Opis techniczny. Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 1. Określenie tematu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis techniczny. Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 1. Określenie tematu:"

Transkrypt

1 Opis techniczny Do: Sala Audytoryjna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 1. Określenie tematu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczno roboczy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej pomieszczenia Sali Audytoryjnej w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. 2. Dane ogólne: 2.1. Budynek : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 2.2. Lokalizacja: Konin, ul. Przyjaźni Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora - ustalenia z inwestorem - projekt branży budowlanej - obowiązujące normy i przepisy 2.4. Cel i zakres opracowania - Dokumentacja ta ma na celu określenie rzeczowego zakresu instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia Sali Audytoryjnej. Zakres opracowania obejmuje : - część opisową - część rysunkową Spis rysunków: S/01 Rzut Piwnicy : Instalacja wentylacji mechanicznej S/02 Rzut Przyziemia : Instalacja wentylacji mechanicznej S/03 Rzut Dachu : Instalacja wentylacji mechanicznej S/04 Przekrój A A : Instalacja wentylacji mechanicznej - 2 -

2 3. Charakterystyka budynku. Budynek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przeszedł modernizację i adaptację na początku lat 90. W latach wcześniejszych budynek pełnił funkcje obiektu administracyjno biurowego. Pomieszczenia budynku wyposażone były w układy wentylacyjne, które na chwilę obecną są niesprawne. Z uwagi na konieczność poprawy warunków sanitarno higienicznych w pomieszczeniu Sali Audytoryjnej oraz konieczność spełnienia aktualnych norm i wymogów dla tego typu sal projektuje się wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno wywiewnej z grzaniem powietrza w okresie zimowym. 4. Założenia projektowe. Pomieszczenie sali audytoryjnej podzielone zostanie na trzy niezależne sale wykładowe. W zależności od aktualnych potrzeb dana sala wydzielana będzie od pozostałych ściankami ażurowymi. Zgodnie z wytycznymi Inwestora założono, że każda sala wykładowa wyposażona zostanie w niezależny układ wentylacyjny nawiewno wywiewny z grzaniem powietrza w okresie zimowym. Centrale nawiewno wywiewna poszczególnych sal wyposażone będą w układy odzysku ciepła w okresie zimowym. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, dwie centrale projektuje się umieścić w pomieszczeniu węzła cieplnego ( stara wentylatornia ), trzecią centralę projektuje się umieścić na dachu budynku z uwagi na brak miejsca w pomieszczeniu węzła cieplnego. W założeniach do projektu przyjęto parametry termodynamiczne powietrza zewnętrznego : 1) parametry powietrza zewnętrznego - t = 32 O C i = 45% w okresie letnim - t = -18 O C i = 100% w okresie zimowym - minimalny strumień powietrza świeżego przypadający na jedną osobę w sali V = 30 m 3 / h Przy tych parametrach instalacja ma zapewnić następujące parametry powietrza nawiewanego do pomieszczeń : - t = 20 O C w okresie zimowym - 3 -

3 5. Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z grzaniem powietrza : układ N1 / W1 Sala Audytoryjna nr 1. Układ N1 / W1 składa się z centrali nawiewno wywiewnej z obrotowym wymiennikiem ciepła VS 75 R RH / SS firmy VTS CLIMA Sp. z o.o. Ilość powietrza nawiewanego przez centralę wynosi 8000 m 3 /h natomiast ilość powietrza wywiewanego wynosi 8000 m 3 / h. Centrala wyposażona jest w wentylatory : nawiewny i wywiewny, filtry powietrza klasy EU4 ( po stronie powietrza świeżego i wywiewanego z pomieszczeń ), nagrzewnicę wodną o mocy 38,95 kw, obrotowy wymiennik ciepła o sprawności 75 % w okresie zimowym oraz tłumiki hałasu po stronie nawiewu i wywiewu z pomieszczenia. Centralę wentylacyjną projektuje się posadowić na wylanym fundamencie w pomieszczeniu węzła cieplnego. Sterowanie pracą centrali zapewni fabryczny układ automatyki AR 1E. Zassane powietrze świeże ( istniejącym kanałem czerpnym murowanym ) oczyszczane jest na filtrze klasy EU4, przepływa następnie przez obrotowy wymiennik ciepła, gdzie podgrzewane jest wstępnie przez powietrze usuwane z pomieszczenia. Następnie powietrze przepływa przez sekcję nagrzewnicy wodnej, która podgrzewa je do temperatury C i tłoczone jest wentylatorem nawiewnym do pomieszczeń siecią kanałów nawiewnych. Powietrze wywiewane z pomieszczeń układem kanałów wywiewnych przepływa przez filtr powietrza klasy EU4, obrotowy wymiennik ciepła, gdzie oddaje ciepło powietrzu świeżemu i za pomocą wentylatora wywiewnego wyrzucane jest ponad dach budynku wyrzutnią dachową typu B. Centralę wentylacyjną należy posadowić na przygotowanym fundamencie w pomieszczeniu węzła cieplnego za pośrednictwem fabrycznej ramy montażowej. Wymiary fundamentu oraz jego konstrukcja musi uwzględniać wymiary i ciężar centrali. Proponuje się wykonać płytę betonową zbrojoną o wysokości 200 mm. Powietrze świeże oraz powietrze zużyte dystrybuowane jest do pomieszczenia Sali Audytoryjnej nr 1 siecią kanałów pionowych i poziomych o przekroju prostokątnym i kołowym. Pionowe odcinki kanałów prowadzić należy w istniejącym szachcie instalacyjnym. Kanały poziome z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone będą w obrębie pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew i wywiew powietrza zapewniają anemostaty wentylacyjne firmy LINDAB typu FKC 315. Przepustnice regulacyjne zainstalować należy przed anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi

4 Kanały o przekroju prostokątnym łączyć należy za pomocą połączeń kołnierzowych skręcanych z zastosowaniem uszczelek samoprzylepnych. Kanały o szerokości boku przekraczającej 400 mm skręcić należy dodatkowo klamrami na połączeniach zaciskowych. Kanały mocować należy do przegród budowlanych na typowych zawiesiach i podporach wentylacyjnych np. firmy Kupsik. Kanały typu SPIRO łączyć należy z kształtkami za pomocą fabrycznych połączeń z uszczelkami gumowymi. Jako dodatkowe elementy łączące stosować należy nyple z uszczelkami gumowymi oraz mufy. Każde połączenie należy dodatkowo doszczelnić silikonem instalacyjnym oraz wzmocnić poprzez znitowanie łączonych elementów. Przejścia kanałów nawiewnych i wywiewnych przez przegrody budynku wykonać należy w sposób zapewniający oddzielenie powierzchni styku kanałów z przegrodami za pomocą pianki poliuretanowej. Kanały nawiewne i wywiewne biegnące w obrębie pomieszczeń zaizolować należy wełną mineralną półtwardą na folii aluminiowej grubości 30 mm np : VENTILAM ALU firmy ISOVER. Do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej doprowadzić należy z źródła ciepła budynku czynnik grzewczy o parametrach 80 / 60 0 C. Średnica rurociągów powinna wynosić 1 ¼ dla zasilania i powrotu. Przed centralą zainstalować należy zawór regulacyjny trójdrożny będący na wyposażeniu centrali. Układ zasilania centrali w ciepło doposażyć należy w armaturę odpowietrzającą i odwadniającą układ. Zaleca się wydzielić w węźle niezależny obieg grzewczy dla zasilania wymiennika centrali z pompą obiegową czynnika grzewczego. 6. Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z grzaniem powietrza : układ N2 / W2 Sala Audytoryjna nr 2. Układ N2 / W2 składa się z centrali nawiewno wywiewnej dachowej z krzyżowym wymiennikiem ciepła VS 75 R ES / PH / SE firmy VTS CLIMA Sp. z o.o. Ilość powietrza nawiewanego przez centralę wynosi 8000 m 3 /h natomiast ilość powietrza wywiewanego wynosi 8000 m 3 / h. Centrala wyposażona jest w wentylatory : nawiewny i wywiewny, filtry powietrza klasy EU4 ( po stronie powietrza świeżego i wywiewanego z pomieszczeń ), nagrzewnicę wodną o mocy 55,76 kw, krzyżowy wymiennik ciepła o sprawności 59 % w okresie zimowym oraz tłumiki hałasu po stronie nawiewu i wywiewu z pomieszczenia. Centralę wentylacyjną projektuje się posadowić na dachu budynku na przygotowanej stalowej konstrukcji wsporczej. Sterowanie pracą centrali zapewni fabryczny układ automatyki AP 33E

5 Zassane powietrze świeże ( czerpnią zintegrowaną ) oczyszczane jest na filtrze klasy EU4, przepływa następnie przez krzyżowy wymiennik ciepła, gdzie podgrzewane jest wstępnie przez powietrze usuwane z pomieszczenia. Następnie powietrze przepływa przez sekcję nagrzewnicy wodnej, która podgrzewa je do temperatury C i tłoczone jest wentylatorem nawiewnym do pomieszczeń siecią kanałów nawiewnych. Powietrze wywiewane z pomieszczeń układem kanałów wywiewnych przepływa przez filtr powietrza klasy EU4, krzyżowy wymiennik ciepła, gdzie oddaje ciepło powietrzu świeżemu i za pomocą wentylatora wywiewnego wyrzucane jest ponad dach budynku ( wyrzutnią zintegrowaną ). Centralę wentylacyjną należy posadowić na przygotowanej stalowej konstrukcji wsporczej za pośrednictwem fabrycznej ramy montażowej. Wymiary konstrukcji oraz materiał uwzględniać muszą wymiary i ciężar centrali. Powietrze świeże oraz powietrze zużyte dystrybuowane jest do pomieszczenia Sali Audytoryjnej nr 2 siecią kanałów pionowych i poziomych o przekroju prostokątnym i kołowym. Pionowe odcinki kanałów prowadzić należy od króćców centrali przez dach pionowo w dół do pomieszczenia. Kanały poziome z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone będą w obrębie pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew i wywiew powietrza zapewniają anemostaty wentylacyjne firmy LINDAB typu FKC 315. Przepustnice regulacyjne zainstalować należy przed anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi. Kanały o przekroju prostokątnym łączyć należy za pomocą połączeń kołnierzowych skręcanych z zastosowaniem uszczelek samoprzylepnych. Kanały o szerokości boku przekraczającej 400 mm skręcić należy dodatkowo klamrami na połączeniach zaciskowych. Kanały mocować należy do przegród budowlanych na typowych zawiesiach i podporach wentylacyjnych np. firmy Kupsik. Kanały typu SPIRO łączyć należy z kształtkami za pomocą fabrycznych połączeń z uszczelkami gumowymi. Jako dodatkowe elementy łączące stosować należy nyple z uszczelkami gumowymi oraz mufy. Każde połączenie należy dodatkowo doszczelnić silikonem instalacyjnym oraz wzmocnić poprzez znitowanie łączonych elementów. Przejścia kanałów nawiewnych i wywiewnych przez przegrody budynku wykonać należy w sposób zapewniający oddzielenie powierzchni styku kanałów z przegrodami za pomocą pianki poliuretanowej. Kanały nawiewne i wywiewne biegnące w obrębie pomieszczeń zaizolować należy wełną mineralną półtwardą na folii aluminiowej grubości 30 mm np : VENTILAM ALU firmy ISOVER. Do nagrzewnicy wodnej - 6 -

6 centrali wentylacyjnej doprowadzić należy z źródła ciepła budynku czynnik grzewczy o parametrach 80 / 60 0 C. Średnica rurociągów powinna wynosić 1 ¼ dla zasilania i powrotu. Przed centralą zainstalować należy zawór regulacyjny trójdrożny będący na wyposażeniu centrali. Układ zasilania centrali w ciepło doposażyć należy w armaturę odpowietrzającą i odwadniającą układ. Zaleca się wydzielić w węźle niezależny obieg grzewczy dla zasilania wymiennika centrali z pompą obiegową czynnika grzewczego. 7. Wentylacja mechaniczna nawiewno wywiewna z grzaniem powietrza : układ N3 / W3 Sala Audytoryjna nr 3. Układ N3 / W3 składa się z centrali nawiewno wywiewnej z obrotowym wymiennikiem ciepła VS 75 R RH / SS firmy VTS CLIMA Sp. z o.o. Ilość powietrza nawiewanego przez centralę wynosi 8000 m 3 /h natomiast ilość powietrza wywiewanego wynosi 8000 m 3 / h. Centrala wyposażona jest w wentylatory : nawiewny i wywiewny, filtry powietrza klasy EU4 ( po stronie powietrza świeżego i wywiewanego z pomieszczeń ), nagrzewnicę wodną o mocy 38,95 kw, obrotowy wymiennik ciepła o sprawności 75 % w okresie zimowym oraz tłumiki hałasu po stronie nawiewu i wywiewu z pomieszczenia. Centralę wentylacyjną projektuje się posadowić na wylanym fundamencie w pomieszczeniu węzła cieplnego. Sterowanie pracą centrali zapewni fabryczny układ automatyki AR 1E. Zassane powietrze świeże ( istniejącym kanałem czerpnym murowanym ) oczyszczane jest na filtrze klasy EU4, przepływa następnie przez obrotowy wymiennik ciepła, gdzie podgrzewane jest wstępnie przez powietrze usuwane z pomieszczenia. Następnie powietrze przepływa przez sekcję nagrzewnicy wodnej, która podgrzewa je do temperatury C i tłoczone jest wentylatorem nawiewnym do pomieszczeń siecią kanałów nawiewnych. Powietrze wywiewane z pomieszczeń układem kanałów wywiewnych przepływa przez filtr powietrza klasy EU4, obrotowy wymiennik ciepła, gdzie oddaje ciepło powietrzu świeżemu i za pomocą wentylatora wywiewnego wyrzucane jest ponad dach budynku wyrzutnią dachową typu B. Centralę wentylacyjną należy posadowić na przygotowanym fundamencie w pomieszczeniu węzła cieplnego za pośrednictwem fabrycznej ramy montażowej. Wymiary fundamentu oraz jego konstrukcja musi uwzględniać wymiary i ciężar centrali. Proponuje się wykonać płytę betonową zbrojoną o wysokości 200 mm

7 Powietrze świeże oraz powietrze zużyte dystrybuowane jest do pomieszczenia Sali Audytoryjnej nr 3 siecią kanałów pionowych i poziomych o przekroju prostokątnym i kołowym. Pionowe odcinki kanałów prowadzić należy w istniejącym szachcie instalacyjnym. Kanały poziome z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone będą w obrębie pomieszczenia w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew i wywiew powietrza zapewniają anemostaty wentylacyjne firmy LINDAB typu FKC 315. Przepustnice regulacyjne zainstalować należy przed anemostatami nawiewnymi i wywiewnymi. Kanały o przekroju prostokątnym łączyć należy za pomocą połączeń kołnierzowych skręcanych z zastosowaniem uszczelek samoprzylepnych. Kanały o szerokości boku przekraczającej 400 mm skręcić należy dodatkowo klamrami na połączeniach zaciskowych. Kanały mocować należy do przegród budowlanych na typowych zawiesiach i podporach wentylacyjnych np. firmy Kupsik. Kanały typu SPIRO łączyć należy z kształtkami za pomocą fabrycznych połączeń z uszczelkami gumowymi. Jako dodatkowe elementy łączące stosować należy nyple z uszczelkami gumowymi oraz mufy. Każde połączenie należy dodatkowo doszczelnić silikonem instalacyjnym oraz wzmocnić poprzez znitowanie łączonych elementów. Przejścia kanałów nawiewnych i wywiewnych przez przegrody budynku wykonać należy w sposób zapewniający oddzielenie powierzchni styku kanałów z przegrodami za pomocą pianki poliuretanowej. Kanały nawiewne i wywiewne biegnące w obrębie pomieszczeń zaizolować należy wełną mineralną półtwardą na folii aluminiowej grubości 30 mm np : VENTILAM ALU firmy ISOVER. Do nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej doprowadzić należy z źródła ciepła budynku czynnik grzewczy o parametrach 80 / 60 0 C. Średnica rurociągów powinna wynosić 1 ¼ dla zasilania i powrotu. Przed centralą zainstalować należy zawór regulacyjny trójdrożny będący na wyposażeniu centrali. Układ zasilania centrali w ciepło doposażyć należy w armaturę odpowietrzającą i odwadniającą układ. Zaleca się wydzielić w węźle niezależny obieg grzewczy dla zasilania wymiennika centrali z pompą obiegową czynnika grzewczego. 8. Instalacja ciepła technologicznego. W celu zasilenia nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych przewiduje się wykonanie w pomieszczeniu węzła cieplnego rozdzielacza DN 65 z którego zasilane będą nagrzewnice czynnikiem o parametrach 80/60 o C. Przewiduje się wykonanie - 8 -

8 trzech obiegów grzewczych wyposażonych w pompy obiegowe typu UPS oraz armaturę odcinającą i zabezpieczającą. Instalację pomiędzy rozdzielaczem a nagrzewnicami central należy wykonać z rur stalowych czarnych wg PN /H łączonych przez spawanie. Rury te należy zamontować na zawiesinach typu Hilti lub Niczuk.. Rury prowadzić należy pod stropem wzdłuż przegród budowlanych. Rurociągi muszą być przed montażem oczyszczone do II stopnia czystości, a następnie pokryte farbą podkładową antykorozyjną i dwukrotnie farbą emalią kreodurową zgodnie z instrukcją KOR 3A. Wszystkie odcinki należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z poliuretanu w płaszczu z folii PCW Steinonorm 300 grubość izolacji 25 mm; izolację kształtek i kolan należy również wykonać z gotowych osłon z poliuretanu. Przy montażu izolacji należy stosować taśmę klejącą z folii PCW i mankiety aluminiowe. Wszystkie przewody poziome z rur stalowych należy prowadzić ze spadkiem 0,2% umożliwiającym prawidłowe odpowietrzenie instalacji oraz jej opróżnienie z wody. Przejścia przez przegrody budowlane należy dokonać w tulejach stalowych. Przy przejściach przez przegrody oddzieleń pożarowych tuleje muszą być wypełnione masą pęczniejącą w przypadku pożaru. Po wykonaniu instalacji należy ją 3 krotnie przepłukać wodą do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń oraz przeprowadzić próbę szczelności na zimno ( w temperaturze powyżej 10 O C ) na ciśnienie 0,6 MPa. Zalecany czas próby to 60 minut. Następnie należy wykonać próbę na ciepło. 9. Wytyczne branży instalacyjnej. Kanały łączyć należy za pomocą połączeń kołnierzowych skręcanych z zastosowaniem uszczelek samoprzylepnych. Kanały o bokach dłuższych niż 400 mm doszczelnić należy poprzez zastosowanie klamr zaciskowych. Kanały mocować należy do konstrukcji przegród za pomocą zawiesi typu L oraz profili perforowanych z podkładkami gumowymi firmy Kupsik. Kanały typu SPIRO łączyć należy z kształtkami za pomocą fabrycznych połączeń z uszczelkami gumowymi. Jako dodatkowe elementy łączące stosować należy nyple z uszczelkami gumowymi oraz mufy. Każde połączenie należy dodatkowo doszczelnić silikonem instalacyjnym oraz wzmocnić poprzez znitowanie łączonych elementów. Przy zamawianiu kanałów wentylacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na figury kolan wentylacyjnych oraz figury trójników nawiewnych i wywiewnych. Należy - 9 -

9 zwrócić uwagę na fakt, że długość części kanałów o przekroju prostokątnym i kołowym będzie trzeba domierzyć na budowie. Przejścia kanałów nawiewnych i wywiewnych przez przegrody budowlane wykonać należy w osłonach z blachy stalowej ocynkowanej w celu zabezpieczenia izolacji termicznej przed przerwaniem szczeliny doszczelnić należy pianką poliuretanową. Po zmontowaniu instalacji nawiewnej i wywiewnej oraz po wykonaniu badań szczelności, przeprowadzić należy rozruch instalacji oraz jej regulację. Po uzyskaniu projektowanych wydatków powietrza na poszczególnych odgałęzieniach instalacji oraz kratkach nawiewnych i wywiewnych, położenia przepustnic należy zabezpieczyć poprzez ich dokręcenie i blokadę. Prace montażowe urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych prowadzić należy zgodnie z dokumentacją DTR producentów oraz instrukcjami montażu. Procedury odbiorowe należy przeprowadzać zgodnie z PN-78/B Wymagania i badania przy odbiorze. Zakres badań należy ustalić z inspektorem nadzoru w danej branży. Każde z urządzeń oznaczone musi być w sposób trwały tabliczką grawerowaną. 10. Wytyczne branży elektrycznej sterowanie pracą instalacji. Do central wentylacyjnych doprowadzić należy przewody zasilające z uwzględnieniem zapotrzebowania urządzeń na energię elektryczną. Okablowanie central wykonać należy zgodnie z DTR producenta. Sterowanie pracą central zapewnią fabryczne układy automatyki, których zadaniem jest kontrola wszystkich parametrów pracy urządzeń. Układy te umożliwiają zmianę nastaw parametrów pracy central, wizualizację stanów awaryjnych, itp. 11. Uwagi końcowe Całość prac wykonać zgodnie z : - dokumentacją techniczną, - Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe - zaleceniami producentów poszczególnych urządzeń zawartych w kartach katalogowych i instrukcjach obsługi

10 Z uwagi na istniejące i pracujące układy wentylacyjne w pomieszczeniu węzła cieplnego, wykonawca projektowanej instalacji zobowiązany jest w przypadku wystąpienia kolizji do wykonania odpowiednich obejść i przeróbek istniejącej instalacji. Kwestie sporne rozstrzygać należy z inspektorem nadzoru branży instalacyjnej. KONIN, maj

Spis tre Spis rysunków:

Spis tre Spis rysunków: Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis instalacji wentylacji mechanicznej.... 2 3.1. Obliczenia wymaganej ilości powietrza.... 2 3.2. Opis projektowanej instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto

P R O J E K T OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT TEMAT:: Budowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. LOKALIZACJA: ul. Główna 16, dz. nr 665/2, Stare Miasto INWESTOR: Biblioteka Publiczna Gminy Stare

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WENTYLACJI MECHANICZNEJ. I. DANE OGÓLNE 1. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje rozwiązania w zakresie wymiany instalacji wentylacji mechanicznej w związku z

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE Inwestor: Miasto Suwałki Ul. Mickiewicza 1 16-00 Suwałki Temat opracowania: PRZEBUDOWA PODDASZA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY DYDAKTYCZNE, PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW P.POŻ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA

ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA ZADANIE 3 WENTYLACJA MECHANICZNA Strona 2 z 6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA POTRZEB ROZBUDOWY I MODERNIZACJI SZPITALA W WYSOKIEM

Bardziej szczegółowo

Nr rys. Skala. Rzut przyziemia 1 1:50 Przekrój I-I 2 1:100 Przekrój II-II 3 1:100 Przekrój III-III 4 1:100 Schemat przyłączenia kuchni 5 1:100

Nr rys. Skala. Rzut przyziemia 1 1:50 Przekrój I-I 2 1:100 Przekrój II-II 3 1:100 Przekrój III-III 4 1:100 Schemat przyłączenia kuchni 5 1:100 1. Podstawa opracowania. 2 2. Materiały do opracowania. 2 3. Zakres opracowania. 2 4. Opis wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 2 Wentylacja nawiewna i wywiewna kuchni i zmywalni 1N i 1W Wentylacja

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SANITARNA (IS):

INSTALACJA SANITARNA (IS): INSTALACJA SANITARNA (IS): Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w sali muzealnej w Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w 1. Przedmiot i zakres opracowania...2 2. Podstawa opracowania...2 3. Opis instalacji...2

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy :

1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem. Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy : 1. Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem Wentylacja w projektowanym budynku została podzielona dwie strefy : - pierwsza to wentylacja Sali gimnastycznej, będzie ona realizowana

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Obiekt : PRZEBUDOWA FRAGMENTU PAWILONU USŁUGOWEGO NA PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN W KRYZYSIE SKAWINA ul. Popiełuszki 17 Projektował: mgr inż. Dariusz Chmielewski Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ul.grzegórzecka 8/4 tel/fax (012)

KRAKÓW ul.grzegórzecka 8/4 tel/fax (012) P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y m g r i n ż. a r c h. I R E N E U S Z P I O T R O W S K I NIP 945-102-15-81 REGON 350941792 31-530 KRAKÓW ul.grzegórzecka 8/4 tel/fax (012) 421-11-54 STADIUM :

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK,

BIAŁYSTOK, Załącznik nr 6, 42/ZO/2018 PROJEKT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W POMIESZCZENIACH AKUMULATOROWNI W BUDYNKU NR 13 PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. Adres: BUDYNEK NR 13, UL.

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe

Część opisowa. Cześć rysunkowa. 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Część opisowa 1. Cel i zakres opracowania 2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej 3. Wytyczne branżowe Cześć rysunkowa Skala 1. Plan sytuacyjny - 2. Instalacja wentylacji mechanicznej rzut parteru 1:50

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA MECHANICZNA

WENTYLACJA MECHANICZNA WENTYLACJA MECHANICZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do opracowania 3. Zakres opracowania 4. Dane ogólne 5. Opis instalacji wentylacji mechanicznej II. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 2. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa. 2. Spis zawartości opracowania. 3. Opis techniczny. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń. 5. Rysunek nr 1-3 : 1 - Lokalizacja obiektu; plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE

WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE I. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYMIANA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYKU PRZEDSZKOLA NR16 W CIESZYNIE 1.1.1 Przedmiot opracowania. OPRACAWANIE: inż. Monika Wajda- Chmielecka Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7

PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 1 PROJEKT BUDOWLANY - WENTYLACJI MECHANICZNEJ dla budynku w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 Opracowanie zawiera : A) Część obliczeniowa i opisowa 1. Opis techniczny i obliczenia wentylacji mechanicznej 2.

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2

SPIS TREŚCI. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KWIECIEŃ 2010 STRONA: 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE... 3 5. OBLICZENIA ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO... 4 KWIECIEŃ 2010 STRONA:

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. SPECYFIKACJA KSZTAŁTEK I URZĄDZEŃ III. CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. SPECYFIKACJA KSZTAŁTEK I URZĄDZEŃ III. CZĘŚĆ GRAFICZNA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA Temat i zakres opracowania Podstawa opracowania Opis projektowanego rozwiązania Uwagi końcowe II. SPECYFIKACJA KSZTAŁTEK I URZĄDZEŃ III. CZĘŚĆ GRAFICZNA Rzut piwnic 1:100

Bardziej szczegółowo

NW1

NW1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Wentylacja mechaniczna... 2 3.1 Zakres opracowania instalacji wentylacji mechanicznej... 2 3.2 Założenia...

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ADIS mgr inż. Adam Potasz ul. Bednarska 10/2 54 134 Wrocław tel./fax 071/78-21 107; 0604 607 002

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ADIS mgr inż. Adam Potasz ul. Bednarska 10/2 54 134 Wrocław tel./fax 071/78-21 107; 0604 607 002 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ADIS mgr inż. Adam Potasz ul. Bednarska 10/2 54 134 Wrocław tel./fax 071/78-21 107; 0604 607 002 ============================================================= INWESTOR : Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1. Wentylacja_KOSZTORYS_INWESTORSKI 0.0.2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ d.. KNNR N004-04-0-02-0 Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na

Bardziej szczegółowo

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW...

SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ...2 3. ZAŁĄCZ IKI...8 4. ZESTAWIE IA MATERIAŁÓW... SPIS TREŚCI 1. DA E OGÓL E....2 1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2. I STALACJA WE TYLACJI MECHA ICZ EJ....2 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE....2 2.2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA...2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Instalacja wentylacji (zład wentylacyjny N3/W3) w Sali Audytoryjnej nr 2 i 4 Budynku Dydaktyczno-Badawczego na terenie ATH w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2 Data: 2010-03-09 Kody CPV: 45331200-8

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

BIAŁYSTOK,

BIAŁYSTOK, Załącznik nr 6, 14/ZO/2019 PROJEKT: PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W POMIESZCZENIACH AKUMULATOROWNI W BUDYNKU NR 13 PRZY UL. KAWALERYJSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. Adres:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu Wentylacja mechaniczna ze schładzaniem powietrza Sali Dydaktycznej 301, 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne, ustalenia z Inwestorem. - Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR INWESTMAR Marcin Strózik 0-60 Lublin, ul. Zana 8A/0 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 400-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 400- Roboty instalacyjne hydrauliczne 400-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA SANITARNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA SANITARNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: BRANŻA SANITARNA Opis techniczny Rysunki: S01 RZUT PRZYZIEMIA WENTYLACJA MECHANICZNA 1:100 S02 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA GRZEWCZA I 1:100 HYDRANTY S03 PRZEKROJE WENTYLACJA MECHANICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA OGRZEWANIA I WENTYLACJI I ISTNIEJĄCEJ HALI PRODUKCYJNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA OGRZEWANIA I WENTYLACJI I ISTNIEJĄCEJ HALI PRODUKCYJNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEL PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 64-100 LESZNO ul. Duńska 17 tel/fax. 65 526 29 73 E-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA, Filia

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W PIWNICY BUDYNKU B INSTYTUTU MEDYCYNY PRACY INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor : Instytut Medycyny Pracy ul. Świętej Teresy 8, 91-348 Łódź ZESPÓŁ PROJEKTOWY : projektant: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Biuro Projektowo-Usługowe WiK Karolina Andraczko ul. Szczecińska 38B, 75-137 Koszalin NIP: 765-144-48-36 REGON: 331408756 tel/fax (094) 347 07 41, kom. 512 386 570, 515 052 229 e-mail: biuro@wik-koszalin.pl,

Bardziej szczegółowo

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BRAŻA SANITARNA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Strona tytułowa str. 1-1 2. Zawartość opracowania str. 2-2 3. Oświadczenie str. 3-3 4. Odpisy uprawnień i zaświadczeń PIIB str. 4-9 OPIS TECHNICZNY str. 10-12 5. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

1.Opis techniczny 2.Zaświadczenie ZAPIIB 3.Stwierdzenie przygotowania zawodowego 4. Część rysunkowa 1. Rzut przyziemia Instalacje sanitarne 1:100

1.Opis techniczny 2.Zaświadczenie ZAPIIB 3.Stwierdzenie przygotowania zawodowego 4. Część rysunkowa 1. Rzut przyziemia Instalacje sanitarne 1:100 Spis treści: 1.Opis techniczny 2.Zaświadczenie ZAPIIB 3.Stwierdzenie przygotowania zawodowego 4. Część rysunkowa 1. Rzut przyziemia Instalacje sanitarne 1:100 1 Opis techniczny do projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu

S P I S Z A W A R T OŚCI. I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu S P I S Z A W A R T OŚCI I. Opis techniczny 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot inwestycji 1.2. Inwestor 1.3. Autor projektu 2. Opis istniejącej instalacji wentylacyjnej 3. Projektowana instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy:zp Załącznik nr 9

Nr sprawy:zp Załącznik nr 9 Nr sprawy:zp.271.075.2017 Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia pod nazwą: Kompleksowa modernizacja energetyczna przedszkoli w Suwałkach Zamówienie obejmuje: Przedszkole Nr 1 przy ul. Buczka 41 3 Docieplenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ NIP 774-184-90-92 09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76 Tel./fax 0 24 266 63 16; 601 278 205 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Nazwa obiektu budowlanego: Projekt przebudowy internatu

Bardziej szczegółowo

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby Projektowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: TOM V PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z zasilaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 5b BRANŻA SANITARNA BUDYNEK WARSZTATOWO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Ul. GAWLINY 2 URZĄD GMINY W RUDNIKU UL. KOZIELSKA 1 INSTALACYJNA

METRYKA PROJEKTU. Ul. GAWLINY 2 URZĄD GMINY W RUDNIKU UL. KOZIELSKA 1 INSTALACYJNA METRYKA PROJEKTU TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY ADRES: RUDNIK Ul. GAWLINY 2 INWESTOR: URZĄD GMINY W RUDNIKU RUDNIK UL. KOZIELSKA 1 BRANśA: INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21

AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE AL. A. MICKIEWICZA 21 OBIEKT ADRES PROJEKT FAZA DOM STUDENCKI NR III KRAKÓW AL. 29-LISTOPADA 48C WENTYLACJA MECHANICZNA WĘZŁÓW SANITARNYCH PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Wstęp...3 1.1. Podstawa opracowania...3 1.2. Przedmiot opracowania...3 2. Opis instalacji...3 2.1. Linia NW1, NW2...3 2.2. Zestawienie ilości powietrza...4 3. Opis robót...5

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz modernizacji rozdzielaczy węzła cieplnego dla przebudowy

Bardziej szczegółowo

Teczka zawiera. 1.Opis techniczny, obliczenia str. nr 3-12

Teczka zawiera. 1.Opis techniczny, obliczenia str. nr 3-12 Teczka zawiera 1.Opis techniczny, obliczenia str. nr 3-12 2.Rysunki: - Plan sytuacyjny rys. nr 1 - Rzut piwnic instalacja c.o. rys. nr 2 - Rzut parteru instalacja c.o. rys. nr 3 - Rozwinięcie inst. c.o.

Bardziej szczegółowo

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22

Opole INSTALACJE SANITARNE. CRH Proj Bud tel ul Kasprowicza 1/ Opole 22 INSTALACJE SANITARNE 45 346 Opole 22 7. Opis techniczny Projekt instalacyjny w zakresie wentylacji... str. 24 7.1. Przedmiot opracowania.... str. 24 7.2. Podstawa opracowania... str. 24 7.3. Zakres opracowania..

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 2a BRANŻA SANITARNA BUDYNEK SORTOWNI (OB.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79.

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79. Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji Kanały prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 m2 79.5 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 m2 187 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 m2 157 prostokątne, typ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT BARBARA SARNA 15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274 NON BOX NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła dla inwestycji pn.: "Modernizacja energetyczna

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I :

S P I S T R E Ś C I : S P I S T R E Ś C I : I. OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA....4 2. ZAKRES OPRACOWANIA...4 3. WENTYLACJA....4 3.1 WENTYLACJA SALI WIDOWISKOWEJ...4 3.2 WENTYLACJA ZAPLECZA KUCHENNEGO...5 3.3 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 02 INSTALACJA WENTYLACJI 9 Contents 1. Wstęp... 11 1.1 Przedmiot ST... 11 1.2. Zakres stosowania ST... 11 1.3. Zakres robót objętych ST...

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094)

PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI. mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, Koszalin tel./fax: (094) PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACJI INWESTYCJI mgr inż. arch. Jan Drzazga ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin tel./fax: (094) 345 43 21 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PRZEDMIAR ROBÓT (S4-PR) WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87

Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 Pracownia Projektowa Zdzisław Żurecki 37-450 Stalowa Wola, ul. K.E.N 9/1 tel./fax. (0-15) 842-71-87 1. RODZAJ OPRACOWANIA: 2. OBIEKT: WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEDSZKOLE NR 18 3. INWESTOR: PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo