Bezpieczeństwo Windows Server 2008 R2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo Windows Server 2008 R2"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo Windows Server 2008 R2 Paweł Berus, Marcin Jerzak Zespół Bezpieczeństwa PCSS Poznań, MIC Summer School 1

2 Agenda Dobre praktyki bezpieczeostwa Szablony zabezpieczeo Kreator konfiguracji zabezpieczeo Dodatkowe narzędzia wspomagające Zarządzanie użytkownikami Konfigurowanie zasad grup Utwardzanie ról Podsumowanie 2

3 Bezpieczeostwo dobre praktyki Bezpieczeostwo fizyczne Serwery w strefach z ograniczonym dostępem Aktualizacje Po instalacji systemu natychmiast instalujemy poprawki Minimalizacja powierzchni ataku Aplikacje Usługi Urządzenia 3

4 Minimalizacja powierzchni ataku (1) Protokoły IPv4, IPv6 instalowane domyślnie Konta użytkowników Omówione szczegółowo w dalszej części prezentacji Pliki i foldery Usuwamy niepotrzebne pliki oraz foldery Sprawdzanie uprawnieo dla grupy Wszyscy (usuwamy, w przypadku wystąpienia) Udziały Usuwamy niepotrzebne udziały Sprawdzamy uprawnienia do udziałów 4

5 Minimalizacja powierzchni ataku (2) Secure by default Konfiguracja zabezpieczeo Kreator Konfiguracji Zabezpieczeo GPO Zapora systemu Windows Analizujemy otwarte porty Blokujemy niewykorzystywane porty Server Core 5

6 Szablony zabezpieczeo Definiowanie szablonu zabezpieczeo Start Uruchom mmc Przystawka Szablony Zabezpieczeo 6

7 Aplikowanie szablonów (1) Do zasad lokalnych mmc Przystawka Konfiguracja i analiza zabezpieczeń Otwieranie bazy danych + <Nowa_Nazwa> 7

8 Aplikowanie szablonów (2) Do zasad lokalnych c.d. Import wybranego szablonu, np. MIC.inf Konfiguruj komputer 8

9 Kreator konfiguracji zabezpieczeo Komponent domyślnie niezainstalowany Kreator tworzenia polityki Wyłączenie zbędnych usług Zamknięcie niepotrzebnych portów Logowanie zdarzeo Import szablonów zabezpieczeo 9

10 Enhanced Mitigation Experience Toolkit

11 Aktualizacje Windows Update Aktualizacje baz sygnatur wirusów Microsoft Security Bulletin *Full Disclosure *Buqtraq 11

12 Microsoft Baseline Security Analyzer

13 MBSA

14 Użytkownicy (1) Im mniej, tym lepiej Silne hasła (najlepiej wymuszone zasadami grupy) gpedit.msc Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Zasady konta\zasady haseł Ustawienie zasad blokowania konta gpedit.msc Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Zasady konta\zasady blokady konta 14

15 Użytkownicy (2) Wyłączone konto Administratora oraz Gościa gpedit.msc Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Zasady lokalne\opcje zabezpieczeo Zmiana nazw kont domyślnych (Gośd, Administrator) gpedit.msc Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Zasady lokalne\opcje zabezpieczeo Brak kont z pustymi hasłami Zalecane: maksymalnie 2 konta o uprawnieniach administracyjnych 15

16 Użytkownicy (3) Ograniczamy możliwośd logowania zdalnego do użytkowników z ograniczeniami gpedit.msc Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Zasady lokalne\przypisywanie praw użytkownika Wyłączamy logowanie anonimowe (Null session) regedit.exe [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa] Opis Wyłączenie wszystkich anonimowych połączeo włączono Wyłączenie anonimowego dostępu do udziałów SAM włączono Konfiguracja "restrictanonymous"=dword: "restrictanonymoussam"=dword:

17 Użytkownicy (4) Konfiguracja zasad inspekcji, dla dostępu do obiektów poszczególnych użytkowników, bądź grup użytkowników Wyłączamy lub usuwamy współdzielone konta administracyjne Pracujemy na koncie z ograniczonymi uprawnieniami!!! 17

18 Lokalne zasady grupy gpedit.msc 18

19 Lokalne zasady grupy (1) Dobry punkt wyjścia do ręcznego konfigurowania systemu Podstawowa konfiguracja zebrana w jednym miejscu Konfiguracja komputera Konfiguracja użytkownika Zintegrowana konfiguracja zasad bezpieczeostwa secpol.msc Wygodny i przejrzysty interfejs użytkownika Możliwośd importowania i eksportowania zasad 19

20 Lokalne zasady grupy (2) Szczegółowe objaśnienia dla każdej opcji konfiguratora 20

21 Zasady inspekcji systemu (1) Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeo\zasady lokalne\zasady inspekcji 21

22 Zasady inspekcji systemu (2) Możliwośd przeprowadzania inspekcji dla zdarzeo: Logowanie na kontach Zarządzanie kontami Szczegółowe śledzenie Dostęp do usługi katalogowej (AD DS) Logowanie / wylogowanie Dostęp do obiektów 22

23 Zasady inspekcji systemu (3) Zmiana zasad Wykorzystanie uprawnieo System Inspekcja globalnego dostępu do obiektów Akcje Sukces Niepowodzenie Definicja własnych zasad inspekcji 23

24 Definiowanie zasad inspekcji dla obiektów (1) Tworzymy obiekt (np. folder) Z menu kontekstowe -> właściwości Zabezpieczenia -> opcje zaawansowane Przechodzimy do zakładki Inspekcja, gdzie definiujemy zasady 24

25 Definiowanie zasad inspekcji dla obiektów (2) 25

26 Definiowanie zasad inspekcji dla obiektów (3) 26

27 Definiowanie zasad inspekcji dla obiektów (4) Zdarzenia znajdują się w dzienniku Zabezpieczenia 27

28 Gpedit.msc Zaawansowane zasady inspekcji systemu Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeo\konfiguracja zaawansowanych zasad inspekcji 28

29 Gpedit.msc Konfiguracja (1) Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Zasady konta\zasady haseł Zasady Hasło musi spełniad wymagania co do złożoności Maksymalny okres ważności hasła Minimalna długośd hasła Minimalny okres ważności hasła Wymuszaj tworzenie historii haseł Zapisz hasła korzystając z szyfrowania odwracalnego Ustawienia zabezpieczeo Włączony 30 dni 10 znaków 0 dni 10 pamiętanych haseł Wyłączony Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Zasady konta\zasady blokady konta Zasady Czas trwania blokady konta Próg blokady konta Wyzeruj licznik blokady konta po Ustawienia zabezpieczeo 30 minut nieudanych prób zalogowania 30 minut 29

30 Gpedit.msc Konfiguracja (2) Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Zasady lokalne\przypisywanie praw użytkownika Zasady Odmawiaj logowania za pomocą usług terminalowych Odmowa dostępu do tego komputera z sieci Odmowa logowania lokalnego Uzyskiwanie dostępu do tego komputera z sieci Zezwalaj na logowanie lokalne Zezwalaj na logowanie za pomocą usługi pulpitu zdalnego Ustawienia zabezpieczeo Administratorzy, Gośd Wszyscy Gośd, Użytkownicy Użytkownicy Administratorzy, Operatorzy kopii zapasowych Użytkownicy pulpitu zdalnego 30

31 Gpedit.msc Konfiguracja (3) Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Zasady lokalne\opcje zabezpieczeo Zasady Dostęp sieciowy: nie zezwalaj na anonimowe wyliczanie kont SAM Dostęp sieciowy: nie zezwalaj na anonimowe wyliczanie kont SAM i udziałów Dostęp sieciowy: ogranicz anonimowy dostęp do nazwanych potoków i udziałów Dostęp sieciowy: zezwalaj na stosowanie uprawnieo wszyscy do anonimowych użytkowników Konta: Stan konta administratora Konta: Stan konta gościa Konta: Zmieo nazwę konta administratora Konta: Zmieo nazwę konta gościa Ustawienia zabezpieczeo Włączony Włączony Włączony Wyłączony Wyłączony (do rozważenia) Wyłączony *własna nazwa konta+ *własna nazwa konta+ 31

32 Gpedit.msc Konfiguracja (4) Konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Zasady lokalne\opcje zabezpieczeo Kontrola konta użytkownika: przełącz na bezpieczny pulpit przy monitorowaniu o podniesienie uprawnieo Kontrola konta użytkownika: wykryj instalacje aplikacji i monituj o podniesienie uprawnieo Logowanie interakcyjne: monituj użytkownika o zmianę hasła przed jego wygaśnięciem Logowanie interakcyjne: nie wymagaj naciśnięcia klawiszy CTRL + ALT + DEL Logowanie interakcyjne: nie wyświetlaj nazwy ostatniego użytkownika Zamknięcie: wyczyśd plik stronicowania pamięci wirtualnej Zamknięcie: zezwalaj na zamykanie systemu bez konieczności zalogowania się Włączony Włączony 7 dni Wyłączony Włączony Włączony Włączony 32

33 Gpedit.msc Konfiguracja (5) Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\składniki systemu Windows\NetMeeting Zasady Wyłączenie zdalnego udostępniania pulpitu Ustawienia zabezpieczeo Włączone Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\składniki systemu Windows\Pomoc online Zasady Wyłącz pomoc aktywną Wyłącz niezaufaną zawartośd Ustawienia zabezpieczeo Włączone Włączone Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\drukarki Zasady Zezwalaj na publikowanie drukarek Ustawienia zabezpieczeo Wyłączone 33

34 Gpedit.msc Konfiguracja (6) Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\składniki systemu Windows\Zasady autoodtwarzania Zasady Wyłącz funkcję Autoodtwarzanie Ustawienia zabezpieczeo Włączone Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\składniki systemu Windows\Zdalne zarządzanie systemem Windows (WinRM):,Klient usługi WinRM, Usługa WinRM} Zasady Zezwalaj na uwierzytelnianie podstawowe Zezwalaj na ruch niezaszyfrowany Ustawienia zabezpieczeo Wyłączone Wyłączone Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\system\instalacja sterowników Zasady Zezwalaj, aby użytkownicy inni niż administratorzy instalowali sterowniki dla tych klas konfiguracji urządzeo Ustawienia zabezpieczeo Wyłączone 34

35 Gpedit.msc Konfiguracja (7) Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\system\zarządzanie komunikacją internetową:,internetowe ustawienia komunikacyjne- Zasady Wyłącz zadanie Publikowanie w sieci WEB dla plików i folderów System Zdalne wywoływanie procedury Zasady Ograniczenia dla nieuwierzytelnionych klientów RPC Ustawienia zabezpieczeo Włączone Ustawienia zabezpieczeo Włączone, Uwierzytelniony bez wyjątków 35

36 AppLocker (1) 36

37 AppLocker (2) 37

38 AppLocker (3) Kontrolowanie następujących typów aplikacji: Pliki instalatora systemu Windows Pliki wykonywalne Skrypty Pliki DLL 38

39 AppLocker dodawanie reguł (1) Możliwośd tworzenia reguł domyślnych 39

40 AppLocker dodawanie reguł (2) Możliwośd przypisania reguł do: grupy zabezpieczeo indywidualnego użytkownika 40

41 AppLocker dodawanie reguł (3) Definiowanie reguł opartych na atrybutach plików pochodzących z podpisu cyfrowego, w tym wydawcy, nazwy produktu, nazwy pliku lub jego wersji 41

42 AppLocker dodawanie reguł (4) Tworzenie wyjątków od reguł. Możliwe jest, na przykład, utworzenie reguły, która zezwala na uruchamianie wszystkich procesów systemu Windows z wyjątkiem Edytora rejestru (Regedit.exe) 42

43 AppLocker dodawanie reguł (5) Użycie trybu Tylko inspekcja, przed zatwierdzeniem reguł 43

44 AppLocker zarządzanie (1) Importowanie i eksportowanie reguł 44

45 AppLocker zarządzanie (2) Możliwośd zarządzania przy użyciu Windows PowerShella: Przegląd zdarzeo (Get-AppLockerFileInformation) Get-AppLockerFileInformation EventLog Logname "Microsoft-Windows-AppLocker\EXE and DLL" EventType Allowed Statistics Testowanie zasad (Test-AppLockerPolicy) Get-AppLockerPolicy Effective XML > <PathofFiletoExport.XML> Get-ChildItem <DirectoryPathtoReview> -Filter <FileExtensionFilter> -Recurse Convert-Path Test-AppLockerPolicy XMLPolicy <PathToExportedPolicyFile> -User <domain\username> - Filter <TypeofRuletoFilterFor> Export-CSV <PathToExportResultsTo.CSV> 45

46 AppLocker Dzienniki zdarzeo Menedżer serwera\diagnostyka\podgląd zdarzeo\dzienniki aplikacji i usług\microsoft\windows\applocker\ Pliki EXE i DLL Pliki MSI i skrypty 46

47 BitLocker 47

48 BitLocker funkcje (1) Szyfrowanie całych dysków twardych Funkcja BitLocker To Go szyfrowanie dysków wymiennych Zalecane dla nośników nie znajdujących się w bezpiecznych lokalizacjach (gdzie jest możliwośd wyjęcia dysku przez nieuprawnione osoby) Możliwośd przechowywania haseł do szyfrowanych dysków w systemie 48

49 BitLocker funkcje (2) Opcja szyfrowania dysku systemowego Wymaganie wpisania klucza odzyskiwania, w przypadku wykrycia warunków mogących świadczyd o wystąpieniu zagrożeo bezpieczeostwa (np. zmiana w BIOS, zmian plików startowych) Wykorzystanie mikroukładu TPM do pieczętowania kluczy, służących do odblokowania zaszyfrowanego dysku systemu operacyjnego 49

50 BitLocker szyfrowanie dysku (1) 50

51 BitLocker szyfrowanie dysku (2) 51

52 BitLocker szyfrowanie dysku (3) 52

53 BitLocker zarządzanie szyfrowanym dyskiem 53

54 Utwardzanie Kontrolera Domeny Active Directory AD DC Rozważenie instalacji Windows 2008 R2 Server Core Instalacja RODC (Read-Only DC), gdy nie można zagwarantowad bezpieczeostwa fizycznego Unikanie łączenia roli AD DS. z innymi rolami niż DNS Włączenie szyfrowania dysków za pomocą programu BitLocker (w tym partycji systemowej) 54

55 Utwardzanie AD DC GPO (1) Konfiguracja zróżnicowanych zasad zabezpieczeo dla różnych grup użytkowników domeny 55

56 Utwardzanie AD DC GPO (2) 56

57 Utwardzanie AD DC GPO (3) 57

58 Utwardzanie AD DC GPO (4) 58

59 Utwardzanie AD DC GPO (5) 59

60 Utwardzanie AD DC GPO (6) 60

61 Utwardzanie AD DC filtry (1) Ograniczenie przechowywania wrażliwych danych Definiowanie filtrów dla atrybutów dla RODC Definiowanie atrybutów jako poufnych 61

62 Utwardzanie AD DC filtry (2) 62

63 Utwardzanie AD DC filtry (3) 63

64 Utwardzanie AD DC filtry (4) Przypisywanie filtrów do zasad grupy 64

65 Utwardzanie DNS Rozważenie instalacji Windows 2008 R2 Server Core Powiązanie roli z AD DC na tym samym serwerze Połączenie z RODC, gdy nie można zagwarantowad bezpieczeostwa fizycznego Użycie zewnętrznego i wewnętrznego serwera DNS Rozważenie implementacji DNSSEC 65

66 Utwardzanie DNS konfiguracja (1) Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne -> DNS 66

67 Utwardzanie DNS konfiguracja (2) 67

68 Utwardzanie DNS konfiguracja (3) Skonfigurowanie Bezpiecznych Dynamicznych Aktualizacji 68

69 Utwardzanie roli DNS pula portów (1) Używanie puli portów DNS rozmiar puli Uruchom edytor rejestru regedit.exe Otwórz gałąź rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\DNS\Parameters Jeśli klucz rejestru SocketPoolSize nie występuje, należy go utworzyd. Typ DWORD (32- bit) Wpisujemy wartośd dziesiętną z zakresu Uruchamiamy ponownie serwer DNS Uruchamiamy wiersz poleceo cmd.exe z uprawnieniami administratora Wpisujemy polecenie: dnscmd /Config /SocketPoolSize <wartość> Uruchamiamy ponownie serwer DNS 69

70 Utwardzanie roli DNS pula portów (2) Używanie puli portów DNS wykluczone porty Uruchom edytor rejestru regedit.exe Otwórz gałąź rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\DNS\Parameters Jeśli klucz rejestru SocketPoolExcludedPortRanges nie występuje, należy go utworzyd. Typ Wartość ciągu wielokrotnego Wpisujemy zakres portów, np Określa to procent czasu przydzielonego dla wpisu, na jaki jest on blokowany Uruchamiamy ponownie serwer DNS Uruchamiamy wiersz poleceo cmd.exe z uprawnieniami administratora Wpisujemy polecenie: dnscmd /Config /SocketPoolExcludedPortRanges <wykluczony zakres portów> Uruchamiamy ponownie serwer DNS 70

71 Utwardzanie roli DNS Cache locking Cache Locking Uruchom edytor rejestru regedit.exe Otwórz gałąź rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\DNS\Parameters Jeśli klucz rejestru CacheLockingPercent nie występuje, należy go utworzyd. Typ DWORD (32-bit) Wpisujemy wartośd dziesiętną z zakresu Określa to procent czasu przydzielonego dla wpisu, na jaki jest on blokowany Uruchamiamy ponownie serwer DNS Uruchamiamy wiersz poleceo cmd.exe z uprawnieniami administratora Wpisujemy polecenie: dnscmd /Config /CacheLockingPercent <procent> Uruchamiamy ponownie serwer DNS 71

72 Utwardzanie Serwera sieci Web IIS (1) 72

73 Utwardzanie Serwera sieci Web IIS (2) Rozważenie instalacji Windows 2008 R2 Server Core (Nie obsługuje ASP.NET i rozszerzeo Frameworka.NET) Instalacja odpowiedniego środowiska developerskiego Instalacja rozszerzeo poprawiających poziom bezpieczeostwa (UrlScan) 73

74 Utwardzanie Serwera sieci Web IIS (3) Usuwanie niewykorzystywanych komponentów serwera IIS Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) Serwer Moduły 74

75 Utwardzanie Serwera sieci Web IIS (4) Ustawienie odpowiedniego uwierzytelniania 75

76 Utwardzanie Serwera sieci Web IIS (5) Wyłączenie indeksowania katalogów Rozważenie włączenia szyfrowania SSL Przeniesienie katalogów głównych na inną partycję Ustawienie unikalnego powiązania 76

77 Utwardzanie Serwera sieci Web IIS (6) 77

78 Utwardzanie usługi Udostępniania plików (1) Rozważenie instalacji Windows 2008 R2 Server Core Usunięcie udziałów administracyjnych Regedit.exe - KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\AutoShareServer "AutoShareServer"="0" 78

79 Utwardzanie usługi Udostępniania plików (2) Nadanie odpowiednich uprawnieo do udostępnionych zasobów Unikanie definiowania uprawnieo dla grupy Wszyscy 79

80 Utwardzanie usługi Udostępniania plików (3) Włączenie podpisywania pakietów Gpedit.msc konfiguracja komputera\ustawienia systemu Windows\Ustawienia zabezpieczeo\zasady lokalne\opcje zabezpieczeo Klient sieci Microsoft: Podpisuj komunikację cyfrową (zawsze) - Włączony Rozważenie wykorzystania BitLocker-a lub systemu EFS do szyfrowania plików Rozważenie wykorzystania kart inteligentnych w celu uzyskania dostępu do zasobów 80

81 Utwardzanie usługi Zdalnego pulpitu (1) Uwierzytelnianie na poziomie sieci Gpedit.msc Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\host sesji pulpitu zdalnego\zabezpieczenia Wymagaj uwierzytelniania użytkowników za pomocą uwierzytelniania na poziomie sieci dla połączeo zdalnych Włączone Zmiana domyślnego portu usługi Regedit.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp "PortNumber ="00000D3D (numer portu w HEX) Rozważenie użycia kart inteligentnych do poświadczeo Użycie systemu plików NTFS gwarantuje odpowiednią kontrolę dostępu do zasobów 81

82 Utwardzanie usługi Zdalnego pulpitu (2) Ustawienie odpowiednich uprawnieo do zasobów Gpedit.msc Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\host sesji pulpitu zdalnego\przekierowanie urządzeo i zasobów Ustawienie poziomu szyfrowania Gpedit.msc Konfiguracja komputera\szablony administracyjne\składniki systemu Windows\Usługi pulpitu zdalnego\host sesji pulpitu zdalnego\zabezpieczenia Ustaw poziom szyfrowania połączeo klienta Włączone, Poziom Wysoki 82

83 Dzienniki zdarzeo (1) 83

84 Dzienniki zdarzeo (2) Zwiększenie rozmiaru dzienników Zmiana lokalizacji dziennika 84

85 Dzienniki zdarzeo (3) Konfiguracja subskrypcji odbieranie zdarzeo Panel Sterowanie\Narzędzia administracyjne\podgląd zdarzeo\dzienniki systemu Windows\ Właściwości wybranego dziennika systemowego 85

86 Dzienniki zdarzeo (4) 86

87 Dzienniki zdarzeo (5) 87

88 Microsoft Security Compliance Manager (1) 88

89 Microsoft Security Compliance Manager (2) Wykaz zalecanych konfiguracji w zależności od posiadanego produktu oraz funkcji serwera bądź stacji roboczej Definiowanie własnych polityk Importowanie polityk Porównywanie konfiguracji Możliwośd eksportu zasad grupy GPO 89

90 Microsoft Security Compliance Manager (3) Zawiera listę dokumentów związanych z bezpieczeostwem każdego z produktów 90

91 Podsumowanie Dobre praktyki administracyjne Minimalizacja powierzchni ataku Narzędzia wspomagające bezpieczeostwo Świadomośd zagrożeo Zewnętrzne audyty bezpieczeostwa Bezpieczeństwo to proces - wymaga pracy 91

92 Dyskusja, pytania? 92

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta

Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Windows Server 2008 PL. Ksiêga eksperta Autor: Rand Morimoto, Michael Noel, Omar Droubi, Ross Mistry, Chris Amaris T³umaczenie: Piotr Pilch, Krzysztof Sawka, Miko³aj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-1801-9

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003

Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 Zabezpieczanie platformy Windows Server 2003 Marcin Jerzak marcin.jerzak@man. @man.poznan.pl 1 Kim jesteśmy i co robimy? 2 PCSS Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe Operator sieci PIONIER oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Ferro Backup System SIECIOWY SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH dla stacji roboczych, laptopów i serwerów Podręcznik użytkownika wersja 4.3 FERRO Software www.ferro.com.pl Październik, 2013 Copyright 2000-2013

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008

PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 PROJEKT MIGRACJI DOMENY WINDOWS 2003 DO WINDOWS 2008 1 Spis treści Omówienie procesu migracji... 3 Środowisko przed i po migracji... 3 Przygotowanie do migracji... 4 Instalacja i konfiguracja Windows Server

Bardziej szczegółowo

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański

Windows 2003. Ćwiczenia. Piotr Fulmański Windows 2003 Ćwiczenia Piotr Fulmański Piotr Fulmański 1 e-mail 1: fulmanp@math.uni.lodz.pl Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki Banacha 22, 90-238, Łódź Polska Data ostaniej modyfikacji:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Załącznik nr 2 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo