności związane z obsługą rachunków wycofanych z oferty (w administrowaniu) w tym: zgodnie z Częścią III Działem I Rozdziałem III oraz Częścią IV Działem VIII - Realizacja przelewu predefiniowanego modyfikowanego automatycznie - za każdy 5,00 przelew - Wysyłka kopii wyciągu lub potwierdzenia wykonania transakcji z użyciem elektronicznych urządzeń teletransmisyjnych (np.scan, fax)-za każdą wysyłkę: na terenie Polski 10,00 na terenie Europy 30,00 na terenie pozostałych krajów 50, Operacje Kasowe: 1/ Od wypłat gotówkowych w złotych i w walutach wymienialnych - od kwoty operacji: a) wycofanych z oferty (w administrowaniu), z zastrzeżeniem lit. b) i c) 0,2% nie mniej 0,2% nie mniej 0,2% nie mniej 0,2% nie mniej 0,2% nie mniej b) Zestaw Wspólny Cel: - w złotych X 0,00 X X X X X - w walutach wymienialnych X 0,2% nie mniej X X X X X c) SUPER PAKIET 0,3% nie mniej X X X X X X niż 6,00 2/ bez wcześniejszego zamówienia - dodatkowo 0,1% różnicy między kwotą wypłaconą a wymagającą zamówienia do opłaty wymienionej w ppkt 1 3/ niepodjęcie zamówionej gotówki w terminie 0,1% zamówionej kwoty 12. Za zmianę warunków spłaty należności wynikających ze zmiany kwot lub terminów spłaty 1%-2% kredytu, skutkujących zmianą harmonogramu, w tym z tytułu obniżenia marży Banku-od kwoty aktualnego zadłużenia Uwaga: W przypadku przedterminowej spłaty kredytu skutkującej zmianą harmonogramu nie pobiera się dodatkowo prowizji za jego zmianę

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 15.11.2011 R.

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 15.11.2011 R. WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ, OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 15.11.2011 R. CZĘŚĆ III. USŁUGI OFEROWANE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORCOM

Bardziej szczegółowo

BIZNES PARTNER CEL. w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 1. Prowadzenie rachunku - miesięcznie

BIZNES PARTNER CEL. w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych w złotych 1. Prowadzenie rachunku - miesięcznie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA dla małych i średnich przedsiębiorstw obowiązujący od dnia 2 grudnia 2015 r. DZIAŁ III. RACHUNKI W ADMINISTROWANIU SUPER PAKIET ZESTAW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w złotych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. PAKIETY I RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY (W ADMINISTROWANIU)

CZĘŚĆ II. PAKIETY I RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY (W ADMINISTROWANIU) CZĘŚĆ II. PAKIETY I RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY (W ADMINISTROWANIU) DZIAŁ IV. RACHUNKI I PAKIETY PRZEJĘTEGO BANKU W ADMINISTROWANIU bieżące Adm. w PLN bieżące w walutach obcych Adm. pomocnicze środków wyodrębnionych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES ROZWÓJ (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES ROZWÓJ (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES ROZWÓJ (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w złotych albo

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET MOBILNY DLA FIRM (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET MOBILNY DLA FIRM (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET MOBILNY DLA FIRM (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w złotych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w złotych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II PAKIETY OPARTE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM W ADMINISTROWANIU

DZIAŁ II PAKIETY OPARTE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM W ADMINISTROWANIU DZIAŁ II PAKIETY OPARTE NA RACHUNKU BIEŻĄCYM W ADMINISTROWANIU ROZDZIAŁ I. Ogólne warunki cenowe pakietów dla wspólnot mieszkaniowych oraz dla zarządców wspólnot mieszkaniowych Pakiet NASZA WSPÓLNOTA PLUS

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90

Prowadzenie rachunku miesięcznie W miesiącu kalendarzowym, w którym otwarto rachunek, opłata nie jest pobierana 6,90 Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim SA (Taryfa) dla posiadaczy rachunku SUPERKONTO (umowy zawarte od 14 marca 2011 r.): Pełen tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ Wersja obowiązująca od dnia 1 lutego 2017 r TARYFA

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów korporacyjnych

Usługi dla klientów korporacyjnych Usługi dla klientów korporacyjnych Część I. Rachunki bankowe DZIAŁ 1. OBSŁUGA BANKOWYCH RACHUNKÓW NIEOSZCZĘDNOŚCIOWYCH I POWIERNICZYCH Lp. w złotych 1. Otwarcie rachunku bankowego nieoszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. OFERTA PODSTAWOWA RACHUNKÓW I KART DEBETOWYCH Od 27 czerwca 2016 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 20 kwietnia 2015 r.) CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE. według umowy z klientem. 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 10,00

(obowiązuje od 20 kwietnia 2015 r.) CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE. według umowy z klientem. 0,5% kwoty operacji nie mniej niż 10,00 (obowiązuje od 20 kwietnia 2015 r.) w złotych 1 2 DZIAŁ I. OBSŁUGA BANKOWYCH RACHUNKÓW NIEOSZCZĘDNOŚCIOWYCH I POWIERNICZYCH 1. Otwarcie rachunku bankowego nieoszczędnościowego 2. Otwarcie rachunku: - powierniczego

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Część I. Standardowa oferta depozytowa

Część I. Standardowa oferta depozytowa Część I. Standardowa oferta depozytowa Dział I. Pakiety produktowo - cenowe oferta podstawowa PKO KONTO FIRMOWE PKO RACHUNEK DLA BIZNESU PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA dla

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Część I. Standardowa oferta depozytowa

Część I. Standardowa oferta depozytowa Część I. Standardowa oferta depozytowa Dział I. Pakiety produktowo - cenowe oferta podstawowa PKO KONTO FIRMOWE PKO RACHUNEK DLA BIZNESU PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki

Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki Część IV. Produkty kredytowe i pożyczki Dział II. Kredyty gospodarcze i pożyczki oferowane posiadaczom: 1) standardowej oferty pakietowej, 2) pakietów w administrowaniu: BIZNES KOMFORT, BIZNES WALUTA,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów korporacyjnych

Usługi dla klientów korporacyjnych Usługi dla klientów korporacyjnych Część I. Rachunki bankowe DZIAŁ 1. OBSŁUGA BANKOWYCH RACHUNKÓW NIEOSZCZĘDNOŚCIOWYCH I POWIERNICZYCH Lp. w złotych 1. Otwarcie rachunku bankowego nieoszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Od 15 listopada 2015 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w złotych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr zm 2 uchwała do uchwały nr 254/2015; 354/2012 zm. 116/2016; zm. 268/2016; zm. 333/2016; 77/2017; 138/2017; 231/2017 Tekst jednolity na dzień 07.09.2017 r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty Graffiti STUDENT (umowy zawarte do 13 marca 2011 r.)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Od 15 listopada 2015 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Część I. Rachunki bankowe

Część I. Rachunki bankowe Część I. Rachunki bankowe Dział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze PKO Konto dla SUPERKONTO PKO Konto Pogodne PKO Konto bez Konto AURUM

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES SUKCES PLUS (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Od 15 listopada 2015 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 2 Tytuł prowizji/opłaty PKO Konto Dziecka PKO Konto Rodzica PKO Konto Pierwsze

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Zapisy nowe oraz zapisy które uległy zmianie, zostały oznaczone pogrubioną i pochyloną czcionką. CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II - RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE

DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II - RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE DZIAŁ II KLIENCI INSTYTUCJONALNI ROZDZIAŁ II RACHUNKI BANKOWE 2. OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, SPÓŁKI I SPÓŁDZIELNIE FIRMA L. KORPO VIP SFIRMA SMINI 1 Za otwarcie rachunku (opłata

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE Tekst jednolity na dzień 01.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego, podmiotów instytucjonalnych, przedsiębiorców, pozostałych podmiotów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES ROZWÓJ (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES ROZWÓJ (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES ROZWÓJ (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w złotych albo

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Taryfach opłat i prowizji bankowych

KOMUNIKAT. Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Taryfach opłat i prowizji bankowych KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Taryfach opłat i prowizji bankowych 1. W Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

KONTO KONTO KONTO WYGODNE NA START KOMFORT. 0,00 zł. 0,00 zł. 50,00 zł. 0,00 zł. a) wpłaty na rachunki w GBS w Barlinku 0,00 zł

KONTO KONTO KONTO WYGODNE NA START KOMFORT. 0,00 zł. 0,00 zł. 50,00 zł. 0,00 zł. a) wpłaty na rachunki w GBS w Barlinku 0,00 zł Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla osób fizycznych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku RACHUNKI LEKKIE egbs PRESTIŻ OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo