Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań"

Transkrypt

1 Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu 1.1 PI 1a 1. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej miary zł Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 1a 2. Liczba wspartych laboratoriów badawczych PI 1a 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie EUR publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI27) PI 1a 4. Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R Działanie 1.2. Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych PI 1b 1. Liczba wspartych laboratoriów badawczych PI 1b 2. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego PI 1b 3. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury zł naukowo-badawczej PI 1b 4. Liczba realizowanych prac B+R PI 1b 5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) Strona 1

2 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 1b 6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 1b 7. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(ci6) zł PI 1b 8. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) PI 1b 9. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R PI 1b 10. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R PI 1b 11. Liczba podmiotów realizujących projekty w zakresie ochrony własności przemysłowej - WLWK Poddziałanie Wsparcie procesów wdrożeniowych PI 1b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 1b 2. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych PI 1b 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3) Strona 2

3 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu miary PI 1b 4. Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe PI 1b 5. Wartość udzielonych pożyczek ogółem zł PI 1b 6. Wartość udzielonych pożyczek w części UE zł PI 1b 7. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26 Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika 23. Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałanie Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich PI 1b 1. Liczba wspartych laboratoriów badawczych PI 1b 2. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej PI 1b 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego PI 1b 4. Liczba przedsiębiorstw ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R zł PI 1b 5. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R PI 1b 6. Liczba realizowanych prac B+R PI 1b 7. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 1b 8. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 1b 9. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(ci6) zł PI 1b 10. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI26) PI 1b 11.. Liczba podmiotów realizujących projekty w zakresie ochrony własności przemysłowej - Strona 3

4 Poddziałania 34. Poddziałanie Wsparcie procesów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach akademickich działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 1b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 1b 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3) PI 1b 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze kapitału podwyższonego ryzyka PI 1b 4. Wartość inwestycji kapitałowych ogółem w przedsiębiorstwa wsparte przez fundusze kapitału podwyższonego ryzyka zł PI 1b 5. Wartość inwestycji kapitałowych w części UE w przedsiębiorstwa wsparte przez fundusze kapitału podwyższonego ryzyka zł 39. Działanie 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Poddziałanie Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw PI 3a 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3a 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3) PI 3a 3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) zł PI 3a 4. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych PI 3a 5. Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe PI 3a 6. Wartość udzielonych pożyczek ogółem zł PI 3a 7. Wartość udzielonych pożyczek w części UE zł Strona 4

5 Poddziałania 46. Poddziałanie Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 3a 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 3a 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 3a 3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4) PI 3a 4. Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług PI 3a 5. Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu PI 3a 6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego 52. Poddziałanie Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego PI 3a 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3a 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 3a 3. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych PI 3a 4. Powierzchnia przygotowanych obiektów przeznaczonych na wsparcie działalności biznesowej 56. Działanie 1.5. Poddziałanie PI 3b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie Opracowywanie i Pożyczki dla MŚP na nowe (CI1) wdrażanie nowych modele biznesowe modeli biznesowych dla MŚP ha m PI 3b 2. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych PI 3b 3. Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe PI 3b 4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3) PI 3b 5. Wartość udzielonych pożyczek ogółem zł PI 3b 6. Wartość udzielonych pożyczek w części UE zł Strona 5

6 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 3b 7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 3b 8. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe PI 3b 9. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) zł Poddziałanie Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw PI 3b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3b 2. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze międzynarodowym PI 3b 3. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze krajowym PI 3b 4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności PI 3b 5. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego PI 3b 6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 3b 7. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4) Strona 6

7 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 3b 8. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(ci6) miary zł Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 3b 9. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe PI 3b 10. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne 75. Poddziałanie Wsparcie procesu umiedzynarodowienia przedsiębiorstw akademickich PI 3b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3b 2. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności PI 3b 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego PI 3b 4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 3b 5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4) PI 3b 6. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(ci6) zł PI 3b 7. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałanie Instrumenty finansowe dla innowacyjnych MŚP PI 3c 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3c 2. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych PI 3c 3. Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe Strona 7

8 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu miary PI 3c 4. Wartość udzielonych pożyczek ogółem zł PI 3c 5. Wartość udzielonych pożyczek w części UE zł PI 3c 6. Liczba wspartych funduszy poręczeniowych PI 3c 7. Wartość udzielonych poręczeń w części UE zł PI 3c 8. Wartość udzielonych poręczeń ogółem zł PI 3c 9. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI3) Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 3c 10. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji PI 3c 11. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI7) zł PI 3c 12. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku PI 3c 13. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy Poddziałanie Dotacje dla innowacyjnych MŚP PI 3c 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 3c 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 3c 3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji Strona 8

9 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 3c 4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)(ci6) miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 3c 5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI28) PI 3c 6. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R 101. osi priorytetowej: 2Cyfrowy region Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e- usług publicznych 2.1 PI 2c 1. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej PI 2c 2. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja PI 2c 3. Liczba usług publicznych udostępnionych online o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja PI 2c 4. Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) PI 2c 5. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) PI 2c 6. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne PI 2c 7. Przestrzeń dyskowa serwerowni TB PI 2c 8. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego PI 2c 9 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego PI 2c 10. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API Strona 9

10 Poddziałania 111. Działanie nr 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu 2.2 PI 2c 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 2c 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego PI 2c 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego PI 2c 4. Liczba utworzonych API PI 2c 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 116. osi priorytetowej: 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 3.1 PI 4a 1. Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii km - 381, PI 4a 2. Długość nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii PI 4a 3. Długość zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii PI 4a 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4a 5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4a 6. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4a 7. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4a 8. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów PI 4a 9. Liczba przebudowanych instalacji do produkcji biokomponentów PI 4a 10. Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw PI 4a 11. Liczba przebudowanych instalacji do produkcji biopaliw km km kn/oś Strona 10

11 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 4a 12. Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci ciepłowniczych dla odnawialnych źródeł energii PI 4a 13. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) miary km Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika - - SL Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 3.2 PI 4b 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 4b 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4b 3. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4b 4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4b 5. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4b 6. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków PI 4b 7. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 136. Działanie 3.3 Efektywność 3.3 PI 4c 1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą energetyczna w sektorze zużycia energii (CI31) publicznym i mieszkaniowym m PI 4c 2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków PI 4c 3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4c 4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4c 5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4c 6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE Strona 11

12 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 4c 7. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 143. Działanie PI 4e 1. Całkowita długość nowych lub Zrównoważona zmodernizowanych linii tramwajowych i linii mobilność miejska i metra (CI15) promowanie strategii niskoemisyjnych miary m 2 km PI 4e 2. Długość wspartej infrastruktury rowerowej km PI 4e 3. Długość wybudowanych dróg dla rowerów km Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika 1,46 7,32-89, PI 4e 4. Długość przebudowanych dróg dla rowerów km PI 4e 5. Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych km PI 4e 6. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej PI 4e 7. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych PI 4e 8. Liczba rozbudowanych inteligentnych systemów transportowych PI 4e 9. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej PI 4e 10. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej km PI 4e 11. Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź PI 4e 12. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź PI 4e 13. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź PI 4e 14. Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride" PI 4e 15. Liczba wybudowanych obiektów Kiss&Ride PI 4e 16. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride - Strona 12

13 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu miary PI 4e 17. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych PI 4e 18. Długość wyznaczonych buspasów km PI 4e 19. Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych PI 4e 20. Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych 163. Działanie 3.5 Efektywność Poddziałanie PI 4c 1. Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą energetyczna i Efektywność energetyczna zużycia energii (CI31) gospodarka w sektorze publicznym i niskoemisyjna w ramach mieszkaniowym w ramach ZIT ZIT Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 4c 2. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków PI 4c 3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4c 4. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE PI 4c 5. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4c 6. Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE PI 4c 7. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji 170. Poddziałanie PI 4e 1. Całkowita długość nowych lub Zrównoważona mobilność zmodernizowanych linii tramwajowych i linii miejska i promowanie metra (CI15) strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT m 2 km ,46 7, PI 4e 2. Długość wspartej infrastruktury rowerowej km PI 4e 3. Długość wybudowanych dróg dla rowerów km - 89, PI 4e 4. Długość przebudowanych dróg dla rowerów km PI 4e 5. Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych km PI 4e 6. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Strona 13

14 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 4e 7. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych PI 4e 8. Liczba rozbudowanych inteligentnych systemów transportowych PI 4e 9. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 4e 10. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej km PI 4e 11. Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź PI 4e 12. Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź PI 4e 13. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach parkuj i jedź PI 4e 14. Liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride" PI 4e 15. Liczba wybudowanych obiektów Kiss&Ride PI 4e 16. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride PI 4e 17. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych PI 4e 18. Długość wyznaczonych buspasów km PI 4e 19. Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych PI 4e 20. Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych 190. osi priorytetowej: Działanie 4.1 Poddziałanie nr PI 5b 1. Pojemność obiektów małej retencji m 3 4 Region przyjazny Przeciwdziałanie Poprawa ochrony środowisku zagrożeniom przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy - - SL PI 5b 2. Powierzchnia naturalnych terenów retencyjnych PI 5b 3. Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej PI 5b 4. Liczba ludności odnoszącej korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI20) ha Strona 14

15 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 5b 6. Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania 195. Poddziałanie nr Wzmocnienie systemów ratownictwa chemicznoekologicznego i służb ratowniczych PI 5b 1. Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 6a 1. Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PI 6a 2. Liczba przebudowanych zakładów zagospodarowania odpadów PI 6a 3. Pojemność wybudowanych składowisk odpadów niebezpiecznych PI 6a 4. Dodatkowa pojemność przebudowanych składowisk odpadów niebezpiecznych m 3 m PI 6b 1. Liczba wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych PI 6b 2. Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych PI 6b 3. Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych PI 6b 4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km PI 6b 5. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km PI 6b 6. Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km PI 6b 7. Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków PI 6b 8. Długość sieci wodociągowej km PI 6b 9. Długość wybudowanej sieci wodociągowej km PI 6b 10. Długość przebudowanej sieci wodociągowej km PI 6b 11. Liczba wybudowanych ujęć wody PI 6b 12. Liczba wspartych stacji uzdatniania wody Strona 15

16 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 6b 13. Liczba instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych PI 6b 14. Liczba urządzeń i aparatury kontrolnopomiarowej 214. Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury miary 4.4 PI 6c 1. Liczba zabytków objętych wsparciem Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 6c 2. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem PI 6c 3. Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem PI 6c 4. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem PI 6c 5. Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem PI 6c 6. Liczba zrealizowanych imprez kulturalnych 220. Działanie 4.5 Ochrona 4.5 PI 6d 1. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu ha przyrody uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23) PI 6d 2. Powierzchnia wspartych miejskich terenów zieleni PI 6d 3. Powierzchnia wybudowanej/rozbudowanej/ zmodernizowanej/doposażonej infrastruktury na cele działalności z zakresu edukacji ekologicznej ha m PI 6d 4. Liczba wspartych form ochrony przyrody PI 6d 5. Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody PI 6d 6. Długość szlaków turystycznych km PI 6d 7. Długość utworzonych szlaków turystycznych km PI 6d 8. Długość odnowionych szlaków turystycznych km PI 6d 9. Długość ścieżek edukacyjnych km PI 6d 10. Długość nowoutworzonych ścieżek km edukacyjnych PI 6d 11. Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem Strona 16

17 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 6d 12. Liczba sporządzonych inwentaryzacji przyrodniczych 232. Działanie 4.6 Ochrona Poddziałanie PI 6b 1. Liczba wspartych oczyszczalni ścieków środowiska naturalnego i Wsparcie gospodarki komunalnych zasobów kulturowych na wodno-ściekowej w obszarze ZIT ramach ZIT PI 6b 2. Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych PI 6b 3. Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 6b 4. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km PI 6b 5. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej km PI 6b 6. Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej km PI 6b 7. Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków PI 6b 8. Długość sieci wodociągowej km PI 6b 9. Długość wybudowanej sieci wodociągowej km PI 6b 10. Długość przebudowanej sieci wodociągowej km PI 6b 11. Liczba wybudowanych ujęć wody PI 6b 12. Liczba wspartych stacji uzdatniania wody PI 6b 13. Liczba instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych PI 6b 14. Liczba urządzeń i aparatury kontrolnopomiarowej PI 6c 1. Liczba zabytków objętych wsparciem PI 6c 2. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem PI 6c 3. Liczba zabytków ruchomych objętych wsparciem PI 6c 4. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem PI 6c 5. Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem Strona 17

18 Poddziałania 251. Poddziałanie Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 6d 1. Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (CI23) miary ha Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 6d 2. Powierzchnia wspartych miejskich terenów zieleni ha PI 6d 3. Długość szlaków turystycznych km PI 6d 4. Długość utworzonych szlaków turystycznych km PI 6d 5. Długość odnowionych szlaków turystycznych km PI 6d 6. Długość ścieżek edukacyjnych km PI 6d 7. Długość nowoutworzonych ścieżek km edukacyjnych PI 6d 8. Liczba wspartych form ochrony przyrody PI 6d 9. Liczba sporządzonych inwentaryzacji przyrodniczych 260. osi priorytetowej: Działanie PI 7b 1. Całkowita długość przebudowanych lub km 5 Spójność wewnętrzna i Infrastruktura drogowa zmodernizowanych dróg (CI14) dostępność zewnętrzna PI 7b 2. Całkowita długość nowych dróg (CI13) km PI 7b 3. Liczba wybudowanych obwodnic PI 7b 4. Długość wybudowanych dróg wojewódzkich km PI 7b 5. Długość przebudowanych dróg wojewódzkich km PI 7b 6. Długość wybudowanych dróg powiatowych km PI 7b 7. Długość przebudowanych dróg powiatowych km PI 7b 8. Długość wybudowanych dróg gminnych km PI 7b 9. Długość przebudowanych dróg gminnych km PI 7b 10. Liczba zakupionego sprzętu/systemów służących poprawie bezpieczeństwa/ochrony uczestników ruchu drogowego ,69 184,6 Strona 18

19 Poddziałania 270. Działanie 5.2 Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu 5.2 PI 7c 1. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji pozamiejskiej miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa 5.3 PI 7d 1. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (CI12) km - 26, PI 7d 2. Liczba wspartych dworców kolejowych PI 7d 3. Liczba wybudowanej/zmodernizowanej/zrewitalizow anej infrastruktury do obsługi kolejowego transportu pasażerskiego PI 7d 4. Liczba zmodernizowanych/ zrewitalizowanych punktów kolejowej odprawy pasażerskiej PI 7d 5. Liczba zmodernizowanych/ wybudowanych parkingów przy punktach kolejowej odprawy pasażerskiej PI 7d 6. Liczba zmodernizowanych/ wybudowanych wiat rowerowych przy punktach kolejowej odprawy pasażerskiej osi priorytetowej: 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną PI 9a 1. Liczba wybudowanych nowych obiektów ochrony zdrowia PI 9a 2. Liczba przebudowanych obiektów ochrony zdrowia PI 9a 3. Liczba wyremontowanych obiektów ochrony zdrowia PI 9a 4. Liczba zakupionej aparatury medycznej PI 9a 5. Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury PLN medycznej PI 9a 6. Liczba wyposażonych/doposażonych obiektów ochrony zdrowia PI 9a 7. Liczba ulepszonych usług zdrowotnych w wyniku realizacji projektu PI 9a 8. Liczba wspartych podmiotów leczniczych Strona 19

20 Poddziałania 285. Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę społeczną działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 9a 1. Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 9a 2. Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej PI 9a 3. Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji społecznozawodowej PI 9a 4. Liczba wspartych obiektów przeznaczonych na mieszkania socjalne, wspomagane, chronione PI 9a 5. Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia PI 9a 6. Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 6.2 PI 9b 1. Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI38) m PI 9b 2. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI39) PI 9b 3. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI40) m 2 jednostki mieszkalne PI 9b 4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach PI 9b 5. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha PI 9b 6. Długość przebudowanych dróg powiatowych km PI 9b 7. Długość przebudowanych dróg gminnych km Strona 20

21 Poddziałania 298. Działanie 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 10a 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 10a 2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej 300. Poddziałanie PI 10a 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury Inwestycje w jednostek organizacyjnych systemu oświaty infrastrukturę kształcenia zawodowego PI 10a 2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego PI 10a 3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego PI 10a 4. Liczba wspartych obiektów infrastruktury wyższych szkół zawodowych PI 10a 5. Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego 305. Działanie 6.4 Poddziałanie PI 9b 1. Ludność mieszkająca na obszarach objętych Rewitalizacja oraz Rewitalizacja obszarów zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów inwestycje w miejskich i ich obszarów miejskich (CI37) infrastrukturę edukacyjną funkcjonalnych w ramach w ramach ZIT ZIT PI 9b 2. Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI38) m PI 9b 3. Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (CI39) PI 9b 4. Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (CI40) m 2 jednostki mieszkalne Strona 21

22 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 9b 5. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 9b 6. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha PI 9b 7. Długość przebudowanych dróg powiatowych km PI 9b 8. Długość przebudowanych dróg gminnych km 313. Poddziałanie PI 10a 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury Inwestycje w jednostek organizacyjnych systemu oświaty infrastrukturę przedszkolną PI 10a 2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej 315. Poddziałanie PI 10a 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury Inwestycje w jednostek organizacyjnych systemu oświaty infrastrukturę kształcenia zawodowego PI 10a 2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego PI 10a 3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego PI 10a 4. Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - Strona 22

23 Poddziałania 319. osi priorytetowej: 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu 7.1 PI 9d 1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach miary PI 9d 2. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ha PI 9d 3. Długość przebudowanych dróg gminnych km PI 9d 4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) PI 9d 5. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) PI 9d 6. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4) PI 9d 7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji PI 9d 8. Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości PI 9d 9. Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości 328. osi priorytetowej: Działanie Aktywni na rynku pracy Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych PI 8i PI 8i PI 8i PI 8i PI 8i PI 8i Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (CO01) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika O: O: K: 5032 K: M: 3525 M: O: 6136 K: 3967 M: O: 984 K: 575 M: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych - O: 5132 wsparciem w programie K: 2525 M: Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych - O: wsparciem w programie K: 8705 M: Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki O: 1656 na podjęcie działalności gospodarczej w - programie K: 681 M: 975 Strona 23

24 334. Poddziałania Działanie 8.2 Wspieranie Poddziałanie aktywności zawodowej w Wsparcie na rzecz regionie podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 8i 1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (CO01) miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika O: 456 O: PI 8i 2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie (CO02) K: 274 K: 722 M: 182 M: O: PI 8i 3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie (CO03) K: 327 M: O: PI 8i 4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) K: 2459 M: O: PI 8i 5. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie PI 8i 6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 340. Poddziałanie Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa 341. Działanie 8.3 Wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie PI 8i 1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (CO01) K: 139 M: 99 - O: 1244 K: 612 M: O: 3629 K: 2027 M: 1602 O: 197 O: 518 K: 119 K: 312 M: 78 M: PI 8iii 1. Liczba osób, pozostających bez pracy, które O: 814 otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - K: 381 M: 433 Strona 24

25 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu miary Wartość pośrednia PI 8iii 2. Liczba osób pozostających bez pracy, które O: 51 skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w K: 22 M: 29 programie Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze PI 8iv 1. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie Źródło danych Typ wskaźnika - O: PI 8iv 2. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat Poddziałanie Rozwój PI 8iv 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wieku do lat 3 O: 915 O: 2408 O: 525 O: PI 8iv 2. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie 347. Poddziałanie Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT 348. Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie Poddziałanie Wsparcie dostępu do usług rozwojowych PI 8iv 1. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat PI 8v 1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) PI 8v 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie PI 8v 3. Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie PI 8v 4. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie 352. Poddziałanie Wsparcie outplacementowe PI 8v 1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) O: 85 O: O: O: O: O:1 450 O: PI 8v 2. Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie - O: 625 Strona 25

26 Poddziałania 354. Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region Poddziałanie Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 8vi 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 8vi 2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (CO05) PI 8vi 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie SL Poddziałanie Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne PI 8vi 1. Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS PI 8vi 2. Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych, w tym pracodawców PI 8vi 3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 360. osi Działanie 9.1 Włączenie priorytetowej:9 Solidarne społeczne i rozwój usług społeczeństwo opiekuńczych w ramach ZIT Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT PI 9i 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie PI 9i 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) Poddziałanie Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT PI 9iv 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie PI 9iv 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie PI 9iv 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie 365. Działanie 9.2 Włączenie społeczne Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne PI 9i 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Strona 26

27 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 9i 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika Poddziałanie Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym PI 9i 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie PI 9i 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (CO16) Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie Rozwój usług zdrowotnych PI 9iv 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie PI 9iv 2. Liczba dzieci objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 371. Poddziałanie Rozwój usług społecznych PI 9iv 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie PI 9iv 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie PI 9iv 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie PI 9iv 4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie 375. Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej PI 9v 1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem PI 9v 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Strona 27

28 Poddziałania 377. Poddziałanie Koordynacja sektora ekonomii społecznej działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 9v 1. Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w ramach sieciowania PI 9v 2. Liczba gmin objętych działaniami upowszechniającymi współpracę z podmiotami ekonomii społecznej PI 9v 3. Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika 380. osi priorytetowej: 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT PI 10i 1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej PI 10i 2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie PI 10i 3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie Poddziałanie Kształcenie ogólne w ramach ZIT PI 10i 1. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie PI 10i 2. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie PI 10i 3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w ramach programu PI 10i 4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych PI 10i 5. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie PI 10i 6. Liczba uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty objętych wsparciem w programie PI 10i 7. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego Strona 28

29 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 10i 8. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych lub doposażonych w ramach programu w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 10i 9. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów młodszych objętych pracą indywidualną PI 10i 10. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego, uczestniczących w stażach u pracodawcy 393. Poddziałanie Kształcenie zawodowe w ramach ZIT PI 10iv 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy PI 10iv 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie PI 10iv 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego PI 10iv 4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie PI 10iv 5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie doradcztwa zawodowego PI 10iv 6. Liczba nauczycieli placówek kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uczestniczących w praktykach i stażach u pracodawcy 399. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie Wychowanie przedszkolne PI 10i 1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej Strona 29

30 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 10i 2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 10i 3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie Poddziałanie Kształcenie ogólne PI 10i 1. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie PI 10i 2. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie PI 10i 3. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w ramach programu PI 10i 4. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych PI 10i 5. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie PI 10i 6. Liczba uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty objętych wsparciem w programie PI 10i 7. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego PI 10i 8. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych lub doposażonych w ramach programu w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi Strona 30

31 Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjny (PI) wskaźnika produktu PI 10i 9. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów młodszych objętych pracą indywidualną PI 10i 10. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego, uczestniczących w stażach u pracodawcy 412. Poddziałanie Kształcenia zawodowe PI 10iv 1. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy miary Wartość pośrednia Źródło danych Typ wskaźnika PI 10iv 2. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie PI 10iv 3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego PI 10iv 4. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, którzy zostali objęci wsparciem w programie PI 10iv 5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie doradcztwa zawodowego PI 10iv 6. Liczba nauczycieli placówek kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, uczestniczących w praktykach i stażach u pracodawcy 418. Działanie 10.3 Pomoc stypendialna Poddziałanie Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości PI 10i 1. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 419. Poddziałanie Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych PI 10iv 1. Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie Strona 31

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Nazwa Osi owej Nazwa Działania Nazwa Poddziałania 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Poddziałania 1. osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela ów produktu dla działań i poddziałań Poddziałania działania/p oddziałania Priorytet Inwestycyjn y (PI) a produktu Jednostka miary pośrednia a Common Indicator Agregowal ność

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników produktu dla działań i poddziałań 1. Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Działanie1.1. Publiczna infrastruktura na

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych

Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Lista wskaźników do wykonania celów pośrednich oraz końcowych Wskaźniki RPO WD 2014-2020 Wskaźniki Związku ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Nazwa wskaźnika RPO WD 2014-2020 Jednostka miary Wartość Wartość

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 8/233/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 7/283/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 13/414/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa wskaźnika Oś Priorytetowa I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 31/1246/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 12/495/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwały i Stanowiska zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Uchwały i Stanowiska zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Uchwały i Stanowiska zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stan na dzień 7 Uchwały dotyczące RPO - Uchwała nr 102/2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt.

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań. Jednostka miary. szt. szt. Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE I NAUKA Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 14/611/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań

MWhe/rok. MWht/rok. Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPOWŚ 2017-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie/Poddziałanie OŚ PRIORYTETOWA 1. INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6

ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 ZAŁĄCZNIKI NR 1, 2, 4, 5, 6 DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik 1. TABELA TRANSPOZYCJI PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 24/882/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań

Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań owej/działania/poddz iałania Nazwa osi priorytetowej: 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Spis treści Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 2 I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy... 2 II Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 47/1861/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 37/1682/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 40/1884/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania

Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań Lp. działania/ Priorytet Nazwa Poddziałania Załącznik 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla działań i poddziałań działania/ Nazwa Osi Nazwa Nazwa P poddziałan Nazwa wskaźnika rezultatu Inwestyc owej Działania ia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020 wymienione zostały

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 23/1074/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 32/1494/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone

Monitorowanie wskaźników instrumenty finansowe Zestawienie wymagań wraz ze wskazaniem źródła, na podstawie którego wymaganie zostało określone Załącznik Nr 1 do Strategii Inwestycyjnej dla INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Wykaz wskaźników w ramach IF Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie

Działanie 1.1. Rozwój mikroprzedsiębiorstw. rezultatu Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług szt. corocznie ZAŁ. 3 TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁANIA Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka Częstotliwość pomiaru Wartość w roku bazowym Zakładana wartość w roku docelowym (2013) PRIORYTET

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25)

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Nazwa. Jednostka. Kategoria Fundusz wskaźnika. miary. Region słabiej EPC EFRR infrastruktury badawczej (CI 25) Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań osi priorytetowej: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki Działanie 1.1 Działanie 1.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 26/1230/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2023 Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ

Wskaźniki produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i produktu i rezultatu związane z realizacją RPOWŚ i rezultatu w ramach EFRR Osi 6 Rozwój miast Jednostka Kategoria regionu Wartość bazowa Rok bazowy Wartość docelowa (2023) 4.c Sprzedaż energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ Rzeszów, r. Spis treści I. TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ OSI PRIORYTETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt.

Jednostka miary. IZ/ beneficjenci Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. szt. szt. EPC. szt. szt. Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2019 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2019 rok Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2019 rok Załącznik do Uchwały nr 37/1669/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. Lp. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NABORY WNIOSKÓW PLANOWANE W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JACEK PARTYKA Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD Załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD -2020 z dn. 27 lipca 2016 r. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD -2020 1. Tabela wskaźników

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Działanie Nazwa wskaźnika Jednostka miary Oś priorytetowa 1 Innowacyjna i

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku.

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Poddziałanie nie będzie realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1393/15 Zarządu Województwa z dnia 15 października 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL -2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań Wskaźniki rezultatu bezpośredniego... 1 Wskaźniki produktu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Podręcznik monitorowania wskaźników. na poziomie projektu w ramach. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Niniejsza publikacja została przygotowana na zamówienie Urzędu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 204-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 204-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 projekt OPOLE, LUTY 2015 r. 1 WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO Nazwa osi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ

ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ ZAŁĄCZNIK NR 13.6 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO STRATEGII ZIT SOM POWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ RPO WZ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały nr 1374/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2016 rok 1 NUMER I NAZWA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA Działanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na rok Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2019 1 rok Załącznik do Uchwały nr 43/2080/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018r. Lp. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH

TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH TABELA TRANSPOZYCJI PI NA DZIAŁANIA / PODDZIAŁANIA W POSZCZEGÓLNYCH OSIACH PRIORYTETOWYCH Rzeszów, 1 Nazwa i nr osi priorytetowej Nr działania Nr poddziałania (jeśli dotyczy) Nr CT Nr PI I. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD

Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020 z dn. 15 października 2018 r. Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych RPO WD

Bardziej szczegółowo

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

(wersja z dnia 15 listopada 2018 roku) TYPY PROJEKTÓW MOGĄCYCH UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE OŚ PRIORYTETOWA I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2018 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P na 2018 rok Harmonogram naborów wniosków o projektu dla RPO WK-P na 2018 rok Data przyjęcia harmonogramu: Załącznik do Uchwały Nr 48/2186/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2017 r. Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE

Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE Obszar rewitalizacji STARE MIASTO oraz SRÓDMIEŚCIE FISZKA PROJEKTOWA stanowi propozycje projektów do zamieszczenia w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Głogowa

Bardziej szczegółowo