Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1

3 Stopa bezrobocia ,2 13,2 12,0 11,8 7,00 6,2 Polska pomorskie M.Gdańsk Wielkość bezrobocia - Miasto Gdańsk

4 Wielkość bezrobocia w województwie pomorskim - stan na r. Miasto Sopot 834 powiat pucki powiat nowodworski powiat sztumski powiat kościerski powiat gdański powiat lęborski powiat kartuski powiat człuchowski powiat kwidzyński Miasto Słupsk powiat malborski powiat tczewski powiat bytowski Miasto Gdynia powiat słupski powiat chojnicki powiat starogardzki powiat wejherowski Miasto Gdańsk

5 2. Napływy bezrobotnych W pierwszym półroczu 2014 roku zarejestrowano ogółem 8924 osoby bezrobotne z Miasta Gdańska, a więc zanotowano spadek liczby osób zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu o 1977 osób, czyli 18,1% Napływy bezrobotnych w Mieście Gdańsk Zwolnienia grupowe W I połowie 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku przyjął 10 zgłoszeń zakładów pracy, dotyczących zamiaru dokonania zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracowników zwolnienia grupowe, wszystkie zlokalizowane były na terenie Miasta Gdańska. Zakłady zgłaszające zwolnienia grupowe w Mieście Gdańsku I półrocze 2013 I półrocze

6 4. Pośrednictwo pracy 4.1. Oferty pracy W pierwszym półroczu 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 4549 wolnych miejsc pracy z obszaru Miasta Gdańsk Liczba pozyskanych wolnych miejsc pracy z obszaru Miasta Gdańsk w pierwszym półroczu 2014 roku W pierwszym półroczu 2014 roku na terenie Miasta Gdańska najbardziej poszukiwanymi zawodami były: Monter kadłubów okrętowych, Sprzedawca, Robotnik budowlany, Kucharz, Pomoc kuchenna, Doradca klienta, Sprzątaczka biurowa, Przedstawiciel handlowy, Magazynier, Murarz, Kierowca samochodu ciężarowego, Robotnik gospodarczy, Opiekunka domowa, Sekretarka, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center), Fryzjer, Sprzedawca w branży spożywczej, Ślusarz, Opiekun osoby starszej, Kelner, Szlifierz metali, Księgowy. 5

7 Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. Lp. Nazwa branży Ilość miejsc pracy 1. Przetwórstwo przemysłowe Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod.,włączając motocykle Budownictwo Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Pozostała działalność usługowa Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Edukacja Informacja i komunikacja Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 17. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związanaz rekultywacją Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Organizacje i zespoły eksterytorialne Górnictwo i wydobywanie Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 0 na własne potrzeby 22. Działalność niezidentyfikowana 0 Razem

8 Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. Działalność niezidentyfikowana Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe Górnictwo i wydobywanie Organizacje i zespoły eksterytorialne Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związanaz Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Informacja i komunikacja Edukacja Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Transport i gospodarka magazynowa Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Pozostała działalność usługowa Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Budownictwo Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod.,włączając motocykle Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Przetwórstwo przemysłowe

9 4.2. Pośrednictwo pracy Zakłady pracy, które w I połowie 2014 r. zgłosiły najwięcej wolnych miejsc pracy z terenu Miasta Gdańsk: NORD Sławomir Korzonek 84 KONSBUD SERWIS Sp. z o.o. 80 "ATERIMA MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 70 Zakład Zaopatrzenia i Usług Remontowo-Budowlanych CEMEX Sp. z o.o. 68 GALS Spółka z o.o. 46 Urząd Miejski w Gdańsku 46 VALERIIA SP. Z O.O. 45 Amplua sp. z o.o. 40 WORK SERVICE S.A. 39 ARMEX Sp. z o.o. 37 Impel Cleaning Sp. z o.o. Z.P.Ch. 36 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 32 SM EUROPE LTD Sp. z o. o. 32 NIKA -Iryna Poliakova 30 SEAKON PAWEŁ KOZIATEK Liczba podjęć pracy w I półroczu 2014 roku

10 ZAŁĄCZNIKI 9

11 8,3% 8,0% 15,7% 13,9% 11,3% 17,4% 18,5% 18,8% 19,6% 23,1% 22,8% 22,6% STRUKTURA BEZROBOCIA Załącznik 1 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 do powyżej Osoby pozostające bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,3% 8,0% 0,3% 1-3 miesięcy ,7% 13,9% 1,8% 3-6 miesięcy ,1% 17,4% 5,6% 6-12 miesięcy ,8% 18,5% 4,3% miesięcy ,8% 22,6% -3,8% powyżej 24 miesięcy ,3% 19,6% -8,3% 10

12 8,2% 7,8% 14,6% 13,2% 18,3% 16,6% 18,7% 18,2% 18,1% 22,1% 23,1% 21,1% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do r. najbardziej zmniejszyła się ilość osób bezrobotnych pozostających bez pracy w okresie od 12 do 24 miesięcy. Największa liczba bezrobotnych (2938 osób, z czego 1536 kobiet i 1402 mężczyzn) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych (1039 osób, w tym 521 kobiet i 518 mężczyzn) pozostawało bez zatrudnienia do 1 miesiąca. Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 2 do powyżej 24 mężczyźni kobiety do Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach powyżej 24 Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,2% 7,8% ,6% 13,2% ,3% 16,6% ,7% 18,2% ,1% 23,1% ,1% 21,1% 11

13 Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. najwięcej bezrobotnych (653 osoby) pozostawało bez pracy przez okres 6-12 miesięcy i wpisało się w granice wiekowe lata, z czego 412 osób stanowiły kobiety i 241 osób to mężczyźni. Należy pamiętać, iż podstawą zakwalifikowania do danej grupy wieku jest data urodzenia. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2014 r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej RAZEM

14 Najwięcej bezrobotnych (795 osób, z czego 355 kobiet i 440 mężczyzn) pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy oraz posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej bezrobotnych (129 osób, w tym 46 mężczyzn i 83 kobiety) było bez pracy do 1 miesiąca i posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2014 r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

15 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 570 osób (w tym 307 kobiet) pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy jednocześnie posiadające staż pracy od 10 do 20 lat, a najmniej bezrobotnych (56 osób, z czego 12 kobiet i 44 mężczyzn) było bez pracy do 1 miesiąca oraz z co najmniej 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Stan liczbowy na dzień 30 czerwca 2014 r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

16 9,6% 7,6% 5,1% 7,5% 14,3% 15,5% 19,2% 22,9% 19,6% 28,8% 26,4% 23,4% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wieku W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wiek przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni w wieku: lata, lata, lata, lata, lat oraz 60 i więcej lat. Procentowy udział osób bezrobotnych wg kategorii wiekowych i więcej Kategorie wiekowe (w latach) Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r ,6% 7,6% 2,0% ,8% 26,4% 2,4% ,9% 23,4% -0,4% ,2% 19,6% -0,4% ,3% 15,5% -1,2% 60 i więcej ,1% 7,5% -2,4% 15

17 1,3% 7,0% 8,2% 16,6% 14,5% 14,0% 20,6% 21,2% 20,7% 18,5% 25,5% 31,9% Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej mężczyźni kobiety Wiek osób bezrobotnych (w latach) Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,0% 8,2% ,6% 31,9% ,2% 25,5% ,7% 18,5% ,6% 14,5% 60 i więcej ,0% 1,3% 16

18 13,4% 12,3% 20,4% 21,0% 22,3% 19,1% 22,8% 19,4% 24,8% 24,5% 3.Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia 3 2 wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,4% 21,0% 0,6% policealne i średnie zawodowe ,3% 22,8% 0,5% średnie ogólnokształcące ,4% 12,3% -1,1% zasadnicze zawodowe ,1% 19,4% 0,3% gimnazjalne i poniżej ,8% 24,5% -0,3% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 30 czerwca 2013 r. struktura bezrobotnych wg wykształcenia nie zmieniła się znacznie. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (24,5%). Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (22,8%) oraz wyższe (21,0%). Najmniej osób posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (12,3%). 17

19 9,2% 16,1% 15,2% 14,2% 21,2% 20,7% 25,7% 24,3% 24,9% 28,5% 3 Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 2 wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej mężczyźni kobiety Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 1708 osób, zaś mężczyźni 1023 osoby. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia. Najwięcej bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie wyższe (25,7%) zaś najmniej posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe. Natomiast najwięcej bezrobotnych mężczyzn legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i niższym (28,3%), a najmniej osób to absolwenci liceum ogólnokształcącego (9,2%). Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,1% 25,7% policealne i średnie zawodowe ,2% 24,3% średnie ogólnokształcące ,2% 15,2% zasadnicze zawodowe ,9% 14,2% gimnazjalne i poniżej ,5% 20,7% 18

20 4. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych Struktura osób bezrobotnych wg płci r r. 48,2% 51,8% 48,8% 51,2% Kobiety Mężczyźni Płeć Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. kobiety ,8% 51,2% -0,6% mężczyźni ,2% 48,8% 0,6% W pierwszej połowie 2014 r. spadła liczba kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych w stosunku do pierwszej połowy 2013 r., o 0,6%, a tym samym wzrosła o tyle samo ogólna liczba bezrobotnych mężczyzn. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w tym okresie kobiety stanowiły 6655 osób (tj. 51,2% ogółu osób bezrobotnych), a mężczyźni 6345 (tj. 48,8% ogółu osób bezrobotnych). 19

21 5,9% 6,5% 14,5% 15,8% 19,8% 17,9% 15,8% 15,6% 12,9% 13,5% 14,0% 12,9% 17,1% 17,8% 5. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni ze stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r do 1 roku ,5% 15,8% 1,3% 1-5 lat ,8% 17,9% -1,8% 5-10 lat ,8% 15,6% -0,2% lat ,1% 17,8% 0,7% lat ,9% 13,5% 0,6% 30 lat i więcej ,9% 6,5% 0,6% bez stażu ,0% 12,9% -1,1% Powyższe dane wskazują, że na dzień 30 czerwca 2014 r. w Gdańsku w porównaniu do analogicznego okresu struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (2329 osób, tj. 17,9% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem od 1-5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (841 osób, tj. 6,5% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. 20

22 4,4% 8,7% 14,8% 16,9% 15,7% 20,1% 13,7% 17,4% 17,9% 17,7% 15,9% 11,2% 13,5% 12,4% Struktura osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r. 2 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu mężczyźni kobiety Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała 1-5 lat stażu pracy (1335 osób, tj. 20,1% ogółu bezrobotnych kobiet). Najmniej kobiet (292 osoby, tj. 4,4% ogółu bezrobotnych kobiet) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 1135 osób (tj. 17,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn) posiadało staż pracy od 10 do 20 lat, a najmniej 549 mężczyzn (tj. 8,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn) miało staż pracy 30 lat i więcej. Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,8% 16,9% 1-5 lat ,7% 20,1% 5-10 lat ,7% 17,4% lat ,9% 17,7% lat ,9% 11,2% 30 lat i więcej ,7% 4,4% bez stażu ,5% 12,4% 21

23 6. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku r. 17,2% r. 14,1% 82,8% 85,9% Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,2% 14,1% -3,1% bez prawa do zasiłku ,8% 85,9% 3,1% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia, a zarejestrowanych z terenu Miasta Gdańska w dniu 30 czerwca 2014 r., uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 14,1%. W stosunku do danych z roku udział ten nieznacznie spadł (o 3,1%). Osoby bezrobotne zarejestrowane Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,0% 15,1% bez prawa do zasiłku ,0% 84,9% 22

24 8,7% 8,4% 11,9% 12,2% 19,6% 20,5% 26,1% 23,2% 33,7% 35,7% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nie posiadającą zatrudnienia, a zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Wyższe Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,7% 8,4% -0,3% policealne i średnie zawodowe ,6% 20,5% 0,9% średnie ogólnokształcące ,1% 23,2% -2,9% zasadnicze zawodowe ,9% 12,2% 0,3% gimnazjalne i poniżej ,7% 35,7% 2,1% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do 30 czerwca 2014 r. nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (354 osoby, tj. 35,7% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Mieście Gdańsk legitymowała się wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Natomiast najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (83 osoby, tj. 8,4% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała ukończone studia 23

25 5,6% 10,6% 17,0% 13,1% 11,5% 24,8% 22,6% 23,7% 33,9% 37,2% wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 0,3%. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,6% 10,6% policealne i średnie zawodowe ,8% 17,0% średnie ogólnokształcące ,6% 23,7% zasadnicze zawodowe ,1% 11,5% gimnazjalne i poniżej ,9% 37,2% Najwięcej bezrobotnych kobiet do 25 roku życia (204 osoby tj. 37,2% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a najmniej - (58 osób, tj. 10,6% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) posiada wykształcenie wyższe. Również w tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż najmniej mężczyzn (25 osób, tj. 5,6% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) ukończyła studia wyższe, zaś najwięcej - (150 osób, tj. 33,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. 24

26 1,8% 7,9% 6,8% 15,7% 19,9% 22,3% 19,2% 18,6% 20,8% 20,4% 19,3% 27,3% 3,0% 4,5% 9,9% 12,9% 17,6% 14,2% 23,7% 20,6% 22,5% 21,7% 20,6% 28,8% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 3 2 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,6% 19,9% 15,7% ,6% 22,3% 19,2% ,5% 27,3% 18,6% ,6% 20,8% 20,4% ,2% 7,9% 19,3% powyżej ,5% 1,8% 6,8% 25

27 0,3% 0,3% 19,1% 13,1% 31,7% 34,5% 49,0% 52,1% Osoby bezrobotne do 25 roku życia należą do grupy bezrobotnych efektywnie poszukującej pracy, o czym świadczy mały odsetek osób pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (4,5%). Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (223 osoby, tj. 22,5% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 3 do 6 miesięcy. Natomiast najmniej liczna grupa - 45 osób do 25 roku życia (tj. 4,5% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, w tym 37 kobiet (tj. 6,8% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 8 mężczyzn (tj. 1,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia). 6 5 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem 4 3 do 1 roku bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych Procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 33,6% 35,2% 1-5 lat ,1% 10,4% 15,3% 5-10 lat ,3% 0,5% 0,2% bez stażu ,1% 55,5% 49,3% Natomiast najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (516 osób, tj. 52,1% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, w tym 270 kobiet (tj. 49,3% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia) i 246 mężczyzn (tj. 55,5% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia), zaś najmniej liczna grupa - 3 osoby (tj. 0,3% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała staż pracy 5-10 lat, z czego 2 osoby to mężczyźni. 26

28 7,3% 7,7% 10,2% 13,3% 15,9% 17,7% 17,7% 24,3% 22,0% 20,3% 19,9% 23,7% 0,5% 0,2% 10,4% 15,3% 33,6% 35,2% 55,5% 49,3% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na płeć i staż pracy - stan na r do 1 roku bez stażu Mężczyźni Kobiety 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nie posiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. 3 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 do pow

29 8,1% 7,3% 11,9% 19,3% 16,4% 16,8% 18,4% 18,0% 22,8% 24,5% 21,5% Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,3% 7,7% 0,4% ,9% 13,3% -2,6% ,3% 17,7% -6,6% ,0% 17,7% -4,3% ,3% 23,7% 3,5% powyżej ,2% 19,9% 9,7% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (978 osób, tj. 23,7% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (316 osób, tj. 7,7% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 0,4%. Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 3 2 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych Procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,1% 7,3% ,9% ,3% 16,4% ,8% 18,4% ,8% 24,5% powyżej ,0% 21,5% 28

30 1,7% 13,6% 17,0% 21,3% 17,7% 17,5% 15,1% 14,8% 20,3% 17,9% 15,1% 28,0% 7,7% 15,5% 19,2% 19,0% 17,3% 14,1% 19,1% 17,7% 15,1% 25,3% 2 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) i więcej Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 13,6% 17,0% ,3% 28,0% ,1% 17,7% 20,3% ,7% 17,5% 17,9% ,1% 15,1% 15,1% 60 lat i więcej ,7% 14,8% 1,7% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (1029 osób, tj. 2 ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lata, z czego 627 kobiet (tj. 28,0% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych) i 402 mężczyzn (tj. 21,3% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych). 29

31 4,2% 3,4% 10,7% 11,5% 19,4% 22,2% 15,3% 18,8% 11,6% 12,6% 10,5% 8,1% 28,4% 23,4% 3,4% 3,8% 10,8% 11,1% 8,5% 9,2% 11,8% 12,1% 19,3% 20,9% 19,4% 17,2% 26,8% 25,7% 3 2 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu 3 2 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na staż pracy ogłem i płeć - stan na r. do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,9% 19,4% 22,2% 1-5 lat ,2% 15,3% 18,8% 5-10 lat ,1% 10,7% 11,5% lat ,1% 11,6% 12,6% lat ,2% 10,5% 8,1% 30 lat i więcej ,8% 4,2% 3,4% bez stażu ,7% 28,4% 23,4% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 1059 osób (w tym 524 kobiety i 535 mężczyzn) nie posiadających stażu 30

32 5,2% 6,8% 3,3% 3,1% 19,1% 33,0% 72,4% 57,1% pracy, a najmniej bezrobotnych 156 osób (z czego 76 kobiet i 80 mężczyzn) było z stażem pracy 30 lat i więcej Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształceni osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ,0% 5,2% 6,8% ,7% 19,1% 33,0% zasadnicze zawodowe ,2% 3,3% 3,1% gimnazjalne i poniżej ,1% 72,4% 57,1% 31

33 1,6% 1,2% 3,3% 3,3% 6,7% 4,8% 14,1% 9,3% 27,6% 37,4% 46,8% 43,9% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,6% 1,2% -0,4% ,3% 3,3% ,7% 4,8% -1,8% ,1% 9,3% -4,8% ,8% 43,9% -2,8% powyżej ,6% 37,4% 9,8% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych 2930 osób (tj. 43,9% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych 82 osoby (tj. 1,2% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 0,4%. 32

34 5,1% 4,1% 6,6% 9,1% 17,4% 18,1% 24,1% 22,9% 23,9% 23,5% 22,9% 22,3% 1,1% 1,4% 3,4% 3,2% 5,4% 4,3% 10,2% 8,4% 35,4% 44,5% 43,5% 39,2% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,1% 1,4% ,4% 3,2% ,4% 4,3% ,2% 8,4% ,5% 43,5% powyżej ,4% 39,2% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach i więcej

35 12,8% 11,8% 17,3% 17,8% 23,4% 23,2% 20,6% 26,4% 26,6% 2,6% 1,6% 5,5% 15,6% 20,7% 19,6% 16,7% 17,5% 23,9% 20,8% 29,4% 26,0% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,1% 2,6% 5,5% ,9% 15,6% 29,4% ,5% 20,7% 26,0% ,3% 23,9% 20,8% ,1% 19,6% 16,7% 60 lat i więcej ,1% 17,5% 1,6% Najwięcej długotrwale bezrobotnych 1569 osób (tj. 23,5% ich ogółu) było w wieku lata, w tym 918 kobiet (tj. 29,4% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) i 651 mężczyzn (tj. 20,7% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci). Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia 3 2 Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej

36 5,8% 13,2% 14,1% 19,3% 17,6% 15,7% 16,0% 14,8% 14,5% 12,5% 12,3% 19,5% 19,6% 7,8% 14,9% 15,2% 15,7% 20,4% 20,4% 25,7% 26,0% 22,9% 30,8% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,8% 14,9% 20,4% policealne i średnie zawodowe ,2% 20,4% 25,7% średnie ogólnokształcące ,8% 7,8% 15,2% zasadnicze zawodowe ,6% 26,0% 15,7% gimnazjalne i poniżej ,6% 30,8% 22,9% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 1775 osób (w tym 808 kobiet i 967 mężczyzn) legitymujących się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Najmniej długotrwale bezrobotnych osoby (w tym 538 kobiet) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 do 1 roku lat i więcej bez stażu 35

37 3,7% 8,2% 12,3% 15,7% 15,1% 19,8% 13,8% 17,9% 11,3% 11,7% 12,9% 20,8% 18,6% 18,1% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 2 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,1% 12,3% 15,7% 1-5 lat ,6% 15,1% 19,8% 5-10 lat ,0% 13,8% 17,9% lat ,6% 20,8% 18,6% lat ,5% 18,1% 11,3% 30 lat i więcej ,8% 8,2% 3,7% bez stażu ,3% 11,7% 12,9% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 1310 osób (w tym 657 kobiet i 353 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych osób (w tym 129 kobiet i 258 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 36

38 5,1% 10,3% 10,8% 13,7% 21,9% 19,1% 24,4% 32,0% 30,6% 32,0% 9,6% 10,5% 8,3% 8,5% 25,7% 25,9% 26,2% 26,0% 30,2% 29,0% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,6% 10,5% 0,9% policealne i średnie zawodowe ,7% 25,9% 0,3% średnie ogólnokształcące ,3% 8,5% 0,2% zasadnicze zawodowe ,2% 26,0% -0,2% gimnazjalne i poniżej ,2% 29,0% -1,2% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1286 osób (tj. 29,0% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 lat) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Mieście Gdańsk posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia 379 osób (tj. 8,5% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 0,2%. Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 37

39 6,0% 4,7% 6,1% 5,4% 8,7% 8,9% 5,7% 4,0% 21,7% 26,5% 20,4% 16,3% 31,4% 34,3% 4,8% 5,5% 5,8% 5,8% 5,1% 8,6% 8,8% 22,6% 23,7% 19,0% 18,7% 34,0% 32,5% Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,3% 10,8% policealne i średnie zawodowe ,9% 32,0% średnie ogólnokształcące ,1% 13,7% zasadnicze zawodowe ,6% 19,1% gimnazjalne i poniżej ,0% 24,4% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 4 3 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 38

40 6,2% 5,1% 10,3% 13,3% 19,4% 18,2% 16,3% 21,6% 23,2% 24,9% 26,3% Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 6,0% 4,7% 1-5 lat ,8% 6,1% 5,4% 5-10 lat ,8% 8,7% 8,9% lat ,7% 21,7% 26,5% lat ,5% 31,4% 34,3% 30 lat i więcej ,7% 20,4% 16,3% bez stażu ,7% 4,0% Wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 1442 osoby (w tym 607 kobiet i 835 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 32,5% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 34,3% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 31,4% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (221 osób, tj. ogółu tych bezrobotnych) bez stażu, z czego 70 osób to kobiety (4,0% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 151 mężczyzn (5,7% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 3 2 do pow

41 5,6% 4,5% 10,3% 10,4% 14,8% 15,5% 18,6% 17,6% 25,5% 24,1% 25,3% 27,9% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 3 2 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,1% 5,6% 4,5% ,3% 10,3% 10,4% ,8% 15,5% ,2% 18,6% 17,6% ,9% 25,5% 24,1% powyżej ,3% 25,3% 27,9% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1168 osób (tj. 26,3% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy, z czego kobiety (494 osoby), czyli 27,9% ogółu bezrobotnych tej płci powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej liczna grupa osób (tj. 5,1% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 80 kobiet (tj. 4,5% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyżej 50 roku życia) i 148 mężczyzn (tj. 5,6% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyżej 50 roku życia). 40

42 5. Niepełnosprawni Z terenu Miasta Gdańska wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w ewidencji osób bezrobotnych znajdowało się 910 osób niepełnosprawnych (z czego 141 osób z prawem do zasiłku) oraz 238 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu Osoby niepełnosprawne r r. Bezrobotni Poszukujący pracy Osoby niepełnosprawne Stan liczbowy na dzień: bezrobotne poszukujące pracy ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni r r Powyższy wykres wskazuje, że liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych w stosunku do końca czerwca 2013 r. nie uległa zmianie. Wzrosła liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, w tym przypadku o 5 osób. Oprócz tego w określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 41

43 6,4% 8,2% 12,1% 11,8% 14,0% 17,4% 18,7% 19,3% 21,9% 20,1% 22,2% 28,0% 3 Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,4% 8,2% 1,9% ,1% 11,8% -0,3% ,4% 14,0% -3,4% ,9% 18,7% -3,2% ,2% 19,3% -2,9% powyżej ,1% 28,0% 7,9% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (255 osób) na dzień 30 czerwca 2014 r. w Gdańsku pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, nastąpił w tej kategorii w porównaniu do 30 czerwca 2013 r. wzrost o 7,9% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (75 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego okresu wzrost o 1,9%. 42

44 3,2% 3,5% 12,7% 13,0% 11,0% 16,2% 15,3% 14,2% 28,2% 26,9% 28,7% 27,1% 8,6% 7,9% 11,1% 12,4% 13,9% 14,0% 19,2% 18,1% 19,2% 19,4% 27,9% 28,2% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 3 2 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych Procentach mężczyźni kobiety mężczyźni Kobiety do ,6% 7,9% ,1% 12,4% ,9% 14,0% ,2% 18,1% ,2% 19,4% powyżej ,9% 28,2% 3 Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku w latach i więcej

45 3,5% 3,5% 2,6% 10,6% 15,3% 13,5% 17,0% 22,8% 23,7% 25,9% 31,0% 30,6% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej Mężczyźni Kobiety Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,5% 3,5% 3,5% ,0% 10,6% 15,3% ,3% 13,5% 17,0% ,9% 22,8% 31,0% ,1% 23,7% 30,6% 60 lat i więcej ,2% 25,9% 2,6% Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (247 osób, tj. 27,1% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lat, w tym 140 kobiet (tj. 30,6% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) i 107 mężczyzn (tj. 23,7% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci). 44

46 8,2% 6,9% 14,0% 19,7% 17,5% 16,8% 23,4% 28,4% 30,5% 34,7% 10,9% 11,1% 13,5% 12,2% 21,8% 24,1% 26,6% 23,6% 27,3% 29,0% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,1% 8,2% 14,0% policealne i średnie zawodowe ,1% 19,7% 28,4% średnie ogólnokształcące ,2% 6,9% 17,5% zasadnicze zawodowe ,6% 30,5% 16,8% gimnazjalne i poniżej ,0% 34,7% 23,4% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 264 osoby (w tym 107 kobiet i 138 mężczyzn) posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych osób (z czego 64 kobiety i 37 mężczyzn) - ukończyło studia wyższe. 45

47 11,5% 15,1% 13,1% 12,0% 11,9% 11,4% 7,6% 9,5% 7,0% 24,1% 23,6% 19,9% 23,4% 10,1% 13,3% 15,1% 12,5% 12,9% 11,6% 9,5% 8,8% 7,8% 8,2% 20,8% 23,8% 24,0% 21,6% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem 3 2 do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 3 2 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 30 czerwca r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,3% 11,5% 15,1% 1-5 lat ,5% 13,1% 12,0% 5-10 lat ,6% 11,9% 11,4% lat ,8% 24,1% 23,6% lat ,6% 19,9% 23,4% 30 lat i więcej ,8% 7,6% bez stażu ,2% 9,5% 7,0% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 217 osób (tj. 23,8% ogółu osób bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności) posiadających staż pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych 46

48 6,4% 7,1% 14,5% 12,5% 14,0% 11,3% 17,2% 21,6% 20,8% 21,0% 25,4% 28,2% - 75 osób (tj. 8,2% ogółu osób bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności) nie posiadało stażu pracy. Powyższe dane wskazują, że wśród wszystkich kobiet bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności najliczniejszą grupę stanowiło 108 osób (tj. 23,6% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) posiadających staż pracy ogółem lat, zaś najmniej 32 osoby (tj. 7,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) nie posiadało stażu pracy. Najwięcej mężczyzn bezrobotnych 109 osób ze stopniem niepełnosprawności (tj. 24,1% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) było z stażem pracy ogółem lat, a najmniej - 43 osoby (tj. 9,5% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) nie posiadało stażu pracy. 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci do 18 roku życia Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 3 2 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. do ,4% 7,1% ,5% 12,5% ,4% 14,0% ,6% 17,2% ,8% 28,2% powyżej ,3% 21,0% 47

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 12,4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia stan z r.

Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 28 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 29 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.28 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Najnowsze dane z lokalnego rynku pracy skłaniają do optymizmu. W kwietniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, stopa bezrobocia na terenie Miasta Gdańska zmniejszyła się o kolejne 0,2 punktu

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Na rynku pracy początek 2014 roku nie zaczął się korzystnie. W sposób znaczący wzrosła nie tylko liczba zarejestrowanych bezrobotnych, ale i stopa bezrobocia. Bez większych zmian

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Po zakończeniu okresu zimowego z lokalnego rynku pracy zaczynają napływać coraz lepsze wiadomości. W Gdańsku stopa bezrobocia zmniejszyła się w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,1 punktu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2014 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo