SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015"

Transkrypt

1 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

2 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 2

3 Q podstawowe informacje mln PLN zysku netto w kwartale 205 roku(zysk dla akcjonariuszy jednostki dominującej 29 mln PLN) Spadek kosztu finansowania zgodnie projekcją przedstawioną w marcu. Już ponad 37 pb spadku kosztu depozytów pomimo zawirowań na rynku w związku z aprecjacją CHF. Silna pozycja płynnościowa (L/D 86,9%) i wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych (CAR 2 3,0% i CET 2 9,7%) Wzrost sprzedaży kredytowej w Q 205 o ponad 6% q/q. Saldo kredytów gotówkowych wzrosło w ciągu 2 miesięcy o 20% częściowo kompensując ubytek przychodów odsetkowych po obniżeniu stopy lombardowej. Jesteśmy liderem rynku leasingu w Polsce. Getin Leasing # w finansowaniu pojazdów. Wzrost sprzedaży o 25% r/r. Umocnienie również na pozycji lidera w kredytach samochodowych już ponad 50% udział w rynku. Jesteśmy liderem rynku sprzedaży NPL. Blisko 0,5 mld PLN sprzedanych kredytów nieregularnych (NPL) w kwartale 205 roku. Kolejne transakcje w trakcie. Zachowany reżim kosztowy. Bez kosztów BFG i KNF koszty działania na stabilnym poziomie w ciągu ostatnich 2 miesięcy. C/I bez kosztów BFG i KNF w Q 205 poniżej 40%. Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości (np. brak kontaktu z Klientem lub niespłacanie kredytów w innym banku). Rozliczenie transakcji utraty kontroli Getin Leasing (mln PLN) brutto 33 3 netto Negatywny wpływ wzrostu kursu CHF na wynik netto kwartału 205 ~62 mln PLN wpływ na wynik skonsolidowany jednostkowy projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 204 rok 2 pro-forma, z uwzględnieniem całości zysku za 204 rok; zaraportowane skonsolidowane wskaźniki kapitałowe na koniec marca 205: CAR 2,8% oraz CET 9,5%. z czego~3 mln PLN, to wpływ powtarzalny w kolejnych kwartałach 3

4 Jesteśmy zgodnie z planem w obniżaniu kosztu finansowania Pomimo zawirowań rynkowych związanych ze wzrostem kursu CHF REALIZUJEMY PLAN Spadek kosztu depozytów w najbliższych miesiącach (pb) 2 Oprocentowanie portfela depozytów w GNB REALIZACJA PROJEKCJA 37-37pb 280 3,20 3, ,00 zatrzymanie procesu obniżania kosztu finansowania w efekcie zawirowań na rynku walutowym 2,90 2,80 2,70 gru'4 2 maja'5 maj'5 cze'5 lip'5 sie'5 wrz'5 2,60 gru 4 sty 5 lut 5 mar 5 kwi 5 projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 204 rok 2 spadek kosztu finansowania depozytami PLN przy założeniu stałego poziomu salda, obecnych zapadalności bazy depozytowej i niezmienionych warunkach konkurencyjnych 4

5 Rekordowo niski koszt finansowania. Wielki potencjał. Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP 6,0% 6,0% 5,4% 5,0% 4,7% 5,4% 4,5% -20 pb w ciągu kwartału, pomimo trudności związanych z aprecjacją CHF 7,00 6,00 5,00 4,00 dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB - o20 pb 4,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,3% 3,00 YTD QTD 4,2% 3,8% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,3% gru-2 mar-3 cze-3 wrz-3 gru-3 mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 2,00,00 0,00 sty 2 mar 2 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB maj 2 lip 2 wrz 2 lis 2 sty 3 mar 3 maj 3 lip 3 wrz 3 lis 3 sty 4 mar 4 Kolejny atak na zmniejszenie kosztu finansowania maj 4 lip 4 wrz 4 lis 4 sty 5 mar 5 maj 5 Saldo (mld PLN) 2 +8,3% 48,6 49,0 49,7 50,2 49,9 52, 53,0 5,5 54,4 54,4 53,3 53,8 57,5 mar'2 cze'2 wrz'2 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 5

6 GNB najszybciej obniża koszt finansowania 3,3% w Q 205 Koszt finansowania na koniec 204 oraz zmiana r/r 3,54% 2,24% 2,03%,70%,39% 2,65%,79% 2,07%,77%,34%,54% 0,97%,65%,76% średnia (bez GNB) Bank Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 0 Bank Bank 2-0,23% -0,53% -0,50% -0,49% -0,48% -0,4% -0,33% -0,63% -0,83% -0,76% -0,75% -0,73% -0,94% Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe; na podstawie sprawozdań finansowych banków za 204 rok 6

7 Konsekwentnie jedna z najwyższych na rynku dynamik przyrostu ROR Rachunki bieżące¹ Bank Zmiana r/r(gru-4) % (tys.) 7,0% ,3% +67 2,3% +02 9,6% ,5% +59 5,4% ,2% +77 3,6% +02 3,6% +0 2,3% +82 2,% +3 0% - -0,5% - -0,8% -2-2,2% -8-3,5% -37 -,5% -39 Wzrost r/r o 68% sprzedaży Kont Osobistych z wynagrodzeniem przez oddziały Banku! Kontynuacja strategii budowy banku relacyjnego opartego o ROR Głównego Banku Klienta. W tym celu Nowość od / - silna unikalna oferta 4% na KO do końca 206 r. dla Klientów przelewających wynagrodzenie na ROR min. 000 zł i płacących kartą do konta min. 300 zł. W kw. I 5 saldo nowych ROR o 26% większe wobec RORów otwartych w kw. IV 4. Wzrost r/r aż o 68% akwizycji Aktywnych Kont Osobistych otwieranych przez oddziały. Rozwój Pakietu Korzyści Mój Bank Konsekwentnie wysoka dynamika wzrostu bazy rachunków bieżących Źródło: prnews.pl Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 203 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mbank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank 7

8 Rosnąca aktywność Klientów Liczba kart [tys. szt.] 2,x 850 Liczba trx [tys. szt.] 3,2x Wartość trx [mln PLN] Średnia transakcyjność [szt.] 2,3x 676,5x 5, ,

9 Konsekwentny spadek salda i udziału kredytów walutowych Saldo kredytów w CHF (mld CHF) 5,2 gru-08 -,6 3,6 mar-5 Udział kredytów walutowych 67% gru pp 30% mar-5 Zwiększenie poziomu obrezerwowania Negatywny wpływ wzrostu kursu CHF na wyniki Banku w Q 205 koszty kampanii depozytowej brak redukcji kosztów odsetkowych w sty 5 dodatkowe koszty płynności spadek przychodu z FX ~40 mln PLN ~ 3 mln PLN ~8 mln PLN ~0 mln PLN ~ 6 mln PLN ٧ ٧ ~77 mln PLN (brutto) pozycje powtarzalne ~62 mln PLN (netto) Wzrost kursu CHF nie spowodował pogorszenia jakości kredytów CHF Już /3 portfela CHF spłaciła się od końca 2008 roku Dzięki silnej pozycji płynnościowej i adekwatnej pozycji kapitałowej Bank jest przygotowany na scenariusze takie, jak wydarzenia z 5 stycznia b.r. Wykorzystanie historycznie niskich stawek dla transakcji basis swap. Zabezpieczyliśmy zapadalności z 205 za pośrednictwem transakcji forward starting. Wydłużenie tenorów na zawieranych transakcjach CIRS (~5Y vs 3Y w 202) Transakcji CIRS CHFPLN które wejdą w ciągu roku do portfela będą miały śrendnio ok. 5 bps marży Wartość portfela CIRS CHF oraz marża 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00,50,00 0,50 0,00 4,5 3,75 ~8 mln CHF mniej kosztów odsetkowych w 205 3,45 Wartość Marża 3,

10 Silny rozwój w obszarze kredytów gotówkowych Coraz szybszy przyrost salda i rekordowa sprzedaż efekt wprowadzonych zmian w 204 Saldo kredytów gotówkowych oraz poziom kwartalnej sprzedaży (mld PLN) SPRZEDAŻ Q 4 2Q 4 3Q 4 4Q 4 Q 5 0,54 0,59 0,6 0,62 0,63 Skutecznie budowany portfel szybko rotujących kredytów 3,00 3, +0,6 mld PLN / +20% 3,25 3,42 3,54 3,73 Solidny wzrost salda dzięki istotnym zmianom w procesie sprzedaży i w procedurach i rosnący poziom sprzedaży Wysoka rentowność przy malejącym koszcie ryzyka gru-3 mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 bez kredytów ratalnych, kart kredytowych i innych kredytów detalicznych 0

11 Zmieniamy strukturę przychodów prowizyjnych Dynamiczna budowa aktywów Klientów FIO średniomiesięczna sprzedaż i wartość środków w zarzadzaniu (mln PLN) AuM 540 mln PLN % w bezpiecznych funduszach pieniężnych i obligacyjnych 34% 5% 90% 5% obligacyjne pieniężne pozostałe to Noble Funds TFI oraz Open Finance TFI - cze'4 3Q'4 4Q'4 Q'5-30 sprzedaż środki w zarządzaniu (AuM)

12 Utrzymany wysoki reżim kosztowy Stabilna baza kosztów powtarzalnych Koszty działania Banku (mln PLN) 45,6% 36,5% 44,0% 49,6% 46,8% 45,6% 33,2% 4,0% 45,7% 39,9% wskaźnik C/I (kwartalnie) ,5% zmiana r/r +0,5% zmiana kw/kw +7,% zmiana r/r +8,8% zmiana kw/kw Q 204 Q2 204 Q3 204 Q4 204 Q 205 koszty koszty bez BFG i KNF 2 jednostkowo 2 bez kosztów BFG i KNF 2

13 Grupa GNB lider w finansowaniu pojazdów w Polsce Leasing pojazdów (w mln PLN) Leasing ruchomości (w mln PLN) Spółka 204 (sprzedaż) 4M 205 (sprzedaż) Spółka 204 (sprzedaż) 4M 205 (sprzedaż). Getin Leasing EFL Raiffeisen Leasing mleasing PKO Leasing EFL Getin Leasing Raiffeisen Leasing mleasing PKO Leasing Po 4 miesiącach 205 Getin Leasing ugruntował pozycję lidera w leasingu pojazdów w Polsce. To sprawia, że Getin Leasing zajął również drugą pozycję w sprzedaży leasingu ruchomości ogółem. 3

14 Silna pozycja Getin Leasing na rynku leasingu pojazdów z każdych 9 pojazdów zarejestrowanych w 205 na firmy leasingowe/cfm to pojazd zarejestrowany na Grupę Getin Rejestracje pojazdów CEPiK (w sztukach) Spółka 204 4M 205 (ilość pojazdów) (ilość pojazdów). Getin Leasing+Fleet p.p.,9% 2. EFL Raiffeisen Leasing ,9% 4. mleasing Volkswagen Leasing Udział Getin Leasing+Fleet w rejestracjach pojazdów* 204 4M 205 (*) udział w rejestracjach pojazdów na firmy leasingowe/flotowe - dane wg CEPIK.

15 i w strategicznych markach umowy partnerskie Udział Getin Leasing w leasingu/najmie Udział Getin Leasing w leasingu/najmie ,6% -3 p.p. +0, p.p. 22,6% 22,7% +0,6 p.p. +9,5 p.p. 25,8% 6,3% 5,7% M M 205 Udziały mierzone względem ilości pojazdów zarejestrowanych na spółki leasingowe/cfm - dane wg CEPIK.

16 Getin Leasing utrzymuje najlepszą dynamikę wzrostu w leasingu pojazdów spośród dużych firm konkurencyjnych Leasing pojazdów tempa wzrostu 5 największych firm zmiana % 204/203 zmiana % 4M 205/4M ,5% 28,% 2. 27,% 3,9% 3. 2,0% -2,9% 4. 8,5% -5,2% 5. 7,7% 0,7% 204 duże wzrosty - efekt kratki 205 ustabilizowany rynek 2xwyższa dynamika niż najbliższego konkurenta pozycja GL w 20 i pozycja GL w pozycja GL w pozycja GL po 4M 205 pozycja GL w 200 pozycja GL w źródło: ZPL, dane za rok 204, finansowanie pojazdów poprzez Leasing 6

17 Getin Noble Bank jest liderem rynku sprzedaży NPL Wartość nominalna sprzedaży kredytów nieregularnych (w mln PLN) Na wszystkich transakcjach pozytywny wpływ na rachunek wyników Banku. Nasz poziom rezerw do kredytów jest adekwatny i wyższy niż wartość godziwa tych aktywów na rynku we wszystkich kategoriach. 5,5 mld PLN Wartość brutto kapitału i innych wierzytelności nabytych od Banku przez podmioty krajowe i zagraniczne Q205 W kwartale 205 roku Bank sprzedał kredyty nieregularne (NPL) o nominale blisko 0,5 mld PLN w ramach działań zmierzających do dalszego obniżenie poziomu odpisów aktualizujących oraz poprawy współczynnika wypłacalności. Ambicją Banku jest sprzedaż NPL w 205 wyższa niż w roku poprzednim. Sprzedaż objęła portfele kredytów detalicznych i samochodowych. Istotne skrócenie duration portfela NPL w Banku w okresie od stycznia 20 7

18 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 8

19 Najważniejsze parametry finansowe porównanie kwartalne Skuteczność we wdrażaniu Strategii Getin Up Q 205; zmiana vs 4Q 204 mln PLN Saldo kredytów (w tym leasing) ,6 +2,9% Saldo depozytów 57 47, +6,7% Suma bilansowa ,2 +5,7% Kapitał własny 5208,2 +,9% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 0,9% +3,3 p.p. bez kosztów C/I BFG 39,9% 46,8% -3,5p.p. CAR 2,8% -0,3 p.p. CET 9,5% -0,2 p.p. Wynik z tyt. odsetek 27,2-6,0% Wynik z tyt. prowizji 94,9-7,9% Odpisy -28,4-3,9% Koszty działania -250,6 +,0% Kredyty/ depozyty 86,9% -3,2 p.p. Koszt ryzyka,2 0,9% -0,4p.p. Zysk brutto 27,6 x3,7 Zysk netto 28,6 x8,9 (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,4 ~0% czyszczenie bazy nieaktywnych rachunków Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 9

20 Bilans podstawowe dane Korzystna zmiana struktury aktywów Wg rodzaju (mld PLN) Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Q205 c Aktywa(mln PLN) Q205 Należności od banków (z Bankiem Centralnym) Instrumenty finansowe DDS Kredyty Inne aktywa Suma aktywów Pasywa(mln PLN) Zobowiązania wobec banków Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart Depozyty Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania Razem Pasywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania Q205 Struktura kredytów(mar-5) +2,5p.p. -2,p.p. 2,5% 3,0% 9,7% 8,5% 5,2% 5,6% 49,9 mld PLN 2,7% 67,6% Struktura depozytów (mar-5) 5,2% 8,3% 57,5 mld PLN -,0p.p. 66,9% +0,6p.p. Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST (z leasingiem) Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe zmiana vs Q

21 Finansowanie i Kapitał Bezpieczeństwo kapitałowe Silna pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych Współczynnik wypłacalności Kredyty / depozyty +0,5p.p. 9,% 2,5% 2,8% 3,0% +0,2p.p. 9,5% 9,5% 9,7% z całością zysku za 204 rok 88,9% 89,8% 90,% Dodatkowa płynność ułatwia skuteczne schodzenie z kosztem finansowania jeden z najniższych wskaźników w sektorze 86,9% mar-4 3 mar-5 mar-5 (pro-forma) mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 CAR CET Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku). 2, mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec marca 205 roku. GNB jest liderem sprzedaży nieregularnych wierzytelności w Polsce. Łączna wartość sprzedanych NPL w Q 205 roku to blisko 0,5 mld PLN. Skonsolidowany 2 Bez odpisów IBNR 3 CAR na koniec marca 204 obliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 203 roku 2

22 Jakość aktywów kredyty z utratą wartości Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości Istotna część ekspozycji rozpoznanych w Q 205 zgodnie ze zmienioną metodologią, jako z kredyty z utratą wartości, to regularnie obsługiwane kredyty Spłacalność kredytów hipotecznych Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN),7% ,3%,5% ,8%,4%,5% 0,4% 0,4% 2,5% 2,5% 9,4% 3,4% 8,9% ,7% 3,4% ,8% gru-204 udział w saldzie kredytów ogółem ,3% 45,8% Coverage Ratio 2,6% mar ,4% 6,6% DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie gru-202 gru mar cze wrz gru mar pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów -,8 mld PLN, to kredyty regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF przykłady Brak kontaktu z Kredytobiorcą Obniżenie dochodu Kredytobiorcy Pogorszenie scoringu udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i powyżej w kwocie uruchomień (4 miesiące od uruchomienia) 22

23 Bilans Kredyty: mix sprzedażowy Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Struktura sprzedaży średniomiesięczna sprzedaż (mln PLN) -98% +69% -88% +62% -63% +59% -48% +8% KREDYTY HIPOTECZNE POZOSTAŁE KREDYTY Q205 Kredyty (mld PLN) 2 46,9 47,4 48,0 48,4 48,8 48,6 48,5 49,9 42, 4,9 43,3 43,8 45,0 43,3 Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) Q 5/4Q 4 +6% Q 5/Q 4-2% całkowita sprzedaż kwartalna 2,60 2,45 2,9 2,78 3,28 3,6 3,7 2,75 2,84 2,83 2,53 2,67 2,97 2,68 3,46 3,67 3,72 Q'5 Q4'4 Q3'4 Q2'4 Q'4 Q4'3 Q3'3 Q2'3 Q'3 Q4'2 Q3'2 Q2'2 Q'2 Q4' Q3' Q2' Q' dynamika kw/kw samochodowe +9% + leasing (netto) detaliczne +% firmowe +4% hipoteczne -4% hipoteczne detaliczne samochdowe + leasing (netto) firmowe Zgodnie z przyjętą strategią konsekwentna koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, MSP i leasing. Poziom akcji kredytowej dostosowany do spłat Klientów i w efekcie brak presji na finansowanie oraz wsparcie wzrostu wyniku odsetkowego. Dane skonsolidowane 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 23

24 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4 Kosztryzykakredytowego (%) odpisy aktualizujące saldo kredytowe ~40 mln PLN one-off związanych z aprecjacją CHF Q' Q2' Q3' Q4' Q'2 Q2'2 Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 dodatkowe odpisy AQR/KNF zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,6% 0,9% p.p. Kredyty samochodowe -,7%,3% -2,99 p.p. Kredyty hipoteczne,5%,% 0,33 p.p. Kredyty detaliczne -0,8% 3,6% -4,44 p.p. Kredyty razem 0,9%,3% -0,43 p.p. Zakończone wdrożenie zaleceń AQR/KNF. Dodatkowe odpisy w Q 5 związane z aprecjacją CHF ~40 mln PLN Efekt zrealizowanej sprzedaży portfeli NPL skompensował dodatkowe odpisy AQR/KNF oraz związane ze wzrostem kursu CHF. Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Blisko 0,5 mld PLN NPL sprzedanych w Q 205 roku Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3, Q'20 2Q'20 3Q'20 4Q'20 Q'202 2Q'202 3Q'202 4Q'202 Q'203 2Q'203 3Q'203 4Q'203 Q 204 2Q 204 3Q 204 4Q 204 Q 205 Kredyty razem 76,3 03,9 5,7 95, 80,4 79,8 87,6 69,4 63,5 46,7 4,5 46,2 49,6 5,3 7,3 56,3 39,5 Kredyty samochodowe 20,8 8,4 2,4 8, 5,6 5,9 9,7 9,9 3,2 3,6,5 8,4,6 8,2 7,8-0,2-4,5 Kredyty hipoteczne 34,9 66,8 86,4 77,2 72,4 67, 52,7 38,3 26, 8,5 5,3 9,0 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 Kredyty detaliczne 5,4 2,7 0,3 6,9 2,4 3,6 22,8 7,6 8,9 7,9 2,0 9,6 5,9 3,5,4 8,6-3,2 Kredyty firmowe i inne 5,3 5,9 6,6 2,8 4,8 3,2 2,4 3,6 5,3 6,7 3,7 9,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 24

25 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 6,6% 3,5% 2,3% 2,% 3,%,3%,3%,9%,2% 0,9% 2,6%,8% 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,2% 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 6,0% Kredyty hipoteczne Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 2 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%,0% 0,0% Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 Q'0 2Q'0 3Q'0 4Q'0 6M Q' 2Q' 2M 3Q' 4Q' Q'2 2Q'2 3Q'2 4Q'2 Q'3 2Q'3 3Q'3 4Q'3 Q'4 2Q'4 25

26 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 26

27 Załącznik Najważniejsze dane finansowe Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) / / mln PLN ,2 5 0,9 4 97,4 +,9% +5,9% Dług podporządkowany 2 085, ,4 2 00,2-0,3% +4,2% Suma bilansowa , , ,9 +5,7% +7,8% Saldo kredytów , , ,6 +2,9% +3,% Saldo depozytów 57 47, , ,5 +6,7% +5,6% Q 5/ Q 5/ mln PLN Q 205 4Q 204 Q 204 4Q 4 Q 4 Wynik z tytułu odsetek 27,2 322,8 363,7-6,0% -25,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 94,9 03, 2,7-8,0% -22,0% Koszty administracyjne -250,6-225,8-234, +,0% +7,0% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 28,6 4,4 30, 8,9x -,2% C /I,2 46,8% 43,3% 45,6% +3,5 p.p. +,2 p.p. ROE 0,9% 7,6%,% +3,3 p.p. -0,25 p.p. NIM,6% 2,2% 2,3% -0,6 p.p. -0,7 p.p. CAR 3 2,8% 3,% 2,5% -0,3 p.p. +0,3 p.p. Dane narastająco 2 Dane jednostkowe 3 Na 3 marca 204 CAR obliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 203 roku 27

28 Załącznik 2 - Kredyty mieszkaniowe w CHF Wzrost kursu CHF nie spowodował pogorszenia jakości kredytów CHF w Banku, ale miał negatywny wpływ na wynik kwartału. Fakty Kurs CHF/PLN na koniec kwartału (3,9) był o 0% wyższy niż sprzed uwolnienia kursu w styczniu (3,54 na koniec grudnia 204). Po uwzględnieniu ujemnych stawek referencyjnych LIBOR CHF wzrost wartości raty kredytowej Klientów wyrażonej w polskich złotych był minimalny i następuje szybsza spłata kapitału kredytu. W GNB ponad połowa kredytów w CHF ma marże >2 p.p., tj. istotnie powyżej średniej rynkowej. Portfel kredytów CHF skoncentrowany w regionach o najniższym poziomie bezrobocia. Szacowany wskaźnik DtI dla Klientów GNB (na koniec stycznia 205) posiadających kredyty mieszkaniowe w CHF wykazała, iż dla 70% Klientów ten wskaźnik wynosi poniżej 30%. Bank zwiększył pokrycie rezerwami ekspozycji CHF w Q 5 o 40 mln PLN. Portfel CHF w GNB 3,6 mld CHF kredytów na koniec marca 205. Udział poniżej 30% w kredytach ogółem. Tanie finansowanie w CHF, obecnie już z 5 letnim tenorem. Stabilna i komfortowa pozycja płynnościowa Banku zapewnia wysoką odporność na tego typu zawirowania rynkowe (L/D <90%). Działania podjęte przez Bank w celu złagodzenia odczuwanych prze Klientów skutków aprecjacji CHF Czasowe obniżenie spreadu walutowego na CHF o ponad połowę. Uwzględnianie ujemnego poziomu stawki referencyjnej LIBOR w obliczaniu rat kredytowych przy założeniu, że oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż zero. Dokonano szczegółowego przeglądu i modyfikacji obowiązujących procedur w celu dostosowania ich do aktualnej sytuacji rynkowej oraz oczekiwań Regulatorów. Program Pomoc CHF, w tym m.in.: uproszczona procedura zawieszenia spłaty raty kapitałowej na trzy miesiące (bez opłat za aneks, bez wydłużania okresu kredytowania, bez weryfikacji wartości zabezpieczenia kredytu) nowy proces zamiany przedmiotu zabezpieczenia oraz przedmiotu kredytu (umożliwienie Klientom zamiany mieszkania, które jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego na inne, bez konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązani) bezprowizyjne przewalutowanie kredytu na PLN po średnim kursie NBP franka szwajcarskiego z dnia przewalutowania. 28

29 Więcej o Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII GETIN UP KONTAKT Z IR adres 29

30 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 30

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo