Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej"

Transkrypt

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 27 Bielsko-Biała marzec 28

2 Spis treści I. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych, zakażeń oraz zatruć... 3 II. Szczepienia ochronne III. Higiena lecznictwa IV. Nadzór nad deratyzacją V. Bezpieczeństwo żywności i żywienia VI. Bezpieczeństwo wody VII. Higiena komunalna VIII. Higiena nauczania i wychowania dzieci i młodzieży IX. Higiena pracy X. Nadzór nad środkami zastępczymi XI. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny... 8 XII. Promocja zdrowia /83

3 I. Sytuacja epidemiologiczna wybranych chorób zakaźnych, zakażeń oraz zatruć Analizy dokonano na podstawie informacji pochodzących z formularzy zgłoszeń zachorowań (podejrzeń zachorowań) na poszczególne jednostki chorobowe oraz zgonów (podejrzeń zgonów) z powodu choroby zakaźnej. Tabela. Porównanie ogólnej liczby, zapadalności oraz hospitalizacji wybranych jednostek chorobowych w Bielsku-Białej w 26 i 27 roku. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań r r. wzrost( )/ w tym hospitalizacje Zapad. Liczba zachorowań w tym hospitalizacje Zapad. spadek( )/ bez zmian(-) Dur brzuszny Salmoneloza - zatrucia pokarmowe , , Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) wywołane przez E. coli biegunkotwórczą 8 2 4,64 2,6 wywołane przez E. coli inną i BNO , ,39 wywołane przez Campylobacter , ,88 wywołane przez Clostridium difficile , , inne określone , ,53 Inne zakażenia jelitowe u dzieci do lat , ,45 Lamblioza (giardioza) 3 -, ,33 Wirusowe i inne określ. zakażenia jelitowe (ogółem) wywołane przez rotawirusy , ,94 inne określone 2 6, ,56 Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat , ,25 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu ogółem 84 48, ,36 w tym dzieci do lat , ,98 Jersinioza pozajelitowa Listerioza - - -,58 Krztusiec 2 3 2,8 5 2,9 Płonica (szkarlatyna) 8-4, ,88 Choroba meningokokowa inwazyjna Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes, inwazyjna ogółem,58 2 2,6 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu ,6 posocznica,58,58 - ogółem , ,5 róża , ,44 inna określona i nieokreślona 2 2, ,7 wczesna 3 2, Kiła późna, inne postacie kiły i kiła nieokreślona,58,58 - Borelioza z Lyme , ,76 Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku -4 lat Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 35-2,3 24-3,95 Ospa wietrzna , ,5 Różyczka 5-2,9 3 -,74 Wirusowe zapalenie wątroby typu A ,56 typu B - ostre typu B - przewlekłe 3 3 7,98 5 8,72 typu C - wg definicji przypadku - 24 r , ,2 inne i nieokreślone, Nowo wykryte zakażenia HIV 8 4 4, ,7 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) 9-5,22 7-4,7 3/83

4 Malaria (zimnica) Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae, inwazyjna ogółem 7 7 4,6 8 8,46 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 2 2, posocznica 6 6 3, ,88 inna określona i nieokreślona 3 3, ,4 Choroba wywołana przez ogółem - - -,58 Heamophilus influenzae, zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu inwazyjna posocznica Bakteryjne zapalenie opon w innych chorobach objętych MZ-56,58,58 - mózgowych i/lub mózgu inne, nieokreślone - - -,58 Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone 3 3,74,58 Grypa (potwierdzona wirusologicznie) ogółem 6 6 3, ,72 Podejrzenia grypy MZ-55 (z objawów chorobowych) , ,49 Gruźlica , ,37 Zakażenia jelitowe i zatrucia pokarmowe W 27 roku na terenie Bielska Białej zarejestrowano 553 przypadki zakażeń jelitowych oraz zatruć pokarmowych z nieżytem żołądkowo-jelitowym, wywołanych przez patogenne czynniki zakaźne, współczynnik hospitalizacji wyniósł 56,42%. Tabela. Liczba zachorowań oraz hospitalizacji z powodu zakażeń i zatruć pokarmowych w Bielsku-Białej w 27 roku (patogenne czynniki zakaźne) jednostka chorobowa liczba zachorowań liczba hospitalizacji zakażenia jelitowe i zatrucia o etiologii bakteryjnej zakażenia jelitowe o etiologii pasożytniczej - lamblioza (giardioza) 4 2 zakażenia jelitowe o etiologii wirusowej biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu 9 4 Spośród wszystkich zachorowań 256 dotyczyło dzieci do lat 2, tj. 46,29%, z czego 4 wymagało leczenia w warunkach szpitalnych. 4/83

5 liczba zachorowań Zakażenia i zatrucia bakteryjne, wirusowe zakażenia jelitowe oraz biegunki i zapalenia żołądkowo jelitowe u dzieci do lat 2 w Bielsku-Białej w 27r bakteryjne zakażenia jelitowe i zatrucia pokarmowe 73 wirusowe zakażenia jelitowe 23 biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu Biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe BNO (bliżej nieokreślone) o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu stanowiły w 27 roku 9,7% wszystkich zachorowań, podczas gdy w 26 6,5%. Największy udział w ogólnej liczbie zachorowań miały zakażenia jelitowe o etiologii bakteryjnej 273 zachorowania (49,37%), w tym 6 zachorowań dotyczyło dzieci w wieku do lat 2. Współczynnik zapadalności w całej populacji Bielska-Białej na w/w infekcje osiągnął niższą wartość niż w roku poprzednim o,. Najwięcej w tej grupie odnotowano zachorowań wywołanych przez Campylobacter sp. 6 przypadków, tj. 2,98% ogółu zakażeń bakteryjnych; hospitalizowano 8 osób. Drugim dominującym czynnikiem etiologicznym zakażeń jelitowych i zatruć pokarmowych były pałeczki Escherichia coli (biegunkotwórcze, enterokrwotoczne oraz inne i BNO) 57 (2,88%); leczenia w warunkach szpitalnych wymagało 25 pacjentów. Ponadto odnotowano 43 zatrucia pokarmowe o etiologii salmonelozowej 5,75% (29 przypadków hospitalizowano) oraz tyle samo wywołanych przez Clostridium difficile z terapią prowadzoną u 4 osób w oddziałach szpitalnych. 5/83

6 liczba zachorowań 68 24,9% 2,73% Zatrucia pokarmowe oraz zakażenia jelitowe spowodowane przez czynniki bakteryjne w Bielsku-Białej w 27 roku 57 2,88% Escherichia coli 43 5,75% 6 2,98% Campylobacter sp. Salmonella sp. Clostridium difficile inne określone 43 5,75% Yersinia sp. Wśród 46 przypadków salmoneloz zatrucia pokarmowe stanowiły 93,48% (43 zachorowania), posocznice 6,52% (3). W 27r. nie odnotowano innych salmoneloz pozajelitowych. W grupie zachorowań o etiologii salmonelozowej dominowały zakażenia serotypem Salmonella Enteritidis 44 (42 zatrucia pokarmowe i 2 posocznice), tj. 95,65%,. Postacie kliniczne salmoneloz w Bielsku-Białej w roku zatrucie pokarmowe posocznica inne zakażenie pozajelitowe Według rejestru nosicieli pałeczek Salmonella na dzień roku na terenie Bielska-Białej zamieszkują 4 osoby zakażone tym patogenem bezobjawowo. U wszystkich nosicieli izolowanym serotypem była Salmonella Enteritidis. Tabela. Serotypy pałeczek Salmonella sp. wyizolowane u chorych i nosicieli w Bielsku-Białej (stan na r.) Serotyp bakterii Salmonella chorzy nosiciele Salmonella Enteritidis 44 4 Salmonella Infantis - Salmonella Species - Razem /83

7 Główną zidentyfikowaną przyczyną zakażeń wirusowych przewodu pokarmowego były rotawirusy 53 przypadki (9,62% ogółu zakażeń wirusowych), a ich udział w ogólnej liczbie zakażeń jelitowych wzrósł o 6,26% w stosunku do roku ubiegłego. Rotawirusy, są najczęstszym czynnikiem wywołującym biegunki zakaźne u niemowląt i dzieci do 5 roku życia. U dorosłych osób przebieg infekcji rotawirusowej jest zwykle bezobjawowy lub skąpoobjawowy, jednak u małych dzieci w przebiegu choroby na ogół występują nasilone wymioty i biegunka prowadzące do znacznego odwodnienia i konieczności hospitalizacji, której poddano 24 pacjentów w wieku od do 5 r.ż., tj. 39,74% wszystkich terapii w warunkach lecznictwa zamkniętego. Doustną szczepionkę przeciwko rotawirusom zawierającą żywe, atenuowane wirusy zastosowano u 522 niemowląt. 3 7,78%,6% Wirusowe zakażenia jelitowe w Bielsku-Białej w 27 roku rotawirusy inne określone wirusowe zakażenia jelitowe nieokreślone wirusowe zakażenia jelitowe 53 9,62% Ogniska zatruć pokarmowych Odnotowano 2 ogniska zatruć pokarmowych. Wszystkie wystąpiły w środowiskach domowych i były spowodowane w jednym przypadku zakażeniem pałeczkami Campylobacter jejuni, w drugim HAV (wirusem zapalenia wątroby typu A). Zachorowały łącznie 4 osoby (w tym 2 dzieci do lat 4), hospitalizowano 2 pacjentów. W analogicznym okresie roku 26 wystąpiły 3 zbiorowe zatrucia pokarmowe. 7/83

8 liczba zachorowań Wirusowe zapalenia wątroby Wirusowe zapalenia wątroby stanowią niejednorodną grupę chorób pod względem czynnika etiologicznego oraz dróg szerzenia. Tabela. Zachorowania oraz odsetek hospitalizowanych osób z powodu wirusowych zapaleń wątroby w Bielsku-Białej w 26 oraz 27 roku typ wirusowego zapalenia wątroby liczba zachorowań liczba hospitalizowanych liczba zachorowań liczba hospitalizowanych wzw typu A wzw typu B wzw typu C (wg def.24r.) wzw typu B+C (zakażenie mieszane) wzw inne i nieokreślone W 27 roku odnotowano w Polsce znaczący wzrost zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu A szerzące się drogą fekalno-oralną. W Bielsku-Białej zarówno w 25 jak i w 26 roku nie zarejestrowano przypadków wzw A, zaś w województwie śląskim w latach były to przypadki pojedyncze. W 27 liczba infekcji HAV w woj. śląskim osiągnęła wartość 545. Dynamikę zmian obrazują poniższe wykresy. Liczba zachorowań na WZW A na terenie województwa śląskiego w latach /83

9 Liczba zachorowań Zapadalność liczba zachorowań 25 Liczba zachorowań na WZW A na terenie nadzorowanym przez poszczególnych PPIS województwa śląskiego w roku W 27r. w Bielsku-Białej odnotowano 3 zachorowań na WZW typu A zapadalność 7,56 ( mężczyzn i 3 kobiety), w tym u osób, które nie wyjeżdżały z kraju; 2 osoby w okresie poprzedzającym infekcję podróżowały po krajach europejskich (Włochy, Chorwacja, Słowenia, Francja, Niemcy i Hiszpania). Najwięcej zachorowań, tj., zarejestrowano w grupie wiekowej od 2 do 39 r.ż. Rozkład liczby zachorowań z podziałem na wiek i płeć przedstawiają poniższe wykresy. 4 2 Liczba zachorowań i zapadalność na wirusowe zapalenia wątroby typu A w Bielsku-Białej w latach , 3 7,56 7, 6, 8 8 4,57 5, 4, 6 3, 4 2 3,7 2,5,57,,,,,,, Lata 2,,, wzw A - liczba zachorowań wzw A - zapadalność 9/83

10 Liczba zachorowań Liczba zachorowań Zachorowania na wzw A w Bielsku-Białej w 27 roku wg grup wiekowych i płci i mężczyźni kobiety powyżej Najwięcej przypadków WZW typu A odnotowano w miesiącach letnich od czerwca do sierpnia Liczba zachorowań na wzw A w Bielsku-Białej w poszczególnych miesiącach w 27r Na podstawie przeprowadzonych wywiadów epidemiologicznych stwierdzono, że: - osób spożywało posiłki poza domem (nie odnotowano zachorowań związanych z jednym miejscem żywienia zbiorowego); 3 pacjentów korzystało wyłącznie z własnej kuchni domowej; - uwzględniając składniki diety: owoce (truskawki spożywało 7 chorych, maliny 9, borówki 6); desery zawierające owoce jagodowe (lody 6 osób, nabiał 2, ciasto ); warzywa (pomidory 3, sałata 2, cebula 3, ogórki 5); - 3 osoby piły wodę nieprzegotowaną w miejscu zamieszkania, poza nim, ale na terenie Polski; - u 2 chorych źródłem zaopatrzenia w wodę był wodociąg miejski; u oprócz sieci wodociągowej wykorzystywano w gospodarstwie domowym własne źródło wody; - wszyscy pacjenci posiadali w lokalach mieszkalnych kanalizację; - osób nie było zaszczepionych przeciw wzw A, 2 jedną dawką, dwoma dawkami. /83

11 Liczba zachorowań Zapadalność Od 24 roku obserwowany jest wzrost liczby zgłaszanych przypadków zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C. Do wzrostu zgłaszalności w/w zakażeń przyczyniło się wejście w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 24r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz.U. z 24r., poz. 459), który zobligował kierowników laboratoriów do dokonywania zgłoszeń każdego dodatniego wyniku badań w kierunku wirusów zapalenia wątroby. Dodatkowo w 24 roku w nadzorze epidemiologicznym zaczęła obowiązywać nowa definicja przypadku zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu B, wg której zachorowania osób z wykrytym antygenem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) są wykazywane w stosownym sprawozdaniu. W latach poprzedzających w/w regulację, przypadki takie były jedynie odnotowywane w lokalnych rejestrach w powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych. Ogólna liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B w 27r. zmniejszyła się i wyniosła 5, przy zapadalności 8,72. W omawianym roku podobnie jak w latach nie zarejestrowano zgłoszeń wirusowego zapalenia wątroby typu B w ostrej fazie klinicznej. 35 Liczba zachorowań i zapadalność na wirusowe zapalenia wątroby typu B w Bielsku-Białej w latach , ,54 3 7,98 8, 6, 25 4, 2 5 8,4 5 8,72 2,, 8, 6, 5 2,,4,57,57 2,57,4,, Lata 4, 2,, wzw B - liczba zachorowań wzw B - zapadalność /83

12 Liczba zachorowań Wśród chorych dominowali mężczyźni - 9 osób w wieku produkcyjnym. 3 Liczba zdiagnozowanych przewlekłych i BNO wzw B u mieszkańców Bielska-Białej w 27 roku wg grup wiekowych i płci i mężczyźni kobiety powyżej Od 25 roku klasyfikacja przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu C odbywa się jedynie w oparciu o definicje przypadku opracowaną na potrzeby nadzoru epidemiologicznego w 24 roku, tylko wg kryteriów laboratoryjnych (wykrycie kwasu nukleinowego wirusa RNA HCV w materiale klinicznym, wykazanie swoistych przeciwciał lub wykrycie antygenu rdzeniowego wirusa HCV). Ogólna liczba zarejestrowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Bielsku- Białej zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby typu C w Bielsku-Białej w 27 roku wyniosła 2 - współczynnik zapadalności - 2,2 niższy niż w roku 26. 2/83

13 Liczba zachorowań Liczba zachorowań Zapadalność 8 Liczba zachorowań i zapadalność na wirusowe zapalenia wątroby typu C w Bielsku-Białej w latach , ,5 4, 6 35, , 25, 2, 24 3,92 5, 2 2,2 3 3, 7,45 6,33 7,5 6 3,4 5 5, 2 3,4,57,7,57 2,86, Lata wzw C - liczba zachorowań wzw C - zapadalność Aktywne przewlekle zakażenie HCV wykryto u 3 kobiet i 8 mężczyzn. Bardzo często infekcje te diagnozowane są przypadkowo, przy okazji badań przesiewowych lub w ramach honorowego krwiodawstwa, ponieważ długo nie manifestują się klinicznie pomimo postępującego procesu zapalnego stopniowo po wielu latach doprowadzającego do niewydolności wątroby. 7 6 Liczba zdiagnozowanych wzw C u mieszkańców Bielska-Białej w 27 roku wg grup wiekowych i płci i powyżej mężczyźni kobiety Zakażenia mieszane - zarówno wirusem zapalenia wątroby typu B oraz wirusem zapalenia wątroby typu C zazwyczaj mają znikomy udział w ogólnej liczbie zachorowań. W Bielsku-Białej nie odnotowano takich infekcji od 25r. 3/83

14 Liczba zachorowań Zapadalność W 27 roku nie zarejestrowano zgonów wskutek zachorowania na wirusowe zapalenia wątroby. Grypa i zakażenia grypopodobne Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby nadzoru nad chorobami zakaźnymi w krajach Unii Europejskiej zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę wykazano na podstawie zgłoszeń zbiorczych (dokonanych w trybie tygodniowym do PSSE w Bielsku-Białej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na podległym terenie) zawierających przypadki zdiagnozowane klinicznie i/lub laboratoryjnie wraz z wszystkimi rozpoznanymi klinicznie zachorowaniami grypopodobnymi i ostrymi zakażeniami dróg oddechowych. W roku 27 zarejestrowano w Bielsku-Białej 938 zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę, o 4236 czyli o 54,99% przypadków więcej w stosunku do roku poprzedniego. W 27 odnotowano najwyższą w minionej dekadzie zapadalność na grypę i infekcje grypopodobne ,49. Liczba zachorowań i zapadalność na grypę/infekcje grypopodobne w Bielsku-Białej w latach , , , 6, 8 475, , , , , , , 3, 4 2, 2 755,97 393,37 433, ,59 34, , Lata liczba zachorowań zapadalność,, Dodać należy, iż współczynniki średniej dziennej zapadalności w sezonach epidemicznych grypy, tj. w miesiącach od stycznia do kwietnia i od października do grudnia, kształtowały się w całej Polsce na znacznie wyższym poziomie niż w Bielsku-Białej. 4/83

15 Liczba zachorowań Tabela. Średnia dzienna zapadalność na grypę i przypadki grypopodobne w Polsce i na terenie Bielska-Białej w 27 roku Tydzień Średnia dzienna zapadalność miasto Bielsko-Biała Średnia dzienna zapadalność Polska Tydzień Średnia dzienna zapadalność miasto Bielsko-Biała Średnia dzienna zapadalność Polska ,5 49, ,88 27, ,8 52, ,64 24, , 84, ,4 39, ,5 5, ,24 37, ,5 8, ,73 39, ,55 8, ,2 38, ,68 7, ,24 38, ,99 65, ,9 38, ,55 5, ,66 4, , 44, ,59 4, ,97 43, ,76 45, ,74 37, ,83 44, ,69 34, ,5 44, ,25 24, ,5 26,5 Najwięcej zachorowań odnotowano w grupie osób w wieku od 5 do 64 lat 5252 przypadki, jednak zdecydowanie najwyższy współczynnik zapadalności wystąpił w grupie dzieci do lat czterech 766,5 na dzieci w tej grupie wiekowej, w której odnotowano 349 zachorowań. 6 5 Grypa i zachorowania grypopodobne w Bielsku-Białej w 27r. wg grup wiekowych i powyżej Szczyt zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne przypadł podobnie jak od wielu lat w Bielsku-Białej i w Polsce na okres między styczniem a marcem. 5/83

16 Liczba zachorowań Sezonowość zachorowań na grypę w Bielsku-Białej w 27r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII miesiące Ogółem dzieci -4r.ż. Bielsko-Biała dzieci -4 r.ż. W sezonie grypowym 25/26 szczyt zachorowań przypadł na okres od 6 do 22 lutego 26r. 57 zachorowań; średnia dzienna zapadalność 42,; natomiast w sezonie epidemicznym 26/27 na okres od 23 do 3 stycznia 27r. 964 zachorowania, ze średnią dzienną zapadalnością 8,5. 6/83

17 Liczba zachorowań 3 Liczba zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę w Bielsku-Białej w poszczególnych miesiącach w latach Na skutek zachorowania lub podejrzenia zachorowania na grypę leczenia szpitalnego wymagały 72 osoby (,6%), z czego 35 chorych stanowiły osoby w wieku od 5 do 64 lat. Główną przyczyną hospitalizacji było wystąpienie objawów ze strony układu oddechowego w 7 przypadkach, u 8 chorych współistniejące z objawami ze strony układu krążenia. W ramach diagnostyki szpitalnej grypę potwierdzono w testach wirusologicznych w 5 przypadkach (wszystkie wirusem grypy typu A). W 27 roku na skutek zachorowania na grypę doszło do 2 zgonów u osób w 5 i 86 roku życia nie zaszczepionych przeciwko tej chorobie. Tabela. Hospitalizacja chorych na grypę oraz zachorowania grypopodobne w Bielsku-Białej w 27 roku grupa wiekowa liczba zachorowań liczba hospitalizowanych objawy ze strony układu krążenia objawy ze strony układu oddechowego inne przyczyny -4 lat lat lat i powyżej Razem W 27 roku z profilaktyki czynnej przeciwko grypie skorzystało zaledwie 4238 mieszkańców Bielska-Białej, tj 2,46% ludności miasta, co nie wywołało efektu ochrony populacyjnej i skutkowało wysoką zapadalnością na tę chorobę na w/w terenie. 7/83

18 Choroby wieku dziecięcego Sytuację epidemiologiczną infekcji wieku dziecięcego należy w roku 27 uznać za stabilną, z dostrzegalnym spadkiem liczby przypadków ospy wietrznej, płonicy, krztuśca, świnki i różyczki. Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie zachorowań na w/w choroby w Bielsku-Białej. Tabela. Zachorowania oraz zapadalność na choroby wieku dziecięcego w Bielsku-Białej w 26 i 27 roku jednostka chorobowa liczba zachorowań zapadalność liczba zachorowań zapadalność Krztusiec 2 2,8 5 2,9 Płonica (szkarlatyna) 8 4, ,88 Ospa wietrzna , ,5 Odra Różyczka 5 2,9 3,74 Świnka 9 5,22 7 4,7 Krztusiec Krztusiec jest chorobą łatwo przenoszącą się drogą kropelkową, która atakuje głównie dzieci, jednak sporadycznie może także występować u osób dorosłych. W 25r. zapadalność na tę chorobę wyniosła 24,28 (42 przypadki - najwięcej zachorowań na krztusiec w ciągu dekady), a w 27r. - 2,9 (5 zachorowań). To jedna z infekcji, którą dzięki szczepieniom można całkowicie wyeliminować. Niestety nie jest to możliwe, ponieważ coraz więcej rodziców unika szczepienia dzieci. W 27r. wyszczepialność w grupie 9-latków kształtowała się na poziomie 9,55%. Nieco lepsza była u nastolatków w 4 r.ż. 9,26%.. W grupie osób w 2 r.ż. i powyżej zaszczepiło się przeciwko tej chorobie w 27r. 37 mieszkańców Bielska-Białej. 8/83

19 Liczba zachorowań Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań i zapadalność na krztusiec w Bielsku-Białej w latach ,28 3, 25, 3 2, ,8 5, 7 9,7, 6,3 2, , 3,45 4 2,9 3 2,28,7,57,57,, Lata liczba zachorowań zapadalność 4 Zachorowania na krztusiec w Bielsku-Białej w 27 roku wg grup wiekowych i powyżej Ospa wietrzna Zachorowania na ospę wietrzną utrzymują się od lat na wysokim poziomie jednak w 25 roku ich liczba znacznie spadła w stosunku do roku poprzedniego (24), gdzie zaobserwowano najwyższy w ostatnim dziesięcioleciu wzrost rejestrowanych zachorowań na tę jednostkę chorobową 953 (zap.24,36). W 26r. odnotowano ponowny wzrost infekcji do 99 przypadków (zap.533,4). W 27 obserwowano niewielki spadek zachorowań do 892 z zapadalnością 58,5. Najwięcej zachorowań odnotowano w grupie od do 9 r.ż /83

20 Liczba zachorowań Liczba zachorowań Zapadalność 25 Liczba zachorowań i zapadalność na ospę wietrzną w Bielsku-Białej w latach ,36 2, 2 953, 8, 5 649,6 38 6, ,22 553, ,4 58, , 5 392, , , , ,3 4, 2, Lata liczba zachorowań zapadalność, Zachorowania na ospę wietrzną w Bielsku-Białej w 27 roku wg grup wiekowych i powyżej W Polsce dostępna jest skuteczna szczepionka przeciwko ospie wietrznej, zawierająca żywy atenuowany szczep wirusa varicella-zoster, po podaniu której pojawia się odporność na zakażenie. Tylko nieliczne grupy dzieci objęte są refundowanym szczepieniem przeciwko ospie wietrznej. Rodzice nadal sporadycznie sięgają po ten rodzaj profilaktyki dla swoich dzieci, co skutkuje brakiem odporności zbiorowiskowej i wysoką zapadalnością na ospę wietrzną w Bielsku-Białej. W 27 roku przeciwko tej infekcji zaszczepiono 83 osoby - 9 r.ż. oraz 7 w 2 r.ż. i powyżej. 2/83

21 Liczba zachorowań Zapadalność Odra Odra, podobnie jak różyczka jest chorobą zakaźną podlegającą eliminacji, zgodnie z programem ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Zachorowania na tę jednostkę chorobową nadal występują na terenie kraju w 27r. odnotowano 63 przypadki. W ciągu minionych dziesięciu lat na terenie Bielska-Białej Państwowa Inspekcja Sanitarna odnotowała wyłącznie zachorowanie w 2r. u 33-letniego mężczyzny (przypadek możliwy, bez potwierdzenia laboratoryjnego, zakwalifikowany na podstawie objawów klinicznych, charakterystycznych dla tej choroby). Wprowadzenie obowiązkowych szczepień ochronnych w Polsce w 975 roku znacząco zredukowało liczbę rejestrowanych przypadków odry w Bielsku- Białej, a w ostatniej dekadzie praktycznie wyeliminowało tą infekcję w grupie chorób zakaźnych wieku dziecięcego na w/w terenie. W 27r. wyszczepialność w grupie dzieci w r.ż. po II dawce immunizacyjnej wyniosła 9,5%, zaszczepiono 62 osób Płonica (szkarlatyna) W analizowanym roku sytuacja epidemiologiczna płonicy w Bielsku-Białej uległa poprawie do Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 6 przypadków tej choroby, czyli o 6,85% mniej niż w roku poprzednim. Zapadalność była niższa o 7, w stosunku do roku 26. Pomimo tego, iż płonica jest ostrą, zakaźną chorobą wysypkową, hospitalizacje z jej powodu zdarzają się sporadycznie w Bielsku-Białej żadna z chorych osób nie wymagała leczenia szpitalnego w latach Liczba zachorowań i zapadalność na płonicę w Bielsku-Białej w latach , , ,2 2, , ,7 8 4, ,32, 8, 5 59,6 57, ,6 6, , ,28 6 4, 34,88 2, Lata liczba zachorowań zapadalność, 2/83

22 Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań Warto podkreślić, iż w przypadku płonicy, nie jest możliwe nabycie odporności dzięki zaszczepieniu. U noworodków istnieje odporność bierna odmatczyna, która zanika pod koniec pierwszego roku życia. Stąd najwięcej infekcji odnotowano w wieku od do 9 r.ż. łącznie 57 przypadków (95%). Odporność czynną nabywa się wraz z wiekiem poprzez częste ekspozycje na zakażenie. Powtórne zakażenia zdarzają się niezwykle rzadko Zachorowania na płonicę w Bielsku-Białej w 27 roku wg grup wiekowych i powyżej Różyczka W analizowanym roku liczba przypadków różyczki w Bielsku-Białej osiągnęła najniższą wartość od lat 3 (zap.,74) Liczba zachorowań i zapadalność na różyczkę w Bielsku-Białej w latach , 259 6, 4, 2,, 5 8, ,2 53 3, ,2 9,83 4,84 4,84 6, 3 7,45 8 4,62 5 2,9 3, Lata liczba zachorowań zapadalność 6, 4, 2,, 22/83

23 Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań Odnotowano pojedyncze przypadki zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych od do 9 roku życia. Wyszczepialność przeciwko różyczce kształtuje się na takim samym poziomie w roku życia jak przeciwko odrze i śwince (9,5%) szczepionka trójskładnikowa. 3 Zachorowania na różyczkę w Bielsku-Białej w 27 roku wg grup wiekowych i powyżej Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) Zachorowania na świnkę (nagminne zapalenie przyusznic) w Bielsku-Białej od 27 roku kształtują się na stabilnym poziomie z niewielkimi wahaniami z trendem spadkowym. W 27 liczba ta wyniosła 7 (zapadalność 4,7), z pojedynczymi przypadkami w poszczególnych grupach wiekowych z dominacją przedziału w zakresie od do 9 roku życia U dzieci młodszych występuje ochrona immunologiczna biernie przekazana od matki. Stąd nie notowano zachorowań w wieku niemowlęcym. Przebieg zakażeń nie wymagał hospitalizacji w latach Liczba zachorowań i zapadalność na świnkę w Bielsku-Białej w latach ,8 8, 6, 4, 2 2, 5, 8, 6, ,9 3, ,57 9,3,29 5,73 8, ,3 3,47 5,22 4, Lata liczba zachorowań zapadalność 4, 2,, 23/83

24 Liczba zachorowań 3 Zachorowania na świnkę w Bielsku-Białej w 27 roku wg grup wiekowych i powyżej Aktywny nadzór na OPW Państwowa Inspekcja Sanitarna w Bielsku-Białej kontynuowała czynny nadzór nad ostrymi porażeniami wiotkimi, mający na celu monitorowanie sytuacji w zakresie występowania zachorowań na poliomyelitis w ramach programu globalnej eliminacji wirusa polio z populacji. Nadzór ten polegał m. in. na aktywnym kontakcie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej z oddziałami neurologicznymi, pediatrycznymi, intensywnej opieki medycznej, w których są hospitalizowani pacjenci ze stwierdzonymi ostrymi porażeniami wiotkimi. W okresie od stycznia do 3 grudnia 27 roku nie odnotowano u mieszkańców Bielska-Białej ostrych porażeń wiotkich (OPW) u dorosłych i dzieci poniżej 5 roku życia. Inwazyjne choroby bakteryjne wywołane przez meningokoki, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae typ B W 27 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Bielsku- Białej odnotowała 58 przypadków chorób inwazyjnych wywołanych przez Neisseria meningitidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae typ B o 5 więcej niż w roku 26, natomiast zapadalność wyniosła 33,72 i wzrosła o 2,98. Na skutek zakażenia w/w patogenami leczenia szpitalnego wymagało 45 chorych (77,59%). W 27r. odnotowano najwięcej inwazyjnych zakażeń paciorkowcem Streptococcus pyogenes 37 (zap.2,5), o 8 mniej niż w roku 26. Dominującą postacią kliniczną w/w infekcji była róża ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej 3 zachorowań 8,8% ogółu zakażeń o tej etiologii. W grupie inwazyjnych zakażeń Streptococcus pneumoniae spośród 8 chorych u 7 rozpoznano posocznicę, u 4 osób wystąpiła posocznica z zapaleniem płuc. Od 27 roku zostały wprowadzone do PSO populacyjne szczepienia przeciwko pneumokokom, które zastosowano u 5 niemowląt 24/83

25 (55,8%). Ponadto w pozostałych rocznikach i u osób powyżej 9 r.ż. w 27 roku zaszczepiono profilaktycznie 43 osoby. W 27r. odnotowano przypadek inwazyjnej choroby wywołanej przez Haemophilus influenzae typ B pod postacią zapalenia płuc. Stabilna sytuacja epidemiologiczna powyższych zakażeń związana jest z dostępnością w Polsce profilaktyki w postaci czynnej immunizacji dzieci w pierwszym i drugim roku życia ujętej w Programie Szczepień Ochronnych. Wyszczepialność w tej grupie wiekowej po zakończeniu pełnego cyklu szczepień obowiązkowych w roku 27 kształtowała się na dobrym poziomie i wyniosła 95,97%. Tabela. Zachorowania oraz hospitalizacja osób chorych na bakteryjne choroby inwazyjne w Bielsku-Białej w 26 i 27 roku Jednostka chorobowa Liczba zachorowań Zapadalność Hospitalizacja Liczba zachorowań Zapadalność Hospitalizacja Inwazyjna choroba meningokokowa,58 % 2,6 2 % Inwazyjna choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes 45 26, 3 68,89% 37 2, ,86% Inwazyjna choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae 7 4,6 7 % 8,46 8 % Inwazyjna choroba wywołana przez Haemophilus influenzae typ B,58 % W roku 27 odnotowano 2 zachorowania na inwazyjną chorobę meningokokową (zap.,6); w 26. Wykazane zachorowania dotyczyły: chłopca lat 3, u którego wystąpiło zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z towarzyszącą posocznicą wywołaną przez Neisseria meningitidis serotyp B oraz mężczyzny w wieku 33 lat z rozpoznanym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych spowodowanym przez Neisseria meningitidis serotyp C. W/w pacjenci nie byli zaszczepieni przeciw temu patogenowi. Pomimo dostępności preparatów skutecznie chroniących przed ciężkimi i często śmiertelnymi postaciami infekcji meningokokowych (serotypami A, C, W35, Y, B) w 27 roku w Bielsku-Białej zaszczepiło się niewielu mieszkańców łącznie 389 osób (-9r.ż.- 327; 2 lat i powyżej-62 osoby), tj.,23% populacji, o 48 więcej niż w roku ubiegłym. Borelioza z Lyme Borelioza jest chorobą odzwierzęcą wywołaną przez krętki z gatunku Borrelia burgdorferi przenoszone przez kleszcze. Pasożyty te masowo występują w lasach, parkach, a także w ogródkach w najbliższym otoczeniu człowieka, co sprzyja zakażeniu. W roku 27 w Bielsku-Białej zarejestrowano najwięcej borelioz nabytych w miejscach rekreacyjnych 25, co stanowi 32,47% wszystkich zakażeń. 25/83

26 Liczba zachorowań Zapadalność Tabela. Zachorowania na boreliozę wg miejsca narażenia na zakażenie w Bielsku-Białej w 26 i 27 roku rok miejsce narażenia las 2 8 wokół domu 4 6 rekreacja 7 25 brak danych 9 8 Razem W 27r. odnotowano 77 przypadków zachorowań na boreliozę (o mniej niż w roku poprzednim). Zapadalność wyniosła 44,76 i była niższa względem roku 26 o,48. Najwyższy współczynnik zapadalności odnotowano w minionej dekadzie w roku 29 84,48 (48 zachorowań); najniższy w 27r. 5,33 (27 infekcji). Z powodu boreliozy leczenia szpitalnego w 27r. wymagało 3 osób, 6,88% ogółu chorych. 6 4 Liczba zachorowań i zapadalność na boreliozę w Bielsku-Białej w latach ,48 9, 8, 2 7, 8 7 4, ,43 49, ,56 4,26 6, 5, 78 45, ,76 4, , , ,32 23,3 3, 2,, Lata, liczba zachorowań zapadalność 26/83

27 Liczba zachorowań Zachorowania na boreliozę wg. grup wiekowych i płci w Bielsku-Białej w 27 roku kobiety mężczyźni Zachorowało więcej kobiet niż mężczyzn 5 (66,23%). Uwzględniając strukturę zawodową dominowały zakażenia w grupie emerytów 46 (59,74%). Tabela. Zachorowania na boreliozę wg płci, wieku i aktywności zawodowej w Bielsku-Białej w 27 roku Wiek\płeć Kobiety 5 zachorowań Mężczyźni 26 zachorowań -5 r.ż r.ż. uczeń - 3 (3,89%) uczeń 2 (2,6%) 9-39 r.ż r.ż. bezrobotny (,3%) pracownik umysłowy - 2 (2,6%) pracownik umysłowy - 9 (,69%) emeryt 6 (2,78%) pracownik fizyczny 2 (2,6%) pracownik umysłowy - 3 (3,89%) pracownik fizyczny - 2 (2,6%) uczeń - (,3%) pracownik umysłowy - 3 (3,89%) pracownik fizyczny 3 (3,89%) emeryt (2,6%) powyżej 65 r.ż. emeryt - 8 (23,38%) emeryt- (2,99%) W 27 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna w Bielsku-Białej nie odnotowała zgonów na skutek choroby z Lyme (krętkowicy kleszczowej). Gruźlica W roku 27 wśród mieszkańców Bielska-Białej zarejestrowano 23 zachorowania na tę chorobę (w tym 3 wznowy), a nadzorem zostało objętych 57 osób z kontaktu, z czego z nich, czyli,75% także zachorowała. Zapadalność nieznacznie spadła w stosunku do roku poprzedniego o 2,87 i wyniosła 3,37. Wszyscy pacjenci wymagali leczenia w warunkach szpitalnych. W Polsce osoby chore na gruźlicę w okresie prątkowania oraz z uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie podlegają obowiązkowej hospitalizacji. 27/83

28 Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań i zapadalność na gruźlicę w Bielsku-Białej w latach ,64 3, 25, 35 2, , ,57 6 9, ,74, ,45 4, , , 3,37, 5 9 5,9 7 3,97 5, Lata liczba zachorowań zapadalność, Największą grupę chorych stanowiły osoby bezrobotne 3,43% oraz pracownicy fizyczni i emeryci po 26,9%, najmniejszą - pracujący umysłowo 8,69%. Najczęściej były to osoby w wieku od 45 do 65 lat - 2 (52,7%), chorowali głównie mężczyźni 7 osób (73,9%). Tabela. Zachorowania na gruźlicę wg płci, wieku i aktywności zawodowej w Bielsku-Białej w 27 roku Wiek/płeć Kobiety 6 zachorowań Mężczyźni 7 zachorowań -5 r.ż r.ż r.ż. bezrobotny - (4,35%) pracownik fizyczny 2 (8,7%) pracownik fizyczny - 3 (3,3%) pracownik umysłowy - (4,35%) 4-65 r.ż. bezrobotny - 2 (8,7%) bezrobotny - 4 (7,39%) pracownik fizyczny (4,35%) pracownik umysłowy - (4,35%) osadzony 2 (8,7%) emeryt 2 (8,7%) powyżej 65 r.ż. emeryt - (4,35%) emeryt - 3 (3,3%) 28/83

29 Liczba zachorowań Zapadalność Liczba zachorowań 2 Zachorowania na gruźlicę wg. grup wiekowych i płci w Bielsku-Białej w 27 roku kobiety mężczyźni W 27r. odnotowano w Bielsku-Białej 2 zgony spowodowane gruźlicą płuc; w Zakażenia HIV oraz zachorowania na AIDS W 27 roku na terenie Bielska-Białej łącznie zarejestrowano 7 nowo wykrytych zakażeń ludzkim wirusem niedoboru odporności (zap.4,7). 4 2 Liczba nowo wykrytych zakażeń HIV i zapadalność w Bielsku-Białej w latach ,86 3 7,5 8, 7, ,4 8 4, ,3 4,7 3, ,28 3,73 2 2,4,4, Lata liczba zachorowań zapadalność 6, 5, 4, 3, 2,,, W związku ze stygmatyzacją zakażonych HIV i chorych na AIDS przez społeczeństwo oraz częstą ich dyskryminacją, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawodawstwem osoby te mogą zastrzec 29/83

30 Liczba zachorowań Liczba zachorowań Zapadalność swoją tożsamość. Powyższe zjawisko wpływa niekorzystnie na monitorowanie sytuacji epidemiologicznej zakażeń oraz zachorowań w tym określenia dróg szerzenia infekcji. Odnotowano 2 przypadki AIDS (zapadalność,6) pełnoobjawowego zakażenia wirusem HIV. Zgonów z tej przyczyny nie rejestrowano. 3,5 3 2,5 Liczba zachorowań i zapadalność na AIDS w Bielsku-Białej w latach ,72 2,,8,6,4 2 2,5 2,6,2,,5,8,57,57,57,58,6,5,,,,, Lata,4,2, liczba zachorowań zapadalność Wybrane choroby przenoszone drogą płciową kiła, rzeżączka oraz chlamydiozy W 27 roku w grupie chorób transmitowanych drogą płciową zarejestrowano zakażenie krętkiem bladym (Treponema pallidum) wywołującym kiłę. Pacjent był hospitalizowany. Nie zanotowano przypadków kiły wrodzonej i noworodków. 2 Zachorowania na kiłę, rzeżączkę oraz choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez chlamydie w Bielsku-Białej w latach rzeżączka kiła choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez chlamydie 3/83

31 Zgony z powodu chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć W 27 roku odnotowano w Bielsku-Białej 9 zgonów, których bezpośrednią przyczyną była choroba zakaźna: gruźlica płuc potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, kod ICD-:A5. ( przyp.); gruźlica płuc bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym, kod ICD-:A6.2 ( przyp.); listeriozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, kod ICD-:A32. ( przyp.); posocznica wywołana przez Streptococcus pneumonia, kod ICD-:A4.3 ( przyp.); inna posocznica paciorkowcowa, kod ICD-:A4.8 ( przyp.); posocznica, nieokreślona, wstrząs septyczny, kod ICD-:A4.9 ( przyp.); bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone, kod ICD-:G.9 ( przyp.); grypa z zapaleniem płuc wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy, kod ICD-:J. ( przyp.); grypa z innymi objawami wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy, kod ICD-:J.8 ( przyp.). W 27 roku wykonano 7 kontroli w zakresie zgłaszalności chorób zakaźnych oraz dokumentacji związanej z nadzorem lekarskim nad przewlekle zakażonymi HBV i HCV. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Wydano decyzję dotyczącą odsunięcia od pracy z powodu stwierdzonego u pracownika zakażenia Salmonella Enteritidis, a następnie kontrolą sanitarną sprawdzającą potwierdzono wykonanie nakazów decyzji administracyjnej. 3/83

32 II. Szczepienia ochronne Szczepienia ochronne w roku 27 realizowane były w oparciu o Program Szczepień Ochronnych (PSO) - Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 27 roku - poz.. Zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 27r., poz.26) do zakresu działania Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy między innymi sprawowanie nadzoru nad realizacją szczepień ochronnych. W związku z ww. obowiązkiem w roku 27 w mieście Bielsku-Białej nadzorowano wykonawstwo szczepień u 3253 dzieci i młodzieży w wieku od 9 roku życia (na podstawie sprawozdania MZ-54 za rok 27). W zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych przeprowadzono w punktach szczepień Bielska- Białej 7 kontroli, w tym 7 w placówkach lecznictwa zamkniętego, pozostałe 63 w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej lecznictwa otwartego. W roku 27 w placówce POZ doszło do zdarzenia nieprawidłowego przechowywania szczepionek w wyniku awarii zasilania elektrycznego. W trybie natychmiastowym podjęto działania zgodne z procedurą postępowania na wypadek awarii urządzenia chłodniczego. Preparaty zostały zewidencjonowane i zabezpieczone przed ponownym użyciem. Szczepionki przeznaczono do utylizacji. W pozostałych placówkach na terenie miasta Bielska-Białej preparaty szczepionkowe przechowywane były prawidłowo z zachowaniem łańcucha chłodniczego i właściwych parametrów temperatury (od +2 C do +8 C). Monitoring temperatury w większości obiektów jest prowadzony całodobowo w systemie elektronicznym, a w pozostałych przez personel punktów szczepień poprzez manualny odczyt parametrów 2 razy dziennie. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie realizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży, którą oceniono pozytywnie. W 27r. obserwowano utrzymywanie się pewnej liczby dzieci nieszczepionych z powodu braku zgody rodziców. Już na oddziałach noworodkowych zdarzały się przypadki rezygnacji rodziców ze szczepień u dziecka przeciwko gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (I dawka). W roku 27 w Bielsku-Białej z ww. powodu nie zaszczepiono 66 noworodków na 8 zarejestrowanych w punktach szczepień 3,66% (w roku noworodków). Ogółem w Bielsku-Białej odnotowano 8 dzieci, u których nie podjęto żadnych szczepień lub nie kontynuowano kolejnych dawek podstawowych. 32/83

33 Iiczba osób Osoby uchylające się od obowiązku wykonania szczepień ochronnych w Bielsku-Białej w latach Lata Najczęstszymi przyczynami nieszczepienia podawanymi przez rodziców były informacje zaczerpnięte ze stron internetowych ruchów antyszczepionkowych negujących zasadność szczepień, obawa przed powikłaniami oraz w niektórych przypadkach odrębność religijna i wpływ środowisk propagujących medycynę alternatywną. Wielokrotnie rodzice nie podawali konkretnego powodu nieszczepienia. W minionym roku z ogólnej liczby zarejestrowanych nieszczepionych; w 2 przypadkach rodzice wyrazili zgodę na uzupełnienie zaległych szczepień; w 2 rodzice dostarczyli zaświadczenie z poradni specjalistycznej o czasowym odroczeniu dziecka od szczepień. W ramach postępowania zmierzającego do wykonania zaległych szczepień u dzieci w 27 roku wystosowano do rodziców 7 wezwań do szczepień oraz 3 pism dotyczących informacji wyjaśniających w sprawie szczepień. Kontynuując postępowanie egzekucyjne wdrożone przez Wojewodę Śląskiego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez PPIS w latach 25-26, w roku 27 wydano 4 postanowienia na zarzuty oraz udzielono 4 odpowiedzi na zażalenia rodziców. W latach ogółem wystosowano 73 upomnienia oraz 6 wniosków do wojewody w celu przymuszenia rodziców do realizacji obowiązkowych szczepień. Analiza Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych (NOP) W roku 27 na terenie Bielska-Białej odnotowano 8 przypadków łagodnych niepożądanych odczynów poszczepiennych. Analiza szczegółowa NOP wykazała: przypadek hospitalizowany (obserwacja objawów - wysoka gorączka, wymioty), 33/83

34 7 przypadków było nadzorowanych ambulatoryjnie. Każdorazowo obserwowano pełny powrót do zdrowia. Odczyny wystąpiły po różnych szczepionkach; częściej po szczepionkach stosowanych u małych dzieci: do 2 roku życia 6 przypadków, w 6 roku życia - przypadek, w 4 roku życia - przypadek. Zgłoszone NOP wystąpiły po następujących preparatach szczepionkowych: przeciwko gruźlicy (BCG) 5 przypadków, przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (DTP) 2 przypadki, przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, IPV-poliomyelitis, HIB (Pentaxim) 2 przypadki, przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (Adacel) przypadek, przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tripacel) przypadek przeciwko WZW typ B (Euvax B podany jednoczasowo z Synflorixem) - przypadek, przeciwko odrze, śwince, różyczce (Priorix) - 5 przypadków, przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych (FSME- IMMUN) przypadek. We wszystkich punktach szczepień osoby szczepione, rodzice (opiekunowie) szczepionego dziecka byli każdorazowo informowani przez lekarzy i pielęgniarki o możliwości wystąpienia NOP oraz ewentualnych objawach sugerujących NOP, a także o potrzebie zgłaszania tych objawów niezwłocznie po ich wystąpieniu do punktów szczepień lub lekarza prowadzącego. Szczepienia realizowano zarówno szczepionkami bezpłatnymi finansowanymi z budżetu państwa oraz preparatami zakupionymi przez rodziców z alternatywnego kalendarza szczepień. Obowiązkowe szczepienia podstawowe przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis oraz Haemophilus influenzae typu b u małych dzieci (do 3 roku życia) wykonywano na właściwym poziomie z dobrym rezultatem uodpornienia - zaszczepiono powyżej 94% populacji podlegającej obowiązkowej immunizacji. 34/83

35 Szczepienia przeciw błonicy i tężcowi szczepienia pierwotne w roku życia szczepieniu podlegał rocznik 27 8 dzieci; obowiązujące trzykrotne szczepienia realizowano u dzieci w zależności od daty urodzenia i miesiąca życia; szczepienia uzupełniające w 2 roku życia szczepieniu podlegał rocznik dzieci zaszczepiono ,4% (943 dzieci posiada dawki pierwotne, 732 dawki uzupełniające). Nieszczepionych 69 dzieci 3,95% (odroczenia z przyczyn zdrowotnych i środowiska oporne) więcej o,4% - jest to zbliżony poziom w stosunku do roku 26; szczepienia podstawowe (dawki pierwotne i uzupełniające) w 3 roku życia szczepieniu podlegał rocznik dzieci; zaszczepiono (ukończone szczepienia podstawowe) 6-9,85%, natomiast 2 dzieci posiada ukończone szczepienia pierwotne szczepienia uzupełniające zostały opóźnione najczęściej z powodu przeciwwskazań zdrowotnych i będą kontynuowane po ich ustaniu oraz sporadycznie rodzice nie wyrazili zgody na kontynuację dalszych szczepień. Nieszczepionych 6 osób 3,38%, w porównaniu do roku ubiegłego liczba nieszczepionych zwiększyła się o,3%. Szczepienia przeciw krztuścowi: Stan wyszczepienia jest na tym samym poziomie jak przeciwko błonicy i tężcowi: szczepienia pierwotne w roku życia szczepieniu podlegał rocznik 27 8 dzieci; obowiązujące trzykrotne szczepienia realizowano u dzieci w zależności od daty urodzenia i miesiąca życia; szczepienia uzupełniające w 2 roku życia szczepieniu podlegał rocznik dzieci zaszczepiono 675 dzieci 96,4% (943 dzieci posiada dawki pierwotne, 732 dawki uzupełniające). Nieszczepionych 69 dzieci 3,95% (odroczenia z przyczyn zdrowotnych i środowiska oporne) więcej o,4% - jest to zbliżony poziom w stosunku do roku 26; szczepienia podstawowe (dawki pierwotne i uzupełniające) w 3 roku życia szczepieniu podlegał rocznik dzieci; zaszczepiono (ukończone szczepienia podstawowe) 6-9,85%, natomiast 2 dzieci posiada ukończone szczepienia pierwotne szczepienia uzupełniające zostały opóźnione najczęściej z powodu przeciwwskazań zdrowotnych i będą kontynuowane po ich ustaniu oraz sporadycznie rodzice nie wyrazili zgody na kontynuację dalszych szczepień. Nieszczepionych 6 osób 3,38%, w porównaniu do roku ubiegłego liczba nieszczepionych zwiększyła się o,3%. 35/83

36 Szczepienia przeciw poliomyelitis Stan wyszczepienia dzieci do 3 roku życia był na przybliżonym poziomie jak przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi: szczepienia pierwotne w roku życia szczepieniu podlegał rocznik 27 8 dzieci; obowiązujące szczepienia realizowano u dzieci w zależności od daty urodzenia i miesiąca życia; szczepienia uzupełniające w 2 roku życia szczepieniu podlegał rocznik dzieci zaszczepiono 674 dzieci 95,98% (94 dzieci posiada dawki pierwotne, 733 dawki uzupełniające). Nieszczepionych było 7 dzieci 4,% (odroczenia z przyczyn zdrowotnych i środowiska oporne) więcej o,2% - jest to zbliżony poziom w stosunku do roku 26; szczepienia podstawowe (dawki pierwotne i uzupełniające) w 3 roku życia szczepieniu podlegał rocznik dzieci; zaszczepiono (ukończone szczepienia podstawowe) 62-9,97%, natomiast 98 dzieci posiada ukończone szczepienia pierwotne szczepienia uzupełniające zostały opóźnione najczęściej z powodu przeciwwskazań zdrowotnych i będą kontynuowane po ich ustaniu oraz sporadycznie rodzice nie wyrazili zgody na kontynuację dalszych szczepień. Nieszczepionych było 62 osoby 3,49%, w porównaniu do roku ubiegłego liczba nieszczepionych zwiększyła się o,47%; szczepienie I dawki przypominającej w 6 roku życia szczepieniu podlegał rocznik przedszkolny dzieci. Zaszczepiono 45 dzieci, co stanowi 8,5%. Do zaszczepienia pozostało 337 dzieci. Wyszczepialność była niższa o 5,2% w stosunku do ubiegłego roku. Dzieci urodzone w ostatnim miesiącu roku (warunek szczepienia stanowi ukończenie 5 r.ż.), będą zaszczepione w następnym roku kalendarzowym. Odnotowano 8 dzieci w ogóle nieszczepionych przeciwko poliomyelitis - %. Szczepienia przeciw Haemophilus influenzae typu b Stan wyszczepienia był na przybliżonym poziomie jak przeciwko poliomyelitis: szczepienia pierwotne w roku życia szczepieniu podlegał rocznik 27 8 dzieci; obowiązujące trzykrotne szczepienia realizowano u dzieci w zależności od daty urodzenia i miesiąca życia; szczepienia uzupełniające w 2 roku życia szczepieniu podlegał rocznik dzieci zaszczepiono 674 dzieci 95,98% (943 dzieci posiada dawki pierwotne, 73 dawki uzupełniające). Nieszczepionych było 7 dzieci 4,% (odroczenia z przyczyn zdrowotnych i środowiska oporne) więcej o,2% - jest to zbliżony poziom w stosunku do roku 26; szczepienia podstawowe (dawki pierwotne i uzupełniające) w 3 roku życia szczepieniu podlegał rocznik dzieci; zaszczepiono (ukończone szczepienia podstawowe) 69-36/83

37 9,8%, natomiast dzieci posiada ukończone szczepienia pierwotne szczepienia uzupełniające zostały opóźnione najczęściej z powodu przeciwwskazań zdrowotnych i będą kontynuowane po ich ustaniu oraz sporadycznie rodzice nie wyrazili zgody na kontynuację dalszych szczepień. Nie szczepionych było 62 osoby 3,49%, w porównaniu do roku ubiegłego liczba nieszczepionych zwiększyła się o,4%. Szczepienia przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae Od stycznia 27r. wprowadzono do Programu Szczepień Ochronnych obowiązkowe szczepienia przeciwko inwazyjnemu zakażeniu Streptococcus pneumoniae dla dzieci urodzonych po 3 grudnia 26r. Szczepienia populacyjne obejmowały dwie dawki szczepienia podstawowego, w grupach ryzyka trzy dawki. W roku 27 realizowano szczepienia populacyjne oraz w grupach ryzyka, a także kontynuowano obowiązkowe szczepienia uzupełniające w innych grupach wiekowych; z populacji rocznika 27 (8 dzieci) szczepienia podstawowe ukończyło 5 dzieci, co stanowi 55,8%. W grupie dzieci małych wykonawstwo szczepień kształtuje się na poziomie przekraczającym 96% (dane skumulowane), co rzutuje na właściwą odporność zbiorowiskową populacji. Obserwuje się nieznaczną tendencję spadkową liczby dzieci nieszczepionych z powodu uchylania się od szczepień (brak zgody rodziców na szczepienie dzieci z różnych przyczyn; najczęściej podawany nieuzasadniony negatywny wpływ szczepienia na zdrowie dziecka). Szczepienia przypominające I, II przeciw błonicy i tężcowi, krztuścowi i III dawka przypominająca przeciwko błonicy i tężcowi W roku 27 szczepieniu przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi podlegały dzieci i młodzież z następujących grup wiekowych: szczepienie I dawki przypominającej w 6 roku życia szczepieniu podlegał rocznik przedszkolny dzieci. Zaszczepiono 452 dzieci, co stanowi 8,2%. Do zaszczepienia pozostało 336 dzieci. Wyszczepialność była niższa o 5,32% w stosunku do ubiegłego roku. Dzieci urodzone w ostatnim miesiącu roku (warunek szczepienia stanowi ukończenie 5 r.ż.), będą zaszczepione w następnym roku kalendarzowym. Odnotowano 7 dzieci w ogóle nieszczepionych -,95%. Liczba nieszczepionych zwiększyła się o,28%; szczepieniu II dawki przypominającej przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi podlegały 4- latki z rocznika 24 w liczbie 476 osób. Zaszczepiono 347 dzieci, co stanowi 9,26%. Do zaszczepienia pozostało 29 osób- 8,73%; 2 dzieci posiada długoterminowe przeciwwskazania do szczepienia. Analiza wykonawstwa wykazała spadek zaszczepionych o,5% w stosunku do ubiegłego roku; 37/83

38 szczepieniu III dawki przypominającej p/błonicy i tężcowi 9-latków podlegał rocznik 999 w liczbie 45 osób, zaszczepiono 34, co stanowi 9,55%. Do zaszczepienia pozostało 37 osób 9,44%, odnotowano niewielki spadek o,57% w porównaniu do 26r. Wykonawstwo szczepień przypominających w roczniku przedszkolnym oraz w rocznikach szkolnych, 4-latków i 9-latków uległo nieznacznemu obniżeniu, przyczyny spadku zaszczepienia dzieci i młodzieży to: osoby uchylające się od realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych, niezgłaszanie się młodzieży na wezwania do szczepień (emigracja, zmiany adresu bez powiadomienia POZ, itp.). W ramach uodpornienia poekspozycyjnego i profilaktycznego objęto szczepieniem przeciw tężcowi 249 osób. Szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B Szczepienia p/wzw typu B wykonywano na wysokim poziomie. Dalsza dobra wyszczepialność dzieci - około 98% - przyczynia się do utrzymania dobrej sytuacji epidemiologicznej i znacznego spadku zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B na podległym terenie. W ciągu ostatnich lat sukcesywnie uzupełniane są szczepienia p/wzw typu B u dzieci powracających z emigracji, z krajów, w których w/w immunizacja nie jest prowadzona. W roku 27 nie odnotowano ostrego przypadku WZW typu B na terenie Bielska-Białej. Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce Szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce realizowane były na dobrym poziomie: szczepienia podstawowe w 2 roku życia szczepieniu podlegał rocznik dzieci; zaszczepiono ,9%. Szczepienia wykonywane są w 3-4 miesiącu życia, stąd u części dzieci będą kontynuowane w roku 28; szczepienia podstawowe w 3 roku życia - szczepieniu podlegał rocznik dzieci, zaszczepiono ,%, nie zaszczepiono 24 osób 6,99%. W porównaniu do roku ubiegłego liczba nieszczepionych zwiększyła się o 2,42%; szczepieniom w r.ż. podlegał rocznik 28 w liczbie - 78 osób. Zaszczepiono ogółem 62 osób, co stanowi 9,5%; nie zaszczepiono dawką przypominającą 69 osób 9,48%; w tym 5 dzieci z powodu braku zgody rodziców; w 4 r.ż. (urodzeni w 24r. - liczba dzieci w roczniku 476) uzupełniano szczepienia przypominające przeciwko odrze, śwince, różyczce stan zaszczepienia w 27r. wyniósł 462, 38/83

39 co stanowi 99,5%, pozostało do uzupełnienia dawki przypominającej 4 osób,94%; w tym dziecko z trwałymi przeciwwskazaniami do szczepienia. Uodpornienie dziewcząt przeciwko różyczce w 9r.ż. kształtowało się na poziomie %. Dobra wyszczepialność przeciw odrze, śwince i różyczce przyczyniła się do spadku zapadalności na te choroby. Szczepienia przeciw gruźlicy Zgodnie z PSO szczepienia przeciw gruźlicy u dzieci przeprowadza się tylko jeden raz. Szczepione są noworodki w ciągu 24 godzin po urodzeniu. W przypadku odroczenia wykonania szczepienia w pierwszej dobie życia, szczepionkę należy podać w możliwie najkrótszym terminie od urodzenia uzupełniać należy do 5 roku życia. W roku 27 szczepieniom podlegały: dzieci z rocznika 27 8 dzieci; zaszczepiono ,33%; nie zaszczepiono 66 dzieci 3,66% (9 - z powodu przeciwwskazań, 57 z powodu braku zgody rodziców na oddziałach noworodkowych na szczepienie p/gruźlicy uodpornienie noworodków p/gruźlicy jest niższe w porównaniu do ubiegłego roku o,48%; obserwuje się tendencję wzrostową nieszczepionych p/gruźlicy; uzupełniano zaległe szczepienia p/gruźlicy u dzieci po 4 dniu życia do miesiąca życia zaszczepiono 9 osób oraz starszych do 5 roku życia 7 osób, najczęściej były to dzieci wcześniej nie szczepione z powodu przeciwwskazań zdrowotnych oraz powracające z emigracji z krajów nie mających w programie szczepień ochronnych immunizacji przeciwgruźliczej. Zalecane szczepienia ochronne Poza obowiązkowym kalendarzem szczepień istotną rolę odgrywają szczepienia zalecane, których zakres corocznie jest uzupełniany o nowe zarejestrowane szczepionki. Ze względu na pełną odpłatność za te preparaty, stosunkowo niewielka liczba rodziców/opiekunów decyduje się na ich zakup. We wszystkich punktach szczepień wraz z oddziałami noworodkowymi rodzice (opiekunowie) dziecka informowani byli o możliwości zastosowania szczepień zalecanych. Szczepienia przeciwko grypie Szczepienia stanowią zasadniczą rolę w profilaktyce grypy sezonowej. Pomimo prowadzonej akcji edukacyjnej obejmującej wiele grup społecznych, w dalszym ciągu trudno przekonać rodziców o konieczności stosowania tych szczepień wśród dzieci. Większość szczepionych stanowiły osoby w wieku produkcyjnym i starsze powyżej 65 roku życia. W roku 27 w Bielsku-Białej ogółem zaszczepiono 4238 osób, co stanowi 2,46% populacji. W porównaniu do 26 roku nastąpił niewielki spadek zaszczepionych o 33 osób co stanowi,9% populacji. 39/83

40 Stan zaszczepienia w grupach wiekowych: -4 r.ż. 3 osób; 5-64 r.ż. 24 osób; powyżej 65 r. ż. 967 osób. Szczepienia przeciwko pneumokokom W 27r. zaszczepiono 43 osób przeciwko zakażeniom wywołanym przez Streptococcus pneumoniae, w tym dzieci w wieku od do 5r.ż. i przedwcześnie urodzonych oraz z grup ryzyka (z wyłączeniem szczepień populacyjnych - rocznik 27 opisany powyżej). Szczepienia przeciwko ospie wietrznej Ogółem w roku 27 zaszczepiono 9 osób w tym 8 dzieci w wieku od do 2 r.ż. z grup ryzyka. Powyższe szczepienia były realizowane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych. Szczepienia przeciwko rotawirusom W 27 roku objęto szczepieniem 522 niemowląt w wieku do 24 tygodnia życia. Szczepienia przeciwko meningokokom Ogółem w 27 roku zaszczepiono 389 osób w tym 327 dzieci od do9 r.ż. Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu W 27 roku immunizacji czynnej poddano 82 osób. Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego W 27 roku zaszczepiono 5 osób od -9 roku życia. Szczepienia osób wyjeżdżających za granicę Na terenie podległym PSSE w Bielsku-Białej szczepienia w ramach medycyny podróży realizowane były w 6 w punktach szczepień: Punkt szczepień medycyny podróży Bielsko-Biała ul. Broniewskiego 2 Certyfikowane Centrum Podróży Bielsko-Biała ul. Pszenna Centrum Szczepień Eurodentica Bielsko-Biała ul. Partyzantów 44 Adamedica punkt szczepień medycyny podróży Bielsko-Biała ul. Legionów 5 4/83

41 Euroklinika punkt szczepień medycyny podróży Bielsko-Biała ul. Piotra Skargi 9 Centrum Szczepień Medycyny Podróży Bielsko-Biała ul. Dworkowa 2 Wykonywane są w nich zalecane szczepienia profilaktyczne przeciwko chorobom zakaźnym durowi brzusznemu, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, meningokokom, żółtej gorączce, wściekliźnie, cholerze, kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowo rdzeniowych. Analizę wykonawstwa szczepień zalecanych u osób wyjeżdżających za granicę w roku 27 przedstawia poniższy wykres: Analiza wykonawstwa szczepień zalecanych dla osób wyjeżdżających za granicę p/krztuścowi p/błonicy i tężcowi p/cholerze p/wściekliźnie p/meningokokom p/żółtej gorączce p/kzm p/wzw B p/wzw A p/durowi brzusznemu p/poliomyelitis Liczba osób zaszczepionych Kampania społeczna Zaszczep w sobie chęć szczepienia W roku 27 roku realizowano program edukacyjny kampanii społecznej Zaszczep w sobie chęć szczepienia celem przybliżenia społeczeństwu korzyści wynikających z profilaktycznych szczepień ochronnych. W ramach w/w kampanii w mieście Bielsko-Biała nie podejmowano dodatkowych akcji szczepień, niemniej wszystkie punkty szczepień realizowały plan edukacyjny kolportaż materiałów oświatowych. 4/83

42 Wnioski. Analiza porównawcza szczepień obowiązkowych wykazuje dobre uodpornienie populacji - stan zaszczepienia poszczególnych roczników wynosi około 96% za wyjątkiem szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce. Sukcesywnie obserwuje się spadek zaszczepienia dzieci w drugim roku życia szczepionką skojarzoną przeciwko tym chorobom. Należy jednak zaznaczyć, iż na tym szczepieniu najbardziej skupiają się działania ruchów antyszczepionkowych. 2. Szczepienia zalecane zgodnie z obowiązującym PSO są wykonywane w szerokim zakresie mimo, że ich realizacja jest ograniczana barierą ekonomiczną i możliwościami finansowymi rodzin. 3. W analizowanym roku - podobnie jak w latach poprzednich - stwierdza się niską wyszczepialność przeciwko grypie, co przekłada się na wysoką zapadalność na tę jednostkę chorobową w Bielsku-Białej. 4. Liczba nie zaszczepionych dzieci nieznacznie zmniejszyła się (do 8 osób), ale nadal jest stosunkowo wysoka, co jest spowodowane: - brakiem zgody rodziców/opiekunów na szczepienie dziecka; - migracją zarobkową bez powiadomienia punktu szczepień o zmianie adresu zamieszkania; - obserwuje się wśród uchylających się od szczepień obowiązkowych wycofywanie deklaracji z placówek POZ, które mają podpisaną umowę z NFZ, bez podania nazwy nowej placówki. 5. Immunizacja profilaktyczna u osób wyjeżdżających za granicę skutecznie ogranicza możliwość zawlekania chorób zakaźnych. 42/83

43 III. Higiena lecznictwa Wstęp Ocenę stanu sanitarnego opracowano na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej w podmiotach leczniczych świadczących usługi medyczne. Nadzór nad stacjonarnymi placówkami leczniczymi W 27 roku na terenie Bielska-Białej nadzorowano 3 stacjonarnych podmiotów leczniczych, w tym szpitali, hospicjum, obiekt świadczący usługi inne niż szpitalne. W ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego, skontrolowano wszystkie ww. obiekty (%), przeprowadzając 56 kontroli sanitarnych. W 27r. Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadził bezpośredni nadzór sanitarny nad następującymi podmiotami leczniczymi zlokalizowanymi w Bielsku- Białej: Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II; 43-3 Bielsko-Biała, ul. Wyzwolenia 8, Szpital Pediatryczny; 43-3 Bielsko-Biała, ul. Sobieskiego 83, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ; 43-3 Bielsko-Biała, ul. Olszówki 2. W wyniku przeprowadzonych kontroli dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych w stacjonarnych podmiotach leczniczych stwierdzono nieprawidłowości w następującym zakresie: ubytki tynku na ścianach, ubytki farby z zarysowaniami na ścianach, uszkodzone lamperie z odpadającymi płatami farby, uszkodzona stolarka drzwiowa z rozwarstwiającą się okleiną i ubytkami farby, uszkodzone urządzenia sanitarne, zacieki na sufitach w pomieszczeniach rehabilitacyjnych, zniszczona tapicerka mebli dla pacjentów. W 27 roku wydano 2 decyzje administracyjne nakazujące poprawę stanu sanitarno-higienicznego w stacjonarnych placówkach leczniczych. 43/83

44 Akcja kontroli oddziałów ginekologiczno położniczych i noworodkowych Zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej w 27 roku przeprowadzili kontrole nadzorowanych placówek leczniczych między innymi dotyczące oceny bieżącego stanu sanitarno higienicznego 2 oddziałów ginekologiczno położniczych i noworodkowych. Łącznie przeprowadzono 6 kontroli sanitarnych, podczas których nie odnotowano istotnych nieprawidłowości. Nadzór nad placówkami lecznictwa otwartego oraz prywatnymi gabinetami świadczącymi usługi medyczne Na terenie miasta Bielska-Białej w 27 roku nadzorem sanitarnym objęto 79 placówek lecznictwa otwartego, z czego 76 (98,33%) to placówki niepubliczne, 3 publiczne. Skontrolowano 5 placówek lecznictwa otwartego (58,66%), przeprowadzając 28 kontroli sanitarnych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego wyposażenia ambulansów uszkodzona wykładzina podłogowa, tapicerka foteli oraz znacznie zakurzone powierzchnie, nieprzestrzegania opracowanych procedur w zakresie: - mycia i dezynfekcji rąk, - dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, - postępowania ze sprzętem reanimacyjnym, - dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, - mycia i dezynfekcji twardych, zmywalnych powierzchni, - postępowania z odpadami medycznymi, - postępowania ze sprzętem do sprzątania, - postępowania ze sprzętem ortopedycznym, braku wydzielonego miejsca i pojemnika do dezynfekcji, braku wydzielonych, zamykanych pojemników do transportu sprzętu medycznego do dezynfekcji i sterylizacji, niewłaściwego wyposażenia zaplecza medycznego dla ratowników medycznych: zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń, znacznie zakurzone powierzchnie mebli i sprzętów, brudnych powierzchni zlewozmywaka i mebli kuchennych w pomieszczeniu socjalnym dla personelu, braku wydzielonego stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk, wyposażonego w co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik 44/83

45 ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, nieprawidłowego postępowania z odpadami medycznymi w miejscu wytwarzania (zbieranie w czarnym worku, przetrzymywanie wypełnionych pojemników z odpadami medycznymi zakaźnymi ostrymi o kodzie 83 powyżej 72 godzin w temperaturze pokojowej na parapecie w pomieszczeniu przeznaczonym do magazynowania czystego materiału i sprzętu medycznego, brak dokładnego i widocznego oznakowania worków i pojemników z odpadami medycznymi identyfikującymi je jako odpady medyczne zakaźne), braku właściwie wyposażonego pomieszczenia do magazynowania odpadów medycznych; w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania odpadów medycznych brak lodówki; worki z odpadami medycznymi umieszczone na podłodze jeden na drugim ; brak kontroli temperatury w pomieszczeniu, braku kontroli wewnętrznej w zakresie działań zapobiegających zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie brak dokumentacji z realizacji tych działań, nieaktualnych lub braku orzeczeń do celów sanitarno epidemiologicznych dla pracowników. W wyniku stwierdzonych uchybień nałożono mandat karny w wysokości 5, złotych i wydano decyzję płatniczą. Ponadto w omawianym roku w zakresie stanu sanitarno-higienicznego objęto nadzorem 232 prywatne gabinety lekarskie, praktykę pielęgniarek i położnych oraz 8 innych prywatnych placówek świadczących usługi medyczne. Skontrolowano 9 placówek (37,34%), przeprowadzając 93 kontrole sanitarne. Odnotowane nieprawidłowości dotyczyły: stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń, uszkodzonych mebli i sprzętu medycznego, zniszczonego wyposażenia stanowisk do mycia i dezynfekcji rąk, braku bieżącej ciepłej wody na stanowiskach do mycia i dezynfekcji rąk, zakurzonych ścian i sufitów z zaciekami. W wyniku stwierdzonych uchybień wydano decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości. Ponadto wydano decyzję prolongującą (zalecenia wykonane w 27r.). Podkreślić należy fakt, iż 78 (32,36%) z 24 prywatnych gabinetów lekarskich, praktyk pielęgniarek i położnych oraz innych prywatnych obiektów świadczących usługi medyczne do wykonywania procedur medycznych stosuje wyłącznie jednorazowy sprzęt medyczny. 45/83

46 Dezynfekcja i sterylizacja W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami świadczącymi usługi medyczne, dokonano oceny procedur dezynfekcyjnych w zakresie prawidłowości doboru i stosowania środków dezynfekcyjnych w profilaktyce zakażeń szpitalnych, przygotowania i sposobu przechowywania preparatów dezynfekcyjnych, a także procedur sterylizacyjnych z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań zaopatrzenia w materiały sterylne w stacjonarnych placówkach leczniczych, w placówkach lecznictwa otwartego oraz w praktykach lekarskich, praktykach pielęgniarek i położnych. W 27 roku na terenie miasta Bielska-Białej funkcjonowały 4 podmioty lecznictwa zamkniętego, będące pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, świadczące usługi medyczne, w których sterylizacja prowadzona była w centralnej sterylizatorni zorganizowanej w ramach tego obiektu oraz 6 podmiotów leczniczych, których zaopatrzenie w materiały sterylne odbywało się zarówno z własnej sterylizatorni jak i w ramach umowy z podmiotem zewnętrznym. Na terenie miasta Bielska-Białej funkcjonują 4 Centralne Sterylizatornie spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 22r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 22 r. poz.739), w tym Centralna Sterylizatornia posiadająca certyfikat ISO. Tabela. Sterylizatornie zlokalizowane na terenie Bielska-Białej spełniające wymogi Centralna Sterylizatornia spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 22r. w sprawie Nazwa podmiotu szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 22r. poz.739) Centralna Sterylizatornia z ISO Szpital Wojewódzki ul. Armii Krajowej Bielsko-Biała Tak Nie Szpital św. Łukasza BGL sp. z o.o. S.K.A. ul. Bystrzańska 94B Bielsko-Biała Tak Nie Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej Aleja Armii Krajowej Bielsko-Biała Tak Tak Centrum Medyczne Esculap Sp. z o.o. ul. Cieszyńska Bielsko-Biała Tak Nie 46/83

47 We wszystkich placówkach świadczących usługi medyczne na terenie miasta Bielska-Białej w 27r. funkcjonowało łącznie 29 urządzeń sterylizacyjnych w tym: 27 autoklawów, urządzenie na tlenek etylenu, plazmowe urządzenie sterylizacyjne. Na podległym terenie działają 2 komory dezynfekcyjne. Tabela. Informacja dotycząca funkcjonowania na terenie miasta Bielska Białej komór dezynfekcyjnych w podmiotach leczniczych Nazwa i adres podmiotu, na terenie którego funkcjonuje komora dezynfekcyjna Szpital Wojewódzki ul. Armii Krajowej Bielsko-Biała Szpital Wojewódzki ul. Armii Krajowej Bielsko-Biała Typ komory dezynfekcyjnej, rok produkcji, pojemność komory KLEINDIENST-BELIMED,typ 3387 KD rok produkcji: 2 pojemność: 4 m3/cykl (dezynfekcja chemiczno-termiczna) KLEINDIENST-BELIMED, typ KD rok produkcji: 999 pojemność: 3,8 m3/cykl (dezynfekcja termiczna z frakcjonowaną próżnią wstępną) Czynnik dezynfekujący para wodna; (płyny: Thermosept NDR, Thermosept BSK) para wodna Podsumowanie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej w 27 nadzorował 433 podmioty lecznicze zlokalizowane w Bielsku-Białej, w tym: szpitali, hospicjum, oddział leczenia zespołów abstynencyjnych, zakwalifikowany do podmiotów świadczących usługi inne niż szpitalne, 79 placówek lecznictwa ambulatoryjnego, 232 prywatne gabinety lekarskie, praktykę pielęgniarek i położnych, 8 innych placówek (2 pracownie diagnostyki obrazowej, 3 pracownie protetyczne, poradnię leczenia uzależnień, ośrodek wychowania i terapii młodzieży, studio dermatologiczne). Skontrolowanych zostało 48,4 % (28) wszystkich podmiotów leczniczych będących pod nadzorem Sekcji Epidemiologii i Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej. 47/83

48 Liczba podmiotów leczniczych na terenie miasta Bielska-Białej będących pod nadzorem PPIS w Bielsku-Białej w 27 roku szpitale 8 hospicjum 79 oddział leczenia zespołów abstynencyjnych, zakwalifikowany do podmiotów świadczących usługi inne niż szpitalne 232 placówki lecznictwa ambulatoryjnego prywatne gabinety lekarskie praktyka pielęgniarek i położnych inne placówki IV. Nadzór nad deratyzacją W 27 roku nadzorowano działania związane z eliminacją gryzoni oraz mające na celu ocenę skuteczności prowadzonych akcji i zabiegów deratyzacyjnych. Na terenie miasta Bielska-Białej przeprowadzono 2 akcje deratyzacyjne: w okresie wiosennym i w okresie jesiennym. 48/83

49 V. Bezpieczeństwo żywności i żywienia W 27 roku pracownicy ONS-HŻŻ na terenie Bielska-Białej skontrolowali 3 obiektów, w tym: 9 obiektów żywnościowych, 9 wytwórni i miejsc obrotu przedmiotami użytku oraz 3 miejsc konfekcjonowania i obrotu kosmetykami. We wszystkich obiektach objętych nadzorem przeprowadzono łącznie 368 kontroli, w tym 68 kontroli interwencyjne. W obiektach żywnościowych przeprowadzono 344 kontroli, w wytwórniach i miejscach obrotu przedmiotami użytku oraz 3 w obiektach konfekcjonowania i obrotu kosmetykami. W trakcie bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano do badań laboratoryjnych 376 próbek żywności, zakwestionowano 5 (,3 %). Wydano decyzję administracyjną nakazującą poprawę stanu higieniczno-sanitarnego, 2 decyzji zatwierdzających zakłady do prowadzenia działalności. Winnych zaniedbań higieniczno-sanitarnych ukarano 8 mandatami na łączną kwotę 5 zł. Nadzorowane obiekty w latach Rodzaj obiektów Liczba obiektów w rejestrze Obiekty ogółem Zakłady produkcji żywności Obiekty obrotu żywnością Zakłady żywienia Wytwórnie i miejsca obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością Obiekty produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami /83

50 Rok Decyzje administracyjne, mandaty, unieruchomienia w latach decyzje administracyjne nakazowe Liczba procent obiektów objętych decyzjami liczba nałożone mandaty kwota procent obiektów, w których ukarano mandatami obiekty unieruchomione liczba procent unieruchomionych obiektów 23 3,2% zł 2,6% 2,2% 24 3,2% zł 2,%,5% 25 3,6% 9 44 zł,%,5% 26 4,4% 2 55 zł,9%,9% 27,9% 8 5 zł,69%,% Ocena stanu sanitarnego zakładów produkcji/obrotu żywnością oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością Ocena stanu sanitarnego zakładów przeprowadzona była na podstawie jednolitych kryteriów, zgodnie z arkuszem oceny stanowiącym załącznik do Procedury urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ocenę negatywną otrzymują te zakłady, w których stwierdzane są odstępstwa od wymagań istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa. W oparciu o te kryteria w 27 r. żaden obiekt nie został oceniony negatywnie. Stan sanitarny obiektów w latach Liczba obiektów, których Liczba obiektów stan Liczba Liczba obiektów Liczba obiektów poddanych oceniono Rok % % % kontroli zarejestrowanych skontrolowanych kontroli jako i rekontroli klasyfikacyjnej niezgodny wg arkusza oceny stanu sanitarnego , , , 368 5/83

51 Stan sanitarny w rozbiciu na główne grupy obiektów w 27 r. Liczba obiektów, Liczba obiektów zarejestrowanych Skontrolowano obiektów Sklasyfikowano obiektów których stan oceniono jako niezgodny wg arkusza oceny Liczba kontroli i rekontroli stanu sanitarnego Obiekty produkcji żywności Obiekty obrotu żywnością Obiekty żywienia zbiorowego Wytwórnie materiałów i wyr. do kontaktu z żywnością Razem Obiekty produkcji żywności W roku 27 na terenie miasta Bielsko-Biała w ewidencji znajdowało się 94 zakładów produkcji żywności, łącznie w tej grupie przeprowadzono 99 kontroli. Żaden z obiektów tego typu w 27r. nie został oceniony jako niezgodny (wg arkusza oceny stanu sanitarnego). Najczęściej stwierdzane uchybienia: zły stan sanitarno-techniczny ścian, sufitów i podłóg; zły stan sanitarno-porządkowy. Działania kontrolne i represyjne w obiektach produkcji żywności w latach Liczba obiektów Liczba kontroli Działalność represyjna i rekontroli Wydane Rok Ogółem skontrolowanych decyzje unieruchomienia mandaty administracyjne Obiekty obrotu żywnością Skontrolowano 546 obiektów z 39 prowadzących działalność handlową. 5/83

52 Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości: przechowywanie artykułów nietrwałych mikrobiologicznie w niewłaściwej temperaturze lub poza urządzeniami chłodniczymi; brak prawidłowych zapisów kontroli wewnętrznej, w tym rejestrów temperatur przechowywania łatwo psującej się żywności i dostaw towarów; brak segregacji przy przechowywaniu i sprzedaży artykułów spożywczych; wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych przeterminowanych. Działania kontrolne i represyjne w obiektach obrotu żywnością w latach Liczba obiektów Liczba Działalność represyjna Rok Ogółem skontrolowanych kontroli i Wydano decyzji unieruchomienia mandaty kwota rekontroli administracyjnych Ponadto skierowano 5 wniosków o ukaranie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - w związku z prowadzeniem działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów oraz 4 w związku z nieprawidłową reklamą suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. ŚPWIS nałożył kary pieniężne na łączną kwotę 5 233,5 zł. Targowiska Wspólnie z pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej przeprowadzili 6 kontroli (4 targowiska, - wytwórnia lodów, magazyn wędlin). Zgodnie z porozumieniem zawartym z Inspekcją Weterynaryjną wspólnie z przedstawicielem PLW na targowiskach kontrolowano warunki sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach sprzedaży bezpośredniej serów góralskich, jaj, miodów oraz mięsa i wędlin. W czasie kontroli zwracano uwagę między innymi na posiadaną przez sprzedających dokumentację, w tym wskazującą na pochodzenie produktów. Kontrola na targowisku w Bielsku Białej wykazała nieprawidłowości dotyczące warunków sprzedaży mięsa i wędlin z obiektu ruchomego brak wody i urządzenia chłodniczego w przyczepie handlowej. Prowadzącego sprzedaż ukarano mandatem, polecono wstrzymać działalność. 52/83

53 Zakłady żywienia zbiorowego ogółem W 27 roku skontrolowano 46 na 82 zarejestrowanych zakładów żywienia zbiorowego. Żaden z obiektów nie został oceniony w 27 r jako niezgodny (wg arkusza oceny stanu sanitarnego stanowiącego załącznik do Procedury urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością). Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to zły stan sanitarno-techniczny pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, sprzętu produkcyjnego i wyposażenia. W 27r. na terenie miasta Bielsko-Biała w obiektach żywienia zbiorowego nie odnotowano podejrzenia wystąpienia zatrucia pokarmowego. Działania kontrolne w obiektach żywienia zbiorowego otwartego w latach Rok Rodzaj obiektów Zakłady żywienia zbiorowego otwarte w tym zakłady małej gastronomii Zakłady żywienia zbiorowego otwarte w tym zakłady małej gastronomii Zakłady żywienia zbiorowego otwarte w tym zakłady małej gastronomii zarejestrow anych Liczba obiektów skontrolow anych Liczba kontroli i rekontroli wydano decyzji administracyjny ch Działalność represyjna w tym unieruchomie nia mandaty kwota (PLN) /83

54 Działania kontrolne w obiektach żywienia zbiorowego zamkniętego w latach Rok Rodzaj obiektów Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte Zakłady żywienia zbiorowego zamknięte zarejestro wanych Liczba obiektów skontrolo wanych Liczba kontroli i rekontroli wydano decyzji administr acyjnych Działalność represyjna w tym unierucho mienia mandaty kwota (PLN) Jakość zdrowotna środków spożywczych badania laboratoryjne W 27 roku w nadzorowanych obiektach na terenie miasta Bielsko-Biała pobrano do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności 376 próbek środków spożywczych Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne, obecność zanieczyszczeń, w tym szkodników i ich pozostałości oraz obecność ciał obcych. Kwestionowano 5 próbek w związku z obecnością zanieczyszczeń biologicznych. Lata Ilość pobranych prób Ilość kwestionowanych prób % kwestionowanych prób , , , ,3 Ocena sposobu żywienia Dokonano oceny żywienia dzieci w przedszkolu przy użyciu programu komputerowego WIKT II. W obliczeniach posłużono się danymi zaczerpniętymi z dekadowych wypisów magazynowych kuchni przedszkolnej. Przeprowadzono analizę m.in. wartości energetycznej posiłków, % energii z białka, % energii z tłuszczu, zawartości wapnia, żelaza i witaminy C. Stwierdzono odstępstwa w zakresie % udziału energii z tłuszczu oraz zawartości żelaza. W kontrolowanych obiektach żywieniowych w jednostkach systemu oświaty prowadzono nadzór dot. spełniania wymagań przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 26r. 54/83

55 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie. Nadzór nad produktami kosmetycznymi Zakłady obrotu kosmetykami kontrolowano głównie w zakresie posiadanej dokumentacji dotyczącej produktów kosmetycznych oraz oznakowania opakowań jednostkowych kosmetyków. W 27 roku w ewidencji znajdowało się 9 zakładów obrotu kosmetykami tj. hurtowni i sklepów kosmetycznych. Przeprowadzono w nich łącznie 9 kontroli, nie wydano decyzji administracyjnych, nie nakładano mandatów. Pobrano 4 próbki produktów kosmetycznych do badań laboratoryjnych w kierunku zawartości formaldehydu i znakowania. Próby nie były kwestionowane. Ocenione produkty spełniały wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/29 z dnia 3 listopada 29 (Dz.u. UE L. z dnia 22 grudnia 29r.) w zakresie oznakowania oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/23 z dnia lipca 23r. określającego wspólne kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz. U. UE L. z dnia lipca 23r.) w zakresie zgodności z przepisami, prawdziwości udzielanych informacji, zgodności ze stanem faktycznym. Skargi, wnioski, interwencje W 27 roku odnotowano w rejestrze 66 interwencji, w tym 2 anonimowych. Przeprowadzone kontrole w 5 przypadkach nie potwierdziły zgłaszanych nieprawidłowości, 5 kontroli wykazało nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami nałożono 9 mandatów karnych na łączną kwotę 29zł. Ponadto, zgodnie z właściwościami organu, interwencję przekazano do rozpatrzenia innemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz 2 interwencje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Ponadto w przypadku informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach przesłano Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu, Śląskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii oraz do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Najczęściej zgłaszanymi przez konsumentów nieprawidłowościami były: niewłaściwa jakość zdrowotna środków spożywczych; zły stan sanitarny obiektów gastronomicznych i sklepów; wprowadzanie do obrotu środków spożywczych przeterminowanych; niewłaściwa gospodarka odpadami; 55/83

56 brak zaświadczeń do celów sanitarno epidemiologicznych; nieprzestrzeganie zasad GHP, GMP; niewłaściwa prezentacja środków spożywczych. 56/83

57 VI. Bezpieczeństwo wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Miasto Bielsko-Biała zaopatrywane jest w wodę poprzez sieć wodociągową z 6 ujęć należących do Aqua S.A., tj. stacji uzdatniania wody w Kobiernicach, Wapienicy, Straconce, Mikuszowicach oraz przy ulicy Polnej i Wróblowickiej, które dostarczają średnio około 3 55 m³ wody w ciągu doby. W 27 roku wszystkie wymienione ujęcia zostały skontrolowane. W ramach prowadzonego przez PPIS w Bielsku-Białej nadzoru bieżącego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia pobrano 8 próbek. Ponadto przedsiębiorstwo wodociągowe Aqua S.A. w ramach kontroli wewnętrznej pobrało 39 próbek. Badania wszystkich pobranych próbek wykazały zgodność jakości wody, zarówno pod względem fizyko-chemicznym jak i bakteriologicznym, z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 25 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 25 r., poz. 989). Pływalnie Mieszkańcy miasta Bielska-Białej w 27r. korzystali z 8 basenów: 3 ogólnodostępnych, 2 szkolnych, rehabilitacyjnego i 2 odkrytych. Kompleksowe kontrole sanitarne wszystkich czynnych obiektów objęły warunki higieniczne szatni, natrysków, niecek basenowych oraz pomieszczeń sanitarnych. Baseny odkryte skontrolowane zostały przed ich uruchomieniem w sezonie letnim. Przeprowadzone kontrole wykazały dobry stan sanitarny i techniczny zaplecza sanitarnego, niecek basenowych oraz przyległych terenów rekreacyjnych. Zarządcy wszystkich pływalni prowadzili badania jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 25r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 25 r., poz. 26). Próbki wody pobierane były w oparciu o harmonogram zatwierdzony przez PPIS w Bielsku-Białej. W związku ze stwierdzoną obecnością zanieczyszczeń bakteriologicznych w wodzie pływalni Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 37, w drodze decyzji administracyjnych dokonano czasowego zamknięcia tych obiektów. Badania pobranych próbek przed ich ponownym otwarciem potwierdziły odpowiednią jakość wody. Kąpieliska W 27r. organy samorządowe nie zgłosiły zorganizowanych kąpielisk na terenie miasta, nie zgłoszono również miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 57/83

58 VII. Higiena komunalna Obiekty komunalne.. Ustępy publiczne i ogólnodostępne. Spośród 5 ustępów publicznych i ogólnodostępnych, skontrolowano. Wszystkie wyposażone były w umywalki z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzone w ręczniki papierowe lub suszarki do rąk, mydło, papier toaletowy. We wszystkich działała wentylacja. 2. Domy pomocy społecznej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne placówki zapewniające całodobową opiekę. Pod nadzorem znajduje się placówek zapewniających dzienną i całodobową opiekę. Skontrolowano obiektów. Obiekty dostosowane były do potrzeb pensjonariuszy, posiadały odpowiednio wyposażone pokoje mieszkalne, toalety i łazienki. Zapewniono sprzęt dla osób niepełnosprawnych a także środki czystości i dezynfekcyjne. Pranie bielizny odbywało się we własnych pralniach zachowujących rozdział dróg bielizny czystej i brudnej lub w pralniach zewnętrznych. Postępowanie z odpadami medycznymi oceniono jako prawidłowe. Obiekty posiadały umowy z firmami specjalistycznymi na odbiór odpadów medycznych. Wydano decyzję administracyjną, dotyczącą doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego ścian w pomieszczeniach wszystkich łazienek ogólnodostępnych. Decyzja została zrealizowana. Nie nałożono mandatów karnych. 3. Noclegownie i domy dla bezdomnych. Ewidencją objęto 2 obiekty: noclegownię dla bezdomnych mężczyzn oraz całodobowe schronisko dla bezdomnych, które skontrolowano. Bieżący stan sanitarno-higieniczny obiektów tych był właściwy. Pomieszczenia wyposażono w podstawowe meble, dostępne toalety i łazienki oraz podręczne kuchenki, w których mieszkańcy mogą przygotować posiłki. Na wyposażeniu znajdowały się również urządzenia pralnicze i środki czystościowe. 4. Obiekty hotelarskie i inne obiekty świadczące usługi hotelarskie. Do tej grupy obiektów zaliczono hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska, pola biwakowe, inne obiekty, w których świadczono usługi hotelarskie. Pod nadzorem znajdowało się 4 hoteli, 2 motele, 2 kempingi, 2 schroniska, 3 innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. Skontrolowano 3 obiektów, przeprowadzając 32 kontrole. Stan sanitarno higieniczny skontrolowanych obiektów oceniono jako dobry. Wyposażenie w środki czystościowe i dezynfekcyjne było wystarczające, postępowanie z bielizną czystą i brudną prawidłowe. Budynki właściwie oznakowano zakazem palenia papierosów. 58/83

59 5. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu i solaria oraz zakłady, w których świadczone są łącznie więcej niż jedna z w/w usług. Zakłady fryzjerskie: w ewidencji 9 obiektów, skontrolowano 34, przeprowadzając 35 kontrole, które wykazały, że w większości skontrolowanych zakładów przestrzega się wymagań sanitarnych podczas świadczenia usług fryzjerskich. W wielu stosowana jest bielizna jednorazowego użytku, narzędzia fryzjerskie są prawidłowo myte, dezynfekowane i przechowywane, bieżący stan sanitarno higieniczny pomieszczeń oceniono jako dobry. Nałożono mandat karny w wysokości zł za zły stan sanitarny pomieszczeń, brudne stanowiska pracy, brak bieżącej dezynfekcji przyborów fryzjerskich. Rekontrola wykazała poprawę. Zakłady kosmetyczne: w ewidencji 3 obiektów, skontrolowano 7, przeprowadzając 72 kontrole. Stan sanitarny skontrolowanych obiektów był odpowiedni. Sprzęt i narzędzia prawidłowo dezynfekowano, a w przypadku zakładów wykonujących zabiegi związane z przerwaniem ciągłości tkanek prowadzono dodatkowo sterylizację narzędzi przy użyciu własnego autoklawu lub na zlecenie przez firmę zewnętrzną, albo używano sterylne narzędzia jednorazowe. W większości zakładów kosmetycznych używana jest bielizna jednorazowego użytku. Wydano decyzję na gabinet kosmetyczny nakazującą zapewnienie właściwych procedur sanitarnych. Decyzja została zrealizowana w wyznaczonym terminie. Zakłady tatuażu: w ewidencji, skontrolowano 6. W zakładach tych używano w większości narzędzi i bielizny jednorazowego użytku. Nie wydano decyzji administracyjnych, nie nałożono mandatów karnych. Zakłady odnowy biologicznej: w ewidencji jest 45 obiektów, skontrolowano 22 obiekty. W siłowniach, salach ćwiczeń, solariach, saunach itp., sprzęt i wyposażenie były w dobrym stanie technicznym, prawidłowo myte i dezynfekowane. Zaplecza sanitarno higieniczne utrzymane było w należytym stanie higienicznym. Inne zakłady świadczące różne usługi (zakłady fryzjersko-kosmetyczne): w ewidencji 48, skontrolowano 23. Stan sanitarny skontrolowanych obiektów oceniono jako właściwy. Narzędzia były prawidłowo myte, dezynfekowane i przechowywane. W większości używano bielizny jednorazowego użytku. W usługach kosmetycznych stosowano narzędzia jednorazowe lub sterylizowane. Wszystkie w/w zakłady posiadły właściwe oznakowanie w zakresie zakazu palenia papierosów. 6. Dworce autobusowe. W ewidencji jest dworzec autobusowy, który skontrolowano. Bieżący stan sanitarno porządkowy był akceptowalny, właściwie oznakowano zakaz palenia. 59/83

60 7. Dworce, stacje kolejowe. W ewidencji 2 obiektów (dworzec PKP, stacje: Aleksandrowice, Lipnik, Leszczyny, Górna, Komorowice, Północ, Wschód, Zachód, Mikuszowice, Krzemionki, Wapienica), skontrolowano 5 (dworzec PKP, stacje: Leszczyny, Lipnik, Mikuszowice, Wschód). Stan sanitarno-porządkowy dworca PKP był odpowiedni. Także w sanitariatach ogólnodostępnych znajdujących się na jego terenie nie stwierdzono nieprawidłowości. Stan sanitarno-porządkowy skontrolowanych stacji oceniono pozytywnie. Stacje te nie posiadają stałej obsługi, poczekalnie dla podróżnych, kasy biletowe, sanitariaty są pozamykane. Za utrzymanie czystości w w/w obiektach odpowiedzialne są firmy porządkowe. Budynki dworcowe posiadają informacje o zakazie palenia wyrobów tytoniowych. 8. Tereny rekreacyjne. Wszystkie nadzorowane tereny rekreacyjne, tj.: Bulwary Straceńskie, Cygański Las, Park Chopina, Park Esperanto, Park Mickiewicza, ul. Pocztowa, Plac Ratuszowy, skwer przy ul. Broniewskiego - skontrolowano, nie stwierdzono zagrożeń sanitarnych. Nie wydano decyzji administracyjnych i nie nałożono mandatów karnych. 9. Cmentarze. W ewidencji 5 cmentarzy, skontrolowano 5, nie stwierdzono zagrożeń sanitarnych. Odpady komunalne gromadzono w kontenerach i systematycznie wywożono na składowiska przez upoważnione firmy. Wszystkie cmentarze były ogrodzone, alejki utwardzone.. Domy przedpogrzebowe. W ewidencji dom przedpogrzebowy, który skontrolowano. Obiekt był w dobrym stanie sanitarnym, zapewniono środki dezynfekcyjne i środki ochrony osobistej.. Zakłady karne i areszty śledcze. W ewidencji znajduje się areszt śledczy, który skontrolowano dwukrotnie. Jedną z kontroli przeprowadzono w związku z interwencją. Nie wydano decyzji administracyjnych i nie nałożono mandatów karnych. 2. Inne obiekty. Apteki, obiekty sportowe, obiekty kulturalno widowiskowo rozrywkowe, stacje paliw, pralnie, targowiska, przystanki autobusowe, łaźnia miejska, składowiska odpadów, schronisko dla zwierząt. 6/83

61 W ewidencji znajdują się 52 obiekty tego typu, skontrolowano 82. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 6 decyzji administracyjnych oraz nałożono 2 mandaty karne. Wszystkie obiekty posiadały właściwe oznakowania dot. zakazu palenia. Stan sanitarny środków transportu. Stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych środków transportu komunikacji publicznej nie budził zastrzeżeń. W związku z dużą ilością przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A, skierowano pismo do przedsiębiorstw komunikacyjnych, w którym zwrócono uwagę na celowość zwiększenia częstotliwości mycia i dezynfekcji pojazdów przewożących ludzi, a także zaktualizowania i dostosowania procedur w powyższym zakresie. Środki transportu do przewozu chorych W roku sprawozdawczym przeprowadzono kontrole sanitarne w/w środków. Pojazdy utrzymane były we właściwym stanie sanitarno-higienicznym. Mycie i dezynfekcja odbywały się wg opracowanych instrukcji. Stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych środków transportu nie budził zastrzeżeń. Nie wydano decyzji administracyjnych i nie nałożono mandatów karnych. Środki transportu do przewozu zwłok i szczątków. Skontrolowane samochody do przewozu zwłok i szczątków były trwale oznakowane, w dowodach rejestracyjnych znajdowały się wpisy dotyczące ich przeznaczenia. Podłogi w częściach przeznaczonych na umieszczenie trumny wyłożone były materiałem łatwo zmywalnym i odpornym na działanie środków dezynfekujących Na wyposażeniu samochodów znajdowały się worki na zwłoki, worki na trumnę, rękawice jednorazowe. Opracowane były instrukcje dotyczące mycia i dezynfekcji środka transportu. Stan sanitarno-higieniczny skontrolowanych środków transportu nie budził zastrzeżeń. Nie wydano decyzji administracyjnych i nie nałożono mandatów karnych. Interwencje Wpłynęło 3 interwencji z zakresu higieny komunalnej. Interwencje te dotyczyły głównie: zanieczyszczenia balkonów odchodami gołębi, nieprawidłowościami w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych na posesjach, niewłaściwego staniu sanitarno-technicznego korytarzy i piwnic w budynkach mieszkalnych, niewłaściwego stanu sanitarnego obiektów użyteczności 6/83

62 publicznej, uciążliwości zapachowych, zanieczyszczenia piwnic i posesji ściekami, emisji hałasu w budynkach mieszkalnych. 62/83

63 VIII. Higiena nauczania i wychowania dzieci i młodzieży Państwowa Inspekcja Sanitarna, realizując zadania z zakresu zdrowia publicznego dokonuje kontroli pod kątem przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych, szkołach wyższych, w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży oraz higieny procesów nauczania. W 27 roku objęto nadzorem 339 placówek nauczania i wychowania funkcjonujących na terenie Bielska-Białej, z tego 85 stanowiły obiekty stałe, natomiast 54 to sezonowe placówki zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili ogółem 47 kontroli, w tym w 9 placówkach stałych i 28 placówkach sezonowych. Rodzaj placówki Żłobki i kluby dziecięce Liczba placówek w ewidencji Liczba placówek skontrolowanych Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba dzieci i młodzieży w skontrolowanych placówkach Przedszkola Szkoły i zespoły szkół Szkoły wyższe 6 38 Placówki z pobytem całodobowym Placówki wsparcia dziennego Placówki rekreacyjne Placówki sezonowe Razem Stan sanitarny i techniczny nadzorowanych obiektów Wszystkie skontrolowane placówki mieściły się w budynkach przystosowanych na potrzeby prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej. 63/83

64 W trakcie bieżących kontroli, w części placówek zarówno publicznych jak i niepublicznych, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i wyposażenia, w tym: sal lekcyjnych i innych sal zajęć dla dzieci i młodzieży; ciągów komunikacyjnych w budynkach, szatni szkolnych; pomieszczeń sanitarno- higienicznych, w tym sprawności technicznej armatury; warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. Nadzorowane placówki w Bielsku-Białej według rodzajów 7 Żłobki i kluby dziecięce Przedszkola Szkoły i zespoły szkół Szkoły wyższe Placówki z pobytem całodobowym Placówki wsparcia dziennego Placówki rekreacyjne Placówki sezonowe W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano łącznie 32 decyzje administracyjne, nałożono 3 mandaty karne, do organów prowadzących oraz dyrektorów placówek wystosowano wystąpienia pokontrolne celem podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu sanitarnohigienicznego. Kontrole sprawdzające wykazały usunięcie nieprawidłowości i poprawę stanu sanitarnego placówek. Żłobki i kluby dziecięce W roku 27 w Bielsku- Białej funkcjonowało 7 żłobków i klubów dziecięcych. Skontrolowano 5 placówek, w których zapewniono opieką dla 38 dzieci w wieku do lat 3. W trakcie przeprowadzonych kontroli w żłobku niepublicznym stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-higienicznego, w związku z czym nałożono mandat karny na kwotę 64/83

65 4 zł. W trakcie przeprowadzonej kontroli sprawdzającej odnotowano poprawę stanu sanitarnego żłobka. Przedszkola W ramach kontroli kompleksowych spośród ogólnej liczby 86 przedszkoli skontrolowano 42 placówki (tj. 45%). Ponadto przeprowadzono 23 kontrole sprawdzające i problemowe w placówkach przedszkolnych. W trakcie przeprowadzonych kontroli w 2 przedszkolach (przedszkole publiczne i niepubliczne) stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarnohigienicznego, w związku z czym nałożono 2 mandaty karne na kwotę 4 zł. W trakcie kontroli sprawdzających przeprowadzonych w tych placówkach odnotowano usunięcie ww. nieprawidłowości. W związku z niewłaściwym stanem technicznym pomieszczeń i wyposażenia wydano łącznie 5 decyzji administracyjnych. Higiena jamy ustnej dzieci w przedszkolach W trakcie kontroli w 24 przedszkolach oceniono warunki do utrzymania higieny jamy ustnej przez dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych. Wyniki oceny przedstawiono poniższej. Ogólna liczba przedszkoli w ewidencji 86 Liczba przedszkoli skontrolowanych 24 Liczba dzieci w skontrolowanych przedszkolach 46 Liczba przedszkoli zapewniających warunki do mycia zębów Liczba dzieci w przedszkolach zapewniających warunki do mycia zębów Liczba dzieci myjących zęby w przedszkolach zapewniających warunki do mycia zębów Liczba przedszkoli które zapewniają przybory do mycia zębów Liczba przedszkoli w których rodzice zapewniają przybory do mycia zębów W większości skontrolowanych przedszkoli zapewniono warunki do utrzymania higieny jamy ustnej. Według informacji pozyskanych od dyrektorów placówek, na ogólną liczbę 46 65/83

66 przedszkolaków 929 tj. 92% to dzieci myjące zęby po posiłkach. W przypadku przybory do higieny jamy ustnej zapewniała przedszkole, w pozostałych rodzice. Szkoły W 27 roku spośród nadzorowanych 59 szkół skontrolowano 3 placówek (22%) w ramach kontroli kompleksowych. Ponadto przeprowadzono 25 kontroli sprawdzających i problemowych. W związku z niewłaściwym stanem technicznym pomieszczeń i wyposażenia wydano 4 decyzje administracyjne. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach szkolnych dotyczyły najczęściej: nieprawidłowego stanu sanitarno-higienicznego i technicznego ścian, sufitów i podłóg w pomieszczeniach (w tym w pomieszczeniach bloku sportowego), zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, złego stanu technicznego ścian, podłóg i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych, W sierpniu 27r. w 8 szkołach przeprowadzono ocenę stanu przygotowania placówek do nowego roku szkolnego ( 4 szkoły podstawowe, gimnazjum, zespół szkół, 2 licea ogólnokształcące). W trakcie kontroli stwierdzono, iż placówki zostały właściwie przygotowane. Warunki do utrzymania higieny osobistej dzieci i młodzieży W ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego oceniono warunki do utrzymania higieny osobistej w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Placówki te w zdecydowanej większości (97% wszystkich skontrolowanych) zapewniły wychowankom i uczniom odpowiednie warunki do utrzymania higieny osobistej tj. pomieszczenia sanitarne, w których jest dostęp do ciepłej bieżącej wody, środki higieny osobistej (papier toaletowy, mydło w płynie w dozownikach, ręczniki papierowe lub suszarki do rąk). Ergonomia mebli szkolnych i przedszkolnych Podobnie jak w latach ubiegłych w 27 roku dokonano oceny stanowisk pracy uczniów i przedszkolaków zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 729- :27 Meble. Krzesła i stoły do instytucji edukacyjnych. Wymiary funkcjonalne. Podczas oceny mebli w placówkach oświatowych zwracano uwagę na dostosowanie parametrów funkcjonalnych mebli do wzrostu uczniów i przedszkolaków, oznakowanie mebli, odpowiednie zestawienie mebli i ich stan techniczny oraz posiadanie przez nie certyfikatu. Jednocześnie skontrolowano sytuację w zakresie posiadania przez placówki certyfikatów zgodności z Polską Normą na meble edukacyjne zakupione po 997 roku. 66/83

67 W większości użytkowane wyposażenie było w dobrym stanie technicznym, a meble zakupione przed 997 r. były systematycznie wymieniane na nowe, posiadające stosowne certyfikaty. Pomiary przeprowadzono w 2 placówkach niepublicznych ( przedszkole i szkoła podstawowa) i stwierdzono dostosowanie mebli edukacyjnych do zasad ergonomii. Analiza tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach Jednym z zadań w ramach nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania jest prawidłowe planowanie nauki i odpoczynku. Podczas oceny rozkładów zajęć lekcyjnych brano pod uwagę potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć dydaktycznych w poszczególnych dniach tygodnia. Analizując rozkłady zajęć lekcyjnych oceniano między innymi czy zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy kolejnymi dniami nie jest większa niż jedna godzina oraz czy różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia nie jest większa niż godzina. W szkołach, w tym 7 szkołach podstawowych, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym i 2 zespołach szkół przeprowadzono ocenę tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, łącznie w 45 oddziałach klasowych. We wszystkich skontrolowanych oddziałach rozkłady ocenione jako zgodne z zasadami higieny pracy umysłowej ucznia. Możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 grudnia 22 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 23 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrektorzy mają obowiązek zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie w szkole części podręczników i przyborów szkolnych. We wszystkich skontrolowanych szkołach zapewniono uczniom odpowiednie warunki w tym zakresie. Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach Oceniając szkoły pod kątem warunków, w których prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego, stwierdzono, że na skontrolowanych szkół 8 placówek tj. 73% posiada infrastrukturę do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, 2 szkoły tj. 8 % posiada szkolny zespół sportowy z boiskiem, natomiast 3 placówki 27 % szkół nie ma warunków do prowadzenia zajęć ( dotyczy to szkół niepublicznych, w których zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są poza placówką). Podczas kontroli bloków sportowych szczególną uwagę zwrócono na problem niewykorzystywania umywalni i natrysków po planowych zajęciach wychowania fizycznego. Mimo, iż warunki do utrzymania higieny osobistej z roku na rok są coraz lepsze, dzieci i młodzież szkolna nadal nie korzystają z nich systematycznie. 67/83

68 Pod względem ilości certyfikowanych urządzeń i sprzętu sportowego stwierdzono, że zwiększyła się liczba szkół z wyposażeniem sportowym posiadającym wszystkie wymagane certyfikaty, ma to miejsce w placówkach z modernizowanymi boiskami sportowymi i urządzanymi na ich terenie boiskami wielofunkcyjnymi, pozwalającymi na prowadzenie bardziej zróżnicowanej formy zajęć. Warunki w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży W 27 roku nadzorem objęto 54 turnusy wypoczynkowe, w tym 86 wypoczynku letniego i 68 wypoczynku zimowego. Wypoczynek dzieci i młodzieży zorganizowany był w formach wyjazdowych oraz w miejscu zamieszkania uczestników. Przeprowadzono ogółem 28 kontroli turnusów wypoczynkowych, w tym 2 turnusów w okresie wakacji i 8 podczas ferii zimowych. W skontrolowanych placówkach przebywało łącznie 38 uczestników, w tym 6 podczas wypoczynku letniego i 365 zimowego. Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na stan techniczny pomieszczeń, liczbę i stan techniczny urządzeń sanitarnych, stan higieniczny pomieszczeń przeznaczonych do użytkowania przez uczestników wypoczynku, zagęszczenie w pokojach mieszkalnych dzieci i młodzieży. Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają stwierdzić, iż organizatorzy właściwie przygotowali obiekty do wypoczynku dzieci i młodzieży. Postępowanie administracyjne W 27 r. w trakcie kontroli przeprowadzonych w placówkach oświatowo - wychowawczych, w których stwierdzono nieprawidłowości wydano 3 decyzji administracyjnych. Wydane decyzje dotyczyły najczęściej stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w salach zajęć dla dzieci i salach lekcyjnych, korytarzach szkolnych i klatkach schodowych, pomieszczeń sanitarno- higienicznych oraz zaplecza bloków sportowych. Jednocześnie do wykonania pozostały nakazy określone w decyzjach administracyjnych wydanych w latach ubiegłych. W związku ze złym stanem sanitarno- higienicznym placówek nałożono 3 mandaty karne na kwotę 8zł (publiczne przedszkole oraz niepubliczny żłobek i przedszkole). Ponadto do organów prowadzących oraz dyrektorów placówek publicznych i niepublicznych wystosowano wystąpienia pokontrolne celem podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu sanitarno-higienicznego. 68/83

69 IX. Higiena pracy W roku 27 na terenie miasta Bielska-Białej ewidencja Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej obejmowała 86 zakładów pracy, zatrudniające pracowników. 25 i więcej pracowników 4-49 pracowników 236 do 9 pracowników Struktura zakładów pracy w mieście Bielsko-Biała w roku 27r wg liczby zatrudnianych pracowników. Skontrolowano 5 zakładów pracy, przeprowadzając 85 kontroli sanitarnych. W celu wyeliminowania stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości higieniczno-sanitarnych wydanych zostało 6 decyzji administracyjnych zawierających 442 zarządzenia. Przekroczenia NDS i NDN Brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych Brak rejestru czynników szkodliwych Brak lub nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego 5 Brak aktualnych badań lekarskich Zły stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń Uchybienia w zakresie substancji chemicznych i ich mieszanin Uchybienia w zakresie produktów biobójczych Uchybienia w zakresie czyników biologicznych Uchybienia w zakresie czynników rakotwórczych lub mutagennych Zakłady pracy w Bielsku-Białej ze stwierdzonymi w roku 27r. nieprawidłowościami 69/83

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 8 Bielsko-Biała marzec 9 Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD-1 Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 21/211. 211 21 1 A Cholera 2 A1. Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 5 363 368 252 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 3 3 3

Bardziej szczegółowo

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

MZ-56 MELDUNEK: Rok Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu możliwe prawdopodobne potwierdzone 0 1 2 3 4 5 6 7 1 A00 Cholera 2 A01.0 Dur brzuszny 3 A01.1-3 Dury rzekome A,B,C 4 A02.0 zatrucia pokarmowe UE/PL 40 402 442 310 5 A02.1 Salmonelozy posocznica PL 4 4

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007

STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach STAN SANITARNY województwa świętokrzyskiego 2007 B i b l i o t e k a m o n i t o r i n g u s a n i t a r n e g o K i e l c e 2 0 0 7 I. OCENA ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA ŁÓDŹ w ramach wewnętrznego systemu zapewniania jakości

Bardziej szczegółowo

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose

Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose . Procedura postepowania w sytuacji wystąpienia przypadku choroby zakaźnej wśród wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Fundacji Familijny Poznań Bose Kotki 1 PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. .. Pieczęć Fundacji Familijny Poznań PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA CHOROBĄ ZAKAŹNĄ. OBOWIĄZUJĄCA w PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH o/ FAMILIJNA WARSZAWA w ramach wewnętrznego systemu zapewniania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019

Wirusologia 2019 XII EDYCJA DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Wirusologia 2019 XII EDYCJA 21.05.2019 SZCZEPIENIA OCHRONNE DOBRO INDYWIDUALNE CZY PUBLICZNE? PSO 2019 Izabela Kucharska _ Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Podstawy prawne szczepień Art. 17 ustawy

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak

Szczepienia ochronne. Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Szczepienia ochronne Dr hab. med. Agnieszka Szypowska Dr med. Anna Taczanowska Lek. Katarzyna Piechowiak Klinika Pediatrii Warszawski Uniwersytet Medyczny Szczepienie (profilaktyka czynna) Podanie całego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55

na podstawie sprawozdań MZ-56 i MZ-55 WOJ E WÓD ZKA STA CJA SAN ITA R N O -E PIDE MIOL OG IC ZNA W O LSZ T YNIE Sekcja Statystyki Medycznej i Informacji Zachorowania na niektóre choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia w województwie warmińskomazurskim

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi Wiek Szczepienie przeciw Uwagi 1 życia w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka) GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych

Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Wirusy 2018 aktualne dane dotyczące zagrożeń epidemicznych Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii Warszawa, 6

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2007. r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013

INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013 Lublin, luty 2014 r. 1 SPIS TREŚCI Strona I. Wprowadzenie 3 II. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r.

Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U t.j. z dnia Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Obowiązkowe szczepienia ochronne. Dz.U.2016.849 t.j. z dnia 2016.06.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. Wejście w życie: 1 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 848 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa. Działania te polegają na m.in. :

Podstawy prawa. Działania te polegają na m.in. : Zgodnie z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP szeroko pojęte władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W przeszłości szerzące się epidemicznie

Bardziej szczegółowo

Program Szczepień Ochronnych

Program Szczepień Ochronnych Program Szczepień Ochronnych Przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym na osoby lub grupę osób stanowi wiek obowiązanych do poddania się obowiązkowym szczepieniom,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDAŃSKU POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU UL. WAŁOWA 27, 80-858 GDAŃSK STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA za rok 2017 GDAŃSK 2018

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie

Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie Sytuacja epidemiologiczna choroby meningokokowej w województwie śląskim w latach 07-. Analizie poddano zgłoszenia zachorowań na chorobę meningokokową w latach 07- na terenie województwa śląskiego. ZakaŜenia

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDAŃSKU POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU UL. WAŁOWA 27, 80-858 GDAŃSK STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA za rok 2015 STAN BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

r r.

r r. Analizy i oceny epidemiologiczne PSSE w Pile za okres od 01.01.2007r. do 10.12.2017r. w odniesieniu do następujących chorób : Gruźlica, WZW typ B, Błonica, Tężec, Krztusiec, Poliomyelitis, HaemophilusInfluenzae,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2019 r. UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku Sytuacja epidemiologiczna w powiecie nowosolskim w I półroczu 2014 roku W Polsce od wielu lat obserwuje się spadkową tendencję występowania wielu chorób zakaźnych jako skutek m.in. realizacji obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r.

Meldunek 5/B/08. o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach. zgłoszonych w okresie od 16.05 do 31.05.2008 r. Narowy Instytut Zdrowia Publicznego Główny Inspektorat Sanitarny Państwowy Zakład Higieny Zakład Epidemiologii Departament Przeciwepidemiczny 00 Warszawa ul.chocimska 00 Warszawa ul.długa /0 Meldunek /B/0

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk

Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Dziecko przebyło infekcję kiedy szczepić? Dr n. med. Ewa Duszczyk Częste pytania rodziców Dziecko miało kontakt z chorobą zakaźną czy szczepić, czy czekać? Dziecko przebyło infekcję, kiedy i czy szczepić?

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bielskiego za rok 2011 Bielsko-Biała marzec 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych.

Oferujemy dwa rodzaje szczepionek przeciwko pneumokokom: 1. Przeznaczoną dla dzieci od 2 roku życia i dorosłych. 1. Pneumokoki Zakażenia pneumokokowe to infekcje wywołane przez bakterię Streptococcus pneumoniane, potocznie nazywane pneumokokami. Najczęstszymi inwazyjnymi chorobami spowodowanymi pneumokokami są: pneumokokowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA KATOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY)

WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) WYBRANE CHOROBY ZAKAŹNE I ZATRUCIA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2011 R. (BIULETYN ROCZNY) Gdańsk, 2012 r. Spis treści strona 1. Dur brzuszny (A01.0) 7 2. Dury rzekome A,B,C (A01.1-3) 7 3. Salmonelozy (A02)

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B)

III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE. A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B (WZW typu B) 1. Szczepienia podstawowe noworodków i niemowląt wykonywane są trzema dawkami szczepionki w cyklu zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014

Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 2010 2014 PSSE RACIBÓRZ Analiza sytuacji epidemiologicznej zachorowań na ospę wietrzną na terenie powiatu raciborskiego w latach 21 214 CEL OPRACOWANIA: Celem niniejszego opracowania była ocena sytuacji epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr XVI/153/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji w 2015 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. Dz.U.02.237.2018 04-04-14 zm. Dz.U.2004.51.513 1 05-05-11 zm. Dz.U.2005.69.624 1 06-03-17 zm. Dz.U.2006.36.254 1 07-05-30 zm. Dz.U.2007.95.633 1 08-10-01 zm. Dz.U.2008.122.795 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Drogi szerzenia Powikłania po odrze Źródła zakażenia

Drogi szerzenia Powikłania po odrze Źródła zakażenia Odra Odra jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus odry, który przenoszony jest drogą kropelkową, powietrzną lub przez bezpośredni kontakt z chorą osobą. Wirus odry jest najbardziej zakaźnym ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dr med. Paweł Grzesiowski

Dr med. Paweł Grzesiowski DOSTĘPNOŚĆ DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY CENTRALNEJ MECHANIZMY FINANSOWANIA SZCZEPIEŃ I OCENY ICH EFEKTYWNOŚCI Dr med. Paweł Grzesiowski FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2016 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www. pssegolubdobrzyn.pl;

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego.

Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Epidemiologia chorób zakaźnych Łańcuch epidemiczny są to kolejne etapy przenoszenia się drobnoustrojów z jednego gospodarza na drugiego. Składa się z następujących ogniw: 1. Źródło zakażenia organizm ludzki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005.

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych powiatów nowosolskiego i wschowskiego w roku 2005. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren dwóch powiatów, podzielonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR LX/268/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XLII/187/2017 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu-Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Bielska-Białej za rok 2014 Bielsko-Biała marzec 2015 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom".

Uchwala nr. Rada Miasta Katowice. z dnia. w sprawie przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom. PROJEKTUCHWALY Uchwala nr. Rady Miasta Katowice z dnia. BIURO RADY MIASTA KATOWICE Wpl. 2012-09-., 2 BRM...... w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych oraz meningokokom". przeciwko pneumokokom

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDAŃSKU POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W GDAŃSKU UL. WAŁOWA 27, 80-858 GDAŃSK STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA GDAŃSKA za rok 2016 GDAŃSK 2017

Bardziej szczegółowo

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.

Czy potrzebujemy nowych. szczepionek. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04. Czy potrzebujemy nowych szczepionek Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Paostwowy Zakład Higieny Konferencja Prasowa 20.04.2015 Ewa Bernatowska Klinika Immunologii Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO W 2016 R.

OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO W 2016 R. OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU ŻYWIECKIEGO W 2016 R. Głównym celem działania Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2016 ROKU Świecie, luty 2017 Spis treści Wstęp..... 4 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005-2011.

ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2005-2011. ANALIZA ZACHOROWAŃ NA RÓŻYCZKĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 25-211. Różyczka (Rubella) jest chorobą zakaźną, charakterystyczną przede wszystkim dla wieku dziecięcego. Czynnikiem etiologicznym choroby

Bardziej szczegółowo

Więcej wiem, mniej choruję

Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Wprowadzenie do metodyki... Oddział

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia krztuśca w województwie śląskim w latach 2010-2014.

Epidemiologia krztuśca w województwie śląskim w latach 2010-2014. Epidemiologia krztuśca w województwie śląskim w latach 2010-2014. Krztusiec (Pertussis) zwany potocznie kokluszem, jest ostrą, zakaźną chorobą dróg oddechowych, która szerzy się droga powietrzno-kropelkową.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA MYSŁOWICE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych 4 1.

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2014 2015 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU

STAN SANITARNY I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO W 2015 ROKU PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GOLUBIU-DOBRZYNIU 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ UL. DR J. G. KOPPA 1A tel./fax (56) 683-24-42; (56) 683-24-85; e-mail:psse.golubdobrzyn@pis.gov.pl; www.bip05pwisbydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki

DANE O LUDNOŚCI w roku 2017. Część I Nazwa placówki Załącznik Nr 1 DANE O LUDNOŚCI w roku 2017 Część I Nazwa placówki Liczba ludności ogółem. Noworodki.. (szacunkowa liczba urodzeń w 2017 r.) Liczba dzieci urodzonych w 2016 r.... (szacunkowa liczba urodzeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017

PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Załącznik do Uchwały Nr 67/2013 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 26 sierpnia 2013 roku PROGRAM SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY GMINY ZAGNAŃSK PRZECIWKO MENINGOKOKOM NA LATA 2013-2017 Autor programu:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku

Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 2009 roku Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie nowosolskim w 29 roku Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nowej Soli nadzoruje teren powiatów nowosolskiego i wschowskiego, obejmujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081

Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 Warszawa, dnia 22 lipca 2016 r. Poz. 1081 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/120/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Golubiu - Dobrzyniu o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce

dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia dzieci przeciw pneumokokom i ich skutki populacyjne na przykładzie społeczności Kielc dr n. med. Marian Patrzałek NZOZ PROMED Kielce Szczepienia ochronne dla ludności Kielc -szczepienia p/grypie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2017 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach Spis treści: I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej Ocena stanu sanitarnego - informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bielskiego za rok 2012 Bielsko-Biała marzec 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 28 marca 2018 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA. z dnia 28 marca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. Poz. 753 OBWIESZCZENIE ministra ZDROWIA z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo