województwo kujawsko-pomorskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "województwo kujawsko-pomorskie"

Transkrypt

1 województwo kujawsko-pomorskie

2 Województwo kujawsko-pomorskie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należącego do czołówki krajowej w produkcji rolnej. Województwo jest położone w środkowo-północnej części Polski i obejmuje powierzch- nię km 2, co stanowi 5,75% powierzchni kraju. Kujawsko- -Pomorskie zamieszkuje 2,1 mln osób, z czego 806,2 tys. (37,7%) mieszka na wsi. Administracyjnie województwo podzielone jest na 4 powiaty grodzkie, 19 ziemskich i 144 gminy (17 miejskich, 34 miejsko-wiejskich i 93 wiejskie). Powierzchnia użytków rolnych regionu wynosi ok. 1 mln ha. Produkcja rolna prowadzona jest w gospodarstwach rolnych. Uprawy polowe obej- mują obszar ha, w tym zboża ha, rzepak ok ha, a buraki cukrowe ha.

3 Oddział Terenowy ARR w Bydgoszczy O wysokim potencjale produkcyjnym województwa stanowi hodowla. Pogłowie zwierząt hodowlanych w 2011 r. przedstawiało się następująco: trzoda chlewna 1 605,3 tys. szt., bydło 460 tys. szt., w tym krów 174 tys. szt. Województwo osiąga także dobre wyniki w mleczarstwie. Wytwarza ponadto szeroki asortyment wysokiej jakości produktów rolnych: zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, ziemniaków, owoców, warzyw i tytoniu. Na potencjał rolnictwa korzystnie wpływa dobra struktura agrarna, wysoka kultura rolna oraz systematyczna modernizacja gospodarstw rolnych z wykorzystaniem funduszy unijnych. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. ARR funkcjonuje jako akredytowana agencja płatnicza. Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego mechanizmami WPR i krajowymi administruje OT ARR w Bydgoszczy. Kwotowanie produkcji mleka i skrobi, interwencyjny zakup i sprzedaż zbóż, interwencja na rynku produktów mleczarskich oraz wsparcie rynku produktów pszczelich, a także mechanizmy dopłat do materiału siewnego, dopłat do spożycia mleka w placówkach oświatowych i program Owoce w szkole to podstawowe zadania Oddziału. OT ARR nadzorował w województwie wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na modernizację gospodarstw rolnych w ramach restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego. Obecnie ważnym elementem działalności OT jest promocja rodzimych produktów rolnych z wykorzystaniem funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz wspieranie działań promocyjno- -informacyjnych ze środków PROW Na koniec 2012 r. w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR zarejestrowanych było przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego, z czego 770 to osoby prawne. W roku 2012 do OT ARR w Bydgoszczy wpłynęło dokumentów. Zarejestrowano 1548 nowych przedsiębiorców. Powiaty województwa kujawsko-pomorskiego sępoleński nakielski tucholski bydgoski Bydgoszcz świecki chełmiński toruński grudziądzki Grudziądz Toruń wąbrzeski golubskodobrzyński brodnicki rypiński żniński aleksandrowski inowrocławski lipnowski mogileński Włocławek radziejowski włocławski 1

4 Kwotowanie produkcji mleka Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 6 miejsce w Polsce zarówno pod względem liczby zarejestrowanych dostawców hurtowych, jak i przysługujących im kwot. Liczba dostawców hurtowych na dzień r. wynosiła 7967 (w Polsce ), natomiast kwota będąca w ich posiadaniu ok. 737 mln kg mleka. Dostawców bezpośrednich, którzy dysponowali kwotą ponad 3 mln kg, było 481. Dostawcy hurtowi w woj. kujawsko-pomorskim I alokacja 2004/ / / / / / / / /2013 Od 2004 r. zmniejsza się systematycznie liczba dostawców hurtowych, rośnie natomiast kwota limitu hurtowego. Średnia kwota przypadająca na gospodarstwo wzrosła z ok. 35 tys. kg mleka w 2004 r. do ok. 92,5 tys. kg ( r.). Wielkość limitu hurtowego w woj. kujawsko-pomorskim 800 Miliony kg I alokacja 2004/ / / / / / / / /2013 Największą liczbę dostawców hurtowych w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano w powiatach: lipnowskim 979, rypińskim 955, radziejowskim 698 oraz włocławskim

5 Oddział Terenowy ARR w Bydgoszczy Wielkość kwoty indywidualnej będącej w posiadaniu dostawców hurtowych w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego (mln kg) chełmiński tucholski sępoleński aleksandrowski świecki wąbrzeski bydgoski Powiaty mogileński golubsko- -dobrzyński włocławski grudziądzki żniński toruński inowrocławski nakielski rypiński lipnowski brodnicki radziejowski Średnie wielkości kwoty indywidualnej, będące w dyspozycji dostawców hurtowych z powiatów: żnińskiego ( kg), bydgoskiego ( kg) oraz tucholskiego ( kg), znacznie przewyższają średnią dla województwa ( kg). Także w powiecie nakielskim ( kg), grudziądzkim ( kg) oraz inowrocławskim ( kg) i mogileńskim ( kg) odnotowano kwoty wyższe od średniej wojewódzkiej. Najliczniejszą grupę dostawców (46,1%) stanowią producenci posiadający kwoty w przedziale kg. Średnia kwota przysługująca dostawcy w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego (tys. kg) Procentowy udział kwot w poszczególnych przedziałach rypiński 60 lipnowski golubsko- -dobrzyński włocławski wąbrzeski 82 chełmiński 85 toruński 92 aleksandrowski 95 sępoleński 97 świecki Powiaty 100 radziejowski brodnicki mogileński inowrocławski grudziądzki nakielski tucholski bydgoski żniński 4,9% 18,3% 2% 16,5% 12,3% 46,1% I. 20% 0 20 tys. kg. II tys. kg. III tys. kg. IV tys. kg. V tys. kg. VI. powyżej 1000 tys. kg. 3

6 Rozdział krajowej rezerwy kwoty krajowej Warunkiem przyznania kwoty z krajowej rezerwy w roku kwotowym 2012/2013 było wykazanie przez producenta zwiększenia o minimum 500 kg sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych w poprzednim roku kwotowym. W roku tym wydano 2633 decyzje na łączną kwotę ok. 21 mln kg. W omawianym mechanizmie istnieje możliwość transferu przyznanych kwot indywidualnych poprzez zbycie kwoty indywidualnej (sprzedaż, darowizna), oddanie w używanie kwoty indywidualnej (dzierżawa) lub zbycie gospodarstwa rolnego (sprzedaż, darowizna). W roku kwotowym 2012/2013 (stan na r.) Dyrektor OT ARR w Bydgoszczy zatwierdził: 673 transakcje zbycia prawa do kwoty indywidualnej (ok. 17 mln kg), 614 transakcji dzierżawy prawa do kwoty indywidualnej (ok. 10 mln kg), 92 transakcje zbycia gospodarstw rolnych (ok. 4,8 mln kg), 30 konwersji stałych z kwoty bezpośredniej na kwotę dostaw (ok. 300 tys. kg). Dopłaty do materiału siewnego Od 2007 r. Agencja prowadzi działania rekompensujące rolnikom część kosztów zakupów materiału siewnego i sadzeniaków kategorii elitarny i kwalifi kowany. Oddziały terenowe ARR przyjmują wnioski od 15 stycznia do 25 czerwca danego roku. Złożone wnioski o dopłaty do materiału siewnego i kwoty wypłaconych środków w latach w OT Bydgoszcz Wypłacone środki w złotych Liczba wniosków

7 Oddział Terenowy ARR w Bydgoszczy Największą liczbę wniosków i udzielonych dopłat w latach 2007 oraz odnotowano w powiatach: żnińskim, włocławskim i inowrocławskim. Są to obszary o najlepszych warunkach glebowo-klimatycznych oraz wysokotowarowej produkcji rolnej. Dynamicznie rośnie obszar gruntów obsianych elitarnym i kwalifi kowanym materiałem siewnym z ok. 40 tys. ha w 2007 r. do ponad 128 tys. ha w roku W 2012 r. udzielono dopłat do zakupu: zbóż ,72 ha, roślin strączkowych 1 635,40 ha, ziemniaków 3 109,80 ha, mieszanek zbożowych 5 536,08 ha, mieszanek pastewnych 2 175,33 ha. Zainteresowanie producentów rolnych tą formą wsparcia systematycznie rośnie. W roku 2013 (do 31.03) wpłynęło do OT ARR w Bydgoszczy około 1,3 tys. wniosków. Powierzchnia w hektarach obsiana materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w woj. kujawsko-pomorskim , , , , , , Wydane decyzje o dopłatę do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego w latach 2007 roku oraz w latach , w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego Powiaty żniński włocławski inowrocławski mogileński toruński świecki bydgoski radziejowski golubsko-dobrzyński nakielski aleksandrowski brodnicki grudziądzki sępoleński lipnowski chełmiński wąbrzeski tucholski rypiński

8 Program Szklanka mleka Od 2004 r. Agencja Rynku Rolnego realizuje program Szklanka mleka, którego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Placówki oświatowe uczestniczące w programie w woj. kujawsko-pomorskim / / / / / / / / /2013 Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Pozostałe Placówki oświatowe razem Największy przyrost placówek oświatowych i uczniów uczestniczących w programie odnotowano w roku szkolnym 2007/2008. Uruchomiono wówczas dopłatę krajową, dzięki której uczniowie szkół podstawowych mogą spożywać mleko nieodpłatnie. Liczba uczniów w placówkach oświatowych uczestniczących w programie w woj. kujawsko-pomorskim / / / / / / / / / Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Pozostałe Placówki oświatowe razem Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego program Szklanka mleka obsługuje 18 dostawców, z czego 6 rozlicza OT ARR w Bydgoszczy. W latach w Oddziale Terenowym ARR w Bydgoszczy przeznaczono na realizację ww. programu ok. 44 mln zł. Środki te pochodziły z budżetu UE, krajowego oraz Funduszu Promocji Mleka. 6

9 Oddział Terenowy ARR w Bydgoszczy Program Owoce w szkole Począwszy od roku szkolnego 2009/2010 UE uruchomiła program Owoce w szkole, skierowany do uczniów szkół podstawowych klas I III. Świeże owoce i warzywa dostarczają do placówek oświatowych zatwierdzeni przez ARR dostawcy, którzy podpisują umowy ze zgłoszonymi szkołami. W I semestrze 2009 r. w OT ARR w Bydgoszczy dostawy realizował jeden zatwierdzony dostawca. Obecnie jest dziesięciu aktywnych dostawców, z czego czterech zarejestrowanych przez OT w Bydgoszczy. Liczba dzieci i szkół podstawowych i uczestniczących w programie Owoce w szkole w woj. kujawsko-pomorskim Liczba dzieci uczestniczących w programie "Owoce w szkole" w woj. Kujawsko-Pomorskim (umowy) Liczba szkół uczestniczących w programie "Owoce w szkole" 93 I semestr 2009/2010 II semestr 2009/2010 I semestr 2010/2011 II semestr 2010/2011 I semestr 2011/2012 II semestr 2011/2012 I semestr 2012/2013 II semestr 2012/2013 W woj. kujawsko-pomorskim uczestniczy w programie 587 szkół (początkowo 93) i ponad 56 tys. dzieci (w 2009 r. ponad 12 tys.). Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach Krajowego Programu Restrukturyzacji Działanie Modernizacja gospodarstw rolnych skierowane było do plantatorów buraka cukrowego, którzy częściowo lub całkowicie utracili prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego, byli uprawnieni do otrzymania pomocy restrukturyzacyjnej oraz prowadzili działalność rolniczą na terenie gmin objętych procesem restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego. W województwie kujawsko-pomorskim proces restrukturyzacji objął 107 gmin z 18 powiatów i 4061 plantatorów buraków cukrowych. Do OT ARR w Bydgoszczy wpłynęło 507 wniosków o przyznanie pomocy fi nansowej w ramach programu Modernizacja gospodarstw rolnych. Spośród 496 uprawnionych benefi cjentów pozytywnie zakwalifi kowano 480 wniosków. W ramach zawartych 440 umów o przyznanie i wypłatę pomocy 403 benefi cjentów zrealizowało inwestycje i złożyło wniosek o wypłatę pomocy. Pomoc na rzecz 7

10 dywersyfi kacji obejmowała 40% wydatków kwalifi kowanych, rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych przez wnioskodawcę. Pierwsze płatności zostały przekazane benefi - cjentom w marcu 2010 r., natomiast ostatnia wypłata została zrealizowana we wrześniu 2012 r. W ramach działań objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji OT ARR w Bydgoszczy wypłacił łącznie 401 benefi cjentom około 11,8 mln zł (ok. 2,91 mln euro). Wnioskodawcy objęci pomocą w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych w powiatach woj. kujawsko-pomorskiego Wsparcie rynku produktów pszczelich Najwięcej środków fi nansowych trafi ło do producentów rolnych, którzy zrealizowali inwestycje w powiecie włocławskim i żnińskim. Natomiast najmniej środków otrzymali rolnicy w powiecie sępoleńskim i chełmińskim. Za uzyskane wsparcie nabywane były najczęściej ciągniki rolnicze, agregaty uprawowe, siewniki, opryskiwacze polowe, ładowacze czołowe i przyczepy. Jednym z działań wspólnej polityki rolnej jest mechanizm Wsparcie rynku produktów pszczelich. Służy on przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem na produkty pszczele. W dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą poprawę warunków w sektorze pszczelarskim. Komisja Europejska zaakceptowała kierunki i środki fi nansowe na następujące działania: pomoc techniczną dla pszczelarzy i grup pszczelarzy, zwalczanie warrozy, 2 aleksandrowski brodnicki bydgoski chełmiński golubsko-dobrzyński grudziądzki inowrocławski lipnowski mogileński nakielski radziejowski rypiński sępoleński świecki toruński racjonalizację sezonowego przenoszenia uli, środki wspierające laboratoria przeprowadzające analizy dotyczące właściwości fi zyko-chemicznych miodu, środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli Powiaty wąbrzeski włocławski żniński W roku 2011/2012 ARR wypłaciła ponad 20,5 mln zł do 331 projektów realizowanych przez związki i organizacje pszczelarskie. W województwie kujawsko-pomorskim realizowanych było 15 projektów, a otrzymana kwota wsparcia wyniosła ponad 950 tys. zł

11 Oddział Terenowy ARR w Bydgoszczy Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej Komisja Europejska przeznaczyła w 2012 r. na realizację programu w Polsce ok. 75,3 mln euro. W ramach tego działania do magazynów organizacji charytatywnych dostarczono ponad 21,6 mln litrów mleka UHT, ponad 2,3 mln litrów oleju rzepakowego oraz prawie 78 tys. ton gotowych artykułów spożywczych. W województwie kujawsko-pomorskim dystrybutorami pomocy żywnościowej są Caritas, Bank Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż. Organizacje te w 2012 r. otrzymały i przekazały najbardziej potrzebującym ponad tys. litrów mleka UHT, ponad 106 tys. litrów oleju rzepakowego oraz ponad 4159 ton pozostałych produktów żywnościowych. Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Fundusze promocji mają na celu wspieranie marketingu rolnego oraz kształtowanie wzrostu spożycia produktów rolno-spożywczych poprzez prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych. W OT ARR w Bydgoszczy jest zarejestrowanych 530 przedsiębiorców, którzy będąc płatnikami podatku VAT, deklarują wpłaty na poszczególne fundusze promocji żywności. W ciągu ubiegłego roku przybyło 74 nowych płatników. Wpłaty na fundusze promocji w latach w woj. kujawsko-pomorskim Nazwa Funduszu 2010 r. (w zł) 2011 r. (w zł) 2012 r. (w zł) Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego , , ,00 Fundusz Promocji Mięsa Wołowego , , ,00 Fundusz Promocji Mięsa Końskiego 5 254, , ,00 Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych , , ,00 Fundusz Promocji Owoców i Warzyw , , ,00 Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego , , ,00 Fundusz Promocji Ryb 3 095, , ,00 Ogółem , , ,00 W województwie nie ma wpłat na Fundusz Promocji Mięsa Owczego, natomiast wpłaty na Fundusz Promocji Mleka przyjmuje Centrala ARR w Warszawie (podmioty skupujące są zobowiązane do wpłat na Fundusz Promocji Mleka w wysokości 0,001 zł od każdego 9

12 skupionego przez nie kilograma mleka). Wpływy z województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczone na FPM wynosiły odpowiednio: w roku 2009 ok. 673 tys. zł, w roku 2010 ok. 696 tys. zł, w roku 2011 ok. 698 tys. zł, w roku 2012 ok. 749 tys. zł. Działania kontrolne OT W 2012 r. Sekcja Kontroli Technicznych OT ARR w Bydgoszczy przeprowadziła 917 kontroli, z których najwięcej dotyczyło dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifi kowany, odbioru i przetwórstwa surowca tytoniowego oraz kwotowania produkcji mleka. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych kontroli przez Sekcję Kontroli Technicznych OT ARR w Bydgoszczy Mechanizm Ilość Dopłaty do materiału siewnego 210 Odbiór i przetwórstwo surowca tytoniowego 157 Kwotowanie produkcji mleka 136 Dopłaty w ramach kwotowania produkcji skrobi ziemniaczanej 100 Dostarczenie nadwyżek żywności 88 Monitorowanie produkcji oraz opłat na rynku cukru 41 Obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych 37 Dopłaty do spożycia masła i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Dofi nansowanie z Funduszu Promocji Mleka do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach Wsparcie rynku produktów pszczelich 16 Dopłata krajowa do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych Kontrole dodatkowe 13 Owoce w szkole 11 Interwencyjny zakup i sprzedaż masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku 10 Dywersyfi kacja przemysłu cukrowniczego 7 Realizacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach PROW Pomoc do plantacji trwałych 4 Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na wybranych rynkach produktów rolnych Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych 2 Ogółem

13 Oddział Terenowy ARR w Bydgoszczy Działania informacyjne realizowane przez Sekcję Informacji i Promocji Działania Sekcji Informacji i Promocji koncentrują się na informowaniu uczestników rynku rolno-spożywczego o zasadach udziału w mechanizmach administrowanych przez ARR. W 2012 r. pracownicy sekcji zorganizowali 47 stoisk informacyjno-konsultacyjnych i 74 spotkania informacyjne. Na uwagę zasługuje fakt zorganizowania podczas targów Agrotech w Minikowie obchodów 50-lecia Wspólnej Polityki Rolnej. Benefi cjenci realizujący mechanizmy WPR otrzymali okolicznościowe grawertony. W 2012 r. systematycznie był prowadzony monitoring regionalnych rynków i analiza cen podstawowych produktów rolnych. Pracownicy Sekcji przygotowali również prezentacje wykorzystywane podczas spotkań informacyjnych (narady w urzędach i siedzibach organizacji rolniczych). W ramach współpracy ze szkołami zorganizowano 21 spotkań z około 800 uczniami, podczas których omawiano między innymi rolę i zadania Zestawienie najczęściej poruszanych tematów na spotkaniach informacyjnych przeprowadzonych przez OT ARR w Bydgoszczy w 2012 r. Dopłaty do materiału siewnego 80 Kwotowanie produkcji mleka 57 ARR jako agencja płatnicza 55 Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych 45 Owoce w szkole 39 Fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych 28 Szklanka mleka 26 ARR w realizacji wspólnej polityki rolnej oraz mechanizm dopłat do materiału siewnego. Pracownicy OT propagowali wiedzę o produktach tradycyjnych, regionalnych, ekologicznych oraz wytwarzanych w ramach systemów jakości żywności. Sekcja Informacji i Promocji współorganizowała Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Żywieniowe, których celem była promocja zasad zdrowego odżywiania. Obchody 50-lecia WPR Minikowo 2012 r. Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Żywieniowe Bydgoszcz 2012 r. 11

14 Stoisko promocyjne programu Owoce w szkole Konferencja Na ścieżkach zdrowia Bydgoszcz 2012 r. Warsztaty kulinarne Bielice 2012 r. Efektem współpracy ze Szkołą Podstawową nr 38 w Bydgoszczy była konferencja Na ścieżkach zdrowia, podczas której ogromnym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyło się stoisko promujące owoce i warzywa. W dalszym ciągu wdrażano, opracowany w 2010 r., program dotyczący zasad zdrowego odżywiania, zmian nawyków żywieniowych, a także promocji produktów ekologicznych wśród młodzieży w szkołach gastronomicznych i rolniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Realizację powierzono Bractwu Kulinarnemu Pyszni i szybcy, które zrzesza mistrzów kucharskich znanych w Polsce i za granicą. W 2013 r. zorganizowane będą zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I III szkół podstawowych, promujące owoce i warzywa oraz zasady zdrowego odżywiania. Ważnym działaniem propagującym program Owoce w szkole będzie impreza plenerowa Święto kwitnącej jabłoni, podczas której dzieci ze szkół podstawowych poznają zasady zdrowego odżywiania w formie zabaw i konkursów. W 2012 r. przeprowadzono warsztaty kulinarne w piętnastu szkołach, w ramach których 600 uczniów uczestniczyło w wykładach o rolnictwie ekologicznym i zasadach zdrowego żywienia oraz w przygotowywaniu posiłków z surowców ekologicznych połączonych z degustacją. Działaniem promującym OT ARR było przekazanie sprzętu komputerowego placówkom oświatowym na terenach wiejskich. W grudniu 2012 r. OT ARR w Bydgoszczy zorganizował seminaria. Uczestniczącym w nich rolnikom produkującym żywność ekologiczną, przedstawicielom spółdzielni mleczarskich i zakładów wytwarzających artykuły spożywcze wysokiej jakości przedstawiono zasady i możliwości wykorzystania środków w ramach PROW Pracownia komputerowa Bysław 2012 r. 12

15 Kamienna Oddział Terenowy ARR w Bydgoszczy Agencja Rynku Rolnego Oddziału Terenowy w Bydgoszczy ul. Kasztanowa 57, Bydgoszcz Dyrektor tel Z-ca Dyrektora tel Sekretariat tel faks Sekcje: Sekcja Interwencji tel Sekcja Informacji i Promocji tel Sekcja Kwotowania Produkcji Mleka tel Sekcja Kontroli Technicznych tel Sekcja Finansowo-Księgowa tel Sekcja Administracji tel Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej tel Centrala tel Generała Józefa Dwernickiego Czerkaska Kasztanowa Lelewela Grabowa Cmentarz rzymsko-katolicki OT ARR w Bydgoszczy Cicha Józefa f Sułkowskiego Jana Karola Chodkiewicza Jana Kozietulskiego Cicha Aleja Kardynała Stefana Wyszyńskiego Kamienna Bartosza Głowackiego

16 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa Oddział Terenowy w Bydgoszczy ul. Kasztanowa 57, Bydgoszcz Telefoniczny Punkt Informacyjny Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, iż publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej do benefi cjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury. ARR wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła. ARR kwiecień 2013 ISBN ##################

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Województwo

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (zestawy ) Tabela 1. Wartości podstawowych parametrów statystycznych wyników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach został utworzony w grudniu 2002 r. Obecnie w jego działalności wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku województwo kujawsko-pomorskie Część humanistyczna z zakresu języka polskiego Tabela 1. Wartości parametrów statystycznych wyników zdających w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Informacje o regionie Województwo śląskie usytuowane jest w południowej części Polski i zajmuje powierzchnię 12,3 tys.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu 1 Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi 1 Województwo łódzkie ma typowo rolniczy charakter. Bazą produkcji rolniczej jest 1,25 mln ha użytków rolnych, które stanowią 68,8%

Bardziej szczegółowo

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo!

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Już 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa w celu stabilizowania rynku rolno-żywnościowego i wspierania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej

Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej Możliwości wsparcia MŚP działających w województwie kujawsko-pomorskim ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. - jest jednostką wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich. założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi i Rolnictwa Przysiek, 9 czerwca 2010 Założenia wojewódzkiej polityki spójności w kontekście krajowych dokumentów strategicznych

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie Informacje o regionie Województwo lubelskie jest trzecim co do wielkości województwem w kraju zajmuje obszar ponad 25 tys. km2. Zamieszkane jest przez

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 2014 Informacje o regionie Województwo zachodniopomorskie położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie 1 W województwie zachodniopomorskim użytki rolne zajmują ponad 966 tys. ha. W 2014 r. na obszarze województwa zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne 1. DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tabulogramy opracowane w latach 1999 2005 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi 2014 Informacje o regionie Województwo łódzkie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km², którą zamieszkuje prawie 2,7 mln mieszkańców (6,92% ludności Polski).

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna-

Polityka Terytorialna- Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego 27 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie obejmuje swym działaniem obszar województwa mazowieckiego. Jest to największe

Bardziej szczegółowo

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski

VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski VIII WOJEWÓDZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Toruń, 29.06.2007 r. Łukasz Jaworski Trzeci rok działania sieci w Polsce Rozszerzona sieć liczy 49 ośrodków obejmujących swoim zasięgiem cały kraj Sieć

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna

I. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej podstawa prawna Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami realizowana przez pielęgniarki i higienistki szkolne oraz lekarzy POZ w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2009/2010 I. Organizacja profilaktycznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r.

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r. MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 8 grudnia 2017 r. Cel regulacji Wzmocnienie pozycji producenta rolnego Wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych Poprawa

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2011 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM

ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM ZASOBY I POTENCJAŁ SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM 19 czerwca 2017 r. AGENDA ZASOBY I POTENCJAŁY DEMOGRAFIA DZIECI I MŁODZIEŻ OSOBY BEZROBOTNE I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE OSOBY STARSZE WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne

Źródło danych statystycznych i definicji. Uwagi ogólne Dział 1 DEMOGRAFIA - 13 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Tablice wynikowe opracowane w latach 1999 2010 przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Informacje o regionie Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 182 km². Ludność tego województwa stanowi 8,6% populacji kraju. Pod względem

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie 1 Festiwal smaku, Lublin, wrzesień 2014 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie obejmuje swoim działaniem obszar

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie 1 Informacje o regionie Województwo małopolskie charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i warunków klimatycznych.

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu Informacje o regionie Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r. Poz. 1503 USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku. Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w 2017 roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego

Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2016 Wyniki w powiatch województwa kujawsko-pomorskiego ul. Na Stoku 49, 00-874 Gdańsk tel. 58 320 55 61, fax 58 520 55 90 e-mail: komisja@oke.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie 1 Informacje o regionie Województwo podkarpackie jest najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Proponowane zmiany w naborze i ocenie wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2018 Nowe, 27 czerwca 2017 r. Wydział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE WPR W POLSCE

FINANSOWANIE WPR W POLSCE FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach w liceach ogólnokształących w województwie kujawsko-pomorskim O K E Gdańsk Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w latach 2015-2017 w liceach ogólnokształących Gdańsk, listopad 2017 roku Uwaga! W zestawieniach uwzględniono wyniki zdających egzamin maturalny

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1

Kwartał III, 2017 Q Województwo kujawsko-pomorskie. str. 1 Q3 2017 Województwo kujawsko-pomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIA. Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013

PODSUMOWANIA. Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013 Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013 PODSUMOWANIA Liczba kontroli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wykonuje kontrole ex-post zgodnie z art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw:

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: 2017-06-13 14:10 CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat) - CIR informuje: Podczas dzisiejszego posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw: - zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego

Bardziej szczegółowo

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka Nowa pomoc dla rolników UE - 500 mln euro na rynek mleka Komisja Europejska przedstawiła 18 lipca 2016 roku pakiet pomocowy o wartości 500 mln euro, adresowany do rolników dotkniętych kryzysem, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Bydgoszcz, maj 2011 r. URZ D STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Stan i ruch naturalny ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 r. Stan i struktura ludności W końcu 2010 r. województwo kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 31 FUNKCJE ARIMR W ROZWOJU ROLNICTWA I JEGO OTOCZENIA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2004-2006

ROZDZIAŁ 31 FUNKCJE ARIMR W ROZWOJU ROLNICTWA I JEGO OTOCZENIA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2004-2006 Waldemar Czternasty Natalia Buczkowska ROZDZIAŁ 31 FUNKCJE ARIMR W ROZWOJU ROLNICTWA I JEGO OTOCZENIA W WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2004-2006 Wstęp Integracja Polski z Unią Europejską spowodowała,

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia

Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Projekt Doradztwa Energetycznego zakres wsparcia i dotychczasowe osiągnięcia Jednostka Realizująca

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66 Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gdyni 1 Agencja Rynku Rolnego powstała w 1990 roku. Obecnie jest unijną agencją płatniczą i administruje mechanizmami finansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe)

Aneks. do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku Stara formuła egzaminu. województwo kujawsko-pomorskie. (zestawy standardowe) Aneks do Sprawozdania ogólnego z egzaminu maturalnego w roku 2015 Stara formuła egzaminu województwo kujawsko-pomorskie (zestawy standardowe) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku ul. Na Stoku 49, 00-874

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR

Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR Aktualny stan i perspektywy rynku mięsa drobiowego w świetle WPR 2014-2020 Konspekt prezentacji 1. Bieżąca sytuacja na rynku mięsa drobiowego a) poziom cen b) produkcja c) handel zagraniczny 2. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

efektywności energetycznej oraz OZE

efektywności energetycznej oraz OZE Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI

Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół POWIAT LIPNOWSKI Główny cel projektu: Poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół i placówek oświatowych Okres

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego

Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego Polityka Terytorialna- Propozycje zmian w sposobie wdrażania polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego 16 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE

PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE KONFERENCJA PRASOWA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego z udziałem Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusza Sabata PSZCZELARSTWO I RYNEK MIODU W POLSCE 14 marca 2012 r., godz.

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR. Szklanka mleka Mleko element zdrowego odżywiania Mleko jest najbardziej naturalnym pokarmem. Dostarcza organizmowi składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji. Należą do nich, obok białka, tłuszczów

Bardziej szczegółowo

5.2.2 WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW

5.2.2 WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW 5.2.2 WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SZKOŁAMI ZAWODOWYMI Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA Dział 4 PODSTAWOWA I SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA - 235 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o ch w podstawowej opiece zdrowotnej oraz o działalności i ch

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji Monitor Polski Nr 61 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.07.06 13:39:38 +02'00' 5088 Poz. 585 585 v.p l OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej.

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej. Finansowanie inwestycji z zakresu efektywności energetycznej. 9.00 10.30 Powitanie uczestników Informacje ogólne dotyczące ogólnopolskiego systemu doradztwa energetycznego

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020

Plan konsultacji społecznych projektu. Programu Operacyjnego 2014-2020 Plan konsultacji społecznych projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 Terminy konsultacji społecznych K-P RPO 2014-2020 v. 2.0 7.11.2013 r. 11.12.2013 r. Konsultacje społeczne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla bezdomnych Pomoc dla bezdomnych W województwie kujawsko pomorskim funkcjonuje 29 schronisk i noclegowni oraz miejsc wydzielonych przeznaczonych na nocleg. Łącznie w tychże schroniskach i noclegowniach jest 958 miejsc.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE

SPOTKANIE SPOTKANIE 04.10.2016 INICJUJ Z FIO Program grantowy dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cel: zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych podejmowanych przez mieszkańców województwa

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w świetle zmian na kujawsko-pomorskim rynku pracy w 2013 r. Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badania pracodawców w ramach projektu Rynek

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo