Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 2014

2 Województwo dolnośląskie (Dolny Śląsk) obejmuje obszar blisko 20 tys. km2, co stanowi 6,4% powierzchni naszego kraju. Ludność województwa liczy prawie 3 mln osób, czyli 7,6% ludności Polski. Województwo dolnośląskie posiada jedne z najlepszych warunków do prowadzenia produkcji rolnej w Polsce. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wg IUNG) wynosi dla Dolnego Śląska blisko 75 pkt (w Polsce niespełna 67 pkt). Najwyższe wartości tego wskaźnika notuje się w środkowej części województwa, w powiatach: strzelińskim, wrocławskim, świdnickim, oławskim, średzkim, dzierżoniowskim, złotoryjskim i jaworskim. Najniższe zaś występują na południu (tereny podgórskie i górskie) w powiatach: wałbrzyskim, jeleniogórskim, kamiennogórskim i kłodzkim oraz na północy w powiecie milickim. Ponad połowę terytorium Dolnego Śląska zajmują obszary uprawne. Znajduje się tu około 63 tys. gospodarstw rolnych (4% gospodarstw w kraju, wg GUS w 2012 r.). Średnia wielkość gospodarstwa wynosi 16 ha gruntów rolnych wobec średniej krajowej ponad 10 ha. Uprawia się zboża, rzepak, buraki cukrowe, ziemniak i warzywa. Powołana w 1990 roku Agencja Rynku Rolnego (ARR) prowadzi od ponad dwóch dekad działania na rzecz utrzymania równowagi rynkowej i wzmocnienia krajowego sektora rolno-żywnościowego. Natomiast od 2004 r. realizuje mechanizmy wspólnej polityki rolnej (WPR) i programy krajowe. Działania te finansowane są z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i budżetu krajowego. ARR nadzoruje również mechanizmy i działania niefinansowe, dotyczące obrotu towarowego z zagranicą, związane z kwotowaniem, kontrolą oraz z monitorowaniem procesu produkcji i przetwórstwa na wybranych rynkach rolnych. Realizuje także zadania majace na celu poprawę konkurencyjności polskich produktów rolno- -spożywczych, podniesienie ich jakości oraz zachowanie rodzimej tradycji kulinarnej. Oddział Terenowy ARR we Wrocławiu obejmuje swoim zasięgiem działania teren województwa dolnośląskiego.

3 Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż Celem mechanizmu Interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż jest stabilizacja rynku zbóż poprzez skup nadwyżek ziarna w okresie wzmożonej podaży oraz sprzedaż w okresie niedoborów. Zgodnie z przepisami prawa unijnego zakup interwencyjny zbóż w Polsce odbywa się od 1 listopada do 31 maja roku następnego. Zboże spełniające określone wymagania ilościowe i jakościowe jest skupowane po cenie interwencyjnej (101,31 /t) w ramach limitu 3 mln ton pszenicy, ustalonego dla UE na dany rok gospodarczy. Dla pozostałych zbóż (pszenica durum, kukurydza, jęczmień, sorgo) limit zakupów interwencyjnych ustalono na poziomie zerowym. Gdyby wymagała tego sytuacja rynkowa, KE może podjąć decyzję o kontynuowaniu interwencji powyżej limitu w ramach procedury przetargowej. Cena zakupu pszenicy jest wtedy określana w ofertach przetargowych (nie może być wyższa niż cena interwencyjna) i musi zostać zaakceptowana przez KE. Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej OT we Wrocławiu prowadzi zakupy interwencyjne zbóż. W latach skupił ponad 124 tys. ton zbóż. Z uwagi na sytuację rynkową (poziom ceny rynkowej pszenicy przekracza poziom ceny interwencyjnej) przedsiębiorcy od sezonu 2010/2011 nie oferowali pszenicy do sprzedaży na zapasy interwencyjne. Dopłaty do materiału siewnego Od 2007 roku OT ARR we Wrocławiu, realizując mechanizm dopłat do materiału siewnego, prowadzi działania rekompensujące rolnikom część kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przeznaczonego do siewu lub sadzenia. Działanie to ma na celu zwiększenie ilości, stosowanego w polskich gospodarstwach, materiału siewnego wysokiej jakości i tym samym poprzez wykorzystanie postępu biologicznego zwiększenie efektywności produkcji roślinnej i poprawę jakości żywności. Dopłaty wypłacane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym zbóż jarych i ozimych, mieszanek zbożowych i pastewnych (100 zł/ha), roślin strączkowych (160 zł/ha) oraz ziemniaka (500 zł/ha). Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 1

4 Realizacja mechanizmu dopłat do zużytego materiału siewnego kategorii elitarny i kwalifikowany w latach Kwota dopłaty (w mln zł) Liczba wniosków siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany. Do 7 czerwca bieżącego roku do OT wpłynęło 4790 wniosków o dopłatę do materiału siewnego. Realizacja mechanizmu dopłat do materiału siewnego w roku 2013 wg powiatów woj. dolnośląskiego 2,9 8,8 8,9 9,6 12,1 12,9 10, przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej Amflora. Od czerwca 2013 r. lista gatunków roślin uprawnych objętych dopłatami została rozszerzona o soję i pszenicę twardą. Dopłaty do materiału siewnego mają charakter pomocy de minimis, finansowanej z budżetu krajowego. Od 2014 roku obowiązują nowe przepisy unijne, wg których producent rolny w ciągu trzech lat obrotowych może uzyskać łącznie 15 tys. euro. W roku 2013 do oddziału wpłynęło 5841 wniosków o dopłaty do materiału siewnego, na podstawie których wypłacono ok. 11 mln zł. W skali kraju województwo dolnośląskie zajęło trzecie miejsce pod względem liczby złożonych wniosków za województwami: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. W 2013 r. na Dolnym Śląsku obsiano lub obsadzono materiałem siewnym z dopłatami prawie 98 tys ha. W strukturze tych zasiewów największą powierzchnię zajmowały zboża (ponad 97%), ziemniak (ponad 2%) oraz rośliny strączkowe (0,5%). W 2014 r. Oddział Terenowy we Wrocławiu kontynuuje działania mające na celu wsparcie finansowe producentów rolnych, którzy zakupili i wysiali lub wysadzili materiał Liczba wniosków wrocławski świdnicki strzeliński ząbkowicki oleśnicki legnicki jaworski średzki złotoryjski dzierżoniowski kłodzki bolesławiecki głogowski polkowicki lwówecki oławski wołowski lubański górowski lubiński zgorzelecki trzebnicki milicki jeleniogórski m. Legnica m. Jelenia Góra wałbrzyski m. Wrocław kamiennogórski Kwota dopłaty (w tys. zł) 946,2 816,3 766,4 760,6 652,4 649,9 624,2 531,2 511,1 498,9 460,9 424,6 406,1 304,3 303,9 294,7 282,1 276,4 243,5 218,0 216,6 198,6 153,2 51,9 34,6 31,3 28,5 15,9 14,8 2 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

5 Program Mleko w szkole Udział szkół podstawowych w programie "Mleko w szkole" w roku szkolnym 2013/2014 wg powiatów woj. dolnośląskiego udział szkół (w %) milicki jeleniogórski polkowicki wrocławski trzebnicki oleśnicki średzki m. Jelenia Góra złotoryjski świdnicki zgorzelecki legnicki m. Legnica jaworski bolesławiecki lwówecki dzierżoniowski lubański kamiennogórski oławski głogowski wałbrzyski lubiński wołowski strzeliński kłodzki m. Wrocław ząbkowicki górowski 91,67 90,48 87,50 82,61 82,14 81,08 78,57 76,92 76,19 76,09 76,00 73,68 73,33 70,59 70,27 68,42 66,67 66,67 63,64 63,64 61,90 61,76 60,87 57,14 50,00 49,06 45,10 40,91 40,00 Od 2004 r. w dolnośląskich szkołach Agencja Rynku Rolnego realizuje program "Mleko w szkole" (do roku 2013 pod nazwą "Szklanka mleka"), którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Na terenie Dolnego Śląska w roku szkolnym 2013/2014 w programie uczestniczyło około 147 tys. uczniów z 736 placówek oświatowych. Podobnie jak w latach ubiegłych wsród placówek oświatowych uczestniczących w programie dominują szkoły podstawowe z 69% udziałem. Również pod względem liczby uczniów przodują szkoły podstawowe prawie 77% (ponad 112 tys.) wszystkich uczestników to uczniowie tych placówek. Program najbardziej rozpowszechniony był w powiatach milickim, jeleniogórskim, polkowickim, wrocławskim, trzebnickim i oleśnickim, w których uczestniczyło ponad 80% szkół podstawowych. W roku 2013 OT ARR we Wrocławiu wypłacił dostawcom w ramach realizacji mechanizmu Mleko w szkole ponad 6 mln zł za produkty dostarczone do placówek oświatowych. Środki te pochodziły z budżetów UE i krajowego oraz z Funduszu Promocji Mleka. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 3

6 Program Owoce w szkole ARR już piąty rok realizuje w Polsce program WPR Owoce w szkole. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców oraz warzyw w ich codziennej diecie. W ramach programu szkoły zobowiązane są również do realizowania działań edukacyjnych o tematyce przyrodniczej i zdrowotnej. W 2013 r. wiele szkół zorganizowało więcej niż dwa zajęcia w semestrze. Tematyka prowadzonych działań dotyczyła: właściwych nawyków żywieniowych, zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej i diety, przedstawienia roli witamin w życiu człowieka oraz omówienia skutków złego odżywiania. Zajęcia edukacyjne realizowane były w formie zabaw kulinarnych, wycieczek edukacyjnych (np. do sadu, gospodarstwa rolnego, zakładu przetwórstwa owoców i warzyw) oraz pracy w ogrodzie. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I III, którzy otrzymują bezpłatnie świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki), warzywa (marchew, rzodkiewkę, paprykę słodką) oraz przetwory (soki owocowe, warzywne i owocowo-warzywne). Każde 4 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

7 dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Mechanizm jest finansowany ze środków unijnych (75%) i krajowych (25%). W roku szkolnym 2013/2014 Polska uzyskała drugi co do wielkości budżet programu z UE ok. 14 mln euro. Całkowity budżet programu Owoce w szkole w Polsce w bieżącym roku szkolnym wynosi ponad 18 mln euro, czyli ponad 74 mln zł. Kwota ta obejmuje koszty udostępnienia owoców i warzyw, przeprowadzenia oceny programu oraz działań z zakresu komunikacji programu. Na terenie województwa dolnośląskiego, w II semestrze roku szkolnego 2013/2014, do programu przystąpiło 627 szkół podstawowych (ponad 81% wszystkich uprawnionych jednostek oświatowych) i 70 tys. uczniów (czyli ponad 92% uczniów mogących skorzystać z programu). W porównaniu z I semestrem nastąpił wzrost o 3,5 % liczby szkół podstawowych uczestniczących w programie; ok. 2% zwiększyła się także liczba uczniów korzystających z programu. W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 najliczniej do programu przystąpiły szkoły podstawowe z powiatów: dzierżoniowskiego (100%), polkowickiego (100%) oraz lubińskiego i świdnickiego (po ok. 96%). Udział szkół podstawowych w programie "Owoce w szkole" w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 wg powiatów woj. dolnośląskiego udział szkół (w %) dzierżoniowski polkowicki lubiński świdnicki wałbrzyski milicki kamiennogórski głogowski jeleniogórski zgorzelecki górowski m. Legnica oleśnicki oławski lubański trzebnicki m. Jelenia Góra lwówecki złotoryjski wrocławski bolesławiecki kłodzki jaworski m. Wrocław wołowski średzki ząbkowicki legnicki strzeliński 100,0 100,0 95,7 95,7 94,1 91,7 90,9 90,5 90,5 88,0 86,7 86,7 86,5 86,4 85,7 85,7 84,6 84,2 81,0 78,3 75,7 73,6 70,6 70,6 66,7 64,3 63,6 63,2 56,3 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 5

8 Kwotowanie produkcji mleka Producenci mleka objęci są obowiązkowym limitowaniem produkcji. System kwotowania produkcji mleka, zarządzany przez Agencję Rynku Rolnego, ma na celu utrzymanie wielkości podaży mleka na poziomie zapewniającym rolnikom opłacalność produkcji, a konsumentom dostęp do wysokiej jakości produktów mlecznych po przystępnych cenach. Przez 10 lat funkcjonowania mechanizmu dolnośląski rynek mleka zmienił sie znacząco. Spadła liczba producentów, a efektem restrukturyzacji sektora mleczarskiego jest koncentracja produkcji mleka i przejęcie jego produkcji przez wyspecjalizowane gospodarstwa wielkotowarowe. W pierwszym roku kwotowym na terenie Dolnego Śląska było około 9 tys. producentów, natomiast w bieżącym roku kwotowym jest ich 1,6 tys. Od wprowadzenia mechanizmu liczba dostawców hurtowych zmniejszyła się o 78%, a producentów bezpośrednich o prawie 87%. Spadkowi liczby dostawców mleka (o około 82%) towarzyszyła stosunkowo niewielka o około 13% redukcja produkcji mleka. Kwota mleczna, którą dysponowali producenci w 2004/2005 roku, wynosiła blisko 187 mln kg, a w bieżącym roku 162 mln kg. W momencie rozpoczęcia kwotowania dolnośląski producent mleka posiadał średnią indywidualną kwotę w wysokości 20,8 tys. kg, podczas gdy obecnie jest ona niemal pięciokrotnie wyższa i wynosi ponad 100 tys. kg. W minionym 10-leciu zmieniła się nie tylko liczba dostawców, lecz także ich struktura. W roku 2004/2005 było niemal tyle samo dostawców hurtowych co bezpośrednich (54% i 46%). Jednak na przestrzeni lat udział dostawców bezpośrednich spadł do około 1/3 ogólnej liczby producentów. Oznacza to, że coraz więcej mleka jest sprzedawane do przetwórni, maleje natomiast sprzedaż bezpośrednia. Pakiet mleczny W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego od 1 kwietnia 2015 r. nastąpi zniesienie systemu kwotowania produkcji mleka. Reguły, jakie mają obowiązywać na rynku mleka, Rada UE zawarła w rozporządzeniu zwanym pakietem mlecznym i zobowiązała państwa członkowskie do uwzględnienia ich w prawodawstwie poszczególnych krajów. Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku, wdrażająca do polskiego prawa unijne regulacje dotyczące sektora mleka i przetworów mlecznych, weszła w życie 14 listopada 2013 r. Umożliwia ona m.in. negocjowanie umów na dostawy mleka do zakładów mleczarskich przez uznane przez Agencję Rynku Rolnego organizacje producentów mleka i przetworów mlecznych lub ich zrzeszenia w imieniu należą- 6 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

9 cych do nich rolników. Wzmacnia to pozycję producentów mleka, co pomoże im uzyskać korzystniejsze ceny za dostarczany surowiec. Ustawa określa szczegółowy tryb ubiegania się o uznanie przez Agencję Rynku Rolnego organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz kryteriów ich uznawania, w tym m.in. minimalną liczbę członków (20 osób), którzy wytwarzają i wprowadzają do obrotu rocznie nie mniej niż 2 mln kilogramów mleka lub przetworów mlecznych w ekwiwalencie mleka. Pakiet mleczny po zniesieniu kwot mlecznych w 2015 r. ma za zadanie: wprowadzić mechanizmy osłonowe dla gospodarstw po likwidacji kwotowania produkcji mleka w UE, zwiększyć siłę przetargową producentów mleka tak, aby zapewnić im właściwe ceny za surowe mleko w zgodzie z przepisami o konkurencji oraz wspomóc ich po wygaśnięciu kwot mlecznych w 2015 r., podbudować pozycję producentów mleka w łańcuchu dostaw i utrzymać równowagę całego sektora, przy jednoczesnym zwiększeniu orientacji prorynkowej. Wsparcie rynku produktów pszczelich Program WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich ma na celu powstrzymanie spadku liczebności pszczół i zapewnienie rozwoju branży pszczelarskiej. Osiągnięcie powyższych celów odbywa się poprzez finansowanie przedsięwzięć służących zwalczaniu chorób pszczół, odbudowie rodzin pszczelich, a także finansowanie działań mających poprawić jakość produktów pszczelich i warunków produkcji oraz działań edukacyjnych i badawczych. Dofinansowanie, na podstawie złożonych projektów, udzielanie jest organizacjom pszczelarskim, takim jak związki, stowarzyszenia, zrzeszenia, spółdzielnie pszczelarskie, czy grupy producenckie. Instytucje te przekazują pozyskane środki zrzeszonym pszczelarzom. W roku 2012/2013 dolnośląscy pszczelarze otrzymali wsparcie w wysokości około 1,5 mln zł na realizację 29 projektów. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na zakup leków i sprzętu pszczelarskiego odpowiednio 570 i 500 tys. zł. Na sezon 2013/2014 przedstawiciele dolnośląskich środowisk pszczelarskich złożyli 36 projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Podobnie jak w roku poprzednim największym zainteresowaniem cieszyły się zakupy sprzętu, matek pszczelich i leków. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 7

10 Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych W celu promowania i wspierania spożycia polskich produktów rolno-spożywczych, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim, w 2009 roku powołane zostały fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Do zadań Agencji Rynku Rolnego należy obsługa tych funduszy, tj. funduszy: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego, mięsa owczego, mięsa drobiowego, ziarna zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw oraz ryb. W latach wysokość naliczonych wpłat z terenu Dolnego Śląska wyniosła ponad 2,7 mln zł. W 2013 roku dolnośląscy przedsiębiorcy zadeklarowali wpłaty w wysokości 660 tys. zł. Najwięcej wpłat odnotowano na fundusz promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych ponad 348 tys. złotych, co stanowiło prawie 53% naliczonych kwot dla wszystkich funduszy. Na drugim miejscu znalazł się fundusz promocji owoców i warzyw około 149 tys. zł (22,5% wszystkich kwot). Najwyższą kwotę naliczonych wpłat na fundusze promocji odnotowały powiaty: bolesławiecki, ząbkowicki i średzki odpowiednio ponad 135 tys. zł, 132 tys. zł i 98 tys. zł. Stanowiła ona ponad połowę wszystkich naliczonych kwot w 2013 roku z terenu woj. dolnośląskiego. Struktura naliczonych wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych w OT ARR we Wrocławiu w 2013 r. Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego Fundusz Promocji Ryb 0,8% 0,05% Fundusz Promocji Mięsa Owczego Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego 2,5% 3,7% 17,7% 22,5% Fundusz Promocji Mięsa Wołowego 52,8% Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych Fundusz Promocji Owoców i Warzyw 8 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

11 Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD) ARR administruje także programem Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej. W jego ramach instytucje charytatywne i pożytku publicznego otrzymują różnorodne artykuły spożywcze, które przekazują najbardziej potrzebującym. Pomoc obejmuje produkty żywnościowe zapewniające zbilansowaną dietę, takie jak produkty mleczne, zbożowe, mięsne oraz przetwory owocowo-warzywne. W 2013 roku do najuboższych Dolnoślązaków trafiło 4,6 tys. ton produktów oraz ponad milion litrów mleka UHT o wartości ponad 17 mln zł. Ich dystrybucją zajmowały się Federacja Polskich Banków Żywności (46% dostarczonych produktów według ich wartości), Caritas Polska (32%), Polski Komitet Pomocy Społecznej (13%) oraz Polski Czerwony Krzyż (9%). Artykuły spożywcze dostarczone w ramach PEAD na Dolnym Śląsku w roku 2013 (wg wartości) ser podpuszczkowy dojrzewający klopsiki w sosie pomidorowym mielonka wieprzowa Mleko UHT 8,7% 9,0% 11,5% dżem truskawkowy ser topiony 3,3% 2,9% 6,1% 8,1% 5,0% cukier biały mąka pszenna makaron świderki 7,3% 6,8% Ryż biały 7,0% 3,9% 4,8% 6,1% 5,2% 4,3% Olej rzepakowy Płatki kukurydziane herbatniki groszek z marchewką koncentrat pomidorowy kasza gryczana Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 9

12 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata grupy producentów wytwarzające żywność w oparciu o europejskie i krajowe systemy jakości mogą ubiegać się o wsparcie działalności informacyjnej i promocyjnej na rzecz tych systemów. Dofinansowanie można uzyskać do prowadzonych na terenie UE działań, takich jak promocja i reklama, udział w targach czy promocja w punktach sprzedaży. Celem tego działania jest zwiększenie popytu na artykuły rolno-spożywcze wysokiej jakości oraz poszerzenie wiedzy konsumentów na temat certyfikowanej żywności. Projekty w ramach działania 133 można realizować do końca czerwca 2015 r. Kwota przeznaczona na wsparcie działalności wynosi 10 mln euro. Od uruchomienia programu we wrześniu 2009 roku do końca 2013 roku w kraju złożono 77 wniosków o przyznanie pomocy oraz podpisano 25 umów na kwotę dofinansowania 14 mln zł. Aktualnie złożono 27 wniosków o płatność na kwotę 6 mln zł i wypłacono 5,9 mln zł. Na Dolnym Śląsku podpisano jedną umowę o przyznanie pomocy na promocję sera pleśniowego wytworzonego w systemie Jakość Tradycja przez Spółdzielnie Mleczarską KaMos w Kamiennej Górze. Działania informacyjne i promocyjne Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu prowadzi działania mające na celu informowanie beneficjentów na temat administrowanych przez ARR programów unijnej i krajowej polityki rolnej. Podstawową formą przekazywania informacji zainteresowanym podmiotom jest udział w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, organizacja stoisk oraz punktów konsultacyjnych. W 2013 roku tego rodzaju bezpośrednich kontaktów z obecnymi lub potencjalnymi beneficjentami było około 140. W okresie składania wniosków o Dopłatę do materiału siewnego w siedzibie OT został XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, XXXIII Dni Otwartych Drzwi Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Piotrowice, czerwiec 2013 uruchomiony punkt przyjmowania tych wniosków. Pomoc w ich wypełnianiu uzyskało ponad 1820 producentów rolnych. 10 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

13 Europa na widelcu, Wrocław, czerwiec 2013 Ważną rolę w działalności informacyjnej mają wiadomości rozpowszechniane za pośrednictwem środków masowego przekazu. W 2013 roku Oddział we współpracy z Radiem Wrocław S.A., już po raz trzeci, przygotował cykl audycji poświęconych programom nadzorowanym przez ARR. Ponadto dyrekcja OT udzielała wypowiedzi na temat realizowanych działań głównie w programach Fakty i Agro-Fakty na antenie TVP Wrocław oraz w lokalnej prasie. Łącznie w 2013 roku informacje przekazywane przez OT ARR we Wrocławiu znalazły się około 70 razy w w telewizji, radiu, prasie i Internecie. Coraz wiecej wiadomości wysyłanych przez ARR do instytucji rolniczych, oświatowych, jednostek samorządu terytorialnego czy podmiotów gospodarczych dociera do adresatów pocztą elektroniczną. Są one następnie zamieszczane na stronach internetowych tych organizacji lub za ich pośrednictwem rozpowszechniane wśród zainteresowanych podmiotów. W 2013 roku, w ramach podpisanych porozumień o współpracy ze szkołami rolniczymi, OT ARR we Wrocławiu zorganizował 12 wykładów dla uczniów i nauczycieli tych szkół na temat zadań realizowanych przez ARR. Jednym z zadań Oddziału jest również prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych na temat produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości. W 2013 roku OT zorganizował 14 warsztatów i pokazów kulinarnych dla uczniów szkół rolniczych i gastronomicznych. Podczas zajęć znani kucharze przygotowali dolnośląskie potrawy, wykorzystując lokalne, tradycyjne i ekologiczne produkty. Warsztaty kulinarne dla uczniów szkół rolniczych, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie, październik 2013 Podczas 5 kolejnych pokazów kulinarnych uczniowie tych szkół mieli również możliwość poznać system produkcji wołowiny QMP i nauczyć się, jak prawidłowo i smacznie przyrządzić mięso wyprodukowane w tym systemie. Współpracując z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dol- Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 11

14 nośląskim Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Wrocławia i innymi instytucjami, w 2013 roku OT ARR we Wrocławiu włączył się w organizację wielu inicjatyw popularyzujących dolnośląskie potrawy i produkty żywnościowe. Kolorowo i zdrowo, warzywnie i owocowo, Szkoła Podstawowa nr 9 we Wrocławiu, maj 2013 W ramach promowania produktów tradycyjnych i ekologicznych OT ARR ufundował nagrody, uczestniczył w pracach komisji konkursowej oraz zakupił produkty spożywcze na rzecz takich imprez jak: Europa na widelcu, III Ogólnopolski Festiwal Kulinarny Borów Dolnośląskich Ale pasztet, Wrocławskie Wrocławskie Dni Promocji Zdrowia, wrzesień 2013 Dni Promocji Zdrowia, Konkurs Mistrz Karpia 2013, Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów, Festiwal Sera w Dziećmorowicach, Festiwal Pstrąga w Hrabstwie Kłodzkim, Tradycje Wielkanocne Ziemi Kłodzkiej, Najlepsze gospodarstwo ekologiczne, Dolnośląski Konkurs Potraw Regionalnych czy Kartoflisko w Gniewomirowicach. Wzorem lat ubiegłych ARR organizowała spotkania z dziećmi i młodzieżą na temat zasad właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia. Na VIII Warsztaty Integracyjno-Edukacyjne Kuchnia pełna cudów zakupiliśmy pro- Warsztaty kulinarne podczas targów Gastro-Hotel 2013 w Karpaczu, październik 2013 Europa na widelcu, Wrocław, czerwiec Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

15 dukty ekologiczne, z których dzieci przygotowały zdrowe potrawy. OT dwukrotnie przekazał uczestnikom turnieju Volleymania soki wytworzone z jabłek z Produkcji Integrowanej. Przekazaliśmy również nagrody na międzyszkolne konkursy: graficzno-plastyczne Turniej Volleymania, Wrocław, listopad 2013 Konkurs Wiem, co jem, Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie, maj 2013 Zdrowie na talerzu i Zawsze zdrowi oraz na Olimpiadę Zdrowia Trzymaj Formę w Wołowie. W zakresie działań komunikacyjnych w ramach mechanizmów Owoce w szkole i Mleko w szkole, skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, OT we Wrocławiu współorganizował imprezę Kolorowo i zdrowo, warzywnie i owocowo w Szkole Podstawowej nr 9 we Wrocławiu, uczestniczył w konkursie Wiem, co jem w szkole w Bielawie, w spotkaniu Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki w szkole w Marcinkowicach, a także przekazał uczestnikom tych imprez upominki. W 2014 roku planujemy kontynuację naszych działań w ramach kampanii Trzy znaki smaku (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność). Mają one na celu zwiększenie konsumpcji produktów wysokiej jakości wytwarzanych w ramach unijne- go systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych, a także propagowanie dolnośląskich produktów tradycyjnych, kuchni regionalnej oraz zdrowego stylu życia. Nową inicjatywą w tym zakresie będzie promocja polskich produktów rolnych i rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych podczas dwóch imprez organizowanych we współpracy z Instytutem Polskim w Pradze: Dni Polskiej Gastronomii i Foodparade Promocja dolnośląskich produktów podczas trzeciej edycji festiwalu Dni Polskiej Gastronomii w Pradze odbędzie się w Dniu Kuchni Dolnośląskiej i wiąże się z prezentacją i degustacją regionalnych specjałów, w której weźmie udział Zbigniew Koźlik, szef kuchni wrocławskiego hotelu HP Park Plaza. Podobny pokaz promujący kuchnię i produkty z Dolnego Śląska zostanie zorganizowany także podczas Foodparade w Pradze, gdzie są prezentowane kuchnie różnych krajów oraz regionów.

16 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa Telefoniczny Punkt Informacyjny Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 28/ Wrocław Sekcje: Interwencji tel Kwotowania Produkcji Mleka tel Informacji i Promocji tel Dyrektor Jacek Sołtys tel Zastępca Dyrektora Krzysztof Iwanków tel Sekretariat tel , faks Kontroli Technicznych tel Finansowo-Księgowa tel , Administracji tel Stanowisko ds. Teleinformatyki tel Stanowisko ds. Obsługi Prawnej tel ARR maj 2014 ISBN Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, że publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury. ARR wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła.

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie Informacje o regionie Województwo lubelskie jest trzecim co do wielkości województwem w kraju zajmuje obszar ponad 25 tys. km2. Zamieszkane jest przez

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach został utworzony w grudniu 2002 r. Obecnie w jego działalności wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu 1 Informacje o regionie Województwo dolnośląskie położne jest w południowo- -zachodniej części Polski, gdzie klimat charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi 1 Województwo łódzkie ma typowo rolniczy charakter. Bazą produkcji rolniczej jest 1,25 mln ha użytków rolnych, które stanowią 68,8%

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu Informacje o regionie Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu 1 Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2012 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2011 2012 2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 916 577

Bardziej szczegółowo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo

2013 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo Tab. 1.1 Ludność w latach 2012-2014 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ województwo 2 914 362

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie 1 Festiwal smaku, Lublin, wrzesień 2014 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie obejmuje swoim działaniem obszar

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Województwo

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie obejmuje swym działaniem obszar województwa mazowieckiego. Jest to największe

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Informacje o regionie Województwo śląskie usytuowane jest w południowej części Polski i zajmuje powierzchnię 12,3 tys.

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi 2014 Informacje o regionie Województwo łódzkie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km², którą zamieszkuje prawie 2,7 mln mieszkańców (6,92% ludności Polski).

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie 1 Informacje o regionie Województwo małopolskie charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i warunków klimatycznych.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie 1 W województwie zachodniopomorskim użytki rolne zajmują ponad 966 tys. ha. W 2014 r. na obszarze województwa zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Informacje o regionie Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 182 km². Ludność tego województwa stanowi 8,6% populacji kraju. Pod względem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303105-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 185-303105 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach pomocy de minimis w rolnictwie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 2014 Informacje o regionie Województwo zachodniopomorskie położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU I n f o r m a c j a POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU STYCZNIU 2015 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, LUTY 2015 W POWIECIE JAWORSKIM W MIESIĄCU «miesiacduzy» «rok»

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie 1 Informacje o regionie Województwo podkarpackie jest najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II dr Aleksandra Helbich - Syrek Trzebieszów 7-8 kwietnia 2009 W maju 2003r. Rada Europejska przyjęła pięć poziomów odniesienia, które są ważnym

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1

Kwartał I, 2017 Q Województwo dolnośląskie. str. 1 Q1 2017 Województwo dolnośląskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH

UCZĄCY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH JAKO PRZEDMOTU OBOWIĄZKOWEGO W SZKOŁACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY a W ROKU SZKOLNYM 2009/10 IN SCHOOLS FOR CHILDREN AND YOUTH a IN THE 2009/10 SCHOOL YEAR OGÓŁEM TOTAL WOJEWÓDZTWO... 260022 7990 170457 4299 1061 640 470 Podregion jeleniogórski...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ÖSTERREICH INSTITUT:

DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO W ÖSTERREICH INSTITUT: Deutschkurse im Ausland im Auftrag der Republik Österreich DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO Seite 1 DLA KOGO?: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby samozatrudnione posiadające swoją

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2014 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, GRUDZIEŃ 2014 1. W miesiącu listopadzie zanotowano w powiecie

Bardziej szczegółowo

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo!

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Już 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa w celu stabilizowania rynku rolno-żywnościowego i wspierania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie województwo kujawsko-pomorskie Województwo kujawsko-pomorskie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należącego do czołówki krajowej w

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 1 Agencja Rynku Rolnego powstała w 1990 roku. Obecnie jest unijną agencją płatniczą i administruje mechanizmami finansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym został utworzony w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r.

Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim Wydział Geodezji i Kartografii Legnica, 12 wrzesień 2012 r. Studium zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki. Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Atlas jakości życia powiatów dolnośląskich metodologia i wyniki dr Tomasz Kopyściański dr Tomasz Rólczyński Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Zastosowana

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku Dolnośląski Wojewódzki Urząd d Pracy Nowa Ruda Słupiec, 18 maja 2012 r. System wdrażania PO KL w regionie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie

Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie Gazetka uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września w Węgrzynowie Opracowali uczestnicy/uczestniczki koła dziennikarskiego Numer poświęcony programowi Owoce i warzywa w szkole 1 Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU. I n f o r m a c j a. Informacja sygnalna POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2013 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2013 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego. Do realizacji dopłat

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 29 lutego 2012 wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 29 lutego 2012 wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Program wyrównywania różnic między regionami II obszar A. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji,

Program wyrównywania różnic między regionami II obszar A. Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, 1 Program wyrównywania różnic między regionami II obszar A Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, POPRAWA INFRASTRUKTURY REHABILITACYJNEJ NA DOLNYM ŚLASKU - TAK

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - co to takiego? Marcelina Palonek, czerwiec 2015 r. Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy- funduszu celowego przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 2 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PROGRAM. owoce i warzywa. w szkole JULKA

EUROPEJSKI PROGRAM. owoce i warzywa. w szkole JULKA EUROPEJSKI PROGRAM owoce i warzywa w szkole JULKA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Owoce i warzywa w szkole PROGRAM OWOCE I WARZYWA NARZĘDZIE DLA SZKÓŁ OWOCE I

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. 1 Gorzowski Oddział Terenowy działa w strukturach Agencji Rynku Rolnego od 2002 r., a od 12 lat jako samodzielna

Bardziej szczegółowo

10.3 Inne grunty i nieużytki

10.3 Inne grunty i nieużytki 10.3 Inne grunty i nieużytki Obok użytków rolnych i lasów, w strukturze użytkowania ziemi wyodrębniamy inne grunty, do których zaliczamy grunty zabudowane i zurbanizowane, grunty pod wodami, użytki ekologiczne,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, lipiec 2014 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Stan bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

Stan bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Dolny Śląsk modernizuje kształcenie zawodowe Konferencja informacyjno - promocyjna realizowana w ramach projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Stan bazy kształcenia zawodowego na

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie 1 25 lat wspieramy sektor rolno-spożywczy Andrzej Milkiewicz, Dyrektor OT ARR w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego już 25. rok

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku

Konferencja prasowa. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby. Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby Zaawansowanie żniw, sytuacja na rynku zbóż i rzepaku W A R S Z A W A, 7 S I E R P N I A 2 0 1 3 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PN. AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK BUDŻET SPORTOWO-TURYSTYCZNY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PN. AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK BUDŻET SPORTOWO-TURYSTYCZNY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PN. AKTYWNY DOLNY ŚLĄSK BUDŻET SPORTOWO-TURYSTYCZNY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Aktywny Dolny Śląsk budżet sportowo-turystyczny, zwany dalej Budżetem, obejmuje środki

Bardziej szczegółowo

RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ. Kalkulacja cenowa I II III IV

RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ. Kalkulacja cenowa I II III IV RAP/26/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ (po zmianach) Nazwa i adres Wykonawcy/ów Kalkulacja cenowa Część nr I Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w prasie centralnej Przedmiot zamówienia Nazwa medium I II

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66 Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Województwa Dolnośląskiego

Aktualizacja Strategii Województwa Dolnośląskiego Aktualizacja Strategii Województwa Dolnośląskiego KONCENTRACJA, POROZUMIENIE, NOWE OBSZARY WZROSTU. Dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych

USTAWA. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych USTAWA z dnia.... 2006 r. PROJEKT o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, lipiec 2015 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania I. Wypełnianie formularza wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM

PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM PARTNERSTWO MIĘDZYREGIONALNE W DZIAŁANIACH NA RZECZ ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY Z REGIONAMI WARMII I MAZUR ORAZ POMORZEM Kazimierz Sumisławski Departament Środowiska i Rolnictwa Urząd

Bardziej szczegółowo

Tworzenie grup i organizacji producentów

Tworzenie grup i organizacji producentów 1 PROW 2014-2020: 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (PROW 2014-2020) został

Bardziej szczegółowo

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: 2017-06-13 14:10 CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat) - CIR informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: - zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę!

Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę! Materiały edukacyjne do VII edycji programu Trzymaj formę! Państwowa Inspekcja Sanitarna Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Marta Tomaszewska Dyrektor ds. żywności i żywienia Polska

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu 1 Informacje o regionie Województwo opolskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, a rozwojowi rolnictwa sprzyjają dobre warunki klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo