SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV"

Transkrypt

1 SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny Uczeń przedstawia się i Uczeń przedstawia się i Uczeń przedstawia się i przeliterowuje przedstawia się i przeliterowuje przeliterowuje swoje imię, przeliterowuje swoje imię, swoje imię, popełniając błędy swoje imię, nie popełniając większych błędów. właściwe Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje Uczeń opisuje różne przedmioty, Uczeń opisuje różne przedmioty, Uczeń opisuje różne przedmioty, różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, uwzględniając ich kolor, uwzględniając ich kolor, popełniając uwzględniając ich kolor, nie błędy językowe, które w znacznym popełniając większych błędów. właściwe Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny pyta i Uczeń pyta i prosi o informacje Uczeń pyta i prosi o informacje Uczeń pyta i prosi o informacje prosi o informacje związane z związane z imieniem rozmówcy związane z imieniem rozmówcy związane z imieniem rozmówcy oraz imieniem rozmówcy oraz oraz kolorem różnych oraz kolorem różnych kolorem różnych przedmiotów, kolorem różnych przedmiotów. przedmiotów, popełniając drobne przedmiotów, popełniając błędy w błędy językowe, nie wpływające językowe, które w niewielkim znacznym stopniu wpływają na na właściwe Reagowanie w sytuacjach życia Uczeń w sposób płynny i Uczeń wydaje proste polecenia i Uczeń wydaje proste polecenia, Uczeń wykonuje proste polecenia. codziennego zrozumiały wydaje proste wykonuje takie polecenia. popełniając błędy językowe i 1

2 polecenia i wykonuje takie wykonuje takie polecenia. polecenia. Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje Uczeń stosuje poznane Uczeń stosuje poznane słownictwo Uczeń stosuje poznane słownictwo z poznane słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału Welcome, z rozdziału Welcome, przedimek rozdziału Welcome, przedimek Welcome, przedimek przedimek nieokreślony a/an i nieokreślony a/an i tryb nieokreślony a/an i tryb rozkazujący, nieokreślony a/an i tryb tryb rozkazujący, popełniając rozkazujący, popełniając liczne popełniając bardzo liczne błędy. rozkazujący. nieliczne błędy. błędy. UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny nazywa Uczeń nazywa członków rodziny Uczeń nazywa członków rodziny i Uczeń nazywa członków rodziny i członków rodziny i relacje i relacje między nimi, podaje relacje między nimi, podaje relacje między nimi, podaje między nimi, podaje podstawowe informacje na temat podstawowe informacje na temat podstawowe informacje na temat swój i podstawowe informacje na swój i innych osób, uwzględniając swój i innych osób, uwzględniając innych osób, uwzględniając imię, wiek i temat swój i innych osób, imię, wiek i pochodzenie, imię, wiek i pochodzenie, pochodzenie, popełniając bardzo duże uwzględniając imię, wiek i popełniając błędy językowe. błędy językowe. pochodzenie, nie popełniając językowe. większych błędów. Zachowania społeczne i Uczeń wita się, żegna i Uczeń wita się, żegna i Uczeń wita się, żegna i przedstawia Uczeń wita się, żegna i przedstawia interakcja przedstawia siebie, stosując przedstawia siebie, stosując siebie, stosując częściowo siebie i inne osoby, nie stosując właściwe formy właściwe formy grzecznościowe i odpowiednie formy właściwych form grzecznościowych, grzecznościowe, nie popełniając grzecznościowe, popełniając błędy popełniając duże błędy językowe. większych błędów. językowe. językowe, które wpływają na właściwe 2

3 Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny pyta i informacje prosi o informacje związane z informacje związane z informacje związane z związane z podstawowymi danymi podstawowymi danymi podstawowymi danymi podstawowymi danymi osobowymi, imieniem, wiekiem i datą osobowymi, imieniem, wiekiem osobowymi, imieniem, wiekiem i osobowymi, imieniem, wiekiem i urodzin, popełniając duże błędy i datą urodzin. datą urodzin, popełniając drobne datą urodzin, popełniając błędy językowe. błędy językowe, nie wpływające językowe. na Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje Uczeń stosuje poznane Uczeń stosuje poznane słownictwo Uczeń stosuje poznane słownictwo z poznane słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału 1, z rozdziału 1, dopełniacz saksoński, rozdziału 1, dopełniacz saksoński, 1, dopełniacz saksoński, dopełniacz saksoński, czasownik czasownik to be w zdaniach czasownik to be w zdaniach czasownik to be w zdaniach to be w zdaniach twierdzących i twierdzących i przeczących, twierdzących i przeczących, popełniając twierdzących i przeczących. przeczących, popełniając popełniając liczne błędy. bardzo liczne błędy. nieliczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje siebie, członków Uczeń opisuje siebie, członków Uczeń opisuje siebie, członków Uczeń opisuje siebie, członków swojej swojej rodziny i swoich swojej rodziny i swoich swojej rodziny i swoich przyjaciół, rodziny i swoich przyjaciół, popełniając przyjaciół, nie popełniając przyjaciół, popełniając niewielkie poważne błędy językowe. większych błędów. błędy językowe. właściwe UNIT 2 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis położenia Uczeń w sposób płynny opisuje Uczeń opisuje położenie różnych Uczeń opisuje położenie różnych Uczeń opisuje położenie różnych położenie różnych przedmiotów przedmiotów w sali lekcyjnej, nie przedmiotów w sali lekcyjnej, przedmiotów w sali lekcyjnej, w sali lekcyjnej. popełniając poważnych błędów, w wpływających na zrozumienie znacznym stopniu wpływają na 3

4 właściwe właściwe Porównywanie Uczeń w sposób płynny Uczeń porównuje szkoły w Polsce Uczeń porównuje szkoły w Polsce i Uczeń porównuje szkoły w Polsce i w porównuje szkoły w Polsce i w i w Wielkiej Brytanii, popełniając w Wielkiej Brytanii, popełniając Wielkiej Brytanii, popełniając błędy Wielkiej Brytanii, nie niewielkie błędy językowe, nie błędy językowe, które w popełniając większych błędów. wpływające na zrozumienie niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, informacje pyta i prosi o informacje informacje związane z informacje związane z położeniem związane z położeniem różnych związane z położeniem różnych położeniem różnych różnych przedmiotów, przedmiotów, upodobaniami przedmiotów, upodobaniami przedmiotów, upodobaniami upodobaniami dotyczącymi dotyczącymi przedmiotów szkolnych, dotyczącymi przedmiotów dotyczącymi przedmiotów przedmiotów szkolnych, podstawowymi danymi osobowymi, szkolnych, podstawowymi szkolnych, podstawowymi podstawowymi danymi godziną, popełniając błędy językowe, danymi osobowymi, godziną. danymi osobowymi, godziną, osobowymi, godziną, popełniając które w znacznym stopniu wpływają na popełniając drobne błędy błędy językowe, które w właściwe niewielkim stopniu wpływają na właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje Uczeń stosuje poznane Uczeń stosuje poznane słownictwo Uczeń stosuje poznane słownictwo z poznane słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału 2, z rozdziału 2, przyimki miejsca, rozdziału 2, przyimki miejsca, 2, przyimki miejsca, czasownik przyimki miejsca, czasownik to czasownik to be w pytaniach i czasownik to be w pytaniach i krótkich to be w pytaniach i krótkich be w pytaniach i krótkich krótkich odpowiedziach, zaimki odpowiedziach, zaimki pytające what, odpowiedziach, zaimki pytające odpowiedziach, zaimki pytające pytające what, when, where, who, when, where, who, how, popełniając what, when, where, who, how. what, when, where, who, how, how, popełniając liczne błędy. bardzo liczne błędy. popełniając nieliczne błędy. 4

5 Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst o Uczeń pisze krótki tekst o swojej Uczeń pisze krótki tekst o swojej Uczeń pisze krótki tekst o swojej szkole swojej szkole i przedmiotach szkole i przedmiotach szkolnych, szkole i przedmiotach szkolnych, i przedmiotach szkolnych, popełniając szkolnych, nie popełniając błędy językowe, które w znacznym błędów. właściwe UNIT 3 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsca Uczeń w sposób płynny opisuje Uczeń opisuje dom, jego Uczeń opisuje dom, jego Uczeń opisuje dom, jego pomieszczenia dom, jego pomieszczenia i pomieszczenia i wyposażenie, pomieszczenia i wyposażenie, i wyposażenie, popełniając błędy wyposażenie, nie popełniając większych błędów. właściwe Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, informacje pyta i prosi o informacje informacje związane z obecnością informacje związane z obecnością związane z obecnością różnych związane z obecnością różnych różnych przedmiotów we różnych przedmiotów we przedmiotów we wskazanych przedmiotów we wskazanych wskazanych miejscach, danymi wskazanych miejscach, danymi miejscach, danymi osobowymi, miejscach, danymi osobowymi, osobowymi, uwzględniającymi osobowymi, uwzględniającymi uwzględniającymi imię i nazwisko, uwzględniającymi imię i imię i nazwisko, adres, imię i nazwisko, adres, pochodzenie adres, pochodzenie i datę urodzenia, nazwisko, adres, pochodzenie i pochodzenie i datę urodzenia, i datę urodzenia, popełniając błędy w datę urodzenia. popełniając drobne błędy językowe, które w niewielkim znacznym stopniu wpływają na właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje Uczeń stosuje poznane Uczeń stosuje poznane słownictwo Uczeń stosuje poznane słownictwo z poznane słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału 3, z rozdziału 3, wyrażenie There rozdziału 3, wyrażenie There is/there 5

6 3, wyrażenie There is/there are, wyrażenie There is/there are, a i is/there are, a i any, przyimki are, a i any, przyimki miejsca, a i any, przyimki miejsca. any, przyimki miejsca, miejsca, popełniając liczne błędy. popełniając bardzo liczne błędy. popełniając nieliczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swój pokój, Uczeń opisuje swój pokój, Uczeń opisuje swój pokój, Uczeń opisuje swój pokój, uwzględniając jego uwzględniając jego wyposażenie i uwzględniając jego wyposażenie i uwzględniając jego wyposażenie i wyposażenie i położenie położenie różnych mebli i położenie różnych mebli i położenie różnych mebli i różnych mebli i przedmiotów, przedmiotów, wybrany zamek w przedmiotów, wybrany zamek w przedmiotów, wybrany zamek w wybrany zamek w Polsce, nie Polsce, popełniając niewielkie Polsce, popełniając błędy Polsce, popełniając błędy językowe, popełniając błędów. błędy językowe, nie wpływające językowe, które częściowo które w znacznym stopniu wpływają na na właściwe UNIT 4 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje Uczeń opisuje umiejętności Uczeń opisuje umiejętności Uczeń opisuje umiejętności związane z umiejętności związane z związane z uprawianiem różnych związane z uprawianiem różnych uprawianiem różnych dyscyplin uprawianiem różnych dyscyplin dyscyplin sportowych, czynności dyscyplin sportowych, czynności sportowych, czynności wykonywanych sportowych, czynności wykonywanych w czasie wolnym, wykonywanych w czasie wolnym, w czasie wolnym, popełniając błędy wykonywanych w czasie wolnym, nie popełniając większych błędów. właściwe Zachowania społeczne i Uczeń pyta o pozwolenie, Uczeń pyta o pozwolenie, udziela Uczeń pyta o pozwolenie, udziela Uczeń pyta o pozwolenie, udziela i/lub interakcja udziela i/lub odmawia i/lub odmawia pozwolenia, i/lub odmawia pozwolenia, stosując odmawia pozwolenia, nie stosując 6

7 pozwolenia, stosując właściwe stosując właściwe formy częściowo odpowiednie formy właściwych form grzecznościowych formy grzecznościowe, nie grzecznościowe i popełniając grzecznościowe, popełniając błędy w popełniając większych błędów. niewielkie błędy językowe, nie językowe, które w niewielkim znacznym stopniu wpływają na wpływające na zrozumienie właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje Uczeń stosuje poznane Uczeń stosuje poznane słownictwo Uczeń stosuje poznane słownictwo z poznane słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału 4, z rozdziału 4, czasownik modalny rozdziału 4, czasownik modalny can, 4, czasownik modalny can. czasownik modalny can, can, popełniając liczne błędy. popełniając bardzo liczne błędy. popełniając nieliczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swojego Uczeń opisuje swojego Uczeń opisuje swojego ulubionego Uczeń opisuje swojego ulubionego ulubionego sportowca, nie ulubionego sportowca, sportowca, popełniając błędy sportowca, popełniając błędy językowe, popełniając większych błędów. językowe, które w niewielkim które w znacznym stopniu wpływają na właściwe UNIT 5 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis zwierząt Uczeń w sposób płynny opisuje Uczeń opisuje wybrane zwierzę, Uczeń opisuje wybrane zwierzę, Uczeń opisuje wybrane zwierzę, wybrane zwierzę, nie w popełniając większych błędów. znacznym stopniu wpływają na właściwe właściwe 7

8 Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, informacje pyta i prosi o informacje informacje związane z wyglądem informacje związane z wyglądem związane z wyglądem zwierząt, związane z wyglądem zwierząt. zwierząt, popełniając drobne zwierząt, popełniając błędy w błędy językowe, nie wpływające językowe, które w niewielkim znacznym stopniu wpływają na na właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje Uczeń stosuje poznane Uczeń stosuje poznane słownictwo Uczeń stosuje poznane słownictwo z poznane słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału 5, z rozdziału 5, przyimki miejsca, rozdziału 5, przyimki miejsca, 5, przyimki miejsca, czasownik przyimki miejsca, czasownik czasownik have/has got, czasownik have/has got, popełniając have/has got. have/has got, popełniając popełniając liczne błędy. bardzo liczne błędy. nieliczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze ogłoszenie o Uczeń pisze ogłoszenie o Uczeń pisze ogłoszenie o Uczeń pisze ogłoszenie o zaginionym zaginionym zwierzęciu, zaginionym zwierzęciu, zaginionym zwierzęciu, zwierzęciu, uwzględniając jego wygląd, uwzględniając jego wygląd, nie uwzględniając jego wygląd, uwzględniając jego wygląd, w popełniając większych błędów i znacznym stopniu wpływają na stosując właściwą formę i styl właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zrozumienie wypowiedzi, stosując właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwej formy i stylu. w miarę właściwą formę i styl. stosując częściowo właściwą formę i styl. 8

9 UNIT 6 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi i przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje Uczeń opisuje wygląd różnych Uczeń opisuje wygląd różnych Uczeń opisuje wygląd różnych wygląd różnych przedmiotów i przedmiotów i osób, popełniając przedmiotów i osób, popełniając przedmiotów i osób, popełniając błędy osób, nie popełniając większych niewielkie błędy językowe, nie błędy językowe, które w błędów. wpływające na zrozumienie niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, informacje pyta i prosi o informacje informacje związane z wyglądem informacje związane z wyglądem związane z wyglądem różnych osób, związane z wyglądem różnych różnych osób, przynależnością różnych osób, przynależnością przynależnością różnych przedmiotów osób, przynależnością różnych różnych przedmiotów do osób, różnych przedmiotów do osób, do osób, popełniając błędy językowe, przedmiotów do osób. popełniając drobne błędy które w znacznym stopniu wpływają na właściwe właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje Uczeń stosuje poznane Uczeń stosuje poznane słownictwo Uczeń stosuje poznane słownictwo z poznane słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału 6, z rozdziału 6, przymiotniki, rozdziału 6, przymiotniki, wyrażenie 6, przymiotniki, wyrażenie przymiotniki, wyrażenie There wyrażenie There is/there are, There is/there are, czasownik have/has There is/there are, czasownik is/there are, czasownik have/has czasownik have/has got, zaimki got, zaimki dzierżawcze, zaimki have/has got, zaimki got, zaimki dzierżawcze, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, wskazujące, czasownik to be, dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik to be, czasownik to be, popełniając liczne popełniając bardzo liczne błędy. wskazujące, czasownik to be. popełniając nieliczne błędy. błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje wybraną osobę Uczeń opisuje wybraną osobę ze Uczeń opisuje wybraną osobę ze Uczeń opisuje wybraną osobę ze swojej ze swojej rodziny, pisze list na swojej rodziny, pisze list na temat swojej rodziny, pisze list na temat rodziny, pisze list na temat swój i temat swój i swojej rodziny, swój i swojej rodziny, opisuje swój i swojej rodziny, opisuje swojej rodziny, opisuje wybrane święto 9

10 opisuje wybrane święto w wybrane święto w Polsce, wybrane święto w Polsce, w Polsce, popełniając błędy językowe, Polsce, nie popełniając które w znacznym stopniu wpływają na większych błędów i stosując właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie właściwą formę i styl zrozumienie wypowiedzi, stosując właściwe zrozumienie wypowiedzi, zachowując właściwej formy i stylu. w miarę właściwą formę i styl. stosując częściowo właściwą formę i styl. 10

11 UNIT 7 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Zachowania społeczne i Uczeń kupuje bilet na Uczeń kupuje bilet na Uczeń kupuje bilet na Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, interakcja autobus/pociąg, stosując autobus/pociąg, stosując właściwe autobus/pociąg, stosując częściowo nie stosując właściwych form właściwe formy formy grzecznościowe i odpowiednie formy grzecznościowych, popełniając błędy grzecznościowe, nie popełniając grzecznościowe, popełniając błędy większych błędów. językowe, które w niewielkim Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje Uczeń opisuje czynności życia Uczeń opisuje czynności życia Uczeń opisuje czynności życia czynności życia codziennego, codziennego, uwzględniając codziennego, uwzględniając codziennego, uwzględniając właściwą uwzględniając właściwą właściwą kolejność wydarzeń, właściwą kolejność wydarzeń, kolejność wydarzeń, popełniając błędy kolejność wydarzeń, nie popełniając większych błędów. właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje Uczeń stosuje poznane Uczeń stosuje poznane słownictwo Uczeń stosuje poznane słownictwo z poznane słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału 7, czas z rozdziału 7, czas present simple, rozdziału 7, czas present simple, 7, czas present simple, present simple, przysłówki przysłówki częstotliwości, przysłówki częstotliwości, popełniając przysłówki częstotliwości. częstotliwości, popełniając popełniając liczne błędy. bardzo liczne błędy. nieliczne błędy. 11

12 Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje dzień, Uczeń opisuje dzień, Uczeń opisuje dzień, uwzględniając Uczeń opisuje dzień, uwzględniając uwzględniając odpowiednią uwzględniając odpowiednią odpowiednią kolejność zdarzeń, odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze kolejność zdarzeń, pisze list na kolejność zdarzeń, pisze list na pisze list na temat wykonywanych list na temat wykonywanych przez temat wykonywanych przez temat wykonywanych przez siebie przez siebie prac domowych, siebie prac domowych, popełniając siebie prac domowych, nie prac domowych, popełniając błędy językowe, które w znacznym popełniając większych błędów i niewielkie błędy językowe, nie stosując właściwą formę i styl wpływające na zrozumienie właściwe zrozumienie wypowiedzi, zrozumienie wypowiedzi, nie wypowiedzi, stosując w miarę stosując częściowo właściwą formę zachowując właściwej formy i stylu. właściwą formę i styl. i styl. UNIT 8 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis rzeczy Uczeń w sposób płynny opisuje Uczeń opisuje ulubione produkty Uczeń opisuje ulubione produkty Uczeń opisuje ulubione produkty ulubione produkty spożywcze i spożywcze i posiłki, popełniając spożywcze i posiłki, popełniając spożywcze i posiłki, popełniając błędy posiłki, nie popełniając niewielkie błędy językowe, nie błędy językowe, które w większych błędów. wpływające na zrozumienie niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, informacje pyta i prosi o informacje informacje związane z informacje związane z związane z upodobaniami i zwyczajami związane z upodobaniami i upodobaniami i zwyczajami upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną, zwyczajami żywieniowymi oraz żywieniowymi oraz godziną, żywieniowymi oraz godziną, w godziną. popełniając drobne błędy znacznym stopniu wpływają na właściwe właściwe 12

13 Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje Uczeń stosuje poznane Uczeń stosuje poznane słownictwo Uczeń stosuje poznane słownictwo z poznane słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału 8, czas z rozdziału 8, czas present simple, rozdziału 8, czas present simple, zdania 8, czas present simple, zdania present simple, zdania twierdzące zdania twierdzące i przeczenia w twierdzące i przeczenia w czasie twierdzące i przeczenia w czasie i przeczenia w czasie present czasie present simple, popełniając present simple, popełniając bardzo present simple. simple, popełniając nieliczne liczne błędy. liczne błędy. błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat Uczeń pisze tekst na temat swoich Uczeń pisze tekst na temat swoich Uczeń pisze tekst na temat swoich swoich zwyczajów zwyczajów żywieniowych oraz zwyczajów żywieniowych oraz list, zwyczajów żywieniowych oraz list, w żywieniowych oraz list, w list, w którym opisuje różne w którym opisuje różne polskie którym opisuje różne polskie potrawy, którym opisuje różne polskie polskie potrawy, popełniając potrawy, popełniając błędy w potrawy, nie popełniając niewielkie błędy językowe, nie językowe, które w niewielkim znacznym stopniu wpływają na większych błędów i stosując wpływające na zrozumienie właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie właściwą formę i styl wypowiedzi, stosując w miarę zrozumienie wypowiedzi, stosując zachowując właściwej formy i stylu. właściwą formę i styl. częściowo właściwą formę i styl. 13

14 UNIT 9 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje Uczeń opisuje czynności Uczeń opisuje czynności Uczeń opisuje czynności wykonywane czynności wykonywane w wykonywane w wolnym czasie, wykonywane w wolnym czasie, w wolnym czasie, popełniając błędy wolnym czasie, nie popełniając większych błędów. właściwe Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje Uczeń opisuje miejsce Uczeń opisuje miejsce turystyczne Uczeń opisuje miejsce turystyczne w miejsce turystyczne w Polsce, turystyczne w Polsce, popełniając w Polsce, popełniając błędy Polsce, popełniając błędy językowe, nie popełniając większych niewielkie błędy językowe, nie językowe, które w niewielkim które w znacznym stopniu wpływają na błędów. wpływające na zrozumienie właściwe Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, informacje pyta i prosi o informacje informacje związane z informacje związane z związane z upodobaniami, związane z upodobaniami, upodobaniami, zainteresowaniami upodobaniami, zainteresowaniami i zainteresowaniami i formami spędzania zainteresowaniami i formami i formami spędzania czasu formami spędzania czasu wolnego, czasu wolnego, popełniając błędy spędzania czasu wolnego. wolnego, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na właściwe Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje Uczeń stosuje poznane Uczeń stosuje poznane słownictwo Uczeń stosuje poznane słownictwo z poznane słownictwo z rozdziału słownictwo z rozdziału 9, czas z rozdziału 9, czas present simple, rozdziału 9, czas present simple, 9, czas present simple, present simple, przysłówki przysłówki częstotliwości, zaimki przysłówki częstotliwości, zaimki przysłówki częstotliwości, częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, dopełnieniowe i osobowe, popełniając zaimki dopełnieniowe i dopełnieniowe i osobowe, 14

15 osobowe. popełniając nieliczne błędy. popełniając liczne błędy. bardzo liczne błędy. Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na Uczeń pisze krótki tekst na temat Uczeń pisze krótki tekst na temat Uczeń pisze krótki tekst na temat temat swoich zainteresowań i swoich zainteresowań i form swoich zainteresowań i form swoich zainteresowań i form spędzania form spędzania swojego czasu spędzania swojego czasu spędzania swojego czasu wolnego, swojego czasu wolnego, recenzje płyty wolnego, recenzje płyty wolnego, recenzje płyty recenzje płyty muzycznej, muzycznej, popełniając błędy muzycznej, nie popełniając muzycznej, popełniając większych błędów i stosując niewielkie błędy językowe, nie właściwą formę i styl wpływające na zrozumienie właściwe zrozumienie wypowiedzi, wypowiedzi, nie zachowując właściwej wypowiedzi, stosując w miarę stosując częściowo właściwą formę formy i stylu. właściwą formę i styl. i styl. Uwagi do powyższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę. Ocena celująca jest wystawiana na podstawie wytycznych MEN. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 29 z dnia 24 września 1992 roku, Dz. U. MEN nr 7, poz. 32 podaje, co następuje: Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 15

16 a) posiadł wiedze i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI 1. Kryteria oceniania - załącznik. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: a) testy kontrolne - minimum 3 w semestrze (po każdym rozdziale), - test

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 nauczyciel Małgorzata Tatara First Steps BRDZ DBR DBR DSTTZ językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje zadania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 DOSTOSOWANY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 DOSTOSOWANY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa4 DOSTOSOWANY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV

ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa IV I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Ocenie podlegają: b. pisemne prace kontrolne - praca klasowa (sprawdzian), kartkówka c. ustne odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa IV : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów: I. Formy aktywności: a) testy b) kartkówki, c) odpowiedź ustna, d) samodzielna praca na lekcji, e)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VIII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VIII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VIII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. IV-VIII Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 1.Odpowiedź ustna: (1-2 razy w półroczu) Obejmuje szczegółowo trzy ostatnie lekcje; może

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Hello! OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Hello! OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Gold Sparks dla klasy I Nauczyciel: Angelika Łakomska Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie 1c w roku szkolnym 2018/2019

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 5 rok szkolny 2017/2018 mgr Monika Sobiegraj

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 5 rok szkolny 2017/2018 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 5 rok szkolny 2017/2018 mgr Monika Sobiegraj 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. Główną funkcją oceniania bieżącego

Bardziej szczegółowo

Tytuł podręcznika - Steps Forward

Tytuł podręcznika - Steps Forward PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Tytuł podręcznika - Steps Forward Autorzy:Tim Falla, Paul

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny

Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2018/2019 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny

Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny Steps Plus dla klasy IV Kryteria oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2017/2018 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS IV - VI 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE IV A, IV B, VI A

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE IV A, IV B, VI A PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE IV A, IV B, VI A ( grupa integracyjna) i VII A SZKOŁY PODSTAWOWEJ w ŚCINAWCE ŚREDNIAJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zasady ogólne: Nauczanie j. angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4. Ocena celująca (6): Ocena bardzo dobra (5): Otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4. Ocena celująca (6): Ocena bardzo dobra (5): Otrzymuje uczeń, który: Ocena celująca (6): WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI, KLASA 4 Otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności wyznaczone programem nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV VI Szkoła Podstawowa im.72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Opracowany przez : Justynę Plewińską 1 Ocenianie ucznia w zakresie jego znajomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II ETAP EDUKACYJNY KLASA V NAUCZYCIEL: Roman Błaszczyk Klasa 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Wymaganie edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel: Karolina

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa V

ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa V ZASADY OCENIANIA - język angielski klasa V I. SPOSOBY SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 1. Ocenie podlegają: b. pisemne prace kontrolne - praca klasowa (sprawdzian), kartkówka c. ustne odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa 5 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa 5 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa 5 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego opracowane zostało na podstawie

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV. Rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV. Rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2012/2013 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: 1. podręcznik New English Zone 1 Wydanie egzaminacyjne Rob

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna) Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna) Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Katarzyna Gut Rok szkolny: 2018/2019

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. V Lp. PRZEDMIOT OCENY ZAKRES OCENY I SPOSÓB OCENIANIA 1 1. Ocenianie 2. Sprawdziany Oceny wystawiane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

3) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

3) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2016/2017 Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) uwzględniają:

Bardziej szczegółowo

OCENA DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OCENA DOBRA OCENA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Poziom podstawowy Wymagania edukacyjne - Język angielski klasa V poziom ponadpodstawowy DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa6 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa6 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa6 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6):

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI. Wymagania na ocenę celującą (6): Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas IV-VI Klasa IV Wymagania na ocenę celującą (6): Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2) Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo