SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015"

Transkrypt

1 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

2 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 2

3 Q podstawowe informacje mln PLN zysku netto w kwartale 205 roku(zysk dla akcjonariuszy jednostki dominującej 29 mln PLN) Spadek kosztu finansowania zgodnie projekcją przedstawioną w marcu. Już ponad 37 pb spadku kosztu depozytów pomimo zawirowań na rynku w związku z aprecjacją CHF. Silna pozycja płynnościowa (L/D 86,9%) i wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych (CAR 2 3,0% i CET 2 9,7%) Wzrost sprzedaży kredytowej w Q 205 o ponad 6% q/q. Saldo kredytów gotówkowych wzrosło w ciągu 2 miesięcy o 20% częściowo kompensując ubytek przychodów odsetkowych po obniżeniu stopy lombardowej. Jesteśmy liderem rynku leasingu w Polsce. Getin Leasing # w finansowaniu pojazdów. Wzrost sprzedaży o 25% r/r. Umocnienie również na pozycji lidera w kredytach samochodowych już ponad 50% udział w rynku. Jesteśmy liderem rynku sprzedaży NPL. Blisko 0,5 mld PLN sprzedanych kredytów nieregularnych (NPL) w kwartale 205 roku. Kolejne transakcje w trakcie. Zachowany reżim kosztowy. Bez kosztów BFG i KNF koszty działania na stabilnym poziomie w ciągu ostatnich 2 miesięcy. C/I bez kosztów BFG i KNF w Q 205 poniżej 40%. Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości (np. brak kontaktu z Klientem lub niespłacanie kredytów w innym banku). Rozliczenie transakcji utraty kontroli Getin Leasing (mln PLN) brutto 33 3 netto Negatywny wpływ wzrostu kursu CHF na wynik netto kwartału 205 ~62 mln PLN wpływ na wynik skonsolidowany jednostkowy projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 204 rok 2 pro-forma, z uwzględnieniem całości zysku za 204 rok; zaraportowane skonsolidowane wskaźniki kapitałowe na koniec marca 205: CAR 2,8% oraz CET 9,5%. z czego~3 mln PLN, to wpływ powtarzalny w kolejnych kwartałach 3

4 Jesteśmy zgodnie z planem w obniżaniu kosztu finansowania Pomimo zawirowań rynkowych związanych ze wzrostem kursu CHF REALIZUJEMY PLAN Spadek kosztu depozytów w najbliższych miesiącach (pb) 2 Oprocentowanie portfela depozytów w GNB REALIZACJA PROJEKCJA 37-37pb 280 3,20 3, ,00 zatrzymanie procesu obniżania kosztu finansowania w efekcie zawirowań na rynku walutowym 2,90 2,80 2,70 gru'4 2 maja'5 maj'5 cze'5 lip'5 sie'5 wrz'5 2,60 gru 4 sty 5 lut 5 mar 5 kwi 5 projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 204 rok 2 spadek kosztu finansowania depozytami PLN przy założeniu stałego poziomu salda, obecnych zapadalności bazy depozytowej i niezmienionych warunkach konkurencyjnych 4

5 Rekordowo niski koszt finansowania. Wielki potencjał. Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP 6,0% 6,0% 5,4% 5,0% 4,7% 5,4% 4,5% -20 pb w ciągu kwartału, pomimo trudności związanych z aprecjacją CHF 7,00 6,00 5,00 4,00 dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB - o20 pb 4,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,3% 3,00 YTD QTD 4,2% 3,8% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,3% gru-2 mar-3 cze-3 wrz-3 gru-3 mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 2,00,00 0,00 sty 2 mar 2 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB maj 2 lip 2 wrz 2 lis 2 sty 3 mar 3 maj 3 lip 3 wrz 3 lis 3 sty 4 mar 4 Kolejny atak na zmniejszenie kosztu finansowania maj 4 lip 4 wrz 4 lis 4 sty 5 mar 5 maj 5 Saldo (mld PLN) 2 +8,3% 48,6 49,0 49,7 50,2 49,9 52, 53,0 5,5 54,4 54,4 53,3 53,8 57,5 mar'2 cze'2 wrz'2 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 5

6 GNB najszybciej obniża koszt finansowania 3,3% w Q 205 Koszt finansowania na koniec 204 oraz zmiana r/r 3,54% 2,24% 2,03%,70%,39% 2,65%,79% 2,07%,77%,34%,54% 0,97%,65%,76% średnia (bez GNB) Bank Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 0 Bank Bank 2-0,23% -0,53% -0,50% -0,49% -0,48% -0,4% -0,33% -0,63% -0,83% -0,76% -0,75% -0,73% -0,94% Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe; na podstawie sprawozdań finansowych banków za 204 rok 6

7 Konsekwentnie jedna z najwyższych na rynku dynamik przyrostu ROR Rachunki bieżące¹ Bank Zmiana r/r(gru-4) % (tys.) 7,0% ,3% +67 2,3% +02 9,6% ,5% +59 5,4% ,2% +77 3,6% +02 3,6% +0 2,3% +82 2,% +3 0% - -0,5% - -0,8% -2-2,2% -8-3,5% -37 -,5% -39 Wzrost r/r o 68% sprzedaży Kont Osobistych z wynagrodzeniem przez oddziały Banku! Kontynuacja strategii budowy banku relacyjnego opartego o ROR Głównego Banku Klienta. W tym celu Nowość od / - silna unikalna oferta 4% na KO do końca 206 r. dla Klientów przelewających wynagrodzenie na ROR min. 000 zł i płacących kartą do konta min. 300 zł. W kw. I 5 saldo nowych ROR o 26% większe wobec RORów otwartych w kw. IV 4. Wzrost r/r aż o 68% akwizycji Aktywnych Kont Osobistych otwieranych przez oddziały. Rozwój Pakietu Korzyści Mój Bank Konsekwentnie wysoka dynamika wzrostu bazy rachunków bieżących Źródło: prnews.pl Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 203 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mbank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank 7

8 Rosnąca aktywność Klientów Liczba kart [tys. szt.] 2,x 850 Liczba trx [tys. szt.] 3,2x Wartość trx [mln PLN] Średnia transakcyjność [szt.] 2,3x 676,5x 5, ,

9 Konsekwentny spadek salda i udziału kredytów walutowych Saldo kredytów w CHF (mld CHF) 5,2 gru-08 -,6 3,6 mar-5 Udział kredytów walutowych 67% gru pp 30% mar-5 Zwiększenie poziomu obrezerwowania Negatywny wpływ wzrostu kursu CHF na wyniki Banku w Q 205 koszty kampanii depozytowej brak redukcji kosztów odsetkowych w sty 5 dodatkowe koszty płynności spadek przychodu z FX ~40 mln PLN ~ 3 mln PLN ~8 mln PLN ~0 mln PLN ~ 6 mln PLN ٧ ٧ ~77 mln PLN (brutto) pozycje powtarzalne ~62 mln PLN (netto) Wzrost kursu CHF nie spowodował pogorszenia jakości kredytów CHF Już /3 portfela CHF spłaciła się od końca 2008 roku Dzięki silnej pozycji płynnościowej i adekwatnej pozycji kapitałowej Bank jest przygotowany na scenariusze takie, jak wydarzenia z 5 stycznia b.r. Wykorzystanie historycznie niskich stawek dla transakcji basis swap. Zabezpieczyliśmy zapadalności z 205 za pośrednictwem transakcji forward starting. Wydłużenie tenorów na zawieranych transakcjach CIRS (~5Y vs 3Y w 202) Transakcji CIRS CHFPLN które wejdą w ciągu roku do portfela będą miały śrendnio ok. 5 bps marży Wartość portfela CIRS CHF oraz marża 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00,50,00 0,50 0,00 4,5 3,75 ~8 mln CHF mniej kosztów odsetkowych w 205 3,45 Wartość Marża 3,

10 Silny rozwój w obszarze kredytów gotówkowych Coraz szybszy przyrost salda i rekordowa sprzedaż efekt wprowadzonych zmian w 204 Saldo kredytów gotówkowych oraz poziom kwartalnej sprzedaży (mld PLN) SPRZEDAŻ Q 4 2Q 4 3Q 4 4Q 4 Q 5 0,54 0,59 0,6 0,62 0,63 Skutecznie budowany portfel szybko rotujących kredytów 3,00 3, +0,6 mld PLN / +20% 3,25 3,42 3,54 3,73 Solidny wzrost salda dzięki istotnym zmianom w procesie sprzedaży i w procedurach i rosnący poziom sprzedaży Wysoka rentowność przy malejącym koszcie ryzyka gru-3 mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 bez kredytów ratalnych, kart kredytowych i innych kredytów detalicznych 0

11 Zmieniamy strukturę przychodów prowizyjnych Dynamiczna budowa aktywów Klientów FIO średniomiesięczna sprzedaż i wartość środków w zarzadzaniu (mln PLN) AuM 540 mln PLN % w bezpiecznych funduszach pieniężnych i obligacyjnych 34% 5% 90% 5% obligacyjne pieniężne pozostałe to Noble Funds TFI oraz Open Finance TFI - cze'4 3Q'4 4Q'4 Q'5-30 sprzedaż środki w zarządzaniu (AuM)

12 Utrzymany wysoki reżim kosztowy Stabilna baza kosztów powtarzalnych Koszty działania Banku (mln PLN) 45,6% 36,5% 44,0% 49,6% 46,8% 45,6% 33,2% 4,0% 45,7% 39,9% wskaźnik C/I (kwartalnie) ,5% zmiana r/r +0,5% zmiana kw/kw +7,% zmiana r/r +8,8% zmiana kw/kw Q 204 Q2 204 Q3 204 Q4 204 Q 205 koszty koszty bez BFG i KNF 2 jednostkowo 2 bez kosztów BFG i KNF 2

13 Grupa GNB lider w finansowaniu pojazdów w Polsce Leasing pojazdów (w mln PLN) Leasing ruchomości (w mln PLN) Spółka 204 (sprzedaż) 4M 205 (sprzedaż) Spółka 204 (sprzedaż) 4M 205 (sprzedaż). Getin Leasing EFL Raiffeisen Leasing mleasing PKO Leasing EFL Getin Leasing Raiffeisen Leasing mleasing PKO Leasing Po 4 miesiącach 205 Getin Leasing ugruntował pozycję lidera w leasingu pojazdów w Polsce. To sprawia, że Getin Leasing zajął również drugą pozycję w sprzedaży leasingu ruchomości ogółem. 3

14 Silna pozycja Getin Leasing na rynku leasingu pojazdów z każdych 9 pojazdów zarejestrowanych w 205 na firmy leasingowe/cfm to pojazd zarejestrowany na Grupę Getin Rejestracje pojazdów CEPiK (w sztukach) Spółka 204 4M 205 (ilość pojazdów) (ilość pojazdów). Getin Leasing+Fleet p.p.,9% 2. EFL Raiffeisen Leasing ,9% 4. mleasing Volkswagen Leasing Udział Getin Leasing+Fleet w rejestracjach pojazdów* 204 4M 205 (*) udział w rejestracjach pojazdów na firmy leasingowe/flotowe - dane wg CEPIK.

15 i w strategicznych markach umowy partnerskie Udział Getin Leasing w leasingu/najmie Udział Getin Leasing w leasingu/najmie ,6% -3 p.p. +0, p.p. 22,6% 22,7% +0,6 p.p. +9,5 p.p. 25,8% 6,3% 5,7% M M 205 Udziały mierzone względem ilości pojazdów zarejestrowanych na spółki leasingowe/cfm - dane wg CEPIK.

16 Getin Leasing utrzymuje najlepszą dynamikę wzrostu w leasingu pojazdów spośród dużych firm konkurencyjnych Leasing pojazdów tempa wzrostu 5 największych firm zmiana % 204/203 zmiana % 4M 205/4M ,5% 28,% 2. 27,% 3,9% 3. 2,0% -2,9% 4. 8,5% -5,2% 5. 7,7% 0,7% 204 duże wzrosty - efekt kratki 205 ustabilizowany rynek 2xwyższa dynamika niż najbliższego konkurenta pozycja GL w 20 i pozycja GL w pozycja GL w pozycja GL po 4M 205 pozycja GL w 200 pozycja GL w źródło: ZPL, dane za rok 204, finansowanie pojazdów poprzez Leasing 6

17 Getin Noble Bank jest liderem rynku sprzedaży NPL Wartość nominalna sprzedaży kredytów nieregularnych (w mln PLN) Na wszystkich transakcjach pozytywny wpływ na rachunek wyników Banku. Nasz poziom rezerw do kredytów jest adekwatny i wyższy niż wartość godziwa tych aktywów na rynku we wszystkich kategoriach. 5,5 mld PLN Wartość brutto kapitału i innych wierzytelności nabytych od Banku przez podmioty krajowe i zagraniczne Q205 W kwartale 205 roku Bank sprzedał kredyty nieregularne (NPL) o nominale blisko 0,5 mld PLN w ramach działań zmierzających do dalszego obniżenie poziomu odpisów aktualizujących oraz poprawy współczynnika wypłacalności. Ambicją Banku jest sprzedaż NPL w 205 wyższa niż w roku poprzednim. Sprzedaż objęła portfele kredytów detalicznych i samochodowych. Istotne skrócenie duration portfela NPL w Banku w okresie od stycznia 20 7

18 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 8

19 Najważniejsze parametry finansowe porównanie kwartalne Skuteczność we wdrażaniu Strategii Getin Up Q 205; zmiana vs 4Q 204 mln PLN Saldo kredytów (w tym leasing) ,6 +2,9% Saldo depozytów 57 47, +6,7% Suma bilansowa ,2 +5,7% Kapitał własny 5208,2 +,9% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 0,9% +3,3 p.p. bez kosztów C/I BFG 39,9% 46,8% -3,5p.p. CAR 2,8% -0,3 p.p. CET 9,5% -0,2 p.p. Wynik z tyt. odsetek 27,2-6,0% Wynik z tyt. prowizji 94,9-7,9% Odpisy -28,4-3,9% Koszty działania -250,6 +,0% Kredyty/ depozyty 86,9% -3,2 p.p. Koszt ryzyka,2 0,9% -0,4p.p. Zysk brutto 27,6 x3,7 Zysk netto 28,6 x8,9 (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,4 ~0% czyszczenie bazy nieaktywnych rachunków Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 9

20 Bilans podstawowe dane Korzystna zmiana struktury aktywów Wg rodzaju (mld PLN) Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Q205 c Aktywa(mln PLN) Q205 Należności od banków (z Bankiem Centralnym) Instrumenty finansowe DDS Kredyty Inne aktywa Suma aktywów Pasywa(mln PLN) Zobowiązania wobec banków Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart Depozyty Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania Razem Pasywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania Q205 Struktura kredytów(mar-5) +2,5p.p. -2,p.p. 2,5% 3,0% 9,7% 8,5% 5,2% 5,6% 49,9 mld PLN 2,7% 67,6% Struktura depozytów (mar-5) 5,2% 8,3% 57,5 mld PLN -,0p.p. 66,9% +0,6p.p. Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST (z leasingiem) Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe zmiana vs Q

21 Finansowanie i Kapitał Bezpieczeństwo kapitałowe Silna pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych Współczynnik wypłacalności Kredyty / depozyty +0,5p.p. 9,% 2,5% 2,8% 3,0% +0,2p.p. 9,5% 9,5% 9,7% z całością zysku za 204 rok 88,9% 89,8% 90,% Dodatkowa płynność ułatwia skuteczne schodzenie z kosztem finansowania jeden z najniższych wskaźników w sektorze 86,9% mar-4 3 mar-5 mar-5 (pro-forma) mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 CAR CET Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku). 2, mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec marca 205 roku. GNB jest liderem sprzedaży nieregularnych wierzytelności w Polsce. Łączna wartość sprzedanych NPL w Q 205 roku to blisko 0,5 mld PLN. Skonsolidowany 2 Bez odpisów IBNR 3 CAR na koniec marca 204 obliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 203 roku 2

22 Jakość aktywów kredyty z utratą wartości Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości Istotna część ekspozycji rozpoznanych w Q 205 zgodnie ze zmienioną metodologią, jako z kredyty z utratą wartości, to regularnie obsługiwane kredyty Spłacalność kredytów hipotecznych Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN),7% ,3%,5% ,8%,4%,5% 0,4% 0,4% 2,5% 2,5% 9,4% 3,4% 8,9% ,7% 3,4% ,8% gru-204 udział w saldzie kredytów ogółem ,3% 45,8% Coverage Ratio 2,6% mar ,4% 6,6% DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie gru-202 gru mar cze wrz gru mar pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów -,8 mld PLN, to kredyty regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF przykłady Brak kontaktu z Kredytobiorcą Obniżenie dochodu Kredytobiorcy Pogorszenie scoringu udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i powyżej w kwocie uruchomień (4 miesiące od uruchomienia) 22

23 Bilans Kredyty: mix sprzedażowy Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Struktura sprzedaży średniomiesięczna sprzedaż (mln PLN) -98% +69% -88% +62% -63% +59% -48% +8% KREDYTY HIPOTECZNE POZOSTAŁE KREDYTY Q205 Kredyty (mld PLN) 2 46,9 47,4 48,0 48,4 48,8 48,6 48,5 49,9 42, 4,9 43,3 43,8 45,0 43,3 Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) Q 5/4Q 4 +6% Q 5/Q 4-2% całkowita sprzedaż kwartalna 2,60 2,45 2,9 2,78 3,28 3,6 3,7 2,75 2,84 2,83 2,53 2,67 2,97 2,68 3,46 3,67 3,72 Q'5 Q4'4 Q3'4 Q2'4 Q'4 Q4'3 Q3'3 Q2'3 Q'3 Q4'2 Q3'2 Q2'2 Q'2 Q4' Q3' Q2' Q' dynamika kw/kw samochodowe +9% + leasing (netto) detaliczne +% firmowe +4% hipoteczne -4% hipoteczne detaliczne samochdowe + leasing (netto) firmowe Zgodnie z przyjętą strategią konsekwentna koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, MSP i leasing. Poziom akcji kredytowej dostosowany do spłat Klientów i w efekcie brak presji na finansowanie oraz wsparcie wzrostu wyniku odsetkowego. Dane skonsolidowane 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 23

24 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4 Kosztryzykakredytowego (%) odpisy aktualizujące saldo kredytowe ~40 mln PLN one-off związanych z aprecjacją CHF Q' Q2' Q3' Q4' Q'2 Q2'2 Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 dodatkowe odpisy AQR/KNF zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,6% 0,9% p.p. Kredyty samochodowe -,7%,3% -2,99 p.p. Kredyty hipoteczne,5%,% 0,33 p.p. Kredyty detaliczne -0,8% 3,6% -4,44 p.p. Kredyty razem 0,9%,3% -0,43 p.p. Zakończone wdrożenie zaleceń AQR/KNF. Dodatkowe odpisy w Q 5 związane z aprecjacją CHF ~40 mln PLN Efekt zrealizowanej sprzedaży portfeli NPL skompensował dodatkowe odpisy AQR/KNF oraz związane ze wzrostem kursu CHF. Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Blisko 0,5 mld PLN NPL sprzedanych w Q 205 roku Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3, Q'20 2Q'20 3Q'20 4Q'20 Q'202 2Q'202 3Q'202 4Q'202 Q'203 2Q'203 3Q'203 4Q'203 Q 204 2Q 204 3Q 204 4Q 204 Q 205 Kredyty razem 76,3 03,9 5,7 95, 80,4 79,8 87,6 69,4 63,5 46,7 4,5 46,2 49,6 5,3 7,3 56,3 39,5 Kredyty samochodowe 20,8 8,4 2,4 8, 5,6 5,9 9,7 9,9 3,2 3,6,5 8,4,6 8,2 7,8-0,2-4,5 Kredyty hipoteczne 34,9 66,8 86,4 77,2 72,4 67, 52,7 38,3 26, 8,5 5,3 9,0 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 Kredyty detaliczne 5,4 2,7 0,3 6,9 2,4 3,6 22,8 7,6 8,9 7,9 2,0 9,6 5,9 3,5,4 8,6-3,2 Kredyty firmowe i inne 5,3 5,9 6,6 2,8 4,8 3,2 2,4 3,6 5,3 6,7 3,7 9,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 24

25 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 6,6% 3,5% 2,3% 2,% 3,%,3%,3%,9%,2% 0,9% 2,6%,8% 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,2% 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 6,0% Kredyty hipoteczne Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 2 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%,0% 0,0% Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 Q'0 2Q'0 3Q'0 4Q'0 6M Q' 2Q' 2M 3Q' 4Q' Q'2 2Q'2 3Q'2 4Q'2 Q'3 2Q'3 3Q'3 4Q'3 Q'4 2Q'4 25

26 Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 26

27 Załącznik Najważniejsze dane finansowe Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) / / mln PLN ,2 5 0,9 4 97,4 +,9% +5,9% Dług podporządkowany 2 085, ,4 2 00,2-0,3% +4,2% Suma bilansowa , , ,9 +5,7% +7,8% Saldo kredytów , , ,6 +2,9% +3,% Saldo depozytów 57 47, , ,5 +6,7% +5,6% Q 5/ Q 5/ mln PLN Q 205 4Q 204 Q 204 4Q 4 Q 4 Wynik z tytułu odsetek 27,2 322,8 363,7-6,0% -25,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 94,9 03, 2,7-8,0% -22,0% Koszty administracyjne -250,6-225,8-234, +,0% +7,0% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 28,6 4,4 30, 8,9x -,2% C /I,2 46,8% 43,3% 45,6% +3,5 p.p. +,2 p.p. ROE 0,9% 7,6%,% +3,3 p.p. -0,25 p.p. NIM,6% 2,2% 2,3% -0,6 p.p. -0,7 p.p. CAR 3 2,8% 3,% 2,5% -0,3 p.p. +0,3 p.p. Dane narastająco 2 Dane jednostkowe 3 Na 3 marca 204 CAR obliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 203 roku 27

28 Załącznik 2 - Kredyty mieszkaniowe w CHF Wzrost kursu CHF nie spowodował pogorszenia jakości kredytów CHF w Banku, ale miał negatywny wpływ na wynik kwartału. Fakty Kurs CHF/PLN na koniec kwartału (3,9) był o 0% wyższy niż sprzed uwolnienia kursu w styczniu (3,54 na koniec grudnia 204). Po uwzględnieniu ujemnych stawek referencyjnych LIBOR CHF wzrost wartości raty kredytowej Klientów wyrażonej w polskich złotych był minimalny i następuje szybsza spłata kapitału kredytu. W GNB ponad połowa kredytów w CHF ma marże >2 p.p., tj. istotnie powyżej średniej rynkowej. Portfel kredytów CHF skoncentrowany w regionach o najniższym poziomie bezrobocia. Szacowany wskaźnik DtI dla Klientów GNB (na koniec stycznia 205) posiadających kredyty mieszkaniowe w CHF wykazała, iż dla 70% Klientów ten wskaźnik wynosi poniżej 30%. Bank zwiększył pokrycie rezerwami ekspozycji CHF w Q 5 o 40 mln PLN. Portfel CHF w GNB 3,6 mld CHF kredytów na koniec marca 205. Udział poniżej 30% w kredytach ogółem. Tanie finansowanie w CHF, obecnie już z 5 letnim tenorem. Stabilna i komfortowa pozycja płynnościowa Banku zapewnia wysoką odporność na tego typu zawirowania rynkowe (L/D <90%). Działania podjęte przez Bank w celu złagodzenia odczuwanych prze Klientów skutków aprecjacji CHF Czasowe obniżenie spreadu walutowego na CHF o ponad połowę. Uwzględnianie ujemnego poziomu stawki referencyjnej LIBOR w obliczaniu rat kredytowych przy założeniu, że oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż zero. Dokonano szczegółowego przeglądu i modyfikacji obowiązujących procedur w celu dostosowania ich do aktualnej sytuacji rynkowej oraz oczekiwań Regulatorów. Program Pomoc CHF, w tym m.in.: uproszczona procedura zawieszenia spłaty raty kapitałowej na trzy miesiące (bez opłat za aneks, bez wydłużania okresu kredytowania, bez weryfikacji wartości zabezpieczenia kredytu) nowy proces zamiany przedmiotu zabezpieczenia oraz przedmiotu kredytu (umożliwienie Klientom zamiany mieszkania, które jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego na inne, bez konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązani) bezprowizyjne przewalutowanie kredytu na PLN po średnim kursie NBP franka szwajcarskiego z dnia przewalutowania. 28

29 Więcej o Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII GETIN UP KONTAKT Z IR adres 29

30 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 30

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU 17 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2016 ROKU 17 maja 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW WYNIKI FINANSOWE ZA KWARTAŁ 206 ROKU 7 maja 206 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 14 sierpnia 2014

KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 14 sierpnia 2014 KOLEJNY WZROST ZYSKU KWARTALNEGO 4 sierpnia 204 WYNIKI FINANSOWE ZA 2 kwartał 204 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZY BANK DLA KOWALSKIEGO wg NEWSWEEK PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 14 LISTOPADA 2016 R.

NAJLEPSZY BANK DLA KOWALSKIEGO wg NEWSWEEK PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 14 LISTOPADA 2016 R. NAJLEPSZY BANK DLA KOWALSKIEGO wg NEWSWEEK PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 4 LISTOPADA 206 R. AGENDA. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENTNA REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 listopada 2015

KONSEKWENTNA REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 listopada 2015 KONSEKWENTNA REALIZACJA ZAŁOŻONYCH CELÓW 6 listopada 205 WYNIKI FINANSOWE ZA 3 kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII. STABILNOŚĆ DZIĘKI SOLIDNYM PODSTAWOM. 13 listopada 2014

KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII. STABILNOŚĆ DZIĘKI SOLIDNYM PODSTAWOM. 13 listopada 2014 KONSEKWENTNA REALIZACJA STRATEGII. STABILNOŚĆ DZIĘKI SOLIDNYM PODSTAWOM. 3 listopada 204 WYNIKI FINANSOWE ZA 3 kwartał 204 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK za 1 półrocze 2011 roku prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 26 sierpnia 2011 r. WPROWADZENIE Sprzedaż kredytów w 1H2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU. 29 kwietnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I KWARTAŁ 29 ROKU 29 kwietnia 29 r. ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1 2013 43,1 mln PLN zysku netto 1) za Q1 2013 ponad 2,5-krotny

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku. 6 listopada 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 Podsumowanie III kwartału 2012 Efektywność Rozwój biznesu Jakość ROE Akwizycja klientów MSP 15,6% 19,6% 21,0%

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK za 1 półrocze 2012 Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 sierpnia 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia

GRUPA GETIN HOLDING Zastrzeżenia Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Holding za 9 miesięcy 2011 roku prezentacja nieaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 10 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU. 16 października 2008 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK SA PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU 16 października 2008 r. 1 zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank

Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank Wyniki Grupy Kapitałowej Getin Noble Bank za 1 kwartał 2011 roku Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE 31.03.2011 / 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANKG N B po 4 kwartałach 2012 roku Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 5 marca 2013 r. WPROWADZENIE 12,5% współczynnik

Bardziej szczegółowo

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011

W n y i n ki f ina n ns n o s w o e w G u r p u y p y PK P O K O Ba B nk n u k u Po P l o sk s iego g o SA H SIERPNIA 2011 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA 1H 2011 11 SIERPNIA 2011 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. ( PKO

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok

Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wstępne skonsolidowane wyniki za 2016 rok 14 lutego 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie 2016 roku Wzrost aktywów klientowskich zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding

Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Rekordowe wyniki oraz wysokie tempo wzrostu Spółek Grupy GETIN Holding Prezentacja dla inwestorów i analityków niezuadytowanych wyników finansowych za II kwartał 2008 roku Warszawa, 14 sierpnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. 14 lutego 2017 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2016 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. 13 maja 2016 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2016 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Rentowność sektora bankowego Rentowność sektora bankowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2016 r. 14 listopada 20 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 20 r. www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 Nowoczesny i bezpieczny Bank Wyniki finansowe Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2011 Biuro Relacji Inwestorskich Warszawa, 12 maja 2011 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1

Wyniki finansowe po 3 kw listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Wyniki finansowe po 3 kw. 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 14 listopada 2012 14 listopada 2012 Korzystny kwartał Zmierzamy w dobrym kierunku 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku nie może być traktowana

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku

Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej GETIN Holding po III kwartale 2008 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 29 października 2008r. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki

Grupa BZWBK Wyniki 1 Grupa BZWBK Wyniki 30.06.2012 26 lipca 2012r. 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia dotyczące przyszłości ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B za 1 półrocze 2013 roku Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. GETINNOBLEBANK- ODROBIONE LEKCJE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2011 prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2011 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie Q1 2011 Zakończone sukcesem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 października 2013 r.

Warszawa, 21 października 2013 r. Wyniki Banku Pocztowego za 3 kwartały 2013 r. Warszawa, 21 października 2013 r. Podsumowanie trzech kwartałów 2013 r. Klienci detaliczni: +158 tys. r/r i +104 tys. w ciągu 9M13 ROR: +147 tys. r/r i +97

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2012 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 listopada 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. 14 maja 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding I kwartał 2015 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010

Grupa Banku Millennium. Strategia na lata 2010-2012. Warszawa Marzec 2010 Grupa Banku Millennium Strategia na lata 2010-2012 Warszawa Marzec 2010 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym przypadku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 2012

WYNIKI FINANSOWE 2012 WYNIKI FINANSOWE 2012 DOBRE ZAKOŃCZENIE DOBREGO ROKU Warszawa, 15 marca 2013 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +1,9% +4,5% 2 899 2 956 711 704 798 743 1kw 12 2kw 12 3kw 12 4kw 12 18,9% 18,9% 22,3% 19,6% 2011

Bardziej szczegółowo

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r.

Grupa BGŻ. Prezentacja wyników finansowych za 2012 r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za r. Warszawa, 7 marca 2013 r. Streszczenie zarządcze Dobre zakończenie r., częściowo w wyniku zdarzeń jednorazowych Wyniki finansowe Klienci Strategia Finansowanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r.

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. Maj 15, 2015 1 KLUCZOWE WYDARZENIA Kontynuacja wzrostu i zyskowności Wysoka dynamika wzrostu wyniku netto w I kw, 2015 91 mln zł zysku netto (+34%

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r.

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 2014 r. Warszawa, 1 września 2014 r. Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I półrocze 204 r. Warszawa, września 204 r. Podsumowanie W II kwartale 204 r. PKO Bank Polski kontynuował proces integracji spółek Grupy Nordea, których wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo