Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie rok szkolny 2020/2021 TABELA WYMAGAŃ DYDAKTYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie rok szkolny 2020/2021 TABELA WYMAGAŃ DYDAKTYCZNYCH"

Transkrypt

1 rok szkolny 2020/2021 Przedmiot: Kompetencje społeczne Klasa: 3 OP Nauczyciel: Beata Marszał Poziom: podstawowy Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 1 Program nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kompetencji personalnych i społecznych (KPS) dla techników, szkół branżowych I stopnia, zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych. 1. Kompetencje (definicje, kompetencje personalne i społeczne, funkcjonalność wiedzy, aktualizowanie i doskonalenie wiedzy) 3 godz. 2. Porozumiewanie się ludzi (definicja, proces komunikacji interpersonalnej, bariery komunikacyjne, słuchanie) 3 godz. 3. Mowa ciała (definicja komunikacji niewerbalnej,trzy złote zasady, reguła Mehrabiana, mowa ciała w praktyce) 3 godz. 4. Zasady kultury i etyki w zawodzie (definicja, cechy osoby dobrze wychowanej, oficjalne spotkania, zasady kultury i etyki we współpracy, netykieta i etyka w sieci) 2 godz. 5. Etyka i odpowiedzialność w komunikacji (etyczne wywieranie wpływu, reguły i perswazja, manipulacja, odpowiedzialność za czyny nieetyczne, pomoc ofiarom) 3 godz. 6. Współpraca w zespole (grupa a zespół, proces budowania zespołu, warunki współpracy, ludzie w zespole) 3 godz. 7. Negocjowanie (definicja,charakterystyka i etapy negocjacji, style techniki negocjowania porozumienia) 3 godz. 8. Postawa (definicja, przestrzeganie tajemnicy zawodowej, otwartość na zmiany) 2 godz. 9. Kreatywność ( definicja,czynniki kreatywnej pracy, cechy kreatywności,zasady Leonarda da Vinci) 1 godz. 10. Rozwiązywanie problemów (pojęcie problemu,typy i identyfikacja problemu,podejście do problemu i sposoby rozwiązywania, techniki ) 3 godz. 11. Planowanie i podejmowanie działań (definicja, określanie celu planowania, sposoby planowania) 2 godz. 12. Pokonywanie stresu biologia stresu, poziomy stresu, reakcja na stres, pokonywanie stresu) 2 godz. Anna Krajewska Kompetencje personalne i społeczne Korzystanie z kserokopii materiałów z podręcznika udostępnianych przez nauczyciela przedmiotu Zeszyt lekcyjny praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej,, referaty, prezentacje multimedialne wykonywanie pomocy szkolnych, inne prace dodatkowe do wyboru przez nauczyciela.

2 rok szkolny 2020/2021 uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

3 Przedmiot: Budowa pojazdów samochodowych Nauczyciel: Chęciński Józef Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 1 Technik pojazdów samochodowych Klasa: 3 OP Poziom: Układy chłodzenia- elementy i ciecze chłodzące, napęd wentylatorów, chłodzenie bezpośrednie Układy smarowania zadania układu, oleje silnikowe klasyfikacja i dodatki olejowe, sposoby smarowania silników 4 suwowych, elementy układu, filtry olejowe budowa i działanie, pompy olejowe i sposoby napędu, smarowanie silników 2 suwowych Układy wylotowe i dolotowe zadania, tłumiki wylotu spalin budowa działanie, Recyrkulacja spalin EGR, katalizatory, Sondy Lambda budowa działania, System EOBD, Filtry cząstek stałych, Doładowanie silników Instalacje LPG i CNG Silniki 2 suwowe i silniki Wenkla Układy zapłonowe Repetytorium Sprawdzian: październik, grudzień, styczeń/luty, kwiecień, maj, czerwiec Dowolny z serii Silniki pojazdów samochodowych zeszyt praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem, udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę referaty, wykonywanie pomocy szkolnych, mieć formę inne prace dodatkowe do wyboru przez nauczyciela. poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej praca przy komputerze, uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

4 Przedmiot: Elementy i urządzenia energetyki odnawialnej Nauczyciel: Piotr Paluszyński Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 3 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Klasa: 3OP Poziom: P Panele fotowoltaiczne - rodzaje paneli PV - montaż paneli PV Sprawdzian: 2ga połowa listopada Pompy ciepła - budowa i elementy pomp ciepła - zasada działania p.c. Sprawdzian: 2ga połowa marca Energetyka geotermalna - Zasoby geotermalne - instalacje geotermalne Sprawdzian: 1sza połowa maja Energia wodoru - ogniwa wodorowe Sprawdzian: 1sza połowa czerwca Powtórzenie materiału i przygotowanie do egzaminu Ryszard Tytko Odnawialne Źródła Energii Materiały drukowane przez nauczyciela, czasopisma fachowe, internet Zeszyt, podręcznik z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, referaty. uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

5 Przedmiot: historia i społeczeństwo Klasa: 3OP Nauczyciel: Marcin Gradowski Poziom: podstawowy Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 2 Katarzyna Panimasz: Poznać przeszłość. Program nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Liceum ogólno kształcące i technikum. 1. Tak jak Grecy i Rzymianie Za panowania Piastów i Jagiellonów Dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów Pod zaborami 5. Polska i Polacy w XX wieku , U źródeł demokracji i republiki Królowie i poddani 8. Absolutyzm czy republika. Tomasz Maćkowski: Poznać przeszłość. Ojczysty panteon i ojczyste spory. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum Iwona Janicka: Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zeszyt przedmiotowy, podręcznik z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej praca przy komputerze, udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, referaty, wykonywanie pomocy szkolnych, inne prace dodatkowe do wyboru przez nauczyciela. uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

6

7 Przedmiot: j. polski Klasa: 3 OP Nauczyciel: Iwona Pudlewska Poziom: podstawowy Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 3 Program nauczania języka polskiego dla uczniów liceum i technikum. Poziom podstawowy 1.Literatura Młodej Polski wrzesień styczeń. Lektury: Zbrodnia i kara, Moralność pani Dulskiej, Wesele, Ludzie bezdomni. Chłopi tom I,, :Rozdziobią nas kruki, wrony 2. Literatura dwudziestolecia międzywojennego luty czerwiec. Lektury: Jądro ciemności, Granica, Przedwiośnie, Ferdydurke Sprawdziany i prace klasowe: literatura romantyzmu liryka i lektury wrzesień, literatura pozytywizmu październik, sprawdziany po analizie lektur i omówieniu literatury wybranych epok, czytanie ze zrozumieniem Ponad słowami epodręczniki.pl Obecność na zajęciach lekcyjnych, systematyczne prowadzenie zeszytów przedmiotowych, znajomość treści lektur, aktywność na lekcjach praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, referaty, wykonywanie pomocy szkolnych, inne prace dodatkowe do wyboru przez nauczyciela. praca domowa, aktywność i postawa na lekcji (zależnie od sytuacji stworzonych uczeń /dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

8 Przedmiot: język angielski Klasa: 3OP Nauczyciel: Magdalena Staniszewska Poziom: rozszerzony Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 4 Program nauczania języka angielskiego zgodny z nową podstawą programową dla IV etapu edukacyjnego Wrzesień- Październik Dział I: Człowiek Słownictwo: Cechy charakteru,. Opis wyglądu Pisanie; List prywatny Gramatyka: Czasy teraźniejsze Present Simple i Present Continuous Listopad Dział II: Praca Słownictwo: Zawody i związane z nimi czynności. Warunki pracy i zatrudnienia. Rynek pracy. Pisanie: list formalny Gramatyka: Czasy gramatyczne Past Simple, Present Perfect, Present Perfect Continuous Grudzień Dział III: Podróżowanie i turystyka Słownictwo: Podróżowanie i środki transportu. Informacja turystyczna. Wycieczki i zwiedzanie Pisanie: Artykuł Gramatyka: Tłumaczenie fragmentów zdań Styczeń Dział IV: Nauka i technika Słownictwo: Dziedziny nauki i naukowcy. Korzystanie z urządzeń technicznych Pisanie: Gramatyka: Transformacje zdań Luty Dział V: Życie rodzinne i towarzyskie Słownictwo: Czynności życia codziennego. Formy spędzania wolnego czasu. Styl życia, konflikty i problemy. Pisanie: Rozprawka wyrażająca opinię Gramatyka: Future continuous, Future Perfect Marzec Dział VI : Kultura Słownictwo: Dziedziny kultury. Twórcy i ich dzieła. Media. Pisanie: Wpis na blogu Gramatyka: Relative Clauses (wchich, that) Password 2 Wydawnictwo Macmillan słowniki internetowe, karty pracy praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, referaty, projekt prezentacja, scenka, portfolio, pomoce szkolne

9 uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

10 Przedmiot: JĘZYK NIEMIECKI Klasa: 3OP Nauczyciel: Sylwia Kościelniak-Rychlik Poziom: podstawowy Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 2 Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, technikum i w zasadniczej szkole zawodowej. Kurs podstawowy dla rozpoczynających naukę na poziomie IV.0 lub ją kontynuujących na poziomie IV.I INFOS 2 Czas przeszły Perfekt. Czas przeszły Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych. Powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości październik KAPITEL 4 Opisywanie ubrań / strojów swoich i innych. Nazwy ubrań. Kolory. Wyrażanie opinii o stroju / ubiorze innych. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym. Opisywanie charakteru osób. Cechy charakteru / osobowości, nazwy zachowań. Opisywanie mocnych i słabych stron swoich i innych. Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym. Opisywanie wyglądu swojego i osób trzecich. Leksyka określająca wygląd zewnętrzny. Dokonywanie zakupu ubrań rozmowy z ekspedientką. Udzielanie rad przy wyborze ubrań. Odmiana przymiotników po zaimkach dzierżawczych i przeczeniu kein. Powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości listopad KAPITEL 5 Artykuły spożywcze, nazwy opakowań, miar, wag - dokonywanie zakupów w sklepie spożywczym. Opisywanie produktów spożywczych, opowiadanie o przyzwyczajeniach związanych z zakupami. Odmiana przymiotnika bez rodzajnika. Opowiadanie o sposobie odżywiania/ przyzwyczajeniach żywieniowych. Strona bierna czasownika. Czynności wykonywane w kuchni podczas przygotowywania posiłków, nazwy naczyń do gotowania, smażenia, pieczenia. Podawanie przepisu kulinarnego na wybraną potrawę oraz prezentowanie przepisu kulinarnego. Opisywanie smaku potraw, wyrażanie opinii o potrawach innych narodów. Zdania podrzędne z dass. Opisywanie wizyty w lokalu gastronomicznym. Zdania podrzędne z weil. Powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości styczeń/ luty KAPITEL 6 Typowe aktywności w różnych okresach życia i opowiadanie o nich. Opowiadanie o wadach i zaletach okresu szkolnego. Słownictwo dotyczące życia szkolnego. Konstrukcje bezokolicznikowe z zu i bez zu. Modele rodzin. Opisywanie różnych typów rodzin. Życie rodzinne. Obowiązki członków rodziny. Opisywanie wydarzeń rodzinnych ślub, wesele. Słownictwo dotyczące zakładania rodziny, ślubu, zwyczajów. Niebezpośrednie zdania pytające. Wynajmowanie mieszkania. Słownictwo dotyczące poszukiwania mieszkania, skróty stosowane w ogłoszeniach o wynajmie. Opowiadanie o wadach i zaletach projektu Ikea. Typy domów, kondygnacje, nazwy pomieszczeń w domu. Powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości. marzec/ kwiecień INFOS 3 KAPITEL 1 Nazwy popularnych zawodów i czynności związanych z wykonywaniem zawodów. Opis przebiegu kariery zawodowej. Czas przeszły Präteritum czasowników regularnych i nieregularnych. Określanie wymagań pracodawcy oraz swoich kwalifikacji. Opowiadanie o pracy dorywczej. Redagowanie życiorysu. Uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej. Opowiadanie o planach na przyszłość. Zdania okolicznikowe czasu ze spójnikami wenn i als. Powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości: kwiecień/ maj KAPITEL 2 Zasięganie i udzielanie informacji na temat obsługi komputera. Nazwy części komputera, podawanie wskazówek dotyczących obsługi sprzętu technicznego. Zdania warunkowe ze spójnikiem wenn. Zasięganie i udzielanie informacji na temat celu używania przez młodzież mediów. Zdanie okolicznikowe celu z um zu Udzielanie wskazówek, jak pracować z programami komputerowymi np. Skype. Zdania okolicznikowe celu ze spójnikiem damit. Wyrażanie opinii o wynalazkach, nazwy wynalazków i odkryć, które zmieniły świat. Czas przyszły Futur I, prowadzenie konwersacji na temat przyszłości. Pytanie i opowiadanie o planach. Powtórzenie wiadomości. Sprawdzenie wiadomości: maj/ czerwiec UWAGA: Terminy sprawdzianów mogą ulec zmianie. Jest to uzależnione od ilości przerobionej partii materiału oraz od specyfiki zespołu klasowego, od poziomu rozwoju społeczno emocjonalnego uczniów i od stopnia trudności danego tematu. PERFEKT 1 płyta Cd zeszyt, podręcznik z ćwiczeniem

