Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 4. Ćwiczenia i karty pracy dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. część 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 4. Ćwiczenia i karty pracy dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej. część 2."

Transkrypt

1 Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 4 Ćwiczenia i karty pracy dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej część 2 Zgorzelec 2016/17

2 ILUSTRACJE: Grzegorz Rutkowski GRAFIKA KOMPUTEROWA: Anna Bieganowska Jacek Bieganowski Aleksandra Rymanowska-Doleżal PROJEKT OKŁADKI: Grzegorz Rutkowski Aleksandra Rymanowska-Doleżal 2

3 GRAMATYKA MORFOLOGIA FONETYKA FLEKSJA SŁOWOTWÓRSTWO SKŁADNIA FLEKSJA Części mowy odmienne i nieodmienne.. 4 Czasownik. Forma osobowa i bezosobowa czasowników... 6 Odmiana czasowników czas teraźniejszy Odmiana czasowników: umieć, rozumieć, iść Czas przeszły Odmiana czasowników czas przeszły Pisownia zakończeń czasu przeszłego Czas przyszły Odmiana czasowników czas przyszły Czasy czasowników Odmiana czasowników Formy gramatyczne czasowników Czasowniki dokonane i niedokonane Tryby czasowników 33 Powtórzenie wiadomości czasownik Rzeczownik. Rodzaj rzeczownika Rzeczowniki pospolite i własne Odmiana rzeczowników Formy gramatyczne rzeczowników Temat i końcówka rzeczowników Rzeczownik powtórzenie wiadomości

4 CZĘŚCI MOWY ODMIENNE czasownik cz. rzeczownik rz. przymiotnik pm. Odpowiada na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? W jakim jest stanie? M. kto? co? D. kogo? czego? C. komu? czemu? B. kogo? co? N. z kim? z czym? Ms. o kim? o czym? W. jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? który? która? które? Odmienia się przez: liczby: pojedyncza mnoga osoby: ja, ty, on, ona, ono my, wy, oni, one rodzaj: m. ż. n. m-os., niem-os. czas: przeszły, teraźniejszy, przyszły (f. pr. i f. zł.) liczby: pojedyncza mnoga przypadki: M. D. C. B. N. Ms. W. Rzeczownik nie odmienia się przez rodzaje. Każdy rzeczownik ma na stałe przypisany rodzaj: męski (ten), żeński (ta), nijaki (to) liczby: pojedyncza mnoga rodzaje: m. ż. n. m-os., niem-os. przypadki: M. D. C. B. N. Ms. W. zaimek liczebnik z. l. Odpowiada na pytania tych części mowy, które zastępuje. ile? który z kolei? ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one, kto, co, nikt, nic, ktoś, coś, ktokolwiek, cokolwiek, ten, tamten, taki, ów, mój, twój, wasz, jaki, jakiś, który, czyj, swój, nasz, inny, ta, ci, te, każdy, żaden, niczyj, ile? tyle? ileś? tak, tu, tam, wtedy, jak, gdzie, kiedy, gdzieś, skąd, dokąd, nigdy, którędy, tamtędy, stamtąd, sobie, kiedyś, tędy, wszędzie, się, siebie, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, pierwszy, drugi, trzeci, pół, ćwierć, dwie trzecie, półtora, dwoje, troje, czworo, pięcioro, 4

5 CZĘŚCI MOWY NIEODMIENNE przysłówek psł. przyimek pim. spójnik s. Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? jasno, długo, dużo, krótko, niespodziewanie, wczoraj, jutro, sprytnie, po, z, o, na, we, w, nad, przed, pod, przy, za, przez, od, do, dla, u, około, koło, obok, bez, prócz, oprócz, naokoło, dookoła, podług, według, wśród, pośród, środkiem, w poprzek, wprost, zamiast, wewnątrz, zewnątrz, względem, blisko, niedaleko, wzdłuż, ku, przeciw, przeciwko, wbrew, dzięki, naprzeciwko, naprzeciw, mimo, pomimo, między, pomiędzy, i, oraz, a, ani, lecz, lub, ale, zatem, toteż, również, jednak, zaś, natomiast, albo, czy, bądź, więc, dlatego, czyli, przeto, tudzież, że, iż, bo, żeby, aby, jeżeli, ponieważ, aż, gdyby, chociaż, gdy, gdyż, choć, bowiem, zanim. partykuła wykrzyknik Dodatkowo w przyszłości poznasz: nie partykuła przecząca tak partykuła twierdząca bym, byś, by, byśmy, czy, niech, aby, niechaj, byle, bodaj, chyba, no, li, ach! och! bęc! brzdęk! o! hej! hop! hen! oj! ej! 5

6 CZASOWNIK CZASOWNIK jest odmienną częścią mowy, nazywającą czynności i stany. Odpowiada na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? W jakim jest stanie? Odmienia się przez: LICZBY pojedynczą OSOBY RODZAJE CZASY STRONY TRYBY ja, ty, on, ona, ono męski, żeński i nijaki mnogą my, wy, oni, one męskoosobowy i niemęskoosobowy przeszły, teraźniejszy, przyszły czynna, bierna i f. zwrotna przypuszczający, rozkazujący i orzekający (oznajmujący) Ćwiczenie: 1. Do podanych liter dopisz pozostałe, tworząc czasowniki. a, b., c, d.., e.., g, h., i..., j., k, l., ł, m., n., o.., p, r., s, t., w, Ćwiczenie: 2. Podkreśl 10 czasowników. Uważaj, zastosowane zostały pułapki! czekała, głowa, żyła, śmieci, gra, piszę, siedziała, buty, ładnie, czytali, spodnie, wesoły, głodny, one, je, śmiecą, mówiła, róża, 6

7 Ćwiczenie: 3. Podkreśl czasowniki. Jak czwartoklasiści spędzają przerwę? Bianka i Róża przygotowują się do recytacji. Maks zajada smaczne chrupki. Michał z Dominikiem zagadują pana Marcina. Borys z Jakubem B. rozmawiają o ciekawych wydarzeniach. Jędrzej sprząta swój stolik. Jakub K. z Olkiem uczą się ortografików. Marysia i Maria zaznaczają zadania domowe. Jakub Przyb. i Gracjan oglądają ciekawy komiks. Łukasz i Jakub Pod. czytają książkę. Wiktoria gra na klarnecie. Ćwiczenie: 4. Co najbardziej lubią robić czwartoklasiści? Uzupełnij, wpisując czasowniki. Bianka -.. Michał -.. Olek -.. Gracjan -.. Jakub B. -.. Marysia -.. Róża -.. Maks -.. Jakub Prz. -.. Łukasz -.. Borys -.. Jakub K. -.. Jędrzej -.. Jakub Pod. -.. Dominik -.. Maria -.. Wiktoria -.. Pan Marcin -.. 7

8 CZASOWNIKI forma osobowa forma nieosobowa (bezosobowa) BEZOKOLICZNIKI -ć, -c -no, -to piszę pisać pisano czytamy czytać czytano pieczesz piec pieczono myję myć myto Ćwiczenie: 5. Uzupełnij według powyższego wzoru. w formie osobowej siedzę czasowniki w formie nieosobowej bezokoliczniki -no, -to sprzątano gotują szyto robić myślę kłóci mówić 8

9 Ćwiczenie: 6. Podkreśl czasowniki w formie nieosobowej. czeka, rozbito, mówili, pito, trzymać, gotowało, siedział, szeptał, grać, piec, trzymał, siedzieć, szukano, pisać, mówiono, głosiliście, czekać, filmować, dłubano, ruszała, kłócił, kłócić, budowano, Pamiętaj, że w zakończeniu bezokolicznika piszemy źć, wtedy gdy w zakończeniu formy osobowej występuje -z. BEZOKOLICZNIK FORMA OSOBOWA przywieźć bo przywiozę wynaleźć bo wynalazł wleźć bo wlazł Pamiętaj, że w zakończeniu bezokolicznika piszemy ść, wtedy gdy w zakończeniu formy osobowej występuje s, t, d. Ćwiczenie: 7. Od podanych form osobowych utwórz bezokoliczniki. wiozę -... przywiózł -... znalazł -... ukradł -... idą -... gryzł -... siadł -... zszedł -... plótł -... gniótł -... niósł -... wynalazł

10 ODMIANA CZASOWNIKÓW czas teraźniejszy LICZBY: pojedyncza mnoga OSOBY: 1. ja - ę 1. my - (e)my 2. ty - sz 2. wy - (e)cie 3. on, ona, ono - e, -i 3. oni, one - ą Odmiana czasownika pisać: liczba pojedyncza liczba mnoga 1. (ja) pisz ę 1. (my) pisz - emy 2. (ty) pisz esz 2. (wy) pisz - ecie 3. (on pisz e 3. (oni pisz - ą ona ono) one) GOTOWAĆ lp. lm MYŚLEĆ lp. lm

11 lp. lp. RYSOWAĆ lm SPAĆ lm lp. lp. NIEŚĆ lm WIDZIEĆ lm BIEC lp. lm Zadania domowe: Odmień w zeszycie następujące czasowniki: strzec, jeść, lubić, móc, być, pić. KONKURS: Odmień jak najwięcej czasowników w czasie teraźniejszym. 11

12 Odmiana czasowników UMIEĆ, ROZUMIEĆ, IŚĆ Ćwiczenie: 1. Odmień w czasie teraźniejszym poniższe czasowniki. lp. UMIEĆ lm lp. ROZUMIEĆ lm lp. IŚĆ lm

13 Ćwiczenie: 2. Określ liczbę i osobę poniższych czasowników. mówisz - os. 2., liczba poj., idę - os...., liczba..., rozumieją - os...., liczba..., rysują - os...., liczba..., czytacie - os...., liczba..., umieją - os...., liczba..., idziecie - os...., liczba..., umiem - os...., liczba..., gotujecie - os...., liczba..., mogę - os...., liczba..., widzimy - os...., liczba..., widzi - os...., liczba..., strzelamy - os...., liczba..., notuje - os...., liczba..., rozumiem - os...., liczba..., notuję - os...., liczba..., szyjemy - os...., liczba..., może - os...., liczba..., kroicie - os...., liczba..., śpią - os...., liczba..., mówisz - os...., liczba..., gotują - os...., liczba..., biegniemy - os...., liczba..., siedzą - os...., liczba..., 13

14 CZAS PRZESZŁY Czasowniki w czasie przeszłym oznaczają czynność lub stan wcześniejsze od chwili mówienia o nich. Ćwiczenie: 1. Podkreśl czasowniki w czasie przeszłym. mówię, mówiłaś, czytają, czytali, grają, graliście, rysowałam, czekałem, gotujemy, gwizdaliście, Czasowniki w czasie przeszłym odmieniają się przez rodzaje! r. męski (ten) r. żeński (ta) r. nijaki (to) lp. lm. r. m-os. (ci) r. niem-os. (te) (ta) pani poszła r. żeński (ta) (te) panie poszły r. niem-os. (te) (ten) pan poszedł r. męski (ten) (ci) panowie poszli r. m-os. (ci) (to) dziecko poszło r. nijaki (to) 14

15 Ćwiczenie: 2. Wpisz czasowniki w odpowiednie miejsca. lp. r. męski lp. r. żeński lp. r. nijaki lm. r. m-os. lm. r. niem-os. czekałam czekałem czekaliśmy czekałyśmy czekało gotowałeś gotowaliście gotowałyście gotowałaś gotowało pisałam pisałyśmy pisało pisaliśmy pisał grałaś grałeś grało grałyśmy graliśmy pisałyście pisali pisały pisaliście grał 15

16 Ćwiczenie: 3. W poniższych zdaniach podkreśl czasownik, określ jego rodzaj i liczbę. Pilni uczniowie przeczytali ciekawą książkę. Krawcowa uszyła ładną sukienkę. Krawcowe uszyły ładne sukienki. Mama upiekła smaczne ciasto. Małe dziecko szukało kolegów. Dzieci bawiły się w chowanego. Koledzy pojechali nad morze. Koleżanki pojechały nad morze. Kasia pojechała nad morze. l. mn., r. m-os. l.. r. l.. r. l.. r. l.. r. l.. r. l.. r. l.. r. l.. r. ODMIANA CZASOWNIKÓW czas przeszły liczba pojedyncza liczba mnoga 1. ja grałam r.ż. 1. my grałyśmy r.niem-os. grałem r.m. graliśmy r.m-os. 2. ty grałaś r.ż. 2. wy grałyście r.niem-os. grałeś r.m. graliście r.m-os. 3. ona grała r.ż. (ta) 3. one grały (te) r.niem-os. on grał r.m.(ten) oni grali (ci) r.m-os. ono grało r.n. (to) 16

17 Ćwiczenie: 4. Zielonym kolorem napisz odmienione formy czasownika pójść. lp. lm r. ż r. niem-os.... r. m.... r. m-os r. ż r. niem-os.... r. m.... r. m-os r. ż r. niem-os.... r. m.... r. m-os.... r. n. Ćwiczenie 5. Odmień (i zapisz w zeszycie) poniższe czasowniki w czasie przeszłym. GOTOWAĆ, PISAĆ, CZYTAĆ, ZBIERAĆ, MÓWIĆ, WYJŚĆ, MARZYĆ, WIEDZIEĆ, LUBIĆ. Ćwiczenie: 6. Określ formy gramatyczne podanych czasowników. czekałyśmy gotowałam poszedłem grały czytali nosiłeś - os., l., cz., r. - os., l., cz., r. - os., l., cz., r. - os., l., cz., r. - os., l., cz., r. - os., l., cz., r. 17

18 Ćwiczenie: 7. Uzupełnij tabelkę. czasowniki liczba osoba czas rodzaj marzyłam poj. 1. przeszły żeński idę poj. 1. teraźniejszy wierzyły rzucam mierzyliśmy trzesz krzyczeliście wróżą krążyli przyszły grzeję warzy waży ważyli uważali rozumieją gotuję gotuje czytałyśmy poszedłem 18

19 PISOWNIA ZAKOŃCZEŃ CZASU PRZESZŁEGO Wszystkie bezokoliczniki, które zakończone są literami -ąc, w czasie przeszłym należy napisać: ą, - ę mimo, iż słyszymy o lub e. rodzaj męski rodzaj żeński krzyknąć (1. os. lp.) krzyknąłem krzyknęłam krzyknąć (2. os. lp.) krzyknąłeś krzyknęłaś krzyknąć (3. os. lp.) krzyknął krzyknęła wyjąć (1. os. lp.) wyjąć wyjąć zacząć zacząć zacząć (2. os. lp.) (3. os. lp.) (1. os. lp.) (2. os. lp.) (3. os. lp.) zamknąć (1. os. lp.) zamknąć zamknąć zasnąć zasnąć zasnąć wyciąć wyciąć wyciąć płynąć płynąć płynąć (2. os. lp.) (3. os. lp.) (1. os. lp.) (2. os. lp.) (3. os. lp.) (1. os. lp.) (2. os. lp.) (3. os. lp.) (1. os. lp.) (2. os. lp.) (3. os. lp.) 19

20 liczba pojedyncza os. 1. wzięłam r. żeński os. 2. os. 3. liczba mnoga os. 1. wzięłyśmy r. niem-os. os. 2. os. 3. os. 1. krzyknęłam r. żeński os. 2. os. 3. os. 1. krzyknęłyśmy r. niem-os. os. 2. os. 3. os. 1. zasnęłam r. żeński os. 1. zasnęłyśmy r. niem-os. zasnąłem r. męski os. 2. os. 3. os. 2. os

21 liczba pojedyncza os. 1. zerknęłam r. żeński os. 2. os. 3. liczba mnoga os. 1. zerknęłyśmy r. niem-os. os. 2. os. 3. os. 1. zamknęłam r. żeński os. 2. os. 3. os. 1. zamknęłyśmy r. niem-os. os. 2. os. 3. os. 1. sypnęłam r. żeński os. 1. sypnęłyśmy r. niem-os. sypnąłem r. męski os. 2. os. 3. os. 2. os

22 CZAS PRZYSZŁY Czasowniki w czasie przyszłym oznaczają czynności lub stany późniejsze od chwili mówienia o nich. Ćwiczenie: 1. Wpisz poniższe czasowniki do odpowiedniej rubryki. gotuję, przyniosą, przeczytały, mówiła, siedział, umyjesz, siedzi, czytają, będą spały, mówię, myjesz, będzie grało, siedzieli, przyszedłem, mówi, gra, poczekamy, będziemy czekały, czas przeszły czas teraźniejszy czas przyszły Formy czasu przyszłego: formę złożoną tworzymy od czasowników niedokonanych: będę pisał, będzie jadła formę prostą tworzymy od czasowników dokonanych: napiszę, zje Czasowniki w formie prostej czasu przyszłego nie odmieniają się przez rodzaje. czas przyszły 22 forma prosta forma złożona Ćwiczenie: 2. Zmień poniższe zdania na zdania z czasownikami w czasie przyszłym w formie prostej i złożonej. np. Zosia je obiad. Zosia zje obiad. Zosia będzie jadła obiad. Robert pisze list.... Dziewczynki gotują zupę.... Chłopcy rzucają piłką....

23 ODMIANA CZASOWNIKÓW czas przyszły forma złożona: liczba pojedyncza liczba mnoga 1. będę pisała r. ż. 1. będziemy pisały r. niem os. będę pisał r. m. będziemy pisali r. m- os. będę pisać będziemy pisać 2. będziesz pisała r. ż. 2. będziecie pisały r. niem-os. będziesz pisał r. m. będziecie pisali r. m-os. będziesz pisać będziecie pisać 3. będzie pisała r. ż. 3. będą pisały r. niem-os. będzie pisał r. m. będą pisali r. m-os. będzie pisać będą pisać będzie pisało r. n. forma prosta liczba pojedyncza liczba mnoga 1. napiszę 1. napiszemy 2. napiszesz 2. napiszecie 3. napisze 3. napiszą Ćwiczenie: 3. Odszukaj w diagramie 14 czasowników w czasie przyszłym....,..., G Z U A P Z R Z A G R A M Y A P O G U A W R I T E Z G O O S U Z N A M B Z J R A T A I Ę E P M G R S U S Z Y J E Z K Z U Z A P...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,..., 23

24 Ćwiczenie: 4. Odmień (w zeszycie) poniższe czasowniki w czasie przyszłym w formie prostej i złożonej czasowniki: gotować, czytać, mówić, rzucać, skakać. Ćwiczenie: 5. Odmień czasownik ŚPIEWAĆ. forma... liczba... liczba forma... liczba... liczba Ćwiczenie: 6. Określ rodzaj czasowników. będziesz czytał - _ wyjdzie - _ wyjedziesz - _ będziemy grały - _ będziemy śpiewać - _ będziecie czytali - _ będę gotowała - _ będą siedziały - _ 24

25 Ćwiczenie: 7. Uzupełnij: mówić 3. os. lp. r. n. 2. os. lp. 1. os. lp. r. m. 3. os. lm. rzucać 2. os. lp. r. ż. 2. os. lm. 3. os. lp. r. n. 2. os. lp. gotować 3. os. lm. r. niem-os. 3. os. lp. 2. os. lm. r. m-os. 2. os. lm. czytać 1. os. lp. r. m. 1. os. lp. 1. os. lp. r. ż. 1. os. lp. BEZOKOLICZNIK CZAS PRZESZŁY CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRZYSZŁY (f. złożona) CZAS PRZYSZŁY (f. prosta) 25

26 robić 2. os. lp. r. m. 1. os. lp. 3. os. lp. r. ż. 3. os. lp. iść 3. os. lm. r. m-os. 2. os. lp. 2. os. lp. r. m. 1. os. lp. kuleć 1. os. lp. r. m. 1. os. lm. 3. os. lp. r. m. 2. os. lp. rządzić 2. os. lm. r. niem-os. 3. os. lm. 3. os. lm. r. niem-os. 1. os. lm. żyć 1. os. lm. r. m-os. 1. os. lm. 2. os. lp. r. ż. 3. os. lp. BEZOKOLICZNIK CZAS PRZESZŁY CZAS TERAŹNIEJSZY CZAS PRZYSZŁY (f. złożona) CZAS PRZYSZŁY (f. prosta) 26

27 CZASY CZASOWNIKÓW liczba pojedyncza 1. (ja) pisz ę 2. (ty) pisz esz 3. (on,ona, ono) pisz e liczba pojedyncza 1. ja pisałam r. ż. pisałem r. m 2. ty pisałaś r. ż. pisałeś r. m. 3. ona pisała (ta) r. ż. on pisał (ten) r. m. ono pisało (to) r. n. 1. będę pisała będę pisał 2. będziesz pisała będziesz pisał 3. będzie pisała będzie pisał będzie pisało liczba pojedyncza CZAS TERAŹNIEJSZY liczba mnoga 1. (my) pisz - emy 2. (wy) pisz ecie 3. (oni pisz ą one) CZAS PRZESZŁY liczba mnoga 1. my pisałyśmy pisaliśmy 2. wy pisałyście pisaliście 3. one pisały (te) oni pisali (ci) CZAS PRZYSZŁY forma złożona: r. ż. r. m. r. ż. r. m. r. ż. r. m. r. n. 1. będziemy pisały będziemy pisali 2. będziecie pisały będziecie pisali 3. będą pisały będą pisali r. niem-os. r. m-os. r. niem-os. r. m-os. r. niem-os. r. m-os. liczba mnoga r. niemos. r. m-os. r. niemos. r. m-os. r. niemos. r. m-os. 1. napiszę 2. napiszesz 3. napisze forma prosta: 1. napiszemy 2. napiszecie 3. napiszą 27

28 ODMIANA CZASOWNIKÓW Ćwiczenie: 1. Odmień we wszystkich trzech czasach czasownik: gotować. CZAS TERAŹNIEJSZY liczba... liczba CZAS PRZESZŁY liczba... liczba CZAS PRZYSZŁY forma... liczba... liczba forma... liczba... liczba

29 Ćwiczenie: 2. Odmień we wszystkich trzech czasach czasownik: czytać. Nie zapomnij o wpisaniu rodzajów. CZAS TERAŹNIEJSZY liczba... liczba CZAS PRZESZŁY liczba... liczba CZAS PRZYSZŁY forma... liczba... liczba forma... liczba... liczba

30 Uzupełnij tabelkę: FORMY GRAMATYCZNE CZASOWNIKÓW czeszę zapisałam uczeszę zapiszesz piszecie będę czytał ugotuje będziesz widziała zapukamy wynieśliśmy będą trzymali widzą zobaczą widzieliśmy uniesiesz uniosą będą nieśli niesiesz poszedłem poszliście będzie mówiło gotowałyście szedłeś liczba osoba czas rodzaj 30

31 CZASOWNIKI DOKONANE I NIEDOKONANE Czasowniki niedokonane są to czasowniki, które informują o przebiegu lub czynności, która jeszcze trwa. gotował, jechał Czasowniki dokonane są to czasowniki, które informują o czynności, która została już zakończona. ugotował, pojechał Czasowniki niedokonane różnią się od dokonanych początkowymi cząstkami. Czasowniki dokonane posiadają przedrostki. Cz. NDK: jechał, szedł, szyła, Cz. DK: pojechał, poszedł, doszedł, uszyła, Ćwiczenie: 1. Dopisz przedrostki do poniższych czasowników w celu utworzenia czasowników dokonanych. szył -... budowały -... mówiła-... grali -... mieszkają -... jechał -... DOKONANE czas przeszły poszedłem, poszedłeś, poszedł, czas przyszły (w formie prostej) pójdę, pójdziesz, pójdzie, CZASOWNIKI NIEDOKONANE czas przeszły szedłem, szedłeś, szedł, czas teraźniejszy idę, idziesz, idzie, czas przyszły (w formie złożonej) będę szedł, będziesz szedł, 31

32 Ćwiczenie: 2. Podpisz czasowniki dokonane i niedokonane. (dk., ndk.) szył -... będą grały -... pisał -... zagrają -... uszył -... usiadł -... napisał -... uczesała -... czytał -... mówi -... piło -... mówił -... przeczytał -... będzie mówił -... wypiło -... omówił -... czesał -... omówi -... wypił -... siedzi -... czekała -... siądzie -... Ćwiczenie: 3. Podkreśl czasowniki niedokonane. 32 żartował, utworzą, szła, dzwoniliśmy, doszła, zażartowali, tworzą, pilnuję, uchroniliśmy, dopilnuję,

33 TRYBY CZASOWNIKÓW Za pomocą formy trybu czasownika nadawca wypowiedzi wyraża swój stosunek do tego o czym mówi. Wyróżniamy tryby: inf. tryb oznajmujący (orzekający) - nadawca wypowiedzi informuje o czynnościach, które odbywały się, odbywają lub będą się odbywały; - osoby; - liczby; - czasy; - rodzaje (tylko w czasach: przeszłym i przyszłym f. złożonej) tryb rozkazujący - nadawca wypowiedzi wyraża polecenie, rozkaz lub prośbę; - osoby; - liczby; tryb przypuszczający - czynności przypuszczalne, takie które mogłyby mieć miejsce; - osoby; - liczby; - rodzaje. Odmieniają się przez: liczba pojedyncza 1. mówię 2. mówisz 3. mówi mówi mówi liczba mnoga 1. mówimy 2. mówicie 3. mówią mówią liczba pojedyncza mów 3. niech mówi niech mówi niech mówi liczba mnoga 1. mówmy 2. mówcie 3. niech mówią niech mówią liczba pojedyncza 1. mówiłabym mówiłbym 2. mówiłabyś mówiłbyś 3. mówiłaby mówiłby mówiłoby liczba mnoga 1. mówiłybyśmy mówilibyśmy 2. mówiłybyście mówilibyście 3. mówiłyby mówiliby W czasownikach tych akcent pada na trzecią sylabę od końca. zapytaliby 33

34 Ćwiczenie: 1. Stwórz swoje notatki na temat trybów czasowników: CZASOWNIKI W TRYBIE: OZNAJMUJĄCYM PRZYPUSZCZAJĄCYM ROZKAZUJĄCYM Ćwiczenie: 2. Podkreśl: kolorem niebieskim kolorem zielonym kolorem różowym - czasowniki w trybie oznajmującym; - czasowniki w trybie rozkazującym; - czasowniki w trybie przypuszczającym. mów, siedziałaby, popatrzmy, czyta, przynieśliby, mówcie, gotowałbym, powiesz, zagraj, śni, czekaliby, czytalibyśmy, sprzedaje, mówilibyśmy, uczesałby się, śpiewamy, grałbym, przyjdę, czeszemy, przyniósłby, znajdź, zaczekałbym, omów, gotujmy, zamówimy, zaczeka, niech zje, będą siedzieli, narysujcie, znalazł, nie kłam, umówilibyście, Ćwiczenie: 3. Określ tryby czasowników. mówisz siedzę siedź niech siedzi - tryb oznajmujący (orzekający)

35 siedzielibyśmy piszę niech pisze pisz pisalibyśmy Ćwiczenie: 3. Znajdź w poniższej wykreślance czasowniki i umieść je odpowiednim miejscu w tabeli. A D C K H T E T F G J T D Z N A Ł B Y M Z K K E E P I S Z C I E O T W K A R M I L I B Y G R A J C I E H S J L E E L H E K W T Y S T W S I E D Ź A G J I N K Y B U Z U J Ą G F T J Ż Y W I K Ą C Y N J G H Ś N I J K Z J F Z F J M Ó W I Ł B Y S D T K Y G T E Z K Z C K CZASOWNIKI W TRYBIE: OZNAJMUJĄCYM PRZYPUSZCZAJĄCYM ROZKAZUJĄCYM 35

36 CZASOWNIK POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI Zadanie 1. Uzupełnij. Czasownik jest odmienia się przez odpowiada na pytania Zadanie 2. Podkreśl czasowniki. A. Wesoła Ala poszła do sklepu. B. Piszę wypracowanie. C. Będziemy śpiewały piękne piosenki. D. Wczoraj ulepiliście dużego bałwana. E. Kupiłeś smaczny chleb. F. Przyniosą świeże bułeczki. G. Piecze ciasto. H. Małe dziecko będzie budowało zamek z piasku. Zadanie 3. Wypisz czasowniki z wybranych zdań i utwórz nieosobową formę każdego z wybranych czasowników. B C D E G

37 Zadanie 4. Wpisz litery oznaczające zdania z czasownikami w czasie przeszłym. A.... Zadanie 5. Z powyższych zdań wypisz czasowniki, następnie wpisz je w odpowiednie miejsca. Określ formy gramatyczne czasowników. czasowniki liczba osoba czas rodzaj B. C. D. E. F. G. H. Zadanie 6. Wypisz odpowiednie czasowniki i określ je jako dokonane lub niedokonane. E F A D Zadanie 7. Wpisz cztery dowolne czasowniki w trybie oznajmującym (orzekającym) i utwórz od nich czasowniki w pozostałych trybach. tryb oznajmujący tryb rozkazujący tryb przypuszczający

38 RZECZOWNIK RZECZOWNIK jest odmienną częścią mowy, nazywającą rzeczy, ludzi, rośliny, zwierzęta, zjawiska, itd... Odmienia się przez liczby i przypadki. Odpowiada na pytania: kto? co? Każdy rzeczownik ma na stałe przypisany rodzaj! męski (TEN) żeński (TA) nijaki (TO) Ćwiczenie: 1. Podkreśl rzeczowniki. (kolorem) KUCHARZ ORTOGRAF Kucharz Krzysztof przyniósł do kuchni trzy skrzynki. Z pierwszej skrzyni wypakował rzodkiewkę, rzeżuchę, rzepę, porzeczki, jeżyny i przyprawy. Z drugiej skrzynki wypakował piękne żółte talerze, posrebrzane noże, różowe łyżki i porcelanowe filiżanki. Natomiast w trzeciej dużej skrzyni znajdowały się różowe, żółte i beżowe obrusy. Wszystkie warzywa i owoce zostały starannie przemyte przez kucharza Krzysztofa. Z wyparzonych i obranych owoców przyrządził sałatkę owocową, która jest przysmakiem najbliższych jego przyjaciół. Potrawy przyrządzone przez wspaniałego kucharza Krzysztofa są przepyszne. 38

39 Ćwiczenie: 2. Podkreśl rzeczowniki w liczbie mnogiej. łódka, mrówki, rzeczy, ludzie, człowiek, mucha, rękach, Ćwiczenie: 3. Wypisz każdy rzeczownik znajdujący się w Twoim piórniku. Utwórz od wypisanych wyrazów liczbę mnogą. lp. lm. lp. lm Każdy rzeczownik ma na stałe przypisany rodzaj! męski (TEN) żeński (TA) nijaki (TO) Ćwiczenie: 4. Wybierz rzeczowniki znajdujące się w klasie i wpisz je w odpowiednim miejscu. rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki 39

40 Rodzaj rzeczownika określamy na podstawie formy mianownika liczby pojedynczej ( kto? co? ) np. rowerom morzem lampach Ćwiczenie: 5. Określ rodzaj rzeczowników. - (kto? co?) ten rower - r. męski - (kto? co?) - to morze - r. nijaki - (kto? co?) - ta lampa - r. żeński obrazach - (kto? co?) - ten obraz - r. męski krzesłami (kto? co?) -... panie... motorem... krześle... namiotem... lalce... piecach... picie... garnkiem... Ćwiczenie: 6. Wpisz poniższe rzeczowniki w odpowiednie miejsca. morzem, rękami, wędlinach, kwiatkach, mąkami, godłami, oknach, bananami, krzesła, domem, zwierzęta, samochód, pianinach, rzece, pomarańcze, ołówków, wody, rodzaje rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki 40

41 Ćwiczenie: 7. Podziel podane rzeczowniki na grupy znaczeniowe. Wypisz osobno nazwy: osób, rzeczy, roślin, zwierząt, czynności, cech, zjawisk przyrody wpisz w odpowiednie miejsca. chłopiec, pies, szczekanie, autokar, jazda, brzoza, harcerz, czystość, szron, dziewczynka, dąb, komar, zieleń, zając, sosna, plecak, ptak, trawa, materac, piłka, uczeń, dobroć, lekkość, mgła, malowanie, wiatr, ulewa, śpiew, nazwy osób:... nazwy rzeczy:... nazwy roślin:... nazwy zwierząt:... nazwy czynności:... nazwy cech:... nazwy zjawisk przyrody:... 41

42 RZECZOWNIKI POSPOLITE I WŁASNE RZECZOWNIKI POSPOLITE to nazwy gatunkowe zwierząt i przedmiotów. Rzeczowniki te piszemy małą literą. np. rzeka, pies, wieś, miasto, parapet. RZECZOWNIKI WŁASNE to nazwy indywidualnych osobników danego gatunku. Są to najczęściej imiona i nazwiska osób, imiona zwierząt domowych, nazwy geograficzne, tytuły książek i czasopism, nazwy instytucji. Rzeczowniki własne piszemy wielką literą. np. Poznań, Wenus, Jowisz, Wisła, Janek, Gazeta Wyborcza Ćwiczenie: 1. Wypisz rzeczowniki pospolite. Postaraj się nie popełnić błędów ortograficznych. powóz, róża, Róża, skóra, rzeka, Odra, wróbel, Arek, Zgorzelec, żółtko, mrówka, Józef, żółw, jaskółka, Mars, Wrocław, chór, wróżka,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,..., Ćwiczenie: 2. Podkreśl zieloną kredką rzeczowniki własne. KSIĄŻKĄ, WARSZAWA, RZEKA, MIASTO, WISŁA, ARTUR, PLUTON, PLATON, WRÓBEL, PSZCZOŁA, CHŁOPIEC, AGNIESZKA, ROWER, GUMKA, PANI, RAFAŁ, ZOSIA, ODRA, 42

43 ODMIANA RZECZOWNIKÓW Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki i liczby. LICZBY: pojedyncza i mnoga PRZYPADKI: M. (mianownik) kto? co? jest D. (dopełniacz) kogo? czego? nie ma C. (celownik) komu? czemu? się przyglądam B. (biernik) kogo? co? widzę N. (narzędnik) z kim? z czym? rozmawiam ( idę ) Ms. (miejscownik) o kim? o czym? myślę ( mówię ) W. (wołacz) O! witaj ( zmień się) Ćwiczenie: 1. Odmień rzeczowniki: lp. lekarz M. kto? co? M.... M.... D. kogo? czego? C. komu? czemu? B. kogo? co? N. z kim? z czym? Ms. o kim? o czym? W. O! lp. lampa lm. M.... M.... D.... D.... C (-om) B N....(-ą)... Ms W lm. 43

44 lp. żołnierz lm. M.... M.... D C B N Ms W dziecko lp. lm. M.... M.... D C B N Ms W morze lp. lm. M.... M.... D.... D.... C B N Ms W

45 Ćwiczenie: 2. Odmień w zeszycie rzeczowniki: krzesło, głowa, ołówek, łyżka, płótno. Ćwiczenie: 3. Wpisz formy gramatyczne rzeczowników. Krystyna Pokorska Moje gospodarstwo (fr.) Chcę mieć (...) domek (...) z ogródkiem, a przy (...) domku małą (...) budkę. W (...) budce (...) Azor zamieszka, będę dobry dla (...) pieska. Ćwiczenie: 4. Określ przypadek poniższych rzeczowników. Wpisz nazwy przypadków w odpowiednie miejsca. 1. Witaj kocie. 2. Siedzę z Martą w restauracji. 3. Dziewczynka kupiła chleb. 4. Nie kupiłem chleba. 5. Dzieci przyglądają się psu. 6. Dziewczynki plotkują o Zosi. 7. Mariola kupiła chleb. HASŁO: Ćwiczenie: 5. Uzupełnij wykropkowane miejsca odpowiednimi formami gramatycznymi rzeczowników. krzesło - liczba..., przypadki..., rodzaj (w M. lp.)... ; mąkę - l...., przypadki..., r.... ; ziemią - l...., przypadki..., r.... ; rowerom - l...., przypadki..., r.... ; 45

46 stole - l...., przypadki..., r.... ; mórz - l...., przypadki..., r.... ; rzeką - l...., przypadki..., r.... ; ręce - l. poj., przypadki..., r.... ; ręce - l. mn., przypadki..., r.... ; panią - l...., przypadki..., r.... ; paniom - l...., przypadki..., r.... ; szyby - l. poj., przypadki..., r.... ; szyby - l. mn., przypadki..., r.... ; głowach - l...., przypadki..., r.... ; wody - l...., przypadki..., r.... ; dzieci - l...., przypadki..., r.... ; lampą - l...., przypadki..., r.... ; miastem - l...., przypadki..., r.... ; głowę - l...., przypadki..., r.... ; misce - l...., przypadki..., r.... ; misiami - l...., przypadki..., r.... ; morzach - l...., przypadki..., r.... ; ludźmi - l...., przypadki..., r.... ; paniach - l...., przypadki..., r.... ; drzewie - l...., przypadki..., r.... ; dzieciach - l...., przypadki..., r.... ; gimnazjum - l...., przypadki..., r.... ; 46

47 TEMAT I KOŃCÓWKA RZECZOWNIKÓW Rzeczowniki posiadają temat i końcówkę: dom + ek = domek temat + końcówka Końcówki wskazują na funkcje rzeczowników w zdaniu. lp. lm. M. dom Ø M. dom y D. dom u D. dom ów C. dom owi C. dom om B. dom Ø B. dom y N. dom em N. dom ami Ms. dom u Ms. dom ach W. dom i e W. dom - y Ø końcówka zerowa (tzw. zero morfologiczne, brak końcówki) Ćwiczenie: 1. Odmień rzeczownik kot, oddzielając końcówkę od tematu. lp. lm. M D C B N Ms W Temat rzeczownika przeważnie zakończony jest spółgłoską. Ćwiczenie: 2. Do podanych tematów dopisz końcówki: rzek rzek rzek rzek rzek mąk... mąk... mąk... mąk... mąk... ręk ręk ręk ręk ręk 47

48 Ćwiczenie: 3. Oddziel pionowa kreską końcówkę od tematu. zeszytach ręce nodze noga głowę głowa rower muchom krzesłami W temacie rzeczownika może zachodzić wymiana głosek: (tzw. oboczność) nog-a : nodz-e ręk-a : ręc-e Ćwiczenie: 4. Wypisz wymieniające się w poniższych wyrazach litery (głoski). Oddziel pionową kreską końcówkę od tematu. rzek/a : rzec/e k : c noga : nodze... :... góra : górze... :... rękach : ręce... :... stół : stole... : :... droga : drodze... :... droga : dróg... :... 48

49 RZECZOWNIK - powtórzenie wiadomości Zadanie: 1. Co wiesz o rzeczowniku? Rzeczownik jest... nazywającą... ODMIENIA SIĘ PRZEZ... ODPOWIADA NA PYTANIA... Zadanie: 2. Utwórz liczbę mnogą podanych rzeczowników. rzeka - samochód - człowiek - rok - oko - róża - liść - żółw - Zadanie: 3. Podkreśl rzeczowniki własne. Alicja, rower, Zgorzelec, miasto, mama, Wisła, planeta, kotek, Azor, Zadanie: 4. Odmień przez przypadki i liczby rzeczowniki: róża, ręka. lp. lm. lp. lm. Zadanie: 5. Wypisz dziesięć rzeczowników znajdujących się w Twoim pokoju. 49

50 Zadanie: 6. Określ liczbę, przypadki i rodzaj rzeczowników. rzeczowniki TEMAT i KOŃCÓWKA LICZBA PRZYPADKI RODZAJ (w M. lp.) muchach much - -ach mn. Ms. żeński głowę szybom gruszką poduszkami ryba ręce poj. ręce mn. noga nogach rybą szyby głowach szybami wodach ręki noża domem głową książce książką pastom zeszytach widelcem rowerowi 50

51 Moje notatki: 51

52 52

Nr Tytuł Przykład Str.

Nr Tytuł Przykład Str. Spis treści Nr Tytuł Przykład Str. 1. Bezokolicznik Ӏ Pytania bezokolicznika:?? Zakończenia bezokolicznika -, -, - 10 2. Czasowniki niedokonane i dokonane Użycie postaci czasowników Nieregularne formy

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 5. Ćwiczenia i karty pracy dla klasy piątej szkoły podstawowej. część 1.

Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 5. Ćwiczenia i karty pracy dla klasy piątej szkoły podstawowej. część 1. Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 5 Ćwiczenia i karty pracy dla klasy piątej szkoły podstawowej część 1 Zgorzelec 2012/13 ILUSTRACJE: Grzegorz Rutkowski GRAFIKA KOMPUTEROWA: Anna Bieganowska Jacek

Bardziej szczegółowo

Odmieniamy czasownik przez czasy

Odmieniamy czasownik przez czasy LEKCJA 6 Odmieniamy czasownik przez czasy Katarzyna Mączyńska Język polski Klasa IV SP Plan pracy Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć - co wiemy już o czasowniku i jego formach. Czasy czasownika.

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie wiadomości o czasowniku

Powtórzenie wiadomości o czasowniku Powtórzenie wiadomości o czasowniku 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna definicję czasownika, wymienia kategorie osoby, liczby, rodzaju, czasu i trybu, zna różnice między czasownikami dokonanymi i

Bardziej szczegółowo

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami

Gramatyka. języka rosyjskiego z ćwiczeniami Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami Autor Dorota Dziewanowska Projekt graficzny okładki i strony tytułowej Krzysztof Kiełbasiński Ilustracje Maja Chmura (majachmura@wp.pl) Krzysztof Kiełbasiński

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 5. Ćwiczenia i karty pracy dla klasy piątej szkoły podstawowej. część. Zgorzelec Szkoła Podstawowa Tęcza

Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 5. Ćwiczenia i karty pracy dla klasy piątej szkoły podstawowej. część. Zgorzelec Szkoła Podstawowa Tęcza Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 5 Ćwiczenia i karty pracy dla klasy piątej szkoły podstawowej część 1. Zgorzelec Szkoła Podstawowa Tęcza ILUSTRACJE: Grzegorz Rutkowski GRAFIKA KOMPUTEROWA: Anna

Bardziej szczegółowo

Części mowy - powtórzenie

Części mowy - powtórzenie Części mowy - powtórzenie Język polski Klasa I Gim Plan Nieodmienne części mowy: 1. przysłówek 2. przyimek 3. spójnik 4. partykuła 5. wykrzyknik Odmienne części mowy: 1. rzeczownik 2. przymiotnik 3. liczebnik

Bardziej szczegółowo

Poznajemy różne formy rzeczownika odmieniamy rzeczownik przez przypadki

Poznajemy różne formy rzeczownika odmieniamy rzeczownik przez przypadki Poznajemy różne formy rzeczownika odmieniamy rzeczownik przez przypadki 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: podaje definicję rzeczownika, zna pojęcie deklinacji, wymienia wszystkie przypadki rzeczownika,

Bardziej szczegółowo

Lekcja V I.3.7 I.3.8 I.3.9

Lekcja V I.3.7 I.3.8 I.3.9 Lekcja V I.3.7 I.3.8 I.3.9 Fleksja Dział gramatyki zajmujący się odmianą wyrazów. Budowa wyrazu: TEMAT FLEKSYJNY + KOŃCÓWKA Deklinacja L. poj. M. dom Ø C. dom - owi Koniugacja 1. Grzebię 2. Grzebiesz 3.

Bardziej szczegółowo

TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU

TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU TEST NAUCZYCIELSKI SUMUJĄCY Z MATERIAŁU DLA KLASY CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU Mirosławy Kasprzyk i Anny Zalewskiej DKW4014-151/99 Drogi Uczniu! Już niedługo ukończysz czwartą

Bardziej szczegółowo

Osobowa a nieosobowa forma czasownika

Osobowa a nieosobowa forma czasownika LEKCJA 3 Osobowa a nieosobowa forma Katarzyna Mączyńska Język polski Klasa IV SP Plan pracy Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć - co wiemy już o czasowniku i jego formach. Sprawdzenie pracy domowej.

Bardziej szczegółowo

Czasownik nie ma przede mną tajemnic. 2. Do podanych form osobowych czasowników dopisz formy bezokoliczników: (0-4p.)

Czasownik nie ma przede mną tajemnic. 2. Do podanych form osobowych czasowników dopisz formy bezokoliczników: (0-4p.) Czasownik nie ma przede mną tajemnic grupa 1 imię i nazwisko klasa data 1. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Czasownik: (0-1 p.) A. nie odmienia się B. odmienia się przez czasy, liczby, osoby C. odmienia się

Bardziej szczegółowo

Tydzień 8 Podręcznik Zeszyt Ćwiczeń Funkcje Językowe Gramatyka Pisanie Poniedziałek Zeszyt Ćwiczeń Co lubisz robić? Czym się interesujesz?

Tydzień 8 Podręcznik Zeszyt Ćwiczeń Funkcje Językowe Gramatyka Pisanie Poniedziałek Zeszyt Ćwiczeń Co lubisz robić? Czym się interesujesz? Tydzień 8 Podręcznik Zeszyt Ćwiczeń Funkcje Językowe Gramatyka Pisanie Poniedziałek Zeszyt Ćwiczeń 18-22 Co lubisz robić? Czym się interesujesz? Koniugacje: -m, -sz., -ę, -esz, -ę, - Opis rodziny i siebie.

Bardziej szczegółowo

Funkcja rzeczownika w zdaniu

Funkcja rzeczownika w zdaniu Funkcja rzeczownika w zdaniu 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna definicję rzeczownika, wie, jaką pełni funkcję w zdaniu, zna definicję pojęć: podmiot, przydawka, orzecznik, dopełnienie, okolicznik.

Bardziej szczegółowo

Jakie formy ma czasownik?

Jakie formy ma czasownik? LEKCJA 2 Jakie formy ma czasownik? Katarzyna Mączyńska Język polski Klasa IV SP Plan zajęć Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć - co wiemy już o czasowniku. Jakie formy ma czasownik i o czym one informują?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ćwiczenie przeznaczone do rozwiązywania w oddzielnym zeszycie. Ćwiczenie ustne. Ćwiczenie nieco trudniejsze.

Spis treści. Ćwiczenie przeznaczone do rozwiązywania w oddzielnym zeszycie. Ćwiczenie ustne. Ćwiczenie nieco trudniejsze. Spis treści Czasownik. Powtórzenie... 4 Czasowniki dokonane i niedokonane... 8 Pisownia czasowników typu wziąć, zacząć... 13 Tryby czasownika... 17 Tryb orzekający i rozkazujący... 21 Tryb przypuszczający...

Bardziej szczegółowo

VI Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego test etapu szkolnego SZKOŁA PODSTAWOWA

VI Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego test etapu szkolnego SZKOŁA PODSTAWOWA PIJARSKIE SZKOŁY W WARSZAWIE Podstawowa i Gimnazjum ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, tel. 0(22) 841 28 76 www.warszawa.pijarzy.pl; e-mail: sp.pijarski.konkurs@gmail.com, gim.pijarski.konkurs@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Język polski. Zeszyt ćwiczeń

Język polski. Zeszyt ćwiczeń Język polski 4 Zeszyt ćwiczeń Piotr Zbróg Język polski Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej 1 Części mowy 4 Wpisz w puste pola krzyżówki czasowniki we wskazanej formie. Czasownik 1 Połącz

Bardziej szczegółowo

gramatyka na 6+ liczebnik, spójnik, zaimek

gramatyka na 6+ liczebnik, spójnik, zaimek gramatyka na 6+ liczebnik, spójnik, zaimek LICZEBNIK OKREŚLA: LICZBĘ KOLEJNOŚĆ ODPOWIADA NA PYTANIA: ile? które z kolei? ODMIENIA SIĘ PRZEZ: PRZYPADKI RODZAJE RODZAJE LICZEBNIKA: główne jeden, dwa, trzy,

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 6. Ćwiczenia gramatyczne, karty pracy dla klasy szóstej szkoły podstawowej. część. Zgorzelec 2016/2017

Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 6. Ćwiczenia gramatyczne, karty pracy dla klasy szóstej szkoły podstawowej. część. Zgorzelec 2016/2017 Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 6 Ćwiczenia gramatyczne, karty pracy dla klasy szóstej szkoły podstawowej część 1. Zgorzelec 2016/2017 RYSUNKI: Grzegorz Rutkowski GRAFIKA KOMPUTEROWA: Anna Bieganowska

Bardziej szczegółowo

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta)

TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) TRYB ROZKAZUJĄCY A2 / B1 (wersja dla studenta) Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej koniugacji (I. m, -sz, II. ę, -isz / -ysz, III. ę, -esz) oraz część do ćwiczeń praktycznych.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO

BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO polski.gim26.gda.pl 1 1. Zdanie jest to wypowiedzenie zawierające przynajmniej jedno orzeczenie. np. Ania rozmawia przez telefon. Pada deszcz. polski.gim26.gda.pl 2 2. RÓWNOWAŻNIK

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Klucz do ćwiczeń 117. Dzień dobry! Co słychać? 6. Przepraszam, gdzie jest hotel? 16. Co lubisz jeść? Co lubisz pić?

Spis treści. Klucz do ćwiczeń 117. Dzień dobry! Co słychać? 6. Przepraszam, gdzie jest hotel? 16. Co lubisz jeść? Co lubisz pić? Spis treści lekcja 0 lekcja 1 lekcja 2 lekcja 3 lekcja 4 lekcja 5 lekcja 6 lekcja 7 lekcja 8 lekcja 9 lekcja 10 lekcja 11 lekcja 12 lekcja 13 lekcja 14 lekcja 15 lekcja 16 lekcja 17 lekcja 18 lekcja 19

Bardziej szczegółowo

Fleksja powtórzenie wiadomości

Fleksja powtórzenie wiadomości Fleksja powtórzenie wiadomości Fleksja to dział gramatyki, który zajmuje się odmianą wyrazów DEKLINACJA to odmiana rzeczownika, przymiotnika, zaimka lub liczebnika przez przypadki i liczby KONIUGACJA to

Bardziej szczegółowo

Odmieniamy czasownik przez rodzaje

Odmieniamy czasownik przez rodzaje LEKCJA 5 Odmieniamy czasownik przez rodzaje Katarzyna Mączyńska Język polski Klasa IV SP Plan pracy Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć -co wiemy już o czasowniku i jego formach. Sprawdzenie pracy

Bardziej szczegółowo

Co to jest? Kto to jest?

Co to jest? Kto to jest? Gramatyka Co to jest? Kto to jest? Co to jest? To jest Krzesło Książka Samochód! To są drzwi. To są okulary. Kto to jest? To jest Moja siostra. Dziadek. Dziecko. Rodzaj męski: - spółgłoska (pan, samochód)

Bardziej szczegółowo

Pisownia bezokoliczników

Pisownia bezokoliczników LEKCJA 4 Pisownia bezokoliczników Katarzyna Mączyńska Język polski Klasa IV SP Plan pracy Powtórzenie materiału z poprzednich zajęć - co wiemy już o czasowniku i jego formach. Sprawdzenie pracy domowej.

Bardziej szczegółowo

3. Cele sformułowane w języku ucznia: dowiesz się, czym są przypadki rzeczownika, dowiesz się, jak odmieniać rzeczownik przez przypadki

3. Cele sformułowane w języku ucznia: dowiesz się, czym są przypadki rzeczownika, dowiesz się, jak odmieniać rzeczownik przez przypadki Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV 1. Temat lekcji: O siedmiu przypadkach. rzeczownika. ( temat zgodny z podstawą programową rozporządzenia MEN z dnia 27.08.2012r. oraz zmianami z 30.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

Budowa zdania pojedynczego BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO

Budowa zdania pojedynczego BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO BUDOWA ZDANIA POJEDYNCZEGO 1 1. Zdanie jest to wypowiedzenie zawierające przynajmniej jedno orzeczenie. np. Ania rozmawia przez telefon. Pada deszcz. 2 2. RÓWNOWAŻNIK ZDANIA Wypowiedzenie, które nie zawiera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 6. Karty pracy i ćwiczenia dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. część 2.

Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 6. Karty pracy i ćwiczenia dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. część 2. Aleksandra Rymanowska-Doleżal JĘZYK POLSKI 6 Karty pracy i ćwiczenia dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej część 2 Zgorzelec 2016/17 ILUSTRACJE: Grzegorz Rutkowski GRAFIKA KOMPUTEROWA: Anna Rymanowska

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego T/1/POL/1 Napisz literkę według wzoru do końca linijki. Napisz literkę według wzoru do końca linijki. Napisz literki do końca linijki według wzoru. Otocz czerwoną pętlą zwierzęta, w nazwie których słyszysz

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik Ósmoklasisty

Niezbędnik Ósmoklasisty Niezbędnik Ósmoklasisty ORGANIZATOR PROJEKTU Szkoła Podstawowa w Szelkowie Szelków 38 06-220, Stary Szelków Wydanie specjalne 12/18 PARTNER To już niebawem, to już za chwilę. Egzamin przed Wami. Nauka

Bardziej szczegółowo

i na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 3, s. 1 KARTA:... Z KLASY:...

i na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 3, s. 1 KARTA:... Z KLASY:... polonistyczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet, s. Nasze szkolne sprawy Przeczytajcie tekst opowiadania z podziałem na role. Zwróć uwagę na zachowanie bohaterów.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DOMOWE STYCZNIA. Język polski jako obcy - Nauczę się pisać i czytać słówka z zeszytu ćwiczeń ze str. 12, 13, 14.

ZADANIA DOMOWE STYCZNIA. Język polski jako obcy - Nauczę się pisać i czytać słówka z zeszytu ćwiczeń ze str. 12, 13, 14. ZADANIA DOMOWE 26-27 STYCZNIA Język polski jako obcy - Nauczę się pisać i czytać słówka z zeszytu ćwiczeń ze str. 12, 13, 14. Szkoła Podstawowa Klasa 0 KSIĄŻKA DO CZYTANIA, zad. na stronie 41. KARTY PRACY

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiadomościiumiejętności w zakresie kształcenia językowego ( I semestr ) dla kl. IV szkoły podstawowej.

Sprawdzian wiadomościiumiejętności w zakresie kształcenia językowego ( I semestr ) dla kl. IV szkoły podstawowej. Sprawdzian wiadomościiumiejętności w zakresie kształcenia językowego ( I semestr ) dla kl. IV szkoły podstawowej. Opracowała: Anna Durska Koncepcja testu 1. Ustalenie nazwy testu. Sprawdzian wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

VII ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE PRZYIMEK

VII ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE PRZYIMEK VII ODPOCZYWAM PRZY DOMU POD DRZEWEM NA TRAWIE PRZYIMEK I. Proszę wybrać poprawne wyrażenie przyimkowe. Moja ciocia mieszka w górach / w górze / na górach. 1. Chcę mieć dom nad morze / nad morzem / na

Bardziej szczegółowo

Rzeczownik - to odmienna część mowy odpowiadająca na pytania: kto? co? np. mama, uczeń, ławka, pies. Rzeczowniki są nazwami:

Rzeczownik - to odmienna część mowy odpowiadająca na pytania: kto? co? np. mama, uczeń, ławka, pies. Rzeczowniki są nazwami: Opis części mowy. Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest część mowy. A mianowicie, jest to specyficzna dla danego języka, wyróżniona głównie na podstawie kryteriów składniowych i fleksyjnych klasa wyrazów.

Bardziej szczegółowo

162 V. ODMIANA CZASOWNIKA. 5. my (chłopak i dziewczyna) uniwersytet my (dwie dziewczyny) szkoła Maciek i Agata teatr ...

162 V. ODMIANA CZASOWNIKA. 5. my (chłopak i dziewczyna) uniwersytet my (dwie dziewczyny) szkoła Maciek i Agata teatr ... 5. my (chłopak i dziewczyna) uniwersytet... 6. my (dwie dziewczyny) szkoła... 7. Maciek i Agata teatr... 8. Weronika i Alicja koleżanka... 162 V. ODMIANA CZASOWNIKA 9. ty (chłopak) dziewczyna... 10. ty

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego T/3/POL/1 T/3/POL/1 T/3/POL/2 Klasa 3 - EDUKACJA POLONISTYCZNA T/3/POL/2 T/3/POL/3 T/3/POL/3 T/3/POL/4 Klasa 3 - EDUKACJA POLONISTYCZNA T/3/POL/4 Klasa 3 - EDUKACJA POLONISTYCZNA T/3/POL/4 T/3/POL/5 T/3/POL/5

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DOMOWE WRZEŚNIA

ZADANIA DOMOWE WRZEŚNIA ZADANIA DOMOWE 23-24 WRZEŚNIA Szkoła Podstawowa Klasa 0a Zadania dla wszystkich: Ćwiczenia część 1 str. 40, 41, 42. Ćwiczenia grafomotoryczne str. 7. Klasa 0b Ćwiczenia grafomotoryczne- str. 13 ABC Smyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. wiczenie przeznaczone do rozwi zywania w oddzielnym zeszycie. wiczenie ustne. wiczenie nieco trudniejsze.

Spis treści. wiczenie przeznaczone do rozwi zywania w oddzielnym zeszycie. wiczenie ustne. wiczenie nieco trudniejsze. Spis treści Co to jest rzeczownik? 4 Rzeczowniki własne i pospolite... 9 Ka»dy rzeczownik ma swój rodzaj... 14 Rzeczownik ł czy si z czasownikiem... 18 Odmieniamy rzeczownik przez przypadki... 23 Jak pisać

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP TRZECI

Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP TRZECI Kuratorium Oświaty w Lublinie. Imię i nazwisko ucznia Liczba uzyskanych punktów Pełna nazwa szkoły ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z ORTOGRAFII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY 2017/2018 ETAP TRZECI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach 1 I. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DOMOWE STYCZNIA. Matematyka: zadania 3 i 4 strona 80. Proszę przynieść pierwszą i drugą część ćwiczeń. Klasa Ib

ZADANIA DOMOWE STYCZNIA. Matematyka: zadania 3 i 4 strona 80. Proszę przynieść pierwszą i drugą część ćwiczeń. Klasa Ib ZADANIA DOMOWE 12-13 STYCZNIA Szkoła Podstawowa Klasa 0 "Piszę i liczę", cała strona 34. Klasa Ia Ćwiczenia część 2 str. 39 zad. 1, 2, str. 44 zad. 1, 2. Nauka pisania liter i cyfr str. 70 i 71. Elementarz

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN GRAMATYCZNY Z CZASOWNIKA DLA GIMNAZJUM (formy, strony, poprawne używanie czasowników)

SPRAWDZIAN GRAMATYCZNY Z CZASOWNIKA DLA GIMNAZJUM (formy, strony, poprawne używanie czasowników) Zespół Szkół nr 4 w Gdyni Halina Majer nauczyciel języka polskiego SPRAWDZIAN GRAMATYCZNY Z CZASOWNIKA DLA GIMNAZJUM (formy, strony, poprawne używanie czasowników) Wersja A 1. Z podanych wyrazów wypisz

Bardziej szczegółowo

FONETYKA. Co to jest fonetyka? Język polski Klasa III Gim

FONETYKA. Co to jest fonetyka? Język polski Klasa III Gim FONETYKA Język polski Klasa III Gim Co to jest fonetyka? Fonetyka Fonetyka (z gr. phonetikos) to dział nauki o języku badający i opisujący cechy dźwięków mowy, czyli głosek. Zajmuje się ona procesami powstawania

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DOMOWE KWIETNIA

ZADANIA DOMOWE KWIETNIA ZADANIA DOMOWE 22-23 KWIETNIA Szkoła Podstawowa Klasa 0a ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 3 str. 54, zad. 2 str. 55 ZADANIADLA CHĘTNYCH ZESZYT ĆWICZEŃ CZ. 4- zad. 1 str. 55, zad. 2 str. 57 Klasa 0b Klasa Ia

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. Nauka o języku

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. Nauka o języku NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę Komunikacja językowa: Nauka o języku znam pojęcia z zakresu komunikacji językowej: schemat komunikacyjny; nadawca; odbiorca; komunikat; kod; kontekst ; znaki niewerbalne

Bardziej szczegółowo

Klasa IV. zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz

Klasa IV. zna elementy serii der, die, das neu do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz Klasa IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: zna elementy serii "der, die, das neu" do klasy IV, PSO z języka niemieckiego oraz zasady panujące na lekcji języka niemieckiego, potrafi przywitać

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DOMOWE18-19 MAJA

ZADANIA DOMOWE18-19 MAJA Język polski jako obcy - Szkoła Pod tawowa ZADANIA DOMOWE18-19 MAJA Klasa 0 Klasa Ia UCZYMY SIĘ Z BRATKIEM, ZESZYT ĆWICZEŃ CZ.4 - zad. 2, str. 10. PODRĘCZNIK CZ.4 - nauczę się czytać tekst pt. "Podróże

Bardziej szczegółowo

Idę drogą tupiąc nogą. Problemy pisowni wyrazów z ą, ę, em, en, om, on

Idę drogą tupiąc nogą. Problemy pisowni wyrazów z ą, ę, em, en, om, on Idę drogą tupiąc nogą. Problemy pisowni wyrazów z ą, ę, em, en, om, on 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna podstawowe zasady pisowni wyrazów z ą, ę, om, on, em, en, zna różnice w wymowie i piśmie omawianych

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS, MARTA SZYMAŃSKA. Kim będę?

MAŁGORZATA PAMUŁA-BEHRENS, MARTA SZYMAŃSKA. Kim będę? Kim będę? Robert popsuł półkę na książki w klasie. Nikt się nie zdziwił, bo Robert to rozrabiaka. Tydzień później przyniósł nową półkę i to wszystkich zdziwiło. Powiedział, że sam ją zrobił i nikt mu nie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji. Napisz swoje imię i nazwisko... Zapisz dzisiejszą datę:...

Sprawdzian kompetencji. Napisz swoje imię i nazwisko... Zapisz dzisiejszą datę:... Kiedy w roku szkolnym 1999/2000 wprowadzono reformę oświaty zaczęto też stosować sprawdziany czy testy kompetencji na zakończenie każdego etapu edukacji. W związku z tym opracowałam sprawdzian kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (4 p.) A) Ułóż zdanie, w którym wystąpi siedem różnych wyrazów z rz. Zachowaj poprawność interpunkcyjną

Zadanie 1. (4 p.) A) Ułóż zdanie, w którym wystąpi siedem różnych wyrazów z rz. Zachowaj poprawność interpunkcyjną Zadanie 1. (4 p.) A) Ułóż zdanie, w którym wystąpi siedem różnych wyrazów z rz. Zachowaj poprawność interpunkcyjną. B) Ułóż zdanie, w którym wystąpią cztery różne wyrazy rozpoczynające się od ó. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DOMOWE PAŹDZIERNIKA

ZADANIA DOMOWE PAŹDZIERNIKA Szkoła Podstawowa Klasa 0 ZADANIA DOMOWE 13-14 PAŹDZIERNIKA Piszę i liczę uzupełniamy całą stronę 13. Klasa Ia Uzupełniamy kartę pracy, litera j, J zadanie 8/39 i 2/40 Klasa Ib Klasa 1 b Karta pracy -

Bardziej szczegółowo

Poznajemy rodzaje podmiotu

Poznajemy rodzaje podmiotu Poznajemy rodzaje podmiotu 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: wie, jaką funkcję w zdaniu pełni podmiot, zna definicję podmiotu, zna rodzaje podmiotów, wymienia przypadki, w których występują różne typy

Bardziej szczegółowo

Demokracja co to znaczy?

Demokracja co to znaczy? społeczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 11, s. 1 1 Demokracja co to znaczy? Zaznacz, jeżeli informacja jest prawdziwa, lub, jeżeli jest nieprawdziwa. Demokracja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV TREŚCI PROGRAMOWE: Kształcenie literackie i kulturowe: nastrój wiersza budowa utworu poetyckiego: wers i strofa literackie środki wyrazu: epitet

Bardziej szczegółowo

GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO

GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO GRAMATYKA JĘZYKA POLSKIEGO Akcent Akcent to zjawisko, które polega na tym, że wyróżniamy jakąś sylabę w wyrazie (akcent wyrazowy) lub wyraz w zdaniu (akcent zdaniowy). Wyróżnienie może nastąpić przez przedłużenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKÓW OBCYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa I technikum i liceum GRAMATYKA CZASOWNIK - odmiana czasowników

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

Zadania domowe: r.

Zadania domowe: r. Zadania domowe: 05 06. 10. 2019r. Język polski jako obcy Szkoła Podstawowa. Klasa 0 Brak zadania domowego Klasa 1a Ćwiczenia str. 39 zad. 3 i 4, str. 40 zad. 1 i 3. Proszę o uzupełnienie rozdanych kartek

Bardziej szczegółowo

To już umiesz! Lekcja Proszę rozwiązać krzyżówkę. 2. Proszę odnaleźć 8 słów.

To już umiesz! Lekcja Proszę rozwiązać krzyżówkę. 2. Proszę odnaleźć 8 słów. Lekcja 8 To już umiesz! 1. Proszę rozwiązać krzyżówkę. 1. 5. 1 2 3 2. 6. 4 5 3. 7. 6 7 4. 8 8. Hasło:...... 2. Proszę odnaleźć 8 słów. R O C Z E R W O N Y Ó Z N T G S C J P A Ż I I Ż C Z A R N Y O E E

Bardziej szczegółowo

43. Narzędnik Liczba mnoga

43. Narzędnik Liczba mnoga TREŚĆ Sto. Wstęp f 1. Mowa. Język ojczysty. Języki słowiańskie i indoeuropejskie. 3 f 2. 3. Gramatyka Narzecza i język literacki. 4 5 Głosownia I. Głoski i ich powstawanie 4. Glos ludzki, narządy głosowe,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. WYMOWA NORWESKA 10

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. WYMOWA NORWESKA 10 1. WYMOWA NORWESKA 10 1.1. WYMOWA SAMOGŁOSEK 10 1.2. WYMOWA SPOŁGŁOSEK 11 1.3. WYMOWA POŁĄCZEŃ LITEROWYCH 12 2. RODZAJNIK 14 2.1. RODZAJNIK NIEOKREŚLONY 14 2.2. RODZAJNIK OKREŚLONY 14 2.2.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

180 V. ODMIANA CZASOWNIKA. 9. Krzyś musi zadzwonić do babci. 10. Krzyś nie powinien otwierać nikomu drzwi.

180 V. ODMIANA CZASOWNIKA. 9. Krzyś musi zadzwonić do babci. 10. Krzyś nie powinien otwierać nikomu drzwi. 9. Krzyś musi zadzwonić do babci. 10. Krzyś nie powinien otwierać nikomu drzwi. 0. Wstań o siódmej! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. X. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi formami. Ala mówi do swoich przyjaciół:

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny Klucz kodowy Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty Zestaw polonistyczny Grupa A Sprawdziany są materiałem, który nauczyciel może wykorzystać do sprawdzenia umiejętności, które powinni uzyskać uczniowie

Bardziej szczegółowo

Język polski test dla uczniów klas trzecich

Język polski test dla uczniów klas trzecich Język polski test dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych w roku szkolnym 2008/2009 [suma punktów] Etap szkolny (60 minut) Ryzyko dysleksji Imię i nazwisko... kl. 3... Przeczytaj uważnie tekst. Karolcia

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA

KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA GRUPA ŚREDNIA KONSPEKT ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO ZŁOTA KACZKA Cel ogólny: tworzenie form 2 osoby l.poj. trybu rozkazującego. Cele operacyjne: uczeń będzie znał legendę o Złotej kaczce w wersji współczesnej,

Bardziej szczegółowo

Zaimki wskazujące - ćwiczenia

Zaimki wskazujące - ćwiczenia Zaimki wskazujące - ćwiczenia Mianownik/ Nominative I. Proszę wpisać odpowiedni zaimek wskazujący w mianowniku: ten, ta, to, ci, te 1. To jest... mężczyzna, którego wczoraj poznałem. 2. To jest... dziecko,

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PIOSENKA: PIOSENKA: Prawa ręka, lewa ręka To jest bardzo zgodna para. Prawa ręka ładnie stuka Lewa także się postara.

PIOSENKA: PIOSENKA: Prawa ręka, lewa ręka To jest bardzo zgodna para. Prawa ręka ładnie stuka Lewa także się postara. PIOSENKA: 1. Stańmy w kole, złączmy ręce i zatańczmy jak najprędzej. Ref: Tańczysz ty, tańczę ja Dookoła raz i dwa. Tańczysz ty, tańczę ja, A orkiestra gra. 2. Zróbmy teraz dwa kółeczka Proszę dzieci do

Bardziej szczegółowo

Barbara Mazur Beata Sokołowska Katarzyna Zagórska

Barbara Mazur Beata Sokołowska Katarzyna Zagórska Barbara Mazur Beata Sokołowska Katarzyna Zagórska 1. Poznajmy się 1. Opowiedz, co się dzieje na ilustracji. 2. Jak sądzisz, co mogą czuć dzieci, które po raz pierwszy idą do szkoły? 3. Ułóż tyle samo liczmanów

Bardziej szczegółowo

Wypowiedzenie, zdanie, równoważnik zdania, czyli w jaki sposób budujemy swoje wypowiedzi

Wypowiedzenie, zdanie, równoważnik zdania, czyli w jaki sposób budujemy swoje wypowiedzi Wypowiedzenie, zdanie, równoważnik zdania, czyli w jaki sposób budujemy swoje wypowiedzi 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: zna i rozumie pojęcie wypowiedzenia, wie, co to jest równoważnik zdania, wie,

Bardziej szczegółowo

CHODZIĆ IŚĆ / PÓJŚĆ, PRZYCHODZIĆ / PRZYJŚĆ (A2) (wersja dla studentów)

CHODZIĆ IŚĆ / PÓJŚĆ, PRZYCHODZIĆ / PRZYJŚĆ (A2) (wersja dla studentów) CHODZIĆ IŚĆ / PÓJŚĆ, PRZYCHODZIĆ / PRZYJŚĆ (A2) (wersja dla studentów) Materiały prezentują dość trudny problem gramatyczny w języku polski, ale na pewno pomogą Ci go lepiej zrozumieć i pokażą Ci, jak

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści Wstęp Wykaz skrótów, symboli i terminów gramatycznych MIANOWNIK

SPIS TREŚCI. Spis treści Wstęp Wykaz skrótów, symboli i terminów gramatycznych MIANOWNIK 5 SPIS TREŚCI Spis treści... 5-12 Wstęp... 13-14 Wykaz skrótów, symboli i terminów gramatycznych... 15-16 MIANOWNIK... 17-65 TABELA prezentująca końcówki fleksyjne rzeczowników... 17 RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK...

Bardziej szczegółowo

Z A P R A S Z A M Y! Przedstawię się: Oto oni. Jestem Mała Ortografia. Jestem Fafik. Ja jestem Ancymon. Jestem Budzik.

Z A P R A S Z A M Y! Przedstawię się: Oto oni. Jestem Mała Ortografia. Jestem Fafik. Ja jestem Ancymon. Jestem Budzik. Przedstawię się: Jestem Mała Ortografia. Chciałabym się z Tobą zaprzyjaźnić i zaprosić Cię do wspólnej zabawy. Czekają na Ciebie różne ciekawe zadania, łamigłówki, rebusy, szyfry i kolorowanki. Podczas

Bardziej szczegółowo

PRACE DOMOWE maja 2016

PRACE DOMOWE maja 2016 PRACE DOMOWE 14-15 maja 2016 Klasa I a Przedmiot 1) ćwiczenia str. 41/ćw. 6, str. 43/ćw. 5, 6 i 7, str. 45/ ćw. 5; 2) Proszę nauczyć się na pamięć wierszyka - wklejony do zeszytu. Zapraszamy rodziców na

Bardziej szczegółowo

108 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO. V. Proszę podpisać obrazki. PRZYKŁAD: 6 ciastek 4 ciastka

108 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO. V. Proszę podpisać obrazki. PRZYKŁAD: 6 ciastek 4 ciastka V. Proszę podpisać obrazki. 6 ciastek 4 ciastka 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... 108 I. ODMIANA RZECZOWNIKA, PRZYMIOTNIKA I ZAIMKA OSOBOWEGO 11.... 12.... 13.... 14.... 15....

Bardziej szczegółowo

30-dniowe #FajneWyzwanie Naucz się prowadzić Dziennik!

30-dniowe #FajneWyzwanie Naucz się prowadzić Dziennik! 30-dniowe #FajneWyzwanie Naucz się prowadzić Dziennik! Witaj w trzydziestodniowym wyzwaniu: Naucz się prowadzić dziennik! Wydrukuj sobie cały arkusz, skrupulatnie każdego dnia uzupełniaj go i wykonuj zadania

Bardziej szczegółowo

- przyimek - spójnik - partykuła

- przyimek - spójnik - partykuła ŚCIĄGA Z GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO CZĘŚCI MOWY Odmienne - rzeczownik - przymiotnik - czasownik - liczebnik - zaimek (z wyjątkiem zaimka przysłownego) Nieodmienne - przysłówek - przyimek - partykuła -

Bardziej szczegółowo

Bielskiego Mistrza Ortografii 2014

Bielskiego Mistrza Ortografii 2014 Bielsko-Biała, 10 lutego 2014. Sz. Państwo Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr w Bielsku-Białej Regulamin I Międzyszkolnego Dyktanda dla uczniów klas IV-VI o tytuł Bielskiego Mistrza

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DOMOWE STYCZNIA

ZADANIA DOMOWE STYCZNIA ZADANIA DOMOWE 19-20 STYCZNIA Szkoła Podstawowa Klasa 0 "PISZĘ I LICZĘ" cała strona 38. KARTY PRACY CZ. 2: karta pracy numer 28 na odwrocie strony (kolorowanie litery b, pisanie po śladzie itd.) Proszę,

Bardziej szczegółowo

1. Napisz dwa pytania, jakie mogli zadać uczniowie klasy 3a w Centrum Nauki Kopernik.

1. Napisz dwa pytania, jakie mogli zadać uczniowie klasy 3a w Centrum Nauki Kopernik. Przeczytaj tekst. Bliższe i dalsze podróże klasy 3a po Polsce Nasza jesienna wyprawa rozpoczęła się w piątek. Z samego rana wyruszyliśmy autokarem do Gniezna, najstarszej stolicy Polski. Następnie zwiedziliśmy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DOMOWE LUTEGO

ZADANIA DOMOWE LUTEGO ZADANIA DOMOWE 11-12 LUTEGO Szkoła Podstawowa Klasa 0a Klasa 0b Klasa Ia Str. 33 w części 3 zad. 1,2. Klasa Ib Str. 35 w części 3 zad. 1,2,3,4. Klasa Ic Str. 35 w części 3 zad. 1,2,3. Klasa Id Str. 19

Bardziej szczegółowo

SPRAWDŹ, CZY POTRAFISZ.

SPRAWDŹ, CZY POTRAFISZ. SPRAWDŹ, CZY POTRAFISZ. UWAŻNIE CZYTAJ POLECENIA!!! POWODZENIA!!! TRZYMAM KCIUKI!!! OPRACOWAŁA: ANNA KLÓSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KEN W ŁOBŻENICY TEST BADANIA KOMPETENCJI W KLASIE III. imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Język polski marzec. Klasa V. Teraz polski! 5, rozdział VII. Wymogi podstawy programowej: Zadania do zrobienia:

Język polski marzec. Klasa V. Teraz polski! 5, rozdział VII. Wymogi podstawy programowej: Zadania do zrobienia: Język polski marzec Klasa V Teraz polski! 5, rozdział VII Wymogi podstawy programowej: równoważnik, zdania: pojedyncze, złożone (zdania składowe); pisownia nie z różnymi częściami mowy; redagowanie kartki

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego test etapu szkolnego

V Ogólnopolski Pijarski Konkurs Gramatyczny im. ks. Onufrego Kopczyńskiego test etapu szkolnego PIJARSKIE SZKOŁY W WARSZAWIE Podstawowa i Gimnazjum ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa, tel. 0(22) 841 28 76 www.warszawa.pijarzy.pl; e-mail: sp.pijarski.konkurs@gmail.com gim.pijarski.konkurs@gmail.com V

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Anna Lemantowicz Szkoła Podstawowa w Paterku Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności

www.awans.net Publikacje nauczycieli Anna Lemantowicz Szkoła Podstawowa w Paterku Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności www.awans.net Publikacje nauczycieli Anna Lemantowicz Szkoła Podstawowa w Paterku Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności Klasa II szkoły podstawowej Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym

Bardziej szczegółowo

Mój dom i moja rodzina

Mój dom i moja rodzina społeczna Ad@ i J@ś na matematycznej wyspie materiały dla ucznia, klasa III, pakiet 31, s. 1 1 Mój dom i moja rodzina Rozwiąż rebusy i zapisz hasła. a) adro = ęzi + na = nne Hasło: b) iarka = uj + mwaj

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia do pobrania z Internetu

Ćwiczenia do pobrania z Internetu 1 Ćwiczenia do pobrania z Internetu październik 2011 2 Pociąg zwrotów grzecznościowych. Wytnij obrazki i wklej je do zeszytu w odpowiedniej kolejności. Pokoloruj go według własnego pomysłu. Używamy zwrotów

Bardziej szczegółowo

Kategorie gramatyczne polszczyzny

Kategorie gramatyczne polszczyzny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Pojęcie kategorii gramatycznej 2 3 Pojęcie kategorii gramatycznej i jej wartości Kategoria gramatyczna swoisty (stały, regularny, obligatoryjny) podział zbioru

Bardziej szczegółowo

Określenia czasownika

Określenia czasownika Określenia czasownika 1. Podane w nawiasach rzeczowniki wpisz w odpowiedniej formie, tak aby powstały związki wyrazowe. Określ przypadek wpisanych rzeczowników. rozpakowałem (walizka)...... przyglądałem

Bardziej szczegółowo

CZAS PRZYSZŁY (ASPEKT NIEDOKONANY I DOKONANY)

CZAS PRZYSZŁY (ASPEKT NIEDOKONANY I DOKONANY) CZAS PRZYSZŁY (ASPEKT NIEDOKONANY I DOKONANY) ASPEKT NIEDOKONANY I. KIEDY UŻYWAMY? 1. Kiedy planujemy coś robić dłuższy czas, kiedy to będzie proces (np. cały wieczór, całą noc, dwie godziny, przez trzy

Bardziej szczegółowo

Beata Katarzyna Jędryka. Lubię szkołę

Beata Katarzyna Jędryka. Lubię szkołę Beata Katarzyna Jędryka Lubię szkołę Copyright by Instytut Polonistyki Stosowanej Wydział Polonistyki UW Warszawa 2015 ISBN 978 83 64111 42 6 Autor Beata Katarzyna Jędryka Konsultacje metodyczne Krystyna

Bardziej szczegółowo