WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku"

Transkrypt

1 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE w Zespole Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku 1

2 Wprowadzenie do nauczania w szkole zajęć Wychowanie do życia w rodzinie stawia przed nauczycielem ważne cele edukacyjne: 1. rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących drogi życiowej, w tym pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich 2. pogłębianie problematyki przyjaźni, miłości, ludzkiej płciowości, prokreacji i funkcji rodziny 3. przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, rodziny, dziecka, osób niepełnosprawnych, starych oraz zdrowia własnego i innych Zadania szkoły: 1. Pomoc w kształtowani prawidłowych relacji we własnej rodzinie. Integrowanie działań szkoły i rodziny 2. Wspieranie rodziny w przygotowaniu młodego człowieka do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich oraz samodzielności i odpowiedzialności 3. Ukazanie płciowości w kontekście wartości życia ludzkiego, miłości, odpowiedzialności, małżeństwa, rodziny 4. Przekazywanie rzetelnej wiedzy o rozwoju człowieka w wymiarze biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym Osiągnięcia: 1. Świadome dążenie do wewnętrznego scalenia, integracji sfery psychicznej, duchowej i biologicznej 2. Przygotowanie na podstawie wiedzy i wytworzonych umiejętności do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym 3. Znajomość podstawowych zasad funkcjonowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności 4. Świadomość potrzeby podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej 5. Umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: kim jest człowiek? Jaki jest sens życia? Jakie są jego cele i zadania życiowe? 2

3 Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, stojący na progu dorosłości, odczuwają potrzebę wiedzy o sobie i poszukują odpowiedzi na pytania o charakterze egzystencjalnym. W Wychowaniu do życia w rodzinie oznacza to formowanie człowieka, który rozwija swoje życie wewnętrzne i potrafi samodzielnie podejmować ważne decyzje biorąc odpowiedzialność za siebie i innych. Treści programowe zarówno dla technikum i liceum profilowanego jak i zasadniczej szkoły zawodowej ujęte zostały w zagadnienia dotyczące: 1. Człowieka 2. Miłości i seksualności 3. Małżeństwa 4. Biologii prokreacji 5. Rodziny W procesie dydaktycznym zastosowano układ spiralny, tzn. w każdej klasie powraca się do wymienionych działów tematycznych i odpowiednio poszerza się je o nowe treści. Uczestnictwo w zajęciach nie podlega ocenia, co ma zalety: uczniowie czują się swobodnie, bez obaw ujawniają emocje, są szczerzy, spontaniczni, zabierają głos, wyrażają opinie. TECHNIKUM I LICEUM PROFILOWANE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KLASY PIERWSZE KLASY DRUGIE KLASA PIERWSZA KLASA DRUGA KLASY TRZECIE - 3

4 TECHNIKUM I LICEUM PROFILOWANE 4

5 KLASY PIERWSZE Zagadnienie Treści programowe/temat Szczegółowe cele edukacyjne Zakładane osiągnięcia uczniów CZŁOWIEK 1. Człowiek istotą wielowymiarową, poszukującą sensu życia - Uczniowie powinni poznać istotę człowieka jako osoby - uświadomić sobie godność człowieka i jego wolność - stawiać sobie cele rozwoju afirmację wartości wyższych i urzeczywistnianie ich w swoim życiu - po przeprowadzonej lekcji uczeń rozumie istotę człowieka jako osoby - wie, ze człowiek jest obdarzony wolną wolą, jest zdolny do miłości i odpowiedzialności - wyrazi gotowość bycia kreatywnym 2. Fizyczne i psychologiczne aspekty różnic między kobietą a mężczyzną - poznawać istotę kobiecości i męskości - umie określić istotne różnice między kobiecością i męskością, aby łatwiej zrozumieć złożoność natury ludzkiej i pogłębiać wzajemną więź 3. Zakochanie się - wskazać podobieństwa i różnice w relacjach między - potrafi odróżnić miłość od zakochania 5

6 chłopakiem i dziewczyną na etapie przyjaźni, zakochania się i miłości - potrafi lepiej rozumieć własne uczucia - zna podobieństwa i różnice między przyjaźnią a zakochaniem się i miłością - umie wykorzystać zdobytą wiedzę w codziennych kontaktach z rówieśnikami 4.Znaki miłości problem inicjacji seksualnej - kształtować postawę szacunku dla osób odmiennej płci, oraz wyrażania miłości odpowiednimi znakami - uświadomić sobie zagrożenia chorobą AIDS w kontekście problemu inicjacji seksualnej - uzmysłowi sobie znaczenie znaków miłości, potrafi je klasyfikować, odróżniać, przyporządkować odpowiednim etapom miłości - uzmysłowi sobie, że choroba AIDS może również stać się problemem młodego człowieka MAŁŻEŃSTWO 5. Dojrzałość do małżeństwa - poznać kryteria dojrzałości człowieka, który w przyszłości zamierza zawrzeć związek małżeński - kształtować empatię celem osiągnięcia dojrzałości - wie, na czym polega fizyczna, psychiczna, prawna i socjalna dojrzałość do zawarcia małżeństwa - umie rozpoznać niedojrzałość 6

7 BIOLOGIA PROKREACJI 6. Być matką, czyli o rodzicielstwie (zajęcia dla dziewcząt) uczuciowej i formowania postawy przyjaźni - rozwijać umiejętność rozpoznawania niedojrzałości emocjonalnej - poznać budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety - kształtować pozytywne postawy wobec macierzyństwa -zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za poczęte życie emocjonalną - uświadamia sobie potrzebę rozwijania empatii - zna budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety - ma świadomość, czym jest macierzyństwo - przejawia postawę szacunku dla życie człowieka od momentu poczęcia oraz postawę odpowiedzialności 7. Być ojcem, czyli o rodzicielstwie (zajęcia dla chłopców) - poznać budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego mężczyzny - kształtować pozytywne postawy wobec macierzyństwa -zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za poczęte życie - zna budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego mężczyzny - ma świadomość, czym jest macierzyństwo - przejawia postawę szacunku dla życie człowieka od momentu poczęcią oraz postawę odpowiedzialności 7

8 RODZINA 8. Akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny - poznać akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny - zna akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny 9. Podstawowe pojęcia dotyczące rodziny - znać podstawowe pojęcia dotyczące rodziny - zna podstawowe pojęcia dotyczące rodziny 10. Zagrożenia życia rodzinnego - mieć świadomość zagrożeń życia rodzinnego - ma świadomość zagrożeń życia rodzinnego i wie jak uchronić się przed nimi KLASY DRUGIE Zagadnienie Treści programowe Szczegółowe cele edukacyjne Zakładane osiągnięcia uczniów CZŁOWIEK 1. Rozwój człowieka - wiedzieć, że człowiek jest istotą dynamiczną i znać czynniki, które decydują o jego rozwoju - poznać okresy rozwojowe człowieka i umieć je krótko scharakteryzować - zna czynniki rozwojowe człowieka i planuje swój rozwój - umie krótko scharakteryzować okresy rozwojowe człowieka 2. Człowiek sędziwego - znać specyfikę problemów ludzi - zna i rozumie specyfikę 8

9 MIŁOŚĆ I SEKSUALNOŚĆ wieku, chory i niepełnosprawny w rodzinie 3. Płciowość jako podstawowy współczynnik osobowości człowieka w podeszłym wieku i rozumieć ich potrzeby - wyzwolić gotowość pomocy ludziom sędziwego wieku i niepełnosprawnym - poznać istotę płciowości człowieka, jej elementy i cele - znać medyczne kryteria płciowości człowieka problemów ludzi w podeszły, wieku - ma świadomość potrzeby wyzwolenia empatii, cierpliwości wobec osób starszych - potrafi podjąć się zadań związanych z pomocą ludziom starszym i niepełnosprawnym - rozumie wartość osobową seksualności człowieka - zna medyczne kryteria, elementy i cele płciowości człowieka 4. Natura miłości: kochać i być kochanym - znać naturę miłości - uzmysłowi sobie znaczenie miłości w życiu człowieka i pozna etapy jej rozwoju MAŁŻEŃSTWO 5. Etapy miłości - znać etapy rozwoju miłości - pozna etapy rozwoju miłości 6. Małżeństwo w ujęciu - wiedzieć, czym jest małżeństwo - zna zasady prawa małżeńskiego prawnym w ujęciu prawnym - znać skutki prawne zawarcia małżeństwa oraz przeszkody w jego zawarciu 9

10 BIOLOGIA PROKERACJI 7. Wybór współmałżonka 8. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo (zajęcia dla dziewcząt) 9. Antykoncepcja a miłość (zajęcia dla - uświadomić sobie wagę niektórych kryteriów wyboru współmałżonka - poznać prawa rządzące ludzką płodnością - fazy cyklu miesiączkowego - współzależność hormonalna i sprzężenie zwrotne -kolejność zmian w cyklu kobiety i obserwacja głównych i dodatkowych wskaźników płodności - skutki działania estrogenów i progesteronu a płodność kobiety - zmiany podstawowej temperatury ciała w cyklu miesiączkowym - kształtować współodpowiedzialność za - rozumie znaczenie motywów i kryteriów wyboru współmałżonka - uświadamia sobie obowiązki wynikające z zawarcia związku małżeńskiego i złożenia przysięgi małżeńskiej - zna prawa rządzące ludzką płodnością - uświadomi sobie potrzebę współodpowiedzialności za 10

11 dziewcząt) podejmowane działania w sferze seksualnej RODZINA 10. Funkcje rodziny - znać funkcje rodziny i umieć je krótko scharakteryzować prokreację, zdrowie poczętego dziecka oraz współmałżonków - zwiększy świadomość odpowiedzialności za podejmowanie działania w sferze seksualnej - zna funkcje rodziny i potrafi je krótko scharakteryzować - pogłębi swój szacunek i wdzięczność dla rodziców (dziadków), którzy przez swoja pracę i miłość zapewniają trwałość i sprawne funkcjonowanie rodziny KLASY TRZECIE Zagadnienie Treści programowe Szczegółowe cele edukacyjne Zakładane osiągnięcia uczniów CZŁOWIEK 1. Kryteria dojrzałości człowieka integrujące jego osobowość - poznać kryteria dojrzałości człowieka - zrozumieć istotę inteligencji - zna kryteria dojrzałości człowieka - rozumie istotę inteligencji 11

12 emocjonalnej emocjonalnej MIŁOŚĆ I SEKSUALNOŚĆ 2. Mądrość życiowa, czyli inteligencja emocjonalna - zrozumieć istotę inteligencji emocjonalnej (rozróżnianie własnych emocji i uczuć, komunikowanie emocji i uczuć, właściwe kierowanie emocjami, empatia 3. Rodzaje miłości - uświadomić sobie, że miłość jest procesem dynamicznym - poznać złożoność miłości 4. Miłość małżeńska - znać charakterystyczne cechy miłości małżeńskiej - rozumie istotę inteligencji emocjonalnej - wie, że miłość jest procesem dynamicznym i złożonym - zna rodzaje miłości - potrafi scharakteryzować miłość małżeńską 5. Choroby przenoszone drogą płciową - wiedzieć, jakie są najczęstsze choroby przenoszone drogą płciową - znać procesy biomedyczne HIV/AIDS i kształtować postawę życzliwości wobec zakażonych i chorych na AIDS - zdobędzie informacje o najczęstszych chorobach przenoszonych drogą płciową, w tym AIDS i pozna zasady profilaktyki MAŁŻEŃSTWO 6. Małżeństwo - poznać potrzeby i oczekiwania - orientuje się w potrzebach i 12

13 zaspokojeniem potrzeb tworzących je osób współmałżonków - znać sposoby komunikowania się w małżeństwie i rodzinie oczekiwaniach współmałżonków - zna sposoby komunikowania się w małżeństwie BIOLOGIA PROKREACJI RODZINA 7. Konflikty niszczą czy budują 8. Naturalne planowanie rodziny i antykoncepcja (zajęcia dla dziewcząt) 9. Ciąża i poród (zajęcia dla dziewcząt) 10. Postawy rodzicielskie - znać przyczyny konfliktów i sposoby ich rozwiązywania - wiedzieć, że również konflikty są szansą rozwoju człowieka - znać metody naturalnego planowania rodziny - poznać mechanizm działania, skuteczność i skutki uboczne działania poszczególnych środków antykoncepcyjnych - poznać zasady higieny kobiety w ciąży - znać fazy porodu - umieć określić postawy rodzicielskie wobec dzieci - wie, jakie są najczęstsze przyczyny konfliktów i zna sposoby ich rozwiązywania - przekonuje się, że właściwe budowanie relacji w małżeństwie zapobiega rozpadowi małżeństwa - zna mechanizm działania poszczególnych środków antykoncepcyjnych; ich skuteczność i skutki uboczne - wie, jaki tryb życia powinna prowadzić kobieta w czasie oczekiwania na dziecko - zna fazy porodu i zalety naturalnego karmienia - rozróżnia rodzaje postaw rodzicielskich wobec dzieci 13

14 - znać wzajemne obowiązki rodzic wobec dzieci i dzieci wobec rodziców - zna obowiązki rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców 14

15 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 15

16 KLASA PIERWSZA Zagadnienie Treści programowe Szczegółowe cele edukacyjne CZŁOWIEK MIŁOŚĆ I SEKSUALNOŚĆ 1. Człowiek istotą wielowymiarową, poszukującą sensu życia 2. Fazy rozwoju psychoseksualnego i kształtowanie się ról płciowych - Uczniowie powinni poznać istotę człowieka jako osoby - uświadomić sobie godność człowieka i jego wolność - stawiać sobie cele rozwoju afirmację wartości wyższych i urzeczywistnianie ich w swoim życiu - poznać fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem okresu adolescencji - uświadomić sobie potrzebę kształtowania tożsamości płciowej i ugruntowania wartości moralnych celem przygotowania Zakładane osiągnięcia uczniów - po przeprowadzonej lekcji uczeń rozumie istotę człowieka jako osoby - wie, ze człowiek jest obdarzony wolną wolą, jest zdolny do miłości i odpowiedzialności - wyrazi gotowość bycia kreatywnym - wie, jakim fazom rozwojowym podlega psychika i seksualność człowieka oraz jak przebiega jego rozwój moralny 16

17 MAŁŻEŃSTWO 3. Fizyczne i psychologiczne aspekty różnic między kobietą a mężczyzną 4.Znaki miłości problem inicjacji seksualnej 5. Dojrzałość do małżeństwa się do odjęcia ról małżeńskich, rodzinnych i społecznych w życiu dorosłym - poznawać istotę kobiecości i męskości - kształtować postawę szacunku dla osób odmiennej płci, oraz wyrażania miłości odpowiednimi znakami - uświadomić sobie zagrożenia chorobą AIDS w kontekście problemu inicjacji seksualnej - poznać kryteria dojrzałości człowieka, który w przyszłości zamierza zawrzeć związek małżeński - kształtować empatię celem osiągnięcia dojrzałości uczuciowej - umie określić istotne różnice między kobiecością i męskością, aby łatwiej zrozumieć złożoność natury ludzkiej i pogłębiać wzajemną więź - uzmysłowi sobie znaczenie znaków miłości, potrafi je klasyfikować, odróżniać, przyporządkować odpowiednim etapom miłości - uzmysłowi sobie, że choroba AIDS może również stać się problemem młodego człowieka - wie, na czym polega fizyczna, psychiczna, prawna i socjalna dojrzałość do zawarcia małżeństwa - umie rozpoznać niedojrzałość emocjonalną 17

18 i formowania postawy przyjaźni - rozwijać umiejętność rozpoznawania niedojrzałości emocjonalnej - uświadamia sobie potrzebę rozwijania empatii BIOLOGIA PROKREACJI 6. Być matką, czyli o rodzicielstwie (zajęcia dla dziewcząt) - poznać budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety - kształtować pozytywne postawy wobec macierzyństwa -zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za poczęte życie - zna budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety - ma świadomość, czym jest macierzyństwo - przejawia postawę szacunku dla życie człowieka od momentu poczęcią oraz postawę odpowiedzialności 7. Być ojcem, czyli o rodzicielstwie (zajęcia dla chłopców) - poznać budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego mężczyzny - kształtować pozytywne postawy wobec macierzyństwa -zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za poczęte życie - zna budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego mężczyzny - ma świadomość, czym jest macierzyństwo - przejawia postawę szacunku dla życie człowieka od momentu poczęcią oraz postawę odpowiedzialności 18

19 RODZINA 8. Akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny - poznać akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny - zna akty prawne regulujące funkcjonowanie rodziny 9. Podstawowe pojęcia dotyczące rodziny - znać podstawowe pojęcia dotyczące rodziny - zna podstawowe pojęcia dotyczące rodziny 10. Zagrożenia życia rodzinnego - mieć świadomość zagrożeń życia rodzinnego - ma świadomość zagrożeń życia rodzinnego i wie jak uchronić się przed nimi KLASA DRUGA Zagadnienie Treści programowe Szczegółowe cele edukacyjne CZŁOWIEK 1. Rozwój człowieka - wiedzieć, że człowiek jest istotą dynamiczną i znać czynniki, które decydują o jego rozwoju - poznać okresy rozwojowe człowieka i umieć je krótko scharakteryzować Zakładane osiągnięcia uczniów - zna czynniki rozwojowe człowieka i planuje swój rozwój - umie krótko scharakteryzować okresy rozwojowe człowieka 19

20 2. Człowiek sędziwego wieku, chory i niepełnosprawny w rodzinie - znać specyfikę problemów ludzi w podeszłym wieku i rozumieć ich potrzeby - wyzwolić gotowość pomocy ludziom sędziwego wieku i niepełnosprawnym - zna i rozumie specyfikę problemów ludzi w podeszły, wieku - ma świadomość potrzeby wyzwolenia empatii, cierpliwości wobec osób starszych - potrafi podjąć się zadań związanych z pomocą ludziom starszym i niepełnosprawnym MIŁOŚĆ I SEKSUALNOŚĆ 3. Płciowość jako podstawowy współczynnik osobowości człowieka (zajęcia dla dziewcząt) 4. Płciowość jako podstawowy współczynnik osobowości człowieka (zajęcia dla chłopców) 5. Natura miłości: kochać i być kochanym - poznać istotę płciowości człowieka, jej elementy i cele - znać medyczne kryteria płciowości człowieka - poznać istotę płciowości człowieka, jej elementy i cele - znać medyczne kryteria płciowości człowieka - znać naturę miłości i etapy jej rozwoju - rozumie wartość osobową seksualności człowieka - zna medyczne kryteria, elementy i cele płciowości człowieka - rozumie wartość osobową seksualności człowieka - zna medyczne kryteria, elementy i cele płciowości człowieka - uzmysłowi sobie znaczenie miłości w życiu człowieka i 20

21 MAŁŻEŃSTWO BIOLOGIA PROKERACJI 6. Małżeństwo w ujęciu prawnym - wiedzieć, czym jest małżeństwo w ujęciu prawnym - znać skutki prawne zawarcia małżeństwa oraz przeszkody w jego zawarciu 7. Wybór współmałżonka - uświadomić sobie wagę niektórych kryteriów wyboru współmałżonka 8. Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo (zajęcia dla dziewcząt) 9. Naturalne planowanie rodziny i antykoncepcja (zajęcia dla dziewcząt - poznać prawa rządzące ludzką płodnością - znać metody naturalnego planowania rodziny - poznać mechanizm działania, skuteczność i skutki uboczne działania poszczególnych środków antykoncepcyjnych pozna etapy jej rozwoju - zna zasady prawa małżeńskiego - rozumie znaczenie motywów i kryteriów wyboru współmałżonka - uświadamia sobie obowiązki wynikające z zawarcia związku małżeńskiego i złożenia przysięgi małżeńskiej - zna prawa rządzące ludzką płodnością - zna mechanizm działania poszczególnych środków antykoncepcyjnych; ich skuteczność i skutki uboczne 21

22 RODZINA 10. Funkcje rodziny - znać funkcje rodziny i umieć je krótko scharakteryzować - zna funkcje rodziny i potrafi je krótko scharakteryzować - pogłębi swój szacunek i wdzięczność dla rodziców (dziadków), którzy przez swoja pracę i miłość zapewniają trwałość i sprawne funkcjonowanie rodziny Opracowano na podstawie: Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Autorzy: Teresa Król, Maria Ryś Wydawnictwo Rubikon Numer dopuszczenia: DKW /01 22

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Wędrując ku dorosłości I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie Program nauczania wg: Teresa Król Maria Ryś Wydawnictwo Rubikon 30-376 Kraków, ul. Zakrzowiecka 39 D tel./fax: 12

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE IV ETAP EDUKACYJNY Cele ogólne programu: 1. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjonowaniem rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Maria Urban WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Założenia programu...........................................

Bardziej szczegółowo

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem

Moduł I. Podstawy wychowania do życia w rodzinie 24 godz. (24 wykłady) zakończony egzaminem OPZ załącznik nr 1 Przygotowanie i przeprowadzenie wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych w ramach Kursu kwalifikacyjnego z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie - 4 zadania. Tematyka

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWA IA DO ŻYCIA W RODZI IE DLA KLAS PIERWSZYCH NR LEKCJI 1. 2. 3. 4. TEMAT LEKCJI TREŚCI CELE:Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien O czym będziemy Zapoznanie uczniów z 1.Wiedzieć,

Bardziej szczegółowo

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie. postawy szacunku wobec siebie. Wnoszenie pozytywnego wkładu w Ŝycie

I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie. postawy szacunku wobec siebie. Wnoszenie pozytywnego wkładu w Ŝycie Podstawa programowa obowiązująca od roku szkolnego 2009/2010 III etap edukacyjny (klasy I III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015. Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach

Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015. Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach Wychowanie do życia w rodzinie 2014/2015 Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I-III

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I-III Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I-III Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim od roku szkolnego 2015/2016 Lekcje wychowania do życia w rodzinie będą realizowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I III. Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I III. Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim Opis przedmiotu i plan pracy WDŻWR dla klas I III Program realizowany w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim w roku szkolnym 2014/2015 Budowa programu a możliwości percepcyjne uczniów

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE III etap edukacyjny: gimnazjum Cele kształcenia - wymagania ogólne 1. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej

Treści nauczania WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej Treści nauczania WDŻ w szkole ponadgimnazjalnej człowiek i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, rozwój psychoseksualny w kolejnych fazach życia, odpowiedzialność w przeżywaniu własnej płciowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. II Miłość i seksualność I c:~łc)1ftiie!it 11. Od Autorów 9

Spis treści. II Miłość i seksualność I c:~łc)1ftiie!it 11. Od Autorów 9 Spis treści Od Autorów 9 I c:~łc)1ftiie!it 11 1. Kim jestem? 12 1.1. Konieczność czy wolność? 13 1.2. Samotność czy wspólnota? 17 1.3. Sprawa płci 18 2. Rozwój człowieka 21 2.1. Na czym polega rozwój człowieka

Bardziej szczegółowo

Wędrując ku dorosłości

Wędrując ku dorosłości 1 Wędrując ku dorosłości Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Teresa Król Maria Ryś Copyright by Wydawnictwo Rubikon Kraków 2010 Korekta: Anna Grochowska-Piróg

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rok szkolny 2016/2017

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rok szkolny 2016/2017 WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Rok szkolny 2016/2017 Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WDŻ - gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Klasa III Gimnazjum

Rozkład materiału WDŻ - gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Klasa III Gimnazjum Rozkład materiału WDŻ - gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Klasa III Gimnazjum Lp Temat Cele i treści zajęć Uwagi 1 Lekcja organizacyjna. Poznajmy się. Czas adolescencji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I. Cele dydaktyczne programowy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I. Cele dydaktyczne programowy I. Dział organizacyjny PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 206/207 KLASA I Dział Jednostka tematyczna Ilość Cele dydaktyczne programowy godzin

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE II etap edukacyjny: klasy IV VI Cele kształcenia ogólne Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej

Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej Zagadnienia Wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadgimnazjalnej 1. U progu dorosłości. Co to znaczy być osobą dorosłą. Dorosłość a dojrzałość. Kryteria dojrzałości. Dojrzałość w aspekcie płciowym,

Bardziej szczegółowo

Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka

Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka Spis treści Cel lekcji Jak przebiega rozwój człowieka Faza rozwoju płodowego Faza narodzin Faza niemowlęca Faza wczesnodziecięca Faza zabawy Wczesny okres szkolny

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej

Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach Marianna Kłyk konsultant ds. wychowania Pracownia Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Porównanie poprzedniej i obecnej podstawy programowej WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA I, II, III GIMNAZJUM Ewa Baran Treści Specyfika przedmiotu. Podstawa programowa przedmiotu zakres treści. Sposób organizacji i tematyki zajęć.

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny. 2) spotkania, prelekcje, wykłady z policjantami, strażnikami miejskimi, ratownikami medycznymi, kombatantami, ekologami, psychologami itp.; 3) udział w konkursach, których zakres jest zbieżny z problematyką

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas I-III gimnazjum PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE GIMNAZJUM III ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I.

Bardziej szczegółowo

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach Program nauczania WDZ klasa IV Wędrując ku dorosłości Teresy Król Program realizuje treści zawarte w sześciu działach tematycznych: 1. Rodzina. 2. Dojrzewanie. 3. Seksualność człowieka. 4. Życie jako fundamentalna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. II etap edukacyjny: klasy IV-VIII

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. II etap edukacyjny: klasy IV-VIII PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE II etap edukacyjny: klasy IV-VIII Indywidualna i społeczna wartość rodziny, zarówno w swej strukturze, jak i podejmowanych funkcjach, czyni

Bardziej szczegółowo

Na lekcjach WdŻ będą prezentowane zagadnienia nt.:

Na lekcjach WdŻ będą prezentowane zagadnienia nt.: Na lekcjach WdŻ będą prezentowane zagadnienia nt.: zmian fizycznych zachodzących w organizmie nastolatka i nastolatki, o zmianach natury psychicznej, emocjonalnej i społecznej, a także o problemach i niepokojach

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE II

PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE II WDŻ klasa II gimnazjum PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE W KLASIE II L.p. Temat Cele 1 Godność i szacunek zaplanowane tematy na zajęcia WdŻwR, ich celowość i przydatność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I III GIMNAZJUM. Bliżej dorosłości

PROGRAM WŁASNY WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I III GIMNAZJUM. Bliżej dorosłości PROGRAM WŁASNY WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLAS I III GIMNAZJUM Bliżej dorosłości Agata Kurowska-Kacprzak nauczyciel Gimnazjum nr 2 w Łukowie WSTĘP Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie zostały

Bardziej szczegółowo

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach

nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie klasa VII Zgodnie z rozporządzeniem MEN część zajęć (po 5 godzin w każdej klasie) została zaplanowana z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Podział na grupy jednopłciowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski PROGRAM WYCHOWAWCZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SMARDZEWIE ,,Mądrość to dążenie do pełni Ks. Jan Twardowski Program wychowawczy SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 7 szkoły podstawowej

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 7 szkoły podstawowej Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 7 szkoły podstawowej Rok szkolny 2017/2018 - nauczyciel mgr Joanna Brodowy Przygotowane na podstawie programu nauczania Wędrując ku dorosłości Teresy Król NR/ TEMAT

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 4 szkoły podstawowej

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 4 szkoły podstawowej Wychowanie do życia w rodzinie - klasa 4 szkoły podstawowej Rok szkolny 2017/2018 - nauczyciel mgr Joanna Brodowy Przygotowane na podstawie programu nauczania Wędrując ku dorosłości Teresy Król NR / TEMAT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum:

Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum: Scenariusz zajęć wychowania do życia w rodzinie dla klasy III gimnazjum: Opracowała: mgr Anna Wojtkowiak Gimnazjum Gorzyce Wielkie. Temat : Odpowiedzialne rodzicielstwo. Rola matki i ojca w rodzinie. Treść

Bardziej szczegółowo

Jestem odpowiedzialny. Jestem zdrowy Program profilaktyczny wczesnej seksualizacji młodzieży.

Jestem odpowiedzialny. Jestem zdrowy Program profilaktyczny wczesnej seksualizacji młodzieży. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W PŁOŃSKU Jestem odpowiedzialny. Jestem zdrowy Program profilaktyczny wczesnej seksualizacji młodzieży. Opracowała: Renata Melzacka 2015-03-01 Cel główny: Kształtowanie zachowań i nawyków

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akad. 2016/2017 Kierunek psychologia studia jednolite magisterskie

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akad. 2016/2017 Kierunek psychologia studia jednolite magisterskie 1 Rozwód jako przeżycie 01 Potrafi opisać psychologiczne konsekwencje Psychologiczne problemy rodzin traumatyczne rozwodu dla małżonków oraz osób z ich rozwodzących się najbliższego otoczenia społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna

PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna FRAGMENTY PROGRAM,,Edukacja prozdrowotna realizowany w zasadniczej szkole zawodowej klasa II Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku Opracowała: mgr Małgorzata Dybka zatwierdzono- nr ZSP/SPN-1-2003/2004

Bardziej szczegółowo

Seksualność w służbie miłości. Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL

Seksualność w służbie miłości. Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL Seksualność w służbie miłości Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL Bibliografia: Spis treści Człowiek to ktoś, kto kocha (Biblia, teologia, filozofia personalizmu, etyka, psychologia, familiologia) Sposoby

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żaganiu Motto: Papierosy, alkohol, narkotyki, AIDS... czyli jak się nie zgubić w supermarkecie świata. Wstęp PROFILAKTYKA jest chronieniem człowieka

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa

Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa Wychowanie do życia w rodzinie Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autor: Rafał Lew-Starowicz, Tomasz Kulasa Zawarta w podstawie programowej wiedza natury biologicznej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y

P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych, tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Jan Paweł II P R O G R A M W Y C H O W A W C Z Y Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH. Lekcje wychowawcze, pogadanki, dyskusje. Lekcje wychowawcze

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH. Lekcje wychowawcze, pogadanki, dyskusje. Lekcje wychowawcze PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH OBSZAR ZADANIE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Prawa i obowiązki ucznia, zapoznanie z regulaminem i przepisami szkolnymi Omówienie statutu szkoły, WSO, regulaminu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej,,W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach.

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gliwicach. Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 07.09.2016. NACZELNY CEL WYCHOWANIA Wszechstronny rozwój młodego człowieka zmierzający do ukształtowania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2013/2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. STANISŁAWA

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE rozkład materiału do zajęć w kl. III

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE rozkład materiału do zajęć w kl. III Justyna Rytwińska nauczyciel WDŻ Gimnazjum nr 27 im. Ossolineum we Wrocławiu WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE rozkład materiału do zajęć w kl. III na podstawie programu pod red. Teresy Król Wędrując ku dorosłości.

Bardziej szczegółowo

20 godz. wykład; 20 godz. - ćwiczenia

20 godz. wykład; 20 godz. - ćwiczenia I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Naturalne planowanie rodziny (I stopień) 2. Kod modułu 12-DDS39r 3. Rodzaj modułu : wykład nieobowiązkowy, ćwiczenia obowiązkowe 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wychowanie do Życia w Rodzinie w kl II i III gimnazjum. zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego. nr dopuszczenia 205/2009

PROGRAM NAUCZANIA Wychowanie do Życia w Rodzinie w kl II i III gimnazjum. zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego. nr dopuszczenia 205/2009 PROGRAM NAUCZANIA Wychowanie do Życia w Rodzinie w kl II i III gimnazjum zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego nr dopuszczenia 205/2009 PODRĘCZNIK: Wędrując ku dorosłości, [w:] pod red. Teresy

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 54 w Warszawie KLASA I

Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 54 w Warszawie KLASA I Realizacja zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 54 w Warszawie na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK. w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności

Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK. w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności Józef Augustyn SJ INTEGRACJA SEKSUALNA PRZEWODNIK w poznawaniu i kształtowaniu własnej seksualności Wydawnictwo WAM Kraków 2009 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 5 ROZDZIAŁ I ROZWÓJ SEKSUALNY W OKRESIE DZIECIŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rozkład materiału - Wędrując ku dorosłości - numer w wykazie 705/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE. Rozkład materiału - Wędrując ku dorosłości - numer w wykazie 705/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA - numer w wykazie 705/2014 Klasa V O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań. Tworzymy wspólnotę, czyli o funkcji prokreacyjnej oraz ekonomicznej rodziny. Jak budować wspólnotę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY KATEDRA NAUK O RODZINIE Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rola i znaczenie edukacji kadr wspomagających rodzinę Ks. dr Wiesław Matyskiewicz STUDENCI NAUK O RODZINIE ZDOBYWAJĄ

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching

Bardziej szczegółowo

Seksuolodzy i środowiska liberalne alarmują, że

Seksuolodzy i środowiska liberalne alarmują, że Teresa Król Wprowadzenie Seksuolodzy i środowiska liberalne alarmują, że polskie dzieci są albo pozbawione wiedzy o seksualności człowieka, albo czerpią ją tylko z Internetu. W sukurs idą im media, które

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA rok szkolny 2013/2014 Program nauczania dla szkoły gimnazjalnej autorstwa Mieczysława Borowieckiego - Wydawnictwo Szkolne PWN Nauczyciel prowadzący przedmiot mgr Marcin Kuc

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas I-III gimnazjum Małgorzata Gąsiorowska-Pauch Pelplin, wrzesień 2015 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY I Oparty na programie Wędrując ku dorosłości ROK SZKOLNY 2015/ GODZIN ROCZNIE

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY I Oparty na programie Wędrując ku dorosłości ROK SZKOLNY 2015/ GODZIN ROCZNIE ROZKŁAD MATERIAŁU Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE DLA KLASY I Oparty na programie Wędrując ku dorosłości ROK SZKOLNY 01/016 1 GODZIN ROCZNIE Mirela Swoboda NR KOLEJNY LEKCJI TEMAT PODSTAWA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012.

Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012. Oferta tematyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu w roku szkolnym 2011/2012. Zajęcia dla uczniów Lp. Temat Forma pracy Adresat Termin realizacji Osoby realizujące 1. Program profilaktyczno-wychowawczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH Bieg wydarzeń jest tak szybki, że jeśli nie znajdziemy sposobu na to, aby widzieć dzień jutrzejszy, trudno się spodziewać, abyśmy rozumieli dzień dzisiejszy. Dean Rusk PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W LESZNIE Podstawy prawne systemu wychowania Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Konwencja Praw Dziecka Deklaracja Praw Osób

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kobiet uczestniczących w zajęciach Szkoły Rodzenia

ANKIETA dla kobiet uczestniczących w zajęciach Szkoły Rodzenia ANKIETA dla kobiet uczestniczących w zajęciach Szkoły Rodzenia 1. Wiek: (podkreśl właściwą odpowiedź ) a) 16 19 lat b) 20 25 lat c) 26 30 lat d) 31 35 lat e) powyżej 35 lat 2. Miejsce zamieszkania: (proszę

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku. Dr Joanna Michalak-Dawidziuk WOLONTARIAT wyzwaniem dla wychowania XXI wieku Dr Joanna Michalak-Dawidziuk ). PROCES STARZEJĄCEGO SIĘ ŚWIATA W 2047 roku po raz pierwszy w skali światowej liczba osób starszych (powyżej 60 lat) będzie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W TECHNIKUM Na godzinę do dyspozycji wychowawcy klasy w roku szkolnym 03/04 KLASA I Dział programowy Jednostka tematyczna Ilość Cele dydaktyczne godzin 3 4. Zapoznanie z kryteriami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach :

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach : Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach : Korzenie: Chcemy by dzieci w przedszkolu czuły się bezpieczne, szczęśliwe, radosne i uśmiechnięte akceptując je takimi jakie są Chcemy zapewnić

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CZERNIKOWIE 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

2009/2010 2010/2011 2011/2012

2009/2010 2010/2011 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2009/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 14 września 2009 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA SZKOLNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE Program nauczania w gimnazjum Autor mgr Marianna Cąkała SPIS TREŚCI Wstęp Program a siatka godzin Treści programowe 1. Relacje w rodzinie- rodzice, rodzeństwo. Konflikty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECKU Nasze cele: osiągnięcie przez wszystkich uczniów pełni ich rozwoju intelektualnego i osobowościowego, przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W RYBNIKU na rok szkolny 2015-2018 Podstawą prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych w ramach szkolnego programu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. SZARYCH SZEREGÓW W STALOWEJ WOLI SPIS TREŚCI: I. Podstawa prawna Szkolnego Programu Wychowawczego II. Misja szkoły III. Model absolwenta IV. Priorytety

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową"

Program profilaktyczny Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową Program profilaktyczny "Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową" Każdego roku trafia do naszej placówki kolejna ilość młodych dziewcząt, które niosą z sobą olbrzymi bagaż trudnych doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu 14.4-WP-SP-ES-PMMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA SZKOLNE 2007/08, 2008/09,2009/10, 2010/11 NOSI NAZWĘ W DRODZE KU DOROSŁOŚCI Będąc szkołą propagującą idee integracji,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I. PODSTAWA PRAWNA Statut Szkoły, PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY III W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły. II. ZADANIA WYCHOWAWCZE NA ROK SZKOLNY 2014 / 2015 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Współpraca trenera z rodzicami jako warunek sukcesów nastoletniego zawodnika. Opr. prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś

Współpraca trenera z rodzicami jako warunek sukcesów nastoletniego zawodnika. Opr. prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś Współpraca trenera z rodzicami jako warunek sukcesów nastoletniego zawodnika Opr. prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś Obszary dojrzewania nastolatka ZDROWIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Dojrzałość fizyczna Dojrzałość psychiczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY. Wstęp PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem Jan Paweł II Wstęp Szkoła harmonijnie realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRUDZIĄDZU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRUDZIĄDZU PROGRAM PROFILAKTYKI Misją naszej szkoły jest: NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W GRUDZIĄDZU stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju każdego ucznia stymulowanie procesu rozwoju osobowości

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie do życia w rodzinie Małgorzata Sitarska, Bożena Strzemieczna Wychowanie do życia w rodzinie Program nauczania dla klas I-III gimnazjum SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Podstawa Programowa przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie...

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Integracja społeczna Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce

Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Wychowanie i profilaktyka w szkole i placówce Reforma edukacji od nowego roku szkolnego 2017/2018 Zmiany w przepisach Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r.,

Bardziej szczegółowo

Płodność jako element zdrowia. Problemy z płodnością- przyczyny, diagnostyka, terapia.

Płodność jako element zdrowia. Problemy z płodnością- przyczyny, diagnostyka, terapia. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 Płodność jako element zdrowia. Problemy z płodnością- przyczyny, diagnostyka, terapia. Ewa Ślizień Kuczapska Lekarz położnik

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa PLAN REALIZACJI PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KLASA IV SZKOŁA PODSTAWOWA Wychowanie do życia w rodzinie Nowa podstawa programowa Cele kształcenia wymagania ogólne I. Ukazywanie wartości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 W BIELSKU-BIAŁEJ Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo