PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe"

Transkrypt

1 PowerPoint poziom średnio zaawansowany materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [1/23] PowerPoint Tworzenie własnego wzorca prezentacji Jeżeli żaden z gotowych motywów wbudowanych w PowerPoint nam się nie podoba i nie znaleźliśmy odpowiedniego w Internecie, a mamy pomysł jak nasza prezentacja powinna wyglądać, to możemy spróbować zbudować własny motyw modyfikując wzorzec. Jak zbudować taki motyw? Na karcie Widok okna programu PowerPoint w grupie Widoki wzorców klikamy polecenie Wzorzec slajdów Rysunek 1. Tworzenie nowego wzorca prezentacji We wzorcu slajdów w oknie podglądu, pierwszy slajd od góry jest wzorcem slajdu głównego, poniżej wzorzec slajdu tytułowego, a jeszcze niżej wzorzec slajdu Tytuł i zawartość. Każdy wzorzec możemy modyfikować oddzielnie. Wzorzec slajdu głównego Wzorzec slajdu tytułowego Wzorzec slajdu tytuł i zawartość Rysunek 2. Okno podglądu slajdów

3 [2/23] PowerPoint Jeżeli zmodyfikujemy formaty slajdu głównego we wzorcu, to te formaty dotyczą wszystkich slajdów pozostałych. Jeżeli natomiast w oknie podglądu slajdów klikniemy inny dowolny slajd z układu i zmienimy format, to te ustawienia będą dotyczyły tylko wszystkich slajdów tego wybranego układu. Ponieważ zaczynamy od pustej prezentacji to wszystkie slajdy w oknie podglądu slajdów są z białym tłem i domyślnymi ustawieniami czcionek. Taki układ jest zbyt nudny. Załóżmy, że chcielibyśmy to zmienić i dokonać ręcznie zmiany różnych ustawień. Klikamy na slajd główny we wzorcu i wprowadzimy tu trochę zmian. Chcemy,a aby pole tytułu zajmowało całą szerokość slajdu. 1. W oknie podglądu klikamy slajd główny 2. Zaznaczam pole tytułu w obszarze edycji, klikając w dowolnym miejscu krawędzi pola 3. Naprowadzam kursor myszy na środkowy uchwyt prawej krawędzi pola 4. Wciskam i przytrzymuję lewy przycisk myszy 5. Przeciągam czarny plus na prawą krawędź slajdu 6. Zwalniam lewy przycisk myszy 7. Tak samo postępujemy w przypadku lewej krawędzi pola tytułu ` Rysunek 3. Projektowanie pola tytułu Chcielibyśmy również by pole to miało trochę inny wygląd. Ustawimy przez kartę Formatowanie styl Oliwkowozielony Akcent 3 (każdy styl ma swoją nazwę). 1. Zaznaczamy ponownie pole tytułu w Obszarze edycji slajdu 2. Na karcie Formatowanie w grupie Style kształtów klikamy przycisk Więcej 3. Na palecie kolorów klikamy styl Oliwkowozielony, Akcent 3

4 [3/23] PowerPoint Rysunek 4. Wybór tła pola tytułu Nasze pole tytułu powinno wyglądać tak jak na rysunku 5 Rysunek 5. Tło pola tytułu slajdów prezentacji Ustawimy teraz kolor czcionki na biały. 1. Na karcie Narzędzia główne na karcie Czcionka klikamy strzałkę w polu Kolor czcionki 2. Na liście dostępnych kolorów klikamy kolor biały Rysunek 6. Wybór koloru czcionki pola tytułu Tych samych ustawień dokonajmy dla pola z treścią, tzn., szerokość pola na cały slajd, oliwkowozielone tło oraz biały kolor czcionki. Nasz slajd powinien wyglądać następująco:

5 [4/23] PowerPoint Rysunek 7. Nowy wzorzec slajdu z tytułem Zmodyfikujmy jeszcze slajd tytułowy wybierając Wyrównanie do lewej oraz Krój czcionki na Consolas. Krój czcionki Consolas wybierzmy również dla pola z treścią. Otrzymujemy obraz taki jak na rysunku 8. Rysunek 8. Zmiana ustawień wzorca slajdu głównego Na slajdzie głównym we wzorcu zmienimy kolor tła z białego na szary. 1. Klikamy w obszarze Podglądu slajdów slajd główny 2. W Obszarze edycji slajdu klikamy prawym klawiszem myszy na tle 3. Z menu podręcznego wybieramy polecenie Formatuj tło

6 [5/23] PowerPoint Rysunek 9. Formatowanie tła we wzorcu slajdu głównego 4. W oknie Formatowanie tła klikamy strzałkę w polu Kolor 5. Ma palecie kolorów klikamy kolor jasnoszary 6. Klikamy przycisk Zastosuj do wszystkich 7. Klikamy przycisk Zamknij Rysunek 10. Wybór tła wzorca slajdu głównego Uzyskujemy poniższy obraz

7 [6/23] PowerPoint Rysunek 11. Ustalenie formatu tła we wzorcu slajdu głównego Jak już mówiliśmy wcześniej, zmiany formatów na slajdzie głównym we wzorcu mają wpływ na wszystkie slajdy prezentacji. Widać to w obszarze Podglądu slajdów. Jeżeli te układy nam odpowiadają to je zostawiamy, jeżeli nie to musimy te pojedyncze układy zmodyfikować ręcznie. Ćwiczenie Zmodyfikuj wzorzec slajdu tytułowego następująco: 1. Pole tytułu poszerz na całą szerokość slajdu 2. Podnieś to pole do góry 3. Pole z podtytułem podnieś do góry 4. Tekst zapisz w kolorze czcionki białym (w chwili obecnej zapisana treść jest czcionką w kolorze szarym) 5. Zmień wielkość czcionki w polu z tytułem na Wyśrodkuj treść w polu z tytułem (w chwili obecnej jest wyrównanie do lewej) Nasz wzorzec slajdu tytułowego wygląda tak jak na rysunku 12 Rysunek 12. Zmodyfikowany wzorzec slajdu tytułowego

8 [7/23] PowerPoint Zobaczmy jak będzie wyglądał nasz pierwszy slajd. Na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji klikam Widok normalny. W polu tytułu wpisuję treść: Nasz pierwszy wzorzec, a w polu podtytułu wpisujemy: E-kompetencje [Enter] bez barier Rysunek 13. Widok slajdu tytułowego Dodajmy do prezentacji nowy slajd. Kliknięcie przycisku Nowy slajd na karcie Narzędzia główne w grupie Slajdy zawsze powoduje wstawienie nowego slajdu o układzie Tytuł i zawartość. Kliknięcie strzałki w polu Nowy slajd pozwala na rozwinięcie listy wszystkich dostępnych układów i z listy tej możemy wybrać potrzebny układ. Kliknijmy zatem przycisk Nowy slajd. Zostanie wstawiony nowy o układzie Tytuł i zawartość. Jak pamiętamy w modyfikacji wzorca slajdu głównego, treść pola tytułu zostało wyrównane do lewej strony i treść została zapisana kolorem białym, tak samo obszar zawartości. Wpiszmy treść, w polu Tytuł: Lista osób spotkania, w polu Zawartość: Jan Kowalski [Enter] Piotr Nowak [Enter] Piotr Abracki [Enter] Anna Bogucka [Enter] Adam Janiak Drugi slajd prezentacji wygląda tak jak na rysunku 14. Rysunek 14. Drugi slajd prezentacji

9 [8/23] PowerPoint Ćwiczenie Wstaw kolejne dwa slajdy: 3-ci o układzie Slajd tytułowy, 4-ty o układzie Tytuł i zawartość. Wypełnij je następującymi treściami: Trzeci Rysunek 15. Trzeci slajd prezentacji Czwarty Rysunek 16. Czwarty slajd prezentacji Po wciśnięciu klawisza F5 uruchamiamy prezentację, a wygląd poszczególnych slajdów jest następujący:

10 [9/23] PowerPoint Rysunek 17. Slajdy prezentacji Nasz zdefiniowany motyw możemy zapisać jako gotowy szablon. Zapiszmy zatem ten motyw pod nazwą Mój motyw zielony. Będziemy mogli wykorzystać go potem w dowolnej innej prezentacji. Będąc w oknie tworzenia prezentacji na wstążce klikamy przycisk Plik i w rozwiniętym menu klikamy polecenie Zapisz jako. W oknie Zapisywanie jako w polu dialogu Nazwa pliku wpisujemy: Mój motyw zielony Rysunek 18. Okno zapisywania

11 [10/23] PowerPoint Klikamy strzałkę w polu Zapisz jako typ i z rozwiniętej listy dostępnych typów wybieramy polecenie Motyw pakietu Office. Klikamy przycisk Zapisz Naszą prezentację zapisujemy poda nazwą Nasza prezentacja na Pulpicie Zamykamy naszą prezentację. Aby sprawdzić jak został zapisany nasz motyw, otwieramy pustą prezentację lub dowolną inną. My otwieramy nowy plik PowerPointa. Wstawimy kilka pustych slajdów o układzie Tytuł i zawartość. Rysunek 19. Nowe okno PowerPointa Na karcie Projektowanie w grupie Motywy wyszukujemy na liście, a następnie klikamy nasz motyw: Mój motyw zielony. Rysunek 20. Wybór motywu dla nowej prezentacji

12 [11/23] PowerPoint Zadanie Utwórz nowy własny wzorzec slajdów wg schematu: Obszar tytułu każdego slajdu zmodyfikuj następująco 1. Szerokość zwiększ do całej szerokości slajdu 2. Tło zapisz w kolorze Beżowy tło 2, ciemniejszy 50% 3. Tekst zapisz w kolorze żółtym czcionki 4. Rozmiar czcionki ustaw na 54 pkt. Obszar z treścią każdego slajdu zmodyfikuj następująco 1. Szerokość zwiększ do całej szerokości slajdu 2. Tło zapisz w kolorze jasnofioletowym 3. Rozmiar czcionki ustaw na 24 pkt 4. Tekst zapisz w kolorze czerwonym czcionki W stopce każdego slajdu wpisz: E-kompetencje Wzorzec zapisz jako typ Motyw pakietu Office poda nazwą Mój motyw beżowy Przejścia pomiędzy slajdami prezentacji Przejścia slajdów to efekty animacji, występujące podczas przenoszenia z jednego slajdu do drugiego podczas prezentacji. Można sterować szybkością, m dźwięku i dostosowywać właściwości efektów przejścia. Otwieramy prezentację Nasza prezentacja z pulpitu. W oknie miniatur slajdów (okno podglądu) klikamy dowolny slajd, u nas: slajd numer 2. Na karcie Przejścia w grupie Przejście do tego slajdu klikamy efekt Wypychanie Rysunek 21. Efekt przejścia slajdów

13 [12/23] PowerPoint Efektów przejścia pomiędzy slajdami jest znacznie więcej. W celu wyświetlenia wszystkich efektów wciskamy w grupie Przejście do tego slajdu przycisk Więcej. Rysunek 22. Efekty przejścia pomiędzy slajdami Kliknięcie przycisku Podgląd w grupie Podgląd pozwala na zastosowanie tego efektu. Rysunek 23. Przycisk podglądu efektu W naszym przykładzie efekt Wypychanie spowoduje wypychanie od dołu. Możemy zmienić kierunek wypychania slajdu, klikając strzałkę polu Opcje efektu i z listy wybrać inną opcję efektu. U nas wybierzmy Od prawej. Rysunek. 24. Zmiana opcji przejścia efektu Kliknijmy przycisk Podgląd i zobaczmy efekt przejścia do tego slajdu. W grupie Chronometraż możemy wybrać dźwięk, który będzie odtwarzany podczas przejścia tego efektu między poprzednim i bieżącym slajdem. Aby wybrać odpowiedni dźwięk klikamy strzałkę w obszarze dźwięk i na liście klikamy jeden z dostępnych. U nas wybieramy Werbel.

14 [13/23] PowerPoint Rysunek 25. Wybór dźwięku podczas przejścia slajdów W grupie Chronometraż możemy określić czas trwania efektu. Domyślnie czas ten wynosi 1 sekunda, my zwiększymy go do 3 sekund. Po ustaleniu tych ustawień znowu możemy sprawdzić w oknie podglądu efekt przejścia do tego slajdu. Rysunek 26. Ustalenie czasu trwania efektu Na końcu ustalamy czy do następnego slajdu przechodzimy po kliknięciu lewym klawiszem myszy, czy też automatycznie po upływie określonej liczbie sekund. Możemy zaznaczyć obydwie opcje i wówczas przejście do następnego slajdu nastąpi wtedy gdy klikniemy myszką przed upływem czasu zapisanego w opcji Po. My zaznaczmy obydwie opcje, a czas Po ustalmy na 4 sekundy. Rysunek 27. Ustalenie opcji Przełącz slajd Wreszcie decydujemy czy te ustawienia dotyczą tylko efektu przejścia do zaznaczonego slajdu, czy do wszystkich my klikamy przycisk Zastosuj do wszystkich, który znajduje się w grupie Chtronometraż.

15 [14/23] PowerPoint Rysunek 28. Wybór opcji Zastosuj do wszystkich Teraz wciskamy klawisz F5 na klawiaturze by uruchomić prezentację. Zadanie W prezentacji Nasza prezentacja dokonaj zmian wybierając swoje inne opcje nowego efektu przejścia. Przed przystąpieniem do edycji nowych ustawień w istniejącej prezentacji najlepiej kliknąć przycisk Brak w grupie Przejście do tego slajdu i kliknąć przycisk Zastosuj do wszystkich w grupie chronometraż. Efekty animacji slajdów Animacja pozwala na wprowadzenie ruchu oraz podział slajdu na etapy. W pierwszym przypadku animacja pozwala przesuwać obiekty na slajdzie. W drugim umożliwia ustalenie kolejności pojawiania się elementów slajdu (np. pozycji na liście wypunktowanej). Można ją wykorzystać, aby lepiej prowadzić uwagę słuchaczy. Zamiast wyświetlać długą listę, można wyświetlić jej tytuł, a prowadząc wykład wprowadzać kolejne pozycje. Do wyboru mamy następujące typy efektów: 1. Wejście dodanie elementu do slajdzie 2. Wyróżnienie zwrócenie uwagi na element 3. Wyjście usunięcie elementu ze slajdu 4. Ścieżki ruchu przesunięcie elementu Zanim omówimy poszczególne typy efektów, wstawimy nowy slajd nr 5 o układzie Tylko tytuł. W polu tytuł wpiszemy tekst: Grafika kształty. W grupie Ilustracje na karcie Wstawianie wybieramy odpowiednie narzędzia i rysujemy elipsę oraz gwiazdę, tak jak na rysunku 29 Animacje Wejścia definiują w jaki sposób obiekt dla którego przypiszemy animację będzie się pojawiał. Animacje typu Wyróżnienie definiują co będzie działo się z obiektem, który na slajdzie już się znajduje. Animacje Wyjścia definiują w jaki sposób obiekt ze slajdu ma zniknąć.

16 [15/23] PowerPoint Animacje typu Ścieżki ruchu definiują w jaki sposób np. przestawić obiekt z jednego miejsca w inne miejsce, wykonywać na slajdzie różne ruchy wjeżdżać na slajd, wyjeżdżać ze slajdu. Animacje wejścia Aby dodać taką animację należy obiekt zaznaczyć. Następnie kliknąć przycisk Okienko animacji w grupie Animacja zaawansowana. Pojawia się okienko po prawej stronie ekranu w którym będziemy mogli ustawiać różne opcje efektu animowanego obiektu. Rysunek 29. Okienko animacji Klikamy przycisk Dodaj animację w grupie Animacja zaawansowana. Rysunek 30. Dodawanie animacji wejścia

17 Klikamy polecenie Więcej efektów wejścia. [16/23] PowerPoint Rysunek 31. Dodawanie efektu wejścia Jak widać na rysunku wyżej, tych efektów jest dużo. My wybierzmy efekt Przylot i wciśnijmy przycisk OK. Jak można było zauważyć animacja została wykonana z efektem od dołu. Co więcej przy obiekcie animowanym pojawił się numer 1. Określa on kolejność wykonywania animacji. Ponieważ wykonywana jest tylko jedna animacja to widzimy tylko cyfrę 1. Jeżeli teraz zaznaczymy gwiazdę i dla niej ustalimy efekt wejścia - Przylot, to przy gwieździe pojawi się cyfra 2, co oznacza, że elipsa będzie animowana jako pierwsza, gwiazda jako druga. Animacje te są widoczne a w Okienku animacji w takiej kolejności w jakiej będą wykonywane. Rysunek 32. Kolejność animowania obiektów Animacje te możemy modyfikować w Okienku animacji.

18 [17/23] PowerPoint Kliknięcie w dany obiekt podświetla w Okienku animacji animację, która jest przypisana do tego obiektu. Domyślnie dla elipsy przypisana jest animacja Przylot z efektem wejścia Od dołu, ale w każdej chwili ten efekt możemy zmienić zaznaczając elipsę i w grupie Animacja klikamy przycisk Opcje efektu i z rozwiniętej listy wybrać inny, np,. Od lewej. Rysunek 33. Modyfikacja efektu Możemy również zmienić czas trwania efektu, czy też określić liczbę sekund po których nastąpi odtworzenie efektu. Tych ustawień dokonujemy, wpisując odpowiednie wartości w polach: Czas trwania oraz Opóźnienie w grupie Chronometraż. U nas wartości te wynoszą odpowiednio 1 sekunda oraz 2 sekundy. Rysunek 34. Czas trwania i opóźnienie efektu Możemy również zmieniać kolejność odtwarzania efektu. W tym celu wystarczy zaznaczyć dany obiekt i na dole Okna animacji, w obszarze Zmień kolejność klikamy strzałkę w dół.

19 [18/23] PowerPoint Rysunek 35. Zmian kolejności odtwarzania efektu Po zastosowaniu zmiany kolejności odtwarzania efektów efekt dla gwiazdy zostanie odtworzony przed efektem dla elipsy. Sprawdzamy ten fakt klikając kombinację klawiszy SHIFT+F5 (uruchomienie prezentacji począwszy od slajdu bieżącego, u nas od slajdu piątego). Rysunek 36. Zmiana kolejności odtwarzania efektów Animacje tekstu Z tekstem postępujemy tak samo jak z obiektami graficznymi. Na slajdzie drugim zapisany jest tekst w polu z tytułem oraz w postaci list numerowanych. Klikamy pole z tytułem i dla tego pola przypiszemy jakąś animację wejścia. Niech tytuł przylatuje na slajd od góry. Postępujemy tak samo jak w przypadku animacji na slajdzie 5-tym, tzn. 1. Na karcie Animacje, w grupie Animacja zaawansowana klikam przycisk Dodaj animację 2. W obszarze Wejście klikam ikonę Przylot

20 [19/23] PowerPoint Rysunek 37. Wybór rodzaju animacji 3. Klikamy w grupie Animacje przycisk Opcje efektu 4. Na rozwiniętej liście klikam Od góry Rysunek 38. Wybór kierunku efektu animacji Klikamy teraz w dowolnym miejscu listy wypunktowanej. Analogicznie jak poprzednio wybieramy polecenie Dodaj animację i z listy dostępnych wybieramy Wejście z efektem Przylot. Rysunek 39. Zastosowanie efektu animacji dla listy wypunktowanej

21 [20/23] PowerPoint Zauważmy, że poszczególnym elementom listy zostały przypisane cyfr od 3 do 7, natomiast całemu obszarowi zawartości z tłem została przyporządkowana cyfra 2. Po uruchomieniu prezentacji na początku pojawi się efekt dla tytułu, potem sam obszar zawartości bez elementów listy, a dopiero na końcu poszczególne elementy listy. W okienku animacji widać tylko dwie pozycje: Rysunek 40. Okienko animacji Aby zobaczyć wszystkie pozycje w okienku animacji należy kliknąć podwójną strzałkę znajdującą się pod ostatnią pozycją. Pozwala to rozwinąć listę wszystkich pozycji. W efekcie otrzymamy obraz taki jak na rysunku 41. Rysunek 41. Lista pozycji animowanych w okienku animacji W naszym przykładzie animacja oznaczona numerem 2 nie jest potrzebna, ponieważ przypisana jest dla obszaru zawartości. Możemy ją zatem usunąć. W tym celu w okienku animacji klikam animację numer 2. Zostaje ona zaznaczona, a przy niej pojawia się strzałka skierowana grotem w dół. Jej kliknięcie pozwala rozwinąć listę dostępnych poleceń. Klikamy Usuń. Rysunek 42. Usuwanie efektu animacji

22 [21/23] PowerPoint Po usunięciu efektu dla pola obszaru zawartości otrzymamy następujący obraz: Rysunek 43. Przenumerowana animacja listy Efekty dla poszczególnych elementów listy zostały przenumerowane. I tak numer 2 otrzymał pierwszy element listy. Pozostałe numery od 3 do 6 pozostałe elementy. Po uruchomieniu prezentacji tego slajdu i po kliknięciu lewym klawiszem mysz, uzyskamy obraz: Rysunek 44. Okno prezentacji po pierwszym kliknięciu myszy Po drugim kliknięciu myszą, kolejny obraz: Rysunek 45. Obraz po drugim kliknięciu myszą

23 [22/23] PowerPoint Po kolejnych kliknięciach pojawiają się kolejne elementy listy z animacją, aż wreszcie przechodzimy do kolejnego slajdu. Do każdego animowanego elementu możemy tak jak w przypadku obiektów graficznych przypisywać różne właściwości, jak: Opcje efektu animacji, czas trwania efektu, opóźnienie, czy zmiana kolejności. Zadanie Do wykresu na slajdzie czwartym przypisz: 1. Animację wejścia typu Obrót 2. Opcję efektu ustaw na Według kategorii 3. Czas trwania efektu dla każdej kategorii ustaw na 2 sekundy 4. Dla każdego efektu przypisz dźwięk: Aplauz 5. Uruchom slajd 4-ty i zobacz zastosowane właściwości efektu

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne W programie MS PowerPoint 2010 znajdziemy coś takiego jak efekty specjalne. Służą one po to by prezentacja nie stała się monotonna i zachęcała widzów do uwagi poprzez zastosowane

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint Artur Grabowski

1. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint Artur Grabowski 1. Tworzenie prezentacji multimedialnych w programie Microsoft Office PowerPoint Artur Grabowski Spis treści 1.1 Tworzenie slajdów...2 1.2 Projektowanie Prezentacji...3 1.3 Stosowanie przejść w slajdach....5

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL.

Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL. Prezentacja MS PowerPoint 2010 PL. Microsoft PowerPoint to program do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Prezentacje multimedialne to rodzaje prezentacji

Bardziej szczegółowo

Praca z widokami i nawigacja w pokazie

Praca z widokami i nawigacja w pokazie Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3.

konspekt pojedynczy slajd sortowanie slajdów strona notatek 1. Widok normalny/konspekt 2. Widok sortowania slajdów 3. Poniższe ćwiczenie ma na celu zapoznanie z ogólnymi zasadami pracy w środowisku MS PowerPoint oraz najczęściej wykorzystywanymi mechanizmami służącymi do dodawania i edycji slajdów. Należy pobrać ze wskazanej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Ile wart byłby porządny film bez efektów specjalnych. Przecież to właśnie one nadają charakter dla filmu i przykuwają uwagę widza. Dlaczego nie wykorzystać by tego w prezentacjach?

Bardziej szczegółowo

5.4. Efekty specjalne

5.4. Efekty specjalne 5.4. Efekty specjalne Przedstawiliśmy już sobie sporo kwestii związanych z dodawaniem, edytowaniem czy usuwaniem elementów, które możemy zamieścić w prezentacji. Ale pomyłką było by stwierdzenie, że więcej

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów

Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów Lekcja 33 Przygotowanie pokazu slajdów 1. Etapy pracy temat i cel prezentacji przygotowanie materiału i jego obróbka w innych programach. Mogą to być: zdjęcia; wykresy; diagramy filmy muzyka, własne komentarze

Bardziej szczegółowo

Możliwości programu Power Point

Możliwości programu Power Point 1 Szablon projektu Możliwości programu Power Point Zaczynamy od wybrania szablonu projektu (Format/Projekt Slajdu lub z paska narzędzi). Wybieramy szablon Szczelina. 2 Slajd tytułowy Następnie dodajemy

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku

Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku Praca z tekstem: WORD Listy numerowane, wstawianie grafiki do pliku W swoim folderze utwórz folder o nazwie 29_10_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

3 Programy do tworzenia

3 Programy do tworzenia 3 Programy do tworzenia prezentacji PowerPoint 2007 3.1. Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 jest podobne jak w programie PowerPoint 2003.

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych

Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint 2003 efektywne tworzenie i prezentacji multimedialnych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne w Powerpoint

Prezentacje multimedialne w Powerpoint Prezentacje multimedialne w Powerpoint Ćwiczenie 1. Tworzenie prezentacji multimedialnej. POMOC DO ĆWICZENIA Dostęp do pomocy w programie: menu Pomoc Microsoft Office PowerPoint Pomoc. Aby ustawić tło

Bardziej szczegółowo

Animacja w prezentacji

Animacja w prezentacji Animacja w prezentacji 109 8.4 Animacja w prezentacji Przyszedł czas na kolejny, czwarty już rozdział jakim są animacje w prezentacji multimedialnej. Nauczymy się dodawać różne animacje do elementów slajdu,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2010

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2010 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint Program PowerPoint 2010 to najnowsza wersja wchodzącego w skład pakietu Microsoft Office oprogramowania do przygotowywania i wykonywania prezentacji czy pokazu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003

Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Praktyczna obsługa programu MS Power Point 2003 Monika Jaskuła m.jaskula@zsp9.pl SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. WSTEP... 3 II. Okno programu Power Point...3 III. Otwieranie, zapisywanie prezentacji...4

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint

Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Podstawowe czynnos ci w programie PowerPoint Program PowerPoint to zaawansowana aplikacja do obsługi prezentacji, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać jej podstawowe funkcje.

Bardziej szczegółowo

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85

Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych. 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Zadanie Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych Klasa Średnia 8a 3,54 8b 5,25 8c 4,21 8d 4,85 Do wstawienia wykresu w edytorze tekstu nie potrzebujemy mieć wykonanej tabeli jest ona tylko

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE

POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE POWERPOINT GRAFIKA, PREZENTACJE Przy tworzeniu prezentacji w programie PowerPoint 2007 należy zwrócić uwagę na: 1. Wybór stylu graficznego (aby upiększyć naszą prezentację) Aby ustalić styl wybieramy menu

Bardziej szczegółowo

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj

Bardziej szczegółowo

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012

MS PowerPoint 2010. Prezentacja multimedialna. (podstawy) Warszawa 2012 Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki. Edytor tekstu MS Word 2010 PL: grafika. Edytor tekstu MS Word umożliwia wstawianie do dokumentów grafiki. Edytor tekstu MS Word 2010 PL: kształty. Do każdego dokumentu można wstawić tzw. kształty. Aby

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint

Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Opis rozwiązań stosowanych podczas tworzenia prezentacji w programie PowerPoint Zanim przystąpisz do tworzenia prezentacji, opracuj jej scenariusz, zgromadź potrzebne teksty i zdjęcia lub rysunki. Przygotuj

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Slajdy. 1. STRONA uruchom program PowerPoint usuń ramki z napisami Narzędzia główne Układ Pusty

Slajdy. 1. STRONA uruchom program PowerPoint usuń ramki z napisami Narzędzia główne Układ Pusty Prezentacja na tablicę multimedialną przygotowana w PowerPoint Zrzuty ekranowe Pobieranie grafik z internetu Kadrowanie i skalowanie Pobieranie linków z internetu Slajdy 1. STRONA uruchom program PowerPoint

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować

Formatowanie tekstu za pomocą zdefiniowanych stylów. Włączanie okna stylów. 1. zaznaczyć tekst, który chcemy formatować Style Bardzo często w edytorze podczas pisania tekstu zachodzi potrzeba wielokrotnego powtórzenia czynności związanych z formatowaniem. Aby zapobiec stałemu otwieraniu okien dialogowych i wybierania stale

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Program MS PowerPoint umożliwia tworzenie prezentacji z wykorzystaniem trzech podstawowych sposobów:

Program MS PowerPoint umożliwia tworzenie prezentacji z wykorzystaniem trzech podstawowych sposobów: 1 Informacje o programie Program MS PowerPoint umożliwia tworzenie prezentacji z wykorzystaniem trzech podstawowych sposobów: 1. Kreatora zawartości 2. Szablonu projektu 3. Pustej prezentacji Widok slajdu

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych

Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych SŁAWOMIR MICHNIKIEWICZ Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych 2006 SPIS TREŚCI 1. Wskazówki dotyczące przygotowywania pokazu slajdów... 2. Podstawowe operacje związane

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

3. Program do tworzenia prezentacji Impress

3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3. Program do tworzenia prezentacji Impress 3.1. Okno programu Impress Po wywołaniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org Impress uruchamia się okno kreatora prezentacji, w którym

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Calc Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint

Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Tworzenie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint Zapoznaj się z fragmentem książki: prezentacja-ktora-robi-wrazenie-projekty-z-klasa-robin-williams.pdf 1. Zaplanowanie prezentacji ustalenie informacji,

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli

Jeżeli pole Krawędź będzie zaznaczone uzyskamy obramowanie w całej wstawianej tabeli Tabela Aby wstawić tabelę do dokumentu należy wybrać z górnego menu Tabela-->Wstaw-->Tabela W kategorii Rozmiar określamy z ilu kolumn i ilu wierszy ma się składać nasza tabela. Do dokumentu tabelę możemy

Bardziej szczegółowo

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie.

Wstawianie grafiki. Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników możemy zmienić wielkość i położenie grafiki na slajdzie. Wstawianie grafiki Aby wstawić grafikę do prezentacji należy z górnego menu wybrać polecenie Wstaw Obraz, a następnie wskazać miejsce gdzie jest zapisana grafika Po wstawieniu grafiki, za pomocą znaczników

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu MS Word 2010 PL umożliwia wstawianie i formatowanie tabel.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu MS Word 2010 PL umożliwia wstawianie i formatowanie tabel. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu MS Word 2010 PL umożliwia wstawianie i formatowanie tabel. Edytor teksu MS Word 2010 PL: wstawianie tabel. Wstawianie tabeli. Aby wstawić do dokumentu tabelę

Bardziej szczegółowo

1. Kliknij w pole zawierające tekst i wybierz z karty Animacje ikonę Animacja niestandardowa.

1. Kliknij w pole zawierające tekst i wybierz z karty Animacje ikonę Animacja niestandardowa. Animacja w prezentacji Animacja slajdów Animacja slajdu to przejście od jednego do drugiego slajdu z efektem, któremu określamy szybkość przejścia, sposób przełączania między slajdami, obecność wybranego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem monitora interaktywnego

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem monitora interaktywnego 1 Scenariusz lekcji z wykorzystaniem monitora interaktywnego Dział 2. Prawie jak w kinie. Ruch i muzyka w programie MS PowerPoint 2016 i MS PowerPoint 2007 Temat: Muzyka z minionych epok. Praca nad projektem

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

Pytania do programu Power Point

Pytania do programu Power Point 1 Pytania do programu Power Point Polecenie 1 Pytania na które powinieneś udzielić odpowiedzi: Przeznaczenie programu Power Point? (1) Co to jest slajd i jak może być on wyświetlony? (2) Jakie elementy

Bardziej szczegółowo

Temat: Prezentacje ciąg dalszy

Temat: Prezentacje ciąg dalszy technologia informacyjna (semestr 5 / LO nr 1) Lekcja numer 24 Temat: Prezentacje ciąg dalszy W tej lekcji spróbujemy ulepszyć naszą prezentację. Na początek zmienimy tła kilku slajdów. W lewej ramce (Slajdy)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT

ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT ĆWICZENIA Z MICROSOFT POWERPOINT źródło: dr inŝ. Kamal Matouk, http://matouk.ae.wroc.pl/ 1. Wprowadzenie. PowerPoint to program graficzny, słuŝący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. Daje moŝliwość

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Arkusz kalkulacyjny MS Excel 2010 PL. Microsoft Excel to aplikacja, która jest powszechnie używana w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Jej główne zastosowanie to dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Edycja szablonu artykułu do czasopisma

Edycja szablonu artykułu do czasopisma Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Edycja szablonu artykułu do czasopisma 2014 Wrocław Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Zmiana tytułu publikacji... 3 2.1. Właściwości zaawansowane dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 3 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 3 2 I. Style w

Bardziej szczegółowo

Wstawianie nowej strony

Wstawianie nowej strony Wstawianie nowej strony W obszernych dokumentach będziemy spotykali się z potrzebą dzielenia dokumentu na części. Czynność tę wykorzystujemy np.. do rozpoczęcia pisania nowego rozdziału na kolejnej stronie.

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne.

W okienku zadań z listy szablonów wybieramy opcję Na moim komputerze lub w starszej wersji programu Szablony ogólne. 1 MS PowerPoint Uruchamianie programu i kończenie pracy Program PowerPoint jest jednym z programów aplikacji MS Office. Po zainstalowaniu programu domyślnie skrót do niego powinien znaleźć się w menu Start

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo