Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych."

Transkrypt

1

2 Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych) gwarancji dotyczących wartości rynkowej dokumentacji lub jej przydatności do określonych celów. Co więcej, firma Novell, Inc. zastrzega sobie prawo do korekty i zmian w treści niniejszej publikacji, w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie jakichkolwiek osób bądź instytucji. Ponadto firma Novell, Inc. zrzeka się odpowiedzialności za oprogramowanie, a w szczególności nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych) gwarancji dotyczących wartości rynkowej produktu lub jego przydatności do określonych celów. Firma Novell, Inc. zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia zmian wkażdej z osobna lub we wszystkich częściach oprogramowania Novell w dowolnym czasie i bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie jakichkolwiek osób bądź instytucji. Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Copyright , Novell, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub przekazywanie niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Numery patentów w USA: 5,608,903; 5,671,414; 5,677,851; 5,758,344; 5,784,560; 5,794,232; 5,818,936; 5,832,275; 5,832,483; 5,832,487; 5,870,739; 5,873,079; 5,878,415; 5,884,304; 5,913,025; 5,919,257; 5,933,826. Patenty w USA i innych krajach. Novell, Inc South Novell Place Provo, UT U.S.A. Account Management - Podręcznik administratora Wrzesień Dokumentacja elektroniczna: Dokumentacja elektroniczna dla tego produktu oraz innych produktów firmy Novell, a także aktualizacje produktów są dostępne w Internecie pod adresem:

3 Znaki towarowe firmy Novell ConsoleOne jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. edirectory jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. NDS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. NDS Manager jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. NetWare jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Novell jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Novell Client jest znakiem towarowym firmy Novell, Inc. Novell Directory Services jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Novell, Inc. na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Znaki towarowe innych firm Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.

4

5 Spis treści Account Management 7 1 Instalacja 9 Minimalne wymagania systemowe Windows NT Linux Solaris Instalacja programu Account Management Windows NT Linux lub Solaris Konfiguracja programu Account Management w systemach Linux lub Solaris Konfigurowanie mechanizmu jednorazowej rejestracji (Single Sign-on, SSO) w systemach Linux i Solaris Odinstalowanie Account Management Windows NT Linux i Solaris Zarządzanie domenami Windows NT 23 Podstawa działania Account Management Nowe cechy Zarządzanie buforowaniem domeny Logowanie zdarzeń Administracja domenami Informacje o wybieraniu Zmiana hasła anonimowego Obsługa filtrów hasła Zarządzanie kontami Windows NT Tworzenie nowej grupy lokalnej Tworzenie nowej grupy globalnej Tworzenie nowego obiektu stacji roboczej Dodawanie użytkownika NDS do domeny NT Dodawanie użytkownika NDS do grupy lokalnej lub globalnej Usuwanie użytkownika NDS z domeny NT Usuwanie użytkownika NDS z grupy lokalnej lub globalnej Ustawianie podstawowej grupy użytkownika Identyfikacja Włączanie ustawień poprawiania wydajności Korzystanie z narzędzi NT Używanie Replica Advisor Zarządzanie zabezpieczeniami w Windows NT Synchronizacja haseł użytkownika NDS oraz NT Ustawianie opcji wykrywania intruzów Spis treści 5

6 3 Zarządzanie kontami w systemach Linux i Solaris 43 Zasady zarządzania kontami w oparciu o NDS w systemach Linux i Solaris Zasada działania składników Account Management Zasada działania zabezpieczeń Account Management Zgodność Account Management ze specyfikacją RFC Zasada działania mechanizmu jednorazowej rejestracji (Single Sign-on) Przydziały i prawa dysponenta dla obiektów Account Management Przenoszenie kont użytkowników/grup do NDS Przygotowanie do migracji Przenoszenie kont Uaktywnienie i weryfikacja przeniesionych kont Usuwanie przeniesionych kont Zarządzanie uwierzytelnianiem, kontami i hasłami Przenoszenie kont użytkowników i grup UNIX do NDS Konfiguracja narzędzia migracyjnego unix2nds Korzystanie z narzędzia unix2nds Przenoszenie grup UNIX do NDS Przenoszenie użytkowników UNIX do NDS Przenoszenie haseł UNIX do NDS Zarządzanie kontami użytkowników i grup UNIX Tworzenie obiektów grup, szablonów i użytkowników UNIX Przypisywanie atrybutów UNIX dla obiektów grup, szablonów i użytkowników Przeglądanie szczegółowych informacji o obiekcie konfiguracji UNIX Modyfikacja obiektu stacji roboczej UNIX Optymalizacja programu Account Management Korzystanie z demona pamięci podręcznej nds_uamcd Pamięć podręczna dla najczęściej występujących żądań usług nazewniczych Usuwanie problemów związanych z programem Account Management w systemach Linux i Solaris Przeniesieni użytkownicy nie mogą się zalogować Sprawdzanie, czy działa uwierzytelnianie NDS Użytkownik posiadający uprawnienia równoważne użytkownikowi Root nie może zmieniać haseł innych użytkowników Użytkownik nie może się zalogować Nie są dostępne informacje ważności hasła użytkownika Podręcznik administracji

7 Account Management Account Management jest aplikacją współpracującą z usługami katalogowymi, która upraszcza i ujednolica zarządzanie profilami użytkowników w sieciach Windows* NT*, Solaris* i Linux*. Wykorzystuje skalowalność, narzędzia oraz możliwości rozbudowy NDS edirectory TM, dodając możliwości pełnej integracji. Account Management pozwala na wyeliminowanie wielu utrudnień związanych z administrowaniem siecią wieloplatformową, przy jednoczesnym zapewnieniu kompatybilności. Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat instalacji, konfiguracji oraz zarządzania programem Account Management w sieciowych systemach operacyjnych Windows NT, Solaris i Linux. Account Management 7

8 8 Podręcznik administracji

9 1 Instalacja W tej części opisano proces instalacji programu Account Management w systemach Windows* NT*, Solaris* i Linux*. Minimalne wymagania systemowe Account Management może pracować pod kontrolą następujących systemów operacyjnych:! Windows NT na stronie 9! Linux na stronie 10! Solaris na stronie 10 Windows NT " Windows NT Server 4.0 z Service Pack 4 lub nowszy oraz przypisany adres IP. " Komputer Pentium* 200 z 64 MB RAM i monitor kolorowy pracujący w palecie więcej niż 16 kolorów. " Uprawnienia administratora do serwera NT oraz wszystkich części drzewa NDS zawierających obiekty użytkowników aktywnych w domenie. Aby możliwa była instalacja w istniejącym drzewie, konieczne będą uprawnienia administratora do obiektu drzewa, w celu rozszerzenia schematu. " Obsługiwana wersja NetWare, tylko przy pracy w mieszanym środowisku NetWare/NT (NetWare 5 z najnowszym pakietem Support Pack). Instalacja 9

10 ! Serwer NetWare 4.11/4.2 z Support Pack 8a lub nowszym z NDS w wersji 6.09b lub nowszej.! Serwer NetWare 5 z Support Pack 5 lub nowszym z NDS w wersji 7.45 lub nowszej (wcześniejsze wersje beta nie będą funkcjonowały poprawnie).! NetWare 5.1 z Support Pack 1 lub nowszym z NDS w wersji 8.60 lub nowszej. " Stacje robocze obsługujące Novell Client dla Windows 95 wersja 3.0 lub nowsza lub Novell Client dla Windows NT wersja 4.71 lub nowsza. Linux Solaris " Red Hat 6.1 lub nowszy, Laser Linux Suse lub Open Linux z przypisanym adresem IP. " Komputer Pentium 200 z 64 MB pamięci RAM. " Dostęp użytkownika root (super-użytkownika) do komputera Linux. Aby możliwa była instalacja w istniejącym drzewie, konieczne będą uprawnienia administratora do obiektu drzewa, w celu rozszerzenia schematu. " Stacje robocze z programem Novell Client dla Windows 95 wersja 3.0 lub nowsza lub Novell Client dla Windows NT wersja 4.71 lub nowsza. " Solaris 2.6, 2.7 lub 8 z przypisanym adresem IP. " Komputer Pentium 200 z 64 MB pamięci RAM. " Dostęp użytkownika root (super-użytkownika) do komputera Solaris. Aby możliwa była instalacja w istniejącym drzewie, konieczne będą uprawnienia administratora do obiektu drzewa, w celu rozszerzenia schematu. " Stacje robocze z programem Novell Client dla Windows 95 wersja 3.0 lub nowsza lub Novell Client dla Windows NT wersja 4.71 lub nowsza. 10 Podręcznik administracji

11 Instalacja programu Account Management Program Account Management można zainstalować na następujących platformach systemowych:! Windows NT na stronie 11! Linux lub Solaris na stronie 12 Windows NT 1 Zaloguj się na serwer NT jako administrator lub użytkownik z uprawnieniami administratora. 2 Uruchom program SETUP.EXE z dysku CD-ROM Account Management lub pobranego pliku. 3 Wybierz jedną z następujących opcji (poszczególne składniki można instalować oddzielnie lub równocześnie):! Integracja domen Windows NT z NDS Instaluje składniki programu Account Management i uruchamia kreatora obiektów domen, który przeprowadza migrację istniejących domen NT do NDS. Patrz Integracja domen Windows NT z NDS na stronie 11, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.! ConsoleOne Instaluje ConsoleOne TM 1.2d. ConsoleOne może wykonać wszystkie zadania uprzednio wykonane w programie NetWare Administrator oraz NDS Manager TM. Patrz Instalacja programu ConsoleOne na stronie 12, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Integracja domen Windows NT z NDS Account Management instaluje najnowszą wersję programu Novell Client (jeśli jest to konieczne) oraz składniki programu Account Management. Po ponownym uruchomieniu serwera wykonaj poniższe czynności - najpierw na głównym kontrolerze domeny, a następnie na wszystkich zapasowych kontrolerach domeny. 1 Zaloguj się do drzewa NDS jako użytkownik Admin lub posiadający równorzędne uprawnienia. Instalacja 11

12 Instalacja programu ConsoleOne Aktualizacja programu 2 Zaloguj się do domeny, używając tego samego konta użytkownika, co podczas instalacji programu Account Management. Krok 1 na stronie Uruchomiony zostanie Kreator obiektów domen. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Użytkowników domeny NT można przenosić do NDS lub kojarzyć istniejących użytkowników NDS z użytkownikami domeny NT. Po zakończeniu pracy kreatora obiektów domen nastąpi ponowne uruchomienie serwera NT. 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora instalacji. Program ConsoleOne 1.2d zostanie zainstalowany jako narzędzie zarządzania, ponadto zostanie utworzony udział o nazwie SYS: na serwerze NT. Przed uruchomieniem pliku SETUP.EXE w celu instalacji programu Account Management 2.1 wykonaj następujące czynności: 1 Uruchom plik WNDSSCH.EXE znajdujący sie w katalogu \NT\DI na dysku CD. 2 Kliknij Otwórz. 3 Wybierz NDS4NT21.SCH. 4 Kliknij Gotowe. Uruchom plik SETUP.EXE z dysku CD-ROM Account Management. Linux lub Solaris 1 Uruchom narzędzie nds-install. 2 Wybierz opcję instalacji składnika Account Management. Program instalacyjny rozpocznie dodawanie pakietu Account Management i skojarzonych z nim składników. 3 Wprowadź następujące parametry konfiguracyjne w pliku ndscfg.inp:! Nazwa (wraz z pełnym kontekstem) użytkownika posiadającego uprawnienia administratora do obiektu drzewa 12 Podręcznik administracji

13 ! Nazwa drzewa! Kontekst stacji roboczej UNIX*! Kontekst katalogu głównego partycji, na której zostanie zainstalowany program Account Management 4 Aby utworzyć partycję (jeśli partycja nie istnieje), wybierz opcję Tak obok parametru Utwórz partycję. 5 Zapisz informacje i zamknij okno edytora. 6 Na żądanie wprowadź hasło użytkownika posiadającego uprawnienia administratora. Po pomyślnym zainstalowaniu programu Account Management zainicjowane zostaną następujące demony:! slpuasa Demon agenta usług i użytkowników SLP! nds_uamcd Demon pamięci podręcznej Account Management! nds_ssod Demon jednorazowej rejestracji w NDS (Single Sign-on, SSO) dla systemu Linux i Solaris! nds_identd Demon tożsamości NDS dla operacji SSO Na komputer macierzysty kopiowane są następujące pliki konfiguracyjne:! /etc/nds.conf Plik konfiguracyjny NDS.! /etc/slp.conf Plik konfiguracyjny SLP.! /etc/pam.d.nds/ Katalog zawierający pliki przykładowe, ilustrujące uaktywnianie uwierzytelniania NDS dla wszystkich usług w systemach Linux.! /etc/pam.conf.nds: Plik przykładowy, ilustrujący uaktywnianie uwierzytelniania NDS w systemach Solaris. Instalacja 13

14 Konfiguracja programu Account Management w systemach Linux lub Solaris Program Account Management można skonfigurować za pomocą narzędzia ndscfg lub uamconfig. Konfiguracja jest niezbędna, jeśli zaniecha się konfiguracji w trakcie instalacji, lub z jakiegoś powodu konfiguracja zakończy się niepowodzeniem. Aby skonfigurować program Account Management po instalacji, należy użyć narzędzia uamconfig.! Aby skonfigurować składnik Account Management w sposób interakcyjny, należy wprowadzić następujące polecenie: ndscfg -install -m uam! Aby usunąć informacje dotyczące programu Account Management, należy wprowadzić następujące polecenie: ndscfg -uninstall -m uam! Aby skonfigurować program Account Management, należy użyć polecenia o następującej składni: uamconfig -C [-f plik_konfiguracyjny] {-s lista_wartości -v lista_parametrów -V -h lista_parametrów - H} Korzystanie z narzędzia uamconfig Narzędzie uamconfig służy do dodawania, usuwania i konfigurowania programu Account Management. W poniższych punktach opisano czynności, które można wykonać za pomocą tego narzędzia.! Dodawanie programu Account Management na stronie 14! Usuwanie programu Account Management na stronie 15! Konfigurowanie programu Account Management na stronie 15 Dodawanie programu Account Management Aby zainstalować program Account Management na określonej stacji roboczej, należy użyć polecenia o następującej składni: uamconfig add -a nazwa_administratora [-t nazwa_drzewa] -r katalog_główny_partycji -w konteks_stacji_roboczej [-o] [-c] [-p preferowany_serwer_uam] 14 Podręcznik administracji

15 Usuwanie programu Account Management Aby usunąć składnik Account Management, należy użyć polecenia onastępującej składni: uamconfig remove -a nazwa_administratora Konfigurowanie programu Account Management Aby skonfigurować program Account Management, należy użyć polecenia onastępującej składni: uamconfig -C [-f plik_konfiguracyjny] {-s lista_wartości - v lista_parametrów -V -h lista_parametrów -H}] Parametr C Opis Zmienia parametry konfiguracyjne programu Account Management. -t nazwa_drzewa Nazwa drzewa, do którego ma być dodany program Account Management. Jeśli nie zostanie podana nazwa drzewa, narzędzie uamconfig odczyta ją z parametru n4u.nds.tree-name, określonego w pliku etc/nds.conf. -w kontekst_stacji_roboczej Określa kontekst, w którym utworzony zostanie obiekt stacji roboczej. -a nazwa_administratora Nazwa wyróżniająca obiektu użytkownika posiadającego uprawnienia nadzorcy do kontekstu, w którym tworzone są obiekty Account Management. -p preferowany_serwer_ua m -r katalog_główny_partycji Określa preferowany serwer NDS w drzewie, w ramach którego skonfigurowany jest program Account Management. Katalog główny domeny Account Management zawierającej obiekty stacji roboczych. -f plik_konfiguracyjny Określa plik konfiguracyjny, który ma być używany zamiast domyślnego. -s lista_wartości Wartości określonych parametrów konfiguracji programu Account Management. Instalacja 15

16 Parametr Opis -v lista_parametrów Umożliwia przeglądanie bieżących wartości parametrów konfiguracji programu Account Management. -o Nakazuje zastąpienie istniejącej konfiguracji programu Account Management. -c Nakazuje utworzenie partycji, jeśli partycja nie istnieje. -V Wyświetla wszystkie parametry konfiguracji programu Account Management. -h lista_parametrów, -H Umożliwia przeglądanie tekstów pomocy skojarzonych z parametrami konfiguracji programu Account Management. Konfigurowanie mechanizmu jednorazowej rejestracji (Single Sign-on, SSO) w systemach Linux i Solaris Uaktywnianie funkcji SSO dla aplikacji Aby uaktywnić SSO w systemach Linux i Solaris, należy odpowiednio skonfigurować obiekt stacji roboczej, modyfikując pliki w katalogu /etc/pam.d w systemach Linux albo plik /etc/pam.conf w systemach Solaris. W poniższych punktach podano informacje na temat konfiguracji mechanizmu SSO.! Uaktywnianie funkcji SSO dla aplikacji na stronie 16! Konfigurowanie portów wykorzystywanych przez mechanizm jednorazowej rejestracji na stronie 18! Korzystanie z jednorazowej rejestracji klienta FTP na stronie 18 Istnieje możliwość dynamicznego załadowania modułu pam_ndssso, realizującego funkcje SSO na rzecz aplikacji. W trakcie instalacji programu Account Management do katalogu /etc/pam.d (w systemach Linux) albo /etc/pam.d.ndssso (w systemach Solaris) kopiowany jest plik przykładowy. 16 Podręcznik administracji

17 Poniżej przedstawiono przykładowe wpisy pam służące do logowania z funkcją SSO w systemach Linux: auth sufficient /lib/security/pam_ndssso.0 session sufficient /lib/security/pam_ndssso.0 Poniżej przedstawiono przykładowe wpisy pam służące do logowania z funkcją SSO w systemach Solaris: auth sufficient /usr/lib/security/pam_ndssso.0 session sufficient /usr/lib/security/pam_ndssso.0 Moduły pam_ndssso i pam_nds działają w parze. Moduł pam_nds może działać bez pam_ndssso, ale nie odwrotnie. Na przykład, w przypadku usunięcia pam_nds.so.0 ze stosu sesji lub uwierzytelnienia, jednorazowa rejestracja nie będzie stosowana w odniesieniu do usługi TELNET*. Ponadto, jednorazowa rejestracja nie nastąpi, jeśli nie powiedzie się początkowe uwierzytelnienie użytkownika za pośrednictwem NDS (np. z powodu podania błędnego hasła), a jednocześnie będzie możliwe uwierzytelnienie przy użyciu tego samego lub innego hasła za pośrednictwem systemu UNIX. Funkcje SSO jest dostępna wyłącznie w sesjach użytkowników uwierzytelnionych przez NDS. Moduł pam_ndssso.so.0 powinien być zawsze umieszczany na stosie uwierzytelniania z opcją Sufficient. Jeśli zostanie umieszczony na stosie zopcją Required, pierwsze uwierzytelnienie dowolnego użytkownika nie powiedzie się, uniemożliwiając tym samym uwierzytelnienie innych modułów. Jednorazowa rejestracja nie będzie miała miejsca w przypadku usługi su, nawet jeśli stos pam dla su skonfigurowano z uwzględnieniem SSO. Takie rozwiązanie wprowadzono celowo, ponieważ po zalogowaniu nie można już zmienić aktywnego użytkownika. Ponadto jednorazowa rejestracja nie dotyczy usługi login, ponieważ jest ona główną usługą wejścia do systemu. Jednak po pomyślnym zalogowaniu w kolejnych próbach dostępu (na przykład przy pomocy usługi TELNET) zostaną wykorzystane uwierzytelnienia logowania. Przy zarządzaniu sesją na stosie PAM powinny znajdować się oba moduły: pam_nds i pam_ndssso. Instalacja 17

18 Konfigurowanie portów wykorzystywanych przez mechanizm jednorazowej rejestracji Demon SSO, nds_ssod, nasłuchuje w dwóch portach AF_INET, a także w jednym gnieździe domeny UNIX. Numery portów można zmienić dodając wpis z nazwami usług w katalogu /etc/services lub innej bazie danych ousługach, z której korzysta instytucja. Punktem końcowym gniazda domeny UNIX jest /var/.ndssso_unixsock. Poniżej wymieniono nazwy usług i ich domyślne wartości: ndssso_caport 1105 ndssso_port 1106 Korzystanie z jednorazowej rejestracji klienta FTP Protokół FTP nie określa, w jaki sposób serwer może zwrócić się do klienta FTP o nazwę użytkownika i hasło. Oznacza to, że usługa FTP nie może korzystać z mechanizmu SSO. Aby skorzystać z jednorazowej rejestracji klienta FTP, można użyć skryptu obudowującego wywołanie FTP o nazwie nftp; skrypt ten jest dostarczany razem z programem Account Management. Wspomniany skrypt instaluje się w /usr/bin/ i może być wywoływany z tymi samymi parametrami, co FTP. Narzędzie nftp tworzy plik.netrc lub uzupełnia istniejący plik.netrc. Dodany wpis powoduje zalogowanie z bieżącą nazwą użytkownika (odczytaną za pomocą polecenia id) i fikcyjnym hasłem. Po utworzeniu wpisu nftp wywołuje FTP z tymi samymi parametrami i - o ile użytkownik już się zalogował - następuje rejestracja SSO. Odinstalowanie Account Management Windows NT! Windows NT na stronie 18! Linux i Solaris na stronie 20 Aby odinstalować pakiet Account Management i zapisać wszystkie zmiany dokonane podczas przekierowania domeny do NDS, serwer NT musi mieć działające połączenie z serwerem NDS, na którym przechowywana jest replika partycji z obiektem domeny. 18 Podręcznik administracji

19 WAŻNE: Przed usunięciem programu Account Management z PDC należy usunąć go z BDC. Jeśli na w pierwszej kolejności nastąpiło odinstalowanie z PDC, nie będzie możliwy dostęp do BDC. 1 Zaloguj się na BDC jako administrator. 2 Na pasku zadań Windows kliknij Start > Programy > Novell > Kreator obiektów domen. 3 Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. 4 Po ponownym uruchomieniu BDC wykonaj Krok 1 oraz Krok 2 na pozostałych BDC. 5 Zaloguj się na PDC jako administrator. 6 Na pasku zadań Windows kliknij Start > Programy > Novell > Kreator obiektów domen. 7 Wybierz jedną z następujących opcji:! Odinstaluj NDS i dołącz informacje o nowym NDS do domeny NT Wybranie tej opcji powoduje odczytanie bieżących informacji z NDS i przeniesienie ich do domeny Windows NT. Użytkownicy i obiekty dodane do NDS od czasu przeniesienia domeny NT do NDS zostają dodane do domeny NT. Obiekty, które pierwotnie znajdowały się w domenie NT, ale nie zostały przeniesione do NDS, nie będą już należeć do domeny.! Odinstaluj NDS i zaktualizuj hasła z NDS Opcja ta przywraca stan sprzed zainstalowania NDS z wyjątkiem haseł. Hasła NT pozostają takie same jak w NDS.! Odinstalowanie NDS Opcja ta przywraca stan sprzed zainstalowania NDS. Bieżące hasło staje się hasłem administratora. 8 Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie. Istnieje możliwość odinstalowania i powrócenia pierwotnego stanu domeny bez połączenia NetWare. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia przeprowadzone podczas migracji domeny nie zostaną jednakże cofnięte. Instalacja 19

20 Linux i Solaris W poniższych punktach zamieszczono informacje na temat odinstalowania.! Wycofywanie przeniesionych kont z NDS na stronie 20! Wycofywanie przeniesionych kont do plików na stronie 21! Wycofywanie przeniesionych kont do NIS na stronie 21! Wycofywanie przeniesionych kont do NIS+ na stronie 21 Wycofywanie przeniesionych kont z NDS Konta można wycofać z NDS do plików, NIS i NIS+. W przypadku systemów Linux i Solaris konta przeniesione do NDS można wycofać do lokalnych baz danych. Proces ten jednak nie obejmuje następujących czynności:! usuwania kont z NDS po wycofaniu ich do lokalnej bazy danych;! wycofywania przeniesionych kont, które zostały dodane do NDS za pomocą ConsoleOne;! wycofywania przeniesionych kont, które zostały zmodyfikowane w NDS za pomocą ConsoleOne. Aby możliwe było wycofanie migracji, należy podać wartość Tak dla parametru CreateBackups w pliku migrate2nds.inp. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz Przenoszenie kont użytkowników/grup do NDS na stronie 48, aby uzyskać więcej informacji na ten temat. Domyślną wartością tego parametru jest Tak. Konta z NDS można wycofać do plików, NIS i NIS+. Aby wycofać przeniesione konta, należy zalogować się jako użytkownik root do systemu Linux lub Solaris. OSTRZEŻENIE: Podczas wycofywania przeniesionych kont z NDS istniejące konta w plikach, NIS i NIS+ są zastępowane kontami wycofywanymi do tych baz danych. W przypadku przyrostowej migracji kont, pliki zapasowe należy skopiować do innego katalogu. Zagwarantuje to, że nie zostaną zastąpione poprzednie kopie zapasowe, utworzone przez narzędzie migrate2nds. W poniższych punktach zamieszczono informacje na temat wycofywania przeniesionych kont z NDS.! Wycofywanie przeniesionych kont do plików na stronie 21! Wycofywanie przeniesionych kont do NIS na stronie 21! Wycofywanie przeniesionych kont do NIS+ na stronie Podręcznik administracji

21 Wycofywanie przeniesionych kont do plików Przed przystąpieniem do migracji kont z plików do NDS, należy wpisać wartość Tak dla parametru CreateBackups w pliku migrate2nds.inp. Podczas migracji narzędzie tworzy w folderze /var/ndsuam następujące kopie zapasowe plików passwd, shadow i group:! revfiles_passwd! revfiles_shadow! revfiles_group Aby wycofać przeniesione konta, należy skopiować powyższe pliki to katalogu /etc. Hasła przypisane do kont przed przeniesieniem zostaną zachowane. Wycofywanie przeniesionych kont do NIS Przed przystąpieniem do migracji kont z plików do NDS, należy wpisać wartość Tak dla parametru CreateBackups w pliku migrate2nds.inp. Podczas migracji narzędzie odczytuje informacje o kontach z bazy danych NIS i tworzy w katalogu /var/ndsuam następujące pliki zapasowe:! revnis_passwd! revnis_shadow! revnis_group Aby wycofać przeniesione konta z NDS do NIS, należy skopiować powyższe pliki do dowolnego katalogu. Następnie w pliku /var/yp/makefile należy w parametrach PWDIR i DIR wpisać ścieżkę katalogu, do którego pliki zostały skopiowane. Aby odtworzyć bazę danych należy wywołać polecenie make. Wycofywanie przeniesionych kont do NIS+ Przed przystąpieniem do migracji kont z plików do NDS, należy wpisać wartość Tak dla parametru CreateBackups w pliku migrate2nds.inp. Podczas migracji narzędzie odczytuje informacje o kontach z bazy danych NIS i tworzy w katalogu /var/ndsuam następujące pliki zapasowe:! revnisplus_passwd! revnisplus_shadow! revnisplus_group Instalacja 21

22 Aby wycofać przeniesione konta z NDS do NIS+, należy skopiować powyższe pliki do dowolnego katalogu. Aby odtworzyć bazę danych, należy wywołać następujące polecenia: nisaddent -m -f revnisplus_passwd passwd nisaddent -m -f revnisplus_shadow shadow nisaddent -m -f revnisplus_group group 22 Podręcznik administracji

23 2 Zarządzanie domenami Windows NT Niniejszy rozdział opisuje sposób zarządzania domenami Windows* NT* oraz członkami grup w programie ConsoleOne TM. Podstawa działania Account Management W systemie Windows NT zasoby są tworzone i zarządzane w bazie danych noszącej nazwę menedżera kont systemowych SAM (System Account Manager). Aplikacje potrzebujące informacji z domeny Windows NT wysyłają żądania do SAMLIB.DLL. Dotyczy to aplikacji uruchamianych na serwerze NT lub na stacji roboczej NT. SAMLIB.DLL komunikuje się z SAMSRV.DLL za pomocą zdalnych wywołań procedury RPC (Remote Procedure Calls). W przypadku aplikacji uruchomionych na serwerze komunikacja odbywa się na poziomie wewnętrznym. W przypadku żądań pochodzących ze stacji roboczej żądania RPC są przekazywane do serwera. Serwer RPC otrzymuje żądanie, rozwija je i przekazuje do SAMSRV.DLL. SAMSRV.DLL uzyskuje dostęp do menedżera kont systemowych, gdzie jest przechowywany namebase domeny, i wykonuje żądana operację. Patrz Rysunek 1 na stronie 24. Zarządzanie domenami Windows NT 23

24 Rysunek 1 Stacja robocza Windows NT Serwer Windows NT Aplikacje SAMLIB.DLL RPC Aplikacje SAMLIB.DLL RPC SAMSRV.DLL SAM Baza nazw domeny Program Account Management przenosi domeny Windows NT do NDS edirectory TM przez zastąpienie SAMSRV.DLL biblioteką SAMSRV.DLL NDS edirectory. Wszystkie żądania aplikacji do namebase domeny są następnie kierowane do NDS edirectory (który może rezydować na serwerze NetWare, serwerze NT lub obu). NDS edirectory przechowuje obiekty użytkownika, komputera oraz grupy, które zajmują miejsce obiektów poprzednio używanych w domenie. Patrz Rysunek 2 na stronie Podręcznik administracji

25 Rysunek 2 Serwer Serwer NetWare NetWare Stacja robocza Stacja robocza Windows Windows NT NT Serwer Serwer Windows Windows NT NT NDS NDS Aplikacje Aplikacje Aplikacje Aplikacje SAMLIB.DLL SAMLIB.DLL SAMLIB.DLL SAMLIB.DLL RPC RPC RPC RPC SAMSRV.DLL SAMSRV.DLL Klient Klient NetWare NetWare dla Windows dla Windows SAM SAM Baza nazw Baza nazw domeny domeny NDS NDS Account Management Account Management Zaletą takiego procesu przekierowania jest to, że wszystkie istniejące aplikacje w dalszym ciągu funkcjonują bez konieczności wykonywania jakichkolwiek zmian. Istnieje możliwość zarządzania kontami w NDS edirectory przy użyciu narzędzi Windows NT. Kontenery NDS edirectory mogą zawierać setki tysięcy obiektów w odróżnieniu od obiektów domen NT, w przypadku których występuje ograniczenie do kilkuset obiektów. Nowe cechy Nowe cechy w programie Account Management:! Zarządzanie buforowaniem domeny na stronie 26! Logowanie zdarzeń na stronie 26! Administracja domenami na stronie 27 Zarządzanie domenami Windows NT 25

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

GroupWise 6.5 dla systemu Linux

GroupWise 6.5 dla systemu Linux GroupWise 6.5 dla systemu Linux 29 marca 2004 r. 1.0 Omówienie produktu 2.0 Instrukcje dotyczące instalacji 3.0 Znane problemy 3.1 Problemy administracyjne 3.1.1 Brak obsługi NFS 3.1.2 Niedostępne funkcje

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000

Systemy operacyjne. Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zasady lokalne i konfiguracja środowiska Windows 2000 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5 6.5 Novell GroupWise SZYBKI START www.novell.com Novell GroupWise jest systemem poczty elektronicznej przeznaczonym dla dużych firm. Umożliwia on bezpieczną obsługę wiadomości, udostępnia funkcje kalendarza,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2016.04) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1.Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt

Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt Instrukcja konfiguracji programu Fakt z modułem lanfakt (wersja 2012.07) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści 1. Moduł lanfakt...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows

Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows Micro Focus Vibe Desktop dla systemu Windows Wrzesień 2016 r. Wprowadzenie Pliki systemu Micro Focus Vibe można zsynchronizować z komputerem, a następnie modyfikować je bez bezpośredniego dostępu do witryny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0

New Features in Allplan 2016-0. Allplan 2016. Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 New Features in Allplan 2016-0 i Allplan 2016 Nowy system licencjonowania w Allplan 2016-0 ii Allplan 2016 Spis treści Nowy system licencji... 1 Aktywacja licencji w trybie online... 2 Zwrot licencji w

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo