ĆWICZENIE 5A. sodowego oraz palmitynianu potasu. Objętości roztworów oraz ich stężenie podane zostaną przez prowadzącego ćwiczenie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ĆWICZENIE 5A. sodowego oraz palmitynianu potasu. Objętości roztworów oraz ich stężenie podane zostaną przez prowadzącego ćwiczenie."

Transkrypt

1 ĆWICZENIE 5A Ćwiczenie 5A składa się z dwóch części. CZĘŚĆ I. POLIMERYZACJA EMULSYJNA STYRENU Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z metodą polimeryzacji emulsyjnej styrenu Polimeryzację styrenu przeprowadza się wykonując kolejno czynności wymienione w punktach ) Uruchomić termostat, włączyć obieg wody chłodzącej i sprawdzić, czy zawory reaktora są zamknięte. 2) W osobnych zlewkach sporządzić roztwory: nadsiarczanu potasu, wodorotlenku sodowego oraz palmitynianu potasu. Objętości roztworów oraz ich stężenie podane zostaną przez prowadzącego ćwiczenie. 3) Przy włączonym intensywnie obracającym się mieszadle wprowadzić do reaktora monomer oraz wodny roztwór emulgatora za pomocą pompy perystaltycznej. 4) Po ustaleniu się temperatury wewnątrz reaktora zainicjować polimeryzację dodając roztwór inicjatora. Obserwować temperaturę mieszaniny reakcyjnej po zainicjowaniu procesu. 5) Po 3 godzinach rozpocząć dozowanie spolimeryzowanej mieszanimy emulsyjnej do roztworu koagulacyjnego (5% roztwór HCl) intensywnie mieszając. 6) Wytrącony polimer odsączyć na zestawie do sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem (skoagulowany produkt dzielimy na2-3 frakcje). Osad na sączku przemyć wodą destylowaną. 7) Odsączony biały osad polimeru przenieść na zważoną uprzednio bibułę filtracyjną i zważyć masę mokrego osadu. Pozostawić do wyschnięcia. 8) Sporządzić bilans materiałowy procesu (w arkuszu wyników): 1

2 Arkusz Wyników ĆWICZENIE 5A data:... CZĘŚĆ I: POLIMERYZACJA EMULSYJNA STYRENU bilans materiałowy procesu: Lp. Substancja Przychód [g] Rozchód [g] 1 styren 2 emulgator: woda palmitynian potasu 3 inicjator: roztwór NaOH inicjator: roztwór Na 2 S 2 O 8 4 koagulant (r-r HCl) 5 polimer 7 przesącz Σ= Σ= Opis do ćwiczenia powinien zawierać: Podpis asystenta 1. Cel ćwiczenia 2. Opis eksperymentu zawierający a. schemat aparatury (wg zasad wykonania zamieszczonych na stronie www) b. wykonywane czynności. c. wyniki pomiarów (arkusz wyników). 3. Opracowanie wyników - w tym: a. równania reakcji, b. rachunkowe opracowanie otrzymanych wyników, c. wykres Sankey'a (wg zasad zamieszczonych na stronie www) d. wykres Gantta (wg zasad zamieszczonych na końcu) 4. Dyskusję otrzymanych wyników. a. źródła błędów, b. wydajność, 5. Wnioski. W szczególności należy skomentować a. wady i zalety tej metody polimeryzacji, b. stronę ekonomiczną procesu (zaproponować sposób regeneracji niezużytych reagentów) c. stronę toksykologiczną (patrz: karty charakterystyk) d. wpływ sposobu prowadzenia tego procesu przemysłowego na środowisko + sugestie poprawy e. czy cel ćwiczenia został osiągnięty 2

3 lp. SPIS CZYNNOŚCI DO ĆWICZENIA NR 5A (polimeryzacja emulsyjna) 1 Uruchomienie termostatu. 2 Sprawdzenie kranów. 3 Odkręcenie wody chłodzącej. 4 Włączenie mieszadła. Czynności do wykonania 5 Odmierzenie i dozowanie emulgatora. 6 Odmierzenie i dozowanie styrenu. 7 Przygotowanie roztworu inicjatora. 8 Dozowanie roztworu inicjatora do reaktora. 9 Rozruch procesu (1.5 do 2 godzin). 10 Przygotowanie rozcieńczonego roztworu kwasu solnego. 11 Sprawdzenie kompletności polimeryzacji. 12 Odbiór dwóch frakcji. 13 Wykrojenie sączka i skompletowanie zestawu do sączenia. 14 Mycie reaktora. 15 Sączenie frakcji. 16 Suszenie. 17 Mycie szkła. 18 Wyłączenie termostatu. 19 Wyłączenie wody chłodzącej. 20 Wypełnienie arkusza wyników. 21 Wstępne wykonanie opisu do ćwiczenia. 22 Rozliczenie szkła i sprzętu. 23 Sprawdzenie pokoju wagowego. Start CZAS Stop 3

4 CZĘŚĆ II. KOPOLIMERYZACJA STYRENU Z BEZWODNIKIEM MALEINOWYM (polimeryzacja w roztworze) Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z metodą polimeryzacji w roztworze oraz badaniem składu powstałego kopolimeru. Kopolimeryzację styrenu z bezwodnikiem maleinowym przeprowadza się wykonując kolejno czynności wymienione w punktach ) Przygotować roztwór styrenu, bezwodnika maleinowego i nadtlenku benzoilu w acetonie (ilości substancji i stężenia poda asystent). 2) Przy pomocy pompy perystaltycznej przepompować roztwory monomerów do szklanego reaktora zaopatrzonego w wymienną pokrywę, mieszadło, chłodnicę zwrotną i łaźnię wodną. 3) Włączyć mieszadło oraz ogrzewanie. Ogrzać do temperatury 60 o C. 4) Polimeryzację prowadzić w temperaturze wrzenia rozpuszczalnika. Podczas polimeryzacji musi być zapewnione równomierne mieszanie. 5) Po 2 godzinach wyłączyć i odstawić łaźnię wodną. Jeżeli mieszanina reakcyjna jest gęsta, dodać aceton (zanotować objętość dodanego acetonu) 6) Po ostygnięciu mieszaniny reakcyjnej zatrzymać mieszadło i wprowadzić szklaną końcówkę węża od pompy perystaltycznej. 7) Rozpocząć pompowanie mieszaniny reakcyjnej do zlewki zaopatrzonej w mieszadło, zawierającej 500 ml metanolu (wytrącalnik powstałego kopolimeru). Pompować w tempie umożliwiającym powolne wkraplanie mieszaniny reakcyjnej. 8) Po zakończeniu wkraplania (wytrąceniu się kopolimeru) kontynuować mieszanie wytrąconego kopolimeru w metanolu przez następne 10 minut. 9) Wytrącony kopolimer odsączyć na lejku w zestawie pracującym pod zmniejszonym ciśnieniem, przepłukując osad na sączku metanolem. W razie konieczności podzielić mieszaninę na 2-3 frakcje. 10) Odsączony produkt (kopolimer) umieścić na zważonym uprzednio arkuszu bibuły filtracyjnej, podpisać nazwiskami osób wykonujących ćwiczenie, zważyć i pozostawić do wysuszenia. Po wysuszeniu zważyć ponownie. Obliczyć wydajność polimeryzacji w % (w oparciu o zsumowane masy monomerów oraz masę suchego produktu). Sporządzić (na papierze milimetrowym) wykres Sankey a dla 1 kg produktu, uwzględniając proces suszenia. Sporządzić bilans materiałowy procesu wg arkusza wyników. 4

5 11) Około 3 gramy produktu umieścić na szalce Petriego lub szkiełku zegarkowym i wysuszyć w suszarce w temp. 50 o C. 12) Odważyć na wadze analitycznej dwie naważki wysuszonego kopolimeru (po ok. 0,5 g z dokładnością do 1 mg), umieścić w kolbkach stożkowych, dodać po ml 0,5 M NaOH i ogrzewać na łaźni wodnej aż do rozpuszczenia polimeru. Ostudzić. Zmiareczkować roztwory 0,5 M kwasem solnym wobec fenoloftaleiny. Obliczyć zawartość bezwodnika maleinowego (w % wagowych i molowych) w kopolimerze na podstawie objętości NaOH i HCl zużytych podczas miareczkowań, zakładając, że cały bezwodnik maleinowy w polimerze uległ hydrolizie do kwasu maleinowego podczas ogrzewania z roztworem NaOH. n BM = 0,5*( n NaOH - n HCl ) gdzie: n BM - liczba moli bezwodnika maleinowego w miareczkowanej próbce n NaOH liczba moli NaOH zawarta w dwudziestu mililitrach dodanych do próbki n HCl - liczba moli HCl zużyta na odmiareczkowanie nadmiaru NaOH m BM = n BM *M BM =0,5*(n NaOH -n HCl )*M BM gdzie: m BM - masa bezwodnika maleinowego w odważonej próbce M BM masa molowa bezwodnika maleinowego gdzie: m naważki - masa naważki kopolimeru % wag BM= m BM /m naważki * 100 % 5

6 Arkusz Wyników ĆWICZENIE 5A data:... KOPOLIMERYZACJA STYRENU Z BEZWODNIKIEM MALEINOWYM (polimeryzacja w roztworze) bilans materiałowy procesu: Lp. Substancja Przychód [g] Rozchód [g] 1 bezwodnik maleinowy 2 styren 3 inicjator 4 rozpuszczalnik 5 wytrącalnik (MeOH) 6 kopolimer 7 przesącz Σ= Σ= 13) nastawianie miana NaOH : objętość wzięta do miareczkowania: objętość zużytego M HCl: 1....mL 2....mL obliczenie miana: 14) masa naważek kopolimeru ) objętość HCl zużyta na zmiareczkowanie nadmiaru NaOH w roztworach naważek: ) Obliczyć zawartość bezwodnika maleinowego (w % wagowych i molowych) w kopolimerze na podstawie objętości NaOH i HCl zużytych podczas miareczkowań, zakładając, że cały bezwodnik maleinowy w polimerze uległ hydrolizie do kwasu maleinowego podczas ogrzewania z roztworem NaOH. n BM = 0,5*( n NaOH - n HCl ) gdzie: n BM - liczba moli bezwodnika maleinowego w miareczkowanej próbce, n NaOH liczba moli NaOH zawarta w dwudziestu mililitrach dodanych do próbki, n HCl - liczba moli HCl zużyta na odmiareczkowanie nadmiaru NaOH m BM = n BM *M BM =0,5*(n NaOH -n HCl )*M BM gdzie m BM - masa bezwodnika maleinowego w odważonej próbce, M BM masa molowa bezwodnika maleinowego 6

7 gdzie m naważki - masa naważki kopolimeru % wag BM= m BM /m naważki * 100 % ZAPROPONOWANA STRUKTURA KOPOLIMERU: Podpis asystenta Opis do ćwiczenia powinien zawierać: 1. Cel ćwiczenia 2. Opis eksperymentu zawierający a. schemat aparatury (wg zasad wykonania zamieszczonych na stronie www) b. wykonywane czynności. c. wyniki pomiarów (arkusz wyników). 3. Opracowanie wyników - w tym: a. równania reakcji, b. rachunkowe opracowanie otrzymanych wyników, c. wykres Sankey'a (wg zasad zamieszczonych na stronie www) d. wykres Gantta (wg zasad zamieszczonych poniżej) 4. Dyskusję otrzymanych wyników. a. źródła błędów, b. wydajność, 5. Wnioski. W szczególności należy skomentować a. wady i zalety tej metody polimeryzacji, b. stronę ekonomiczną procesu (zaproponować sposób regeneracji niezużytych reagentów) c. stronę toksykologiczną (patrz: karty charakterystyk) d. wpływ sposobu prowadzenia tego procesu przemysłowego na środowisko + sugestie poprawy e. czy cel ćwiczenia został osiągnięty 7

8 SPIS CZYNNOŚCI DO ĆWICZENIA NR 5A (kopolimeryzacja) lp. Czynności do wykonania 1 Przygotowanie roztworu monomerów i inicjatora w acetonie. 2 Uruchomienie łaźni wodnej (temp 70ºC). 3 Sprawdzenie zamknięć. 4 Odkręcenie wody chłodzącej. 5 Włączenie mieszadła. 6 Dozowanie roztworu reakcyjnego do reaktora. 7 Przepłukanie węża pompy perystaltycznej acetonem. 8 Rozruch procesu (1-2 godziny). 9 Wyłączenie ogrzewania, odstawienie łaźni wodnej. 10 Zmontowanie układu do wytrącania. 11 Przygotowanie wytrącalnika, włączenie mieszadła. 12 Odbiór pierwszej frakcji polimeru. 13 Wykrojenie sączka i skompletowanie zestawu do sączenia. 14 Sączenie pierwszej frakcji. 15 Odbiór drugiej frakcji polimeru. 16 Mycie reaktora. 17 Suszenie polimeru. 18 Przygotowanie zestawu do miareczkowania. 19 Nastawianie miana roztworu NaOH na M kwas solny. 20 Pobranie dwóch frakcji kopolimeru po g. 21 Hydroliza w roztworze NaOH na gorąco. 22 Miareczkowanie polimeru. 23 Wyłączenie termostatu. 24 Wyłączenie wody chłodzącej. 25 Mycie szkła. 26 Obliczenie zawartości BM w kopolimerze. 27 Rozliczenie szkła i sprzętu. 28 Wypełnienie arkusza wyników. 29 Wstępne wykonanie opisu do ćwiczenia. 30 Sprawdzenie pokoju wagowego. Start CZAS Stop 8

9 SYMBOLE STOSOWANE DO WYKONANIA SCHEMATU APARATURY zawory zawór probierczy zbiornik otwarty (pionowy i poziomy) wytrącalnik v nucza filtracyjna mieszadła wymiennik ciepła chłodnica zwrotna reaktor z płaszczem grzejnym i mieszadłem pompa szuszarka komorowa suszarka 9

10 Wykres Gantta jest diagramem dwuwymiarowym stanowiącym metodę wizualnego opisu projektu. Na prawidłowo wykonanym wykresie można szynko odczytać podział projektu na zadania oraz ich rozplanowanie w czasie (czasy rozpoczęcia i zakończenia działań, ich czas trwania, kolejność, następstwo) Wykres Gantta może być wykonany odręcznie (na papierze milimetrowym) lub komputerowo. Zawsze konieczne jest jednoznaczne określenie przedziałów czasowych. Wykres wykonywany jest na podstawie arkusza, w którym zanotowano początek i koniec każdej czynności: początek koniec Odmierzenie i dozowanie emulgatora. 13:30 13:45 Odmierzenie i dozowanie styrenu. 13:35 13:45 Przygotowanie roztworu inicjatora. 13:45 14:00 Dozowanie roztworu inicjatora 14:00 14:05 Rozruch procesu 14:15 15:30 Przygotowanie roztworu HCl 15:20 15:40 Sprawdzenie kompletności polimeryzacji. 15:40 15:42 Odbiór dwóch frakcji 15:45 15:55 Sączenie frakcji. 16:00 16:30 Mycie reaktora. 16:00 16:20 Suszenie. 16:45 17:30 Mycie szkła. 16:50 17:15 Wyłączenie termostatu i wody. 16:25 16:30 Wypełnienie arkusza wyników. 17:25 17:50 Rozliczenie szkła i sprzętu. 17:50 18:00 10

11 Na osi rzędnych proszę umieścić nazwy czynności a na osi odcietych skalę czasu (np. godziny z podzialem na minuty, kwadranse itp): Odmierzenie i dozowanie emulgatora. Odmierzenie i dozowanie styrenu. Przygotowanie roztworu inicjatora. Dozowanie roztworu inicjatora Rozruch procesu Przygotowanie roztworu HCl Sprawdzenie kompletności polimeryzacji. Odbiór dwóch frakcji Sączenie frakcji. Mycie reaktora. Suszenie. Mycie szkła. Wyłączenie termostatu i wody. Wypełnienie arkusza wyników. Rozliczenie szkła i sprzętu. 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 11

12 Excel Wykres Gantta W excelu można narysować wykres Gantta wykorzystywany w planowaniu projektów. Za jego pomocą można stworzyć harmonogram projektu, składającego się z wielu zadań, rozciągniętych w czasie. Za WIEM: "Diagram Gantta, graficzna ilustracja czynności technologicznych, zaopatrzeniowych itp. wykorzystywana w planowaniu działania zakładów produkcyjnych, a także w analizie algorytmów planowania w systemach operacyjnych." Przykładowe dane do jego narysowania są przedstawione w tabelce poniżej (kolumna B to data początku zadania, kolumna C to data końca zadania): A B C 1 Początek Koniec 2 Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Zadanie Na podstawie tych danych tworzymy wykres skumulowany słupkowy. Konieczne są dwie modyfikacje wykresu: Klikamy serie "Początek", z menu podręcznego (prawy klawisz myszy) wybieramy "formatuj serie danych", na zakładce "desenie" ustawiamy "obramowanie" na "brak", zaś kolor obszaru na taki jaki ma być kolor wypełnienia obszaru kreślenia wykresu. Na zakładce "oś" zaznaczamy "oś dodatkowa". Jeżeli na wykresie sa narysowane linie siatki dla osi x, to musimy ich kolor ustawić na taki jaki jest kolor wypełnienia obszaru kreślenia wykresu, w przeciwnym razie linie siatki będą poprzerywane. Końcowy efekt powinien być podobny to pokazanego poniżej: 12

ĆWICZENIE 5. KOPOLIMERYZACJA STYRENU Z BEZWODNIKIEM MALEINOWYM (polimeryzacja w roztworze)

ĆWICZENIE 5. KOPOLIMERYZACJA STYRENU Z BEZWODNIKIEM MALEINOWYM (polimeryzacja w roztworze) ĆWICZENIE 5 KOPOLIMERYZACJA STYRENU Z BEZWODNIKIEM MALEINOWYM (polimeryzacja w roztworze) Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z metodą polimeryzacji w roztworze oraz badaniem składu powstałego kopolimeru.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI DO ĆWICZENIA NR 5 (kopolimeryzacja styrenu i bezwodnika maleinowego)

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI DO ĆWICZENIA NR 5 (kopolimeryzacja styrenu i bezwodnika maleinowego) KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI DO ĆWICZENIA NR 5 (kopolimeryzacja styrenu i bezwodnika maleinowego) student A:.. student : student C:. lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Bardziej szczegółowo

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI DO ĆWICZENIA NR 2

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI DO ĆWICZENIA NR 2 KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI DO ĆWICZENIA NR 2 student A:.. student B: student C:. lp. Czynności do wykonania student wykonujący 1 Zapoznanie z kartami charakterystyk wszyscy 2 Odmierzenie octanu winylu, etanolu.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Stechiometria równań reakcji chemicznych, objętość gazów w warunkach odmiennych od warunków normalnych (0 o C 273K, 273hPa)

Stechiometria równań reakcji chemicznych, objętość gazów w warunkach odmiennych od warunków normalnych (0 o C 273K, 273hPa) Karta pracy I/2a Stechiometria równań reakcji chemicznych, objętość gazów w warunkach odmiennych od warunków normalnych (0 o C 273K, 273hPa) I. Stechiometria równań reakcji chemicznych interpretacja równań

Bardziej szczegółowo

Pomiary napięć i prądów w obwodach prądu stałego

Pomiary napięć i prądów w obwodach prądu stałego WARSZTATY INŻYNIERSKIE ELEKTROTECHNICZNE Grupa Podgrupa Numer ćwiczenia Nazwisko i imię Ocena Data wykonania. ćwiczenia. Podpis prowadzącego. zajęcia. Uwaga! ćwiczenie realizowane w 5-ciu 5. podgrupach

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń

Ćwiczenie 1. Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Ćwiczenie 1 Sporządzanie roztworów, rozcieńczanie i określanie stężeń Stężenie roztworu określa ilość substancji (wyrażoną w jednostkach masy lub objętości) zawartą w określonej jednostce objętości lub

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH

PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH PROCEDURA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH GRZĘDZICE 2009R. TREŚĆ PROCEDURY 1. WSTĘP 2. TERMIN I SPOSÓB ZAPOZNAWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Z PLANEM EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 6 BADANIE WYDAJNOŚCI KOMPRESOROWEJ POMPY CIEPŁA

Ćwiczenie nr 6 BADANIE WYDAJNOŚCI KOMPRESOROWEJ POMPY CIEPŁA Ćwiczenie nr 6 BADAIE WYDAJOŚCI KOMPRESOROWEJ POMPY CIEPŁA CEL I ZAKRES ĆWICZEIA Celem ćwiczenia jest badanie efektywności omy cieła. Ćwiczenie olega na dokonaniu omiarów temeratur i ciśnień odczas racy

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A. TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. TECHNICZNE Katedra InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego WYMAGANE Wolnostojący, DESTYLATOR ELEKTRYCZNY Przystosowany do pracy ciągłej

Bardziej szczegółowo

ŠkodaOctavia Combi 4 4 & Superb 4 4

ŠkodaOctavia Combi 4 4 & Superb 4 4 MIĘDZYOSIOWE SPRZĘGŁO HALDEX CZWARTEJ GENERACJI Międzyosiowe sprzęgło Haldex czwartej generacji zapewnia napęd na cztery koła w nowym Superbie 4 4 oraz Octavii Combi 4 4, zastępując sprzęgło drugiej generacji.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MIKROSYSTEMÓW W MEDYCYNIE LABORATORIUM. Ćwiczenie nr 3. Kropelkowy system mikrofluidyczny

ZASTOSOWANIE MIKROSYSTEMÓW W MEDYCYNIE LABORATORIUM. Ćwiczenie nr 3. Kropelkowy system mikrofluidyczny ZASTOSOWANIE MIKROSYSTEMÓW W MEDYCYNIE LABORATORIUM Ćwiczenie nr 3 Kropelkowy system mikrofluidyczny Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i warunkami poprawnego działania kropelkowego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI

LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Wydział Elektroniki LABORATORIUM PODSTAW TELEKOMUNIKACJI Grupa Podgrupa Data wykonania ćwiczenia Ćwiczenie prowadził... Skład podgrupy:..............................

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZANIE ROZTWORÓW

SPORZĄDZANIE ROZTWORÓW 1. SPORZĄDZANIE ROZTWORÓW 1. Sporządzanie roztworu CuSO 4 o stęŝeniu procentowym StęŜeniem roztworu określa się ilość substancji (wyraŝoną w jednostkach masy lub objętości) zawartą w określonej jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia Kompensacja mocy biernej

Instrukcja do ćwiczenia Kompensacja mocy biernej Instrukcja do ćwiczenia Kompensacja mocy biernej. Dane znamionowe Przed rozpoczęciem pomiarów należy zanotować dane znamionowe badanego silnika oraz dane znamionowe kompensatora pojemnościowego.. kład

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 01/06 /2012 z dnia 18. czerwca 2012 roku Dyrektora GCEZ INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 Temat: Badanie wpływu obciąŝenia (wysiłku fizycznego) na parametry fizjologiczne organizmu oraz na szybkość zuŝywania powietrza w aparatach powietrznych 1. Cel ćwiczenia: Celem

Bardziej szczegółowo

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego.

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. Ad. IV. Wykaz prac według kolejności ich wykonania. Ten

Bardziej szczegółowo

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW

KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Etap wojewódzki rok szkolny 2009/2010 Dane dotyczące ucznia (wypełnia Komisja Konkursowa po rozkodowaniu prac) wylosowany numer uczestnika

Bardziej szczegółowo

AMZ 112, AMZ 113 Zawory strefowe - ON/OFF (załącz/ wyłącz)

AMZ 112, AMZ 113 Zawory strefowe - ON/OFF (załącz/ wyłącz) AMZ 112, AMZ 113 Zawory strefowe - ON/OFF (załącz/ wyłącz) Opis AMZ 112 / zawór 2-drogowy AMZ 113 / zawór 3-drogowy Zawory strefowe ON/OFF (załącz/wyłącz) typu AMZ 112, AMZ 113 stosowane są w: aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

WZÓR WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

WZÓR WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WZÓR WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA SKŁADANEGO W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZED WYPEŁNIENIEM SPRAWOZDANIA NALEśY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM ZAŁĄCZONYM PRZEZ USTAWODAWCĘ

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Segment B.XII Opór elektryczny Przygotował: Michał Zawada

Segment B.XII Opór elektryczny Przygotował: Michał Zawada Segment B.XII Opór elektryczny Przygotował: Michał Zawada Zad. 1 Człowiek może zostać porażony nawet przez tak słaby prąd, jak prąd o natężeniu 50 ma, jeżeli przepływa on blisko serca. Elektryk, pracując

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 12 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Plan naprawczy. Sokółka 2006/2007. Opracowanie: Urszula Bronowicz Henryka Sarosiek ElŜbieta Plichta Katarzyna Dykiel Tomasz Mucuś

Plan naprawczy. Sokółka 2006/2007. Opracowanie: Urszula Bronowicz Henryka Sarosiek ElŜbieta Plichta Katarzyna Dykiel Tomasz Mucuś Plan naprawczy przyjęty do realizacji w klasach VI-tych po wykonaniu analizy wyników próbnego sprawdzianu Na grzyby przeprowadzonego 10 października 2006 roku Opracowanie: Urszula Bronowicz Henryka Sarosiek

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Oznaczenie kwalifikacji: A.30 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

TF-Odnawialne źródła energii-wprowadzenie do ćwiczeń. Gry dydaktyczne- zastosowanie TIK

TF-Odnawialne źródła energii-wprowadzenie do ćwiczeń. Gry dydaktyczne- zastosowanie TIK TF-Odnawialne źródła energii-wprowadzenie do ćwiczeń. Gry dydaktyczne- zastosowanie TIK Ćwiczenie 1 Wyznaczenie zależności prądu fotoogniwa od natężenia oświetlenia Wprowadzenie Ogniwa fotowoltaiczne służą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 112 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. SYNOPTIS PHARMA Sp. z o.o. oraz BS - SUPLE Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. SYNOPTIS PHARMA Sp. z o.o. oraz BS - SUPLE Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie SYNOPTIS PHARMA Sp. z o.o. oraz BS - SUPLE Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 31 marca 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU

OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU OZNACZANIE WAPNIA I MAGNEZU W PRÓBCE WINA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ Z ATOMIZACJA W PŁOMIENIU Celem ćwiczenia jest zapoznanie z techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

DEMERO Automation Systems

DEMERO Automation Systems Programowanie wektorowych przetwornic częstotliwości serii POSIDRIVE FDS5000 / MDS5000 i serwonapędów POSIDRIVE MDS5000 / POSIDYN SDS5000 firmy Stober Antriebstechnik Konfiguracja parametrów w programie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiono przykłady zestawień wyników pomiarów i analiz z wartościami granicznymi i dopuszczalnymi: Przykład 1

Poniżej przedstawiono przykłady zestawień wyników pomiarów i analiz z wartościami granicznymi i dopuszczalnymi: Przykład 1 Poniżej przedstawiono przykłady zestawień wyników pomiarów i analiz z wartościami granicznymi i dopuszczalnymi: Przykład 1 12 13 Przykład 2 14 15 Ad V. Ocena poszczególnych komponentów środowiska. Tylko

Bardziej szczegółowo

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne

Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne 1 Technik elektryk 311[08] Zadanie praktyczne Pracujesz w firmie zajmującej się naprawami urządzeń elektrycznych w siedzibie klienta. Otrzymałeś zlecenie z następującym opisem: Grzejnik elektryczny, w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R C-6

Ć W I C Z E N I E N R C-6 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA MECHANIKI I CIEPŁA Ć W I C Z E N I E N R C-6 WYZNACZANIE SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Konspekt. Klasa I Czas trwania: 45 min. Opracowała: Alicja Rożniata. ZAGADNIENIE PROGRAMOWE: Woda, roztwory wodne.

Konspekt. Klasa I Czas trwania: 45 min. Opracowała: Alicja Rożniata. ZAGADNIENIE PROGRAMOWE: Woda, roztwory wodne. Konspekt Do wykorzystania na lekcjach: przyrody w klasie szóstej fizyki i chemii w klasie pierwszej szkoły ogólnodostępnej fizyki i chemii dzieci o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim Klasa I Czas

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BUDVAR Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej woli (Spółka Przejmująca) oraz BUDVAR Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 30 ... I etap transestryfikacji

ĆWICZENIE 30 ... I etap transestryfikacji ĆWICZENIE 30 Wykonujący Data..... I etap transestryfikacji Objętość oleju[ml] Objętość wprowadzonego 1M KOH Czas rozpoczęcia mieszania Czas zatrzymania mieszadła Masa kolby do frakcji glicerynowej II etap

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 1 kwietnia 2008 roku

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach z dnia 1 kwietnia 2008 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 2 lit. c Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej,

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. Wyznaczanie molowego ciepła reakcji zobojętnienia

Ćwiczenie 1. Wyznaczanie molowego ciepła reakcji zobojętnienia Ćwiczenie 1. Wyznaczanie molowego ciepła reakcji zobojętnienia Niemal wszystkim przemianom fizycznym i chemicznym zwykle towarzyszy wymiana ciepła, a w niektórych także wymiana pracy. Ilość energii wymieniona

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Kontrola realizacji Projektu miejskiego finansowanego w ramach Inicjatywy JESSICA

Kontrola realizacji Projektu miejskiego finansowanego w ramach Inicjatywy JESSICA Kontrola Projektu miejskiego finansowanego w ramach Inicjatywy JESSICA Bank Ochrony Środowis S.A., działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), odpowiedzialny jest za przeprowadzenie kontroli

Bardziej szczegółowo

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności Załącznik nr 2 Zasady przyznawania autoryzacji dla zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących oraz autoryzacji receptury produktów pośrednich 1. Autoryzację w ramach niniejszego

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz INFONIA Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. NEUCA spółka akcyjna oraz INFONIA Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie NEUCA spółka akcyjna oraz INFONIA Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 25 lipca 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów

Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Małopolski Konkurs Chemiczny dla Gimnazjalistów Etap II (rejonowy) 5 stycznia 0 roku Materiały dla nauczycieli Odpowiedzi do zadań wraz z punktacją Uwagi ogólne: Za prawidłowe rozwiązania zadań inną metodą

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach.

Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Scenariusz zajęć na lodowisku dla klasy V. Temat lekcji: Doskonalenie umiejętności technicznych jazdy na łyżwach. Cele szczegółowe - poznaje nowe formy aktywności ruchowej, - współdziała z kolegami z klasy

Bardziej szczegółowo

Skraplanie gazów metodą Joule-Thomsona. Wyznaczenie podstawowych parametrów procesu. Podstawy Kriotechniki. Laboratorium

Skraplanie gazów metodą Joule-Thomsona. Wyznaczenie podstawowych parametrów procesu. Podstawy Kriotechniki. Laboratorium Skralanie gazów metodą Joule-omsona. Wyznaczenie odstawowyc arametrów rocesu. Podstawy Kriotecniki Laboratorium Instytut ecniki Cielnej i Mecaniki Płynów Zakład Cłodnictwa i Kriotecniki 1. Skralarki (cłodziarki)

Bardziej szczegółowo

Protokół częściowego* / końcowego* odbioru prac. w ramach Etapu zarządczego nr (WZÓR) CZĘŚĆ I (DANE OGÓLNE)

Protokół częściowego* / końcowego* odbioru prac. w ramach Etapu zarządczego nr (WZÓR) CZĘŚĆ I (DANE OGÓLNE) Załącznik nr 6 Protokół częściowego* / końcowego* odbioru prac w ramach Etapu zarządczego nr (WZÓR) CZĘŚĆ I (DANE OGÓLNE) 1. Podstawa wykonania prac Umowa nr z dnia, zawarta w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA

1. 1 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1. BENEFICJENT 1.1 NAZWA I ADRES BENEFICJENTA 1.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTOWANIA BENEFICJENTA 1.3 TELEFON, FAX, ADRES E-MAIL, STRONA WWW 1.4 NUMER NIP I REGON 1.5 MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU 1.6

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka pompy wyporowej (zębatej)

Charakterystyka pompy wyporowej (zębatej) Ćwiczenie 4 Charakterystyka pompy wyporowej (zębatej) 1. Wiadomości podstawowe Podstawowym źródłem energii ciśnienia w układzie hydrostatycznym jest pompa. Jej rola w układzie hydraulicznym polega na zamianie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42 23 400 Biłgoraj zaprasza do złożenia ofert na:

Zapytanie Ofertowe. Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42 23 400 Biłgoraj zaprasza do złożenia ofert na: Biłgoraj, 12.02.2015 r. Zapytanie Ofertowe Lokalna Grupa Działania Ziemia Biłgorajska ul. Sikorskiego 12/42 23 400 Biłgoraj zaprasza do złożenia ofert na: Specyfikacja Usługi: I. Miejsce realizacji warsztatów:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp.

Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 31, 28 580 32, fax 285 80 31 Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. zamierza udzielić zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi

Quickster Chrono Foot G10-212 Instrukcja obsługi Quickster Chrono Foot G-212 Instrukcja obsługi 6 7 13 4 4 1 1 3 2 1 3 2 Wskazania i funkcje 4 Wskazówka godzinowa Wskazówka minutowa Wskazówka sekundowa (sekundnik) Kalendarz Licznik 4-minutowy Licznik

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) WZORY OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH DO WNIOSKU Wzór nr 1 zbiór oświadczeń Wzór nr 2 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością Wzór nr 3 oświadczenie o dokonanych poprawkach / uzupełnieniach

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Kalkulator Kalorii by CTI. Instrukcja

Kalkulator Kalorii by CTI. Instrukcja Kalkulator Kalorii by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Okno główne programu... 4 4. Tworzenie receptury, generowanie etykiety wartości odżywczych... 5 5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE STEROWNIKA PK-35 PID

FUNKCJE STEROWNIKA PK-35 PID Sterownik PK-35 PID Uwaga!!! Montażu dokonuje osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne. UWAGA!!! FUNKCJĘ PID WYBIERAMY PO UPRZEDNIM ODPOWIEDNIM DOBRANIU WSZYSKICH PARAMETRÓW PODAJNIKA W ZALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows XP. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN. 3. Zainicjowanie połączenia

Połączenie VPN Host-LAN IPSec z wykorzystaniem Windows XP. 1. Konfiguracja serwera VPN. 2. Konfiguracja klienta VPN. 3. Zainicjowanie połączenia 1. Konfiguracja serwera VPN 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Zainicjowanie połączenia Procedura konfiguracji została oparta na poniższym przykładzie. Główne założenia: typ tunelu: Host-LAN protokół VPN:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tłumaczenie pisemne dokumentacji rejestracyjnej ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE. Tłumaczenie pisemne dokumentacji rejestracyjnej ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Tłumaczenie pisemne dokumentacji rejestracyjnej Biofarm sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań Poznań, 09 grudnia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres Zamawiającego: Biofarm

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

VAG ENERGETYKA Bełchatów 2013. Dyspozycyjność i sprawność bloków energetycznych a jakość armatury zastosowanej w obiegach wody chłodzącej

VAG ENERGETYKA Bełchatów 2013. Dyspozycyjność i sprawność bloków energetycznych a jakość armatury zastosowanej w obiegach wody chłodzącej VAG ENERGETYKA Bełchatów 2013 Dyspozycyjność i sprawność bloków energetycznych a jakość armatury zastosowanej w obiegach wody chłodzącej 1 Energetyka Bełchatów 2013 Poruszane zagadnienia 1. Dyspozycyjność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/580,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i- Administracji-z-dnia-2006-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 07:40 Projekt

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Część 1 Koncentrator próżniowy wraz z rotorem stałokątowym

Część 1 Koncentrator próżniowy wraz z rotorem stałokątowym Numer sprawy: PP.D/5-2011/8 Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Część 1 Koncentrator próżniowy wraz z rotorem stałokątowym 1. Koncentrator próżniowy wraz z pompą membranową i dwoma rotorami stałokątowymi

Bardziej szczegółowo