DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ PRZEWODNIK METODYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ PRZEWODNIK METODYCZNY"

Transkrypt

1 DIAGNOZA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ PRZEWODNIK METODYCZNY

2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 DIAGNOZA WSTĘPNA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ...4 DIAGNOZA KOŃCOWA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ...16 KARTA OBSERWACJI ROZWOJU DZIECKA 6-LETNIEGO...29 OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

3 Wstęp W aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego można znaleźć zapis dotyczący jej warunków i sposobu realizacji. Mówi on m.in. o tym, że Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. Zgodnie z powyższym, obowiązkiem każdego nauczyciela jest prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych, które mają na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz objęcie ich odpowiednią diagnostyką. Wraz z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej, należy wykonać wstępną diagnozę przedszkolną (w październiku/listopadzie). Na podstawie wyników diagnozy należy stworzyć indywidualny program dla dziecka, aby odpowiednio wspomóc jego rozwój, zwrócić uwagę na mocne i słabe strony, móc pracować nad nimi. Analiza gotowości szkolnej powinna dać rodzicowi/opiekunowi wiedzę na temat aktualnego stanu rozwoju dziecka, z uwzględnieniem poszczególnych sfer. Z kolei diagnoza końcowa powinna zostać przedstawiona rodzicom/opiekunom do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Na podstawie poczynionych przez nauczyciela obserwacji, przeprowadzonych badań, wydawana jest informacja dotycząca gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Należy pamiętać, że jednym z głównych celów wychowania przedszkolnego jest całościowe wsparcie rozwoju dziecka, w efekcie czego powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym. W podstawie programowej wychowania przedszkolnego można znaleźć osiągnięcia, które dziecko powinno zdobyć kończąc edukację przedszkolną. Osiągnięcia te zawierają się w czterech obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym. W Karcie Obserwacji i obu diagnozach do oceny poziomu umiejętności dzieci w zastosowano system punktowy, gdzie: 3 - oznacza poziom wysoki, 2 - średni, 1 - niski, 0 - brak danej umiejętności. Po dokonaniu diagnozy, wypełnieniu Karty Obserwacji należy zliczyć punkty i odnieść je do punktacji, która została zawarta w tabeli. Liczba punktów oznacza poziom gotowości szkolnej dziecka, z podziałem na: wysoki, średni, niski. 3

4 DIAGNOZA WSTĘPNA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 1. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie Grafomotoryka, na str. 11, nr 1. Celem zadań jest ocena poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA WSTĘPNA

5 2. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie Grafomotoryka, na str. 2, nr 4. Celem zadań jest ocena poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA WSTĘPNA 5

6 3. Analogiczne zadania znajdują się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 28, nr 5 oraz w zeszycie kart pracy Zima, na str. 15, nr 2. Celem zadania jest zbadanie, czy dziecko dysponuje zdolnością do rozpoznawania bodźców wzrokowych, czyli odpowiednią percepcją wzrokową. Badany obszar: poznawczy (IV). Badanie percepcji wzrokowej DIAGNOZA WSTĘPNA

7 4. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 50, nr 5. Celem zadania jest zbadanie, czy dziecko dysponuje zdolnością do rozpoznawania bodźców wzrokowych, czyli odpowiednią percepcją wzrokową, oraz ocena poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Badanie percepcji wzrokowej DIAGNOZA WSTĘPNA 7

8 5. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie Grafomotoryka, na str. 9, nr 2. Celem zadania jest ocena poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA WSTĘPNA

9 6. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 20, nr 2. Celem zadania jest dokonanie oceny umiejętności analizy słuchowej u dziecka, która jest kluczowa w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Badany obszar: poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA WSTĘPNA 9

10 DOWOLNA ODPOWIEDŹ UCZNIA 7. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 46, nr 2. Celem zadania jest zbadanie poziomu wiedzy dziecka na temat zagrożeń płynących ze środowiska przyrodniczego oraz tego, w jaki sposób może chronić świat przed zagrożeniami. Ćwiczenie to daje możliwość oceny poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), społeczny (III), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania Wiedza o zagrożeniach środowiska DIAGNOZA WSTĘPNA

11 8. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Zima, na str. 27, nr 1. Celem zadania jest zbadanie, czy dziecko posiada wiedzę, jakie ubranie jest właściwe do danej pory roku, w tym umiejętność doboru należytej odzieży odpowiedniej do pogody. Badany obszar: społeczny (III), poznawczy (IV). Umiejętność doboru odzieży do pogody DIAGNOZA WSTĘPNA 11

12 9. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 37, nr 3. Celem zadania jest dokonanie oceny umiejętności analizy słuchowej u dziecka, która jest kluczowa w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Ćwiczenie to daje możliwość oceny poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA WSTĘPNA

13 10. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 27, nr 2 oraz na str. 43, nr 2. Celem zadania jest dokonanie oceny umiejętności analizy słuchowej u dziecka, która jest kluczowa w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Badany obszar: poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA WSTĘPNA 13

14 11. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 24, nr 2. Celem zadania jest zbadanie umiejętności matematycznych u dziecka. Ćwiczenie to daje możliwość oceny poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania Umiejętności matematyczne DIAGNOZA WSTĘPNA

15 12. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 12, nr 2. Celem zadania jest zbadanie umiejętności matematycznych u dziecka. Ćwiczenie to daje możliwość oceny poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania Umiejętności matematyczne DIAGNOZA WSTĘPNA 15

16 13. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 46, nr 3. Celem zadania jest zbadanie umiejętności matematycznych u dziecka. Ćwiczenie to daje możliwość oceny poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania Umiejętności matematyczne DIAGNOZA WSTĘPNA

17 14. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 36, nr 1. Celem zadania jest zbadanie wiedzy dziecka dotyczącej zdrowego trybu życia. Badany obszar: emocjonalny (II), społeczny (III), poznawczy (IV). Umiejętność wyboru zachowań korzystnych dla zdrowia DIAGNOZA WSTĘPNA 17

18 15. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 18, nr 1. Celem zadania jest zbadanie wiedzy dziecka dotyczącej znajomości zachowania bezpieczeństwa podczas poruszania się na ulicy. Badany obszar: emocjonalny (II), społeczny (III), poznawczy (IV). Znajomość zasad bezpiecznego zachowania DIAGNOZA WSTĘPNA

19 16. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Zima, na str. 44, nr 2. Celem zadania jest zbadanie u dziecka umiejętności matematycznych oraz wiedzy dotyczącej rozpoznawania poszczególnych pór roku. Badany obszar: poznawczy (IV). Umiejętności matematyczne Wiedza dotycząca przyrody DIAGNOZA WSTĘPNA 19

20 17. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Jesień, na str. 24, nr 1. Celem zadania jest zbadanie, czy dziecko dysponuje zdolnością do rozpoznawania bodźców wzrokowych, czyli odpowiednią percepcją wzrokową, oraz wiedzą dotyczącą roślin. Badany obszar: poznawczy (IV). Badanie percepcji wzrokowej Wiedza dotycząca środowiska DIAGNOZA WSTĘPNA

21 DIAGNOZA KOŃCOWA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ 1. Analogiczne zadania znajdują się w zeszycie Grafomotoryka, na str. 1, nr 1 oraz na str. 5, nr 1. Celem zadań jest ocena poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA KOŃCOWA 21

22 2. Analogiczne zadania znajdują się w zeszycie Grafomotoryka, na str. 17, nr 2. Celem zadań jest ocena poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA KOŃCOWA

23 3. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Wiosna, na str. 32, nr 2. Celem zadania jest zbadanie, czy dziecko dysponuje zdolnością do rozpoznawania bodźców wzrokowych, czyli odpowiednią percepcją wzrokową. Badany obszar: poznawczy (IV). Badanie percepcji wzrokowej DIAGNOZA KOŃCOWA 23

24 4. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Lato, na str. 24, nr 1. Celem zadania jest zbadanie, czy dziecko dysponuje zdolnością do rozpoznawania bodźców wzrokowych, czyli odpowiednią percepcją wzrokową, oraz oceną poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Badanie percepcji wzrokowej DIAGNOZA KOŃCOWA

25 5. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie Grafomotoryka, na str. 44, nr 4. Celem zadania jest ocena poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA KOŃCOWA 25

26 6. Analogiczne zadania znajdują się w zeszycie kart pracy Wiosna, na str. 16, nr 2 oraz na str. 66, nr 2. Celem zadania jest dokonanie oceny umiejętności analizy słuchowej u dziecka, która jest kluczowa w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Badany obszar: poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA KOŃCOWA

27 7. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Lato, na str. 2, nr 1. Celem zadania jest zbadanie poziomu wiedzy dziecka na temat zagrożeń płynących ze środowiska przyrodniczego oraz tego, w jaki sposób może chronić świat przed zagrożeniami. Ćwiczenie to daje możliwość oceny poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), społeczny (III), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania Wiedza o zagrożeniach środowiska DIAGNOZA KOŃCOWA 27

28 8. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Wiosna, na str. 46, nr 5. Celem zadania jest zbadanie, czy dziecko posiada wiedzę, jakie ubranie jest właściwe do danej pory roku, w tym umiejętność doboru należytej odzieży odpowiedniej do pogody. Badany obszar: społeczny (III), poznawczy (IV). Umiejętność doboru odzieży do pogody DIAGNOZA KOŃCOWA

29 9. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Wiosna, na str. 7, nr 2. Celem zadania jest dokonanie oceny umiejętności analizy słuchowej u dziecka, która jest kluczowa w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Ćwiczenie to daje możliwość oceny poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA KOŃCOWA 29

30 10. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Lato, na str. 63, nr 2. Celem zadania jest dokonanie oceny umiejętności analizy słuchowej u dziecka, która jest kluczowa w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania. Badany obszar: poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania DIAGNOZA KOŃCOWA

31 11. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Wiosna, na str. 4, nr 3. Celem zadania jest zbadanie umiejętności matematycznych u dziecka. Ćwiczenie to daje możliwość oceny poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania Umiejętności matematyczne DIAGNOZA KOŃCOWA 31

32 12. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Wiosna, na str. 69, nr 2. Celem zadania jest zbadanie umiejętności matematycznych u dziecka. Ćwiczenie to daje możliwość oceny poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania Umiejętności matematyczne DIAGNOZA KOŃCOWA

33 13. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Wiosna, na str. 63, nr 1. Celem zadania jest zbadanie umiejętności matematycznych u dziecka. Ćwiczenie to daje możliwość oceny poziomu grafomotorycznego u dziecka, w tym sprawności dłoni i palców, czyli motoryki małej. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Gotowość do nauki czytania i pisania Umiejętności matematyczne DIAGNOZA KOŃCOWA 33

34 14. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Wiosna, na str. 8, nr 4. Celem zadania jest zbadanie wiedzy dziecka dotyczącej zdrowego trybu życia. Badany obszar: emocjonalny (II), społeczny (III), poznawczy (IV). Umiejętność wyboru zachowań korzystnych dla zdrowia DIAGNOZA KOŃCOWA

35 15. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Wiosna, na str. 6, nr 1. Celem zadania jest zbadanie wiedzy dziecka dotyczącej znajomości zachowania bezpieczeństwa podczas zabawy. Badany obszar: fizyczny (I), poznawczy (IV). Znajomość zasad bezpiecznego zachowania DIAGNOZA KOŃCOWA 35

36 16. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Lato, na str. 69, nr 2. Celem zadania jest zbadanie u dziecka umiejętności matematycznych oraz wiedzy dotyczącej roślin. Badany obszar: poznawczy (IV). Umiejętności matematyczne Wiedza dotycząca przyrody DIAGNOZA KOŃCOWA

37 17. Analogiczne zadanie znajduje się w zeszycie kart pracy Lato, na str. 45, nr 1. Celem zadania jest zbadanie, czy dziecko dysponuje zdolnością do rozpoznawania bodźców wzrokowych, czyli odpowiednią percepcją wzrokową, oraz wiedzą dotyczącą zwierząt. Badany obszar: poznawczy (IV). Badanie percepcji wzrokowej Wiedza dotycząca środowiska DIAGNOZA KOŃCOWA 37

38 KARTA OBSERWACJI ROZWOJU DZIECKA 6-LETNIEGO Imię i nazwisko dziecka:... Data urodzenia dziecka:... Rok szkolny:... Który rok dziecko uczęszcza do przedszkola:... Imię i nazwisko wychowawcy grupy:... PUNKTACJA Poziom rozwoju umiejętności: 0 - Brak danej umiejętności (nigdy) 1 - Niski poziom umiejętności (czasami) 2 - Średni poziom umiejętności (często) 3 - Wysoki poziom umiejętności (zawsze) ARKUSZ OBSERWACJI OBSZARY ROZWOJU: FIZYCZNY, EMOCJONALNY, SPOŁECZNY, POZNAWCZY L.p. Obserwowane umiejętności Punktacja 0 (nigdy), 1 (czasami), 2 (często), 3 (zawsze) OBSER- WACJA WSTĘPNA OBSER- WACJA KOŃCOWA Uwagi FIZYCZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA (I) 1. Zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne. 2. Wykonuje czynności samoobsługowe Spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku. Komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp. 5. Uczestniczy w zabawach ruchowych. 38

39 Inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje. Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, trzymanie małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania. Wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała. 9. Wykazuje sprawność ciała i koordynację. RAZEM: EMOCJONALNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA (II) 1. Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem. 2. Szanuje emocje swoje i innych osób Przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu. Przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu. Rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze. Rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie. Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników. Zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemnymi emocjami. Wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia. Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę. 39

40 11. Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. RAZEM: SPOŁECZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA (III) Przejawia poczucie własnej wartości jako osoby. Odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, różnych grup. Posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem. 4. Używa zwrotów grzecznościowych Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych. Nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi. Respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby. 8. Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe. 9. Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy. RAZEM: POZNAWCZY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA (IV) Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach. Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości: byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych. 40

41 Rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności. Odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki. Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom. Eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem. Wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp. Czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie. Wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe, nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej. Wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę. Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne. Eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but. Określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą. 41

42 Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego. Posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu, np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy. Rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym. Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą. Wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód. Rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami. RAZEM: SUMA PUNKTÓW ZE WSZYSTKICH BADANYCH OBSZARÓW ROZWOJU: 42

43 LATERALIZACJA (należy podkreślić właściwą odpowiedź) Część ciała Oko Prawe/lewe Ręka Prawa/lewa Noga Prawa/lewa Dodatkowe uwagi:... Oświadczam, że zapoznałam/em się z Kartą Obserwacji Podpis rodzica/opiekuna dziecka: Podpis nauczyciela: SKALA OCEN ARKUSZA OBSERWACJI WSTĘPNEJ I KOŃCOWEJ Obszar rozwoju dziecka Liczba obserwowanych umiejętności Liczba punktów za umiejętność Maksymalna suma punktów Fizyczny Emocjonalny Społeczny Poznawczy Suma

44 OCENA DIAGNOZY WSTĘPNEJ I KOŃCOWEJ SKALA PUNKTOWA: 0 (nigdy), 1 (czasami), 2 (często), 3 (zawsze) Nr Badane sfery w zakresie obszaru poznawczego Gotowość do nauki czytania i pisania Gotowość do nauki czytania i pisania Badanie percepcji wzrokowej Badanie percepcji wzrokowej Gotowość do nauki czytania i pisania Gotowość do nauki czytania i pisania Gotowość do nauki czytania i pisania Wiedza o zagrożeniach środowiska Umiejętność doboru odzieży do pogody Gotowość do nauki czytania i pisania Gotowość do nauki czytania i pisania Gotowość do nauki czytania i pisania Umiejętności matematyczne Gotowość do nauki czytania i pisania Umiejętności matematyczne Gotowość do nauki czytania i pisania Umiejętności matematyczne Umiejętność wyboru zachowań korzystnych dla zdrowia Znajomość zasad bezpiecznego zachowania na drodze Umiejętności matematyczne Wiedza dotycząca przyrody Badanie percepcji wzrokowej Wiedza dotycząca środowiska Liczba punktów w każdej z diagnoz Diagnoza wstępna Diagnoza końcowa Analogiczne zadania w kartach pracy Zeszyt kart pracy 0-3 Grafomotoryka 0-3 Grafomotoryka Jesień Wiosna Jesień Lato 0-3 Grafomotoryka Jesień Wiosna Wiosna Jesień Lato Zima Wiosna Jesień Wiosna Jesień Lato Jesień Wiosna Jesień Wiosna Jesień Wiosna Jesień Wiosna Jesień Wiosna Zima Lato Jesień Lato Nr strony/ nr zadania 1/1 5/1 11/1 2/4 17/2 28/5 32/2 50/5 24/1 9/2 44/4 20/2 16/2 66/2 46/2 2/1 27/1 46/5 37/3 7/2 27/2 63/2 24/2 4/3 12/2 69/2 46/3 63/1 36/1 8/4 18/1 6/1 44/2 69/2 24/1 45/1 Obszar rozwoju dziecka I, IV I, IV IV I, IV I, IV IV I, III, IV III, IV IV IV I, IV I, IV I, IV II, III, IV II, III, IV IV IV Uwagi 44 Suma:

45 OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Aby poznać osiągnięty przez dziecko poziom gotowości szkolnej, należy uzupełnić poniższą tabelę. Na początku należy wpisać liczbę punktów zdobytych przez dziecko z badanych obszarów, zsumować je, znaleźć liczbę punktów przyporządkowaną do skali procentowej w Tabeli nr 2. Uzyskany wynik pozwoli otrzymać informację, jaki poziom gotowości szkolnej osiągnęło dziecko: wysoki, średni czy niski. Tabela nr 1 GOTOWOŚĆ SZKOLNA Badany obszar rozwoju dziecka Skąd wziąć wynik Liczba punktów w ocenie i diagnozie wstępnej Liczba punktów w ocenie i diagnozie końcowej Maksymalna liczba punktów do zdobycia Fizyczny (I) Arkusz obserwacji Emocjonalny (II) Arkusz obserwacji Społeczny (III) Arkusz obserwacji Poznawczy (IV) Arkusz obserwacji Diagnoza Łączna liczba punktów zdobytych przez dziecko: Tabela nr 2 GOTOWOŚĆ SZKOLNA INTERPRETACJA JAKOŚCIOWA WYNIKU Liczba punktów Skala procentowa Poziom (stopień) gotowości szkolnej Interpretacja wyników % Wysoki % Średni % Niski Dziecko jest gotowe do podjęcia nauki szkolnej. Dziecko można uznać za gotowe do podjęcia nauki szkolnej. Konieczne są jednak działania wspomagające sfery rozwoju dziecka w zakresie których wykryto trudności. Dziecko nie jest jeszcze gotowe do podjęcia nauki szkolnej. Wymaga specjalistycznych badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej i podjęcia działań wspomagających. 45

Osiągnięcia dziecka kończących oddział przedszkolny w roku szkolnym 2017/2018

Osiągnięcia dziecka kończących oddział przedszkolny w roku szkolnym 2017/2018 Osiągnięcia dziecka kończących oddział przedszkolny w roku szkolnym 2017/2018 I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Obszary wymagań edukacyjnych klasy zerowej. zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

Obszary wymagań edukacyjnych klasy zerowej. zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne; I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: Obszary wymagań edukacyjnych klasy zerowej zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne; wykonuje czynności samoobsługowe:

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz.356) FRAGMENTY

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz.356) FRAGMENTY PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I WSKAŹNIKI EDUKACYJNE 2018/2019r.

STANDARDY I WSKAŹNIKI EDUKACYJNE 2018/2019r. I EDUKACYJNE 2018/2019r. FIZYCZNY OBSZAR ROZWOJU DZIECKA Zna i przestrzega zasady higieniczno- kulturalne Wykonuje ćwiczenia ogólno- rozwojowe - dba o czystość ciała i odzieży - kulturalnie spożywa posiłki

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dziecka kończących oddział przedszkolny w roku szkolnym 2018/2019

Osiągnięcia dziecka kończących oddział przedszkolny w roku szkolnym 2018/2019 Osiągnięcia dziecka kończących oddział przedszkolny w roku szkolnym 2018/2019 I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: 1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA .. pieczątka przedszkola DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA Rok szkolny... Dane o dziecku Imię i nazwisko... Data urodzenia :... Wiek

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.) wskazuje cel wychowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA KONIEC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. W ZGODZIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2018/2019r.

WYMAGANIA NA KONIEC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. W ZGODZIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2018/2019r. WYMAGANIA NA KONIEC WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ZGODZIE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2018/2019r. OBSZARY ROZWOJU DZIECKKA Fizyczny obszar rozwoju dziecka Emocjonalny rozwój dziecka DZIECKO PRZYGOTOWANE DO

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.356)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.356) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.356) Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO SIEMOWITA IV W GOSTYNINIE Z DNIA R.

ZARZĄDZENIE NR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO SIEMOWITA IV W GOSTYNINIE Z DNIA R. ZARZĄDZENIE NR DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO SIEMOWITA IV W GOSTYNINIE Z DNIA R. w sprawie: wprowadzenia Procedury monitorowania realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Zapis obserwacji: Kalendarz przedszkolaka KARTY DIAGNOSTYCZNE.

6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Zapis obserwacji: Kalendarz przedszkolaka KARTY DIAGNOSTYCZNE. II. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE ORAZ GOTOWOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA A. Rozwój intelektualny 5. Tworzy zbiory na podstawie pojęć ogólnych. 6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych

Bardziej szczegółowo

II Spis wymaganych dokumentów: III Postanowienia końcowe: (2pkt) (2pkt), (2pkt). IV Procedura odwoławcza:

II Spis wymaganych dokumentów: III Postanowienia końcowe: (2pkt) (2pkt), (2pkt). IV Procedura odwoławcza: DSAC.10.2019.WW Regulamin Rekrutacji Uzupełniającej uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Wincentego Pallottiego w Krakowie przy Zespole Szkół Pallotyńskich

Bardziej szczegółowo

Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria

Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria DSAC.1.2019.WW Regulamin Rekrutacji uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Wincentego Pallottiego w Krakowie przy Zespole Szkół Pallotyńskich Podstawa

Bardziej szczegółowo

Od 1 września 2017 roku w szkole podstawowej obowiązywać będzie nowa podstawa programowa. Obejmie ona oddziały przedszkolne, klasy I, IV i VII.

Od 1 września 2017 roku w szkole podstawowej obowiązywać będzie nowa podstawa programowa. Obejmie ona oddziały przedszkolne, klasy I, IV i VII. Podstawa programowa to obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które są uwzględnione w programach nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym

Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie edukacyjnym Zmienione zapisy treści edukacyjnych edukacji wczesnoszkolnej i wychowania

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) CZERWIEC 2018 r.

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) CZERWIEC 2018 r. Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) CZERWIEC 2018 r. I TYDZIEŃ 04.06. 08.06.2018 r. Temat kompleksowy : Święto dzieci. Tematy dnia: 1. Chwalipięta. 2. Liczymy zabawki. 3.

Bardziej szczegółowo

Zadania przedszkola:

Zadania przedszkola: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania uczenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. (wyciąg) wg Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. (wyciąg) wg Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (wyciąg) wg Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 14 lutego 2017 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Zadania przedszkola

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Zadania przedszkola Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Zadania przedszkola 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa. Zadania przedszkola

Podstawa programowa. Zadania przedszkola Podstawa programowa Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania uczenia się, co umożliwia dziecku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego Załączniki nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania

Bardziej szczegółowo

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji. Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji. Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Załącznik 1. [PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO] Załączniki do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) Załącznik nr 1

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) Załącznik nr 1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI,ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

2 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2 Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. Przedszkole Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 2 Poz. 356

Dziennik Ustaw 2 Poz. 356 Dziennik Ustaw 2 Poz. 356 Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji

Reforma edukacji Reforma edukacji Zmiana programowa 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. dnia 14 lutego 2017 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 14 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 14 lutego 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Wstęp Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 14 lutego 2017 r. (poz.356)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 14 lutego 2017 r. (poz.356) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dokument podpisany przez Krzysztof Madej Data: 2017.02.24 19:55:08 CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. Dokument podpisany przez Krzysztof Madej Data: 2017.02.24 19:55:08 CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z

Bardziej szczegółowo

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dokument podpisany przez Krzysztof Madej Data: 2017.02.24 19:55:08 CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE

DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I OBJAWY NIEDOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ U DZIECKA 6 LETNIEGO

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I OBJAWY NIEDOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ U DZIECKA 6 LETNIEGO DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA I OBJAWY NIEDOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ U DZIECKA 6 LETNIEGO DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje:

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 24 W CHORZOWIE

MIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 24 W CHORZOWIE (122) 2017 WRZESIEŃ NR 89 MIESIĘCZNIK DLA RODZICÓW DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 24 W CHORZOWIE W NASZY PRZEDSZKOLU DUŻE ZMIANY W TYM ROKU DZIECI BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ DO NASTĘPUJĄCYCH GRUP: KRASNALE MINIONKI SMERFY

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. POZ. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ!)

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. POZ. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ!) ----------------------------~------------------------- podpisany przez "'_ Krzysztof Madej Data: 2017.02.24 19:55:08 CET ItDOkument DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 1, Gorlice

Miejskie Przedszkole Nr 1, Gorlice PODSTAWA PROGRAMOWA Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne Wychowanie przedszkolne Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Podstawa programowa wychowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I KRYTERIA OCENIANIA KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA 6 - poziom wysoki Wypowiadanie się Pisanie tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź; używając bogatego słownictwa, dostrzega i tworzy związki przyczynowo

Bardziej szczegółowo

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt

8-7 obrazków - 3 punkty 6 5 obrazków 2 punkty 4 i mniej 1 punkt Diagnoza wstępna ucznia klasy pierwszej Imię i nazwisko ucznia. Klasa Dojrzałość społeczno- emocjonalna Zachowania dzieci Liczba punktów otocz łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami 0 1 chętnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny ucznia, wskazuje dziecku,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa nauczania przedszkolnego oraz dla szkoły podstawowej wyzwaniem dla tematyki wychowania komunikacyjnego

Nowa podstawa programowa nauczania przedszkolnego oraz dla szkoły podstawowej wyzwaniem dla tematyki wychowania komunikacyjnego Nowa podstawa programowa nauczania przedszkolnego oraz dla szkoły podstawowej wyzwaniem dla tematyki wychowania komunikacyjnego Alicja Guła, Agata Urbańska Podstawa programowa Podstawa programowa jest

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III I. Sposób oceniania Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela prowadzonych cały rok szkolny w następujących obszarach: słuchanie, mówienie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). GOTOWOŚĆ DZIECI 5-6 LETNICH DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE Opracowała mgr Sylwia Wojnarowska Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Różnice w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wynikające z Rozp. MEN z dnia z 17 czerwca 2016 r.

Różnice w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wynikające z Rozp. MEN z dnia z 17 czerwca 2016 r. Różnice w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wynikające z Rozp. MEN z dnia z 17 czerwca 2016 r. Podstawa programowa - 30 maja 2014 r. Podstawa programowa - 17 czerwca 2016 r. Cele wychowania

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego Opracowanie: Elżbieta Bukowiecka-Górny Podstawa prawna Ustawa Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z dnia 2017.01.11) Rozporządzenie MEN z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W ŁĘKNICY

PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W ŁĘKNICY PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁĘKNICY.. (pieczęć przedszkola) Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2018

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 29 maja 2014 r. Nowelizacja rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny

Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny Część Druga Psychometryczna analiza wyników badań standaryzacyjnych Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Arkusz Obserwacyjny 79 Skala Gotowości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY klasy I - III W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa na koniec semestru i koniec roku szkolnego. W ciągu roku szkolnego nauczyciel oceniając poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

I pół. Przyrost umiejęt./ wiedzy II I = II pół. 1.Umiejętności społeczne. 175 punktów możliwych do zdobycia. Liczba A. Liczba A. II pół.

I pół. Przyrost umiejęt./ wiedzy II I = II pół. 1.Umiejętności społeczne. 175 punktów możliwych do zdobycia. Liczba A. Liczba A. II pół. Wymaganie nr 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - omówienie prowadzenia diagnozy i obserwacji, - wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci. i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W KOCHANOWICACH

KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W KOCHANOWICACH KONCEPCJA PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W KOCHANOWICACH CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA 1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

CZY NASZE DZIECKO MOŻE

CZY NASZE DZIECKO MOŻE CZY NASZE DZIECKO MOŻE JUŻ IŚĆ DO SZKOŁY? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 im. ks. dra S. Wilczewskiego w Katowicach OBOWIĄZEK SZKOLNY W KRAJACH EUROPEJSKICH GOTOWOŚĆ SZKOLNA Osiągnięcie przez

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) LUTY 2018 r.

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) LUTY 2018 r. Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) LUTY 2018 r. I TYDZIEŃ 01.02-02.02.2018 r. Temat kompleksowy : Zabawy na śniegu. Tematy dnia: 1. Ulepimy bałwana. 2. Gdzie jest bałwanek?

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie 2 według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie według sprawności językowych GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - nie rozpoznaje znaczenia nawet prostych wyrazów podstawowych dla danego rozdziału; - nie zna podstawowych

Bardziej szczegółowo

Mentor. - czytasz i wiesz. Spis treści. Kwartalnik Numer 2/2017 (8) Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Mentor. - czytasz i wiesz. Spis treści. Kwartalnik Numer 2/2017 (8) Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 1 Mentor - czytasz i wiesz, Nr 2/2017 (8) Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kwartalnik Numer 2/2017 (8) ISBN 978-83-943261-0-4 Mentor - czytasz i wiesz Drogi Czytelniku! W

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) STYCZEŃ 2018 r.

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) STYCZEŃ 2018 r. Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) STYCZEŃ 2018 r. I TYDZIEŃ 01.01-05.01.2018 r. Temat kompleksowy : W świecie baśni. Tematy dnia: 1. Czarownice. 2. Kolorowe smoki. 3.

Bardziej szczegółowo

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) MAJ 2018 r.

Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) MAJ 2018 r. Miesięczny plan pracy dydaktyczno wychowawczej w grupie I (3-latki) MAJ 2018 r. I TYDZIEŃ 02.05. 04.05.2018 r. Temat kompleksowy : Muzyka jest wszędzie. Tematy dnia: 1. Muzyka czajnika. 2. Kolorwe nutki.

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

Diagnoza umiejętności. ... (imię i nazwisko oraz wiek dziecka)

Diagnoza umiejętności. ... (imię i nazwisko oraz wiek dziecka) iagnoza umiejętności...... Umiejętność w trakcie przyswajania Umiejętność opanowana Wyróżnia się Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa zadania przedszkola i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I

Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I Śródroczna ocena opisowa ucznia klasy I. nazwisko i imię ucznia rok szkolny A. ROZWÓJ POZNAWCZY MÓWIENIE I SŁUCHANIE posiada... zasób słownictwa; aktywnie uczestniczy/wymaga zachęty nauczyciela w rozmowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III ROK SZKOLNY 2018/2019 Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY

OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY OCENA UCZNIA SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY I SEMESTR rok szkolny:.. Imię, nazwisko ucznia:.. Klasa:. Zakres aktywności Poziom funkcjonowania Funkcjonowanie: o sobie nie podejmuje słabo dostatecznie

Bardziej szczegółowo

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej:

1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: 1 1. W klasach 1-3 przyjmuje się następujące formy oceny bieżącej: POZIOM OSIĄGNIĘĆ Wspaniały Bardzo dobry Dobry Wystarczający OCENA WYMAGANIA EDUKACYJNE WSPANIALE oznaczane literą A Wymagania dotyczą

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP

Wymagania edukacyjne klasa 1 SP Wymagania edukacyjne klasa 1 SP EDUKACJA POLONISTYCZNA I SPOŁECZNA (6) tworzy spójną, kilkuzdaniową wypowiedź, używając bogatego słownictwa; dostrzega i tworzy związki przyczynowo skutkowe; poprawnie pisze

Bardziej szczegółowo