LOMBARD INSTRUKCJA OBSŁUGI.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOMBARD INSTRUKCJA OBSŁUGI. e-mail: l.twardowski@progreson.pl"

Transkrypt

1 LOMBARD INSTRUKCJA OBSŁUGI

2 Spis treści 1. Wymagania programu Uruchomienie programu Ustawienia Nowa umowa Obsługa umowy Odbiór zastawu Przedłużenie terminu płatności Odroczenie odbioru płatności Spłata opłat i częściowy odbiór zastawu Sprzedaż nowe Sprzedaż używane Sprzedaż częściowa Wystawa Pokaż opłaty Usuń umowę Konfiskata Raporty Raport zawarte umowy Raport odsetki +przechowanie Raport remanent Raport sprzedaż używane Raport prowizja+odsetki+przechowanie Bilans Kalkulator umowy... 29

3 1. Wymagania programu System: Windows 98/Me, 2000/2003/XP,Vista, Windows 7 Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x Uruchomienie programu Podczas pierwszego uruchomienia programu pojawi się okno Kwota otwarcia Wprowadzamy kwotę otwarcia (aktualnie znajdującą się w Lombardzie) a następnie potwierdzamy klawiszem ENTER bądź przyciskiem Zatwierdź. Kwota jest potrzebna do prowadzenia bilansu w Lombardzie. To okno pojawia się tylko podczas pierwszego uruchomienia. 3. Ustawienia Aby dopasować program do swoich potrzeb należy nacisnąć przycisk Ustawienia

4 Pojawia się okno z ustawieniami - Minimalna kwota za przechowanie w zł oznacza minimalną kwotę jaką zapłaci klient za przechowanie.

5 I tak np.: jeśli klient przyjdzie za 2 dni to jeśli obliczona kwota za przechowanie będzie niższa od min kwoty za przechowanie w zł to program automatycznie ustawia wybraną przez nas min kwotę za przechowanie [zł]. - Minimalna ilość dni za przechowanie: można wpisać dowolny przedział czasowy np.: 7 dni. Kontynuując przykład oznacza to, że jeśli klient przyjdzie odebrać zastaw po 5 dniach to program policzy przechowanie za 7 dni UWAGA!!! Chyba, że minimalna kwota za przechowanie w zł będzie wyższa niż przechowanie % za 7 dni). - Odsetki w %: odsetki wyrażone w %. - Przechowanie w %: wielkość za przechowywanie wyrażona w %. UWAGA ODSETKI % I ZA PRZECHOWANIE w % JAK I WSZYSTKIE POZOSTAŁE % LUB W ZŁ OBLICZAJĄ KWOTĘ BRUTTO. JEŚLI MAMY NP.: PRZECHOWANIE 0.5% NETTO, TO W PROGRAMIE TRZEBA USTAWIĆ 0.61% A JEŚLI MAMY NP.: MINIMALNĄ KWOTĘ ZA PRZECHOWANIE W ZŁ NP. 5 ZŁ NETTO TO TRZEBA USTAWIĆ 6.1 ZŁ!!!INNYMI SŁOWY NETTO NALEŻY POMNOŻYĆ PRZEZ 1.22!!! - Przechowanie w % po terminie: umożliwia zmianę % za przechowanie po terminie dla klienta. Przykład: Przechowanie w % jest 0.7%,a przechowanie po terminie 1.0%. Jeśli klient przyjdzie 3 po terminie odbioru to program liczy przechowanie po 0.7% do terminu odbioru, za 3 dni po terminie za przechowanie % program liczy za 1.0%, - Prowizja %: Opłata za "Napisanie" umowy w % od kwoty pożyczki, - Prowizja zł: Opłata za "Napisanie" umowy. Niezależnie od kwoty pożyczki, - Prowizja przy przedłużeniu:- mówi o tym czy przy kolejnym przedłużeniu umowy przez klienta naliczać prowizję. - Dodatkowe dni do przeterminowania: oznaczają dodatkowe dni dla klienta, aby umowa nie była traktowana jako przeterminowana. Program przy wyszukiwaniu przeterminowanych uwzględnia te dodatkowe dni. UWAGA!!! - JEŚLI ZAZNACZONO OPCJĘ PRZECHOWANIE W % PO TERMINIE, TO PROGRAM ZMIENIA PRZECHOWANIE W % PO TERMINIE NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI DODATKOWYCH DNI, - Zaokrąglanie do pełnych zł: Program tak dobiera wielkość aby wychodziła pełna kwota, zarówno przy odbiorze jak i przy przedłużeniu: +/- 0.50gr, - Nie pobieraj opłat za pierwszy dzień: Program liczy odsetki i przechowanie od następnego dnia od zawarcia/przedłużenia umowy, ale pobiera minimalną kwotę za przechowanie w zł (jeśli klient przyjdzie tego samego dnia).

6 UWAGA!!! - OPISANE POWYŻEJ OPCJE SĄ ZAPAMIĘTYWANE Z KAŻDĄ UMOWĄ. POWODUJE TO, ŻE PÓŹNIEJSZA ZMIANA OPCJI NIE WPŁYWA NA UMOWY ZAWARTE WCZEŚNIEJ ABY KLIENT NIE MIAŁ PRETENSJI. OPIS USTAWIEŃ DODATKOWYCH (nie ma wpływu na umowy wstecz, działają na daną chwilę) - Pokazuj niedzielę w datach: Jeśli LOMBARD nie pracuje w niedziele, nie trzeba zaznaczać tej opcji, aby np. nie pomylić się i nie dać zwrotu/przeterminowania na niedzielę. PROGRAM NA CHWILĘ OBECNĄ NIE UWZGLĘDNIA ŚWIĄT) - Wydruk potwierdzenia odbioru/przedłużenia: Jeśli w samej treści umowy nie ma tych informacji typu: "Odebrałem zastaw, nie mam uwag" itp, itd... to można zaznaczyć te opcje i gdy będzie odbiór/przedłużenie (w zależności co zaznaczone) to będzie drukowane takie potwierdzenie, - Wydrukuj mój NIP na umowie: zaznaczamy opcję w celu wydrukowania na umowie NIPu, - Wydrukuj nr dow. klienta na umowie: zaznaczamy opcję w celu wydrukowania na umowie nr dowodu klienta - Pokaż informacje o przeterminowaniu: Dotyczy otwartych UMÓW i jeśli jest zaznaczona ta opcja to: jeśli umowa nie jest przeterminowana umowa zostaje wyświetlona jako: OTWARTA, TERMIN: ROK-MIESIĄC-DZIEŃ (uwzględniając przedłużenie/odroczenie), jeśli jest przeterminowana to wyświetla się napis na czerwono: PRZETERMINOWANA (ILOŚĆ DNI). UWAGA!!! JEŚLI SĄ ZDEFINIOWANE DODATKOWE DNI DO PRZETERMINOWANIA TO JEŚLI TERMIN ODBIORU MIEŚCI SIĘ Z TYMI DODATKOWYMI DNIAMI, TO NAPIS JEST NA NIEBIESKO, - Ustawienia drukarki: Ustawiamy sami w zależności od rodzaju posiadanej drukarki w Lombardzie. Test drukarki jest łatwy w obsłudze - program sam wszystko napisze co i jak trzeba zrobić (dotyczy tylko zwykłych drukarek). - Ustawienia administracyjne [F4]:Na wstępie wpisujemy HASŁO: admin, które następnie można zmienić na własne hasło.

7 Ustawienia administracyjne daję możliwość stworzenia kont dla poszczególnych pracowników, które będą uprawniały do przyznawaniu rabatów a także przy wpisywaniu wejść i wyjść z kasy. Ustawienia administracyjne mają za zadanie kontrolę nad tym jakie rabaty zostały przyznane i przez kogo. 4. Nowa umowa Aby dodać nową umowę należy nacisnąć przycisk [F7] Nowa umowa / Klienci lub nacisnąć klawisz F7.

8 Skróty klawiszowe: [F1] czyści pole z numerem umowy i można wpisywać numer umowy z którą chce się coś zrobić np.: wydrukować, obsłużyć, [F3] wydruk umowy, [F4]- wirtualny kalkulator, [F5] obsługa umowy, [F7] nowa umowa i obsługa klientów, [F8] zmniejsza rok o jeden, [F9] zwiększa rok o jeden, [F11] wydruk historii obsługi umowy, [Esc] ustawia aktualny rok i ustawia numer kolejnej umowy. Następnie pojawi się okno z klientami.

9 Jeśli wcześniej wpisano jakiś klientów zostaną oni wyświetleni. Program od razu ustawia się do wpisywania nazwiska klienta. Jeśli istnieje klient którego nazwisko zaczyna się od liter już wpisanych zostanie on wyszukany w trakcie pisania. Jeśli się okaże, że np.: mamy w bazie klientów m.in. 4 Kowalskich i zaczynamy wpisywać Kowa to program wyszuka pierwszego Kowalskiego. Jeśli okaże się, że istnieje kilku klientów o tym samym nazwisku w bazie to za pomocą strzałek przejść do interesującego nas klienta i wcisnąć ENTER lub przycisk Nowa umowa dla klienta lub dwukrotnie myszką w tabeli na wybranym kliencie. Jeśli klienta nie ma bazie należy uzupełnić wszystkie pola: Nazwisko, Imię, Ulica i nr domu, Miasto (domyślnie będzie uzupełniane miasto w którym znajduje się państwa Lombard), Seria / nr dowodu, PESEL(każda zmiana numeru PESLA powoduje zmiany we wszystkich umowach tego klienta), osoba upoważniona (pole to podlega zmianie) oraz pole Uwaga (pole dające nam możliwość wpisania ważnych dla nas informacji na temat klienta pole to jest wyróżnione podczas wyszukiwania umów i przy raportach! ). Jest to pole dodatkowe w którym można umieścić uwagę i dodatkowo informacje o kliencie. Jeśli zaznaczono pole uwaga to w tabeli klientów po prawej stronie pojawi się wykrzyknik dla danego klienta. Po wpisaniu danych o kliencie należy nacisnąć klawisz Enter lub nacisnąć klawisz OK

10 Nie zależnie od tego czy klient już był wcześniej w bazie, czy został na nowo wpisanym klientem to zostaje on podświetlony w tabeli klientów i teraz można utworzyć nową umowę dla danego klienta. Po naciśnięciu klawisza Enter lub przycisku Nowa umowa dla tego klienta lub dwukrotnie myszką w tabeli na wybranym kliencie spowoduje pokazanie się okna z danymi do wypełniania (dane klienta są już uzupełnione).

11 W powyższym oknie ustawiamy: data udzielenia jest ustawiona na dzień dzisiejszy i nie można jej zmienić, datę zwrotu liczba w nawiasie informuje na ile dni zostanie zawarta umowa a w drugim nawiasie są skróty nazw tygodnia, kwota czyli ile pożyczamy klientowi, zmiana % za przechowanie domyślnie jest tyle ile jest w ustawieniach programu lub tyle ile jest zdefiniowane dla tego klienta (można to dodatkowo zmieniać), powód zmiany % za przechowanie jeśli zmieniono % za przechowanie to można podać powód, wartość rzecz. czyli jaka jest wartość rzeczywista zastawu, upoważniony jeśli klient upoważnia kogoś innego do odbioru zastawu, to należy wpisać w to pole np.: numer dowodu osobistego osoby upoważnionej i/lub imię nazwisko i/lub inną informację np.: syn (można to dodatkowo zmieniać), opis opis co zostało zastawione. Aby zobaczyć skróty klawiszowe najczęściej zastawianych przedmiotów należy nacisnąć prawy przycisk myszy w polu opis: Po pojawieniu się powyższego okna można wybrać dany przedmiot nacisnąć lewy przycisk myszy. Jeśli skróty zostaną opanowane można z nich korzystać i w polu opis wystarczy nacisnąć klawisz np.: Ctrl+R i program automatycznie wstawi do opisu wyraz pierścionek,

12 komentarz jest to informacja dla Lombardu, że ta umowa ma z jakiegoś powodu (można go podać) charakter szczególny i wtedy gdy szukamy umów lub przeglądamy raporty to umowa w tabeli będzie miała z lewej strony wykrzyknik!. Łatwo jest taką umowę zlokalizować podczas przeglądania raportów lub wyszukiwania umów. przypomnij (nie kojarzyć z przeterminowanym!!!) jeśli umowa dla Lombardu jest z jakiegoś powodu ważna to można ustawić opcję przypomnienia o umowie w wybranym dniu. I kiedy program zostanie uruchomiony w tym dniu najpierw zapyta się czy wyświetlić umowy do przypomnienia. [F2] zapis umowy w bazie (BEZ WYDRUKU), [F3] zapis umowy w bazie + WYDRUK UMOWY, [Esc] zamyka okno (NIE dodaje i NIE drukuje umowy). 5. Obsługa umowy Aby obsłużyć wybraną umowę należy nacisnąć przycisk [F5] Obsługa umowy lub nacisnąć klawisz F5 [F3] wydruk umowy,

13 [Esc] zamyka okno. Jeśli umowa jest zamknięta pojawi się komunikat: Umowa zamknięta. Jeśli umowa jest otwarta to pojawi się następujące okno: na którym zaznaczamy w jaki sposób obsłużyć umowę. Jeśli umowa została rozbita na sprzedaż częściową to program automatycznie przechodzi do okna: Sprzedaż Częściowa. 5.1 Odbiór zastawu

14 Program wylicza kwotę jaka powinna być pobrana od klienta. Uwzględnia wcześniejsze spłaty (jeśli takie były), uwzględnia poprzednią niedopłatę (jeśli taka była), uwzględnia poprzednie rabaty (jeśli takie były). Program podczas zmiany kwoty liczy automatycznie jakie będą: prowizja (jeśli była zaznaczona), odsetki, przechowanie, opłaty razem oraz jeśli kwota jest mniejsza niż wyliczona przez program, to automatycznie wlicza to w udzielony rabat. Po ustaleniu kwoty jaka zostanie pobrana od klienta należy nacisnąć przycisk Zatwierdź lub nacisnąć klawisz Enter. Jeśli rabat jest wyższy od dopuszczalnej kwoty rabatu (wyliczonej z procentów i/lub kwotowej) ustalonej przez właściciela Lombardu to, żeby dokończyć odbiór osoba obsługująca program musi wybrać swój login i podać swoje hasło. Jest to forma zabezpieczenia, aby przez przypadek osoba obsługująca program nie udzieliła za dużego rabatu. Jeżeli dopuszczalne rabaty są wyłączone to logowanie nie jest wymagane. DLACZEGO?: Jeśli ktoś udziela rabatu w wysokości 0,34 groszy aby wyrównać kwotę do pobrania to (raczej) nie trzeba się podpisywać, ale jeśli rabat jest powyżej 5 zł to warto taki fakt odnotować. UWAGA: RABAT JEST TYLKO NA SUMĘ OPŁAT(PROWIZJA JEŚLI ZOSTAŁA ZAZNACZONA, + ODSETKI + PRZECHOWANIE). MINIMALNA KWOTA JAKA MUSI ZOSTAĆ WPROWADZONA TO WARTOŚĆ ZASTAWU..

15 5.2 Przedłużenie terminu płatności Po wpisaniu kwoty oraz ewentualnego rabatu oraz po ewentualnej zmianie daty przedłużenia (domyślnie proponowany jest tydzień od dnia dzisiejszego) należy nacisnąć przycisk Zatwierdź lub klawisz Enter. Zasada udzielania rabatu jest taka sama jak podczas odbierania umowy. 5.3 Odroczenie odbioru płatności W tym oknie podaje się tylko datę do kiedy zostaje odroczona spłata. Program domyślnie ustawia datę odroczenia o siedem dni od daty dzisiejszej oraz wylicza ile klient danego dnia będzie musiał zapłacić. Następnie należy nacisnąć przycisk Zatwierdź lub klawisz Enter.

16 5.4 Spłata opłat i częściowy odbiór zastawu

17 To okno w programie powstało dlatego, że czasami przychodzi klient i chce odebrać część zastawu i całkowicie spłacić opłaty(m.in. odsetki, przechowanie). Na początku jest wpisana cała kwota jaką ma spłacić klient. Jeśli zostanie ona zmniejszona to program obliczy jaka będzie wartość zastawu na nowej umowie. Po zatwierdzeniu program otworzy okno z nową umową z wypełnionymi wszystkimi danymi i jedyne co trzeba będzie zmienić to wartość rzeczywistą i/lub opis zastawu. Zasada udzielania rabatu jest taka sama jak podczas odbierania umowy. 5.5 Sprzedaż nowe W tym oknie użytkownik podaje kwotę sprzedaży. Vat jest liczony od całości pobranej kwoty. Podczas zmiany kwoty program pokazuje czy pobrana kwota będzie z zyskiem czy ze stratą dla Lombardu.

18 Po wpisaniu kwoty za jaką przedmiot zostanie sprzedany należy nacisnąć przycisk Zatwierdź lub klawisz Enter. O tym, że sprzedaż zastawu przyniosła stratę będzie świadczył żółty wykrzyknik w historii umowy podczas przeglądania umów - tak jak udzielenie rabatu. 5.6 Sprzedaż używane

19 W tym oknie użytkownik podaje kwotę sprzedaży. Vat jest liczony od marży. Podczas zmiany kwoty program pokazuje czy pobrana kwota będzie z zyskiem czy ze stratą dla Lombardu. Po wpisaniu kwoty za jaką przedmiot zostanie sprzedany należy nacisnąć przycisk Zatwierdź lub klawisz Enter. O tym, że sprzedaż zastawu przyniosła stratę będzie świadczył żółty wykrzyknik w historii umowy podczas przeglądania umów - tak jak udzielenie rabatu. 5.7 Sprzedaż częściowa

20 [F2] czyści pola Szczegóły przedmiotu, ustawia się w polu Nazwa, w trybie wpisywania nowego przedmiotu, [F3] ustawia się w polu Nazwa, w trybie zmiany (edycji) wprowadzonego wcześniej przedmiotu (jeśli nie został sprzedany), [F8] usuwa przedmiot (jeśli nie został sprzedany), [F10] wykonuje sprzedaż używane (VAT Marża) wybranego przedmiotu (jeśli przedmiot nie został wcześniej sprzedany), [Esc] jeśli program jest w tryb wpisywania nowego przedmiotu lub w trybie zmiany (edycji) wprowadzonego wcześniej przedmiotu to działa jak przycisk Anuluj, jeśli nie jest w żadnym trybie to zamyka okno. Jeśli klient nie wywiązał się z warunków umowy to Lombard ma prawo ją wystawić do sprzedaży. To okno pozwala rozpisać każdą część zastawu jako osobną pojedynczą rzecz wystawioną do sprzedaży. Gdy umowa była całkowicie OTWARTA to pojawia się czyste okno i od razu można wpisywać: Nazwę przedmiotu, Gramaturę, Próbę (domyślnie jest pr585), Złoto czy przedmiot jest złotem (domyślnie zaznaczone), Kwotę WARTOŚĆ PRZEDMIOTU WYCENIONA PRZEZ LOMBARD, UWAGA: SUMA KWOT WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY POŻYCZKI (INFORMUJE O TYM POLE: POZOSTAŁO ), Cena sprzedaży Jest to wartość za jaką Lombard sprzedał dany przedmiot. Status Jest to informacja czy dany przedmiot jest w magazynie lub na wystawie lub sprzedany lub sprzedany jako używane lub sprzedany jako nowe. Jeśli status zostanie ustawiony na którąkolwiek ze sprzedaży (używane lub nowe) to Cena sprzedaży jest wymagana. EWENTUALNE ZMIANY W SPRZEDAŻY CZĘŚCIOWEJ SĄ ZAPISYWANE PRZY ZAMYKANIU OKNA. PROGRAM WYKRYWA CZY ZOSTAŁY WPROWADZONE JAKIEKOLWIEK ZMIANY, JEŚLI TAK TO ZADAJE PYTANIE CZY ZAPISAĆ ZMIANY? JEŚLI TAK TO ZMIANY SĄ ZAPAMIĘTYWANE.

21 !!! UWAGA 1 Jeżeli przedmiot jest ustawiony jako SPRZEDANY (można użyć przycisku: [F11] Oznacz przedmiot jako sprzedany - NIE DODAWAJ DO RAPORTÓW ), oznacza to, że przedmiot został sprzedany w danym dniu, ale informacja o sprzedaży nie wchodzi do żadnego z raportów: z przyjętych odsetek + przechowania i/lub sprzedaży oraz taki przedmiot można usunąć z listy i/lub jeśli zostanie wciśnięty klawisz [F9] i/lub przycisk [F9] Usuń wszystkie możliwe, to zostanie on usunięty.!!! UWAGA 2 Jeżeli jakikolwiek przedmiot zostanie sprzedany jako nowy lub używany i zmiany zostaną zatwierdzone przy zamykaniu okna ze sprzedażą częściową to tych przedmiotów nie będzie można usunąć z listy i wykonanie takiej sprzedaży (nowe lub używane) powoduje, że informacja pojawi się w raportach: z przyjętych odsetek + przechowania i/lub sprzedaży. 5.8 Wystawa

22 Wybranie tej opcji oznacza, że wybrane przedmioty znajdują się na wystawie. W celu zrezygnowania z tej opcji należy wejść Obsługę umowy [F5] i wybrać opcję Cofnij wystawę. 5.9 Pokaż opłaty Wybrana opcja pokazuje bieżące opłaty Usuń umowę Opcja ta służy do usunięcia umowy. Poprzedzona jest zapytaniem czy jesteśmy pewni co do wykonania zamierzonej czynności. UWAGA: Można wyłącznie usunąć ostatnią umowę z bieżącego dnia pod warunkiem, że żadne operacje na danej umowie. Nie można usunąć umowy z poprzedniego dnia, pomimo, że jest ona ostatnią w programie. Opcja usuwania umowy dlatego dotyczy ostatniej umowy, żeby zachować ciągłość numeracji!!! Konfiskata Opcja ta jest stosowana w sytuacji kiedy doszło do konfiskaty przechowywanych przedmiotów. W sytuacji wyjaśnienia się sprawy istnieje opcja Cofnij konfiskatę. 6. Raporty

23 6.1 Raport zawarte umowy [F3] wydruk raportu, [F5] obsługa umowy, [F11] wydruk zdarzeń (historii) wszystkich umów biorących udział w raporcie,

24 [Esc] jeśli program jest w trybie zmiany Specjalna i/lub Przypomnienie to działa jak przycisk Anuluj, w przeciwnym przypadku zamyka okno. 6.2 Raport odsetki +przechowanie [F3] wydruk raportu, [Esc] jeśli program jest w trybie zmiany Specjalna i/lub Przypomnienie to działa jak przycisk Anuluj, w przeciwnym przypadku zamyka okno. Raport ten można również wygenerować na zakończenie danego dnia. Przyjmuje on wtedy postać:

25 6.3 Raport remanent

26 [F3] wydruk raportu, [F5] obsługa umowy, [Esc] jeśli program jest w trybie zmiany Specjalna i/lub Przypomnienie to działa jak przycisk Anuluj, w przeciwnym przypadku zamyka okno. 6.4 Raport sprzedaż używane

27 [F3] wydruk raportu, [F5] obsługa umowy, [F11] wydruk zdarzeń (historii) wszystkich umów biorących udział w raporcie, [Esc] jeśli program jest w trybie zmiany Specjalna i/lub Przypomnienie to działa jak przycisk Anuluj, w przeciwnym przypadku zamyka okno. 6.5 Raport prowizja+odsetki+przechowanie

28 [F3] wydruk raportu, [F5] obsługa umowy, [F11] wydruk zdarzeń (historii) wszystkich umów biorących udział w raporcie, [F4] podobna umowa, [Esc] jeśli program jest w trybie zmiany Specjalna i/lub Przypomnienie to działa jak przycisk Anuluj, w przeciwnym przypadku zamyka okno. 7. Bilans Pozwala w prosty sposób wyliczyć sprawozdanie finansowe za dany okres. Istnieje możliwość wglądu w szczegóły sprawozdania za sprawą przycisku Pokaż szczegóły.

29 8. Kalkulator umowy

30 W prosty sposób wylicza opłaty od pożyczonych pieniędzy bez wypisywania hipotetycznej umowy.

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW.

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW. Szanowni Państwo W ramach trwających prac nad ciągłym ulepszaniem komunikacji pomiędzy naszą hurtownią a aptekami, chcielibyśmy zaprosić państwa do czynnego korzystania z modułu reklamacji aptecznych i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line

Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Instrukcja poruszania się po katalogu on-line Spis treści Wyszukiwanie proste w katalogu on-line 1 10 Wyszukiwanie poprzez indeksy Wyszukiwanie poprzez słowo w wybranym indeksie Wyszukiwanie poprzez słowo

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń Poruszanie się w ialadin Partner Podczas poruszania się w systemie ialadin Partner należy wykorzystywać jedynie przeznaczone do tego przyciski

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW

Instrukcja. Zlecenia spedycyjne WWW Instrukcja Zlecenia spedycyjne WWW Wstęp System umożliwia dodawanie zleceń spedycyjnych przez stronę WWW, klientom firmy Ponetex. Po zalogowaniu się do systemu przez stronę WWW, klient może dodawać, usuwać,

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Systemu Zwrotu Palet KN-WO

Systemu Zwrotu Palet KN-WO Podręcznik Użytkownika Systemu Zwrotu Palet KN-WO wersja dla Klienta 1 S t r o n a Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Klient... 3 3. Logowanie... 3 4. Składanie zleceń na odbiór palet... 5 5. Przegląd zleceń...

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT.

Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT. Program Rozliczenie Handlowców SE dla Subiekta GT. Do czego służy program? Program Rozliczenie Handlowców SE to narzędzie, dzięki któremu będziecie mogli Państwo w łatwy sposób naliczyć prowizje handlowcom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych.

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A.

Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. Instrukcja obsługi platformy B2B Polcolorit S.A. www.polcolorit.com.pl Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Logowanie... 3 3. Układ B2B... 5 4. Składanie zamówień... 9 5. Zarządzanie użytkownikami... 13 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika TALENTplus Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Dokument Instrukcja Użytkownika zawiera opis kroków, które należy wykonać w systemie TALENTplus w celu przygotowania się do Rozmowy Oceniającej Logowanie 1. Link do portalu: https://e-talent.umed.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA. Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Instrukcja użytkownika Systemu rejestracji wpłat za żywienie i pobyt w jednostce TABELA ŻYWIENIOWA Wrocław, dnia 25.08.2015r. TABELĘ ŻYWIENIOWĄ ZAWSZE OTWIERAMY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl

Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl Instrukcja obsługi platformy B2B www.biuroplus-katowice.pl Spis treści Krok 1. Rejestracja...2 Krok 2. Logowanie...4 Krok 3. Poruszanie się po sklepie...5 3.1. Wyszukiwanie...5 3.2. Mój cennik koszyk produktów...8

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET

Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Dokumentacja systemu erecepcja.com SYSTEM REJESTRACJI KLIENTÓW PRZEZ INTERNET Lublin 16.01.2012 1 Spis treści REJESTRACJA KONTA W SYSTEMIE... 3 PIERWSZA KONFIGURACJA... 4 PIERWSZA KONFIGURACJA - PLACÓWKI...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W CENTRALNYM SYSTEMIE REZERWACJI ONLINE WWW.HOTELE.PL

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W CENTRALNYM SYSTEMIE REZERWACJI ONLINE WWW.HOTELE.PL ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ W CENTRALNYM SYSTEMIE REZERWACJI ONLINE WWW.HOTELE.PL I. LOGOWANIE Po otrzymaniu podpisanej przez obydwie strony Umowy o Współpracy dostają Państwo login i hasło nadane przez Operatora,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach. Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik

Wyszukiwanie zlecenia po odpowiednich parametrach. Uzupełnienie ewidencji zaznaczonego egzemplarza o dane takie jak Serwis oraz użytkownik Zlecenia Zlecenia są to zadania wykonywane w serwisie, których zleceniodawcą jest klient. Dzięki wprowadzaniu danych w zleceniach w programie Sekafi jesteśmy w stanie tworzyć odpowiednie statystyki usterek,

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika

Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika Przygotowanie spisów zdawczo-odbiorczych w aplikacji Kancelaria Komornika przygotował: Adam Mazur, maj 2014 Currenda sp. z o.o.; 30-34 8 Kraków, ul. Bobr zy ńs k iego 39b/17 tel. (12 ) 358-01-3 1, (12)

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi: GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU MICROPAY 1 SPIS TREŚCI Ochrona danych osobowych 3 1 Wstęp 4 1.1 Cel programu 4 1.2 Wymagania techniczne programu 4 1.3 Adres internetowy (link) programu

Bardziej szczegółowo