11 praca klasowa (w formie tradycyjnej lub online) poprzedzona lekcją powtórzeniową, zapowiadana z tygodniowym udział w konkursach przedmiotowych, wyprzedzeniem, udział w olimpiadach, test sprawdzający poprzedzony lekcją powtórzeniową, wykonywanie pomocy szkolnych, zapowiadany z tygodniowym wyprzedzeniem, krótkie formy użytkowe ( e, itp.), sprawdzian leksykalny (obejmujący 1 blok tematyczny), rozumienie tekstu czytanego, mieć formę rozumienie ze słuchu. poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (kolejna lekcja języka niemieckiego) - w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną, możliwość poprawy 1 kartkówki w semestrze, aktywność ucznia na lekcji 5+ = ocena bardzo dobra, brak pracy domowej (po wykorzystaniu nieprzygotowania) ocena niedostateczna.

12 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: 3OP Nauczyciel: MAŁGORZATA GRZELAK-LEWANDOWSKA Poziom: ROZSZERZONY Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 5 Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą Wielomiany- wrzesień Funkcje wymierne- październik Funkcje trygonometryczne- listopad/grudzień Ciągi styczeń/luty Rachunek różniczkowy marzec/kwiecień Planimetria/maj /czerwiec Matematyka do klasy 2 Nowa Era Zeszyt, kalkulator, cyrkiel, linijka,ekierka, TABLICE MATEMATYCZNE Minimum 80% obecności na lekcjach praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem, udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę referaty, wykonywanie pomocy szkolnych, mieć formę inne prace dodatkowe do wyboru przez nauczyciela. poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej praca przy komputerze, uczeń raz/dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

13 Przedmiot: Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego Klasa: 3 OP Nauczyciel: Jacek Kaczmarek Poziom: Podstawowy Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 1 godzina Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych Działy: - Organizacja procesu obsługi pojazdów - Dokumentacja procesu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych - Gospodarka częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi Przewidziano 4 testy w miesiącach październik, grudzień, luty i kwiecień. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych " - WSiP S. Kowalczyk Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych WSiP S. Kowalczyk lub Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych WKŁ praca zbiorowa kalkulator - zeszyt przedmiotowy (format A5), - uczestnictwo na zajęciach (minimum 80% - przygotowanie do egzaminu zawodowego). z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę test, poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej praca przy komputerze, udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, referaty, uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

14 Przedmiot: Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych Klasa: 3 OP Nauczyciel: Jacek Kaczmarek Poziom: Podstawowy Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 2 godziny Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych Działy: Część praktyczna - Organizacja procesu obsługi pojazdów - Dokumentacja procesu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych - Gospodarka częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi - Zasady recyklingu i postępowania z odpadami użytkowymi Przewidziano 4 testy w miesiącach październik, grudzień, luty i kwiecień. Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych " - WSiP S. Kowalczyk Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych WSiP S. Kowalczyk lub Organizacja i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych WKŁ praca zbiorowa kalkulator. - w/w pomoce dydaktyczne (w zależności od prowadzonych zajęć), - zeszyt przedmiotowy (format A4), - uczestnictwo na zajęciach (minimum 80% - przygotowanie do egzaminu zawodowego). z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę test, poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej praca przy komputerze, udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, referaty, uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

15 Przedmiot: Podejmowanie i prowadzenie Klasa: III OP działalności gospodarczej Nauczyciel: Izabela Buda Poziom: podstawowy Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 1 30 godzin Program nauczania z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla techników. Działy nauczania: Ilość godzin: Terminy sprawdzianów, prac klasowych I Podstawowe wiadomości o rynku i 1 działalności gospodarczej II Podstawowe wiadomości o przedsiębiorstwie III Podjęcie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej IV Przygotowanie do podjęcia działalności gospodarczej V Biznesplan 1 VI Źródła finansowania wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej VII Uruchomienie działalności gospodarczej VIII Lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza 2 Wrzesień ( działy I i II ) 1 2 Październik ( działy III i IV ) 2 Listopad ( dział V i VI ) 2 1 IX Zatrudnianie pracowników 1 Grudzień ( dział VII, VIII i IX ) X Marketing 1 XI Normalizacja i ocena zgodności 1 XII Obsługa klientów 2 Styczeń ( dział X XI, XII ) XIII Konkurencja i współpraca z innymi przedsiębiorstwami 2 XIV Finanse małego przedsiębiorstwa 3 Marzec ( dział XIII i XIV ) XV Wdrażanie innowacji 2 XVI Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z prawa podatkowego XVII Obowiązki przedsiębiorcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych XVIII Korespondencja prowadzona przez przedsiębiorcę 1 Kwiecień ( dział XV, XVI ) 1 1 Maj ( dział XVII, XVIII ) XIX Prawo a działalność gospodarcza 3 Czerwiec Razem: 30 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - Jacek Musiałkiewicz,, Wydawnictwo Ekonomik

16 Podręcznik Zeszyt przedmiotowy praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową, zapowiadana z tygodniowym wyprzedzeniem, sprawdzian pisemny z zamkniętej partii materiału, zapowiadany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę sprawdzian z trzech ostatnich lekcji, zapowiadany lub nie, może mieć formę kartkówka może odbyć się bez zapowiadania i obejmuje ostatnią poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej odpowiedź ustna, praca przy komputerze, praca domowa, aktywność i postawa na lekcji (zależnie od sytuacji stworzonych praca na lekcji, udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, referaty, wykonywanie pomocy szkolnych, inne prace dodatkowe do wyboru przez nauczyciela. uczeń raz/dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną), w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, kartkówki nie podlegają poprawie.

17 Przedmiot: Pracownia eksploatacji systemów energetyki odnawialnej Nauczyciel: Piotr Paluszyński Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 4 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Klasa: 3OP Poziom: P Obsługa i badanie parametrów modeli elektrowni wiatrowych - uruchamianie i ustawianie parametrów - pomiary wielkości fizycznych el. wiatrowych Sprawdzian: 2ga połowa października Obsługa i badanie parametrów pomp ciepła - uruchamianie pompy ciepła - nastawy podstawowych parametrów pompy ciepła - badanie charakterystyki pracy pompy ciepła Sprawdzian: 2ga połowa listopada Obsługa i badanie urządzeń instalacji wodorowych - badanie urządzeń Sprawdzian: styczeń Eksploatacja urządzeń instalacji wodnych - analiza raportów pracy urządzeń Sprawdzian: 2ga połowa marca Obsługa instalacji fotowoltaicznych - uruchamianie i nastawy podstawowych parametrów instalacji fotowoltaicznych - wyznaczanie charakterystyki instalacji fotowoltaicznych - kontrola i ocena stanu technicznego instalacji fotowoltaicznych Sprawdzian: 1sza połowa czerwca Podręczniki zalecane: Ryszard Tytko Odnawialne Źródła Energii Dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, Pracownia szkolna, internet Zeszyt, sprawozdania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej praca przy komputerze, referaty, wykonywanie pomocy szkolnych uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

18 Przedmiot: Pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Nauczyciel: Piotr Paluszyński Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 3 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Klasa: 3OP Poziom: P Rysunek instalacji odnawialnych źródeł energii - czytanie rysunków instalacyjnych - sporządzenie rysunków instalacyjnych Ocena rysunków: 1sza połowa listopada Przedmiary i obmiary instalacji - Przedmiary i obmiary związane z montażem instalacji Ocena: 1sza połowa grudnia Dobór materiałów i technik wykonywania połączeń instalacyjnych - połączenia instalacji wodnych - połączenia instalacji gazowych - połączenia instalacji grzewczych Oceny z ćwiczeń bieżących na lekcji Podręczniki zalecane: Ryszard Tytko Odnawialne Źródła Energii Materiały drukowane przez nauczyciela, czasopisma fachowe, internet Zeszyt, podręcznik z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej praca przy komputerze, referaty, wykonywanie pomocy szkolnych uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

19 Przedmiot: Przepisy ruchu drogowego Nauczyciel: Chęciński Józef Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 1 Prawo o ruchu drogowym Klasa: 3OP Poziom: Prawo o ruchu drogowym Przepisy ogólne Ruch drogowy Sprawdzian X 2020 Porządek i bezpieczeństwo na drogach Pojazdy Sprawdzian XI 2020 Znaki drogowe Sprawdzian XII 2020 Pojazdy warunki techniczne i homologacje Kontrola ruchu drogowego Sprawdzian II 2021 Rodzaje skrzyżowań Sprawdzian IV 2021 Ruch po rondzie Zasady pierwszeństwa Sprawdzian V 2021 Próbny egzamin z płyt egzaminacyjnych V 2021 Materiały multimedialne zeszyt z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej praca przy komputerze, udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, referaty, wykonywanie pomocy szkolnych, inne prace dodatkowe do wyboru przez nauczyciela. uczeń raz w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

20 Przedmiot: Religia Nauczyciel: Zenon Chojnacki Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 2 Klasa: 3OP Poziom: Podstawowy Świadek Chrystusa Biblijna teologia powołania, droga wiary osób powoływanych w Biblii; - Powołania w Kościele, sposoby ich realizacji; - Przykłady osób realizujących swe powołanie w Kościele lokalnym; - Dojrzała osobowość; samowychowanie, praca nad charakterem; - Hierarchia wartości; - Zagadnienia etyki małżeńskiej i bioetyki (integracja seksualna, AIDS, aborcja, antykoncepcja, eutanazja, transplantacja, klonowanie, zapłodnienie in vitro ); - Maryja jako Służebnica Pańska ; - Wzorce postawy służebnej; Sprawdzanie wiadomości (sprawdzian pisemny grudzień i maj; odpowiedź ustna wrzesień-maj). Moje miejsce w rodzinie Zeszyt z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę test, poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej praca przy komputerze, aktywność i postawa na lekcji (zależnie od sytuacji stworzonych udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, referaty, wykonywanie pomocy szkolnych, inne prace dodatkowe do wyboru przez nauczyciela. uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

21 Przedmiot: Systemy energetyki odnawialnej Nauczyciel: Piotr Paluszyński Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 3 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Klasa: 3OP Poziom: P Systemy energetyczne Sprawdzian: 2ga połowa października Gospodarka energetyczna Sprawdzian: 2ga połowa listopada Obliczenia hydrauliczne - podstawowe wielkości i prawa w hydraulice - obliczenia hydrauliczne Sprawdzian: 1sza połowa stycznia Energetyka słoneczna - systemy fotowoltaiczne - systemy kolektorów słonecznych Sprawdzian: styczeń, 1sza połowa kwietnia Energetyka geotermalna - zasoby en. geotermalnej - metody pozyskiwania en. geotermalnej Sprawdzian: 1sza połowa czerwca Ryszard Tytko Odnawialne Źródła Energii Materiały drukowane przez nauczyciela, czasopisma fachowe, internet Zeszyt, podręcznik z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, może mieć formę mieć formę poprzedzającą jednostkę lekcyjną, może mieć formę czas jej udział w konkursach przedmiotowych, udział w olimpiadach, referaty. uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji ( nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów), jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do sprawdzianu z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną),

22 rok szkolny 2020/2021 Przedmiot: w-f Nauczyciel: Wojciech Sobczak Tygodniowy wymiar godzin wg planu: 3 Klasa: III OP Poziom: podstawowy 3 godziny zajęć w tygodniu. 2 godziny zajęć obowiązkowych, 1 godzina zajęć do wyboru. Zajęcia obowiązkowe: I SEMESTR - lekka atletyka i atletyka terenowa - 10 godzin (SPR WRZESIEŃ/PAZDZIERNIK) - piłka nożna 5 godzin chłopcy, 2 godziny dziewczęta - gimnastyka- 4 godziny - koszykówka 5 godzin (SPR PAŹDZIERNIK/LISTOPAD) - rytm, taniec, muzyka 3 godziny dziewczęta - piłka siatkowa 6 godzin - piłka ręczna 4 godziny - kształtowanie sprawności ogólnej 4 godzin SPR LISTOPAD/GRUDZIEŃ) - nowe dyscypliny sportowe wg możliwości szkoły i zainteresowań uczniów 4 godziny II SEMESTR - gimnastyka 5 godzin (SPR LUTY/MARZEC) - koszykówka 5 godzin - piłka nożna 5 godzin chłopcy, 2 godziny dziewczęta - rytm, taniec, muzyka 3 godziny dziewczęta - piłka siatkowa 4 godzin (SPR LUTY/MARZEC) - kształtowanie sprawności ogólnej 4 godziny - lekka atletyka i atletyka terenowa - 10 godzin (SPR MAJ/CZERWIEC) - nowe dyscypliny sportowe wg możliwości szkoły i zainteresowań uczniów 4 godziny Podstawą wystawienia oceny jest aktywny udział w lekcji, który podlega ocenie. Czynny udział w zajęciach do wyboru, kształtowanie prozdrowotnego stylu życia, dbałość o higienę i zdrowie, jak również osiągnięcia w dyscyplinach zawartych na liście zajęć dodatkowych mogą wpłynąć na podwyższenie oceny.

23 rok szkolny 2020/2021 sprawdziany praktyczne znajomość terminologii udział w zawodach, referaty, wykonywanie pomocy szkolnych, inne prace dodatkowe do wyboru przez nauczyciela. uczeń raz/dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może przystąpić do zaliczenia z całą klasą, to powinien uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( w przeciwnym razie otrzyma ocenę niedostateczną), w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,

SEMESTR I INFOS 2B, ROZDZIAŁ 5: ESSEN OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

SEMESTR I INFOS 2B, ROZDZIAŁ 5: ESSEN OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SEMESTRALNE ORAZ ROCZNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM IV.1 ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2A

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JEZYKA NIEMIECKIEGO W LO W ODNIESIENIU DO PODRĘCZNIKA INFOS 2A WMAGANIA DUKACJN Z JZKA NIMICKIG W L W DNISINIU D PDRĘCZNIKA INFS 2A Rozdział Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/ grupę w zakresie (kategoria celów A- wie, B- rozumie) i umiejętności

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KANDYDATÓW DO KLASY

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KANDYDATÓW DO KLASY SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KANDYDATÓW DO KLASY Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SPRAWDZIAN ODBĘDZIE SIĘ 29.05.2019

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

wyrażanie opinii o wakacjach zadawanie pytań o wakacje czynności wykonywane czas Perfekt czasowników haben i sein

wyrażanie opinii o wakacjach zadawanie pytań o wakacje czynności wykonywane czas Perfekt czasowników haben i sein aktualizacja 03.10.2018 Miesiąc Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe 1 wrzesień słownictwo związane z czas Präteritum podawanie miejsca pobytu wakacjami warunki atmosferyczne haben i sein o wakacjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w ZS CKP w Sochaczewie

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w ZS CKP w Sochaczewie Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie w ZS CKP w Sochaczewie Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski

Nu mer lekc ji. 3LO, język angielski Nu mer lekc ji 3LO, język angielski Temat lekcji Zakres treści 1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Zapoznanie z PZO. Zapoznanie ze strukturą i formą egzaminu zewnętrznego, wymaganiami egzaminacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozkładu materiału dla klas ósmych szkoły podstawowej korzystających z Repetytorium z języka angielskiego dla szkoły podstawowej

Propozycja rozkładu materiału dla klas ósmych szkoły podstawowej korzystających z Repetytorium z języka angielskiego dla szkoły podstawowej Propozycja rozkładu materiału dla klas ósmych szkoły podstawowej korzystających z Repetytorium z języka angielskiego dla szkoły podstawowej z serii Teraz egzamin ósmoklasisty. Materiał repetytorium rozpisano

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Przygotował: Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego Rok szkolny 2017/2018 1. Ocenianie wiadomości: Wiadomości podlegające ocenie są zawarte w planie wynikowym/rozkładzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Przedmiotowy System Oceniania (PSO) z matematyki opracowany na podstawie programu nauczania nr DKW-4015-37/01 oraz podręczników

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla czwartego etapu kształcenia w VII Liceum Ogólnokształcącym.

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla czwartego etapu kształcenia w VII Liceum Ogólnokształcącym. Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla czwartego etapu kształcenia w VII Liceum Ogólnokształcącym. Podręczniki: Odkryć fizykę. Zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, Nowa Era; Zrozumieć fizykę. Zakres

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 16:00 FORMA SPRAWDZIANU:

SPRAWDZIAN ODBĘDZIE SIĘ O GODZINIE 16:00 FORMA SPRAWDZIANU: SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM - KANDYDATÓW DO KLASY Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SPRAWDZIAN ODBĘDZIE SIĘ 29.05.2019 O GODZINIE

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk

JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2015/2016 NAUCZYCIELE: Urszula Pacholka, Dominika Chmielarczyk SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW w LICEUM 1. Obowiązuje skala ocen 1-6. 2. Przedmiotem oceniania w całym

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (PSO) Lilianna Wojtkowiak, Małgorzata Mortka HISTORIA

Przedmiotowy system oceniania (PSO) Lilianna Wojtkowiak, Małgorzata Mortka HISTORIA Przedmiotowy system oceniania (PSO) HISTORIA Lilianna Wojtkowiak, Małgorzata Mortka 2014-2015 Przedmiotowy system oceniania historia strona 1/5 ZAŁOŻENIA OGÓLNE Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Wymagania edykacyjne dla klas III Treści Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty język angielski poziom podstawowy Zestaw tematyczny: Człowiek TYDZIEŃ 1-2 3-14 października dane personalne wygląd zewnętrzny cechy charakteru uczucia i emocje problemy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów zawodowych

Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów zawodowych Przedmiotowe Zasady Oceniania z przedmiotów zawodowych Cele oceniania: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie, 2. udzielanie uczniowi pomocy w nauce

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Podstawy przedsiębiorczości Opracowanie Mgr inż. Renata Bargieł Aktualne od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PCEiKZ W SZCZUCINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PCEiKZ W SZCZUCINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W PCEiKZ W SZCZUCINIE 1. Przedmiotowy system oceniania z Fizyki dotyczy wszystkich klas, które uczą się tego przedmiotu w Roku Szkolnym 2017/2018. 2. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

oraz dodatkowo: Klasa II ( a / b / c)

oraz dodatkowo: Klasa II ( a / b / c) Wymagania edukacyjne rok szkolny 2014/2015 IWONA KALIŃSKA Klasa I ( a / b ) Oceniane są następujące formy aktywności: wypowiedź/odpowiedź ustna czytanie ze zrozumieniem wypowiedź pisemna znajomość słownictwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII, BOLOGII DWUJĘZYCZNEJ, BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ, METODOLOGII PRAC BADAWCZYCH I PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII, BOLOGII DWUJĘZYCZNEJ, BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ, METODOLOGII PRAC BADAWCZYCH I PRZYRODY Zespół Szkół nr 2 II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII, BOLOGII DWUJĘZYCZNEJ, BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze w ZS CKP w Sochaczewie

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze w ZS CKP w Sochaczewie Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze w ZS CKP w Sochaczewie Liceum Ogólnokształcące Technikum I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO I ZASADY OGÓLNE 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego zostały opracowane na podstawie programu nauczania autorstwa Anny Jaroszewskiej,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA dla JĘZYKA FRANCUSKIEGO w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego Opracowane na podstawie STATUTU SZKOŁY Ocenianie języka francuskiego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony

Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego. sem. III. poziom rozszerzony Zagadnienia na egzamin semestralny z j. angielskiego sem. III poziom rozszerzony Podręcznik / rozdział Słownictwo Gramatyka My Matura Success Pre-intermediate Rozdział 9 Rozdział 10 Czasowniki nieregularne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Wieruszowie PSO z języka niemieckiego uwzględnia podstawę programową kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (poziom IV.0-2 godziny tygodniowo) Język francuski- Danuta Kowalik kl. 1c

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (poziom IV.0-2 godziny tygodniowo) Język francuski- Danuta Kowalik kl. 1c Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (poziom IV.0-2 godziny tygodniowo) Język francuski- Danuta Kowalik kl. 1c Celujący Bardzo dobry MATERIAŁ GRAMATYCZNO -LEKSYKALNY bezbłędnie posługiwać się podstawowym

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska,

Politechnika Lubelska, Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Specjalnośd: Elektrotechnika Nazwa przedmiotu: Język niemiecki Forma i poziom kształcenia: Studia stacjonarne Język angielski Semestr Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV Podręcznik Steps in English 1 I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności radzenia sobie w codziennych sytuacjach,

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom B1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie B1 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozkładu materiału dla klas ósmych szkoły podstawowej korzystających z repetytorium z języka angielskiego dla szkoły podstawowej

Propozycja rozkładu materiału dla klas ósmych szkoły podstawowej korzystających z repetytorium z języka angielskiego dla szkoły podstawowej Propozycja rozkładu materiału dla klas ósmych szkoły podstawowej korzystających z repetytorium z języka angielskiego dla szkoły podstawowej z serii Teraz egzamin ósmoklasisty Materiał repetytorium rozpisano

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DOTYCZĄ PRZEDMIOTÓW:

WYMAGANIA EDUKACYJNE DOTYCZĄ PRZEDMIOTÓW: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAWODOWYCH PRZEDMIOTÓW GASTRONOMICZNYCH dla zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych kucharz kucharz (Branżowa Szkoła I Stopnia) kelner WYMAGANIA EDUKACYJNE DOTYCZĄ PRZEDMIOTÓW:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Uczeń jest oceniany w oparciu o różnorodne formy sprawdzające tj.:

Uczeń jest oceniany w oparciu o różnorodne formy sprawdzające tj.: Nauczyciele: Anna Nowacka Tomasz Ilczuk Magdalena Flanc PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii w ZS CKP w Sochaczewie

Przedmiotowy system oceniania z historii w ZS CKP w Sochaczewie Przedmiotowy system oceniania z historii w ZS CKP w Sochaczewie Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania przedmiotowego z języków obcych

Zasady oceniania przedmiotowego z języków obcych Zasady oceniania przedmiotowego z języków obcych 1. Obowiązki ucznia Uczeń jest zobowiązany do: - systematycznej i aktywnej pracy na lekcji i w domu, - samodzielnego prowadzenia notatek z lekcji, - posiadania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z biologii zakres rozszerzony

Przedmiotowy System Oceniania z biologii zakres rozszerzony Przedmiotowy System Oceniania z biologii zakres rozszerzony I. Wiadomości sprawdzane są systematyczne przez cały rok. II. Wszystkie sposoby sprawdzania osiągnięć stosowane są w ciągu całej nauki przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dunowie, Dunowo 11, 76-024 Świeszyno

Szkoła Podstawowa w Dunowie, Dunowo 11, 76-024 Świeszyno I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce, 2) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie

Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy System Oceniania Język angielski rok szkolny 2015/2016 XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Warszawie Przedmiotowy system oceniania, zwany dalej PSO, jest kontraktem zawartym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 7 w Bytomiu

Przedmiotowe Ocenianie z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 7 w Bytomiu Przedmiotowe Ocenianie z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 7 w Bytomiu OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Ogólnym celem nauczania w gimnazjum jest opanowanie przez uczniów języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W KOWALEWIE POMORSKIM I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące i systematyczne obserwowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. III poziom III.1. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa III poziom III.

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego kl. III poziom III.1. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa III poziom III. Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasa III poziom III.1 Podręcznik: Repetytorium Gimnazjalisty (Macmillan) Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Zadania egzaminacyjne Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z zajęć komputerowych w klasie IV VI Przy ustalaniu oceny z zajęć komputerowych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego 1. Zasady PSO Nauczyciel mgr Marcin Rokosz 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o zakresie wymagań z języka polskiego oraz o sposobie

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV

Zasady oceniania z języka angielskiego. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem. Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Zasady oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ciemnem Podręcznik Steps Forward 1 - klasa IV Podręcznik Steps in English 2 i 3 - klasa V i VI Obszary aktywności podlegające ocenie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki rozszerzonej

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki rozszerzonej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki rozszerzonej Anna Górecka 1. Wstęp Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie mgr Andrzej Sadkowski mgr Monika Szczuka- Flis mgr Bogusława Opalińska mgr Michał Łozyński

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: Karolina Jakubowska

Nauczyciel: Karolina Jakubowska Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie 7 - grupa 2 z języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019 Nauczyciel: Karolina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W ZESPOLE SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH IM.BOHATERÓW MONTE CASSINO WE WRZEŚNI 1. Podstawna prawna opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: a) podstawa programowa z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski)

Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski) Przedmiotowe zasady oceniania z języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski) 1. Przyjmuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia: LP FORMA WAGA 1 Sprawdzian 100% 2

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

II. Kontrola i ocena pracy ucznia.

II. Kontrola i ocena pracy ucznia. II. Kontrola i ocena pracy ucznia. Formy kontroli I Liceum Ogólnokształcące 1. Kontrola bieżąca (w formie oceny udziału w lekcji, odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek i innych form testów osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Kalendarz Maturzysty 2011/12 Język angielski Ewa Eichler Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z języka angielskiego stworzony

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

1 TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

1 TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEDMIOT: Wprowadzenie do mechatroniki Technologie i konstrukcje mechaniczne Montowanie elementów, urządzeń i systemów mechatronicznych Podstawy konstrukcji maszyn W KLASACH: 1 i 2 TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Marszałka J. Piłsudskiego w Zamieniu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Marszałka J. Piłsudskiego w Zamieniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Marszałka J. Piłsudskiego w Zamieniu Nauczanie języka angielskiego odbywa się według programu zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z języka angielskiego dla klas I, II i III w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z MATEMATYKI Przedmiotowe ocenianie z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawach oceniania, klasyfikowania, promowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania 2014/2015 - MATEMATYKA

Przedmiotowy system oceniania 2014/2015 - MATEMATYKA OBOWIĄZKI UCZNIA: Każdy uczeń powinien posiadać podręcznik. Każdy uczeń musi posiadać zbiór zadań. Dopuszczalne jest, aby uczniowie siedzący w jednej ławce korzystali na lekcji z jednego podręcznika i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Przedmiotem oceny są: 1. Wiadomości: Uczeń: a) zapamięta: pojęcia, fakty, zjawiska, określenia; b) rozumie: pojęcia, istotę faktów, zjawisk, zależności zachodzące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII Szkoła Podstawowa nr 173 w Warszawie DW-10 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z GEOGRAFII opracowany i przyjęty do realizacji przez Izabelę Ositek w roku szkolnym 2019/2010 System oceniania z chemii jest zgodny:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich. Klasy 3 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: JĘZYK NIEMIECKI dla klas trzecich Klasy 3 przybory/ lektury wycieczki przedmiotowe Podręczniki Zeszyty ćwiczeń Zeszyty przedmiotowe Przybory do pisania Płyta CD Magnetofon

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH INFORMATYCZNYCH Zespół Szkół Nr 42 Technikum nr 8 im. Jana Karskiego Zasadnicza szkoła zawodowa nr 37 im. Jana Karskiego CLIV Liceum

Bardziej szczegółowo

Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I. Kontrakt 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami PSO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA W GARDNIE nauczyciel: Kamila Długosz, Barbara Heyer I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Nauczania ma na celu: 1) bieżące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. IV-VI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. IV-VI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL. IV-VI DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII W SŁUPSKU I. Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 Lp. Przedmiot Nazwa podręcznika Nr dopuszczenia Klasa zawód: technik ekonomista 1 język polski Zrozumieć tekst zrozumieć człowieka, D.Chemperek, A.Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE. Klasy IV VI szkoła podstawowa PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV VI szkoła podstawowa 1. Jawność ocen nauczyciel na początku każdego roku szkolnego poinformuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-V I. Postanowienia ogólne dotyczące oceniania z języka polskiego. 1. Uczeń ma prawo do jawności oceny, systematyczności i sprawiedliwości oceniania.

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA. Przedmiotowy System Oceniania

BIOLOGIA. Przedmiotowy System Oceniania 2008/2009 BIOLOGIA Przedmiotowy System Oceniania Skład zespołu: 1. mgr Anna Woźniakowska 2. mgr Renata Grzegorczyk 3. mgr Agnieszka Przybycień-Sioma 4. mgr Halina Wołyniec 5. mgr Krystyna Wojdat Elementy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA //

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA // PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA // Przedmiotowy System Oceniania opracowany jest zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw

Bardziej szczegółowo

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania

Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania Język francuski Przedmiotowe zasady oceniania I. Podstawy prawne: 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI W KLASACH I III GIMNAZJUM I. Wymagania edukacyjne z fizyki dla uczniów gimnazjum: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: opanował w 96% wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. Matematyka

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE. Matematyka OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Matematyka 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. celujący Uczeń posiada wiedzę i umiejętności w 100% odzwierciedlające program nauczania matematyki w danej klasie. Poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA JĘZYKA ROSYJSKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA JĘZYKA ROSYJSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA DLA JĘZYKA ROSYJSKIEGO nauczanych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego jako IV.0 i IV. 1 etap edukacyjny dla rozpoczynających i kontynuujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Podstawą do stworzenia niniejszego dokumentu są: Statut Salezjańskiej Szkoły Podstawowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KLAUDYNY POTOCKIEJ W POZNANIU Każdy uczeń ma prawo zdobywać wiedzę na lekcjach matematyki, rozwijać ją i utrwalać samodzielną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 37

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 37 Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 37 DECYZJA NR 231 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów, pełniących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA WAGI OCEN W GIMNAJUM NR 1 W NYSIE. Wagi ocen dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA WAGI OCEN W GIMNAJUM NR 1 W NYSIE. Wagi ocen dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA WAGI OCEN W GIMNAJUM NR 1 W NYSIE Wagi ocen dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności MATEMATYKA Praca klasowa 3 Osiągnięcia w konkursach (etap wojewódzki)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO II. FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: - stopień opanowania wiedzy i umiejętności: a) rozumienie ze słuchu, b) rozumienie tekstu pisanego, c) czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA Nauczyciel: Anna Nowacka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII DLA XCII LO z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI i TECHNIKUM 23 IM. FRYDERYKA SKARBKA Uczeń jest oceniany w oparciu o różnorodne formy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I JĘZYK ANGIELSKI I. Ogólne zasady oceniania osiągnięć ucznia l. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia - wiedze, umiejętności oraz postawę, np. aktywność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w LO Infos 2

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w LO Infos 2 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w LO Infos 2 Rozdział 1. Ś w zakresie Cele szczegółowe (czynności do opanowania przez ucznia/grupę w zakresie i ) PODSTAWOWYM - nazywa święta i uroczystości,

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo