Agencja Rynku Rolnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja Rynku Rolnego"

Transkrypt

1 Oddział Terenowy w Warszawie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie 1

2 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie obejmuje swym działaniem obszar województwa mazowieckiego. Jest to największe województwo, którego powierzchnia wynosi 35,6 tys. km 2, co stanowi ponad 11% powierzchni kraju. Województwo mazowieckie składa się z 42 powiatów (37 ziemskich i 5 grodzkich), które dzielą się na 314 gmin (229 wiejskich, 50 miejsko-wiejskich i 35 miejskich). Użytki rolne zajmują około 65% powierzchni województwa. Duże znaczenie ma ogrodnictwo, które rozwinęło się w północno-zachodniej części i sadownictwo zlokalizowane na południu. Warto podkreślić, że ponad połowa polskiej produkcji jabłek i około ¼ produkcji truskawek pochodzi z województwa mazowieckiego. Region jest też krajowym liderem w produkcji mleka, które pochodzi głównie z północno-wschodniej części województwa. Siedziba Oddziału Terenowego ARR w Warszawie znajduje się w prawobrzeżnej części Warszawy, w dzielnicy Praga-Południe, przy jednym z głównych węzłów komunikacyjnych tej części miasta rondzie Wiatraczna.

3 Oddział Terenowy w Warszawie Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny Agencja Rynku Rolnego w 2014 r. realizowała mechanizm Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny. Został on uruchomiony ze względu na pojawienie się we wschodniej Polsce afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wprowadzenie w związku z nim w kilku powiatach obszaru zakażonego, który wiązał się z różnymi ograniczeniami dotyczącymi przetwórstwa mięsa z tego terenu. Na terenie województwa mazowieckiego taki status otrzymał powiat łosicki. Rolnicy z tego powiatu mogli skorzystać z dopłat do sprzedanych tuczników i macior w wysokości 35,7 euro/100 kg. Do OT ARR w Warszawie wpłynęło w tej sprawie 378 wniosków. Na ich podstawie przyznano dofinansowanie do sprzedaży blisko 14 tys. sztuk trzody chlewnej na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw W związku z wprowadzeniem przez Federację Rosyjską embarga na import m.in. owoców i warzyw z Unii Europejskiej, w tym z Polski, 18 sierpnia 2014 r. wdrożono w naszym kraju mechanizm Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw. Za obsługę mechanizmu odpowiadała Agencja Rynku Rolnego. Do 3 września 2014 r. do Oddziału Terenowego ARR w Warszawie wpłynęło 2259 powiadomień, w których producenci owoców i warzyw zgłaszali wielkość produkcji, jaką chcieliby wycofać z rynku w ramach tego mechanizmu. Ostatecznie na przeprowadzenie działań zdecydowała się tylko część z nich. Po wycofaniu produktów z rynku producenci rolni złożyli 606 wniosków o pomoc. ARR na wydanie decyzji w tej sprawie i wypłatę pomocy ma czas do końca czerwca 2015 r. Do 31 grudnia 2014 r. wydano 301 decyzji na łączną kwotę ponad 3,3 mln zł. 1

4 Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw Kontynuacją pow yższego mechanizmu było działanie Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw. W ramach tego mechanizmu wsparciem objęto wycofanie ton jabłek i gruszek oraz 3 tys. ton warzyw takich jak marchew, kapusta, pomidory, słodka papryka i ogórki. Mechanizm uruchomiono w dniu 29 października 2014 r. Pierwszego dnia przyjmowania powiadomień producenci owoców i warzyw złożyli do OT ARR w Warszawie 637 dokumentów tego typu opiewających na ponad 91 tys. ton jabłek i gruszek oraz 2,5 tys. ton warzyw. Ogromne zainteresowanie działaniem sprawiło, że przyjmowanie powiadomień zostało zakończone w pierwszym dniu funkcjonowania mechanizmu. Ustalono także stosowne współczynniki przydziału, aby każdy kto złożył powiadomienie mógł wycofać z rynku swoje produkty. W wyniku tego, że niektórzy beneficjenci zgłaszający chęć wycofania z rynku jabłek i gruszek zrezygnowali z udziału w mechanizmie, uwolniła się część limitu wycofywanych produktów i możliwe było przeprowadzenie naboru uzupełniającego. W czasie tego naboru, w dniu 11 grudnia, beneficjenci złożyli 307 powiadomień, w których wyrazili chęć wycofania z rynku ponad 47 tys. ton produktów. W tym wypadku nabór także zakończył się w pierwszym dniu i również konieczne było ustalenie współczynnika przydziału. Na przeprowadzenie operacji wycofania produktów beneficjenci mieli czas do końca grudnia 2014 r. Następnie do 31 stycznia 2015 r. składali stosowne wnioski o wsparcie. Do OT ARR w Warszawie w tym czasie wpłynęło 557 dokumentów tego typu. Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego od 2007 r. rekompensuje rolnikom część kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie jest wypłacane w ramach pomocy de minimis w rolnictwie i jego wysokość nie może przekroczyć 15 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat obrotowych. W roku 2014 rolnicy złożyli 6340 wniosków na łączną kwotę ponad 7 mln zł. W ramach mechanizmu udzielono dopłat do 62,2 tys. ha upraw. 2

5 Oddział Terenowy w Warszawie Kwotowanie produkcji mleka Rok kwotowy 2014/2015 był ostatnim rokiem funkcjonowania systemu kwotowania produkcji mleka. Przysługująca Polsce krajowa kwota mleczna wynosiła w nim kg, z czego ponad 2,1 mld kg, tj. 20,9%, posiadali rolnicy z województwa mazowieckiego. Oddział Terenowy ARR w Warszawie obsługiwał największą liczbę hurtowych dostawców mleka w kraju. Według danych na koniec marca 2015 r. było ich blisko 31 tys. Dostarczali oni surowiec do 101 podmiotów skupujących, z którymi współpracuje warszawski OT. Najwięcej producentów mleka będących dostawcami hurtowymi było w powiecie ostrołęckim Dysponowali oni kwotą ponad 298 mln kg. Na drugim miejscu znalazł się powiat przasnyski (2047 dostawców z kwotą przekraczającą 153 mln kg). W trzecim pod względem kwoty hurtowej powiecie ostrowskim mleko produkowało 1990 rolników dysponujących kwotą blisko 160 mln kg. W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego od 1 kwietnia 2015 r. nastąpiło zniesienie systemu kwotowania produkcji mleka. Reguły, jakie mają obowiązywać na rynku mleka, Rada UE zawarła w rozporządzeniu zwanym pakietem mlecznym i zobowiązała państwa członkowskie do uwzględnienia ich w prawodawstwie poszczególnych krajów. Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku, wdrażająca do polskiego prawa unijne regulacje dotyczące sektora mleka i przetworów mlecznych, weszła w życie 14 listopada 2013 r. Umożliwia ona m.in. negocjowanie umów na dostawy mleka do zakładów mleczarskich przez uznane przez ARR organizacje producentów mleka i przetworów mlecznych lub ich zrzeszenia w imieniu należących do nich rolników. Wzmacnia to pozycję negocjacyjną producentów mleka, co pomoże im uzyskać korzystniejsze ceny za dostarczany surowiec. Ustawa określa szczegółowy tryb ubiegania się o uznanie przez ARR organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz kryteriów ich uznawania, w tym m.in. minimalną liczbę członków (20 osób), którzy wytwarzają i wprowadzają do obrotu rocznie nie mniej niż 2 mln kilogramów mleka lub przetworów mlecznych w ekwiwalencie mleka. Pakiet mleczny ma: wprowadzić mechanizmy osłonowe dla gospodarstw po lik widacji kwotowania mleka w UE, zwiększyć siłę przetargową producentów mleka tak, aby zapewnić im właściwe ceny za surowe mleko w zgodzie z przepisami o konkurencji oraz wspomóc ich po wygaśnięciu kwot mlecznych, podbudować pozycję producentów mleka w łańcuchu dostaw i utrzymać równowagę całego sektora, przy jednoczesnym zwiększeniu orientacji prorynkowej. 3

6 Mleko w szkole Program Mleko w szkole (do 2013 r. nazywany Szklanką mleka ) został uruchomiony w 2004 r. wraz z wejściem Polski do UE. Porównując pierwszy rok realizacji programu z rokiem szkolnym 2013/2014, można zauważyć prawie czterokrotny wzrost liczby obsługiwanych przez OT ARR w Warszawie placówek oświatowych. Oznacza to blisko 2,9 tys. obsługiwanych przez warszawski OT szkół, z czego prawie 1 tys. mieściło się poza województwem mazowieckim. W powyższych placówkach z programu korzystało 540 tys. dzieci, w tym ponad 377 tys. z województwa mazowieckiego. Polska jest w czołówce krajów UE pod względem ilości mleka dostarczanego do placówek oświatowych w ramach programu. Beneficjentami mechanizmu dopłat są dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół (włącznie z ponadgimnazjalnymi). Oprócz mleka białego dzieci mogą otrzymywać również mleko smakowe oraz przetwory mleczne, m.in. sery i jogurty. Na Mazowszu ich dostarczaniem obecnie zajmują się 103 podmioty, z których 82 to placówki oświatowe, 20 firmy i 1 gmina. Program Mleko w szkole w województwie mazowieckim 4

7 Oddział Terenowy w Warszawie Owoce i warzywa w szkole Program Owoce i warzywa w szkole skierowany jest do dzieci uczęszczających do klas 0 III szkół podstawowych. W ramach programu przez 10 tygodni danego semestru uczniowie otrzymują owoce i warzywa. Szkoły biorące udział w programie mają W województwie mazowieckim w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 w programie uczestniczyły 1383 szkoły. Owoce i warzywa otrzymywało blisko 205 tys. dzieci, a dostarczaniem produktów do placówek zajmowało się 13 podmiotów. Program Owoce i warzywa w szkole w województwie mazowieckim również obowiązek przeprowadzić działania towarzyszące, których celem jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz poszerzenie wiedzy uczniów o pochodzeniu produktów rolnych. Od pierwszego semestru roku szkolnego 2014/2015 w programie zaszło kilka zmian. Poza nieco zmienioną nazwą najważniejsze z nich to rozszerzenie grupy docelowej o zerówki działające w szkołach podstawowych oraz zwiększenie różnorodności produktów, które otrzymują dzieci. 5

8 Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych W celu promocji spożycia polskich produktów żywnościowych na rynku krajowym i rynkach zagranicznych 1 lipca 2009 r. uruchomiono 9 funduszy promocji produktów rolno- -spożywczych: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw oraz ryb. Do wpłat na fundusze promocji zobowiązane są podmioty gospodarcze działające na rynkach ww. grup produktów. Wysokość wpłat wynosi: dla Funduszu Promocji Mleka 0,001 zł od każdego skupionego kg mleka; dla pozostałych funduszy 0,1% wartości netto zakupionych towarów. Wpłat należy dokonywać kwartalnie, do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału. W 2014 r. na fundusze promocji w województwie mazowieckim zadeklarowano wpłaty w wysokości ponad 7,4 mln zł (bez uwzględniania Funduszu Promocji Mleka). Najwięcej, bo ponad 29,4% kwoty, naliczono w ramach Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Deklaracje wpłat z woj. mazowieckiego za 2014 r. Fundusz Kwota naliczona wg deklaracji wpłat (zł) , Ogółem ,44 6

9 Oddział Terenowy w Warszawie Działania kontrolne W celu weryfikacji właściwego korzystania z mechanizmów administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego uczestniczący w nich beneficjenci są poddawani kontrolom technicznym. W 2014 r. pracownicy Sekcji Kontroli Technicznych z Oddziału Terenowego ARR w Warszawie przeprowadzili 3252 kontrole, co stanowiło ponad 14,8% wszystkich czynności sprawdzających przeprowadzonych przez ARR w kraju. Kontrolerzy najczęściej sprawdzali uczestników mechanizmu Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw. Tego mechanizmu dotyczyło blisko 56,7% czynności sprawdzających na Mazowszu. Na drugim miejscu znalazł się mechanizm Kwotowanie produkcji mleka, w którego ramach SKT z OT ARR w Warszawie przeprowadziła 13,3% kontroli. Na trzecim Nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny (12,3% wszystkich czynności sprawdzających). Działania informacyjne i promocyjne Wizyta delegacji z Gruzji w OT ARR w Warszawie, 4 grudnia 2014 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania informacyjne, które mają na celu upowszechnianie wśród obecnych i potencjalnych beneficjentów warunków udziału w mechanizmach administrowanych przez ARR. Działania promocyjne Agencji dotyczą przede wszystkim produktów rolno- -spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem żywności wysokiej jakości. ARR promuje także żywność tradycyjną, jak również zdro- wy styl życia i zasady właściwego odżywiania. Rok 2014 obfitował w wydarzenia związane z promocją żywności oraz działania informacyjne. W spotkaniach informacyjnych z udziałem OT ARR w Warszawie licznie uczestniczyli przedstawiciele różnych grup zawodowych. Oprócz najliczniej reprezentowanych rolników brali w nich udział doradcy z ośrodków doradztwa rolniczego, samorządowcy, przedstawiciele placówek oświatowych, gminnych spółdzielni Samopomoc 7

10 Wywiad dyrektora OT ARR w Warszawie Andrzeja Różyckiego dla agencji informacyjnej TVP, Warszawa, 20 stycznia 2014 r. Chłopska, a także pracownicy urzędów oraz podmiotów skupujących mleko. Specjaliści z OT uczestniczyli także w licznych imprezach targowo-wystawienniczych, podczas których funkcjonowało stoisko informacyjno-konsultacyjne Oddziału Terenowego ARR. Nie zabrakło ich również podczas konferencji, w czasie których przekazywali informacje nt. mechanizmów administrowanych przez ARR. Konferencje dotyczyły przede wszystkim promocji żywności i zdrowego stylu życia. OT ARR ma podpisane umow y o współpracy z pięcioma mazowieckimi szkołami rolniczymi, które funkcjonują pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Specjaliści z Oddziału Terenowego odwiedzali jednak nie tylko te szkoły, lecz także wiele innych placówek oświatowych, zaczynając od pr zedszkoli, a na szkołach ponadgimnazjalnych kończąc. Podczas wizyt promowali m.in. zdrowy styl życia i odżywiania wśród dzieci 8 i młodzieży uczęszczających do tych placówek. OT ARR wspierał także inicjatywy szkół w zakresie promocji żywności, m.in. poprzez ufundowanie statuetek dla zwycięzców konkursów kulinarnych i udział pracowników Agencji w pracach komisji oceniających. Sekcja Informacji i Promocji OT ARR w Warszawie w swoich działaniach używa tak że mailingu. Dzięki bogatej bazie adresów możliwe jest dotarcie do licznej grupy odbiorców, wśród których zdecydowana większość to organy samorządu terytorialnego: urzędy gmin, miast oraz starostwa powiatowe. Na liście są również Ośrodki Doradztwa Rolniczego, biura powiatowe ARiMR, lokalne media i inne podmioty działające w otoczeniu rolnictwa. Wiadomości wysyłane są najczęściej w formie informacji prasowych, które powyższe instytucje mogą zamieścić na swoich stronach internetowych. Szkolenie nt. ASF, Łosice, 16 kwietnia 2014 r.

11 Oddział Terenowy w Warszawie Konkurs kulinarny Kuchnia polska w tradycji świąt Bożego Narodzenia, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. Dzięki temu obecni i potencjalni beneficjenci AR R m o gą znaleźć w wielu miejscach bieżące informacje o działaniach Agencji. W 2015 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warsz a- wie zamierza rozwijać współpracę ze szkołami rolniczymi oraz instytucjami z wiązanymi z rolnictwem. Planowane jest także zorganizowanie dużej konferencji poświęconej programowi Owoce i warzywa w szkole oraz imprezy plenerowej promującej powyższy program i zdrowe odżywianie wśród dzieci. W ramach promocji żywności i zasad zdrowego odżywiania w wybranych szkołach podstawowych na terenie województwa mazowieckiego przewidziano przeprowadzenie spotkań pt. Mleko, warzywa i owoce w zdrowym odżywianiu dzieci w szkołach. W celu uatrakcyjnienia spotkań zostaną one połączone z konkursem na najładniejszą kanapkę. W planach jest także zorganizowanie konkursu plastycznego Zdrowe odżywianie zdrowe dzieci skierowanego do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz do klas 0 III szkół podstawowych. W celu dalszego poprawiania jakości działań edukacyjnych towarzyszących programowi Owoce i warzywa w szkole planowany jest również konkurs na najlepszy program działań towarzyszących temu programowi. OT ARR w Warszawie wzorem lat ubiegłych zamierza także uczestniczyć w organizowanych na terenie Mazowsza imprezach targowo- -w ystawienniczych oraz wspierać inicjatywy szkół związane z promocją zdrowego odżywiania. Dożynki wojewódzkie, Staroźreby, 7 września 2014 r. Warsztaty dla uczniów w ZSCKR, Grzybów, październik 2014 r.

12 Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie al. Jerzego Waszyngtona Warszawa Dyrektor Andrzej Różycki tel Zastępca Dyrektora Ryszard Brański tel Sekretariat: tel faks Sekcje: Sekcja Kwotowania Produkcji Mleka tel Sekcja Interwencji tel Sekcja Administracji tel Sekcja Informacji i Promocji tel Sekcja Kontroli Technicznych tel Sekcja Finansowo-Księgowa tel Stanowisko ds. Teleinformatyki tel Agencja Rynku Rolnego Centrala ul. Nowy Świat 6/ Warszawa Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR kwiecień 2015 ISBN od lipca 2015 r. zmiana siedziby: ul. Karolkowa Warszawa Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, że publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej 10 do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 2014 Województwo dolnośląskie (Dolny Śląsk) obejmuje obszar blisko 20 tys. km2, co stanowi 6,4% powierzchni naszego kraju. Ludność województwa liczy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie 1 Informacje o regionie Województwo małopolskie charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i warunków klimatycznych.

Bardziej szczegółowo

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe

Informacyjny. www.arr.gov.pl. 1 /2013 Kwartalnik. Branżowy program promocji. Biopaliwa dla rolników. Niezmiennie smaczne i zdrowe Biuletyn Informacyjny nr 1 /2013 Kwartalnik Branżowy program promocji Biopaliwa dla rolników Niezmiennie smaczne i zdrowe www.arr.gov.pl W 2012 roku niezależni auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności

Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności Agencja Rynku Rolnego 20 lat działalności PREZESI AGENCJI RYNKU ROLNEGO Bolesław Woźniak 10.07.1990 r. 08.09.1992 r. Włodzimierz Rembisz 08.09.1992 r. 16.07.1993 r. Jan Lisowski 17.07.1993 r. 16.11.1993

Bardziej szczegółowo

gdzie rodzi się Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych

gdzie rodzi się Rośnie eksport towarów rolno-spożywczych tam gdzie rodzi się Magazyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydany z okazji uroczystości dożynkowych 2011 Wydanie bezpłatne Są pieniądze! Trzeba po nie sięgnąć! Prawie 200 tys. różnych

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 25516

Interpelacja nr 25516 Interpelacja nr 25516 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia Szanowny Panie Ministrze! Z przyjemnością informujemy,

Bardziej szczegółowo

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski

Wspólna Polityka Rolna po 2013 r. Sokołów Podlaski STYCZEŃ-MARZEC 2013 Rok XV Nr 1 3 (153 155) Zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO W dniu 28 stycznia 2013 r. weszły w życie akty prawne regulujące sprawy zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkurs2.html oraz na stronie www.europrodukt.pl

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/konkurs2.html oraz na stronie www.europrodukt.pl LEADER+ DO 31 GRUDNIA 2004 R.! 14 grudzień 2004 r. Informujemy, że termin składania wniosków w ramach Pilotażowego programu LEADER+ został przedłużony do dnia 31 grudnia br. Po więcej informacji odsyłamy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Spis treści rocznika 2005 II 1 Biuletyn Informacyjny marzec 2007 Nr 3 (189) 2 II Rocznik 2005 Biuletyn Informacyjny ISSN 1233-2437 nakład 6800 egz. Wydawca: Agencja Rynku Rolnego Rada Programowa: dr Jerzy

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Słowo wstępne. Wojciech Olejniczak Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spis treści I. Od Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa... 5 II. Ewolucja działalności ARiMR w latach 1994-2004... 8 1. Instrumenty pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH 2007-2009 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJBIEDNIEJSZYCH MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR W LATACH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AGENCJI RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA ZA 2010 ROK Opracowano w Departamencie Programowania i Sprawozdawczości Warszawa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96 /2014/Z Prezesa ARR z dnia 19 września 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2014/Z Prezesa ARR z dnia 5 września 2014 r. Warunki uczestnictwa w mechanizmie Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

zachodniopomorskiej Wsi

zachodniopomorskiej Wsi Echo zachodniopomorskiej Wsi maj 2014 r. Walne zgromadzenie Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Str. 4 PROW 2014-2020 PRZYJĘTY! Str. 7 maj 2014 1 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji programu za lata 2010-2013,

Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. - Sprawozdanie z realizacji programu za lata 2010-2013, SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Minister Pracy i Polityki Społecznej DPS-II-0700-18-7769/PM/2014 Druk nr 2793 Warszawa, 29 września 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154]

KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] KWIECIEÑ 2004 NR 4 (154] Agencja Rynku Rolnego 4 (154) KWIECIEŃ 2004 Rada Programowa: dr Jerzy Głuszyński, prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, Stanisław Kopeć (przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Kowalski,

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa. Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Biuletyn Informacyjny Rolnictwo i Obszary Wiejskie Warmii i Mazur Opracowała: dr inż. Joanna Karwowska

Bardziej szczegółowo

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r

Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r Nowinki Dolnośląskiej Izby Rolniczej 16.11.-25.11.2009r 2009-11-25 Top-skup Już teraz wiadomo, że tegoroczny skup interwencyjny zbóż w Unii Europejskiej będzie bardzo wysoki. Po niecałym miesiącu oferty

Bardziej szczegółowo

za 50% Sezonowa promocja reklamowa 1 emisja Mam zaufanie tylko do siebie Z chemią ostrożnie, jak z lekarstwami Znajdź nas na Opolagrze

za 50% Sezonowa promocja reklamowa 1 emisja Mam zaufanie tylko do siebie Z chemią ostrożnie, jak z lekarstwami Znajdź nas na Opolagrze Znajdź nas na Opolagrze 3 Bezpłatny miesięcznik 20 000 nakładu Z chemią ostrożnie, jak z lekarstwami 9 czerwiec Nr 004, 20 1 emisja za 50% Sezonowa promocja reklamowa Mam zaufanie tylko do siebie Str.

Bardziej szczegółowo

Rynek owoców w Polsce

Rynek owoców w Polsce 2014 Rynek owoców w Polsce Polska znaczącym producentem owoców na świecie i w UE Polska jest ważnym w skali globalnej producentem owoców klimatu umiarkowanego. Wśród krajów Unii Europejskiej plasujemy

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności ZODR w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu działalności w Barzkowicach za rok 2014 Barzkowice 2015 www.zodr.pl e-mail: barzkowice@home.pl Spis treści Wstęp... 3 1. Informacje ogólne... 5 2. Działalność

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne

Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Realizacja programu SAPARD w Polsce zróżnicowanie regionalne Autor mgr Katarzyna Gradziuk Konsultacja dr Janusz Rowiński Warszawa 2007 Autorka

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY MAGAZYN ROLNIKÓW - TARGI - SZKOLENIA - WIADOMOŚCI BRANŻOWE ISSN: 2353-6128. Spotkanie w PODR. Krzysztof Trawicki, wicemarszałek pomorski

BEZPŁATNY MAGAZYN ROLNIKÓW - TARGI - SZKOLENIA - WIADOMOŚCI BRANŻOWE ISSN: 2353-6128. Spotkanie w PODR. Krzysztof Trawicki, wicemarszałek pomorski BEZPŁATNY MAGAZYN ROLNIKÓW - TARGI - SZKOLENIA - WIADOMOŚCI BRANŻOWE NR 13, styczeń 2015 r. TARGI Arena Agro 14 i 15 lutego w Ostródzie ISSN: 2353-6128 WWW.POMORSKI.INFO NOWA IMPREZA TARGOWA Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Załącznik do Uchwały Nr V / 19 /2012 Walnego Zgromadzenia W-MIR z dnia 5 czerwca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w 2011 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16 lutego 2015 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SSOdws(ak)-070-4/15(320) Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na interpelację nr 30742 posła Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk

Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Grupy Producenckie KROK PO KROKU Kodeks dobrych praktyk Publikacja powstała na potrzeby projektu Grupy producenckie i skuteczne doradztwo rolnicze szansą dla rozwoju Prowincji Szirak, dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo