NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014"

Transkrypt

1 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW

2 Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Kluczowe informacje biznesowe 3. Załącznik 2

3 1Q podstawowe informacje mln PLN zysku netto w 1Q 2014 (+157,6% r/r) Konsekwentna poprawa wyniku odsetkowego. 364 mln PLN w 1Q 2014 (+46 mln PLN / +14% r/r) NIM 1Q 2014 = 2.3% (+0,1 p.p. r/r oraz +0,3 p.p. vs NIM 3Q 2013) Wynik z prowizji i opłat w wysokości 113 mln PLN (+16% r/r) z bardziej powtarzalną strukturą 4 Istotny wzrost ROE: 11.1% w 1Q 2014 (+6,3 p.p. r/r) 5 Współczynnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 12,4% (+0,6 p.p. r/r) Stabilny poziom kosztu ryzyka w 1Q 2014 w wysokości 1,2% (bez zmian kw/kw oraz -0,5 p.p. vs 1Q 2013) Transakcja sprzedaży portfela wierzytelności hipotecznych do firmy KRUK Jest to pierwsza znacząca transakcja tego typu na rynku polskim z kwotą blisko 0,5 mld PLN sprzedanego kapitału Unikalna oferta rachunków bieżących oparta o pakiet korzyści dla Klienta wprowadzona z początkiem maja Udany start Getin Point działa już 6 VTM obsługujących Klientów 10 Getin Noble Bank wchodzi od czerwca 2014 do indeksu MSCI Poland 3

4 Najważniejsze parametry finansowe porównanie kwartalne Skuteczność we wdrażaniu Strategii Getin Up 1Q 2014; zmiana vs 1Q 2013 mln PLN Saldo kredytów (w tym leasing) ,6 +7,6% Saldo depozytów ,5 +9,1% Suma bilansowa ,9 +13,5% Kapitał własny 4 917,4 +11,9% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 11,1% 6,3 p.p. C/I 1 45,7% +4,4 p.p. CAR 1 12,4% +0,6 p.p. Wynik z tyt. odsetek 363,7 +14,5% Wynik z tyt. prowizji 112,8 +16,4% Odpisy -157,1-20,5% Koszty działania -234,7 +12,7% bez kosztów związanych z transakcjami M&A w ,5 +8,3% Udział depozytów bieżących 14,3% +3,5 p.p. i oszczędnościowych w depozytach ogółem Kredyty/ depozyty 88,9% -1,3 p.p. Koszt ryzyka 1,2 1,2% -0,5 p.p. Zysk brutto 108,5 +58,1% Zysk netto 130,1 +158,3% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,4 +9,7% 1 Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 4

5 Bilans podstawowe dane Finansowanie stabilnymi depozytami długoterminowymi. Wg rodzaju (mld PLN) Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Q2014 c Aktywa (mln PLN) Q2014 Należności od banków (z Bankiem Centralnym) Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży Kredyty Inne aktywa Suma aktywów Pasywa (mln PLN) Zobowiązania wobec banków Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Depozyty Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania Razem Pasywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania Q2014 Struktura kredytów (mar-14) -0,8p.p. +4,2p.p. 6,6% 16,0% 7,7% 48,4 mld PLN -4,2p.p. 69,7% Struktura depozytów (mar-14) +0,9p.p. -1,1p.p. +2,2p.p. +1,5p.p. 2,4% +0,5p.p. 2,5% 4,2% 15,5% 54,4 mld PLN 9,4% 66,0% -3,9p.p. +0,8p.p. Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST (z leasingiem) Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe terminowe Firmowe bieżące JST terminowe JST bieżące zmiana vs 1Q 2013 zmiana vs 1Q

6 Bilans Depozyty: saldo i koszty Rekordowo niski koszt finansowania Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania 1 Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP 6,0% 6,0% 5,4% 5,4% 5,0% 4,7% 4,5% dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB - o 10 pb YTD QTD 4,6% 4,2% 3,8% 3,6% 3,6% gru-12 mar-13 cze-13 wrz-13 gru-13 mar-14 Saldo (mld PLN) 2 +39,2% 39,1 42,1 45,3 47,2 48,6 49,0 49,7 50,2 49,9 52,1 53,0 51,5 54,4 mar'11 cze'11 wrz'11 gru'11 mar'12 cze'12 wrz'12 gru'12 mar'13 cze'13 wrz'13 gru'13 mar'14 1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 6

7 Finansowanie i Kapitał Bezpieczeństwo kapitałowe Bank utrzymuje współczynnik wypłacalności na poziomie nie niższym niż 12% Współczynnik wypłacalności 1 +0,6p.p. 12,3% Udział NPL 13,5% 13,6% 12,9% Odpisy/Kredyty z utratą wartości (wskaźnik pokrycia) 2 59,7% 58,4% 59,1% 60,6% 60,4% 11,8% 12,4% 10,2% mar-13 mar-14 Poziom NPL Q2014 Wskaźnik pokrycia Q2014 Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku). 2,0 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec kwietnia 2014 roku 1 Jednostkowy 2 Bez odpisów IBNR 7

8 Bilans Kredyty: mix sprzedażowy Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Struktura sprzedaży 1 średniomiesięczna sprzedaż (mln PLN) % +83% całkowita -63% +59% sprzedaż % +18% 924 kwartalna Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) Q1'14 Q4'13 Q3'13 Q2'13 Q1'13 Q4'12 Q3'12 firmowe samochodowe + leasing (netto) detaliczne hipoteczne Kredyty (mld PLN) 3 35,5 KREDYTY HIPOTECZNE Q2014 2,1% MARŻA 2 6,1% POZOSTAŁE KREDYTY 38,9 41,1 42,1 41,9 43,3 43,3 43,8 45,0 46,9 47,4 48,0 48, Q2'12 Q1'12 Q4'11 Q3'11 Q2'11 Q1' mar'11 cze'11 wrz'11 gru'11 mar'12 cze'12 wrz'12 gru'12 mar'13 cze'13 wrz'13 gru'13 mar'14 Zgodnie z przyjętą strategią koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, MSP i leasing. Dalszy wzrost sprzedaży tych produktów w 1Q2014 roku w stosunku do średniego poziomu z roku 2013 o 15%, przy spadku sprzedaży kredytów hipotecznych o 26%. 1 Dane skonsolidowane 2 Marża ponad WIBOR 3M kredytów sprzedanych w 1 kwartale 2014 roku; w przypadku kredytów hipotecznych marża docelowa 3 Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 8

9 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4 Koszt ryzyka kredytowego (%) Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 odpisy aktualizujące saldo kredytowe zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,9% 1,4% p.p. Kredyty samochodowe 0,5% 3,9% -3,45 p.p. Kredyty hipoteczne 0,9% 0,9% -0,01 p.p. Kredyty detaliczne 4,0% 5,6% -1,60 p.p. Kredyty razem 1,2% 1,6% -0,47 p.p. Odpisy w 1 kwartale 2014 o 21% niższe r/r Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Pierwsza w Polsce znacząca transakcja sprzedaży portfela wierzytelności hipotecznych. Widoczny wpływ na poziom wskaźnika kredytów nieregularnych w Banku/ Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3, Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q'2011 1Q'2012 2Q'2012 3Q'2012 4Q'2012 1Q'2013 2Q'2013 3Q'2013 4Q'2013 1Q 2014 Kredyty razem Kredyty samochodowe Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Kredyty firmowe i inne Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q oraz Q dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 9

10 Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 6,4% 6,6% 3,5% 2,2% 2,7% 3,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,9% 3,0% 1,8% 1,0% 1,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 01'08 05'08 09'08 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 09'12 01'13 05'13 11'13 01'08 05'08 09'08 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 09'12 01'13 05'13 11'13 6% Kredyty hipoteczne Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 6M 12M 10

11 Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Kluczowe informacje biznesowe 3. Załącznik 11

12 Klientocentryczna strategia przynosi oczekiwane rezultaty odzwierciedlone w przyroście bazy Klientów. Mój Bank unikalna oferta kont osobistych. Rachunki bieżące¹ Zmiana r/r (gru-13) Bank % ( 000) 38,6% ,9% ,4% ,6% +33 8,4% +16 8,1% ,5% +45 7,0% +19 5,9% ,0% ,8% ,6% +98-1,2% -5-2,7% -40-5,3% ,9% ,1% -60 Mój Bank codzienne bankowanie z Getin Bankiem Unikalna oferta kont osobistych oparta o pakiet korzyści dla Klientów Oferta wprowadzona w z początkiem maja 2014 Cel: Stać się Głównym Bankiem dla jak największej liczby obecnych i nowych Klientów. Największa na rynku dynamika wzrostu bazy rachunków bieżących Źródło: prnews.pl 1 Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 2013 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi) 12

13 Implementacja strategii Getin UP poprawia skutecznie strukturę aktywów i pasywów Banku Skutecznie zmieniony sales mix kredytowy i oczekiwany pozytywny wpływ na NIM Malejący udział portfela kredytów walutowych Skuteczna zmiana struktury sprzedaży Korporacyjne /MSP 11,1% Samoch. 15,3% Leasing 4,9% Leasing 18,3% Hipoteczne 15,9% Udział salda kredytów walutowych w portfelu kredytów 54% 30% Systematyczny wzrost sprzedaży kredytów firmowych i MSP zgodnie z strategicznym założenie podwojenia tej linii do Deta; 9,8% Hipoteczne 58,9% Korporacyjne /MSP 30,9% Samoch. 13,4% Q2014 Detal 21,5% 2009 mar-14 Konsekwentny wzrost poziomu przychodów z rachunków bieżących w kwartale 2014 Systematyczny wzrost udziału tańszego i bardziej stabilnego finansowania Poprawa struktury finansowania Rachunki bieżące i oszczędnościowe, jako % wszystkich depozytów 9,2% 14,3% Marża na nowych terminowych depozytach detalicznych Marża ponad WIBOR (pb) 120 Skokowy spadek kosztu nowych depozytów detalicznych gru-12 mar-14 wrz mar-14 1 Prezentacja Strategii Getin Up opublikowana w marcu

14 Getin UP: technologiczna rewolucja w GNB nabiera tempa GETIN POINT Już sześć Getin Point działa w głównych polskich miastach Ciepłe przyjęcie Getin Point oraz skuteczna akwizycja nowych Klientów, głównie osób młodych poniżej 30 lat Z pierwszego uruchomionego VTM w Złotych Tarasach w Warszawie skorzystało już 1,5 tys. Klientów ¹ Virtual Teller Machine 14

15 Getin UP: technologiczna rewolucja w GNB nabiera tempa GETIN MOBILE Już 70 tys. pobranych aplikacji mobilnych Istotny wzrost liczby transakcji GETIN MOBILE IKASA PŁATNOŚCI W BIEDRONCE Blisko 70 tys. transakcji dokonanych od początku roku 6,9 tys pobranych aplikacji ikasa to bezpłatna aplikacja umożliwiająca dokonywanie płatności mobilnych za pomocą telefonu 15

16 Główne osiągnięcia i nagrody NAJLEPSZY SPOT REKLAMOWY APLIKACJA MOBILNA GETIN BANKU JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH NA RYNKU Getin Bank został nagrodzony w plebiscycie Złoty Bankier w kategorii specjalnej Najlepszy spot reklamowy. Kapituła konkursu złożona z dziennikarzy ekonomicznych, analityków finansowych oraz przedstawicieli blogosfery uznała kampanię promującą nowoczesne konto Getin UP za najlepszą reklamę banku minionego roku. Money.pl wyróżniło aplikację mobilną Getin Banku jako jedną z najlepszych aplikacji bankowych 2014 roku. W uzasadnieniu do opublikowanego rankingu wskazano przede wszystkim na elastyczność oraz użyteczność rozwiązania, które dzięki kafelkowej konstrukcji pozwala na personalizację ekranu głównego zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami użytkownika. Getin Bank znalazł się na trzecim miejscu zestawienia. GETIN NOBLE BANK NIEZMIENNIE LEADEREM W KREDYTACH SAMOCHODOWYCH PIERWSZE MIEJSCE W RANKINGU NAJLEPSZY BANK DLA LOKAT I INWESTYCJI Getin Bank od początku roku niezmiennie utrzymuje pozycję lidera rankingów kredytów samochodowych. W kwietniu już po raz czwarty w tym roku Bank zwyciężył w zestawieniu Totalmoney.pl, prezentującym najlepsze oferty finansowania zakupu samochodów nowych i używanych. Getin Bank zajął pierwsze miejsce w lutowym rankingu Najlepszy Bank dla Lokat i Inwestycji przygotowanym przez ekspertów portalu Comperia.pl. Autorzy zestawienia oceniali zarówno oprocentowanie lokat oraz kont oszczędnościowych, jak i gamę dostępnych produktów. Dzięki wysokiej jakość i uniwersalności oferowanych rozwiązań oszczędnościowych i inwestycyjnych, Getin Bank został liderem tej klasyfikacji. 16

17 Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje finansowe 2. Kluczowe informacje biznesowe 3. Załącznik 17

18 Notowania akcji Getin Noble Bank Zmiana kursu akcji od spin off (sty 12, rekalkulacja do kursu GNB) PLN 3,50 GNB WIG Banki WIG ,3% Kurs akcji główne mierniki 1 3,00 Market cap (mld PLN) 9,2 2,50 +48,3% C / Z 23,1x 2,00 C / WK 1,93x 1,50 +6,4% 1 wg stanu na 5 maja ,00 sty 12 kwi 12 lip 12 paź 12 sty 13 kwi 13 lip 13 paź 13 sty 14 kwi 14 Źródło: Bloomberg, wg stanu na 5 maja

19 Załącznik Najważniejsze dane finansowe Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) / / mln PLN , , ,0 +3,0% +11,9% Dług podporządkowany 2 001, , ,9 +9,7% +45,7% Suma bilansowa , , ,7 +6,1% +13,5% Saldo kredytów , , ,0 +1,0% +7,6% Saldo depozytów , , ,6 +5,7% +9,1% 1Q 14/ 1Q 14/ mln PLN 1Q Q Q Q 13 1Q 13 Wynik z tytułu odsetek 363,7 346,9 317,7 +4,8% +14,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 112,8 116,0 96,9-2,8% +8.3% bez +16,4% Koszty administracyjne -234,7 233,9-208,3 +0,3% związanych z +12,7% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 130,1 160,2 50,3-18,8% +158,3% C /I 1,2 45,7% 45,0% 41,3% +0,7 p.p. +4,4 p.p. ROE 11,1% 9,5% 4,8% +1,6 p.p. +6,3 p.p. NIM 1 2,3% 2,2% 2,2% +0,1 p.p. +0,1 p.p. CAR 2 12,4% 12,4% 11,8% 0,0 p.p. +0,6 p.p. kosztów akwizycjami Dane narastająco 2 Dane jednostkowe 19

20 Więcej o Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII GETIN UP KONTAKT Z IR adres 20

21 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 21

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r.

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r. Warszawa 6 listopada 2009 r. Zastrzeżenie Niniejsza Prezentacja ( Prezentacja ) nie jest przeznaczona do dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub i Japonii.

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Prezentacja dla inwestorów i mediów Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015

Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Grupa BOŚ S.A. 1Q 2015 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R 1Q 2015 1Q 2014 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 59 345 74 721-20,6%

Bardziej szczegółowo

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013

Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013 Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015

Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 2015-2017. Warszawa, 2 lutego 2015 Bank Millennium S.A. Zaktualizowana strategia: 215-217 Warszawa, 2 lutego 215 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium S.A. ( Bank ) i w żadnym

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 14 listopada, 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane finansowe

Podstawowe dane finansowe Grupa BOŚ S.A. 2014 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN dane dla Banku w tys. PLN 2014 2013 Zmiana R/R 2014 2013 Zmiana R/R Wynik z tytułu odsetek 286 649 276 141 3,8% 278 893 266 797

Bardziej szczegółowo