Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie"

Transkrypt

1 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

2 Informacje o regionie Województwo lubelskie jest trzecim co do wielkości województwem w kraju zajmuje obszar ponad 25 tys. km2. Zamieszkane jest przez 2,17 mln osób, z tego 53,6% na obszarach wiejskich. Stolicą województwa jest Lublin, największe miasto wschodniej Polski, pełniące rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. Jest to też znaczący ośrodek akademicki z rozwiniętym zapleczem naukowo-badawczym. Do dużych miast należą także: Biała Podlaska, Zamość, Chełm i Puławy. Lubelszczyzna jest jednym z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Obszary wiejskie zajmują 96,2% powierzchni, a 71,8% jest związanych z działalnością rolniczą. Dobre gleby i nieskażone powietrze umożliwiają wytwarzanie ekologicznej żywności. Nasze województwo przoduje w produkcji upraw rolniczych i sadowniczych. Ponadto jest liderem w produkcji owoców z krzewów i plantacji jagodowych, co zapewnia ponad połowę krajowych zbiorów tych owoców. Z Lubelskiego pochodzi 83,6% krajowej produkcji malin, 56,6% porzeczek i 30,7% agrestu. Województwo zajmuje 2 miejsce (30,3% krajowej produkcji) pod względem zbiorów truskawek. Lubelszczyzna jest także jednym z największych dostawców zbóż stąd pochodzi 9,7% zbiorów krajowych (2 miejsce w kraju), owoców z drzew 17,3% (2 miejsce), buraków cukrowych 14,6% (3 miejsce) oraz warzyw gruntowych 11,1% (5 miejsce). Takie zaplecze sprzyja rozwojowi przemysłu spożywczego: owocowo-warzywnego, młynarskiego, mleczarskiego, mięsnego, piwowarskiego, spirytusowego, cukrowniczego i tytoniowego. Województwo lubelskie to także uznane zagłębie pszczelarskie i zielarskie. Wyroby lubelskich producentów są bardzo poszukiwane na rynkach krajowych i europejskich.

3 W 2013 r. Oddział Terenowy (OT) Agencji Rynku Rolnego w Lublinie realizował następujące mechanizmy: kwotowanie produkcji mleka, dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego, interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż oraz programy Owoce w szkole i Mleko w szkole (do 2013 r. występujący pod nazwą Szklanka mleka ). Oddział zajmował się także: przyjmowaniem deklaracji i płatności na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, monitorowaniem sytuacji na wybranych rynkach rolnych, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, dotyczącymi realizowanych mechanizmów wspólnej polityki rolnej i krajowych, promocją systemów żywności wysokiej jakości oraz przeprowadzaniem kontroli realizacji mechanizmów administrowanych przez OT. Pracownicy Sekcji Kontroli Technicznych nadzorują również dostawy do magazynów organizacji charytatywnych produktów przeznaczonych dla najuboższej ludności. Obsługa mechanizmów wspólnej polityki rolnej i krajowych przez OT ARR w Lublinie wiąże się z przyjmowaniem dużej liczby wniosków od beneficjentów. W ubiegłym roku prowadziliśmy korespondencję z prawie 32 tys. beneficjentów (28% więcej niż w roku 2012). Na koniec 2013 r. zarejestrowanych było ponad 75 tys. przedsiębiorców i innych beneficjentów, z którymi współpracuje OT ARR w Lublinie. Tylko w ostatnim roku przybyło ponad tysiąc nowych uczestników mechanizmów. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 1

4 Dopłaty do materiału siewnego Coraz więcej producentów docenia korzyści wynikające ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wykorzystywaniem do siewu lub sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego jest pomoc de minimis, w ramach której ARR od 2007 roku dopłaca rolnikom do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem kwalifikowanym. Dopłata ta dla jednego gospodarstwa nie mogła przekroczyć kwoty 7500 euro na przestrzeni 3 lat obrotowych. Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów i wynoszą: 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych, 160 zł w przypadku roślin strączkowych, 500 zł w przypadku ziemniaków. W 2013 r. do OT ARR w Lublinie wpłynęło 3981 wniosków o dopłaty. Pomoc w wysokości 3,7 mln zł otrzymało 3912 beneficjentów. Dopłat udzielono do ponad 35,4 tys. ha upraw. Od 15 stycznia do 25 czerwca danego roku kalendarzowego można składać wnioski o dopłaty dotyczące materiału siewnego zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca do 15 czerwca. 2 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

5 Kwotowanie produkcji mleka Województwo lubelskie zajmuje czwarte miejsce w Polsce pod względem liczby zarejestrowanych dostawców hurtowych i siódme miejsce pod względem przysługujących im kwot indywidualnych. Najwięcej dostawców w woj. lubelskim jest w powiecie zamojskim prawie 13%, natomiast najwięcej kwoty indywidualnej posiadają producenci z powiatu łukowskiego ok. 20,6%. Liczbę dostawców hurtowych w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego wraz z posiadanymi kwotami indywidualnymi i zmianami w porównaniu do ubiegłego roku obrazuje poniższa tabela. W minionym roku liczba producentów mleka w województwie lubelskim zmniejszyła się ok. 10% (1504 dostawców), natomiast wielkość średniej kwoty przypadającej na producenta wzrosła o ponad 3,9 tys. kg, co stanowi prawie 10,4%. Największy wzrost średniej KI przypadającej na dostawcę hurtowego odnotowano w powiatach: ryckim 9444 kg, łukowskim 8226 kg i chełmskim 7284 kg. Posiadana przez producentów z woj. lubelskiego kwota indywidualna zmniejszyła się w ciągu roku o niespełna 0,8% (ok. 4,5 mln kg); największy spadek odnotowano w powiatach: hrubieszowskim (ok. 1,5 mln kg), lubelskim ok. (1,3 mln kg) i biłgorajskim (ok. 1,1 mln kg). W czterech powiatach odnotowano wzrost posiadanej kwoty indywidualnej, najwięcej w powiecie łukowskim o ponad 3 mln kg, w powiecie ryckim ok. 0,48 mln kg i w powiecie radzyńskim ok. 0,47 mln kg. Na obszarze OT ARR w Lublinie swoją siedzibę posiada 29 podmiotów skupujących z tego: 10 spółdzielni mleczarskich, 5 spółek prawa handlowego oraz 14 osób fizycznych. Dostawcy z terenu woj. lubelskiego realizowali dostawy mleka do 48 podmiotów skupujących. Najliczniejszą grupą producentów są dostawcy do spółdzielni mleczarskich. W roku kwotowym 2013/2014 do tutejszego oddziału zostało złożonych 1816 wniosków o przyznanie KI z rezerwy. Po ustaleniu współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku 2013/2014 w wysokości 0,3247 zostało wydanych 1372 pozytywnych decyzji na ogólną kwotę ok. 5,4 mln kg. Liczba dostawców hurtowych i bezpośrednich (stan na r.) OT ARR Lublin Polska % udział w kraju Miejsce w kraju Liczba dostawców hurtowych ,62 4 Wielkość KI dysponowanej przez dostawców hurtowych (mln kg) 558, ,93 5,64 7 Średnia KI/dostawcę hurtowego (tys. kg) 41,81 71,3-13 Liczba dostawców bezpośrednich ,26 14 Wielkość KI dysponowanej przez dostawców bezpośrednich (mln kg) 1, ,81 15 Średnia KI/dostawcę bezpośredniego (tys. kg) 5,25 6,55 14 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 3

6 Dostawcy hurtowi i kwoty indywidualne w podziale na powiaty w woj. lubelskim Powiaty Liczba dostawców hurtowych % Wielkość dysponowanej KI [mln kg] % Wielkość dysponowanej KI na jednego dostawcę [tys. kg] bialski + m. Biała Podlaska 635 4,76 47,39 8,49 74,6 biłgorajski ,60 18,54 3,32 14,5 chełmski + m. Chełm 261 1,96 18,57 3,33 71,2 hrubieszowski 777 5,82 26,89 4,82 34,6 janowski ,68 7,30 1,31 7,1 krasnostawski 802 6,01 25,63 4,59 32,0 kraśnicki 572 4,28 13,55 2,43 23,7 lubartowski 616 4,61 21,45 3,84 34,8 lubelski + m. Lublin ,19 58,36 10,45 53,4 łęczyński 257 1,93 17,08 3,06 66,5 łukowski ,65 114,82 20,57 80,7 opolski 148 1,11 2,09 0,38 14,2 parczewski 113 0,85 9,26 1,66 82,0 puławski 328 2,46 15,24 2,73 46,5 radzyński 426 3,19 36,48 6,54 85,6 rycki 672 5,03 36,65 6,57 54,5 świdnicki 198 1,48 9,36 1,68 47,3 tomaszowski 769 5,76 23,13 4,14 30,1 włodawski 230 1,72 20,44 3,66 88,9 zamojski + m. Zamość ,91 35,92 6,44 20,8 Ogółem ,00 558,17 100,00 41,8 Z uwagi na bardzo dobrą sytuację na rynku mleka w roku kwotowym 2013/2014 (duży eksport produktów mleczarskich, wysokie ceny skupu mleka) odnotowano dużą dynamikę skupu mleka (po 10 miesiącach wzrost o 1,77%). Polska przekroczyła w minionym roku kwotowym kwotę krajową, co skutkuje koniecznością poniesienia sankcji finansowych przez producentów, którzy przekroczyli posiadane kwoty indywidualne. Tuż przed zakończeniem tego roku kwotowego dużym zainteresowaniem producentów cieszyły się transakcje zbycia i oddania w używanie kwot indywidualnych. Do OT ARR w Lublinie wpłynęło ok. 700 wniosków w sprawie zatwierdzenie umowy oddania w używanie KI i ponad 2000 wniosków w sprawie zatwierdzenie umowy zbycia KI. 4 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

7 Pakiet mleczny W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego od 1 kwietnia 2015 r. nastąpi zniesienie systemu kwotowania produkcji mleka. Reguły, jakie mają obowiązywać na rynku mleka, Rada UE zawarła w rozporządzeniu zwanym pakietem mlecznym i zobowiązała państwa członkowskie do uwzględnienia ich w prawodawstwie poszczególnych krajów. Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku, wdrażająca do polskiego prawa unijne regulacje dotyczące sektora mleka i przetworów mlecznych, weszła w życie 14 listopada 2013 r. Umożliwia ona m.in. negocjowanie umów na dostawy mleka do zakładów mleczarskich przez uznane przez Agencję Rynku Rolnego organizacje producentów mleka i przetworów mlecznych lub ich zrzeszenia w imieniu należących do nich rolników. Wzmacnia to pozycję producentów mleka, co pomoże im uzyskać korzystniejsze ceny za dostarczany surowiec. Ustawa określa szczegółowy tryb ubiegania się o uznanie przez Agencję Rynku Rolnego organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz kryteriów ich uznawania, w tym m.in. minimalną liczbę członków (20 osób), którzy wytwarzają i wprowadzają do obrotu rocznie nie mniej niż 2 mln kilogramów mleka lub przetworów mlecznych w ekwiwalencie mleka. Pakiet mleczny po zniesieniu kwot mlecznych w 2015 r. ma za zadanie: wprowadzić mechanizmy osłonowe dla gospodarstw po likwidacji kwotowania produkcji mleka w UE, zwiększyć siłę przetargową producentów mleka tak, aby zapewnić im właściwe ceny za surowe mleko w zgodzie z przepisami o konkurencji oraz wspomóc ich po wygaśnięciu kwot mlecznych w 2015 r., podbudować pozycję producentów mleka w łańcuchu dostaw i utrzymać równowagę całego sektora, przy jednoczesnym zwiększeniu orientacji prorynkowej. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 5

8 Program Mleko w szkole Agencja Rynku Rolnego udziela dopłat do spożycia mleka i jego przetworów w placówkach oświatowych już 10 lat. Dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz młodzież w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych) mogą pić mleko i spożywać jego przetwory po obniżonych cenach. Każdego dnia dziecko uczęszczające do placówki oświatowej może otrzymać 0,25 l mleka lub przetworu mlecznego (objętego dopłatą) po cenach niższych niż rynkowe i nieprzekraczających cen maksymalnych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok szkolny. Program cieszy się popularnością w szkołach podstawowych uczestniczy w nim ponad 88% placówek w kraju. W szkołach tych dzieci otrzymują 3 razy w tygodniu produkty mleczne z dopłatą krajową w tym: bezpłat- nie mleko lub po obniżonych cenach mleko smakowe, jogurty i inne przetwory mleczne. W województwie lubelskim najwięcej szkół podstawowych korzysta z programu w powiatach: zamojskim (100 %), puławskim (98 %) i lubartowskim (96 %). W roku szkolnym 2012/2013 do placówek szkolnych naszego województwa mleko i przetwory mleczne dostarczało 6 dostawców zarejestrowanych w OT ARR w Lublinie. Uczestnicy programu otrzymali ponad 5,5 mln litrów ton mleka i produktów mlecznych. OT ARR w Lublinie wypłacił dostawcom tych produktów prawie 10,9 mln zł. Udział szkół podstawowych w programie Mleko w szkole z podziałam na powiaty (w %) bialski chełmski janowski kraśnicki lubelski łukowski parczewski radzyński świdnicki włodawski biłgorajski hrubiesz. krasnostaw. lubartow. łęczyński opolski puławski rycki tomaszowski zamojski 6 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

9 Owoce w szkole Program Owoce w szkole wprowadzony od roku szkolnego 2009/2010 skierowany jest do dzieci z klas I III, uczęszczających do szkół podstawowych. W ramach programu bezpłatnie udostępniane są uczniom świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), świeże warzywa (marchew, rzodkiewka, papryka słodka) oraz przetwory (soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne). Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Nadrzędnym celem programu jest zmiana przyzwyczajeń żywieniowych dzieci i zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, a także upowszechnianie zasad zdrowego żywienia dzięki różnego rodzaju szkoleniom i działaniom edukacyjnym, realizowanym wśród dzieci w placówkach oświatowych. Systematycznie rośnie liczba szkół i uczniów biorących udział w programie. W województwie lubelskim w roku szkolnym 2013/14 uczestniczą w nim 734 szkoły podstawowe, tj. 73,3% wszystkich uprawnionych szkół; najwięcej w powiatach: zamojskim grodzkim (100%), bialskim (94%) i lubartowskim (93%). Liczba szkół i uczniów biorących udział w programie Owoce w szkole w latach w woj. lubelskim ARR OT Lublin ARR OT Lublin / / / / / / / / / / 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 7

10 Wsparcie rynku produktów pszczelich Agencja Rynku Rolnego udziela wsparcia pszczelarzom na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Program obejmuje związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producentów rolnych w zakresie działalności pszcze- larskiej oraz instytuty badawcze zajmujące się pszczelarstwem. W województwie lubelskim związki pszczelarskie wykorzystały unijne dofinansowanie do: przeprowadzenia szkoleń, zakupu leków do zwalczania warrozy, zakupu pszczół, analizy jakości miodu, zakupu lawet do przewozu uli oraz do zakupu sprzętu pszczelarskiego. Na Lubelszczyźnie najwyższym dofinansowaniem objęte były działania dotyczące zakupu leków do zwalczania warrozy i do zakupu sprzętu. W sezonie 2013/2014 w województwie lubelskim zrealizowanych zostało 37 projektów o wartości ponad 2,6 mln zł. Wnioski złożone w sezonach 2011/12, 2012/13 i 2013/14 przez związki pszczelarzy w woj. lubelskim Przedmiot wsparcia Projekty rozliczone w sezonie 2011/2012 Liczba Wartość brutto (w zł) Projekty rozliczone w sezonie 2012/2013 Liczba Wartość brutto (w zł) Projekty rozliczone w sezonie 2013/2014 Liczba Wartość brutto (w zł) Szkolenia Zakup leków do zwalczania warrozy Zakup lawet do przewozu uli Analizy jakości miodu Zakup pszczół Zakup sprzętu pszczelarskiego Ogółem Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

11 Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej Program ten jest realizowany w Polsce od 2004 r. Dystrybucja żywności odbywa się poprzez uprawnione organizacje charytatywne. W województwie lubelskim są to: Caritas Polska, Banki Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Dzięki tym instytucjom w 2013 r. zostały przekazane najuboższym osobom z województwa lubelskiego następujące artykuły: mleko UHT, mąka pszenna, makaron świderki, ryż biały, kasza gryczana, płatki kukurydziane, herbatniki, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, cukier biały, mielonka wieprzowa, klopsiki w sosie pomidorowym, olej rzepakowy, ser podpuszczkowy dojrzewający, ser topiony. Łącznie w 2013 r. przekazano lubelskim organizacjom charytatywnym ponad 3707 ton artykułów spożywczych. Działania kontrolne Pracownicy Sekcji Kontroli Technicznych Oddziału Terenowego ARR w Lublinie posiadają uprawnienia do przeprowadzania kontroli wszystkich mechanizmów administrowanych przez Agencję. Raporty z kontroli stanowią podstawę realizacji płatności przez właściwe komórki organizacyjne Agencji. W 2013 r. pracownicy Oddziału Terenowego ARR w Lublinie przeprowadzili 1454 kontrole. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 9

12 Fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych Ustawa o funduszach promocji (z 2009 r.) dała uprawnienia Agencji Rynku Rolnego do przyjmowania od podmiotów deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Podmioty te naliczają odpowiednie kwoty i wpłacają je na wyodrębnione konta funduszy. Zgromadzone środki przeznaczane są na promocję produktów branżowych i prowadzenie różnorodnych działań informacyjnych. Podobnie jak w poprzednich latach do OT ARR w Lublinie najwięcej deklaracji wpłynęło na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw oraz Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Najwyższe kwoty zasiliły Fundusz Promocji Owoców i Warzyw oraz Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego. Ogółem w 2013 r. w woj. lubelskim zostało złożonych 2733 deklaracji (tj. o 8% więcej niż w 2012 r.), opiewających na ponad 2 mln zł. Zestawienie liczby deklaracji i wpłat na fundusze promocji w OT ARR Lublin Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego 118 / zł Fundusz Promocji Mięsa Wołowego 87 / zł Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych 207 / zł Fundusz Promocji Owoców i Warzyw 2176 / zł Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego 38 / zł Fundusz Promocji Ryb 87 / zł Fundusz Promocji Mięsa Końskiego 11 / 47 zł Fundusz Promocji Mięsa Owczego 9 / 20 zł 10 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

13 Działania informacyjne i promocyjne Festiwal smaku w Lublinie, wrzesień 2013 r. W działalności Agencji Rynku Rolnego coraz większą rolę odgrywają działania informacyjne i promocyjne obejmujące żywność tradycyjną ekologiczną i systemy żywności wysokiej jakości. Pracownicy Oddziału uczestniczą w spotkaniach informacyjnych, festynach i targach promujących żywność tradycyjną, lokalną i ekologiczną. Tego typu działania promocyjne wspierają rodzimych wytwórców na Lubelszczyźnie i w znacznym stopniu wpływają na poprawę atrakcyjności terenów wiejskich, w tym także na rozwój agroturystyki. Dzień zdrowia z programem Owoce w szkole w Szkole Podstawowej w Bychawie, wrzesień 2013 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 11

14 Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Doradztwa Rolniczego w Grabanowie, czerwiec 2013 r. Od kilku lat OT ARR w Lublinie ściśle współpracuje z Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi w promowaniu wśród dzieci i młodzieży zasad właściwego odżywiania się i zdrowego stylu życia. W ramach programu Owoce w szkole działania ARR i Sanepid-u wzajemnie się uzupełniają i mają poparcie Lubelskiego Kuratora Oświaty. Dzięki tej współpracy coraz większa grupa dzieci i młodzieży jest objęta działaniami prozdrowotnymi. W 2013 r. pracownicy Oddziału Terenowego ARR w Lublinie prowadzili różnorodne działania informacyjne. Uczestniczyli w wielu spotkaniach z beneficjentami i potencjalnymi uczestnikami mechanizmów administrowanych przez ARR. Jednocześnie w ramach lokalnych wydarzeń i dożynek zorganizowali 17 stoisk wystawienniczo-konsultacyjnych. OT ARR w Lublinie współuczestniczył także w organizacji 3 konferencji oraz przeprowadził 5 akcji ingowych skierowanych do mediów i potencjalnych beneficjentów. Dyrektor Oddziału uczestniczył w radiowych audycjach informacyjnych i programach telewizyjnych o tematyce rolniczej. Oddział w Lublinie kontynuował także współpracę ze szkołami rolniczymi w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych. Bezpośrednie kontakty z beneficjentami były utrzymywane na bieżąco przez pracowników punktu konsultacyjnego lubelskiego OT ARR. W zakresie realizowanych działań pracownicy Oddziału ściśle współpracują z doradcami Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pracownikami Lubelskiej Izby Rolniczej oraz z Lubelskim Kuratorium Oświaty. Przedstawiciele Oddziału współuczestniczą w organizacji imprezy Nasze kulinarne dziedzictwo, której celem jest promocja produktów regionalnych i lokalnych oraz ich Festiwal sękaczy w Roskoszy k. Białej Podlaskiej, wrzesień 2013 r. 12 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

15 wytwórców (w ubiegłym roku impreza ta odbyła się w Zamościu). Wspieramy też działania upowszechniające rolnictwo ekologiczne i jego produkty: pracownicy OT ARR w Lublinie uczestniczą w komisjach wybierających najlepsze prezentowane wyroby naszego województwa. Obsługujemy także stoiska informacyjnowystawiennicze, a laureaci konkursów otrzymują od OT ARR nagrody. Tego typu imprezy przyciągają twórców, wystawców i cieszą się dużym zainteresowaniem odwiedzających gości. Szczegóły dotyczące administrowanych przez ARR mechanizmów są dostępne na stronie internetowej Informacji udzielają także pracownicy Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie oraz Telefonicznego Punktu Informacyjnego Dzieci nagrodzone w czasie Dnia zdrowia w Szkole Podstawowej w Bychawie, wrzesień 2013 r. Nasze kulinarne dziedzictwo, Zamość, lipiec 2013 r. Propozycje potraw przygotowanych przez dzieci w czasie Dnia zdrowia w Bychawie, wrzesień 2013 r.

16 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa Telefoniczny Punkt Informacyjny Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie Dyrektor tel faks Sekcje: Administracji tel tel (informatycy) Finansowo-Księgowa tel Informacji i Promocji tel Interwencji tel , Kontroli Technicznych tel w. 168 Kwotowania Produkcji Mleka tel , ARR maj 2014 ISBN Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, że publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury. ARR wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła.

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie 1 Festiwal smaku, Lublin, wrzesień 2014 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie obejmuje swoim działaniem obszar

Bardziej szczegółowo

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach został utworzony w grudniu 2002 r. Obecnie w jego działalności wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Informacje o regionie Województwo śląskie usytuowane jest w południowej części Polski i zajmuje powierzchnię 12,3 tys.

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie obejmuje swym działaniem obszar województwa mazowieckiego. Jest to największe

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi 2014 Informacje o regionie Województwo łódzkie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km², którą zamieszkuje prawie 2,7 mln mieszkańców (6,92% ludności Polski).

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi 1 Województwo łódzkie ma typowo rolniczy charakter. Bazą produkcji rolniczej jest 1,25 mln ha użytków rolnych, które stanowią 68,8%

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Województwo

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu Informacje o regionie Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie 1 Informacje o regionie Województwo małopolskie charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i warunków klimatycznych.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 2014 Województwo dolnośląskie (Dolny Śląsk) obejmuje obszar blisko 20 tys. km2, co stanowi 6,4% powierzchni naszego kraju. Ludność województwa liczy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu 1 Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Informacje o regionie Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 182 km². Ludność tego województwa stanowi 8,6% populacji kraju. Pod względem

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 2014 Informacje o regionie Województwo zachodniopomorskie położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2016 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie województwo kujawsko-pomorskie Województwo kujawsko-pomorskie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należącego do czołówki krajowej w

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie 1 W województwie zachodniopomorskim użytki rolne zajmują ponad 966 tys. ha. W 2014 r. na obszarze województwa zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 216 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lutego 216 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM stan w dniu 30 VI 2017 roku Lublin, październik 2017 r. STAN LUDNOŚCI Według danych szacunkowych w

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 1 Agencja Rynku Rolnego powstała w 1990 roku. Obecnie jest unijną agencją płatniczą i administruje mechanizmami finansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM ssttaann w ddnni iuu 3300 VII 22001155 rrookkuu Lublin, luty 2016 r. STAN LUDNOŚCI W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykorzystywanie funduszy PROW na terenie Województwa lubelskiego

Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykorzystywanie funduszy PROW na terenie Województwa lubelskiego Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wykorzystywanie funduszy PROW na terenie Województwa lubelskiego Struktura płatności ARiMR Płatności bezpośrednie 47,80% Pomoc

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR. Szklanka mleka Mleko element zdrowego odżywiania Mleko jest najbardziej naturalnym pokarmem. Dostarcza organizmowi składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji. Należą do nich, obok białka, tłuszczów

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 29 lutego 2012 wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 29 lutego 2012 wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Informacja prasowa

kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Informacja prasowa Program Owoce w szkole skutecznym narzędziem kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Informacja prasowa Warszawa, marzec 2012 PROGRAM OWOCE W SZKOLE Rok szkolny 2011/2012 jest trzecim rokiem szkolnym

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu 1 Informacje o regionie Województwo dolnośląskie położne jest w południowo- -zachodniej części Polski, gdzie klimat charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Migracje zarobkowe kobiet i mężczyzn na Lubelszczyźnie prognozy

Migracje zarobkowe kobiet i mężczyzn na Lubelszczyźnie prognozy Migracje zarobkowe kobiet i mężczyzn na Lubelszczyźnie prognozy Agnieszka Szkudlarek Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych luty 2011 Metodologia prognoz System badao i prognoz regionalnych Region-Stat

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PROGRAM. owoce i warzywa. w szkole JULKA

EUROPEJSKI PROGRAM. owoce i warzywa. w szkole JULKA EUROPEJSKI PROGRAM owoce i warzywa w szkole JULKA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Owoce i warzywa w szkole PROGRAM OWOCE I WARZYWA NARZĘDZIE DLA SZKÓŁ OWOCE I

Bardziej szczegółowo

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne.

Według stanu na 09.05.2014 roku w SP ZOZ w Lubartowie pracowało 123 lekarzy, 187 pielęgniarek oraz 24 położne. Na terenie powiatu lubartowskiego funkcjonuje jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Powiat Lubartowski. Jest to jedyna jednostka na terenie powiatu lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie 1 Informacje o regionie Województwo podkarpackie jest najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym został utworzony w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie Współpraca to się opłaca! FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA ZAINTERESOWANEGO PRZYJĘCIEM NA STAŻ PRACOWNIKA NAUKOWEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ PIECZĄTKA

Bardziej szczegółowo

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka Nowa pomoc dla rolników UE - 500 mln euro na rynek mleka Komisja Europejska przedstawiła 18 lipca 2016 roku pakiet pomocowy o wartości 500 mln euro, adresowany do rolników dotkniętych kryzysem, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo!

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Już 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa w celu stabilizowania rynku rolno-żywnościowego i wspierania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 12.01.2012 r. Wstępne wyniki

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2013 roku

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2013 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Białymstoku Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Białymstoku 1 Informacje o regionie Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części Polski. Obejmuje obszar 20 187,02

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2009/Z Prezesa ARR z dnia 31 lipca 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2012 roku OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2013 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin Budownictwo mieszkaniowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach pomocy de minimis w rolnictwie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Bardziej szczegółowo

Produkty tradycyjne i regionalne

Produkty tradycyjne i regionalne Produkty tradycyjne i regionalne w działaniach Samorządu Województwa Lubelskiego Lublin, 28 lutego 2017 r. Sławomir Struski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL Potencjał rolno-spożywczy Samorząd

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 1 powołała 9 odrębnych funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego,

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

Grupą docelową programu są dzieci w wieku 7-10 lat, objęte programem edukacji wczesnoszkolnej.

Grupą docelową programu są dzieci w wieku 7-10 lat, objęte programem edukacji wczesnoszkolnej. Program zajęć wychowawczo - profilaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych - Spójrz Inaczej Grupą docelową programu są dzieci w wieku 7-10 lat, objęte programem edukacji wczesnoszkolnej. Cel ogólny

Bardziej szczegółowo

Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie

Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie Opracowali uczestnicy/uczestniczki koła dziennikarskiego Numer poświęcony programowi Owoce i warzywa w szkole 1 Program

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r.

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r. MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 8 grudnia 2017 r. Cel regulacji Wzmocnienie pozycji producenta rolnego Wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych Poprawa

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE KONFERENCJA PRASOWA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z udziałem Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Sabata PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE 14 marca 2012 r., godz.

Bardziej szczegółowo

ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ

ROZEZNANIE CENY RYNKOWEJ ZAMAWIAJĄCY: ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin tel.: 81 534 70 04 biuro@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl REGON: 431238297, KRS: 0000009613 Lublin, dn. 4 kwietnia 2017 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

DO POBRANIA: Wywiad ankieta Bank Żywności

DO POBRANIA: Wywiad ankieta Bank Żywności Bank Żywności DO POBRANIA: Wywiad ankieta Bank Żywności SPRAWOZDANIA POPŻ Podprogram 2016 Żywność unijna 1. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE PSZCZELARSTWA W POLSCE

WSPARCIE PSZCZELARSTWA W POLSCE WSPARCIE PSZCZELARSTWA W POLSCE Najwyższa Izba Kontroli Warszawa, lipiec 2017 r. 01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę? Problemy pszczelarstwa polskiego Rezolucje Parlamentu Europejskiego dotyczące sytuacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagania, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. 1 Gorzowski Oddział Terenowy działa w strukturach Agencji Rynku Rolnego od 2002 r., a od 12 lat jako samodzielna

Bardziej szczegółowo

Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym.

Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka rosyjskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

Animatorzy Społeczni prezentacja działao

Animatorzy Społeczni prezentacja działao Animatorzy Społeczni prezentacja działao Luty 2011 Grzegorz Postowicz Powołanie grupy Powiatowych Animatorów Społecznych W marcu 2010 roku powołano zespół 19 Powiatowych Animatorów Społecznych działających

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r.

dr inż. Marta Jeruszka-Bielak Wszechnica żywieniowa Warszawa, 21 października 2015 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące żywienia w stołówkach i asortymentu w sklepikach szkolnych szansą na poprawę sposobu żywienia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży. dr inż. Marta Jeruszka-Bielak

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu 1 Informacje o regionie Województwo opolskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, a rozwojowi rolnictwa sprzyjają dobre warunki klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 marca 2015 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 marca 2015 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2008 POWIATY

Sprawdzian 2008 POWIATY Sprawdzian 2008 POWIATY Dane dotyczące wyników oraz uczniów piszących arkusz standardowy sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej w powiatach województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego

Bardziej szczegółowo