SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z BADAŃ"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: REGON: LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki Łódź SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Temat: Badanie betonowych belek zbrojonych prętami kompozytowymi Zleceniodawca: Katedra Budownictwa Betonowego Własne badania naukowe. Nr umowy: Zlecenie wewnętrzne Data Zlecenia: r. Data opracowania: r. Sprawozdanie zawiera: Wyniki badania belek zbrojonych prętami GFRP i BFRP Opracowali: Autoryzował: Zaakceptował: P. Szymczak P. Olbryk prof. dr hab. inż. M.Kamińska Sz. Chołostiakow Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Laboratorium nie powinno być powielane inaczej jak w całości. Liczba Raportów 1 Nr egz. 1 / Strona / Stron 1 / 13

2 Badania betonowych belek zbrojonych prętami kompozytowymi 1. Wprowadzenie Liniowo-sprężysta charakterystyka wytrzymałościowa prętów kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer) powoduje, że nie można liczyć na plastyczne odkształcenia zbrojonych nimi zginanych belek żelbetowych. Oznacza to bardzo nikłą zdolność takich elementów do redystrybucji sił wewnętrznych, w przeciwieństwie do belek zbrojonych stalą. Nośność betonowych belek zbrojonych prętami FRP zależy od wielu czynników, z których za najważniejsze trzeba uznać [1, 2, 3]: wytrzymałość i odkształcenia graniczne prętów przy rozciąganiu, przyczepność do betonu, stopień zbrojenia podłużnego, wytrzymałość betonu na ściskanie i graniczne odkształcenia betonu ε cu, stopień zbrojenia poprzecznego i kształt tego zbrojenia (strzemiona, spirala), a także wytrzymałość FRP na ściskanie, co jest istotne w odniesieniu do prętów umieszczonych w ściskanej strefie przekroju. Na rysunku 1 przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń, ilustrujące wpływ niektórych z tych parametrów na nośność przy zginaniu. Obliczenia wykonano przyjmując płaski stan odkształcenia przekroju, nieliniowe zależności σ-ε dla betonu i stali zbrojeniowej, liniową zależność dla prętów FRP oraz zasadę tension stiffening. Rozważono przekrój prostokątny, zbrojony tylko w strefie rozciąganej, przy różnych stopniach zbrojenia. 0,0050 0,0045 0,0040 0,0035 0,0030 0,0025 0,0020 0,0015 0,0010 0,0005 M R /bh 2 Stal (E=200GPa) Szkło (E=50GPa) Bazalt (E=90GPa) 0,0000-0,010 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 r 0,0025 0,0020 0,0015 0,0010 0,0005 M R /bh 2 Bazalt ρ =0,005 f ck =25MPa εεcu=3,5 =5,1 εεcu=5,1 =3,5 kd 0,0000 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 Rys. 1. Wpływ na nośność zginania rodzaju zbrojenia (stal, szkło, bazalt) i stopnia zbrojenia przekroju ρ= A f /(bd) oraz granicznych odkształceń betonu ε cu (b szerokość przekroju, d użyteczna wysokość przekroju, d krzywizna) 2

3 Stopień zbrojenia potraktowano geometrycznie, jako ρ = A p /(bd), nie uwzględniając różnych charakterystyk wytrzymałościowych rozważanych materiałów. Przyjęto wytrzymałość betonu f ck = 25MPa oraz dwa graniczne odkształcenia betonu jak dla betonu zwykłego i np. lekkiego kruszywowego. Można zauważyć wyraźny wpływ wszystkich trzech parametrów rodzaju zbrojenia rozciąganego, stopnia zbrojenia przekroju oraz granicznego odkształcenia betonu strefy ściskanej na nośność przy zginaniu. Istotny jest zwłaszcza wpływ granicznej odkształcalności ściskanego betonu. Rys. 2. Graniczne odkształcenia przekroju Przyjęcie zasady zachowania płaskiego przekroju oraz wartości granicznych odkształceń zarówno ściskanego betonu ε cu jak i kompozytowego zbrojenia ε fu (rys.2) umożliwia wyznaczenie granicznego stopnia zbrojenia przekroju ρ fb : Przekrój słabo zbrojony, o stopniu zbrojenia ρ < ρ fb, niszczy się przez zerwanie zbrojenia kompozytowego. Jeżeli ρ > ρ fb, dochodzi do zmiażdżenia betonu w strefie ściskanej, przy czym nośność kompozytu nie jest wykorzystana. W obydwu przypadkach zniszczenie nie jest wcześniej sygnalizowane i ma gwałtowny charakter. Wytyczne ACI [1] zalecają wprowadzenie współczynnika redukcyjnego Φ do nośności przekroju ze względu na zginanie. Wartość tego współczynnika zależy od stopnia zbrojenia przekroju (rys. 3), w odniesieniu do jego granicznej wartości. Rys. 3. Współczynnik redukcyjny w funkcji stopnia zbrojenia ρ fb [1] Rolą współczynnika Φ jest uwzględnienie w obliczeniach dodatkowego zapasu bezpieczeństwa, co jest niezbędne ze względu na niesygnalizowaną, kruchą postać zniszczenia. 3

4 2. Materiały kompozytowe zastosowane w badaniach W badaniach zastosowano pręty kompozytowe zawierające włókna szklane, w postaci prętów prostych i spiralnych strzemion (rys. 4), oraz włókna bazaltowe, w postaci prętów prostych. Rys. 4. Pręty proste i spiralne strzemiona (włókna szklane) Wykaz zastosowanych prętów wraz z ich podstawową charakterystyką wytrzymałościową i fizyczną zawiera Tablica 1. Tablica 1. Właściwości prętów kompozytowych Rodzaj włókna szkło Kształt pręta Średnica Pole przekroju Masa Wytrzymałość na rozciąganie Moduł sprężystości mm mm 2 kg/m MPa GPa prosty 5,06 20, ,9 28,1 prosty 10,83 92, ,8 21,8 spirala spirala Odkształcenie graniczne bazalt prosty 6,68 35, ,8 22,5 prosty 8,33 54, ,3 26,2 3. Program badań Ogółem badania objęły 8 belek, o rozpiętości w osiach podpór 3,00m, obciążanych dwiema siłami skupionymi, ustawionymi symetrycznie w odległości 0,8m od podpór. Cztery pierwsze belki zostały tak zaprojektowane, aby wyeksponować wpływ rodzaju prętów FRP i stopnia zbrojenia podłużnego na nośność (tabl. 2 oraz rys. 5 i 6). Zbrojenie podłużne w strefie ściskanej i zamknięte strzemiona umieszczono tylko w strefach przypodporowych (między podporami i siłami obciążającymi belkę), przy czym wykonano je ze stali RB500W. Podłużne zbrojenie rozciągane stanowiły pręty kompozytowe, z włóknami szklanymi lub bazaltowymi. Tablica 2. Charakterystyka belek badanych ze względu na nośność zginania Wymiary przekroju Włókno kompozytu Średnica prętów FRP Pole pręta Liczba prętów FRP Stopień zbrojenia Graniczny stopień zbrojenia Belka ε cu = 0,003 ε cu = 0,0035 A f ρ f wg ACI [1] wg PN-EN [6] mm - mm mm G szkło 5,06 20,1 3 0, , , G 150 x ,83 92,1 2 0, , , B bazalt 6,68 35,1 2 0, , , B 8,33 54,5 3 0, , ,00342 ρ fb 4

5 Rys. 5. Wymiary i zbrojenie belek eksponujące efekty zastosowania prętów FRP jako zbrojenia rozciąganego Rys. 6. Widok zbrojenia belki B2 Kolejne dwie belki zaprojektowano tak, aby móc ocenić efekty zastosowania strzemion FRP jako zbrojenia na ścinanie. Zbrojenie podłużne rozciągane i ściskane oraz część strzemion w środkowym odcinku belki wykonano ze stali RB500W (rys. 7 i tablica 3). Strzemiona kompozytowe nie mogą być oczywiście wyginane na budowie, tak jak stalowe. Ze względów technologicznych wytwórnie FRP kształtują pręty w postaci spirali. Po zwykłym rozciągnięciu spirali otrzymuje się strzemiona pochylone względem podłużnej osi belki. Strzemiona można jednak ukształtować tak, aby ich ramiona umieszczone przy bocznych powierzchniach belki były prostopadłe do jej osi ułożone pod kątem są wtedy ramiona przy 5

6 dolnej i górnej powierzchni belki. Taki właśnie sposób kształtowania strzemion zastosowano w belkach S-1 i S-2 (rys. 8). Rys. 7. Zbrojenie belek eksponujące efekty zastosowania prętów FRP jako zbrojenia na ścinanie Rys. 8. Spiralnie ukształtowany pręt FRP jako zbrojenie na ścinanie; ramiona strzemion ułożone przy dolnej powierzchni belki pochylone względem jej osi Tablica 3. Charakterystyka belek badanych ze względu na nośność ścinania Wymiary Pręty Stopień Rozstaw / średnica zbrojenia poprzecznego przekroju podłużne zbrojenia strona lewa środek strona prawa Belka stalowe podłużnego GFRP stal RB500W GFRP mm mm - mm mm mm S-1 góra 0, / 4 50 / x #12 spirala 70 / 6 spirala S-2 dół 4 # 20 0, / 8 spirala dwucięte 50 / 8 spirala Niesymetryczne zbrojenie przypodporowych stref obu belek przyjęto z myślą o badaniu każdej z nich w dwóch etapach. Założono, że po zniszczeniu belki na ścinanie w słabiej zbrojonej strefie przypodporowej zostanie skrócona rozpiętość belki (przy niezmienionej odległości sił od podpór) i belka zostanie obciążona ponownie, aż do zniszczenia strefy o silniejszym zbrojeniu poprzecznym. Jako zbrojenie dwóch ostatnich belek, zarówno podłużne (dolne i górne) jak i poprzeczne, zastosowano pręty FRP zawierające włókna szklane (rys. 9 i 10 oraz tab.4). 6

7 Rys. 9. Zbrojenie belki wykonane w całości z prętów GFRP ze słabym zbrojeniem poprzecznym (belka G-1) Rys. 10. Zbrojenie belki wykonane w całości z prętów GFRP z silnym zbrojeniem poprzecznym (belka G-2) Tablica 4. Charakterystyka belek ze zbrojeniem całkowicie kompozytowym GFRP (włókna szklane) Wymiary Włókno Średnica Pole Liczba Stopień Rozstaw / średnica zbrojenia poprzecznego Belka przekroju FRP prętów pręta A f prętów FRP zbrojenia strona lewa środek strona prawa mm - mm mm mm mm mm G-1 szkło góra 5,06 20,1 2 0, / / 4 50 / x 360 dół 10,83 92,1 2 spirala cięte spirala G-2 szkło góra 10,83 92,1 2 0, / 8 50 / / 8 dół 10,83 92,1 2 spirala spirala cięte 7

8 Rys. 10. Widok zbrojenia belki G-2 Kompozytowe strzemiona belek G-1 i G-2 były kształtowane na dwa sposoby (por. rys. 10: - jako ciągłe, otrzymane w efekcie rozciągnięcia spirali, o wszystkich ramionach pochylonych względem podłużnej osi belki, - jako dwucięte, otrzymane przez pocięcie spirali na odpowiednie odcinki. Ten pierwszy sposób jest wygodny pod względem technologicznym, ale prowadzi do pochylenia strzemion przy jednej z bocznych powierzchni pod niekorzystnym kątem, nie odpowiadającym kierunkowi działania głównych naprężeń rozciągających. 4. Wyniki badań 4.1 Informacje ogólne Wszystkie belki były obciążane aż do zniszczenia. W toku badania rejestrowano: - skrócenia lub wydłużenia baz pomiarowych o długości 300mm, ustabilizowanych na bocznej powierzchni belki, w strefie ściskanej i rozciąganej, - przemieszczenia osi belki, w 5 punktach na jej długości, - odkształcenia rozet pomiarowych usytuowanych na bocznej powierzchni belki (tylko w belkach badanych na ścinanie), - rozwój i szerokości rozwarcia rys (w zakresie obciążenia bezpiecznym dla obserwatorów), - wielkość sił obciążających (dwa siłowniki, zasilane z tego samego źródła, pomiar czujnikiem ciśnieniowym). Poniżej zostaną przedstawione tylko najważniejsze informacje dotyczące mechanizmów zniszczenia belek i wielkości sił niszczących. Wszystkie szczegółowe wyniki są dostępne w Katedrze Budownictwa Betonowego Politechniki Łódzkiej. 8

9 4.2 Zginanie Wszystkie cztery belki zniszczyły się w sposób gwałtowny, nie sygnalizowany. W tablicy 5 podano wartości sił niszczących i opisano sposób zniszczenia. Tablica 5. Zniszczenie belek badanych ze względu na zginanie Belka Siła niszcząca Sposób zniszczenia Obraz zniszczenia F u kn 1-G 10,2 Zniszczenie w strefie czystego zginania; zerwanie prętów w strefie rozciąganej; rozłupanie belki Belka nie osiągnęła przewidywanej siły niszczącej. 2-G 18,0 Zniszczenie nastąpiło przez przedwczesne zerwanie skrajnego pręta, przypadkowo uszkodzonego podczas montażu oprzyrządowania pomiarowego; (Zdjęcie przedstawia stan przed utratą stateczności) 1-B 21,0 Zniszczenie w strefie czystego zginania; zerwanie jednego z prętów w strefie rozciąganej, drugi pręt wyrwał się z betonu przy odciążaniu belki 2-B 56,5 Zniszczenie w strefie czystego zginania; zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej; dwa skrajne pręty kompozytowe wyrwały się z betonu przy odciążaniu belki, trzeci środkowy pozostał w betonie 9

10 Belka 2-B, jak podano w tablicy 5, zniszczyła się na skutek przypadkowego uszkodzenia jednego z dwóch prętów, przy instalowaniu oprzyrządowania pomiarowego. Spowodowało to utratę płaskiej postaci zginania, wyboczenie belki i gwałtowne jej rozłupanie na dwie części, z upadkiem ze stanowiska. Ten przypadek potwierdza informacje o kruchym charakterze zniszczenia belek zbrojonych prętami FRP. 4.3 Ścinanie Belkę S-1 obciążano dwukrotnie po zniszczeniu typowym dla ścinania, w strefie przypodporowej o słabszym zbrojeniu na ścinanie, przesunięto siłownik i podporę i belkę obciążono ponownie. W tym drugim etapie także doszło do zniszczenia typowego dla ścinania, w rysie ukośnej. Poprzeczne zbrojeni belki S-2 okazało się tak mocne, że belka zniszczyła się ze względu na zginanie. W tablicy 6 podano wartości sił niszczących i opisano sposób zniszczenia. Tablica 6. Zniszczenie belek badanych ze względu na ścinanie Belka Siła niszcząca Sposób zniszczenia Obraz zniszczenia F u kn I etap obciążenia 126,0 Zniszczenie charakterystyczne dla ścinania, w strefie o słabszym zbrojeniu poprzecznym; S-1 strzemiona zerwane w obrębie rysy, zachowana przyczepność betonu do strzemion pod i nad rysą niszczącą II etap obciążenia 229,0 Zniszczenie charakterystyczne dla ścinania; strzemiona zerwane w obrębie rysy, zachowana przyczepność betonu do strzemion pod i nad rysą niszczącą 10

11 S-2 244,0 Zniszczenie w strefie między siłami, charakterystyczne dla zginania; zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej; strefy przypodporowe zarysowane, ale bez objawów zniszczenia 4.4 Zbrojenie w całości kompozytowe Belki zbrojone tylko zbrojeniem kompozytowym zniszczyły się w ten sam sposób. Można go określić jako zginająco-ścinające, co oznacza łączny wpływ zginania i ścinania. W obydwu przypadkach zniszczenie wystąpiło w strefach między siłą a podporą. W przypadku belki G-2 do zniszczenia doszło w strefie zbrojonej strzemionami o rozstawie 100mm. Szczegóły zniszczenia i wielkości sił niszczących są podane w tablicy 7. Tablica 7. Zniszczenie belek ze zbrojeniem całkowicie kompozytowym GFRP Belka Siła niszcząca Sposób zniszczenia Obraz zniszczenia F u kn G-1 65,1 Zniszczenie zginająco ścinające, gwałtowne; zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej, odkształcenie prętów ściskanych; zerwanie strzemion w obrębie rysy; odsłonięcie zbrojenia rozciąganego; G-2 71,9 Zniszczenie zginająco ścinające, gwałtowne; zmiażdżenie betonu w strefie ściskanej, odkształcenie prętów ściskanych; zerwanie strzemion w obrębie rysy; odsłonięcie zbrojenia rozciąganego; zerwanie prętów rozciąganych 11

12 4.5 Podsumowanie wyników badań Wyniki badań potwierdziły przewidywania co do mechanizmów zniszczenia ze względu na zginanie belek zbrojonych FRP: - przy stopniach zbrojenia ρ f < ρ fb zniszczenie ma charakter gwałtowny, dochodzi do zerwania prętów FRP i całkowitego przełamania belki - przy stopniach zbrojenia ρ f > ρ fb o zniszczeniu decyduje graniczna odkształcalność betonu strefy ściskanej, pręty FRP nie osiągają granicznych odkształceń; w badaniach osiągnięto ε cu,max = 0,00448 (belka 2-B). Rozciągane pręty FRP współpracują z betonem podobnie jak pręty stalowe. Przyczepność betonu do kompozytu jest zachowana w całym zakresie obciążenia. Świadczy o tym rozwój rys w strefie wpływu zbrojenia (w dolnej części belki) rysy wyraźnie się rozgałęziają, a powyżej tej strefy łączą w tzw. rysy zbiorcze. Ugięcia belek były oczywiście duże, zdecydowanie nie spełniały wymagań użytkowych, co wynikało m.in. z niskich stopni zbrojenia, przyjętych w badaniach. Strzemiona kompozytowe wbrew obawom wykazały wysoką skuteczność w przenoszeniu ścinania. Strzemiona zrywały się w obrębie całej rysy niszczącej, poza nią zachowywały przyczepność do betonu. Nie dochodziło do lokalnego niszczenia strzemion w miejscu załamania spirali kompozytowej, z której je kształtowano. 5. Zastosowanie FRP jako zbrojenia betonu Do celów projektowania betonowych elementów zbrojonych kompozytami FRP można stosować te same zasady, które SA przyjęte dla zbrojenia stalowego [4]. Podstawą wymiarowania powinien być stan odkształcenia przekroju, z ograniczeniami wynikającymi z liniowo sprężystej charakterystyki kompozytu i jego odkształcenia granicznego. Należy podkreślić, że zachowanie się prętów FRP umieszczonych w strefie ściskanej belki nie jest jeszcze wyjaśnione i wymaga dalszych badań [2]. Stan graniczny odkształcalności (SGU) odgrywa w przypadku elementów zbrojonych kompozytami znacznie większą rolę niż przy zbrojeniu stalowym. W obliczeniach powinno się uwzględniać nieliniową charakterystykę betonu i zasadę tension stiffening. Ze względu na kruchy charakter zniszczenia belek zbrojonych kompozytami celowe jest przyjęcie w obliczeniach dodatkowego współczynnika korekcyjnego do nośności zginania, jak w wytycznych ACI [1]. Wadą zbrojenia kompozytowego jest niski współczynnik sprężystości, chociaż oczywiście zależy to od rodzaju włókien i matrycy. Włókna szklane i bazaltowe są pod tym względem mniej przydatne niż węglowe, ale mają inne zalety, np. niższą cenę i lepszą odporność na niektóre czynniki agresywne. Obszary potencjalnych zastosowań zbrojenia kompozytowego to przede wszystkim elementy budowlane narażone na agresywne oddziaływania środowiska, dla których najważniejsza 12

13 jest trwałość, a nie doraźna wytrzymałość. Do takich elementów należą budowle masywne (przyczółki, ściany oporowe, pale, nasypy), a także powierzchniowe (płyty pomostów, nawierzchnie, posadzki). Literatura [1] ACI 440.3R-04, Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars [2] fib BULLETIN 40, FRP reinforcement in RC structures, September 2007 [3] WAŚNIEWSKI T., SOWA Ł., KAMIŃSKA M., Konsekwencje stosowania prętów kompozytowych FRP jako zbrojenia betonu, Inż. i Bud., Nr 11/2006, pp [4] PN-EN Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne I reguły dla budynków Wyniki relacjonowanych badań zostały przedstawione na dwóch konferencjach: [A] SZYMCZAK P., OLBRYK P., CHOŁOSTIAKOW S., KRAWCZYK M., Czynniki wpływające na nośność belek betonowych zbrojonych prętami kompozytowymi, Konferencja POIG Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości elementów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju, Łódź listopada 2012, Materiały konferencyjne, s [B] CHOŁOSTIAKOW Sz., KRAWCZYK M., OLBRYK P., SZYMCZAK P., Effects of FRP reinforcement on flexural behavior of concrete beams, Conference on Civil Engineering Structure Based on Polymer Composites, 1 st CECOM 2012, Kraków listopada, Conference Proceedings, p

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badanie wpływu plastyczności zbrojenia na zachowanie się dwuprzęsłowej belki żelbetowej Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTAL to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny żebra

1. Projekt techniczny żebra 1. Projekt techniczny żebra Żebro stropowe jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla płyty. Jest to element słabo bądź średnio obciążony siłą równomiernie obciążoną składającą się z obciążenia

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Badania porównawcze belek żelbetowych na ścinanie Opracowanie: Spis treści Strona 1. Cel badania 3 2. Opis stanowiska oraz modeli do badań 3 2.1. Modele do badań 3 2.2. Stanowisko do badań 4 3. Materiały

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE

WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE Artykul zamieszczony w "Inżynierze budownictwa", styczeń 2008 r. Michał A. Glinicki dr hab. inż., Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Warszawa WYTRZYMAŁOŚĆ RÓWNOWAŻNA FIBROBETONU NA ZGINANIE 1.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIE ZARYSOWANIA

OBLICZENIE ZARYSOWANIA SPRAWDZENIE SG UŻYTKOWALNOŚCI (ZARYSOWANIA I UGIĘCIA) METODAMI DOKŁADNYMI, OMÓWIENIE PROCEDURY OBLICZANIA SZEROKOŚCI RYS ORAZ STRZAŁKI UGIĘCIA PRZYKŁAD OBLICZENIOWY. ZAJĘCIA 9 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU

ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU ZAJĘCIA 4 WYMIAROWANIE RYGLA MIĘDZYKONDYGNACYJNEGO I STROPODACHU W SGN I SGU KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA RYGIEL PRZEKROJE PROSTOKĄTNE - PRZEKROJE TEOWE + Wybieramy po jednym przekroju

Bardziej szczegółowo

Pręty zbrojeniowe FRP jako główne zbrojenie zginanych elementów betonowych przegląd zaleceń i efektywność projektowania

Pręty zbrojeniowe FRP jako główne zbrojenie zginanych elementów betonowych przegląd zaleceń i efektywność projektowania Pręty zbrojeniowe FRP jako główne zbrojenie zginanych elementów betonowych przegląd zaleceń i efektywność projektowania Mgr inż Michał Drzazga, prof dr hab inż Mieczysław Kamiński, Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOŚNOŚCI NA ZGINANIE BELKI ZBROJONEJ PRĘTAMI GFRP NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKICH I WŁOSKICH ZALECEŃ PROJEKTOWYCH

ANALIZA NOŚNOŚCI NA ZGINANIE BELKI ZBROJONEJ PRĘTAMI GFRP NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKICH I WŁOSKICH ZALECEŃ PROJEKTOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXIV, z. 64 (1/17), styczeń-marzec 2017, s. 297-304, DOI:10.7862/rb.2017.28

Bardziej szczegółowo

Badania zespolonych słupów stalowo-betonowych poddanych długotrwałym obciążeniom

Badania zespolonych słupów stalowo-betonowych poddanych długotrwałym obciążeniom Badania zespolonych słupów stalowo-betonowych poddanych długotrwałym obciążeniom Dr inż. Elżbieta Szmigiera, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie W referacie przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5

Spis treści. 2. Zasady i algorytmy umieszczone w książce a normy PN-EN i PN-B 5 Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń / Michał Knauff, Agnieszka Golubińska, Piotr Knyziak. wyd. 2-1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /1. Pręty kompozytowe z włókien do zbrojenia betonu

APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/ /1. Pręty kompozytowe z włókien do zbrojenia betonu INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1 tel. sekretariat: 22 814 50 25, fax: 22 814 50 28 Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. APROBATA TECHNICZNA IBDiM Nr AT/2015-02-3140/1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe

9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe 9.0. Wspornik podtrzymujący schody górne płytowe OBCIĄŻENIA: 55,00 55,00 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne γf=,0 Liniowe 0,0 55,00 55,00

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOŚWIADCZALNE ZARYSOWANYCH BELEK ŻELBETOWYCH Z NAKLEJONYMI TAŚMAMI KOMPOZYTOWYMI Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH

BADANIA DOŚWIADCZALNE ZARYSOWANYCH BELEK ŻELBETOWYCH Z NAKLEJONYMI TAŚMAMI KOMPOZYTOWYMI Z WŁÓKIEN WĘGLOWYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 4 (124) 2002 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 4 (124) 2002 Jan Kubicki* BADANIA DOŚWIADCZALNE ZARYSOWANYCH BELEK ŻELBETOWYCH Z NAKLEJONYMI

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE. dr inż. Monika Siewczyńska

KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE. dr inż. Monika Siewczyńska KONSTRUKCJE MUROWE ZBROJONE dr inż. Monika Siewczyńska Odkształcalność współczesne mury mają mniejszą odkształcalność niż mury zabytkowe mury zabytkowe na zaprawie wapiennej mają do 5 razy większą odkształcalność

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali www.cpjs.pl Certyfikat EPSTAL EPSTAL to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr.

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr. Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 : zasady ogólne i zasady dotyczące budynków / Michał Knauff. wyd. 2. zm., 1 dodr. Warszawa, 2016 Spis treści Podstawowe oznaczenia Spis tablic XIV XXIII

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE

KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WBiIŚ KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAJĘCIA 5 KONSTRUKCJE DREWNIANE I MUROWE Mgr inż. Julita Krassowska 1 CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁOWE drewno lite sosnowe klasy C35: - f m,k =

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2)

Ścinanie betonu wg PN-EN (EC2) Ścinanie betonu wg PN-EN 992-2 (EC2) (Opracowanie: dr inż. Dariusz Sobala, v. 200428) Maksymalna siła ścinająca: V Ed 4000 kn Przekrój nie wymagający zbrojenia na ścianie: W elementach, które z obliczeniowego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY

ZAJĘCIA 2 DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY DOBÓR SCHEMATU STATYCZNEGO PŁYTY STROPU OBLICZENIA STATYCZNE PŁYTY PRZYKŁADY OBLICZENIOWE (DOBÓR GRUBOŚCI OTULENIA PRĘTÓW ZBROJENIA, ROZMIESZCZENIE PRĘTÓW W PRZEKROJU ORAZ OKREŚLENIE WYSOKOŚCI UŻYTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ SŁUP - PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA Słup: szerokość b wysokość h długość L ZAŁOŻENIA Słup: wartości obliczeniowe moment

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Połączenia dla balkonu obniżonego względem stropu 72 Połączenia dla balkonu podwyższonego względem stropu/wskazówki montażowe 73 Połączenia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wymiarowania belek żelbetowych podwójnie zbrojonych w świetle PN-EN

Praktyczne aspekty wymiarowania belek żelbetowych podwójnie zbrojonych w świetle PN-EN Budownictwo i Architektura 12(4) (2013) 219-224 Praktyczne aspekty wymiarowania belek żelbetowych podwójnie zbrojonych w świetle PN-EN 1992-1-1 Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury,

Bardziej szczegółowo

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary:

7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu. Wymiary: 7.0. Fundament pod słupami od stropu nad piwnicą. Rzut fundamentu Wymiary: B=1,2m L=4,42m H=0,4m Stan graniczny I Stan graniczny II Obciążenie fundamentu odporem gruntu OBCIĄŻENIA: 221,02 221,02 221,02

Bardziej szczegółowo

Wpływ gatunku stali zbrojenia głównego na nośność na zginanie i graniczne odkształcenia kompozytu przy wzmacnianiu taśmami CFRP

Wpływ gatunku stali zbrojenia głównego na nośność na zginanie i graniczne odkształcenia kompozytu przy wzmacnianiu taśmami CFRP Wpływ gatunku stali zbrojenia głównego na nośność na zginanie i graniczne odkształcenia kompozytu przy wzmacnianiu taśmami CFRP Dr inż. Przemysław Bodzak, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Konieczność

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa

τ R2 := 0.32MPa τ b1_max := 3.75MPa E b1 := 30.0GPa τ b2_max := 4.43MPa E b2 := 34.6GPa 10.6 WYMIAROWANE PRZEKROJÓW 10.6.1. DANE DO WMIAROWANIA Beton istniejącej konstrukcji betonowej klasy B5 dla którego: - wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie (wg. PN-91/S-1004 dla betonu B5) - wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m

Schemat statyczny płyty: Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,x = 3,24 m Rozpiętość obliczeniowa płyty l eff,y = 5,34 m 5,34 OLICZENI STTYCZNE I WYMIROWNIE POZ.2.1. PŁYT Zestawienie obciążeń rozłożonych [kn/m 2 ]: Lp. Opis obciążenia Obc.char. f k d Obc.obl. 1. TERKOT 0,24 1,35 -- 0,32 2. WYLEWK CEMENTOW 5CM 2,10 1,35 --

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTALto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ BELEK ŻELBETOWYCH W ASPEKCIE ZMIENNEJ INTENSYWNOŚCI ZBROJENIA POPRZECZNEGO

WYNIKI BADAŃ BELEK ŻELBETOWYCH W ASPEKCIE ZMIENNEJ INTENSYWNOŚCI ZBROJENIA POPRZECZNEGO WYNIKI BADAŃ BELEK ŻELBETOWYCH W ASPEKCIE ZMIENNEJ INTENSYWNOŚCI ZBROJENIA POPRZECZNEGO Justyna Stępień Opiekun Koła: dr hab. inż. Stefan Goszczyński, prof. PŚk Piotr Ziółkowski KN ŻELBECIK Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE OLICZENI STTYCZNO - WYTRZYMŁOŚCIOWE 1. ZESTWIENIE OCIĄśEŃ N IEG SCHODOWY Zestawienie obciąŝeń [kn/m 2 ] Opis obciąŝenia Obc.char. γ f k d Obc.obl. ObciąŜenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki mieszkalne,

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN :2004 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. EN 1992-1-1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x800

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia BADANIE DEFORMACJI PŁYTY NA GRUNCIE Z BETONU SPRĘŻONEGO W DWÓCH KIERUNKACH Andrzej Seruga 1, Rafał Szydłowski 2 Politechnika Krakowska Streszczenie: Celem badań było rozpoznanie zachowania się betonowej

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt zespolonych z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja

Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt zespolonych z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja Oddziaływanie membranowe w projektowaniu na warunki pożarowe płyt z pełnymi i ażurowymi belkami stalowymi Waloryzacja Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w roku 2012 przyznanych na

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania systemów stropów zespolonych z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi. 14 czerwca 2011 r.

Zasady projektowania systemów stropów zespolonych z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi. 14 czerwca 2011 r. Zasady systemów z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi 14 czerwca 011 r. stalowych i w warunkach pożarowych Podstawy uproszczonej metody Olivier VASSART - Bin ZHAO Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Widok ogólny podział na elementy skończone

Widok ogólny podział na elementy skończone MODEL OBLICZENIOWY KŁADKI Widok ogólny podział na elementy skończone Widok ogólny podział na elementy skończone 1 FAZA I odkształcenia od ciężaru własnego konstrukcji stalowej (odkształcenia powiększone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO CWICZENIA NR 4 Temat ćwiczenia: Statyczna próba rozciągania metali Celem ćwiczenia jest wykonanie próby statycznego rozciągania metali, na podstawie której można określić następujące własności

Bardziej szczegółowo

10.0. Schody górne, wspornikowe.

10.0. Schody górne, wspornikowe. 10.0. Schody górne, wspornikowe. OBCIĄŻENIA: Grupa: A "obc. stałe - pł. spocznik" Stałe γf= 1,0/0,90 Q k = 0,70 kn/m *1,5m=1,05 kn/m. Q o1 = 0,84 kn/m *1,5m=1,6 kn/m, γ f1 = 1,0, Q o = 0,63 kn/m *1,5m=0,95

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ Jakub Kozłowski Arkadiusz Madaj MOST-PROJEKT S.C., Poznań Politechnika Poznańska WPROWADZENIE Cel

Bardziej szczegółowo

Wyboczenie ściskanego pręta

Wyboczenie ściskanego pręta Wszelkie prawa zastrzeżone Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: 1. Wstęp Wyboczenie ściskanego pręta oprac. dr inż. Ludomir J. Jankowski Zagadnienie wyboczenia

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla projektantów

Wytyczne dla projektantów KONBET POZNAŃ SP. Z O. O. UL. ŚW. WINCENTEGO 11 61-003 POZNAŃ Wytyczne dla projektantów Sprężone belki nadprożowe SBN 120/120; SBN 72/120; SBN 72/180 Poznań 2013 Niniejsze opracowanie jest własnością firmy

Bardziej szczegółowo

Algorytm do obliczeń stanów granicznych zginanych belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie naprężanymi taśmami CFRP

Algorytm do obliczeń stanów granicznych zginanych belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie naprężanymi taśmami CFRP Algorytm do obliczeń stanów granicznych zginanych belek żelbetowych wzmocnionych wstępnie naprężanymi taśmami CFRP Ekran 1 - Dane wejściowe Materiały Beton Klasa betonu: C 45/55 Wybór z listy rozwijalnej

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Wskaźniki materiałowe Przykład Potrzebny

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej.

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego. wystąpienia katastrofy postępującej. EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. Badanie ustroju płytowosłupowego w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. mgr inż. Hanna Popko Centrum Promocji Jakości Stali Ciągliwość stali Ciągliwość

Bardziej szczegółowo

BADANIA NOSNOŚCI NA ZGINANIE I UGIĘĆ BELEK ZESPOLONYCH TYPU STALOWA BLACHA-BETON

BADANIA NOSNOŚCI NA ZGINANIE I UGIĘĆ BELEK ZESPOLONYCH TYPU STALOWA BLACHA-BETON BADANIA NOSNOŚCI NA ZGINANIE I UGIĘĆ BELEK ZESPOLONYCH TYPU STALOWA BLACHA-BETON KISAŁA DAWID 1. PROGRAM BADAŃ WŁASNYCH 1.1. WPROWADZENIE Badania doświadczalne belek zespolonych typu stalowa blacha-beton

Bardziej szczegółowo

Strunobetonowe płyty TT. Poradnik Projektanta

Strunobetonowe płyty TT. Poradnik Projektanta Strunobetonowe płyty TT Poradnik Projektanta Strunobetonowe płyty TT Poradnik Projektanta Gorzkowice, maj 2007 r. SPIS TREŚCI 1. OPIS OGÓLNY PŁYT TT.......................... 3 2. ZASTOSOWANIE PŁYT TT.........................

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb typu K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb typu,,, Schöck Isokorb typu,,, Ilustr. 126: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. obniżony względem stropu. Przenosi ujemne momenty i dodatnie

Bardziej szczegółowo

Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali

Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej. Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali Jak projektować odpowiedzialnie? Kilka słów na temat ciągliwości stali zbrojeniowej Opracowanie: Centrum Promocji Jakości Stali CO TO JEST CIĄGLIWOŚĆ STALI ZBROJENIOWEJ? Ciągliwość stali zbrojeniowej

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie:

Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie: Wykład 6 Belki zginane cd W przypadku ścian ze zbrojeniem skoncentrowanym lokalnie: Przekroje zbrojone z półką Belki wysokie Przypadek belek wysokich występuje gdy stosunek wysokości ściany powyżej otworu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl Układanie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00

- 1 - Belka Żelbetowa 3.0 A B C 0,30 5,00 0,30 5,00 0,25 1,00 - - elka Żelbetowa 3.0 OLIZENI STTYZNO-WYTRZYMŁOŚIOWE ELKI ŻELETOWEJ Użytkownik: iuro Inżynierskie SPEUD 200-200 SPEUD Gliwice utor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.7.3. elka żelbetowa ciągła SZKI ELKI:

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie

Wytrzymałość drewna klasy C 20 f m,k, 20,0 MPa na zginanie f v,k, 2,2 MPa na ścinanie f c,k, 2,3 MPa na ściskanie Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe: Pomost z drewna sosnowego klasy C27 dla dyliny górnej i dolnej Poprzecznice z drewna klasy C35 lub stalowe Balustrada z drewna klasy C20 Grubość pokładu górnego g

Bardziej szczegółowo