Agencja Rynku Rolnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja Rynku Rolnego"

Transkrypt

1 Oddział Terenowy w Rzeszowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie 1

2 Informacje o regionie Województwo podkarpackie jest najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Zajmuje obszar km². Około 35% powierzchni stanowią lasy, a prawie 45% objęto różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu. W Podkarpackiem mieszka 2 mln 97 tys. osób. Podkarpackie ma korzystne warunki przyrodnicze do prowadzenia działalności rolniczej. Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują gleby V, IV i III klasy bonitacyjnej (łącznie 87,2% użytków rolnych). Udział gleb najlepszych (I klasa) i bardzo dobrych (II klasa) jest niewielki łącznie zajmują 5,4% powierzchni użytków rolnych. Tereny rolnicze nie są skażone ekologicznie. W województwie są więc korzystne warunki do produkcji żywności wysokiej jakości. Oddział Terenowy ARR w Rzeszowie funkcjonuje od grudnia 2002 r., początkowo jako filia Oddziału Terenowego ARR w Lublinie, a od 1 stycznia 2003 r. jako samodzielna jednostka organizacyjna. Od momentu przystąpienia Polski do UE Oddział realizuje zadania na rynkach rolnych Podkarpacia, zgodnie z ustawą o Agencji Rynku Rolnego oraz regulacjami krajowymi i unijnymi.

3 Oddział Terenowy w Rzeszowie Kwotowanie produkcji mleka Postępująca restrukturyzacja na rynku mleka powoduje, że w województwie podkarpackim nadal zmniejsza się liczba producentów mleka. W roku kwotowym 2014/15 mleko produkowało 4219 dostawców hurtowych z ogólną kwotą indywidualną w wysokości 118,5 mln kg oraz 549 dostawców bezpośrednich posiadających limit w wysokości 2,2 mln kg. Od 1 kwietnia 2015 r. nastąpiło zniesienie systemu kwotowania produkcji mleka. Reguły, jakie mają obowiązywać na rynku mleka, Rada UE zawarła w rozporządzeniu zwanym pakietem mlecznym. Pakiet mleczny ma: wprowadzić mechanizmy osłonowe dla gospodarstw po likwidacji kwotowania mleka w UE, zwiększyć siłę przetargową producentów mleka tak, aby zapewnić im właściwe ceny za surowe mleko w zgodzie z przepisami o konkurencji oraz wspomóc ich po wygaśnięciu kwot mlecznych, podbudować pozycję producentów mleka w łańcuchu dostaw i utrzymać równowagę całego sektora, przy jednoczesnym zwiększeniu orientacji prorynkowej. Owoce i warzywa w szkole Zainteresowanie podkarpackich szkół podstawowych programem Owoce w szkole utrzymuje się na wysokim poziomie, a liczba placówek uczestniczących w programie stale wzrasta. W roku 2014 obejmującym II semestr roku szkolnego 2013/2014 i I semestr roku szkolnego 2014/2015 w programie brało udział: w drugim semestrze roku szkolnego 2013/ szkół i 50,6 tys. dzieci z klas I III, w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/ szkoły i 69,7 tys. dzieci z klas 0 III. wców. Jedna szkoła organizowała dostawy we własnym zakresie. W celu szerokiej popularyzacji programu Owoce w szkole oraz promocji zdrowego odżywiania wśród uczniów OT ARR w Rzeszowie podejmował różnorodne działania we współpracy z innymi podmiotami. Zorganizowano 8 warsztatów kulinarnych w wybranych szkołach podstawowych dla uczniów z klas 0 III: SP w Gliniku Zaborowskim, Żyrakowie, Kamieniu, Łańcucie, SP nr 25, Za rok 2014 wypłacono dostawcom 3,6 mln zł. Owoce i warzywa do szkół podstawowych dostarczało początkowo 7 dostawców z woj. podkarpackiego a w roku szkolnym 2014/15 już 9 dosta- 1

4 Stoisko dostawcy podczas konferencji Czy chłopaki i dziewczyny jedzą w szkole witaminy w Rzeszowie, 11 czerwca 2014 r. 12 i 10 w Rzeszowie oraz SP w Babicy. Ponadto we współpracy z WSIZ w Rzeszowie, Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Rzeszowskiego zorganizowano 5 warsztatów kulinarnych pt. Krok za krokiem po zdrowie, których celem była promocja zdrowego odżywiania oraz aktywnego trybu życia. W warsztatach uczestniczyło łącznie około 1000 dzieci wraz z wychowawcami i opiekunami. Cykliczną już imprezą plenerową, organizowaną po raz czwarty, był Piknik Radawa 2014 pt. Zdrowo rosnę z Agencją Rynku Rolnego, w którym wzięło udział ok dzieci. W celu oceny funkcjonowania programu w szkołach podstawowych oraz jego szerokiego upowszechnienia w środowisku OT ARR zorganizował w czerwcu 2014 r. konferencję pt. Czy chłopaki i dziewczyny jedzą w szkole witaminy. W konferencji wzięło udział około 200 dyrektorów szkół podstawowych i przedstawicieli samorządu terytorialnego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Katolickie Radio Via i Gazeta Codzienna Nowiny. Mleko w szkole Wykład pt. Picie mleka w młodości gwarancją zdrowia seniora przewodniczącego Fundacji Mleko dla Szkół prof. W. Cichego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konferencja w Mielcu, 6 maja 2014 r. Rok 2014 był dziesiątym rokiem realizowania w Polsce programu Mleko w szkole, którego celem jest promowanie zdrowego odżywiania poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do spożywania mleka i przetworów mlecznych oraz kształtowania nawyku konsumpcji tych produktów. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko, mleko smakowe, twarożki, sery i jogurty. W 2014 r. w województwie podkarpackim uprawnionych do korzystania z programu było 1387 placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowe gimnazja, szkoły ponadpodstawowe). 2

5 Oddział Terenowy w Rzeszowie Program Mleko w szkole w województwie podkarpackim W 2014 r. uprawnionych do korzystania z programu było 250,3 tys. dzieci i młodzieży z podkarpackich placówek oświatowych. Prawidłową realizację programu zapewnia 17 wnioskodawców (w tym 5 z woj. lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego), a 15 szkół we własnym zakresie organizuje dostawy mleka i przetworów mlecznych do swoich placówek. W roku szkolnym 2013/2014 z tytułu dostaw mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych wypłacono wnioskodawcom z woj. podkarpackiego dopłaty w łącznej kwocie 8,3 mln zł. W ramach tej kwoty dopłata unijna wyniosła 2,3 mln zł, dopłata krajowa ok. 5,9 mln zł, a z Funduszu Promocji Mleka 95 tys. zł. Na podstawie złożonych przez wnioskodawców wniosków (stan na r.) za rok szkolny 2014/15 dokonano wypłaty w łącznej wysokości 3,1 mln zł, w tym 770 tys. zł dopłaty unijnej, 2,4 mln zł dopłaty krajowej oraz 24 tys. zł z Funduszu Promocji Mleka. W celu promocji zdrowego odżywiania OT ARR wraz z wnioskodawcami uczestniczył w Mielcu w konferencji pn. Czy jesteś mały czy duży, pij mleko, bo to zdrowiu służy oraz w spotkaniu w Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Krośnie. Imprezom towarzyszyły wystawy prac plastycznych uczniów nawiązujące w swojej treści do programu Mleko w szkole oraz walorów odżywczych spożywania mleka i produktów nabiałowych. Dopłaty do materiału siewnego Na rynku nasion nadal utrzymuje się duże zainteresowanie rolników dopłatami do materiału siewnego. W 2014 r. w OT ARR w Rzeszowie rolnicy złożyli 1981 wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Udzielono 2,3 mln zł dopłat do ha. 3

6 Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw W związku z wprowadzonym rosyjskim embargiem Agencja Rynku Rolnego realizowała zadania mające na celu zagospodarowanie owoców i warzyw z rynku krajowego. Wsparcie finansowe UE kierowane jest do producentów, którzy złożyli powiadomienia i otrzymują rekompensaty za niektóre gatunki nieprzeznaczonych do sprzedaży owoców i warzyw objętych wspólną organizacją tego rynku. Administrowanie rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży obejmuje owoce i warzywa odpowiedniej jakości handlowej, które z różnych względów (np. braku popytu) nie zostały przeznaczone do sprzedaży. W pierwszym etapie, do r., do OT ARR wpłynęło 81 powiadomień, złożono 24 wnioski, wydano 23 decyzje na łączną kwotę 440 tys. zł. W drugim etapie, od do r., złożono w OT ARR 22 powiadomienia i 21 wniosków, wydano 21 decyzji na łączną wartość 166,5 tys. zł. Owoce i warzywa przekazywane do bezpłatnej dystrybucji otrzymywały organizacje charytatywne: Banki Żywności, Polski Czerwony Krzyż, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej itp. oraz inne jednostki organizacyjne: oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły, kolonie, obozy dla dzieci) szpitale, placówki o charakterze socjalnym, domy spokojnej starości, instytucje psychiatryczne oraz jednostki penitencjarne (zakłady karne, areszty śledcze), które są wpisane do rejestru uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Uprawnienie do bezpłatnego otrzymywania wycofanych z rynku produktów wydawane jest na mocy decyzji Prezesa ARR na wniosek zainteresowanej jednostki. Owoce dostarczali podkarpaccy producenci. Wsparcie rynku produktów pszczelich Na Podkarpaciu jest prawie 4,5 tys. pszczelarzy zrzeszonych w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz w 4 regionalnych związkach prowadzących 110 tys. rodzin pszczelich. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Rzeszowie zrzesza około 2150 członków posiadających prawie 47,5 tys. rodzin 4

7 Oddział Terenowy w Rzeszowie Wartość projektów rozliczonych w ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich pszczelich. Jest to największa organizacja pszczelarska w Polsce. Na Podkarpaciu są pasieki małe hobbystyczne, ale i takie, które liczą do 60 rodzin. Warto także zauważyć, że w naszym województwie przypada średnio 6,16 rodzin pszczelich na hektar (średnia krajowa wynosi 3,30 rodzin). W sezonie 2013/2014 w ramach programu Wsparcie rynku produktów pszczelich rozliczono w województwie podkarpackim 23 projekty na kwotę 1,4 mln zł. Najwięcej środków wypłacono na zakup sprzętu 583 tys. zł, zakup leków 478 tys. zł, zakup pszczół 232 tys. zł. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Oddział Terenowy ARR w Rzeszowie realizuje zadania związane z obsługą funduszy promocji produktów rolno- -spożywczych polegające na przyjmowaniu kwartalnych deklaracji od przedsiębiorców z województwa podkarpackiego. Monitoruje dokonywane wpłaty, weryfikuje bazy podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji. Liczba wpływających do OT deklaracji utrzymuje się praktycznie na niezmienionym poziomie. W 2014 r. do OT wpłynęły 942 deklaracje, a łączne wpłaty na fundusze promocji wyniosły prawie 492 tys. zł. Największe wpłaty odnotowano w funduszach: Promocji Owoców i Warzyw, Promocji Mięsa Wieprzowego, Promocji Mięsa Drobiowego. W 2014 r. przy wsparciu środków Funduszu Pro- 5

8 mocji Mleka, Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych zostały zorganizowane m.in.: XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych podczas Dni Otwartych Drzwi w Boguchwale, Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej, Piknik Zbożowy w Radomyślu Wlk., Piknik Wieprzowy w Kraczkowej, Piknik Owocowo-Warzywny w Przeworsku i Piknik Mleczny w Zagórzu. W trakcie pikników odbywały się liczne konkursy dla uczestników tych imprez. 6 Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej program PEAD Jest to program o dużym zasięgu na Podkarpaciu i niezmiennie cieszący się znacznym zainteresowaniem najuboższych mieszkańców województwa. Programy operacyjne państw członkowskich są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i ze środków krajowych (15%). W 2014 r. dostawy artykułów spożywczych na teren województa podkarpackiego był y realizowane do 7 magazynów organizacji partnerskich (OPR), FPBŻ, Caritas, PKPS i PCK. Rynek wina Na Podkarpaciu pomoc żywnościową otrzymało 70 tys. osób. Podobnie jak w latach poprzednich dystrybucją artykułów spożywczych w ramach tego programu w 2014 r. zajmowały się w naszym województwie organizacje charytatywne: Związek Stowarzyszeń Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie, Tarnobrzeski Bank Żywności, Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Caritas Diecezji Przemyskiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej w Stalowej Woli i Krośnie oraz Polski Czerwony Krzyż w Rzeszowie. Na rynku wina ARR realizuje zadania w ramach mechanizmu Administrowanie potencjałem produkcyjnym winorośli i wina. W roku gospodarczym 2013/2014 (wg stanu na r.) w ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR wśród 49 producentów albo przedsiębiorców niebędących producentami (areał upraw winorośli posiadanych przez te podmioty wyniósł ok. 99,49 ha) znajdowało się 7 producentów

9 Oddział Terenowy w Rzeszowie W roku 2014 Oddział Terenowy ARR przeprowadzał kontrole prawidłowości realizacji mechanizmów, wydatkowania środków oraz stosowania określonych procedur. Działania te od początku członkostwa Polski w Unii Europejskiej są realizowane przez Sekcję Kontroli Technicznych OT ARR. Sekcja Konz Podkarpacia, w tym 2 spoza województwa, ale mających uprawę winorośli w Podkarpackiem. Łączna ilość winogron zebranych przez te 49 podmioty (49) wyniosła 3 154,16 kwintala. W roku gospodarczym 2014/2015 (wg stanu na dzień r.) w ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR było zarejestrowanych 76 producentów lub przedsiębiorców niebędących producentami (27 więcej niż przed rokiem), w tym 12 z województwa podkarpackiego. Podkarpaccy producenci posiadają uprawy winorośli o areale 11,23 ha, a szacunkowa produkcja wina wynosi 372 hl. Winnice wpisane do ewidencji Prezesa ARR zajmowały (wg stanu na 31 grudnia 2014 r.) łączną powierzchnię 134,35 ha (o 34,86 ha większą niż rok wcześniej). Największa powierzchnia winnic znajdowała się w województwach: lubuskim (27%), dolnośląskim (16%) i zachodniopomorskim (13%). Planowana produkcja wina w roku gospodarczym 2014/2015, zadeklarowana przez ww. podmioty, może wynieść 3403,20 hl. Kontrole techniczne troli przeprowadziła łącznie 629 kontroli najwięcej w ramach kwotowania produkcji mleka, tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw, unijnej i krajowej dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, dopłat do materiału siewnego. Działania informacyjno-promocyjne W 2014 r. OT ARR w Rzeszowie zorganizował stoiska informacyjne na licznych imprezach o zasięgu ponadregionalnym m.in.: Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej EKOGALA. Dniach Otwartych Drzwi w Boguchwale, Krajowej Wystawie Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej czy Targach Rzemiosła i Przedsiębiorczości AGROBIESZCZADY w Lesku. Uczestniczono w konferencjach i seminariach 7

10 Konkurs Kulinarny Zawrót Głowy, eliminacje w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, 8 października 2014 r. organizowanych przez samorząd rolniczy i terytorialny oraz inne instytucje. Przeprowadzano akcje ingowe związane z informowaniem potencjalnych beneficjentów o aktualnych działaniach ARR w ramach administrowanych mechanizmów. OT ARR kontynuował także współpracę ze szkołami rolniczymi: Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu oraz Nowosielcach. OT ARR w Rzeszowie uczestniczył w różnorodnych imprezach wystawienniczo-konferencyjnych, współorganizując je lub aktywnie w nich uczestnicząc na zaproszenie 8 organizatorów. Łącznie w wydarzeniach informacyjno-promocyjnych (spotkania informacyjne, konferencje, targi i inne) w omawianym okresie wzięło udział ponad 13 tys. uczestników. Częsta obecność w lokalnych mediach, w tym czasopismach samorządowych (OT ARR współpracuje z około 30 g m i n ny m i w y d a w - nictwami oraz wydawnictwem PODR i PIR), służ yła s zerokiemu upowszechnianiu wiedzy o działaniach ARR na rynkach rolnych. Dyrektor OT wielokrotnie informował na antenie Radia Rzeszów S.A. o bieżącej działalności ARR, działaniach związanych z promocją żywności wysokiej jakości oraz promocją zdrowego odżywiania w placówkach oświatowych Podkarpacia. W 2014 r. OT prowadził działania promocyjne (m.in. we współpracy z organami samorządu terytorialnego) dotyczące produktów regionalnych, Warsztaty z mistrzem kuchni Potrawy regionalne z akcentem nowoczesności, Mielec, 11 kwietnia 2014 r. tradycyjnych i ekologicznych oraz wytwarzanych na Podkarpaciu w ramach systemów gwarantowanej jakości żywności, np. warsztaty kulinarne pt. Potrawy regionalne z akcentem

11 Oddział Terenowy w Rzeszowie Zdrowo rosnę z Agencją Rynku Rolnego - Piknik Radawa 2014, 23 czerwca 2014 r. nowoczesności zorganizowane wraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. W. Szafera w Rzemieniu. W warsztatach uczestniczyli także uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu i Zespołu Szkół im. Janusza Groszkowskiego w Mielcu. Innym działaniem był Międzynarodowy Konkurs Kulinarny z ARR pt. Kulinarny Zawrót Głowy realizowany w dwóch etapach (w Jarosławiu i Rzeszowie) z udziałem w finale szkół gastronomicznych z Ukrainy i ze Słowacji. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło 13 szkół o profilu gastronomicznym. Aktywność medialna Oddziału Terenowego oraz widoczne uczestnictwo w licznych na Podkarpaciu przedsięwzięciach regionalnych o dużym zasięgu w znaczący sposób przyczyniła się do jeszcze szerszego upowszechnienia wiedzy wśród mieszkańców Podkarpacia o mechanizmach WPR administrowanych przez ARR oraz jej zadaniach na rynkach rolnych. Warsztaty kulinarne w Szkole Podstawowej w Łańcucie, 28 maja 2014 r.

12 Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie Centrala: tel , , , faks Dyrektor w. 20 Sekretariat: w. 18 Sekcje: Sekcja Finansowo-Księgowa w. 22, 38 Sekcja Administracji w. 34, 39, 24, 13, faks Stanowisko ds. Teleinformatyki w. 15 Sekcja Kontroli Technicznych w. 14, 36, 37, tel , faks Sekcja Interwencji w. 16, 17, 26, 27, 30 Sekcja Kwotowania Produkcji Mleka w. 12, 25, 28, 33 tel , Sekcja Informacji i Promocji w. 23, 31 Agencja Rynku Rolnego Centrala ul. Nowy Świat 6/ Warszawa al. Piłsudskiego 32, Rzeszów Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR maj 2015 ISBN od lipca 2015 r. zmiana siedziby: ul. Karolkowa Warszawa Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, że publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej 10 do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury.

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach został utworzony w grudniu 2002 r. Obecnie w jego działalności wyraźnie

Bardziej szczegółowo

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie Informacje o regionie Województwo podkarpackie położone jest w południowo-wschodniej Polsce. Od północy i zachodu sąsiaduje z województwami: lubelskim,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi 1 Województwo łódzkie ma typowo rolniczy charakter. Bazą produkcji rolniczej jest 1,25 mln ha użytków rolnych, które stanowią 68,8%

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Informacje o regionie Województwo śląskie usytuowane jest w południowej części Polski i zajmuje powierzchnię 12,3 tys.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie 1 Informacje o regionie Województwo małopolskie charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i warunków klimatycznych.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie obejmuje swym działaniem obszar województwa mazowieckiego. Jest to największe

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie 1 Festiwal smaku, Lublin, wrzesień 2014 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie obejmuje swoim działaniem obszar

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie 1 W województwie zachodniopomorskim użytki rolne zajmują ponad 966 tys. ha. W 2014 r. na obszarze województwa zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Województwo

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu 1 Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 2014 Informacje o regionie Województwo zachodniopomorskie położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. 1 Gorzowski Oddział Terenowy działa w strukturach Agencji Rynku Rolnego od 2002 r., a od 12 lat jako samodzielna

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Informacje o regionie Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 182 km². Ludność tego województwa stanowi 8,6% populacji kraju. Pod względem

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi 2014 Informacje o regionie Województwo łódzkie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km², którą zamieszkuje prawie 2,7 mln mieszkańców (6,92% ludności Polski).

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie Informacje o regionie Województwo lubelskie jest trzecim co do wielkości województwem w kraju zajmuje obszar ponad 25 tys. km2. Zamieszkane jest przez

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego dotyczące organizacji rynku wina w Polsce www.arr.gov.pl Zadania ARR dotyczące organizacji rynku wina w Polsce W ramach unijnej polityki rolnej Agencja Rynku Rolnego realizuje

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66 Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu Informacje o regionie Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo!

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Już 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa w celu stabilizowania rynku rolno-żywnościowego i wspierania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR. Szklanka mleka Mleko element zdrowego odżywiania Mleko jest najbardziej naturalnym pokarmem. Dostarcza organizmowi składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji. Należą do nich, obok białka, tłuszczów

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIA. Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013

PODSUMOWANIA. Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013 Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013 PODSUMOWANIA Liczba kontroli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wykonuje kontrole ex-post zgodnie z art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Winiarze muszą złożyć deklaracje o zbiorach!

Winiarze muszą złożyć deklaracje o zbiorach! Winiarze muszą złożyć deklaracje o zbiorach! Autor: Ewa Ploplis Data: 9 stycznia 2017 Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino muszą do 15 stycznia 2017 r. złożyć, w Centrali Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 1 Agencja Rynku Rolnego powstała w 1990 roku. Obecnie jest unijną agencją płatniczą i administruje mechanizmami finansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r.

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r. MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 8 grudnia 2017 r. Cel regulacji Wzmocnienie pozycji producenta rolnego Wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych Poprawa

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007/2008 Tryb udzielania dofinansowania z Funduszu Promocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych I. Wprowadzenie Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie 1 25 lat wspieramy sektor rolno-spożywczy Andrzej Milkiewicz, Dyrektor OT ARR w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego już 25. rok

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 marca 2015 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 marca 2015 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 156/2015/Z Prezesa ARR z dnia 7 października 2015 r. Warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu 1 Informacje o regionie Województwo dolnośląskie położne jest w południowo- -zachodniej części Polski, gdzie klimat charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Kraków. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa

Kraków. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa 2009-07-13 Kraków Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa Pragnę poinformować, Ŝe z dniem 1 lipca b.r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie województwo kujawsko-pomorskie Województwo kujawsko-pomorskie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należącego do czołówki krajowej w

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Białymstoku Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Białymstoku 1 Informacje o regionie Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Obejmuje obszar 20 187,02

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o KOWR

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o KOWR Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o KOWR I. Przepisy powyższych ustaw weszły w życie z dniem 1 WRZEŚNIA 2017 roku.(niektóre wcześniej) II. Zniesiono z dniem

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 2014 Województwo dolnośląskie (Dolny Śląsk) obejmuje obszar blisko 20 tys. km2, co stanowi 6,4% powierzchni naszego kraju. Ludność województwa liczy

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 1 powołała 9 odrębnych funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym został utworzony w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 29 lutego 2012 wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 29 lutego 2012 wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat

Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat ` Załącznik do uchwały Nr 190/2899/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 października 2009 r. Plan Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie 2014 Szanowni Państwo, już od 24 lat Agencja Rynku Rolnego prowadzi w interesie producentów i konsumentów działania na rzecz stabilizacji polskiego rynku

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 1.8.2014 L 230/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 834/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania wspólnych ram monitorowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK 2016 ORGANIZACJA PRODUKCJI WINOROŚLI I WINA W POLSCE

RYNEK 2016 ORGANIZACJA PRODUKCJI WINOROŚLI I WINA W POLSCE RYNEK 06 ORGANIZACJA PRODUKCJI WINOROŚLI I WINA W POLSCE Organizacja produkcji winorośli i wina w Polsce Produkcja wina odgrywa w Unii Europejskiej znaczącą rolę i wynosi średnio rocznie ok. 6 mln hektolitrów.

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku wina w Polsce

Organizacja rynku wina w Polsce 2014 Organizacja rynku wina w Polsce Produkcja wina odgrywa w Unii Europejskiej znaczącą rolę i wynosi średnio około 165 mln hektolitrów rocznie. W niektórych regionach uprawa winorośli zajmuje nawet ponad

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu 1 Informacje o regionie Województwo opolskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, a rozwojowi rolnictwa sprzyjają dobre warunki klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka Nowa pomoc dla rolników UE - 500 mln euro na rynek mleka Komisja Europejska przedstawiła 18 lipca 2016 roku pakiet pomocowy o wartości 500 mln euro, adresowany do rolników dotkniętych kryzysem, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej? Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zastąpił realizowany wcześniej

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ...

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ... Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE..... 9 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ... 20 1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego...... 20 1.2. Struktura organizacyjna Agencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R. Celem Podkarpackich dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych było

Bardziej szczegółowo

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com

Mały Dietetyk. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com. Fot.: uwazaj.bo@gmail.com Mały Dietetyk Mały Dietetyk - edukacja żywieniowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest to cykl sześciu warsztatów żywieniowych. Tematy warsztatów skupiają się wokół wybranych grup produktów

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Planu Działania w 2010 roku

Projekty realizowane w ramach Planu Działania w 2010 roku Projekty realizowane w ramach Planu Działania w 2010 roku Priorytety: 1. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Biogaz rolniczy Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne 1 od 1 stycznia 2011 roku działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY

Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY Regulamin Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.

Bardziej szczegółowo