Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna. Roto NT Designo II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna. Roto NT Designo II"

Transkrypt

1 Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna

2 Spis treści Spis treści Informacje wstępne... Odpowiedzialność produktowa... 6 Wskazówki ogólne... 9 Wymiary Diagramy stosowania Diagramy stosowania... Okucie rozwierno-uchylne... 1 Okucie rozwierne Okucie uchylne Okucie rozwierne / rozwierno-uchylne... 2 Możliwości łączenia zasuwnicy środkowej / zasuwnicy RU Elementy zależne od profilu Otwory pod okucia na skrzydle Otwory pod okucia na ościeżnicy Montaż elementów okucia na ościeżnicy Ogranicznik rozwarcia... 7 Szablony... 8 Montaż okien o zwiększonej odporności na włamanie propozycja mocowania... 9 Zakładanie skrzydła... 0 Zdejmowanie skrzydła... 2 Montaż odciążnika... 3 Regulacja... Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały opracowane i sprawdzone z należytą starannością. ostęp techniczny, zmieniające się prawodawstwo, jak również - nie bez znaczenia - czynnik czasu prowadzą nieuchronnie do zmian. Z tego powodu zrozumiałe jest, że nie możemy w sposób nieograniczony gwarantować kompletności i aktualności zgromadzonych w tej instrukcji informacji. Wszelkie prawa, a w szczególności prawo do powielania i kolportażu, zastrzeżone. Impresum Copyright: styczeń 20 Roto Frank AG Wilhelm-Frank-latz 1, D einfelden-echterdingen Telefon: , Telefax: Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. Wał Miedzeszyński 02, Warszawa tel.: (0-22) do 0, fax: (0-22) Regulacja rolek ryglujących... Zalecenia odnośnie konserwacji... 6 Instrukcja obsługi marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20 3

3 Informacje wstępne owłoka RotoSil Nano powłoka o szlachetnym wyglądzie matowego srebra i jednolitym srebrnym odcieniu. Optymalna ochrona dzięki cynkowaniu, chromianowaniu i dodatkowemu lakierowaniu. Zwiększona ochrona okuć przed korozją. Koncepcja bezpieczeństwa Roto NT Roto NT standardowo wyposażone jest w podstawowe zabezpieczenie antywyważeniowe w dolnej części skrzydła. Największą skuteczność antywyważeniową osiągają wzorcowe zestawy okuć do okien zabezpieczonych przed włamaniem wg normy N EN V Norma ta dotyczy łącznych badań wszystkich elementów okna. Koncepcja zaczepów Roto NT unkty mocowania wszystkich zaczepów w systemie okuć Roto NT nakładają się na siebie. Koncepcja ta daje możliwość wstępnego wyposażenia skrzydła w antywyważeniowe rolki ryglujące i ewentualnie późniejszego uzupełnienia ościeżnicy o zaczepy antywyważeniowe (z cynku lub stali). Istnieje możliwość dowolnej kombinacji wszystkich 3 typów rolek ryglujących ze wszystkimi typami zaczepów. Trzy typy rolek ryglujących System okuć Roto NT oferuje 3 różne typy rolek ryglujących, dających różne możliwości zastosowania i regulacji. Dokładne wartości regulacji znajdują się w niniejszej instrukcji. Rolki ryglujące E czop z regulacją docisku skrzydła Rolki ryglujące grzybek antywyważeniowy z regulacją docisku skrzydła Rolki ryglujące V z regulacją w pionie i docisku skrzydła Antywyważeniowa grzybkowa rolka ryglująca marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20

4 Odpowiedzialność produktowa Zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w Ustawie o ogólnym bezpieczeństwie produktów dot. odpowiedzialności producenta za swoje produkty ( Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów) należy stosować się do następujących zaleceń odnośnie okuć rozwiernych i rozwiernouchylnych do skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych. Nieprzestrzeganie zaleceń zwalnia producenta z jego zobowiązań. 1. Informacja o produkcie i zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 1.1 Okucia rozwierne i rozwiernouchylne Definicja: Okucia rozwierne i rozwiernouchylne w rozumieniu tej definicji to obsługiwane jedną klamką rozwierne i rozwierno-uchylne okucia do okien i drzwi balkonowych, stosowanych w budownictwie. Służą one do przemieszczania skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych przy pomocy jednej klamki do pozycji poziomego obrotu lub pozycji uchylnej, ograniczonej nożycami rozwórki. Zastosowanie: Okucia rozwierne i rozwiernouchylne znajdują zastosowanie w pionowo wbudowanych oknach i skrzydłach drzwi balkonowych z drewna, VC, aluminium lub stali oraz odpowiedniej kombinacji tych materiałów. Używane okucia rozwierne i rozwierno-uchylne w rozumieniu tej definicji zamykają okna i skrzydła drzwi balkonowych oraz przemieszczają je do odpowiednich pozycji wietrzenia. odczas zamykania musi zostać pokonany ew. opór uszczelki. 1.2 Okucia przesuwne Definicja: Okucia przesuwne w rozumieniu tej definicji to okucia do przesuwnych skrzydeł drzwi balkonowych i okien stosowanych przeważnie jako oszklone zamknięcia zewnętrzne. W kombinacji ze skrzydłami przesuwnymi mogą występować stałe ścianki i/lub dalsze skrzydła, np. skrzydło rozwierne do mycia w jednym elemencie. Zastosowanie: Okucia przesuwne znajdują zastosowanie w pionowo wbudowanych oknach i skrzdłach drzwi balkonowych z drewna, VC, aluminium lub stali oraz odpowiedniej kombinacji tych materiałów. Okucia przesuwne w rozumieniu tej definicji wyposażone są w mechanizm ryglujący, łączący skrzydło przesuwne z ościeżnicą, jak również w rolki jezdne, umieszczone na dolnym poziomym ramieniu skrzydła przesuwnego. Dodatkowo mogą być one wyposażone w nożyce uchylające skrzydło i mechanizmy podnoszące lub do przesuwu równoległego skrzydła. rzy pomocy okuć skrzydła są zamykane, przemieszczane do odpowiednich pozycji wietrzenia oraz przesuwane na bok. W zależności od temperatury zewnętrznej, względnej wilgotności powietrza we wnętrzu oraz sytuacji budowlanej, w której zastosowano element przesuwny, może okresowo dochodzić to skraplania się pary wodnej na szynach aluminiowych od strony pomieszczenia. Zjawisko to nasila się zwłaszcza w przypadku zakłócenia cyrkulacji powietrza np. w głębokich ościeżach, za zasłonami oraz w sytuacji niekorzystnego rozmieszczenia grzejników, itp. 1.3 Użycie niezgodne z przeznaczeniem wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie zastosowania odbiegające od 1.1 lub 1.2 traktuje się jako użycie sprzeczne z przeznaczeniem i skutkują wyłączeniem odpowiedzialności. 1. Wskazówki dotyczące ograniczeń zastosowania Otwarte skrzydła okien i drzwi balkonowych, jak również okna i drzwi balkonowe w pozycji nie zaryglowanej lub uchylnej pełnią jedynie funkcję osłaniającą i nie spełniają wymogów dotyczących szczelności szczelinowej, ochrony przed zacinającym deszczem, dźwiękoszczelności, izolacyjności cieplnej i odporności antywyważeniowej. rzy wietrze i przeciągu skrzydła drzwi balkonowych i okien muszą być zamknięte i zaryglowane. Wiatr i przeciąg w rozumieniu tej definicji ma miejsce, gdy skrzydła okien lub drzwi balkonowych znajdujące się w jednej z pozycji otwarcia przemieszczają się lub zamykają w sposób niekontrolowany pod wpływem ciśnienia lub ruchu powietrza. Zablokowanie skrzydeł w pozycji otwarcia możliwe jest tylko przy zastosowaniu dodatkowych okuć pozycjonujących. 1. Konieczność specjalnych uzgodnień w przypadku rozszerzonych wymogów Okna i drzwi balkonowe: antywyważeniowe, odporne na wilgoć oraz przeznaczone do środowiska z substancjami agresywnymi lub obecnymi w powietrzu czynnikami przyśpieszającymi korozję, wymagają stosowania okuć specjalnych. Odporność na napór wiatru w pozycji zamkniętej i zaryglowanej zależna jest od konstrukcji skrzydeł okien i drzwi balkonowych. Jeśli wymagana jest odporność na napór wiatru (np. zgodnie z normą EN 210 w szczególności badanie nacisku p3), konieczne jest w odniesieniu do danej konstrukcji i materiału okna uzgodnienie i wprowadzenie odpowiedniego zestawu okuć. Zasadniczo zdefiniowane w 1.1 lub 1.2 okucia spełniają wymogi mieszkań bez barier (np. zgodnie z normą B. DIN 1802). W tym przypadku konieczne są jednakże odpowiednie zestawy okuć i specjalny sposób montażu skrzydeł okien i drzwi balkonowch. 2. Użycie niezgodne z przeznaczeniem Użycie nieprawidłowe czyli użycie produktu opisanego w punkcie 1.1 i 1.2 niezgodne z przeznaczeniem ma miejsce przede wszystkim: jeśli w obszar działania okna między ościeżnicę i skrzydło wprowadzone zostaną przeszkody, blokujące jego użycie zgodne z przeznaczeniem, jeśli na okna lub skrzydła drzwi balkonowych działają dodatkowe obciążenia (np. dzieci huśtające się na skrzydle okna lub drzwi balkonowych), jeśli okna lub skrzydła drzwi balkonowych dociskane są do ościeża sprzecznie z przeznaczeniem lub w sposób niekontrolowany (np. siłą wiatru) tak, że okucia, materiał ościeżnicy lub inne elementy okna lub skrzydeł drzwi balkonowych ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu, względnie dochodzi do uszkodzeń jako następstwo takiego działania, jeśli podczas zamykania okien lub drzwi balkonowych dojdzie do włożenia ręki pomiędzy ościeżnicę i skrzydło lub jeśli w tym obszarze znajdzie się osoba lub jej część ciała (niebezpieczeństwo zranienia). 3. Odpowiedzialność / wyłączenie odpowiedzialności Okucie jako całość może składać się jedynie z elementów systemu Roto. Stosowanie niedopuszczonych przez Roto Frank AG zestawień okuć lub nieprawidłowo przeprowadzony ich montaż albo użycie nieoryginalnych lub nie zatwierdzonych przez Roto elementów wyposażenia systemu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności. Odnośnie prawidłowego mocowania okuć należy przestrzegać "Wytycznych dot. mocowania nośnych, zawiasowych elementów okucia". rzy stosowaniu profili z VC lub z metali lekkich należy przestrzegać wytycznych producentów profili lub dostawców systemów. roducent okien jest generalnie odpowiedzialny za dotrzymanie obowiązujących parametrów systemowych (np. szczeliny uszczelkowej). Należy je poddawać regularnej kontroli, zwłaszcza przy pierwszym zastosowaniu nowych elementów okucia, w ramach procesu produkcyjnego aż po zamontowanie okna w budynku. Elementy okuć z założenia umożliwiają regulację w celu spełnienia parametrów systemowych, o ile okucia na nie mają wpływ. Jeżeli rozbieżność od tych parametrów, która prowadzi do usterki, stwierdzona zostanie dopiero po zamontowaniu okna w budynku, powstałe dodatkowe koszty nie stanowią przedmiotu roszczenia.. Zakres stosowania.1 Maksymalna masa skrzydeł Nie może dojść do przekroczenia podanej poniżej maksymalnej masy skrzydła dla poszczególnych rozwiązań technicznych okuć. Maksymalna masa skrzydła ustalana jest na podstawie elementu o najmniejszej dopuszczalnej nośności. Obowiązują podane zakresy stosowania jak również miejsca montażu elementów okuć. (patrz rozdział "Diagramy/ przekroje").2 y skrzydeł Diagramy z zakresami stosowania w dokumentacji dla projektantów, w katalogach produktowych lub w instrukcjach montażu przedstawiają związki między dopuszczalną szerokością i wysokością skrzydła na wrębie w zależności od ciężaru lub całkowitej grubości szyb. owstałe na tej podstawie i podane wymiary skrzydeł na wrębie i formaty skrzydeł (wysokość lub wymiar poprzeczny), jak również maksymalna masa skrzydeł nie mogą być przekroczone..3 Dobór elementów okucia Obowiązują wytyczne producenta, dotyczące właściwego doboru okuć (np. zastosowania dodatkowych rozwórek nożycowych, kompletowania okuć do okien i drzwi balkonowych antywyważeniowych itd.).. Konserwacja produktu Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa elementy okucia należy przynajmniej raz w roku kontrolować pod względem stabilności mocowania i zużycia. W razie potrzeby należy dokręcić wkręty mocujące lub wymienić poszczególne elementy. onadto przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić następujące prace konserwacyjne: smarowanie wszystkich elementów ruchomych i miejsc ryglowania okuć oraz sprawdzanie ich działania dozwolone jest stosowanie tylko takich środków czyszczących i konserwujących, które w żaden sposób nie pogarszają ochrony antykorozyjnej okuć Regulacja elementów okucia zwłaszcza w obszarze wspornika zawiasu dolnego albo wózków jezdnych i ograniczników nożycowych, jak również wymiana elementów, a także zdejmowanie i zakładanie skrzydła muszą być wykonane przez wykwalifikowany serwis. odczas konserwacji powierzchni okien i drzwi balkonowych np. podczas lakierowania lub lazurowania żadne elementy okucia nie mogą zostać zamalowane oraz muszą być zabezpieczone przed ew. zanieczyszczeniami podczas tych prac..1 owłoka okuć Elektrolitycznie naniesiona powłoka cynkowa nie ulega uszkodzeniu w normalnych warunkach mieszkaniowych, jeśli na elementach okucia nie osadza się skroplina lub jeśli pojawia się ona sporadycznie i szybko wyscha. By powłoka okuć zachowywała swe właściwości przez długi czas i by uniknąć jej korodowania, należy stosować się do następujących zaleceń: okucia oraz wręby pod okucia muszą mieć zapewniony dostęp powietrza szczególnie w okresie montażu, tak by nie były narażone na bezpośrednie działanie wilgoci lub skropliny Bezwzględnie konieczne jest zapewnienie, żeby nie dochodziło do trwałego skraplania się pary wodnej w przestrzeni między skrzydłem i ościeżnicą. nie dopuszczać do osadzania się na powierzchni okucia zanieczyszeń pochodzących z materiałów budowlanych (pył z mat. budowlanych, gipsu, cementu itp.) Ewentualne zanieczyszczenia tynkiem, cementem itp. oczyścić należy wodą zanim dojdzie do ich stężenia. agresywne opary ( np. kwasu mrówkowego lub octowego, amoniaku, reakcji amin i amoniaku, aldehydów, fenoli, kwasów garbnikowych itp.) w reakcji z małą ilością skropliny mogą prowadzić do szybkiej korozji na elementach okucia. Z tego względu należy bezwzględnie unikać tego rodzaju oparów w obszarze okna. W przypadku okien i drzwi balkonowych z drewna dębowego lub innych rodzajów drewna o wysokim stężeniu kwasu (garbnikowego) należy przez odpowiednie zabezpieczenie powierzchni drewna przeciwdziałać emisji tych substancji. Okucia nie mogą wchodzić w bezpośredni kontakt z niezabezpieczoną powierzchnią drewna. onadto nie należy stosować uszczelnień zawierających substancje kwasowe lub octowe albo ze składnikami wymienionymi powyżej, ponieważ zarówno bezpośredni kontakt z uszczelką jak i jej opary mogą spowodować korozję powierzchni okucia okucia mogą być czyszczone tylko łagodnymi, rozcieńczonymi środkami o neutralnym ph. W żadnym wypadku nie jest dozwolone stosowanie środków agresywnych z zawartością kwasów lub polerujących w połączeniu ze składnikami wymienionymi w poprzednich punktach. Do montażu elementów okucia stosować można generalnie tylko wkręty cynkowane galwanicznie i pasywowane. W żadnym wypadku nie dopuszcza się stosowania wkrętów ze stali szlachetnej, gdyż sprzyjają one korozji elementów o powłokach cynkowych. 6. Materiały informacyjne i instrukcje W celu dopełnienia obowiązku informacji i instrukcji, które przekazywać należy przez każdego pośrednika handlowego i producenta okien aż do finalnego nabywcy, jak również w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych dostępna jest następująca dokumentacja: Materiały dla projektantów Katalogi produktowe Instrukcje montażu Instrukcje konserwacji i obsługi 6 marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20 7

5 Wskazówki ogólne 11 1 mm luz wrębowy u dołu, poziomo 10 1 mm luz wrębowy pozostałych stron skrzydła 18/20/22 mm szerokość przylgi 13 mm oś okucia występujące w dalszej części katalogu pod łączną nazwą "dokumentacja produktowa". Dla zapewnienia danej funkcji okien i drzwi balkonowych: projektanci zobowiązani są do zamówienia u producenta "dokumentacji produktowej" i przestrzegania jej, placówki handlowe zobowiązane są do przestrzegania instrukcji i informacji o produkcie i zamówienia u producenta w szczególności instrukcji montażu, rysunków warsztatowych, instrukcji konserwacji i obsługi oraz do przekazania ich producentom okien; producenci okien są zobowiązani do przestrzegania "dokumentacji produktowej", a szczególnie do przekazania inwestorom i użytkownikom instrukcji konserwacji i użytkowania. 7. Zastosowanie pokrewnych wariantów okuć Dostępne w obrębie poszczególnych systemów okuć warianty, np. okucia do skrzydeł uchylnych i odchylnych lub takie, które zamiast lub dodatkowo do funkcji uchylnej pozwalają na ustawienie skrzydła w pozycji wentylacyjnej, w której skrzydło odsunięte jest równolegle od ościeżnicy na określoną szczelinę należy zależnie od występujących cech odpowiednio do powyższych wytycznych traktować pod względem: informacji o produkcie i zastosowania zgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowego użycia, zakresu stosowania, jego konserwacji i dozoru technicznego, materiałów informacyjnych i instrukcji. Bezpieczeństwo funkcjonowania okuć rzepisy gwarancyjne D la zapewnienia stałej niezawodności funkcjonowania okuć należy przestrzegać: 1. Fachowego i prawidłowego montażu elementów okucia zgodnie z niniejszą instrukcją. 2. Fachowego i prawidłowego montażu elementów w oknie. 3. roducent okien jest zobowiązany do przekazania użytkownikowi okna instrukcji obsługi i konserwacji lub warunków gwarancji. Całe okucie może się składać wyłącznie z oryginalnych elementów systemu Roto. Użycie elementów spoza systemu wyklucza dochodzenie wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Do mocowania elementów okuć należy stosować cynkowane galwanicznie na kolor srebrny wkręty do stolarki otworowej ze stali 3, /,0 x... Do okien antywyważeniowych zaleca się stosowanie wkrętów częściowo gwintowanych (z trzonem walcowym). roducent okien jest zobowiązany do wystarczająco stabilnego mocowania elementów okucia, w razie konieczności należy odwołać się do producenta wkrętów. rzy mocowaniu ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, nośnych elementów okucia jak wspornik rozwórki i wspornik zawiasu dolnego, siła wyrywająca prostopadła do powierzchni skrzydła musi osiągnąć wartości zgodnie z poniższą tabelą (siła rozciągająca w zależności od masy skrzydła zgodnie z RA-RG 607/3). Masa skrzydła w kg Siła rozciągająca w N odane wartości odnoszą się do wspornika rozwórki. Obowiązują one również dla wspornika zawiasu dolnego, jeśli mocowanie zostanie przeprowadzone tak, jak w przypadku wspornika rozwórki. W przypadku agresywnych gatunków drewna (np. afzelia lub dąb) należy zabezpieczyć lakierem ochronnym przed montażem okucia na skrzydle miejsca nacięć i frezowania. Nie stosować uszczelnień z zawartością kwasów, ponieważ mogą powodować korozję okuć. rzy szkleniu okien należy przestrzegać wytycznych wypierania szyb do konkretnych typów okien. Wyłączenie odpowiedzialności roducent okuć nie odpowiada za wadliwe funkcjonowanie i usterki elementów okuć czy wyposażonych w nie okien lub drzwi balkonowych, jeśli wynikają one z niedostatecznych danych oferty przetargowej, nieprzestrzegania przepisów montażu czy diagramów ilustrujących zakres stosowania. Gwarancja dotyczy tylko oryginalnych elementów okucia Roto. 8 marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20 9

6 Wymiary Diagramy stosowania Wymiary profilu System wrąb Euro /18(20/22)-13 Gł. wrębu 2/30 uz wrębowy u dołu, poziomo: 11, 1 mm uz wrębowy z boku: 10 1 mm uz wrębowy u góry 11 1 mm Wymiary pod okucie Diagram do 100 kg Strona zawiasowa Okucie rozwierno-uchylne do okien prostokątnych 2/30 13 oś okucia 18/20/22 Miejce pod okucie na ościeżnicy 9, 2,2 Rowek okuciowy 16,2,3 18/20/22 13 oś okucia Zakres stosowania Szerokość skrzydła na wrębie.(ffb) mm Wysokość skrzydła na wrębie (FFH) mm Masa skrzydła (bez odciążnika)...max. 100 kg Zabezpieczenie antywyważeniowe do okien w klasie WK1 Szerokość skrzydła na wrębie (FFB).0 1 mm Wysokość skrzydła na wrębie (FFH) mm Masa skrzydła (bez odciążnika)...max. 100 kg Zabezpieczenie antywyważeniowe do okien w klasie WK2 Szerokość skrzydła na wrębie (FFB).0 1 mm Wysokość skrzydła na wrębie (FFH). 2 mm Masa skrzydła (bez odciążnika)...max. 100 kg Wysokość skrzydła na wrębie (FFH) w mm kg masa skrzydła 90 kg masa skrzydła 80 kg masa skrzydła 60 kg masa skrzydła 0 kg masa skrzydła H X A B Uwaga: Dla ramienia rozwórki i masy skrzydła > 80 kg ustawić ogranicznik uchyłu na ramieniu rozwórki na 80 mm Szerokość skrzydła na wrębie (FFB) w mm = w tym zakresie konieczna jest dodatkowa rozwórka nożycowa Miejsce na ościeżnicy dla kąta rozwarcia 90 (KR 90 ) Oś okucia A Grubość Szerokość Miejsce na ościeżnicy dla kąta = niedopuszczalny zakres stosowania przylgi H przylgi B rozwarcia 90 (KR 90 ) X , , , , , , , , ,3 10 marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20 11

7 Diagramy stosowania Diagram do 10 kg Strona zawiasowa Okucie rozwierno-uchylne do okien prostokątnych Zakres stosowania Szerokość skrzydła na wrębie (FFB) mm Wysokość skrzydła na wrębie (FFH) mm Masa skrzydła (z odciążnikiem) kg Zabezpieczenie antywyważeniowe do okien w klasie WK1 Szerokość skrzydła na wrębie (FFB).0 1 mm Wysokość skrzydła na wrębie (FFH) mm Masa skrzydła (z odciążnikiem) kg Zabezpieczenie antywyważeniowe do okien w klasie WK2 Szerokość skrzydła na wrębie (FFB).0 1 mm Wysokość skrzydła na wrębie (FFH). 2 mm Masa skrzydła (z odciążnikiem) kg Uwaga: Dla ramienia rozwórki i masy skrzydła > 80 kg ustawić ogranicznik uchyłu na ramieniu rozwórki na 80 mm. Dla masy skrzydła > 130 kg ustawić ogranicznik uchyłu na ramieniu rozwórki na 80 mm. Wysokość skrzydła na wrębie (FFH) w mm Szerokość skrzydła na wrębie (FFB) w mm = w tym zakresie konieczna jest dodatkowa rozwórka nożycowa 10 kg masa skrzydła kg masa skrzydła 100 kg masa skrzydła 90 kg masa skrzydła 7-80 kg masa skrzydła = niedopuszczalny zakres stosowania marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20 13

8 Okucie rozwierno-uchylne odstawowe zabezpieczenie antywyważeniowe Zakres stosowania Szer. skrzydła na wrębie (FFB) mm Wys. skrzydła na wrębie (FFH) 280() 2 mm Wys. skrzydła na wrębie (z odciążnikiem) 2 mm Wys. osadzenia klamki / mm Dł. zasuwnicy , (3), () Wys. osadzenia klamki / mm Zawias dolny Wspornik zawiasu dolnego, System /18(20/22)-13, gł. wrębu Zamknięcie narożne po str. zawiasów() Dł. zasuwnicy bez odciążnika ( 80 kg) z odciążnikiem ( 80 kg) KU E Blokada bł. położenia klamki, el. na skrzydle Narożnik nie zazn. Narożnik E Narożnik RU 7 Narożnik specjalny nie zazn. E (FFH < 360 lub FFB < 30) Narożnik specjalny (FFH < 360 lub FFB < 30) 8 rowadnica rozwórki Szer. skrzydła na wrębie / mm Długość (3) 10 7 (), (3), () Dodatkowa rozwórka nożycowa (od FFB 01) Ogranicznik rozwarcia element na skrzydle Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, poziome Czop zatrzasku FFH>1800 mm 13 Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, pionowe /18(20/22)-13, gł. wrębu (od FFB 2, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) 16 Odciążnik element na skrzydle Odciążnik element na ościeżnicy Elementy zależne od profilu patrz tabela na str Zaczep poziomy uchylno-rozwierny (UR) Zaczep obwodowy (OB) 20 Zatrzask (ZB) 21 Zaczep blokady błędnego położenia klamki (BK) 22 Ogranicznik rozwarcia element na ościeżnicy (od FFB 2, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) marzec 20 IMO_109_ Ramię rozwórki, System /18(20/22)-13, gł. wrębu 2 Szer. skrzydła na wrębie / mm Wspornik zawiasu dolnego, System Ramię rozwórki, System /18(20/22)-13, gł. wrębu Zasuwnica RU ze środk./ zmiennym osadzeniem klamki, dornmas 1 mm Masa skrzydła (bez odciążnika) max. 100 kg Masa skrzydła (z odciążnikiem) max. 10 kg 1 Zasuwnica RU ze stałym osadzeniem klamki, dornmas 1 mm Zestawienie elementów okucia od szerokości skrzydła na wrębie FFB 01 mm konieczna jest dodatkowa rozwórka nożycowa bez blokady błędnego położenia klamki (3) z narożnikiem specjalnym () FFH mm skrócić zamknięcie narożne po stronie zawiasów przy maksymalnie wysuniętym cięgnie 22 Od wysokości skrzydła na wrębie FFH < mm (w oknach bez uszczelki podprzylgowej od FFH < 900 mm) należy ograniczyć wielkość uchyłu do 80 mm (patrz str. 0 / 1). IMO_109_-1 marzec 20 1

9 Okucie rozwierno-uchylne Klasa odporności antywyważeniowej WK1 (N EN V ) Zakres stosowania Szer. skrzydła na wrębie (FFB) 0 1 mm Wys. skrzydła na wrębie (FFH) 280() 2 mm Wys. skrzydła na wrębie (z odciążnikiem) 2 mm 1 Zasuwnica RU ze stałym osadz. klamki, dornmas 1 mm Wys. osadzenia klamki / mm FFH / mm Dł. zasuwnicy , (3), () Zamknięcie narożne po stronie zawiasów () Zawias dolny Wspornik zawiasu doln., system /18(20)-13, gł. wrębu Wspornik zawiasu doln., system /18(20)-13, gł. wrębu KU Wys. osadzenia klamki / mm Dł. zasuwnicy 310 0, (3), () E Blokada bł. położenia klamki el. na skrzydle Narożnik KU Dodatkowa rozwórka nożycowa (od FFB 01) Ogranicznik rozwarcia el. na skrzydle Elementy zależne od profilu patrz tabela na str Ramię rozwórki, System /18(20/22)-13, gł. wrębu Zaczep poziomy uchylno-rozwierny stalowy (URS) 21 Zaczep obwodowy (OB) 22 Zaczep antywyważeniowy stalowy (ANS) 23 Zatrzask (ZB) 2 Zaczep blokady błędnego położenia klamki (BK) 2 Ogranicznik rozwarcia el. na ościeżnicy 18 (od FFB 60, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) marzec 20 IMO_109_ Od wysokości skrzydła na wrębie FFH < mm (w oknach bez uszczelki podprzylgowej od FFH < 900 mm) należy ograniczyć wielkość uchyłu do Ramię rozwórki, System /18(20/22)-13, gł. wrębu (od FFB 60, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) Długość () Odciążnik element na ościeżnicy z ogranicznikiem rozwarcia rowadnica rozwórki 0 bez ogranicznika rozwarcia 18 Odciążnik element na skrzydle 22 1 Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, poziome 7 Narożnik specjalny (FFH < 360) Narożnik RU Zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki Czop zatrzasku FFH>1800 mm 01 1 z odciążnikiem ( 80 kg) bez odciążnika ( 80 kg) 1 13 Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, pionowe FFH / / mm Masa skrzydła (bez odciążnika) max. 100 kg Masa skrzydła (z odciążnikiem) max. 10 kg Zasuwnica RU ze śr. / zmiennym osadz. klamki, dornmas 1 mm Zestawienie elementów okucia od szerokości skrzydła na wrębie FFB 01 mm konieczna jest dod. rozwórka nożycowa bez blokady błędnego położenia klamki (3) z narożnikiem specjalnym () FFH mm skrócić zamknięcie narożne po stronie zawiasów, przy maksymalnie wysuniętym cięgnie KU - z możliwością przyłączenia * klasa zabezpieczeń antywyważeniowych dotyczy całego okna, a nie tylko wyposażonych w nie okuć 80 mm (patrz str. 0 / 1). IMO_109_-1 marzec 20 17

10 Okucie rozwierno-uchylne Klasa odporności antywyważeniowej WK2 (N EN V ) Zakres stosowania Szerokość skrzydła na wrębie FFB mm Wysokość skrzydła na wrębie (FFH)... 2 mm 1 Zasuwnica RU ze stałym osadz. klamki, dornmas 1 mm Wysokość osadze- nia klamki / mm Dł. zasuwnicy 11 Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, pionowe bez odciążnika ( 80 kg) z odciążnikiem ( 80 kg) V V V V V V V V V Blokada bł. położenia klamki el. na skrzydle Narożnik RU KU Antywyważeniowa prowadnica rozwórki KU KU KU KU KU KU KU Długość KU V KU KU KU Ramię rozwórki, System /18(20/22)-13, gł. wrębu Ramię rozwórki, System /18(20/22)-13, gł. wrębu 30 bez ogranicznika rozwarcia z ogranicznikiem rozwarcia KU Dodatkowa rozwórka nożycowa (od FFB 01) Ogranicznik rozwarcia el. na skrzydle Elementy zależne od profilu patrz tabela na str Zaczep poziomy uchylno-rozwierny stalowy (URS) 830 Zaczep antywyważeniowy stalowy (ANS) 10 Wspornik zawiasu doln., system /18(20/22)-13, gł. wrębu Zatrzask (ZB) 21 Zaczep blokady błędnego położenia klamki (BK) Wspornik zawiasu doln., system /18(20/22)-13, gł. wrębu Ogranicznik rozwarcia el. na ościeżnicy Zamknięcie narożne po str. zawiasów 9 Zawias dolny V (od FFB 60, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, poziome V Narożnik Czop zatrzasku FFH>1800 mm Masa skrzydła (bez odciążnika)...max. 100 kg Masa skrzydła (z odciążnikiem)...max. 10 kg 800 Zestawienie elementów okucia 1 Zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki Odciążnik element na skrzydle Odciążnik element na ościeżnicy 6 2 (od FFB 60, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) Od wysokości skrzydła na wrębie FFH < mm (w oknach bez uszczelki podprzylgowej od FFH < 900 mm) należy ograniczyć wielkość uchyłu do 80 mm (patrz str. 0 / 1). od szerokości skrzydła na wrębie FFB 01 mm konieczna jest dodatkowa rozwórka nożycowa KU - z możliwością przyłączenia * klasa zabezpieczeń antywyważeniowych dotyczy całego okna, a nie tylko wyposażonych w nie okuć 18 marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20

11 Okucie rozwierne odstawowe zabezpieczenie antywyważeniowe Zakres stosowania Szer. skrzydła na wrębie (FFB) mm Wys. skrzydła na wrębie (FFH) mm Wys. skrzydła na wrębie (z odciążnikiem) 2 mm 1 Zasuwnica RU ze stałym osadz. klamki, dornmas 1 mm Wysokość osadze- nia klamki / mm Dł. zasuwnicy , (3) Wysokość osadzenia klamki / mm Dł. zasuwnicy Ogranicznik rozwarcia el. na ościeżnicy (od FFB 2) Ogranicznik skoku zasuwnicy (90 ) Odciążnik element na skrzydle Odciążnik element na ościeżnicy Zatrzask (ZB) 22 Zaczep blokady błędnego położenia klamki (BK) 23 Ogranicznik rozwarcia el. na ościeżnicy (od FFB 2) E Blokada bł. położenia skrzydła el. na skrzydle Narożnik nie zazn. E Narożnik E (od FFB 2, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) (FFH < 360 / 0) Narożnik specjalny Narożnik RU 8 Elementy zależne od profilu patrz tabela na str Docisk międzyzawiasowy ukryty el. na ościeżnicy (od FFB 2, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) Docisk międzyzawiasowy ukryty el. na skrzydle, (3) Zaczep obwodowy (OB) Narożnik specjalny Czop zatrzasku FFH>1800 mm Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, poziome 18 Zaczep antywyważeniowy (AN) 2 Zasuwnica RU ze śr. / zmiennym osadz. klamki, dornmas 1 mm Masa skrzydła (bez odciążnika) max. 100 kg Masa skrzydła (z odciążnikiem) max. 10 kg Zestawienie elementów okucia (FFH < 360 / 0) El. zawiasu rozwiernego na skrzydle 9 Zawias rozwierny bez narożnika, 73 system /18(20/22)-13, gł. wrębu Zawias rozwierny bez narożnika, system /18(20/22)-13, gł. wrębu Zawias dolny 11 Wspornik zawiasu dolnego, system /18(20/22)-13, gł. wrębu Wspornik zawiasu dolnego, system /18(20/22)-13, gł. wrębu marzec 20 IMO_109_ FFB mm skrócić narożnik górny bez blokady błędnego położenia klamki (3) z narożnikiem specjalnym 23 IMO_109_-1 marzec 20 21

12 Okucie uchylne odstawowe zabezpieczenie antywyważeniowe Zestawienie elementów okucia Zakres stosowania Szerokość skrzydła na wrębie FFB mm Wysokość skrzydła na wrębie (FFH) mm Masa skrzydła...max. 80 kg 1 Zasuwnica RU ze śr. / zmiennym osadz. klamki, dornmas 1 mm Narożnik nie zazn. E Narożnik Narożnik specjalny nie zazn. E Narożnik specjalny Dł. zasuwnicy El. zawiasu rozwiernego na skrzydle Zawias rozwierny bez narożnika, 73 system /18(20/22)-13, gł. wrębu Zawias rozwierny bez narożnika, system /18(20/22)-13, gł. wrębu Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, pionowe Docisk międzyzawiasowy ukryty el. na skrzydle Ogranicznik uchylenia (bez zamknięcia śr., bez zasuwnicy) Ogranicznik uchylenia (na zamknięciu śr., na zasuwnicy) Ogranicznik skoku zasuwnicy (90 ) 6 8 () 8 () Elementy zależne od profilu patrz tabela na str Zaczep obwodowy (OB) 11 Docisk międzyzawiasowy ukryty el. na ościeżnicy FFB mm skrócić narożnik z narożnikiem specjalnym Wskazówka: montaż ogranicznika uchylenia: patrz AB marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20 23

13 Okucie rozwierne / rozwierno-uchylne odstawowe zabezpieczenie antywyważeniowe Zestawienie elementów okucia Zakres stosowania Szer. skrzydła na wrębie (FFB) 1.skrzydło (RU) 330 1mm Szer. skrzydła na wrębie (FFB) 2. skrzydło (R) mm Masa skrzydła (bez odciążnika) max. 100 kg Masa skrzydła (z odciążnikiem) max. 10 kg z ruchomym słupkiem Wys. skrzydła na wrębie (FFH) 30 2 mm Wys. skrzydła na wrębie (z odciążnikiem) 2 mm Ramię rozwórki, System /18(20/22)-13, gł. wrębu 30 1 Zasuwnica RU ze stałym osadz. klamki, dornmas 1 mm(6) Wysokość osadzenia klamki / mm Zamknięcie narożne po str. zawiasów, (FFH 30 2mm) Zawias dolny Zasuwnica RU ze śr./zmiennym osadz. klamki, dornmas 1mm Wysokość osadzenia klamki / mm 30 0, (3), () Dł. zasuwnicy / mm Wspornik zawiasu dolnego, system /18(20/22)-13, gł. wrębu 2 Wspornik zawiasu dolnego, system /18(20/22)-13, gł. wrębu bez odciążnika ( 80 kg) z odciążnikiem ( 80 kg) KU E Czop zatrzasku FFH>1800 mm Narożnik specjalny () (FFB < 30 mm) (nie zazn.) E Narożnik RU 7 Narożnik specjalny () (FFB < 30 mm) (nie zazn.) Dodatkowa rozwórka nożycowa (od FFB 01) Ogranicznik rozwarcia element na skrzydle 8 91 (od FFB 2, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) 30 Osadzenie dźwigni (3) Długość / / / / / Ramię rozwórki, System /18(20/22)-13, gł. wrębu marzec 20 IMO_109_ Od wysokości skrzydła na wrębie FFH < mm (w oknach bez uszczelki podprzylgowej od FFH < 900 mm) należy ograniczyć wielkość uchyłu do 80 mm (patrz str. 0 / 1). (3) Zatrzask do zasuwnicy środkowej (ZB) Blokada błędnego położenia klamki (BK) 27 Na zasuwnicy środkowej Narożnik z zaczepem antywyważeniowym Zawias rozwierny bez narożnika, system /18(20/22)-13, gł. wrębu Zawias rozwierny bez narożnika, system /18(20/22)-13, gł. wrębu El. zawiasu rozwiernego na skrzydle od szerokości skrzydła na wrębie FFB 01 mm konieczna jest dod. rozwórka nożycowa bez blokady błędnego położenia klamki (3) z narożnikiem specjalnym () od FFB mm skrócić narożnik górny () Bolec regulowany przekręcić o 180, jeśli zasuwnica środkowa znajduje się po prawej stronie KU - z możliwością przyłączenia n () 16 Zasuwnica środkowa, stałe osadzenie klamki () / () 11 (3) 7 / Długość rowadnica rozwórki () 7 13 Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, poziome E () Narożnik Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, pionowe (nie zazn.) Narożnik () Blokada bł. położenia klamki el. na skrzydle Długość zasuwnicy / mm 17 Zasuwnica środkowa, środk./zmienne osadzenie klamki / () Osadzenie dźwigni Długość (3) 23 Docisk międzyzawiasowy ukryty el. na skrzydle Odciążnik element na skrzydle Odciążnik element na ościeżnicy (3) () Elementy zależne od profilu patrz tabela na str Zaczep poziomy uchylno-rozwierny (UR) 27 Zaczep obwodowy (OB) 28 Zaczep antywyważeniowy (AN) 29 Docisk międzyzawiasowy ukryty el. na ościeżnicy 30 Ogranicznik rozwarcia el. na ościeżnicy (od FFB 2) (Od FFB 2, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) IMO_109_-1 marzec 20 2

14 Okucie rozwierne / rozwierno-uchylne Klasa odporności antywyważeniowej WK1 (N EN V ) Zakres stosowania Szer. skrzydła na wrębie (FFB) 0 1 mm Wys. skrzydła na wrębie (FFH) 0 2 mm Wys. skrzydła na wrębie (z odciążnikiem) 2 mm 1 Zasuwnica RU ze stałym osadz. klamki, dornmas 1 mm(6) Wysokość osadzenia klamki / mm Długość zasuwnicy / mm Masa skrzydła (bez odciążnika) max. 100 kg Masa skrzydła (z odciążnikiem) max. 10 kg z ruchomym słupkiem Wspornik zawiasu dolnego, system /18(20/22)-13, gł. wrębu 2 Wspornik zawiasu dolnego, system /18(20/22)-13, gł. wrębu 30 bez odciążnika ( 80 kg) KU FFB/ mm z ogranicznikiem rozwarcia KU E Dodatkowa rozwórka nożycowa (od FFB 01) Ogranicznik rozwarcia el. na skrzydle 8 91 (Od FFB 60, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) Blokada bł. położenia klamki el. na skrzydle Narożnik specjalny (FFH < 80 mm) rowadnica rozwórki Nazwa art. / Długość 30 / / / / / (3) Zasuwnica środkowa, śr./zmienne osadzenie klamki / () Osadzenie dźwigni (3) Długość Od wys. skrzydła na wrębie FFH < mm (w oknach bez uszczelki podprzylgowej od FFH < 900 mm) należy ograniczyć wielkość uchyłu do 80 mm (patrz str. 0 / 1). Elementy zależne od profilu patrz tabela na str rowadnica rozwórki skrzydeł rozwiernych Nazwa art. / Długość / Zaczep poziomy uchylno-rozwierny stalowy (URS) / Zaczep obwodowy (OB) 27 Zaczep antywyważeniowy stalowy (ANS) 28 Ogranicznik rozwarcia el. na ościeżnicy 23 Najazd (3) Długość Ramię rozwórki, system /18(20/22)-13, gł. wrębu 30 Osadzenie dźwigni (3) Ramię rozwórki, system /18(20/22)-13, gł. wrębu Zasuwnica środkowa, stałe osadzenie klamki () 3 Czop zatrzasku FFH>1800 mm Narożnik RU Narożnik Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, poziome bez ogranicznika rozwarcia 2 Zasuwnica RU ze śr. / zmiennym osadz. klamki, dornmas 1 mm Dł. zasuwnicy / mm z odciążnikiem ( 80 kg) 13 Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, pionowe Wysokość osadzenia klamki / mm Zestawienie elementów okucia 22 Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, poziome górne KU KU KU KU Zatrzask do zasuwnicy środkowej Blokada błędnego położenia klamki 27 Na zasuwnicy środkowej KU (Od FFB 60, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) Odciążnik element na skrzydle Odciążnik element na ościeżnicy 6 2 od szerokości skrzydła na wrębie FFB 01 mm konieczna jest dod. rozwórka nożycowa bez blokady błędnego położenia klamki z narożnikiem specjalnym () b olec regulowany przekręcić o 180, jeśli zasuwnica środkowa znajduje się po prawej stronie KU - z możliwością przyłączenia * klasa zabezpieczeń antywyważeniowych dotyczy całego okna, a nie tylko wyposażonych w nie okuć (3) 10 Zamknięcie narożne po str. zawiasów (FFH 30 2mm) Zawias dolny marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20 27

15 Okucie rozwierne / rozwierno-uchylne Klasa odporności antywyważeniowej WK2 (N EN V ) Zakres stosowania Szer. skrzydła na wrębie (FFB) 0 1 mm Wys. skrzydła na wrębie (FFH) 2 mm Zestawienie elementów okucia Masa skrzydła (bez odciążnika) max. 100 kg Masa skrzydła (z odciążnikiem) max. 10 kg z ruchomym słupkiem 1 Zasuwnica RU ze stałym osadz. klamki, dornmas 1 mm Wysokość osadze- nia klamki / mm Dł. zasuwnicy 10 Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, pionowe bez odciążnika ( 80 kg) z odciążnikiem ( 80 kg) V V V KU V V V V V V Narożnik V Narożnik RU V rowadnica rozwórki Długość Ramię rozwórki, system /18(20/22)-13, gł. wrębu Ramię rozwórki, system /18(20/22)-13, gł. wrębu Zamknięcie narożne po str. zawiasów 8 Zawias dolny 9 Wspornik zawiasu dolnego, system /18(20/22)-13, gł. wrębu 2 Wspornik zawiasu dolnego, system /18(20/22)-13, gł. wrębu KU KU KU KU KU KU KU KU Czop zatrzasku FFH>1800 mm KU KU KU z ogranicznikiem rozwarcia KU Dodatkowa rozwórka nożycowa (od FFB 01) Ogranicznik rozwarcia el. na skrzydle Od wysokości skrzydła na wrębie FFH < mm (w oknach bez uszczelki podprzylgowej od FFH < 900 mm) należy ograniczyć wielkość uchyłu do 80 mm (patrz str. 0 / 1). (Od FFB 60, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) 1 Zasuwnica środkowa, stałe osadzenie klamki Osadzenie dźwigni Długość Antywyważeniowe zabezpieczenie dźwigni 20 rowadnica rozwórki skrzydeł rozwiernych Nazwa art. / Długość Zamknięcie śr. wieloczęściowe, poziome górne, skrzydło rozwierne / Zatrzask do zasuwnicy środkowej Blokada bł. położenia klamki el. na skrzydle Blokada błędnego położenia klamki Zaczep antywyważeniowy stalowy (ANS) 26 Ogranicznik rozwarcia el. na ościeżnicy (Od FFB 60, wymagany od. Jeśli jest odciążnik, to musi być ogranicznik) 22 Najazd 02 KU 60 2 Zaczep poziomy uchylno-rozwierny stalowy (URS) Zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki / od szer. skrzydła na wrębie FFB 01 mm konieczna jest dodatkowa rozwórka nożycowa b olec regulowany przekręcić o 180, jeśli zasuwnica środkowa znajduje się po prawej stronie KU - z możliwością przyłączenia marzec 20 IMO_109_ Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, poziome bez ogranicznika rozwarcia KU KU KU KU Odciążnik element na skrzydle Odciążnik element na ościeżnicy 6 2 Na zasuwnicy środkowej Elementy zależne od profilu patrz tabela na str. 31 IMO_109_-1 marzec 20 29

16 Możliwości łączenia zasuwnicy środkowej / zasuwnicy RU Elementy zależne od profilu Zasuwnica środkowa / zasuwnica RU ze stałym osadzeniem klamki, dornmas 1 mm Zasuwnica środkowa ze stałym osadzeniem dźwigni Osadzenie dźwigni / mm Drzwi Zasuwnica RU ze stałym osadzeniem klamki Możliwość blokady błędnego położenia klamki X X lub X lub X X X lub X lub X X lub X 29 8 lub 29 8 Zasuwnica środkowa / zasuwnica RU ze środkowym/zmiennym osadzeniem klamki, dornmas 1 mm System Zaczep poziomy uchylno-rozwierny (UR) Ogranicznik rozwarcia Zaczep obwodowy (OB) Zaczep antywyważeniowy (AN) Zaczep antywyważeniowy stalowy (ANS) Oś okucia 13 mm z czopami * * Oś okucia 13 mm * System * Zatrzask Część ramowa Blokada błędn. położenia klamki Część ramowa Zaczep do mikrowentylacji, część ramowa Oś okucia 13 mm z czopami Oś okucia 13 mm Zasuwnica śr. do zasuwnicy RU ze środk./zmiennym osadz. dźwigni Osadzenie dźwigni / mm Drzwi Zasuwnica środkowa RU ze środkowym/zmiennym osadz. klamki Możliwość blokady błędnego położenia klamki X 29 7 X X X X (FFH 310 0) lub (FFH 1 620) System Zaczep poziomy Docisk międzyzaw. uchylno-rozwierny TF ukryty, el. na ościeżnicy Głębokość wrębu 2 z czopem Głębokość wrębu 30 z czopem Głębokość wrębu * * Głębokość wrębu * * Artykuł Zaczep antywyważeniowy poziomy UR stalowy (URS) z czopami 291 6* 291 6* Zaczep antywyważeniowy poziomy UR stalowy (URS) 280 * 280 * Okucie do okien w technologii TiltFirst (uchył przed rozwieraniem) Ramię rozwórki * zaczepy o szerokości 20 mm (od osi 9 mm) Inne el. zależne od profilu na zapytanie. 30 marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20 31

17 Otwory pod okucia na skrzydle Otwory pod okucia na ościeżnicy Rozstaw otworów pod klamkę Wiercenie pod trzpień i czopy klamki Wspornik rozwórki, głębokość wrębu 2 mm Wys. osadzenia klamki, wymiar G 18 1 Dornmas Otwór Ø 10, głębokość 33 mm Ø 2 3 Otwór Ø 10, głębokość 33 mm dla przylgi 16 mm 33 1 Ø 2 Dornmas max. R2 Głębokość wrębu , 17 min.10 2x Ø max. R2 Montaż klamki Otwory pod zawias dolny i odciążnik Mocowanie klamki wkrętami z łbem stożkowym płaskim DIN 96 M x w puszce zasuwnicy 17 11, 3, Głębokość wrębu 2 Wspornik zawiasu dolnego, gł. wrębu 2 mm Rowek okuciowy 32,8 Wejście gwintu 337,8 17 tylko do skrzydeł o masie 80 kg z odciążnikiem 11, uszka zasuwnicy 2x Ø6 Klamka okienna Roto Swing z czopami trzpień kwadratowy 7 mm 6,3 62,3 92,8 12,8 167,8 max. R2 32 7, 6 Głębokość wrębu , 6 2 max. R2 Czopy, Ø 10 mm Trzpień kwadratowy, 7 mm 3, , 3, Głębokość wrębu marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20 33

18 Otwory pod okucia na ościeżnicy Skrzydło rzycinarka / montaż elementów okucia Wspornik rozwórki, głębokość wrębu 30 mm 1. Skracanie na wymiar przycinarką pneumatyczną (z wykrawaniem otworu) 2. Stabilne mocowanie złącza z systemem Clip + Fit max. R2 Głębokość wrębu min. 10 2x Ø6 11, 22, 88 6 max. R2 22, 11, 3, Głębokość wrębu Kolejność montażu (propozycja) 1 Narożnik Wspornik zawiasu dolnego, gł. wrębu 30 mm 1 2 Narożnik RU 3 Zasuwnica RU Zamknięcie narożne po stronie zawiasów rowadnica rozwórki 22, 11, tylko do skrzydeł o masie 80 kg z odciążnikiem 6 Zamknięcie środkowe wieloczęściowe, pionowe i poziome 7 Zawias dolny 2x Ø6 32 7, 6 max. R2 17 Głębokość wrębu 30 min , 6 max. R2 22, 11, 3, Głębokość wrębu marzec 20 IMO_109_-1 IMO_109_-1 marzec 20 3

System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna

System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna Roto NT Royal Technologia okien i drzwi Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Royal AB 517-

Bardziej szczegółowo

Roto NT Royal. System okuć rozwierno-uchylnych

Roto NT Royal. System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal System okuć rozwierno-uchylnych Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych NT Royal z drewna grudzień 200 1 Okna i drzwi to łącznik pomiędzy mieszkaniem i otaczającym je światem otwierają

Bardziej szczegółowo

Roto NT. Technologia okien i drzwi. Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych

Roto NT. Technologia okien i drzwi. Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych Technologia okien i drzwi Roto NT Najbardziej rozpowszechniony na świecie system okuć rozwierno-uchylnych do okien i drzwi balkonowych Instrukcja montażu do profili aluminiowych z rowkiem okuciowym 16

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Zakładanie skrzydła. Zdejmowanie skrzydła

Wskazówki montażowe. Zakładanie skrzydła. Zdejmowanie skrzydła Wskazówki montażowe Zakładanie skrzydła Wsunięcie sworznia wspornika rozwórki tylko przy zamkniętym oknie Sworzeń wspornika rozwórki Montaż ostateczny 1. Wsunąć sworzeń wspornika rozwórki ręką 2. Docisnąć

Bardziej szczegółowo

Roto NT Designo. Ukryta strona zawiasowa RU

Roto NT Designo. Ukryta strona zawiasowa RU Roto NT Designo Ukryta strona zawiasowa RU Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z PVC lipiec 2010 Strona / AB 567-3 PL lipec 2010; Zastrzega się możliwość zmian. Roto NT Designo Wyłączenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z PVC. Technologia okien i drzwi

System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal. Roto NT Royal. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z PVC. Technologia okien i drzwi System okuć rozwierno-uchylnych Roto NT Royal Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z PVC Roto NT Royal Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Roto NT. System okuć rozwierno-uchylnych. Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z drewna grudzień 2008

Roto NT. System okuć rozwierno-uchylnych. Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z drewna grudzień 2008 Roto NT System okuć rozwierno-uchylnych Instrukcja montażu do okien i drzwi balkonowych z drewna grudzień 2008 strona / AB 503-3 PL-5 Aprobaty techniczne. strona 2 / AB 503-3 PL-5 Aprobaty techniczne.

Bardziej szczegółowo

Roto Patio Z. Roto Patio Z. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi

Roto Patio Z. Roto Patio Z. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi Roto Patio Z Roto Patio Z Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

System okuć rozwierno-uchylnych Roto. Roto NT PowerHinge. Instrukcja montażu do wielkogabarytowych okien i drzwi balkonowych z drewna

System okuć rozwierno-uchylnych Roto. Roto NT PowerHinge. Instrukcja montażu do wielkogabarytowych okien i drzwi balkonowych z drewna System okuć rozwierno-uchylnych Roto Instrukcja montażu do wielkogabarytowych okien i drzwi balkonowych z drewna Roto NT PowerHinge Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

System okuć Roto Patio S NT. Roto Patio S NT. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi

System okuć Roto Patio S NT. Roto Patio S NT. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi System okuć Roto Patio S NT Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Roto Patio S NT Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC

Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową

Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową Okucia rozwierno-uchylne z ukrytą stroną zawiasową Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Roto NT Designo z odciążnikiem Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Roto NT TurnPlus. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi

Roto NT TurnPlus. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi Roto NT TurnPlus Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Roto NT TurnPlus Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Roto NT hamulec rozwarcia sterowany klamką

Roto NT hamulec rozwarcia sterowany klamką Roto NT hamulec rozwarcia sterowany klamką Roto NT hamulec rozwarcia sterowany klamką Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja.

Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Roto NT E5 Konserwacja, dozór techniczny i regulacja. Okna wyposażone w wysokiej jakości okucia Roto to najwyższy komfort obsługi, niezawodność funkcjonowania i odporność na zużycie. Warunkiem sprawności

Bardziej szczegółowo

VS ALU-DS/A Strona zamykająca ALU-DS/A profil aluminiowy

VS ALU-DS/A Strona zamykająca ALU-DS/A profil aluminiowy VS ALU-DS/A Strona zamykająca ALU-DS/A profil aluminiowy Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE)

Bardziej szczegółowo

Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC

Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem. Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC Roto NT Zasuwnica RU z ujemnym dornmasem Instrukcja montażu do okien z drewna i PVC Roto NT zasuwnica RU z ujemnym dornmasem Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI. Okucie Komfortowe INSTRUKCJA MONTAŻU

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI. Okucie Komfortowe INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO Okucie Komfortowe INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Wysokość we wrębie okuciowym Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość klamki Odsadzenie osi klamki 80 kg Maksymalna waga skrzydła

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-TREND OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE

MACO MULTI-TREND OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO - UCHYLNE INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość we wrębie okuciowym Okno uchylne 100 kg Maksymalny ciężar skrzydła Wielkość

Bardziej szczegółowo

14 Okucia do okien ALuminiowych

14 Okucia do okien ALuminiowych 14 Okucia do okien ALuminiowych okucie Romb ALU euro Informacje ogólne... 2 Wersja rozwierano-uchylna (RU) Kompletacja okucia... 4 Specyfikacja okucia... 5 Dobór okuć... 6 Obróbka popychaczy... 7 Wersja

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość

Bardziej szczegółowo

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 10 TAKT 10 DO OKIEN I NAŚWIETLI LS=800-00... 2 OBRÓBKA SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY... Z CIĘGNEM ELASTYCZNYM - MONTAŻ NA MURZE... Z CIĘGNEM ELASTYCZNYM - MONTAŻ NA OŚCIEŻNICY...

Bardziej szczegółowo

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto.

RIBANTA 4, RIBANTA 150. DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych. www.esco.com.pl e-mail: esco@esco.com.pl stan: 09.2008. auto. RIBANTA 4, RIBANTA 150 OKUCIA SAVIO DO OKIEN Rozwierno-uchylnych Rozwiernych Uchylnych e-mail: esco@esco.com.pl auto.12 RIBANTA 4, RIBANTA 150 Okucia obwiedniowe do okien aluminiowych Savio RIBANTA 4,

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. MULTI SKY okucie do naświetli WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU

MACO MULTI-MATIC. MULTI SKY okucie do naświetli WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO MULTI SKY okucie do naświetli INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość we wrębie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK A KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg INSTRUKCJA MONTAŻU

TECHNIK A KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIK A KTÓRA PORUSZA MACO Zawias DT60 do okien drewnianych do wagi skrzydła 60 kg INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość i wysokość we wrębie okuciowym FFB / FFH Szerokość we wrębie okuciowym FFB (ze

Bardziej szczegółowo

System okuć Roto Patio S NT. Roto Patio S NT. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi

System okuć Roto Patio S NT. Roto Patio S NT. Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC. Technologia okien i drzwi System okuć Roto Patio S NT Instrukcja montażu Okucia do okien i drzwi balkonowych z drewna i PVC Roto Patio S NT Technologia okien i drzwi Wyłączenie odpowiedzialności Wszystkie informacje zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. Podstawowe informacje techniczne:

1 Informacje ogólne. Podstawowe informacje techniczne: 1 1.1. ROMB DYNAMIC ROMB DYNAMIC to nowe okucie w ofercie ROMB S.A., które pojawiło się jako odpowiedź firmy na zapotrzebowanie rynku, przeznaczone dla producentów okien szczególnie ceniących sobie prostotę

Bardziej szczegółowo

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150

12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 12 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 informacje ogólne... 2 dźwignia kompletna i narożnik... 4 nożyce kompletne... 5 Maskownica, pręt, akcesoria... 6 INSTRUKCJA OKUWANIA... 7 ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150

Bardziej szczegółowo

ALU 5200-TBT (130 kg)

ALU 5200-TBT (130 kg) ALU 5200-TBT (130 kg) Okucia uchylno-rozwierne szczelina pod zawias (BD) 3,5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) FBS KPS BD 3,5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK E RC 2 Okucia do okien antywłamaniowych, rozwierno-uchylne okna i drzwi balkonowe z aluminium Zakres stosowania wg DIN EN 1627 i kolejne RC 2, RC 2 N FBS KPW BD 3,5 BD 5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 DO OKIEN I NAśWIETLI informacje ogólne

ZAMYKACZ DŹWIGNIOWY TAKT - 150 DO OKIEN I NAśWIETLI informacje ogólne DO OKIEN I NAśWIETLI informacje ogólne 2.1 2 5 6 3.3 3 3.4 4 Nr Podzespół Powierzchnia- barwa Nr katalog 6 7 1 Dźwignia kompletna lakierowana biała 035-003 lakierowana brązowa 035-004 anodowana srebrna

Bardziej szczegółowo

ALU 5200-TBT (150 kg)

ALU 5200-TBT (150 kg) ALU 5200-TBT (150 kg) Okucia uchylno-rozwierne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Poziomy zaczep uchyłu (KPW) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg DO STOSOWANIA DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW!

MACO MULTI-MATIC. Zawias DT160 do okien drewnianych do wagi skrzydła 160 kg DO STOSOWANIA DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! TECHNIK A KTÓRA PORUSZA DO STOSOWANIA DLA WYKWALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO Zawias DT60 do okien drewnianych do wagi skrzydła 60 kg INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość i wysokość

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (130 kg) FBS Okucia rozwierno-uchylne szczelina pod zawias (BD) 3,5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) BD 3,5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (170 kg) Okucia rozwierno-uchylne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Poziomy zaczep uchyłu (KPW) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-TREND / Drewno mm luz / Z systemem zatrzaskowym INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-1650 80-250

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000 Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 000 i ROMB 000 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBU Okucia serii ROMB powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie i współpracę z wiodącymi firmami

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO-UCHYLNE. MULTI POWER okucia kryte INSTRUKCJA MONTAŻU

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO-UCHYLNE. MULTI POWER okucia kryte INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO multi-matic OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO-UCHYLNE INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość we wrębie okuciowym Okna uchylne 50 kg Maksymalna waga skrzydła

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC DREH- UND DK-BESCHLÄGE

MACO MULTI-MATIC DREH- UND DK-BESCHLÄGE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO DREH- UND DK-BESCHLÄGE MULTI POWER dodatkowy element nośnym INSTRUKCJA MONTAŻU Informacje ogólne Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-TREND / PVC / Standard INSTRUKCJA MONTAŻU PVC Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-650 80-250 60 Osadzenie klamki DM Szerokość

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-MATIC / Drewno mm luz / Standard INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-1650 80-250 160 Osadzenie

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (170 kg) Okucia uchylno-rozwierne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Poziomy zaczep uchyłu(kpw) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-MATIC / Drewno 2 mm luz / Z systemem zatrzaskowym INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-650

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU

MACO MULTI-MATIC. MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! INSTRUKCJA MONTAŻU TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO MULTI SECUAIR zabezpieczona pozycja uchylna INSTRUKCJA MONTAŻU Legenda Szerokość we wrębie okuciowym Wysokość

Bardziej szczegółowo

VS ALU-DS/K Strona zamykająca ALU-DS/K profil aluminiowy

VS ALU-DS/K Strona zamykająca ALU-DS/K profil aluminiowy VS ALU-DS/K Strona zamykająca ALU-DS/K profil aluminiowy Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE)

Bardziej szczegółowo

MULTI MAMMUT Zawiasy do 180 kg nośności

MULTI MAMMUT Zawiasy do 180 kg nośności TECHNIKA KTÓRA PORUSZA www.maco.eu INSTRUKCJA MONTAŻU MULTI MAMMUT Zawiasy do 180 kg nośności Instrukcja wyłącznie dla wykwalifikowanych specjalistów! Nieprzeznaczona dla użytkowników! Legenda Wysokość

Bardziej szczegółowo

VS ALU-DG Strona zamykająca ALU-DG profil aluminiowy

VS ALU-DG Strona zamykająca ALU-DG profil aluminiowy VS ALU-DG Strona zamykająca ALU-DG profil aluminiowy Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika końcowego (VHBE) oraz

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / PVC / Automatyczne INSTRUKCJA MONTAŻU PVC Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg Osadzenie klamki DM Szerokość skrzydła we wrębie

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne

Okucia rozwierno-uchylne Systemy okuć okiennych Okucia rozwierno-uchylne Standard Style 80 Heavy Duty Akcesoria Spis treści Informacje ogólne... Strona Zabudowa dla okien jednoskrzydłowych... Strona Zabudowa dla okien dwuskrzydłowych

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-DK (170 kg) Okucia rozwierno-uchylne szczelina pod zawias (BD) 5 mm blokada błędnego położenia klamki (FBS) w narożniku (EUL) Poziomy zaczep uchyłu (KPW) FBS KPW BD 5 Zakres stosowania Należy

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA PVC

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA PVC TECHNIKA KTÓRA PORUSZA Instrukcja montażu OKNA PVC Powłoka okuć Okucia są galwanicznie cynkowane, chromowane i woskowane. W okuciach rozwiernych i rozwierno uchylnych ochrona powłoki odpowiada normom RALRG

Bardziej szczegółowo

Technologia okien i drzwi. Roto Patio Alversa. Komfort i bezpieczeństwo dzięki uniwersalnym okuciom do okien i drzwi tarasowych przesuwnych.

Technologia okien i drzwi. Roto Patio Alversa. Komfort i bezpieczeństwo dzięki uniwersalnym okuciom do okien i drzwi tarasowych przesuwnych. Technologia okien i drzwi oto Patio lversa Komfort i bezpieczeństwo dzięki uniwersalnym okuciom do okien i drzwi tarasowych przesuwnych Prospekt oto Patio lversa Komfort i bezpieczeństwo do wyboru w trzech

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO UCHYLNE

MACO MULTI OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO UCHYLNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA ROZWIERNE I ROZWIERNO UCHYLNE POWER niewidoczna siła OKUCIA KRYTE Zawiasy kryte są synonimem najnowszej generacji technologii okiennej. Utrudniające włamanie, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA OKUCIA PRZESUWNE Okucia przesuwno-uchylne / MULTI-TREND / Drewno mm luz / Standard INSTRUKCJA MONTAŻU DREWNO Zastosowanie Z systemem zatrzaskowym kg 650-1650 80-250 160 Osadzenie

Bardziej szczegółowo

Okucia rozwierno-uchylne

Okucia rozwierno-uchylne Okucia rozwierno-uchylne Standard Style 80 Heavy Duty Akcesoria Spis treści Informacje ogólne... Strona Zabudowa dla okien -skrzydłowych... Strona Zabudowa dla okien 2-skrzydłowych (okna ze słupkiem ruchomym)...

Bardziej szczegółowo

ALU 5200-D. Instrukcja okuwania

ALU 5200-D. Instrukcja okuwania ALU 500-D Instrukcja okuwania BD3,5 podstawowy poziom bezpieczeństwa eurorowek aluminium 15/0 luz okuciowy 1 wykonanie A0004/A0006/A00 szczelina pod zawias (BD) 3,5 zakres stosowania okno drzwi balkonowe

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu. OKNa PVC

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu. OKNa PVC TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO Instrukcja montażu OKNa PVC Powłoka okuć MACO Okucia MACO są galwanicznie cynkowane, chromowane i woskowane. W okuciach rozwiernych i rozwierno uchylnych ochrona powłoki odpowiada

Bardziej szczegółowo

autopilot KW do okien z PCW

autopilot KW do okien z PCW autopilot KW do okien z PCW für technika Fenster okienna Konfiguracje okucia o zwiększonej odporności na włamanie w klasach i Winkhaus autopilot KW Spis treści Nr druku: /7 PL Spis treści Okucie autopilot

Bardziej szczegółowo

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. Technologia okien i drzwi. Technologia okien i drzwi. Wał Miedzeszyński Warszawa

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. Technologia okien i drzwi. Technologia okien i drzwi. Wał Miedzeszyński Warszawa Aluminiumkompendium Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. Technologia okien i drzwi Wał Miedzeszyński 402 03-994 Warszawa Telefon +48 22 / 567 09 00 do -04 Telefaks +48 22 / 567 09 09 info.pl@roto-frank.com

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI OKUCIA DO OKIEN. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI OKUCIA DO OKIEN. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA DO OKIEN Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia 3 Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

duoport PAS Okucie przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy technika okienna

duoport PAS Okucie przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy technika okienna Okucie przesuwne z funkcją równoległego odstawienia skrzydła od ramy technika okienna Nowa generacja okien przesuwnych duoport PAS duoport PAS z innowacyjną funkcją bezpiecznego wietrzenia Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI OKUCIA DO OKIEN. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA UŻYTKOWNIKÓW

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI OKUCIA DO OKIEN. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA UŻYTKOWNIKÓW TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA DO OKIEN Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA UŻYTKOWNIKÓW Spis treści Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 3 (4) Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Roto NT Czujnik otwarcia okna MVS-B / MVS-C / MTS Instrukcja montażu

Roto NT Czujnik otwarcia okna MVS-B / MVS-C / MTS Instrukcja montażu Roto NT Czujnik otwarcia okna MVS-B / MVS-C / MTS Instrukcja montażu Niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania okuć Dla zapewnienia stałej niezawodności funkcjonowania okuć należy przestrzegać: 1. Fachowego

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć podnoszono-przesuwnych WYSPECJALIZOWANA FIRMA

MACO RAIL-SYSTEMS. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć podnoszono-przesuwnych WYSPECJALIZOWANA FIRMA TECHNIKA KTORA PORUSZA ZASTOSOWANIE: WYŁĄCZNIE DLA WYSPECJALIZOWANYCH FIRM! MACO OKUCIA PRZESUWNE Instrukcja obsługi i konserwacji okuć podnoszono-przesuwnych WYSPECJALIZOWANA FIRMA Spis treści Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133605-2009 z dnia 2009-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lipno Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej na okna z pcv w budynku Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Roto Patio Inowa Wyjątkowo szczelne drzwi tarasowe

Roto Patio Inowa Wyjątkowo szczelne drzwi tarasowe Roto Patio Inowa Wyjątkowo szczelne drzwi tarasowe Efektywne działanie klimatyzacji Niższe koszty ogrzewania Ciepło w domu Cisza i spokój Ochrona przed irytującymi dźwiękami W centrach miast, w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

ALU 4200-K/ZV Klinowane okucia obwiedniowe do okien uchylnych z aluminium

ALU 4200-K/ZV Klinowane okucia obwiedniowe do okien uchylnych z aluminium ALU 4200-K/ZV Klinowane okucia obwiedniowe do okien uchylnych z aluminium Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE

MACO RAIL-SYSTEMS OKUCIA PRZESUWNE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO OKUCIA PRZESUWNE Okucie HS podnoszono-przesuwne - Drewno Schemat A, C, G, K Instrukcja montażu Drewno Legenda HS Element HS podnoszono-przesuwny FH Wysokość skrzydła FB Szerokość

Bardziej szczegółowo

Ruchomy słupek ALU od strony zamykania

Ruchomy słupek ALU od strony zamykania Ruchomy słupek ALU od strony zamykania Instrukcja okuwania A0004 FBS-G A0102 Eurorowek aluminium 15/20 Luz okuciowy 21 Do blokady nieprawidłowej obsługi (skrzydło czynne) w klamce (FBS-G A0102) Wersja

Bardziej szczegółowo

Roto NT Designo Ukryta strona zawiasowa do okien i drzwi balkonowych o dużej masie skrzydeł do 150 kg

Roto NT Designo Ukryta strona zawiasowa do okien i drzwi balkonowych o dużej masie skrzydeł do 150 kg Technologia okien i drzwi Roto NT Designo Ukryta strona zawiasowa do okien i drzwi balkonowych o dużej masie skrzydeł do 150 kg Instrukcja montażu, konserwacji i obsługi do profili aluminiowych z rowkiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi i konserwac i

Instrukcja obs ugi i konserwac i Instrukcja obs ugi i konserwac i System okuciowy TITAN: ip, AF, A300, FAVORIT. OKUCIA OKIENNE OKUCIA DRZWIOWE OKUCIA DO DRZWI PRZESUWNYCH WIETRZENIE I TECHNIKA OBIEKTOWA Spis treści Wskazówki na temat

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE WERSJI ORYGINALNEJ

TŁUMACZENIE WERSJI ORYGINALNEJ Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.v. (Stowarzyszenie Do Spraw Jakości Zamków i Okuć) : VHBE TŁUMACZENIE WERSJI ORYGINALNEJ Wydanie: 2009-11-12 Okucia do okien i drzwi balkonowych /wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaobsługi ikonserwaci

Instrukcjaobsługi ikonserwaci Instrukcjaobsługi ikonserwaci SystemokuciowyTITAN ip,af,a30,favorit. OKUCIAOKIENE OKUCIADODRZWI OKUCIADODRZWIPRZESUWNYCH TECHNIKAWIETRZENIAIAUTOMATYKA Spis treści Wskazówki na temat bezpieczeństwa... 2

Bardziej szczegółowo

Door Roto Eifel Okapnik "Design" MD i AD Montaż drzwi jednoskrzydłowych

Door Roto Eifel Okapnik Design MD i AD Montaż drzwi jednoskrzydłowych 1 18.5/21.5 [A] [] 4 5 18.5/21.5 2 3 Skrzydło [1] Listwa bazowa (A) [2] Profil okapnika [3] Zaślepka prawa [4] Zaślepka lewa [5] Uszczelka szczotkowa [] Wkręty mocujące A2 4x20 [] A: Wkręty z łbem stożkowym

Bardziej szczegółowo

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania!

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! i HAUTAU ATRIUM HKS 200 przesuwanie... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! Pomieszczenia dobrze naświetlone to jest HAUTAU ATRIUM HKS 200. Duże, na wysokość pomieszczenia elementy poruszają

Bardziej szczegółowo

Technologia okien i drzwi. Roto Patio Alversa. Uniwersalne okucie do wydajnej produkcji systemów równolegle i uchylno-przesuwnych.

Technologia okien i drzwi. Roto Patio Alversa. Uniwersalne okucie do wydajnej produkcji systemów równolegle i uchylno-przesuwnych. Technologia okien i drzwi Roto Patio Alversa Uniwersalne okucie do wydajnej produkcji systemów równolegle i uchylno-przesuwnych Prospekt Roto Patio Alversa Uniwersalne okucie do wydajnej produkcji systemów

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU 5200-D (130 kg) Okucia rozwierne szczelina pod zawias (BD) 5 mm BD 5 Zastrzegamy sobie możliwość zmiany parametrów technicznych i wizualnych /2 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000

Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 2000 i ROMB 3000 Nowoczesne i bezpieczne okucia obwodowe systemu ROMB; ROMB 000 i ROMB 000 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYROBU Okucia serii ROMB powstały w oparciu o wieloletnie doświadczenie i współpracę z wiodącymi firmami

Bardziej szczegółowo

MACO MULTI. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW

MACO MULTI. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW TECHNIKA KTÓRA PORUSZA WYŁĄCZNIE DLA WYKFALIFIKOWANYCH SPECJALISTÓW! NIE DLA UŻYTKOWNIKÓW! MACO OKUCIA DO OKIEN Instrukcja obsługi i konserwacji okuć obwiedniowych DLA WYKFALIFIKO WANYCH SPECJALISTÓW Spis

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA DREWNIANE

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI-MATIC. Instrukcja montażu OKNA DREWNIANE TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTIMATIC Instrukcja montażu OKNA DREWNIANE MULTIMATIC Opis systemów: TO > pojedyńcza puszka DT > podwójna puszka AS > przykręcany na zewnątrz Powłoka okuć MACO Okucia MACO

Bardziej szczegółowo

11 AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE

11 AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE 11 AKCESORIA, ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE OSŁONKI ZAWIASÓW PVC... 2 OSŁONKI ZAWIASÓW DR... 3 Blokada zasuwnicy... 4 Zatrzask balkonowy... 5 Rozwórka nożycowa... 6 WSPORNIK ROZWÓRKI NOżYCOWEJ... 7 DOCISK WEWNęTRZNY

Bardziej szczegółowo

HAUTAU ATRIUM SP komfort. przesuwanie.... innowacyjna technika przesuwania dużych elementów okien

HAUTAU ATRIUM SP komfort. przesuwanie.... innowacyjna technika przesuwania dużych elementów okien odstawianie i HAUTAU ATRIUM SP komfort przesuwanie... innowacyjna technika przesuwania dużych elementów okien Standardowa rozwórka ślizgowa wspierana przez zespół siłowników kumulujących energię. Siła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja regulacji.

Instrukcja regulacji. Instrukcja regulacji. System okuciowy TITAN: ip, AF, A300, FAVORIT. OKUCIA OKIENNE OKUCIA DRZWIOWE OKUCIA DO DRZWI PRZESUWNYCH WIETRZENIE I TECHNIKA OBIEKTOWA Spis treści Wskazówki na temat bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi.

Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi www.axorindustry.pl Informacje na temat działania okuć AXOR Twoje systemy okienne i drzwiowe są wyposażone w akcesoria grupy Komfort Line K-3 firmy AXOR INDUSTRY. Jest to gwarancja ich

Bardziej szczegółowo

OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER KLAMKA OKIENNA NEFER Z KLUCZYKIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op.

OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER KLAMKA OKIENNA NEFER Z KLUCZYKIEM. kolor Indeks kat. Jm. Op. kolor Indeks kat. Jm. Op. OKUCIA OKIENNE 13 OKUCIA OKIENNE 13 1 KLAMKA OKIENNA NEFER Klamka z pojedynczym widelcem do mechanizmu GALIPLUS 2 oraz GALICUBE. Rozstaw śrub mocujących 84-92-98-104. Korpus i uchwyt wykonane z aluminium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI TITAN. Instrukcja obsługi i konserwacji: TITAN AF, TITAN ip, FAVORIT. Window systems Door systems Comfort systems

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI TITAN. Instrukcja obsługi i konserwacji: TITAN AF, TITAN ip, FAVORIT. Window systems Door systems Comfort systems INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI TITAN Instrukcja obsługi i konserwacji: TITAN AF, TITAN ip, FAVORIT. Window systems Door systems Comfort systems Spis treści Wskazówki na temat bezpieczeństwa... 2 Obsługa

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA COBR METALPLAST AT /2001

APROBATA TECHNICZNA COBR METALPLAST AT /2001 Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa METALPLAST 6-89 Poznań ul. Taczaka 2 tel. (0-6) 853 76 29 fax (0-6) 853 78 33 e-mail: sekretariat@metalplast-cobr.pl, http://www.metalplast-cobr.pl

Bardziej szczegółowo

MACO RAIL-SYSTEMS. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć SKB-Standard, samozatrzaskujących, z wymuszonym sterowaniem i PAS WYSPECJALIZOWANA FIRMA

MACO RAIL-SYSTEMS. Instrukcja obsługi i konserwacji okuć SKB-Standard, samozatrzaskujących, z wymuszonym sterowaniem i PAS WYSPECJALIZOWANA FIRMA TECHNIKA KTÓRA PORUSZA ZASTOSOWANIE: WYŁĄCZNIE DLA WYSPECJALIZOWANYCH FIRM! OKUCIA PRZESUWNE Instrukcja obsługi i konserwacji okuć SKB-Standard, samozatrzaskujących, z wymuszonym sterowaniem i PAS WYSPECJALIZOWANA

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI. DT160 siła dla większego komfortu ZAWIASY DO OKIEN DREWNIANYCH DO WAGI SKRZYDŁA 160 KG

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO MULTI. DT160 siła dla większego komfortu ZAWIASY DO OKIEN DREWNIANYCH DO WAGI SKRZYDŁA 160 KG TECHNIKA KTÓRA PORUSZA MACO DT160 siła dla większego komfortu ZAWIASY DO OKIEN DREWNIANYCH DO WAGI SKRZYDŁA 160 KG Duże powierzchnie okien, duże oszklenie, dużo światła przy jednocześnie jak najlepszej

Bardziej szczegółowo

Technologia okien i drzwi. Roto Eifel. system niskich progów do zawsze szczelnych drzwi. Instrukcja frezowania i montażu ościeżnicy do kształtu progu

Technologia okien i drzwi. Roto Eifel. system niskich progów do zawsze szczelnych drzwi. Instrukcja frezowania i montażu ościeżnicy do kształtu progu Technologia okien i drzwi Roto Eifel system niskich progów do zawsze szczelnych drzwi Instrukcja frezowania i montażu ościeżnicy do kształtu progu System niskich progów do zawsze szczelnych drzwi Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ALU-DK/TBT200 Przykręcane okucia do okien i drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z aluminium

ALU-DK/TBT200 Przykręcane okucia do okien i drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z aluminium ALU-DK/TBT200 Przykręcane okucia do okien i drzwi balkonowych rozwierno-uchylnych z aluminium Należy bezwzględnie przestrzegać wytycznych/wskazówek dotyczących produktu i odpowiedzialności (VHBH), wytycznych

Bardziej szczegółowo

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania!

HAUTAU ATRIUM HKS 200. przesuwanie.... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! i HAUTAU ATRIUM HKS 200 przesuwanie... i nic już nie zakłóci przytulnego komfortu mieszkania! Pomieszczenia dobrze naświetlone to jest HAUTAU ATRIUM HKS 200. Duże, na wysokość pomieszczenia elementy poruszają

Bardziej szczegółowo

System progowy BKV Eifel T 4. Akcesoria systemu progowego BKV Eifel T / Eifel TB 6. System progowy BKV Eifel TB do drzwi balkonowych 8

System progowy BKV Eifel T 4. Akcesoria systemu progowego BKV Eifel T / Eifel TB 6. System progowy BKV Eifel TB do drzwi balkonowych 8 Spis treści Strona System progowy BKV Eifel T 4 Akcesoria systemu progowego BKV Eifel T / Eifel TB 6 System progowy BKV Eifel TB do drzwi balkonowych 8 Łączniki, blachy ryglujące, wiatrostop 10 Automatyczne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM

WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM WYTYCZNE MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ Z PVC I ALUMINIUM Prawidłowe funkcjonowanie oraz trwałość okien i drzwi w zdecydowanym stopniu zależy od ich prawidłowego transportu i montażu. W karcie zawarto

Bardziej szczegółowo

CZYSZCZENIE /KONSERWACJA/ WENTYLACJA OKIEN PCV Z PROFILI REHAU: 1. Instrukcja obsługi okuć firmy WINKHAUS:

CZYSZCZENIE /KONSERWACJA/ WENTYLACJA OKIEN PCV Z PROFILI REHAU: 1. Instrukcja obsługi okuć firmy WINKHAUS: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Moliński Mieczysław Biały Kościół 11, 57 100 Strzelin Dział produkcji: tel. (071) 39 267 88 NIP 914-115-18-75 Regon 931920990 Biuro Handlowe: 57-100 Strzelin,

Bardziej szczegółowo

Zamek drzwiowy wielopunktowy z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium

Zamek drzwiowy wielopunktowy z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium Winkhaus STV Ogólne informacje. - Nr druku: /00 z ryglami masywnymi do drzwi z PCW, drewna i aluminium z () ryglami masywnymi normie DIN 8 lub EN 0 uruchamianie rygli masywnych następuje poprzez dwukrotny

Bardziej szczegółowo

OKNA PVC OKNA PRIMO 82. Zastosowanie:

OKNA PVC OKNA PRIMO 82. Zastosowanie: OKNA PRIMO 82 Zastosowanie: 6 TERMOIZOLACJA 2 PRIMO 82 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OKNA Złożenie nielicujące - proste gwarantująca wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną Układ trzech uszczelek (zewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

14.1 Szablony do okien drewnianych 4 L 232. 14.2 Szablony do okien drewnianych 12 L 234. 14.3 Szablony do okien drewnianych 4+12 L 236

14.1 Szablony do okien drewnianych 4 L 232. 14.2 Szablony do okien drewnianych 12 L 234. 14.3 Szablony do okien drewnianych 4+12 L 236 4 Szablony 4. Szablony do okien drewnianych 4 L 232 4.2 Szablony do okien drewnianych 2 L 234 4.3 Szablony do okien drewnianych 4+2 L 236 4.4 Szablony PVC 237 4.5 Szablony do okien drewnianych i PVC 239

Bardziej szczegółowo

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę.

Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych przez systemodawcę. ALU axxent PLUS-DK Okucie kryte rozwierno-uchylne blokada błędnego położenia klamki (FBS) w zasuwnicy (G) Pionowy zaczep uchyłu (KPS) FBS KPS BD 3,5 Zakres stosowania Należy przestrzegać wytycznych dostarczonych

Bardziej szczegółowo