Akademia Morska w Gdyni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska w Gdyni"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Piotr Czechowski wykładowca dr Dariusz Barbucha 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza identyfikuje istotę analizy danych charakteryzuje i objaśnia znaczenie systemów informacyjnych w analizie danych Akademia Morska w Gdyni objaśnia ważność i zasadność analizy danych we współczesnym świecie podaje przykłady systemów informacyjnych wspomagających analizę danych oraz klasyfikuje je uzasadnia stosowanie narzędzi analizy danych ocenia możliwości systemów informacyjnych pod kątem wspomagania analizy danych rozpoznaje różnicę pomiędzy wizualizacją danych a statystyczną analizą danych oraz inteligentną analizą danych wyjaśnia różnicę pomiędzy wizualizacją danych a statystyczną analizą danych uzasadnia znaczenie wizualizacji danych i statystycznej analizy danych wymienia metody statystycznej analizy danych charakteryzuje metody statystycznej analizy danych rekomenduje metody statystycznej analizy danych wymienia źródła danych identyfikuje i kategoryzuje źródła danych ocenia problemy analizy danych pod kątem rodzaju źródła danych wymienia techniki wizualizacji danych rozpoznaje narzędzia klasy Business Intelligence używa i przygotowuje narzędzia komputerowej analizy danych obsługuje narzędzia wizualizacji danych obsługuje narzędzia statystycznej analizy danych słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania identyfikuje własności poszczególnych technik wizualizacji danych omawia własności narzędzi klasy Business Intelligence Umiejętności dobiera stosowne narzędzia analizy danych analizuje i interpretuje dane na podstawie ich wizualizacji analizuje i interpretuje wyniki statystycznej analizy danych Kompetencje społeczne podejmuje dyskusje celem lepszego zrozumienia uzasadnia dobór poszczególnych technik wizualizacji danych ocenia narzędzia klasy Business Intelligence rekomenduje narzędzia analizy danych weryfikuje jakość uzyskanych wyników i formułuje wnioski weryfikuje jakość uzyskanych wyników i formułuje wnioski uzupełnia treści zająć o dodatkowe informacje z innych źródeł postępuje zgodnie z instrukcją badań pomaga innym członkom zespołu bierze odpowiedzialność za efekt końcowy badań akceptuje dowolny skład zespołu słucha argumentów członków zespołu weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko uzgadnia podział zadań w pracy zespołowej wpływa na sposób realizacji zadań czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

2 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota analizy danych. Systemy informacyjne w analizie danych. Wprowadzenie, definicje Źródła danych oraz ich klasyfikacja Narzędzia komputerowej analizy danych Techniki wizualizacji danych. Narzędzia wizualizacji danych na przykładzie MS Excel Narzędzia statystycznej analizy danych Systemy klasy Business Intelligence Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Hand D., Mannila H., Smith P., Eksploracja danych. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa Larose D.T., Odkrywanie wiedzy w bazach danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik. Helion. Gliwice Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Uczestnictwo w zajęciach Sprawozdania z laboratoriów Kolokwia w czasie semestru Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Na indywidualnych ustalonych z prowadzącym zasadach 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

3 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Piotr Czechowski wykładowca dr Dariusz Barbucha 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza identyfikuje istotę analizy danych charakteryzuje i objaśnia znaczenie systemów informacyjnych w analizie danych Akademia Morska w Gdyni objaśnia ważność i zasadność analizy danych we współczesnym świecie podaje przykłady systemów informacyjnych wspomagających analizę danych oraz klasyfikuje je uzasadnia stosowanie narzędzi analizy danych ocenia możliwości systemów informacyjnych pod kątem wspomagania analizy danych rozpoznaje różnicę pomiędzy wizualizacją danych a statystyczną analizą danych oraz inteligentną analizą danych wyjaśnia różnicę pomiędzy wizualizacją danych a statystyczną analizą danych uzasadnia znaczenie wizualizacji danych i statystycznej analizy danych wymienia metody statystycznej analizy danych charakteryzuje metody statystycznej analizy danych rekomenduje metody statystycznej analizy danych wymienia źródła danych identyfikuje i kategoryzuje źródła danych ocenia problemy analizy danych pod kątem rodzaju źródła danych wymienia techniki wizualizacji danych rozpoznaje narzędzia klasy Business Intelligence używa i przygotowuje narzędzia komputerowej analizy danych obsługuje narzędzia wizualizacji danych obsługuje narzędzia statystycznej analizy danych słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania identyfikuje własności poszczególnych technik wizualizacji danych omawia własności narzędzi klasy Business Intelligence Umiejętności dobiera stosowne narzędzia analizy danych analizuje i interpretuje dane na podstawie ich wizualizacji analizuje i interpretuje wyniki statystycznej analizy danych Kompetencje społeczne podejmuje dyskusje celem lepszego zrozumienia uzasadnia dobór poszczególnych technik wizualizacji danych ocenia narzędzia klasy Business Intelligence rekomenduje narzędzia analizy danych weryfikuje jakość uzyskanych wyników i formułuje wnioski weryfikuje jakość uzyskanych wyników i formułuje wnioski uzupełnia treści zająć o dodatkowe informacje z innych źródeł postępuje zgodnie z instrukcją badań pomaga innym członkom zespołu bierze odpowiedzialność za efekt końcowy badań akceptuje dowolny skład zespołu słucha argumentów członków zespołu weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko uzgadnia podział zadań w pracy zespołowej wpływa na sposób realizacji zadań czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

4 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota analizy danych. Systemy informacyjne w analizie danych. Wprowadzenie, definicje Źródła danych oraz ich klasyfikacja Narzędzia komputerowej analizy danych Techniki wizualizacji danych. Narzędzia wizualizacji danych na przykładzie MS Excel Narzędzia statystycznej analizy danych Systemy klasy Business Intelligence Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Hand D., Mannila H., Smith P., Eksploracja danych. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa Larose D.T., Odkrywanie wiedzy w bazach danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik. Helion. Gliwice Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Uczestnictwo w zajęciach Sprawozdania z laboratoriów Kolokwia w czasie semestru Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Na indywidualnych ustalonych z prowadzącym zasadach 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

5 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Badania jakościowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_28_2_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Hanna Mackiewicz wykładowca dr Hanna Mackiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia metody badań jakościowych klasyfikuje metody badań jakościowych ocenia metody badań jakościowych pod kątem zastosowań. wymienia techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające Akademia Morska w Gdyni klasyfikuje techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające ocenia możliwości zastosowania technik projekcyjnych i innych technik wspomagających pod kątem zastosowań. wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu grupowego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu indywidualnego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej wybiera procedurę badawczą, adekwatną do sytuacji problemowej, ze wskazaniem na metodę pomiaru jakościowego odtwarza ramowy układ narzędzi pomiarowych stosowanych w badaniach jakościowych (scenariusz, arkusz obserwacji, kwestionariusz wywiadu) szczegółowo charakteryzuje poszczególne etapy procesu badawczego z wykorzystaniem metody wywiadu grupowego pogłębionego porównuje metodę wywiadu grupowego i metodę wywiadu indywidualnego szczegółowo wyjaśnia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej z uwzględnieniem teorii ugruntowanej Umiejętności szczegółowo uzasadnia wybór danej procedury badawczej konstruuje narzędzia pomiarowe do badań jakościowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem ich struktury ocenia korzyści i ograniczenia wykorzystania metody wywiadu grupowego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania wywiadu indywidulanego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania obserwacji uczestniczącej proponuje rozwiązania wykorzystania komplemnentarnych metod badawczych wykorzystuje adekwatne techniki wspomagające zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem treści wykładu śledzi tok wykładu cytuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze fragmenty zajęć w celu lepszego zrozumienia szuka uzasadnienia dla rozwijania kwalifikacji w zakresie badań jakościowych wyjaśnia korzyści i ograniczenia stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających z perspektywy etyki badawcza marketingowego wyszukuje informacje uzupełniające z innych źródeł dostrzega potrzebę doskonalenia cech charakteru weryfikuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających w świetle przyjętego przez siebie kierunku etycznego 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Przedmiot powinien być poprzedzony następującymi przedmiotami: Marketing, Badania marketingowe dodatkowe:

6 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota badań jakościowych Techniki wspomagające Znaczenie jakościowych badań marketingowych Proces marketingowych badań jakościowych Wywiad grupowy pogłębiony Wywiad indywidualny pogłębiony Obserwacja uczestnicząca 0 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki: pod redakcją D. Maison, A. Nogi-Bogomilskiego, GWP, Gdańsk Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 (wydanie III). 3. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nikodemska- Wołowik A. M.: Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Marketingowe testowanie produktów, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Sudoła, J. Szymczak i M. Haffera, PWE, Warszawa Mącik R. 2. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i Rynek, Marketing w praktyce. 17. Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin końcowy Aktywność na zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Brak wymagań 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Brak wymagań

7 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Badania jakościowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_17_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Hanna Mackiewicz wykładowca dr Hanna Mackiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia metody badań jakościowych klasyfikuje metody badań jakościowych ocenia metody badań jakościowych pod kątem zastosowań wymienia techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające Akademia Morska w Gdyni klasyfikuje techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające ocenia możliwości zastosowania technik projekcyjnych i innych technik wspomagających pod kątem zastosowań z uzasadnieniem wymienia opisuje etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu grupowego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu indywidualnego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej wybiera procedurę badawczą, adekwatną do sytuacji problemowej, ze wskazaniem na metodę pomiaru jakościowego odtwarza ramowy układ narzędzi pomiarowych stosowanych w badaniach jakościowych (scenariusz, arkusz obserwacji, kwestionariusz wywiadu) szczegółowo charakteryzuje poszczególne etapy procesu badawczego z wykorzystaniem metody wywiadu grupowego pogłębionego porównuje metodę wywiadu grupowego i metodę wywiadu indywidualnego szczegółowo wyjaśnia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej z uwzględnieniem teorii ugruntowanej Umiejętności szczegółowo uzasadnia wybór danej procedury badawczej konstruuje narzędzia pomiarowe do badań jakościowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem ich struktury ocenia korzyści i ograniczenia wykorzystania metody wywiadu grupowego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania wywiadu indywidulanego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania obserwacji uczestniczącej proponuje rozwiązania wykorzystania komplemnentarnych metod badawczych wykorzystuje adekwatne techniki wspomagające zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem treści wykładu śledzi tok wykładu cytuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze fragmenty zajęć w celu lepszego zrozumienia szuka uzasadnienia dla rozwijania kwalifikacji w zakresie badań jakościowych wyjaśnia korzyści i ograniczenia stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających z perspektywy etyki badawcza marketingowego wyszukuje informacje uzupełniające z innych źródeł dostrzega potrzebę doskonalenia cech charakteru weryfikuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających w świetle przyjętego przez siebie kierunku etycznego 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

8 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Przedmiot powinien być poprzedzony następującymi przedmiotami: Marketing, Badania marketingowe Brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota badań jakościowych Techniki wspomagające Znaczenie jakościowych badań marketingowych Proces marketingowych badań jakościowych Wywiad grupowy pogłębiony Wywiad indywidualny pogłębiony Obserwacja uczestnicząca 1 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki: pod redakcją D. Maison, A. Nogi-Bogomilskiego, GWP, Gdańsk Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 (wydanie III). 3. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nikodemska- Wołowik A. M.: Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Marketingowe testowanie produktów, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Sudoła, J. Szymczak i M. Haffera, PWE, Warszawa Mącik R. 2. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i Rynek, Marketing w praktyce. 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin końcowy Aktywność na zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Brak wymagań 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Brak wymagań

9 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Badania jakościowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_17_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Hanna Mackiewicz wykładowca dr Hanna Mackiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia metody badań jakościowych klasyfikuje metody badań jakościowych ocenia metody badań jakościowych pod kątem zastosowań wymienia techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające Akademia Morska w Gdyni klasyfikuje techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające ocenia możliwości zastosowania technik projekcyjnych i innych technik wspomagających pod kątem zastosowań z uzasadnieniem wymienia opisuje etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu grupowego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu indywidualnego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej wybiera procedurę badawczą, adekwatną do sytuacji problemowej, ze wskazaniem na metodę pomiaru jakościowego odtwarza ramowy układ narzędzi pomiarowych stosowanych w badaniach jakościowych (scenariusz, arkusz obserwacji, kwestionariusz wywiadu) szczegółowo charakteryzuje poszczególne etapy procesu badawczego z wykorzystaniem metody wywiadu grupowego pogłębionego porównuje metodę wywiadu grupowego i metodę wywiadu indywidualnego szczegółowo wyjaśnia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej z uwzględnieniem teorii ugruntowanej Umiejętności szczegółowo uzasadnia wybór danej procedury badawczej konstruuje narzędzia pomiarowe do badań jakościowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem ich struktury ocenia korzyści i ograniczenia wykorzystania metody wywiadu grupowego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania wywiadu indywidulanego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania obserwacji uczestniczącej proponuje rozwiązania wykorzystania komplemnentarnych metod badawczych wykorzystuje adekwatne techniki wspomagające zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem treści wykładu śledzi tok wykładu cytuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze fragmenty zajęć w celu lepszego zrozumienia szuka uzasadnienia dla rozwijania kwalifikacji w zakresie badań jakościowych wyjaśnia korzyści i ograniczenia stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających z perspektywy etyki badawcza marketingowego wyszukuje informacje uzupełniające z innych źródeł dostrzega potrzebę doskonalenia cech charakteru weryfikuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających w świetle przyjętego przez siebie kierunku etycznego 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

10 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Przedmiot powinien być poprzedzony następującymi przedmiotami: Marketing, Badania marketingowe Brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota badań jakościowych Techniki wspomagające Znaczenie jakościowych badań marketingowych Proces marketingowych badań jakościowych Wywiad grupowy pogłębiony Wywiad indywidualny pogłębiony Obserwacja uczestnicząca 1 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki: pod redakcją D. Maison, A. Nogi-Bogomilskiego, GWP, Gdańsk Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 (wydanie III). 3. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nikodemska- Wołowik A. M.: Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Marketingowe testowanie produktów, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Sudoła, J. Szymczak i M. Haffera, PWE, Warszawa Mącik R. 2. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i Rynek, Marketing w praktyce. 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin końcowy Aktywność na zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Brak wymagań 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Brak wymagań

11 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_0_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Hanna Mackiewicz wykładowca dr Hanna Mackiewicz wykładowca mgr Agata Kaszuba 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia etapy procesu badawczego Akademia Morska w Gdyni rozróżnia problem decyzyjny od badawczego decyduje o zasadności przyjęcia poszczególnych etapów procesu badawczego ze względu na przyjęty problem decyzyjny wymienia etapy procesu doboru próby definiuje metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych wymienia podstawowe wytyczne do budowy kwestionariusza dostosowuje etapy procesu doboru próby dla danego przykładu praktycznego porównuje zalety i wady metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych konstruuje poprawny kwestionariusz ocenia proponowane rozwiązanie przyjętych etapów procesu doboru próby dla danego problemu badawczego rekomenduje najlepsze rozwiązanie dla proponowanego przykładu potrafi ocenić kwestionariusz, wskazać typy skal pomiarowych, uzasadnić konieczność pytań zawartych w kwestionariuszu wymienia metody redukcji, analizy danych i interpretacji wyników badania marketingowego wymienia metody prezentacji i oceny wyników badania marketingowego wybiera adekwatne treści z literatury do poruszanego problemu reaguje na polecenia przynaglające do działania zachęca uczestników grupy do podjęcia działania pyta na zajęciach, gdy ma trudności ze zrozumieniem śledzi tok zajęć wybiera metody redukcji, analizy danych i interpretacji wyników badania marketingowego możliwe do wykorzystania w rozwiązaniu problemu badawczego opisuje metody prezentacji i oceny wyników badania marketingowego Umiejętności odtwarza podane etapy procesu badawczego na zajęciach praktycznych wykazuje biegłość / sprawność w sytuacjach typowych potrafi w sposób mechaniczny wykonać zadanie projektowe Kompetencje społeczne prowokuje dyskusję na wykładzie w celu lepszego zrozumienia szuka uzasadnienia dla trudu wzbogacania wiedzy z przedmiotu, rozwijania umiejętności opracowuje książkę kodową, uzasadnia wybór metody analizy danych, potrafi zinterpretować przykładowe wyniki pomiaru potrafi ocenić raport z badania marketingowego samodzielnie projektuje badanie marketingowe adaptuje wiedzę do potrzeb rozwiązania konkretnego problemu badawczego ma własne pomysły, inicjatywę w realizacji projektu badania marketingowego ukazuje nowy sposób widzenia znanych faktów dostrzega potrzebę doskonalenia cech charakteru reaguje na polecenie pracy w grupach angażuje się w pracę zespołową wykazuje zdolności przywódcze, negocjacyjne akceptuje losowo dobrany skład zespołu słucha uważnie argumentów członków zespołu dąży do wypracowania wspólnego rozwiązania na drodze porozumienia

12 Akademia Morska w Gdyni strona: Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Przedmiot powinien być poprzedzony zajęciami z Podstaw marketingu i zarządzania, Statystyki (opisowej i indukcyjnej) oraz uzupełniony o przedmiot Badania jakościowe w celu zwiększenia kwalifikacji 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak zaleceń 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Badania marketingowe a podejmowanie decyzji Projektowanie badań marketingowych Konceptualizacja. Analiza i określenie problemu badawczego Projektowanie próby Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych Wytyczne do budowy kwestionariusza Wytyczne do budowy jakościowych instrumentów pomiarowych Metody redukcji i analizy danych Zaplanowanie badania, okreslenie jego kosztów i wartości informacji otrzymanej z badania Redukcja, wstępna analiza danych i interpretacja wyników badania Wytyczne do przygotowania raportu z badania Rynek badań marketingowych w Polsce Wybrane zagadnienia z etyki badań marketingowych 2 2 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 (wydanie III) 4. Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa Malhotra N.K., Marketing Research, Prentice -Hall International, Inc, New Jersey Bieżące artykuły w czasopisamach ogólnomarketingowych: `Marketing i Rynek` oraz `Marketing w Praktyce` 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań: pod redakcją K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Domański T., Kowalski P., Marketing dla menedżerów, Wyd. naukowe PWN, Warszawa-Łódź Kowal J.: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Wrocław 1998, s Prymon M.: Badania marketingowe w aspektach menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, praca zbiorowa pod redakcją A. Nowickiego, PWE, Warszawa Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Sprawozdania z laboratoriów Aktywność na zajęciach Egzamin końcowy 70 20

13 Akademia Morska w Gdyni strona: 8 Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna prowadzącego ze studentem co do terminu odpracowania zajęć 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Przedmiot obligatoryjny. Brak wymagań

14 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_0_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Hanna Mackiewicz wykładowca dr Hanna Mackiewicz wykładowca mgr Agata Kaszuba 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia etapy procesu badawczego Akademia Morska w Gdyni rozróżnia problem decyzyjny od badawczego decyduje o zasadności przyjęcia poszczególnych etapów procesu badawczego ze względu na przyjęty problem decyzyjny wymienia etapy procesu doboru próby definiuje metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych wymienia podstawowe wytyczne do budowy kwestionariusza dostosowuje etapy procesu doboru próby dla danego przykładu praktycznego porównuje zalety i wady metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych konstruuje poprawny kwestionariusz ocenia proponowane rozwiązanie przyjętych etapów procesu doboru próby dla danego problemu badawczego rekomenduje najlepsze rozwiązanie dla proponowanego przykładu potrafi ocenić kwestionariusz, wskazać typy skal pomiarowych, uzasadnić konieczność pytań zawartych w kwestionariuszu wymienia metody redukcji, analizy danych i interpretacji wyników badania marketingowego wymienia metody prezentacji i oceny wyników badania marketingowego wybiera adekwatne treści z literatury do poruszanego problemu reaguje na polecenia przynaglające do działania zachęca uczestników grupy do podjęcia działania pyta na zajęciach, gdy ma trudności ze zrozumieniem śledzi tok zajęć wybiera metody redukcji, analizy danych i interpretacji wyników badania marketingowego możliwe do wykorzystania w rozwiązaniu problemu badawczego opisuje metody prezentacji i oceny wyników badania marketingowego Umiejętności odtwarza podane etapy procesu badawczego na zajęciach praktycznych wykazuje biegłość / sprawność w sytuacjach typowych potrafi w sposób mechaniczny wykonać zadanie projektowe Kompetencje społeczne prowokuje dyskusję na wykładzie w celu lepszego zrozumienia szuka uzasadnienia dla trudu wzbogacania wiedzy z przedmiotu, rozwijania umiejętności opracowuje książkę kodową, uzasadnia wybór metody analizy danych, potrafi zinterpretować przykładowe wyniki pomiaru potrafi ocenić raport z badania marketingowego samodzielnie projektuje badanie marketingowe adaptuje wiedzę do potrzeb rozwiązania konkretnego problemu badawczego ma własne pomysły, inicjatywę w realizacji projektu badania marketingowego ukazuje nowy sposób widzenia znanych faktów dostrzega potrzebę doskonalenia cech charakteru reaguje na polecenie pracy w grupach angażuje się w pracę zespołową wykazuje zdolności przywódcze, negocjacyjne akceptuje losowo dobrany skład zespołu słucha uważnie argumentów członków zespołu dąży do wypracowania wspólnego rozwiązania na drodze porozumienia

15 Akademia Morska w Gdyni strona: Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Przedmiot powinien być poprzedzony zajęciami z Podstaw marketingu i zarządzania, Statystyki (opisowej i indukcyjnej) oraz uzupełniony o przedmiot Badania jakościowe w celu zwiększenia kwalifikacji 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak zaleceń 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Badania marketingowe a podejmowanie decyzji Projektowanie badań marketingowych Konceptualizacja. Analiza i określenie problemu badawczego Projektowanie próby Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych Wytyczne do budowy kwestionariusza Wytyczne do budowy jakościowych instrumentów pomiarowych Metody redukcji i analizy danych Zaplanowanie badania, okreslenie jego kosztów i wartości informacji otrzymanej z badania Redukcja, wstępna analiza danych i interpretacja wyników badania Wytyczne do przygotowania raportu z badania Rynek badań marketingowych w Polsce Wybrane zagadnienia z etyki badań marketingowych 2 2 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 (wydanie III) 4. Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa Malhotra N.K., Marketing Research, Prentice -Hall International, Inc, New Jersey Bieżące artykuły w czasopisamach ogólnomarketingowych: `Marketing i Rynek` oraz `Marketing w Praktyce` 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań: pod redakcją K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Domański T., Kowalski P., Marketing dla menedżerów, Wyd. naukowe PWN, Warszawa-Łódź Kowal J.: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Wrocław 1998, s Prymon M.: Badania marketingowe w aspektach menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, praca zbiorowa pod redakcją A. Nowickiego, PWE, Warszawa Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Sprawozdania z laboratoriów Aktywność na zajęciach Egzamin końcowy 70 20

16 Akademia Morska w Gdyni strona: 10 Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna prowadzącego ze studentem co do terminu odpracowania zajęć 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Przedmiot obligatoryjny. Brak wymagań

17 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce 2. Kod przedmiotu: 4_6_18_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Logistyki i Systemów Transportowych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Logistyka i Handel Morski 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. Jerzy Kubicki wykładowca dr hab. Jerzy Kubicki 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza definiuje i interpretuje podstawowe rozumienie terminów bezpieczeństwo i ochrona Akademia Morska w Gdyni definiuje i charakteryzuje terminy bezpieczeństwo i ochrona w działalności gospodarczej interpretuje szczególnie znaczenie bezpieczeństwa i ochrony w logistyce wymienia regulacje prawne międzynarodowe i krajowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wymienia warunki wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa i ochrony opisuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej identyfikuje formy działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony w działalności gospodarczej omawia wpływ bezpieczeństwa i ochrony na jakość i efektywność działalności gospodarczej interpretuje znaczenie regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wymienia i interpretuje warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Umiejętności interpretuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej ilustruje strategiczne problemy bezpieczeństwa i ochrony w działalności gospodarczej wskazuje czynniki podwyższające bezpieczeństwo ochrony w logistyce oraz wpływ na jakość i efektywność usług analizuje regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pod względem adekwatności interpretuje i analizuje warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w logistyce opisuje i analizuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej analizuje kierunki działań strategicznych prowadzących do wzrostu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce rekomenduje własne lub zaczerpnięte z źródeł rozwiązania podwyższające bezpieczeństwo i ochronę w usługach logistycznych słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem problemu Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze problemy w celu lepszego zrozumienia i możliwości aplikacji wyszukuje informacji poszerzających i uzupełniających z innych źródeł weryfikuje problemy bezpieczeństwa i ochrony w logistyce uwzględniając czynniki je determinujące porządkuje i modeluje układ czynników determinujących bezpieczeństwo i ochronę w logistyce proponuje nowe rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa i ochrony w logistyce identyfikuje kierunki działań prowadzących do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce formułuje kierunki działań prowadzących do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce proponuje nowe formuły zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w logistyce 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak wymagań dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst.

18 Akademia Morska w Gdyni strona: 11 1 Pojęcia i charakterystyki bezpieczeństwa i ochrony w procesach gospodarczych Zagrożenia wewnętrzne (branżowe)w logistycznych łańcuchach dostaw Zagrożenia zewnętrzne w logistycznych łańcuchach dostaw Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w logistycznych łańcuchach dostaw Zarządzanie bezpieczeństwem w logistycznych łańcuchach dostaw Zarządzanie ochroną w logistycznych łańcuchach dostaw Metody i narzędzia realizacji bezpieczeństwa i ochrony w logistyce Wpływ bezpieczeństwa i ochrony na efektywność i konkurencyjność usług logistycznych Przyszłe procedury bezpieczeństwa i ochrony w usługach logistycznych. 1 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: J.Kubicki, A.Kuriata: Problemy logistyczne w modelowaniu łańcuchów transportowych, Wyd. KiŁ, warszawa 2002 J.Kubicki, I.Urbanyi-Popiołek, J.Miklińska: Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wyd. WSM Gdynia, Gdynia 2000 J.Kubicki: Bezpieczeństwo i ochrona w usługach logistycznych W.Łuczak: Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd.Tur, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: Ochrona żeglugi i portów morskich w świetle uregulowań Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Unii Europejskiej. Raport dla Ministerstwa Infrastruktury, opracował zespół pod kierunkiem J.Kubickiego, Gdynia 2007 (strona internetowa MI) Usługi logistyczne. Pr. zbior. pod red. W. Rydzkowskiego, Wyd. ILiGM, Poznań 2004 Podręcznik spedytora. Pr. zbior. pod red. D.Marciniak-Neider i J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: brak wymagań 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

19 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce 2. Kod przedmiotu: 4_6_18_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Logistyki i Systemów Transportowych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Logistyka i Handel Morski 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. Jerzy Kubicki wykładowca dr hab. Jerzy Kubicki 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza definiuje i interpretuje podstawowe rozumienie terminów bezpieczeństwo i ochrona Akademia Morska w Gdyni definiuje i charakteryzuje terminy bezpieczeństwo i ochrona w działalności gospodarczej interpretuje szczególnie znaczenie bezpieczeństwa i ochrony w logistyce wymienia regulacje prawne międzynarodowe i krajowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wymienia warunki wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa i ochrony opisuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej identyfikuje formy działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony w działalności gospodarczej omawia wpływ bezpieczeństwa i ochrony na jakość i efektywność działalności gospodarczej interpretuje znaczenie regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wymienia i interpretuje warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Umiejętności interpretuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej ilustruje strategiczne problemy bezpieczeństwa i ochrony w działalności gospodarczej wskazuje czynniki podwyższające bezpieczeństwo ochrony w logistyce oraz wpływ na jakość i efektywność usług analizuje regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pod względem adekwatności interpretuje i analizuje warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w logistyce opisuje i analizuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej analizuje kierunki działań strategicznych prowadzących do wzrostu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce rekomenduje własne lub zaczerpnięte z źródeł rozwiązania podwyższające bezpieczeństwo i ochronę w usługach logistycznych słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem problemu Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze problemy w celu lepszego zrozumienia i możliwości aplikacji wyszukuje informacji poszerzających i uzupełniających z innych źródeł weryfikuje problemy bezpieczeństwa i ochrony w logistyce uwzględniając czynniki je determinujące porządkuje i modeluje układ czynników determinujących bezpieczeństwo i ochronę w logistyce proponuje nowe rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa i ochrony w logistyce identyfikuje kierunki działań prowadzących do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce formułuje kierunki działań prowadzących do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce proponuje nowe formuły zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w logistyce 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak wymagań dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst.

20 Akademia Morska w Gdyni strona: 12 1 Pojęcia i charakterystyki bezpieczeństwa i ochrony w procesach gospodarczych Zagrożenia wewnętrzne (branżowe)w logistycznych łańcuchach dostaw Zagrożenia zewnętrzne w logistycznych łańcuchach dostaw Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w logistycznych łańcuchach dostaw Zarządzanie bezpieczeństwem w logistycznych łańcuchach dostaw Zarządzanie ochroną w logistycznych łańcuchach dostaw Metody i narzędzia realizacji bezpieczeństwa i ochrony w logistyce Wpływ bezpieczeństwa i ochrony na efektywność i konkurencyjność usług logistycznych Przyszłe procedury bezpieczeństwa i ochrony w usługach logistycznych. 1 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: J.Kubicki, A.Kuriata: Problemy logistyczne w modelowaniu łańcuchów transportowych, Wyd. KiŁ, warszawa 2002 J.Kubicki, I.Urbanyi-Popiołek, J.Miklińska: Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wyd. WSM Gdynia, Gdynia 2000 J.Kubicki: Bezpieczeństwo i ochrona w usługach logistycznych W.Łuczak: Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd.Tur, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: Ochrona żeglugi i portów morskich w świetle uregulowań Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Unii Europejskiej. Raport dla Ministerstwa Infrastruktury, opracował zespół pod kierunkiem J.Kubickiego, Gdynia 2007 (strona internetowa MI) Usługi logistyczne. Pr. zbior. pod red. W. Rydzkowskiego, Wyd. ILiGM, Poznań 2004 Podręcznik spedytora. Pr. zbior. pod red. D.Marciniak-Neider i J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: brak wymagań 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Badania marketingowe Zarządzanie technologią Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2011-09-27 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Administracja morska 2. Kod przedmiotu: 4_6_18_3_5_3_254 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-30 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa 2. Kod przedmiotu: 4_6_28_2_5_4_257 3. Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe i marketingowe

Badania rynkowe i marketingowe Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie i inżynieria produkcji ogólnoakademicki 2/4 Specjalność Przedmiot oferowany w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu ZP-Z1-19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BADANIA MARKETINGOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz.

Nauki w zakresie podstaw pielęgniarstwa. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 45 godz. ROK II SEMESTR III 15 godz. ROK III SEMESTR V i VI 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil kształcenia Praktyczny Poziom realizacji Studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZZIP-2-205-ZL-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI KIEROWNICZYCH 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie logistyczne Nazwa modułu: Transport i logistyka międzynarodowa Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZZIP-2-202-ZL-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja

Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego. studiów 20 5. Turystyka i Rekreacja Przedmiot Ekonomika Przedsiębiorstwa Turystycznego i Rekreacyjnego kod nr w planie ECTS studiów 20 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA NA LATA 2015-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Warsztat badawczy socjologa

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności)

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa specjalności) KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Badanie mediów z analizą danych statystycznych Media research and analysis of statistical data

Bardziej szczegółowo

BADANIA SONDAŻOWE W PRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

BADANIA SONDAŻOWE W PRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU BADANIA SONDAŻOWE W PRACY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne (EPK )

Kompetencje społeczne (EPK ) Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obieralny 4. Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Statystyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 31.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Reklama w internecie Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji./ Moduł 181.: Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników 2.

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Sylabus 2 Tytu kursu: Semestr: Autor kursu: Opis kursu: Tematyka poszczególnych zaj : BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 5 (magisterskie studia niestacjonarne - wieczorowe) Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu

SYLABUS. MK_48 Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Politologia I stopnia stacjonarne Rodzaj przedmiotu Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Finanse publiczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_48 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s11-01ZMIP Pozycja planu: D11 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing i badania rynku Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - -

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 - - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012RISNS Pozycja planu: D12 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III

OPIS PRZEDMIOTU. Diagnoza psychologiczna. jednolite studia magisterskie, ogólnoakademicki, niestacjonarne, II i III OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Diagnoza psychologiczna Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14

KARTA PRZEDMIOTU. Analiza i instrumenty regulacji rynków rolnych R.C14 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo