Agencja Rynku Rolnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja Rynku Rolnego"

Transkrypt

1 Oddział Terenowy w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie 1

2 25 lat wspieramy sektor rolno-spożywczy Andrzej Milkiewicz, Dyrektor OT ARR w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego już 25. rok prowadzi w interesie producentów i konsumentów działania na rzecz stabilizacji polskiego rynku rolnego. Od początku przed Agencją stanęły najtrudniejsze zadania: wsparcie budowy gospodarki rynkowej produktów rolnych i spożywczych, stabilizacja sytuacji na rynku rolno- -żywnościowym. Patrząc z perspektywy ćwierćwiecza, wydaje się, że transformacja polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego się udała, poczyniono ogromny postęp w zakresie metod produkcji, w y- posażenia oraz posiadanych umiejętności i wiedzy. Do 2004 roku Agencja Rynku Rolnego realizowała zadania na nią nałożone w oparciu o środki krajowe głównie poprzez interwencję na rynkach głównych produktów rolno- -spożywczych, tj. zbóż, wieprzowiny, wołowiny, masła i odtłuszczonego mleka w proszku, była też odpowiedzialna za utrzymanie niezbędnych dla bezpieczeństwa kraju rezerw państwowych. Od 2004 roku większość działań realizowana jest w ramach wspólnej polityki rolnej, a źródłem ich finansowania jest głównie budżet unijny. Nadal jednak niektóre z nich finansowane są wyłącznie z budżetu krajowego lub znacznie z niego dofinansowywane. Na skutek kryzysów na rynkach światowych, embarga nakładanego na produkty pochodzące ze wspólnoty oraz zawirowań na rynku wewnętrznym spowodowanych wystąpieniem różnego rodzaju chorób, podstawowe działania ARR i innych agencji płatniczych nie zawsze są wystarczające. Z tego powodu Komisja Europejska uruchamia specjalne formy wsparcia kryzysowego, których realizatorem w Polsce jest Agencja Rynku Rolnego. W samym tylko 2014 roku trzeba było dwukrotnie sięgnąć do tych nadzwyczajnych metod wspierania rolnictwa i przetwórstwa rolno- -spożywczego. W pierwszej połowie 2014 roku, w związku z wystąpieniem na terenie Podlasia afrykańskiego pomoru świń (ASF), Agencja wypłacała pomoc producentom trzody z rejonu objętego restrykcjami. Natomiast wprowadzone embargo na wwóz na teren Federacji Rosyjskiej produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w Unii Europejskiej, USA, Norwegii i Australii spowodowało konieczność uruchomienia kryzysowego wsparcia dla producentów owoców i warzyw.

3 Oddział Terenowy w Olsztynie Od akcesji Polski do Unii Europejskiej Agencja wypłaciła beneficjentom korzystającym ze wsparcia w sektorze rolno-spożywczym kwotę 11,8 mld zł. Wydawała średniorocznie ponad 300 tys. decyzji administracyjnych dotyczących zarówno mechanizmów finansowych, jak i szeregu innych działań nieskutkujących wypłatami dla beneficjentów. Ponadto w ramach realizacji programu pomocy żywnościowej od 2004 r. przekazano ogółem 926 tys. ton artykułów spożywczych o wartości 2,4 mld zł, które każdego roku trafiały do 3,5 mln najuboższych osób. Szeroko zakrojone działania informacyjne ARR umożliwiają beneficjentom dostęp do warunków uczestnictwa w administrowanych przez ARR mechanizmach. Agencje płatnicze UE, w tym Agencja Rynku Rolnego, reagują na zmiany WPR, aby w sposób profesjonalny wspomagać zarówno sektor rolno-żywnościowy, jak i poszczególnych beneficjentów. Również okres programowania WPR na lata stawia przed Agencją Rynku Rolnego nowe zadania i nowe wymagania, które będziemy realizować, mając na uwadze interes producentów żywności i konsumentów. Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z zakresem i wynikami pracy Oddziału Terenowego ARR w Olsztynie w 2014 roku przedstawionymi w niniejszej publikacji. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych Agencja Rynku Rolnego realizuje unijne programy Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole, które oprócz wspierania konsumpcji zdrowej żywności wpływają na kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży. Zaletą tych programów jest możliwość spożywania wartościowych produktów w gronie rówieśników, co jest bardzo silnym bodźcem determinującym wybory oraz zachowania. Zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna to bardzo istotne elementy zapobiegające problemom nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków dotyczące zasad zdrowego żywienia, Olsztyn 2014 r. 1

4 Agencja Rynku Rolnego realizuje w Polsce program Mleko w szkole od przystąpienia do Unii Europejskiej. W ramach programu przedszkolaki i uczniowie spożywają mleko białe, mleko smakowe, twarożki, sery i jogurty. Produkty te otrzymują bezpłatnie lub po cenach znacznie niższych niż rynkowe. Polska plasuje się w czołówce krajów UE pod względem ilości mleka i jego przetworów spożytych w placówkach oświatowych oraz pod względem pozyskiwania środków finansowych z budżetu UE na to działanie. Od uru- Mleko w szkole chomienia programu w roku szkolnym 2004/2005 odnotowano prawie czterokrotny wzrost liczby dzieci oraz niemal trzykrotny wzrost liczby placówek oświatowych korzystających z programu w woj. warmińsko-mazurskim. W roku szkolnym 2013/14 w naszym województwie dzieci spożywało mleko i jego przetwory w 536 placówkach oświatowych uczestniczących w programie. Do końca roku szkolnego 2013/2014 uczniowie spożyli ponad 19 mln kg produktów mlecznych, co stanowiło ok. 75 mln szklanek mleka. Liczba dzieci i placówek oświatowych biorących udział w programie Mleko w szkole w woj. warmińsko-mazurskim w okresie: wrzesień 2004 r. czerwiec 2014 r. Owoce i warzywa w szkole Zainteresowanie programem Owoce i warzywa w szkole w Polsce oraz krajach członkowskich UE z roku na rok wzrasta. Uczestniczą w nim uczniowie z klas I-III szkół podstawowych, a od roku szkolnego 2014/2015 również dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanego w szkołach podstawowych. Celem programu jest propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne oraz zachęcanie dzieci do codziennego jedzenia owoców i warzyw (np. przez spożywanie, otrzymywanych bezpłatnie w ramach programu, porcji świeżych owoców i warzyw, soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych). 2

5 Oddział Terenowy w Olsztynie Liczba dzieci i placówek oświatowych uczestniczących w programie Owoce i warzywa w szkole w woj. warmińsko-mazurskim Liczba szkół uczestniczących w programie Owoce i warzywa w szkole wzrosła ze 148 w pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010 do 461 placówek w drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015, tj. ponad trzykrotnie. Zwiększyła się również liczba dzieci korzystających z udostępnianych owoców i warzyw z 15 tys. w pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/10 do blisko 53 tys. w drugim semestrze roku szkolnego 2014/15. W ramach programu w ciągu pięciu lat szkolnych 2009/ /14 wypłacono dostawcom owoców i warzyw z woj. warmińsko-mazurskiego 18 mln zł, natomiast w skali kraju na realizację tego działania 230 mln zł. Badania wykazują, że program ma wpływ nie tylko na ilość owoców i warzyw spożywanych przez dzieci, lecz także na ich wiedzę o zdrowym odżywianiu oraz na postawy rodziców związane z żywieniem dzieci. Agencja Rynku Rolnego w ramach działań edukacyjnych i promocyjnych, które są istotnym elementem obu programów, w roku 2014 zorganizowała wraz z partnerami kolejną już edycję wojewódzkiej imprezy sportowej Jem owoce, piję mleko w życiu zajdę daleko. Uczestniczyło w niej 3500 dzieci z placówek oświatowych z woj. warmińsko-mazurskiego. Projekt został również doceniony przez Komisję Europejską, która umieściła go w Katalogu najlepszych praktyk w dziedzinie komunikacji dobre przykłady projektów złożonych w latach W maju 2015 r. będzie realizowana już czwarta edycja tej imprezy. Trzecia edycja imprezy sportowej Jem owoce, piję mleko w życiu zajdę daleko, Olsztyn 2014 r. 3

6 Wsparcie producentów rolnych Zwiększenie efektywności produkcji ziarna zbóż, roślin strączkowych i ziemniaków oraz poprawa jakości żywności dzięki wykorzystaniu postępu biologicznego w rolnictwie to cel przyświecający realizacji krajowego mechanizmu dopłat do materiału siewnego. Agencja Rynku Rolnego od 2007 r. wspiera finansowo producentów rolnych poprzez rekompensowanie im części kosztów zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Największą kwotę dopłat w ramach pomocy de minimis w woj. warmińsko- -mazurskim wykorzystali rolnicy z powiatu iławskiego i nowomiejskiego. Najmniejszy udział w wykorzystaniu środków na dopłaty do materiału siewnego w roku 2014 mieli rolnicy z powiatów szczycieńskiego i gołdapskiego. W ramach administrowania mechanizmem Wsparcie rynku produktów pszczelich w roku 2013/14 zawarto z podmiotami uprawnionymi na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego 30 umów na ogólną kwotę dofinansowania 1,25 mln zł. Największe dofinansowanie Kwota dopłat w tys. Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego z podziałem na powiaty woj. warmińsko-mazurskiego w 2014 r. Producenci korzystający z możliwości dofinansowania materiału siewnego wprowadzają do uprawy nowe odmiany, które charakteryzują się lepszą odpornością na czynniki chorobotwórcze oraz wyższą wydajnością i jakością uzyskiwanych plonów. Ogólna kwota dopłat do materiału siewnego przekazana rolnikom woj. warmińsko- -mazurskiego wyniosła ponad 36 mln zł. dotyczyło zakupu leków przeciw warrozie, zakupu sprzętu pszczelarskiego oraz zakupu matek pszczelich i odkładów. W związku z embargiem na wwóz produktów rolno-spożywczych z krajów Unii Europejskiej, nałożonym przez Federację Rosyjską w 2014 roku, polscy producenci stanęli przed poważnym problemem dotyczącym zbytu swoich produktów. Komisja Europejska 4

7 Oddział Terenowy w Olsztynie uruchomiła wsparcie dla producentów owoców i warzyw w wysokości 125 mln euro. Pomoc ta była przeznaczona dla producentów z całej Europy. Z pierwszej transzy pomocy w województwie warmińsko-mazurskim skorzystało 10 producentów warzyw i owoców. W ramach działania wycofano z rynku na bezpłatną dystrybucję do organizacji charytatywnych oraz innych jednostek uprawnionych ponad 80 ton głównie jabłek i pomidorów oraz w formie niezbierania produktów z powierzchni 46 hektarów upraw polowych i pod osłonami o łącznej masie 2300 ton. Producenci warzyw i owoców z Warmii i Mazur, którzy złożyli wnioski w ramach pierwszej transzy pomocy, otrzymali wsparcie w kwocie 364 tys. zł. Dostarczanie żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej Europejski Program Pomocy Żywnościowej był realizowany przez Agencję Rynku Rolnego od akcesji Polski do Unii Europejskiej. W nowej pespektywie budżetowej zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 223/2014 ustąpił on miejsca Europejskiemu Funduszowi Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W Polsce jego cele są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Organizacje charytatywne: Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej, z którymi ARR podpisała umowy, będą za pośrednictwem regionalnych i lokalnych partnerów rozdzielać potrzebującym artykuły spożywcze i produkty żywnościowe dostarczone im przez Agencję Rynku Rolnego. Z pomocy skorzysta ok. 2,5 mln osób w najtrudniejszej sy tuacji, spełniających określone warunki i kryteria dochodowe przede wszystkim osoby i rodziny korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej. Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa finansowana jest w 85% ze środków UE i w 15% z polskiego budżetu. W ramach programu poza artykułami żywnościowymi dla beneficjentów przewidziane są również działania towarzyszące mające na celu m.in. aktywizację osób w przeciwdziałaniu deprywacji materialnej czy wzmacnianie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 5

8 Promocja żywności Ograniczanie bezpośrednich działań interwencyjnych na rynkach produktów rolnych oraz liberalizacja handlu międzynarodowego w ramach porozumień WTO już od kilku lat wymagały od administracji publicznej wsparcia rodzimych przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych rynków zbytu. Afrykański pomór świń (ASF), który dotarł w ubiegłym roku do Polski i krajów bałtyckich oraz rosyjskie embargo na produkty rolno-spożywcze wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej jeszcze mocniej pokazały, że taka pomoc jest wręcz niezbędna. Stąd też działania wspierające promocję polskiej żywności na wewnętrznym wspólnotowym rynku oraz poza granicami UE wyrastają na główny obok płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej motor rozwoju polskiego rolnictwa. Pomimo wspomnianych trudności wartość polskiego eksportu w 2014 roku przekroczyła 21,3 mld euro, a dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi wyniosło rekordowe 6,5 mld euro. Działania Agencji Rynku Rolnego wspierające promocję rodzimej żywności to: 1. Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych (kampanie branżowe). Od 2004 roku na realizację 29 kampanii wydatkowano ponad 182 mln zł. W samym tylko 2014 roku współfinansowano 13 branżowych kampanii promocyjno-informacyjnych. 2. Obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Gąsek staropolski na stoisku podczas regionalnego finału konkursów Smak Warmii, Mazur i Powiśla, Lidzbark Warmiński 2014 r. Realizacja działań wspierających promocję spożywczych produktów rynkowych wiąże się z potrzebą pozyskiwania stosownych środków, które zgodnie z ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych wpłacane są przez przedsiębiorców na odrębne dla każdego funduszu konta prowadzone przez Agencję Rynku Rolnego. Ze zgromadzonych środków na promocję mogą korzystać ogólnokrajowe związki i organizacje branżowe. Z dziewięciu obsługiwanych przez ARR funduszy promocji produktów rolno- -spożywczych wypłacono do końca 2014 roku kwotę ok. 290,4 mln zł. Na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego zarejestrowanych jest 248 przedsiębiorców. Złożone w olsztyńskim Oddziale Terenowym deklaracje wpłat objęły w 2014 roku kwotę ponad 3,7 mln zł. 3. Działanie 133 Działania promocyjne i informacyjne w ramach PROW Skierowane jest ono do grup producentów żywności wytwarzanej w uznanych systemach jakości: 6

9 Oddział Terenowy w Olsztynie wspólnotowych: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Rolnictwo ekologiczne, krajowych: Integrowana Produkcja IP, Jakość Tradycja i Quality Meat Program QMP. W ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata przewidziana jest kontynuacja wsparcia, jako jedno z dwóch poddziałań działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Przedsiębiorcy zainteresowani tą formą wparcia będą mogli składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego po wejściu w życie stosownych aktów prawnych i ogłoszeniu naboru do tego poddziałania. Promocja eksportu polskich produktów na rynkach zagranicznych. ARR odpowiadała w 2014 roku za organizację polskich stoisk podczas najważniejszych imprez targowych na całym świecie, w tym m.in w: Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosji, Hongkongu, Chinach, Algierii, Kanadzie, Niemczech i we Francji. Promocja żywności wysokiej jakości na rynku krajowym. W ubiegłym roku Oddział Terenowy w Olsztynie aktywnie uczestniczył razem z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego w wydarzeniach z Kalendarza imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną, regionalną i lokalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2014 roku, które odbywały się w różnych miastach naszego regionu. 4. Działania ustawowe w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych, w szczególności produktów rolnictwa ekologicznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz innych wytwarzanych w ramach uznanych systemów gwarantowanej jakości żywności. Programy, które są realizowane w tym segmencie wsparcia, można podzielić na dwa główne kierunki: Dyrektor OT w Olsztynie Andrzej Milkiewicz wręcza nagrody laureatom III edycji konkursu Skarby Europy zaklęte w szkle, Olsztyn 2014 r. Zajęcia dla uczniów szkół o profilu rolniczym w Laboratorium Zwierzęcym Katedry Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014 r. W 2014 roku OT ARR w Olsztynie brał również czynny udział w wydarzeniach promocyjnych organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą i Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izbę Gospodarczą. We wrześniu ubiegłego roku OT w Olsztynie przeprowadził na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 7

10 agroturystyczne. Celem warsztatów było przekazanie wiedzy o wykorzystaniu lokalnych surowców, w tym także wyprodukowanych we własnym gospodarstwie, do sporządzania regionalnych i tradycyjnych potraw dla turystów. Warsztaty kulinarne dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, Brożówka 2014 r. w Olsztynie zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół o profilu rolniczym z Dobrocina, Karolewa, Ostródy i Smolajn na temat wartości kulinarnej i wykorzystania produktów wytwarzanych z mięsa oraz mleka owiec i kóz. Podczas zajęć młodzież miała okazję nie tylko wysłuchać wykładu, lecz także zobaczyć żywe zwierzęta w Laboratorium Zwierzęcym Katedry Hodowli Owiec i Kóz oraz dokonać degustacji i poznać walory smakowe produktów kozich i owczych. W szkołach gastronomicznych w Olsztynie, Elblągu, Szczytnie i Ełku przeprowadziliśmy w 2014 roku zajęcia dla nauczycieli, uczniów i rodziców poświęcone praktycznemu wykorzystaniu w gastronomii i gospodarstwie domowym drobiu pływającego. Wykłady oraz pokazy kulinarne wykorzystujące kaczki i gęsi do przyrządzania tradycyjnych potraw według regionalnych przepisów przeprowadzone zostały przez mistrza sztuki kulinarnej Łukasza Konika. W październiku ubiegłego roku na terenie dwóch gospodarstw agroturystycznych w Brożówce i Zastawnie OT w Olsztynie zorganizował warsztaty dla osób prowadzących gospodarstwa 8 Jak ciekawe i smaczne potrawy można przygotować z owoców i warzyw mogły się przekonać dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Olsztynie podczas zorganizowanych przez OT w Olsztynie warsztatów, w trakcie których przedszkolaki z najstarszych grup samodzielnie przyrządzały sałatki, soki oraz gofry szpinakowe z owocami. W 2015 r. Oddział Terenowy w Olsztynie zamierza kontynuować działania na rzecz promocji żywności tradycyjnej i regionalnej. W związku z tym ARR zorganizuje pokazy kulinarne podczas V Ogólnopolskiego Festiwalu Serów Farmerskich i Tradycyjnych w Lidzbarku Warmińskim oraz finału Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla na Zamku w Olsztynie. Przeprowadzi również zajęcia dla uczniów szkół rolniczych na temat wartości kulinarnej i wykorzystania produktów wytwarzanych z mięsa i mleka owiec i kóz oraz ryb. Jesienią 2015 r. odbędą się także warsztaty kulinarne dla uczniów, rodziców Pokaz kulinarny w szkole gastronomicznej dot. przyrządzaniatradycyjnych potraw z kaczek i gęsi według regionalnych przepisów, Szczytno 2014 r.

11 Oddział Terenowy w Olsztynie i nauczycieli zawodu szkół gastronomicznych i rolniczych z kierunkiem gastronomicznym oraz warsztaty kulinarne dla osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. Pojawimy się również w przedszkolach, aby najmłodsi mogli poznać tajniki zdrowego odżywiania. Wzorem lat ubiegłych OT w Olsztynie wesprze finał X edycji konkursu Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy, finał regionalny konkursów Smak Warmii, Mazur i Powiśla, finał IV edycji konkursu Skarby Europy zaklęte w szkle a także Międzyszkolny Ogólnopolski Konkurs Kulinarny Smaki Wsi, który już po raz czwarty odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Działania informacyjne Wśród zadań Agencji Rynku Rolnego jest efektywne przekazywanie informacji o zakresie programów i działań ARR skierowanych do jej obecnych i przyszłych beneficjentów. Stąd ważne jest, aby we właściwym czasie i w zrozumiały sposób adresaci uzyskali wiedzę o tym, jakie działania należy podjąć, by zostać uczestnikiem mechanizmów administrowanych przez ARR. Oddział Terenowy ARR w Olsztynie uczestniczy w różnych spotkaniach z producentami rolnymi, które odbywają się na terenie woj. warmińsko- -mazurskiego. OT organizuje także konferencje, seminaria i szkolenia, podczas których uruchamia stoiska informacyjno-konsultacyjne. Ze względu na duże rozproszenie beneficjentów Agencji informacje dotyczące działań ARR przekazywane są także za pośrednictwem radia, lokalnej telewizji i prasy. W ramach współpracy z placówkami oświatowymi Oddział Terenowy w Olsztynie organizuje spotkania informacyjne z młodzieżą szkół o profilu rolniczym i gastronomicznym. Główną grupę słuchaczy stanowią uczniowie Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie i Karolewie. Stoisko informacyjne OT ARR podczas Targów Rolnych Agro-Power Mazury, Ostróda 2014 r. Spotkanie informacyjne w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Dobrocin 2014 r.

12 Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego Centrala ul. Nowy Świat 6/ Warszawa ul. Partyzantów 1/ Olsztyn Dyrektor Andrzej Milkiewicz tel Sekretariat: tel faks Sekcje: Sekcja Finansowo-Księgowa tel Sekcja Administracji tel Stanowisko ds. Teleinformatyki tel Sekcja Kontroli Technicznych tel Sekcja Interwencji tel Sekcja Kwotowania Produkcji Mleka tel Sekcja Informacji i Promocji tel Stanowisko ds. Obsługi Prawnej tel Telefoniczny Punkt Informacyjny od lipca 2015 r. zmiana siedziby: ul. Karolkowa Warszawa ARR kwiecień 2015 ISBN Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, że publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej 10 do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury.

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo!

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Już 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa w celu stabilizowania rynku rolno-żywnościowego i wspierania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie 2014 Szanowni Państwo, już od 24 lat Agencja Rynku Rolnego prowadzi w interesie producentów i konsumentów działania na rzecz stabilizacji polskiego rynku

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi 1 Województwo łódzkie ma typowo rolniczy charakter. Bazą produkcji rolniczej jest 1,25 mln ha użytków rolnych, które stanowią 68,8%

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach został utworzony w grudniu 2002 r. Obecnie w jego działalności wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie obejmuje swym działaniem obszar województwa mazowieckiego. Jest to największe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu 1 Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie 1 Festiwal smaku, Lublin, wrzesień 2014 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie obejmuje swoim działaniem obszar

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r.

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r. MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 8 grudnia 2017 r. Cel regulacji Wzmocnienie pozycji producenta rolnego Wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych Poprawa

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Informacje o regionie Województwo śląskie usytuowane jest w południowej części Polski i zajmuje powierzchnię 12,3 tys.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie 1 W województwie zachodniopomorskim użytki rolne zajmują ponad 966 tys. ha. W 2014 r. na obszarze województwa zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Województwo

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie 1 Informacje o regionie Województwo małopolskie charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i warunków klimatycznych.

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE WPR W POLSCE

FINANSOWANIE WPR W POLSCE FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR. Szklanka mleka Mleko element zdrowego odżywiania Mleko jest najbardziej naturalnym pokarmem. Dostarcza organizmowi składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji. Należą do nich, obok białka, tłuszczów

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66 Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu Informacje o regionie Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020

Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 Warunki przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości objętego PROW 2014-2020 1. W ramach poddziałania pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo,

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 2014 Informacje o regionie Województwo zachodniopomorskie położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka Nowa pomoc dla rolników UE - 500 mln euro na rynek mleka Komisja Europejska przedstawiła 18 lipca 2016 roku pakiet pomocowy o wartości 500 mln euro, adresowany do rolników dotkniętych kryzysem, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie 1 Informacje o regionie Województwo podkarpackie jest najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych oraz pokazów kulinarnych dotyczących produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz zasad zdrowego żywienia Numer ogłoszenia: 98060-2015; data

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości Autor: Tomasz Solis r.

Produkt lokalny i tradycyjny szansą na rozwój przedsiębiorczości Autor: Tomasz Solis r. Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska "Mechanizmy WPR" 1

Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów. Dr Aneta Jarosz-Angowska Mechanizmy WPR 1 Mechanizmy i systemy regulacji rynku owoców i warzyw oraz ich przetworów "Mechanizmy WPR" 1 Mechanizmy WPR w sektorze owoców i warzyw: polityka wspierania cen dla producentów, ochrona rynku Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi 2014 Informacje o regionie Województwo łódzkie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km², którą zamieszkuje prawie 2,7 mln mieszkańców (6,92% ludności Polski).

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 2 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych. Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Agencję Rynku Rolnego.

Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych. Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Agencję Rynku Rolnego. Branżowy program promocji polskich specjalności żywnościowych. Pozostałe działania promocyjne realizowane przez Agencję. Agnieszka Rembisz Warszawa, 28 maja 2014 r. 1 1. 9 Funduszy Promocji (Komisje Zarządzające)

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ..

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ.. Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.... 10 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ.. 20 1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego...... 20 1.2. Struktura organizacyjna Agencji

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po RR.po

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po RR.po Warszawa, dnia 07 czerwca 2017 maja 2017 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Krzysztof Jurgiel Znak sprawy:rr.po.058.5.2017 RR.po.058.5.2017 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP W odpowiedzi na interpelację

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR

Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR 2014-2020 Konspekt prezentacji 1. Bieżąca sytuacja na rynku mięsa drobiowego a) poziom cen b) produkcja c) handel zagraniczny 2. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich

Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ...

AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ... Spis treści SPIS TREŚCI STRESZCZENIE..... 9 1. AGENCJA RYNKU ROLNEGO AGENCJĄ PŁATNICZĄ... 20 1.1. Status prawny i zakres działalności Agencji Rynku Rolnego...... 20 1.2. Struktura organizacyjna Agencji

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Informacje o regionie Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 182 km². Ludność tego województwa stanowi 8,6% populacji kraju. Pod względem

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Ceny skupu mleka Według danych GUS w listopadzie 2013 r. krajowe ceny skupu mleka osiągnęły poziom 150,03 zł/hl. Były one o 5% wyższe niż w październiku br.

Bardziej szczegółowo

Dziś, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozpoczęła się jedna z największych imprez targowych poświęconych żywności Polagra Food.

Dziś, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozpoczęła się jedna z największych imprez targowych poświęconych żywności Polagra Food. 2015-09-21 10:00 MRiRW: o handlu i współpracy z Chinami w Poznaniu (komunikat) - MRiRW informuje: Dziś, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, rozpoczęła się jedna z największych imprez targowych

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Białymstoku Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Białymstoku 1 Informacje o regionie Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Obejmuje obszar 20 187,02

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PROGRAM. owoce i warzywa. w szkole JULKA

EUROPEJSKI PROGRAM. owoce i warzywa. w szkole JULKA EUROPEJSKI PROGRAM owoce i warzywa w szkole JULKA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Owoce i warzywa w szkole PROGRAM OWOCE I WARZYWA NARZĘDZIE DLA SZKÓŁ OWOCE I

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich W drugim tygodniu lipca 2014 r. na rynku krajowym odnotowano wzrost cen masła. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole i jego ocena

Program Owoce w szkole i jego ocena Program Owoce w szkole i jego ocena Warszawa, marzec 2012 Od roku szkolnego 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego administruje programem Wspólnej Polityki Rolnej Owoce w szkole Obecnie trwa trzeci rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIA. Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013

PODSUMOWANIA. Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013 Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013 PODSUMOWANIA Liczba kontroli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wykonuje kontrole ex-post zgodnie z art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 1 Agencja Rynku Rolnego powstała w 1990 roku. Obecnie jest unijną agencją płatniczą i administruje mechanizmami finansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór?

Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór? .pl https://www..pl Przetwórstwo i marketing: kiedy rozpoczyna się nabór? Autor: Elżbieta Sulima Data: 17 sierpnia 2016 Kiedy rozpoczyna się nabór na działanie Przetwórstwo i marketing i jakie warunki

Bardziej szczegółowo

Programy grantowe i edukacyjne zdrowego odżywiania dla szkół

Programy grantowe i edukacyjne zdrowego odżywiania dla szkół Zdrowa szkoła. Programy grantowe i edukacyjne zdrowego odżywiania dla szkół Programy dożywiania Owoce i warzywa w szkole Koordynator krajowy: Agencja Rynku Rolnego Program Owoce i warzywa w szkole jest

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny artykułów mleczarskich Na rynku krajowym w trzecim tygodniu października br. nadal taniało masło w blokach i pełne mleko w proszku. Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 września 2014 r. Poz. 1190 R O ZP O R ZĄ D ZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 4 września 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

8803/16 dh/nj/mm 1 DGB 1A

8803/16 dh/nj/mm 1 DGB 1A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2016 r. (OR. en) 8803/16 AGRI 256 AGRIFIN 53 AGRIORG 40 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Rada Sytuacja na rynku i środki wsparcia Bieżące informacje

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo