Psychoakustyka w pigułce. Aleksander Sęk Ewa Skrodzka Mariusz Marszałkiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Psychoakustyka w pigułce. Aleksander Sęk Ewa Skrodzka Mariusz Marszałkiewicz"

Transkrypt

1 Psychoakustyka w pigułce Aleksander Sęk Ewa Skrodzka Mariusz Marszałkiewicz Instytut Akustyki UAM,

2 Spis Treści 1 BUDOWA UKŁADU SŁUCHOWEGO DROGA FALI AKUSTYCZNEJ W UKŁADZIE SŁUCHOWYM PROCES PRZETWARZANIA Wzmacniacz ślimakowy Nieliniowość układu słuchowego NERW SŁUCHOWY PERCEPCYJNA ANALIZA DŹWIĘKU W UKŁADZIE SŁUCHOWYM PROGI SŁYSZALNOŚCI I PERCEPCJA GŁOŚNOŚCI Progi słyszalności Krzywe jednakowej głośności Skalowanie głośności SELEKTYWNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚCIOWA Istota selektywności częstotliwości Wstęga krytyczna, filtry słuchowe Percepcja barwy Zależność pomiędzy selektywnością częstotliwościową a głośnością PERCEPCJA WYSOKOŚCI Wysokość tonów. Skalowanie wysokości Teorie percepcji wysokości Wysokość dźwięków złożonych ROZDZIELCZOŚĆ CZASOWA UCHA LOKALIZACJA DŹWIĘKÓW Czynniki lokalizacyjne wynikające z odsłuchów dwuusznych Rola małżowiny usznej Efekt precedensu PODSUMOWANIE LITERATURA

3 Wstęp Możliwości ucha ludzkiego są ogromne: potrafi ono odebrać bodźce dźwiękowe, których częstotliwości mogą wynosić od 20 Hz do Hz, a natężenia pozostają w stosunku jak 1: Oznacza to, że najgłośniejszy dźwięk jaki odbieramy (bez ryzyka uszkodzenia słuchu) ma natężenie 1 bilion razy większe od natężenia najcichszego dźwięku, jaki w ogóle potrafimy zauważyć. Jednak jedną z najważniejszych cech układu słuchowego jest to, że funkcjonuje on w sposób podobny do analizatora częstotliwości, tzn. urządzenia umożliwiającego rozkład złożonego bodźca akustycznego na jego składowe tonalne. Ta cecha układu słuchowego, nazywana rozdzielczością (lub selektywnością) częstotliwościową, umożliwia nam rozłożenie dźwięku złożonego na jego składowe tonalne, co w praktyce sprowadza się do tego, że np. dwa tony odległe w dziedzinie częstotliwości o pół oktawy słyszymy jako dwa oddzielne dźwięki. Oprócz percepcyjnego rozseparowania dźwięków w dziedzinie częstotliwości układ słuchowy potrafi z jednej strony rozdzielić bodźce występujące po sobie w czasie, co nazywane jest czasową zdolnością rozdzielczą, a z drugiej strony potrafi też kumulować informację/energię niesioną przez bodziec akustyczny, co nazywane jest sumowaniem w czasie. Inną cechą układu słuchowego jest zdolność do uporządkowania dźwięków od najniższego do najwyższego, czyli przypisanie im wysokości. Dzięki zdolności do rozróżnienia barwy dźwięków potrafimy też rozróżnić dwa instrumenty, na których grana jest nuta o tej samej wysokości. Potrafimy również zlokalizować położenie źródła dźwięku. Wszystkie właściwości układu słuchowego wykorzystywane jednocześnie w pewien spójny sposób stanowią o jakości naszego słuchu i o jego znakomitym przystosowaniu do najróżniejszych bodźców akustycznych. W szczególności nasz słuch potrafi przetworzyć złożony bodziec akustyczny jakim jest mowa tak, że w konsekwencji jest ona interpretowana jako konkretna informacja lingwistyczna. Nasza wiedza o procesach zamiany dźwięku, a więc fali mechanicznej, na wrażenie słuchowe nie jest niestety pełna i dogłębna. O ile wstępne przetwarzanie sygnału akustycznego w tzw. peryferyjnym układzie słuchowym jest dość dobrze poznane, to sposób interpretacji ciągu impulsów czynnościowych na wyższych piętrach układu słuchowego jest w dalszym ciągu przedmiotem licznych badań. Praca niniejsza stanowi próbę syntetycznego opisu podstawowych zasad funkcjonowania peryferyjnego układu słuchowego oraz wskazania związków pomiędzy fizycznymi parametrami dźwięku a wrażeniem przez ten dźwięk wywołanym. 3

4 1 Budowa układu słuchowego Rozważanie zasad funkcjonowania układu słuchowego nie jest możliwe bez opisu anatomicznej struktury tego organu. Toteż zmierzając do odpowiedzi na pytanie: Jak ucho zamienia mechaniczną falę akustyczną na wrażenie słuchowe? przedstawić należy przede wszystkim zasadnicze elementy anatomii i fizjologii układu słuchowego. 1.1 Droga fali akustycznej w układzie słuchowym Zanim rozchodzące się w czasie zaburzenie ośrodka wywoła wrażenie słuchowe, które będziemy mogli zidentyfikować jako dźwięk, musi ono przebyć skomplikowaną drogę, wiodącą od ucha zewnętrznego poprzez ucho środkowe, wewnętrzne (elementy wchodzące w skład narządu przedsionkowo-ślimakowego, zwanego dawniej narządem statycznosłuchowym) i dalej poprzez nerw słuchowy, aż do pól słuchowych znajdujących się w mózgu. Małżowina Kość Kowadełko Kanały półkoliste Młoteczek Strzemiączko Nerw słuchowy Kanał słuchowy zewnętrzny Błona bębenkowa Okienko okrągłe Ślimak Rys. 1. Peryferyjny układ słuchowy człowieka: ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne Do ucha zewnętrznego zalicza się małżowinę uszną i przewód słuchowy zewnętrzny, których zadaniem jest przewodzenie i wzmacnianie odbieranej fali akustycznej. Możliwe jest to dzięki temu, że przewód słuchowy zewnętrzny wraz z zamykającą go błoną bębenkową tworzą komorę rezonansową wzmacniającą dźwięk w paśmie Hz. Wartość tego wzmocnienia może dochodzić do db. Odpowiednie kształty i wielkości powyższych elementów mają również istotne znaczenie w lokalizacji źródła dźwięku: gdyby nie ucho zewnętrzne, nie bylibyśmy w stanie zlokalizować dźwięków o częstotliwościach większych od 1500 Hz. 4

5 Małżowina uszna zbudowana jest z chrząstki sprężystej pokrytej skórą. Zewnętrzna jej powierzchnia wykazuje wyniosłości i zagłębienia, których forma szczególnie istotna jest w zagadnieniach związanych z protetyką słuchu. W dolnej swej części małżowina uszna przechodzi w przewód słuchowy zewnętrzny, składający się z części bocznej chrząstkowej, stanowiącej jedną trzecią całego przewodu, i części przyśrodkowej - kostnej. Skóra wyścielająca przewód słuchowy zewnętrzny zawiera liczne gruczoły łojowe wytwarzające woskowinę. Substancja ta, obok samooczyszczania, zapewnia właściwą sprężystość błonie bębenkowej, która pobudzana do drgań poprzez padającą falę dźwiękową, przenosi zaburzenie do ucha środkowego. Zasadniczym jego elementem jest jama bębenkowa, będącą nieregularną szczeliną, której kształt przypominaj klepsydrę czy też dwuwklęsłą soczewkę. Jest ona wypełniona powietrzem i zawiera łańcuch kosteczek słuchowych najmniejszych kości w organizmie ludzkim. Błona bębenkowa wraz z kosteczkami słuchowymi jest pierwszym elementem układu transmisji dźwięku z powietrza do cieczy zawartych w ślimaku. Jej powierzchnia zewnętrzna jest lejkowato wklęsła w centralnej swej części, nieco uwypuklając się na obrzeżach. Taka budowa, jak i duża elastyczność, która związana jest z występowaniem w środkowej warstwie przebiegających promienisto i okrężnie, przeplatających się wzajemnie włókien elastycznych, umożliwia przenoszenie z prawie całkowitą wiernością docierających dźwięków. Dodatkowo istotną właściwością tej błony jest znaczna wartość współczynnika tłumienia, dzięki któremu może ona przyjmować i przekazywać szybko po sobie następujące pobudzenia. Na przyśrodkowej ścianie jamy bębenkowej znaleźć można uwypuklenie zwane wzgórkiem, wywołanym zakrętem podstawnym ślimaka. Wzgórek przedziela dwa dołki, w których znajdują się: w górnym okienko owalne oraz w dolnym - okienko okrągłe, łączące ucho środkowe z wewnętrznym. Pomiędzy ścianami jamy bębenkowej rozpięty jest łańcuch kosteczek słuchowych, do których należą: młoteczek, przyczepiony swą rękojeścią do błony bębenkowej powodujący jej wciągnięcie do środka jamy oraz kowadełko i strzemiączko, zamykające swą podstawą okienko owalne. Ich zadaniem jest transformowanie ciśnienia akustycznego docierającego z falą dźwiękową rozchodzącą się w powietrzu, na ciśnienie mogące pobudzić do drgań płyny ślimaka, co w efekcie prowadzi do wywołania wrażenia słuchowego. Jak funkcjonuje ucho środkowe? Z codziennego doświadczenia wiadomo, że gdy będąc na basenie zanurzymy głowę pod wodę to nie słyszymy głosów osób siedzących na krawędzi basenu. Fizycznie oznacza to, że opór stawiany falom akustycznym przez wodę jest większy od oporu stawianego przez powietrze, lub ściślej - że impedancja wody jest znacznie większa niż impedancja powietrza. Aby fale akustyczne wniknęły do wody należy je przetransformować w taki sposób by istniejąca różnica impedancji przestała mieć znaczenie. Analogiczną sytuację mamy w przypadku organu słuchu: z powietrza dźwięk musi być dostarczony do wypełnionego cieczami ślimaka. Ucho środkowe pełni tu właśnie rolę układu transformującego drgania powietrza na drgania cieczy tak, że pomimo znacznej różnicy impedancji powietrza i cieczy ślimaka dźwięk wytwarza wystarczające drgania cieczy ślimakowych by były one odebrane jako wrażenie słuchowe. Bez jego obecności tylko 0.1% energii fali docierającej bezpośrednio z powietrza do okienka owalnego byłaby transmitowana do ślimaka, co z pewnością nie wywoływałaby wrażenia dźwiękowego. Transformacja dźwięku dokonywana w uchu środkowym, nazywana też wyrównaniem (dopasowaniem) impedancji, polega przede wszystkim na zwiększeniu ciśnienia wywieranego na płyn ślimakowy przez podstawę strzemiączka w stosunku do ciśnienia, działającego na błonę bębenkową, co odbywa się kosztem zmniejszenia amplitudy ruchu tych struktur. Możliwe jest to m.in. dzięki różnicy powierzchni czynnych błony bębenkowej i podstawy strzemiączka, pozostających w stosunku ok. 35:1, oraz 5

6 mechanizmowi dźwigniowemu, będącego rezultatem różnych długości ramion kowadełka i młoteczka, pozwalającemu na dodatkowe wzmocnienie odbieranej fali rzędu ok. 1.3 razy. Dopasowanie impedancji przez ucho środkowe jest najlepsze w zakresie średnich częstotliwości (1-4 khz) i dlatego też w tym właśnie zakresie ucho jest najbardziej czułe, czyli zdolne do spostrzegania (detekcji) najcichszych dźwięków. Charakterystykę przeniesienia ucha środkowego, czyli zależność wzmocnienia sygnału w uchu środkowym od częstotliwości przedstawiono na rys. 2. Rys.2. Charakterystyka przeniesienia ucha środkowego Dodatkową funkcją układu kosteczek jest zabezpieczenie delikatnych struktur ślimaka (o których poniżej) przed dźwiękami o zbyt dużym natężeniu i małych częstotliwościach. Dobiegająca do ucha fala dźwiękowa wprawia w drganie błonę bębenkową. Uwypuklanie się błony wraz z rękojeścią młoteczka do środka jamy, powoduje ruch główki młoteczka wokół więzadła osiowego w przeciwnym kierunku, co z kolei przyczynia się do przyciągnięcia trzonu kowadełka i ruchu odnogi długiej do wewnątrz, przez co następuje wciskanie podstawy strzemiączka w okienko owalne. Ruch podstawy strzemiączka jest bardzo złożony i rozłożyć go można na ruch tłokowy, ruch wahadłowy i obrotowy. Ruchliwość tych elementów możliwa jest dzięki istnieniu dwóch stawów, a także wiązadeł, których zadaniem jest ich mocowanie, przez co stają się one osiami obrotu. Jeżeli natężenie odbieranego bodźca jest zbyt duże i może grozić uszkodzeniem układu słuchowego, to proces transmisji dźwięku może być kontrolowany (osłabiony) poprzez dwa mięśnie: mięsień naprężacz błony bębenkowej i mięsień strzemiączkowy, które napinają się i ograniczają ruchy kosteczek słuchowych. Pierwszy ze wspomnianych mięśni, unerwiany przez nerw trójdzielny (V nerw czaszkowy), przyczepiony do rękojeści młoteczka i w momencie wystąpienia zbyt głośnego bodźca pociąga młoteczek z błoną bębenkową do wewnątrz. Drugi, natomiast, unerwiany przez nerw twarzowy (VII nerw czaszkowy), przyczepiony jest do rękojeści młoteczka, wysuwając przednią część podstawy strzemiączka z okienka przedsionka. W wyniku jednoczesnego działania obu tych mięśni, co ma miejsce w przypadku nadmiernie głośnych sygnałów, następuje ich usztywnienie prowadzące do ograniczenia drgań kosteczek słuchowych i w konsekwencji do zmniejszenia amplitudy przenoszonych drgań. Mechanizm ten, zwany również odruchem strzemiączkowym, jest inicjowany z pewnym opóźnieniem względem początku nadmiernie głośnego dźwięku i w związku z tym nie jest, niestety, skuteczny dla dźwięków impulsowych, takich jak strzał z pistoletu, czy uderzenie młotka. Odruch ten wywoływany jest niezależnie od naszej woli dla sygnałów db wyższych od progu słyszalności. 6

7 Aby ucho środkowe mogło prawidłowo funkcjonować w jamie bębenkowej musi panować takie samo ciśnienie jak na zewnątrz organizmu. Możliwe jest to dzięki istnieniu trąbki słuchowej (trąbki Eustachiusza), łączącej jamę bębenkową z gardłem, której światło, ze względu na specyficzną budowę, jest normalnie zamknięte i otwiera się tylko podczas ziewania, połykania, czy też wymawiania takich głosek jak: u, e, i, p, k, wyrównując w ten sposób ewentualną różnicę ciśnień. Niedrożność tego elementu upośledza słuch i może prowadzić do zmian patologicznych, podczas gdy stałe otwarcie przyczynia się do wystąpienie nieprzyjemnego uczucia polegającego na głośnym słyszeniu "w głowie" własnego głosu, co określane jest mianem autofonii. Przestrzenie jamy bębenkowej stanową złożony układ rezonansowy, mający na celu przede wszystkim tłumienie zarówno dźwięków docierających z zewnątrz, jak i szmerów wewnątrzustrojowych, których źródłem są m.in. przepływająca krew w naczyniach krwionośnych, czy też oddychanie i przełykanie. Powietrze zawarte w tej jamie ma istotne znaczenie w prawidłowej pracy okienek: owalnego i okrągłego stanowiących początek kolejnej części narządu przedsionkowo-ślimakowego - ucha wewnętrznego, zawierającego ślimak oraz narząd przedsionkowy odpowiedzialny za utrzymanie równowagi naszego ciała. Ucho wewnętrzne tworzone jest przez błędnik kostny znajdujący się w kości skroniowej. Z przedsionka błędnika kostnego wyrasta ku przodowi ślimak a ku tyłowi kanały półkoliste. W głębi błędnika kostnego znajduje się błędnik błoniasty zbudowany z dwóch pęcherzyków: łagiewki i woreczka, z trzech przewodów półkolistych i z przewodu ślimakowego. Część z kanałami półkolistymi związana jest z narządem równowagi, podczas gdy część ślimakowa z narządem słuchu, czym dokładniej się zajmiemy. Ślimak jest zwężającą się, uformowaną z kości czaszki rurką która, zwinięta jest w formie skorupy ślimaka i ma 2 3 / 4 zwoja. Za początek ślimaka (tzw. bazę) przyjmuje się zwykle okienko owalne do którego przylega strzemiączko przekazujące drgania z powietrza. Analiza drgań cieczy i błon ślimaka jest dość trudna jeśli dokonuje się jej na zwiniętym ślimaku tj. takim jakim jest on w rzeczywistości. Dlatego też drgania te ilustruje się na rozwiniętym ślimaku co pozwala na znacznie lepszą wizualizację i pełniejsze zrozumienie procesów tam zachodzących i, co nie mniej ważne, jest całkowicie zgodne z zachowaniem się nierozwiniętego ślimaka. Przekrój poprzeczny ślimaka przedstawiono na rys.3a, a przekrój podłużny rozwiniętego ślimaka przedstawiono schematycznie na rys.3b. Przez całą jego długość biegną dwie błony: podstawna i przedsionkowa (błona Reissnera), dzieląc go na 3 komory (partycje) nazywane odpowiednio schodami ślimaka i bębenka oraz przewodem lub kanałem ślimakowym, które wypełnione są prawie nieściśliwymi cieczami. Górna część schody ślimaka i dolna schody bębenka zawierające perylimfę, łączą się ze sobą na końcu ślimaka przez mały otwór szparę osklepka (helikotremę). Trzecia - środkowa komora - przewód ślimakowy, wypełniona endolimfą, biegnie niezależnie, wzdłuż błędnika błoniastego. Gdy okienko owalne porusza się do wewnątrz ślimaka, to chwilowa gęstość cieczy ślimaka w bezpośrednim sąsiedztwie okienka owalnego wzrasta. To zaburzenie ciśnienia rozchodzi się wzdłuż ślimaka w kierunku szpary osklepka i dalej schodami bębenka do okienka okrągłego usytuowanego poniżej okienka owalnego (patrz rys.3b). Z uwagi na dość dużą prędkość fal akustycznych w cieczach, wychylenia okienek owalnego i okrągłego są niemalże w przeciwfazie: ruch okienka owalnego do wewnątrz ślimaka powoduje ruch okienka okrągłego na zewnątrz. Jest to możliwe dzięki temu, że okienko okrągłe oddziela ciecze ślimaka od powietrza zawartego w jamie bębenkowej a dźwięk dociera do ślimaka tylko poprzez okienko owalne. Zaburzenie gęstości cieczy, które propaguje się w schodach bębenka i w schodach przedsionka jest przyczyną lokalnych, chwilowych różnic ciśnienia perylimfy po obu stronach błony podstawnej, która z punktu widzenia omawianych zagadnień jest najważniejszym 7

8 elementem ślimaka. Propagujące się różnice ciśnienia, powodują powstawanie fali biegnącej na błonie podstawnej, w wyniku czego błona ta podlega niewielkim odkształceniom, przemieszczającym się wraz z zaburzeniami ciśnienia perylimfy od okienka owalnego do okienka okrągłego (por. rys. 3b). W przypadku, gdy dźwiękiem wymuszającym jest ton (a nie pojedynczy impuls jak na rys. 3b), to cykliczne zagęszczenia i rozrzedzenia perylimfy, propagujące się wzdłuż ślimaka, powodują cykliczne wychylenia znacznych obszarów błony podstawnej. Jednak nie cała błona podstawna drga w jednakowym stopniu: to, która część błony podstawnej wychyla się w największym stopniu zależy od częstotliwości dźwięku, zaś amplituda tych drgań zależy od natężenia dźwięku. Rys 3a. Przekrój poprzeczny ślimaka ukazujący trzy jego podstawowe partycje, błonę pokrywkową oraz organ Cortiego Rys. 3b. Podłużny przekrój rozwiniętego ślimaka 8

9 Błona podstawna ma mm długości a jej właściwości fizyczne zmieniają się wzdłuż jej długości. U podstawy (tj. blisko okienka owalnego) błona ta jest wąska i sztywna, a w miarę posuwania się w kierunku wierzchołka (sąsiedztwo osklepka) staje się coraz szersza i mniej sztywna. W rezultacie położenie miejsca o największym wychyleniu zależy od częstotliwości tonu: dźwięki o dużych częstotliwościach najsilniej wzbudzają obszary w pobliżu okienka owalnego a dźwięki o małych częstotliwościach w pobliżu szpary osklepka, co schematycznie zilustrowano na rys.4. Rys. 4. Obwiednie wychylenia błony podstawnej w zależności od częstotliwości Błona podstawna dokonuje więc pewnej konwersji częstotliwości sygnału na miejsce jej maksymalnego wychylenia. Mamy tu do czynienia z przyporządkowaniem częstotliwość miejsce, a sposób tego przyporządkowania jest następujący: tony o małych częstotliwościach wytwarzają maksymalne wychylenie blisko osklepka, a tony o dużych częstotliwościach blisko okienka owalnego. Dzięki temu ślimak zachowuje się tak jak analizator dźwięku: sygnał akustyczny złożony z tonów o różnych częstotliwościach i amplitudach pobudza w różnym stopniu różne obszary błony podstawnej. Ta właściwość ślimaka, pozwalająca nam w konsekwencji na percepcyjne rozseparowanie dwóch tonów o różnej częstotliwości, nazywa się selektywnością częstotliwościową. Warto jednak pamiętać, że analiza dźwięku zachodząca na błonie podstawnej nie jest doskonała: jeśli częstotliwości dwóch tonów są nieznacznie różne to przedstawiony mechanizm analizy nie pozwala na ich percepcyjne rozseparowanie i słyszymy wówczas jeden dźwięk. Warto dodać, że obwiednie drgań błony podstawnej nie zmieniają się jeśli drgania dostarczane są do ślimaka nie za pomocą strzemiączka (tzw. przewodnictwo powietrzne), jak przedstawiono powyżej, ale poprzez kości czaszki (tzw. przewodnictwo kostne). Zdolność błony podstawnej do rozseparowania dźwięków o różnych częstotliwościach (selektywność częstotliwościowa) przedstawia się często za pomocą tzw. krzywych strojenia błony podstawnej, które są pewnym odpowiednikiem krzywych rezonansowych poszczególnych punktów tej błony. Pojedynczą krzywą strojenia wyznacza się obserwując wychylenie jednego, ustalonego punktu błony podstawnej, pobudzanej tonami o różnych częstotliwościach. Natężenie tonu stymulującego dobiera się każdorazowo w ten sposób, aby amplituda wychylenia badanego punktu błony podstawnej była zawsze taka sama. W poprawnie funkcjonującym układzie słuchowym krzywa strojenia dowolnego punktu błony podstawnej charakteryzuje się bardzo ostro zarysowanym minimum i stromo nachylonymi 9

10 zboczami (tzw. ostre strojenie). Przykład takiej krzywej, uzyskanej dla świnki morskiej, przedstawiono na rys.5 za pomocą kółek. Rys. 5. Krzywa strojenia błony podstawnej mierzona w punkcie najbardziej wrażliwym na 18 khz. Krzywa z kółkami obrazuje ostre strojenia błony żywej świnki morskiej. Krzywą z kwadratami uzyskano po śmierci zwierzęcia Ta sama krzywa strojenia zmienia znacząco swą postać gdy wyznaczona jest po śmierci zwierzęcia, a więc wówczas gdy ustały wszystkie czynności biologiczne organizmu, co przedstawiono na rys.5 za pomocą kwadratów. Krzywa strojenia charakteryzuje się w tym przypadku znacznie mniej ostro zarysowanym minimum (tzw. szerokie strojenie), które jest przesunięte w kierunku mniejszych częstotliwości. Ta krzywa strojenia odwzorowuje wyłącznie mechaniczne właściwości analizowanego punktu błony podstawnej. Duża czułość błony podstawnej oraz ostre strojenie poprawnie funkcjonującego układu słuchowego nie wynika zatem wyłącznie z mechanicznych właściwości ślimaka, a przypisuje się je biologicznie aktywnemu procesowi nazywanemu często wzmacniaczem ślimakowym. Proces ten, zwiększający najbardziej drgania błony podstawnej o najmniejszych amplitudach, może być źródłem dodatkowej energii dostarczanej do błony podstawnej bądź też może przyczyniać się do wzrostu jej elastycznych właściwości w otoczeniu maksymalnego wychylenia. 1.2 Proces przetwarzania Wzmacniacz ślimakowy Aby wyjaśnić działanie wzmacniacza ślimakowego należy wniknąć głębiej w budowę i fizjologię ucha wewnętrznego. Mechaniczne drgania błony podstawnej są zamieniane na potencjały czynnościowe włókien nerwu słuchowego (impulsy neuronowe) w organie Cortiego usytuowanym wzdłuż całej błony podstawnej w środowisku dodatnio naładowanej endolimfy wypełniającej kanał ślimakowy. Przekrój poprzeczny organu Cortiego przedstawiono na rys.6. Zasadniczymi elementami tego organu, z punktu widzenia omawianych zagadnień, są komórki rzęskowe wewnętrzne i zewnętrzne, umieszczone po obu stronach tzw. tunelu Cortiego oraz błona pokrywkowa znajdująca się nad tym organem. Wewnętrzne komórki rzęskowe u ludzi umieszczone są w jednym rzędzie, po wewnętrznej stronie tunelu Cortiego. Jest ich ok. 3500, a każda z nich ma ok. 40 tzw. rzęsek formujących proste rzędy. Do każdej z tych komórek dochodzi ok. 20 neuronów aferentnych 10

11 przekazujących impulsy elektryczne ze ślimaka na wyższe piętra drogi słuchowej i dalej do mózgu. Rzęski tych komórek nie mają najprawdopodobniej bezpośredniej styczności z błoną Błona Pokrywkowa Włókna eferentne Rzęski Zewnętrzne komórki rzęskowe Wewnętrzne komórki rzęskowe Komórki Hensena Włókna eferentne Włókna aferentne Błona podstawna Komórki Pillars Tunel Cortiego Tunel Nuela Rys. 6. Przekrój organu Cortiego Komórki Deitersa pokrywkową, która jest utwierdzona tylko po swej jednej, wewnętrznej stronie. Ruchy błony podstawnej w górę i w dół, przedstawione schematycznie na rys.7a, powodują cykliczne zbliżanie organu Cortiego i błony pokrywkowej oraz powstanie pomiędzy nimi sił ścinających. Dzięki temu bezpośredni kontakt rzęsek wewnętrznych komórek rzęskowych z błoną pokrywkową staje się bardziej możliwy i prowadzi do przeginania rzęsek raz w jedną raz w drugą stronę. Przeginanie to połączone jest z cyklicznym otwieraniem i zamykaniem kanałów znajdujących się w rzęskach, którymi do ujemnie spolaryzowanych komórek rzęskowych mogą napływać dodatnie jony potasu z endolimfy wypełniającej kanał ślimakowy. Na rys.7a,b przedstawiono schematyczne trzy zasadnicze fazy ruchu błony podstawnej z jednoczesnym zaznaczeniem kierunku przegięcia rzęsek oraz proces otwierania i zamykania kanałów jonowych. Choć rysunek ten prezentuje zachowanie komórek rzęskowych zewnętrznych, to w dobrym stopniu oddaje on również funkcję wewnętrznych Rys. 7a. Trzy fazy ruchu błony podstawnej i ich wpływ na przegięcie rzęsek 11

12 komórek rzęskowych. Wywoływane w ten sposób chwilowe zmiany potencjału komórek rzęskowych odbierane są przez synapsy włókien neuronowych i w postaci impulsów transmitowane do wyższych pięter układu słuchowego. Panuje powszechne przekonanie, że znakomita większość informacji o bodźcu akustycznym jaka dostępna jest na różnych piętrach drogi słuchowej pochodzi wyłącznie z wewnętrznych komórek rzęskowych. Rys. 7b. Komórka rzęskowa Zewnętrzne komórki rzęskowe uporządkowane są w pięciu rzędach (u ludzi), umieszczonych po zewnętrznej stronie tunelu Cortiego. Jest ich ok a każda z nich ma ok. 140 rzęsek uformowanych w kształcie litery V. Do komórek tych dochodzi ok neuronów eferentnych tj. takich, które przekazują sygnały z mózgu. Organ Cortiego odpowiedzialny jest więc zarówno za transmisję informacji o fali dźwiękowej do mózgu jak i za zwrotną transmisję rozkazów mózgu do ucha wewnętrznego. Ponadto komórki te charakteryzują się kurczliwością pod wpływem zmiany potencjału: jeśli zwiększymy potencjał takiej komórki (która w normalnych warunkach jest spolaryzowana ujemnie) to ulegnie ona skróceniu. To właśnie kurczliwość oraz specyficzny sposób unerwienia zewnętrznych komórek rzęskowych odpowiedzialne są za wysoką czułość i dobrą selektywność częstotliwościową słuchu normalnego (wzmacniacz ślimakowy), co zilustrowano za pomocą krzywych strojenia (por. rys.5). Mechanizm ten funkcjonuje następująco. Jak już powiedziano, ruchy błony podstawnej w górę i w dół powodują zbliżanie się organu Cortiego i błony pokrywkowej oraz powstanie sił ścinających na styku tych organów. Siły te powodują m.in. przeginanie rzęsek zewnętrznych komórek rzęskowych raz w jedną raz w drugą stronę. Przeginanie to powoduje cykliczne otwieranie i zamykanie kanałów znajdujących się w rzęskach, którymi mogą napływać dodatnie jony potasu do ujemnie spolaryzowanych komórek rzęskowych. Ruch błony podstawnej ku górze (por. rys.7.) połączony jest z otwarciem kanałów jonowych dzięki czemu jony potasu, których znaczące stężenie obserwuje się w endolimfie, napływają do zewnętrznych komórek rzęskowych. Jony te powodują wzrost potencjału komórek, a w związku z ich kurczliwością również ich skrócenie. Skrócenie to jest największe w szczytowym wychyleniu błony podstawnej, kiedy to kanały jonowe są maksymalnie otwarte, co ilustruje dolna część rys.7. Z rys.6 łatwo wywnioskować, że skrócenie zewnętrznych komórek rzęskowych prowadzi do lepszego wzajemnego zbliżenia się wewnętrznych komórek rzęskowych (a właściwie całego organu Cortiego) i błony pokrywkowej, a więc do znacznie bardziej intensywnego stymulowania ich. W konsekwencji obserwuje się też zwiększenie liczby impulsów czynnościowych neuronów unerwiających te komórki. Jak 12

13 wynika z najnowszych badań kurczliwość zewnętrznych komórek rzęskowych ma zasadnicze znaczenie zwłaszcza w przypadku najcichszych dźwięków, bowiem to właściwie dzięki temu mechanizmowi możemy je w ogóle usłyszeć. Gdyby zatem kurczliwość zewnętrznych komórek rzęskowych nie istniała, wówczas wygenerowanie impulsu we włóknach dochodzących do wewnętrznych komórek rzęskowych wymagałoby znacznie większego wychylenia błony podstawnej, a więc i większego natężenia dźwięku. Widać stąd, że zewnętrzne komórki rzęskowe odgrywają w słyszeniu bardzo istotną rolę a ich uszkodzenie może prowadzić do upośledzenia czułości słuchu. Ich zdolność do kurczenia się pod wpływem zmiany potencjału uważana jest za zasadniczy element wzmacniacza ślimakowego Nieliniowość układu słuchowego Jednym z dowodów na istnienie wzmacniacza ślimakowego jest przebieg krzywej strojenia przedstawionej na rys.5. Gdy błona podstawna jest w dobrej kondycji fizjologicznej, krzywa strojenia jej dowolnego punktu jest znacznie bardziej selektywna (ostra) niż w przypadku ustania funkcji motorycznej zewnętrznych komórek rzęskowych. Innym argumentem na korzyść funkcjonowania takiego wzmacniającego procesu jest nieliniowość charakterystyki dynamicznej błony podstawnej. Charakterystyka dynamiczna lub tzw. funkcja wejścia-wyjścia, opisuje dynamiczne właściwości badanego układu. Jest to zależność amplitudy sygnału na wyjściu układu od amplitudy sygnału wejściowego, przy stałej częstotliwości. Dla układu liniowego zależność ta jest liniowa. Nie wnikając w szczegółową definicje układu liniowego zapamiętajmy tylko, że jeśli amplitudy sygnału wejściowego i wyjściowego wyrazi się w mierze logarytmicznej (db), to charakterystyka jest linią prostą o kącie nachylenia Na rys.8 przedstawiono charakterystyki dynamiczne punktu błony podstawnej dającego maksymalne wychylenie dla częstotliwości 9 khz, pobudzanego do drgań sygnałami o częstotliwościach 1 i 9 khz, wyznaczone w różnych momentach czasowych od chwili podania furosemidu, leku wytwarzającego chwilowe zaburzenie czynności zewnętrznych komórek rzęskowych. Wypełnione kwadraty ilustrują funkcję wejścia-wyjścia analizowanego miejsca błony podstawnej przed podaniem leku, dla częstotliwości sygnału 9 khz. Funkcja ta charakteryzuje się znaczną nieliniowością o charakterze kompresji: duży zakres poziomu sygnału wejściowego odwzorowany jest w znacznie mniejszy zakres amplitudy prędkości drgań błony podstawnej (zmianie sygnału wejściowego o 95-20=75 db SPL odpowiada zmiana prędkości drgań błony podstawnej od40 do 9000 m/s co jest równoważne 47 db). Największą nieliniową kompresję obserwuje się dla średnich poziomów dźwięku (40-80 db SPL). Jednak po 15 min od podania furosemidu funkcja wejścia-wyjścia (wypełnione trójkąty skierowane do góry) jest równoległa do funkcji liniowej przedstawionej na tym rysunku za pomocą linii bez żadnych punktów. Zatem furosemid spowodował zanik nieliniowych właściwości błony podstawnej oraz znacznie ograniczył funkcjonowanie wzmacniacza ślimakowego: aby teraz wywołać określoną reakcję obserwowanego punktu błony podstawnej (w tym przypadku prędkość drgań) należy zastosować znacznie większe poziomy dźwięku; tak funkcjonowałby nasz słuch gdyby funkcje zewnętrznych komórek rzęskowych były trwale uszkodzone. Nieliniowej kompresji nie stwierdzono jednak w przypadku gdy obserwowano punkt błony podstawnej nastrojony na częstotliwość 9 khz a częstotliwość sygnału pobudzającego była równa 1 khz, co dowodzi, że nieliniowość drgań błony podstawnej występuje wyłącznie w otoczeniu jej maksymalnego wychylenia. Wydaje się zatem, że wzmacniacz ślimakowy funkcjonuje w ten sposób, że wzmacnia w największym stopniu drgania błony podstawnej wywołane bardzo cichymi dźwiękami (do ok. 40 db). Powyżej tego poziomu, tj. dla dźwięków o poziomach db, udział tego procesu staje się coraz mniej efektywny co prowadzi do mniejszego nachylenia (kompresji) charakterystyki 13

14 dynamicznej błony podstawnej. Dla dużych poziomów (powyżej 70 db) udział tego mechanizmu jest niezauważalny dzięki czemu charakterystyka dynamiczna staje się znowu funkcją liniową. Rys. 8. Charakterystyki dynamiczne punktu błony podstawnej o częstotliwości charakterystycznej 9 khz. Opis w tekście. Jedną z najistotniejszych cech układu liniowego jest to, że w sygnale wyjściowym z takiego układu mogą występować tylko sygnały o częstotliwościach równych częstotliwościom sygnałów podanych na wejście. Jeśli w sygnale wyjściowym obecne będą takie sygnały, których nie ma w sygnale wejściowym, to układ jest nieliniowy. Peryferyjny układ słuchowy człowieka jest w ogólności układem nieliniowym a najbardziej spektakularną demonstracją tej nieliniowości jest możliwość dość łatwego usłyszenia zniekształceń intermodulacyjnych (tzw. tonów kombinacyjnych). Jeśli słuchamy dwutonu o częstotliwościach np. 1 i 1.2 khz, to na skutek nieliniowości naszego układu słuchowego, we wrażeniu słuchowym obecny jest także sygnał o częstotliwości ok. 0.8 khz. Nie jest to bynajmniej efekt psychologiczny: ton o częstotliwości 0.8 khz został wygenerowany przez ślimak. Obecność tej dodatkowej składowej (a więc tonu kombinacyjnego o częstotliwości 0.8 khz) nie jest jednak oczywista bowiem dopiero zdudnienie jej poprzez dodanie do dwutonu 1 i 1.2 khz tonu o częstotliwości nieznacznie różniącej się od 800 Hz (np. 804 Hz) pozwala stwierdzić obecność tej składowej, która nie występuje w sygnale. Innym przejawem istnienia aktywnych procesów biologicznych wpływających na właściwości mechaniczne ślimaka jest generowanie bardzo cichych dźwięków przez ucho. Jeżeli ucho zostanie pobudzone impulsem o niewielkim poziomie, to za pomocą mikrofonu wprowadzonego do zewnętrznego przewodu słuchowego można zarejestrować dźwięk będący reakcją ucha na sygnał pobudzający. Początkowa jego część jest wynikiem odbicia podawanego dźwięku od ucha środkowego. Jednak dalsza część tego sygnału pojawia się z opóźnieniem 5-60 ms od momentu zaprezentowania impulsu. Opóźnienia te są zbyt duże, aby można wiązać je z odbiciem od ucha środkowego. Dlatego też z dużą pewnością sądzi się, że są one rezultatem biologicznej aktywności ślimaka. Dźwięki te znane są w literaturze pod pojęciem wywołanej emisji otoakustycznej. Nazywane są także echami ślimaka lub echami Kempa, od nazwiska odkrywcy tego zjawiska. Kemp zasugerował, że dźwięki te są generowane przez pewien mechanizm przewodzeniowy lub przez pewne punkty błony podstawnej, bowiem pobudzanie sygnałem szerokopasmowym prowadziło do generowania sygnałów emisji otoakustycznych o ściśle określonych częstotliwościach. Odpowiedź układu słuchowego jest nieliniowa, ponieważ natężenie emisji otoakustycznych nie jest proporcjonalne do natężenia dźwięku 14

15 wywołującego te emisje. Charakter tej nieliniowości można wykorzystać do rozróżnienia odpowiedzi pochodzącej ze ślimaka od odpowiedzi pochodzącej z ucha środkowego, bowiem ucho środkowe zachowuje się w sposób liniowy. Ponadto, dla danej częstotliwości energia rejestrowanego dźwięku może być większa od energii obecnej w impulsie wejściowym. Ten fakt pozwolił Kempowi i innym autorom zasugerować, że emisja otoakustyczna odzwierciedla aktywny biologicznie proces wzmocnienia. Emisje otoakustyczne są dla danego osobnika bardzo stabilne zarówno co do kształtu przebiegu jak i składu widmowego. Każde ucho ma swoją własną charakterystyczną odpowiedź (emisję). Emisje otoakustyczne są największe dla częstotliwości z przedziału Hz prawdopodobnie dlatego, że zwrotna transmisja sygnału ze ślimaka przez ucho środkowe jest najefektywniejsza w tym właśnie zakresie częstotliwości. Jedną z najważniejszych jej cech jest to, że występują one wyłącznie w uszach będących w dobrym stanie fizjologicznym. Uszy z niewielkimi nawet zmianami patologicznymi pochodzenia ślimakowego nie wytwarzają tych sygnałów. Emisje nie pojawiają się również w uszach poddanych uprzednio działaniu dźwięków o dużym natężeniu lub środków farmakologicznych, które negatywnie wpływają na czynności ślimaka. W przypadku ekspozycji dźwięku o dużym natężeniu emisje mogą pojawić się ponownie po pewnym czasie, po którym układ słuchowy odzyskuje swe pierwotne zdolności. Oznacza to, że emisje otoakustyczne są związane z procesami fizjologicznymi, które łatwo ulegają zaburzeniom, czy też całkowitej degradacji, podobnie jak to ma miejsce z procesem odpowiedzialnym za ostrość krzywych strojenia i czułość błony podstawnej. Pomiary tych sygnałów mogą być zatem wykorzystywane jako bardzo czuły wskaźnik do monitorowania stanu fizjologicznego ślimaka. Pomimo braku jakichkolwiek sygnałów wymuszających wiele uszu emituje dźwięki, które mogą być rejestrowane w zewnętrznym kanale słuchowym. Takie sygnały nazywane są spontaniczną emisją otoakustyczną. Ich występowanie wskazuje po raz wtóry na istnienie wewnątrz ślimaka jakiegoś źródła energii, które może generować dźwięki. 1.3 Nerw słuchowy Jak już wcześniej wspomniano zasadnicza część informacji o sygnale akustycznym dostępna w nerwie słuchowym pochodzi z komórek rzęskowych wewnętrznych. Do każdej z tych komórek dochodzi ok. 20 neuronów aferentnych i każdy z nich dochodzi wyłącznie do jednej komórki. Dzięki temu informacja o aktywności poszczególnych wewnętrznych komórek rzęskowych transmitowana jest do wyższych pięter układu słuchowego za pomocą tys. neuronów stanowiących niezależne kanały informacji, co schematycznie ilustruje górna część rys. 9. Warto jednak pamiętać, że nawet w odpowiedzi na ton, będący sygnałem monochromatycznym, dość znaczna liczba komórek rzęskowych wykazuje aktywność, jako że pobudzenie błony podstawnej nie jest w takich sytuacjach punktowe (por. krzywe strojenia, rys.5). W ślad za tym można więc oczekiwać, że wiele neuronów dochodzących do pobudzonych komórek rzęskowych będzie również wykazywało pewną aktywność, wyrażaną zazwyczaj liczbą impulsów czynnościowych na sekundę. Zatem, w pierwszym przybliżeniu, informacja o częstotliwości dźwięku zamieniana jest (kodowana) na pobudzenie określonej grupy neuronów dochodzących do komórek rzęskowych znajdujących się w określonych obszarach błony podstawnej, podczas gdy informacja o natężeniu dźwięku zawarta jest przede wszystkim w liczbie impulsów czynnościowych neuronu na sekundę, czyli częstotliwości jego wyładowań. Nie ma jednak prostej zależności pomiędzy natężeniem, a liczbą impulsów czynnościowych w jednostce czasu: wzrost natężenia prowadzi bowiem w ogólności do wzrostu częstotliwości wyładowań neuronów, ale również do wzrostu liczby aktywnych neuronów. Wzrost poziomu dźwięku począwszy od bardzo małych wartości prowadzi do 15

16 wzrostu liczby wyładowań neuronów. Rozkład aktywności neuronów pod wpływem sygnału o niewielkim natężeniu (do ok db SPL) ilustruje układ najgrubszych pionowych kresek w lewej dolnej części rys.9. Dla średnich wartości poziomu pewna liczba neuronów słuchowych osiąga stan nasycenia: dalszy wzrost poziomu dźwięku (powyżej 50 db) nie wywołuje zmiany aktywności tych neuronów. Wzrost poziomu natężenia sygnalizowany jest więc w tym przypadku przez tzw. nienasycone neurony po obu stronach (w skali częstotliwości) względem nasyconych neuronów oraz przez wzrost liczby aktywnych neuronów, co schematycznie ilustruje układ najcieńszych pionowych kresek w lewej donej części rys.9. Liczba impulsów czynnościowych na sekundę w poszczególnych neuronach (typach neuronów) nie jest jednak jedyną informacją o bodźcu dostępną w nerwie słuchowym. Dla częstotliwości bodźca akustycznego mniejszych od 5 khz czasowy przebieg wyładowań neuronów odzwierciedla strukturę czasową bodźca, co zilustrowano w prawej dolnej części rys.9. Wyładowania te mają tendencję do występowania dla ściśle określonej fazy bodźca akustycznego, choć nie muszą występować w każdym okresie bodźca. Zjawisko to nazywane jest synchronicznością fazową. Zatem interwały czasowe między kolejnymi wyładowaniami są całkowitymi wielokrotnościami okresu bodźca. Odstępy te zawierają jednoznaczną informację o częstotliwości sygnału. Wydaje się, że dokonując określenia częstotliwości sygnału nasz układ słuchowy może bazować na informacji o tym które z neuronów są aktywne (każdy aferentny neuron dochodzi tylko do jednej wewnętrznej komórki rzęskowej) oraz na odstępach czasowych pomiędzy impulsami w aktywnych neuronach. Warto też podkreślić, że synchroniczność fazowa ma również znaczenie dla kodowania informacji o natężeniu dźwięku. Natężenie, do poziomów ok db, kodowane jest poprzez częstotliwość wyładowań neuronów. Powyżej tego natężenia liczba impulsów w nasyconych neuronach jest stała i zmiany częstotliwości wyładowań obserwuje się tylko w mniej licznej grupie neuronów nienasyconych. Jednak dalszy wzrost natężenia powoduje wzrost liczby aktywnych neuronów. Biorąc pod uwagę fakt, że synchroniczność fazową obserwuje się niezależnie od nasycenia neuronów można stwierdzić, że wzrost natężenia (powyżej db) prowadzi do powiększania regularności wyładowań neuronowych obserwowanych w nerwie słuchowym. Wzrost tej regularności może być wykorzystywany przez wyższe piętra układu słuchowego do dyskryminacji natężenia. W przypadku bodźca złożonego synchroniczność fazowa jest zdeterminowana przez najefektywniejsze składowe. Zatem czasowe przebiegi wyładowań różnych neuronów mogą zawierać informacje o względnych amplitudach składowych bodźca (i o różnych częstotliwościach składowych) nawet wtedy, gdy poziom bodźca powoduje nasycenie większości neuronów. 16

17 BAZA HELIKOTREMA Błona pokrywkowa Wewnętrzne komórki rzęskowe Neurony aferentne, ok. 20 neuronów na każdą komórkę. Razem ok tys. włókien. Wewnętrzne komórki rzęskowe, ok. 3500, w jednym rzędzie Błona podstawna tys. 'niezależnych' kanałów informacji. Każdy kanał transmituje informację o 'innej' częstotliwości. Liczba impulsów /s t min = 1 f Częstotliwość, lub numer kanału transmisji Rys.9. Schemat transmisji sygnału akustycznego w nerwie słuchowy Rys.9. Schematyczne przedstawienie procesu przetwarzania drgań mechanicznych na impulsy neuronowe oraz rozkładu aktywności neuronów w czasie Czas 17

18 2 Percepcyjna analiza dźwięku w układzie słuchowym 2.1 Progi słyszalności i percepcja głośności Progi słyszalności Próg słyszalności (próg absolutny, próg detekcji sygnału) jest najmniejszym poziomem natężenia dźwięku, który wywołuje zaledwie spostrzegane wrażenie słuchowe wobec braku innych dźwięków. Jest niezwykle istotnym, aby przy podawaniu wartości progu słyszalności określić sposób pomiaru natężenia progowego bodźca. W jednej z szeroko stosowanych metod dźwięki prezentuje się słuchaczom za pomocą słuchawek, a pomiaru natężenia dokonuje się za pomocą małego mikrofonu sondującego umieszczonego w kanale słuchowym. Najlepiej, gdy pomiaru dokonuje się bardzo blisko błony bębenkowej. Próg określony w ten sposób nazywany jest zaledwie spostrzeganymi zmianami ciśnienia akustycznego. W innej metodzie dźwięk prezentowany jest przez głośniki, zazwyczaj w dużej kabinie bezechowej, a pomiaru poziomu dźwięku dokonuje się w tym miejscu pola dźwiękowego, w którym uprzednio usytuowany był środek głowy słuchacza. Próg wyznaczony w ten sposób nazywany jest progiem w polu swobodnym. Rys. 10. Krzywe jednakowej głośności. Parametrem jest wartość poziomu głośności w fonach. Warto też dodać, że w audiologii progi słyszalności przedstawia się zazwyczaj na tzw. audiogramie tj. wykresie ilustrującym ubytki słuchu względem słuchu normalnego Rezultaty uzyskiwane w oparciu o dwie opisane metody różnią się nieco, ponieważ zarówno głowa, małżowina uszna, a także przewód słuchowy zewnętrzny mają wpływ na pole dźwiękowe. Przykładowy próg słyszalności uzyskany w warunkach odsłuchu w polu swobodnym przedstawiono na rys.10 (najniższa krzywa). Jak widać z tego rysunku czułość (wrażliwość) słuchu zmienia się znacząco ze zmianą częstotliwości Jesteśmy stosunkowo mało wrażliwi na dźwięki o bardzo małych i bardzo dużych częstotliwościach. Toteż, aby wywołać wrażenie słyszalne za pomocą takich dźwięków należy zastosować dość znaczne 18

19 wartości ich natężenia. Największa czułość słuchu przypada na zakres częstotliwości od 500 do 5000 Hz i wynika w pewnym stopniu z charakterystyki przeniesienia ucha środkowego. Warto pamiętać, że na ten właśnie zakres częstotliwości przypada nasza mowa, co nie pozostaje bez wpływu na jej zrozumiałość. Krzywa położona najniżej na rys.10 ilustruje średni próg w polu swobodnym uzyskany dla zdrowych, dorosłych słuchaczy. Należy jednak podkreślić, że krzywa ta przedstawia rezultaty uśrednione, uzyskane dla dużej grupy słuchaczy o słuchu normalnym. Dlatego indywidualne progi wyższe lub niższe o 20 db w dalszym ciągu są uznawane za mieszczące się w normie. U ludzi starszych progi słyszalności zazwyczaj podwyższają się, szczególnie w zakresie dużych częstotliwości, większych od 4000 Hz Krzywe jednakowej głośności Omawiając głośność dźwięków wygodnie jest posługiwać się pewną skalą, która wiąże poziom natężenia dźwięku z jego głośnością i która umożliwia porównanie głośności dźwięków o różnej częstotliwości. Najłatwiejszym krokiem prowadzącym do utworzenia takiej skali jest skonstruowanie tzw. krzywych jednakowej głośności dla tonów o różnych częstotliwościach. Jako standard wybiera się w tym celu ton o częstotliwości 1000 Hz, którego poziom natężenia jest stały, a zadanie postawione słuchaczowi polega na tym, że ma on dopasować poziom drugiego tonu (np. o częstotliwości 2000 Hz) tak, aby oba dźwięki były w jego odczuciu jednakowo głośne. Wyznaczona w ten sposób miara głośności tego dopasowanego tonu nazywana jest poziomem głośności. Jeśli powtórzymy to zadanie dla wielu różnych częstotliwości drugiego tonu to dopasowany poziom tego tonu, wykreślony w funkcji częstotliwości, utworzy krzywą jednakowej głośności. Jeśli zadanie to powtórzymy dla różnych poziomów tonu standardowego (o częstotliwości 1000 Hz) to otrzymamy rodzinę krzywych jednakowej głośności, tak jak na rys.10. Poziom głośności tonu standardowego o częstotliwości 1000 Hz jest liczbowo równy jego poziomowi ciśnienia akustycznego. Zatem poziom głośności dowolnego tonu jest równy poziomowi ciśnienia akustycznego tonu standardowego (o częstotliwości 1000 Hz), z którym jest on jednakowo głośny. Jednostką poziomu głośności jest fon: dany dźwięk ma tyle fonów ile decybeli (SPL) ma ton o częstotliwości 1 khz, który jest jednakowo głośny z analizowanym dźwiękiem. Parametrem krzywych na rys.10 jest wartość poziomu głośności w fonach. Dla niskich poziomów głośności krzywe jednakowej głośności są zbliżone kształtem do krzywej progowej, a dla wysokich poziomów głośności stają się bardziej płaskie. Oznacza to, że tempo wzrostu głośności wraz ze wzrostem poziomu natężenia jest różne dla tonów o różnej częstotliwości. Na przykład, próg absolutny tonu o częstotliwości 100 Hz jest o ok. 20 db wyższy od progu tonu o częstotliwości 1000 Hz (odpowiednie progi absolutne są równe 24 i 4 db SPL). Ale tony o częstotliwościach 100 i 1000 Hz i o poziomie głośności 100 fonów mają poziomy ciśnienia akustycznego prawie takie same (102 i 100 db SPL). Aby osiągnąć tę samą zmianę poziomu głośności tj. od progu do 100 fonów, poziom ciśnienia akustycznego sygnału o częstotliwości 1000 Hz należy zwiększyć o 97 db SPL, podczas gdy poziom tonu o częstotliwości 100 Hz należy zwiększyć o 79 db. Dlatego też szybkość wzrostu poziomu głośności wraz ze wzrostem natężenia jest większa dla małych częstotliwości (oraz w pewnym stopniu dla bardzo dużych częstotliwości) niż dla średnich wartości częstotliwości. Zatem w przypadku dźwięku złożonego można oczekiwać, że jego głośność będzie w znacznym stopniu zależała od częstotliwości jego poszczególnych składowych zwłaszcza wówczas, gdy dźwięk będzie miał niewielkie natężenie. Można też powiedzieć, że jeśli wszystkie składowe takiego dźwięku będą miały te same amplitudy, to udział najniższych składowych (poniżej 500 Hz) w całkowitej głośności tego dźwięku będzie znacznie mniejszy 19

20 niż składowych o średnich wartościach częstotliwości. Z uwagi na to, mierniki poziomu ciśnienia akustycznego dokonują ważenia poziomów dźwięku w różnych pasmach częstotliwości po to, by fizyczny pomiar poziomu dźwięku był jak najbliższy odczuwanej głośności. Ważenia tego dokonuje się wg tzw. krzywych korekcyjnych, które liniami przerywanymi przedstawiono na rys.10. Wyróżnia się krzywe korekcyjne A, stosowane powszechnie i opisujące hałas o niewysokim poziomie, wychodzące z użycia krzywe korekcyjne B, a także C i D, wykorzystywane przy pomiarach hałasu impulsowego i lotniczego. Poziom dźwięku mierzony za pomocą takich mierników podaje się zwykle w decybelach łącznie z zastosowaną krzywą korekcyjną. Dany poziom może być podany jako 55 db(a), co oznacza, że wskazanie miernika korygującego odczyt zgodnie z krzywą korekcyjną A wyniosło 55 db. Mierniki poziomu dźwięku nie są niestety wolne od wad. Przede wszystkim nie dostarczają odpowiedniego sposobu sumowania głośności składowych w znacznie rozseparowanych pasmach częstotliwości, czyli głośności dźwięków złożonych. Ponadto nie odzwierciedlają one w należytym stopniu głośności dźwięków zmieniających się w czasie (np. dźwięków impulsowych, czy transjentowych). Jednak pomimo tych i wielu innych ograniczeń mierniki tego typu są szeroko używanym instrumentem pomiarowym, szczególnie przy pomiarach hałasów Skalowanie głośności Skale głośności tworzy się w celu wyznaczenia zależności wiążących fizyczną miarę dźwięku jaką jest natężenie i jego subiektywną ocenę. Istnieje wiele metod wyznaczania głośności, które zazwyczaj sprowadzają się do tego, aby słuchacz podał bezpośrednio liczbę odpowiadającą w jego odczuciu głośności wywoływanej przez prezentowany mu dźwięk. W jednej z tych metod, nazwanej metodą szacowania wielkości, słuchaczowi można zaprezentować dźwięk porównawczy, a po nim serię dźwięków o różnych natężeniach. Słuchacz proszony jest o ocenę każdego z tych dźwięków względem dźwięku porównawczego, któremu arbitralnie przypisuje się pewną liczbę, np. 100 jednostek. Jeśli słuchacz ocenia prezentowany dźwięk jako dwa razy głośniejszy od dźwięku porównawczego to przypisuje się mu 200 jednostek, jeśli oceniany dźwięk jest 10 razy cichszy od dźwięku porównawczego - otrzymuje 10 jednostek itp. W oparciu o wyniki uzyskane w opisany sposób Stevens zasugerował, że percypowana głośność L jest potęgową funkcją natężenia I, tzn. gdzie k jest stałą zależną od słuchacza i zastosowanych jednostek. L = ki Innymi słowy głośność danego dźwięku jest proporcjonalna do natężenia podniesionego do potęgi 0.3. W przybliżeniu oznacza to, że dwa dźwięki z których jeden oceniany jest jako dwa razy głośniejszy od drugiego różnią się fizycznie o 10 db. Stevens zaproponował by jednostką głośności dźwięku był son. Głośność jednego sona jest wielkością przyjętą arbitralnie i jest to głośność tonu o częstotliwości 1000 Hz o poziomie 40 db SPL. Ton o częstotliwości 1000 Hz i poziomie 30 db SPL jest zazwyczaj oceniany jako dwukrotnie cichszy od tonu 40 db i ma głośność 0,5 sona, a dźwięk o poziomie 60 db SPL ma głośność 4 sonów. Ta prosta zależność nie obowiązuje dla poziomów niższych od db. Związek pomiędzy natężeniem i głośnością sygnałów opisany prawem potęgowym był wielokrotnie potwierdzony eksperymentalnie. Jednak mimo to skalowanie głośności poddawano krytyce, bowiem żadna ze stosowanych metod badawczych nie wydaje się być

21 wolna od efektów ubocznych. Wśród czynników, które mogły mieć wpływ na ostateczne rezultaty, najczęściej wymienia się duże różnice międzyosobnicze i sposób prowadzenia eksperymentu. Kwestionuje się też samą ideę pytania słuchacza o ocenę samego wrażenia. To, co robimy na co dzień, to ocena głośności źródła dźwięku. Zależy ona od odległości od źródła i kontekstu w jakim dźwięk jest słyszany (np. czy zawiera jakąś zrozumiałą informację lingwistyczną). Innymi słowy, w wielu realnych sytuacjach próbujemy dokonać oceny właściwości źródła dźwięku a nie samego dźwięku. Próba oceny wielkości wrażenia może być nienaturalnym i trudnym procesem. 2.2 Selektywność częstotliwościowa Istota selektywności częstotliwości Gdy słuchaczowi prezentuje się sygnał sinusoidalny o określonej częstotliwości, to odbiera on (percypuje) wrażenie tonalne o czystej, wyraźnej barwie. Wysokość tego tonu jest związana z jego częstotliwością a głośność z natężeniem. Gdy słuchaczowi zaprezentuje się jednocześnie dwa tony, to ich percepcyjne rozdzielenie, a więc usłyszenie ich jako oddzielnych dźwięków, zależeć będzie od tego jak odległe są one od siebie w dziedzinie częstotliwości. Jeśli tony te są dość odległe, tzn. mają częstotliwości równe np.100 Hz i 1000 Hz, to słuchacz wyraźnie usłyszy dwa oddzielne tony. Zatem ucho ludzkie może zachowywać się jak analizator rozkładający dźwięk złożony (w tym przypadku dwuton) na składowe tonalne. Naszą zdolność do takiego percepcyjnego rozłożenia dźwięku na składowe nazywa się rozdzielczością lub selektywnością częstotliwościową. Jeśli jednak składowe dwutonu mają zbliżone częstotliwości np Hz i 1030 Hz, to słuchacz odbierze pewien dźwięk pośredni, będący mieszaniną dwóch tonów składowych. W tym przypadku rozdzielczość częstotliwościowa ucha jest niewystarczająca do rozdzielenia składowych dźwięku złożonego. Gdy dwa tony są odległe w dziedzinie częstotliwości o kilka herców, to brzmią jak pojedynczy ton o fluktuującej głośności. U podstaw tych fluktuacji, nazywanych dudnieniami, leży zjawisko fizyczne polegające na wzmacnianiu i wygaszaniu amplitudy dwóch sinusoid, które nakładają się na siebie z różnymi fazami. Liczba dudnień występujących w czasie jednej sekundy jest równa różnicy częstotliwości tonów. Zatem w miarę wzrostu odstępu częstotliwości między tonami liczba dudnień wzrasta. Gdy odstęp ten jest większy od 20 Hz dudnienia przestają być słyszalne, a zamiast nich słychać chropowaty, niezbyt przyjemny dźwięk. Gdy odstęp częstotliwości w dwutonie jest nadal zwiększany, to wrażenie chropowatości najpierw nasila się, a następnie maleje. Przy dużej różnicy częstotliwości słyszalne stają się oba tony składowe. Najmniejszy odstęp częstotliwości dwóch tonów, przy którym stają się one słyszalne oddzielnie jest zależny od ich częstotliwości średniej (tzw. częstotliwości środkowej) i jest ściśle związany z selektywnością częstotliwościową. Jeśli częstotliwość środkowa wynosi np. 500 Hz odstęp ten wynosi 35 Hz, gdy częstotliwość środkowa wynosi 5000 Hz odstęp wynosi 700 Hz. Można więc na tej podstawie stwierdzić, że rozdzielczość częstotliwościowa nie jest stała i pogarsza się ze wzrostem częstotliwości środkowej dwóch tonów. Gdy słuchamy dźwięku składającego się z wielu składowych, to znacznie trudniej jest nam usłyszeć wszystkie składowe, niż w przypadku dwutonu. Np. dla częstotliwości środkowej wielotonu równej 500 Hz, odstęp składowych umożliwiający usłyszenie każdej z nich jako oddzielnej wynosi 80 Hz, a dla częstotliwości środkowej równej 5000 Hz odstęp ten wynosi 800 Hz. 21

Przygotowała: prof. Bożena Kostek

Przygotowała: prof. Bożena Kostek Przygotowała: prof. Bożena Kostek Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej

Bardziej szczegółowo

Zmysł słuchu i równowagi

Zmysł słuchu i równowagi Zmysł słuchu i równowagi Ucho Jest narządem słuchu i równowagi. Składa się zasadniczo z trzech części: ucha zewnętrznego (1), środkowego (2) i wewnętrznego (3). Ucho zewnętrzne Składa się z małżowiny usznej

Bardziej szczegółowo

Dźwięk i słuch. Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu

Dźwięk i słuch. Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu Dźwięk i słuch 1 Percepcja dźwięku oraz funkcjonowanie narządu słuchu Broszura ta jest pierwszą z serii broszur firmy WIDEX poświęconych słuchowi oraz tematom z nim związanym. Od fal dźwiękowych do słyszenia

Bardziej szczegółowo

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa,

Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, Poziom dźwięku Decybel (db) jest jednostką poziomu; Ponieważ zakres zmian ciśnień fal akustycznych odbieranych przez ucho ludzkie mieści się w przedziale od 2*10-5 Pa do 10 2 Pa, co obejmuje 8 rzędów wielkości

Bardziej szczegółowo

Percepcja dźwięku. Narząd słuchu

Percepcja dźwięku. Narząd słuchu Percepcja dźwięku Narząd słuchu 1 Narząd słuchu Ucho zewnętrzne składa się z małżowiny i kanału usznego, zakończone błoną bębenkową, doprowadza dźwięk do ucha środkowego poprzez drgania błony bębenkowej;

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy

Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy Nauka o słyszeniu Wykład II System słuchowy Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 12.10.2016 neuroreille.com lub cochlea.eu Plan wykładu Anatomia i funkcja systemu słuchowego Ucho zewnętrzne Ucho środkowe

Bardziej szczegółowo

a/ narząd słuchu b/ narząd statyczny

a/ narząd słuchu b/ narząd statyczny Ucho Ucho = narząd przedsionkowoślimakowy a/ narząd słuchu b/ narząd statyczny I. Ucho zewnętrzne: 1/ małŝowina uszna 2/ przewód słuchowy zewnętrzny - szkielet: chrzęstny, kostny - skóra: włosy, gruczoły

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe. Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski Fale dźwiękowe Jak człowiek ocenia natężenie bodźców słuchowych? dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe cechy dźwięku Ze wzrostem częstotliwości rośnie wysokość dźwięku Dźwięk o barwie złożonej składa się

Bardziej szczegółowo

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 6 :

Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia. zajecia 6 : Biologiczne mechanizmy zachowania - fizjologia zajecia 6 : 12.11.15 Kontakt: michaladammichalowski@gmail.com https://mmichalowskiuwr.wordpress.com/ I gr 08:30 10:00 (s. Cybulskiego; 08.10. 19.11.) II gr

Bardziej szczegółowo

Maskowanie równoczesne

Maskowanie równoczesne II Pracownia fizyczna Maskowanie równoczesne Aleksander Sęk Andrzej Wicher Instytut Akustyki UAM Poznań, 2005 WSTĘP...3 1. BUDOWA UKŁADU SŁUCHOWEGO...4 1.1. DROGA FALI AKUSTYCZNEJ W UKŁADZIE SŁUCHOWYM...4

Bardziej szczegółowo

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne Fale akustyczne Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość ciśnienie atmosferyczne Fale podłużne poprzeczne długość fali λ = v T T = 1/ f okres fali

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu Wykład IV Głośność dźwięku

Nauka o słyszeniu Wykład IV Głośność dźwięku Nauka o słyszeniu Wykład IV Głośność dźwięku Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 26.10.2016 Plan wykładu - głośność Próg słyszalności Poziom ciśnienia akustycznego SPL a poziom dźwięku SPL (A) Głośność

Bardziej szczegółowo

Ruch falowy. Parametry: Długość Częstotliwość Prędkość. Częstotliwość i częstość kołowa MICHAŁ MARZANTOWICZ

Ruch falowy. Parametry: Długość Częstotliwość Prędkość. Częstotliwość i częstość kołowa MICHAŁ MARZANTOWICZ Ruch falowy Parametry: Długość Częstotliwość Prędkość Częstotliwość i częstość kołowa Opis ruchu falowego Równanie fali biegnącej (w dodatnim kierunku osi x) v x t f 2 2 2 2 2 x v t Równanie różniczkowe

Bardziej szczegółowo

gdzie: c prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu L długość kanału słuchowego

gdzie: c prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu L długość kanału słuchowego Rys. 2-4. Przewód słuchowy (a), wykres wzmocnienia poziomu ciśnienia akustycznego (SPL) w przewodzie słuchowym (b) f o c 4 L 343[m/s] 4 0,025[m] 3430[Hz] gdzie: c prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu. Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku

Nauka o słyszeniu. Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku Nauka o słyszeniu Wykład III +IV Wysokość+ Głośność dźwięku Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 21-28.10.2015 Plan wykładu - wysokość Wysokość dźwięku-definicja Periodyczność Dźwięk harmoniczny Wysokość

Bardziej szczegółowo

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej

Fal podłużna. Polaryzacja fali podłużnej Fala dźwiękowa Podział fal Fala oznacza energię wypełniającą pewien obszar w przestrzeni. Wyróżniamy trzy główne rodzaje fal: Mechaniczne najbardziej znane, typowe przykłady to fale na wodzie czy fale

Bardziej szczegółowo

Drgania i fale sprężyste. 1/24

Drgania i fale sprężyste. 1/24 Drgania i fale sprężyste. 1/24 Ruch drgający Każdy z tych ruchów: - Zachodzi tam i z powrotem po tym samym torze. - Powtarza się w równych odstępach czasu. 2/24 Ruch drgający W rzeczywistości: - Jest coraz

Bardziej szczegółowo

Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne

Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne Teorie opisujące naturalne słyszenie przestrzenne teoria lokalizacji natężeniowo-czasowej teorie optyczne teorie motoryczne teorie przewodzenia przez kości czaszki teorie błędnikowe teorie wrażeń dotykowych

Bardziej szczegółowo

w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe. Odpowiada także za zmył równowagi (błędnik).

w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe. Odpowiada także za zmył równowagi (błędnik). Ucho narząd słuchu występujący jedynie u kręgowców. Najbardziej złożone i rozwinięte uszy występują u ssaków. Ucho odbiera fale dźwiękowe, przekształca je w drgania mechaniczne, a drgania w impulsy nerwowe.

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Torunia

Mapa akustyczna Torunia Mapa akustyczna Torunia Informacje podstawowe Mapa akustyczna Słownik terminów Kontakt Przejdź do mapy» Słownik terminów specjalistycznych Hałas Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe

Bardziej szczegółowo

Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do

Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej jest mierzone ciśnienie akustyczne

Bardziej szczegółowo

Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego.

Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. M5 Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego. Zagadnienia: Drgania mechaniczne. Fala mechaniczna powstawanie, mechanizm rozchodzenia się, własności, równanie fali harmonicznej.

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość dr inż. Romuald Kędzierski Czym jest dźwięk? Jest to wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku

Bardziej szczegółowo

1.Stosunek sygnału do szumu kwantyzacji dla n-bitowego kwantyzatora jest równy w przybliżeniu:

1.Stosunek sygnału do szumu kwantyzacji dla n-bitowego kwantyzatora jest równy w przybliżeniu: 1.Stosunek sygnału do szumu kwantyzacji dla n-bitowego kwantyzatora jest równy w przybliżeniu: a) SNR = 2n [db] b) SNR = 6n [db] c) SNR = 10n [db] d) SNR = 12n [db 2. Prędkość dźwięku w gazach: a) Jest

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII

LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII LABORATORIUM AUDIOLOGII I AUDIOMETRII ĆWICZENIE NR 4 MASKOWANIE TONU TONEM Cel ćwiczenia Wyznaczenie przesunięcia progu słyszenia przy maskowaniu równoczesnym tonu tonem. Układ pomiarowy I. Zadania laboratoryjne:

Bardziej szczegółowo

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła

Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Dźwięk. Cechy dźwięku, natura światła Fale dźwiękowe (akustyczne) - podłużne fale mechaniczne rozchodzące się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zakres słyszalnej częstotliwości f: 20 Hz < f < 20 000

Bardziej szczegółowo

voice to see with your ears

voice to see with your ears voice to see with your ears Łukasz Trzciałkowski gr00by@mat.umk.pl 2007-10-30 Zmysł słuchu to zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych. Jest on wykorzystywany przez organizmy żywe do

Bardziej szczegółowo

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)

4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2) Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)185 4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu. Wykład I Dźwięk. Anna Preis,

Nauka o słyszeniu. Wykład I Dźwięk. Anna Preis, Nauka o słyszeniu Wykład I Dźwięk Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 7. 10. 2015 Co słyszycie? Plan wykładu Demonstracja Percepcja słuchowa i wzrokowa Słyszenie a słuchanie Natura dźwięku dwie definicje

Bardziej szczegółowo

gdzie: c prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu L długość kanału słuchowego

gdzie: c prędkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu L długość kanału słuchowego Rys. 2-4. Przewód słuchowy (a), wykres wzmocnienia poziomu ciśnienia akustycznego (SPL) w przewodzie słuchowym (b) f o = c 4 L = 343[m/s] 4 0,025[m] = 3430[Hz] gdzie: c prędkość rozchodzenia się dźwięku

Bardziej szczegółowo

Przykładowe poziomy natężenia dźwięków występujących w środowisku człowieka: 0 db - próg słyszalności 10 db - szept 35 db - cicha muzyka 45 db -

Przykładowe poziomy natężenia dźwięków występujących w środowisku człowieka: 0 db - próg słyszalności 10 db - szept 35 db - cicha muzyka 45 db - Czym jest dźwięk? wrażeniem słuchowym, spowodowanym falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU

ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU ZROZUMIEĆ UBYTEK SŁUCHU Ubytek słuchu i jego pierwsze symptomy Ubytek słuchu (niedosłuch) jest zaburzeniem funkcjonowania układu słuchowego, objawiającym się ograniczeniem zdolności do słyszenia dźwięków.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH

TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH TEMAT: OBSERWACJA ZJAWISKA DUDNIEŃ FAL AKUSTYCZNYCH Autor: Tomasz Kocur Podstawa programowa, III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków

Bardziej szczegółowo

Terminologia, definicje, jednostki miar stosowane w badaniach audiologicznych. Jacek Sokołowski

Terminologia, definicje, jednostki miar stosowane w badaniach audiologicznych. Jacek Sokołowski Terminologia, definicje, jednostki miar stosowane w badaniach audiologicznych Jacek Sokołowski Akustyka Akustyka jest to nauka o powstawaniu dźwięków i ich rozchodzeniu się w ośrodkach materialnych, zwykle

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu

Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Imię i Nazwisko... Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu Opracowanie: Piotr Wróbel 1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu, metodą różnicy czasu przelotu. Drgania

Bardziej szczegółowo

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom?

1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 1. Po upływie jakiego czasu ciało drgające ruchem harmonicznym o okresie T = 8 s przebędzie drogę równą: a) całej amplitudzie b) czterem amplitudom? 2. Ciało wykonujące drgania harmoniczne o amplitudzie

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA I. 11. Fale mechaniczne.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA I 11. Fale mechaniczne Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/fizyka1.html FALA Falą nazywamy każde rozprzestrzeniające

Bardziej szczegółowo

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. 5. Fale mechaniczne 5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. Ruch falowy jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie. Spotkałeś się z pewnością w życiu codziennym z takimi pojęciami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

LIGA klasa 2 - styczeń 2017

LIGA klasa 2 - styczeń 2017 LIGA klasa 2 - styczeń 2017 MAŁGORZATA IECUCH IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUA A 1. Oceń prawdziwość każdego zdania. Zaznacz, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub, jeśli jest A. Głośność dźwięku jest zależna od

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ

Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli. Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ Instrukcja do laboratorium z Fizyki Budowli Temat laboratorium: CZĘSTOTLIWOŚĆ 1 1. Wprowadzenie 1.1.Widmo hałasu Płaską falę sinusoidalną można opisać następującym wyrażeniem: p = p 0 sin (2πft + φ) (1)

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I

Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej I Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej Dr inż. Wioletta Nowak ĆWICZENIE NR 1 POMIARY AUDIOMETRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk

Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk Dźwięk podstawowe wiadomości technik informatyk I. Formaty plików opisz zalety, wady, rodzaj kompresji i twórców 1. Format WAVE. 2. Format MP3. 3. Format WMA. 4. Format MIDI. 5. Format AIFF. 6. Format

Bardziej szczegółowo

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0,

W celu obliczenia charakterystyki częstotliwościowej zastosujemy wzór 1. charakterystyka amplitudowa 0, Bierne obwody RC. Filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy jest układem przenoszącym sygnały o małej częstotliwości bez zmian, a powodującym tłumienie i opóźnienie fazy sygnałów o większych częstotliwościach.

Bardziej szczegółowo

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory

Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Mechanoreceptory (dotyk, słuch) termoreceptory i nocyceptory Iinformacja o intensywności bodźca: 1. Kodowanie intensywności bodźca (we włóknie nerwowym czuciowym) odbywa się za pomocą zmian częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Drania i fale. Przykład drgań. Drgająca linijka, ciało zawieszone na sprężynie, wahadło matematyczne.

Drania i fale. Przykład drgań. Drgająca linijka, ciało zawieszone na sprężynie, wahadło matematyczne. Drania i fale 1. Drgania W ruchu drgającym ciało wychyla się okresowo w jedną i w drugą stronę od położenia równowagi (cykliczna zmiana). W położeniu równowagi siły działające na ciało równoważą się. Przykład

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA. Matura 2007

AKUSTYKA. Matura 2007 Matura 007 AKUSTYKA Zadanie 3. Wózek (1 pkt) Wózek z nadajnikiem fal ultradźwiękowych, spoczywający w chwili t = 0, zaczyna oddalać się od nieruchomego odbiornika ruchem jednostajnie przyspieszonym. odbiornik

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

Modele systemu słuchowego buduje się ze względu na różne motywacje. Na przykład można mówić o modelach tworzonych dla potrzeb ochrony słuchu

Modele systemu słuchowego buduje się ze względu na różne motywacje. Na przykład można mówić o modelach tworzonych dla potrzeb ochrony słuchu Modelowanie systemu słuchowego człowieka Wykład nr 14 z kursu Biocybernetyki dla Inżynierii Biomedycznej prowadzonego przez Prof. Ryszarda Tadeusiewicza Modele systemu słuchowego buduje się ze względu

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z izyki -Zestaw 13 -eoria Drgania i ale. Ruch drgający harmoniczny, równanie ali płaskiej, eekt Dopplera, ale stojące. Siła harmoniczna, ruch drgający harmoniczny Siłą harmoniczną (sprężystości)

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metodyki pomiarów audiometrycznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE INSTRUKCJA Test składa się z 28 pytań. Pytania są o zróżnicowanym stopniu trudności, ale ułożone w takiej kolejności aby ułatwić Ci pracę.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE PSYCHOAKUSTYKI ORAZ AKUSTYKI ŚRODOWISKA W SYSTEMACH NAGŁOŚNIAJĄCYCH

ZASTOSOWANIE PSYCHOAKUSTYKI ORAZ AKUSTYKI ŚRODOWISKA W SYSTEMACH NAGŁOŚNIAJĄCYCH Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji i Akustyki SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA TEMAT SEMINARIUM: ZASTOSOWANIE PSYCHOAKUSTYKI ORAZ AKUSTYKI ŚRODOWISKA W SYSTEMACH NAGŁOŚNIAJĄCYCH prowadzący: mgr. P. Kozłowski

Bardziej szczegółowo

I. UCHO UCHO ZEWNĘTRZNE UCHO ŚRODKOWE UCHO WEWNĘTRZNE

I. UCHO UCHO ZEWNĘTRZNE UCHO ŚRODKOWE UCHO WEWNĘTRZNE I. UCHO UCHO ZEWNĘTRZNE małżowina przewód słuchowy zewnętrzny (woszczyna) błona bębenkowa UCHO ŚRODKOWE jama bębenkowa młoteczek, kowadełko, strzemiączko trąbka Eustachiusza okienko owalne i okrągłe UCHO

Bardziej szczegółowo

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu Ruch falowy Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu Fala rozchodzi się w przestrzeni niosąc ze sobą energię, ale niekoniecznie musi

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania. dr inż. Grzegorz Makarewicz

Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania. dr inż. Grzegorz Makarewicz Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania dr inż. Grzegorz Makarewicz 200000000 µpa 20000000 µpa Młot pneumatyczny 2000000 µpa 200000 µpa Pomieszczenie biurowe 20000

Bardziej szczegółowo

Nauka o słyszeniu Wykład IV Wysokość dźwięku

Nauka o słyszeniu Wykład IV Wysokość dźwięku Nauka o słyszeniu Wykład IV Wysokość dźwięku Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 8.11.2017 Plan wykładu Wysokość dźwięku-definicja Periodyczność Dźwięk harmoniczny Wysokość dźwięku, z i bez fo JND -

Bardziej szczegółowo

Badanie roli pudła rezonansowego za pomocą konsoli pomiarowej CoachLab II

Badanie roli pudła rezonansowego za pomocą konsoli pomiarowej CoachLab II 52 FOTON 99, Zima 27 Badanie roli pudła rezonansowego za pomocą konsoli pomiarowej CoachLab II Bogdan Bogacz Pracownia Technicznych Środków Nauczania Zakład Metodyki Nauczania i Metodologii Fizyki Instytut

Bardziej szczegółowo

Metodyka i system dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie

Metodyka i system dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie Metodyka i system dopasowania protez w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie opracowanie dr inż. Piotr Suchomski Koncepcja metody korekcji ubytku Dopasowanie szerokiej dynamiki odbieranego

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 4. Wpływ hałasu na człowieka 4.1. Wprowadzenie

Wykład 4 4. Wpływ hałasu na człowieka 4.1. Wprowadzenie Wykład 4 4. Wpływ hałasu na człowieka 4.1. Wprowadzenie Zgodnie z podaną uprzednio definicją przez hałas rozumiemy dźwięki o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądane w danych warunkach i dla danej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

II. Metoda pracy Praca z podręcznikiem i atlasem, opis, wyjaśnianie, rozmowa dydaktyczna, obserwacja, prezentacje, gra dydaktyczna, pokaz.

II. Metoda pracy Praca z podręcznikiem i atlasem, opis, wyjaśnianie, rozmowa dydaktyczna, obserwacja, prezentacje, gra dydaktyczna, pokaz. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) zna funkcje narządu słuchu i równowagi; b) wie, że ucho jest narządem zmysłu odbierającym bodźce akustyczne i zmiany położenia ciała; c) zna części

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i akustyki

Podstawy elektroniki i akustyki 1 Podstawy elektroniki i akustyki Dr Klaudiusz Majchrowski Wykład dla Elektroradiologii 2 Elementy akustyki Wykład 2 3 Fala dźwiękowa Fala dźwiękowa to forma transmisji energii przez ośrodek sprężysty.

Bardziej szczegółowo

Ma x licz ba pkt. Rodzaj/forma zadania

Ma x licz ba pkt. Rodzaj/forma zadania KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT OCENIANIA - szkoła podstawowa - etap rejonowy Nr zada nia Cele ogólne 1 I. Wykorzystanie pojęć i wielkości 2 III. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz

Bardziej szczegółowo

Demodulator FM. o~ ~ I I I I I~ V

Demodulator FM. o~ ~ I I I I I~ V Zadaniem demodulatora FM jest wytworzenie sygnału wyjściowego, który będzie proporcjonalny do chwilowej wartości częstotliwości sygnału zmodulowanego częstotliwościowo. Na rysunku 12.13b przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Jak pracują systemy implantów ślimakowych?

Jak pracują systemy implantów ślimakowych? 56 Jak funkcjonują implanty ślimakowe i implanty... Jak pracują systemy implantów ślimakowych? Systemy implantów ślimakowych są to techniczne protezy słuchu, które mogą w znacznym stopniu zastąpić brakującą

Bardziej szczegółowo

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Maciej Łabęda Hałasem został określony każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku w pracy - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKOLOGII LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ EKOLOGII LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WARSZAWIE WYDZIAŁ EKOLOGII LABORATORIUM FIZYCZNE Ćwiczenie Nr 2 Temat: WYZNACZNIE CZĘSTOŚCI DRGAŃ WIDEŁEK STROIKOWYCH METODĄ REZONANSU Warszawa 2009 1 WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU ZA POMOCĄ

Bardziej szczegółowo

Temat z produkcji zwierzęcej NARZĄDY ZMYSŁÓW: UCHO

Temat z produkcji zwierzęcej NARZĄDY ZMYSŁÓW: UCHO AUTOR: Arkadiusz Kamiński KL. I, SEMESTR I TECHNIKUM ROLNICTWA SZKOŁA: NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA W STASZOWIE (uprawnienia szkoły publicznej) Temat z produkcji zwierzęcej NARZĄDY ZMYSŁÓW: UCHO Staszów,

Bardziej szczegółowo

Dmuchając nad otworem butelki można sprawić, że z butelki zacznie wydobywać się dźwięk.

Dmuchając nad otworem butelki można sprawić, że z butelki zacznie wydobywać się dźwięk. Zadanie D Gwiżdżąca butelka Masz do dyspozycji: plastikową butelkę o pojemności 1,5- l z szyjką o walcowym kształcie i długości ok. 3 cm, naczynie o znanej pojemności, znacznie mniejszej niż pojemność

Bardziej szczegółowo

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s.

1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s. 1. Jeśli częstotliwość drgań ciała wynosi 10 Hz, to jego okres jest równy: 20 s, 10 s, 5 s, 0,1 s. 2. Dwie kulki, zawieszone na niciach o jednakowej długości, wychylono o niewielkie kąty tak, jak pokazuje

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 8 Instrumenty dęte. dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 8 Instrumenty dęte. dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 8 Instrumenty dęte. dr inż. Przemysław Plaskota Drgania słupa powietrza Słup powietrza pewna ilość powietrza ograniczona podłużnym korpusem, zdolna do wykonywania drgań podłużnych

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUDIOMETRYCZNE

POMIARY AUDIOMETRYCZNE Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Katedra Inżynierii Biomedycznej ĆWICZENIE NR 9 POMIARY AUDIOMETRYCZNE Cel ćwiczenia Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i

l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i Wrocław kwiecień 21 4SOUND Parametry akustyczne 4SOUND ul Klecińska 123 54-413 Wrocław info@4soundpl www4soundpl l a b o r a t o r i u m a k u s t y k i tel +48 53 127 733 lub 71 79 85 746 NIP: 811-155-48-81

Bardziej szczegółowo

Potencjał spoczynkowy i czynnościowy

Potencjał spoczynkowy i czynnościowy Potencjał spoczynkowy i czynnościowy Marcin Koculak Biologiczne mechanizmy zachowania https://backyardbrains.com/ Powtórka budowy komórki 2 Istota prądu Prąd jest uporządkowanym ruchem cząstek posiadających

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE

I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE I. PROMIENIOWANIE CIEPLNE - lata '90 XIX wieku WSTĘP Widmo promieniowania elektromagnetycznego zakres "pokrycia" różnymi rodzajami fal elektromagnetycznych promieniowania zawartego w danej wiązce. rys.i.1.

Bardziej szczegółowo

HAŁAS I SŁUCH. Czym jest hałas? Jakie są jego źródła? Jak można się przed nim chronić?

HAŁAS I SŁUCH. Czym jest hałas? Jakie są jego źródła? Jak można się przed nim chronić? HAŁAS I SŁUCH 4 Czym jest hałas? Jakie są jego źródła? Jak można się przed nim chronić? Broszura ta stanowi krótki opis hałasu, jego źródeł oraz sposobów ochrony przed jego szkodliwym wpływem. Jest to

Bardziej szczegółowo

POMIAR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONANSU I METODĄ SKŁADANIA DRGAŃ WZAJEMNIE PROSTOPADŁYCH

POMIAR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONANSU I METODĄ SKŁADANIA DRGAŃ WZAJEMNIE PROSTOPADŁYCH Ćwiczenie 5 POMIR PRĘDKOŚCI DŹWIĘKU METODĄ REZONNSU I METODĄ SKŁDNI DRGŃ WZJEMNIE PROSTOPDŁYCH 5.. Wiadomości ogólne 5... Pomiar prędkości dźwięku metodą rezonansu Wyznaczanie prędkości dźwięku metodą

Bardziej szczegółowo

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu

Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Budowa i zróżnicowanie neuronów - elektrofizjologia neuronu Neuron jest podstawową jednostką przetwarzania informacji w mózgu. Sygnał biegnie w nim w kierunku od dendrytów, poprzez akson, do synaps. Neuron

Bardziej szczegółowo

Dźwięk, gitara PREZENTACJA ADAM DZIEŻYK

Dźwięk, gitara PREZENTACJA ADAM DZIEŻYK Dźwięk, gitara PREZENTACJA ADAM DZIEŻYK Dźwięk Dźwięk jest to fala akustyczna rozchodząca się w ośrodku sprężystym lub wrażenie słuchowe wywołane tą falą. Fale akustyczne to fale głosowe, czyli falowe

Bardziej szczegółowo

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018.

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z Biofizyki dla kierunku elektroradiologia w roku akademickim 2017/2018. w1. Platforma elearningowa stosowana na kursie. w2. Metodyka eksperymentu fizycznego - rachunek błędów.

Bardziej szczegółowo

Słuchanie w przestrzeni i czasie

Słuchanie w przestrzeni i czasie Słuchanie w przestrzeni i czasie III rok Reżyserii Dźwięku Anna Preis 7.12.2015 AM_8_sluch_w_czas_przestrz Wzrok słuch Wzrok dominuje nad słuchem przykład - kino domowe Myślimy o świecie tak jak go widzimy

Bardziej szczegółowo

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał Statyka Cieczy i Gazów Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał 1. Podstawowe założenia teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał: Ciała zbudowane są z cząsteczek. Pomiędzy cząsteczkami

Bardziej szczegółowo

Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej

Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej Układ aktywnej redukcji hałasu przenikającego przez przegrodę w postaci płyty mosiężnej Paweł GÓRSKI 1), Emil KOZŁOWSKI 1), Gracjan SZCZĘCH 2) 1) Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące: Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni Dla próżni równania Maxwella w tzw postaci różniczkowej są następujące:, gdzie E oznacza pole elektryczne, B indukcję pola magnetycznego a i

Bardziej szczegółowo

obszary o większej wartości zaburzenia mają ciemny odcień, a

obszary o większej wartości zaburzenia mają ciemny odcień, a Co to jest fala? Falę stanowi rozchodzące się w ośrodku zaburzenie, zmiany jakiejś wielkości (powtarzające się wielokrotnie i cyklicznie zmieniające swoje wychylenie). Fala pojawia się w ośrodkach, których

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Sokół Patryk Pawlos Klasa: IIa

Autorzy: Tomasz Sokół Patryk Pawlos Klasa: IIa Autorzy: Tomasz Sokół Patryk Pawlos Klasa: IIa Dźwięk wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne

Bardziej szczegółowo

2.6.3 Interferencja fal.

2.6.3 Interferencja fal. RUCH FALOWY 1.6.3 Interferencja fal. Pojęcie interferencja odnosi się do fizycznych efektów nie zakłóconego nakładania się dwóch lub więcej ciągów falowych. Doświadczenie uczy, że fale mogą przebiegać

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa...

Imię i nazwisko ucznia Data... Klasa... Przygotowano za pomocą programu Ciekawa fizyka. Bank zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2011 strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

W tym module rozpoczniemy poznawanie właściwości fal powstających w ośrodkach sprężystych (takich jak fale dźwiękowe),

W tym module rozpoczniemy poznawanie właściwości fal powstających w ośrodkach sprężystych (takich jak fale dźwiękowe), Fale mechaniczne Autorzy: Zbigniew Kąkol, Bartek Wiendlocha Ruch falowy jest bardzo rozpowszechniony w przyrodzie. Na co dzień doświadczamy obecności fal dźwiękowych i fal świetlnych. Powszechnie też wykorzystujemy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera

Podstawy Akustyki. Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: Fale akustyczne w powietrzu Efekt Dopplera Jucatan, Mexico, February 005 W-10 (Jaroszewicz) 14 slajdów Podstawy Akustyki Drgania normalne a fale stojące Składanie fal harmonicznych: prędkość grupowa, dyspersja fal, superpozycja Fouriera, paczka

Bardziej szczegółowo

Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14

Metody badań słuchu. Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej. Zastosowanie metod obiektywnych. dzieci. osoby dorosłe 2015-09-14 NSTYTUT FZJOLOG PATOLOG SŁUCHU WARSZAWA Krzysztof Kochanek Badania elektrofizjologiczne w diagnostyce audiologicznej Metody badań słuchu Metody psychoakustyczne behawioralne audiometryczne audiometria

Bardziej szczegółowo

VÉRITÉ rzeczywistość ma znaczenie Vérité jest najnowszym, zaawansowanym technologicznie aparatem słuchowym Bernafon przeznaczonym dla najbardziej wymagających Użytkowników. Nieprzypadkowa jest nazwa tego

Bardziej szczegółowo

Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej

Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej Badanie efektu Dopplera metodą fali ultradźwiękowej Cele eksperymentu 1. Pomiar zmiany częstotliwości postrzeganej przez obserwatora w spoczynku w funkcji prędkości v źródła fali ultradźwiękowej. 2. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI ĆWICZENIE NR 3 SPRAWDZANIE PARAMETRÓW AUDIOMETRU TONOWEGO. AUDIOMETRIA TONOWA DLA PRZEWODNICTWA POWIETRZNEGO I KOSTNEGO Cel ćwiczenia Ćwiczenie składa się z dwóch części. Celem

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe i zjawisko dudnień. IV. Wprowadzenie.

Fale dźwiękowe i zjawisko dudnień. IV. Wprowadzenie. Ćwiczenie T - 6 Fale dźwiękowe i zjawisko dudnień I. Cel ćwiczenia: rejestracja i analiza fal dźwiękowych oraz zjawiska dudnienia. II. Przyrządy: interfejs CoachLab II +, czujnik dźwięku, dwa kamertony

Bardziej szczegółowo

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów Wykład VI Fale t t + Dt Rodzaje fal 1. Fale mechaniczne 2. Fale elektromagnetyczne 3. Fale materii dyfrakcja elektronów Fala podłużna v Przemieszczenia elementów spirali ( w prawo i w lewo) są równoległe

Bardziej szczegółowo