OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy & Partnerzy Paweł Smulski. INFORMACJE O KLIENCIE DANE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O ŻARY, ul. Górnośląska 2 REGON: ; NIP: Firma rozpoczęła działalność w 2008 roku. Docelowo firma ma zajmować się gospodarką odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Łużyckim Związku Gmin. Najważniejszym punktem tego systemu jest budowa i obsługa centralnej instalacji do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w Marszowie oraz stacji przeładunkowej w Lubsku. Inwestycje te są już bardzo dalece zaawansowane. W kwietniu 2014 roku do użytku została oddana stacja przeładunkowa w Lubsku, natomiast budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Marszowie ma zakończyć się w styczniu W chwili obecnej spółka prowadzi składowiska odpadów innych niż niebezpieczne czynne (Żary), nieeksploatowane (Buczyny, Gozdnica), zamknięte (Lubsko zakończenie rekultywacji w I kw.2015r., Łęknica) oraz zamknięte zrekultywowane (Chełmica, Lutynka, Chrobrów, Drzeńsk Mały), a także sortownię odpadów innych niż niebezpieczne (Żary). Działalność administracyjno-biurowa prowadzona jest w Biurze Zarządu, które mieści się w wynajmowanych pomieszczeniach w Żarach przy ul. Górnośląskiej 2. Jednakże od lutego 2015 roku działalność biurowa również będzie prowadzona w zakładzie zagospodarowania odpadów w Marszowie. Podstawowa działalność to wg PKD 2007: Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ( dotyczy składowisk odpadów) Z odzysk surowców z materiałów segregowanych (sortowanie i oddzielanie w różne kategorie różnorodnych surowców nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku dotyczy sortowni odpadów). Aktualne zatrudnienie ogółem - 58 osób. Po oddaniu do użytkowania zakładu w Marszowie zatrudnienie zwiększy się do ok. 80 osób. Przychody z działalności podstawowej: - za 2012r.: PLN - za 2013r.: PLN - planowane na 2014r.: PLN - planowane na 2015r.: PLN - planowane na 2016r.: PLN Lokalizacje, w których prowadzona jest działalność: 1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Żary, w. Marszów 2. Stacja przeładunkowa Lubsko, ul. Złota 3. Składowisko i sortownia odpadów Żary, ul. Żurawia 4. Składowisko odpadów NIEEKSPLOATOWANE Trzebiel, wieś Buczyny 5. Składowisko odpadów NIEEKSPLOATOWANE Gozdnica, ul. Kościuszki 6. Składowisko odpadów ZAMKNIETE Łęknica 7. Składowisko odpadów ZAMKNIETE i ZREKULTYWOWANE (zakończenie rekultywacji w I kw.2015r.) Lubsko 8. Składowisko odpadów ZAMKNIETE i ZREKULTYWOWANE Lutynka gm. Wymiarki 9. Składowisko odpadów ZAMKNIETE i ZREKULTYWOWANE Chrobrów gm. Żagań 10. Składowisko odpadów ZAMKNIETE i ZREKULTYWOWANE Drzeńsk Mały gm. Gubin 11. Składowisko odpadów ZAMKNIETE i ZREKULTYWOWANE Chełmica gm. Tuplice oraz Biuro Zarządu Żary, ul. Górnośląska 2 (zakończenie użytkowania na przełomie stycznia/lutego 2015 roku) Strona 1 z 37

2 Zakład Zagospodarowania Odpadów Żary, w. Marszów UWAGA! Jest to nowowybudowana lokalizacja. Przewidywany termin oddania do użytkowania to styczeń W tej lokalizacji obecnie trwają ostatnie prace wykończeniowe związane z realizacją inwestycji Projektowanie i budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Marszów. Poniższy opis przedstawia stan obiektu jaki będzie w momencie rozpoczęcia użytkowania i zgłoszenia do ubezpieczenia. Wszelkie próby i testy będą miały miejsce przed zgłoszeniem obiektu do ubezpieczenia w czasie trwania ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montażu. UWAGA! Z uwagi na możliwość zmiany terminu oddania do użytkowania przedmiotowego zakładu, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej dla części przedmiotu ubezpieczenia (zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie). W takim przypadku składka za zmieniony okres ubezpieczenia zostanie proporcjonalnie zmieniona w stosunku do składki rocznej. Liczba zatrudnionych w lokalizacji: ok.70 osób Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 22:00 Do tej lokalizacji jest droga umożliwiająca dojazd jednostek Straży pożarnej oraz możliwe jest swobodne poruszanie się jednostek Straży Pożarnej po terenie lokalizacji. Czas dojazdu jednostek Straży Pożarnej: PSP 10 minut; OSP 10 minut. W bezpośrednim otoczeniu lokalizacji nie znajdują się inne budynki. Obiekty są wyposażone w sprawne urządzenia odgromowe - piorunochrony. Teren lokalizacji jest podzielony na strefy pożarowe. Na terenie lokalizacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza wyodrębnionym, przeznaczonym do tego miejscem. Na terenie lokalizacji wykorzystywane są pojazd wolnobieżne: - 3 szt. Ładowarki kołowe VOLVO, - ładowarka teleskopowa MANITOU, - przerzucarka bramowa do kompostu, - wózek widłowy, - kompaktor, - zamiatarka, Lokalizacja jest zasilana w wodę z podwójnego źródła: ujęcie własne oraz sieć publiczna. Na terenie lokalizacji znajdują się: - 39 gaśnice, - 14 hydranty zewnętrznych - 5 hydranty wewnętrzne - zbiornik ppoż. o pojemności całkowitej 1265m3, w tym na cele p.poż. 400m3 - czujki dymu - inne zabezpieczenia ppoż.: ściana oddzielenia pożarowego pomiędzy obiektami 8a i 8b, klapy dymowe w ob. 8a i 8b. Wszystkie: drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe, wyjścia ewakuacyjne oraz miejsca gdzie znajduje się sprzęt ppoż. są oznakowane. Wszystkie urządzenia i systemy ppoż. są sprawne i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności. Prace niebezpieczne pożarowo - w punkcie demontażu odpadów wielkogabarytowych cięcie elementów metalowych. Teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: Ogrodzenie, furtki i bramy z kontrolą dostępu, budynek administracyjny i hala technologiczna z kontrolą dostępu, ochrona w porze nocnej. W lokalizacji wykonywany jest dozór poza godzinami pracy agencja ochrony. W lokalizacji funkcjonuje monitoring wizyjny przemysłowy, całodobowy oraz system alarmowy czujki ruchu. Krótki opis procesu / procesów technologicznych zachodzących w Marszowie: 1. Odpady komunalne zmieszane będą kierowane do strefy przyjęcia odpadów w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego i rozładowywane wewnątrz w wyznaczonym sektorze, następnie poddawane procesowi rozsortowania na linii technologicznej instalacji segregacji mechaniczno-manualnej odpadów w celu odzyskania surowców wtórnych i paliwa alternatywnego RDF. 2. Odpady surowcowe opakowaniowe do tzw. doczyszczania będą kierowane do strefy przyjęcia odpadów w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego i rozładowywane wewnątrz w wyznaczonym sektorze, następnie poddawane procesowi rozsortowania na linii technologicznej Strona 2 z 37

3 instalacji obróbki mechaniczno-manualnej odpadów w celu odzyskania surowców wtórnych i paliwa alternatywnego RDF. 3. Odpady zielone będą kierowane do strefy przyjęcia odpadów zielonych w wydzielonym zadaszonym zamkniętym, wentylowanym boksie obok Segmentu mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego. Następnie po ich rozdrobnieniu w Segmencie mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego podane rozdzielnie lub łącznie z wydzielonymi z odpadów komunalnych zmieszanych, odpadami biodegradowalnymi do Segmentu stabilizacji tlenowej. 4. Frakcja energetyczna wydzielona na linii technologicznej instalacji segregacji mechaniczno-manualnej odpadów będzie rozdrobniona i kierowana do prasy kontenerowej. 5. Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne będą rozładowywane na placu technologicznym przy Punkcie demontażu odpadów wielkogabarytowych i poddawane selektywnemu demontażowi z odzyskiem frakcji surowcowych, użytkowych (RDF), odpadów niebezpiecznych i balastu kierowanego na kwaterę składową lub po wstępnym demontażu kierowane do rozdrobnienia na linii technologicznej instalacji obróbki mechanicznomanualnej odpadów i przetwarzane na surowce wtórne, paliwo alternatywne RDF i balast lub po zgromadzeniu ilości transportowej kierowane do unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach poza ZZO. 6. Odpady budowlane ze zbiórki selektywnej będą kierowane do Stacji kruszenia (recyklingu) odpadów budowlanych, gdzie, w miarę potrzeby, będą rozdrabniane przy użyciu kruszarki do gruzu, frakcjonowane i po czasowym magazynowaniu kierowane do odbiorców zewnętrznych. 7. Odpady niebezpieczne (w niewielkich ilościach) będą kierowane do Magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych w celu ich czasowego magazynowania przed skierowaniem do unieszkodliwienia w specjalistycznych instalacjach poza ZZO. 8. Odpady zaklasyfikowane jako inertne i balastowe (odpady z czyszczenia ulic oraz grunt, itp.) i balastowe (poprocesowe) będą kierowane do rozładowania na obszarze niecki Kwatery składowiska. 9. Odpady ze zdarzeń losowych będą kierowane do Boksów na odpady pochodzące ze zdarzeń losowych a następnie poddawane unieszkodliwieniu w zależności od rodzaju odpadów w poszczególnych segmentach technologicznych Zakładu. Cały strumień odpadów przyjmowanych w ZZO będzie ważony i ewidencjonowany w zakładowym systemie ewidencji przyjmowanych odpadów. Plan sytuacyjny lokalizacji Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. Poniżej przykładowe zdjęcia lokalizacji Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (zdjęcia zostały wykonane w październiku i listopadzie 2014r, w momencie kiedy trwały jeszcze prace wykończeniowe: 1.Widok z lotu ptaka Strona 3 z 37

4 2.Widok z lotu ptaka 3. Budynek administracyjny z salą edukacyjną Strona 4 z 37

5 4. Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego 1 5. Segment mechaniczno-manualnej segregacji odpadów i przygotowania paliwa alternatywnego 2 Strona 5 z 37

6 6. Zbiorniki p.poż. 7. Hala do załadunku odpadów 1 Strona 6 z 37

7 8. Hala do załadunku odpadów 2 9. Hala wyładunku komór Strona 7 z 37

8 10. Wnętrze zakładu Wnętrze zakładu 2 Strona 8 z 37

9 12. Wnętrze zakładu 3 Stacja przeładunkowa Lubsko, ul. Złota Liczba zatrudnionych w lokalizacji: 4 osoby Godziny pracy: od poniedziałku do piątku Do tej lokalizacji jest droga umożliwiająca dojazd jednostek Straży pożarnej oraz możliwe jest swobodne poruszanie się jednostek Straży Pożarnej po terenie lokalizacji. Czas dojazdu jednostek Straży Pożarnej: PSP 5 minut; OSP 5 minut. W bezpośrednim otoczeniu lokalizacji nie znajdują się inne budynki. Obiekty są wyposażone w sprawne urządzenia odgromowe - piorunochrony. Teren lokalizacji nie jest podzielony na strefy pożarowe brak takiego wymogu. Ogrzewany jest tylko budynek wagowy z zapleczem socjalnym, ogrzewanie za pomocą energii elektrycznej. Na terenie lokalizacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza wyodrębnionym, przeznaczonym do tego miejscem. Na terenie lokalizacji wykorzystywane są 1 pojazd wolnobieżny spalinowy. Lokalizacja jest zasilana w wodę z podwójnego źródła: ujęcie własne oraz sieć publiczna. Na terenie lokalizacji znajdują się: - 3 gaśnice, - 2 hydranty zewnętrznych - zbiornik ppoż. o pojemności 176m3 - studnia czerpna - czujki dymu na Hali przeładunków Wszystkie: drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe, wyjścia ewakuacyjne oraz miejsca gdzie znajduje się sprzęt ppoż. są oznakowane. Wszystkie urządzenia i systemy ppoż. są sprawne i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności. Na terenie lokalizacji nie wykonuje się prac niebezpiecznych pożarowo. W lokalizacji wykonywany jest dozór poza godzinami pracy agencja ochrony. W lokalizacji funkcjonuje monitoring wizyjny przemysłowy, całodobowy oraz system alarmowy czujki ruchu. Teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej. Plan sytuacyjny lokalizacji Stacja przeładunkowa stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Poniżej przykładowe zdjęcia lokalizacji Stacja przeładunkowa: Strona 9 z 37

10 1. Od lewej hala przeładunku odpadów i boksy magazynowe na odpady wielkogabarytowe 2. Budynek wagowego i socjalny Strona 10 z 37

11 3. Brodzik dezynfekcyjny SP Lubsko 4. Zbiornik p.poż. SP Lubsko Strona 11 z 37

12 5. Linia technologiczna 1 6. Linia technologiczna 2 Strona 12 z 37

13 7. Linia technologiczna 3 Składowisko i sortownia odpadów Żary, ul. Żurawia (w tym: sortownia do r.) Liczba zatrudnionych w lokalizacji: 3 osoby Godziny pracy: od poniedziałku do piątku ( ). Do tej lokalizacji jest droga umożliwiająca dojazd jednostek Straży pożarnej oraz możliwe jest swobodne poruszanie się jednostek Straży Pożarnej po terenie lokalizacji. Czas dojazdu jednostek Straży Pożarnej: PSP 5 minut; OSP 5 minut. W bezpośrednim otoczeniu lokalizacji nie znajdują się inne budynki. Obiekty nie są wyposażone w urządzenia odgromowe. Teren lokalizacji nie jest podzielony na strefy pożarowe brak takiego wymogu. Na terenie lokalizacji obowiązuje zakaz palenia tytoniu, poza wyodrębnionym, przeznaczonym do tego miejscem. Na terenie lokalizacji wykorzystywane są 2 pojazdy wolnobieżne spalinowe. Lokalizacja jest zasilana w wodę z podwójnego źródła: ujęcie własne oraz sieć publiczna. Na terenie lokalizacji znajduje się: - 10 gaśnic, - 3 szt. SUG ABC producent KZWM Ogniochron (samoczynne urządzenie gaśnicze wyposażone w samoczynny zawór ampułkowy, który jest uruchomiony w wyniku przekroczenia krytycznej temperatury w pomieszczeniu), - 1 hydrant wewnętrzny, - 6 hydrantów zewnętrznych - zbiornik ppoż. o pojemności 315m3 Wszystkie: drogi ewakuacyjne, drogi pożarowe, wyjścia ewakuacyjne oraz miejsca gdzie znajduje się sprzęt ppoż. są oznakowane. Wszystkie urządzenia i systemy ppoż. są sprawne i posiadają aktualne potwierdzenie sprawności. Na terenie lokalizacji nie wykonuje się prac niebezpiecznych pożarowo. W lokalizacji wykonywany jest dozór poza godzinami pracy pracownik własny, stróż. W lokalizacji funkcjonuje monitoring wizyjny przemysłowy, całodobowy. Teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej Poniżej przykładowe zdjęcia lokalizacji Składowisko i sortownia odpadów: Strona 13 z 37

14 1. Od lewej hala rozładunku odpadów i sito bębnowe 2. Od lewej namiot i kabina sortownicza Strona 14 z 37

15 3. Separator fe Opis lokalizacji w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. Lokalizacja, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową nie były dotknięte ryzykiem powodzi od 1996r. Mienie osób trzecich: Są to ładowarka i drobny sprzęt dzierżawione od firmy EkoAs. Okres użytkowania mienia zakończy się r. DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG UBEZPIECZEŃ: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH: Ochrona ubezpieczeniowa od brak szkód od tego czasu UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Ochrona ubezpieczeniowa od brak szkód od tego czasu UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM Ochrona ubezpieczeniowa od brak szkód od tego czasu UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ Ochrona ubezpieczeniowa od brak szkód od tego czasu UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Ochrona w zakresie OC,AC, NNW, Assistance i AutoSzyba od w tym czasie miała miejsce jedna szkoda: Szkoda z ubezpieczenia OC z dnia , wypłacone odszkodowanie PLN Strona 15 z 37

16 Minimalny wymagany zakres ubezpieczeń został opisany poniżej. Jeżeli jednak w ogólnych warunkach ubezpieczeń Wykonawcy (Ubezpieczyciela ) znajdują się zapisy, które wskazują, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od minimalnego wymaganego zakresu ubezpieczeń to zapisy te zostaną wprowadzone do zakresu ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK I.1. Zakres ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody, które powstaną w okresie ubezpieczenia w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia w związku z zaistnieniem zdarzeń ubezpieczeniowych, za wyjątkiem tych szkód, które są wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach Wykonawcy (Ubezpieczyciela). Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia to szkody powstałe w wyniku m.in. następujących zdarzeń: - ogień (pożar) - uderzenie pioruna - gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio lub pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, powodujące jego uszkodzenie. - wybuch (eksplozja), - upadek statku powietrznego, - huragan (wiatr o prędkości nie mniejszej niż 15 m/s), - deszcz nawalny, - powódź, - grad, - lawina, - napór śniegu lub lodu, - trzęsienie ziemi, - osuwanie i zapadanie się ziemi, - uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w mienie zgłoszone do ubezpieczenia pojazdu (bez względu na to kto jest właścicielem/użytkownikiem pojazdu lub pod czyją kontrolą jest pojazd) lub jego części lub ładunku, który jest nim przewożony - huk ponaddźwiękowy, - dym, - sadza, - szkoda wodociągowa, - upadek drzew, budynków lub budowli, - katastrofa budowlana, definicja w brzmieniu poniżej: postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: - których wiek przekracza 50 lat - nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego - tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania - użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem Limit odpowiedzialności: zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż zł - przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym (Zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia limitu dla ryzyka przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym w wysokości min PLN) - kradzież z włamaniem dokonaną lub usiłowaną - rabunek dokonany lub usiłowany - wandalizm w związku z kradzieżą lub rabunkiem - szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z powyższymi zdarzeniami Strona 16 z 37

17 W granicach sum ubezpieczenia Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany będzie do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego na ratowanie ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą oraz kosztów zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. UWAGA! W skład przedmiotu ubezpieczenia wchodzi hala namiotowa. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia ograniczenia zakresu ubezpieczenia w stosunku do tego składnika majątku, polegającego na wprowadzeniu wyższej franszyzy redukcyjnej lub wręcz wyłączenia z zakresu ryzyk: huragan, grad, napór śniegu lub lodu. I.2. Przedmiot ubezpieczenia i system ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia Wartość [PLN] Budynki i budowle sumy stałe KB Maszyny, urządzenia i wyposażenie sumy stałe KB Środki obrotowe sumy zmienne cena nabycia koszt wytworzenia ,00 Mienie os. trzecich sumy stałe O ,00 Niskocenne składniki majątku pierwsze ryzyko O ,00 O wartość odtworzeniowa, KB wartość księgowa brutto RAZEM Podział sumy ubezpieczenia na poszczególne lokalizacje zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. Limity odpowiedzialność dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu - Maszyny, urządzenia i wyposażenie I ryzyko PLN - Środki obrotowe I ryzyko PLN - Mienie osób trzecich I ryzyko PLN - Niskocenne składniki majątku I ryzyko PLN Suma ubezpieczenia (za wyjątkiem sum określonych w systemie pierwszego ryzyka i limitów) nie ulega pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania. I.3 Franszyzy Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego: PLN dla ryzyka ogień; - 0 PLN dla pozostałych ryzyk. Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy integralnej: 500 PLN I.4 Okres ubezpieczenia i płatność składki z rozbiciem na dwie roczne polisy ubezpieczeniowe wystawione odpowiednio: - dla ochrony w pierwszym roku na okres: od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016r. - dla ochrony w drugim roku na okres: od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017r. Płatność składki nastąpi w czterech ratach kwartalnych dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia. I.5 Obligatoryjne klauzule dodatkowe - Klauzula reprezentantów - Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych inwestycji - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji - Klauzula automatycznego pokrycia dla majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - Klauzula 72 godzin - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Strona 17 z 37

18 - Klauzula warunków i taryf - Klauzula ubezpieczenia szkód przepięciowych - Klauzula stempla bankowego - Klauzula regresowa wobec pracowników - Klauzula rozstrzygania sporów - Klauzula prolongaty zapłaty składki - Klauzula drobnych prac remontowo-budowlnych - Klauzula dewastacji - Klauzula leeway - Klauzula ograniczenia zasady proporcji - Klauzula nieodbudowania majątku - Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania - Klauzula kosztów dodatkowych - Klauzula rzeczoznawców - Klauzula ratalna - Klauzula terminu zgłaszania szkód - Klauzula terminu dokonania oględzin - Klauzula formy fax / - Klauzula uznania - Klauzula przeniesienia mienia - Klauzula transportowania - Klauzula likwidacji drobnych szkód - Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia - Klauzula decyzji o wypłacie odszkodowania - Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia - Klauzula składowania - Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Klauzula przewłaszczenia - Klauzula dodatkowych kosztów naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT - Klauzula zmian w odbudowie - Klauzula kradzieży zwykłej - Klauzula przeoczenia - Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy - Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK II.1. Zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody, które powstaną w okresie ubezpieczenia w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia w związku z zaistnieniem zdarzeń ubezpieczeniowych, za wyjątkiem tych szkód, które są wyraźnie wyłączone w ogólnych warunkach Wykonawcy (Ubezpieczyciela). Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia to szkody powstałe w wyniku m.in. następujących zdarzeń: - działanie człowieka: nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, błąd w obsłudze, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie - kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm - działanie ognia, sadzy, dymu, osmalenie, przypalenie, eksplozja, uderzenie piorun, upadek statku powietrznego - działanie wody (zalanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, powódź, sztorm, wylew wód podziemnych, deszcz nawalny, wilgoć, para wodna, lód, grad, śnieg, samoczynne otworzenie się urządzeń tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów albo innych zaworów) - działalnie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi - wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji - uszkodzenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących - zbyt wysokie/niskie lub o niewłaściwych parametrach natężenie/napięcie w sieci elektrycznej - pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych - indukcja Strona 18 z 37

19 - trzęsienie ziemi, huragan - rozszerzenie zakresu terytorialnego dla sprzętu przenośnego na teren całej Polski. Przy ubezpieczeniu danych i oprogramowania Wykonawca (Ubezpieczyciel) zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla kosztów związanych z: wymianą albo zakupem uszkodzonych lub zniszczonych lub utraconych nośników danych, odzyskaniem utraconych danych wskutek uszkodzenia/awarii nośników lub programów lub systemów, ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum lub istniejącej dokumentacji, ponownym zainstalowaniem lub odtworzeniem programów i/lub systemów. Przy ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności Wykonawca (Ubezpieczyciel) zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla dodatkowych kosztów poniesionych w celu uniknięcia lub zmniejszenia przerw lub zakłóceń w działalności gospodarczej, takich jak m.in.: koszty użytkowania sprzętu zastępczego, koszty leasingu/najmu urządzeń zastępczych, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu, koszty związane z wynajęciem firm zewnętrznych, koszty przeprogramowania, koszty adaptacji sprzętu, koszty prowizorycznej naprawy. W granicach sum ubezpieczenia Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany będzie do zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego na ratowanie ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą oraz kosztów zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. II.2. Przedmiot ubezpieczenia i system ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia Wartość [PLN] Komputerowy sprzęt stacjonarny Sumy stałe O ,81 Sprzęt przenośny Sumy stałe O ,27 System monitoringu Sumy stałe O ,75 Instalacja zasilająco-sterownicza Sumy stałe O ,10 Dane i oprogramowanie Pierwsze ryzyko O ,00 Zwiększone koszty działalności Pierwsze ryzyko O ,00 O wartość odtworzeniowa, KB księgowa brutto RAZEM ,93 Wykaz mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zawarto w tabeli stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca (Ubezpieczyciel) w przypadku szkody polegającej na utraceniu albo całkowitym zniszczeniu sprzętu odpowiada również za koszt systemu operacyjnego zainstalowanego na tym sprzęcie pod warunkiem, że wartość tego systemu operacyjnego została uwzględniona w sumie ubezpieczenia sprzętu. II.3 Franszyzy i udział własny Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego: - Dla sprzętu stacjonarnego 250 PLN. - Dla sprzętu przenośnego 5% szkody, nie więcej niż 300 PLN - Dla danych i oprogramowania oraz zwiększonych kosztów działalności 400 PLN Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy integralnej: 250 PLN II.4 Okres ubezpieczenia i płatność składki z rozbiciem na dwie roczne polisy ubezpieczeniowe wystawione odpowiednio: - dla ochrony w pierwszym roku na okres: od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016r. - dla ochrony w drugim roku na okres: od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017r. Płatność składki nastąpi w czterech ratach kwartalnych dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia. II.5 Obligatoryjne klauzule dodatkowe Strona 19 z 37

20 - Klauzula reprezentantów - Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych inwestycji - Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji - Klauzula automatycznego pokrycia dla majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Klauzula warunków i taryf - Klauzula stempla bankowego - Klauzula rozstrzygania sporów - Klauzula prolongaty zapłaty składki - Klauzula leeway - Klauzula ograniczenia zasady proporcji - Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania - Klauzula ratalna - Klauzula terminu zgłaszania szkód - Klauzula formy fax / - Klauzula uznania - Klauzula decyzji o wypłacie odszkodowania - Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia - Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Klauzula przewłaszczenia - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT - Klauzula przeoczenia - Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy III. UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ III.1. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa dla wszelkich nagłych, nieprzewidzianych i niezależne od woli Zamawiającego zdarzeń powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczonej maszyny, a w szczególności: - błędy projektowe, błędy konstrukcyjne, wadliwe wykonanie maszyny przez producenta, wada materiałowa - wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu - błąd przy obsłudze maszyny (w tym w przypadku maszyn samobieżnych błąd przy obsłudze maszyny powodujący uderzenie ubezpieczonej maszyny w inny przedmiot, przewrócenie lub wywrócenie się ubezpieczonej maszyny lub inne zdarzenie podczas ruchu ubezpieczonej maszyny powodujące jej uszkodzenie lub zniszczenie) - wadliwy montaż maszyny, - dostanie się ciała obcego, - wandalizm / dewastacja (rozumiane jako celowe zniszczenie maszyny przez osoby trzecie) - działanie sił odśrodkowych, - niedobór wody w kotłach, - zbyt duże ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, - niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń sygnalizacyjnych, kontrolno-pomiarowych lub zabezpieczających - zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji Zakres ubezpieczenia winien zostać rozszerzony o klauzulę casco z włączeniem transportu wprowadzającą odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonej maszynie powstałe w wyniku działania ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, obsuwania się ziemi i lawiny oraz szkody polegające na kradzieży z włamaniem, rabunku albo usiłowaniu ich dokonania oraz dodatkowo odpowiedzialność za szkody podczas transportu powstałe w wyniku: ognia, kradzieży z włamaniem, rabunku albo usiłowaniu ich dokonania, kolizji środka transportu, wywrócenia się środka transportu, zatonięcia środka transportu, załadunku, rozładunku. III.2. Przedmiot ubezpieczenia ROZDRABNIARKA JEDNOWAŁOWA UNIVERSO LINDNER MICROMAT 2200 Rok produkcji: 2013; Nr identyfikacyjny:5522 Suma ubezpieczenia: PLN wartość odtworzeniowa nowa Moc znamionowa 132 kw, wydajności- 4,5 t/h Strona 20 z 37

21 Konserwacja i naprawa: drobne konserwacje bieżące wykonują pracownicy Zamawiającego, okresowe przeglądy i naprawy dokonywane są przez zewnętrzną firmę, która jest autoryzowanym serwisantem producenta. Wszyscy pracownicy obsługujący maszynę przeszli niezbędne szkolenia. System pracy: 2 zmiany 5 dni w tygodniu oraz 1 zmiana w soboty (niektóre w zależności od potrzeb). UWAGA! Maszyna ta jest przedmiotem leasingu. Właścicielem / Ubezpieczonym / Leasingodawcą w stosunku do tej maszyny będzie: Raiffeisen-Leasing Polska S.A Warszawa, ul. Prosta 51 III.3 Miejsca ubezpieczenia Zakład Zagospodarowania Odpadów Żary, w. Marszów Składowisko i sortownia odpadów Żary, ul. Żurawia III.4 Franszyzy Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego: PLN Maksymalna dopuszczalna wysokość franszyzy integralnej: 500 PLN III.5 Okres ubezpieczenia i płatność składki z rozbiciem na dwie roczne polisy ubezpieczeniowe wystawione odpowiednio: - dla ochrony w pierwszym roku na okres: od 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016r. - dla ochrony w drugim roku na okres: od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017r. Płatność składki nastąpi w czterech ratach kwartalnych dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia. III.6 Obligatoryjne klauzule dodatkowe - Klauzula reprezentantów - Klauzula automatycznego pokrycia dla majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Klauzula warunków i taryf - Klauzula stempla bankowego - Klauzula regresowa wobec pracowników - Klauzula rozstrzygania sporów - Klauzula prolongaty zapłaty składki - Klauzula leeway - Klauzula ograniczenia zasady proporcji - Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania - Klauzula ratalna - Klauzula terminu zgłaszania szkód - Klauzula formy fax / - Klauzula uznania - Klauzula decyzji o wypłacie odszkodowania - Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia - Klauzula akceptacji istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Klauzula przewłaszczenia - Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT - Klauzula przeoczenia - Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANYM MIENIEM IV.1. Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności gospodarczej, posiadanym lub użytkowanym mieniem spowodowane czynem Strona 21 z 37

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie mienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104 90 926 Łódź

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE*

Część 01 TAK / NIE* Część 02 TAK / NIE* Część 03 TAK / NIE* Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY FORMULARZ OFERTY Oznaczenie Wykonawcy pełne nazwy wykonawcy/ów składających ofertę ZAMAWIAJĄCY: Zakład Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Rudno

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez:

pomiędzy nym w dalszej części umowy Wykonawcą, wpisanym do KRS nr., NIP..., REGON... reprezentowanym przez: Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy PROJEKT UMOWY GENERALNEJ NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. 8/ZP/ZGO/2014 zawarta w dniu roku w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo

Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo Załącznik nr 4 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku Judo A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający) Polski

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Łódź dn. 14.12.2012 Do wszystkich wykonawców ZP/56/2012 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów MPO Łódź Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c.

Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie. nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. Ełk dnia 2008.12.01 Specyfikacja zapotrzebowania na ubezpieczenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, w art.810 k.c. szczególności Uwaga informacje objęte niniejszą specyfikacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6

Usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów KPWiK Szubin Strona 1 z 6 Załącznik nr 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szubinie obejmujące:

Bardziej szczegółowo