Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie"

Transkrypt

1 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

2 Informacje o regionie Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię km². Ludność tego województwa stanowi 8,6% populacji kraju. Pod względem gęstości zaludnienia, które wynosi 217 osób/km kw., Małopolska zajmuje drugie miejsce w Polsce. Województwo małopolskie jest położone na terenach górskich i wyżynnych ponad połowa jego powierzchni znajduje się powyżej 500 m n.p.m. Takie usytuowanie wpływa bezpośrednio na strukturę agrarną i ma znaczący wpływ na rolnictwo regionu: powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wynosi 654,1 tys. ha, co stanowi 4,2% UR w kraju. Na terenie województwa funkcjonuje ponad 283 tys. gospodarstw rolnych. W 56,7% ogółu gospodarstw prowadzona jest produkcja roślinna oraz zwierzęca, 42% zajmuje się wyłącznie produkcją roślinną, a jedynie 1,3% prowadzi tylko produkcję zwierzęcą. W ramach Agencji Rynku Rolnego (ARR) funkcjonuje 16 oddziałów rozmieszczonych zgodnie z podziałem administracyjnym Polski. Jednym z nich jest Oddział Terenowy (OT) ARR w Krakowie, który został utworzony wraz z ośmioma innymi 1 stycznia 2003 r. Beneficjentami działań ARR są producenci rolni (rolnicy indywidualni, grupy producenckie), przedsiębiorcy zajmujący się produkcją, przechowywaniem lub przetwórstwem artykułów rolno-spożywczych oraz zakupem i sprzedażą tych artykułów na terenie UE lub krajów trzecich, a także organizacje zrzeszające ww. podmioty. Znaczna część udzielanej pomocy adresowana jest także do organizacji charytatywnych oraz placówek oświatowych. Gospodarstwa rolne i użytki rolne według grup obszarowych UR w woj. małopolskim 121,2 powierzchnia użytków rolnych (w tys. ha) Liczba gospodarstw (w tys.) 62,8 38,0 36,1 13,0 6,8 3,2 1,0 0,7 0,3 0,2 0,1 43,8 91,4 92,8 137,5 75,7 55,5 38,3 17,0 17,2 13,3 14,2 57, i więcej

3 W ramach zadań ustawowych OT ARR w Krakowie realizuje ponadto działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolno-spożywczych, przygotowuje analizy rynkowe i wspomaga polskich przedsiębiorców w dotarciu z ich produktami na rynki krajów trzecich. Rok 2013 był rokiem Jubileuszu 10-lecia Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Uroczyste, jubileuszowe obchody odbyły się w Zakopanem podczas IV Europejskich Targów Produktów Regionalnych. W ramach jubileuszu została zorganizowana konferencja Produkt regionalny gwarancją dobrego smaku, inaugurująca Targi. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 1

4 Kwotowanie produkcji mleka Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służył mechanizm wspólnej polityki rolnej Kwotowanie produkcji mleka, funkcjonujący w Polsce od 2004 r. Liczba małopolskich dostawców hurtowych spadła o 74% w stosunku do roku 2004 i wynosi obecnie ponad 5,8 tys. (4% dostawców hurtowych w Polsce). Dysponują oni prawie 153 mln kg kwoty indywidualnej, przy czym średnia wielkość kwoty indywidualnej wynosi ponad 26 tys. kg (przy niecałych 10 tys. kg w roku 2005). W 2004 r. kwotę bezpośrednią posiadało ponad 14 tys. producentów; obecnie jest ich niespełna 2,8 tys., co stanowi 25% wszystkich dostawców bezpośrednich w Polsce. Posiadają oni w sumie prawie 17 mln kg kwoty indywidualnej. Mimo tak dużego spadku liczby producentów dostarczających mleko do mleczarni sprzedaż surowca w tym okresie zmalała tylko o 15%. W roku kwotowym 2012/2013 dostawcy hurtowi z Małopolski dostarczyli do podmiotów skupujących ponad 145 mln kg mleka. W przypadku sprzedaży bezpośredniej obserwuje się 60% spadek sprzedaży, która w roku kwotowym 2012/2013 wyniosła niespełna 17 mln kg mleka. Proces konsolidacji przetwórstwa przebiega wolniej w 2004 r. na terenie woj. małopolskiego miało swoją siedzibę i skupowało mleko 18 podmiotów skupujących. Obecnie jest ich 16. Na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego od 1 kwietnia 2015 r. nastąpi znie- 2 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

5 sienie systemu kwotowania produkcji mleka. Nowe reguły, jakie mają obowiązywać na rynku mleka, Rada UE zawarła w rozporządzeniu zwanym potocznie pakietem mlecznym. Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z dnia 20 kwietnia 2004 r., wdrażająca do polskiego prawa unijne regulacje dotyczące sektora mleka i przetworów mlecznych, weszła w życie 14 listopada 2013 r. Między innymi umożliwia ona uznanym przez Agencję Rynku Rolnego organizacjom producentów mleka i przetworów mlecznych lub ich zrzeszeniom negocjowanie w imieniu należących do nich rolników umów na dostawy mleka do zakładów mleczarskich. Wzmacnia to pozycję producentów mleka, co pomoże im uzyskać korzystniejsze ceny za dostarczany surowiec. Ustawa określa szczegółowy tryb ubiegania się o uznanie przez Agencję Rynku Rolnego organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz kryteriów ich uznawania, w tym m.in. minimalną liczbę członków (20 osób), którzy wytwarzają i wprowadzają do obrotu rocznie nie mniej niż 2 mln kilogramów mleka lub przetworów mlecznych w ekwiwalencie mleka. Pakiet mleczny po zniesieniu kwot mlecznych w 2015 r. ma za zadanie: wprowadzić mechanizmy osłonowe dla gospodarstw po likwidacji kwotowania produkcji mleka w UE; zwiększyć siłę przetargową producentów mleka, tak aby zapewnić im właściwe ceny za surowe mleko w zgodzie z przepisami o konkurencji oraz wspomóc ich po wygaśnięciu kwot mlecznych w 2015 r.; podbudować pozycję producentów mleka w łańcuchu dostaw i utrzymać równowagę całego sektora, przy jednoczesnym zwiększeniu orientacji prorynkowej. Dostawcy w powiatach woj. małopolskiego w roku kwotowym 2013/2014 Liczba dostawców hurtowych Liczba dostawców bezpośrednich gorlicki nowotarski nowosądecki limanowski krakowski brzeski olkuski bocheński myślenicki tarnowski miechowski suski tatrzański wadowicki wielicki dąbrowski proszowicki oświęcimski M. Kraków M. Nowy Sącz chrzanowski M. Tarnów Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 3

6 Program Mleko w szkole Systematycznie zwiększa się aktywność ARR skierowana na działania wspierające spożycie mleka i jego przetworów w placówkach oświatowych. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie programem Mleko w szkole, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Polska jest liderem wśród krajów UE realizujących program Mleko w szkole. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczana do placówek oświatowych oraz kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż we Francji, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji czy Finlandii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat. W Małopolsce działa 19 zatwierdzonych wnioskodawców, którzy dostarczają mleko i przetwory mleczne do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. Od początku działania programu liczba szkół biorących w nim udział wzrosła w województwie małopolskim aż siedmiokrotnie. Małopolskie placówki oświatowe uczestniczące w programie Mleko w szkole Placówki oświatowe / / / / / / / / / Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

7 Owoce w szkole Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła program Owoce w szkole, do którego przystąpiła również Polska. Jest on finansowany ze środków pochodzących z UE (75%) oraz ze środków krajowych (25%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2013/2014 wynosi ok. 74,2 mln zł. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, a także propagowanie zdrowego odżywiania w ramach działań edukacyjnych realizowanych w szkołach podstawowych. Program ma również przeciwdziałać otyłości dzieci i związanymi z nią chorobami. W Małopolsce w roku szkolnym 2013/2014 działa 12 zatwierdzonych dostawców. Zainteresowanie programem Owoce w szkole wzrasta, o czym świadczy liczba dzieci spożywających owoce i warzywa. Od roku 2009/2010 wzrosła ona 6-krotnie, natomiast prawie 8-krotnie wzrosła liczba szkół uczestniczących w programie. Liczba szkół i uczniów biorących udział w programie Owoce w szkole w woj. małopolskim Uczniowie Placówki I sem. II sem. 2009/2010 I sem. II sem. 2010/2011 I sem. II sem. 2011/2012 I sem. II sem. I sem. II sem. 2012/ /2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 5

8 Dopłaty do materiału siewnego Od roku 2007 OT ARR w Krakowie prowadzi działania rekompensujące rolnikom część kosztów zakupu przeznaczonego do siewu materiału kategorii elitarny lub kwalifikowany. Działanie to ma na celu zwiększenie ilości materiału wysokiej jakości stosowanego w polskich gospodarstwach. Wsparcie skierowane jest do producentów zbóż i roślin strączkowych oraz do plantatorów ziemniaków. Dopłata dla jednego gospodarstwa, wypłacana w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, wynosi nie więcej niż euro w ciągu 3 lat obrotowych. W roku 2013 OT ARR w Krakowie udzielił dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału kategorii elitarny lub kwalifikowany na kwotę ok. 1,26 mln zł, a na przestrzeni lat kwota ta przekroczyła 6 mln zł. W ciągu siedmiu lat powierzchnia upraw obsianych lub obsadzonych kwalifikowanym materiałem siewnym wzrosła w woj. małopolskim prawie czterokrotnie. W 2013 r. powierzchnia obsiana materiałem kwalifikowanym w woj. małopolskim wyniosła ponad 10 tys. ha. Z 19 powiatów Małopolski w 2013 r. najwięcej wniosków wpłynęło z powiatów: krakowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego i miechowskiego (62%), najmniej zaś z powiatów górskich. Ogółem OT ARR w Krakowie zrealizował płatności dotyczące 1246 wniosków. Dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego w woj. małopolskim Rok zasiewów Ilość zrealizowanych wniosków Wypłacona kwota 2006/ , / , / , / , / , / , / ,80 Użytki rolne obsiane/obsadzone materiałem kwalifikowanym z dopłatą ARR w 2013 r. w woj. małopolskim (w ha) krakowski wadowicki tarnowski olkuski wielicki brzeski myślenicki gorlicki notowarski oświęcimski miechowski proszowicki dąbrowski limanowski bocheński chrzanowski nowosądecki suski 6 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

9 Pomoc żywnościowa dla najuboższej ludności UE Realizowany przez Agencję Rynku Rolnego, od momentu wstąpienia Polski do UE, program Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE (PEAD) miał na celu poprawienie bytu osobom najuboższym dzięki przekazywaniu im gotowych artykułów spożywczych. Wartość programu w Polsce w poszczególnych latach wynosiła: w 2011 r. 75,4 mln euro, w 2012 r. 75,3 mln euro, w 2013 r. 76,9 mln euro. W bezpośredniej realizacji mechanizmu uczestniczyły wyłącznie uprawnione organizacje charytatywne wyznaczone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (FPBŻ, Caritas Polska, PKPS, PCK). Artykuły spożywcze przekazywano nieodpłatnie osobom najuboższym, spełniającym kryteria określone w art. 5 oraz art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, późn. zm.). W organach UE trwają obecnie prace legislacyjne zmierzające do uruchomienia od 2014 r. Europejskiego Funduszu Pomocy dla Najbardziej Potrzebujących (będącego kontynuacją programu PEAD), którego działanie obejmie zakup żywności i jej dystrybucję wśród osób najbardziej potrzebujących oraz obligatoryjne działania towarzyszące (prowadzone przez organizacje partnerskie), mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Łączny budżet Funduszu na lata to 3,5 mld euro. Środki finansowe na FEAD będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Polsce wdrażaniem pomocy będzie się zajmować Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (instytucja zarządzająca) i Agencja Rynku Rolnego (instytucja pośrednicząca). Działania kontrolne Sekcja Kontroli Technicznych w OT ARR w Krakowie w 2013 r. przeprowadziła 753 kontrole: 194 w mechanizmie Kwotowanie produkcji mleka, 81 kontroli dotyczących Dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, 81 w mechanizmie Dostarczanie nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej, 109 w mechanizmie Owoce w szkole, 130 u producentów i przetwórców surowca tytoniowego, 23 kontrole podatkowe w funduszach promocji produktów rolno- -spożywczych, 22 u beneficjentów działania Dopłaty do materiału siewnego, a 25 kontroli w mechanizmie Wsparcie rynku produktów pszczelich. Służby kontrolne ARR pozwalają zapewnić odpowiedni poziom weryfikacji uprawnień beneficjentów do otrzymania środków finansowych. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 7

10 Fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych utworzonych zostało 9 funduszy promocji: Fundusz Promocji Mleka, Mięsa Wieprzowego, Mięsa Wołowego, Mięsa Końskiego, Mięsa Owczego, Mięsa Drobiowego, Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Owoców i Warzyw oraz Fundusz Promocji Ryb. Od momentu wejścia w życie ustawy (od r.) do Oddziału Terenowego w Krakowie wpłynęło ponad deklaracji. Sekcja Finansowo-Księgowa obsługuje 949 podmiotów składających deklaracje wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Podmioty z województwa małopolskiego zadeklarowały wpłaty w wysokości około 6,8 mln zł (wartość zobowiązania za okres od III kw r. do IV kw r.). Najwięcej wpłat (ponad 1,9 mln zł) przekazują na Fundusz Promocji Mięsa Wołowego przedsię- biorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt oraz w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej żywych zwierząt. Największą liczbę deklaracji w województwie małopolskim składają przedsiębiorcy dokonujący wpłaty na Fundusz Promocji Owoców i Warzyw. Podmioty te zadeklarowały wpłaty na ok. 1,1 mln zł. Środki zgromadzone na kontach funduszy są przeznaczane na promocję branżową. Podmioty składające deklaracje wpłat na fundusze promocji w OT ARR Kraków krakowski nowosądec. bocheński brzeski olkuski oświęcim. wadowicki tatrzański suski chrzanow. proszow. miechow. tarnowski limanowski notowarski dąbrowski myślenicki wielicki gorlicki 8 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

11 Wsparcie rynku produktów pszczelich Głównym celem mechanizmu jest poprawa jakości produktów pszczelich oraz polepszenie warunków ich produkcji i zbytu co w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i stałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim. Agencja Rynku Rolnego udziela pomocy finansowej działaniom realizowanym przez związki i spółdzielnie pszczelarskie, stowarzyszenia, zrzeszenia i grupy obejmujące pszczelarzy, a także jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską. Pomoc udzielana jest w ramach Kra- jowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. Refundacji podlegają koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu pszczelarskiego, środków przeciwko warrozie, lawet do przewozu uli, urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, wdrażanie programów badawczych, produkcja filmu edukacyjno-instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozobójczych. Agencja Rynku Rolnego w 2013 r. rozliczyła 334 umowy i wypłaciła ponad 19 mln zł. Poniesione wydatki były finansowane po 50% z budżetów unijnego i krajowego. Największe nakłady przeznaczono na działania na rzecz odbudowy pogłowia rodzin pszczelich, kontroli warrozy oraz zakupu sprzętu pszczelarskiego. Wsparcie rynku produktów pszczelich w Małopolsce w latach Przedmiot wsparcia Projekty rozliczone w sezonie 2009/2010 Liczba Wartość netto (w tys. zł) Projekty rozliczone w sezonie 2010/2011 Liczba Wartość netto (w tys. zł) Projekty rozliczone Projekty rozliczone w sezonie 2011/2012 w sezonie 2012/2013 Liczba Wartość netto (w tys. zł) Liczba Wartość netto (w tys. zł) Szkolenia Zakup leków Zakup lawet Analizy jakości miodu Zakup pszczół Zakup sprzętu pszczelarskiego Ogółem Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 9

12 Działania informacyjne i promocyjne OT ARR w Krakowie, w celu dotarcia do jak najszerszej grupy zainteresowanych mechanizmami administrowanymi przez ARR, realizuje szereg działań o charakterze informacyjnym. W roku 2013 przedstawiciele OT uczestniczyli w 160 spotkaniach (w tym: szkoleniach, konferencjach, warsztatach, konkursach i wystawach). Ponadto upowszechniali informacje na temat działań ARR w stoiskach konsultacyjnych. Informacje dotyczące działań i mechanizmów administrowanych przez ARR oraz zmian w przepisach przekazywane są również za pomocą różnych kanałów informacyjnych: radia, telewizji, prasy i portali internetowych. W ubiegłym roku ukazało się Konferencja Drobne gospodarstwa rolne w UE, Kraków 2013 r. w prasie 40 artykułów przygotowanych i opracowanych przez Oddział Terenowy w Krakowie, a w rozgłośniach radiowych wyemitowanych zostało 12 programów poświęconych działalności OT. Na ścieżce turystyki kulinarnej warsztaty dla młodzieży, Brzesko 2013 r. Warsztaty kulinarne dla młodzieży w Bystrej, 2013 r. Właściwa realizacja zadań oraz skuteczne dotarcie do beneficjentów wymaga ciągłego kontaktu oraz współpracy z instytucjami i organizacjami sektora rolno-spożywczego, izbami rolniczymi, ośrodkami doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, agencjami rolnymi oraz placówkami naukowymi i oświatowymi. Informowanie o warunkach udziału w mechanizmach realizowanych przez ARR odbywa się również we współpracy z samorządami wszystkich szczebli. W działalności informacyjnej dużo miejsca zajmuje promocja żywności o uznanej wysokiej jakości. Warto wspomnieć, że z 36 polskich produktów zarejestrowanych przez Komisję 10 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

13 Chronione Oznaczenie Geograficzne Obwarzanek krakowski Jabłko łąckie Suska sechlońska Kiełbasa lisiecka Chleb prądnicki Jagnięcina podhalańska Obważanki krakowskie Chronione Oznaczenie Geograficzne Jabłka łąckie Chronione Oznaczenie Geograficzne Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność aż 11 pochodzi z Małopolski: Wspieranie działań budujących świadomość konsumentów w tym obszarze jest ważnym elementem strategii realizowanej jako zestaw spójnych działań obejmujący wybrane grupy zawodowe oraz działań kierowanych bezpośrednio do konsumentów i producentów. W oparciu o produkty wytwarzane w ramach wspólnotowych i krajowych systemów jakości żywności organizuje się warsztaty i konkursy kulinarne. Biorą w nich udział profesjonalni kucharze, nauczyciele i uczniowie szkół o profilu rolniczym i gastronomicznym. Doskonałą okazją do kontaktu z konsumentami i producentami żywności są duże wydarzenia plenerowe, takie jak Europejskie Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem. Chroniona Nazwa Pochodzenia Bryndza podhalańska Oscypek Redykołka Karp zatorski Piękny Jaś z Doliny Dunajca IV Europejskie Targi Produktów Regionalnych, Zakopane 2013 r. Podczas IV Europejskich Targów Produktów Regionalnych Agencja Rynku Rolnego przygotowała dla zwiedzających specjalny Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 11

14 Trzy znaki smaku, Zakopane 2013 r. Konkurs na najlepszy oscypek, Zakopane 2013 r. Promocja programów Owoce w szkole i Mleko w szkole, Nowy Sącz 2013 r. Promocja programu Owoce w szkole, Bochnia 2013 r. namiot, w którym znajdowało się stoisko informacyjne z materiałami i publikacjami. Przez sześć dni w namiocie realizowana była również kampania informacyjna Trzy znaki smaku. Kampania miała na celu zaznajomienie odwiedzających z oznaczeniami Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, które to oznaczenia gwarantują wysoką jakość produktów. Przygotowano pokazy, warsztaty kulinarne i degustacje, które poprowadzili znani mistrzowie kuchni oraz członkowie Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników. W trakcie wydarzenia odbywały się liczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem odwiedzających i przyczyniła się do poszerzenia wiedzy konsumentów na temat żywności wysokiej jakości, jej autentycznego pochodzenia, znaczenia i zalet, a tym samym do zwiększenia konsumpcji. 12 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

15 Promocja programu Owoce w szkole, Bochnia 2013 r. W ramach analizy sytuacji na rynku rolno- -żywnościowym w Oddziale Terenowym w Krakowie sporządza się cotygodniowe raporty o cenach zbóż i ży wca wieprzowego IV Europejskie Targi Produktów Regionalnych, Zakopane 2013 r. na obszarze woj. małopolskiego. Na podstawie tych raportów tworzone są analizy miesięczne i roczne o kształtowaniu się cen zbóż i żywca wieprzowego. Działania informacyjne OT ARR w Krakowie Liczba spokań Liczba artykułów

16 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa Telefoniczny Punkt Informacyjny Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie ul. Mogilska Kraków Sekcje: Sekcja Interwencji tel Sekcja Administracji tel Sekcja Kwotowania Produkcji Mleka tel Dyrektor Bogusław Wiśniewski tel p.o. Zastępca Dyrektora Andrzej Kubisztal tel Sekretariat tel , faks Sekcja Finansowo-Księgowa tel Sekcja Informacji i Promocji tel Sekcja Kontroli Technicznych tel Stanowisko ds. Teleinformatyki tel Stanowisko ds. Obsługi Prawnej tel ARR maj 2014 ISBN Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, że publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury. ARR wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła.

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie 1 Informacje o regionie Województwo małopolskie charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i warunków klimatycznych.

Bardziej szczegółowo

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach został utworzony w grudniu 2002 r. Obecnie w jego działalności wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Informacje o regionie Województwo śląskie usytuowane jest w południowej części Polski i zajmuje powierzchnię 12,3 tys.

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi 1 Województwo łódzkie ma typowo rolniczy charakter. Bazą produkcji rolniczej jest 1,25 mln ha użytków rolnych, które stanowią 68,8%

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie obejmuje swym działaniem obszar województwa mazowieckiego. Jest to największe

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu 1 Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie Informacje o regionie Województwo lubelskie jest trzecim co do wielkości województwem w kraju zajmuje obszar ponad 25 tys. km2. Zamieszkane jest przez

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 2014 Informacje o regionie Województwo zachodniopomorskie położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi 2014 Informacje o regionie Województwo łódzkie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km², którą zamieszkuje prawie 2,7 mln mieszkańców (6,92% ludności Polski).

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie 1 W województwie zachodniopomorskim użytki rolne zajmują ponad 966 tys. ha. W 2014 r. na obszarze województwa zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu Informacje o regionie Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie 1 Festiwal smaku, Lublin, wrzesień 2014 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie obejmuje swoim działaniem obszar

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Województwo

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie 1 Informacje o regionie Województwo podkarpackie jest najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Kraków. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa

Kraków. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa 2009-07-13 Kraków Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa Pragnę poinformować, Ŝe z dniem 1 lipca b.r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r.

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r. MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 8 grudnia 2017 r. Cel regulacji Wzmocnienie pozycji producenta rolnego Wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych Poprawa

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY

GOSPODARKĘ REGIONALNEJ SZANSY Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wdraża II Osi Priorytetową GOSPODARKĘ REGIONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka Nowa pomoc dla rolników UE - 500 mln euro na rynek mleka Komisja Europejska przedstawiła 18 lipca 2016 roku pakiet pomocowy o wartości 500 mln euro, adresowany do rolników dotkniętych kryzysem, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 1 powołała 9 odrębnych funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo!

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Już 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa w celu stabilizowania rynku rolno-żywnościowego i wspierania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

INWESTYCJE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 1 Agencja Rynku Rolnego powstała w 1990 roku. Obecnie jest unijną agencją płatniczą i administruje mechanizmami finansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66 Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Ul. Na Zjeździe 11 30-527 Kraków tel. 12/31-21-400, fax: 12/41-58-685 krakow@pfron.org.pl www.pfron.org.pl Obecnie

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez:

W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez: Produkt tradycyjny W Polsce produkty tradycyjne znajdują się na Liście Produktów Tradycyjnych tworzonej przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1151 produktów z początkiem września 2013) Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 29 lutego 2012 wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 29 lutego 2012 wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. 1 Gorzowski Oddział Terenowy działa w strukturach Agencji Rynku Rolnego od 2002 r., a od 12 lat jako samodzielna

Bardziej szczegółowo

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - maj 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 8 MIESZKANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 1) Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, zadania,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK wybrane wnioski. Kraków, lipiec 2017 r. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ZA ROK 2016 - wybrane wnioski Kraków, lipiec 2017 r. 1 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZACJA ZADANIA USTAWOWEGO Ocena zasobów pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Promocja projektu Kraków, 27 stycznia 2011 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTAKT

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie województwo kujawsko-pomorskie Województwo kujawsko-pomorskie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należącego do czołówki krajowej w

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Opolu 1 Informacje o regionie Województwo opolskie ma charakter przemysłowo-rolniczy, a rozwojowi rolnictwa sprzyjają dobre warunki klimatyczne

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb?

W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb? W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb? W przypadku Funduszu Promocji Ryb są trzy grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania

Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania Osoby chorujące psychicznie w świetle wyników badania Wykluczenie społeczne w Małopolsce strategie przeciwdziałania dr Hubert Kaszyński, Uniwersytet Jagielloński 1 Formy pomocy osobom chorującym psychicznie

Bardziej szczegółowo

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR. Szklanka mleka Mleko element zdrowego odżywiania Mleko jest najbardziej naturalnym pokarmem. Dostarcza organizmowi składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji. Należą do nich, obok białka, tłuszczów

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim

Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim Doświadczenia z funkcjonowania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Małopolskim Zasmakuj w Małopolsce - promocja małopolskich produktów regionalnych podczas cyklu

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ

PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z PERSPEKTYWY FINANSOWEJ Fundusze europejskie w Małopolsce 1.(13.) raport roczny Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej 1 PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: 2017-06-13 14:10 CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat) - CIR informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: - zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie 1 25 lat wspieramy sektor rolno-spożywczy Andrzej Milkiewicz, Dyrektor OT ARR w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego już 25. rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE KONFERENCJA PRASOWA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z udziałem Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Sabata PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE 14 marca 2012 r., godz.

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2015 I kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w I kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy Styczeń i luty 2015 roku były jeszcze okresem wzrostu liczby osób w rejestrach

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy we Wrocławiu 1 Informacje o regionie Województwo dolnośląskie położne jest w południowo- -zachodniej części Polski, gdzie klimat charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 marca 2015 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 marca 2015 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wita na konsultacjach dotyczących realizacji osi IV Leader w Małopolsce Niepołomice, dnia 20 stycznia 2010 roku Konsultacje dotyczące realizacji

Bardziej szczegółowo

Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II MT. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II MT. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 15 września 2017 r. SEPZ-II.272.8.2017.MT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SEPZ.II.272.8.2017.MT w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji w szkołach wieloletniego programu

Informacja o realizacji w szkołach wieloletniego programu KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE Informacja o realizacji w szkołach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania PZA.III.531.1.2011.MI styczeo 2012 Opracowanie: Wydział Pragmatyki Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu 2014 Województwo dolnośląskie (Dolny Śląsk) obejmuje obszar blisko 20 tys. km2, co stanowi 6,4% powierzchni naszego kraju. Ludność województwa liczy

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie 2014 Szanowni Państwo, już od 24 lat Agencja Rynku Rolnego prowadzi w interesie producentów i konsumentów działania na rzecz stabilizacji polskiego rynku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 18

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR

Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR 2014-2020 Konspekt prezentacji 1. Bieżąca sytuacja na rynku mięsa drobiowego a) poziom cen b) produkcja c) handel zagraniczny 2. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo