System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna"

Transkrypt

1 System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna Roto NT Royal Technologia okien i drzwi Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

2 Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały opracowane i sprawdzone z należytą dokładnością. Postęp techniczny, zmieniające się prawodawstwo, jak również nie bez znaczenia czynnik czasu prowadzą nieuchronnie do zmian. Z tego powodu zrozumiałe jest, że nie możemy w sposób nieograniczony gwarantować kompletności i aktualności zgromadzonych w tej instrukcji informacji. Copyright: kwiecień 2002 Roto Frank AG Wilhelm-Frank-Platz 1, D Leinfelden-Echterdingen Telefon: , Telefax: Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. Wał Miedzeszyński 02, Warszawa tel.: (0-22) do 0, fax: (0-22) marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

3 Roto NT Royal Spis treści Informacje wstępne 5 Odpowiedzialność produktowa 6 Informacje ogólne 10 Część 1: wykazy artykułów i zestawienia elementów okucia Okucie rozwierno-uchylne, zabezpieczenie podstawowe, wykaz artykułów 12 Okucie rozwierno-uchylne, zabezpieczenie podstawowe, zestawienie elementów okucia 13 Okucie rozwierno-uchylne PN-ENV (WK1), wykaz artykułów 1 Okucie rozwierno-uchylne PN-ENV (WK1), zestawienie elementów okucia 15 Okucie rozwierne, zabezpieczenie podstawowe, wykaz artykułów 16 Okucie rozwierne, zabezpieczenie podstawowe, zestawienie elementów okucia 17 Okucie uchylne (z zasuwnicą RU, środkowe osadzenie klamki), wykaz artykułów 18 Okucie uchylne (z zasuwnicą RU, środkowe osadzenie klamki), zestawienie elementów okucia 19 Okna 2-skrzydłowe, okucie rozwierne/rozwierno-uchylne, zabezp. podstawowe, wykaz artykułów 20 Okna 2-skrzydłowe, okucie rozwierne/rozwierno-uchylne, zabezp. podstawowe, zestawienie el. okucia 21 Okna 2-skrzydłowe, okucie rozwierne/rozwierno-uchylne PN-ENV (WK1), wykaz artykułów 22 Okna 2-skrzydłowe, okucie rozwierne/rozwierno-uchylne PN-ENV (WK1), zestawienie el. okucia 23 Roto NT możliwości kombinacji zasuwnicy środkowej i zasuwnicy RU 25 Wykaz elementów zależnych od profilu 26 Część 2: montaż i obsługa Przekrój poprzeczny profilu skrzydła, rozstaw otworów pod klamkę 28 Ościeżnica przyrządy wiertarskie / wymiary otworów 29 Skrzydło / docinanie na wymiar okuć rozwiernych/rozwierno-uchylnych w oknie 2-skrzydłowym 30 Skrzydło, przycinarka / montaż elementów okucia 31 Ościeżnica, montaż elementów okucia 32 Przymiary 38 Mocowanie / klocki dystansowe PN-ENV 39 Możliwości regulacji, zakładanie i zdejmowanie skrzydła 0 Regulacja rolek ryglujących 2 Wskazówki odnośnie konserwacji i obsługi 3 Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

4 marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

5 Informacje wstępne Powłoka RotoSil Nano powłoka o szlachetnym wyglądzie matowego srebra. i jednolitym srebrnym odcieniu. Optymalna ochrona dzięki cynkowaniu, chromianowaniu i dodatkowemu lakierowaniu. Zwiększona ochrona okuć przed korozją. Koncepcja zabezpieczeń Roto NT Roto NT standardowo wyposażone jest w podstawowe zabezpieczenie antywyważeniowe w dolnej części skrzydła. Największą skuteczność antywyważeniową osiągają wzorcowe zestawy okuć do okien zabezpieczonych przed włamaniem wg normy PN-ENV Norma ta dotyczy łącznych badań wszystkich elementów okna. Koncepcja zaczepów Roto NT Punkty mocowania wszystkich zaczepów w systemie okuć Roto NT nakładają się na siebie. Koncepcja ta daje możliwość wstępnego wyposażenia skrzydła w antywyważeniowe rolki ryglujące i ewentualnie późniejszego uzupełnienia ościeżnicy o zaczepy antywyważeniowe (z cynku lub stali). Istnieje możliwość dowolnej kombinacji wszystkich 3 typów rolek ryglujących ze wszystkimi typami zaczepów. 3 typy rolek ryglujących System okuć Roto NT oferuje 3 różne typy rolek ryglujących, dających różne możliwości zastosowania i regulacji. Dla lepszej orientacji typ rolki ryglującej podany jest w katalogu w kolumnie "Rolki ryglujące". Rolki ryglujące E z regulacją docisku skrzydła Rolki ryglujące P grzybek antywyważeniowy z regulacją docisku skrzydła Rolki ryglujące V grzybek antywyważeniowy z regulacją w pionie i docisku skrzydła Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

6 Roto NT Odpowiedzialność produktowa Okucia rozwierno-uchylne do okien i drzwi balkonowych Zgodnie z zawartymi w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów zobowiązaniami dot. odpowiedzialności producenta za swoje produkty ( Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów) należy stosować się do następujących zaleceń odnośnie okuć rozwiernych i rozwierno-uchylnych do skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych. Nieprzestrzeganie zaleceń zwalnia producenta z jego zobowiązań. 1. Informacja o produkcie i zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Okucia rozwierno-uchylne w rozumieniu tej definicji to obsługiwane jedną klamką okucia do okien i drzwi balkonowych, stosowanych w budownictwie. Służą one do przemieszczania przy pomocy jednej klamki skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych do pozycji poziomego obrotu lub ograniczonej nożycami rozwórki pozycji uchylnej. Okucia rozwierno-uchylne znajdują zastosowanie w oknach pionowych i w pionowo wbudowanych drzwiach balkonowych z drewna, PVC, aluminium lub stali oraz innej odpowiedniej kombinacji tych materiałów. Używane okucia rozwierne i rozwierno-uchylne w rozumieniu tej definicji zamykają okna i skrzydła drzwi balkonowych oraz przemieszczają je do odpowiednich pozycji wietrzenia. Podczas zamykania musi zostać pokonany ew. opór uszczelki. Odbiegające od powyższych sposoby użycia nie odpowiadają zastosowaniu zgodnemu z przeznaczeniem. Okna i drzwi balkonowe antywyważeniowe, okna i drzwi balkonowe odporne na wilgoć oraz przeznaczone do środowiska z substancjami agresywnymi, przyspieszającymi korozję wymagają okuć o szczególnych, dobranych do konkretnych zastosowań i osobno uzgodnionych właściwościach. Otwarte okna i drzwi balkonowe pełnią jedynie funkcję osłaniającą i nie spełniają wymogów dotyczących szczelności szczelinowej, ochrony przed zacinającym deszczem, dźwiękoszczelności, izolacyjności cieplnej i odporności antywyważeniowej. Przy wietrze i przeciągu okna i drzwi balkonowe muszą być zamknięte i zaryglowane. Wiatr i przeciąg w rozumieniu tej definicji występują, jeśli okno lub drzwi balkonowe będące w jednej z pozycji otwarcia samoczynnie i w niekontrolowany sposób zamykają się i otwierają pod wpływem ciągu lub naporu powietrza. W pozycji otwartej okno i drzwi balkonowe mogą zostać zablokowane tylko przy zastosowaniu dodatkowych, blokujących elementów okuć. Odporność zamkniętego i zaryglowanego okna na napór wiatru zależna jest od danej konstrukcji okien i drzwi balkonowych. Jeśli odporność na napór wiatru ma być zgodna z normą DIN EN (w szczególności napór podczas badania p3) należy oddzielnie uzgodnić oraz odpowiednio dobrać okucia uwzględniając konstrukcję okna i materiał ościeżnicy. Zasadniczo okucia rozwierne i rozwierno- -uchylne mogą spełniać wymogi dla mieszkań bez barier zgodnie z normą DIN Niezbędne jest wówczas odpowiednie zestawienie i montaż okuć w oknach i drzwiach balkonowych, których dobór należy indywidualnie uzgodnić. 2. Użycie niezgodne z przeznaczeniem Użycie nieprawidłowe czyli użycie produktu niezgodne z przeznaczeniem okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych ma miejsce przede wszystkim: jeśli w obszar działania okna między ościeżnicę i skrzydło wprowadzone zostaną przeszkody blokujące jego użycie zgodne z przeznaczeniem jeśli okna lub skrzydła drzwi balkonowych dociskane są do ościeża sprzecznie z przeznaczeniem lub w sposób niekontrolowany (np. siłą wiatru) tak, że okucia, materiał ościeżnicy lub inne elementy okna lub skrzydeł drzwi balkonowych ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu, względnie dochodzi do uszkodzeń jako następstwo takiego działania; jeśli na okna lub skrzydła drzwi balkonowych działają dodatkowe obciążenia (np. dzieci huśtające się na skrzydle okna lub drzwi balkonowych); jeśli podczas zamykania skrzydeł okien lub drzwi balkonowych dojdzie do włożenia ręki pomiędzy ościeżnicę i skrzydło (niebezpieczeństwo zranienia). 3. Odpowiedzialność / wyłączenie odpowiedzialności Okucie jako całość może składać się jedynie z elementów systemu Roto. Wyłączenie odpowiedzialności następuje w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonego montażu okucia i/lub przy użyciu nieoryginalnych ew. nie zatwierdzonych przez Roto elementów wyposażenia systemu. Odnośnie stosownego mocowania okuć należy przestrzegać Wytycznych dot. mocowania nośnych zawiasowych elementów okucia patrz str. 8 Wytycznych dot. mocowania zgodnie z normami RAL-RG 607/3 i RAL 607/13.. Zakresy stosowania.1 Maksymalne ciężary skrzydeł Podane maksymalne ciężary skrzydeł dla poszczególnych rozwiązań technicznych okuć nie mogą być przekroczone. Maksymalny ciężar skrzydła ustalany jest na podstawie parametrów elementu o najmniejszej dopuszczalnej nośności. Podane zakresy stosowania jak również miejsca montażu elementów okuć są obowiązujące (patrz str. 13)..2 Rozmiary skrzydeł Diagramy z zakresami stosowania (patrz dalsza część katalogu) przedstawiają związki między dopuszczalną szero-kością i wysokością skrzydła na wrębie w zależności od ciężaru lub całkowitej grubości szyb. Powstałe na tej podstawie i podane wymiary skrzydeł na wrębie i formaty skrzydeł (wysokość lub wymiar poprzeczny), jak również maksymalne ciężary skrzydeł nie mogą być przekroczone. 6 marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

7 .3 Dobór elementów okucia Przepisy producenta, dotyczące właściwego doboru okuć (np. montaż dodatkowych rozwórek nożycowych do kompletowania okuć do okien i drzwi balkonowych antywyważeniowych) należy traktować jako wiążące. 5. Konserwacja i dozór techniczny produktu Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa elementy okucia należy przynajmniej raz w roku kontrolować pod względem stabilności mocowania i zużycia. W razie potrzeby należy dokręcić wkręty mocujące lub wymienić poszczególne elementy. Ponadto przynamniej raz w roku należy przeprowadzić następujące prace konserwacyjne: smarowanie wszystkich elementów ruchomych i miejsc ryglowania okuć rozwiernych i rozwierno-uchylnych i sprawdzanie ich działania. dozwolone jest stosowanie tylko takich środków czyszczących i konserwujących, które w żaden sposób nie pogarszają ochrony antykorozyjnej okuć. Regulacja okuć, szczególnie w obszarze wspornika zawiasu dolnego i nożyc rozwórki jak również wymiana części okucia czy zdejmowanie lub zakładanie skrzydła okna musi być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel. Podczas konserwacji powierzchni okien i drzwi balkonowych np. podczas lakierowania lub lazurowania żadne elementy okucia nie mogą ulec zamalowaniu oraz muszą być zabezpieczone przed ew. zanieczyszczeniami podczas tych prac. 5.1 Powłoka okuć Elektrolitycznie naniesiona powłoka cynkowa nie ulega uszkodzeniu w normalnych warunkach mieszkaniowych, jeśli na elementach okuć nie osadza się skroplina lub jeśli pojawia się ona sporadycznie i szybko wysycha. By powłoka okucia zachowywała swe właściwości przez długi czas i by uniknąć jej korodowania, należy stosować się do następujących zaleceń: okucia wzgl. wręby pod okucia muszą mieć zapewniony dostęp powietrza szczególnie w okresie montażu, tak by nie były narażone na bezpośrednie działanie wilgoci lub skropliny. nie dopuścić do osadzania się na powierzchni okucia zanieczyszczeń pochodzących z materiałów budowlanych (pył z mat. budowlanych, gipsu, cementu itp.). agresywne opary w obszarze wrębowym (np. z kwasu mrówkowego lub octowego, amoniaku, reakcji amin i amoniaku, aldehydów, fenoli, kwasów garbnikowych itp.) w reakcji z małą ilością skropliny mogą prowadzić do szybkiej korozji na elementach okucia. W przypadku pojawienia się takich agresywnych oparów należy zasadniczo zapewnić odpowiednie wietrzenie obszarów wrębowych okien i drzwi balkonowych. Dotyczy to w szczególności okien i drzwi balkonowych z drewna dębowego lub innych rodzajów drewna z wysokim stężeniem kwasu (garbnikowego). ponadto nie należy stosować uszczelnień zawierających substancje kwasowe lub octowe albo ze składnikami wymienionymi powyżej, ponieważ zarówno bezpośredni kontakt z uszczelką jak i jej opary mogą spowodować korozję powierzchni okucia. okucia mogą być czyszczone tylko łagodnymi, rozcieńczonymi środkami o neutralnym ph. W żadnym wypadku nie jest dozwolone stosowanie środków agresywnych z zawartością kwasów lub polerujących w połączeniu ze składnikami wymienionymi w poprzednich punktach. 6. Materiały informacyjne i instrukcje Zgodnie z obowiązkiem zapewnienia materiałów informacyjnych oraz instrukcji montażu, obsługi i konserwacji zgodnie z Ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów udostępniane są następujące materiały informacyjne: projektantom Materiały dla projektantów ; placówkom handlowym Katalogi ; producentom Instrukcje montażu i Rysunki warsztatowe ; inwestorom i użytkownikom Instrukcje konserwacji i dozoru technicznego jak również Instrukcje obsługi. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania okuć rozwiernych i rozwierno- -uchylnych do okien i drzwi balkonowych projektanci zobowiązani są do zamówienia u producenta instrukcji i informacji o produkcie i przestrzegania ich; placówki handlowe zobowiązane są do przestrzegania instrukcji i informacji o produkcie i zamówienia u producenta w szczególności instrukcji montażu, rysunków warsztatowych, instrukcji konserwacji i obsługi oraz do przekazania ich producentom okien; producenci okien zobowiązani są do przestrzegania instrukcji i informacji o produkcie i zamówienia u producenta lub w placówkach handlowych w szczególności instrukcji konserwacji i obsługi oraz przekazania ich inwestorom i użytkownikom. 7. Pokrewne warianty okuć Dostępne w obrębie poszczególnych systemów okuć warianty, np. okucia do skrzydeł rozwiernych i uchylnych, należy zależnie od występujących cech odpowiednio do powyższych wytycznych traktować pod względem: informacji o produkcie i zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego użycia, zakresu stosowania, jego konserwacji i dozoru technicznego, materiałów informacyjnych i instrukcji. Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

8 8 marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

9 Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

10 Roto NT Informacje ogólne Strona zawiasowa Royal 12 mm luz wrębowy 18/20 mm szerokość przylgi 9/13 mm oś okucia Bezpieczeństwo funkcjonowania okuć Warunki gwarancji Dla zapewnienia stałej niezawodności funkcjonowania okuć należy przestrzegać: 1. Fachowego i prawidłowego montażu elementów okucia zgodnie z poniższą instrukcją. 2. Fachowego i prawidłowego wbudowania elementów okucia do montowanego okna. 3. Producent okien jest zobowiązany do przekazania użytkownikowi okna instrukcji obsługi i konserwacji lub ew. warunków gwarancji.. Uwaga! Okucie może składać się wyłącznie z oryginalnych elementów systemu ROTO. Użycie części okucia spoza systemu wyklucza dochodzenie wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Do mocowania elementów okuć należy stosować cynkowane galwanicznie na kolor srebrny wkręty do stolarki otworowej ze stali 3,5/,0 x... Producent okien jest zobowiązany do wystarczająco stabilnego mocowania elementów okuć, w razie konieczności należy odwołać się do producenta wkrętów. Przy mocowaniu ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, nośnych elementów okucia jak wspornik rozwórki i wspornik zawiasu dolnego siła wyrywająca, prostopadła do powierzchni skrzydła, musi osiągnąć wartości zgodnie z poniższą tabelą (siła rozciągająca w zależności od ciężaru skrzydła zgodnie z RAL-RG 607/3). Ciężar skrzydła w kg Siła rozciągająca w N* * dopuszczalna tolerancja 10%. Podane wartości odnoszą się do wspornika rozwórki. Są one obowiązujące również dla wspornika zawiasu dolnego, jeśli mocowanie zostanie przeprowadzone tak jak w przypadku wspornika rozwórki. Frezowanie pod okucie w drewnie zawierającym substancje agresywne (np. dąb, afzelia) należy zabezpieczyć substancją ochronną przed zamontowaniem okuć. Nie należy stosować uszczelnień zawierających substancje kwasowe, mogących prowadzić do korozji elementów okucia. Przy szkleniu okien należy przestrzegać wytycznych wypierania szyb do konkretnych typów okien. Gwarancja nie obejmuje Producent okuć nie odpowiada za wadliwe funkcjonowanie i usterki elementów okuć czy wyposażonych w nie okien lub drzwi balkonowych, jeśli wynikają one z niedostatecznych danych oferty przetargowej, nieprzestrzegania przepisów montażu czy diagramów ilustrujących zakres stosowania, albo jeśli są narażone na nadmierne zanieczyszczenie. Gwarancja dotyczy tylko oryginalnych elementów okuć ROTO. 10 marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

11 Zakresy stosowania Graniczne wymiary skrzydeł dopuszczalny ciężar skrzydła dla tego przedziału max. 80 lub 100 kg dla 18 mm grupa zawiasowa do 80 kg Graniczne wymiary skrzydeł dopuszczalny ciężar skrzydła dla tego przedziału max. 80 lub 100 kg dla 18 mm grupa zawiasowa do 80 kg Wys. skrzydła na wrębie FFH w mm Skrzydło rozwierno-uchylne Max. grubość szyby 12 mm=30 kg/m Szer. skrzydła w mm W tym zakresie konieczna jest dodatkowa rozwórka nożycowa Wys. skrzydła na wrębie FFH w mm Skrzydło rozwierne Max. grubość szyby 12 mm=30 kg/m W tym zakresie konieczna jest przedłużka zasuwnicy Szer. skrzydła w mm Granicznie wymiary skrzydeł dopuszczalny ciężar skrzydła dla tego przedziału max. 80 kg max. grubość szyby 12 mm = 30 kg/m 2 Wys. skrzydła na wrębie (FFH) w mm Szer. skrzydła na wrębie (FFB) w mm w tym zakresie zamontować 2 ograniczniki uchylenie z boku w tym zakresie zamontować 1 ogranicznik rozwarcie u góry w tym zakresie zamontować 2 ograniczniki rozwarcie z boku lub u góry w tym zakresie zamontować 2 ograniczniki rozwarcie u góry Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

12 Okucie rozwierno-uchylne, zabezpieczenie podstawowe wykaz artykułów Zakres stosowania Szer. skrzydła mm 1 ) Wys. skrzydła na wrębie FFH mm 7 ) Ciężar skrzydła... max. 100 kg* 1 Zasuwnica RU ze stałym osadzeniem klamki, odsadz. osi klamki 15 mm Wys. skrzydła Wys. osadze- Długość Numer na wrębie FFH nia klamki zasuwnicy ) ) 8 ) E E E E E E E E Zasuwnica RU ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki, odsadzenie osi klamki 15 mm Wys. skrzydła Wys. osadze- Długość Numer na wrębie FFH nia klamki zasuwnicy ) ) ) E E E E E Czop zatrzasku balk. dla FFH > Narożnik E Narożnik P nie zazn Zamknięcie narożne RU P Narożnik specjalny E nie zazn Narożnik specjalny P Prowadnica rozwórki Royal Szer. skrzydła Oznaczenie / Numer długość / / / / E / E Dodatkowa rozwórka nożycowa (od FFB 1201 mm) 9 Ramię rozwórki Royal (gr. zawiasowe zależne od profilu, patrz str 26) Szer. skrzydła Rozmiar Numer L R L R 10 Zamknięcie narożne od str. zawiasowej Royal P Szer. skrzydła Rozmiar Numer ) ) 11 Zamknięcie środkowe poziome i pionowe Szer. skrzydła Wys. skrzydła Rozmiar Numer na wrębie FFH KU 1 P ) KU 1 P ) KU 1 E ) 00 KU 1 P ) KU 1 E E ) 600 KU 1 P P ) KU 1 E ) 600 KU 1 E ) 00 KU 1 P ) 13 Zawias dolny Royal 18 L R Zawias dolny Royal 20 L R Wspornik zawiasu doln. Royal (gr. zawiasowe zależne od profilu, patrz str. 26) L R 15 Blokada bł. położenia klamki, el. na skrzydle Elementy ościeżnicy zależne od profilu: patrz str. 26 / Zaczep blokady bł. położenia klamki (BK) 17 Zaczep poziomy uchylno-rozwierny (UR) 18 Zaczep obwodowy (OB) 19 Zatrzask balkonowy dla FFH > 1800 mm (ZB) 20 El. dystansowe dla dodatkowej rozwórki nożycowej 21 Zaczep mikrowentylacji (MI) * dla 18 mm grupa zawiasowa do 80 kg, patrz diagram str ) od FFB 1200 mm dod. rozwórka nożycowa 8 2 ) blokada bł. położenia klamki niemożliwa 3 ) z narożnikiem specjalnym 6 ) opcja na życzenie 6 ) z narożnikiem specjalnym 6 na górze i na dole 7 ) dla zasuwnicy RU ze stałym osadzeniem klamki 8 ) ze zintegrowanym narożnikiem 5 9 ) do zaczepu mikrowentylacji najlepiej stosować narożnik z rolką E 10 ) możliwe zamontowanie w płaszczyźnie pionowej po obróceniu narożnika KU z możliwością przyłączenia 11 ) prowadnica rozwórki 250, instrukcja str ) prowadnica rozwórki marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

13 Zestawienie elementów okucia 21 9 ) 10 ) ) Dane do zamówienia: patrz katalog klamek Roto Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

14 Okucie rozwierno-uchylne klasa odporności na wyważenie WK 1 (PN-ENV ) Wykaz artykułów Zakres stosowania Szer. skrzydła mm 1 ) Wys. skrzydła na wrębie FFH mm Ciężar skrzydła... max. 100 kg* 1 Zasuwnica RU ze stałym osadz. klamki, odsadz. osi klamki 15 mm Wys. skrzydła Wys. osadze- Długość Numer na wrębie FFH nia klamki zasuwnicy ) ) E E E E E E E E Zasuwnica RU ze środkowym/zmiennym osadz. klamki, odsadzenie osi klamki 15 mm Wys. skrzydła Wys. osadze- Długość Numer na wrębie FFH nia klamki zasuwnicy ) ) ) ) ) E ) E ) E ) E ) E Czop zatrzasku balk. dla FFH > Narożnik P Zamknięcie narożne RU P Narożnik specjalny P Prowadnica rozwórki Royal Szer. skrzydła Oznaczenie / Numer długość / / / / E / E Dod. rozwórka nożycowa (od FFB 101 mm) 9 Ramię rozwórki Royal (gr. zawiasowa zależna od profilu, patrz str. 26) Szer. skrzydła Rozmiar Numer L R L R 10 Zamknięcie narożne od strony zawiasowej Royal V Szer. skrzydła Rozmiar Numer KU ) KU ) 11 Zamknięcie środkowe poziome Szer. skrzydła Rozmiar Numer KU 1 P KU 1 P Zamknięcie środkowe pionowe Wys. skrzydła Rozmiar Numer na wrębie FFH KU 1 P KU 1 P KU 1 E KU 1 P KU 1 E E KU 1 P P KU 1 E KU 1 P KU 1 E KU 1 E KU 1 P KU 1 E KU 1 E KU 1 P KU 1 E KU 1 E KU 1 P KU 1 E KU 1 E KU 1 E KU 1 P Zawias dolny Royal 18 L R Zawias dolny Royal 20 L R Wspornik zawiasu dolnego Royal (gr. zawiasowa zależna od profilu, patrz str. 26) 15 Blokada bł. położenia klamki, el. na skrzydle Zabezpieczenie przed rozwierceniem Elementy ościeżnicy zależne od profilu: patrz str. 26 / Zaczep blokady bł. położenia klamki (BK) 18 Zaczep poziomy uchylno-rozwierny stalowy (URS) 19 Zaczep obwodowy (OB) 20 Zaczep antywyważeniowy stalowy (ANS) 21 Zatrzask balkonowy dla FFH > 1800 (ZB) * dla 18 mm grupa zawiasowa do 80 kg, patrz diagram str ) od FFB 1200 mm dod. rozwórka nożycowa 8 2 ) blokada bł. położenia klamki niemożliwa 3 ) z narożnikiem specjalnym 6 ) z narożnikiem specjalnym 6 na górze i na dole 5 ) prowadnica rozwórki 250, instrukcja str ) prowadnica rozwórki 50 L R 1 marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

15 Zestawienie elementów okucia WK Dane do zamówienia: patrz katalog klamek Roto Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

16 Okucie rozwierne, zabezpieczenie podstawowe wykaz artykułów Zakres stosowania Szer. skrzydła mm Wys. skrzydła na wrębie FFH mm Ciężar skrzydła... max. 100 kg* 1 Zasuwnica RU ze stałym osadz. klamki, odsadz. osi klamki 15 mm Wys. skrzydła Wys. osadze- Długość Numer na wrębie FFH nia klamki zasuwnicy ) ) E E E E E E E E Zasuwnica RU ze środkowym/zmiennym osadz. klamki, odsadzenie osi klamki 15 mm Wys. skrzydła Wys. osadze- Długość Numer na wrębie FFH nia klamki zasuwnicy ) ) ) E E E E E Czop zatrzasku balk. dla FFH > Narożnik E nie zazn Narożnik P Zamknięcie narożne RU P Narożnik specjalny E nie zazn Narożnik specjalny P Zamknięcie narożne od str. zawiasowej Royal P Szer. skrzydła Rozmiar Numer ) ) 10 Zamknięcie środkowe poziome i pionowe Szer. skrzydła Wys. skrzydła Rozmiar Numer na wrębie FFH KU 1 P KU 1 P KU 1 E KU 1 P KU 1 E E KU 1 P P KU 1 E KU 1 E KU 1 P Zawias dolny Royal 18 L R Zawias dolny Royal 20 L R Wspornik zawiasu dolnego Royal (grupa zawiasowa zależna od profilu patrz str. 26) L R 1 Blokada bł. położenia klamki, el. na skrzydle Ogranicznik skoku zasuwnicy Przedłużka zasuwnicy Elementy ościeżnicy zależne od profilu: patrz str. 26 / Zaczep blokady bł. położenia klamki (BK) 19 Zaczep antywyważeniowy (AN) 20 Zaczep obwodowy (OB) 21 Zatrzask balkonowy dla FFH > 1800 (ZB) 7 Prowadnica rozwórki Royal Szer. skrzydła Oznaczenie / Numer długość / / / / E / E Ramię rozwórki Royal (gr. zawiasowa zależna od profilu, patrz str. 26) Szer. skrzydła Rozmiar Numer L R L R * dla 18 mm grupa zawiasowa do 80 kg, patrz diagram str ) blokada bł. położenia klamki niemożliwa 2 ) z narożnikiem specjalnym 6 3 ) z narożnikiem specjalnym 6 na górze i na dole ) prowadnica rozwórki 250, instrukcja str ) prowadnica rozwórki marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

17 Zestawienie elementów okucia Dane do zamówienia: patrz katalog klamek Roto Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

18 Okucie uchylne wykaz artykułów Zakres stosowania (patrz diagramy) Szer. skrzydła mm Wys. skrzydła na wrębie FFH mm Ciężar skrzydła...max. 80 kg 1 Zasuwnica RU ze środkowym/zmiennym osadzenia klamki, odsadzenie osi klamki 15 mm Szer. skrzydła Rozmiar Numer E E E E E Narożnik E nie zazn Narożnik P Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, pionowe Wys. skrzydła Rozmiar Numer na wrębie FFH KU 1 P Rozwórka Royal (grupa zawiasowa zależna od profilu, patrz str. 26) Wys. skrzydła Rozmiar Numer na wrębie FFH L R 5 El. zawiasu rozwiern. na skrzydle Royal Wkręt zabezpieczający Royal do skrzydła uchylnego Wkręt do blach B 3,5 x 9,5 DIN Docisk międzyzawiasowy Royal, el. na skrzydle 8 Docisk międzyzawiasowy Royal el. na ościeżnicy 20 mm Docisk międzyzawiasowy Royal el. na ościeżnicy 7/8 9 Ogranicznik skoku zasuwnicy (90 ) Ogranicznik uchylenia Elementy ościeżnicy zależne od profilu: patrz str. 26 / Zaczep obwodowy (OB) 1 ) tylko w połączeniu z nakładką montażową 18 marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

19 Zestawienie elementów okucia Dane do zamówienia: patrz katalog klamek Roto Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

20 Okucie rozwierne i rozwierno-uchylne, zabezpieczenie podstawowe Wykaz artykułów Zakres stosowania Szer. skrzydła mm 1 ) Wys. skrzydła na wrębie FFH mm 8 ) Ciężar skrzydła... max. 100 kg* 1 Zasuwnica RU ze stałym osadzeniem klamki, odsadzenie osi klamki 15 mm Wys. skrzydła Wys. osadze- Długość Numer na wrębie FFH nia klamki zasuwnicy ) ) E E E E E E E E Zasuwnica RU ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki, odsadzenie osi klamki 15 mm Wys. skrzydła Wys. osadze- Długość Numer na wrębie FFH nia klamki zasuwnicy ) ) ) E E E E E E Czop zatrzasku balk. dla FFH > Narożnik E nie zazn Narożnik P Zamknięcie narożne RU P Narożnik specjalny E nie zazn Narożnik specjalny P Prowadnica rozwórki Royal Szer. skrzydła Oznaczenie / Numer długość / / / / E / E Dod. rozwórka nożycowa (od FFB 100 mm) 9 Rozwórka Royal (grupa zawiasowa zależna od profilu patrz str. 26) Szer. skrzydła Rozmiar Numer L R L R 10 Zamknięcie narożne od str. zawiasowej Royal P Szer. skrzydła Rozmiar Numer ) ) 11 Zamknięcie środkowe poziome i pionowe Szer. skrzydła Wys. skrzydła Rozmiar Numer na wrębie FFH KU 1 P KU 1 P KU 1 E KU 1 P KU 1 E KU 1 P KU 1 E KU 1 E KU 1 P Zawias dolny Royal 18 L R Zawias dolny Royal 20 L R Wspornik zawiasu dol. Royal (gr. zawiasowa zal. od profilu patrz str. 26) L R 15 Blokada bł. położenia klamki el. na skrzydle 16 Prowadnica rozwórki Royal (skrzydło rozwierne) 7 ) Szer. skrzydła Oznaczenie / Numer długość / / / Rozwórka Royal (grupa zawiasowa zależna od profilu patrz str. 26) Szer. skrzydła Rozmiar Numer L R 18 Przedłużka zasuwnicy Szer. skrzydła Oznaczenie / Numer długość E E E E Zasuwnica środkowa, stałe osadzenie klamki 5 ) Wys. skrzydła Osadzenie Długość Numer na wrębie FFH dźwigni ) ) marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

21 bez stałego słupka środkowego Zestawienie elementów okucia Montaż prowadnicy rozwórki patrz str Zasuwnica środkowa, środkowe/zmienne osadzenie klamki 5 ) Wys. skrzydła Osadzenie Długość Numer na wrębie FFH dźwigni ) ) ) Zarzask balkonowy do zasuwnicy środkowej dla FFH > 1800 mm 22 Zaczep blokady bł. położenia klamki Elementy ościeżnicy zależne od profilu: patrz str. 26 / 27 2 Zaczep poziomy uchylno-rozwierny (UR) 25 Zaczep obwodowy (OB) 26 Zaczep antywyważeniowy (AN) 27 Klamka patrz katalog klamek Roto * dla 18 mm grupa zawiasowa do 80 kg, patrz diagram str ) od FFB 1200 mm dod. rozwórka nożycowa 8 2 ) blokada bł. położenia klamki niemożliwa 3 ) z narożnikiem specjalnym 6 ) z narożnikiem specjalnym 6 na górze i na dole 5 ) przy zasuwnicy środkowej przekręcić z prawej strony o bolec regulowany 7 ) od FFB 796 mm tylko w połączeniu z przedłużką zasuwnicy 18 8 ) dotyczy zasuwnic RU ze stałym osadzeniem klamki KU z możliwością przyłączenia 9 ) prowadnica rozwórki 250, instrukcja str ) prowadnica rozwórki 50 Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

22 Okucie rozwierne i rozwierno-uchylne klasa odporności na wyważenie WK 1 (PN ENV ) Wykaz artykułów Zakres stosowania Szer. skrzydła mm 1 ) Wys. skrzydła na wrębie FFH mm Ciężar skrzydła... max. 100 kg* 1 Zasuwnica RU ze stałym osadzeniem klamki, odsadzenie osi klamki 15 mm Wys. skrzydła Wys. osadze- Długość Numer na wrębie FFH nia klamki zasuwnicy ) E E E E E E E E Zasuwnica RU ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki, odsadzenie osi klamki 15 mm Wys. skrzydła Wys. osadze- Długość Numer na wrębie FFH nia klamki zasuwnicy ) ) ) E E ) E E E Czop zatrzasku balk. dla FFH > Narożnik P Zamknięcie narożne RU P Narożnik specjalny P (FFH < 350 mm) 7 Prowadnica rozwórki Royal Szer. skrzydła Oznaczenie / Numer długość / / / / E / E Dod. rozwórka nożycowa (od FFB 100 mm) 9 Rozwórka Royal (grupa zawiasowa zależna od profilu patrz str. 26) Szer. skrzydła Rozmiar Numer L R L R 10 Zamknięcie narożne od strony zawiasowej Royal V Szer. skrzydła Rozmiar Numer K ) KU ) 11 Zamknięcie środkowe poziome Szer. skrzydła Rozmiar Numer KU 1 P KU 1 P Zamknięcie środkowe pionowe Szer. skrzydła Rozmiar Numer KU 1 P KU 1 P KU 1 E KU 1 P KU 1 E E KU 1 P P KU 1 E KU 1 P KU 1 E KU 1 E KU 1 P KU 1 E KU 1 E KU 1 P KU 1 E KU 1 E KU 1 P KU 1 E KU 1 E KU 1 E KU 1 P Zawias dolny Royal 18 L R Zawias dolny Royal 20 L R Wspornik zawiasu dolnego Royal (grupa zawiasowa zależna od profilu patrz str. 26) L R 15 Blokada bł. położenia klamki, el. na skrzydle 16 Zabezpieczenie przed rozwierceniem Prowadnica rozwórki Royal (skrzydło rozwierne) 6 ) Szer. skrzydła Oznaczenie / Numer długość / / / Rozwórka Royal (grupa zawiasowa zależna od profilu patrz str. 26) Szer. skrzydła Rozmiar Numer L R 19 Przedłużka zasuwnicy Szer. skrzydła Oznaczenie / Numer długość E E E E marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

23 bez stałego słupka środkowego Zestawienie elementów okucia WK Montaż prowadnicy rozwórki patrz str Zasuwnica środkowa, stałe osadzenie klamki 5 ) Wys. skrzydła Osadzenie Długość Numer na wrębie FFH dźwigni ) ) , Zasuwnica środkowa, środkowe/zmienne osadzenie klamki 5 ) Wys. skrzydła Osadzenie Długość Numer na wrębie FFH dźwigni ) ) ) Zatrzask balkonowy do zasuwnicy środkowej dla FFH > 1800 mm 23 Zaczep blokady bł. położenia klamki Elementy ościeżnicy zależne od profilu: patrz str. 26 / Zaczep poziomy uchylno-rozwierny, stalowy (URS) 26 Zaczep obwodowy (OB) 27 Zaczep antywyważeniowy, stalowy (ANS) 28 Klamka zamykana na klucz patrz katalog klamek Roto * dla 18 mm grupa zawiasowa do 80 kg, patrz diagram str ) od FFB 1200 mm dod. rozwórka nożycowa 8 2 ) blokada bł. położenia klamki niemożliwa 3 ) z narożnikiem specjalnym 6 ) z narożnikiem specjalnym 6 na górze i na dole 5 ) przy zasuwnicy środkowej przekręcić z prawej strony o bolec regulowany 6 ) od FFB 796 mm tylko w połączeniu z przedłużką zasuwnicy 19 7 ) prowadnica rozwórki 250, instrukcja str ) prowadnica rozwórki 50 Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

24 Roto NT Montaż dodatkowej rozwórki nożycowej Szer. skrzydła od 1200 mm t t 17 Dodatkowa rozwórka nożycowa (część na ościeżnicy) Prowadnica rozwórki Dodatkowa rozwórka nożycowa (częśc na skrzydło) Narożnik 2 marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

25 Roto NT możliwości kombinacji zasuwnicy środkowej- / zasuwnicy RU Zasuwnica środkowa / zasuwnica RU, stałe osadzenie klamki, odsadzenie osi klamki 15 mm Zasuwnica krawędziowa, stałe osadzenie dźwigni Wys. skrzydła Osadzenie Rozmiar Numer na wrębie FFH dźwigni Drzwi balkonowe Zasuwnica RU ze stałym osadzeniem klamki Blokada bł. położ. Numer Numer klamki możliwa X X lub X lub X X X lub X lub X X lub X lub Zasuwnica środkowa / zasuwnica RU, środkowe/zmienne osadzenie klamki, odsadzenie osi klamki 15 mm Zasuwnica krawędziowa, środkowe/zmienne osadzenie dźwigni Wys. skrzydła Osadzenie Rozmiar Numer na wrębie FFH dźwigni Drzwi balkonowe Zasuwnica RU ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki Blokada bł. położ. Numer Numer klamki możliwa ) ) lub X X X X X Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

26 Elementy zależne od profilu System Rozwórka 250 (gr. zawiasowa) Rozwórka 50 (gr. zawiasowa) Wspornik zawiasu doln. (gr. zawiasowa) Nr Nr Nr Drewno Wrąb Euro 18 L L L R R R Rowek Euro 7/8-18 L L L R R R Wrąb Euro 20 L L L R R R Rowek Euro 7/8-20 L L L R R R Gł. wrębu 2 mm L L L R R R System Zaczep poziomy UR (UR) Zaczep poziomy UR stalowy (URS) Zaczep mikrowentylacji (MI) Nr Nr Nr Drewno Oś 13 mm L L R R Oś 13 mm z czopami L L R R Rowek Euro 7/8 L L R R Wrąb Euro 18 mm L L L R R R Wrąb Euro 18 mm L L z czopami R R Wrąb Euro 20 mm L L 280 L R R 280 R Wrąb Euro 20 mm L L z czopami R R System profili Zaczep (OB) Zaczep antywyważeniowy (AN) Zaczep antywyważeniowy stalowy (ANS) Nr Nr Nr Drewno Oś 13 mm L R Oś 13 mm z czopami L R Rowek Euro 7/ L R Wrąb Euro 18 mm L L R R Wrąb Euro 18 mm L z czopami R Wrąb Euro 20 mm L L R R Wrąb Euro 20 mm L L z czopami R L System profili Zaczep do okien 2-skrzydłowych Zaczep do okien 2-skrzydłowych Zatrzask balkonowy, 1-otworowy bez regulacji 1-otworowy z regulacją el. na ościeżnicy (ZB) Nr Nr Nr Drewno Oś 13 mm Oś 13 mm z czopami Rowek Euro 7/ * Wrąb Euro 18 mm L Wrąb Euro 18 mm L z czopami Wrąb Euro 20 mm L Wrąb Euro 20 mm L z czopami * 2-otworowy 26 marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

27 System Blokada bł. położenia Docisk międzyzawiasowy ukryty Docisk międzyzawiasowy ukryty klamki (BK) el. na skrzydle el. na ościeżnicy Nr Nr Nr Drewno Oś 13 mm Oś 13 mm z czopami Rowek Euro 7/ Wrąb Euro 18 mm Wrąb Euro 18 mm z czopami Wrąb Euro 20 mm Wrąb Euro 20 mm z czopami System Rozwórka 250 TF Rozwórka 50 TF Nr Nr. Drewno Wrąb Euro 20 mm L L R R Wskazówka do montażu prowadnicy rozwórki 250 / 300 i narożnika Zamknięcie narożne strony zawiasowej / zamocować wkrętem przed założeniem prowadnicy Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

28 Skrzydło Przekrój profilu skrzydła, rozstaw otworów pod klamkę / montaż 1. Przekrój profilu skrzydła, Wymiary pod okucie 2,2 Rowek okuciowy 16,2 2. Rozstaw otworów pod klamkę Wiercenia pod trzpień i czopy klamki ,3 18 9, 9 Oś okucia Wys. osadzenia klamki - wymiar G Odsadz. osi klamki Ø 10 mm, głębokość 33 mm Ø Dla przylgi o grubości 16 mm Ø Odsadz. osi klamki 3. Montaż klamki Mocowanie klamki okiennej za pomocą wkrętów z łbem stożkowym płaskim DIN 965 M 5 x w puszce zasuwnicy. Klamka okienna Roto Swing z czopami trzpień kwadratowy 7 mm Puszka zasuwnicy Wejście gwintu Rowek okuciowy Czopy Ø 10mm Trzpień kwadratowy 7 mm Czopy Ø 10mm marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

29 218,5 170,5 108,5 27,5 0 A B C Ościeżnica wymiary otworów / przyrządy wiertarskie D Nożyce rozwórki / wspornik zawiasu doln. 211,3 39 RFK A / Oś / B R Przyrząd wiertarski Profil Przyrząd wiertarski Oś A B C D Nr Wrąb Euro , Rowek Euro 7/8-18 Wrąb Euro , Rowek Euro 7/8-20 Gł. wrębu 2 mm , Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

30 bez stałego słupka środkowego Docinanie na wymiar w skrzydle rozwiernym w oknie 2-skrzydłowym Szablon Nr : do przycinania na wymiar i mocowania prowadnicy rozwórki skrzydeł rozwiernych Roto NT Royal 18 Przed docinaniem na wymiar zwolnić blokadę pozycji montażowej i przesunąć o 18 mm (10,5) 18 Zwolnić blokadę pozycji montażowej i przesunąć o 18 mm GV1 (Wymiary na str ) Zasuwnica środkowa okno zamknięte Ryglowanie u góry FFB GV1 Rozmiar E E E 30 marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

31 Skrzydło przycinarka / montaż elementów okucia 1. Docinanie na wymiar przycinarką pneumatyczną (z wykrawaniem otworu) 2. Stabilne mocowanie złącza 3. Kolejność montażu (przykład) Prowadnica 250 Prowadnica Narożnik 1 2 Zamknięcie narożne RU P 3 Zasuwnica RU Narożnik Royal 5 Prowadnica rozwórki Royal 6 Zamknięcie środkowe, pionowe i poziome 7 Zawias dolny Royal Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

32 Ościeżnica Montaż elementów okucia, zabezpieczenie podstawowe Rozmieszczenie zaczepów (w mm) Zasuwnica RU, stałe osadzenie klamki A 19 MV1 Zasuwnica RU / odsadzenie osi klamki D 15 Wys. skrzydła GH G1 G2 G3 NSP S na wrębie FFH MV2 MV3 G3 G2 S NSP Zamknięcie środkowe pionowe (wieloczęściowe) Wys. skrzydła MV1 MV2 MV3 Rozmiar na wrębie FFH P P EK + 00 P EK P EK EK + 00 P Zamknięcie środkowe poziome Szer. skrzydła MH1 Rozmiar P * P G1 GH Zaczep poziomy uchylno-rozwierny Prowadnica rozwórki Szer. skrzydła A Rozmiar / 890 * /1090 *od 1201 z dod. rozwórką nożycową 2 86,5 12 MH1 GH = wys. osadzenia klamki NSP = blokada bł. położenia klamki S = zatrzask balkonowy Rozmieszczenie zaczepów (w mm) Zasuwnica RU, środkowe/zmienne osadzenie klamki NSP 2 NSP 1 N K S M L J Klamka/oś Zasuwnica RU / środkowe/zmienne osadz. klamki Wys. skrzydła J K L M N NSP S na wrębie FFH Zaczep poziomy uchylno-rozwierny 2 86,5 32 marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

33 76 86,5 S L J NSP 2 NSP 1 Klamka / oś N K M Ościeżnica Montaż elementów okucia klasa odporności na wyważenie WK 1 (PN-ENV ) Rozmieszczenie zaczepów (w mm) Zasuwnica RU, stałe osadzenie klamki A 19 MV1 Zasuwnica RU / odsadzenie osi klamki D 15 Wys. skrzydła GH G1 G2 G3 NSP S na wrębie FFH S G3 NSP G2 GH MV 2 MV3 MV Zamknięcie środkowe pionowe (wieloczęściowe) Wys. skrzydła MV1 MV2 MV3 MV Rozmiar na wrębie FFH P P EK P EK + 00 P EK P EK EK P EK EK + 00 P EK EK P EK EK EK P Zamknięcie środkowe poziome Szer. skrzydła MH1 Rozmiar P * P G1 Zaczep poziomy uchylno-rozwierny 12 Prowadnica rozwórki Szer. skrzydła A Rozmiar / 890 * /1090 *od 1201 z dod. rozwórką nożycową 2 86,5 MH1 GH = wys. osadzenia klamki NSP = blokada bł. położenia klamki S = zatrzask balkonowy Rozmieszczenie zaczepów (w mm) Zasuwnica RU, środkowe/zmienne osadzenie klamki Zaczep krawędź najazdu Zasuwnica RU / środkowe/zmienne osadz. klamki Wys. skrzydła J K L M N NSP S na wrębie FFH Zaczep poziomy uchylno-rozwierny 2 86,5 Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517- PL. marzec

34 Ościeżnica Montaż elementów okucia, zabezpieczenie podstawowe Rozmieszczenie zaczepów (w mm) Zasuwnica RU, stałe osadzenie klamki A 19 MV1 Zasuwnica RU / odsadzenie osi klamki D 15 Wys. skrzydła GH G1 G2 G3 NSP S na wrębie FFH MV2 MV3 Zamknięcie środkowe pionowe (wieloczęściowe) Wys. skrzydła MV1 MV2 MV3 Rozmiar na wrębie FFH P P EK + 00 P EK P EK EK + 00 P Zamknięcie środkowe poziome, dolne Szer. skrzydła MH1 Rozmiar P P S NSP G3 G2 GH Prowadnica rozwórki Szer. skrzydła A Rozmiar / /1090 G1 GH = wys. osadzenia klamki NSP = blokada bł. położenia klamki S = zatrzask balkonowy MH1 Rozmieszczenie zaczepów (w mm) Zasuwnica RU, środkowe/zmienne osadzenie klamki Zaczep krawędź najazdu Zasuwnica RU / środkowe/zmienne osadz. klamki Wys. skrzydła J K L M N NSP S na wrębie FFH marzec 2012 AB 517- PL Roto NT Royal Zastrzega się możliwość zmian.

Roto NT Royal. System okuć rozwierno-uchylnych

Roto NT Royal. System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal System okuć rozwierno-uchylnych Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych NT Royal z drewna grudzień 200 1 Okna i drzwi to łącznik pomiędzy mieszkaniem i otaczającym je światem otwierają

Bardziej szczegółowo

System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z PVC. Technologia okien i drzwi

System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z PVC. Technologia okien i drzwi System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z PVC Roto NT Royal Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Roto NT. System okuć rozwierno-uchylnych. Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z drewna grudzień 2008

Roto NT. System okuć rozwierno-uchylnych. Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z drewna grudzień 2008 Roto NT System okuć rozwierno-uchylnych Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z drewna grudzień 2008 strona / AB 503-3 PL-5 Aprobaty techniczne. strona 2 / AB 503-3 PL-5 Aprobaty techniczne.

Bardziej szczegółowo

Roto NT Designo. Ukryta strona zawiasowa RU

Roto NT Designo. Ukryta strona zawiasowa RU Roto NT Designo Ukryta strona zawiasowa RU Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z PVC lipiec 2010 Strona / AB 567-3 PL lipec 2010; Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Designo Wyłączenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna. Roto NT Designo II

Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna. Roto NT Designo II Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna Spis treści Spis treści Informacje wstępne... Odpowiedzialność produktowa... 6 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Roto NT. Technologia okien i drzwi. Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych

Roto NT. Technologia okien i drzwi. Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych Technologia okien i drzwi Roto NT Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych Instrukcja montażu do profili aluminiowych z rowkiem okuciowym 16

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Zakładanie skrzydła. Zdejmowanie skrzydła

Wskazówki montażowe. Zakładanie skrzydła. Zdejmowanie skrzydła Wskazówki montażowe Zakładanie skrzydła Wsunięcie sworznia wspornika rozwórki tylko przy zamkniętym oknie Sworzeń wspornika rozwórki Montaż ostateczny 1. Wsunąć sworzeń wspornika rozwórki ręką 2. Docisnąć

Bardziej szczegółowo

Roto Patio Z. Roto Patio Z. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi

Roto Patio Z. Roto Patio Z. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi Roto Patio Z Roto Patio Z Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową

Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Roto NT Designo z odciążnikiem Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC

Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja.

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Okna wyposażone w wysokiej jakości okucia Roto to najwyższy komfort obsługi, niezawodność funkcjonowania i odporność na zużycie. Warunkiem sprawności

Bardziej szczegółowo

System okuć rozwierno-uchylnych Roto. Roto NT PowerHinge. Instrukcja montażu do wielkogabarytowych okien i drzwi balkonowych z drewna

System okuć rozwierno-uchylnych Roto. Roto NT PowerHinge. Instrukcja montażu do wielkogabarytowych okien i drzwi balkonowych z drewna System okuć rozwierno-uchylnych Roto Instrukcja montażu do wielkogabarytowych okien i drzwi balkonowych z drewna Roto NT PowerHinge Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

Roto NT TurnPlus. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi

Roto NT TurnPlus. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi Roto NT TurnPlus Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Roto NT TurnPlus Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

System okuć Roto Patio S NT. Roto Patio S NT. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi

System okuć Roto Patio S NT. Roto Patio S NT. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi System okuć Roto Patio S NT Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Roto Patio S NT Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Roto NT hamulec rozwarcia sterowany klamką

Roto NT hamulec rozwarcia sterowany klamką Roto NT hamulec rozwarcia sterowany klamką Roto NT hamulec rozwarcia sterowany klamką Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI. Okucie Komfortowe INSTRUKCJA MONTAŻU

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI. Okucie Komfortowe INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO Okucie Komfortowe INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Wysokość we wrębie okuciowym Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość klamki Odsadzenie osi klamki 80 kg Maksymalna waga skrzydła

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-TREND OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE

MACO MULTI-TREND OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość we wrębie okuciowym Okno uchylne 100 kg Maksymalny ciężar skrzydła Wielkość

Bardziej szczegółowo

VS ALU-DS/A Strona zamykająca ALU-DS/A profil aluminiowy

VS ALU-DS/A Strona zamykająca ALU-DS/A profil aluminiowy VS ALU-DS/A Strona zamykająca ALU-DS/A profil aluminiowy Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE)

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. MULTI SKY okucie do naświetli WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU

MACO MULTI-MATIC. MULTI SKY okucie do naświetli WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO MULTI SKY okucie do naświetli INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość we wrębie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK A KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg INSTRUKCJA MONTAŻU

TECHNIK A KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIK A KTÓRA PORUSZA MACO Zawias DT60 do okien drewnianych do wagi skrzydła 60 kg INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość i wysokość we wrębie okuciowym FFB / FFH Szerokość we wrębie okuciowym FFB (ze

Bardziej szczegółowo

Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC

Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

14 Okucia do okien ALuminiowych

14 Okucia do okien ALuminiowych 14 Okucia do okien ALuminiowych okucie Romb ALU euro Informacje ogólne... 2 Wersja rozwierano-uchylna (RU) Kompletacja okucia... 4 Specyfikacja okucia... 5 Dobór okuć... 6 Obróbka popychaczy... 7 Wersja

Bardziej szczegółowo

Roto NT Czujnik otwarcia okna MVS-B / MVS-C / MTS Instrukcja montażu

Roto NT Czujnik otwarcia okna MVS-B / MVS-C / MTS Instrukcja montażu Roto NT Czujnik otwarcia okna MVS-B / MVS-C / MTS Instrukcja montażu Niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania okuć Dla zapewnienia stałej niezawodności funkcjonowania okuć należy przestrzegać: 1. Fachowego

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg DO STOSOWANIA DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW!

MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg DO STOSOWANIA DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! TECHNIK A KTÓRA PORUSZA DO STOSOWANIA DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO Zawias DT60 do okien drewnianych do wagi skrzydła 60 kg INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość i wysokość

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość

Bardziej szczegółowo

MULTI MAMMUT Zawiasy do 180 kg nośności

MULTI MAMMUT Zawiasy do 180 kg nośności TECHNIKA KTÓRA PORUSZA www.maco.eu INSTRUKCJA MONTAŻU MULTI MAMMUT Zawiasy do 180 kg nośności Instrukcja wyłącznie dla wykwalifikowanych specjalistów! Nieprzeznaczona dla użytkowników! Legenda Wysokość

Bardziej szczegółowo

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto.

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto. RIBANTA 4, RIBANTA 150 OKUCIA SAVIO DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych e-mail: esco@esco.com.pl auto.12 RIBANTA 4, RIBANTA 150 Okucia obwiedniowe do okien aluminiowych Savio RIBANTA 4,

Bardziej szczegółowo

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 DO OKIEN I NAśWIETLI informacje ogólne

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 DO OKIEN I NAśWIETLI informacje ogólne DO OKIEN I NAśWIETLI informacje ogólne 2.1 2 5 6 3.3 3 3.4 4 Nr Podzespół Powierzchnia- barwa Nr katalog 6 7 1 Dźwignia kompletna lakierowana biała 035-003 lakierowana brązowa 035-004 anodowana srebrna

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000 Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 000 i ROMB 000 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBU Okucia serii ROMB powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie i współpracę z wiodącymi firmami

Bardziej szczegółowo

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 informacje ogólne... 2 dźwignia kompletna i narożnik... 4 nożyce kompletne... 5 Maskownica, pręt, akcesoria... 6 INSTRUKCJA OKUWANIA... 7 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150

Bardziej szczegółowo

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 10 TAKT 10 DO OKIEN I NAŚWIETLI LS=800-00... 2 OBRÓBKA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY... Z CIĘGNEM ELASTYCZNYM - MONTAŻ NA MURZE... Z CIĘGNEM ELASTYCZNYM - MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY...

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. Podstawowe informacje techniczne:

1 Informacje ogólne. Podstawowe informacje techniczne: 1 1.1. ROMB DYNAMIC ROMB DYNAMIC to nowe okucie w ofercie ROMB S.A., które pojawiło się jako odpowiedź firmy na zapotrzebowanie rynku, przeznaczone dla producentów okien szczególnie ceniących sobie prostotę

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK E RC 2 Okucia do okien antywłamaniowych, rozwierno-uchylne okna i drzwi balkonowe z aluminium Zakres stosowania wg DIN EN 1627 i kolejne RC 2, RC 2 N FBS KPW BD 3,5 BD 5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC DREH- UND DK-BESCHLÄGE

MACO MULTI-MATIC DREH- UND DK-BESCHLÄGE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO DREH- UND DK-BESCHLÄGE MULTI POWER dodatkowy element nośnym INSTRUKCJA MONTAŻU Informacje ogólne Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

ALU 5200-TBT (130 kg)

ALU 5200-TBT (130 kg) ALU 5200-TBT (130 kg) Okucia uchylno-rozwierne szczelina pod zawias (BD) 3,5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) FBS KPS BD 3,5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (130 kg) FBS Okucia rozwierno-uchylne szczelina pod zawias (BD) 3,5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) BD 3,5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

ALU 5200-TBT (150 kg)

ALU 5200-TBT (150 kg) ALU 5200-TBT (150 kg) Okucia uchylno-rozwierne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Poziomy zaczep uchyłu (KPW) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

System okuć Roto Patio S NT. Roto Patio S NT. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi

System okuć Roto Patio S NT. Roto Patio S NT. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi System okuć Roto Patio S NT Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Roto Patio S NT Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA PVC

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA PVC TECHNIKA KTÓRA PORUSZA Instrukcja montażu OKNA PVC Powłoka okuć Okucia są galwanicznie cynkowane, chromowane i woskowane. W okuciach rozwiernych i rozwierno uchylnych ochrona powłoki odpowiada normom RALRG

Bardziej szczegółowo

VS ALU-DS/K Strona zamykająca ALU-DS/K profil aluminiowy

VS ALU-DS/K Strona zamykająca ALU-DS/K profil aluminiowy VS ALU-DS/K Strona zamykająca ALU-DS/K profil aluminiowy Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE)

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO-UCHYLNE. MULTI POWER okucia kryte INSTRUKCJA MONTAŻU

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO-UCHYLNE. MULTI POWER okucia kryte INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO multi-matic OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO-UCHYLNE INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość we wrębie okuciowym Okna uchylne 50 kg Maksymalna waga skrzydła

Bardziej szczegółowo

VS ALU-DG Strona zamykająca ALU-DG profil aluminiowy

VS ALU-DG Strona zamykająca ALU-DG profil aluminiowy VS ALU-DG Strona zamykająca ALU-DG profil aluminiowy Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE) oraz

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-TREND / Drewno mm luz / Z systemem zatrzaskowym INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-1650 80-250

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO UCHYLNE

MACO MULTI OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO UCHYLNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO UCHYLNE POWER niewidoczna siła OKUCIA KRYTE Zawiasy kryte są synonimem najnowszej generacji technologii okiennej. Utrudniające włamanie, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu. OKNa PVC

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu. OKNa PVC TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO Instrukcja montażu OKNa PVC Powłoka okuć MACO Okucia MACO są galwanicznie cynkowane, chromowane i woskowane. W okuciach rozwiernych i rozwierno uchylnych ochrona powłoki odpowiada

Bardziej szczegółowo

ALU 5200-D. Instrukcja okuwania

ALU 5200-D. Instrukcja okuwania ALU 500-D Instrukcja okuwania BD3,5 podstawowy poziom bezpieczeństwa eurorowek aluminium 15/0 luz okuciowy 1 wykonanie A0004/A0006/A00 szczelina pod zawias (BD) 3,5 zakres stosowania okno drzwi balkonowe

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-TREND / Drewno mm luz / Standard INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-1650 80-250 160 Osadzenie

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-MATIC / Drewno mm luz / Standard INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-1650 80-250 160 Osadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (170 kg) Okucia rozwierno-uchylne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Poziomy zaczep uchyłu (KPW) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / PVC / Automatyczne INSTRUKCJA MONTAŻU PVC Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg Osadzenie klamki DM Szerokość skrzydła we wrębie

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-MATIC / Drewno 2 mm luz / Z systemem zatrzaskowym INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-650

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-TREND / PVC / Standard INSTRUKCJA MONTAŻU PVC Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-650 80-250 60 Osadzenie klamki DM Szerokość

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne

Okucia rozwierno-uchylne Okucia rozwierno-uchylne Standard Style 80 Heavy Duty Akcesoria Spis treści Informacje ogólne... Strona Zabudowa dla okien -skrzydłowych... Strona Zabudowa dla okien 2-skrzydłowych (okna ze słupkiem ruchomym)...

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne

Okucia rozwierno-uchylne Systemy okuć okiennych Okucia rozwierno-uchylne Standard Style 80 Heavy Duty Akcesoria Spis treści Informacje ogólne... Strona Zabudowa dla okien jednoskrzydłowych... Strona Zabudowa dla okien dwuskrzydłowych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI OKUCIA DO OKIEN. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI OKUCIA DO OKIEN. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA DO OKIEN Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia 3 Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (170 kg) Okucia rozwierno-uchylne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Poziomy zaczep uchyłu (KPW) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (170 kg) Okucia uchylno-rozwierne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Poziomy zaczep uchyłu(kpw) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA OKIEN I DRZWI. Systemy antywyważeniowe

ZABEZPIECZENIA OKIEN I DRZWI. Systemy antywyważeniowe ZABEZPIECZENIA OKIEN I DRZWI ystemy antywyważeniowe Dom Twoją twierdzą POCZUCIE BEZPIECZEŃTWA. Wypocząć, zrelaksować się gdzie można przyjemniej spędzić czas niż we własnych czterech ścianach? Wygodny

Bardziej szczegółowo

autopilot KW do okien z PCW

autopilot KW do okien z PCW autopilot KW do okien z PCW für technika Fenster okienna Konfiguracje okucia o zwiększonej odporności na włamanie w klasach i Winkhaus autopilot KW Spis treści Nr druku: /7 PL Spis treści Okucie autopilot

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA DREWNIANE

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA DREWNIANE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTIMATIC Instrukcja montażu OKNA DREWNIANE MULTIMATIC Opis systemów: TO > pojedyńcza puszka DT > podwójna puszka AS > przykręcany na zewnątrz Powłoka okuć MACO Okucia MACO

Bardziej szczegółowo

Ruchomy słupek ALU od strony zamykania

Ruchomy słupek ALU od strony zamykania Ruchomy słupek ALU od strony zamykania Instrukcja okuwania A0004 FBS-G A0102 Eurorowek aluminium 15/20 Luz okuciowy 21 Do blokady nieprawidłowej obsługi (skrzydło czynne) w klamce (FBS-G A0102) Wersja

Bardziej szczegółowo

11 AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

11 AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE 11 AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE OSŁONKI ZAWIASÓW PVC... 2 OSŁONKI ZAWIASÓW DR... 3 Blokada zasuwnicy... 4 Zatrzask balkonowy... 5 Rozwórka nożycowa... 6 WSPORNIK ROZWÓRKI NOżYCOWEJ... 7 DOCISK WEWNęTRZNY

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-D (130 kg) Okucia rozwierne szczelina pod zawias (BD) 5 mm BD 5 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów technicznych i wizualnych /2 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA PRZESUWNE Okucie HS podnoszono-przesuwne - Drewno Schemat A, C, G, K Instrukcja montażu Drewno Legenda HS Element HS podnoszono-przesuwny FH Wysokość skrzydła FB Szerokość

Bardziej szczegółowo

ALU-DK/TBT200 Przykręcane okucia do okien i drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z aluminium

ALU-DK/TBT200 Przykręcane okucia do okien i drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z aluminium ALU-DK/TBT200 Przykręcane okucia do okien i drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z aluminium Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych

Bardziej szczegółowo

Roto NT Designo Ukryta strona zawiasowa do okien i drzwi balkonowych o dużej masie skrzydeł do 150 kg

Roto NT Designo Ukryta strona zawiasowa do okien i drzwi balkonowych o dużej masie skrzydeł do 150 kg Technologia okien i drzwi Roto NT Designo Ukryta strona zawiasowa do okien i drzwi balkonowych o dużej masie skrzydeł do 150 kg Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi do profili aluminiowych z rowkiem

Bardziej szczegółowo

duoport PAS Okucie przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy technika okienna

duoport PAS Okucie przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy technika okienna Okucie przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy technika okienna Nowa generacja okien przesuwnych duoport PAS duoport PAS z innowacyjną funkcją bezpiecznego wietrzenia Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA COBR METALPLAST AT /2001

APROBATA TECHNICZNA COBR METALPLAST AT /2001 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 6-89 Poznań ul. Taczaka 2 tel. (0-6) 853 76 29 fax (0-6) 853 78 33 e-mail: sekretariat@metalplast-cobr.pl, http://www.metalplast-cobr.pl

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM

WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM Prawidłowe funkcjonowanie oraz trwałość okien i drzwi w zdecydowanym stopniu zależy od ich prawidłowego transportu i montażu. W karcie zawarto

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI OKUCIA DO OKIEN. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA UŻYTKOWNIKÓW

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI OKUCIA DO OKIEN. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA UŻYTKOWNIKÓW TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA DO OKIEN Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA UŻYTKOWNIKÓW Spis treści Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 3 (4) Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

14.1 Szablony do okien drewnianych 4 L 232. 14.2 Szablony do okien drewnianych 12 L 234. 14.3 Szablony do okien drewnianych 4+12 L 236

14.1 Szablony do okien drewnianych 4 L 232. 14.2 Szablony do okien drewnianych 12 L 234. 14.3 Szablony do okien drewnianych 4+12 L 236 4 Szablony 4. Szablony do okien drewnianych 4 L 232 4.2 Szablony do okien drewnianych 2 L 234 4.3 Szablony do okien drewnianych 4+2 L 236 4.4 Szablony PVC 237 4.5 Szablony do okien drewnianych i PVC 239

Bardziej szczegółowo

ALU 4200-K/ZV Klinowane okucia obwiedniowe do okien uchylnych z aluminium

ALU 4200-K/ZV Klinowane okucia obwiedniowe do okien uchylnych z aluminium ALU 4200-K/ZV Klinowane okucia obwiedniowe do okien uchylnych z aluminium Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

HAUTAU ATRIUM SP komfort. przesuwanie.... innowacyjna technika przesuwania dużych elementów okien

HAUTAU ATRIUM SP komfort. przesuwanie.... innowacyjna technika przesuwania dużych elementów okien odstawianie i HAUTAU ATRIUM SP komfort przesuwanie... innowacyjna technika przesuwania dużych elementów okien Standardowa rozwórka ślizgowa wspierana przez zespół siłowników kumulujących energię. Siła

Bardziej szczegółowo

Door Roto Eifel Okapnik "Design" MD i AD Montaż drzwi jednoskrzydłowych

Door Roto Eifel Okapnik Design MD i AD Montaż drzwi jednoskrzydłowych 1 18.5/21.5 [A] [] 4 5 18.5/21.5 2 3 Skrzydło [1] Listwa bazowa (A) [2] Profil okapnika [3] Zaślepka prawa [4] Zaślepka lewa [5] Uszczelka szczotkowa [] Wkręty mocujące A2 4x20 [] A: Wkręty z łbem stożkowym

Bardziej szczegółowo

System progowy BKV Eifel T 4. Akcesoria systemu progowego BKV Eifel T / Eifel TB 6. System progowy BKV Eifel TB do drzwi balkonowych 8

System progowy BKV Eifel T 4. Akcesoria systemu progowego BKV Eifel T / Eifel TB 6. System progowy BKV Eifel TB do drzwi balkonowych 8 Spis treści Strona System progowy BKV Eifel T 4 Akcesoria systemu progowego BKV Eifel T / Eifel TB 6 System progowy BKV Eifel TB do drzwi balkonowych 8 Łączniki, blachy ryglujące, wiatrostop 10 Automatyczne

Bardziej szczegółowo

7.1 Zawiasy rozwierne 146. 7.2 Zawiasy rozwierne/uchylne 147. 7.3 Zawias VV uchylny /rozwierny 147. 7.4 Zawiasy rozwierne i uchylne Multi Power 148

7.1 Zawiasy rozwierne 146. 7.2 Zawiasy rozwierne/uchylne 147. 7.3 Zawias VV uchylny /rozwierny 147. 7.4 Zawiasy rozwierne i uchylne Multi Power 148 7 Zawiasy rozwierne i dociski środkowe 7.1 Zawiasy rozwierne 146 7.2 Zawiasy rozwierne/uchylne 147 7.3 Zawias VV uchylny /rozwierny 147 7.4 Zawiasy rozwierne i uchylne Multi Power 148 7.5 Zawias rozwierny

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU axxent PLUS-DK Okucie kryte rozwierno-uchylne blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) FBS KPS BD 3,5 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133605-2009 z dnia 2009-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipno Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na okna z pcv w budynku Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Technologia okien i drzwi. Roto Eifel. system niskich progów do zawsze szczelnych drzwi. Instrukcja frezowania i montażu ościeżnicy do kształtu progu

Technologia okien i drzwi. Roto Eifel. system niskich progów do zawsze szczelnych drzwi. Instrukcja frezowania i montażu ościeżnicy do kształtu progu Technologia okien i drzwi Roto Eifel system niskich progów do zawsze szczelnych drzwi Instrukcja frezowania i montażu ościeżnicy do kształtu progu System niskich progów do zawsze szczelnych drzwi Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNO - ODSTAWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNO - ODSTAWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA PRZESUWNO - ODSTAWNE Okucia przesuwno - odstawne PAS INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO / PVC Spis treści Opis Strona Rodzaje oraz zakresy stosowania 3 zestawienie okuć - 7 Montaż

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć podnoszono-przesuwnych WYSPECJALIZOWANA FIRMA

MACO RAIL-SYSTEMS. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć podnoszono-przesuwnych WYSPECJALIZOWANA FIRMA TECHNIKA KTORA PORUSZA ZASTOSOWANIE: WYŁĄCZNIE DLA WYSPECJALIZOWANYCH FIRM! MACO OKUCIA PRZESUWNE Instrukcja obsługi i konserwacji okuć podnoszono-przesuwnych WYSPECJALIZOWANA FIRMA Spis treści Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Roto Patio S. Technologia okien i drzwi. Okucie standardowe do okien i drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych do 160 kg

Roto Patio S. Technologia okien i drzwi. Okucie standardowe do okien i drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych do 160 kg Technologia okien i drzwi Roto Patio S Okucie standardowe do okien i drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych do 160 kg Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi do profili aluminiowych Dane o firmie Copyright:

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU axxent PLUS-K/ZV Okucia kryte rozwierno-uchylne z ryglowaniem centralnym Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. 1 rozwórka skrzydła uchylnego min. max. 2

Bardziej szczegółowo

Zamek drzwiowy wielopunktowy z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium

Zamek drzwiowy wielopunktowy z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium Winkhaus STV Ogólne informacje. - Nr druku: /00 z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium z () ryglami masywnymi normie DIN 8 lub EN 0 uruchamianie rygli masywnych następuje poprzez dwukrotny

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW

MACO MULTI. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO OKUCIA DO OKIEN Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW Spis

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI. DT160 siła dla większego komfortu ZAWIASY DO OKIEN DREWNIANYCH DO WAGI SKRZYDŁA 160 KG

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI. DT160 siła dla większego komfortu ZAWIASY DO OKIEN DREWNIANYCH DO WAGI SKRZYDŁA 160 KG TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO DT160 siła dla większego komfortu ZAWIASY DO OKIEN DREWNIANYCH DO WAGI SKRZYDŁA 160 KG Duże powierzchnie okien, duże oszklenie, dużo światła przy jednocześnie jak najlepszej

Bardziej szczegółowo

Materiały PCV. ilość. jedn. miary. LP symbol NAZWA Łącznik Schuco CT70 wąski kolor srebrny z uszczelką szt 1150

Materiały PCV. ilość. jedn. miary. LP symbol NAZWA Łącznik Schuco CT70 wąski kolor srebrny z uszczelką szt 1150 Materiały PCV LP symbol NAZWA jedn. miary 1. 000001 Łącznik Schuco CT70 wąski kolor srebrny z uszczelką szt 1150 2. 000002 Kotwa SCHUCO szt 80 3. 000008 Nożyce dodatkowe S/2 GR 460 szt 20 4. 000009 Łącznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi.

Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi www.axorindustry.pl Informacje na temat działania okuć AXOR Twoje systemy okienne i drzwiowe są wyposażone w akcesoria grupy Komfort Line K-3 firmy AXOR INDUSTRY. Jest to gwarancja ich

Bardziej szczegółowo

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania!

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! i HAUTAU ATRIUM HKS 200 przesuwanie... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! Pomieszczenia dobrze naświetlone to jest HAUTAU ATRIUM HKS 200. Duże, na wysokość pomieszczenia elementy poruszają

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000 Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 000 i ROMB 000 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBU Okucia serii ROMB powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie i współpracę z wiodącymi firmami

Bardziej szczegółowo

LP symbol NAZWA jedn. miary ilość

LP symbol NAZWA jedn. miary ilość LP symbol NAZWA jedn. miary ilość 1. 000001 Łącznik Schuco CT70 wąski kolor srebrny z uszczelką szt 1150 2. 000002 Kotwa SCHUCO szt 80 3. 000008 Nożyce dodatkowe S/2 GR 460 szt 20 4. 000009 Łącznik SI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja regulacji i konserwacji ALU

Instrukcja regulacji i konserwacji ALU Instrukcja regulacji i konserwacji ALU ALU 5200 ALU axxent ALU 2200 ALUDK/TBT200 ALUD300 ALU RB/SF Należy przestrzegać następujących wytycznych: Podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa zawiera dokument

Bardziej szczegółowo

Roto E-Tec Drive Zintegrowany z obwodem okucia napęd uchylająco-ryglujący do okien

Roto E-Tec Drive Zintegrowany z obwodem okucia napęd uchylająco-ryglujący do okien Technologia okien i drzwi Roto E-Tec Drive Zintegrowany z obwodem okucia napęd uchylająco-ryglujący do okien Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi do profili aluminium oraz z drewna/pvc Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

OKNA PVC OKNA PRIMO 82. Zastosowanie:

OKNA PVC OKNA PRIMO 82. Zastosowanie: OKNA PRIMO 82 Zastosowanie: 6 TERMOIZOLACJA 2 PRIMO 82 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OKNA Złożenie nielicujące - proste gwarantująca wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną Układ trzech uszczelek (zewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU axxent PLUS-TBT Okucie kryte uchylno-rozwierne blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) FBS KPS BD 3,5 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja regulacji.

Instrukcja regulacji. Instrukcja regulacji. System okuciowy TITAN: ip, AF, A300, FAVORIT. OKUCIA OKIENNE OKUCIA DRZWIOWE OKUCIA DO DRZWI PRZESUWNYCH WIETRZENIE I TECHNIKA OBIEKTOWA Spis treści Wskazówki na temat bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ALU 4200-K Klinowane okucia uchylne do okien z aluminium

ALU 4200-K Klinowane okucia uchylne do okien z aluminium Klinowane okucia uchylne do okien z aluminium Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE) oraz wytycznych

Bardziej szczegółowo

Roto AluVision. Roto AluVision 540i / 540. Katalog Okucia do okien i drzwi balkonowych z aluminium. Technologia okien i drzwi

Roto AluVision. Roto AluVision 540i / 540. Katalog Okucia do okien i drzwi balkonowych z aluminium. Technologia okien i drzwi Roto AluVision Roto AluVision 540i / 540 Katalog Okucia do okien i drzwi balkonowych z aluminium Technologia okien i drzwi Roto AluVision 540i / 540 Spis treści 1. Informacje ogólne Wskazówki odnośnie

Bardziej szczegółowo

OKUCIA OKIENNE FIRMY

OKUCIA OKIENNE FIRMY OKUCIA OKIENNE FIRMY ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT 150 DO OKIEN I NAŚWIETLI FIRMY OPIS: 1 DŹWIGNIA KOMPLETNA 2 NAROŻNIK 3 NOŻYCE 4 WSPORNIK NOŻYC 5 MASKOWNICA 6 OSŁONKA NAROŻNIKA 7 PRĘT Ø8 8 KOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo