PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu"

Transkrypt

1 PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o Zielona Góra ul. Wazów 6a tel wersja

2 2 Spis treści 1. Wstęp Instalacja bazy danych MySQL Instalacja sterowników ODBC Instalacja programu PCPR Konfiguracja po instalacji Utworzenie bazy danych dla programu PCPR Nadanie uprawnień do bazy danych Konfiguracja sterowników ODBC Aktualizacja programu PCPR Aktualizacja programu PCPR w wersji 2.0 i nowszych Aktualizacja programu PCPR w wersji starszej niż Konfiguracja po aktualizacji Informacje dodatkowe... 42

3 3 1. Wstęp Program PCPR wykorzystuje bazę danych MySQL, z którą komunikuje się za pomocą sterowników ODBC. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące instalacji, aktualizacji i konfiguracji wszystkich wymienionych programów. Program PCPR może działać w konfiguracji jedno- i wielostanowiskowej, zarówno na komputerach 32- jak i 64-bitowych (w dowolnej ich konfiguracji w sieci). Wszystkie komputery mogą korzystać ze wspólnej bazy zainstalowanej na komputerze zwanym dalej serwerem. Wszystkie wymagane pliki instalacyjne dostępne są na stronie. Minimalne wymagania techniczne Procesor: 1GHz Pamięć RAM: 512MB Wolna przestrzeń dyskowa: 200MB Rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli System operacyjny: Microsoft Windows XP (SP3), Vista, 7 (32/64-bit) Rodzaje instalacji Poniżej przedstawione są możliwe rodzaje instalacji programu PCPR: Instalacja jednostanowiskowa baza danych i program PCPR zainstalowane są na tym samym stanowisku: Instalacja jednostanowiskowa baza danych i program PCPR zainstalowane są na oddzielnych stanowiskach komunikujących się za pomocą sieci:

4 4 Instalacja wielostanowiskowa program PCPR zainstalowany jest na kilku stanowiskach, w tym również na serwerze; komputery komunikują się za pomocą sieci: Instalacja wielostanowiskowa program PCPR zainstalowany jest na kilku stanowiskach, z pominięciem serwera; komputery komunikują się za pomocą sieci:

5 5 2. Instalacja bazy danych MySQL Bazę danych MySQL można zainstalować na dowolnym komputerze, z którym stanowiska z zainstalowanym programem PCPR mają połączenie za pomocą sieci lokalnej. Podłączenie serwera do sieci nie jest wymagane w przypadku instalacji jednostanowiskowej, gdzie baza danych i program PCPR instalowane są na tym samym stanowisku. Możliwe rodzaje instalacji zostały opisane w punkcie 1. Wymagana wersja bazy danych MySQL: 5.1. Uwaga! Program PCPR nie działa prawidłowo z bazami w wersjach 5.0 i 5.5. Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić jeden z programów instalacyjnych: mysql win32.msi dla systemów 32-bitowych mysql winx64.msi dla systemów 64-bitowych Opis jak sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows zamieszczony jest w punkcie 8. Dalej należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetli się ekran powitalny. Klikamy [Next].

6 6 2. Akceptujemy warunki licencji wybieramy opcję I accept the terms in the license agreement. Klikamy [Next]. 3. Wybieramy rodzaj instalacji Typical. Klikamy [Next]. Wybranie opcji Custom pozwoli m.in. na wybranie katalogu instalacji. Zalecane jest zainstalowanie bazy danych w domyślnej lokalizacji.

7 7 4. Rozpoczynamy proces instalacji. Klikamy [Install]. 5. Pomijamy informacje reklamowe, które zostaną wyświetlone na dwóch kolejnych ekranach. Klikamy kolejno [Next].

8 8 6. Sprawdzamy, czy opcja Configure the MySQL Server now jest zaznaczona (jeśli nie, to zaznaczamy ją). Klikamy [Finish]. Otworzy się konfigurator MySQL. (Jeśli konfigurator nie uruchomi się automatycznie, należy uruchomić program MySQLInstanceConfig.exe znajdujący się domyślnie w katalogu: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\bin\. 7. Wyświetli się ekran powitalny konfiguratora MySQL. Klikamy [Next].

9 9 8. Wybieramy opcję Detailed Configuration. Klikamy [Next]. 9. Kolejne 5 ekranów zostawiamy bez zmian. Klikamy kolejno [Next].

10 Wybieramy opcję Manual Selected Default Character Set / Collation i z listy Character Set wybieramy pozycję utf8. Klikamy [Next]. 11. Sprawdzamy, czy opcja Launch the MySQL Server automatically jest zaznaczona (jeśli nie, to zaznaczamy ją). Klikamy [Next].

11 Jeśli chcemy zabezpieczyć dostęp do bazy hasłem, zostawiamy opcję Modify Security Settings zaznaczoną i w pola New root password i Confirm wpisujemy dwukrotnie hasło. Jeśli pole Current root password jest dostępne, należy wpisać w nim aktualne hasło do bazy MySQL. Sytuacja taka może wystąpić, jeśli konfigurator wykryje konfigurację bazy danych instalowanej wcześniej na danym komputerze. Hasło do bazy danych MySQL należy zapamiętać i szczególnie chronić, gdyż tylko ono daje możliwość zmiany konfiguracji bazy danych oraz prawidłowej konfiguracji programu PCPR. Jeśli nie chcemy wprowadzać hasła do bazy, należy wyłączyć opcję Modify Security Settings. Klikamy [Next].

12 Rozpoczynamy proces konfiguracji. Klikamy [Execute]. 14. Kończymy konfigurację. Klikamy [Finish].

13 13 3. Instalacja sterowników ODBC Sterowniki ODBC należy zainstalować na serwerze z bazą MySQL oraz na wszystkich komputerach, na których używany będzie program PCPR. Wymagana wersja sterowników ODBC: lub nowsza. Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić jeden z programów instalacyjnych: mysql-connector-odbc win32.msi dla systemów 32-bitowych mysql-connector-odbc winx64.msi dla systemów 64-bitowych Opis jak sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows zamieszczony jest w punkcie 8. Dalej należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetli się ekran powitalny. Klikamy [Next].

14 14 2. Wybieramy rodzaj instalacji Typical. Klikamy [Next]. 3. Rozpoczynamy proces instalacji. Klikamy [Install].

15 15 4. Kończymy instalację. Klikamy [Finish].

16 16 4. Instalacja programu PCPR Jeśli na stanowisku zainstalowana jest starsza wersja programu PCPR należy ją odinstalować (dokładny opis aktualizacji programu PCPR zamieszczony jest w punkcie 6). Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić jeden z programów instalacyjnych: setup_pcpr_2.x.x.exe dla systemów Windows XP, Vista, 7 setup_pcpr_2.x.x_ws.exe dla systemów Windows Server Opis jak sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows zamieszczony jest w punkcie 8. Dalej należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetli się ekran powitalny. Klikamy [Dalej].

17 17 2. Wybieramy opcję Zapoznałem się i chcę kontynuować instalację. Klikamy [Dalej]. 3. Wybieramy odpowiednią opcję, w zależności od tego, czy program ma być dostępny tylko dla aktualnego użytkownika, czy dla wszystkich użytkowników komputera. Klikamy [Dalej].

18 18 4. Wybieramy rodzaj instalacji Niestandardowa. Klikamy [Dalej]. 5. Wybieramy odpowiednie składniki programu. Dostępne składniki: Pliki programu PCPR (wymagane) Utwórz połączenie ODBC w DSN użytkownika (*opcja) Utwórz połączenie ODBC w DSN systemowym (*opcja)

19 19 *Ważne Należy wybrać tylko jedną z opcji: połączenie w DSN użytkownika, jeśli program ma działać tylko na koncie aktualnie zalogowanego użytkownika (zalecane dla zwykłych sieci), albo połączenie w DSN systemowym, jeśli program ma działać na wszystkich kontach użytkowników (zalecane dla sieci opartych na domenach). Pominięcie obydwu opcji uniemożliwi pracę z programem (wymagana będzie ręczna konfiguracja sterowników ODBC). Aby włączyć lub wyłączyć instalację składnika należy kliknąć na ikonce znajdującej się przy nim. Wyświetli się następujące menu: Z menu wybieramy opcję pierwszą jeśli składnik ma zostać zainstalowany lub ostatnią jeśli składnika nie chcemy instalować. Na przykład prawidłowo wybrane składniki (z połączeniem ODBC w DSN użytkownika) pokazane są na rysunku: Klikamy [Dalej].

20 20 6. Rozpoczynamy proces instalacji. Klikamy [Instaluj]. Jeśli podczas instalacji wystąpią błędy, należy zapoznać się z informacjami poniżej. Błąd pliku dhtmled.ocx Jeśli podczas instalacji otrzymamy poniższy komunikat, klikamy [OK] i kontynuujemy instalację. Błąd występuje na niektórych wersjach systemu Windows i w większości przypadków nie ma wpływu na działanie programu PCPR. Błąd dotyczy dostępnego w programie Edytora dokumentów. W przypadku wystąpienia problemów z jego uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w katalogu dhtmled_ocx w głównym katalogu instalacji programu PCPR.

21 21 Błąd sterowników ODBC Jeśli otrzymamy poniższy komunikat, może to oznaczać, że nieprawidłowo zainstalowane zostały sterowniki ODBC (lub zainstalowana została inna wersja sterowników, niż jest wymagana przez program). W takim przypadku należy: przerwać instalację programu PCPR (przycisk [Przerwij]) ponownie zainstalować zalecane sterowniki ODBC (pomocne może okazać się ponowne uruchomienie systemu Windows po instalacji sterowników) od nowa przeprowadzić proces instalacji programu PCPR 7. Kończymy instalację. Klikamy [Zakończ].

22 22 5. Konfiguracja po instalacji Konfigurację należy rozpocząć od komputera z zainstalowaną bazą MySQL, a następnie przejść do konfiguracji pozostałych komputerów. UWAGA! Od wersji do programu dołączony jest specjalny program Konfigurator programu PCPR. Program ten ułatwia konfigurację połączenia programu PCPR z bazą danych MySQL. Zamiast instrukcji zawartych w tym punkcie (5), można przeprowadzić konfigurację za pomocą Konfiguratora i instrukcji PCPR Konfigurator programu. Konfigurator oraz instrukcja dostępne są na stronie. W przypadku problemów z konfiguracją, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie Utworzenie bazy danych dla programu PCPR Na komputerze z zainstalowaną bazą danych MySQL należy utworzyć bazę dla programu PCPR. Czynność ta sprowadza się do utworzenia pustego katalogu o nazwie pcpr w katalogu przechowywania danych przez bazę danych MySQL. 1. Przechodzimy do katalogu przechowywania danych (katalog może być ukryty). Domyślnie jest to katalog: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\mysql\mysql Server 5.1\data\ dla systemów 32-bitowych lub C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.1\data\ dla systemów 64-bitowych Opis jak sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows zamieszczony jest w punkcie Tworzymy w nim nowy katalog pcpr Nadanie uprawnień do bazy danych Uprawnienia do bazy należy nadać na komputerze z zainstalowaną bazą danych MySQL, jeśli program PCPR ma działać na więcej niż jednym stanowisku lub jeśli program PCPR i baza danych MySQL zostały zainstalowane na oddzielnych stanowiskach. W przypadku gdy program PCPR ma działać na jednym stanowisku i również na tym samym stanowisku zainstalowana została baza danych MySQL, nadawanie uprawnień nie jest konieczne i można pominąć ten punkt. Aby nadać uprawnienia, należy postępować według instrukcji poniżej.

23 23 1. Przechodzimy kolejno: Start/Panel sterowania/narzędzia administracyjne/źródła danych ODBC. Wyświetli się okno Administrator źródeł danych ODBC. 2. Wybieramy zakładkę DSN użytkownika lub Systemowe DSN (w zależności od wybranych wcześniej składników instalacji programu PCPR). 3. Odszukujemy na liście Źródła danych pozycję o nazwie siec, wybieramy ją i klikamy [Konfiguruj]. Uwaga! Jeśli na liście nie ma pozycji o nazwie siec należy ją utworzyć wg opisu w punkcie 4. W przeciwnym wypadku należy pominąć punkt 4 i przejść od razu do punktu W oknie Administrator źródeł danych ODBC (pokazanym w punkcie 3) klikamy [Dodaj]. Wyświetli się okno Tworzenie nowego źródła danych. Z listy wybieramy pozycję MySQL ODBC 5.1 Driver i klikamy [Zakończ].

24 24 5. Wyświetli się okno MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration. Wszystkie pola powinny być wypełnione tak, jak pokazano poniżej. Jeśli podczas instalacji bazy danych MySQL podano hasło dostępu do bazy, należy je wprowadzić w polu Password. Aby sprawdzić, czy połączenie z bazą działa, klikamy [Test]. Jeśli połączenie działa, otrzymamy komunikat jak na rysunku: Należy wówczas kliknąć [OK] i zapisać zmiany ponownie klikając [OK] (jeśli połączenia o nazwie siec nie było wcześniej na liście teraz powinno zostać do niej dodane). Jeśli otrzymamy komunikat o błędzie (przykład poniżej), należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 8.

25 25 6. Jeśli mamy prawidłowo skonfigurowane połączenie ODBC o nazwie siec, możemy nadać uprawnienia do bazy. Służy do tego program Uprawnienia sieciowe (plik uprawnienia.exe). Uruchamiamy program i klikamy [Nadaj uprawnienia sieciowe]. Jeśli uprawnienia zostaną prawidłowo nadane otrzymamy komunikat: W przypadku błędu należy sprawdzić konfigurację połączenia ODBC o nazwie siec Konfiguracja sterowników ODBC Konfigurację sterowników ODBC należy przeprowadzić na wszystkich stanowiskach z zainstalowanym programem PCPR. Należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Przechodzimy kolejno: Start/Panel sterowania/narzędzia administracyjne/źródła danych ODBC. Wyświetli się okno Administrator źródeł danych ODBC. 2. Wybieramy zakładkę DSN użytkownika lub Systemowe DSN (w zależności od wybranych wcześniej składników instalacji programu PCPR).

26 26 3. Odszukujemy na liście Źródła danych pozycję o nazwie pcpr, wybieramy ją i klikamy [Konfiguruj]. 4. Wyświetli się okno MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration. Wszystkie pola powinny być wypełnione tak, jak pokazano poniżej. Wyjątkiem są pola TCP/IP Server i Password. W polu TCP/IP Server wpisujemy nazwę komputera z zainstalowaną bazą danych MySQL. Opis jak sprawdzić nazwę komputera zamieszczony jest w punkcie 8. W polu Password wprowadzamy hasło dostępu do bazy danych MySQL (podane podczas instalacji bazy). Jeśli nie podawaliśmy hasła zostawiamy to pole puste.

27 27 Następnie klikamy [Details]. Zostaną wyświetlone dodatkowe opcje. Na liście Character Set wybieramy pozycję latin1. Aby sprawdzić, czy połączenie z bazą działa, klikamy [Test]. Jeśli połączenie działa, otrzymamy komunikat jak na rysunku: Należy wówczas kliknąć [OK] i zapisać zmiany ponownie klikając [OK]. Jeśli otrzymamy komunikat o błędzie (przykład poniżej), należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 8.

28 28 6. Aktualizacja programu PCPR 6.1. Aktualizacja programu PCPR w wersji 2.0 i nowszych Uwaga! Proces aktualizacji opisany w tym punkcie dotyczy tylko aktualizacji programu PCPR w wersjach 2.0 i nowszych. Opis jak zaktualizować program z wersji starszej niż 2.0 do wersji 2.0 (i nowszych) zamieszczony jest w punkcie 6.2 (od wersji 2.0 program PCPR używa nowszej wersji bazy danych MySQL oraz sterowników ODBC). Usunięcie starej wersji programu PCPR Uwaga! Nie należy usuwać bazy danych MySQL, ani sterowników ODBC. Aby odinstalować program PCPR przechodzimy kolejno: w systemie Windows XP: Start/Panel sterowania/dodaj lub usuń programy w systemach Windows Vista/7: Start/Panel sterowania/programy i funkcje Na liście odnajdujemy program PCPR, w zależności od systemu Windows klikamy [Usuń] lub [Odinstaluj] i potwierdzamy usunięcie. Okno Dodawanie lub usuwanie programów w systemie Windows XP

29 29 Okno Programy i funkcje w systemie Windows 7 Instalacja nowej wersji programu PCPR Aby rozpocząć instalację, należy uruchomić jeden z programów instalacyjnych: setup_pcpr_2.x.x.exe dla systemów Windows XP, Vista, 7 setup_pcpr_2.x.x_ws.exe dla systemów Windows Server Opis jak sprawdzić posiadaną wersję systemu Windows zamieszczony jest w punkcie 8. Dalej należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Po uruchomieniu programu instalacyjnego wyświetli się ekran powitalny. Klikamy [Dalej].

30 30 2. Wybieramy opcję Zapoznałem się i chcę kontynuować instalację. Klikamy [Dalej]. 3. Wybieramy odpowiednią opcję, w zależności od tego, czy program ma być dostępny tylko dla aktualnego użytkownika, czy dla wszystkich użytkowników komputera. Klikamy [Dalej].

31 31 4. Wybieramy rodzaj instalacji Niestandardowa. Klikamy [Dalej]. 5. Wybieramy odpowiednie składniki programu. Dostępne składniki: Pliki programu PCPR (wymagane) Utwórz połączenie ODBC w DSN użytkownika (*opcja) Utwórz połączenie ODBC w DSN systemowym (*opcja)

32 32 *Ważne Należy wybrać tylko jedną z opcji: połączenie w DSN użytkownika, jeśli program ma działać tylko na koncie aktualnie zalogowanego użytkownika (zalecane dla zwykłych sieci), albo połączenie w DSN systemowym, jeśli program ma działać na wszystkich kontach użytkowników (zalecane dla sieci opartych na domenach). Pominięcie obydwu opcji uniemożliwi pracę z programem (wymagana będzie ręczna konfiguracja sterowników ODBC). Aby włączyć lub wyłączyć instalację składnika należy kliknąć na ikonce znajdującej się przy nim. Wyświetli się następujące menu: Z menu wybieramy opcję pierwszą jeśli składnik ma zostać zainstalowany lub ostatnią jeśli składnika nie chcemy instalować. Na przykład prawidłowo wybrane składniki (z połączeniem ODBC w DSN użytkownika) pokazane są na rysunku: Klikamy [Dalej].

33 33 6. Rozpoczynamy proces instalacji. Klikamy [Instaluj]. Jeśli podczas instalacji wystąpią błędy, należy zapoznać się z informacjami poniżej. Błąd pliku dhtmled.ocx Jeśli podczas instalacji otrzymamy poniższy komunikat, klikamy [OK] i kontynuujemy instalację. Błąd występuje na niektórych wersjach systemu Windows i w większości przypadków nie ma wpływu na działanie programu PCPR. Błąd dotyczy dostępnego w programie Edytora dokumentów. W przypadku wystąpienia problemów z jego uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w katalogu dhtmled_ocx w głównym katalogu instalacji programu PCPR.

34 34 Błąd sterowników ODBC Jeśli otrzymamy poniższy komunikat, może to oznaczać, że nieprawidłowo zainstalowane zostały sterowniki ODBC (lub zainstalowana została inna wersja sterowników, niż jest wymagana przez program). W takim przypadku należy: przerwać instalację programu PCPR (przycisk [Przerwij]) ponownie zainstalować zalecane sterowniki ODBC (pomocne może okazać się ponowne uruchomienie systemu Windows po instalacji sterowników) od nowa przeprowadzić proces instalacji programu PCPR 7. Kończymy instalację. Klikamy [Zakończ].

35 Aktualizacja programu PCPR w wersji starszej niż 2.0 Od wersji 2.0 program PCPR używa nowej wersji bazy danych MySQL oraz sterowników ODBC. Dlatego podczas aktualizacji programu PCPR z wersji starszej niż 2.0 do wersji 2.0 lub nowszej, należy również zaktualizować bazę danych MySQL i sterowniki ODBC. Proces aktualizacji programu PCPR w wersji 2.0 i nowszych został opisany w punkcie 6.1. Utworzenie kopii zapasowej bazy danych Na początku aktualizacji za pomocą programu PCPR należy utworzyć kopię zapasową bazy danych. W tym celu w programie PCPR wybieramy w menu Ustawienia / Kopia zapasowa / Utwórz kopię zapasową danych (jeśli wcześniej nie został ustawiony katalog dla kopii zapasowych, to należy go wybrać w menu Ustaw katalog dla kopii zapasowych). Ważne! Prawidłowe utworzenie kopii zapasowej danych jest wymagane, aby dalej kontynuować aktualizację. Brak prawidłowej kopii uniemożliwi odtworzenie danych na nowej wersji bazy danych MySQL. Dla pewności należy sprawdzić, czy plik kopii o nazwie podanej w komunikacie po zakończeniu tworzenia kopii rzeczywiście istnieje na dysku komputera.

36 36 Usunięcie starej wersji Programu PCPR, bazy danych MySQL i sterowników ODBC Ważne! Programy można usunąć tylko jeśli prawidłowo utworzono kopię danych. Kolejno należy odinstalować program PCPR, bazę danych MySQL i sterowniki ODBC. Aby uruchomić moduł usuwania programów przechodzimy kolejno: w systemie Windows XP: Start/Panel sterowania/dodaj lub usuń programy w systemach Windows Vista/7: Start/Panel sterowania/programy i funkcje Na liście odnajdujemy kolejno: program PCPR (na liście: PCPR X.X.X) bazę danych MySQL (na liście: MySQL Server 5.0) sterowniki ODBC (na liście: MySQL Connector/ODBC 3.51) i w zależności od systemu Windows klikamy [Usuń] lub [Odinstaluj] i potwierdzamy usunięcie. Okno Dodawanie lub usuwanie programów w systemie Windows XP

37 37 Okno Programy i funkcje w systemie Windows 7 Instalacja nowych wersji programu PCPR, bazy danych MySQL i sterowników ODBC Instalację należy przeprowadzić według opisu zamieszczonego w punktach 2-4. Następnie, według opisu z punktu 5, należy skonfigurować program, tak aby działał z nową (pustą) bazą. Kolejnym krokiem jest wczytanie danych z kopii zapasowej (opis poniżej).

38 38 Przywrócenie danych z kopii zapasowej Po prawidłowej instalacji i konfiguracji programu PCPR, bazy danych MySQL i sterowników ODBC, należy przywrócić dane z wcześniej utworzonej kopii danych. Do tego celu służy program Menadżer kopii (plik: pcpr_menadzer_kopii.exe), dostępny domyślnie w katalogu C:\Program Files\Tylda\PCPR\ w systemach 32-bitowych C:\Program Files (x86)\tylda\pcpr\ w systemach 64-bitowych Po uruchomieniu programu wyświetli się okno: Klikamy przycisk [Zmień katalog] i wybieramy katalog z zapisaną kopią zapasową danych. Następnie na liście wybieramy właściwą kopię i klikamy [Odtwórz dane z kopii]. Rozpocznie się proces wczytywania danych z kopii do bazy danych MySQL. Dane zostaną wczytane prawidłowo, jeśli nie otrzymamy żadnego błędu. W przypadku pojawienia się błędów należy jeszcze raz sprawdzić konfigurację programu i ponownie wczytać dane z kopii. Program Menadżer kopii nie działa z kopiami w formacie ZIP na systemach 64-bitowych (obsługiwane są tylko kopie w formacie QLZ, wprowadzone od wersji 2.0). Jeśli jest taka możliwość, to należy wczytać dane z kopi w systemie 32-bitowym. Kopię danych można również przekonwertować z formatu ZIP na QLZ. W systemie 32- bitowym należy uruchomić Menadżera kopii, wybrać z listy kopię ZIP i kliknąć [Konwertuj kopie ZIP na QLZ]. Następnie utworzoną kopię QLZ można przenieść na system 64-bitowy i za pomocą Menadżera kopii przywrócić z niej dane.

39 39 7. Konfiguracja po aktualizacji UWAGA! Od wersji do programu dołączony jest specjalny program Konfigurator programu PCPR. Program ten ułatwia konfigurację połączenia programu PCPR z bazą danych MySQL. Zamiast instrukcji zawartych w tym punkcie (7), można przeprowadzić konfigurację za pomocą Konfiguratora i instrukcji PCPR Konfigurator programu. Konfigurator oraz instrukcja dostępne są na stronie. Po aktualizacji programu PCPR, należy przeprowadzić konfigurację sterowników ODBC. Należy postępować według instrukcji poniżej. 1. Przechodzimy kolejno: Start/Panel sterowania/narzędzia administracyjne/źródła danych ODBC. Wyświetli się okno Administrator źródeł danych ODBC. 2. Wybieramy zakładkę DSN użytkownika lub Systemowe DSN (w zależności od wybranych wcześniej składników instalacji programu PCPR). 3. Odszukujemy na liście Źródła danych pozycję o nazwie pcpr, wybieramy ją i klikamy [Konfiguruj]. 4. Wyświetli się okno MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration. Wszystkie pola powinny być wypełnione tak, jak pokazano poniżej. Wyjątkiem są pola TCP/IP Server i Password. W polu TCP/IP Server wpisujemy nazwę komputera z zainstalowaną bazą danych MySQL. Opis jak sprawdzić nazwę komputera zamieszczony jest w punkcie 8. W polu Password wprowadzamy hasło dostępu do bazy danych MySQL (podane podczas instalacji bazy). Jeśli nie podawaliśmy hasła zostawiamy to pole puste.

40 40 Następnie klikamy [Details]. Zostaną wyświetlone dodatkowe opcje. Na liście Character Set wybieramy pozycję latin1. Aby sprawdzić, czy połączenie z bazą działa, klikamy [Test]. Jeśli połączenie działa, otrzymamy komunikat jak na rysunku: Należy wówczas kliknąć [OK] i zapisać zmiany ponownie klikając [OK].

41 41 Jeśli otrzymamy komunikat o błędzie (przykład poniżej), należy zapoznać się z informacjami zawartymi w punkcie 8.

42 42 8. Informacje dodatkowe Jak sprawdzić wersję systemu Windows Aby sprawdzić wersję systemu Windows należy na pulpicie (lub w menu START) kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybrać Właściwości. Okno Właściwości systemu w systemie Windows XP Okno System w systemie Windows 7

43 43 Jak sprawdzić, czy baza danych MySQL jest uruchomiona? Aby sprawdzić stan bazy danych MySQL, należy przejść kolejno: Start/Panel sterowania/narzędzia administracyjne/usługi i na liście odszukać pozycję o nazwie MySQL. W kolumnie Stan powinna znajdować się informacja Uruchomiono, natomiast w kolumnie Typ uruchomienia: Automatyczny. Jeśli jest inaczej należy skonfigurować uruchamianie bazy danych. Klikamy prawym klawiszem na pozycji MySQL i wybieramy Właściwości. W polu Typ uruchomienia wybieramy Automatyczny. Jeśli Stan usługi jest inny niż Uruchomiono klikamy [Uruchom]. Zapisujemy zmiany klikając [OK]. Jak sprawdzić, czy istnieje baza danych pcpr? Należy przejść do katalogu: C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\mysql\mysql Server 5.1\data\ dla systemów 32-bitowych lub C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 5.1\data\ dla systemów 64-bitowych W katalogu tym powinien znajdować się katalog pcpr. Jeśli go nie ma, to należy go utworzyć.

44 44 Jak sprawdzić nazwę komputera Aby sprawdzić nazwę komputera, należy na pulpicie (lub w menu START) kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybrać Właściwości. Okno Właściwości systemu w systemie Windows XP (nazwa komputera: marzena) Okno System w systemie Windows 7 (nazwa komputera: pcpr) Jak sprawdzić, czy istnieje połączenie między komputerami? Aby korzystać z programu PCPR na wielu komputerach, musi istnieć połączenie między komputeremserwerem, a pozostałymi komputerami. Do sprawdzenia stanu połączenia służy polecenie ping uruchamiane z wiersza poleceń. Aby uruchomić wiersz poleceń należy: w systemie Windows XP wybrać kolejno: Start/Uruchom, w polu Otwórz wpisać cmd i kliknąć [OK].

45 45 w systemach Windows Vista/7 wybrać Start, w polu Wyszukaj programy i pliki wpisać cmd i wcisnąć Enter. Wyświetli się okno wiersza poleceń, w którym należy wpisać polecenie: ping nazwa_komputera_serwera (zastępując nazwa_komputera_serwera rzeczywistą nazwą lub adresem IP serwera). Powinniśmy otrzymać wynik podobny do przedstawionego na rysunku (4 pakiety odebrane). W przeciwnym wypadku może istnieć brak fizycznego połączenia komputerów lub połączenie może być blokowane przez system lub inne oprogramowanie (antywirus/firewall). Sukces testu poleceniem ping nie gwarantuje działania programu PCPR (może przyspieszyć wykrycie problemów z połączeniem). Połączenie programu PCPR z bazą danych może być blokowane przez system lub inne oprogramowanie.

46 46 Blokowanie połączenia przez firewall lub Zaporę systemu Windows Połączenie między komputerami może być blokowane przez różne oprogramowanie zainstalowane na komputerach. Jeśli na komputerach zainstalowano oprogramowanie typu firewall lub antywirus, należy je tak skonfigurować, aby umożliwić działanie programu PCPR. Dodatkowo połączenie blokowane może być przez Zaporę systemu Windows. Aby odblokować połączenie z serwerem MySQL należy: w Zaporze systemu Windows dodać wyjątek dla portu 3306 (jest to domyślny port dla serwera MySQL, ale może być też inny, jeśli zmieniono konfigurację sterowników ODBC), lub wyłączyć Zaporę, jeśli używany jest inny program typu Firewall. Konfiguracja ODBC Program PCPR do działania wymaga prawidłowo skonfigurowanych połączeń w ODBC. Aby uruchomić konfigurację ODBC przechodzimy kolejno: Start/Panel sterowania/narzędzia administracyjne/źródła danych ODBC. Wyświetli się okno Administrator źródeł danych ODBC. Program PCPR używa dwóch połączeń: pcpr i siec. Połączenie pcpr należy skonfigurować na każdym stanowisku z zainstalowanym programem PCPR. Natomiast połączenie siec (służące tylko do nadania uprawnień do bazy danych MySQL) należy skonfigurować tylko na komputerze z zainstalowaną bazą danych MySQL (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy program PCPR używany jest tylko na jednym stanowisku i na tym samym stanowisku zainstalowana jest baza danych MySQL wówczas połączenia siec nie trzeba w ogóle konfigurować).

47 47 Połączenia w ODBC tworzone są podczas instalacji programu PCPR, dlatego jeśli na serwerze zainstalowana jest sama baza danych MySQL bez programu PCPR, połączeń tych nie będzie. Wówczas należy ręcznie utworzyć połączenie siec (połączenie pcpr w tym przypadku nie jest wymagane). Aby skonfigurować istniejące połączenie, zaznaczamy je i klikamy [Konfiguruj]. Natomiast aby dodać nowe połączenie klikamy [Dodaj]. Wyświetli się okno Tworzenie nowego źródła danych. Z listy wybieramy pozycję MySQL ODBC 5.1 Driver i klikamy [Zakończ]. W obydwu przypadkach otworzy się okno MySQL Connector/ODBC Data Source Configuration. Połączenie siec (konfigurowane tylko na serwerze) Wszystkie pola powinny być wypełnione tak, jak pokazano poniżej. Jeśli podczas instalacji bazy danych MySQL podano hasło dostępu do bazy, należy je wprowadzić w polu Password.

48 48 Połączenie pcpr Wszystkie pola powinny być wypełnione tak, jak pokazano poniżej. Wyjątkiem są pola TCP/IP Server i Password. W polu TCP/IP Server wpisujemy nazwę komputera z zainstalowaną bazą danych MySQL. W polu Password wprowadzamy hasło dostępu do bazy danych MySQL (podane podczas instalacji bazy). Jeśli nie podawaliśmy hasła zostawiamy to pole puste. Dodatkowo należy kliknąć [Details] i na liście Character Set wybrać pozycję latin1. Testowanie połączenia Każdą zmianę konfiguracji połączenia ODBC należy przetestować. Aby sprawdzić, czy połączenie z bazą działa, klikamy [Test]. Jeśli połączenie działa, otrzymamy komunikat jak na rysunku: Należy wówczas kliknąć [OK] i zapisać zmiany ponownie klikając [OK].

49 49 Jeśli otrzymamy komunikat o błędzie (przykład poniżej), należy dokładnie sprawdzić konfigurację ODBC i MySQL. Jeśli połączenie nie działa, należy dokładnie sprawdzić wszystkie wprowadzone informacje. Nawet jedna niepotrzebna spacja w którymkolwiek z pól, może powodować błąd. W polu TCP/IP Server zalecane jest wprowadzanie nazwy serwera (zamiast adresu IP).

50

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

PCPR. Konfigurator programu. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Konfigurator programu. www.pcpr.tylda.eu PCPR Konfigurator programu TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

System. Instalacja bazy danych MySQL. Autor : Piotr Zielonka tel Piotrków Tryb., sierpień 2018r.

System. Instalacja bazy danych MySQL. Autor : Piotr Zielonka tel Piotrków Tryb., sierpień 2018r. System FOKUS Instalacja bazy danych MySQL Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., sierpień 2018r. W wersji 2018.7.0 systemu FoKus wprowadzono funkcje umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

oprogramowania F-Secure

oprogramowania F-Secure 1 Procedura wygenerowania paczki instalacyjnej oprogramowania F-Secure Wznowienie oprogramowania F-Secure zaczyna działać automatycznie. Firma F-Secure nie udostępnia paczki instalacyjnej EXE lub MSI do

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Połączenia

Konfiguracja Połączenia 2012.07.17Aktualizacja: 2012.10.11, 12:50 Konfiguracjaja klienta PPPoE w Windows 7 1. Klikamy na ikonę połączeń sieciowych przy zegarze i otwieramy "Centrum sieci i udostępniania". Aby wyłączyć protokół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Biatel BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 2

Biatel BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 2 Biatel BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 2 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 5 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3

BIT S.A. BIT Rejestry. Instrukcja instalacji. Wersja 3 BIT S.A. BIT Rejestry Instrukcja instalacji Wersja 3 Spis treści Wstęp... 2 Funkcje aplikacji... 2 Historia zmian aplikacji BIT Rejestry... 3 Instalacja aplikacji... 4 Czynności wstępne... 4 Proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Nintex USA LLC 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pominięć. support@nintex.com 1 www.nintex.com Spis treści 1. Instalowanie programu Nintex Workflow

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAW LABORATORYJNY I ZESTAW FARMACEUTYCZNY : Instrukcja instalacji

ZESTAW LABORATORYJNY I ZESTAW FARMACEUTYCZNY : Instrukcja instalacji ZESTAW LABORATORYJNY I ZESTAW FARMACEUTYCZNY : Instrukcja instalacji Spis treści SPIS TREŚCI 2 1. INSTRUKCJA INSTALACJI I DEZINSTALACJI 3 1.1. Instalacja i konfiguracja wersji jednostanowiskowej 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5

Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 Procedura aktualizacji silnika baz danych Firebird do wersji 2.5 Przed rozpoczęciem aktualizacji należy upewnić się, że zainstalowana wersja ServerDBfC to 5.x. W przypadku posiadania ServerDBfC w wersji

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ).

Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Instalacja programu na systemie vista/win7/win8/win10. Instrukcja dotyczy instalacji wszystkich programów ( na przykładzie Helios ). Program Helios pomoc społeczna pracuje zarówno na systemach 32 i 64

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Zastępstwa Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Zastępstwa Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Zastępstwa Optivum na innym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SERWER AKTUALIZACJI UpServ

SERWER AKTUALIZACJI UpServ Wersja 1.12 upserv_pl 11/16 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. Uruchamianie Multibooka. Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany. 1. Uruchomienie Multibooka Po podłączeniu nośnika i wykryciu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r

Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota Aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. A Ko n f i gura cja p ra cy V ISO z bazą SQL S e rve r Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje proces instalacji

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

SERWER AKTUALIZACJI UpServ

SERWER AKTUALIZACJI UpServ upserv_pl 02/14 SERWER AKTUALIZACJI UpServ SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166 075 info@satel.pl www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2

Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 S t r o n a 1 Instrukcja postępowania w procesie aktualizacji systemu UPLOOK / STATLOOK z wersji 3.0 do wersji 3.2 SCENARIUSZ NR1 UWAGA: Należy wykonywać w kolejności poniższe operacje: I ) INSTALACJA

Bardziej szczegółowo