Akademia Morska w Gdyni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Morska w Gdyni"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Piotr Czechowski wykładowca dr Dariusz Barbucha 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza identyfikuje istotę analizy danych charakteryzuje i objaśnia znaczenie systemów informacyjnych w analizie danych Akademia Morska w Gdyni objaśnia ważność i zasadność analizy danych we współczesnym świecie podaje przykłady systemów informacyjnych wspomagających analizę danych oraz klasyfikuje je uzasadnia stosowanie narzędzi analizy danych ocenia możliwości systemów informacyjnych pod kątem wspomagania analizy danych rozpoznaje różnicę pomiędzy wizualizacją danych a statystyczną analizą danych oraz inteligentną analizą danych wyjaśnia różnicę pomiędzy wizualizacją danych a statystyczną analizą danych uzasadnia znaczenie wizualizacji danych i statystycznej analizy danych wymienia metody statystycznej analizy danych charakteryzuje metody statystycznej analizy danych rekomenduje metody statystycznej analizy danych wymienia źródła danych identyfikuje i kategoryzuje źródła danych ocenia problemy analizy danych pod kątem rodzaju źródła danych wymienia techniki wizualizacji danych rozpoznaje narzędzia klasy Business Intelligence używa i przygotowuje narzędzia komputerowej analizy danych obsługuje narzędzia wizualizacji danych obsługuje narzędzia statystycznej analizy danych słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania identyfikuje własności poszczególnych technik wizualizacji danych omawia własności narzędzi klasy Business Intelligence Umiejętności dobiera stosowne narzędzia analizy danych analizuje i interpretuje dane na podstawie ich wizualizacji analizuje i interpretuje wyniki statystycznej analizy danych Kompetencje społeczne podejmuje dyskusje celem lepszego zrozumienia uzasadnia dobór poszczególnych technik wizualizacji danych ocenia narzędzia klasy Business Intelligence rekomenduje narzędzia analizy danych weryfikuje jakość uzyskanych wyników i formułuje wnioski weryfikuje jakość uzyskanych wyników i formułuje wnioski uzupełnia treści zająć o dodatkowe informacje z innych źródeł postępuje zgodnie z instrukcją badań pomaga innym członkom zespołu bierze odpowiedzialność za efekt końcowy badań akceptuje dowolny skład zespołu słucha argumentów członków zespołu weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko uzgadnia podział zadań w pracy zespołowej wpływa na sposób realizacji zadań czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

2 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota analizy danych. Systemy informacyjne w analizie danych. Wprowadzenie, definicje Źródła danych oraz ich klasyfikacja Narzędzia komputerowej analizy danych Techniki wizualizacji danych. Narzędzia wizualizacji danych na przykładzie MS Excel Narzędzia statystycznej analizy danych Systemy klasy Business Intelligence Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Hand D., Mannila H., Smith P., Eksploracja danych. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa Larose D.T., Odkrywanie wiedzy w bazach danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik. Helion. Gliwice Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Uczestnictwo w zajęciach Sprawozdania z laboratoriów Kolokwia w czasie semestru Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Na indywidualnych ustalonych z prowadzącym zasadach 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

3 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Analiza danych biznesowych 2. Kod przedmiotu: 4_6_42_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Systemów Informacyjnych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Internet i Multimedia w Zarządzaniu 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 3 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski wykładowca dr Piotr Czechowski wykładowca dr Dariusz Barbucha 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza identyfikuje istotę analizy danych charakteryzuje i objaśnia znaczenie systemów informacyjnych w analizie danych Akademia Morska w Gdyni objaśnia ważność i zasadność analizy danych we współczesnym świecie podaje przykłady systemów informacyjnych wspomagających analizę danych oraz klasyfikuje je uzasadnia stosowanie narzędzi analizy danych ocenia możliwości systemów informacyjnych pod kątem wspomagania analizy danych rozpoznaje różnicę pomiędzy wizualizacją danych a statystyczną analizą danych oraz inteligentną analizą danych wyjaśnia różnicę pomiędzy wizualizacją danych a statystyczną analizą danych uzasadnia znaczenie wizualizacji danych i statystycznej analizy danych wymienia metody statystycznej analizy danych charakteryzuje metody statystycznej analizy danych rekomenduje metody statystycznej analizy danych wymienia źródła danych identyfikuje i kategoryzuje źródła danych ocenia problemy analizy danych pod kątem rodzaju źródła danych wymienia techniki wizualizacji danych rozpoznaje narzędzia klasy Business Intelligence używa i przygotowuje narzędzia komputerowej analizy danych obsługuje narzędzia wizualizacji danych obsługuje narzędzia statystycznej analizy danych słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania identyfikuje własności poszczególnych technik wizualizacji danych omawia własności narzędzi klasy Business Intelligence Umiejętności dobiera stosowne narzędzia analizy danych analizuje i interpretuje dane na podstawie ich wizualizacji analizuje i interpretuje wyniki statystycznej analizy danych Kompetencje społeczne podejmuje dyskusje celem lepszego zrozumienia uzasadnia dobór poszczególnych technik wizualizacji danych ocenia narzędzia klasy Business Intelligence rekomenduje narzędzia analizy danych weryfikuje jakość uzyskanych wyników i formułuje wnioski weryfikuje jakość uzyskanych wyników i formułuje wnioski uzupełnia treści zająć o dodatkowe informacje z innych źródeł postępuje zgodnie z instrukcją badań pomaga innym członkom zespołu bierze odpowiedzialność za efekt końcowy badań akceptuje dowolny skład zespołu słucha argumentów członków zespołu weryfikuje własne poglądy i akceptuje wspólnie wypracowane stanowisko uzgadnia podział zadań w pracy zespołowej wpływa na sposób realizacji zadań czynnie uczestniczy w ocenie wykonanych zadań 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

4 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: nie dotyczy nie dotyczy 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota analizy danych. Systemy informacyjne w analizie danych. Wprowadzenie, definicje Źródła danych oraz ich klasyfikacja Narzędzia komputerowej analizy danych Techniki wizualizacji danych. Narzędzia wizualizacji danych na przykładzie MS Excel Narzędzia statystycznej analizy danych Systemy klasy Business Intelligence Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Hand D., Mannila H., Smith P., Eksploracja danych. Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa Larose D.T., Odkrywanie wiedzy w bazach danych. Wprowadzenie do eksploracji danych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion. Gliwice K. Masłowski. Excel 2007 PL. Ilustrowany przewodnik. Helion. Gliwice Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Uczestnictwo w zajęciach Sprawozdania z laboratoriów Kolokwia w czasie semestru Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Na indywidualnych ustalonych z prowadzącym zasadach 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: nie dotyczy 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: nie dotyczy

5 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Badania jakościowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_28_2_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Hanna Mackiewicz wykładowca dr Hanna Mackiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia metody badań jakościowych klasyfikuje metody badań jakościowych ocenia metody badań jakościowych pod kątem zastosowań. wymienia techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające Akademia Morska w Gdyni klasyfikuje techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające ocenia możliwości zastosowania technik projekcyjnych i innych technik wspomagających pod kątem zastosowań. wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu grupowego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu indywidualnego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej wybiera procedurę badawczą, adekwatną do sytuacji problemowej, ze wskazaniem na metodę pomiaru jakościowego odtwarza ramowy układ narzędzi pomiarowych stosowanych w badaniach jakościowych (scenariusz, arkusz obserwacji, kwestionariusz wywiadu) szczegółowo charakteryzuje poszczególne etapy procesu badawczego z wykorzystaniem metody wywiadu grupowego pogłębionego porównuje metodę wywiadu grupowego i metodę wywiadu indywidualnego szczegółowo wyjaśnia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej z uwzględnieniem teorii ugruntowanej Umiejętności szczegółowo uzasadnia wybór danej procedury badawczej konstruuje narzędzia pomiarowe do badań jakościowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem ich struktury ocenia korzyści i ograniczenia wykorzystania metody wywiadu grupowego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania wywiadu indywidulanego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania obserwacji uczestniczącej proponuje rozwiązania wykorzystania komplemnentarnych metod badawczych wykorzystuje adekwatne techniki wspomagające zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem treści wykładu śledzi tok wykładu cytuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze fragmenty zajęć w celu lepszego zrozumienia szuka uzasadnienia dla rozwijania kwalifikacji w zakresie badań jakościowych wyjaśnia korzyści i ograniczenia stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających z perspektywy etyki badawcza marketingowego wyszukuje informacje uzupełniające z innych źródeł dostrzega potrzebę doskonalenia cech charakteru weryfikuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających w świetle przyjętego przez siebie kierunku etycznego 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i Przedmiot powinien być poprzedzony następującymi przedmiotami: Marketing, Badania marketingowe dodatkowe:

6 Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota badań jakościowych Techniki wspomagające Znaczenie jakościowych badań marketingowych Proces marketingowych badań jakościowych Wywiad grupowy pogłębiony Wywiad indywidualny pogłębiony Obserwacja uczestnicząca 0 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki: pod redakcją D. Maison, A. Nogi-Bogomilskiego, GWP, Gdańsk Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 (wydanie III). 3. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nikodemska- Wołowik A. M.: Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Marketingowe testowanie produktów, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Sudoła, J. Szymczak i M. Haffera, PWE, Warszawa Mącik R. 2. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i Rynek, Marketing w praktyce. 17. Metody nauczania: Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin końcowy Aktywność na zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Brak wymagań 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Brak wymagań

7 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Badania jakościowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_17_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Hanna Mackiewicz wykładowca dr Hanna Mackiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia metody badań jakościowych klasyfikuje metody badań jakościowych ocenia metody badań jakościowych pod kątem zastosowań wymienia techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające Akademia Morska w Gdyni klasyfikuje techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające ocenia możliwości zastosowania technik projekcyjnych i innych technik wspomagających pod kątem zastosowań z uzasadnieniem wymienia opisuje etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu grupowego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu indywidualnego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej wybiera procedurę badawczą, adekwatną do sytuacji problemowej, ze wskazaniem na metodę pomiaru jakościowego odtwarza ramowy układ narzędzi pomiarowych stosowanych w badaniach jakościowych (scenariusz, arkusz obserwacji, kwestionariusz wywiadu) szczegółowo charakteryzuje poszczególne etapy procesu badawczego z wykorzystaniem metody wywiadu grupowego pogłębionego porównuje metodę wywiadu grupowego i metodę wywiadu indywidualnego szczegółowo wyjaśnia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej z uwzględnieniem teorii ugruntowanej Umiejętności szczegółowo uzasadnia wybór danej procedury badawczej konstruuje narzędzia pomiarowe do badań jakościowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem ich struktury ocenia korzyści i ograniczenia wykorzystania metody wywiadu grupowego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania wywiadu indywidulanego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania obserwacji uczestniczącej proponuje rozwiązania wykorzystania komplemnentarnych metod badawczych wykorzystuje adekwatne techniki wspomagające zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem treści wykładu śledzi tok wykładu cytuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze fragmenty zajęć w celu lepszego zrozumienia szuka uzasadnienia dla rozwijania kwalifikacji w zakresie badań jakościowych wyjaśnia korzyści i ograniczenia stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających z perspektywy etyki badawcza marketingowego wyszukuje informacje uzupełniające z innych źródeł dostrzega potrzebę doskonalenia cech charakteru weryfikuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających w świetle przyjętego przez siebie kierunku etycznego 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

8 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Przedmiot powinien być poprzedzony następującymi przedmiotami: Marketing, Badania marketingowe Brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota badań jakościowych Techniki wspomagające Znaczenie jakościowych badań marketingowych Proces marketingowych badań jakościowych Wywiad grupowy pogłębiony Wywiad indywidualny pogłębiony Obserwacja uczestnicząca 1 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki: pod redakcją D. Maison, A. Nogi-Bogomilskiego, GWP, Gdańsk Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 (wydanie III). 3. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nikodemska- Wołowik A. M.: Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Marketingowe testowanie produktów, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Sudoła, J. Szymczak i M. Haffera, PWE, Warszawa Mącik R. 2. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i Rynek, Marketing w praktyce. 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin końcowy Aktywność na zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Brak wymagań 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Brak wymagań

9 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Badania jakościowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_17_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie Przedsiębiorstwem 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Hanna Mackiewicz wykładowca dr Hanna Mackiewicz 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia metody badań jakościowych klasyfikuje metody badań jakościowych ocenia metody badań jakościowych pod kątem zastosowań wymienia techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające Akademia Morska w Gdyni klasyfikuje techniki projekcyjne i inne techniki wspomagające ocenia możliwości zastosowania technik projekcyjnych i innych technik wspomagających pod kątem zastosowań z uzasadnieniem wymienia opisuje etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu grupowego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem wywiadu indywidualnego pogłębionego wymienia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej wybiera procedurę badawczą, adekwatną do sytuacji problemowej, ze wskazaniem na metodę pomiaru jakościowego odtwarza ramowy układ narzędzi pomiarowych stosowanych w badaniach jakościowych (scenariusz, arkusz obserwacji, kwestionariusz wywiadu) szczegółowo charakteryzuje poszczególne etapy procesu badawczego z wykorzystaniem metody wywiadu grupowego pogłębionego porównuje metodę wywiadu grupowego i metodę wywiadu indywidualnego szczegółowo wyjaśnia etapy procesu badawczego z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej z uwzględnieniem teorii ugruntowanej Umiejętności szczegółowo uzasadnia wybór danej procedury badawczej konstruuje narzędzia pomiarowe do badań jakościowych wraz ze szczegółowym uzasadnieniem ich struktury ocenia korzyści i ograniczenia wykorzystania metody wywiadu grupowego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania wywiadu indywidulanego pogłębionego ocenia korzyści i ograniczenia z zastosowania obserwacji uczestniczącej proponuje rozwiązania wykorzystania komplemnentarnych metod badawczych wykorzystuje adekwatne techniki wspomagające zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem treści wykładu śledzi tok wykładu cytuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze fragmenty zajęć w celu lepszego zrozumienia szuka uzasadnienia dla rozwijania kwalifikacji w zakresie badań jakościowych wyjaśnia korzyści i ograniczenia stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających z perspektywy etyki badawcza marketingowego wyszukuje informacje uzupełniające z innych źródeł dostrzega potrzebę doskonalenia cech charakteru weryfikuje oceny korzyści i ograniczeń stosowanych metod badań jakościowych i technik wspomagających w świetle przyjętego przez siebie kierunku etycznego 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu

10 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Akademia Morska w Gdyni strona: Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Przedmiot powinien być poprzedzony następującymi przedmiotami: Marketing, Badania marketingowe Brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Istota badań jakościowych Techniki wspomagające Znaczenie jakościowych badań marketingowych Proces marketingowych badań jakościowych Wywiad grupowy pogłębiony Wywiad indywidualny pogłębiony Obserwacja uczestnicząca 1 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki: pod redakcją D. Maison, A. Nogi-Bogomilskiego, GWP, Gdańsk Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 (wydanie III). 3. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Maison D.: Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Nikodemska- Wołowik A. M.: Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Marketingowe testowanie produktów, praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Sudoła, J. Szymczak i M. Haffera, PWE, Warszawa Mącik R. 2. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Czasopisma ogólnomarketingowe: Marketing i Rynek, Marketing w praktyce. 17. Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Egzamin końcowy Aktywność na zajęciach Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Brak wymagań 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Brak wymagań

11 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_0_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Hanna Mackiewicz wykładowca dr Hanna Mackiewicz wykładowca mgr Agata Kaszuba 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia etapy procesu badawczego Akademia Morska w Gdyni rozróżnia problem decyzyjny od badawczego decyduje o zasadności przyjęcia poszczególnych etapów procesu badawczego ze względu na przyjęty problem decyzyjny wymienia etapy procesu doboru próby definiuje metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych wymienia podstawowe wytyczne do budowy kwestionariusza dostosowuje etapy procesu doboru próby dla danego przykładu praktycznego porównuje zalety i wady metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych konstruuje poprawny kwestionariusz ocenia proponowane rozwiązanie przyjętych etapów procesu doboru próby dla danego problemu badawczego rekomenduje najlepsze rozwiązanie dla proponowanego przykładu potrafi ocenić kwestionariusz, wskazać typy skal pomiarowych, uzasadnić konieczność pytań zawartych w kwestionariuszu wymienia metody redukcji, analizy danych i interpretacji wyników badania marketingowego wymienia metody prezentacji i oceny wyników badania marketingowego wybiera adekwatne treści z literatury do poruszanego problemu reaguje na polecenia przynaglające do działania zachęca uczestników grupy do podjęcia działania pyta na zajęciach, gdy ma trudności ze zrozumieniem śledzi tok zajęć wybiera metody redukcji, analizy danych i interpretacji wyników badania marketingowego możliwe do wykorzystania w rozwiązaniu problemu badawczego opisuje metody prezentacji i oceny wyników badania marketingowego Umiejętności odtwarza podane etapy procesu badawczego na zajęciach praktycznych wykazuje biegłość / sprawność w sytuacjach typowych potrafi w sposób mechaniczny wykonać zadanie projektowe Kompetencje społeczne prowokuje dyskusję na wykładzie w celu lepszego zrozumienia szuka uzasadnienia dla trudu wzbogacania wiedzy z przedmiotu, rozwijania umiejętności opracowuje książkę kodową, uzasadnia wybór metody analizy danych, potrafi zinterpretować przykładowe wyniki pomiaru potrafi ocenić raport z badania marketingowego samodzielnie projektuje badanie marketingowe adaptuje wiedzę do potrzeb rozwiązania konkretnego problemu badawczego ma własne pomysły, inicjatywę w realizacji projektu badania marketingowego ukazuje nowy sposób widzenia znanych faktów dostrzega potrzebę doskonalenia cech charakteru reaguje na polecenie pracy w grupach angażuje się w pracę zespołową wykazuje zdolności przywódcze, negocjacyjne akceptuje losowo dobrany skład zespołu słucha uważnie argumentów członków zespołu dąży do wypracowania wspólnego rozwiązania na drodze porozumienia

12 Akademia Morska w Gdyni strona: Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Przedmiot powinien być poprzedzony zajęciami z Podstaw marketingu i zarządzania, Statystyki (opisowej i indukcyjnej) oraz uzupełniony o przedmiot Badania jakościowe w celu zwiększenia kwalifikacji 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak zaleceń 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Badania marketingowe a podejmowanie decyzji Projektowanie badań marketingowych Konceptualizacja. Analiza i określenie problemu badawczego Projektowanie próby Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych Wytyczne do budowy kwestionariusza Wytyczne do budowy jakościowych instrumentów pomiarowych Metody redukcji i analizy danych Zaplanowanie badania, okreslenie jego kosztów i wartości informacji otrzymanej z badania Redukcja, wstępna analiza danych i interpretacja wyników badania Wytyczne do przygotowania raportu z badania Rynek badań marketingowych w Polsce Wybrane zagadnienia z etyki badań marketingowych 2 2 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 (wydanie III) 4. Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa Malhotra N.K., Marketing Research, Prentice -Hall International, Inc, New Jersey Bieżące artykuły w czasopisamach ogólnomarketingowych: `Marketing i Rynek` oraz `Marketing w Praktyce` 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań: pod redakcją K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Domański T., Kowalski P., Marketing dla menedżerów, Wyd. naukowe PWN, Warszawa-Łódź Kowal J.: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Wrocław 1998, s Prymon M.: Badania marketingowe w aspektach menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, praca zbiorowa pod redakcją A. Nowickiego, PWE, Warszawa Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Sprawozdania z laboratoriów Aktywność na zajęciach Egzamin końcowy 70 20

13 Akademia Morska w Gdyni strona: 8 Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna prowadzącego ze studentem co do terminu odpracowania zajęć 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Przedmiot obligatoryjny. Brak wymagań

14 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Badania marketingowe 2. Kod przedmiotu: 4_6_0_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Ekonomii i Zarządzania 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: 5. Typ przedmiotu: Obowiązkowy 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 4 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr Hanna Mackiewicz wykładowca dr Hanna Mackiewicz wykładowca mgr Agata Kaszuba 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza wymienia etapy procesu badawczego Akademia Morska w Gdyni rozróżnia problem decyzyjny od badawczego decyduje o zasadności przyjęcia poszczególnych etapów procesu badawczego ze względu na przyjęty problem decyzyjny wymienia etapy procesu doboru próby definiuje metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych wymienia podstawowe wytyczne do budowy kwestionariusza dostosowuje etapy procesu doboru próby dla danego przykładu praktycznego porównuje zalety i wady metod zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych konstruuje poprawny kwestionariusz ocenia proponowane rozwiązanie przyjętych etapów procesu doboru próby dla danego problemu badawczego rekomenduje najlepsze rozwiązanie dla proponowanego przykładu potrafi ocenić kwestionariusz, wskazać typy skal pomiarowych, uzasadnić konieczność pytań zawartych w kwestionariuszu wymienia metody redukcji, analizy danych i interpretacji wyników badania marketingowego wymienia metody prezentacji i oceny wyników badania marketingowego wybiera adekwatne treści z literatury do poruszanego problemu reaguje na polecenia przynaglające do działania zachęca uczestników grupy do podjęcia działania pyta na zajęciach, gdy ma trudności ze zrozumieniem śledzi tok zajęć wybiera metody redukcji, analizy danych i interpretacji wyników badania marketingowego możliwe do wykorzystania w rozwiązaniu problemu badawczego opisuje metody prezentacji i oceny wyników badania marketingowego Umiejętności odtwarza podane etapy procesu badawczego na zajęciach praktycznych wykazuje biegłość / sprawność w sytuacjach typowych potrafi w sposób mechaniczny wykonać zadanie projektowe Kompetencje społeczne prowokuje dyskusję na wykładzie w celu lepszego zrozumienia szuka uzasadnienia dla trudu wzbogacania wiedzy z przedmiotu, rozwijania umiejętności opracowuje książkę kodową, uzasadnia wybór metody analizy danych, potrafi zinterpretować przykładowe wyniki pomiaru potrafi ocenić raport z badania marketingowego samodzielnie projektuje badanie marketingowe adaptuje wiedzę do potrzeb rozwiązania konkretnego problemu badawczego ma własne pomysły, inicjatywę w realizacji projektu badania marketingowego ukazuje nowy sposób widzenia znanych faktów dostrzega potrzebę doskonalenia cech charakteru reaguje na polecenie pracy w grupach angażuje się w pracę zespołową wykazuje zdolności przywódcze, negocjacyjne akceptuje losowo dobrany skład zespołu słucha uważnie argumentów członków zespołu dąży do wypracowania wspólnego rozwiązania na drodze porozumienia

15 Akademia Morska w Gdyni strona: Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i dodatkowe: Przedmiot powinien być poprzedzony zajęciami z Podstaw marketingu i zarządzania, Statystyki (opisowej i indukcyjnej) oraz uzupełniony o przedmiot Badania jakościowe w celu zwiększenia kwalifikacji 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: Brak zaleceń 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst. 1 Badania marketingowe a podejmowanie decyzji Projektowanie badań marketingowych Konceptualizacja. Analiza i określenie problemu badawczego Projektowanie próby Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych Wytyczne do budowy kwestionariusza Wytyczne do budowy jakościowych instrumentów pomiarowych Metody redukcji i analizy danych Zaplanowanie badania, okreslenie jego kosztów i wartości informacji otrzymanej z badania Redukcja, wstępna analiza danych i interpretacja wyników badania Wytyczne do przygotowania raportu z badania Rynek badań marketingowych w Polsce Wybrane zagadnienia z etyki badań marketingowych 2 2 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: 1. Churchill G.A.: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Duliniec E.: Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002 (wydanie III) 4. Kędzior Z., Karcz K.: Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa Malhotra N.K., Marketing Research, Prentice -Hall International, Inc, New Jersey Bieżące artykuły w czasopisamach ogólnomarketingowych: `Marketing i Rynek` oraz `Marketing w Praktyce` 16. Zalecana lista lektur uzupełniających: 1. Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań: pod redakcją K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław Domański T., Kowalski P., Marketing dla menedżerów, Wyd. naukowe PWN, Warszawa-Łódź Kowal J.: Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Wrocław 1998, s Prymon M.: Badania marketingowe w aspektach menedżerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków System informacyjny marketingu przedsiębiorstw. Modelowanie, praca zbiorowa pod redakcją A. Nowickiego, PWE, Warszawa Szreder M.: Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Sprawozdania z laboratoriów Aktywność na zajęciach Egzamin końcowy 70 20

16 Akademia Morska w Gdyni strona: 10 Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: Umowa indywidualna prowadzącego ze studentem co do terminu odpracowania zajęć 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: Brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: Przedmiot obligatoryjny. Brak wymagań

17 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce 2. Kod przedmiotu: 4_6_18_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Logistyki i Systemów Transportowych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Logistyka i Handel Morski 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. Jerzy Kubicki wykładowca dr hab. Jerzy Kubicki 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza definiuje i interpretuje podstawowe rozumienie terminów bezpieczeństwo i ochrona Akademia Morska w Gdyni definiuje i charakteryzuje terminy bezpieczeństwo i ochrona w działalności gospodarczej interpretuje szczególnie znaczenie bezpieczeństwa i ochrony w logistyce wymienia regulacje prawne międzynarodowe i krajowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wymienia warunki wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa i ochrony opisuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej identyfikuje formy działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony w działalności gospodarczej omawia wpływ bezpieczeństwa i ochrony na jakość i efektywność działalności gospodarczej interpretuje znaczenie regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wymienia i interpretuje warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Umiejętności interpretuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej ilustruje strategiczne problemy bezpieczeństwa i ochrony w działalności gospodarczej wskazuje czynniki podwyższające bezpieczeństwo ochrony w logistyce oraz wpływ na jakość i efektywność usług analizuje regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pod względem adekwatności interpretuje i analizuje warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w logistyce opisuje i analizuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej analizuje kierunki działań strategicznych prowadzących do wzrostu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce rekomenduje własne lub zaczerpnięte z źródeł rozwiązania podwyższające bezpieczeństwo i ochronę w usługach logistycznych słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem problemu Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze problemy w celu lepszego zrozumienia i możliwości aplikacji wyszukuje informacji poszerzających i uzupełniających z innych źródeł weryfikuje problemy bezpieczeństwa i ochrony w logistyce uwzględniając czynniki je determinujące porządkuje i modeluje układ czynników determinujących bezpieczeństwo i ochronę w logistyce proponuje nowe rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa i ochrony w logistyce identyfikuje kierunki działań prowadzących do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce formułuje kierunki działań prowadzących do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce proponuje nowe formuły zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w logistyce 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak wymagań dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst.

18 Akademia Morska w Gdyni strona: 11 1 Pojęcia i charakterystyki bezpieczeństwa i ochrony w procesach gospodarczych Zagrożenia wewnętrzne (branżowe)w logistycznych łańcuchach dostaw Zagrożenia zewnętrzne w logistycznych łańcuchach dostaw Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w logistycznych łańcuchach dostaw Zarządzanie bezpieczeństwem w logistycznych łańcuchach dostaw Zarządzanie ochroną w logistycznych łańcuchach dostaw Metody i narzędzia realizacji bezpieczeństwa i ochrony w logistyce Wpływ bezpieczeństwa i ochrony na efektywność i konkurencyjność usług logistycznych Przyszłe procedury bezpieczeństwa i ochrony w usługach logistycznych. 1 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: J.Kubicki, A.Kuriata: Problemy logistyczne w modelowaniu łańcuchów transportowych, Wyd. KiŁ, warszawa 2002 J.Kubicki, I.Urbanyi-Popiołek, J.Miklińska: Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wyd. WSM Gdynia, Gdynia 2000 J.Kubicki: Bezpieczeństwo i ochrona w usługach logistycznych W.Łuczak: Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd.Tur, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: Ochrona żeglugi i portów morskich w świetle uregulowań Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Unii Europejskiej. Raport dla Ministerstwa Infrastruktury, opracował zespół pod kierunkiem J.Kubickiego, Gdynia 2007 (strona internetowa MI) Usługi logistyczne. Pr. zbior. pod red. W. Rydzkowskiego, Wyd. ILiGM, Poznań 2004 Podręcznik spedytora. Pr. zbior. pod red. D.Marciniak-Neider i J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: brak wymagań 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

19 KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2011/ Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i ochrona w logistyce 2. Kod przedmiotu: 4_6_18_3_5_6_ Jednostka prowadząca: Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Katedra Logistyki i Systemów Transportowych 4. Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Logistyka i Handel Morski 5. Typ przedmiotu: Fakultatywny 6. Poziom przedmiotu: pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne 7. Rok, semestr studiów: Rok: 3 semestr: 6 8. Liczba punktów ECTS: 2 9. Wykładowcy: Funkcja Tytuł Imię i Nazwisko koordynator przedm. dr hab. Jerzy Kubicki wykładowca dr hab. Jerzy Kubicki 10. Efekty kształcenia na ocenę: na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Wiedza definiuje i interpretuje podstawowe rozumienie terminów bezpieczeństwo i ochrona Akademia Morska w Gdyni definiuje i charakteryzuje terminy bezpieczeństwo i ochrona w działalności gospodarczej interpretuje szczególnie znaczenie bezpieczeństwa i ochrony w logistyce wymienia regulacje prawne międzynarodowe i krajowe w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wymienia warunki wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwa i ochrony opisuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej identyfikuje formy działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony w działalności gospodarczej omawia wpływ bezpieczeństwa i ochrony na jakość i efektywność działalności gospodarczej interpretuje znaczenie regulacji prawnych krajowych i międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wymienia i interpretuje warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Umiejętności interpretuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej ilustruje strategiczne problemy bezpieczeństwa i ochrony w działalności gospodarczej wskazuje czynniki podwyższające bezpieczeństwo ochrony w logistyce oraz wpływ na jakość i efektywność usług analizuje regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pod względem adekwatności interpretuje i analizuje warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w logistyce opisuje i analizuje czynniki determinujące bezpieczeństwo i ochronę w działalności gospodarczej analizuje kierunki działań strategicznych prowadzących do wzrostu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce rekomenduje własne lub zaczerpnięte z źródeł rozwiązania podwyższające bezpieczeństwo i ochronę w usługach logistycznych słucha uważnie treści wykładu, zadaje pytania gdy ma trudności ze zrozumieniem problemu Kompetencje społeczne dyskutuje trudniejsze problemy w celu lepszego zrozumienia i możliwości aplikacji wyszukuje informacji poszerzających i uzupełniających z innych źródeł weryfikuje problemy bezpieczeństwa i ochrony w logistyce uwzględniając czynniki je determinujące porządkuje i modeluje układ czynników determinujących bezpieczeństwo i ochronę w logistyce proponuje nowe rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa i ochrony w logistyce identyfikuje kierunki działań prowadzących do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce formułuje kierunki działań prowadzących do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony w logistyce proponuje nowe formuły zarządzania bezpieczeństwem i ochroną w logistyce 11. Sposób realizacji: Zajęcia na miejscu 12. Wymagania wstępne i brak wymagań dodatkowe: 13. Zalecane fakultatywne komponenty przedmiotu: brak wymagań 14. Treści przedmiotu wraz z ilościami godzin na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Lp Opis st. nst.

20 Akademia Morska w Gdyni strona: 12 1 Pojęcia i charakterystyki bezpieczeństwa i ochrony w procesach gospodarczych Zagrożenia wewnętrzne (branżowe)w logistycznych łańcuchach dostaw Zagrożenia zewnętrzne w logistycznych łańcuchach dostaw Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w logistycznych łańcuchach dostaw Zarządzanie bezpieczeństwem w logistycznych łańcuchach dostaw Zarządzanie ochroną w logistycznych łańcuchach dostaw Metody i narzędzia realizacji bezpieczeństwa i ochrony w logistyce Wpływ bezpieczeństwa i ochrony na efektywność i konkurencyjność usług logistycznych Przyszłe procedury bezpieczeństwa i ochrony w usługach logistycznych. 1 1 Razem godziny Zalecana lista lektur podstawowych: J.Kubicki, A.Kuriata: Problemy logistyczne w modelowaniu łańcuchów transportowych, Wyd. KiŁ, warszawa 2002 J.Kubicki, I.Urbanyi-Popiołek, J.Miklińska: Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe, Wyd. WSM Gdynia, Gdynia 2000 J.Kubicki: Bezpieczeństwo i ochrona w usługach logistycznych W.Łuczak: Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd.Tur, Warszawa Zalecana lista lektur uzupełniających: Ochrona żeglugi i portów morskich w świetle uregulowań Międzynarodowej Organizacji Morskiej i Unii Europejskiej. Raport dla Ministerstwa Infrastruktury, opracował zespół pod kierunkiem J.Kubickiego, Gdynia 2007 (strona internetowa MI) Usługi logistyczne. Pr. zbior. pod red. W. Rydzkowskiego, Wyd. ILiGM, Poznań 2004 Podręcznik spedytora. Pr. zbior. pod red. D.Marciniak-Neider i J. Neider, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia Metody nauczania: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Metody i kryteria oceniania: Lp Kryteria oceniania: składowe Próg zaliczeniowy [%] Procent składowej oceny końcowej 1 Aktywność na zajęciach Zaliczenie końcowe Zasady odrabiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach konwencyjnych (STCW) i innych przedmiotach: brak wymagań 19. Język wykładowy: polski 20. Praktyki w ramach przedmiotu: brak wymagań 21. Kryteria kwalifikacji na zajęcia: brak wymagań

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Sylabus zajęć Nazwa przedmiotu Międzynarodowe Organizacje gospodarcze Prowadzący Dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP Specjalność

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo