WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK"

Transkrypt

1 WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r.

2 WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka banków na rynku Wynik netto [mln PLN] ) Suma bilansowa #7(+ 3 pozycje 1) ) Należności od klientów #5(+2) Zobowiązania wobec klientów #5(+1) Przychody z odsetek #4(+2) Przychody z prowizji #5(-1) Wynik netto #4(+3) 1) Rzeczpospolita, wstępne wyniki banków za III kw r.; zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po III kw r. 2) dane pro-forma 2

3 WPROWADZENIE Ranking banków po trzech kwartałach 2011 roku 1) Suma bilansowa Fundusze własne NaleŜności od klientów Zobowiązania wobec klientów 1 PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP Pekao Pekao Pekao Pekao BRE Bank BRE Bank BRE Bank ING ING BZ WBK ING BRE Bank BZ WBK ING Getin Noble Bank Getin Noble Bank BGK Bank Millennium Bank Millennium BZ WBK Getin Noble Bank Bank Handlowy BZ WBK BGK Bank Millennium BPH Kredyt Bank Bank Millennium Kredyt Bank Kredyt Bank BPH Kredyt Bank BPH Getin Noble Bank Nordea Bank Bank Handlowy Awans z pozycji 10 2) Bez zmian Awans z pozycji 7 2) Awans z pozycji 6 2) Przychody z odsetek Przychody z prowizji Wynik z działalności bankowej Zysk netto 1 PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP Pekao Pekao Pekao Pekao BRE Bank BZ WBK BZ WBK BZ WBK Getin Noble Bank BRE Bank BRE Bank Getin Noble Bank BZ WBK Getin Noble Bank Getin Noble Bank BRE Bank ING ING ING ING Bank Millennium BPH Bank Handlowy Bank Handlowy Kredyt Bank Bank Handlowy BPH BGK BPH Bank Millennium Bank Millennium Bank Millennium BGK Kredyt Bank Kredyt Bank Kredyt Bank 283 Awans z pozycji 6 2) Spadek z pozycji 4 2) Awans z pozycji 7 2) Awans z pozycji 7 2) 1) Rzeczpospolita, wstępne wyniki banków za III kw r. 2) zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po III kw r. 3

4 CELE STRATEGICZNE Strategicznym celem Banku jest skupienie się na zmianie struktury bilansu przy utrzymaniu zyskowności, wzrostu przychodów niezwiązanych z ryzykiem kredytowym oraz na zmniejszaniu kosztu ryzyka. Zamiarem Banku jest zmiana dynamiki wzrostu sprzedaży kredytowej w różnych liniach biznesowych, co pozwoli na zmniejszenie presji na finansowanie. Realizacja założonych celów strategicznych będzie osiągnięta m.in. poprzez: wzrost sprzedaży krótkich i szybciej amortyzujących się produktów: gotówki, kredyty samochodowe, kredyty firmowe; ograniczenie udziału sprzedaży hipotek koncentracja na przychodach z cross-sellingu, przede wszystkim produktów inwestycyjnych w celu zminimalizowania spadku przychodów z tytułu zmniejszenia sprzedaży kredytowej ostrożne podejście do kwestii ryzyka kredytowego, zarówno na portfelu starym, jak i na nowej produkcji kredytowej. sekurytyzacja portfela, jako jedno ze źródeł akwizycji płynności W IV kwartale 2011 roku Bank rozpoczął wdrażanie nowych celów strategicznych. 4

5 WPROWADZENIE Rekordowy zysk w roku 2011 w wysokości prawie 950 mln PLN. Sprzedaż kredytów w 2011 o ponad 18% wyższa niż rok wcześniej. Saldo kredytów w Banku wzrosło w ciągu 12 m-cyo 25% (bez efektu kursu CHF +19%); rynek w tym czasie wzrósł o 14% Sukces w konsekwentnym zwiększaniu współczynnika wypłacalności : Pierwszy w Polsce Publiczny Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. W lutym 2012 Bank wyemitował w dwóch seriach obligacje o wartości nominalnej ponad 241 mln PLN. W przypadku pierwszej serii duże zainteresowanie inwestorów spowodowało redukcję na poziomie prawie 30%. Ponad 640 mln PLN wyemitowanego długu podporządkowanego (w ramach publicznej i niepublicznej oferty), z czego 400 mln PLN z emisji niepublicznej zaliczone już do kapitału uzupełniającego po uzyskanej zgodzie KNF. Przychody Banku w 2011 roku rosły prawie trzykrotnie szybciej niż koszty działania. Wysoka zdolność Banku do zdobywania środków z rynku, przy niekorzystnych scenariuszach rynkowych, ale za to z zachowaniem reżimu w zakresie rozwoju kosztu finansowania. W lutym 2012 koszt nowych, detalicznych depozytów terminowych w PLN powyżej WIBOR 3M spadł do poziomu 62 pb., pomimo rezygnacji Banku z lokat z dzienną kapitalizacją. Przedłużono i zabezpieczono wszystkie transakcje CIRS CHF do końca 2012 roku po cenach zdecydowanie niższych niż dzisiejsze marże rynkowe. Zdecydowana poprawa jakości sprzedaży kredytowej od 2010 roku, która stanowi ponad 40% portfela. Dobre wyniki spółek Grupy (Grupa Open Finance, Noble Funds, Noble Securities i Getin Leasing). 5

6 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE / ,4 mln PLN +21,0% Saldo kredytów (4Q 11 vs 3Q 11 +2,0%) ,1 mln PLN +25,1% Saldo depozytów (4Q 11 vs 3Q 11 +4,0%) 4058,5 mln PLN +23,2% Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ,1 mln PLN +25,1% Suma bilansowa 1-4Q 2011 / 1-4Q ,8 mln PLN +27,7% Wynik z tytułu odsetek 869,4 mln PLN -11,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 833,1 mln PLN +14,4% Koszty administracyjne 1 208,4 mln PLN +14,3% Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i zobowiązań pozabilansowych 1 086,3 mln PLN +132,6% Zysk brutto 950,1 mln PLN +111,1% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 26,72% -5,60 p.p. C / I 1) 10,24% +0,70 p.p. CAR 1) 2) 30,56% +14,74 p.p. ROE 1) 1) narastająco 4Q 2) jednostkowy GNB 6

7 INNOWACYJNOŚĆ ISTOTNĄ PRZEWAGĄ KONKURENCYJNĄ BANKU Najlepszy Bank oszczędnościowo inwestycyjny 2011 w rankingu Comperia.pl Kredyt gotówkowy na 2 miejscu w Plebiscycie Złoty Bankier 2011 Kredyt gotówkowy Prime dziesięciokrotnie zajął pierwsze miejsce w comiesięcznym rankingu Totalmoney.pl GNB nr 1 w dystrybucji produktów strukturyzowanych tylko w Q klienci nabyli produkty za ponad 1 mld PLN Struktury GNB wśród najlepszych produktów tego typu na rynku w zakresie stopy zwrotu z inwestycji dla klienta (8 najlepszych struktur z Top15 w Polsce, 94% struktur Getin Banku zakończonych zyskiem za Parkiet i structus.pl) Nr 1 Privatebanking w Polsce: 8 mld salda inwestycji, ponad połowa to instrumenty inne niż depozyty, ponad 10 tyś. aktywnych klientów Pierwsza w Polsce oraz jedna z nielicznych na świecie karta kredytowa wykonana w całości z metalu World Elite MC IKE z debetem Produkt CHF stopa Corpo Private Nowe produkty leasingowe 7

8 DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Ponad 16% udział w rynku nowych depozytów w 2011 Saldo (mln PLN) +25,1% Udziały rynkowe (%) 1) +0,7 p.p. 6,0% Nowe depozyty terminowe (detal, PLN) marża w punktach bazowych 2) ,4% ) Bank skutecznie obniża koszt finansowania; spadek marży 2) detalicznych depozytów terminowych w lutym do poziomu 62 pb. W ciągu 12 miesięcy portfel depozytów wzrósł o ponad 1/4, tj. o 9,3 mld PLN, z czego prawie 99% to środki klientów detalicznych 4), co daje 16,4% udziału w rynku nowych depozytów detalicznych Alternatywne formy pozyskania płynności (dług podporządkowany, sekurytyzacja, BPW, obligacje, sprzedaż wierzytelności) 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2) Do WIBOR 3M sprzedaży danego miesiąca 3) Do 24 lutego ) Zobowiązania wobec gospodarstw domowych 8

9 KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU W 2011 Bank rósł prawie dwa razy szybciej niż rynek Saldo (mln PLN) Udziały rynkowe (%) 1) +21,0% +0,5 p.p ,2% ,8% Inne aktywa Instrumenty finansowe Należności od banków Struktura bilansu Banku (mln PLN) Aktywa 10% 8% 6% Pasywa 6% 8% Inne pasywa Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kredyty i pożyczki udzielone klientom 76% 86% Zobowiązania wobec klientów Sprzedaż w 2011 osiągnęła poziom 13,1 mld PLN, o 18,2% więcej niż w roku poprzednim. Utrzymana bezpieczna struktura bilansu. Suma bilansowa Getin Noble Banku wzrosła od początku roku o 10,7 mld PLN (+25,1% vs ), przyrost ten wynika ze wzrostu zobowiązań wobec klientów o 25,1% oraz salda kredytów i pożyczek o 21,0%. Kapitał własny (przyp. akcjonariuszom jednostki dominującej) w tym samym czasie wzrósł o 23,2%. 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 9

10 KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych, największy na rynku wzrost sprzedaży leasingowej w 2011 Leasing (PLN m) +28,6% Portfel (mln PLN) 1) -1,6% ) Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Sprzedaż kredytów samochodowych (mln PLN) -23,1% Już 4 miejsce w leasingu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. W 2011 Getin Leasing awansowało z 15 na 7 pozycję w Polsce. Największy na rynku wzrost sprzedaży leasingowej w 2011 (+119%) 3) W 2011 roku udzielono kredytów na łączną kwotę ponad 2,7 mld PLN, co oznacza wzrost o 20,5% w stosunku do roku Sprzedaż kredytów samochodowych w całym 2011 roku wyniosła 1,6 mld PLN, tj. 4,3% mniej niż w roku poprzednim Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 1) Saldo portfela brutto kredytów samochodowych 2) Od 3Q 11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką Sprzedaż kredytów samochodowych nadal na wysokim poziomie pomimo spadku sprzedaży nowych samochodów osobowych (-10,7%) i importu używanych samochodów osobowych (-9,4%) 4) w 2011 roku. 3) Wg rankingu ZPL 4) Dane wg raportu SAMAR 10

11 KREDYTY HIPOTECZNE, DETALICZNE I MSP Utrzymanie pozycji vice lidera w kredytach hipotecznych Sprzedaż (mln PLN) Portfel (mln PLN) 1) -41,9% +27,4% KREDYTY HIPOTECZNE ) Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4' ,6% +7,2% Spadek sprzedaży w drugiej połowie roku to efekt dążenia do zmiany struktury nowej sprzedaży kredytowej Sprzedaż zdominowana kredytami w PLN, dzięki czemu systematycznie spada udział kredytów walutowych w portfelu ogółem -na koniec 4 kwartału 2011 do poziomu 42,1% 3), tj. 4,0 p.p. mniej niż na koniec 2010 roku. 2) Ponad 7,3 mld PLN kredytów sprzedanych w 2011, tj. +12,1% vs2010 rok. 113 mplnkredytów na zakup akcji w IPO OF KREDYTY DETALICZNE ) Skuteczna sprzedaż na trudnym rynku. W IV kwartale 2011 roku saldo kredytów konsumpcyjnych w GNB wzrosło o 2,2%, podczas gdy w systemie bankowym zanotowano spadek o -1,4%. Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4' ,6% +34,7% Łączna sprzedaż w 2011 w wysokości prawie 1,3 mld PLN, co oznacza wzrost r/r na poziomie 15,9%. KREDYTY MSP ) Ponad 1,8 mld PLN kredytów sprzedanych w 2011 roku, tj. +48,6% vs2010 rok. Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4' ) Portfel brutto 2) Od 3Q 11 saldo nie uwzględnia kredytów Idea Bank w związku z utratą kontroli nad spółką 3) GNB jednostkowo 11

12 SPRZEDAŻ KREDYTOWA Efekt spadku nowej produkcji kredytowej skompensowany wyższymi przychodami z prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytów Sprzedaż kredytowa i wynik z prowizji i opłat (mln PLN) 1) , , , , , ,2 63, ,3 68, ,1 61,5 57,7 80,0 70,0 60,0 50, ,0 30, sty'11 lut'11 mar'11 kwi'11 maj'11 cze'11 lip'11 sie'11 wrz'11 paź'11 lis'11 gru'11 20,0 10,0 - k hipoteczne i finansowe k samochodowe i leasing k detaliczne k dla firm wynik z prowizji i opłat Realizacja strategii Banku poprzez koncentrację na sprzedaży krótszych, szybciej amortyzujących się produktów Systematyczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych 1) Jednostkowo GNB 12

13 UDZIAŁ WALUT W PORTFELU KREDYTOWYM Blisko 95% nowej sprzedaży kredytów w PLN. Udział walut w portfelu kredytowym ogółem (%) 4,00 3,62 3,63 0,9 3,50 3,00 3,10 66,1% 2,93 62,4% 2,80 2,77 2,70 3,13 3,00 3,16 3,08 3,30 0,8 0,7 2,50 2,00 56,6% 53,8% 50,5% 51,7% 47,4% 46,1% 43,4% 42,8% 43,4% 42,1% PROJEKCJA 1) 0,6 0,5 1,50 1,00 0,50 FC udział projekcja CHFPLN=3,00 projekcja CHFPLN=3,50 kurs CHFPLN 34,9% 31,6% 31,1% 28,0% 28,5% 25,5% 26,3% 23,4% 23,2% 20,6% 0,4 0,3 0,2-0,1 Przy kursach z końca 2010 roku udział kredytów walutowych na koniec 4 kwartału 2011 roku spadłby do poziomu 40,3% 1) Szacunkowy udział walut w portfelu kredytowym przy założeniu stałego kursu CHFPLN = 3,50 lub CHFPLN=3,00 13

14 TRANSAKCJE CIRS W CHF Zabezpieczenie transakcji CHF zrealizowane przez Bank w 2011 roku po cenach zdecydowanie niższych niż obecne marże rynkowe. Transakcje CHF CIRS zawarte oraz zapadające (mln CHF) Portfel mln CHF TRANSAKCJE ZAWARTE / ZABEZPIECZONE TRANSAKCJE ZAPADAJĄCE Do końca 2012 roku nie ma istotnych transakcji CIRS do przedłużenia. 14

15 WYNIKBANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA2011 ROKU Działalność bankowa głównym źródłem wyniku Grupy; rosnący udział pozostałych spółek mln PLN narastająco 260,7 x 950,1 +111,1% 19,7 22,6 557,0 +27,5% -2,1% +10,7% 90,1 +24,7% 2011 zmiana r/r 300 MPLN ze sprzedaży Open Finance Getin Noble Bank Noble Funds Noble Securities Open Finance Pozostałe spółki i korekty Grupa GNB (zysk jednostki dominującej) 320,6 mln PLN dot. rozliczenia utraty kontroli nad Open Finance -59,9 mln PLN pozostałych korekt 15

16 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Wzrost wyników dzięki wyższej dynamice przychodów Przychody działalności bankowej (mln PLN) Koszty administracyjne (mln PLN) Wyniki z tyt. odsetek i z tyt. prowizji i opłat oraz przychody pozakredytowe (mln PLN) +38,4% +14,4% +8,8% ,4% ,4% ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% wynik z tyt. odsetek wynik z tytułu prowizji i opłat udział przychodów pozakredytowych Rekordowy wynik netto w wysokości 950 mln PLN oparty na bezpiecznej bazie kapitałowej i stabilnej pozycji płynnościowej Konsekwentny rozwój bazy przychodów pozakredytowych W IV kwartale 2011 roku już prawie połowa prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytową, tj. o ponad 17 p.p. wyżej niż IV kwartale 2010 roku 16

17 STABILNA BAZA KAPITAŁOWA I BEZPIECZNA STRUKTURA BILANSU Realny plan zwiększenia współczynnika wypłacalności do poziomu 11,0%-12,0% w 2012 Współczynnik wypłacalności 1) 9,5% + 70 pb + 2,7% 10,2% + 1,0%-2,0% c.a. 11,0% -12,0% -2,0% 2010 wzrost wymogu kapitałowego w 2011 wzrost funduszy własnych w planowane działania zwiększające poziom CAR 2012 Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jest jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku) W 2012 przewidywany wzrost współczynnika wypłacalności o kolejne p.b. jako efekt prowadzonych działań zwiększających fundusze własne Banku, tj. m.in. wzrost poziomu długu podporządkowanego, nowa emisja akcji, fuzja z Get Bankiem 1) Jednostkowy GNB 17

18 RYZYKO KREDYTOWE Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Koszt ryzyka kredytowego (%) 1) zmiana kredyty korporacyjne 3,6% 3,2% 0,37 p.p. kredyty samochodowe 2) 3,5% 6,0% -2,50 p.p. kredyty hipoteczne 2,7% 2,0% 0,74 p.p. kredyty detaliczne 3,9% 9,9% -6,00 p.p. Kredyty ogółem 2,9% 3,5% -0,51 p.p Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 odpisy aktualizujące saldo kredytowe 1) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik uroczniony; jednostkowo GNB 2) Łącznie z leasingiem 3) Jednostkowo GNB Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) kontynuacja działań mających na celu ograniczenie kosztów ryzyka: stałe dostosowanie oferty produktowej pod kątem obniżenia kosztów ryzyka w szczególności w kredytach korporacyjnych i hipotecznych skuteczne działania windykacyjne i prewindykacyjne widoczny efekt podejmowanych działań mających obniżyć koszty ryzyka: znaczący spadek kosztów ryzyka na portfelu kredytów detalicznych i samochodowych, stabilizacja wskaźników ryzyka na poziomach najniższych od 2008 roku przyrost odpisów na portfel kredytów detalicznych oraz samochodowych utrzymuje trend spadkowy -w 4Q 2011 przyrost niższy niż w 1Q 2011 odpowiednio o ok. 55% i 60% (na podstawie danych średniomiesięcznych) obniżenie poziomu ryzyka do poziomu akceptowalnego przez Bank realizacja apetytu na ryzyko Średniomiesięczny poziom odpisów (tyś PLN) 3) 1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q' sty'12 KREDYTY OGÓŁEM kredyt samochodowe kredyty hipoteczne (w tym private banking) średnio na miesiąc kredyty detaliczne kredyty korporacyjne

19 RYZYKO KREDYTOWE Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku Kredyty Hipoteczne 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 Kredyty gotówkowe 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M Kredyty samochodowe 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 12 M Apetyt na ryzyko 6M 6 M 12 M Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M 19

20 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) mln PLN / ,5 3293,7 +23,2% Suma bilansowa , ,8 +25,1% Saldo kredytów , ,0 +21,0% Saldo depozytów , ,7 +25,1% mln PLN 4Q 2011 Dochody 577,8 4Q ,1 4Q 11/ 4Q 10 +2,4% Koszty działania banku -204,9-198,7 +3,1% Wynik finansowy netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 68,7 107,7-37,4% C /I -skonsolidowany (%) 1) 26,72% 32,32% -5,60 p.p. ROE 1) 30,56% 15,83% +14,74 p.p. NIM 2) 2,8% 2,9% -0,11 p.p. CAR 1) 3) 10,24% 9,54% +0,70 p.p. 1) dane narastająco od początku roku 2) kwartalnie 3) jednostkowy GNB 20

21 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 21

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r.

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r. Warszawa 6 listopada 2009 r. Zastrzeżenie Niniejsza Prezentacja ( Prezentacja ) nie jest przeznaczona do dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub i Japonii.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Prezentacja dla inwestorów i mediów Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 7 listopada 2014 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r.

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. Maj 15, 2015 1 KLUCZOWE WYDARZENIA Kontynuacja wzrostu i zyskowności Wysoka dynamika wzrostu wyniku netto w I kw, 2015 91 mln zł zysku netto (+34%

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012.

Raport bieżący Nr.9/2013. Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Data publikacji: 1 lutego 2013 Raport bieżący Nr.9/2013 Temat: Informacja na temat wstępnych wyników Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2015 roku Data publikacji raportu: 10 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI 1. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU

Bardziej szczegółowo