SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE

2 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Grupy (produkty, rynki zbytu i zaopatrzenia, umowy) 5 III. Osiągnięcia Grupy 6 IV. Aktualny i przewidywany stan majątkowy i sytuacja finansowa Grupy 9 V. Ocena uzyskanych efektów (w tym analiza wskaźnikowa) 9 VI. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy 13 VII. Opis czynników ryzyka i zagrożeń 13 VIII. Przewidywany rozwój Grupy 14 2

3 I. Stan prawny i władze Grupy: Pełna nazwa podmiotu dominującego: Adres siedziby : PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, Poznań Z dniem 04 czerwca 2007 roku Spółka prowadzi działalność pod adresem: Poznań, ul. Jasielska 16. W dniu roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany wpis o zmianie adresu prowadzenia działalności. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS w dniu roku. Spółka posiada dwa Biura Handlowe: 1. Warszawa przy ul. Kierbedzia 4, 2. Katowice przy ul. Czerwińskiego 6 od listopada Podstawowym przedmiotem działalności biur handlowych jest sprzedaż i wdrażanie oraz nadzór nad systemem Graffiti. Biura handlowe nie prowadzą działalności w zakresie sprzedaży i wdrażania systemów obcych jak również nie dokonują sprzedaży sprzętu komputerowego. Spółka została zawiązana: r. Podstawowy przedmiot działalności Spółki według EKD: 7220Z działalność w zakresie oprogramowania Władze Spółki: Dariusz Grześkowiak Mariusz Bławat - Prezes Zarządu, - Członek Zarządu. Rada Nadzorcza: Mariusz Staszak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Łukasz Motała - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Katarzyna Jakubiak - Sekretarz Rady Nadzorczej, Kazimierz Frątczak - Członek Rady Nadzorczej, Paweł Śliwiński - Członek Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza po WZA z dnia 27 czerwca 2008 roku: Łukasz Motała Tomasz Owczarzak Małgorzata Grześkowiak Kazimierz Frątczak Wojciech Skiba Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej, - Członek Rady Nadzorczej. 3

4 Informacje dotyczące podmiotu zależnego: Pełna nazwa podmiotu zależnego: Divicom Spółka Akcyjna Adres siedziby: Bosa 9a, Poznań Adres działalności Bosa 9a, Poznań. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS w dniu roku. Spółka została zawiązana: r. Podstawowy przedmiot działalności Spółki według EKD: 5184Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa sprzętu komputerowego. Władze Spółki: W okresie od do Zarząd pracował w składzie dwuosobowym. W okresie od do r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: Kamil Kaczmarek Prezes Zarządu Andrzej Jaroszewski Wiceprezes Zarządu W okresie do Prezes Zarządu był zawieszony w czynnościach decyzją Rady Nadzorczej Divicom S.A. W okresie od do r. skład Zarządu przedstawiał się następująco: Wojciech Skiba Prezes Zarządu Andrzej Jaroszewski Wiceprezes Zarządu W okresie do Pan Wojciech Skiba był oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezes Zarządu. W dniu został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Divicom S.A. Członkami Rady Nadzorczej w okresie od do byli: Dariusz Grześkowiak Przewodniczący Rady Nadzorczej Henryka Koblańska Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mariusz Staszak Sekretarz Rady Nadzorczej Agnieszka Jankowiak Członek Mariusz Bławat Członek Członkami Rady Nadzorczej w okresie od do byli: Dariusz Grześkowiak Przewodniczący Rady Nadzorczej Henryka Koblańska Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Owczarzak Sekretarz Rady Nadzorczej 4

5 Mariusz Bławat Członek Wojciech Skiba Członek Członkami Rady Nadzorczej w okresie od do byli: Dariusz Grześkowiak Przewodniczący Rady Nadzorczej Henryka Koblańska Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Owczarzak Sekretarz Rady Nadzorczej Mariusz Bławat Członek Paweł Zołotarewicz - Członek Informacje dotyczące podmiotu powiązanego: Pełna nazwa podmiotu zależnego: MTS Notebook sp. z o.o. Adres siedziby: Grochowe Łąki 7A/1, Poznań Adres działalności: Grochowe Łąki 7A/1, Poznań. W dniu 14 listopada 2007 roku PC Guard SA nabył od spółki Herlomac Trading Limited z siedzibą w Nikozji 105 udziałów spółki MTS Notebook sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS Nabyte udziały oznaczają 35 % wszystkich udziałów spółki MTS Notebook. Tego samego dnia, tj 14 listopada 2007 roku, w skład Zarządu spółki MTS Notebook sp. z o.o., został powołany Członek Zarządu spółki PC Guard SA Pan Mariusz Bławat. II. Charakterystyka działalności Grupy (produkty, rynki zbytu i zaopatrzenia, umowy) PC Guard SA Przedmiotem działalności spółki jest dostarczanie i wdrażanie nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych. Podstawowym produktem oferowanym przez spółkę jest zintegrowany system informatyczny do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Graffiti. Strategicznym segmentem rynkowym zainteresowań spółki jest przemysł. Wynika to z zakresu funkcjonalnego jaki oferowany jest przez system Graffiti, który stanowi główny produkt spółki. Nawiązanie współpracy z potencjalnymi odbiorcami wymaga znacznych nakładów marketingowych. W roku obrotowym 2008 spółka poprzez własny Dział Handlowy oraz Biura Handlowe zawarła umowy sprzedaży licencji oraz wdrożenia systemu Graffiti z 17 podmiotami. Poprzez Dystrybutorów, z którymi zawarte zostały umowy dystrybucji, zostało sprzedanych 6 licencji wraz z usługą wdrożenia. 5

6 Spółka w ramach umów serwisowych systemu Graffiti obsługiwała na koniec roku obrotowego podmioty. W trakcie roku zostało podpisane 15 nowych umów serwisowych po zamknięciu wdrożenia, a 1 umowa została rozwiązana. Divicom SA Przedmiotem działalności Spółki jest organizacja sieci sprzedaży sklepów oraz stoisk partnerskich i dystrybucja poprzez tę sieć sprzętu IT, RTV, AGD. Strategicznym segmentem rynkowym zainteresowań są sklepy komputerowe, sklepy RTV/AGD, a także w mniejszym zakresie biznes. W I półroczu roku 2008 Spółka pozyskała do sieci kolejne 3 sklepy. Jednocześnie zaprzestano współpracy z kilkoma sklepami najmniej rentownymi i efektywnymi. Tym samym na koniec I półrocza 2008 liczba sklepów w sieci wynosiła 58 oraz 5 punktów dystrybucyjnych. W II półroczu ilość sklepów podlegała dalszej optymalizacji i na koniec roku wyniosła 56 sklepów partnerskich i 5 punktów dystrybucyjnych. Spółka w roku obrotowym 2008 korzystała z usług bankowych w: ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu Kredyt Bank S.A. Oddział w Poznaniu Spółka posiadała zawarte umowy leasingu operacyjnego z: Kredyt Lease S.A. cztery środki transportu. III. Osiągnięcia Grupy PC Guard SA W okresie sprawozdawczym Spółka zakończyła proces wdrażania programów szkoleniowych, których celem było zwiększanie kompetencji pracowników. W trakcie okresu sprawozdawczego rozszerzono zakres modelowy procedur pozyskania potencjalnego klienta dostosowując go to segmentu rynku w jakim chce poruszać się Emitent. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego Emitent zawierał nowe umowy sprzedaży licencji oraz prowadził projekty wdrożeń zgodnie z literą umów zawartych w okresach poprzednich. W trakcie 4 kwartału 2009 roku Emitent zaobserwował znaczące obniżenie popytu na rozwiązania ERP. Obserwacje te poczyniono na podstawie pewnej liczby kontrahentów, którzy mimo wcześniejszego zainteresowania oprogramowaniem klasy ERP oraz pozytywnej oceny rozwiązania przedstawionego przez Emitenta postanowili wstrzymać się z podjęciem decyzji o zakupie systemu informatyki. Zdaniem Emitenta przyczyna tego stanu rzeczy leży w pesymiźmie potencjalnych odbiorców skutkującym ograniczaniem i wstrzymywaniem inwestycji. Wydaje się, że nie bez wpływu na sytuację rynkową pozostają ograniczenia w dostępności kredytów, gdyż te w przeszłości stanowiły bardzo często źródło finansowania inwestycji. Spółka nieustająco rozszerza oprogramowanie, które jest podstawowym źródłem przychodów. Rozszerzenia funkcjonalne realizowane w trakcie okresu sprawozdawczego są pochodną zarówno projektów własnych jak i inicjatyw odbiorców Spółki. 6

7 Spółka realizuje projekt portalu korporacyjnego i workflowspółka podjęła decyzję o włączeniu powyższego rozwiązania do zakresu funkcjonalnego systemu Graffiti w celu wypracowania przewag nad konkurencją. Rozszerzono zakres funkcjonalny systemu Ascent.DBI o nowe moduły, tak aby zaspokoić potrzeby funkcjonalne oprogramowania dla szerszego obszaru rynku. W ramach systemu dla małych firm, Emitent rozszerzył zakres o funkcje umożliwiające obsługę sprzedaży detalicznej w sieciach sklepowych. Divicom SA W roku 2008 Spółka skupiła się na dalszym poszukiwaniu kolejnych sklepów do sieci Partnerskiej, a także na weryfikacji współpracy z już istniejącymi sklepami. Efektem tych działań było uruchomienie kilku nowych sklepów oraz rozwiązanie umowy ze sklepami mało efektywnymi lub nierealizującymi postanowień umowy. Kilka sklepów Partnerskich uległo likwidacji z powodu złej kondycji finansowej. W roku 2008 ZWZA Spółki podjęło Uchwałę o przeprowadzeniu emisji akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ilości do akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Cenę emisyjną ustalono Uchwałą ZWZA na kwotę 3 zł za akcję. W wyniku podjętej przez ZWZA Uchwały Spółka dokonała emisji szt. akcji serii D pozyskując tym samym kwotę ,00 zł. Pozyskaną kwotę Spółka przeznaczyła na kapitał obrotowy, oraz na dalsze działania związane z rozbudową i weryfikacja sieci sklepów partnerskich. W roku 2008 Zarząd Spółki prowadził działania mające na celu pozyskanie inwestora lub nawiązanie współpracy z podmiotem z branży handlu sprzętem IT celem zwiększenia efektywności prowadzonej działalności. Efektem tego jest podpisana w dniu roku umowa o współpracy z firmą Partner Team Sp. z o. o, która zarządza siecią prawie 40 sklepów partnerskich ze sprzętem IT. W całym roku 2008 Zarząd prowadził również działania mające na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania Spółki: podnajęto jeden z wynajmowanych obiektów sprzedano nieużytkowany majątek trwały zmniejszono zatrudnienie o 4 osoby Zarząd prowadził także dalsze działania mające na celu zwiększenie uzyskiwanej ze sprzedaży marży poprzez kontraktowanie zakupów centralnych do własnego magazynu i dalszą odsprzedaż zakupionych towarów sklepom partnerskich. Dzięki takim działaniom udało się zaoferować sklepom atrakcyjniejsze ceny uzyskując jednocześnie wyższą marzę. MTS Sp. z o.o. MTS Notebook sp. z o.o. działa na rynku sprzedaży przenośnych urządzeń informatycznych, którego głównym przedmiotem obrotu są komputery przenośne. Podobnie jak w pozostałych podmiotach grupy w przypadku spółki stowarzyszonej nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży. Zarząd podjął decyzję o likwidacji 1 oddziału (Warszawa Andersa), oraz 1 przekształcił w punkt parafranczyzowy. Jednocześnie Zarząd odnotował wzrost 7

8 marży bezpośredniej na sprzedaży, co skutkowało zmniejszeniem straty netto na koniec roku W roku 2008 Zarząd spółki podjął czynności związane z dostosowaniem działań operacyjnych do wymogów grupy kapitałowej, zakończyło też się wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. W najbliższej przyszłości Emitent nie widzi szans na znaczące polepszenie koniunktury, dlatego też jako główne zadanie w najbliższej perspektywie Grupa stawia sobie modernizację operacyjną, która pozwoli znacząco ograniczyć koszty operacyjne spółek dostosowując przedsiębiorstwo do nowej sytuacji rynkowej. W związku z tym, że główne koszty są kosztami pracowniczymi ich efektywne ograniczenie może nastąpić w terminie od 1 do 6 miesięcy. Pragniemy dodać, iż zarówno firma PC Guard SA, DIVICOM SA jak i MTS Sp. z o.o. są rozpoznawane wśród naszej konkurencji a stale wzrastająca sieć sprzedaży sklepów partnerskich winna zaowocować jeszcze bardziej rozpoznawalną i uznaną marką. 8

9 IV. Aktualny i przewidywany stan majątkowy i sytuacja finansowa Grupy W rozpatrywanym okresie Grupa uzyskała skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w wysokości tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost o 15 %. Przyczyną bieżącego niewielkiego wzrostu przychodów jest kryzys, którego pierwsze objawy pokazały się pod koniec roku Spółka sprzedaje przede wszystkim usługi oraz licencje na swoje produkty, podczas gdy spółka Divicom wchodząca w skład Grupy rozwija działalność handlową produktów obcych. Analiza nie uwzględnia spółki stowarzyszonej, ponieważ jej pozycje bilansowe zgodnie z MSR nie są ujmowane w sprawozdaniu skonsolidowanym, a jedynie udział w zysku/stracie. Pozycja PC Guard S.A. GRUPA Przychody netto ze sprzedaży W roku 2008 Grupa poniosła stratę tys zł.. Wynik finansowy netto Grupy jest konsekwencją przede wszystkim straty poniesionej przez spółkę zależną Divicom SA spółkę stowarzyszoną MTS Sp.z o.o. oraz koniecznością przeszacowania wartości spółki stowarzyszonej. Pozycja PC Guard S.A. GRUPA Zysk netto Suma bilansowa Grupy na dzień roku wynosiła tys. zł. Pozycja PC Guard S.A. GRUPA Aktywa razem Grupa nie udzieliła w roku 2008 żadnych gwarancji i poręczeń na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych. Pozycja PC Guard S.A. GRUPA Kapitały własne Grupa finansuje swoją działalność z kapitałów własnych i zobowiązań. V. Ocena uzyskanych efektów (w tym analiza wskaźnikowa) A. Ocena struktury majątku: 9

10 PC Guard SA Wskaźnik wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym 61,8 % 69,0% wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym 38,2 % 31,0% wskaźnik struktury majątku 161,9 % 222,7% wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym (majątek trwały / majątek całkowity) wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym (majątek obrotowy / majątek całkowity) wskaźnik struktury majątku (majątek trwały / majątek obrotowy) Poziom majątku trwałego w majątku całkowity należy uznać za stosunkowo wysoki. Należy jednak zaznaczyć, że spółka dokonała w roku obrotowym 2008 nakładów inwestycyjnych na zwiększenie zaangażowania finansowego w spółkę zależną DIVICOM SA, poprzez emisję i opłacenie praw poboru. Ze względu na wzrost zatrudnienia wzrosły nakłady na zakup środków technicznych i środków transportu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spowodowane było to głównie koniecznością modernizacji posiadanego i wykorzystywanego sprzętu, który ulegał szybkiemu zużyciu jak również koniecznością zaopatrzenia wzrastającej ilości kadry pracowniczej w niezbędny sprzęt komputerowy i transportu. Dodatkowo zostały poczynione nakłady na rozbudowę i modernizację posiadanych serwerów własnych. Zmniejszeniu uległ wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym. Wynika to głównie z faktu dokonania inwestycji kapitałowej w podmiot zależny DIVICOM S.A. (opłacenie praw poboru). Nabyte papiery wartościowe zaliczone zostały do aktywów trwałych inwestycje długoterminowe. Spółka dokonała opłaty kapitału zakładowego ze środków własnych, co skutkowało zmniejszeniem się środków pieniężnych wykazywanych w aktywach obrotowych inwestycje krótkoterminowe. DIVICOM SA A. Ocena struktury majątku: B. wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym (majątek trwały / majątek całkowity) 2008 r. = 26,58 % 2007 r. = 26,72 % wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym (majątek obrotowy / majątek całkowity) 2008 r. = 73,42 % 2007 r. = 73,28 % wskaźnik struktury majątku (majątek trwały / majątek obrotowy) 2008 r. = 36,20 % 2007 r. = 36,47 % 10

11 B. Ocena struktury środków obrotowych PC Guard SA Wskaźnik wskaźnik obrotowości zapasów wskaźnik obrotowości należności 3 3 * wskaźnik obrotowości zapasów (przychody ze sprzedaży / stan zapasów) * wskaźnik obrotowości należności (przychody ze sprzedaży / należności z tytułu dostaw i usług) Nie uległ zmianie wskaźnik obrotowości należności. Jest to wynikiem kontynuowania polityki zawierania przez Spółkę umów na sprzedaż licencji o jednostkowo wyższych wartościach i koniecznością otrzymywania należności w dłuższym okresie spłaty. Pomimo tak dużego spadku wskaźnika obrotowości należności nie skutkowało to na nieterminowe regulowanie zobowiązań w stosunku do dostawców jaki i zobowiązań budżetowych. Divicom SA wskaźnik obrotowości zapasów 2008 r. = 15,16 dni 2007 r. = 14,77 dni wskaźnik obrotowości należności 2008 r. = 62,18 dni 2007 r. = 98,45 dni Wskaźnik obrotowości zapasów jest krótki a zarazem zapewnia on sprawną obsługę odbiorców, jednakże w przyszłości może ulec on zwiększeniu poprzez zwiększenie udziału sprzedaży z magazynu, co przełoży się na niższe ceny zakupu a w efekcie wyższą marżowość sprzedaży. C. Ocena struktury kapitału PC Guard SA Wskaźnik wskaźnik zadłużenia 6,4 % 4,2% wskaźnik struktury finansowania majątku kapitałem własnym 84,5 % 95,6% wskaźnik struktury finansowania majątku zobowiązaniami 5.4 % 1,1% * wskaźnik zadłużenia (kapitał obcy / kapitał własny) * wskaźnik struktury finansowania majątku kapitałem własnym (kapitał własny / kapitał całkowity) * wskaźnik struktury finansowania majątku zobowiązaniami (zobowiązania wobec dostawców / kapitał całkowity) Spółka prawie w całości finansuje posiadany majątek z kapitałów własnych. Z jednej strony finansowanie działalności jedynie z kapitałów własnych jest niekorzystne dla Spółki z uwagi na konieczność zamrażania kapitałów własnych w prowadzoną działalność. Z drugiej jednak strony 11

12 należy zaznaczyć, iż Spółka poprzez taką formę finansowania zdobyła dużą wiarygodność u swoich dostawców jak również w instytucjach finansowych. Divicom SA wskaźnik zadłużenia (kapitał obcy / kapitał własny) 2008 r. = 15,13 % 2007 r. = 38,95 % wskaźnik struktury finansowania majątku kapitałem własnym (kapitał własny / kapitał całkowity) 2008 r. = 86,86 % 2007 r. = 71,97 % wskaźnik struktury finansowania majątku zobowiązaniami (zobowiązania wobec dostawców / kapitał całkowity) 2008 r. = 10,49 % 2007 r. = 25,10 % Spółka prawie w całości finansuje posiadany majątek z kapitałów własnych. Z jednej strony jest to niekorzystne dla Spółki z uwagi na konieczność zamrażania kapitałów własnych w prowadzoną działalność. Z drugiej jednak strony należy zaznaczyć, iż Spółka ciągle jest w fazie intensywnego wzrostu i poprzez taką formę finansowania stara się uzyskać wiarygodność u swoich dostawców jak również w instytucjach finansowych. Taki kierunek skutkuje już m.in. wydłużeniem terminów płatności i zwiększeniem kredytu kupieckiego u poszczególnych dostawców. D. Analiza płynności finansowej PC Guard SA Wskaźnik wskaźnik płynności bieżącej 7,4 8,9 wskaźnik płynności szybkiej 7,15 8,81 * wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe) * wskaźnik płynności szybkiej (majątek obrotowy zapasy / zobowiązania krótkoterminowe) Poziomy poszczególnych wskaźników świadczą o bardzo dobrej sytuacji finansowej i bezproblemowej możliwości wywiązywania się spółki z bieżących zobowiązań. Należy zaznaczyć, iż pomimo dokonania znaczącej inwestycji kapitałowej w podmiot zależny spółka utrzymuje nadpłynność finansową. Divicom SA wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe) 2008 r. = 6, r. = 2,73 wskaźnik płynności szybkiej (majątek obrotowy zapasy / zobowiązania krótkoterminowe) 2008 r. = 5, r. = 2,47 12

13 Poziomy poszczególnych wskaźników świadczą o bardzo dobrej sytuacji finansowej i bezproblemowej możliwości wywiązywania się spółki z bieżących zobowiązań. VI. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Za istotne czynniki wpływające na funkcjonowanie Spółki w głównej mierze należy uznać otoczenie makroekonomiczne i sytuację gospodarczą w kraju. Kryzys finansowy jaki wystąpił w roku 2008 spowodował, że konsumenci znacznie ograniczyli zakupy sprzętu IT. Także utrudnienia w udzielaniu przez banki kredytów na zakupy ratalne spowodowały, że mniejszym popytem cieszyły się laptopy i komputery. Nie bez znaczenia pozostał też znaczny spadek wartości złotego, który spowodował wzrost cen sprzętu IT. Te wszystkie czynniki wpłynęły na spadek wielkości sprzedaży zwłaszcza w drugim półroczu Sytuacja ta dotyczy również spółki stowarzyszonej MTS. W 2008 roku zaobserwowaliśmy wśród naszych potencjalnych klientów zmniejszenie dostępności środków pomocy unijnej jak również nadchodzące objawy kryzysu gospodarczego. Mamy wiarę, że nowy budżet środków UE na rozwój przedsiębiorczości oraz jego większa dostępność w roku 2009 może wpłynąć na zwiększenie koniunktury na systemy ERP w latach następnych. W roku 2008 Zarząd rozpoczął wdrażanie procedur antykryzysowych, koncentrując się na zmniejszeniu kosztów zatrudnienia, kosztów utrzymania potencjału oraz zmniejszył zakres działań marketingowych VII. Opis czynników ryzyka i zagrożeń Do najistotniejszych czynników ryzyka zewnętrznego w prowadzonej działalności należy zaliczyć: spadek koniunktury na rozwiązania ERP spadek wartości złotego co przekłada się na wzrost cen sprzętu IT a tym samym ograniczenie jego dostępności dla konsumentów duża konkurencja ze strony sklepów internetowych stosujących bardzo małe marże handlowe duża ekspansja sklepów wielkopowierzchniowych ze sprzętem elektronicznym i IT do mniejszych miejscowości Skutki kryzysu gospodarczego Do czynników wewnętrznych należy zaliczyć: ograniczona zdolność Grupy do realizacji projektów przetargowych z uwagi na małe doświadczenie w tego typu projektach i wciąż młody staż na rynku obu podmiotów a wielokrotnie znaczne nakłady jakie należy ponieść przy przystąpieniu do postępowań, ograniczona zdolność finansowania zapasów ze środków własnych w przypadku dochodzenia roszczeń na drodze sądowej pomimo dobrej sytuacji finansowej w Grupie. Zagrożenia: wystąpienie zjawiska szybkiej inflacji z uwagi na zawarte umowy serwisowe, 13

14 zwiększenie konkurencyjności ze strony firm zagranicznych i podmiotów z nimi powiązanych po wejściu do UE, potencjalne kłopoty kadrowe spowodowane odpływem wykształconej kadry do krajów Unii Europejskiej. VIII. Przewidywany rozwój Grupy W kolejnym roku funkcjonowania za najistotniejsze kierunki rozwoju Grupy należy uznać: 1. w odniesieniu do PC GUARD S.A. - poszerzenie kanałów dystrybucji produktów własnych, co może umożliwić zwiększenie przychodów ze sprzedaży, a tym samym wpłynie pozytywnie na wynik finansowy, 2. w odniesieniu do DIVICOM S.A. Zgodnie z podpisaną umową o współpracy z firmą Partner Team Sp z o. o. Spółka zamierza przekazać część działań związanych z obsługą sieci partnerskiej Spółce Partner Team,a tym samym skupi się głównie na zaopatrzeniu obu sieci. Pozwoli to na dalszą redukcję zatrudnienia i obniżenie kosztów ogólnych funkcjonowania Spółki, a tym samym może pozwolić na uzyskanie dodatniego wyniku finansowego. Spółka zamierza także wyprzedać zbędny majątek trwały a pozyskane w ten sposób środki przeznaczyć na kapitał obrotowy. 3. w odniesieniu do spółki MTS wprowadzenie spółki MTS Notebook sp. z o.o. na rynek publiczny Dalsze prowadzenie działalności nie jest zagrożone i można oczekiwać dalszego, ewolucyjnego rozwoju. Zarząd PC Guard S.A. Poznań, dnia 27 kwietnia 2009 rok 14

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA I PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU Za rok 2010 CSY S.A. Iława, 8 kwiecień 2011 SPIS TREŚCI: A. OPIS SPÓŁKI... 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU 2011-04-08 1. STAN PRAWNY... 3 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. Spis treści 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 3 3. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 5 4. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi

Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Dokument Informacyjny XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MUZA SA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący

Bardziej szczegółowo