SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów"

Transkrypt

1 objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora oznaczone są następująco: r rachunkowość AR Akademia Rachunkowości pdop podatek dochodowy od osób prawnych pdof podatek dochodowy od osób fizycznych VAT podatek VAT us ubezpieczenia społeczne pp prawo pracy in inne podatki i opłaty, procedury ws wskaźniki i stawki Na przykład: 25/S-pdof-29 oznacza: SFK nr 25, segregator, dział Podatek dochodowy od osób fizycznych, str ZMIANY PRAWA nr/str. A Agencje zatrudnienia 1/Z-3; 48/Z-3 Akcyza na papierosy 13/Z-3 B Bhp obowiązki pracodawcy 6/Z-4 C Czynniki szkodliwe w środowisku pracy 20/Z-3; 23/Z-3 D Deklaracje akcyza 4/Z-3 Deklaracje pdof 4/Z-3; 45/Z-3 Deklaracje pdop 4/Z-4 Deklaracje podatkowe dla prowadzących gospodarstwa domowe 48/Z-3 Deklaracje podatkowe VAT 41/Z-3 Deklaracje podatkowe zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 45/Z-3 Dług celny 25/Z-3 Dodatki do wynagrodzenia 16/Z-3 Dodatki pieniężne 28-29/Z-3 Dofinansowanie dla instytucji kultury 9/Z-3 Dofinansowanie z PFRON 14/Z-3 Dofinansowanie ze środków UE 13/Z-3; 14/Z-3 Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych 20/Z-4; 21/Z-3 Doradztwo podatkowe 5/Z-3; 13/Z-4; 43/Z-3 Doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym 22/Z-4 Dostęp do zawodów prawniczych 37/Z-3 Działalność turystyczna 11/Z-3 E Eksmisja z mieszkania 8/Z-3 Emisja certyfikatów inwestycyjnych 30/Z-3

2 ZMIANY PRAWA nr/str. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska 19/Z-3 F Faktury w formie elektronicznej 32/Z-3 Fundusze emerytalne 33/Z-3; 42/Z-3 G Gospodarka finansowa zakładów budżetowych 9/Z-3 Gry i zakłady wzajemne 3/Z-7 I Import towarów 25/Z-3 Informacja podsumowująca 40/Z-3; 44/Z-3 Informacja o wynagrodzeniu nierezydentów 44/Z-4 Informacje o transakcjach giełdowych 50/Z-3 Informacje od emitentów papierów wartościowych 15/Z-3 Inwestycje w zakresie zatrudnienia 2/Z-3 J Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych 26/Z-4 K Kasy rejestrujące 3/Z-5 Kontrola podatkowa 38/Z-3; 39/Z-3 Kontrola skarbowa 41/Z-3 Kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu 26/Z-4 Koszty opłat sądowych 39/Z-4 Krajowy Fundusz Kapitałowy 17/Z-4 Krajowy Rejestr Sądowy 23/Z-3 Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorców 10/Z-3 Kredyty na działalność innowacyjną 41/Z-5 Księga przychodów i rozchodów 4/Z-6 L Lobbing 40/Z-4 M Magazynowanie paliw w składach podatkowych 32/Z-3 Maksymalne stawki opłaty produktowej na rok /Z-3 Mediacja w postępowaniu cywilnym 40/Z-4 N Nadzór nad instytucjami finansowymi 23/Z-4 Nadzór nad rynkiem kapitałowym 41/Z-4 Normy szacunkowe 44/Z-3 Nowa stawka odsetek od zaległości podatkowych 34/Z-3 Nowe terminy przedawnienia 32/Z-3 Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego 7/Z-3 Nowelizacja ustawy o VAT 7/Z-4; 24/Z-3 Nowy termin zapłaty VAT w imporcie 48/Z-4 O Obniżka akcyzy 40/Z-3; 41/Z-3 Obowiązek odzysku i recyklingu 12/Z-3 Obowiązek zwolnienia pracownika 18/Z-4 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 3

3 4 ZMIANY PRAWA nr/str. Obowiązki sprawozdawcze pośredników w nabywaniu i zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych 48/Z-3 Obrót instrumentami finansowymi 41/Z-4 Obrót papierami wartościowymi 41/Z-4 Obrót z zagranicą 9/Z-3 OC agentów i brokerów ubezpieczeniowych 5/Z-4; 31/Z-3 OC podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe 18/Z-3 Ochrona praw konsumentów 31/Z-4 Ochrona roszczeń pracowniczych 18/Z-3 Ochrona wypłat dla pracowników 19/Z-3 Odroczenie należności celnych 17/Z-3 Odsetki i opłata prolongacyjna 38/Z-3 Odsetki ustawowe 5/Z-3; 44/Z-3 Opłata skarbowa 30/Z-4; 35/Z-3 Opłata za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 28-29/Z-3 Opłaty produktowe 36/Z-4 Organizacje pożytku publicznego 4/Z-6 Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy 34/Z-4 P Państwowa Inspekcja Pracy 19/Z-3 Partnerstwo publiczno-prywatne 40/Z-3 Płaca minimalna 36/Z-3 Podatek akcyzowy 37/Z-3 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1/Z-4; 8/Z-3; 10/Z-3; 49/Z-4; 50/Z-4 Podatek dochodowy od osób prawnych 49/Z-3 Podatek ekologiczny od samochodów 17/Z-4 Podatek od spadków i darowizn 5/Z-3 Podatek od towarów i usług 3/Z-5; 14/Z-4; 25/Z-3; 50/Z-4 Podróże służbowe 3/Z-5; 42/Z-3 Podwyżka akcyzy 6/Z-3; 25/Z-4; 26/Z-3; 27/Z-3 Pomoc dla mikroprzedsiębiorców 2/Z-3 Pomoc dla ZPChr 17/Z-3; 42/Z-3 Pomoc na inwestycje i w zakresie doradztwa 2/Z-3 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 15/Z-4 Pożyczki dla publicznych ZOZ 28-29/Z-4 Prawo budowlane 37/Z-4 Prawo celne 19/Z-3 Prawo dewizowe 13/Z-3

4 ZMIANY PRAWA nr/str. Procedury celne 22/Z-3; 23/Z-4 Produkty niebezpieczne 22/Z-3 Program Pomoc Techniczna 2/Z-4 Program Transport 2/Z-4 Prokuratoria generalna 40/Z-5 Promocja turystyki i kultury 2/Z-3 Promocja zatrudnienia 1/Z-3 Prospekty emisyjne 15/Z-3 Prowadzenie ksiąg rachunkowych 4/Z-5 Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych 7/Z-4 Przymusowy wykup akcji 50/Z-3 R Rachunkowość funduszy emerytalnych 27/Z-3 Raje podatkowe 24/Z-3 Recykling pojazdów 9/Z-4 Rejestr inwestorów kwalifikowanych 45/Z-4 Rejestracja odbiorników radiowych i telewizyjnych 33/Z-3 Rejestracja podatników VAT 40/Z-3 Renty strukturalne dla rolników 48/Z-3 Rynek pracy 37/Z-4 S Skład podatkowy 12/Z-3 Składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 16/Z-3 Specjalne strefy ekonomiczne 17/Z-3 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i jego przekształcanie 31/Z-3 Sprawozdania dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 30/Z-3 Sprawozdania finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych 30/Z-3 Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń 16/Z-3 Stawka 0% VAT dla instytucji i organizacji międzynarodowych 43/Z-3 Stawka VAT 0% i zwolnienie w składach celnych 48/Z-4 Stawki podatku od środków transportowych 48/Z-4 Szkolenia bhp 30/Z-4 Szkolnictwo wyższe 37/Z-3 Średni, mały, mikroprzedsiębiorca definicje 4/Z-5 T Taksa notarialna 6/Z-4 Towarzystwa ubezpieczeniowe 32/Z-4 U Ubezpieczenia komunikacyjne 39/Z-4 Ubezpieczenie OC 26/Z-3 Uchylanie mandatów karnych 32/Z-3 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 5

5 6 ZMIANY PRAWA Ulga w składkach dla rozpoczynających działalność gospodarczą 34/Z-3 Uprawnienia Skarbu Państwa w spółkach o znaczeniu szczególnym 32/Z-4 Uznanie kwalifikacji zawodowych 33/Z-3; 35/3 V VAT 4/Z-3; 8/Z-3 VAT sprzedaż wysyłkowa 4/Z-3 W Wezwania do ZUS zwrot kosztów przejazdu 5/Z-4 Właściwość organów podatkowych 38/Z-3 Wspieranie inwestycji 3/Z-6 Wycofanie pojazdu z ruchu 35/Z-3 Wymagania wobec pracowników samorządowych 31/Z-3 Wynagrodzenie minimalne 40/Z-3 Wynagradzanie pracowników samorządowych 34/Z-3 Wynagrodzenie pracowników ochrony jednostek budżetowych 33/Z-3 Wypadki przy pracy 2/Z-4 Wyroby akcyzowe zharmonizowane 24/Z-4 Wysokość opłat na rzecz KPWiG 48/Z-3 Wysokość opłat za wydanie i zamianę świadectwa homologacji 28-29/Z-4 Wzory przemysłowe 27/Z-4 Z Zabezpieczenie akcyzowe 24/Z-3 Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego 38/Z-4 Zakaz lichwy 36/Z-4 Zamówienia publiczne 15/Z-4; 21/Z-4 Zaniechanie wpłat z zysku 5/Z-3 Zastaw rejestrowy 1/Z-4 Zastaw skarbowy 39/Z-3 Zaświadczenia organów podatkowych 38/Z-3 Zatrudnianie młodocianych 16/Z-4; 33/Z-3 Zatrudnianie niepełnosprawnych 1/Z-4 Zatrudnienie w służbie bhp 31/Z-3 Zawody regulowane 35/Z-4 Zbiorcze portfele papierów wartościowych 30/Z-3 Zmiana w podatku dochodowym od osób prawnych 22/Z-3 Zmiany w Ordynacji podatkowej 33/Z-4 Zryczałtowany podatek dochodowy 50/Z-4 Zwolnienie z podatku dochodowego 2/Z-4; 4/Z-5; 14/Z-3; 20/Z-3; 21/Z-3 Zwolnienie z podatku środków z Funduszu Pracy 20/Z-3 nr/str.

6 ZMIANY PRAWA Zwrot akcyzy dla przedstawicielstw dyplomatycznych Zwrot VAT nr/str. 40/Z-3 25/Z-3; 43/Z-4 KOMPENDIUM nr str. 1. Wykaz zmian w podatkach dochodowych 1 Z-5 2. Planowanie działalności gospodarczej w formie spółek 2 Z-5 3. Jak prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy 3 Z-9 4. Jak dochodzić od pracownika pokrycia straty w powierzonym mieniu 3 Z Podatnik VAT w urzędzie skarbowym rejestracja, wnioski, deklaracje 4 Z-7 6. Podatnik VAT w urzędzie skarbowym procedury szczególne 4 Z Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2004 r. 5 Z-5 8. Zamknięcie roku podatkowego Z-5 9. Zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne nowe zasady 7 Z Ustalanie podstawy wymiaru i rozliczanie składek za pracowników delegowanych za granicę 7 Z Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wskazówki istotne dla księgowych 8 Z Kreowanie wizerunku własnej firmy przez działania reklamowe i promocyjne 9 Z Reprezentacja i reklama w podatkach dochodowych limitowanie i dokumentowanie wydatków 9 Z Reprezentacja i reklama a VAT podstawa opodatkowania i stawki podatku, obowiązki dokumentacyjne 9 Z Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym 10 Z Kredyty i pożyczki nominowane albo indeksowane w walutach obcych 10 Z Sprzedaż towarów i usług prawa i obowiązki stron w obrocie profesjonalnym i konsumenckim 11 Z Rękojmia i gwarancja w obrocie gospodarczym 11 Z Rękojmia i gwarancja w orzecznictwie sądowym 11 Z Jak uzyskać odszkodowanie od kontrahenta 12 Z Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu 12 Z Nieodpłatne świadczenia skutki w podatkach dochodowych i VAT 13 Z Jak zdobyć nowy zawód i podnieść kwalifikacje z zakresu finansów 13 Z-14 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 7

7 8 KOMPENDIUM nr str. 24. Szczególne procedury opodatkowania VAT towarów używanych, przedmiotów kolekcjonerskich i dzieł sztuki 14 Z Opodatkowanie dochodów osiąganych w ramach stosunku pracy i działalności wykonywanej osobiście 14 Z Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego ważne dla przedsiębiorców 15 Z Odzyskiwanie należności skutki podatkowe 15 Z Postępowanie egzekucyjne pisma i orzeczenia 15 Z Współpraca firm wybór najkorzystniejszej formy 16 Z Umowy o współpracy gospodarczej aspekty podatkowe 16 Z Jak pozyskać kontrahentów zagranicznych i zwiększyć sprzedaż 17 Z Jak organizować transport towarów 17 Z Ulgi związane z budownictwem zachowanie praw do ulg i konsekwencje ich utraty 18 Z Opakowania wymagania i obowiązki przedsiębiorców 18 Z Korekta zeznań i deklaracji podatkowych pisma i orzeczenia 18 Z Zasady rozliczania VAT przez małego podatnika 19 Z Księga przychodów i rozchodów a VAT 19 Z Kto i na jakich zasadach może wybrać opodatkowanie w formie karty podatkowej 19 Z Zasady działalności gospodarczej w Unii Europejskiej 20 Z Działalność gospodarcza w wybranych krajach Unii Europejskiej 20 Z Zmiany własnościowe w spółce cywilnej, jawnej i z o.o. 21 Z Skutki podatkowe przekształcania spółek 21 Z Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. 21 Z Umowa ubezpieczenia na co zwrócić uwagę 22 Z Czy warto się zdecydować na outsourcing windykacji 22 Z Podatek giełdowy jak rozliczać zyski z akcji i udziałów 22 Z Skutki nowelizacji ustawy o VAT 23 Z Polskie i europejskie znaki towarowe procedury rejestracyjne i zakres ochrony 23 Z Świadczenia związane z macierzyństwem zmiany od 1 września 2005 r. 24 Z Zwolnienia grupowe obowiązki pracodawców i uprawnienia pracowników 24 Z Aport w spółce skutki podatkowe, przedmiot, forma wniesienia 25 Z Odpowiedzialność karna za niepłacenie podatków 25 Z Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z bankiem 26 Z-5

8 KOMPENDIUM nr str. 54. Które depozyty i w jakiej wysokości zabezpiecza Bankowy Fundusz Gwarancyjny 26 Z Leasing konsumencki nowym sposobem na sfinansowanie zakupu samochodu 26 Z Dywidenda w spółkach kapitałowych skutki prawne 27 Z Jak rozwijać działalność i zdobywać klientów w biurze rachunkowym 27 Z Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska formy ponadnarodowej działalności gospodarczej 27 Z Certyfikaty ekologiczne sposób na poprawę konkurencyjności 27 Z Na co zwrócić uwagę przygotowując ofertę przetargową Z Środki odwoławcze w zamówieniach publicznych Z Aspekty podatkowe uczestnictwa w przetargu publicznym Z Problemy w procesie udzielania zamówień publicznych wybór orzeczeń i opinii Z Jak zorganizować pracę biura rachunkowego i zatrudniać pracowników 30 Z Udział notariusza w powstaniu, działalności i likwidacji spółek 30 Z Zmiany w Ordynacji podatkowej ważne dla przedsiębiorców 31 Z Jakie opłaty podlegają przepisom Ordynacji podatkowej 31 Z Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego 32 Z Pracownicy tymczasowi zasady zatrudniania 33 Z Pracownicy tymczasowi w Unii Europejskiej 33 Z Praca tymczasowa najczęściej zadawane pytania 33 Z Funkcje finansowo-księgowe w Excelu poradnik dla początkujących 34 Z PHARE 2003 ostatnia edycja funduszy przedakcesyjnych dla firm 35 Z Krajowy Fundusz Kapitałowy pomoc dla polskiej przedsiębiorczości 35 Z Obrót akcjami rodzaje akcji i sposoby nabycia 36 Z Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży akcji 36 Z Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony konsumentów 37 Z Współpraca w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 37 Z Elastyczne kształtowanie czasu pracy zadaniowy czas pracy, praca weekendowa, skrócony tydzień pracy 38 Z-5 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 9

9 KOMPENDIUM nr str Skutki zawarcia umowy o zakazie konkurencji 38 Z Postępowanie upadłościowe i naprawcze jako szansa na uratowanie przedsiębiorstwa 39 Z Kiedy złożyć wniosek o upadłość orzecznictwo 39 Z Nabycie przez wierzyciela środka trwałego od upadłego 39 Z Jak wykorzystać internet do inwestycji na giełdzie 39 Z Świadczenie usług na rzecz zagranicznych kontrahentów w zakresie napraw, uszlachetniania, przerobu lub przetwarzania towarów aspekty celne i podatkowe 40 Z Podatek giełdowy korzyści z urzędowych interpretacji przepisów 41 Z Sposoby obniżenia podatku giełdowego za 2005 r. 41 Z Warunki produkcji i obrotu artykułami żywnościowymi najnowsze zmiany przepisów 41 Z Prawne ograniczenia reklamy 42 Z Kiedy i na jakich zasadach przysługują dodatki do wynagrodzeń 42 Z Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części skutki podatkowe 43 Z Ewidencja księgowa nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 43 Z Wykorzystanie Excela do obliczania amortyzacji i wyceny papierów wartościowych 44 Z Ewidencja rozliczenia inwentaryzacji składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy 45 Z Nieuczciwa konkurencja prawa i obowiązki przedsiębiorców 45 Z Odprawy dla pracowników zasady przyznawania, wysokość 48 Z Skutki przejęcia zakładu pracy przez nowego pracodawcę 48 Z Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy 48 Z Moment powstania przychodu szczególne przypadki 49 Z Ustanowienie pełnomocnika, rodzaje pełnomocnictwa, zakres odpowiedzialności pełnomocnika oraz mocodawcy 49 Z Jak prawo reguluje relacje między dużymi a małymi akcjonariuszami nowe przepisy 50 Z Jak uzyskać poręczenie lub gwarancję Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych 50 Z-18

10 KLUB KSIĘGOWEGO nr str. 1. Jak efektywnie kontrolować finanse i podatki firmy II Zlot Użytkowników Rozwiązań Finansowych (Szczyrk, stycznia 2005 r.) 8 Z Porozumienie o współpracy z korzyścią dla księgowych 10 Z-38 RACHUNKOWOŚĆ nr str. 1. Dokumentacja przyjęcia materiałów do magazynu 4 S-r-1 2. Jak rozliczyć stratę poniesioną na działalności gospodarczej 4 S-r-2 3. Zakres dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości firmy 5 S-r-5 4. Operacje bankowe między własnymi rachunkami za granicą 5 S-r-6 5. Ewidencja zapasów w stałych cenach ewidencyjnych a prezentacja w sprawozdaniu 6 S-r-7 6. Zasady gospodarki kasowej i zabezpieczenia gotówki 8 S-r-9 7. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z zagadnień prawnych 8 S-r Prowadzenie ksiąg przez osobę niemającą zarejestrowanej działalności gospodarczej a obowiązek ubezpieczenia OC 11 S-r Ewidencja sprzedaży aktywów trwałych 11 S-r Skutki księgowe naliczenia i niewypłacenia wynagrodzeń 11 S-r Ujęcie w księgach prowizji od kredytów bankowych 15 S-r Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z finansów 15 S-r Czy warto prowadzić pracownicze książeczki narzędziowe 16 S-r Ewidencja analityczna niewypłaconych wynagrodzeń i nieopłaconych składek ZUS 16 S-r Ujęcie w księgach rachunkowych posezonowej obniżki cen towarów 18 S-r Przejęcie dokumentacji księgowej przez organy ścigania a konieczność składania rocznego zeznania podatkowego 18 S-r Wpływ okresu przypisania kosztów na rozliczenia księgowe i podatkowe 18 S-r Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 19 S-r Transakcje wewnątrzwspólnotowe w księgach rachunkowych 20 S-r Ujęcie w księgach rachunkowych skutków korekty podatku naliczonego 20 S-r-36 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 11

11 RACHUNKOWOŚĆ nr str Ewidencja podatku VAT, dla którego obowiązek podatkowy powstał po dniu bilansowym 20 S-r Ewidencja kosztów nabycia gruntu i uzbrojenia terenu w ramach inwestycji 21 S-r Elementy składowe opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego 21 S-r Poniesienie straty podatkowej a konieczność tworzenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 S-r Czy w małych i średnich firmach opłaca się sporządzać zestawienie zmian w kapitale własnym 22 S-r Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z podatków 22 S-r Jak uniknąć podziału wyniku finansowego w formie papierowego zysku 23 S-r Dodatkowa umowa OC w zakresie czynności doradztwa podatkowego 23 S-r Koszty prac badawczych i rozwojowych w księgach rachunkowych 25 S-r Prezentacja w sprawozdaniu finansowym strat z lat ubiegłych 25 S-r Uprawnienia do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów 25 S-r Odpowiedzialność karna za brak ogłoszenia, udostępnienia i zgłoszenia do rejestru sprawozdania finansowego 25 S-r Ewidencja zaliczek na dywidendy 26 S-r Skutki błędnego wykazywania należności w bilansie 26 S-r Rozliczanie kosztów i przychodów działalności produkcyjnej 27 S-r Zmiany w kapitale zakładowym na skutek obniżenia wartości udziałów S-r Ujęcie w księgach rachunkowych przychodów z tytułu otrzymania świadczeń częściowo odpłatnych S-r Rozliczenie wyniku finansowego w spółce jawnej, jeśli dokonano zaliczkowych wypłat z zysku 30 S-r Ewidencja rozliczeń dokonywanych kartami płatniczymi 30 S-r Ujęcie rozrachunków z tytułu roszczeń spornych w księgach rachunkowych 30 S-r Ewidencja dodatków do wynagrodzeń przyznawanych w okresie wakacji 32 S-r Wycena opłat związanych z transferem środków pieniężnych 35 S-r Ewidencja funduszy UE na szkolenia 35 S-r-80

12 RACHUNKOWOŚĆ nr str. 44. Wartość firmy a długość okresu amortyzacji 35 S-r Wpływ różnic kursowych na wycenę importowanego środka trwałego 36 S-r Przekwalifikowanie aktywów i zobowiązań długoterminowych na krótkoterminowe i ich prezentacja w bilansie 36 S-r Dokumentacja i ewidencja premii pieniężnej 39 S-r Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z podatków (cz. II) 40 S-r Ewidencja wynajmu środka trwałego innej jednostce gospodarczej 41 S-r Czy można sporządzać sprawozdania finansowe jedynie według MSR 42 S-r Ewidencja dofinansowania wypoczynku na rzecz pracowników 43 S-r Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 45 S-r Limit obrotów zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości 45 S-r Obowiązek badania sprawozdania finansowego 48 S-r Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na biegłych rewidentów egzamin z rachunkowości finansowej (cz. II) 48 S-r Jak funkcjonuje konto Rozliczenie kosztów w różnych wariantach sporządzania rachunku zysków i strat 49 S-r Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdania finansowego 49 S-r Ewidencja kosztów w organizacjach pożytku publicznego 50 S-r-105 AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI nr str. 1. Wybrane zagadnienia dotyczące księgowania zdarzeń gospodarczych na przełomie roku 1 S-AR-1 2. Współpraca firmy z audytorem 2 S-AR-7 3. Koszty i przychody z usług działalności transportowej 3 S-AR Ujęcie błędów i skutków innych zdarzeń ujawnionych po dniu bilansowym 6 S-AR Finansowe i księgowe skutki decyzji o podziale zysku i pokryciu straty 7 S-AR Ustalanie, rozliczanie i ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych 9 S-AR Wnioski z badań sprawozdań finansowych za 2004 rok 10 S-AR Sposoby tworzenia dokumentacji zasad rachunkowości 12 S-AR-35 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 13

13 AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI nr str. 9. Kreatywna rachunkowość przyczyny występowania i skutki dla firm 13 S-AR Jak samodzielnie przygotować dokumentację zasad rachunkowości jednostki wskazówki praktyczne 14 S-AR Ujęcie przychodów według ustawy o rachunkowości i MSR 17 S-AR Rozliczanie kosztów i wpływów związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 24 S-AR Ewidencja księgowa odsetek S-AR Wycena i wykazywanie w księgach rachunkowych operacji w walucie obcej 31 S-AR Dostosowanie ewidencji księgowej do potrzeb sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 33 S-AR Kredyt bankowy w księgach kredytobiorcy 34 S-AR Skutki kreatywnej sprawozdawczości finansowej 37 S-AR Ewidencja przychodów i kosztów finansowych 38 S-AR Pozostałe przychody i koszty operacyjne ewidencja księgowa i ujęcie w sprawozdaniu 44 S-AR PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH nr str. 1. Czy umowa użyczenia wyklucza możliwość skorzystania z ulgi remontowej 2 S-pdof-1 2. Czy wznowienie działalności po jej zawieszeniu wymaga aktualizacji NIP-1 2 S-pdof-2 3. Zmiany w podatku zryczałtowanym 4 S-pdof-3 4. Czy dofinansowanie do biletów stanowi przychód dla pracownika 4 S-pdof-4 5. Czy podatek liniowy można pomniejszyć o wartość ulgi uczniowskiej 6 S-pdof-5 6. Czy parking jest obiektem pomocniczym magazynu 6 S-pdof-6 7. Czy należy pobrać podatek od świadczeń socjalnych wypłacanych byłym pracownikom 8 S-pdof-7 8. Czy podatnik może się rozliczyć za 2004 r. wspólnie ze zmarłym małżonkiem 8 S-pdof-8 9. Czy wycofany ze spółdzielni i przekazany jako darowizna wkład mieszkaniowy jest przychodem 9 S-pdof Jak rozliczyć nagrodę pieniężną otrzymaną od pracodawcy 9 S-pdof Czy wydatki na szkolenia członków rad nadzorczych stanowią przychód dla ich uczestników 10 S-pdof Kiedy trzeba wypełnić PIT/Z 10 S-pdof Czy refakturowane opłaty za media stanowią przychód z tytułu najmu 11 S-pdof-13

14 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH nr str. 14. Kiedy podatnik ma prawo stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu 11 S-pdof Czy odsetki od zaległego wynagrodzenia należy uwzględnić w zeznaniu rocznym 12 S-pdof Kiedy zaliczyć do kosztów składki ZUS 12 S-pdof Czy podatnik pracujący za granicą musi złożyć roczne rozliczenie w Polsce 13 S-pdof Czy prowadzący działalność gospodarczą musi złożyć dodatkowy PIT dotyczący otrzymywanych alimentów 14 S-pdof Czy składki z tytułu ubezpieczenia na życie są przychodem dla pracownika i kosztem dla pracodawcy 15 S-pdof Czy umowa użyczenia uprawnia do skorzystania z ulgi remontowej 15 S-pdof Czy wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło pokryte ze środków PHARE podlega opodatkowaniu 16 S-pdof Jak wypełnić zeznanie roczne 17 S-pdof Jak ustrzec się błędów w PIT S-pdof Czy profilaktyczna opieka medyczna finansowana przez pracodawcę jest nieodpłatnym świadczeniem 23 S-pdof Czy można stosować ryczałt i podatek liniowy równocześnie 24 S-pdof Skutki wykreślenia z ewidencji działalności jednego z małżonków 25 S-pdof Jak ustalić dochód z udziału w spółce osobowej 27 S-pdof Odliczenie podatku zapłaconego od przychodów uzyskanych za granicą 27 S-pdof Finansowanie przez zakład pracy talonów obiadowych dla pracowników S-pdof Aport do spółki jawnej całe przedsiębiorstwo czy pojedyncze elementy S-pdof Wynagrodzenie członka zarządu mieszkającego za granicą 31 S-pdof Czy małżonkowie muszą prowadzić odrębne księgi 31 S-pdof Leasing jako forma sprzedaży towarów przez producenta 32 S-pdof Jak amortyzować darowane przedsiębiorstwo 34 S-pdof Kiedy refundacja wydatków pracownika nie jest dla niego przychodem 34 S-pdof Amortyzacja zagospodarowanego gruntu 35 S-pdof Zaliczenie do kosztów wydatków po otrzymaniu zaliczki 35 S-pdof Czy można odliczyć stratę z akcji spółki w upadłości 36 S-pdof Czy wartość zdemontowanej inwestycji w obcym środku trwałym jest kosztem 40 S-pdof Jak odróżnić ulepszenie od remontu 41 S-pdof-55 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 15

15 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH nr str. 41. Nowe zwolnienia dla organizatorów szkolenia sportowego dla młodzieży 41 S-pdof Czy nagrody otrzymywane przez pracowników są przychodem ze stosunku pracy 42 S-pdof Jak wprowadzić prywatny samochód do firmy 43 S-pdof Czy warto skorzystać z ulgi związanej z zatrudnieniem pomocy domowej 44 S-pdof Jak kwalifikować wydatki związane z zakupem programu komputerowego 48 S-pdof PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH nr str. 1. Opodatkowanie należności przekazywanych za granicę z tytułu transakcji zabezpieczających 2 S-pdop-1 2. Kiedy wydatki na szkolenie wspólnika są kosztem uzyskania przychodu 2 S-pdop-2 3. Nowe zasady opodatkowania dochodów z zagranicy 3 S-pdop-3 4. Tylko pensje wypłacone kosztem uzyskania przychodu 3 S-pdop-5 5. Nowe obowiązki obdarowanych i darczyńców 4 S-pdop-7 6. Wpływ korekty VAT na przychody 4 S-pdop-9 7. Niedostateczna kapitalizacja 5 S-pdop Szczególne przypadki ujmowania kosztu metodą kasową 6 S-pdop Łączenie spółek kapitałowych obowiązek złożenia deklaracji CIT-2 i CIT-8 7 S-pdop Świadczenia częściowo odpłatne nowe pojęcie w ustawie 8 S-pdop Zamiana wierzytelności na udział w kapitale zakładowym 10 S-pdop Sprzedaż zaniechanej inwestycji 10 S-pdop Pozostawienie zysku w spółce skutki podatkowe 11 S-pdop Dofinansowanie ze środków unijnych skutki podatkowe 12 S-pdop Pożyczka nieoprocentowana moment powstania przychodu 12 S-pdop Kwalifikowanie opłat z tytułu uczestnictwa w programie partnerskim 13 S-pdop Sprzedaż dewiz wniesionych jako wkład do spółki 13 S-pdop Korekta wartości zobowiązań z tytułu różnic kursowych 14 S-pdop Sprzedaż środka trwałego wniesionego aportem 15 S-pdop Kiedy odsetki od kredytu na nabycie gruntu są kosztem 16 S-pdop Różnice kursowe bilansowe 16 S-pdop Darowizna przekazana z zysku spółki kto jest darczyńcą 18 S-pdop Odpisy aktualizujące wartość należności w przychodach i kosztach 19 S-pdop-35

16 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH nr str. 24. Usługi budowlane wykonywane za granicą gdzie płacić podatek 20 S-pdop Moment powstania przychodu przy etapowym rozliczaniu inwestycji 21 S-pdop Określenie podatku w przypadku przyjęcia niewłaściwej stawki VAT 21 S-pdop Czy odsetki od pożyczki, które mają odroczony termin płatności, są przychodem 22 S-pdop Kiedy aport przechodzi na spółkę 24 S-pdop Zmiany w ustawie podatkowej od 1 lipca 2005 r. 26 S-pdop Opodatkowanie należności licencyjnych przekazywanych za granicę 27 S-pdop Leasing operacyjny między podmiotami powiązanymi S-pdop Koszty księgowe i podatkowe w przypadku zbycia środka trwałego S-pdop Czy wewnątrzwspólnotowa dostawa to eksport w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym 30 S-pdop Korzyści z aportu do spółki komandytowej 30 S-pdop Spółka jako płatnik wydatki na szkolenie pracowników 31 S-pdop Kosztowny prezent dla członka zarządu 31 S-pdop Jak rozliczyć wydatki związane z dotacją 33 S-pdop Czy można amortyzować nieużywane środki trwałe 33 S-pdop Czy wydatki na cudze maszyny będą kosztem uzyskania przychodu 33 S-pdop Zatrudnienie w spółce jedynego udziałowca 34 S-pdop Kiedy wydatki na nabycie środka trwałego można zaliczyć bezpośrednio w koszty 35 S-pdop Czy wydatki na noclegi pracowników w hotelach podlegają limitowi 35 S-pdop Czy nieodpłatne pełnienie funkcji w zarządzie jest dla spółki przychodem 36 S-pdop Czy przychód z umorzonej wierzytelności należy liczyć z VAT 36 S-pdop Skutki podatkowe przedawnienia zobowiązania i zwolnienia z długu 37 S-pdop Jak dokumentować zwrot wydatków za podróże członka zarządu niebędącego pracownikiem 37 S-pdop Optymalizacja podatkowa finansowania spółki-córki 38 S-pdop Zbycie udziałów w celu umorzenia 38 S-pdop Czy wystawienie faktury VAT zawsze oznacza uzyskanie przychodu 39 S-pdop Przychody z działalności rolniczej i gospodarczej czy dywidenda podlega opodatkowaniu 39 S-pdop-73 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 17

17 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH nr str. 51. Zwolnienia podatkowe w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym 41 S-pdop Czy wydatek na remont samochodu jest kosztem w przypadku rezygnacji z odszkodowania 43 S-pdop Czy umorzone odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca są przychodem 43 S-pdop Kiedy odsetki od sprzedanych na raty udziałów są przychodem 48 S-pdop Czy zawsze przedawnienie zobowiązania rodzi przychód 48 S-pdop Ubezpieczenie po zmniejszeniu wartości samochodu 49 S-pdop Czy wykazywać przychód z tytułu rabatu 49 S-pdop Koszt sprzedaży towarów i środków trwałych wniesionych aportem 50 S-pdop PODATEK VAT nr str. 1. Kiedy istnieje możliwość odliczenia podatku z faktury za remont powypadkowy samochodu 1 S-VAT-1 2. Czy sprzedaż przez starostwo prawa wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu 1 S-VAT-2 3. Czy trzeba korygować podatek przy zmianie przeznaczenia samochodu 1 S-VAT-4 4. Czy podatnik zatrudniający na umowę zlecenia powinien naliczyć 22% podatku od tych umów 1 S-VAT-5 5. Czy zaświadczenie wystawione przez urząd celny potwierdzające eksport daje prawo do stosowania stawki 0% 1 S-VAT-7 6. Jak ustalić podstawę opodatkowania przy usługach pośrednictwa 2 S-VAT-9 7. Jaki kurs przyjąć przy przeliczaniu kwot wyrażonych na fakturze korygującej 2 S-VAT Skutki podatkowe nieodpłatnego przekazania długopisów klientom 2 S-VAT Czy potwierdzenie przyjęcia towaru przez nabywcę przesłane faksem daje prawo do stawki 0% 2 S-VAT Czy kupno towarów od obywatela kraju Unii jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem 3 S-VAT Czy dopłata do kredytu bankowego jest obrotem dla spółki 3 S-VAT Czy brak kodu kraju dostawcy na fakturze wyklucza możliwość odliczenia podatku 3 S-VAT Czy czynności windykacyjne można uznać za odpłatne świadczenie usług 3 S-VAT Czy należy opodatkować opłatę patentową oraz za korzystanie z praw do technologii 3 S-VAT-21

18 PODATEK VAT nr str. 15. Kasy rejestrujące zmiany od stycznia 2005 r. 4 S-VAT Jaką stawką opodatkować sprzedaż kompletu: czasopismo i płyta CD 4 S-VAT Czy można odliczyć podatek z faktur za wynajem mieszkań dla pracowników 4 S-VAT Wywłaszczenie gruntu za odszkodowaniem 5 S-VAT Czy można sporządzić korektę, jeśli kontrahent nie uregulował należności 5 S-VAT Czy wartość faktury marża można podwyższyć o akcyzę i inne koszty 5 S-VAT Czy nadwyżki i niedobory podlegają opodatkowaniu 5 S-VAT Czy wszystkie koszty wewnątrzwspólnotowego nabycia należy opodatkować łącznie 6 S-VAT Czy brak NIP UE na zamówieniu jest podstawą do kwestionowania zasadności zwrotu podatku 6 S-VAT Kwota uprawniająca do zwolnienia z podatku VAT w 2005 r. 6 S-VAT Czy należy korygować deklarację, jeśli nabywca otrzymał towar z opóźnieniem 7 S-VAT Jak rozliczyć fakturę za zakup w Niemczech towarów niehandlowych 7 S-VAT Czy sprzedawca detaliczny gazu płaci opłatę paliwową 7 S-VAT Jak opodatkować wewnątrzwspólnotową usługę transportu na rzecz podatnika z kraju Unii 7 S-VAT Czy należy opodatkować zakup usług obcych na potrzeby reklamy 7 S-VAT Czy dopłata do wynagrodzeń ZPChr i wartość zwolnień podatkowych powiększają obrót do celów odliczeń częściowych 8 S-VAT Czy istnieje obowiązek sporządzania informacji podsumowującej, jeśli nie dokonano żadnych transakcji 8 S-VAT Sprzedaż ze składu podatkowego na rzecz prowadzącego działalność w strefach wolnocłowych 9 S-VAT Sprzedaż używanego samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych 9 S-VAT Jakie dotacje nie wpływają na cenę towaru bądź usługi 10 S-VAT Skutki postępowania egzekucyjnego dla rozliczenia VAT 10 S-VAT Czy sprzedawcy usług telekomunikacyjnych mają specjalne uprawnienia dotyczące wystawiania faktur 10 S-VAT Jak udokumentować transakcję powodującą przekroczenie kwoty zł 10 S-VAT Na jakich zasadach następuje zwrot akcyzy 11 S-VAT Czy podatnik likwidujący działalność ma obowiązek zwrócić odliczony podatek 11 S-VAT-67 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 19

19 20 PODATEK VAT nr str. 40. Czy cesja wierzytelności w zamian za wykonaną usługę podlega opodatkowaniu 11 S-VAT Jaka stawka na usługi serwisowe wykonywane w porcie lotniczym na rzecz zagranicznego kontrahenta 11 S-VAT Zakup środków trwałych sfinansowanych z PFRON 12 S-VAT Zwolnienie z VAT a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 12 S-VAT Czy wniesienie aportem samochodu podlega akcyzie 12 S-VAT Czy umowę zlecenia zawartą ze studentem należy zgłosić w urzędzie skarbowym 13 S-VAT Czy sprzedawca ma obowiązek wystawić na żądanie fakturę po upływie 7 dni 13 S-VAT Czy należy płacić akcyzę od samochodu wydanego w ramach gwarancji 13 S-VAT Oddanie samochodu osobowego w podnajem konsekwencje w podatku naliczonym 14 S-VAT Jak obciążyć sprzedawcę z kraju Unii za naprawę urządzenia w Polsce 14 S-VAT Czy dzierżawa samochodu od kontrahenta unijnego rodzi obowiązek zapłaty akcyzy 14 S-VAT Czy zorganizowanie przez urząd gminy przetargu na własne potrzeby jest świadczeniem usług 15 S-VAT Odliczenie VAT z nieopłaconej faktury za użytkowanie wieczyste 15 S-VAT Czy sprzedawca samochodu osobowego może skorygować wartość akcyzy notą korygującą 15 S-VAT Czy można odliczyć podatek z faktur za rozbiórkę budynku używanego 16 S-VAT Czy podatnik prowadzący niewielką działalność opodatkowaną może odliczać podatek 16 S-VAT Czy tłumacz świadczący usługi dla podmiotu zagranicznego musi się zarejestrować jako podatnik VAT UE 16 S-VAT Czy finansowanie przejazdów do pracy niepełnosprawnych pracowników podlega opodatkowaniu 17 S-VAT Kto ma obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy 17 S-VAT Miejsce opodatkowania dzierżawy fabryki wraz z wyposażeniem przez podatnika z Francji 17 S-VAT W jaki sposób dokonać korekty obrotu zarejestrowanego w kasie fiskalnej 17 S-VAT Jak opodatkować usługi pośrednictwa na rzecz zagranicznego kontrahenta 18 S-VAT-103

20 PODATEK VAT nr str. 62. Kiedy sprzedaż używanej nieruchomości należy opodatkować stawką 22% 18 S-VAT Czy spółka będąca w stanie upadłości ma prawo do zwrotu podatku 18 S-VAT Jak rozliczyć zakup paliwa nabytego od kontrahenta z kraju Unii 19 S-VAT Czy udzielenie pożyczki należy wykazać w deklaracji 19 S-VAT Jak dokumentować opłaty roczne związane z użytkowaniem wieczystym 19 S-VAT Jak opodatkować sprzedaż środka trwałego na złom 20 S-VAT Czy wysłanie towarów do naprawy jest transakcją wewnątrzwspólnotową 20 S-VAT Czy użyczenie lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 20 S-VAT Ulga na złe długi korzyści dla podatnika 21 S-VAT Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu dla niepełnosprawnego jest zwolnione z akcyzy 22 S-VAT Świadczenie usługi w zamian za umorzenie kary umownej 22 S-VAT Czy każdą zaliczkę i kiedy należy ewidencjonować w kasie fiskalnej 22 S-VAT Czy podatek od nieruchomości jest opodatkowany VAT 22 S-VAT Jak rozliczyć podwykonawstwo w robotach budowlanych 22 S-VAT Czy odszkodowania podlegają opodatkowaniu VAT 22 S-VAT Jak rozliczać VAT od nabycia towarów i usług wykorzystywanych do wytworzenia środków trwałych 23 S-VAT Kiedy wyroby tytoniowe są zwolnione z akcyzy 23 S-VAT Czy przy likwidacji firmy można sprzedać kasę fiskalną 23 S-VAT Jak rozliczyć zwrot towaru przez unijnego nabywcę w wyniku uznanej reklamacji 24 S-VAT W jakim terminie przysługuje zwrot VAT z tytułu czynności, których miejsce świadczenia znajduje się poza Polską 24 S-VAT Czy niewykonanie przeglądu kasy w stosownym terminie skutkuje koniecznością zwrotu ulgi 25 S-VAT Kiedy należy wystawić fakturę przy świadczeniu usługi reklamowej przez kilka miesięcy 25 S-VAT Jak rozliczyć wydatki na budowę domu, którego część jest przeznaczona na działalność 26 S-VAT Czy można odliczyć podatek naliczony z faktury zaliczkowej 26 S-VAT Czy od zakupionego i przekazanego dla domu dziecka sprzętu RTV można odliczyć podatek 26 S-VAT-139 DODATEK do Serwisu FK nr ( ) 21

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencja zatrudnienia Rejestr agencji zatrudnienia artykuł Monitor Księgowego 17/2013

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO PODATKI NR 12 INDEKS 36990X ISBN 9788374403603 MAJ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO Od jakich wydatków dla pracowników nie odliczymy VAT

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r.

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 29 lipca 2 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Akcyza Kwartalne rozliczanie podatku akcyzowego i AKC-WW Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 22 28 lipca 2013 r.

Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 22 28 lipca 2013 r. Wykaz nowości na platformie księgowych infor fk 22 28 lipca 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia, audycje) Hasło Tytuł Forma Źródło Absolwent Od kiedy za absolwenta szkoły średniej zatrudnionego

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 824016 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2016. 25-26 Październik Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 824016 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20915 Temat: VAT, CIT, PIT 2015 - nowelizacja ustaw podatkowych 23-26 Marzec Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort and SPA, Kod szkolenia: 20915 Koszt

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016

CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 Definicje dla cenników nr 1, 2 i 3 CENNIK NA USŁUGI PODSTAWOWE ważny od 01.01.2016 I. dokument - każdy dokument księgowy, taki jak: faktura, rachunek, lista płac, sporządzony dowód wewnętrzny dotyczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Spis treści CD: pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. prywatne pracowników. (ubezpieczenia, abonamenty medyczne itp.)

Spis treści CD: pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. prywatne pracowników. (ubezpieczenia, abonamenty medyczne itp.) Spis treści: 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r.

Podatek dochodowy. 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. Podatek dochodowy 1.PIT-od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. 2. CIT- od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. PIT-od osób fizycznych Art..21 zwolnienia przedmiotowe(133 poz.) : -świadczenia rodzinne, dodatki

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE...19 1. Skąd brać treść przepisów podatkowych...19 2. Które akty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki

Rozdział 1. Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej Henryk Nowicki Założyć firmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne. redakcja naukowa Sławomir Sojak Założenie własnej rmy i jej utrzymanie nie jest zadaniem łatwym. Książka ma uświadomić czytelnikom trudności oraz pomóc

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 323411 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 29 Listopad - 2 Grudzień Zakopane, Hotel Litwor*****, Kod szkolenia: 323411 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie INFORRB 26 30 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia, audycje radiowe) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencje zatrudnienia Nowe wzory wniosków i formularzy dla agencji

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo