APROBATA TECHNICZNA COBR METALPLAST AT /2001

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "APROBATA TECHNICZNA COBR METALPLAST AT /2001"

Transkrypt

1 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 6-89 Poznań ul. Taczaka 2 tel. (0-6) fax (0-6) Członek Związku Polskich Producentów Zamków i Okuć zrzeszonego w Europejskim Stowarzyszeniu Związków Producentów Zamków i Okuć ARGE APROBATA TECHNICZNA COBR METALPLAST AT /200 Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 998 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 07, poz.679), w wyniku postępowania aprobacyjnego przeprowadzonego w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym PEWB Metalplast w Poznaniu na wniosek: SIEGENIA-FRANK POLSKA Sp. z o.o. Systemy wietrzenia ul. Kościelna 3, Przeźmierowo stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: OKUCIA ROZWIERANO-UCHYLNE FAVORIT Si-Line KF3 I KF23 DO OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH Z PVC-U O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE KLASY AhS w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Aprobacie Technicznej. Aprobata Techniczna zawiera łącznie 72 strony i jest ważna wyłącznie w całości. Aprobata Techniczna jest dokumentem stwierdzającym przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie (dokument odniesienia). Dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobu w budownictwie następuje na podstawie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wydanych w trybie zgodnym z odrębnymi przepisami. Aprobata Techniczna COBR PEWB Metalplast AT /200 jest ważna do 5 lipca 2006r. Poznań, 5 lipca 200r Dopuszcza się w celach wyłącznie promocyjnych wykorzystanie reprodukcji niniejszej strony Aprobaty Technicznej przez producenta lub dystrybutora. Reprodukcja nie zastępuje Aprobaty Technicznej, ważnej tylko w całości

2 2 AT /200 Przedmiot Aprobaty Technicznej Przedmiotem Aprobaty Technicznej są okucia rozwierano-uchylne i rozwierano-uchylne z rozwieranymi FAVORIT Si-Line KF3 i KF23 do okien i drzwi balkonowych z PVC-U o zwiększonej odporności na włamanie klasy AhS, o masie skrzydła 00kg i 30kg, produkowane przez SIEGENIA-FRANK KG, Beschlag- und Lüftungstechnik, Postfach 0055, Siegen, dystrybuowane przez SIEGENIA-FRANK POLSKA, Sp. z o.o., Systemy wietrzenia, ul. Kościelna 3, Przeźmierowo.. Ogólna charakterystyka wyrobu Okucia rozwierano-uchylne ze sterowaniem centralnym do okien i drzwi balkonowych z PVC-U, rozmieszczone na obwodzie skrzydła, umożliwiają uzyskanie w jednym skrzydle okiennym lub drzwi balkonowych dwóch osi obrotu. Przestawienie osi obrotu skrzydła względem ościeżnicy odbywa się centralnie za pomocą klameczki. Podczas rozwierania i zawierania skrzydła następuje obrót względem pionowej osi obrotu, usytuowanej wzdłuż lewego lub prawego ramiaka pionowego skrzydła i stojaka ościeżnicy. Po odpowiednim przestawieniu mechanizmu napędowego, podczas uchylania skrzydła następuje obrót względem osi poziomej usytuowanej wzdłuż dolnego poziomego ramiaka i progu ościeżnicy. Okucia rozwierano-uchylne z rozwieranymi w oknach dwudzielnych z PVC-U umożliwiają uzyskanie funkcji uchylania lub rozwierania w jednym skrzydle, a tylko rozwierania w drugim skrzydle. Skrzydła rozwierano-uchylne umożliwiają wietrzenie pomieszczeń w najkorzystniejszej dla użytkownika formie, gdyż skrzydło w pozycji rozwartej umożliwia szybkie przewietrzenie pomieszczenia, a w pozycji uchylonej służy do wietrzenia ciągłego. Okucia rozwierano-uchylne i rozwierane w oknach dwudzielnych posiadają w stosunku do okuć standardowych następujące dodatkowe zabezpieczenia utrudniające włamanie: klameczka z zamknięciem bębenkowym, blokadę obrotu klameczki, narożniki z zaczepami grzybkowymi, ochrona mechanizmu napędowego przed przewierceniem. Zestawy okuć rozwierano-uchylnych i rozwierano-uchylnych z rozwieranymi do okien i drzwi balkonowych z PVC-U tworzone są z części objętych niniejszą Aprobatą Techniczną i dobieranych zgodnie z katalogiem okuć firmy SIEGENIA, tabelami doboru okuć oraz instrukcjami montażowymi..2 Nazwy i określenia.2. Stolarka budowlana - terminologia wg PN-B-9000: Rozwarcie: obrót skrzydła względem osi pionowej..2.3 Uchylenie: obrót skrzydła względem dolnej osi poziomej

3 3 AT / Położenia klameczki okucia rozwierano-uchylnego w zależności od funkcji - wg rys.. Rysunek Położenia klameczki okucia rozwierano-uchylnego.2.5 Położenia klameczki okucia rozwieranego - wg rys.2. Rysunek 2 Położenia klameczki okucia rozwieranego.2.6 Cykl badawczy okucia metodą uchylną - składa się z dwóch etapów: - I etap - przemieszczenie klameczki z położenia zamknięte do położenia uchylone, uchylenie skrzydła, zamknięcie i przemieszczenia klameczki z położenia uchylone do położenia zamknięte. - II etap - przemieszczenie klameczki z położenia zamknięte do położenia rozwarte, rozwarcie skrzydła o ok. 00 mm, doprowadzenie skrzydła do pozycji 3± mm od jego pełnego zamknięcia i przemieszczenie klameczki z położenia rozwarte do położenia zamknięte. Badanie okuć rozwierano-uchylnych obejmuje w jednym cyklu kolejno oba etapy. Badanie okuć rozwieranych obejmuje wykonywanie tylko drugiego etapu

4 4 AT / Cykl badawczy okucia metodą rozwieraną - stosowany do okuć rozwierano-uchylnych: kolejne przemieszczanie klameczki z położenia zerowego, usytuowanego ok. 50 mm od położenia całkowitego zamknięcia, o kąt 45 i powrót do położenia zerowego..2.8 Nazwy ważniejszych części i podzespołów oraz przykładowe zestawy: a) okucia rozwierano-uchylnego FAVORIT Si-Line KF3 AhS do okna jednodzielnego - wg rys.3 i tablicy, b) okucia rozwierano-uchylnego FAVORIT Si-Line KF23 AhS do okna jednodzielnego - wg rys.4 i tablicy 2, c) okucia FAVORIT Si-Line KF3 DS AhS do okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9mm; rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm): - skrzydła rozwieranego - wg rys.5 i tablicy 3, - skrzydła rozwierano-uchylnego - wg rys.6 i tablicy 4, d) okucia FAVORIT Si-Line KF23 DS AhS do okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9mm; rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm): - skrzydła rozwieranego - wg rys.7 i tablicy 5, - skrzydła rozwierano-uchylnego - wg rys.8 i tablicy 6, e) okucia FAVORIT Si-Line KF3 DSG AhS do okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwleglym rowkiem do mocowania okucia, oś rowka 9 lub 3 mm): - skrzydła rozwieranego - wg rys.9 i tablicy 7, - skrzydła rozwierano-uchylnego - wg rys.0 i tablicy 8, f) okucia FAVORIT Si-Line KF23 DSG AhS do okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwleglym rowkiem do mocowania okucia, oś rowka 9 lub 3 mm): - skrzydła rozwieranego - wg rys. i tablicy 9, - skrzydła rozwierano-uchylnego - wg rys.2 i tablicy 0,

5 5 AT /200 Rysunek 3 Zestaw okucia rozwierano-uchylnego FAVORIT Si-Line KF3 AhS do okna jednodzielnego

6 6 AT /200 Tablica Części okucia rozwierano-uchylnego FAVORIT Si-Line KF3 AhS do okna jednodzielnego Nr ) Szt. Nazwa Nr katalogowy biały brąz. Klameczka EUROLINE FAVORIT Si-Line z zamknięciem katalog 2) katalog 2) bębenkowym 2 Skrzydełko łożyskowe zawiasu górnego (Zawias kątowy katalog 2) katalog 2) rozwórki) KF-2/.. DH 3 Osłonka W KF Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF φ6x2dh do 00 kg 5 Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF-S φ6x2dh do 30 kg 6 Osłonka S do zawiasu rozwórki KF Osłonka S KF-S do zawiasu rozwórki KF-S Czop zawiasu górnego φ7(bolec zawiasu rozwórki) Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) KF φ6x24/3 do 00 kg 0 Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) S-KF φ6x2 do 30 kg Osłonka EL U do zawiasu ramy KF Osłonka EL-S U do zawiasu ramy S-KF Osłonka EL O do zawiasu ramy KF Czop zawiasu przegubowego (Bolec zawiasu ramy) φ Skrzydełko łożyskowe zawiasu przegubowego (Zawias skrzydła) KF-2/.. katalog 2) katalog 2) 6 Osłonka FEB dla zawiasu KF lewa prawa Pazur Zaczep wrębowy listwy narożnej S-ES A... katalog 2) katalog 2) ) numer części na rysunku 3 2) patrz katalog firmy SIEGENIA cd. tablicy - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 8 Narożnik VS S-ES/krótki Narożnik VS S-ES Rozwórka 7 Wlk MV 50MV 55MV 2 Listwa przedłużająca Gr.460MV do 00kg/ 30kg 22 Rozwórka dodatkowa 24 do 00kg/ 30kg /- katalog -/ /

7 7 AT /200 cd. tablicy - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 36 Podkładka Z dla rozw.dodatk. katalog -/ / 25 Listwa przedł. S-ES Gr Gr Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4 2 MV Listwa przedłużająca Gr Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog ) numer części na rysunku 3 2) dla drzwi max. 0 mm S w cd. tablicy - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog Ogranicznik uchyłu ) 27 Listwa z mechanizmem napędowym 3 Zapotrzebowanie dla H w Wlk. Poł.klameczki Gr Gr Gr.aMV Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4/TL Zabezp. przed rozwierceniem Narożnik VS S-ES Blokada klameczki katalog 29, Podkładka KF katalog 3 Narożnik BS S-ES Gr Gr Gr Gr Gr.30-/TL 3) Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A... katalog Zatrzask A.. (na życzenie) katalog () 38 Tuleja (na życzenie) katalog () ) numer części na rysunku 3 2) do 750mm H w 3) bez rys., na życzenie z listwą przedłużającą MV Gr.40 nr od Hw 200 lub Gr.60 nr od Hw 220mm

8 8 AT /200 Rysunek 4 Zestaw okucia rozwierano-uchylnego FAVORIT Si-Line KF23 AhS do okna jednodzielnego

9 9 AT /200 Tablica 2 Części okucia rozwierano-uchylnego FAVORIT Si-Line KF23 AhS do okna jednodzielnego Nr ) Szt. Nazwa Nr katalogowy biały brąz. Klameczka EUROLINE FAVORIT Si-Line z zamknięciem katalog 2) katalog 2) bębenkowym 2 Skrzydełko łożyskowe zawiasu górnego (Zawias kątowy katalog 2) katalog 2) rozwórki) KF-2/.. DH 3 Osłonka W KF Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF φ6x2dh do 00 kg 5 Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF-S φ6x2dh do 30 kg 6 Osłonka S do zawiasu rozwórki KF Osłonka S KF-S do zawiasu rozwórki KF-S Czop zawiasu górnego φ7(bolec zawiasu rozwórki) Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) KF φ6x24/3 do 00 kg 0 Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) S-KF φ6x2 do 30 kg Osłonka EL U do zawiasu ramy KF Osłonka EL-S U do zawiasu ramy S-KF Osłonka EL O do zawiasu ramy KF Czop zawiasu przegubowego (Bolec zawiasu ramy) φ Skrzydełko łożyskowe zawiasu przegubowego katalog 2) katalog 2) (Zawias skrzydła) KF-2/.. 6 Osłonka FEB dla zawiasu KF lewa prawa Pazur Zaczep wrębowy listwy narożnej S-ES A... katalog 2) katalog 2) ) numer części na rysunku 4 2) patrz katalog firmy SIEGENIA cd. tablicy 2 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 8 Narożnik VS S-ES/krótki Narożnik VS S-ES Rozwórka 7 Wlk MV 50MV 55MV 2 Listwa przedłużająca Gr.460MV do 00kg/ 30kg /

10 0 AT /200 cd. tablicy 2 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 22 Rozwórka dodatkowa katalog -/ / 24 do 00kg/ 30kg 37 Podkładka Z dla rozw.dodatk. katalog -/ / 25 Listwa przedł. S-ES Gr Gr Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4 2 MV Listwa przedłużająca Gr Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog ) numer części na rysunku 4 2) dla drzwi max. 0 mm S w cd. tablicy 2 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog Ogranicznik uchyłu ) 23 Listwa z mechanizmem napędowym 23 A0089 S-ES Wlk. Poł.klameczki Gr.40 3) 25 Gr.50 3) 90 A0089 Gr Gr.80MV 390 Gr.00MV 490 Gr.20MV 590 Gr.40MV 690 Gr.60MV 690 Gr.80/TL 090 Gr.200/TL Zapotrzebowanie dla H w Zakończenie listwy z mech. napędowym Gr.230MV 29 Zabezp. przed rozwierceniem E Narożnik VS S-ES , Blokada klameczki katalog 3 36 Podkładka KF katalog

11 AT /200 cd. tablicy 2 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog. 32 Narożnik BS S-ES Gr.20 Gr.50 Gr Zapotrzebowanie dla H w Gr.90 Gr.30-/TL 4) 33 Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog Zatrzask A.. (na życzenie) katalog () () () 39 Tuleja (na życzenie) katalog () () () ) numer części na rysunku 4 2) do 750mm H w 3) z narożnikiem VS-ES 4) bez rys., na życzenie z listwą przedłużającą MV Gr.40 nr od Hw 200 lub Gr.60 nr od Hw 220mm

12 2 AT /200 Rysunek 5 Zestaw okucia FAVORIT Si-Line KF3 DS AhS do skrzydła rozwieranego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9mm; rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm)

13 3 AT /200 Tablica 3 Części okucia FAVORIT Si-Line KF3 DS AhS do skrzydła rozwieranego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9mm; rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm) Nr ) Szt. Nazwa Nr katalogowy biały brąz. 2 Skrzydełko łożyskowe zawiasu górnego (Zawias kątowy katalog 2) katalog 2) rozwórki) KF-2/.. DH 3 Osłonka W KF Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF φ6x2dh do 00 kg 5 Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF-S φ6x2dh do 30 kg 6 Osłonka S do zawiasu rozwórki KF Osłonka S KF-S do zawiasu rozwórki KF-S Czop zawiasu górnego φ7(bolec zawiasu rozwórki) Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) KF φ6x24/3 do 00 kg 0 Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) S-KF φ6x2 do 30 kg Osłonka EL U do zawiasu ramy KF Osłonka EL-S U do zawiasu ramy S-KF Osłonka EL O do zawiasu ramy KF Czop zawiasu przegubowego (Bolec zawiasu ramy) φ Skrzydełko łożyskowe zawiasu przegubowego (Zawias skrzydła) KF-2/.. katalog 2) katalog 2) 6 Osłonka FEB dla zawiasu KF lewa prawa Zaczep wrębowy listwy narożnej S-ES A... katalog 2) katalog 2) ) numer części na rysunku 5 2) patrz katalog firmy SIEGENIA cd. tablicy 3 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 37 Narożnik VS-DS S-ES A Rozwórka 7 Wlk MV MV MV Listwa przedłużająca Gr.460MV do 00kg/ 30kg 25 Listwa przedł. S-ES Gr.0 Gr. Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4 2 MV

14 4 AT /200 cd. tablicy 3 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 26 Gr Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog ) numer części na rysunku 5 2) dla drzwi max. 0 mm S w cd. tablicy 3 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog. 38 Listwa z mechanizmem napędowym DS 23/3 dla mechanizmu 3 w skrzydle UR Wlk. Gr.60 Gr.a MV Gr.00 MV Gr.20 MV Gr.40 MV Gr.60 MV Gr.80/TL Zapotrzebowanie dla H w 39 DS 3 Gr.4/TL Zaczep A.. dla poz.38 i 39 katalog 2 4 Zaczep MV A.. dla poz.38 katalog 37 Narożnik VS-DS S-ES A Narożnik BS S-ES Gr.20 Gr.50 Gr.70 Gr.90 Gr.30-/TL 2) Zaczep 56 A.. katalog 2 34 Zaczep S-ES A... katalog 42 Zatrzask A.. (na życzenie) katalog () ) numer części na rysunku 5 2) bez rys., na życzenie z listwą przedłużającą MV Gr.40 nr od H w 200 lub Gr.60 nr od H w 220mm

15 5 AT /200 Rysunek 6 Zestaw okucia FAVORIT Si-Line KF3 DS AhS do skrzydła rozwieranouchylnego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9mm; rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm)

16 6 AT /200 Tablica 4 Części okucia FAVORIT Si-Line KF3 DS AhS do skrzydła rozwierano-uchylnego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9mm; rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm) Nr ) Szt. Nazwa Nr katalogowy biały brąz. Klameczka EUROLINE FAVORIT Si-Line z zamknięciem katalog 2) katalog 2) bębenkowym 2 Skrzydełko łożyskowe zawiasu górnego (Zawias kątowy katalog 2) katalog 2) rozwórki) KF-2/.. DH 3 Osłonka W KF Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF φ6x2dh do 00 kg 5 Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF-S φ6x2dh do 30 kg 6 Osłonka S do zawiasu rozwórki KF Osłonka S KF-S do zawiasu rozwórki KF-S Czop zawiasu górnego φ7(bolec zawiasu rozwórki) Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) KF φ6x24/3 do 00 kg 0 Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) S-KF φ6x2 do 30 kg Osłonka EL U do zawiasu ramy KF Osłonka EL-S U do zawiasu ramy S-KF Osłonka EL O do zawiasu ramy KF Czop zawiasu przegubowego (Bolec zawiasu ramy) φ Skrzydełko łożyskowe zawiasu przegubowego (Zawias skrzydła) KF-2/.. katalog 2) katalog 2) 6 Osłonka FEB dla zawiasu KF lewa prawa Pazur Zaczep wrębowy listwy narożnej S-ES A... katalog 2) katalog 2) ) numer części na rysunku 6 2) patrz katalog firmy SIEGENIA cd. tablicy 4 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 8 Narożnik VS S-ES Rozwórka 7 Wlk MV MV MV Listwa przedłużająca Gr.460MV do 00kg/ 30kg 22 Rozwórka dodatkowa 24 do 00kg/ 30kg /- katalog -/ /

17 7 AT /200 cd. tablicy 4 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 35 Podkładka Z dla rozw.dodatk. katalog -/ / 25 Listwa przedł. S-ES Gr Gr Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4 2 MV Listwa przedłużająca Gr Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog ) numer części na rysunku 6 2) dla drzwi max. 0 mm S w cd. tablicy 4 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog. 20 Ogranicznik uchyłu 2) Listwa z mechanizmem napędowym 3 Wlk. Poł.klameczki Gr Gr Gr.aMV Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4/TL Zapotrzebowanie dla H w Zabezpieczenie przed rozwierceniem E 8 Narożnik VS S-ES , Blokada klameczki katalog 30 3 Narożnik BS S-ES Gr Gr Gr Gr Gr.30-/TL 3) Zaczep 56 A.. katalog 2 34 Zaczep S-ES A... katalog 38 Tuleja (na życzenie) katalog () () () ) numer części na rysunku 6 2) do 750mm H w 3) bez rys., na życzenie z listwą przedłużającą MV Gr.40 nr od Hw 200 lub Gr.60 nr od Hw 220mm

18 8 AT /200 Rysunek 7 Zestaw okucia FAVORIT Si-Line KF23 DS AhS do skrzydła rozwieranego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9mm; rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm)

19 9 AT /200 Tablica 5 Części okucia FAVORIT Si-Line KF23 DS AhS do skrzydła rozwieranego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9mm; rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm) Nr ) Szt. Nazwa Nr katalogowy biały brąz. 2 Skrzydełko łożyskowe zawiasu górnego (Zawias kątowy katalog 2) katalog 2) rozwórki) KF-2/.. DH 3 Osłonka W KF Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF φ6x2dh do 00 kg 5 Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF-S φ6x2dh do 30 kg 6 Osłonka S do zawiasu rozwórki KF Osłonka S KF-S do zawiasu rozwórki KF-S Czop zawiasu górnego φ7(bolec zawiasu rozwórki) Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) KF φ6x24/3 do 00 kg 0 Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) S-KF φ6x2 do 30 kg Osłonka EL U do zawiasu ramy KF Osłonka EL-S U do zawiasu ramy S-KF Osłonka EL O do zawiasu ramy KF Czop zawiasu przegubowego (Bolec zawiasu ramy) φ Skrzydełko łożyskowe zawiasu przegubowego (Zawias skrzydła) KF-2/.. katalog 2) katalog 2) 6 Osłonka FEB dla zawiasu KF lewa prawa Pazur Zaczep wrębowy listwy narożnej S-ES A... katalog 2) katalog 2) ) numer części na rysunku 7 2) patrz katalog firmy SIEGENIA cd. tablicy 5 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) ) 38 Narożnik VS-DS S-ES A Rozwórka 7 Wlk MV MV MV Listwa przedłużająca Gr.460MV do 00kg/ 30kg

20 20 AT /200 cd. tablicy 6 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog. 25 Listwa przedł. S-ES Gr.0 Gr. Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4 2 MV Zapotrzebowanie dla S w ) ) 26 Listwa przedłużająca Gr Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog ) numer części na rysunku 7 2) dla drzwi max. 0 mm S w cd. tablicy 5 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog. 39 Listwa z mechanizmem napędowym DS 23/3 dla mechanizmu 23 w skrzydle UR: Wlk. Gr.60 Gr.80 MV Gr.00 MV Gr.20 MV Gr.40 MV Gr.60 MV Gr.80/TL Gr.200/TL Zapotrzebowanie dla H w DS 3 Gr.230MV Zaczep A.. dla poz.39 i 40 katalog Narożnik VS-DS S-ES A Narożnik BS S-ES Gr Gr Gr Gr Gr.30-/TL 2) Zaczep 56 A.. katalog 2 35 Zaczep S-ES A... katalog 42 Zatrzask A.. (na życzenie) katalog () () () ) numer części na rysunku 7 2) bez rys., na życzenie z listwą przedłużającą MV Gr.40 nr od H w 200 lub Gr.60 nr od H w 220mm

21 2 AT /200 Rysunek 8 Zestaw okucia FAVORIT Si-Line KF23 DS AhS do skrzydła rozwieranouchylnego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9mm; rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm)

22 22 AT /200 Tablica 6 Części okucia FAVORIT Si-Line KF23 DS AhS do skrzydła rozwierano-uchylnego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9mm; rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm) Nr ) Szt. Nazwa Nr katalogowy biały brąz. Klameczka EUROLINE FAVORIT Si-Line z zamknięciem katalog 2) katalog 2) bębenkowym 2 Skrzydełko łożyskowe zawiasu górnego (Zawias kątowy katalog 2) katalog 2) rozwórki) KF-2/.. DH 3 Osłonka W KF Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF φ6x2dh do 00 kg 5 Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF-S φ6x2dh do 30 kg 6 Osłonka S do zawiasu rozwórki KF Osłonka S KF-S do zawiasu rozwórki KF-S Czop zawiasu górnego φ7(bolec zawiasu rozwórki) Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) KF φ6x24/3 do 00 kg 0 Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) S-KF φ6x2 do 30 kg Osłonka EL U do zawiasu ramy KF Osłonka EL-S U do zawiasu ramy S-KF Osłonka EL O do zawiasu ramy KF Czop zawiasu przegubowego (Bolec zawiasu ramy) φ Skrzydełko łożyskowe zawiasu przegubowego (Zawias skrzydła) KF-2/.. katalog 2) katalog 2) 6 Osłonka FEB dla zawiasu KF lewa prawa Pazur Zaczep wrębowy listwy narożnej S-ES A... katalog 2) katalog 2) ) numer części na rysunku 8 2) patrz katalog firmy SIEGENIA cd. tablicy 6 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 8 Narożnik VS S-ES Rozwórka 7 Wlk MV MV MV Listwa przedłużająca Gr.460MV do 00kg/ 30kg 22 Rozwórka dodatkowa 24 do 00kg/ 30kg /- katalog -/ /

23 23 AT /200 cd. tablicy 6 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 36 Podkładka Z dla rozw.dodatk. katalog -/ / 25 Listwa przedł. S-ES Gr Gr Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4 2 MV Listwa przedłużająca Gr Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog ) numer części na rysunku 8 2) dla drzwi max. 0 mm S w cd. tablicy 6 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog Ogranicznik uchyłu ) 23 Listwa z mechanizmem napędowym 23 A0089 S-ES Wlk. Poł.klameczki Gr.50 3) A0089 S-ES Gr Gr.80MV Gr.00MV Gr.20MV Gr.40MV Gr.60MV Gr.80/TL Gr.200/TL Zapotrzebowanie dla H w 28 Zakończenie listwy z mechanizmem napędowym Gr.230MV 29 Zabezpieczenie przed rozwierceniem E 8 Narożnik VS S-ES , Blokada klameczki katalog 3 32 Narożnik BS S-ES Gr Gr Gr Gr Gr.30-/TL 4) Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog

24 24 AT /200 cd. tablicy 6 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog. Zapotrzebowanie dla H w 39 Tuleja (na życzenie) katalog () () () ) numer części na rysunku 8 2) do 750mm H w 3) z narożnikiem VS-ES 4) bez rys., na życzenie z listwą przedłużającą MV Gr.40 nr od Hw 200 lub Gr.60 nr od Hw 220mm

25 25 AT /200 Rysunek 9 Zestaw okucia FAVORIT Si-Line KF3 DSG AhS do skrzydła rozwieranego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwleglym rowkiem do mocowania okucia, oś rowka 9 lub 3 mm)

26 26 AT /200 Tablica 7 Części okucia FAVORIT Si-Line KF3 DSG AhS do skrzydła rozwieranego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwleglym rowkiem do mocowania okucia, oś rowka 9 lub 3 mm) Nr ) Szt. Nazwa Nr katalogowy biały brąz. 2 Skrzydełko łożyskowe zawiasu górn. (Zawias kątowy rozwórki) KF- katalog 2) katalog 2) 2/.. DH 3 Osłonka W KF Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF φ6x2dh do 00 kg 5 Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF-S φ6x2dh do 30 kg 6 Osłonka S do zawiasu rozwórki KF Osłonka S KF-S do zawiasu rozwórki KF-S Czop zawiasu górnego φ7(bolec zawiasu rozwórki) Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) KF φ6x24/3 do 00 kg 0 Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) S-KF φ6x2 do 30 kg Osłonka EL U do zawiasu ramy KF Osłonka EL-S U do zawiasu ramy S-KF Osłonka EL O do zawiasu ramy KF Czop zawiasu przegubowego (Bolec zawiasu ramy) φ Skrzydełko łożyskowe zawiasu przegubowego (Zawias skrzydła) KF-2/.. katalog 2) katalog 2) 6 Osłonka FEB dla zawiasu KF lewa prawa Pazur Zaczep wrębowy listwy narożnej S-ES A... katalog 2) katalog 2) 37 DSG katalog 2) katalog 2) ) numer części na rysunku 9 2) patrz katalog firmy SIEGENIA cd. tablicy 7 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 8 Narożnik VS S-ES Rozwórka 7 Wlk MV MV MV Listwa przedłużająca Gr.460MV do 00kg/ 30kg

27 27 AT /200 cd. tablicy 7 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog. 25 Listwa przedł. S-ES Gr.0 Gr. Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4 2 MV Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 26 Listwa przedłużająca Gr Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog ) numer części na rysunku 9 2) dla drzwi max. 0 mm S w cd. tablicy 7 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog. 38 Listwa z mechanizmem napędowym DSG 3 dla mechanizmu 3 w skrzydle UR Wlk: Gr.60 2) Gr.a MV Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4/TL Zapotrzebowanie dla H w Zaczep A.. dla poz.38 katalog 2 8 Narożnik VSU S-ES Narożnik VS S-ES Narożnik BS S-ES Gr.20 Gr.50 Gr.70 Gr.90 Gr.30-/TL 2) Zaczep 56 A.. katalog 2 34 Zaczep S-ES A... katalog 40 Zatrzask A.. (na życzenie) katalog () ) numer części na rysunku 9 2) bez rys., na życzenie z listwą przedłużającą MV Gr.40 nr od H w 200 lub Gr.60 nr od H w 220mm

28 28 AT /200 Rysunek 0 Zestaw okucia FAVORIT Si-Line KF3 DSG AhS do skrzydła rozwieranouchylnego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwleglym rowkiem do mocowania okucia, oś rowka 9 lub 3 mm)

29 29 AT /200 Tablica 8 Części okucia FAVORIT Si-Line KF3 DSG AhS do skrzydła rozwieranouchylnego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwleglym rowkiem do mocowania okucia, oś rowka 9 lub 3 mm) Nr ) Szt. Nazwa Nr katalogowy biały brąz. Klameczka EUROLINE FAVORIT Si-Line z zamknięciem katalog 2) katalog 2) bębenkowym 2 Skrzydełko łożyskowe zawiasu górnego (Zawias kątowy katalog 2) katalog 2) rozwórki) KF-2/.. DH 3 Osłonka W KF Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF φ6x2dh do 00 kg 5 Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF-S φ6x2dh do 30 kg 6 Osłonka S do zawiasu rozwórki KF Osłonka S KF-S do zawiasu rozwórki KF-S Czop zawiasu górnego φ7(bolec zawiasu rozwórki) Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) KF φ6x24/3 do 00 kg 0 Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) S-KF φ6x2 do 30 kg Osłonka EL U do zawiasu ramy KF Osłonka EL-S U do zawiasu ramy S-KF Osłonka EL O do zawiasu ramy KF Czop zawiasu przegubowego (Bolec zawiasu ramy) φ Skrzydełko łożyskowe zawiasu przegubowego (Zawias skrzydła) KF-2/.. katalog 2) katalog 2) 6 Osłonka FEB dla zawiasu KF lewa prawa Pazur Zaczep wrębowy listwy narożnej S-ES A... katalog 2) katalog 2) ) numer części na rysunku 0 2) patrz katalog firmy SIEGENIA cd. tablicy 8 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 8 Narożnik VS S-ES Rozwórka 7 Wlk MV MV MV Listwa przedłużająca Gr.460MV do 00kg/ 30kg 22 Rozwórka dodatkowa 24 do 00kg/ 30kg /- katalog -/ /

30 30 AT /200 cd. tablicy 8 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 35 Podkładka Z dla rozw.dodatk. katalog -/ / 25 Listwa przedł. S-ES Gr Gr Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4 2 MV Listwa przedłużająca Gr Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog ) numer części na rysunku 0 2) dla drzwi max. 0 mm S w cd. tablicy 8 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog Ogranicznik uchyłu ) 26 Listwa z mechanizmem napędowym 3 Wlk. Poł.klameczki Gr Gr Gr.aMV Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4/TL Zapotrzebowanie dla H w Zabezpieczenie przed rozwierceniem E 8 Narożnik VS S-ES , Blokada klameczki katalog 30 3 Narożnik BS S-ES Gr Gr Gr Gr Gr.30-/TL 3) Zaczep 56 A.. katalog 2 34 Zaczep S-ES A... katalog 36 Tuleja (na życzenie) katalog () ) numer części na rysunku 0 2) do 750mm H w 3) bez rys., na życzenie z listwą przedłużającą MV Gr.40 nr od Hw 200 lub Gr.60 nr od Hw 220mm

31 3 AT /200 Rysunek Zestaw okucia FAVORIT Si-Line KF23 DSG AhS do skrzydła rozwieranego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwleglym rowkiem do mocowania okucia, oś rowka 9 lub 3 mm)

32 32 AT /200 Tablica 9 Części okucia FAVORIT Si-Line KF23 DSG AhS do skrzydła rozwieranego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwleglym rowkiem do mocowania okucia, oś rowka 9 lub 3 mm) Nr ) Szt. Nazwa Nr katalogowy biały brąz. 2 Skrzydełko łożyskowe zawiasu górn. (Zawias kątowy rozwórki) KF- katalog 2) katalog 2) 2/.. DH 3 Osłonka W KF Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF φ6x2dh do 00 kg 5 Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF-S φ6x2dh do 30 kg 6 Osłonka S do zawiasu rozwórki KF Osłonka S KF-S do zawiasu rozwórki KF-S Czop zawiasu górnego φ7(bolec zawiasu rozwórki) Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) KF φ6x24/3 do 00 kg 0 Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) S-KF φ6x2 do 30 kg Osłonka EL U do zawiasu ramy KF Osłonka EL-S U do zawiasu ramy S-KF Osłonka EL O do zawiasu ramy KF Czop zawiasu przegubowego (Bolec zawiasu ramy) φ Skrzydełko łożyskowe zawiasu przegubowego (Zawias skrzydła) KF-2/.. katalog katalog 6 Osłonka FEB dla zawiasu KF lewa prawa Pazur Zaczep wrębowy listwy narożnej S-ES A... katalog 2) katalog 2) 38 DSG katalog 2) katalog 2) ) numer części na rysunku 2) patrz katalog firmy SIEGENIA cd. tablicy 9 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 8 Narożnik VS S-ES Rozwórka 7 Wlk MV MV MV Listwa przedłużająca Gr.460MV do 00kg/ 30kg

33 33 AT /200 cd. tablicy 9 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog. 25 Listwa przedł. S-ES Gr.0 Gr. Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4 2 MV Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 26 Listwa przedłużająca Gr Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog ) numer części na rysunku 2) dla drzwi max. 0 mm S w cd. tablicy 9 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog. 40 Listwa z mechanizmem napędowym DSG23 dla mechanizmu 23 w skrzydle rozwierano-uchylnym Wlk.: Gr.60 Gr.80MV Gr.00MV Gr.20MV Gr.40MV Gr.60MV Gr.80/TL Gr.200/TL 26 Listwa przedłużająca Gr Zapotrzebowanie dla H w Narożnik VSU S-ES Zaczep A... dla poz.40 katalog 32 Narożnik BS S-ES Gr Gr Gr Gr Gr.30-/TL 2) Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A... katalog 42 Zatrzask A.. (na życzenie) ktalog () () () ) numer części na rysunku 2) bez rys., na życzenie z listwą przedłużającą MV Gr.40 nr od Hw 200 lub Gr.60 nr od Hw 220mm

34 34 AT /200 Rysunek 2 Zestaw okucia FAVORIT Si-Line KF23 DSG AhS do skrzydła rozwieranouchylnego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwleglym rowkiem do mocowania okucia, oś rowka 9 lub 3 mm)

35 35 AT /200 Tablica 0 Części okucia FAVORIT Si-Line KF23 DSG AhS do skrzydła rozwieranouchylnego okna dwudzielnego (rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwleglym rowkiem do mocowania okucia, oś rowka 9 lub 3 mm) Nr ) Szt. Nazwa Nr katalogowy biały brąz. Klameczka EUROLINE FAVORIT Si-Line z zamknięciem katalog 2) katalog 2) bębenkowym 2 Skrzydełko łożyskowe zawiasu górnego (Zawias kątowy katalog 2) katalog 2) rozwórki) KF-2/.. DH 3 Osłonka W KF Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF φ6x2dh do 00 kg 5 Skrzydełko czopowe zawiasu górnego (Zawias rozwórki) KF-S φ6x2dh do 30 kg 6 Osłonka S do zawiasu rozwórki KF Osłonka S KF-S do zawiasu rozwórki KF-S Czop zawiasu górnego φ7(bolec zawiasu rozwórki) Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) KF φ6x24/3 do 00 kg 0 Skrzydełko czopowe zawiasu przegubowego (Zawias ramy) S-KF φ6x2 do 30 kg Osłonka EL U do zawiasu ramy KF Osłonka EL-S U do zawiasu ramy S-KF Osłonka EL O do zawiasu ramy KF Czop zawiasu przegubowego (Bolec zawiasu ramy) φ Skrzydełko łożyskowe zawiasu przegubowego (Zawias skrzydła) KF-2/.. katalog 2) katalog 2) 6 Osłonka FEB dla zawiasu KF lewa prawa Pazur Zaczep wrębowy listwy narożnej S-ES A... katalog 2) katalog 2) ) numer części na rysunku 2 2) patrz katalog firmy SIEGENIA cd. tablicy 0 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 8 Narożnik VS S-ES Rozwórka 7 Wlk MV MV MV Listwa przedłużająca Gr.460MV do 00kg/ 30kg 22 Rozwórka dodatkowa 24 do 00kg/ 30kg /- katalog -/ /

36 36 AT /200 cd. tablicy 0 - części zależne od S w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla S w ) 490 2) 560 2) 36 Podkładka Z dla rozw.dodatk. katalog -/ / 25 Listwa przedł. S-ES Gr Gr Gr.2 MV Gr.3 MV Gr.4 2 MV Listwa przedłużająca Gr Zaczep 56 A.. katalog Zaczep S-ES A.. katalog ) numer części na rysunku 2 2) dla drzwi max. 0 mm S w cd. tablicy 0 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog Ogranicznik uchyłu ) 27 Listwa z mechanizmem napędowym 23 A0089 S-ES Wlk. Poł.klameczki Gr.50 3) A0089 Gr Gr.80MV Gr.00MV Gr.20MV Gr.40MV Gr.60MV Gr.80/TL Gr.200/TL Zapotrzebowanie dla H w 28 Zakończenie listwy z mechanizmem napędowym Gr.230MV 29 Zabezpieczenie przed rozwierceniem E 8 Narożnik VS S-ES , Blokada klameczki katalog 3 32 Narożnik BS S-ES Gr Gr Gr Gr Gr.30-/TL 4) Zaczep 56 A.. katalog 2 35 Zaczep S-ES A.. katalog

37 37 AT /200 cd. tablicy 0 - części zależne od H w Nr ) Nazwa Nr katalog Zapotrzebowanie dla H w 37 Tuleja (na życzenie) katalog () () () ) numer części na rysunku 2 2) do 750mm H w 3) z Narożnik VS S-ES 4) bez rys., na życzenie z listwą przedłużającą MV Gr.40 nr od Hw 200 lub Gr.60 nr od Hw 220mm Podział i oznaczenia.3. Typy RU - okucia rozwierano-uchylne do okien i drzwi balkonowych jednodzielnych, RU+R - okucia rozwierano-uchylne i rozwierane do okien dwudzielnych.3.2 Przeznaczenie bez znaku - do okien jednodzielnych, luz wrębowy min. 2 mm, szerokość przylgi 8 do 22 mm, oś rowka 9 mm, DS - do okien dwudzielnych, rowek skrzydła bezprzylgowego 6/8x4 lub 7/8x4 i oś rowka 9 mm, rowek skrzydła bezprzylgowego 0/8x4 lub /8x4 i oś rowka 3 mm, luz wrębowy min. 2 mm, szerokość przylgi 8 do 22 mm DSG - do okien dwudzielnych, rowek skrzydła bezprzylgowego z przeciwległym rowkiem do mocow. okucia, luz wrębowy min. 2 mm, szerokość przylgi 8 do 22 mm, oś rowka 9 mm lub 3 mm.3.3 Nośność: Okucia rozwierano-uchylne FAVORIT Si-Line KF3 i KF23 mogą być stosowane do okien i drzwi balkonowych z PVC-U o masie skrzydeł do: kg, kg,.3.4 Odmiany L - okucia rozwierano-uchylne lewe P - okucia rozwierano-uchylne prawe.3.5 Usytuowanie klameczki KF3- stałe położenie KF23- centralne położenie

38 38 AT / Klasa odporności na włamanie AhS - o zwiększonej odporności na włamanie w klasie AhS.3.7 Wielkości.3.7. Wielkości okuć rozwierano-uchylnych Graniczne wymiary skrzydła wyznaczające wielkości elementów i podzespołów okucia podano w tablicy Tablica S w - szerokość skrzydła we wrębie H w - wysokość skrzydła we wrębie mm mm FAVORIT Si-Line KF3 AhS - okna FAVORIT Si-Line KF3 AhS - drzwi balkonowe FAVORIT Si-Line KF23 AhS - okna FAVORIT Si-Line KF23 AhS - drzwi balkonowe FAVORIT Si-Line KF3 DS AhS - okna FAVORIT Si-Line KF3 DS AhS - drzwi balkonowe FAVORIT Si-Line KF23 DS AhS - okna FAVORIT Si-Line KF23 DS AhS - drzwi balkonowe FAVORIT Si-Line KF3 DSG AhS - okna FAVORIT Si-Line KF3 DSG AhS - drzwi balkonowe FAVORIT Si-Line KF23 DSG AhS - okna FAVORIT Si-Line KF23 DSG AhS - drzwi balkonowe Wielkości okuć rozwieranych skrzydła rozwieranego okien dwudzielnych Graniczne wymiary skrzydła wyznaczające wielkości elementów i podzespołów okucia podano w tablicy

39 39 AT /200 Tablica 2 S w - szerokość skrzydła we wrębie H w - wysokość skrzydła we wrębie mm mm FAVORIT Si-Line KF3 DS AhS - okna FAVORIT Si-Line KF3 DS AhS - drzwi balkonowe FAVORIT Si-Line KF23 DS AhS - okna FAVORIT Si-Line KF23 DS AhS - drzwi balkonowe FAVORIT Si-Line KF3 DSG AhS - okna FAVORIT Si-Line KF3 DSG AhS - drzwi balkonowe FAVORIT Si-Line KF23 DSG AhS - okna FAVORIT Si-Line KF23 DSG AhS - drzwi balkonowe Liczba punktów zamykających zależy od typu okucia i wymiarów skrzydła..3.8 Zasada budowy oznaczenia Przy składaniu zamówienia zestawy okuć rozwierano-uchylnych i rozwierano-uchylnych z rozwieranymi dobiera się wykorzystując dane, wynikające z niniejszej Aprobaty Technicznej i dobrane zgodnie z katalogiem zamówień, które obejmują: a) typ okucia (RU, RU+R), b) przeznaczenie - dane grupy profilowej c) nośność (00kg i 30 kg), d) odmianę okucia (RU i RU+R: lewa lub prawa), e) usytuowanie klameczki (stałe, zmienne), f) klasę odporności na włamanie (AhS), g) wymiary okna, h) rodzaj stosowanych zaczepów..3.9 Symbol SWW: Symbol PKWiU:

40 40 AT / Przykłady oznaczeń Przykład oznaczenia: okucia rozwierano-uchylnego (RU) FAVORIT Si-Line KF 3 AhS do okna z PVC-U (PVC-U), o nośności 00 kg (00), lewego (L), o wymiarach we wrębie S w xh w = 600x400 mm: OKUCIE RU FAVORIT Si-Line KF 3 AhS PVC-U L x400 AT /200 2 Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania 2. Przeznaczenie Okucia rozwierano-uchylne i rozwierano-uchylne z rozwieranymi FAVORIT Si-Line KF3 i KF23 o zwiększonej odporności na włamanie klasy AhS przeznaczone są do okien i drzwi balkonowych z PVC-U stosowanych w budownictwie powszechnym. 2.2 Zakres stosowania 2.2. Okucia rozwierano-uchylne i rozwierano-uchylne z rozwieranymi po ich okuciu w oknach lub drzwiach balkonowych z PVC-U pozwalają w zależności od potrzeb na rozwieranie lub uchylanie skrzydeł Okucia rozwierane po ich okuciu w oknach lub drzwiach balkonowych z PVC-U pozwalają na rozwieranie skrzydeł Okucia rozwierano-uchylne i rozwierano-uchylne z rozwieranymi z obniżonym (jednak nie niżej niż /3H w ) usytuowaniem mechanizmu napędowego do osadzania klameczki mogą być stosowane w oknach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawne celem ułatwienia manewrowania klameczką z wózka inwalidzkiego. 2.3 Dane potrzebne do projektowania okien i drzwi balkonowych z PVC-U Firma SIEGENIA, powinna udostępniać projektantom, przedsiębiorstwom handlowym branży budowlanej, wykonawcom, inwestorom i użytkownikom następujące informacje i instrukcje dotyczące produkowanych przez nią okuć: - informacje do prac projektowych, - katalogi, - instrukcje okuwania, rysunki wykonawcze, - instrukcje konserwacji wyrobu, - instrukcje użytkowania

41 4 AT /200 Wymienione jednostki zobowiązane są: żądać od producenta odpowiednich informacji o wyrobie, przestrzegać podanych zaleceń. Obowiązek ten dotyczy w szczególności: - uwzględniania przez projektantów otrzymanych informacji w pracach projektowych, - przekazywania wykonawcom przez firmy handlowe instrukcji okuwania, rysunków wykonawczych oraz instrukcji konserwacji i użytkowania oraz bezpiecznej obsługi, - przestrzegania przez wykonawców instrukcji okuwania i rysunków wykonawczych oraz przekazywania instrukcji konserwacji i użytkowania inwestorowi oraz użytkownikom. Przy doborze okuć należy przestrzegać odpowiednich zaleceń producenta w zależności od typu, kontrukcji i wymiarów okuwanego okna lub drzwi balkonowych, tj. wskazówek dotyczących zastosowania rozwórki dodatkowej i innych elementów. W przypadku stosowania szyb produkcji krajowej ich masę należy ustalać wg PN-B-3079:997 i kart katalogowych ( m 2 szyby o grubości mm = 2,5 kg) - przykład - rys.3. Przeliczenie grubości zestawu szyb i ich masy przedstawiono w tablicy 3. Tablica 3 Grubość zestawu szyb [mm] Masa [kg/m 2 ] Diagramy dopuszczalnych rozmiarów skrzydła Rysunek 3 Poniższe diagramy przedstawiają zależność masy i wymiarów skrzydeł okien i drzwi balkonowych we wrębie od masy (grubości szyby). W oparciu o nie ustala się dopuszczalne wymiary skrzydła we wrębie odpowiednio do maksymalnej masy skrzydła: a) dopuszczalna masa skrzydła 00 kg - rysunek 4 b) dopuszczalna masa skrzydła 30 kg - rysunek

42 42 AT /200 Rysunek 4 Rysunek Warunki stosowania (ograniczenia) Maksymalna masa skrzydła, w którym może być zastosowany zestaw okuć jest określana według nośności najsłabszego elementu danego zestawu Wymiary skrzydeł Minimalne oraz maksymalne wartości szerokości oraz wysokości skrzydła we wrębie przedstawiono poniżej: FAVORIT Si-Line KF3 AhS Minimalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 290 mm. Maksymalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 560 mm. Minimalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 480 mm. Maksymalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 2360 mm. FAVORIT Si-Line KF23 AhS: Minimalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 290 mm. Maksymalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 560 mm. Minimalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 365 mm. Maksymalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 2360 mm

43 43 AT /200 FAVORIT Si-Line KF3 DS AhS: Minimalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 40 mm. Maksymalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 560 mm. Minimalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 570 mm. Maksymalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 2360 mm. FAVORIT Si-Line KF23 DS AhS: Minimalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 40 mm. Maksymalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 560 mm. Minimalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 570 mm. Maksymalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 2360 mm. FAVORIT Si-Line KF3 DSG AhS: Minimalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 40 mm. Maksymalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 560 mm. Minimalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 570 mm. Maksymalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 2360 mm. FAVORIT Si-Line KF23 DSG AhS: Minimalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 40 mm. Maksymalna szerokość skrzydła we wrębie S w : 560 mm. Minimalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 570 mm. Maksymalna wysokość skrzydła we wrębie H w : 2360 mm. Stosunek szerokości do wysokości skrzydła maksymalnie:,5. Maksymalna powierzchnia skrzydła: 2,4 m Okuwanie Okuwanie powinno być wykonane w sposób nie stwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania okien lub drzwi balkonowych - zgodnie z 29 zawartym w Rozporządzeniu MGPiB w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst - Dz.U. 5/99, poz.40). Okucia w oknie lub drzwiach balkonowych powinny pozwalać na łatwe otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia okna lub drzwi balkonowych z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych współużytkowników (Dz.U. 5/99, poz 40, 55.2)

44 44 AT /200 Okuwanie należy tak przeprowadzić, aby możliwe było otwieranie okien lub drzwi balkonowych w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu - zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 29/97, poz 844, 29.4). Okucia rozwierano-uchylne (rys.6) i rozwierano-uchylne z rozwieranymi (rys 7) FAVORIT Si-Line należy osadzać w odpowiednio do tego przystosowanych rowkach skrzydeł okiennych lub drzwi balkonowych. Okucia rozwierano-uchylne i rozwieranouchylne z rozwieranymi FAVORIT Si-Line należy mocować do okien i drzwi balkonowych zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta. a) Luz wrębowy min. 2 mm, b) Luz wrębowy min. 2 mm Szerokość przylgi 8 do 22 mm Szerokość przylgi 8 do 22 mm Oś rowka 9 mm Oś rowka 3 mm Rysunek

APROBATA TECHNICZNA COBR METALPLAST AT-06-0257/2004. SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 64, 46-203 Kluczbork

APROBATA TECHNICZNA COBR METALPLAST AT-06-0257/2004. SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. ul. Ossowskiego 64, 46-203 Kluczbork Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 61-819 Poznań ul. Taczaka 12 tel. (0-61) 853 76 29 fax (0-61) 853 78 33 e-mail: sekretariat@metalplast-cobr.pl,

Bardziej szczegółowo

autopilot KW do okien z PCW

autopilot KW do okien z PCW autopilot KW do okien z PCW für technika Fenster okienna Konfiguracje okucia o zwiększonej odporności na włamanie w klasach i Winkhaus autopilot KW Spis treści Nr druku: /7 PL Spis treści Okucie autopilot

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000 Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 000 i ROMB 000 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBU Okucia serii ROMB powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie i współpracę z wiodącymi firmami

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (170 kg) Okucia rozwierno-uchylne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Poziomy zaczep uchyłu (KPW) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (170 kg) Okucia uchylno-rozwierne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Poziomy zaczep uchyłu(kpw) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (170 kg) Okucia rozwierno-uchylne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Poziomy zaczep uchyłu (KPW) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (130 kg) FBS Okucia rozwierno-uchylne szczelina pod zawias (BD) 3,5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) BD 3,5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

ALU 5200-TBT (150 kg)

ALU 5200-TBT (150 kg) ALU 5200-TBT (150 kg) Okucia uchylno-rozwierne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Poziomy zaczep uchyłu (KPW) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 10 TAKT 10 DO OKIEN I NAŚWIETLI LS=800-00... 2 OBRÓBKA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY... Z CIĘGNEM ELASTYCZNYM - MONTAŻ NA MURZE... Z CIĘGNEM ELASTYCZNYM - MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY...

Bardziej szczegółowo

VS ALU-DS/A Strona zamykająca ALU-DS/A profil aluminiowy

VS ALU-DS/A Strona zamykająca ALU-DS/A profil aluminiowy VS ALU-DS/A Strona zamykająca ALU-DS/A profil aluminiowy Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE)

Bardziej szczegółowo

ALU 5200-TBT (130 kg)

ALU 5200-TBT (130 kg) ALU 5200-TBT (130 kg) Okucia uchylno-rozwierne szczelina pod zawias (BD) 3,5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) FBS KPS BD 3,5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

14 Okucia do okien ALuminiowych

14 Okucia do okien ALuminiowych 14 Okucia do okien ALuminiowych okucie Romb ALU euro Informacje ogólne... 2 Wersja rozwierano-uchylna (RU) Kompletacja okucia... 4 Specyfikacja okucia... 5 Dobór okuć... 6 Obróbka popychaczy... 7 Wersja

Bardziej szczegółowo

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 informacje ogólne... 2 dźwignia kompletna i narożnik... 4 nożyce kompletne... 5 Maskownica, pręt, akcesoria... 6 INSTRUKCJA OKUWANIA... 7 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK E RC 2 Okucia do okien antywłamaniowych, rozwierno-uchylne okna i drzwi balkonowe z aluminium Zakres stosowania wg DIN EN 1627 i kolejne RC 2, RC 2 N FBS KPW BD 3,5 BD 5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000 Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 000 i ROMB 000 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBU Okucia serii ROMB powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie i współpracę z wiodącymi firmami

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-D (130 kg) Okucia rozwierne szczelina pod zawias (BD) 5 mm BD 5 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów technicznych i wizualnych /2 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto.

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto. RIBANTA 4, RIBANTA 150 OKUCIA SAVIO DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych e-mail: esco@esco.com.pl auto.12 RIBANTA 4, RIBANTA 150 Okucia obwiedniowe do okien aluminiowych Savio RIBANTA 4,

Bardziej szczegółowo

VS ALU-DG Strona zamykająca ALU-DG profil aluminiowy

VS ALU-DG Strona zamykająca ALU-DG profil aluminiowy VS ALU-DG Strona zamykająca ALU-DG profil aluminiowy Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE) oraz

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU axxent PLUS-DK Okucie kryte rozwierno-uchylne blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) FBS KPS BD 3,5 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 DO OKIEN I NAśWIETLI informacje ogólne

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 DO OKIEN I NAśWIETLI informacje ogólne DO OKIEN I NAśWIETLI informacje ogólne 2.1 2 5 6 3.3 3 3.4 4 Nr Podzespół Powierzchnia- barwa Nr katalog 6 7 1 Dźwignia kompletna lakierowana biała 035-003 lakierowana brązowa 035-004 anodowana srebrna

Bardziej szczegółowo

VS ALU-DS/K Strona zamykająca ALU-DS/K profil aluminiowy

VS ALU-DS/K Strona zamykająca ALU-DS/K profil aluminiowy VS ALU-DS/K Strona zamykająca ALU-DS/K profil aluminiowy Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE)

Bardziej szczegółowo

Ruchomy słupek ALU od strony zamykania

Ruchomy słupek ALU od strony zamykania Ruchomy słupek ALU od strony zamykania Instrukcja okuwania A0004 FBS-G A0102 Eurorowek aluminium 15/20 Luz okuciowy 21 Do blokady nieprawidłowej obsługi (skrzydło czynne) w klamce (FBS-G A0102) Wersja

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU axxent PLUS-TBT Okucie kryte uchylno-rozwierne blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) FBS KPS BD 3,5 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych

Bardziej szczegółowo

TECHNIK A KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg INSTRUKCJA MONTAŻU

TECHNIK A KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIK A KTÓRA PORUSZA MACO Zawias DT60 do okien drewnianych do wagi skrzydła 60 kg INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość i wysokość we wrębie okuciowym FFB / FFH Szerokość we wrębie okuciowym FFB (ze

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU axxent PLUS-K/ZV Okucia kryte rozwierno-uchylne z ryglowaniem centralnym Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. 1 rozwórka skrzydła uchylnego min. max. 2

Bardziej szczegółowo

ALU 5200-D. Instrukcja okuwania

ALU 5200-D. Instrukcja okuwania ALU 500-D Instrukcja okuwania BD3,5 podstawowy poziom bezpieczeństwa eurorowek aluminium 15/0 luz okuciowy 1 wykonanie A0004/A0006/A00 szczelina pod zawias (BD) 3,5 zakres stosowania okno drzwi balkonowe

Bardziej szczegółowo

11 AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

11 AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE 11 AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE OSŁONKI ZAWIASÓW PVC... 2 OSŁONKI ZAWIASÓW DR... 3 Blokada zasuwnicy... 4 Zatrzask balkonowy... 5 Rozwórka nożycowa... 6 WSPORNIK ROZWÓRKI NOżYCOWEJ... 7 DOCISK WEWNęTRZNY

Bardziej szczegółowo

MULTI MAMMUT Zawiasy do 180 kg nośności

MULTI MAMMUT Zawiasy do 180 kg nośności TECHNIKA KTÓRA PORUSZA www.maco.eu INSTRUKCJA MONTAŻU MULTI MAMMUT Zawiasy do 180 kg nośności Instrukcja wyłącznie dla wykwalifikowanych specjalistów! Nieprzeznaczona dla użytkowników! Legenda Wysokość

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7188/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7188/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-76-55; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc Członek

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. MULTI SKY okucie do naświetli WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU

MACO MULTI-MATIC. MULTI SKY okucie do naświetli WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO MULTI SKY okucie do naświetli INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość we wrębie

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg DO STOSOWANIA DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW!

MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg DO STOSOWANIA DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! TECHNIK A KTÓRA PORUSZA DO STOSOWANIA DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO Zawias DT60 do okien drewnianych do wagi skrzydła 60 kg INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość i wysokość

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość

Bardziej szczegółowo

Roto NT Royal. System okuć rozwierno-uchylnych

Roto NT Royal. System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal System okuć rozwierno-uchylnych Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych NT Royal z drewna grudzień 200 1 Okna i drzwi to łącznik pomiędzy mieszkaniem i otaczającym je światem otwierają

Bardziej szczegółowo

HAUTAU ATRIUM SP komfort. przesuwanie.... innowacyjna technika przesuwania dużych elementów okien

HAUTAU ATRIUM SP komfort. przesuwanie.... innowacyjna technika przesuwania dużych elementów okien odstawianie i HAUTAU ATRIUM SP komfort przesuwanie... innowacyjna technika przesuwania dużych elementów okien Standardowa rozwórka ślizgowa wspierana przez zespół siłowników kumulujących energię. Siła

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO UCHYLNE

MACO MULTI OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO UCHYLNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO UCHYLNE POWER niewidoczna siła OKUCIA KRYTE Zawiasy kryte są synonimem najnowszej generacji technologii okiennej. Utrudniające włamanie, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-TREND OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE

MACO MULTI-TREND OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość we wrębie okuciowym Okno uchylne 100 kg Maksymalny ciężar skrzydła Wielkość

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. Podstawowe informacje techniczne:

1 Informacje ogólne. Podstawowe informacje techniczne: 1 1.1. ROMB DYNAMIC ROMB DYNAMIC to nowe okucie w ofercie ROMB S.A., które pojawiło się jako odpowiedź firmy na zapotrzebowanie rynku, przeznaczone dla producentów okien szczególnie ceniących sobie prostotę

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne

Okucia rozwierno-uchylne Okucia rozwierno-uchylne Standard Style 80 Heavy Duty Akcesoria Spis treści Informacje ogólne... Strona Zabudowa dla okien -skrzydłowych... Strona Zabudowa dla okien 2-skrzydłowych (okna ze słupkiem ruchomym)...

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. Okucia kryte do okien rozwiernych BD 3,5 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. okno min. max. drzwi balkonowe max. Szerokość skrzydła (mm) 210 1) do 1600 1300

Bardziej szczegółowo

9 zawiasy. Okna tworzywowe. Okna drewniane. Skrzydełko zawiasu dolnego PVC Wspornik zawiasu dolnego PVC

9 zawiasy. Okna tworzywowe. Okna drewniane. Skrzydełko zawiasu dolnego PVC Wspornik zawiasu dolnego PVC 9 zawiasy Skrzydełko zawiasu dolnego PVC... 2 SKRZYDEŁKO ZAWIASU DOLNEGO PVC-D...3 Wspornik zawiasu dolnego PVC... 4 SKRZYDEŁKO ZAWIASU DOLNEGO WRĘBOWEGO PVC... 5 wspornik ZAWIASU DOLNEGO PVC/D... 6 SKRZYDEŁKO

Bardziej szczegółowo

LP symbol NAZWA jedn. miary ilość

LP symbol NAZWA jedn. miary ilość LP symbol NAZWA jedn. miary ilość 1. 000001 Łącznik Schuco CT70 wąski kolor srebrny z uszczelką szt 1150 2. 000002 Kotwa SCHUCO szt 80 3. 000008 Nożyce dodatkowe S/2 GR 460 szt 20 4. 000009 Łącznik SI

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133605-2009 z dnia 2009-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipno Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na okna z pcv w budynku Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

duoport PAS Okucie przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy technika okienna

duoport PAS Okucie przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy technika okienna Okucie przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy technika okienna Nowa generacja okien przesuwnych duoport PAS duoport PAS z innowacyjną funkcją bezpiecznego wietrzenia Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

OKUCIA OKIENNE FIRMY

OKUCIA OKIENNE FIRMY OKUCIA OKIENNE FIRMY ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT 150 DO OKIEN I NAŚWIETLI FIRMY OPIS: 1 DŹWIGNIA KOMPLETNA 2 NAROŻNIK 3 NOŻYCE 4 WSPORNIK NOŻYC 5 MASKOWNICA 6 OSŁONKA NAROŻNIKA 7 PRĘT Ø8 8 KOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne

Okucia rozwierno-uchylne Systemy okuć okiennych Okucia rozwierno-uchylne Standard Style 80 Heavy Duty Akcesoria Spis treści Informacje ogólne... Strona Zabudowa dla okien jednoskrzydłowych... Strona Zabudowa dla okien dwuskrzydłowych

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. Ukryte okucia rozwierne BD 3,5 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. okno min. max. drzwi balkonowe max. Szerokość skrzydła (mm) 310 1) do 1600 1300 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Zakładanie skrzydła. Zdejmowanie skrzydła

Wskazówki montażowe. Zakładanie skrzydła. Zdejmowanie skrzydła Wskazówki montażowe Zakładanie skrzydła Wsunięcie sworznia wspornika rozwórki tylko przy zamkniętym oknie Sworzeń wspornika rozwórki Montaż ostateczny 1. Wsunąć sworzeń wspornika rozwórki ręką 2. Docisnąć

Bardziej szczegółowo

System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna

System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna Roto NT Royal Technologia okien i drzwi Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517-

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU axxent PLUS-K n Ukryte okucia uchylne BD 3,5 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. 1 rozwórka skrzydła uchylnego min. max. 2 rozwórki skrzydła uchylnego

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI. Okucie Komfortowe INSTRUKCJA MONTAŻU

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI. Okucie Komfortowe INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO Okucie Komfortowe INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Wysokość we wrębie okuciowym Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość klamki Odsadzenie osi klamki 80 kg Maksymalna waga skrzydła

Bardziej szczegółowo

Roto NT. System okuć rozwierno-uchylnych. Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z drewna grudzień 2008

Roto NT. System okuć rozwierno-uchylnych. Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z drewna grudzień 2008 Roto NT System okuć rozwierno-uchylnych Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z drewna grudzień 2008 strona / AB 503-3 PL-5 Aprobaty techniczne. strona 2 / AB 503-3 PL-5 Aprobaty techniczne.

Bardziej szczegółowo

ALU-DK/TBT200 Przykręcane okucia do okien i drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z aluminium

ALU-DK/TBT200 Przykręcane okucia do okien i drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z aluminium ALU-DK/TBT200 Przykręcane okucia do okien i drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z aluminium Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych

Bardziej szczegółowo

Roto NT. Technologia okien i drzwi. Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych

Roto NT. Technologia okien i drzwi. Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych Technologia okien i drzwi Roto NT Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych Instrukcja montażu do profili aluminiowych z rowkiem okuciowym 16

Bardziej szczegółowo

Materiały PCV. ilość. jedn. miary. LP symbol NAZWA Łącznik Schuco CT70 wąski kolor srebrny z uszczelką szt 1150

Materiały PCV. ilość. jedn. miary. LP symbol NAZWA Łącznik Schuco CT70 wąski kolor srebrny z uszczelką szt 1150 Materiały PCV LP symbol NAZWA jedn. miary 1. 000001 Łącznik Schuco CT70 wąski kolor srebrny z uszczelką szt 1150 2. 000002 Kotwa SCHUCO szt 80 3. 000008 Nożyce dodatkowe S/2 GR 460 szt 20 4. 000009 Łącznik

Bardziej szczegółowo

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania!

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! i HAUTAU ATRIUM HKS 200 przesuwanie... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! Pomieszczenia dobrze naświetlone to jest HAUTAU ATRIUM HKS 200. Duże, na wysokość pomieszczenia elementy poruszają

Bardziej szczegółowo

Katalog 01/2009. HAUTAU ATRIUM HKS dla profili z drewna i tworzywa sztucznego

Katalog 01/2009. HAUTAU ATRIUM HKS dla profili z drewna i tworzywa sztucznego Katalog 01/2009 HAUTAU ATRIUM HKS dla profili z drewna i tworzywa sztucznego Katalog HAUTAU Okucia uchylno-przesuwne HAUTAU ATRIUM HKS 200 01/2009 HAUTAU GmbH Postfach 1151 D 31689 Helpsen Telefon +49

Bardziej szczegółowo

OKUCIA UCHYLNO-PRZESUWNE PSK PORTAL 200-Z Z WYMUSZONYM UCHYŁEM

OKUCIA UCHYLNO-PRZESUWNE PSK PORTAL 200-Z Z WYMUSZONYM UCHYŁEM Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 61-819 Poznań ul. Taczaka 12 tel. (0-61) 853 76 29 fax (0-61) 853 78 33 e-mail: sekretariat@metalplast-cobr.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA Z NIEPLASTYFIKOWANEGO PVC w Zespole Szkół Nr 14 przy ulicy Szanajcy 5 w Warszawie CPV 454200 CPV 454100 CPV 454400 CPV 451100 INWESTOR Miasto

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7511/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7511/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7511/2012 Okucia uchylne ROMB, ROMB DYNAMIC i TAKT-150 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Stanisława BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

Roto Patio Z. Roto Patio Z. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi

Roto Patio Z. Roto Patio Z. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi Roto Patio Z Roto Patio Z Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES STOSOWANIA PORTAL. Zakres stosowania: zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Window systems Door systems Comfort systems

ZAKRES STOSOWANIA PORTAL. Zakres stosowania: zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Window systems Door systems Comfort systems ZAKRES STOSOWANIA PORTAL Zakres stosowania: zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. Window systems Door systems Comfort systems PORTAL Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Zastosowanie Zakresy stosowania

Bardziej szczegółowo

SAVIO Ribanta - okucia obwiedniowe

SAVIO Ribanta - okucia obwiedniowe SAVIO Ribanta - okucia obwiedniowe Zdjęcie Produkt Kolor Cena Rabat 3200.20L Zestaw R/U RIBANTA 5, ryglowanie pionowe Lewy, szerokość okna do 1400 mm 8,40 EUR 3200.20R Zestaw R/U RIBANTA 5, ryglowanie

Bardziej szczegółowo

14.1 Szablony do okien drewnianych 4 L 232. 14.2 Szablony do okien drewnianych 12 L 234. 14.3 Szablony do okien drewnianych 4+12 L 236

14.1 Szablony do okien drewnianych 4 L 232. 14.2 Szablony do okien drewnianych 12 L 234. 14.3 Szablony do okien drewnianych 4+12 L 236 4 Szablony 4. Szablony do okien drewnianych 4 L 232 4.2 Szablony do okien drewnianych 2 L 234 4.3 Szablony do okien drewnianych 4+2 L 236 4.4 Szablony PVC 237 4.5 Szablony do okien drewnianych i PVC 239

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA PVC

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA PVC TECHNIKA KTÓRA PORUSZA Instrukcja montażu OKNA PVC Powłoka okuć Okucia są galwanicznie cynkowane, chromowane i woskowane. W okuciach rozwiernych i rozwierno uchylnych ochrona powłoki odpowiada normom RALRG

Bardziej szczegółowo

2. Montuje parapet wewnętrzny i zewnętrzny: - definiuje funkcje parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w stolarce budowlanej;

2. Montuje parapet wewnętrzny i zewnętrzny: - definiuje funkcje parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w stolarce budowlanej; KWALIFIKACJA MONTOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ EGZAMIN Walidacja obejmuje 2 etapy: część teoretyczną i praktyczną egzaminu. Egzaminy z części teoretycznej i praktycznej przeprowadza się w taki sposób, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja regulacji.

Instrukcja regulacji. Instrukcja regulacji. System okuciowy TITAN: ip, AF, A300, FAVORIT. OKUCIA OKIENNE OKUCIA DRZWIOWE OKUCIA DO DRZWI PRZESUWNYCH WIETRZENIE I TECHNIKA OBIEKTOWA Spis treści Wskazówki na temat bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC DREH- UND DK-BESCHLÄGE

MACO MULTI-MATIC DREH- UND DK-BESCHLÄGE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO DREH- UND DK-BESCHLÄGE MULTI POWER dodatkowy element nośnym INSTRUKCJA MONTAŻU Informacje ogólne Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 453-3 STOLARKA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Określenia podstawowe 1.4. Zakres robót objętych SST 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ALU 2200 Klinowane okucia do okien i drzwi balkonowych z aluminium Okucia certyfikowane wg QM 328

ALU 2200 Klinowane okucia do okien i drzwi balkonowych z aluminium Okucia certyfikowane wg QM 328 ALU 00 Klinowane okucia do okien i drzwi balkonowych z aluminium Okucia certyfikowane wg QM 8 Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych

Bardziej szczegółowo

ALU 4200-K Klinowane okucia uchylne do okien z aluminium

ALU 4200-K Klinowane okucia uchylne do okien z aluminium Klinowane okucia uchylne do okien z aluminium Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE) oraz wytycznych

Bardziej szczegółowo

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania!

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! i HAUTAU ATRIUM HKS 200 przesuwanie... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! Pomieszczenia dobrze naświetlone to jest HAUTAU ATRIUM HKS 200. Duże, na wysokość pomieszczenia elementy poruszają

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych WIDOK OD WEWNĄTRZ " lewe " " prawe " Typy okien

Bardziej szczegółowo

ALU 4200-K/ZV Klinowane okucia obwiedniowe do okien uchylnych z aluminium

ALU 4200-K/ZV Klinowane okucia obwiedniowe do okien uchylnych z aluminium ALU 4200-K/ZV Klinowane okucia obwiedniowe do okien uchylnych z aluminium Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową

Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Roto NT Designo z odciążnikiem Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO-UCHYLNE. MULTI POWER okucia kryte INSTRUKCJA MONTAŻU

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO-UCHYLNE. MULTI POWER okucia kryte INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO multi-matic OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO-UCHYLNE INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość we wrębie okuciowym Okna uchylne 50 kg Maksymalna waga skrzydła

Bardziej szczegółowo

Roto NT Designo. Ukryta strona zawiasowa RU

Roto NT Designo. Ukryta strona zawiasowa RU Roto NT Designo Ukryta strona zawiasowa RU Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z PVC lipiec 2010 Strona / AB 567-3 PL lipec 2010; Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Designo Wyłączenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA DREWNIANE

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA DREWNIANE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTIMATIC Instrukcja montażu OKNA DREWNIANE MULTIMATIC Opis systemów: TO > pojedyńcza puszka DT > podwójna puszka AS > przykręcany na zewnątrz Powłoka okuć MACO Okucia MACO

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NORWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusocin, PL BUP 20/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. NORWOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rusocin, PL BUP 20/ PL 67181 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120862 (22) Data zgłoszenia: 16.03.2012 (19) PL (11) 67181 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / PVC / Automatyczne INSTRUKCJA MONTAŻU PVC Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg Osadzenie klamki DM Szerokość skrzydła we wrębie

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-MATIC / Drewno 2 mm luz / Z systemem zatrzaskowym INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-650

Bardziej szczegółowo

easypilot Soleil Okucie do okien rozwieranych technika okienna

easypilot Soleil Okucie do okien rozwieranych technika okienna easypilot Soleil Okucie do okien rozwieranych technika okienna Spis treści Nr druku: /7 PL Spis treści Informacje ogólne o produkcie Strony 5 Informacje ogólne o produkcie Przegląd typów okuć Strony 6

Bardziej szczegółowo

OKUCIA PODNOŚNO-PRZESUWNE HS PORTAL

OKUCIA PODNOŚNO-PRZESUWNE HS PORTAL Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 61-819 Poznań ul. Taczaka 12 tel. (0-61) 853 76 29 fax (0-61) 853 78 33 http://www.metalplast- e-mail: sekretariat@metalplast-cobr.pl,

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-TREND / Drewno mm luz / Z systemem zatrzaskowym INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-1650 80-250

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-TREND / Drewno mm luz / Standard INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-1650 80-250 160 Osadzenie

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-TREND / PVC / Standard INSTRUKCJA MONTAŻU PVC Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-650 80-250 60 Osadzenie klamki DM Szerokość

Bardziej szczegółowo

Katalog 02/2007 HAUTAU ATRIUM HKS. dla profili z drewna i tworzywa sztucznego

Katalog 02/2007 HAUTAU ATRIUM HKS. dla profili z drewna i tworzywa sztucznego Katalog 02/2007 HAUTAU ATRIUM HKS dla profili z drewna i tworzywa sztucznego Katalog HAUTAU Okucia uchylno-przesuwne HAUTAU ATRIUM HKS 02/2007 Update 09/2008 HAUTAU GmbH Postfach 1151 D 31689 Helpsen

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-MATIC / Drewno mm luz / Standard INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-1650 80-250 160 Osadzenie

Bardziej szczegółowo

System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z PVC. Technologia okien i drzwi

System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z PVC. Technologia okien i drzwi System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z PVC Roto NT Royal Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ.

PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. Cennik 2009 STOLARKA PCV system VEKA EFFECTLINE KARO PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PCV ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ I P.POŻ. "KARO" Kamiński, Romanowski 16-300 Augustów ul. Tytoniowa 8 karo-augustow@o2.pl SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

System Thermo 74 przeznaczony jest do wykonywania okien stałych i otwieranych, drzwi zewnętrznych oraz witryn o zróżnicowanym kształtach.

System Thermo 74 przeznaczony jest do wykonywania okien stałych i otwieranych, drzwi zewnętrznych oraz witryn o zróżnicowanym kształtach. Okna, drzwi i witryny termoizolowane Thermo 74 Zastosowanie System Thermo 74 przeznaczony jest do wykonywania okien stałych i otwieranych, drzwi zewnętrznych oraz witryn o zróżnicowanym kształtach. Odmiany

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna. Roto NT Designo II

Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna. Roto NT Designo II Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna Spis treści Spis treści Informacje wstępne... Odpowiedzialność produktowa... 6 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu. OKNa PVC

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu. OKNa PVC TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO Instrukcja montażu OKNa PVC Powłoka okuć MACO Okucia MACO są galwanicznie cynkowane, chromowane i woskowane. W okuciach rozwiernych i rozwierno uchylnych ochrona powłoki odpowiada

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7982/2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7982/2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A p r

Bardziej szczegółowo

System do drzwi składanych Wing 77 / bez mocowania do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka

System do drzwi składanych Wing 77 / bez mocowania do boku korpusu Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka System do drzwi składanych Wszystkie zalety na pierwszy rzut oka Niesamowicie elastyczny. Z Wing 77 możesz projektować szafy z dwoma skrzydłami drzwiowymi (każde max. 25 kg) lub z czterema skrzydłami drzwiowymi

Bardziej szczegółowo

IPA Okucia do okien skandynawskich. Typy okien.

IPA Okucia do okien skandynawskich. Typy okien. IPA Okucia do okien skandynawskich. Typy okien. Tłumaczenie materiałów ze strony producenta. 2013-10-04 2 IPA Okucia do okien skandynawskich. Typy okien. IPA - Okucia do okien skandynawskich. Typy okien

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do okien poza wymiarem z siatki należy doliczyć 5%, na okna nie ujęte w tabeli nie udzielamy gwarancji.

SPIS TREŚCI. Do okien poza wymiarem z siatki należy doliczyć 5%, na okna nie ujęte w tabeli nie udzielamy gwarancji. SPIS TREŚCI INFORMACJE DOTYCZĄCE CENNIKA 5 DOPŁATY DO WYMIARÓW NIETYPOWYCH 10 STAŁE SZKLENIE W OŚCIEŻNICY FIX I W SKRZYDLE FIB 11 OKNO JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNE 12 OKNO JEDNOSKRZYDŁOWE ROZWIERNE 13 OKNO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA STALOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE DFM DS DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wydanie pierwsze, Gdańsk 27.07.2017 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI... 2 2. OZNACZENIE WYROBU... 2 3. PRZEPISY BHP... 2 4. INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Roto NT Czujnik otwarcia okna MVS-B / MVS-C / MTS Instrukcja montażu

Roto NT Czujnik otwarcia okna MVS-B / MVS-C / MTS Instrukcja montażu Roto NT Czujnik otwarcia okna MVS-B / MVS-C / MTS Instrukcja montażu Niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania okuć Dla zapewnienia stałej niezawodności funkcjonowania okuć należy przestrzegać: 1. Fachowego

Bardziej szczegółowo

UNI-JET S-CONCEALED Sprawdzona technika okuciowa o eleganckim wyglądzie

UNI-JET S-CONCEALED Sprawdzona technika okuciowa o eleganckim wyglądzie System rodziny UNI-JET rozszerzony o nowe okucie UNI-JET S-CONCEALED UNI-JET S-CONCEALED Sprawdzona technika okuciowa o eleganckim wyglądzie System rodziny UNI-JET do okien i drzwi balkonowych z drewna,

Bardziej szczegółowo