Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Platformy Wymiany Walut 1

2 1. Ochrona danych osobowych. Informacje uzyskane od Klienta w związku z wykonywaniem czynności na zlecenie Klienta są przedmiotem ochrony danych osobowych. Chronione są dane personalne i adresowe Klienta oraz wszelkie inne wiadomości, które Kantor otrzymuje w związku z wykonywaną usługą. Kantor nie ma prawa przetwarzać danych osobowych Klienta po wykonaniu zleconej czynności. Dokumenty zawierające dane osobowe Klienta zawsze powinny być przechowywane w zabezpieczonym miejscu. Ponadto pracownik Kantoru: nie ma prawa zdradzać osobie trzeciej danych osobowych Klientów nawet w wąskim zakresie, powinien być ostrożny przy udzielaniu informacji przez telefon, nie powinien omawiać spraw związanych z danymi osobowymi poza miejscem pracy. 2. Bezpieczeństwo danych. Pracownik Kantoru powinien dbać o bezpieczeństwo swojego loginu oraz hasła: hasło nie powinno być podawane osobie trzeciej, hasło nie może być zapisywane, Pracownik Kantoru jest odpowiedzialny za wszystkie działania wykonane przy użyciu jego loginu i hasła, Pracownik Kantoru powinien zabezpieczyć komputer hasłem odchodząc od komputera, po zakończeniu pracy Pracownik powinien wylogować swojego użytkownika i wyłączyć komputer. 3. Cel platformy. Platforma umożliwia Państwu dotarcie do nowej grupy klientów, dla których z różnych przyczyn dotarcie do kantoru było niemożliwie. Nowi klienci będą mieli nie tylko okazję dostępu do usług kantoru w swoim domu, ale także będą mogli wybrać najkorzystniejsza ofertę. Klient bez żadnych dodatkowych opłat, dokonuje transakcji z konkretnym, wybranym przez siebie kantorem oferującym na platformie swoje kursy kupna lub sprzedaży danej waluty. Platforma e-kantorpolski.pl powstała z myślą o osobach, które cenią sobie wygodę oraz chcą zaoszczędzić czas i pieniądze. Bez wychodzenia z domu, w bezpieczny sposób Klient może wymienić dowolną walutę - zawsze po atrakcyjnym kursie. Platforma pozwala Klientowi na skorzystanie z najbardziej atrakcyjnej oferty wymiany walut prezentowanej przez kantory z różnych stron Polski. Jako jedyna w Polsce posiada opcję, która daje klientowi możliwość wystawienia swojej oferty kupna/sprzedaży i oczekiwanie na propozycje ze strony Kantorów, ile zaproponują klientowi. 4. Wymagania techniczne do obsługi platformy. Minimalne wymagania : komputer oraz kartę sieciową lub modem umożliwiające dostęp do Internetu, system operacyjny Windows lub inny posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL, łącze z siecią Internet, program służący do odczytu plików w formacie PDF 2

3 5. Adres internetowy (link) platformy walutowej dla Pracowników i Właścicieli Kantorów: 6. Uruchamianie platformy W celu korzystania z platformy Panelu Kantor (status:właściciel/pracownik) należy wpisać ręcznie w przeglądarce internetowej adres internetowy. Login i hasło dla Właściciela/Pracownika Kantoru jest nadawane przez Centralę Kantor Polski S.A. Po wpisaniu adresu, pojawi się okno logowania do platformy, należy podać login i hasło. Po wprowadzeniu obu danych należy kliknąć przycisk Zaloguj się 3

4 7. Ekran do obsługi. I zakładka Start Po zalogowaniu na ekranie monitora pojawi się plansza do obsługi. W prawym górnym rogu znajdziecie Państwo informację, kto jest aktualnie zalogowany oraz czas jaki pozostał do zakończenia sesji. Sesja w przypadku braku aktywności na stronie wygasa po upływie 10 min od zalogowania (po tym czasie zostaniecie Państwo automatycznie wylogowani). W celu kontynuacji pracy, należy ponownie się zalogować. Panel Kantor użytkownik: Pracownik Kantoru Menu: Start Transakcje wymiany Oferty 4

5 Panel Kantor użytkownik: Właściciel Kantoru: Menu: Start Tabela kursów Transakcje wymiany Oferty Użytkownicy II zakładka Tabela kursów Zakładka jest dostępna tylko dla statusu użytkownika - Właściciel Kantoru. W zakładce tej Właściciel Kantoru ma do dyspozycji dwie podzakładki: Podgląd oraz Ustawienie tabeli kursów 5

6 Właściciel Kantoru w zakładce Ustawienie tabeli kursów wprowadza cenę za sprzedaż/kupno waluty, którą oferuje. Wprowadzanie tabeli należy rozpocząć od ustawienia pól: Ustaw datę ważności oferty dnia: godzina: Domyślnie ustawiona jest zawsze bieżąca data i godz. Do Państwa należy decyzja na jaki czas wystawiona oferta widoczna będzie dla klienta. Ważność tabeli oraz kurs mogą być zmienione w dowolnym czasie. Istotne aby Właściciel Kantoru dbał by tabela kursów była aktualna, w przeciwnym razie Kantor nie uczestniczy w transakcjach wymiany zawieranych przez klientów. Możecie Państwo np. ustawić czas na 2 godz. do przodu, wówczas Państwa oferta będzie widoczna dla klienta przez 2 godz. Po upływie 2 godz. oferta automatycznie wygasa czyli klient nie widzi Państwa oferty. Należy wówczas ponownie wejść w zakładkę Ustawienie tabeli kursów i uzupełnić dane. Każda z 7 walut posiada rozbicie na przedziały kwotowe. Tabela kursów może zostać wypełniona w dwojaki sposób: 6

7 1. z uwzględnieniem poszczególnych przedziałów kwotowych w tym celu należy kliknąć Przedziały kwot i wprowadzić kursy kupna/sprzedaży w poszczególnych przedziałach, 2. bez uwzględnienia przedziałów kwotowych ustawienie kursu kupna/sprzedaży w polu wszystkie widoczne na ekranie i kliknięcie Przepisz dla wszystkich przedziałów system ustawi wskazany kurs automatycznie dla wszystkich przedziałów kwotowych. Po uzupełnieniu kursu w tabeli zawsze klikamy przycisk Zatwierdź tabelęęęęe III zakładka Transakcje wymiany Zakładka ta jest dostępna dla statusu Pracownik/Właściciel Kantoru. Transakcję wymiany rozpoczyna Klient, który jest zalogowany na platformie. Składa Ofertę kupna lub sprzedaży waluty. Klientowi wyświetla się lista ofert kupna/sprzedaży wszystkich Kantorów, które wcześniej Ustawiły tabelę kursów. Klient dokonuje wyboru oferty i zatwierdza transakcję. Teraz czeka na akceptację ze strony Kantoru. W zakładce Transakcje wymiany pojawia się transakcja o statusie Oczekująca. W celu realizacji wymiany pracownik kantoru 7

8 musi wejść w ikonę szczegóły Istnieją dwa rodzaje przeprowadzenia transakcji: w formie przelewu i jako wypłata gotówką. Rodzaj transakcji PRZELEW 1 KP EUR 4.18 PLN przelew Oczekująca 12:45:23 Wyświetlą się szczegóły transakcji. Aby zrealizować transakcję klikamy w pole Zaakceptuj transakcję Po akceptacji transakcji zmienia ona status na Potwierdzona. 26 KP EUR 4.13 PLN :26:42 przelew Potwierdzona 8

9 W celu kontynuacji transakcji należy przejść do: Lista Transakcji i ponownie wejść w szczegóły zatwierdzonej transakcji (status Potwierdzona). Widoczne będzie Potwierdzenie realizacji przelewu są to dane do przelewu wykonywanego na rachunek klienta. W tytule przelewu należy podać dane wskazane w potwierdzeniu (KP.) Po realizacji przelewu w systemie bankowym klikamy na przycisk Przelew wykonano, Status zmienia się na Przelew zrealizowano. Transakcja została zakończona. Transakcja o statusie Przelew zrealizowano podlega rozliczeniu przez Kantor Polski SA zwrot środków na rachunek bankowy kantoru. Po rozliczeniu środków na rachunek kantoru transakcja zamienia status na Rozliczona. 9

10 Rodzaj transakcji - GOTÓWKA W celu realizacji wymiany waluty pracownik kantoru musi wejść w ikonę szczegóły 29 KP EUR 4.24 PLN :17:39 gotówka Oczekująca Wyświetlą się szczegóły transakcji. Aby zrealizować transakcję klikamy w pole Zaakceptuj transakcję Po akceptacji transakcji zmienia ona status na Potwierdzona. 10

11 20 KP EUR PLN gotówka Potwierdzona 13:12:58 Teraz czekamy na zgłoszenie się Klienta po odbiór środków. W celu odbioru gotówki w Kantorze użytkownik musi okazać wydrukowane potwierdzenie transakcji (imienne bądź na okaziciela) oraz przedstawić dokument tożsamości potwierdzający dane wskazane w procesie rejestracji. W chwili wypłaty środków dla Klienta Pracownik wchodzi w Transakcje wymiany -lista transakcji i wyszukuje transakcji o statusie Potwierdzona. Wchodzi w szczegóły tej transakcji, sprawdza zgodność wszystkich danych przedstawionych przez klienta. Następnie dokonuje wypłaty środków z kasy oraz klika w systemie przycisk Środki wypłacono Transakcja zmienia status na Środki wypłacono. Transakcja o statusie Środki wypłacono podlega rozliczeniu przez Kantor Polski SA zwrot środków na rachunek bankowy kantoru. 11

12 Po rozliczeniu środków na rachunek kantoru transakcja zamienia status na Rozliczona. W zakładce tej mają Państwo możliwość wyszukania transakcji, która jest w trakcie realizacji przez klienta. Wyszukać transakcję można przez zaznaczenie przynajmniej jednego pola, np. po rodzaju transakcji. IV zakładka Oferty Zakładka Oferty składa się z 3 podzakładek: Oferty otwarte klientów Oferty kantor-kantor Nowa oferta kantor-kantor Oferty otwarte klientów Oferta otwarta polega na złożeniu przez użytkownika zapytania dotyczącego zakupu lub sprzedaży waluty na warunkach oferty indywidualnej dla danego użytkownika. W zakładce Oferty otwarte klientów, jeżeli pojawi się Państwu transakcja o statusie Nowa to znaczy, że klient, który złożył zapytanie czeka na Państwa propozycję kupna/sprzedaży waluty. Oferta jest widoczna dla wszystkich zarejestrowanych na platformie kantorów. Kantor składa swoja propozycję a klient wybiera tą, która jest dla niego najkorzystniejsza. 12

13 Aby wystawić propozycję dla klienta klikamy na ikonę Zaproponuj ofertę Testowy User :02:36 Nowa EUR Gotówka - Na okaziciela Otworzy się Państwu okno Szczegóły oferty klienta. W polu Moja oferta (kurs) wpisujecie Państwo kurs, czyli swoją propozycję sprzedaży/kupna waluty. Po wprowadzeniu kursu zapisujemy klikając na przycisk Zapisz P PP KKKKKHHH\HKKDD 13

14 Państwa oferta jest teraz widoczna dla klienta. W zakładce Oferty otwarte klientów w tabeli, w kolumnie Moja oferta wyświetli się zaproponowany kurs. Po zaakceptowaniu przez klienta oferty zaproponowanej przez Kantor zostaje ona przeniesiona do zakładki Transakcje Wymiany i dalszy etap akceptacji jest jak z pozostałymi transakcjami. Podobnie jak w poprzednich zakładkach mogą Państwo szybko wyszukać konkretną ofertę klienta poprzez zaznaczenie przynajmniej jednej opcji do wyszukiwania. Nowa oferta kantor-kantor Nowa oferta kantor-kantor, służy do wystawiania oferty wymiany waluty skierowanej do wszystkich Kantorów - uczestników platformy. 14

15 W celu złożenia oferty należy uzupełnić parametry transakcji zgodnie z formularzem wyświetlanym na stronie i zatwierdzić klikając przycisk Zapisz Przy wystawianiu przez Państwa oferty kupna/sprzedaży waluty można zaznaczyć, że istnieje możliwa oferta częściowa, czyli transakcja zostanie zrealizowana przez więcej niż jeden Kantor. VV Oferty kantor-kantor Oferta kantor-kantor służy do przeprowadzania transakcji pomiędzy Kantorami uczestnikami platformy. Aby sprawdzić wystawione oferty kantorów należy wejść w zakładkę Oferty, Oferty kantor-kantor. Oferta o statusie Nowa oznacza, 15

16 że Kantor wystawił swoja ofertę. Ustalenie kursu oraz ostateczne zatwierdzenie transakcji odbywa się telefonicznie pomiędzy kantorem wystawiającym ofertę a kantorem zainteresowanym kupnem/sprzedażą waluty. Po telefonicznym ustaleniu warunków oferty, Kantor wystawiający ofertę klika w Edycję status) na Zakończona sukcesem a następnie klika przycisk Zapisz. i dokonuje zmiany statusu (w polu Tak jak w poprzednich zakładkach status Anulowana oznacza, że Kantor wystawiający ofertę odwołał ją. V zakładka Użytkownicy Jest to zakładka dostępna tylko dla Właścicieli Kantorów. Właściciel może poprzez ikonę szczegóły dokonać aktywacji lub deaktywacji statusu pracownika kantoru. w polu Aktywowany 16

17 Informacje: Informatyk Mateusz Kleina Obsługa platformy Izabela Bloch Obsługa platformy Monika Łada

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ

BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ BCW Centra Wydruku i Ksero w PWSZ Bezobsługowe Centra Wydruku, Skanowania i Kopiowania (e-druk) Bezobsługowe Centrum Wydruku (BCW) to system rozliczania wydruków, kserokopii i skanów w oparciu o Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Medicover OnLine

Przewodnik Medicover OnLine Przewodnik Medicover OnLine W przewodniku otrzymają Państwo podstawowe informacje dotyczące Medicover OnLine, takie jak dostęp i logowanie się do systemu, bezpieczeństwo danych, czy opis funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

1. Sklep -> Administracja

1. Sklep -> Administracja 1. Sklep -> Administracja 1.1. Sklep -> Administracja -> Zmienne UWAGA: Każda wprowadzona zmiana w tym oknie musi byd potwierdzona przyciskiem OK (dół strony) oraz Zapisz (górne menu)! Część kliencka:

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo