Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014

2 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2

3 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13, ,4 6,6 0 Polska pomorskie M. Gdańsk Wielkość bezrobocia

4 Wielkość bezrobocia w województwie pomorskim - stan na r. miasto Sopot 916 powiat sztumski powiat gdański powiat nowodworski powiat pucki powiat kościerski powiat lęborski miasto Słupsk powiat człuchowski powiat malborski powiat kartuski powiat kwidzyński powiat tczewski miasto Gdynia powiat bytowski powiat słupski powiat chojnicki powiat starogardzki powiat wejherowski miasto Gdańsk

5 2. Napływy bezrobotnych W 2013r. zarejestrowano ogółem osoby bezrobotne z Miasta Gdańska, a więc zanotowano wzrost liczby osób zarejestrowanych w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 597 osób, czyli 2,8%. Napływy bezrobotnych w Mieście Gdańsk Zwolnienia grupowe W 2013 r. PUP przyjął 26 zgłoszeń zakładów pracy, dotyczących zamiaru dokonania zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracowników zwolnienia grupowe, wszystkie zlokalizowane były na terenie Miasta Gdańska r r. 4. Pośrednictwo pracy 4.1. Oferty pracy W do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku zgłoszono 6041 miejsc pracy z terenu Miasta Gdańsk. 5

6 Liczba pozyskanych ofert pracy z terenu Miasta Gdańsk w 2013 roku W 2013 r. na terenie Miasta Gdańska najbardziej poszukiwanymi zawodami były: Monter kadłubów okrętowych, Sprzedawca, Spawacz metodą MAG, Magazynier, Murarz, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji, Sprzątaczka biurowa, Kucharz, Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych, Pomoc kuchenna, Robotnik budowlany, Przedstawiciel handlowy, Robotnik gospodarczy, Brukarz, Spawacz metodą TIG, Zbrojarz. Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. Lp. Nazwa branży Ilość miejsc pracy 1. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod.,włączając 742 motocykle 5. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 337 zabezpieczenia społeczne 7. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 294 6

7 8. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Pozostała działalność usługowa Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związanaz rekultywacją Transport i gospodarka magazynowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Edukacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Informacja i komunikacja Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Organizacje i zespoły eksterytorialne Górnictwo i wydobywanie Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 0 na własne potrzeby 22. Działalność niezidentyfikowana 0 Razem

8 Oferty pracy zgłoszone do PUP w Gdańsku wg branż w okresie od r. Działalność niezidentyfikowana Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe Górnictwo i wydobywanie Organizacje i zespoły eksterytorialne Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Informacja i komunikacja Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związanaz Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Edukacja Transport i gospodarka magazynowa Pozostała działalność usługowa Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod.,włączając motocykle Budownictwo Przetwórstwo przemysłowe Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

9 4.2. Pośrednictwo pracy Zakłady pracy, które w 2013 r. zgłosiły najwięcej wolnych miejsc pracy z terenu Miasta Gdańska: BISS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 329 KONSBUD SERWIS Sp. z o.o. 134 WIT Sp. z o.o. 105 Jeronimo Martins Polska S.A 101 EVER GRUPA SP. Z O.O. 82 "ATLANT" SPÓŁKA Z O. O. 68 "PROGRES" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 63 JOBHOUSE Natalia Bogdan 59 GALS Spółka z o.o. 57 Przedsiębiorstwo INTERWIT 54 AMLUX SP. Z O.O. 50 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 46 "INVEST MUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 45 CLAR SYSTEM S.A. 45 KIM SP. Z O.O. 45 Liczba podjęć pracy w 2013 r

10 ZAŁĄCZNIKI 10

11 1 7,8% 9,9% 18,5% 18,2% 15,9% 17,4% 15,3% 20,2% 21,4% 21,1% 24,4% STRUKTURA BEZROBOCIA Załącznik 1 1. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku) obliczony w pełnych miesiącach. W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy w miesiącach przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni do 1 miesiąca, 1-3 miesięcy, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy, miesięcy oraz powyżej 24 miesięcy. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. 3 Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 1 do powyżej Osoby pozostające bez pracy Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 miesiąca ,8% 2,2% 1-3 miesięcy ,4% 18,5% 5,9% 3-6 miesięcy ,2% 15,9% 2,3% 6-12 miesięcy ,2% 21,4% -1,2% miesięcy ,4% 21,1% -3,7% powyżej 24 miesięcy ,9% 15,3% -5,4% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do r. najbardziej zmniejszyła się ilość osób bezrobotnych pozostających bez pracy w okresie powyżej 24 miesięcy. Największa liczba bezrobotnych (2980 osób, z czego 1565 kobiet i 1415 mężczyzn) na dzień 11

12 9,0% 6,6% 15,6% 13,7% 19,7% 17,3% 16,1% 16,8% 21,3% 21,5% 20,6% 21,6% 31 grudnia 2013 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych (1081 osób, w tym 482 kobiety i 599 mężczyzn) pozostawało bez zatrudnienia do 1 miesiąca. Struktura osób bezrobotnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 2 1 do powyżej 24 mężczyźni kobiety Czas pozostawania osób bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,0% 6,6% ,7% 17,3% ,6% 16,1% ,3% 21,5% ,6% 21,6% powyżej ,7% 16,8% 12

13 Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. najwięcej bezrobotnych (840 osób) pozostawało bez pracy przez okres 6-12 miesięcy i wpisało się w granice wiekowe lata, z czego 536 osób stanowiły kobiety i 304 osoby to mężczyźni. Należy pamiętać, iż podstawą zakwalifikowania do danej grupy wieku jest data urodzenia. Wiek osób bezrobotnych w latach razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2013 r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM i więcej RAZEM MĘŻCZYŹNI i więcej RAZEM KOBIETY i więcej RAZEM

14 Najwięcej bezrobotnych (815 osób, z czego 381 kobiet i 434 mężczyzn) pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy oraz posiadało wykształcenie gimnazjalne i niższe, a najmniej bezrobotnych (131 osób, w tym 75 mężczyzn i 56 kobiet) było bez pracy do 1 miesiąca i posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Wykształcenie osób bezrobotnych razem Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2013 r. osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM MĘŻCZYŹNI wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM KOBIETY wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej RAZEM

15 Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 568 osób (w tym 279 kobiet) pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy jednocześnie posiadające staż pracy od 10 do 20 lat, a najmniej bezrobotnych (57 osób, z czego 16 kobiet i 41 mężczyzn) było bez pracy do 1 miesiąca oraz z co najmniej 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Stan liczbowy na dzień 31 grudnia 2013 r. Staż pracy osób bezrobotnych razem osób pozostających bez pracy w miesiącach do powyżej 24 OGÓŁEM do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM MĘŻCZYŹNI do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM KOBIETY do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu RAZEM

16 4,6% 5,6% 10,7% 9,7% 14,0% 15,3% 21,8% 22,9% 19,9% 19,2% 29,0% 27,2% 2. Struktura osób bezrobotnych wg wieku W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wiek przyjęto sześć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni w wieku: lata, lata, lata, lata, lat oraz 60 i więcej lat Procentowy udział osób bezrobotnych wg kategorii wiekowych i więcej Kategorie wiekowe (w latach) Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r ,7% 9,7% 1,0% ,0% 27,2% 1,8% ,8% 22,9% -1,1% ,9% 19,2% 0,7% ,0% 15,3% -1,4% ,6% 5,6% -1,0% 16

17 8,5% 10,8% 11,8% 16,2% 14,5% 21,4% 21,7% 20,4% 18,1% 24,0% 32,6% 3 Struktura osób bezrobotnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r i więcej mężczyźni kobiety Wiek osób bezrobotnych (w latach) Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety ,5% 10,8% ,4% 32,6% ,7% 24,0% ,4% 18,1% ,2% 14,5% 60 i więcej ,8% 17

18 13,0% 12,8% 20,5% 21,6% 19,1% 18,8% 23,0% 22,7% 24,4% 24,1% 3.Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia W określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na ich wykształcenie przyjęto pięć kategorii, a mianowicie są to bezrobotni z wykształceniem: wyższym, policealnym i średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. Procentowy udział bezrobotnych wg wykształcenia wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,5% 21,6% 1,1% policealne i średnie zawodowe ,0% 22,7% -0,3% średnie ogólnokształcące ,0% 12,8% -0,2% zasadnicze zawodowe ,1% 18,8% -0,4% gimnazjalne i poniżej ,4% 24,1% -0,3% Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do stanu z 31 grudnia 2013 r. struktura bezrobotnych wg wykształcenia nie zmieniła się dużo. Nadal wśród osób bezrobotnych dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (24,1%). Ponadto bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (22,7%) oraz wyższe (21,6%). Najmniej osób posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (12,8%). 18

19 ,7% 26,1% Struktura osób bezrobotnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 24,0% 21,2% 9,4% 15,9% 24,4% 13,7% 28,3% 20,3% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej mężczyźni kobiety Wśród ogólnej liczby bezrobotnych z wykształceniem wyższym kobiety stanowiły 1894 osoby, zaś mężczyźni 1111 osób. Duża różnica w liczbie osób pomiędzy kobietami a mężczyznami wystąpiła również wśród pozostałych typów wykształcenia. Najwięcej bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie wyższe (26,1%) zaś najmniej posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe. Natomiast najwięcej bezrobotnych mężczyzn legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i niższym (28,3%), a najmniej osób tej płci to absolwenci liceum ogólnokształcącego (9,4%). Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: Wykształcenie osób bezrobotnych liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,7% 26,1% policealne i średnie zawodowe ,2% 24,0% średnie ogólnokształcące ,4% 15,9% zasadnicze zawodowe ,4% 13,7% gimnazjalne i poniżej ,3% 20,3% 19

20 4. Udział kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych Struktura osób bezrobotnych wg płci r r. 46,1% 53,9% 47,7% 52,3% Kobiety Mężczyźni Płeć Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. kobiety ,9% 52,3% -1,6% mężczyźni ,1% 47,7% 1,6% W 2013 r. spadła liczba kobiet wśród ogółu osób bezrobotnych w stosunku do 2012 r., o 1,6%, a tym samym wzrosła o tyle samo ogólna liczba bezrobotnych mężczyzn. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych w tym okresie kobiety stanowiły 7265 osób (tj. 52,3% ogółu osób bezrobotnych), a mężczyźni 6635 (tj. 47,7% ogółu osób bezrobotnych). 20

21 5,8% 6,1% 14,3% 15,5% 15,3% 15,4% 13,1% 13,4% 14,1% 14,2% 19,9% 18,3% 17,5% 17,1% 5. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy W tym przypadku w określeniu liczby osób bezrobotnych w podziale na staż pracy w miesiącach przyjęto siedem kategorii, a mianowicie są bezrobotni ze stażem pracy ogółem do 1 roku, 1-5 lat, 5-10 lat, lat, 30 lat i więcej oraz bez stażu. Przyjęto również dodatkowe kryteria w postaci wieku osób bezrobotnych, wykształcenia, stażu pracy i płci. Czas pozostawania bez pracy obejmuje aktualny okres pozostawania bez pracy, (od momentu ostatniego zarejestrowania się bezrobotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku), obliczony w pełnych miesiącach. Struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 1 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do 1 roku ,3% 15,5% 1,2% 1-5 lat ,9% 18,3% -1,7% 5-10 lat ,3% 15,4% 0,1% lat ,5% 17,1% -0,4% lat ,1% 13,4% 0,3% 30 lat i więcej ,8% 6,1% 0,3% bez stażu ,1% 14,2% 0,1% Powyższe dane wskazują, że na dzień 31 grudnia 2013 r. w Mieście Gdańsku w porównaniu do analogicznego okresu struktura osób bezrobotnych wg stażu pracy ogółem nieznacznie się zmieniła. Spośród wszystkich osób bezrobotnych największą grupę bezrobotnych (2540 osób, tj. 18,3% ogółu bezrobotnych) stanowili bezrobotni ze stażem od 21

22 4,1% 8,4% 14,5% 16,4% 16,1% 20,3% 13,7% 17,0% 17,6% 16,6% 15,5% 11,6% 14,3% 14,0% 1-5 lat. Najmniej liczna grupa bezrobotnych (850 osób, tj. 6,1% ogółu bezrobotnych) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. Struktura osób bezrobotnych w podziale na staż pracy i płeć - stan na r. 2 1 do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu mężczyźni kobiety Najliczniejsza grupa kobiet pozostających bez zatrudnienia posiadała 1-5 lat stażu pracy (1475 osób, tj. 20,3% ogółu bezrobotnych kobiet). Najmniej kobiet (295 osób, tj. 4,1% ogółu bezrobotnych kobiet) posiadała staż pracy 30 lat i więcej. Natomiast najliczniejsza grupa mężczyzn to 1169 osób (tj. 17,6% ogółu bezrobotnych mężczyzn) posiadało staż pracy od 10 do 20 lat, a najmniej 555 mężczyzn (tj. 8,4% ogółu bezrobotnych mężczyzn) miało staż pracy 30 lat i więcej. Staż pracy ogółem osób bezrobotnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do 1 roku ,5% 16,4% 1-5 lat ,1% 20,3% 5-10 lat ,7% 17,0% lat ,6% 16,6% lat ,5% 11,6% 30 lat i więcej ,4% 4,1% bez stażu ,3% 14,0% 22

23 6. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku r. 19,0% r. 17,2% 81,0% 82,8% Bezrobotni Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. z prawem do zasiłku ,4% 14,8% -3,6% bez prawa do zasiłku ,6% 85,2% 3,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że wśród ogólnej liczby osób nie posiadających zatrudnienia, a zarejestrowanych z terenu Miasta Gdańska w dniu 31 grudnia 2013 r., uprawnieni do pobierania zasiłku dla bezrobotnych stanowili 14,8%. W stosunku do danych z roku udział ten nieznacznie spadł (o 3,6%). Osoby bezrobotne zarejestrowane Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety z prawem do zasiłku ,4% 15,2% bez prawa do zasiłku ,6% 84,8% 23

24 10,3% 14,0% 15,1% 11,6% 21,2% 23,1% 22,6% 20,5% 30,9% 30,7% Załącznik 2 OSOBY BEZROBOTNE BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 1. Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotny do 25 roku życia oznacza osobę nie posiadającą zatrudnienia, a zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyła 25 roku życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci Wyższe Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg wykształcenia Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia r r r r. w okresie r r. wyższe ,3% 14,0% 3,8% policealne i średnie zawodowe ,2% 23,1% 1,9% średnie ogólnokształcące ,6% 20,5% -2,0% zasadnicze zawodowe ,1% 11,6% -3,4% gimnazjalne i poniżej ,9% 30,7% -0,2% Powyższe dane statystyczne wskazują, że w porównaniu do 31 grudnia 2013 r. nieznacznie zmieniła się struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia. Największa liczba bezrobotnych do 25 roku życia (414 osób, tj. 30,7% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia) na dzień 31 grudnia 2013 r. w Mieście Gdańsk legitymowała się wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Natomiast najmniej bezrobotnych do 25 roku życia (189 osób, tj. 14,0% ogółu bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała ukończone studia wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 3,8%. 24

25 9,8% 17,1% 17,2% 13,7% 10,2% 18,9% 22,9% 29,0% 30,4% 31,0% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan r Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: Wykształcenie bezrobotnych do 25 roku życia liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,8% 17,1% policealne i średnie zawodowe ,0% 18,9% średnie ogólnokształcące ,2% 22,9% zasadnicze zawodowe ,7% 10,2% gimnazjalne i poniżej ,4% 31,0% Najwięcej bezrobotnych kobiet do 25 roku życia (243 osoby tj. 31,0% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiada wykształcenie gimnazjalne i poniżej, a najmniej - (80 osób, tj. 10,2% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe. Również w tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż najmniej mężczyzn (55 osób, tj. 9,8% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) ukończyła studia wyższe, zaś najwięcej - (171 osób, tj. 30,4% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. 25

26 ,1% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 13,3% 41,0% 34,1% 20,4% 21,8% 16,6% 14,5% 10,8% 7,5% 2,7% do pow. 24 3,4% ,4% Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 10,3% 36,8% 32,1% 22,6% 21,3% 15,1% 17,7% 7,3% 13,4% 0,9% do pow. 24 5,2% Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych do 25 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,3% 17,4% 10,3% ,1% 36,8% 32,1% ,8% 22,6% 21,3% ,6% 15,1% 17,7% ,8% 7,3% 13,4% powyżej ,4% 0,9% 5,2% Osoby bezrobotne do 25 roku życia należą do grupy bezrobotnych efektywnie poszukującej pracy, o czym świadczy mały odsetek osób pozostających bez pracy powyżej 26

27 24 miesięcy (3,4%). Najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (459 osób, tj. 34,1% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy. Natomiast najmniej liczna grupa - 46 osób do 25 roku życia (tj. 3,4% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy, w tym 41 kobiet (tj. 5,2% ogółu bezrobotnych kobiet do 25 roku życia) i 5 mężczyzn (tj. 0,9% ogółu bezrobotnych mężczyzn do 25 roku życia) Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia wg stażu pracy ogółem 32,6% 29,3% 21,2% 14,2% 0,1% 0,1% 53,0% 49,5% do 1 roku bez stażu Staż pracy ogółem osób bezrobotnych do 25 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych Procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,6% 32,1% 33,0% 1-5 lat ,2% 11,2% 16,4% 5-10 lat ,1% 0,4% bez stażu ,0% 56,3% 50,6% Natomiast najwięcej bezrobotnych do 25 roku życia (714 osób, tj. 53,0% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) była bez stażu pracy, w tym 397 kobiet (tj. 50,6% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia) i 317 mężczyzn (tj. 56,3% ogółu bezrobotnych osób tej płci do 25 roku życia), zaś najmniej liczna grupa - 2 osoby (tj. 0,1% ogółu osób bezrobotnych do 25 roku życia) posiadała staż pracy 5-10 lat, z czego wszyscy to mężczyźni. 27

28 Struktura osób bezrobotnych do 25 roku życia w podziale na płeć i staż pracy - stan na r. 32,1% 33,0% 16,4% 11,2% 0,4% 56,3% 50,6% do 1 roku bez stażu Mężczyźni Kobiety 2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie nie posiadającą kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniających do wykonywania zawodu. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, stażu pracy ogółem i płci. 2 1 Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 9,5% 7,1% 23,2% 17,4% 17,7% 15,2% 22,2% 21,3% 22,1% 19,3% 8,9% 16,0% do pow

29 8,7% 5,7% 19,5% 15,7% 14,7% 15,7% 14,6% 21,9% 20,6% 17,1% 22,5% 23,3% Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,5% 7,1% -2,4% ,2% 17,4% -5,8% ,7% 15,2% -2,5% ,3% 22,2% 0,9% ,3% 22,1% 2,8% powyżej ,9% 16,0% 7,0% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (981 osób, tj. 22,2% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) na dzień 31 grudnia 2013 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (311 osób, tj. 7,1% ogółu bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 2,4%. Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. 2 1 do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych Procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,7% 5,7% ,5% 15,7% ,7% 15,7% ,9% 22,5% ,6% 23,3% powyżej ,6% 17,1% 29

30 15,1% 12,3% 19,8% 20,3% 18,4% 19,2% 17,5% 17,8% 16,3% 14,6% 28,5% 4,5% 5,4% 19,7% 17,8% 18,4% 18,1% 15,8% 18,9% 17,7% 15,4% 23,5% 24,9% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg wieku (w latach) lata Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wiek osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w latach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,8% 15,1% 19,8% ,9% 20,3% 28,5% ,9% 18,4% 19,2% ,7% 17,5% 17,8% ,4% 16,3% 14,6% ,4% 12,3% Najwięcej bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (1098 osób, tj. 24,9% ogółu osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych) było w wieku lata, z czego 703 kobiety (tj. 28,5% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych) i 395 mężczyzn (tj. 20,3% ogółu bezrobotnych osób tej płci bez kwalifikacji zawodowych). 30

31 4,5% 2,9% 9,9% 11,7% 18,8% 20,6% 15,2% 19,9% 12,7% 11,6% 1 8,5% 28,9% 24,9% 3,8% 3,6% 1 10,9% 9,6% 9,2% 12,8% 12,1% 18,7% 19,8% 19,6% 17,8% 25,6% 26,6% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych najliczniejszą grupę stanowiło 1175 osób (w tym 613 kobiet i 562 mężczyzn) nie posiadających stażu pracy, a najmniej bezrobotnych 159 osób (z czego 72 kobiety i 87 mężczyzn) było z stażem pracy 30 lat i więcej. 31

32 Staż pracy ogółem osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,8% 18,8% 20,6% 1-5 lat ,8% 15,2% 19,9% 5-10 lat ,9% 9,9% 11,7% lat ,1% 12,7% 11,6% lat ,2% 1 8,5% 30 lat i więcej ,6% 4,5% 2,9% bez stażu ,6% 28,9% 24,9% Struktura osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 6,3% 7,1% Policealne i średnie zawodowe 34,0% 18,5% Średnie ogólnokształcące 3,3% 2,6% Zasadnicze zawodowe 71,9% 56,4% Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształceni osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ,7% 6,3% 7,1% ,2% 18,5% 34,0% zasadnicze zawodowe ,9% 3,3% 2,6% gimnazjalne i poniżej ,2% 71,9% 56,4% 32

33 2,1% 1,4% 6,3% 4,4% 6,6% 5,2% 12,0% 10,4% 26,0% 32,7% 46,9% 45,9% 3. Długotrwale bezrobotni Bezrobotny długotrwale oznacza osobę zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku i jednocześnie pozostającą w rejestrze tego urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W określeniu liczby tych osób przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura osób długotwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow Czas pozostawania bez pracy osób długotrwale bezrobotnych w miesiącach Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. do ,1% 1,4% -0,6% ,3% 4,4% -1,9% ,6% 5,2% -1,4% ,0% 10,4% -1,6% ,9% 45,9% -1,0% powyżej ,0% 32,7% 6,6% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba długotrwale bezrobotnych 2924 osoby (tj. 45,9% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) na dzień 31 grudnia 2013 r. w Mieście Gdańsk pozostawała bez pracy od 12 do 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie. Natomiast najmniej długotrwale bezrobotnych 92 osoby (tj. 1,4% ogółu osób bezrobotnych długotrwale) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku spadek o 0,6%. 33

34 5,1% 4,4% 6,5% 7,2% 17,5% 18,2% 24,6% 23,6% 22,2% 24,0% 24,0% 22,6% 1,6% 1,3% 5,1% 3,9% 5,3% 5,1% 11,1% 9,8% 30,1% 34,8% 46,8% 45,1% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania osób długotrwale bezrobotnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety do ,6% 1,3% ,1% 3,9% ,3% 5,1% ,1% 9,8% ,8% 45,1% powyżej ,1% 34,8% Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wieku w latach lata

35 13,3% 12,7% 17,4% 17,6% 19,8% 19,5% 24,0% 23,2% 25,5% 27,1% 2,4% 6,1% 15,4% 21,9% 19,5% 15,8% 25,8% 20,5% 17,1% 30,4% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety Wiek osób długotrwale bezrobotnych w latach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,4% 2,4% 6,1% ,6% 15,4% 30,4% ,0% 21,9% 25,8% ,6% 20,5% ,2% 19,5% 17,1% ,2% 15,8% Najwięcej długotrwale bezrobotnych 1532 osoby (tj. 24,0% ich ogółu) było w wieku lata, w tym 894 kobiety (tj. 25,8% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci) i 712 mężczyzn (tj. 20,5% ogółu długotrwale bezrobotnych tej płci). Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej

36 5,3% 5,4% 12,9% 13,8% 14,8% 15,8% 15,8% 14,8% 11,9% 12,6% 19,4% 18,4% 19,9% 19,2% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 3 31,9% ,3% 20,3% 20,5% 25,4% 8,4% 24,9% 16,3% 23,0% Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety Wykształcenie osób długotrwale bezrobotnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,6% 14,3% 20,3% policealne i średnie zawodowe ,2% 20,5% 25,4% średnie ogólnokształcące ,7% 8,4% 16,3% zasadnicze zawodowe ,5% 24,9% gimnazjalne i poniżej ,1% 31,9% 23,0% Ponadto wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiło 1726 osób (w tym 798 kobiet i 928 mężczyzn) legitymujących się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Najmniej długotrwale bezrobotnych osób (w tym 564 kobiety) posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące. Struktura osób długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy ogółem 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu 36

37 3,2% 8,0% 12,1% 15,3% 15,5% 20,8% 13,8% 17,6% 11,9% 11,9% 13,2% 20,5% 18,1% 18,3% Struktura osób bezrobotnych długotwale w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. 2 1 do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety Staż pracy ogółem osób długotrwale bezrobotnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,8% 12,1% 15,3% 1-5 lat ,4% 15,5% 20,8% 5-10 lat ,8% 13,8% 17,6% lat ,2% 20,5% 18,1% lat ,8% 18,3% 11,9% 30 lat i więcej ,4% 8,0% 3,2% bez stażu ,6% 11,9% 13,2% Natomiast wśród wszystkich długotrwale bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły 1223 osoby (w tym 626 kobiet i 597 mężczyzn) posiadające staż pracy lat. Najmniej długotrwale bezrobotnych osoby (w tym 111 kobiet i 233 mężczyzn) posiadało staż pracy 30 lat i więcej. 4. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotny powyżej 50 roku życia oznacza osobę nieposiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, która w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50 rok życia. W określeniu liczby tych osób przyjęto cztery kryteria w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 37

38 9,3% 10,3% 8,9% 9,1% 25,7% 26,0% 24,9% 25,3% 31,2% 29,3% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg wykształcenia Wyższe Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy Zmiana w okresie r r r r r r. wyższe ,3% 10,3% 1,0% policealne i średnie zawodowe ,7% 26,0% 0,3% średnie ogólnokształcące ,9% 9,1% 0,2% zasadnicze zawodowe ,9% 25,3% 0,4% gimnazjalne i poniżej ,2% 29,3% -1,8% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1299 osób (tj. 29,3% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 lat) na dzień 31 grudnia 2013 r. w Mieście Gdańsk posiadała wykształcenie gimnazjalne i poniżej. Natomiast najmniej bezrobotnych powyżej 50 roku życia 457 osób (tj. 10,3% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) posiadało wykształcenie wyższe, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego roku wzrost o 1,0% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r. 10,5% 10,1% Wyższe 21,1% 33,1% 5,5% 14,3% Policealne i Średnie średnie zawodowe ogólnokształcące 29,9% 18,7% Zasadnicze zawodowe 33,1% 23,9% Gimnazjalne i poniżej Mężczyźni Kobiety 38

39 5,7% 4,7% 5,6% 5,1% 8,6% 9,1% 5,6% 3,7% 21,2% 25,7% 21,0% 15,8% 32,4% 35,9% 4,9% 5,3% 5,2% 5,4% 4,8% 4,8% 8,1% 8,8% 18,7% 18,9% 23,7% 23,1% 34,5% 33,8% Wykształcenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety wyższe ,5% 10,1% policealne i średnie zawodowe ,1% 33,1% średnie ogólnokształcące ,5% 14,3% zasadnicze zawodowe ,9% 18,7% gimnazjalne i poniżej ,1% 23,9% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 39

40 8,0% 5,3% 13,7% 13,5% 14,7% 18,5% 22,8% 22,3% 21,0% 23,9% 21,3% Staż pracy ogółem osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety do 1 roku ,3% 5,7% 4,7% 1-5 lat ,4% 5,6% 5,1% 5-10 lat ,8% 8,6% 9,1% lat ,1% 21,2% 25,7% lat ,8% 32,4% 35,9% 30 lat i więcej ,9% 21,0% 15,8% bez stażu ,8% 5,6% 3,7% Wśród wszystkich bezrobotnych powyżej 50 roku życia najliczniejszą grupę stanowiło 1500 osób (w tym 653 kobiety i 847 mężczyzn) posiadających staż pracy lat. Stanowili oni 33,8% ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym odpowiednio 35,9% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia i 32,4% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Wśród ogółu bezrobotnych powyżej 50 roku życia najmniej było (214 osób, tj. 4,8% ogółu tych bezrobotnych) bez stażu, z czego 68 osób to kobiety (3,7% ogółu bezrobotnych kobiet powyżej 50 roku życia) i 146 mężczyzn (5,6% ogółu bezrobotnych mężczyzn powyżej 50 roku życia). Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

41 5,5% 5,1% 14,3% 12,8% 12,8% 14,5% 22,4% 22,3% 22,3% 20,1% 23,1% Struktura osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r do pow. 24 Mężczyźni Kobiety Czas pozostawania bez pracy osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do ,3% 5,5% 5,1% ,7% 14,3% 12,8% ,5% 12,8% 14,5% ,3% 22,4% 22,3% ,9% 22,3% powyżej ,3% 20,1% 23,1% Najwięcej bezrobotnych powyżej 50 roku życia 1059 osób (tj. 23,9% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) pozostawało bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy, z czego kobiety (406 osób), czyli 22,3% ogółu bezrobotnych tej płci powyżej 50 roku życia. Natomiast najmniej liczna grupa osób (tj. 5,3% ogółu osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia) - była bez zatrudnienia do 1 miesiąca, z czego 92 kobiety (tj. 5,1% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyżej 50 roku życia) i 144 mężczyzn (tj. 5,5% ogółu bezrobotnych osób tej płci powyżej 50 roku życia). 5. Niepełnosprawni Z terenu Miasta Gdańska wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w ewidencji osób bezrobotnych znajdowało się 898 osób niepełnosprawnych (z czego 140 osoby z prawem do zasiłku) oraz 227 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu. 41

42 7,0% 17,0% 17,1% 16,9% 13,5% 19,7% 18,4% 19,3% 20,6% 20,1% 25,4% Osoby niepełnosprawne r r. Bezrobotni Poszukujący pracy Osoby niepełnosprawne Stan liczbowy na dzień: bezrobotne poszukujące pracy ogółem kobiety mężczyźni ogółem kobiety mężczyźni r r Powyższy wykres wskazuje, że liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych w stosunku do końca 2013 r. spadła o 2 osoby. Wzrosła liczba osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, w tym przypadku o 27 osób. Oprócz tego w określeniu liczby niepełnosprawnych zarejestrowanych w rejestrze bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow

43 5,3% 4,7% 12,0% 17,3% 17,0% 14,8% 17,6% 19,1% 16,6% 24,9% 22,9% 27,7% Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) osób bezrobotnych niepełnosprawnych Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. Zmiana w okresie r r. do ,0% -2,0% ,0% 17,1% 0,1% ,9% 13,5% -3,4% ,7% 18,4% -1,3% ,3% 20,6% 1,3% powyżej ,1% 25,4% 5,3% Powyższe dane statystyczne wskazują, że największa liczba bezrobotnych niepełnosprawnych (228 osób) na dzień 31 grudnia 2013 r. w Mieście Gdańsku pozostawała bez pracy powyżej 24 miesięcy. Liczba ta utrzymuje się na wysokim poziomie, nastąpił w tej kategorii w porównaniu do 31 grudnia 2012 r. wzrost o 5,3% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych (45 osób) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca, w tym przypadku nastąpił w porównaniu do końca poprzedniego okresu spadek o 2,0% Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) i płeć - stan na r. do pow. 24 Mężczyźni Kobiety 43

44 3,0% 3,0% 8,3% 14,4% 18,9% 24,7% 21,9% 27,0% 28,6% 35,1% 3,1% 3,0% 11,1% 11,5% 9,8% 10,6% 16,9% 17,0% 28,7% 30,1% 30,4% 27,8% Czas pozostawania osób bezrobotnych niepełnosprawnych bez pracy w miesiącach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych Procentach mężczyźni kobiety mężczyźni Kobiety do ,3% 4,7% ,3% 17,0% ,0% 14,8% ,6% 19,1% ,9% 16,6% powyżej ,9% 27,7% Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wieku w latach lata Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wiek (w latach) i płeć - stan na r lata Mężczyźni Kobiety 44

45 7,6% 8,5% 14,2% 20,6% 17,8% 26,9% 22,4% 18,7% 3 33,3% 10,3% 11,0% 23,3% 23,8% 12,2% 13,4% 24,4% 26,1% 29,7% 25,7% Wiek bezrobotnych niepełnosprawnych w latach Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety ,0% 3,0% 3,0% ,5% 8,3% 14,4% ,0% 18,9% ,1% 24,7% 35,1% ,8% 27,0% 28,6% ,6% 21,9% Najwięcej bezrobotnych niepełnosprawnych (270 osób, tj. 30,1% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) było w wieku lata, w tym 163 kobiety (tj. 35,1% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) i 107 mężczyzn (tj. 24,7% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci). 4 2 Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg wykształcenia Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na wykształcenie i płeć - stan na r Wyższe Policealne i średnie zawodowe Mężczyźni Średnie ogólnokształcące Kobiety Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i poniżej 45

46 9,0% 12,7% 15,7% 14,6% 13,4% 13,8% 10,9% 6,7% 6,9% 6,0% 23,8% 21,7% 20,3% 24,5% 9,7% 10,9% 8,6% 8,7% 8,4% 6,5% 13,7% 15,1% 12,8% 13,6% 22,8% 22,7% 24,1% 22,5% Wykształcenie osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety wyższe ,0% 7,6% 14,2% policealne i średnie zawodowe ,8% 20,6% 26,9% średnie ogólnokształcące ,4% 8,5% 17,8% zasadnicze zawodowe ,1% 3 22,4% gimnazjalne i poniżej ,7% 33,3% 18,7% Ponadto wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 234 osoby (w tym 104 kobiety i 130 mężczyzn) posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 99 osób (z czego 66 kobiet i 33 mężczyzn) - ukończyło studia wyższe. Struktura bezrobotnych niepełnosprawnych wg stażu pracy ogółem do 1 roku lat i więcej bez stażu Struktura osób bezrobotnych niepełnosprawnych w podziale na staż pracy ogółem i płeć - stan na r. do 1 roku lat i więcej bez stażu Mężczyźni Kobiety 46

47 Staż pracy ogółem osób bezrobotnych niepełnosprawnych Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w: liczbach bezwzględnych procentach ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety do 1 roku ,9% 9,0% 12,7% 1-5 lat ,1% 15,7% 14,6% 5-10 lat ,6% 13,4% 13,8% lat ,7% 23,8% 21,7% lat ,5% 20,3% 24,5% 30 lat i więcej ,7% 10,9% 6,7% bez stażu ,5% 6,9% 6,0% Wśród wszystkich bezrobotnych niepełnosprawnych najliczniejszą grupę stanowiło 204 osoby (tj. 22,4% ogółu osób bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności) posiadających staż pracy lat. Najmniej bezrobotnych niepełnosprawnych - 58 osób (tj. 6,5% ogółu osób bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności) nie posiadało stażu pracy. Powyższe dane wskazują, że wśród wszystkich kobiet bezrobotnych ze stopniem niepełnosprawności najliczniejszą grupę stanowiło 114 osób (tj. 24,5% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) posiadających staż pracy ogółem lat, zaś najmniej 31 osób (tj. 6,7% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) posiadały staż pracy 30 lat i więcej. Najwięcej mężczyzn bezrobotnych 103 osoby ze stopniem niepełnosprawności (tj. 23,8% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) było z stażem pracy ogółem lat, a najmniej - 39 osób (tj. 9,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych tej płci) posiadało staż pracy do 1 miesiąca. 6. Osoby bezrobotne samotnie wychowujące dzieci do 18 roku życia 47

48 6,7% 5,6% 10,5% 14,4% 13,5% 20,2% 19,1% 16,3% 21,3% 22,2% 23,0% 27,2% Osoba bezrobotna samotnie wychowująca dzieci do 18 roku życia - oznacza to osobę samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W określeniu liczby osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia przyjęto pięć kryteriów w postaci: czasu pozostawania bez pracy w miesiącach, wieku w latach, wykształcenia, stażu pracy ogółem i płci. 3 Struktura bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 2 1 do pow Czas pozostawania bez pracy (w miesiącach) bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia Stan liczbowy Udział procentowy r r r r. do ,7% 5,6% ,2% 14,4% ,1% 13,5% ,3% 27,2% ,2% 23,0% powyżej ,5% 16,3% Powyższe dane statystyczne wskazują, że na dzień 31 grudnia 2013 r. największa liczba bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci do 18 roku życia (448 osób, tj. 27,2% ogółu tych bezrobotnych) w Gdańsku pozostawała bez pracy od 6 do 12 miesięcy. Natomiast najmniej bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia (92 osoby, tj. 5,6% ogółu tych bezrobotnych) było bez zatrudnienia do 1 miesiąca. 48

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2013 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 12,4

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014 r. Źródło: GUS Źródło: GUS 16,0% 14,0% 12,0% 1 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Stopa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2015 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2008 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2009 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2008r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 MIASTO GDA Ń S K Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2016 roku 2016 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2019 ROKU 2019 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w I półroczu 2017 roku 2017 P O W IAT GDA Ń SKI Gdańsk, 2017 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia stan z r.

Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2007 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2008 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2007r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2011 roku z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, marzec 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpnia r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipca 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290

Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 Wypadki przy pracy ogółem Liczba wypadków przy pracy ogółem według sekcji gospodarki Przemysł (B+C+D+E) 47290 36630 38057 39545 36073 33527 33720 33545 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (A) 1697

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r.

1. Wielkość i stopa bezrobocia. Stopa bezrobocia stan z r. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 28 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 29 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.28 r.

Bardziej szczegółowo

I Stopa bezrobocia w GOM

I Stopa bezrobocia w GOM I Stopa bezrobocia w GOM Poprawa sytuacji na metropolitalnym rynku pracy odczuwalna jest na terenie większosci miast i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia GOM. W sierpniu, największy spadek stopy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2013 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący pracy niepozostający

Bardziej szczegółowo

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU

WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU z wiersza 23 z wiersza 06 WŁĄCZENIA DO EWIDENCJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPOZOSTAJĄCYCH W ZATRUDNIENIU w II półroczu 2014 r. województwo pomorskie Bezrobotni Poszukujący

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku

Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY ZA ROK 24 POWIAT GDAŃSKI Strona 1 Wstęp Według stanu na dzień 31.12.24 r. w Powiecie Gdańskim było zarejestrowanych 5222

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2007 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U P a r t n e r w r o z w o j u. W U P. P O M O R Z E WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Najnowsze dane z lokalnego rynku pracy skłaniają do optymizmu. W kwietniu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, stopa bezrobocia na terenie Miasta Gdańska zmniejszyła się o kolejne 0,2 punktu

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Na rynku pracy początek 2014 roku nie zaczął się korzystnie. W sposób znaczący wzrosła nie tylko liczba zarejestrowanych bezrobotnych, ale i stopa bezrobocia. Bez większych zmian

Bardziej szczegółowo

Porównanie do maja 2010 roku

Porównanie do maja 2010 roku maj Podstawowe informacje kwiecień 2011 maj 2011 liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani (stan w końcu miesiąca) Stopa bezrobocia (stan w końcu miesiąca) Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE

RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE 2016 RÓŻNICE W WYNAGRODZENIACH KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE Uwagi metodologiczne: Źródłem zaprezentowanych danych jest badanie struktury wynagrodzeń według

Bardziej szczegółowo

I Wielkość bezrobocia

I Wielkość bezrobocia I Wielkość bezrobocia Po zakończeniu okresu zimowego z lokalnego rynku pracy zaczynają napływać coraz lepsze wiadomości. W Gdańsku stopa bezrobocia zmniejszyła się w ujęciu miesiąc do miesiąca o 0,1 punktu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec I półrocza 2010 r. Biłgoraj, lipiec 2010 r. I.POZIOM BEZROBOCIA 1. Liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2014 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU 2013 ROKU. Liczba bezrobotnych w tys. osób INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W GRUDNIU ROKU. 1. Ogólne informacje o stanie bezrobocia w grudniu r. Porównanie wzrostu i spadku liczby zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie październik 2013 r. listopad 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo