Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku. Do tej pory inwestorzy indywidualni korzystający z usług dużych zagranicznych brokerów musieli samodzielnie zmagać się z problemami wynikającymi ze skomplikowanej i czasochłonnej procedury obliczania podatku. Niniejsza Instrukcja opisuje krok po kroku jak należy skonfigurować aplikację i jak należy jej używać. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres lub korzystać z naszego FORUM. 1

2 Podczas pierwszego uruchamiania aplikacji dwukrotnie wyświetli się okienko ostrzeżenia. Dzieje się tak ponieważ nasza aplikacja nie jest jeszcze poprawnie skonfigurowana. Po zamknięciu okienek z komunikatami przechodzimy do samej aplikacji. Z górnego panelu programu należy wybrać opcję Konfiguracja. Dzięki temu będziemy w stanie wprowadzić niezbędne do pracy kalkulatora dane. Po wybraniu opcji Konfiguracja należy przejść do lewej kolumny aplikacji,gdzie znajduje się opcja o nazwie Zdalne konto. Po jej wybraniu powinien ukazać się ekran widoczny obok. W pierwszej kolejności wybieramy Zmień login zdalnego konta. W okienku Nowy login podajemy nasz własny login do rachunku inwestycyjnego w CMSdokładnie ten sam którego używamy podczas uruchamiania platformy VTT. Po wpisaniu właściwych danych wybieramy Zapisz 2

3 Po zapisaniu danych naszym oczom powinno ukazać się potwierdzenie prawidłowo zakończonej operacji. Wybieramy opcję Powrót wracając do znanego nam już ekranu. W tym momencie przechodzimy do wpisania hasła naszego rachunku. W tym celu wybieramy opcję Zmień hasło zdalnego konta. Ukaże nam się znane już okienko, gdzie tym razem wpisujemy hasło do naszego rachunku w CMS-dokładnie tak samo jak w przypadku logowania się do platformy VTT. Na końcu zapisujemy wpisane dane przyciskiem Zapisz i wracamy do poprzedniego ekranu( Powrót ) Po zapisaniu loginu i hasła należy sprawdzić czy aplikacja jest w stanie połączyć się z raportem z naszego rachunku w CMS. Do tego celu służy opcja Przetestuj połączenie ze zdalnym kontem. Gdy pojawi się nowy ekran wybieramy opcję Testuj połączenie 3

4 Przez pewien czas aplikacja będzie łączyć się z serwerami brokera. Jeśli wszystko się zgadza to otrzymamy potwierdzenie zakończenia operacji powodzeniem. Jeśli jednak pojawiłby się komunikat o błędzie(niepowodzeniu) to należy dokładnie sprawdzić podane wcześniej dane. Jeśli problem nadal istnieje to najprawdopodobniej aplikacja nie może połączyć się z serwerami ponieważ jest blokowana przez inny program(firewall itp.) Aby kalkulator mógł prawidłowo wykonywać swoją pracę potrzebuje danych źródłowych na podstawie których wyliczany będzie odpowiedni PIT. Zgodnie z ustawą inwestor zobowiązany jest do wykorzystywania średniego kursu NBP z dnia wystąpienia zysku/straty. Na stronach NBP publikowane są kursy z całego roku. W naszym przypadku dane powinny być w formacie arkusza EXCEL. Taki plik dostępny jest na stronie forex-desk. Wybieramy więc z lewego panelu opcję Kursy walut. Naszym oczom powinien ukazać się widoczny powyżej ekran. 4

5 Wybieramy opcję Dodaj nowy plik do listy -w tym miejscu należy wybrać zapisany na naszym komputerze plik EXCEL z średnimi kursami NBP. System zapyta nas o wybór zakładki -w przypadku pliku ze strony forex-desk należy wybrać pierwszą zakładkę(ang.sheet1) Dodany plik powinien być widoczny na liście wszystkich plików, tak jak to widać na poniższym rysunku. 5

6 Po dodaniu pliku potrzebne jest jeszcze sprecyzowanie informacji dotyczących waluty naszego rachunku. Do tego celu służy opcja Rodzaj rachunku widoczna w lewym panelu. Jeśli nasz rachunek w CMS prowadzony jest w USD to taka sama waluta powinna być ustawiona w kalkulatorze. Istnieje możliwość wyboru innych walut jeśli rachunek w CMS nie jest prowadzony w USD. Po każdorazowej zmianie waluty należy dokonać zapisu. W tej chwili mamy już poprawnie skonfigurowaną aplikację. Dzięki wpisanym wcześniej danym program będzie mógł połączyć się z naszym rachunkiem w CMS w celu pobrania historii naszych transakcji. Natomiast dzięki dodaniu pliku z kursami oraz ustawieniu odpowiedniej waluty nasz kalkulator będzie mógł prawidłowo wyliczyć wynik naszych transakcji. 6

7 Gdy aplikacja jest już prawidłowo skonfigurowana możemy przejść do spraw związanych z przeglądaniem historii transakcji. Służy do tego opcja Przeglądaj raporty. Po wybraniu tej opcji ukazać się nam powinien ekran widoczny na poniższym rysunku. Musimy teraz wybrać interesujący nas okres z historii rachunku. Przy tworzeniu PIT-8c będzie nas interesował oczywiście cały poprzedni rok. Po ustaleniu prawidłowych dat naciskamy przycisk Przeglądaj raport. Aplikacja rozpocznie teraz pobieranie historii transakcji z naszego rachunku w CMS, Operacja ta może chwilę potrwać. 7

8 Gdy historia jest już pobrana ujrzymy raport w postaci widocznej na powyższym rysunku. Gdy wszystko się zgadza możemy przystąpić do generowania formularza PIT-8c. Oczywiście formularz możemy też wypełnić ręcznie korzystając z danych zawartych w zakładce Raport. Jeśli jednak chcemy aby to aplikacja wypełniła druk wybieramy opcję Generuj PIT-8c na podstawie wygenerowanego raportu (opcja widoczna u dołu poniższego rysunku) 8

9 Aplikacja wyświetli nam w tym momencie okienko składające się z kilku zakładek zawierających pytania istniejące na formularzu PIT-8c. Wszystkie informacje jakie tu umieścimy zostaną wydrukowane w odpowiednich miejscach formularza. Oczywiście pola te możemy też zostawić pustewtedy jednak będzie trzeba je wypełnić odręcznie po wydrukowaniu formularza. 9

10 Gdy wszystkie informacje są już wpisane możemy przejść do zapisywania danych do formatu PDF. Służy do tego opcja Generuj widoczna po prawej stronie okna generatora. 10

11 Pozostaje nam jeszcze tylko zapisać wygenerowany plik w wybranym miejscu na naszym komputerze. Po dokonaniu tego nasz formularz będzie dostępny w formie pliku PDF. Aby go wydrukować wybieramy opcję Drukuj (Print) dostępną w zakładce Plik (File). Na wydrukowanym formularzu postaje jeszcze jedynie złożyć nasz odręczny podpis. Wyłączenie odpowiedzialności: Serwis Forex-Desk dokłada wszelkich starań aby zapewnić zgodność prezentowanych na swych stronach treści z obowiązującym w Polsce prawem. Serwis Forex-Desk nie może jednak brać na siebie odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pomyłki wynikające bądź to z winy aplikacji Forex PITcalculator czy też błędów pochodzących z raportu transakcji inwestora lub będących wynikiem działania inwestora. Aplikacja wylicza podatek zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami naliczania podatku od transakcji forex na polskim rynku. Do obowiązków korzystającego z aplikacji należy jednak zweryfikowanie i zatwierdzenie wyniku obliczeń. Aplikacja jest bezpłatna i ma charakter oprogramowanie pomocniczego. 11