SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów"

Transkrypt

1 objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora oznaczone są następująco: r rachunkowość AR Akademia Rachunkowości pdop podatek dochodowy od osób prawnych pdof podatek dochodowy od osób fizycznych VAT podatek VAT us ubezpieczenia społeczne pp prawo pracy in inne podatki i opłaty, procedury ws wskaźniki i stawki Na przykład: 25/S-pdof-29 oznacza: SFK nr 25, segregator, dział Podatek dochodowy od osób fizycznych, str ZMIANY PRAWA nr/str. A Agencje zatrudnienia 1/Z-3; 48/Z-3 Akcyza na papierosy 13/Z-3 B Bhp obowiązki pracodawcy 6/Z-4 C Czynniki szkodliwe w środowisku pracy 20/Z-3; 23/Z-3 D Deklaracje akcyza 4/Z-3 Deklaracje pdof 4/Z-3; 45/Z-3 Deklaracje pdop 4/Z-4 Deklaracje podatkowe dla prowadzących gospodarstwa domowe 48/Z-3 Deklaracje podatkowe VAT 41/Z-3 Deklaracje podatkowe zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 45/Z-3 Dług celny 25/Z-3 Dodatki do wynagrodzenia 16/Z-3 Dodatki pieniężne 28-29/Z-3 Dofinansowanie dla instytucji kultury 9/Z-3 Dofinansowanie z PFRON 14/Z-3 Dofinansowanie ze środków UE 13/Z-3; 14/Z-3 Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych 20/Z-4; 21/Z-3 Doradztwo podatkowe 5/Z-3; 13/Z-4; 43/Z-3 Doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym 22/Z-4 Dostęp do zawodów prawniczych 37/Z-3 Działalność turystyczna 11/Z-3 E Eksmisja z mieszkania 8/Z-3 Emisja certyfikatów inwestycyjnych 30/Z-3

2 ZMIANY PRAWA nr/str. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska 19/Z-3 F Faktury w formie elektronicznej 32/Z-3 Fundusze emerytalne 33/Z-3; 42/Z-3 G Gospodarka finansowa zakładów budżetowych 9/Z-3 Gry i zakłady wzajemne 3/Z-7 I Import towarów 25/Z-3 Informacja podsumowująca 40/Z-3; 44/Z-3 Informacja o wynagrodzeniu nierezydentów 44/Z-4 Informacje o transakcjach giełdowych 50/Z-3 Informacje od emitentów papierów wartościowych 15/Z-3 Inwestycje w zakresie zatrudnienia 2/Z-3 J Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych 26/Z-4 K Kasy rejestrujące 3/Z-5 Kontrola podatkowa 38/Z-3; 39/Z-3 Kontrola skarbowa 41/Z-3 Kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu 26/Z-4 Koszty opłat sądowych 39/Z-4 Krajowy Fundusz Kapitałowy 17/Z-4 Krajowy Rejestr Sądowy 23/Z-3 Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorców 10/Z-3 Kredyty na działalność innowacyjną 41/Z-5 Księga przychodów i rozchodów 4/Z-6 L Lobbing 40/Z-4 M Magazynowanie paliw w składach podatkowych 32/Z-3 Maksymalne stawki opłaty produktowej na rok /Z-3 Mediacja w postępowaniu cywilnym 40/Z-4 N Nadzór nad instytucjami finansowymi 23/Z-4 Nadzór nad rynkiem kapitałowym 41/Z-4 Normy szacunkowe 44/Z-3 Nowa stawka odsetek od zaległości podatkowych 34/Z-3 Nowe terminy przedawnienia 32/Z-3 Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 7/Z-3 Nowelizacja ustawy o VAT 7/Z-4; 24/Z-3 Nowy termin zapłaty VAT w imporcie 48/Z-4 O Obniżka akcyzy 40/Z-3; 41/Z-3 Obowiązek odzysku i recyklingu 12/Z-3 Obowiązek zwolnienia pracownika 18/Z-4 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 3

3 4 ZMIANY PRAWA nr/str. Obowiązki sprawozdawcze pośredników w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych 48/Z-3 Obrót instrumentami finansowymi 41/Z-4 Obrót papierami wartościowymi 41/Z-4 Obrót z zagranicą 9/Z-3 OC agentów i brokerów ubezpieczeniowych 5/Z-4; 31/Z-3 OC podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe 18/Z-3 Ochrona praw konsumentów 31/Z-4 Ochrona roszczeń pracowniczych 18/Z-3 Ochrona wypłat dla pracowników 19/Z-3 Odroczenie należności celnych 17/Z-3 Odsetki i opłata prolongacyjna 38/Z-3 Odsetki ustawowe 5/Z-3; 44/Z-3 Opłata skarbowa 30/Z-4; 35/Z-3 Opłata za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 28-29/Z-3 Opłaty produktowe 36/Z-4 Organizacje pożytku publicznego 4/Z-6 Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy 34/Z-4 P Państwowa Inspekcja Pracy 19/Z-3 Partnerstwo publiczno-prywatne 40/Z-3 Płaca minimalna 36/Z-3 Podatek akcyzowy 37/Z-3 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1/Z-4; 8/Z-3; 10/Z-3; 49/Z-4; 50/Z-4 Podatek dochodowy od osób prawnych 49/Z-3 Podatek ekologiczny od samochodów 17/Z-4 Podatek od spadków i darowizn 5/Z-3 Podatek od towarów i usług 3/Z-5; 14/Z-4; 25/Z-3; 50/Z-4 Podróże służbowe 3/Z-5; 42/Z-3 Podwyżka akcyzy 6/Z-3; 25/Z-4; 26/Z-3; 27/Z-3 Pomoc dla mikroprzedsiębiorców 2/Z-3 Pomoc dla ZPChr 17/Z-3; 42/Z-3 Pomoc na inwestycje i w zakresie doradztwa 2/Z-3 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 15/Z-4 Pożyczki dla publicznych ZOZ 28-29/Z-4 Prawo budowlane 37/Z-4 Prawo celne 19/Z-3 Prawo dewizowe 13/Z-3

4 ZMIANY PRAWA nr/str. Procedury celne 22/Z-3; 23/Z-4 Produkty niebezpieczne 22/Z-3 Program Pomoc Techniczna 2/Z-4 Program Transport 2/Z-4 Prokuratoria generalna 40/Z-5 Promocja turystyki i kultury 2/Z-3 Promocja zatrudnienia 1/Z-3 Prospekty emisyjne 15/Z-3 Prowadzenie ksiąg rachunkowych 4/Z-5 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 7/Z-4 Przymusowy wykup akcji 50/Z-3 R Rachunkowość funduszy emerytalnych 27/Z-3 Raje podatkowe 24/Z-3 Recykling pojazdów 9/Z-4 Rejestr inwestorów kwalifikowanych 45/Z-4 Rejestracja odbiorników radiowych i telewizyjnych 33/Z-3 Rejestracja podatników VAT 40/Z-3 Renty strukturalne dla rolników 48/Z-3 Rynek pracy 37/Z-4 S Skład podatkowy 12/Z-3 Składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 16/Z-3 Specjalne strefy ekonomiczne 17/Z-3 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i jego przekształcanie 31/Z-3 Sprawozdania dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 30/Z-3 Sprawozdania finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych 30/Z-3 Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń 16/Z-3 Stawka 0% VAT dla instytucji i organizacji międzynarodowych 43/Z-3 Stawka VAT 0% i zwolnienie w składach celnych 48/Z-4 Stawki podatku od środków transportowych 48/Z-4 Szkolenia bhp 30/Z-4 Szkolnictwo wyższe 37/Z-3 Średni, mały, mikroprzedsiębiorca definicje 4/Z-5 T Taksa notarialna 6/Z-4 Towarzystwa ubezpieczeniowe 32/Z-4 U Ubezpieczenia komunikacyjne 39/Z-4 Ubezpieczenie OC 26/Z-3 Uchylanie mandatów karnych 32/Z-3 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 5

5 6 ZMIANY PRAWA Ulga w składkach dla rozpoczynających działalność gospodarczą 34/Z-3 Uprawnienia Skarbu Państwa w spółkach o znaczeniu szczególnym 32/Z-4 Uznanie kwalifikacji zawodowych 33/Z-3; 35/3 V VAT 4/Z-3; 8/Z-3 VAT sprzedaż wysyłkowa 4/Z-3 W Wezwania do ZUS zwrot kosztów przejazdu 5/Z-4 Właściwość organów podatkowych 38/Z-3 Wspieranie inwestycji 3/Z-6 Wycofanie pojazdu z ruchu 35/Z-3 Wymagania wobec pracowników samorządowych 31/Z-3 Wynagrodzenie minimalne 40/Z-3 Wynagradzanie pracowników samorządowych 34/Z-3 Wynagrodzenie pracowników ochrony jednostek budżetowych 33/Z-3 Wypadki przy pracy 2/Z-4 Wyroby akcyzowe zharmonizowane 24/Z-4 Wysokość opłat na rzecz KPWiG 48/Z-3 Wysokość opłat za wydanie i zamianę świadectwa homologacji 28-29/Z-4 Wzory przemysłowe 27/Z-4 Z Zabezpieczenie akcyzowe 24/Z-3 Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego 38/Z-4 Zakaz lichwy 36/Z-4 Zamówienia publiczne 15/Z-4; 21/Z-4 Zaniechanie wpłat z zysku 5/Z-3 Zastaw rejestrowy 1/Z-4 Zastaw skarbowy 39/Z-3 Zaświadczenia organów podatkowych 38/Z-3 Zatrudnianie młodocianych 16/Z-4; 33/Z-3 Zatrudnianie niepełnosprawnych 1/Z-4 Zatrudnienie w służbie bhp 31/Z-3 Zawody regulowane 35/Z-4 Zbiorcze portfele papierów wartościowych 30/Z-3 Zmiana w podatku dochodowym od osób prawnych 22/Z-3 Zmiany w Ordynacji podatkowej 33/Z-4 Zryczałtowany podatek dochodowy 50/Z-4 Zwolnienie z podatku dochodowego 2/Z-4; 4/Z-5; 14/Z-3; 20/Z-3; 21/Z-3 Zwolnienie z podatku środków z Funduszu Pracy 20/Z-3 nr/str.

6 ZMIANY PRAWA Zwrot akcyzy dla przedstawicielstw dyplomatycznych Zwrot VAT nr/str. 40/Z-3 25/Z-3; 43/Z-4 KOMPENDIUM nr str. 1. Wykaz zmian w podatkach dochodowych 1 Z-5 2. Planowanie działalności gospodarczej w formie spółek 2 Z-5 3. Jak prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy 3 Z-9 4. Jak dochodzić od pracownika pokrycia straty w powierzonym mieniu 3 Z Podatnik VAT w urzędzie skarbowym rejestracja, wnioski, deklaracje 4 Z-7 6. Podatnik VAT w urzędzie skarbowym procedury szczególne 4 Z Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2004 r. 5 Z-5 8. Zamknięcie roku podatkowego Z-5 9. Zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne nowe zasady 7 Z Ustalanie podstawy wymiaru i rozliczanie składek za pracowników delegowanych za granicę 7 Z Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wskazówki istotne dla księgowych 8 Z Kreowanie wizerunku własnej firmy przez działania reklamowe i promocyjne 9 Z Reprezentacja i reklama w podatkach dochodowych limitowanie i dokumentowanie wydatków 9 Z Reprezentacja i reklama a VAT podstawa opodatkowania i stawki podatku, obowiązki dokumentacyjne 9 Z Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym 10 Z Kredyty i pożyczki nominowane albo indeksowane w walutach obcych 10 Z Sprzedaż towarów i usług prawa i obowiązki stron w obrocie profesjonalnym i konsumenckim 11 Z Rękojmia i gwarancja w obrocie gospodarczym 11 Z Rękojmia i gwarancja w orzecznictwie sądowym 11 Z Jak uzyskać odszkodowanie od kontrahenta 12 Z Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu 12 Z Nieodpłatne świadczenia skutki w podatkach dochodowych i VAT 13 Z Jak zdobyć nowy zawód i podnieść kwalifikacje z zakresu finansów 13 Z-14 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 7

7 8 KOMPENDIUM nr str. 24. Szczególne procedury opodatkowania VAT towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich i dzieł sztuki 14 Z Opodatkowanie dochodów osiąganych w ramach stosunku pracy i działalności wykonywanej osobiście 14 Z Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego ważne dla przedsiębiorców 15 Z Odzyskiwanie należności skutki podatkowe 15 Z Postępowanie egzekucyjne pisma i orzeczenia 15 Z Współpraca firm wybór najkorzystniejszej formy 16 Z Umowy o współpracy gospodarczej aspekty podatkowe 16 Z Jak pozyskać kontrahentów zagranicznych i zwiększyć sprzedaż 17 Z Jak organizować transport towarów 17 Z Ulgi związane z budownictwem zachowanie praw do ulg i konsekwencje ich utraty 18 Z Opakowania wymagania i obowiązki przedsiębiorców 18 Z Korekta zeznań i deklaracji podatkowych pisma i orzeczenia 18 Z Zasady rozliczania VAT przez małego podatnika 19 Z Księga przychodów i rozchodów a VAT 19 Z Kto i na jakich zasadach może wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej 19 Z Zasady działalności gospodarczej w Unii Europejskiej 20 Z Działalność gospodarcza w wybranych krajach Unii Europejskiej 20 Z Zmiany własnościowe w spółce cywilnej, jawnej i z o.o. 21 Z Skutki podatkowe przekształcania spółek 21 Z Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. 21 Z Umowa ubezpieczenia na co zwrócić uwagę 22 Z Czy warto się zdecydować na outsourcing windykacji 22 Z Podatek giełdowy jak rozliczać zyski z akcji i udziałów 22 Z Skutki nowelizacji ustawy o VAT 23 Z Polskie i europejskie znaki towarowe procedury rejestracyjne i zakres ochrony 23 Z Świadczenia związane z macierzyństwem zmiany od 1 września 2005 r. 24 Z Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawców i uprawnienia pracowników 24 Z Aport w spółce skutki podatkowe, przedmiot, forma wniesienia 25 Z Odpowiedzialność karna za niepłacenie podatków 25 Z Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z bankiem 26 Z-5

8 KOMPENDIUM nr str. 54. Które depozyty i w jakiej wysokości zabezpiecza Bankowy Fundusz Gwarancyjny 26 Z Leasing konsumencki nowym sposobem na sfinansowanie zakupu samochodu 26 Z Dywidenda w spółkach kapitałowych skutki prawne 27 Z Jak rozwijać działalność i zdobywać klientów w biurze rachunkowym 27 Z Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska formy ponadnarodowej działalności gospodarczej 27 Z Certyfikaty ekologiczne sposób na poprawę konkurencyjności 27 Z Na co zwrócić uwagę przygotowując ofertę przetargową Z Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych Z Aspekty podatkowe uczestnictwa w przetargu publicznym Z Problemy w procesie udzielania zamówień publicznych wybór orzeczeń i opinii Z Jak zorganizować pracę biura rachunkowego i zatrudniać pracowników 30 Z Udział notariusza w powstaniu, działalności i likwidacji spółek 30 Z Zmiany w Ordynacji podatkowej ważne dla przedsiębiorców 31 Z Jakie opłaty podlegają przepisom Ordynacji podatkowej 31 Z Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego 32 Z Pracownicy tymczasowi zasady zatrudniania 33 Z Pracownicy tymczasowi w Unii Europejskiej 33 Z Praca tymczasowa najczęściej zadawane pytania 33 Z Funkcje finansowo-księgowe w Excelu poradnik dla początkujących 34 Z PHARE 2003 ostatnia edycja funduszy przedakcesyjnych dla firm 35 Z Krajowy Fundusz Kapitałowy pomoc dla polskiej przedsiębiorczości 35 Z Obrót akcjami rodzaje akcji i sposoby nabycia 36 Z Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji 36 Z Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony konsumentów 37 Z Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 37 Z Elastyczne kształtowanie czasu pracy zadaniowy czas pracy, praca weekendowa, skrócony tydzień pracy 38 Z-5 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 9

9 KOMPENDIUM nr str Skutki zawarcia umowy o zakazie konkurencji 38 Z Postępowanie upadłościowe i naprawcze jako szansa na uratowanie przedsiębiorstwa 39 Z Kiedy złożyć wniosek o upadłość orzecznictwo 39 Z Nabycie przez wierzyciela środka trwałego od upadłego 39 Z Jak wykorzystać internet do inwestycji na giełdzie 39 Z Świadczenie usług na rzecz zagranicznych kontrahentów w zakresie napraw, uszlachetniania, przerobu lub przetwarzania towarów aspekty celne i podatkowe 40 Z Podatek giełdowy korzyści z urzędowych interpretacji przepisów 41 Z Sposoby obniżenia podatku giełdowego za 2005 r. 41 Z Warunki produkcji i obrotu artykułami żywnościowymi najnowsze zmiany przepisów 41 Z Prawne ograniczenia reklamy 42 Z Kiedy i na jakich zasadach przysługują dodatki do wynagrodzeń 42 Z Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części skutki podatkowe 43 Z Ewidencja księgowa nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 43 Z Wykorzystanie Excela do obliczania amortyzacji i wyceny papierów wartościowych 44 Z Ewidencja rozliczenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy 45 Z Nieuczciwa konkurencja prawa i obowiązki przedsiębiorców 45 Z Odprawy dla pracowników zasady przyznawania, wysokość 48 Z Skutki przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę 48 Z Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy 48 Z Moment powstania przychodu szczególne przypadki 49 Z Ustanowienie pełnomocnika, rodzaje pełnomocnictwa, zakres odpowiedzialności pełnomocnika oraz mocodawcy 49 Z Jak prawo reguluje relacje między dużymi a małymi akcjonariuszami nowe przepisy 50 Z Jak uzyskać poręczenie lub gwarancję Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 50 Z-18

10 KLUB KSIĘGOWEGO nr str. 1. Jak efektywnie kontrolować finanse i podatki firmy II Zlot Użytkowników Rozwiązań Finansowych (Szczyrk, stycznia 2005 r.) 8 Z Porozumienie o współpracy z korzyścią dla księgowych 10 Z-38 RACHUNKOWOŚĆ nr str. 1. Dokumentacja przyjęcia materiałów do magazynu 4 S-r-1 2. Jak rozliczyć stratę poniesioną na działalności gospodarczej 4 S-r-2 3. Zakres dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości firmy 5 S-r-5 4. Operacje bankowe między własnymi rachunkami za granicą 5 S-r-6 5. Ewidencja zapasów w stałych cenach ewidencyjnych a prezentacja w sprawozdaniu 6 S-r-7 6. Zasady gospodarki kasowej i zabezpieczenia gotówki 8 S-r-9 7. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z zagadnień prawnych 8 S-r Prowadzenie ksiąg przez osobę niemającą zarejestrowanej działalności gospodarczej a obowiązek ubezpieczenia OC 11 S-r Ewidencja sprzedaży aktywów trwałych 11 S-r Skutki księgowe naliczenia i niewypłacenia wynagrodzeń 11 S-r Ujęcie w księgach prowizji od kredytów bankowych 15 S-r Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z finansów 15 S-r Czy warto prowadzić pracownicze książeczki narzędziowe 16 S-r Ewidencja analityczna niewypłaconych wynagrodzeń i nieopłaconych składek ZUS 16 S-r Ujęcie w księgach rachunkowych posezonowej obniżki cen towarów 18 S-r Przejęcie dokumentacji księgowej przez organy ścigania a konieczność składania rocznego zeznania podatkowego 18 S-r Wpływ okresu przypisania kosztów na rozliczenia księgowe i podatkowe 18 S-r Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 19 S-r Transakcje wewnątrzwspólnotowe w księgach rachunkowych 20 S-r Ujęcie w księgach rachunkowych skutków korekty podatku naliczonego 20 S-r-36 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 11

11 RACHUNKOWOŚĆ nr str Ewidencja podatku VAT, dla którego obowiązek podatkowy powstał po dniu bilansowym 20 S-r Ewidencja kosztów nabycia gruntu i uzbrojenia terenu w ramach inwestycji 21 S-r Elementy składowe opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego 21 S-r Poniesienie straty podatkowej a konieczność tworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 S-r Czy w małych i średnich firmach opłaca się sporządzać zestawienie zmian w kapitale własnym 22 S-r Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z podatków 22 S-r Jak uniknąć podziału wyniku finansowego w formie papierowego zysku 23 S-r Dodatkowa umowa OC w zakresie czynności doradztwa podatkowego 23 S-r Koszty prac badawczych i rozwojowych w księgach rachunkowych 25 S-r Prezentacja w sprawozdaniu finansowym strat z lat ubiegłych 25 S-r Uprawnienia do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów 25 S-r Odpowiedzialność karna za brak ogłoszenia, udostępnienia i zgłoszenia do rejestru sprawozdania finansowego 25 S-r Ewidencja zaliczek na dywidendy 26 S-r Skutki błędnego wykazywania należności w bilansie 26 S-r Rozliczanie kosztów i przychodów działalności produkcyjnej 27 S-r Zmiany w kapitale zakładowym na skutek obniżenia wartości udziałów S-r Ujęcie w księgach rachunkowych przychodów z tytułu otrzymania świadczeń częściowo odpłatnych S-r Rozliczenie wyniku finansowego w spółce jawnej, jeśli dokonano zaliczkowych wypłat z zysku 30 S-r Ewidencja rozliczeń dokonywanych kartami płatniczymi 30 S-r Ujęcie rozrachunków z tytułu roszczeń spornych w księgach rachunkowych 30 S-r Ewidencja dodatków do wynagrodzeń przyznawanych w okresie wakacji 32 S-r Wycena opłat związanych z transferem środków pieniężnych 35 S-r Ewidencja funduszy UE na szkolenia 35 S-r-80

12 RACHUNKOWOŚĆ nr str. 44. Wartość firmy a długość okresu amortyzacji 35 S-r Wpływ różnic kursowych na wycenę importowanego środka trwałego 36 S-r Przekwalifikowanie aktywów i zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe i ich prezentacja w bilansie 36 S-r Dokumentacja i ewidencja premii pieniężnej 39 S-r Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z podatków (cz. II) 40 S-r Ewidencja wynajmu środka trwałego innej jednostce gospodarczej 41 S-r Czy można sporządzać sprawozdania finansowe jedynie według MSR 42 S-r Ewidencja dofinansowania wypoczynku na rzecz pracowników 43 S-r Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 45 S-r Limit obrotów zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości 45 S-r Obowiązek badania sprawozdania finansowego 48 S-r Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z rachunkowości finansowej (cz. II) 48 S-r Jak funkcjonuje konto Rozliczenie kosztów w różnych wariantach sporządzania rachunku zysków i strat 49 S-r Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdania finansowego 49 S-r Ewidencja kosztów w organizacjach pożytku publicznego 50 S-r-105 AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI nr str. 1. Wybrane zagadnienia dotyczące księgowania zdarzeń gospodarczych na przełomie roku 1 S-AR-1 2. Współpraca firmy z audytorem 2 S-AR-7 3. Koszty i przychody z usług działalności transportowej 3 S-AR Ujęcie błędów i skutków innych zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym 6 S-AR Finansowe i księgowe skutki decyzji o podziale zysku i pokryciu straty 7 S-AR Ustalanie, rozliczanie i ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych 9 S-AR Wnioski z badań sprawozdań finansowych za 2004 rok 10 S-AR Sposoby tworzenia dokumentacji zasad rachunkowości 12 S-AR-35 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 13

13 AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI nr str. 9. Kreatywna rachunkowość przyczyny występowania i skutki dla firm 13 S-AR Jak samodzielnie przygotować dokumentację zasad rachunkowości jednostki wskazówki praktyczne 14 S-AR Ujęcie przychodów według ustawy o rachunkowości i MSR 17 S-AR Rozliczanie kosztów i wpływów związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 24 S-AR Ewidencja księgowa odsetek S-AR Wycena i wykazywanie w księgach rachunkowych operacji w walucie obcej 31 S-AR Dostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 33 S-AR Kredyt bankowy w księgach kredytobiorcy 34 S-AR Skutki kreatywnej sprawozdawczości finansowej 37 S-AR Ewidencja przychodów i kosztów finansowych 38 S-AR Pozostałe przychody i koszty operacyjne ewidencja księgowa i ujęcie w sprawozdaniu 44 S-AR PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH nr str. 1. Czy umowa użyczenia wyklucza możliwość skorzystania z ulgi remontowej 2 S-pdof-1 2. Czy wznowienie działalności po jej zawieszeniu wymaga aktualizacji NIP-1 2 S-pdof-2 3. Zmiany w podatku zryczałtowanym 4 S-pdof-3 4. Czy dofinansowanie do biletów stanowi przychód dla pracownika 4 S-pdof-4 5. Czy podatek liniowy można pomniejszyć o wartość ulgi uczniowskiej 6 S-pdof-5 6. Czy parking jest obiektem pomocniczym magazynu 6 S-pdof-6 7. Czy należy pobrać podatek od świadczeń socjalnych wypłacanych byłym pracownikom 8 S-pdof-7 8. Czy podatnik może się rozliczyć za 2004 r. wspólnie ze zmarłym małżonkiem 8 S-pdof-8 9. Czy wycofany ze spółdzielni i przekazany jako darowizna wkład mieszkaniowy jest przychodem 9 S-pdof Jak rozliczyć nagrodę pieniężną otrzymaną od pracodawcy 9 S-pdof Czy wydatki na szkolenia członków rad nadzorczych stanowią przychód dla ich uczestników 10 S-pdof Kiedy trzeba wypełnić PIT/Z 10 S-pdof Czy refakturowane opłaty za media stanowią przychód z tytułu najmu 11 S-pdof-13

14 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH nr str. 14. Kiedy podatnik ma prawo stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu 11 S-pdof Czy odsetki od zaległego wynagrodzenia należy uwzględnić w zeznaniu rocznym 12 S-pdof Kiedy zaliczyć do kosztów składki ZUS 12 S-pdof Czy podatnik pracujący za granicą musi złożyć roczne rozliczenie w Polsce 13 S-pdof Czy prowadzący działalność gospodarczą musi złożyć dodatkowy PIT dotyczący otrzymywanych alimentów 14 S-pdof Czy składki z tytułu ubezpieczenia na życie są przychodem dla pracownika i kosztem dla pracodawcy 15 S-pdof Czy umowa użyczenia uprawnia do skorzystania z ulgi remontowej 15 S-pdof Czy wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło pokryte ze środków PHARE podlega opodatkowaniu 16 S-pdof Jak wypełnić zeznanie roczne 17 S-pdof Jak ustrzec się błędów w PIT S-pdof Czy profilaktyczna opieka medyczna finansowana przez pracodawcę jest nieodpłatnym świadczeniem 23 S-pdof Czy można stosować ryczałt i podatek liniowy równocześnie 24 S-pdof Skutki wykreślenia z ewidencji działalności jednego z małżonków 25 S-pdof Jak ustalić dochód z udziału w spółce osobowej 27 S-pdof Odliczenie podatku zapłaconego od przychodów uzyskanych za granicą 27 S-pdof Finansowanie przez zakład pracy talonów obiadowych dla pracowników S-pdof Aport do spółki jawnej całe przedsiębiorstwo czy pojedyncze elementy S-pdof Wynagrodzenie członka zarządu mieszkającego za granicą 31 S-pdof Czy małżonkowie muszą prowadzić odrębne księgi 31 S-pdof Leasing jako forma sprzedaży towarów przez producenta 32 S-pdof Jak amortyzować darowane przedsiębiorstwo 34 S-pdof Kiedy refundacja wydatków pracownika nie jest dla niego przychodem 34 S-pdof Amortyzacja zagospodarowanego gruntu 35 S-pdof Zaliczenie do kosztów wydatków po otrzymaniu zaliczki 35 S-pdof Czy można odliczyć stratę z akcji spółki w upadłości 36 S-pdof Czy wartość zdemontowanej inwestycji w obcym środku trwałym jest kosztem 40 S-pdof Jak odróżnić ulepszenie od remontu 41 S-pdof-55 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 15

15 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH nr str. 41. Nowe zwolnienia dla organizatorów szkolenia sportowego dla młodzieży 41 S-pdof Czy nagrody otrzymywane przez pracowników są przychodem ze stosunku pracy 42 S-pdof Jak wprowadzić prywatny samochód do firmy 43 S-pdof Czy warto skorzystać z ulgi związanej z zatrudnieniem pomocy domowej 44 S-pdof Jak kwalifikować wydatki związane z zakupem programu komputerowego 48 S-pdof PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH nr str. 1. Opodatkowanie należności przekazywanych za granicę z tytułu transakcji zabezpieczających 2 S-pdop-1 2. Kiedy wydatki na szkolenie wspólnika są kosztem uzyskania przychodu 2 S-pdop-2 3. Nowe zasady opodatkowania dochodów z zagranicy 3 S-pdop-3 4. Tylko pensje wypłacone kosztem uzyskania przychodu 3 S-pdop-5 5. Nowe obowiązki obdarowanych i darczyńców 4 S-pdop-7 6. Wpływ korekty VAT na przychody 4 S-pdop-9 7. Niedostateczna kapitalizacja 5 S-pdop Szczególne przypadki ujmowania kosztu metodą kasową 6 S-pdop Łączenie spółek kapitałowych obowiązek złożenia deklaracji CIT-2 i CIT-8 7 S-pdop Świadczenia częściowo odpłatne nowe pojęcie w ustawie 8 S-pdop Zamiana wierzytelności na udział w kapitale zakładowym 10 S-pdop Sprzedaż zaniechanej inwestycji 10 S-pdop Pozostawienie zysku w spółce skutki podatkowe 11 S-pdop Dofinansowanie ze środków unijnych skutki podatkowe 12 S-pdop Pożyczka nieoprocentowana moment powstania przychodu 12 S-pdop Kwalifikowanie opłat z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim 13 S-pdop Sprzedaż dewiz wniesionych jako wkład do spółki 13 S-pdop Korekta wartości zobowiązań z tytułu różnic kursowych 14 S-pdop Sprzedaż środka trwałego wniesionego aportem 15 S-pdop Kiedy odsetki od kredytu na nabycie gruntu są kosztem 16 S-pdop Różnice kursowe bilansowe 16 S-pdop Darowizna przekazana z zysku spółki kto jest darczyńcą 18 S-pdop Odpisy aktualizujące wartość należności w przychodach i kosztach 19 S-pdop-35

16 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH nr str. 24. Usługi budowlane wykonywane za granicą gdzie płacić podatek 20 S-pdop Moment powstania przychodu przy etapowym rozliczaniu inwestycji 21 S-pdop Określenie podatku w przypadku przyjęcia niewłaściwej stawki VAT 21 S-pdop Czy odsetki od pożyczki, które mają odroczony termin płatności, są przychodem 22 S-pdop Kiedy aport przechodzi na spółkę 24 S-pdop Zmiany w ustawie podatkowej od 1 lipca 2005 r. 26 S-pdop Opodatkowanie należności licencyjnych przekazywanych za granicę 27 S-pdop Leasing operacyjny między podmiotami powiązanymi S-pdop Koszty księgowe i podatkowe w przypadku zbycia środka trwałego S-pdop Czy wewnątrzwspólnotowa dostawa to eksport w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym 30 S-pdop Korzyści z aportu do spółki komandytowej 30 S-pdop Spółka jako płatnik wydatki na szkolenie pracowników 31 S-pdop Kosztowny prezent dla członka zarządu 31 S-pdop Jak rozliczyć wydatki związane z dotacją 33 S-pdop Czy można amortyzować nieużywane środki trwałe 33 S-pdop Czy wydatki na cudze maszyny będą kosztem uzyskania przychodu 33 S-pdop Zatrudnienie w spółce jedynego udziałowca 34 S-pdop Kiedy wydatki na nabycie środka trwałego można zaliczyć bezpośrednio w koszty 35 S-pdop Czy wydatki na noclegi pracowników w hotelach podlegają limitowi 35 S-pdop Czy nieodpłatne pełnienie funkcji w zarządzie jest dla spółki przychodem 36 S-pdop Czy przychód z umorzonej wierzytelności należy liczyć z VAT 36 S-pdop Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania i zwolnienia z długu 37 S-pdop Jak dokumentować zwrot wydatków za podróże członka zarządu niebędącego pracownikiem 37 S-pdop Optymalizacja podatkowa finansowania spółki-córki 38 S-pdop Zbycie udziałów w celu umorzenia 38 S-pdop Czy wystawienie faktury VAT zawsze oznacza uzyskanie przychodu 39 S-pdop Przychody z działalności rolniczej i gospodarczej czy dywidenda podlega opodatkowaniu 39 S-pdop-73 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 17

17 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH nr str. 51. Zwolnienia podatkowe w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym 41 S-pdop Czy wydatek na remont samochodu jest kosztem w przypadku rezygnacji z odszkodowania 43 S-pdop Czy umorzone odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca są przychodem 43 S-pdop Kiedy odsetki od sprzedanych na raty udziałów są przychodem 48 S-pdop Czy zawsze przedawnienie zobowiązania rodzi przychód 48 S-pdop Ubezpieczenie po zmniejszeniu wartości samochodu 49 S-pdop Czy wykazywać przychód z tytułu rabatu 49 S-pdop Koszt sprzedaży towarów i środków trwałych wniesionych aportem 50 S-pdop PODATEK VAT nr str. 1. Kiedy istnieje możliwość odliczenia podatku z faktury za remont powypadkowy samochodu 1 S-VAT-1 2. Czy sprzedaż przez starostwo prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu 1 S-VAT-2 3. Czy trzeba korygować podatek przy zmianie przeznaczenia samochodu 1 S-VAT-4 4. Czy podatnik zatrudniający na umowę zlecenia powinien naliczyć 22% podatku od tych umów 1 S-VAT-5 5. Czy zaświadczenie wystawione przez urząd celny potwierdzające eksport daje prawo do stosowania stawki 0% 1 S-VAT-7 6. Jak ustalić podstawę opodatkowania przy usługach pośrednictwa 2 S-VAT-9 7. Jaki kurs przyjąć przy przeliczaniu kwot wyrażonych na fakturze korygującej 2 S-VAT Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania długopisów klientom 2 S-VAT Czy potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę przesłane faksem daje prawo do stawki 0% 2 S-VAT Czy kupno towarów od obywatela kraju Unii jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem 3 S-VAT Czy dopłata do kredytu bankowego jest obrotem dla spółki 3 S-VAT Czy brak kodu kraju dostawcy na fakturze wyklucza możliwość odliczenia podatku 3 S-VAT Czy czynności windykacyjne można uznać za odpłatne świadczenie usług 3 S-VAT Czy należy opodatkować opłatę patentową oraz za korzystanie z praw do technologii 3 S-VAT-21

18 PODATEK VAT nr str. 15. Kasy rejestrujące zmiany od stycznia 2005 r. 4 S-VAT Jaką stawką opodatkować sprzedaż kompletu: czasopismo i płyta CD 4 S-VAT Czy można odliczyć podatek z faktur za wynajem mieszkań dla pracowników 4 S-VAT Wywłaszczenie gruntu za odszkodowaniem 5 S-VAT Czy można sporządzić korektę, jeśli kontrahent nie uregulował należności 5 S-VAT Czy wartość faktury marża można podwyższyć o akcyzę i inne koszty 5 S-VAT Czy nadwyżki i niedobory podlegają opodatkowaniu 5 S-VAT Czy wszystkie koszty wewnątrzwspólnotowego nabycia należy opodatkować łącznie 6 S-VAT Czy brak NIP UE na zamówieniu jest podstawą do kwestionowania zasadności zwrotu podatku 6 S-VAT Kwota uprawniająca do zwolnienia z podatku VAT w 2005 r. 6 S-VAT Czy należy korygować deklarację, jeśli nabywca otrzymał towar z opóźnieniem 7 S-VAT Jak rozliczyć fakturę za zakup w Niemczech towarów niehandlowych 7 S-VAT Czy sprzedawca detaliczny gazu płaci opłatę paliwową 7 S-VAT Jak opodatkować wewnątrzwspólnotową usługę transportu na rzecz podatnika z kraju Unii 7 S-VAT Czy należy opodatkować zakup usług obcych na potrzeby reklamy 7 S-VAT Czy dopłata do wynagrodzeń ZPChr i wartość zwolnień podatkowych powiększają obrót do celów odliczeń częściowych 8 S-VAT Czy istnieje obowiązek sporządzania informacji podsumowującej, jeśli nie dokonano żadnych transakcji 8 S-VAT Sprzedaż ze składu podatkowego na rzecz prowadzącego działalność w strefach wolnocłowych 9 S-VAT Sprzedaż używanego samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych 9 S-VAT Jakie dotacje nie wpływają na cenę towaru bądź usługi 10 S-VAT Skutki postępowania egzekucyjnego dla rozliczenia VAT 10 S-VAT Czy sprzedawcy usług telekomunikacyjnych mają specjalne uprawnienia dotyczące wystawiania faktur 10 S-VAT Jak udokumentować transakcję powodującą przekroczenie kwoty zł 10 S-VAT Na jakich zasadach następuje zwrot akcyzy 11 S-VAT Czy podatnik likwidujący działalność ma obowiązek zwrócić odliczony podatek 11 S-VAT-67 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 19

19 20 PODATEK VAT nr str. 40. Czy cesja wierzytelności w zamian za wykonaną usługę podlega opodatkowaniu 11 S-VAT Jaka stawka na usługi serwisowe wykonywane w porcie lotniczym na rzecz zagranicznego kontrahenta 11 S-VAT Zakup środków trwałych sfinansowanych z PFRON 12 S-VAT Zwolnienie z VAT a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 12 S-VAT Czy wniesienie aportem samochodu podlega akcyzie 12 S-VAT Czy umowę zlecenia zawartą ze studentem należy zgłosić w urzędzie skarbowym 13 S-VAT Czy sprzedawca ma obowiązek wystawić na żądanie fakturę po upływie 7 dni 13 S-VAT Czy należy płacić akcyzę od samochodu wydanego w ramach gwarancji 13 S-VAT Oddanie samochodu osobowego w podnajem konsekwencje w podatku naliczonym 14 S-VAT Jak obciążyć sprzedawcę z kraju Unii za naprawę urządzenia w Polsce 14 S-VAT Czy dzierżawa samochodu od kontrahenta unijnego rodzi obowiązek zapłaty akcyzy 14 S-VAT Czy zorganizowanie przez urząd gminy przetargu na własne potrzeby jest świadczeniem usług 15 S-VAT Odliczenie VAT z nieopłaconej faktury za użytkowanie wieczyste 15 S-VAT Czy sprzedawca samochodu osobowego może skorygować wartość akcyzy notą korygującą 15 S-VAT Czy można odliczyć podatek z faktur za rozbiórkę budynku używanego 16 S-VAT Czy podatnik prowadzący niewielką działalność opodatkowaną może odliczać podatek 16 S-VAT Czy tłumacz świadczący usługi dla podmiotu zagranicznego musi się zarejestrować jako podatnik VAT UE 16 S-VAT Czy finansowanie przejazdów do pracy niepełnosprawnych pracowników podlega opodatkowaniu 17 S-VAT Kto ma obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 17 S-VAT Miejsce opodatkowania dzierżawy fabryki wraz z wyposażeniem przez podatnika z Francji 17 S-VAT W jaki sposób dokonać korekty obrotu zarejestrowanego w kasie fiskalnej 17 S-VAT Jak opodatkować usługi pośrednictwa na rzecz zagranicznego kontrahenta 18 S-VAT-103

20 PODATEK VAT nr str. 62. Kiedy sprzedaż używanej nieruchomości należy opodatkować stawką 22% 18 S-VAT Czy spółka będąca w stanie upadłości ma prawo do zwrotu podatku 18 S-VAT Jak rozliczyć zakup paliwa nabytego od kontrahenta z kraju Unii 19 S-VAT Czy udzielenie pożyczki należy wykazać w deklaracji 19 S-VAT Jak dokumentować opłaty roczne związane z użytkowaniem wieczystym 19 S-VAT Jak opodatkować sprzedaż środka trwałego na złom 20 S-VAT Czy wysłanie towarów do naprawy jest transakcją wewnątrzwspólnotową 20 S-VAT Czy użyczenie lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 20 S-VAT Ulga na złe długi korzyści dla podatnika 21 S-VAT Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu dla niepełnosprawnego jest zwolnione z akcyzy 22 S-VAT Świadczenie usługi w zamian za umorzenie kary umownej 22 S-VAT Czy każdą zaliczkę i kiedy należy ewidencjonować w kasie fiskalnej 22 S-VAT Czy podatek od nieruchomości jest opodatkowany VAT 22 S-VAT Jak rozliczyć podwykonawstwo w robotach budowlanych 22 S-VAT Czy odszkodowania podlegają opodatkowaniu VAT 22 S-VAT Jak rozliczać VAT od nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wytworzenia środków trwałych 23 S-VAT Kiedy wyroby tytoniowe są zwolnione z akcyzy 23 S-VAT Czy przy likwidacji firmy można sprzedać kasę fiskalną 23 S-VAT Jak rozliczyć zwrot towaru przez unijnego nabywcę w wyniku uznanej reklamacji 24 S-VAT W jakim terminie przysługuje zwrot VAT z tytułu czynności, których miejsce świadczenia znajduje się poza Polską 24 S-VAT Czy niewykonanie przeglądu kasy w stosownym terminie skutkuje koniecznością zwrotu ulgi 25 S-VAT Kiedy należy wystawić fakturę przy świadczeniu usługi reklamowej przez kilka miesięcy 25 S-VAT Jak rozliczyć wydatki na budowę domu, którego część jest przeznaczona na działalność 26 S-VAT Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury zaliczkowej 26 S-VAT Czy od zakupionego i przekazanego dla domu dziecka sprzętu RTV można odliczyć podatek 26 S-VAT-139 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 21

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza

ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza ZAKŁADAM WŁASNĄ FIRMĘ jednoosobowa działalność gospodarcza Od 1 stycznia 2012 roku działalność gospodarczą (jednoosobową i spółki cywilne) rejestrujemy nie w Urzędzie Gminy, a w Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo